Publications of the selected author
1

Author:
Anna Czubała , Roman Niestrój , Angelika Pabian
Title:
Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020
Physical description:
196 s.: il. kolor.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2381-3
Level I:
Nr:
2168347020
monograph
2

Author:
Title:
Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju = Good Practices in the Implementation of the Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Objectives
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 6, cz. 1 (2019) , s. 163-177. - Tytuł numeru: Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168337531
article
3

Author:
Conference:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Title:
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 265-266. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328129
varia
4

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej = Corporate Social Responsibility and Marketing Offer Innovation [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318567
article
5

Author:
Title:
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (924) (2017) , s. 16-22. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168314731
article
6

Title:
Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-741-7
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168318791
monograph
7

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem innowacji marketingowych
Source:
Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. nauk Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 127-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-120-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313321
chapter in monograph
8

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", Dąbrowa-Górnicza, Polska, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility
Source:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka" = International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship : Theory and Practice" = Medzinárodná Vedecká Konferencia na tému "Inovácie a podnikanie : teória a prax" - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016, s. 41-42. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-64927-97-3
Nr:
2168310339
varia
9

Author:
Title:
Corporate Social Responsibility in Marketing
Source:
Forum Scientiae Oeconomia. - vol. 4, no. 1 (2016) , s. 103-111. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
:
Nr:
2168305399
article
10

Author:
Title:
Polityka dystrybucji małych firm
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 135-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304779
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych = Corporate Social Responsibility in Commercial Enterprises' Missions = Social'naâ otvetstvennost' v missiâh torgovyh predpriâtij
Source:
Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2010-2015 (2015) , s. 247-259. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168303781
article
12

Author:
Title:
Innowacje w sektorze usług w Polsce = Innovations in the Service Sector in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 35-45. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168287907
article
See main document
13

Author:
Title:
Influence of Corporate Social Responsibility on the Development of the Concept of Marketing = Vliânie korporativnoj socialʹnoj otvetstvennosti po razvitiû koncepcii marketinga
Source:
Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 1 (2015) , s. 358-369. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305181
article
14

Author:
Title:
Polityka dystrybucji
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 161-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288255
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
205, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279109
monograph
See related chapters
16

Author:
Title:
Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279113
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Innowacje w sektorze usług w Polsce
Source:
Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics - L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014, s. 405. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-617-607-663-6
Nr:
2168285489
varia
18

Title:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Physical description:
722 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280421
monograph
19

Author:
Title:
Corporate Social Responsibility - the Perspective of Polish Managers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 253-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274371
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 7-11. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248856
article
21

Author:
Title:
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [168]-[173]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287603
chapter in unpublished scientific work
22

Author:
Title:
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013) , s. 25-34. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168271260
article
See main document
23

Author:
Title:
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [6]-[10]. - Summ.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287423
chapter in unpublished scientific work
24

Author:
Title:
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[11]-13[23]
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266820
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [161]-[164]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287601
chapter in unpublished scientific work
26

Author:
Title:
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj-czerwiec), (A), t. 3 (2013) , s. 80-86. - Tytuł numeru: Wartość marketingu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271154
article
27

Title:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
283 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241576
monograph
See related chapters
28

Author:
Conference:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Title:
Mission in the Strategies of Polish Exporters
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 443-444. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237866
varia
29

Author:
Title:
Formy i instrumenty marketingu społecznego
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[2]-21[22]
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257004
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
Social Responsibility in Corporate Communication Strategies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 649-656 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242770
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Formy i instrumenty marketingu społecznego = The Forms and Instruments of Social Marketing
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 27-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241592
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Misja w strategiach rozwoju polskich eksporterów
Source:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 97-115
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228358
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 119-147 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234726
chapter in textbook
See main document
34

Title:
Marketing usług
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Physical description:
339 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1619-4
Nr:
2168228322
monograph
35

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 148-199 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234728
chapter in textbook
See main document
36

Title:
Podstawy marketingu
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012
Physical description:
294 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234696
textbook
See related chapters
37

Author:
Title:
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in the Implementation of Corporate Social Responsibility
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), t. 1 (2012) , s. 26-33. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju marketingu : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168234764
article
38

Author:
Title:
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej = Current Trends in Developing Distribution Channels in European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249304
article
See main document
39

Author:
Title:
Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters
Source:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 92-110
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235634
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Role of Consumers in Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility
Source:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (2011) , s. 58-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226657
article
41

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów = Social Responsibility in Corporate Marketing : the Theory and Practice of Export Activities
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 115-140. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165092359
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
Znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa
Source:
Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu / [red. nauk. Anna Skowronek-Mielczarek] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 213-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-545-8
Nr:
2166332391
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność jako podstawa działań marketingowych przedsiębiorstw = Social Responsibility as a Basis for Marketing Activities of Enterprises
Source:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 431-439. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
Nr:
2165808010
chapter in monograph
44

Title:
Strategie marketingowe eksporterów
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
291 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
51455
monograph
See related chapters
45

Author:
Title:
Social Responsibility - an Instrument for Creating the Corporate Image
Source:
Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010, s. 36-37
Nr:
2165813416
chapter in conference materials
46

Author:
Title:
Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions = Prezentacja społecznej odpowiedzialności w misjach eksporterów
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - t. 16, nr 2 (2010) , s. 29-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2165631326
article
See main document
47

Author:
Title:
Socìal´na vìdpovìdal´nìst´ âk ìnstrument pobudovi ìmìdžu pìdpriêmstva
Source:
Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010) , s. 56-60
Nr:
2166337944
article
48

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów = Social Responsibility in the Missions of Exporters
Source:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 204-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164894681
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Title:
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach UE
Source:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-18] - Bibliogr.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326699
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Author:
Title:
Marketing w procesie pozyskiwania zasobów przez organizacje pozarządowe w Polsce = Marketing in the Process of NGOs Obtaining Resources in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50760
article
See main document
51

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 82-105 - Bibliogr.
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228672
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Title:
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in Social Responsibility Development
Source:
Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego = Economics - Ethics - Organization : the Commemorative Book Dedicated to Professor Roman Głowacki on His 80 Years Jubilee / [red. nauk. Grzegorz Karasiewicz] - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009, s. 364-376. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-26-5
Nr:
2165977999
chapter in monograph
53

Author:
Title:
The Role of Marketing in Implementing the Concept of Corporate Social Responsibility
Source:
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 49-53. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2794-1
Nr:
2166081133
chapter in conference materials
54

Author:
Title:
Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej = Marketing Tools in Image Creation of Socially Responsible Enterprises
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 222-229. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1827-7
Nr:
2161835432
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Ê. V. Krikovs'kij , N. S. Kosar , A. Čubala
Title:
Marketingova polìtika rozpodìlu
Publisher address:
L´vìv: Vidavnictvo Nacìonal´nogo unìversitetu "L´vìvs´ka polìtehnìka", 2009
Physical description:
231 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-553-753-3
Nr:
2166334172
monograph
56

Title:
Katedra Marketingu
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 3 (28) (2009) , s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342221
unreviewed article
See main document
57

Author:
Title:
Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR = The Forms of Cooperation between Companies and Non-profit Organizations in Implementing the Concept of CSR
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 41 (2009) , s. 434-439. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 558)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161790735
article
58

Author:
Title:
Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych = Premises of Development and Forms of Social Marketing of Commercial Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009) , s. 57-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50515
article
See main document
59

Author:
Title:
Marketing Strategies for Creating Corporate Value
Source:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA2008, s. [7]-[16]. - Summ.
Signature:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260446
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Author:
Title:
Marketing Strategies for Creating Corporate Value
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008) , s. 11-19. - Summ.
Nr:
2165788805
article
See main document
61

Author:
Title:
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels
Source:
Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 321-327. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1785-0
Nr:
2166047482
chapter in monograph
62

Author:
Title:
Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji
Source:
Budowanie związków z klientami na rynku business to business / red. nauk. Olgierd Witczak - Warszawa: CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 132-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60089-72-9
Nr:
2166331939
chapter in monograph
63

Author:
Title:
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels
Source:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA2008, s. [3]-[6]. - Streszcz., summ.
Signature:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260444
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Author:
Title:
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations
Source:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 128-133. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
Nr:
2165306821
chapter in monograph
65

Author:
Title:
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations
Source:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA2008, s. [19]-[22]. - Streszcz., summ - Bibliogr.
Signature:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260448
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Author:
Title:
Marketing Strategies for Creating Corporate Value
Source:
Vos'ma mižnarodna konferenciâ2007, s. 8-[14]. - Summ.
Nr:
2168220790
chapter in conference materials
67

Author:
Title:
Rolʹ distribucìï u pobudovì rinkovoï vartostì pìdpriêmstva = Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Source:
Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt" = Transformacja wartości w rozwoju relacji "przedsiębiorstwo-klient" / red. Êvgen Krikavsʹkij, Natalìâ Čuhraj - Lʹvìv: Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", 2007, s. 193-208 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-533-631-4
Nr:
2168324555
chapter in monograph
68

Author:
Conference:
V International Scientific Conference, Brno, Czechy, od 2007-05-25 do 2007-05-26
Title:
The Role of Marketing in the Process of Creating Corporate Market Value
Source:
Management, Economics and Business Development in the New European Conditions - Brno: University of Brno, 2007, s. 1-9. - Summ.
Nr:
2168220786
chapter in conference materials
69

Title:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006
Physical description:
547 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
52110
conference materials
See related chapters
70

Author:
Title:
Strategia dystrybucji jako czynnik wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 228-235 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618395
chapter in monograph
71

Author:
Title:
Determinanty kanałów dystrybucji usług = Determinants of Service Distribution Channels
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 173-181. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52852
article
See main document
72

Author:
Title:
Hurt i detal
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 239-268
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166596796
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 53-66
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165911023
chapter in conference materials
See main document
74

Title:
Marketing usług
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Physical description:
286 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-020-X
Nr:
52162
monograph
75

Title:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 69-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166206653
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Source:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 54-64
ISBN:
80-8083-262-5
Nr:
2165920900
chapter in conference materials
77

Title:
Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Marketing Research Use in Defining the Influence of Distribution on Enterprise Market Value
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006) , s. 402-413. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166386667
article
78

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 191-238
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166596787
chapter in monograph
79

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 159-189
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166596471
chapter in monograph
80

Title:
Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Effect of Distribution on the Company's Market Value
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 7-17. - Summ.
Nr:
51744
article
See main document
81

Title:
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005) , s. 33-54. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52785
article
See main document
82

Author:
Title:
Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie popytu przedsiębiorstw na usługi = Structural and Spatial Differences of Services Demand in Enterprises
Source:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 285-291. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166479538
chapter in conference materials
See main document
83

Author:
Title:
Partnerskie relacje w kanałach dystrybucji
Source:
Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2005, s. 6-26 - Bibliogr.
Signature:
NP-1072/Magazyn
Nr:
2168261880
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Author:
Title:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy
Source:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 130-136. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
Nr:
2168223016
chapter in monograph
85

Title:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: AE, 2004
Physical description:
200 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
52866
monograph
See related chapters
86

Author:
Title:
Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa = Financial Measures in Evaluating an Enterprise's Distribution System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004) , s. 103-111. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220514
article
See main document
87

Author:
Title:
Pomiar i ocena wartości klientów = Evaluate of Customer Value
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 241-248. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52261
article
See main document
88

Author:
Title:
Ocenka stoimosti klienta
Source:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [28]-[31]
Signature:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272890
chapter in unpublished scientific work
See main document
89

Author:
Anna Czubała , Mariusz Giemza , Dariusz Mańko
Title:
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A.
Source:
Problemy Jakości. - R. 36, nr 6 (2004) , s. 36-44 - Bibliogr.
Nr:
2168218250
article
90

Author:
Title:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy
Source:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [5]-[11]. - Summ.
Signature:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272774
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Author:
Title:
Hurt i detal
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 239-268
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234866
chapter in monograph
92

Title:
Strategie dystrybucji spółek joint venture = Distribution Strategies in Joint Ventures
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004) , s. 45-54. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52252
article
93

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 159-189
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234860
chapter in monograph
94

Author:
Title:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Source:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [13]-[26] - Bibliogr.
Signature:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272780
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 191-238
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234864
chapter in monograph
96

Author:
Title:
Marketing Value Drivers
Source:
Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004, s. 125-129. - Summ.
ISBN:
80-225-1904-9
Nr:
2168272828
chapter in conference materials
97

Author:
Title:
Ocenka stoimosti klienta
Source:
Marketingoví doslídžennâ v Ukraїní - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2004, s. 76-79
ISBN:
966-629-117-7
Nr:
2168272888
chapter in conference materials
98

Author:
Title:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 17-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166582350
chapter in monograph
See main document
99

Author:
Title:
Marketing Value Drivers
Source:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [33]-[37]. - Summ.
Signature:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272830
chapter in unpublished scientific work
See main document
100

Title:
Cel i metoda badań
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 128-135
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166586078
chapter in monograph
See main document
101

Title:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166597342
chapter in conference materials
See main document
102

Author:
Title:
Marketingowe nośniki rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Source:
Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego / red. Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 269-276 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-048-3
Nr:
2168270882
chapter in monograph
103

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 159-190
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235374
chapter in monograph
104

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 191-238
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235372
chapter in monograph
105

