Publications of the selected author

1

Title:
Wykorzystanie szeregów czasowych miernika syntetycznego we wczesnym rozpoznawaniu zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 253-266
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168281511
chapter in conference materials
2

Title:
Zdolność płatnicza w prognozowaniu upadku przedsiębiorstwa = The Importance of Payment Capacity in Forecasting the Bankruptcy of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 550 (2001) , s. 165-182. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236192
article
See main document
3

Title:
Likwidacja i upadłość polskich przedsiębiorstw w okresie 1990-1999
Source:
Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 5, Finanse przedsiębiorstw - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 294-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-88222-37-6
Nr:
2168280267
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 1, Przegląd teorii
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
241 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Signature:
NP-807/1/Magazyn
Nr:
2168222370
unpublished scientific work
2

Title:
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
228 s.: il.; 30 cm.
Research program:
4/KFin/97/U
Signature:
NP-459/[1]/Magazyn
Nr:
2168226643
unpublished scientific work
1
Wykorzystanie szeregów czasowych miernika syntetycznego we wczesnym rozpoznawaniu zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie / Joanna RUTKOWSKA // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 253-266. - ISBN 83-7246-127-9
2
Zdolność płatnicza w prognozowaniu upadku przedsiębiorstwa = The Importance of Payment Capacity in Forecasting the Bankruptcy of Enterprises / Joanna RUTKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 550 (2001), s. 165-182. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Likwidacja i upadłość polskich przedsiębiorstw w okresie 1990-1999 / Joanna RUTKOWSKA // W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 5, Finanse przedsiębiorstw. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 294-306. - Bibliogr. - ISBN 83-88222-37-6
4
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 1, Przegląd teorii / autorzy: Zbigniew DRESLER - kierownik projektu ; zespół: Joanna RUTKOWSKA, Joanna WYROBEK, Marek LEŚNIAK, Tomasz MAŚLANKA, Marcin MOLO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 241 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
5
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1] / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Zbigniew DRESLER, Jan CZEKAJ, Wanda SUŁKOWSKA, Ryszard SZEWCZYK, Krystyna CIUMAN, Joanna RUTKOWSKA, Krzysztof STEPANIUK, Marek LEŚNIAK, Konrad HERNIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 228 s. : il. ; 30 cm
1
Rutkowska J., (2002), Wykorzystanie szeregów czasowych miernika syntetycznego we wczesnym rozpoznawaniu zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 253-266.
2
Rutkowska J., (2001), Zdolność płatnicza w prognozowaniu upadku przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 550, s. 165-182.
3
Rutkowska J., (2000), Likwidacja i upadłość polskich przedsiębiorstw w okresie 1990-1999. [W:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku, T. 5, Finanse przedsiębiorstw, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 294-306.
4
Rutkowska J., Wyrobek J., Leśniak M., Maślanka T., Molo M., (2002), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 1, Przegląd teorii, Dresler Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 s.
5
Owsiak S., Dresler Z., Czekaj J., Sułkowska W., Szewczyk R., Ciuman K., Rutkowska J., Stepaniuk K., Leśniak M., Hernik K., (1998), Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1], Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 228 s.
1
@inbook{UEK:2168281511,
author = "Rutkowska Joanna",
title = "Wykorzystanie szeregów czasowych miernika syntetycznego we wczesnym rozpoznawaniu zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki",
pages = "253-266",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
2
@article{UEK:2168236192,
author = "Rutkowska Joanna",
title = "Zdolność płatnicza w prognozowaniu upadku przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "550",
pages = "165-182",
year = "2001",
}
3
@inbook{UEK:2168280267,
author = "Rutkowska Joanna",
title = "Likwidacja i upadłość polskich przedsiębiorstw w okresie 1990-1999",
booktitle = "Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 5, Finanse przedsiębiorstw",
pages = "294-306",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-88222-37-6",
}
4
@unpublished{UEK:2168222370,
author = "Rutkowska Joanna and Wyrobek Joanna and Leśniak Marek and Maślanka Tomasz and Molo Marcin",
title = "Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
5
@unpublished{UEK:2168226643,
author = "Owsiak Stanisław and Dresler Zbigniew and Czekaj Jan and Sułkowska Wanda and Szewczyk Ryszard and Ciuman Krystyna and Rutkowska Joanna and Stepaniuk Krzysztof and Leśniak Marek and Hernik Konrad",
title = "Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}