Title:
Cel i metoda badań
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2003, s. 137-146
Signature:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261634
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Author:
Title:
Ocena wartości klienta dla firmy = Evaluation of the Customer's Value for the Company
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003) , s. 125-131. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52218
article
See main document
107

Author:
Title:
Hurt i detal
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 239-268
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235370
chapter in monograph
108

Author:
Title:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2003, s. 16-31
Signature:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261622
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Title:
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 279-300. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224518
chapter in monograph
See main document
110

Author:
Title:
Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji = Price Trends in Distribution Channels
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002) , s. 113-120. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225662
article
See main document
111

Author:
Title:
Wpływ dystrybucji na wartość przedsiębiorstwa = Influence of Distribution on Enterprise's Value
Source:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 61-70. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240720
chapter in conference materials
See main document
112

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168247112
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka
Redaktor:
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002
Physical description:
301 s.: wykr., rys.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237322
conference materials
See related chapters
114

Title:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Physical description:
338 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240676
conference materials
See related chapters
115

Author:
Title:
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
262 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/513
Nr:
2168252592
doctoral dissertation
116

Author:
Title:
Proces budowania lojalności instytucjonalnych nabywców = Building Loyalty with Institutional Customers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 37-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231324
article
See main document
117

Title:
Cel i metoda planowanych badań
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2002, s. 16-21
Signature:
NP-773/2/Magazyn
Nr:
2168260684
chapter in unpublished scientific work
See main document
118

Author:
Title:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług handlowych = The Positive Impact of Interntationalisation on the Marketing of Trading Srvices
Source:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 113-120. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237376
chapter in conference materials
See main document
119

Author:
Title:
Rola dystrybucji w strategiach konkurencji = The Role of Distribution in the Competition Strategies
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 129-138. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223184
article
See main document
120

Title:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
447 s., 1 k. fot.: rys., tab.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223290
monograph
See related chapters
121

Title:
Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna
Source:
Handel Wewnętrzny2001. - nr 2, s. 1-6
Nr:
2168226114
varia
122

Author:
Title:
Współpraca w dystrybucji jako czynnik konkurencji przedsiębiorstw
Source:
Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: hogben, 2001, s. 67-76. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-914853-1-5
Nr:
2168236732
chapter in conference materials
123

Author:
Title:
Międzyorganizacyjne relacje w kanałach dystrybucji = International Relations in Distribution Channels
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 171-180. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223426
chapter in monograph
See main document
124

Author:
Title:
Zatrudnienie w handlu wewnętrznym w Polsce w latach 90. = Zamestnanost' vo vnútornom obchode Pol'ska v devät'desiatych rokoch
Source:
Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2001, s. 16-22. - zhrn.
ISBN:
80-225-1445-4
Nr:
2168324625
chapter in conference materials
125

Author:
Title:
Spìvpracâ učasnikìv kanalìv distribucìïv realìzacìï strategi efektivnogo obslugovuvannâ pokupcìv
Source:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no 416 (2001) , s. 370-375. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324593
article
126

Author:
Title:
Dystrybucja produktów
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2001
Physical description:
248 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Marketing bez Tajemnic)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1324-7
Nr:
2168235808
monograph
127

Author:
Title:
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji = Base and Stages of Building the Loyality in the Distribution Channels
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 129-138. - Summ.
Nr:
2168229810
article
See main document
128

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168239840
chapter in monograph
See main document
129

Author:
Title:
Koszty dystrybucji w strategiach obsługi instytucjonalnych klientów
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2001, s. 93-114 - Bibliogr.
Signature:
NP-773/[1]/Magazyn
Nr:
2168264680
chapter in unpublished scientific work
See main document
130

Author:
Title:
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji
Source:
Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1 / Kier. tematu: Anna CZUBAŁA2000, s. 2-22 - Bibliogr.
Research program:
61/KMark/6/2000/S
Signature:
NP-728/Magazyn
Nr:
2168333693
chapter in unpublished scientific work
See main document
131

Author:
Title:
Distribution Strategies of International Enterprises as a Competition Factor
Source:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000, s. 47-53. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-6-X
Nr:
2168225122
chapter in conference materials
See main document
132

Author:
Conference:
IV Mižnarodna naukowo-praktična konferencia, Jałta, Ukraina, od 2000-05-24 do 2000-05-27
Title:
Barʹery razvitiâ marketingovoj orientirovki predpriâtij v Polʹše
Source:
Marketing : teorìâ ì praktika. T. 2 - Âlta Lugansʹk: SUDU, 2000, s. 113-114
Nr:
2168324797
varia
133

Author:
Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2000-11-09 do 2000-11-11
Title:
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000, s. 317-318
ISBN:
966-553-199-9
Nr:
2168324653
varia
134

Author:
Title:
Rodzaje strategii dystrybucji = Types of Distribution Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000) , s. 37-45. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223884
article
See main document
135

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239964
chapter in monograph
See main document
136

Author:
Title:
Formy partnerstwa w kanałach dystrybucji = Forms of Partnership in Channels of Distribution
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 2 (2000) , s. 24-30. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r.
Nr:
2168224322
article
137

Author:
Title:
Wpływ internacjonalizacji handlu na zmiany systemu dystrybucji w Polsce = Impact of the International Character of Trade on the Distribution System
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 67-75. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224098
article
See main document
138

Author:
Title:
Internacjonalizacja handlu w Polsce = International Character of Trade in Poland
Source:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999, s. 215-222. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-9-4
Nr:
2168233464
chapter in conference materials
See main document
139

Title:
Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (1999) , s. 15-20
Nr:
2168234598
article
140

Author:
Title:
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców (ECR) = Cooperation of the Participants in Distribution Channels in the Realization of the Strategy of Efficient Consumer Response (ECR)
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244576
article
See main document
141

Author:
Title:
Kierunki rozwoju branżowych systemów dystrybucji = Development of Branch Distribution Systems
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 93-101. - Summ.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235796
chapter in conference materials
See main document
142

Author:
Title:
The Process of Internationalisation in the Polish Trade
Source:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1999, s. 300-305 - Bibliogr.
Series:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 3)
Nr:
2168324543
chapter in monograph
143

Author:
Conference:
Konferencja nt. "Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. Podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań", Katowice, Polska, od 0199-03-08 do 0199-03-08
Title:
Przesłanki i kierunki rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji
Source:
Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych : podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań / red. Leszek Żabiński - Katowice: Wydaw. Uczelniane AE, 1999, s. 91-100
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach)
ISBN:
83-7246-073-6
Nr:
2168330771
chapter in conference materials
144

Title:
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw = Barriers of Markeing Development and Firms' Market Orientation
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235782
chapter in conference materials
See main document
145

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168233580
chapter in monograph
See main document
146

Author:
Title:
Strategie dystrybucji
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 123-135
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235994
chapter in book
See main document
147

Title:
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 37-51
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235952
chapter in book
See main document
148

Author:
Title:
Koszty dystrybucji = Distribution Costs
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280483
lexical items
See main document
149

Author:
Title:
Transport = Transport
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260-261
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292607
lexical items
See main document
150

Author:
Title:
Ubytek = Loss : Shortage
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 263
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292611
lexical items
See main document
151

Author:
Title:
Zapas bieżący = Current Stock
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296151
lexical items
See main document
152

Author:
Title:
Koszty dystrybucji fizycznej = Physical Distribution Costs
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280485
lexical items
See main document
153

Author:
Title:
Transakcja na dostarczanie = Business for Future Delivery
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292597
lexical items
See main document
154

Author:
Title:
Kanał korporacyjny = Corporate Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 112-113
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280445
lexical items
See main document
155

Author:
Title:
Dostawa bezpośrednia = Direct Delivery
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 64-65
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277241
lexical items
See main document
156

Author:
Title:
Zapas przeciętny = Average Stock
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296159
lexical items
See main document
157

Author:
Title:
Strumienie w kanale dystrybucji = Flows in Channel of Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 246-247
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291949
lexical items
See main document
158

Author:
Title:
Strategie integracji w kanałach dystrybucji = Integration Strategies in Distribution Channels
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 10-14. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226042
chapter in monograph
See main document
159

Author:
Title:
Ocena kanału dystrybucji = Evaluating of Distribution Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 167
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281151
lexical items
See main document
160

Author:
Title:
Poziom zapasów = Stock Level
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 189
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281277
lexical items
See main document
161

Author:
Title:
Dystrybucja intensywna = Intensive Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277257
lexical items
See main document
162

Author:
Title:
Zapas minimalny = Buffer Stock
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296155
lexical items
See main document
163

Author:
Title:
Logistyka = Logistics
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 134
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280573
lexical items
See main document
164

Author:
Title:
Determinanty rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 143-149
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252684
chapter in conference materials
165

Author:
Title:
Dostawa nie fakturowana = Delivery before Invoice
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277243
lexical items
See main document
166

Author:
Title:
Zapas optymalny = Optimum Stock
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296157
lexical items
See main document
167

Author:
Title:
Funkcje dystrybucji = Distribution Functions
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 81-82
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279727
lexical items
See main document
168

Author:
Title:
Motywacja pośredników = Motivation of Middlemen
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 161
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281047
lexical items
See main document
169

Author:
Title:
Koszty transportu = Freight Costs : Freight Charges
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 127
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280493
lexical items
See main document
170

Author:
Title:
Funkcje pośredników = Middlemen functions
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 84
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279737
lexical items
See main document
171

Author:
Title:
Długość kanału dystrybucji = Lengh of Distribution Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 55-56
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277235
lexical items
See main document
172

Author:
Title:
Leasing zwrotny = Sale and Leaseback
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 132
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280569
lexical items
See main document
173

Author:
Title:
Ogólne warunki dostaw = General Terms of Delivery
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 169
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281171
lexical items
See main document
174

Author:
Title:
Konflikt wertykalny = Vertical Conflict
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 119
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280465
lexical items
See main document
175

Author:
Title:
Marketing partnerski w kanałach dystrybucji = Partner Marketing in Trade Channels
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 89-98. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243098
article
See main document
176

Author:
Title:
Kanał konwencjonalny = Conventional Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 112
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280443
lexical items
See main document
177

Author:
Title:
Kanał kontraktowy = Contractual Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 112
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280435
lexical items
See main document
178

Author:
Title:
Leasing finansowy = Finance Leasing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 131
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280549
lexical items
See main document
179

Author:
Title:
Odbiór ilościowo-jakościowy dostawy = Receipt of Goods Acceptance
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281167
lexical items
See main document
180

Author:
Title:
Gotowość dostawy = Readiness of Delivery
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 88
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279739
lexical items
See main document
181

Author:
Title:
Zapas maksymalny = Maximum Stock
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296153
lexical items
See main document
182

Author:
Title:
Kanał administrowany = Administered Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280333
lexical items
See main document
183

Author:
Title:
Konflikty w kanale dystrybucji = Conflicts in Channel of Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 119
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280473
lexical items
See main document
184

Author:
Title:
Leasing operacyjny = Operating Leasing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 132
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280555
lexical items
See main document
185

Author:
Title:
Opcja = Option
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 170
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281173
lexical items
See main document
186

Author:
Title:
Dostawa tranzytowa = Transit Delivery
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277247
lexical items
See main document
187

Author:
Title:
Dostawa częściowa = Partial Delivery
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277237
lexical items
See main document
188

Author:
Title:
Leasing = Leasing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 131
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280543
lexical items
See main document
189

Author:
Title:
Franchising = Franchising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 80-81
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277585
lexical items
See main document
190

Author:
Title:
Leasing bezpośredni = Direct Leasing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 131
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280547
lexical items
See main document
191

Author:
Title:
Taryfa przewozowa = Carriage Tariff
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 255
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292589
lexical items
See main document
192

Author:
Title:
Transakcja terminowa = Future Transaction
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292601
lexical items
See main document
193

Author:
Title:
Kanał pośredni = Indirect Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 113
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280459
lexical items
See main document
194

Author:
Title:
Faktura = Invoice
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 79
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277579
lexical items
See main document
195

Author:
Title:
Użyteczność kanału dystrybucji = Utility of Distribution Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 266
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292617
lexical items
See main document
196

Author:
Title:
Akwizycja = Canvassing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 15
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168272900
lexical items
See main document
197

Author:
Title:
Transakcja zabezpieczająca = Hedging Transaction
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292603
lexical items
See main document
198

Author:
Title:
Ocena pośredników = Evaluating Middlemen
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 167
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281155
lexical items
See main document
199

Author:
Title:
Niezawodność dostawy = Delivery Infallibility : Delivery Reliability
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 165
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281113
lexical items
See main document
200

Author:
Title:
Wybór kanału dystrybucji = Choice of Distribution Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 271-272
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292619
lexical items
See main document
201

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239992
chapter in monograph
See main document
202

Author:
Title:
Umowa kupna-sprzedaży = Agreement
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 264
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292613
lexical items
See main document
203

Author:
Title:
Kara umowna = Penalty
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 113-114
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280461
lexical items
See main document
204

Author:
Title:
Intensywność dystrybucji = Distribution Intensity
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 98
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280153
lexical items
See main document
205

Author:
Title:
Dystrybucja wielokanałowa = Multiple Channels of Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 70-71
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277263
lexical items
See main document
206

Author:
Title:
Cykl dostaw = Cycle of Delivery
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 49
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275439
lexical items
See main document
207

Author:
Title:
Dystrybucja ekskluzywna = Exclusive Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277253
lexical items
See main document
208

Author:
Title:
Spedycja dostawy = Forwarding
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 232
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291945
lexical items
See main document
209

Author:
Title:
Konflikt horyzontalny = Horizontal Conflict
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 118
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280463
lexical items
See main document
210

Author:
Title:
Funkcje magazynów = Warehouses Functions
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 83
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279733
lexical items
See main document
211

Author:
Title:
Integracja pozioma w kanale dystrybucji = Horizontal Integration in Channel of Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 98
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280141
lexical items
See main document
212

Author:
Title:
Dystrybucja = Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 68-69
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277249
lexical items
See main document
213

Author:
Title:
Oferta = Bid : Offer : Tender
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281169
lexical items
See main document
214

Author:
Title:
Kanał dystrybucji = Distribution Channel : Marketing Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 111-112
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280437
lexical items
See main document
215

Author:
Title:
Rotacja zapasów = Stock Turnover
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 214
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288381
lexical items
See main document
216

Author:
Title:
Kanał bezpośredni = Direct Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110-111
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280411
lexical items
See main document
217

Author:
Title:
Transakcja handlowa = Trade Transaction
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 259-260
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292595
lexical items
See main document
218

Author:
Title:
Efektywność kanału dystrybucji = Distribution Channel Efficiency
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277489
lexical items
See main document
219

Author:
Title:
Normatyw zapasów = Standard Stock
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 165
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281115
lexical items
See main document
220

Author:
Title:
Dystrybucja fizyczna = Physical Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277255
lexical items
See main document
221

Author:
Title:
Leasing pośredni = Indirect Leasing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 132
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280557
lexical items
See main document
222

Author:
Title:
Transakcja rzeczywista = Spot Transaction
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292599
lexical items
See main document
223

Author:
Title:
Centrum dystrybucji = Distribution Centre
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 46-47
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275437
lexical items
See main document
224

Author:
Title:
Magazyn = Warehouse
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 139
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280855
lexical items
See main document
225

Author:
Title:
Pośrednik w kanale dystrybucji = Middleman in Channel of Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 187-188
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281255
lexical items
See main document
226

Author:
Title:
Efektywność dystrybucji = Distribution Efficiency
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277485
lexical items
See main document
227

Author:
Title:
Planowanie dostawy = Delivery Plan
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 182
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286741
lexical items
See main document
228

Author:
Title:
System dystrybucji = System of Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 249
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291951
lexical items
See main document
229

Author:
Title:
Szerokość kanału dystrybucji = Breadth of Distribution Channel : Width of Distribution Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 251
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291953
lexical items
See main document
230

Author:
Title:
Lider kanału dystrybucji = Channel Leader
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 133
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280571
lexical items
See main document
231

Author:
Title:
Zamówienie = Order
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 276-277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292621
lexical items
See main document
232

Author:
Title:
Strategia dystrybucji = Distribution Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 237
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291947
lexical items
See main document
233

Author:
Title:
Dostawa produktów = Delivery of Goods
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277245
lexical items
See main document
234

Author:
Title:
Nowoczesne koncepcje marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki
Source:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 11-19 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236794
chapter in conference materials
See main document
235

Author:
Title:
Czas dostawy = Delivery Time
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 51
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275441
lexical items
See main document
236

Author:
Title:
Koszt całkowity dystrybucji fizycznej = Total Cost of Physical Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 124-125
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280481
lexical items
See main document
237

Author:
Title:
Koszty utraconych możliwości sprzedaży = Lost Sale Costs
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 127
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280491
lexical items
See main document
238

Author:
Title:
Wpływ nowoczesnych koncepcji logistycznych na współpracę przedsiębiorstw w międzynarodowych kanałach dystrybucji = Influence of Contemporary Logistics Concepts on the Co-Operation Between Companies in International Distribution Channels
Source:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 105-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224684
chapter in conference materials
See main document
239

Author:
Title:
Reklamacja dostawy = Claim of Delivery
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 213
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288373
lexical items
See main document
240

Author:
Title:
Dystrybucja selektywna = Selective Distribution
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69-70
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277259
lexical items
See main document
241

Author:
Title:
Optymalna partia zamówień = Economic Order Quantity
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 170-171
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281175
lexical items
See main document
242

Author:
Title:
Kanał pionowo zintegrowany = Vertically Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 113
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280449
lexical items
See main document
243

Author:
Title:
Termin dostawy = Date of Delivery
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 257
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292591
lexical items
See main document
244

Author:
Title:
Koszty magazynowania = Warehouse Costs
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 126
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280489
lexical items
See main document
245

Author:
Title:
Koszty obsługi zamówień = Order Processing Costs
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 127
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280495
lexical items
See main document
246

Author:
Title:
Just-in-time = Just-in-time
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 101-102
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280213
lexical items
See main document
247

Author:
Title:
Terms of Trade = Terms of Trade
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 257
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292593
lexical items
See main document
248

Author:
Title:
Kanał alternatywny = Alternative Channel
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280341
lexical items
See main document
249

Author:
Title:
Koszty logistyki = Logistics Costs
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125-126
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280487
lexical items
See main document
250

Author:
Title:
Kontrakt = Contract
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 122-123
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280475
lexical items
See main document
251

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240114
chapter in monograph
See main document
252

Author:
Title:
Znaczenie i kierunki przeobrażeń pośrednictwa hurtowego w kanałach dystrybucji = Significance and Directions of Changes in Wholesale Agencies in the Channels of Distribution
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 71-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252776
article
See main document
253

Title:
Kierunki przemian strukturalnych handlu w Polsce w latach 1989-1996
Source:
Vybrané problémy teórie obchodu (zborník z medzinárodnej konferencie) - Bratislava: Vybrané problémy teórie obchodu, 1997, s. 33-41
ISBN:
80-225-0934-5
Nr:
2168324623
chapter in conference materials
254

Author:
Title:
Rozwój partnerstwa w kanałach dystrybucji
Source:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 7-12
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168223916
chapter in monograph
See main document
255

Title:
Wpływ prywatyzacji na rynek pracy : z doświadczeń regionu krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
39, [11] s.: il.; 21 cm
Series:
(Zeszyty Seminaryjne Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 1)
Nr:
2168223306
book
256

Author:
Title:
Integracja pionowa w kanałach dystrybucji
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1997) , s. 18-21
Nr:
2168263018
article
257

Author:
Title:
Ètapy proektirovaniâ kanalov raspredeleniâ
Source:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1997, s. 112-117
Series:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 1)
Nr:
2168324643
chapter in monograph
258

Author:
Title:
Dystrybucja produktów
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Physical description:
176 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Marketing bez Tajemnic)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1039-6
Nr:
2168235822
monograph
259

Title:
Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy
Source:
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia i instytucje / red. Marek Bednarski - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1996, s. 35-97 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-904507-6-3
Nr:
2168234668
chapter in monograph
260

Author:
Title:
Droga do odbiorcy
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1996) , s. 54-58
Nr:
2168322667
article
261

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240138
chapter in monograph
See main document
262

Title:
Pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy = The Loans for Unemployed and for Enterprises
Source:
Polityka Społeczna. - R. 23, nr 2 (265) (1996) , s. 12-15
Nr:
2168252364
article
263

Author:
Title:
Wyznaczniki typu kanału dystrybucji
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1995) , s. 14-17
Nr:
2168238304
article
264

Author:
Title:
Formy pionowej integracji w kanałach dystrybucji
Source:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 252-257. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
Nr:
2168253706
chapter in conference materials
265

Author:
Title:
Kooperacja i konflikty w kanałach dystrybucji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1995) , s. 27-29
Nr:
2168239182
article
266

Author:
Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240162
chapter in monograph
See main document
267

Title:
Lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 33-39
Nr:
2168251962
chapter in conference materials
See main document
268

Title:
Założenia i cele strategii rynku pracy = Foundation and Goals of Labour Market Strategy
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 6 (1994) , s. 38-46
Nr:
2168272414
article
269

Author:
Title:
Z badań nad dynamiką bezrobocia w woj.krakowskim = Researches on the Dynamics of Unemployment in Kraków Province
Source:
Polityka Społeczna. - R. 21, nr 4 (244) (1994) , s. 9-11
Nr:
2168272538
article
270

Author:
Title:
Pośrednicy w kanałach dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Physical description:
29, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-17-3
Nr:
2168255450
academic script
271

Title:
Kierunki regionalnej polityki ograniczania bezrobocia w województwie krakowskim
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1994
Physical description:
80 s.: il.; 21 cm
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 5 (395))
Nr:
2168223308
book
272

Author:
Title:
Dystrybucja produktów
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994, s. 271-312
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168240280
chapter in monograph
See main document
273

Author:
Title:
Przyczyny zmniejszenia się liczby bezrobotnych w woj. krakowskim w 1993 roku = Reasons of Reduction of Unemployed Number in Cracow Voivodeship in 1993
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 4 (1994) , s. 30-35
Nr:
2168272412
article
274

Author:
Title:
Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Physical description:
24, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-18-1
Nr:
2168270666
academic script
275

Author:
Title:
Motywacyjna funkcja wynagrodzeń pracowników handlu : doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1993
Physical description:
218 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/759
Nr:
2168274677
doctoral dissertation
276

Author:
Title:
Metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Source:
Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN1993, s. 100-157
Signature:
NP-271/Magazyn
Nr:
2168329883
chapter in unpublished scientific work
See main document
277

Author:
Title:
Zatrudnienie w handlu w okresie tworzenia gospodarki rynkowej
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 65-72
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242298
chapter in monograph
See main document
278

Author:
Title:
Wpływ prywatyzacji na lokalny rynek pracy = Impact of Privatisation Process on Local Labour Market
Source:
Polityka Społeczna. - R. 20, nr 10 (238) (1993) , s. 18-19 - Bibliogr.
Nr:
2168272534
article
279

Author:
Title:
Przekształcenia struktury własnościowej w handlu wewnętrznym = Property Structure Transformations in Domestic Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 411 (1993) , s. 53-64. - Summ.
Nr:
2168236362
article
See main document
280

Author:
Title:
Dystrybucja produktów
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993, s. 271-312
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168239730
chapter in monograph
See main document
281

Title:
Bezrobocie - stan i przeciwdziałanie w woj. krakowskim w 1991 r.
Publisher address:
Kraków: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992
Physical description:
91 s.: il.; 29 cm.
Nr:
2168271762
report
282

Author:
Title:
Dystrybucja produktów
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Instytut Marketingu, 1992, s. 271-312
ISBN:
83-900698-0-6
Nr:
2168240302
chapter in monograph
See main document
283

Author:
Title:
Prywatyzacja i bezrobocie w woj. krakowskim
Source:
Polityka Społeczna. - R. 19, nr 9 (225) (1992) , s. 8-9 - Bibliogr.
Nr:
2168272526
article
284

Author:
Title:
Podstawy prawne i metody małej prywatyzacji handlu detalicznego = Legal Framework and Methods Applied in Small-Scale Privatization of Retail Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 372 (1992) , s. 19-26. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235276
article
See main document
285

Title:
Bezrobocie na rynku pracy w województwie krakowskim w I półroczu 1991 r. = Unemployment in Kraków Voivodship over the First Half of 1991
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992
Physical description:
[32] s.: il.; 21 cm
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 2 (363))
Notes:
Summ.,
Nr:
2168253606
monograph
286

Author:
Title:
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w roku 1990
Source:
Przeciwdziałanie bezrobociu / [red. Anna Radwańska] - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991, s. 35-42
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 8 (348))
Nr:
2168253598
chapter in monograph
287

Author:
Title:
Mała prywatyzacja handlu detalicznego
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1991) , s. 18-22
Nr:
2168236978
article
288

Author:
Title:
Kryteria i metody oceny wymagań pracy w handlu = Criteria and Methods of the Evaluation of Labour Requirements in Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 368 (1991) , s. 25-34. - Summ., rez.
Nr:
2168237964
article
See main document
289

Title:
Bezrobocie w województwie krakowskim w 1990 roku. Cz. 2
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991
Physical description:
s. 52-94, 3 k. złoż.: il.; 21 cm
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 13 (353))
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168271498
monograph
290

Title:
Skuteczność środków przeciwdziałania bezrobociu w województwie krakowskim w 1990 roku
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 75-88
Nr:
2168251844
chapter in monograph
See main document
291

Title:
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w 1990 roku
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 33, nr 2-3 (1991) , s. 26-30
Nr:
2168253760
article
292

Author:
Title:
Kierunki zmian struktury organizacyjnej uczelni
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1991. - nr 1, s. 4-11
Nr:
2168344026
chapter in report
293

Title:
Rachunek kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw handlowych = Labour Cost Account in the Economics of Trading Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990) , s. 23-34. - Rez., summ.
Nr:
2168259252
article
See main document
294

Title:
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990
Physical description:
42 s. : il.; 21 cm
Series:
(Ekspertyzy - Informacje ; 7)
Nr:
2168324795
report
295

Author:
Title:
Przesłanki i cele przeglądów i atestacji stanowisk pracy w handlu wewnętrznym = Premises and Objectives of Reviewing and Attesting Working Posts in Domestic Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989) , s. 37-47. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259052
article
See main document
296

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 4/89 (1989) , s. 92-94
Nr:
2168224252
review
297

Title:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
118 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168248138
academic script
298

Author:
Title:
System oceny i wynagradzania pracy w handlu
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1989
Physical description:
101 s., 3 k. złoż.: il.; 21 cm
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 2 (309))
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168271502
monograph
299

Author:
Title:
Wynagradzanie efektów pracy w przedsiębiorstwach handlowych
Source:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 2, Uwarunkowania wewnętrzne aktywizacji przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 111-122
ISBN:
83-7016-338-6
Nr:
2168271536
chapter in conference materials
300

Author:
Title:
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Physical description:
19 s.; 24 cm.
Nr:
2168270878
academic script
301

Title:
Wpływ zakładowych systemów wynagradzania na relacje płac w przedsiębiorstwach handlowych
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987
Physical description:
73 s.: il.; 21 cm
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 11 (288))
Nr:
2168253612
monograph
302

Author:
Title:
Koszty pracy a efektywność gospodarowania : konferencja w Krakowie
Source:
Polityka Społeczna1987. - R. 14, nr 8 (164), s. 33-34
Nr:
2168257106
varia
303

Title:
Struktura społeczna kosztów pracy w handlu
Source:
Polityka Społeczna. - R. 14, nr 9 (165) (1987) , s. 24-26
Nr:
2168257108
article
304

Title:
Społeczne koszty pracy w handlu - próba identyfikacji i oceny = Social Costs of Work in Trade - a Trial to Identify and Estimate
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1987) , s. 31-36
Nr:
2168254876
article
305

Title:
Społeczne koszty pracy w handlu
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987
Physical description:
[82] s.: il.; 21 cm.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 8 (285))
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168234736
monograph
306

Title:
Zakładowe systemy wynagradzania w spółdzielniach spożywców
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987) , s. 57-64
Nr:
2168255466
article
307

Title:
Funkcjonowanie samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach handlowych
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat : Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych - Kraków: TNOiK, 1986, s. 17-31
Nr:
2168271578
chapter in conference materials
308

Title:
Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
Publisher address:
Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1986
Physical description:
91, [1] s.; 24 cm.
Series:
(Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 37)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237814
monograph
309

Author:
Title:
Uwarunkowania aktywności rad pracowniczych w przedsiębiorstwach handlowych
Source:
Materiały na konferencję naukową organizowaną przez Branżową Radę Koordynacyjną Kół PTE Obrotu Towarowego i Drobnej Wytwórczości nt. "Czynnik ludzki - stan i perspektywy w świetle aktualnych zadań handlu i usług" - Katowice-Wisła: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Oddział Wojewódzki w Katowicach, 1986, s. 1-12
Nr:
2168324717
chapter in conference materials
310

Title:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168270872
academic script
311

Title:
Relacje między samorządami załóg a dyrektorami przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym = Relations between Directors and Employees Self-Government Representative Bodies within Firms Catering for Domestic Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 231 (1986) , s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254480
article
See main document
312

Title:
Narzędzia centralnej regulacji systemu wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986) , s. 71-77. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986
Nr:
2168259322
article
313

Author:
Title:
Równowaga rynkowa a system wynagradzania w przedsiębiorstwach
Source:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część trzecia - Podmiotowość uczestników rynku a równowaga towarowo-pieniężna - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 278-285
Nr:
2168267320
chapter in conference materials
314

Author:
Title:
Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
224 k., 2 k. złoż.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/745
Nr:
2168256922
doctoral dissertation
315

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju zakładowych systemów wynagradzania w handlu wewnętrznym = Some Determinants of the Development of the Payment System in the Domestic Trade Enterprises
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985) , s. 98-105
Nr:
2168230766
article
316

Author:
Title:
Rola samorządu pracowniczego w tworzeniu zakładowych systemów wynagrodzeń = Workers' self-government role in creating enterprises
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1985) , s. 13-17
Nr:
2168240816
article
317

Author:
Title:
System wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1984) , s. 21-26
Nr:
2168254428
article
318

Author:
Title:
Zmiany struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym a system doskonalenia kadry kierowniczej przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej = Changes of Organizational Structures in Domestic Trade Vs System of Improvement of Enterprises Managing Staff under Conditions of Economic Reform
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 119-129. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257410
chapter in monograph
See main document
319

Author:
Title:
Doskonalenie kadry kierowniczej spółdzielni spożywców w warunkach reformy gospodarczej
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 18, nr 1 (69) (1984) , s. 29-35
Nr:
2168272426
article
320

Author:
Title:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
164 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168248136
academic script
321

Title:
Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie
Source:
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1 / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983, s. 16-44
Series:
(Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 4)
Nr:
2168270862
chapter in monograph
See main document
322

Author:
Title:
Reforma gospodarcza a system motywacji w przedsiębiorstwach handlowych
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 89-99
Nr:
2168221510
article
323

Title:
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Physical description:
125 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168270886
academic script
See related chapters
324

Author:
Title:
Analiza wyników działalności gospodarczej
Source:
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 103-125 - Bibliogr.
Nr:
2168271142
chapter in academic script
See main document
325

Author:
Title:
Świadczenia z tytułu pracy sprzedawców w Stanach Zjednoczonych = Benefits Received by the Plain of Work of Salesmen in the U.S.A.
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 162 (1982) , s. 101-113. - Rez., summ.
Nr:
2168256762
article
See main document
326

Author:
Title:
Marże, koszty i wyniki działalności gospodarczej
Source:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 111-128
Nr:
2168253666
chapter in academic script
See main document
327

Title:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168253658
academic script
See related chapters
328

Author:
Title:
Kwalifikacje kierowników sklepów w świetle badań ankietowych = The Qualifications of Shop Managers in the Light of Information Gathered from Questionnaires
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 (1980) , s. 23-34. - Rez., summ.
Nr:
2168256894
article
See main document
329

Author:
Title:
Wyznaczniki zmian struktury kwalifikacji prawników sieci detalicznej = Determinants of Changes in Qualification of Retail Trade Employees
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1979) , s. 61-65
Nr:
2168254016
article
330

Author:
Title:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników sieci detalicznej
Source:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979, s. 40-60
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188)
Nr:
2168253632
chapter in monograph
See main document
331

Author:
Title:
Realizacja polityki wzrostu płac w handlu detalicznym w latach 1965-1975 = The Realization of the Policy of Rising Wages in Retail Trade in the Period between 1965 and 1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978) , s. 41-56. - Rez., summ.
Nr:
2168233150
article
See main document
332

Author:
Title:
Płace pracowników handlu detalicznego
Publisher address:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1977
Physical description:
99 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 151)
Notes:
Rez., summ., streszcz., Bibliogr.
Nr:
2168271506
monograph
333

Author:
Title:
Społeczna ocena płac w handlu
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (38) (1977) , s. 30-33
Nr:
2168241236
article
334

Author:
Title:
Funkcje płac w handlu detalicznym = The Function of Wages in Retail Trade
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1977
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 37)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168236972
monograph
335

Author:
Title:
Płaca jako bodziec awansu pracowników handlu detalicznego = The Pay as an Incentive of Promotion in the Retail Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 73 (1975) , s. 33-49. - Summ., rez.
Nr:
2168249648
article
See main document
336

Author:
Title:
Warunki skuteczności organizacji płac sprzedawców = Conditions of Efficiency of the Salesmen Wages Organization
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975) , s. 69-76
Nr:
2168259876
article
337

Author:
Title:
Wpływ agencyjnej formy handlu na poziom usług i wyniki ekonomiczne sklepów = The Impact of the Agency form of trade on the Level of Services and Economic Effects of Shops
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1-2 (1974) , s. 80-90
Nr:
2168272086
article
338

Author:
Title:
Kwalifikacje a płynność sprzedawców = Qualifications and Selling Staff Mobility
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 59 (1973) , s. 43-52. - Summ., rez.
Nr:
2168250440
article
See main document
339

Author:
Title:
Struktura płac zasadniczych i rzeczywistych pracowników sklepowych = The Structure of Basic and Real Wages of Shop-Assistants
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 45 (1972) , s. 41-57. - Rez., summ.
Nr:
2168250548
article
See main document
340

Author:
Title:
Ekonometryczna analiza czynników kształtujących poziom płac pracowników handlu detalicznego = Econometric Analysis of the Factors Shaping the Level of Wages of Retail Trade Employees
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1972) , s. 68-75
Nr:
2168260384
article
341

Author:
Title:
Struktura płac w handlu detalicznym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
241 k. (w tym k. złoż.): il.; 30 cm + Załączniki
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/315
Nr:
2168271570
doctoral dissertation
342

Author:
Title:
Wpływ kwalifikacji na poziom płac w handlu detalicznym = The Influence of Qualifications on Wage Level in Retail Trade
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 77-88. - Summ., rez.
Nr:
2168261670
article
See main document
343

Author:
Title:
Międzybranżowa struktura płac w handlu = The Interbranch Structure of Wages in Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1970) , s. 40-47
Nr:
2168236976
article
344

Author:
Title:
Nurt nabywców w sklepach miasta Krakowa w latach 1962-1965 = The Stream of Customers in Cracow Shops in the Years 1962-1965
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969) , s. 95-122. - Summ., rez.
Nr:
2168272592
article
See main document
345

Author:
Title:
O potrzebie badań struktury płac w handlu = Research Necessity in Structure of Payments
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1968) , s. 12-20
Nr:
2168260404
article
346

Author:
Title:
Wypadki przy pracy w handlu = Workers Accidents in Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1967) , s. 71-81
Nr:
2168260362
article
Unpublished documents:
1

Title:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
[222] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
Research program:
7/KMark/1/2012/S/007
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266806
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
[246] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
Research program:
157/KMark/2/2011/S//63
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168256980
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
[201] k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326695
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Strategie marketingowe eksporterów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
264 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
22/KM/1/2009/S/486
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228662
unpublished scientific work
See related chapters
5

Author:
Title:
Kierunki zmian strategii marketingowych przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
13 s.; 30 cm.
Notes:
Sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.,
Research program:
6/KM/1/08/S/423
Signature:
NP-1249/Magazyn
Nr:
2165055018
unpublished scientific work
6

Title:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2]
Kierownik tematu:
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2008
Physical description:
[147] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Research program:
6/KM/1/08/S/423
Signature:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260440
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Znaczenie jakości w marketingu relacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
[77] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
75/k Mark/2/2005/S/247
Signature:
NP-1072/Magazyn
Nr:
2168261878
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Strategie kształtowania relacji z klientami
Kierownik tematu:
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
[119 s.]: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., summ. przy niektórych art.,
Research program:
61/KMark/1/2004/S/171
Signature:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272766
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
[49 s.]: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr.
Research program:
63/Kmark/3/2004/S/173
Signature:
NP-950/[1]/Magazyn
Nr:
2168259842
unpublished scientific work
10

Title:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
205, [7] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Research program:
62/KMark/2/2003/067
Signature:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261540
unpublished scientific work
See related chapters
11

Title:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
22, [29] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/Kmark/3/2002/S
Signature:
NP-773/2/Magazyn
Nr:
2168260678
unpublished scientific work
See related chapters
12

Title:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
48/KMark/3/2001/S
Signature:
NP-773/[1]/Magazyn
Nr:
2168264646
unpublished scientific work
See related chapters
13

Title:
Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po art.
Research program:
61/KMark/6/2000/S
Signature:
NP-728/Magazyn
Nr:
2168333687
unpublished scientific work
See related chapters
14

Author:
Title:
Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
70 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
68/KMark/4/98/S
Signature:
NP-666/Magazyn
Nr:
2168333741
unpublished scientific work
15

Author:
Title:
Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
97/KMark/5/97/S
Signature:
NP-485/Magazyn
Nr:
2168328975
unpublished scientific work
16

Author:
Title:
Formy integracji w kanałach dystrybucji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
23 k.; 30 cm
Research program:
88/KMark/2/96/S
Signature:
NP-413/Magazyn
Nr:
2168329075
unpublished scientific work
17

Title:
Wpływ przekształceń własnościowych na strukturę podmiotową handlu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
94 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-262/Magazyn
Nr:
2168329829
unpublished scientific work
18

Title:
Mała prywatyzacja handlu detalicznego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
55 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-26/Magazyn
Nr:
2168327509
unpublished scientific work
1
Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne / Anna Czubała, Roman E. Niestrój, Angelika M. Pabian. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - 196 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2381-3
2
Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju = Good Practices in the Implementation of the Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Objectives / Anna CZUBAŁA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 6, cz. 1 (2019), s. 163-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-6-1.pdf. - ISSN 1733-2486
3
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce / A. CZUBAŁA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 265-266. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-966-941-235-5
4
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej = Corporate Social Responsibility and Marketing Offer Innovation / Anna CZUBAŁA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
5
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // Przegląd Organizacji. - nr 1 (924) (2017), s. 16-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924973f651/po.2017.01.03.pdf. - ISSN 0137-7221
6
Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Halina WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-741-7
7
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem innowacji marketingowych / Anna CZUBAŁA // W: Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. nauk Anna Skowronek-Mielczarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017. - S. 127-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-120-7
8
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka" = International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship : Theory and Practice" = Medzinárodná Vedecká Konferencia na tému "Inovácie a podnikanie : teória a prax". - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. - S. 41-42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-64927-97-3
9
Corporate Social Responsibility in Marketing / Anna CZUBAŁA // Forum Scientiae Oeconomia. - vol. 4, no. 1 (2016), s. 103-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsb.edu.pl/container/FORUM%20SCIENTIAE/forum%202016%20nr%201/kwartalnik-1-2016-9.pdf. - ISSN 2300-5947
10
Polityka dystrybucji małych firm / Anna CZUBAŁA // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 135-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
11
Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych = Corporate Social Responsibility in Commercial Enterprises' Missions = Social'naâ otvetstvennost' v missiâh torgovyh predpriâtij / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2010-2015 (2015), s. 247-259. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1899-7988
12
Innowacje w sektorze usług w Polsce = Innovations in the Service Sector in Poland / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015), s. 35-45. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/165/148. - ISSN 1506-2635
13
Influence of Corporate Social Responsibility on the Development of the Concept of Marketing = Vliânie korporativnoj socialʹnoj otvetstvennosti po razvitiû koncepcii marketinga / Anna CZUBAŁA // Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 1 (2015), s. 358-369. - Summ. - Bibliogr.
14
Polityka dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 161-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
15
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 205, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-662-5
16
Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
17
Innowacje w sektorze usług w Polsce / A. CZUBAŁA // W: Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r. = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics. - L'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014. - S. 405. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-617-607-663-6
18
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 722 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-2163-5
19
Corporate Social Responsibility - the Perspective of Polish Managers / Anna CZUBAŁA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 253-260. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
20
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters / Anna CZUBAŁA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 7-11. - Summ. - ISSN 1231-7853
21
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies / Anna CZUBAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [168]-[173]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
22
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013), s. 25-34. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/296/271. - ISSN 1506-2635
23
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters / Anna CZUBAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [6]-[10]. - Summ.
24
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[11]-13[23]
25
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools / Anna CZUBAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [161]-[164]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
26
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj-czerwiec), (A), t. 3 (2013), s. 80-86. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Wartość marketingu. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
27
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 283 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-22-8
28
Mission in the Strategies of Polish Exporters / A. CZUBAŁA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012. - S. 443-444. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-617-607-342-0
29
Formy i instrumenty marketingu społecznego / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. 1[2]-21[22]
30
Social Responsibility in Corporate Communication Strategies / Anna CZUBAŁA // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 649-656. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
31
Formy i instrumenty marketingu społecznego = The Forms and Instruments of Social Marketing / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 27-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
32
Misja w strategiach rozwoju polskich eksporterów / Anna CZUBAŁA // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 97-115. - ISBN 978-83-208-2021-8
33
Cena / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 119-147. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
34
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 339 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1619-4
35
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 148-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
36
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - 294 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2037-9
37
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in the Implementation of Corporate Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), t. 1 (2012), s. 26-33. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju marketingu : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
38
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej = Current Trends in Developing Distribution Channels in European Union / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters / Anna CZUBAŁA // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012. - S. 92-110. - ISBN 978-83-208-2042-3
40
Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Role of Consumers in Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (2011), s. 58-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2083-6929
41
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów = Social Responsibility in Corporate Marketing : the Theory and Practice of Export Activities / Anna CZUBAŁA // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 115-140. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
42
Znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu : księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Mariana Strużyckiego / [red. nauk. Anna Skowronek-Mielczarek]. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 213-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-545-8
43
Społeczna odpowiedzialność jako podstawa działań marketingowych przedsiębiorstw = Social Responsibility as a Basis for Marketing Activities of Enterprises / Anna CZUBAŁA // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 431-439. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
44
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
45
Social Responsibility - an Instrument for Creating the Corporate Image / Anna CZUBAŁA // W: Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk. - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010. - S. 36-37
46
Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions = Prezentacja społecznej odpowiedzialności w misjach eksporterów / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - t. 16, nr 2 (2010), s. 29-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/348/320. - ISSN 1506-2635
47
Socìal´na vìdpovìdal´nìst´ âk ìnstrument pobudovi ìmìdžu pìdpriêmstva / Anna ČUBALA // Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010), s. 56-60. - ISSN 1606-3732
48
Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów = Social Responsibility in the Missions of Exporters / Anna CZUBAŁA // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 204-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
49
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach UE / Anna CZUBAŁA // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-18]. - Bibliogr.
50
Marketing w procesie pozyskiwania zasobów przez organizacje pozarządowe w Polsce = Marketing in the Process of NGOs Obtaining Resources in Poland / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164992486. - ISSN 1898-6447
51
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów / Anna CZUBAŁA // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 82-105. - Bibliogr.
52
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in Social Responsibility Development / Anna CZUBAŁA // W: Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego = Economics - Ethics - Organization : the Commemorative Book Dedicated to Professor Roman Głowacki on His 80 Years Jubilee / [red. nauk. Grzegorz Karasiewicz]. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 364-376. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-26-5
53
The Role of Marketing in Implementing the Concept of Corporate Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // W: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - S. 49-53. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2794-1
54
Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej = Marketing Tools in Image Creation of Socially Responsible Enterprises / Anna CZUBAŁA // W: Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 222-229. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1827-7
55
Marketingova polìtika rozpodìlu / Ê. V. Krikovs'kij, N. S. Kosar, A. ČUBALA. - L´vìv : Vidavnictvo Nacìonal´nogo unìversitetu "L´vìvs´ka polìtehnìka", 2009. - 231 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-553-753-3
56
Katedra Marketingu / Anna CZUBAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 3 (28) (2009), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/18. - ISSN 1689-7757
57
Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR = The Forms of Cooperation between Companies and Non-profit Organizations in Implementing the Concept of CSR / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 558). - nr 41 (2009), s. 434-439. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu. - ISSN 1896-382X
58
Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych = Premises of Development and Forms of Social Marketing of Commercial Enterprises / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009), s. 57-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164999667. - ISSN 1898-6447
59
Marketing Strategies for Creating Corporate Value / Anna CZUBAŁA // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [7]-[16]. - Summ.
60
Marketing Strategies for Creating Corporate Value / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008), s. 11-19. - Summ. - ISSN 1506-7351
61
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 321-327. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1785-0
62
Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Budowanie związków z klientami na rynku business to business : teoria i praktyka / red. nauk. Olgierd Witczak. - Warszawa: CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 132-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60089-72-9
63
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [3]-[6]. - Streszcz., summ.
64
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations / Anna CZUBAŁA // W: Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - S. 128-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1777-5
65
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations / Anna CZUBAŁA // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [19]-[22]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
66
Marketing Strategies for Creating Corporate Value / Anna CZUBAŁA // W: Vos'ma mižnarodna konferenciâ : "Marketing v Ukraïni" 23-24 listopada 2007 roku. - [7] s. : il. ; 30 cm. - (2007), s. 8-[14]. - Summ.
67
Rolʹ distribucìï u pobudovì rinkovoï vartostì pìdpriêmstva = Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / ČUBALA A. // W: Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt" = Transformacja wartości w rozwoju relacji "przedsiębiorstwo-klient" / red. Êvgen Krikavsʹkij, Natalìâ Čuhraj. - Lʹvìv: Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", 2007. - S. 193-208. - Bibliogr. - ISBN 978-966-533-631-4
68
The Role of Marketing in the Process of Creating Corporate Market Value / Anna CZUBAŁA // W: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. - Brno: University of Brno, 2007. - S. 1-9. - Summ.
69
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - 547 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-0-0
70
Strategia dystrybucji jako czynnik wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 228-235. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
71
Determinanty kanałów dystrybucji usług = Determinants of Service Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006), s. 173-181. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/127611467. - ISSN 0208-7944
72
Hurt i detal / Anna Czubała // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006. - S. 239-268. - ISBN 83-900698-9-X
73
Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 53-66. - ISBN 83-911355-0-0
74
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7484-020-X
75
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 69-82. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
76
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / CZUBAŁA Anna, JONAS Agata, SMOLEŃ Tomasz // W: Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková. - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006. - S. 54-64. - ISBN 80-8083-262-5
77
Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Marketing Research Use in Defining the Influence of Distribution on Enterprise Market Value / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006), s. 402-413. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
78
Dystrybucja / Anna Czubała // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006. - S. 191-238. - ISBN 83-900698-9-X
79
Cena / Anna Czubała // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006. - S. 159-189. - ISBN 83-900698-9-X
80
Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Effect of Distribution on the Company's Market Value / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 7-17. - Summ. - ISSN 1506-7351
81
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005), s. 33-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251. - ISSN 0208-7944
82
Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie popytu przedsiębiorstw na usługi = Structural and Spatial Differences of Services Demand in Enterprises / Anna CZUBAŁA // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 285-291. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
83
Partnerskie relacje w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2005), s. 6-26. - Bibliogr.
84
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy / Anna CZUBAŁA // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 130-136. - Summ. - ISBN 83-89437-33-3
85
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków : AE, 2004. - 200 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911355-2-7
86
Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa = Financial Measures in Evaluating an Enterprise's Distribution System / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 103-111. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
87
Pomiar i ocena wartości klientów = Evaluate of Customer Value / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 241-248. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
88
Ocenka stoimosti klienta / A. CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [28]-[31]
89
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A. / Anna CZUBAŁA, Mariusz GIEMZA, Dariusz Mańko // Problemy Jakości. - R. 36, nr 6 (2004), s. 36-44. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
90
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [5]-[11]. - Summ.
91
Hurt i detal / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004. - S. 239-268. - ISBN 83-900698-9-X
92
Strategie dystrybucji spółek joint venture = Distribution Strategies in Joint Ventures / Anna CZUBAŁA, Renata ZEMBURA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004), s. 45-54. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
93
Cena / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004. - S. 159-189. - ISBN 83-900698-9-X
94
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [13]-[26]. - Bibliogr.
95
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004. - S. 191-238. - ISBN 83-900698-9-X
96
Marketing Value Drivers / Anna CZUBAŁA // W: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004. - S. 125-129. - Summ. - ISBN 80-225-1904-9
97
Ocenka stoimosti klienta / A. CZUBAŁA // W: Marketingoví doslídžennâ v Ukraїní : materíali III Mížnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencíї : 25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta. - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2004. - S. 76-79. - ISBN 966-629-117-7
98
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - S. 17-30. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-2-7
99
Marketing Value Drivers / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [33]-[37]. - Summ.
100
Cel i metoda badań / Anna CZUBAŁA, Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - S. 128-135. - ISBN 83-911355-2-7
101
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 353-362. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
102
Marketingowe nośniki rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego / red. Anna Skowronek-Mielczarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - S. 269-276. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-048-3
103
Cena / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003. - S. 159-190. - ISBN 83-900698-9-X
104
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003. - S. 191-238. - ISBN 83-900698-9-X
105
Cel i metoda badań / Anna CZUBAŁA, Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 137-146
106
Ocena wartości klienta dla firmy = Evaluation of the Customer's Value for the Company / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 125-131. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
107
Hurt i detal / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003. - S. 239-268. - ISBN 83-900698-9-X
108
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 16-31
109
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Roman NIESTRÓJ // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 279-300. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
110
Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji = Price Trends in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002), s. 113-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12516. - ISSN 0208-7944
111
Wpływ dystrybucji na wartość przedsiębiorstwa = Influence of Distribution on Enterprise's Value / Anna CZUBAŁA // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 61-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
112
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-1
113
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - 301 s. : wykr., rys. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-915693-0-6
114
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 338 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911355-5-1
115
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce / Tomasz SMOLEŃ ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 2002. - 262 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
116
Proces budowania lojalności instytucjonalnych nabywców = Building Loyalty with Institutional Customers / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002), s. 37-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14418. - ISSN 0208-7944
117
Cel i metoda planowanych badań / Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Marek RAWSKI // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2002]), s. 16-21
118
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług handlowych = The Positive Impact of Interntationalisation on the Marketing of Trading Srvices / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 113-120. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
119
Rola dystrybucji w strategiach konkurencji = The Role of Distribution in the Competition Strategies / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002), s. 129-138. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
120
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 447 s., 1 k. fot. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-074-7
121
Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2001), s. 1-6. - ISSN 0438-5403
122
Współpraca w dystrybucji jako czynnik konkurencji przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA // W: Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: hogben, 2001. - S. 67-76. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-914853-1-5
123
Międzyorganizacyjne relacje w kanałach dystrybucji = International Relations in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 171-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
124
Zatrudnienie w handlu wewnętrznym w Polsce w latach 90. = Zamestnanost' vo vnútornom obchode Pol'ska v devät'desiatych rokoch / Anna CZUBAŁA // W: Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2001. - S. 16-22. - zhrn. - ISBN 80-225-1445-4
125
Spìvpracâ učasnikìv kanalìv distribucìïv realìzacìï strategi efektivnogo obslugovuvannâ pokupcìv / A. Čubala // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no 416 (2001), s. 370-375. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
126
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2001. - 248 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Marketing bez Tajemnic). - ISBN 83-208-1324-7
127
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji = Base and Stages of Building the Loyality in the Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 129-138. - Summ. - ISSN 1506-7351
128
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-1
129
Koszty dystrybucji w strategiach obsługi instytucjonalnych klientów / Anna CZUBAŁA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2001]), s. 93-114. - Bibliogr.
130
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1 / Kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - (2000), s. 2-22. - Bibliogr.
131
Distribution Strategies of International Enterprises as a Competition Factor / Anna CZUBAŁA // W: Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR. - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000. - S. 47-53. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-6-X
132
Barʹery razvitiâ marketingovoj orientirovki predpriâtij v Polʹše / Anna CZUBAŁA // W: Marketing : teorìâ ì praktika. T. 2. - Âlta Lugansʹk : SUDU, 2000. - S. 113-114
133
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców / CZUBAŁA A. // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000. - S. 317-318. - ISBN 966-553-199-9
134
Rodzaje strategii dystrybucji = Types of Distribution Strategies / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000), s. 37-45. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9850. - ISSN 0208-7944
135
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
136
Formy partnerstwa w kanałach dystrybucji = Forms of Partnership in Channels of Distribution / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 2 (2000), s. 24-30. - Summ. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. - ISSN 0324-8445
137
Wpływ internacjonalizacji handlu na zmiany systemu dystrybucji w Polsce = Impact of the International Character of Trade on the Distribution System / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 67-75. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
138
Internacjonalizacja handlu w Polsce = International Character of Trade in Poland / Anna CZUBAŁA // W: Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999. - S. 215-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-9-4
139
Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Marketing i Rynek. - nr 11 (1999), s. 15-20. - ISSN 1231-7853
140
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców (ECR) = Cooperation of the Participants in Distribution Channels in the Realization of the Strategy of Efficient Consumer Response (ECR) / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 67-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
141
Kierunki rozwoju branżowych systemów dystrybucji = Development of Branch Distribution Systems / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 93-101. - Summ. - ISBN 83-911355-7-8
142
The Process of Internationalisation in the Polish Trade / Anna CZUBAŁA // W: Marketing : teorìâ ì praktika. - Lugans'k: SUDU, 1999. - (Zbìrnik naukovih prac' ; no 3). - S. 300-305. - Bibliogr.
143
Przesłanki i kierunki rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych : podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań / red. Leszek Żabiński. - Katowice: Wydaw. Uczelniane AE, 1999. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach). - S. 91-100. - ISBN 83-7246-073-6
144
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw = Barriers of Markeing Development and Firms' Market Orientation / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
145
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
146
Strategie dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 123-135. - ISBN 83-911355-8-6
147
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 37-51. - ISBN 83-911355-8-6
148
Koszty dystrybucji = Distribution Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 125. - ISBN 83-208-1087-6
149
Transport = Transport / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260-261. - ISBN 83-208-1087-6
150
Ubytek = Loss : Shortage / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 263. - ISBN 83-208-1087-6
151
Zapas bieżący = Current Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
152
Koszty dystrybucji fizycznej = Physical Distribution Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 125. - ISBN 83-208-1087-6
153
Transakcja na dostarczanie = Business for Future Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
154
Kanał korporacyjny = Corporate Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 112-113. - ISBN 83-208-1087-6
155
Dostawa bezpośrednia = Direct Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 64-65. - ISBN 83-208-1087-6
156
Zapas przeciętny = Average Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
157
Strumienie w kanale dystrybucji = Flows in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 246-247. - ISBN 83-208-1087-6
158
Strategie integracji w kanałach dystrybucji = Integration Strategies in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 10-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
159
Ocena kanału dystrybucji = Evaluating of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 167. - ISBN 83-208-1087-6
160
Poziom zapasów = Stock Level / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 189. - ISBN 83-208-1087-6
161
Dystrybucja intensywna = Intensive Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69. - ISBN 83-208-1087-6
162
Zapas minimalny = Buffer Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
163
Logistyka = Logistics / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 134. - ISBN 83-208-1087-6
164
Determinanty rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 143-149. - ISBN 83-86230-31-2
165
Dostawa nie fakturowana = Delivery before Invoice / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
166
Zapas optymalny = Optimum Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
167
Funkcje dystrybucji = Distribution Functions / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 81-82. - ISBN 83-208-1087-6
168
Motywacja pośredników = Motivation of Middlemen / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 161. - ISBN 83-208-1087-6
169
Koszty transportu = Freight Costs : Freight Charges / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 127. - ISBN 83-208-1087-6
170
Funkcje pośredników = Middlemen functions / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 84. - ISBN 83-208-1087-6
171
Długość kanału dystrybucji = Lengh of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 55-56. - ISBN 83-208-1087-6
172
Leasing zwrotny = Sale and Leaseback / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 132. - ISBN 83-208-1087-6
173
Ogólne warunki dostaw = General Terms of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 169. - ISBN 83-208-1087-6
174
Konflikt wertykalny = Vertical Conflict / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 119. - ISBN 83-208-1087-6
175
Marketing partnerski w kanałach dystrybucji = Partner Marketing in Trade Channels / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 89-98. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
176
Kanał konwencjonalny = Conventional Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 112. - ISBN 83-208-1087-6
177
Kanał kontraktowy = Contractual Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 112. - ISBN 83-208-1087-6
178
Leasing finansowy = Finance Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 131. - ISBN 83-208-1087-6
179
Odbiór ilościowo-jakościowy dostawy = Receipt of Goods Acceptance / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 168. - ISBN 83-208-1087-6
180
Gotowość dostawy = Readiness of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 88. - ISBN 83-208-1087-6
181
Zapas maksymalny = Maximum Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
182
Kanał administrowany = Administered Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 110. - ISBN 83-208-1087-6
183
Konflikty w kanale dystrybucji = Conflicts in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 119. - ISBN 83-208-1087-6
184
Leasing operacyjny = Operating Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 132. - ISBN 83-208-1087-6
185
Opcja = Option / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 170. - ISBN 83-208-1087-6
186
Dostawa tranzytowa = Transit Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
187
Dostawa częściowa = Partial Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
188
Leasing = Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 131. - ISBN 83-208-1087-6
189
Franchising = Franchising / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 80-81. - ISBN 83-208-1087-6
190
Leasing bezpośredni = Direct Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 131. - ISBN 83-208-1087-6
191
Taryfa przewozowa = Carriage Tariff / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 255. - ISBN 83-208-1087-6
192
Transakcja terminowa = Future Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
193
Kanał pośredni = Indirect Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 113. - ISBN 83-208-1087-6
194
Faktura = Invoice / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 79. - ISBN 83-208-1087-6
195
Użyteczność kanału dystrybucji = Utility of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 266. - ISBN 83-208-1087-6
196
Akwizycja = Canvassing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 15. - ISBN 83-208-1087-6
197
Transakcja zabezpieczająca = Hedging Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
198
Ocena pośredników = Evaluating Middlemen / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 167. - ISBN 83-208-1087-6
199
Niezawodność dostawy = Delivery Infallibility : Delivery Reliability / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 165. - ISBN 83-208-1087-6
200
Wybór kanału dystrybucji = Choice of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 271-272. - ISBN 83-208-1087-6
201
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
202
Umowa kupna-sprzedaży = Agreement / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 264. - ISBN 83-208-1087-6
203
Kara umowna = Penalty / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 113-114. - ISBN 83-208-1087-6
204
Intensywność dystrybucji = Distribution Intensity / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 98. - ISBN 83-208-1087-6
205
Dystrybucja wielokanałowa = Multiple Channels of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 70-71. - ISBN 83-208-1087-6
206
Cykl dostaw = Cycle of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 49. - ISBN 83-208-1087-6
207
Dystrybucja ekskluzywna = Exclusive Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69. - ISBN 83-208-1087-6
208
Spedycja dostawy = Forwarding / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 232. - ISBN 83-208-1087-6
209
Konflikt horyzontalny = Horizontal Conflict / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 118. - ISBN 83-208-1087-6
210
Funkcje magazynów = Warehouses Functions / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 83. - ISBN 83-208-1087-6
211
Integracja pozioma w kanale dystrybucji = Horizontal Integration in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 98. - ISBN 83-208-1087-6
212
Dystrybucja = Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 68-69. - ISBN 83-208-1087-6
213
Oferta = Bid : Offer : Tender / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 168. - ISBN 83-208-1087-6
214
Kanał dystrybucji = Distribution Channel : Marketing Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 111-112. - ISBN 83-208-1087-6
215
Rotacja zapasów = Stock Turnover / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 214. - ISBN 83-208-1087-6
216
Kanał bezpośredni = Direct Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 110-111. - ISBN 83-208-1087-6
217
Transakcja handlowa = Trade Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 259-260. - ISBN 83-208-1087-6
218
Efektywność kanału dystrybucji = Distribution Channel Efficiency / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 75. - ISBN 83-208-1087-6
219
Normatyw zapasów = Standard Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 165. - ISBN 83-208-1087-6
220
Dystrybucja fizyczna = Physical Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69. - ISBN 83-208-1087-6
221
Leasing pośredni = Indirect Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 132. - ISBN 83-208-1087-6
222
Transakcja rzeczywista = Spot Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
223
Centrum dystrybucji = Distribution Centre / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 46-47. - ISBN 83-208-1087-6
224
Magazyn = Warehouse / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 139. - ISBN 83-208-1087-6
225
Pośrednik w kanale dystrybucji = Middleman in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 187-188. - ISBN 83-208-1087-6
226
Efektywność dystrybucji = Distribution Efficiency / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 75. - ISBN 83-208-1087-6
227
Planowanie dostawy = Delivery Plan / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 182. - ISBN 83-208-1087-6
228
System dystrybucji = System of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 249. - ISBN 83-208-1087-6
229
Szerokość kanału dystrybucji = Breadth of Distribution Channel : Width of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 251. - ISBN 83-208-1087-6
230
Lider kanału dystrybucji = Channel Leader / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 133. - ISBN 83-208-1087-6
231
Zamówienie = Order / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 276-277. - ISBN 83-208-1087-6
232
Strategia dystrybucji = Distribution Strategy / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 237. - ISBN 83-208-1087-6
233
Dostawa produktów = Delivery of Goods / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
234
Nowoczesne koncepcje marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki / Anna CZUBAŁA // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 11-19. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-79-8
235
Czas dostawy = Delivery Time / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 51. - ISBN 83-208-1087-6
236
Koszt całkowity dystrybucji fizycznej = Total Cost of Physical Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 124-125. - ISBN 83-208-1087-6
237
Koszty utraconych możliwości sprzedaży = Lost Sale Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 127. - ISBN 83-208-1087-6
238
Wpływ nowoczesnych koncepcji logistycznych na współpracę przedsiębiorstw w międzynarodowych kanałach dystrybucji = Influence of Contemporary Logistics Concepts on the Co-Operation Between Companies in International Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 105-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-9-7
239
Reklamacja dostawy = Claim of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 213. - ISBN 83-208-1087-6
240
Dystrybucja selektywna = Selective Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69-70. - ISBN 83-208-1087-6
241
Optymalna partia zamówień = Economic Order Quantity / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 170-171. - ISBN 83-208-1087-6
242
Kanał pionowo zintegrowany = Vertically Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 113. - ISBN 83-208-1087-6
243
Termin dostawy = Date of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 257. - ISBN 83-208-1087-6
244
Koszty magazynowania = Warehouse Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 126. - ISBN 83-208-1087-6
245
Koszty obsługi zamówień = Order Processing Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 127. - ISBN 83-208-1087-6
246
Just-in-time = Just-in-time / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 101-102. - ISBN 83-208-1087-6
247
Terms of Trade = Terms of Trade / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 257. - ISBN 83-208-1087-6
248
Kanał alternatywny = Alternative Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 110. - ISBN 83-208-1087-6
249
Koszty logistyki = Logistics Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 125-126. - ISBN 83-208-1087-6
250
Kontrakt = Contract / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 122-123. - ISBN 83-208-1087-6
251
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
252
Znaczenie i kierunki przeobrażeń pośrednictwa hurtowego w kanałach dystrybucji = Significance and Directions of Changes in Wholesale Agencies in the Channels of Distribution / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 71-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
253
Kierunki przemian strukturalnych handlu w Polsce w latach 1989-1996 / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // W: Vybrané problémy teórie obchodu (zborník z medzinárodnej konferencie). - Bratislava: Vybrané problémy teórie obchodu, 1997. - S. 33-41. - ISBN 80-225-0934-5
254
Rozwój partnerstwa w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 7-12. - ISBN 83-87239-34-8
255
Wpływ prywatyzacji na rynek pracy : z doświadczeń regionu krakowskiego / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej, 1997. - 39, [11] s. : il. ; 21 cm. - (Zeszyty Seminaryjne - Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 1)
256
Integracja pionowa w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1997), s. 18-21. - ISSN 0438-5403
257
Ètapy proektirovaniâ kanalov raspredeleniâ / ČUBALA A. // W: Marketing : teorìâ ì praktika. - Lugans'k: SUDU, 1997. - (Zbìrnik naukovih prac' ; no 1). - S. 112-117
258
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 176 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Marketing bez Tajemnic). - ISBN 83-208-1039-6
259
Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR, Halina WOJNAROWSKA // W: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia i instytucje / red. Marek Bednarski. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1996. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 35-97. - Bibliogr. - ISBN 83-904507-6-3
260
Droga do odbiorcy / Anna CZUBAŁA // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1996), s. 54-58. - ISSN 1425-8315
261
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
262
Pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy = The Loans for Unemployed and for Enterprises / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR, Halina WOJNAROWSKA // Polityka Społeczna. - R. 23, nr 2 (265) (1996), s. 12-15. - ISSN 0137-4729
263
Wyznaczniki typu kanału dystrybucji / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1995), s. 14-17. - ISSN 0438-5403
264
Formy pionowej integracji w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Przedsiębiorstwo, marketing, strategie. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 252-257. - Referat z konferencji. - ISBN 83-904826-0-6
265
Kooperacja i konflikty w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1995), s. 27-29. - ISSN 0137-7221
266
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
267
Lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // W: Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: PTE, 1994. - S. 33-39
268
Założenia i cele strategii rynku pracy = Foundation and Goals of Labour Market Strategy / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 6 (1994), s. 38-46. - ISSN 0032-6186
269
Z badań nad dynamiką bezrobocia w woj.krakowskim = Researches on the Dynamics of Unemployment in Kraków Province / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - R. 21, nr 4 (244) (1994), s. 9-11. - ISSN 0137-4729
270
Pośrednicy w kanałach dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 29, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-17-3
271
Kierunki regionalnej polityki ograniczania bezrobocia w województwie krakowskim / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1994. - 80 s. : il. ; 21 cm. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 5 (395))
272
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994. - S. 271-312. - ISBN 83-900698-9-6
273
Przyczyny zmniejszenia się liczby bezrobotnych w woj. krakowskim w 1993 roku = Reasons of Reduction of Unemployed Number in Cracow Voivodeship in 1993 / Anna CZUBAŁA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 4 (1994), s. 30-35. - ISSN 0032-6186
274
Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 24, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-18-1
275
Motywacyjna funkcja wynagrodzeń pracowników handlu : doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec / Renata ZEMBURA ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 1993. - 218 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
276
Metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych / Anna CZUBAŁA // W: Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN. - (1993), s. 100-157
277
Zatrudnienie w handlu w okresie tworzenia gospodarki rynkowej / Anna CZUBAŁA // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993. - S. 65-72. - ISBN 83-85719-02-4
278
Wpływ prywatyzacji na lokalny rynek pracy = Impact of Privatisation Process on Local Labour Market / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - R. 20, nr 10 (238) (1993), s. 18-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
279
Przekształcenia struktury własnościowej w handlu wewnętrznym = Property Structure Transformations in Domestic Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 411 (1993), s. 53-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
280
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993. - S. 271-312. - ISBN 83-900698-9-6
281
Bezrobocie - stan i przeciwdziałanie w woj. krakowskim w 1991 r. / Anna CZUBAŁA, Halina WOJNAROWSKA. - Kraków : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992. - 91 s. : il. ; 29 cm
282
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Instytut Marketingu, 1992. - S. 271-312. - ISBN 83-900698-0-6
283
Prywatyzacja i bezrobocie w woj. krakowskim / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - R. 19, nr 9 (225) (1992), s. 8-9. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
284
Podstawy prawne i metody małej prywatyzacji handlu detalicznego = Legal Framework and Methods Applied in Small-Scale Privatization of Retail Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 372 (1992), s. 19-26. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
285
Bezrobocie na rynku pracy w województwie krakowskim w I półroczu 1991 r. = Unemployment in Kraków Voivodship over the First Half of 1991 / Anna CZUBAŁA, Halina WOJNAROWSKA. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992. - [32] s. : il. ; 21 cm. - Summ. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 2 (363))
286
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w roku 1990 / Anna CZUBAŁA // W: Przeciwdziałanie bezrobociu / [red. Anna Radwańska]. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 8 (348)). - S. 35-42
287
Mała prywatyzacja handlu detalicznego / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1991), s. 18-22. - ISSN 0438-5403
288
Kryteria i metody oceny wymagań pracy w handlu = Criteria and Methods of the Evaluation of Labour Requirements in Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 368 (1991), s. 25-34. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
289
Bezrobocie w województwie krakowskim w 1990 roku. Cz. 2 / Anna CZUBAŁA, Halina Wojnarowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991. - s. 52-94, 3 k. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 13 (353))
290
Skuteczność środków przeciwdziałania bezrobociu w województwie krakowskim w 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Halina Wojnarowska // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 75-88
291
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Halina WOJNAROWSKA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 33, nr 2-3 (1991), s. 26-30
292
Kierunki zmian struktury organizacyjnej uczelni / Anna CZUBAŁA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (1991), s. 4-11
293
Rachunek kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw handlowych = Labour Cost Account in the Economics of Trading Firms / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990), s. 23-34. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
294
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Stanisława SURDYKOWSKA, Halina WOJNAROWSKA. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990. - 42 s. : il. ; 21 cm. - (Ekspertyzy - Informacje ; 7)
295
Przesłanki i cele przeglądów i atestacji stanowisk pracy w handlu wewnętrznym = Premises and Objectives of Reviewing and Attesting Working Posts in Domestic Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989), s. 37-47. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
296
[Recenzja] / Anna CZUBAŁA // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 4/89 (1989), s. 92-94. - Rec. pracy: J. Hausner, J. Indraszkiewicz, Samorząd załogi. Sprzeczności i perspektywy rozwoju, PWE, W-wa 1988
297
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym : zbiór zadań / Anna CZUBAŁA, Marek RAWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 118 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
298
System oceny i wynagradzania pracy w handlu / Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1989. - 101 s., 3 k. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 2 (309))
299
Wynagradzanie efektów pracy w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 2, Uwarunkowania wewnętrzne aktywizacji przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 111-122. - ISBN 83-7016-338-6
300
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 2 / Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 19 s. ; 24 cm
301
Wpływ zakładowych systemów wynagradzania na relacje płac w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA, Renata ZEMBURA. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987. - 73 s. : il. ; 21 cm. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 11 (288))
302
Koszty pracy a efektywność gospodarowania : konferencja w Krakowie / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - R. 14, nr 8 (164) (1987), s. 33-34. - ISSN 0137-4729
303
Struktura społeczna kosztów pracy w handlu / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Polityka Społeczna. - R. 14, nr 9 (165) (1987), s. 24-26. - ISSN 0137-4729
304
Społeczne koszty pracy w handlu - próba identyfikacji i oceny = Social Costs of Work in Trade - a Trial to Identify and Estimate / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1987), s. 31-36. - ISSN 0438-5403
305
Społeczne koszty pracy w handlu / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987. - [82] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 8 (285))
306
Zakładowe systemy wynagradzania w spółdzielniach spożywców / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987), s. 57-64. - ISSN 0138-0419
307
Funkcjonowanie samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach handlowych / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA // W: Materiały na konferencję naukową na temat : Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych. - Kraków: TNOiK, 1986. - S. 17-31
308
Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1986. - 91, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, ISSN 0239-7498 ; 37)
309
Uwarunkowania aktywności rad pracowniczych w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA // W: Materiały na konferencję naukową organizowaną przez Branżową Radę Koordynacyjną Kół PTE Obrotu Towarowego i Drobnej Wytwórczości nt. "Czynnik ludzki - stan i perspektywy w świetle aktualnych zadań handlu i usług". - Katowice-Wisła: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Oddział Wojewódzki w Katowicach, 1986. - S. 1-12
310
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym / Maria CHOMĄTOWSKA, Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
311
Relacje między samorządami załóg a dyrektorami przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym = Relations between Directors and Employees Self-Government Representative Bodies within Firms Catering for Domestic Market / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 231 (1986), s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
312
Narzędzia centralnej regulacji systemu wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986), s. 71-77. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986. - ISSN 0324-8445
313
Równowaga rynkowa a system wynagradzania w przedsiębiorstwach / Anna CZUBAŁA // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część trzecia - Podmiotowość uczestników rynku a równowaga towarowo-pieniężna. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 278-285
314
Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej / Jan W. WIKTOR ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 1985. - 224 k., 2 k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
315
Uwarunkowania rozwoju zakładowych systemów wynagradzania w handlu wewnętrznym = Some Determinants of the Development of the Payment System in the Domestic Trade Enterprises / Anna CZUBAŁA // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 98-105. - ISSN 0079-578X
316
Rola samorządu pracowniczego w tworzeniu zakładowych systemów wynagrodzeń = Workers' self-government role in creating enterprises / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1985), s. 13-17. - ISSN 0438-5403
317
System wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1984), s. 21-26. - ISSN 0438-5403
318
Zmiany struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym a system doskonalenia kadry kierowniczej przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej = Changes of Organizational Structures in Domestic Trade Vs System of Improvement of Enterprises Managing Staff under Conditions of Economic Reform / Anna CZUBAŁA // W: Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 119-129. - Rez., summ. - Bibliogr.
319
Doskonalenie kadry kierowniczej spółdzielni spożywców w warunkach reformy gospodarczej / Anna CZUBAŁA // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 18, nr 1 (69) (1984), s. 29-35. - ISSN 0138-0419
320
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym / Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
321
Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie / Anna CZUBAŁA, Jan SZUMILAK // W: Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1 / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983. - (Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 4). - S. 16-44
322
Reforma gospodarcza a system motywacji w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 89-99. - ISSN 0079-578X
323
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - 125 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
324
Analiza wyników działalności gospodarczej / Anna CZUBAŁA // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 103-125. - Bibliogr.
325
Świadczenia z tytułu pracy sprzedawców w Stanach Zjednoczonych = Benefits Received by the Plain of Work of Salesmen in the U.S.A / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 162 (1982), s. 101-113. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
326
Marże, koszty i wyniki działalności gospodarczej / Anna CZUBAŁA // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 111-128
327
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 128 s. : il. ; 24 cm
328
Kwalifikacje kierowników sklepów w świetle badań ankietowych = The Qualifications of Shop Managers in the Light of Information Gathered from Questionnaires / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 (1980), s. 23-34. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
329
Wyznaczniki zmian struktury kwalifikacji prawników sieci detalicznej = Determinants of Changes in Qualification of Retail Trade Employees / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1979), s. 61-65. - ISSN 0438-5403
330
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników sieci detalicznej / A. CZUBAŁA // W: Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188). - S. 40-60
331
Realizacja polityki wzrostu płac w handlu detalicznym w latach 1965-1975 = The Realization of the Policy of Rising Wages in Retail Trade in the Period between 1965 and 1975 / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978), s. 41-56. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
332
Płace pracowników handlu detalicznego / Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1977. - 99 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 151)
333
Społeczna ocena płac w handlu / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - nr 2 (38) (1977), s. 30-33. - ISSN 0137-4729
334
Funkcje płac w handlu detalicznym = The Function of Wages in Retail Trade / Anna CZUBAŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1977. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 37)
335
Płaca jako bodziec awansu pracowników handlu detalicznego = The Pay as an Incentive of Promotion in the Retail Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 73 (1975), s. 33-49. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
336
Warunki skuteczności organizacji płac sprzedawców = Conditions of Efficiency of the Salesmen Wages Organization / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975), s. 69-76. - ISSN 0438-5403
337
Wpływ agencyjnej formy handlu na poziom usług i wyniki ekonomiczne sklepów = The Impact of the Agency form of trade on the Level of Services and Economic Effects of Shops / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 1-2 (1974), s. 80-90
338
Kwalifikacje a płynność sprzedawców = Qualifications and Selling Staff Mobility / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 59 (1973), s. 43-52. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
339
Struktura płac zasadniczych i rzeczywistych pracowników sklepowych = The Structure of Basic and Real Wages of Shop-Assistants / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 45 (1972), s. 41-57. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
340
Ekonometryczna analiza czynników kształtujących poziom płac pracowników handlu detalicznego = Econometric Analysis of the Factors Shaping the Level of Wages of Retail Trade Employees / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1972), s. 68-75
341
Struktura płac w handlu detalicznym / Anna CZUBAŁA ; Promotor: Jerzy ALTKORN. - Kraków, 1971. - 241 k. (w tym k. złoż.) : il. ; 30 cm + Załączniki. - Bibliogr.
342
Wpływ kwalifikacji na poziom płac w handlu detalicznym = The Influence of Qualifications on Wage Level in Retail Trade / Anna CZUBAŁOWA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 77-88. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
343
Międzybranżowa struktura płac w handlu = The Interbranch Structure of Wages in Trade / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1970), s. 40-47
344
Nurt nabywców w sklepach miasta Krakowa w latach 1962-1965 = The Stream of Customers in Cracow Shops in the Years 1962-1965 / Anna SERWATKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969), s. 95-122. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
345
O potrzebie badań struktury płac w handlu = Research Necessity in Structure of Payments / Anna SERWATKA // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1968), s. 12-20
346
Wypadki przy pracy w handlu = Workers Accidents in Trade / Anna SERWATKA // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1967), s. 71-81
347
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - [222] s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art.
348
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - [246] s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art.
349
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - [201] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
350
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
351
Kierunki zmian strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 13 s. ; 30 cm. - Sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.
352
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2008]. - [147] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach
353
Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - [77] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
354
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004]. - [119 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art.
355
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [1] / kierownik tematu - Jan W. WIKTOR ; autorzy: Anna CZUBAŁA, Renata ZEMBURA, Jan W. WIKTOR. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004]. - [49 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr.
356
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2003]. - 205, [7] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
357
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002]. - 22, [29] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
358
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001]. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
359
Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1 / Kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po art.
360
Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
361
Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ; kierownik projektu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
362
Formy integracji w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 23 k. ; 30 cm
363
Wpływ przekształceń własnościowych na strukturę podmiotową handlu / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 94 k. : il. ; 30 cm
364
Mała prywatyzacja handlu detalicznego / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 55 k. : il. ; 30 cm
1
Czubała A., Niestrój R., Pabian A., (2020), Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 196 s.
2
Czubała A., (2019), Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 6, cz. 1, s. 163-177; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-6-1.pdf
3
Czubała A., (2018), Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 265-266.
4
Czubała A., (2017), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 41-48; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
5
Czubała A., (2017), Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 1 (924), s. 16-22; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924973f651/po.2017.01.03.pdf
6
Czubała A., Jonas A., Wojnarowska H., (2017), Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 154 s.
7
Czubała A., (2017), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem innowacji marketingowych. [W:] Skowronek-Mielczarek (red.), Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 127-140.
8
Czubała A., (2016), Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. [W:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka", Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 41-42.
9
Czubała A., (2016), Corporate Social Responsibility in Marketing, "Forum Scientiae Oeconomia", vol. 4, no. 1, s. 103-111; http://www.wsb.edu.pl/container/FORUM%20SCIENTIAE/forum%202016%20nr%201/kwartalnik-1-2016-9.pdf
10
Czubała A., (2015), Polityka dystrybucji małych firm. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 135-146.
11
Czubała A., (2015), Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny w Polsce", 2010-2015, s. 247-259.
12
Czubała A., (2015), Innowacje w sektorze usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 26, nr 1, s. 35-45; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/165/148
13
Czubała A., (2015), Influence of Corporate Social Responsibility on the Development of the Concept of Marketing, "Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo", no. 34-35, č. 1, s. 358-369.
14
Czubała A., (2014), Polityka dystrybucji. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 161-173.
15
Czubała A., Wiktor J. (red.), (2014), Zarządzanie marketingiem: trendy, strategie, instrumenty: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 205, [2] s.
16
Czubała A., (2014), Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 21-36.
17
Czubała A., (2014), Innowacje w sektorze usług w Polsce. [W:] Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu: marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L\'viv, 6-8 listopada 2014 r, L\'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 405.
18
Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), (2014), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 722 s.
19
Czubała A., (2013), Corporate Social Responsibility - the Perspective of Polish Managers. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 253-260.
20
Czubała A., (2013), Misje polskich eksporterów, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 7-11.
21
Czubała A., ([2013]), Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [168]-[173].
22
Czubała A., (2013), Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 22, nr 1, s. 25-34; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/296/271
23
Czubała A., ([2013]), Misje polskich eksporterów. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [6]-[10].
24
Czubała A., (2013), Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[11]-13[23].
25
Czubała A., ([2013]), Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [161]-[164].
26
Czubała A., (2013), Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (maj-czerwiec), (A), t. 3, s. 80-86.
27
Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), (2012), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 283 s.
28
Czubała A., (2012), Mission in the Strategies of Polish Exporters. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnivtvo L\'vìvs\'koï polìtehnìki, s. 443-444.
29
Czubała A., (2012), Formy i instrumenty marketingu społecznego. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. 1[2]-21[22].
30
Czubała A., (2012), Social Responsibility in Corporate Communication Strategies. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 649-656.
31
Czubała A., (2012), Formy i instrumenty marketingu społecznego. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 27-50.
32
Czubała A., (2012), Misja w strategiach rozwoju polskich eksporterów. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 97-115.
33
Czubała A., (2012), Cena. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 119-147.
34
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2012), Marketing usług, Wyd. 2 zm.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 339 s.
35
Czubała A., (2012), Dystrybucja. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 148-199.
36
Czubała A. (red.), (2012), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 294 s.
37
Czubała A., (2012), Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), t. 1, s. 26-33.
38
Czubała A., (2012), Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 53-68.
39
Czubała A., (2012), Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 92-110.
40
Czubała A., (2011), Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, s. 58-66.
41
Czubała A., (2010), Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-140.
42
Czubała A., (2010), Znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa. [W:] Skowronek-Mielczarek A. (red.), Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu: księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Mariana Strużyckiego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 213-227.
43
Czubała A., (2010), Społeczna odpowiedzialność jako podstawa działań marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 431-439.
44
Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), (2010), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 291 s.
45
Czubała A., (2010), Social Responsibility - an Instrument for Creating the Corporate Image. [W:] Garaŝuk (red.), Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010, Kiїv : Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, s. 36-37.
46
Czubała A., (2010), Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 16, nr 2, s. 29-37; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/348/320
47
Czubała A., (2010), Socìal´na vìdpovìdal´nìst´ âk ìnstrument pobudovi ìmìdžu pìdpriêmstva, "Marketing v Ukraïnì", No 4(62), s. 56-60.
48
Czubała A., (2010), Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 204-212.
49
Czubała A., (2010), Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach UE. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-18].
50
Czubała A., (2009), Marketing w procesie pozyskiwania zasobów przez organizacje pozarządowe w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/164992486
51
Czubała A., (2009), Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 82-105.
52
Czubała A., (2009), Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Karasiewicz G. (red.), Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 364-376.
53
Czubała A., (2009), The Role of Marketing in Implementing the Concept of Corporate Social Responsibility. [W:] Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 49-53.
54
Czubała A., (2009), Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej. [W:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 222-229.
55
Krikovs'kij Ê., Kosar N., Čubala A., (2009), Marketingova polìtika rozpodìlu, L´vìv : Vidavnictvo Nacìonal´nogo unìversitetu "L´vìvs´ka polìtehnìka", 231 s.
56
Czubała A., Żbikowska A., (2009), Katedra Marketingu, "Kurier UEK", nr 3 (28), s. 18-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/18
57
Czubała A., (2009), Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41, s. 434-439.
58
Czubała A., (2009), Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 804, s. 57-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/164999667
59
Czubała A., (2008), Marketing Strategies for Creating Corporate Value. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [7]-[16].
60
Czubała A., (2008), Marketing Strategies for Creating Corporate Value, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 10, s. 11-19.
61
Czubała A., (2008), Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : strategie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 321-327.
62
Czubała A., (2008), Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji. [W:] Witczak O. (red.), Budowanie związków z klientami na rynku business to business: teoria i praktyka, Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, s. 132-142.
63
Czubała A., (2008), Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [3]-[6].
64
Czubała A., (2008), Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 128-133.
65
Czubała A., (2008), Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [19]-[22].
66
Czubała A., (2007), Marketing Strategies for Creating Corporate Value. [W:] Vos'ma mižnarodna konferenciâ: "Marketing v Ukraïni" 23-24 listopada 2007 roku, s. 8-[14].
67
Czubała A., (2007), Rolʹ distribucìï u pobudovì rinkovoï vartostì pìdpriêmstva. [W:] Krikavsʹkij Ê., Čuhraj N. (red.), Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt", Lʹvìv : Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", s. 193-208.
68
Czubała A., (2007), The Role of Marketing in the Process of Creating Corporate Market Value. [W:] Management, Economics and Business Development in the New European Conditions, Brno : University of Brno, s. 1-9.
69
Czubała A. (red.), (2006), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa: międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 547 s.
70
Czubała A., (2006), Strategia dystrybucji jako czynnik wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 228-235.
71
Czubała A., (2006), Determinanty kanałów dystrybucji usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 173-181; https://bazekon.uek.krakow.pl/127611467
72
Czubała A., (2006), Hurt i detal. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 239-268.
73
Czubała A., (2006), Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 53-66.
74
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2006), Marketing usług, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 286 s.
75
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 69-82.
76
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Jaroslav Ďaďo , Čierna H., Poliačiková E. (red.), Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium, Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, s. 54-64.
77
Czubała A., Jonas A., (2006), Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1107, s. 402-413.
78
Czubała A., (2006), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-238.
79
Czubała A., (2006), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 159-189.
80
Czubała A., Jonas A., (2006), Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 7-17.
81
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2005), Internacjonalizacja usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 33-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251
82
Czubała A., (2005), Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie popytu przedsiębiorstw na usługi. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 285-291.
83
Czubała A., (2005), Partnerskie relacje w kanałach dystrybucji. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Znaczenie jakości w marketingu relacji, s. 6-26.
84
Czubała A., (2004), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy. [W:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 130-136.
85
Czubała A., Niestrój R. (red.), (2004), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, 200 s.
86
Czubała A., (2004), Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 103-111.
87
Czubała A., (2004), Pomiar i ocena wartości klientów, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 241-248.
88
Czubała A., ([2004]), Ocenka stoimosti klienta. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [28]-[31].
89
Czubała A., Giemza M., Mańko D., (2004), Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A., "Problemy Jakości", R. 36, nr 6, s. 36-44.
90
Czubała A., ([2004]), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [5]-[11].
91
Czubała A., (2004), Hurt i detal. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 239-268.
92
Czubała A., Zembura R., (2004), Strategie dystrybucji spółek joint venture, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 2, s. 45-54.
93
Czubała A., (2004), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 159-189.
94
Czubała A., ([2004]), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [13]-[26].
95
Czubała A., (2004), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-238.
96
Czubała A., (2004), Marketing Value Drivers. [W:] Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 125-129.
97
Czubała A., (2004), Ocenka stoimosti klienta. [W:] Marketingoví doslídžennâ v Ukraїní: materíali III Mížnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencíї : 25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta, Kiïv : Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, s. 76-79.
98
Czubała A., (2004), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 17-30.
99
Czubała A., ([2004]), Marketing Value Drivers. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [33]-[37].
100
Czubała A., Kapera K., (2004), Cel i metoda badań. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 128-135.
101
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2003), Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 353-362.
102
Czubała A., (2003), Marketingowe nośniki rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Skowronek-Mielczarek A. (red.), Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 269-276.
103
Czubała A., (2003), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 159-190.
104
Czubała A., (2003), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-238.
105
Czubała A., Kapera K., ([2003]), Cel i metoda badań. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 137-146.
106
Czubała A., (2003), Ocena wartości klienta dla firmy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 125-131.
107
Czubała A., (2003), Hurt i detal. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 239-268.
108
Czubała A., ([2003]), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 16-31.
109
Czubała A., Jonas A., Niestrój R., (2002), Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 279-300.
110
Czubała A., (2002), Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 581, s. 113-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/12516
111
Czubała A., (2002), Wpływ dystrybucji na wartość przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 61-70.
112
Czubała A., (2002), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
113
Czubała A., Wiktor J. (red.), (2002), Kierunki rozwoju marketingu usług: teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 301 s.
114
Czubała A. (red.), (2002), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 338 s.
115
Smoleń T., (2002), Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce, Prom. Czubała A., Kraków : , 262 k.
116
Czubała A., (2002), Proces budowania lojalności instytucjonalnych nabywców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 37-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/14418
117
Czubała A., Hadrian P., Rawski M., ([2002]), Cel i metoda planowanych badań. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2, s. 16-21.
118
Czubała A., (2002), Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług handlowych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 113-120.
119
Czubała A., (2002), Rola dystrybucji w strategiach konkurencji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 129-138.
120
Czubała A., Wiktor J. (red.), (2001), Marketing u progu XXI wieku: księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 447 s., 1 k. fot.
121
Czubała A., Wiktor J., (2001), Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 1-6.
122
Czubała A., (2001), Współpraca w dystrybucji jako czynnik konkurencji przedsiębiorstw. [W:] Karwowski J. (red.), Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw : materiały konferencyjne, Szczecin : hogben, s. 67-76.
123
Czubała A., (2001), Międzyorganizacyjne relacje w kanałach dystrybucji. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 171-180.
124
Czubała A., (2001), Zatrudnienie w handlu wewnętrznym w Polsce w latach 90.. [W:] Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík, Bratislava : Ekonomická Univerzita, s. 16-22.
125
Czubała A., (2001), Spìvpracâ učasnikìv kanalìv distribucìïv realìzacìï strategi efektivnogo obslugovuvannâ pokupcìv, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika", no 416, s. 370-375.
126
Czubała A., (2001), Dystrybucja produktów, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 248 s.
127
Czubała A., (2001), Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 129-138.
128
Czubała A., (2001), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
129
Czubała A., ([2001]), Koszty dystrybucji w strategiach obsługi instytucjonalnych klientów. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1], s. 93-114.
130
Czubała A., (2000), Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1, s. 2-22.
131
Czubała A., (2000), Distribution Strategies of International Enterprises as a Competition Factor. [W:] Ďad'o J., Wiktor J. (red.), Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium, Cracow : University of Economics; Banská Bystrica: Matej Bel University, s. 47-53.
132
Czubała A., (2000), Barʹery razvitiâ marketingovoj orientirovki predpriâtij v Polʹše. [W:] Marketing : teorìâ ì praktika, T. 2, Âlta Lugansʹk : SUDU, s. 113-114.
133
Czubała A., (2000), Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnictvo Nacìonal\'nogo unìversitetu "L\'vìvs\'ka polìtehnìka", s. 317-318.
134
Czubała A., (2000), Rodzaje strategii dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 538, s. 37-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/9850
135
Czubała A., (2000), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
136
Czubała A., (2000), Formy partnerstwa w kanałach dystrybucji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 852, t. 2, s. 24-30.
137
Czubała A., (2000), Wpływ internacjonalizacji handlu na zmiany systemu dystrybucji w Polsce, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 67-75.
138
Czubała A., (1999), Internacjonalizacja handlu w Polsce. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 215-222.
139
Czubała A., Jonas A., (1999), Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 15-20.
140
Czubała A., (1999), Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców (ECR), "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 67-74.
141
Czubała A., (1999), Kierunki rozwoju branżowych systemów dystrybucji. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 93-101.
142
Czubała A., (1999), The Process of Internationalisation in the Polish Trade. [W:] Marketing : teorìâ ì praktika, Lugans'k : SUDU, s. 300-305.
143
Czubała A., (1999), Przesłanki i kierunki rozwoju