Publications of the selected author
1

Title:
Wschodnie kompleksy : determinanty innowacyjności państw sąsiedztwa wschodniego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2022
Physical description:
63 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2/2022)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168361982
report
2

Author:
Zofia Gródek-Szostak , Jadwiga Adamczyk , Małgorzata Luc , Marcin Suder , Justyna Tora , Karolina Kotulewicz-Wisińska , Wojciech Zysk , Anna Szeląg-Sikora
Title:
Hard Cash in Hard Times - the Effect of Institutional Support for Businesses Shaken by COVID-19
Source:
Sustainability. - vol. 14, iss. 8, art. no. 4399 (2022) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Economic and Social Consequences of the COVID-19 Pandemic - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics (DOSKONAŁOŚĆ BADAWCZA nr 69/ZZE/2021/DOS)
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168364032
article
3

Author:
Emil Velinov , Renata Ochoa-Daderska , Luis Ochoa Siguencia , Javier Sanchez Garcia , Yeliz Nur Akarçay , Zofia Gródek-Szostak , Marcin Suder , Anna Szeląg-Sikora , Marcin Niemiec , Jakub Sikora , Karolina Kotulewicz-Wisińska , Agnieszka Chęcińska Kopiec
Title:
Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Digital Technology and New Relationship between Learners and Education Providers. Report 3
Publisher address:
Częstochowa: Research and Innovation in Education Institute, 2021
Physical description:
27 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Adult Social Inclusion in a Digital Environment - Exchange of Good Practices, ERASMUS+ project number 2019-1-PL01-KA204- 065689
Nr:
2168354208
report
4

Title:
Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w krajach Partnerstwa Wschodniego
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 29-41 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358082
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Na wschód zwrot : potencjał sektora energii odnawialnej wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
42 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 10/2021)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358334
report
6

Title:
The Cultural and Economic Framework of Polish Japanese Economic Cooperation
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 1 (2021) , s. 776-786. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168354210
article
7

Author:
Renata Ochoa-Daderska , Gabriela Ochoa-Daderska , Yeliz Nur Akarçay , Emil Velinov , Iva Brozova , Javier Sanchez Garcia , Zofia Gródek-Szostak , Agnieszka Chęcińska-Kopiec , Anna Szeląg-Sikora , Marcin Niemiec , Jakub Sikora , Agata Niemczyk , Karolina Kotulewicz-Wisińska , Marcin Suder , Luis Ochoa Siguencia
Title:
Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Exchange of Good Practices
Publisher address:
Częstochowa: Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 2021
Physical description:
116 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Project: Erasmus+ Project title: Adult Social Inclusion in a Digital Environment. Project No.: 2019-1-PL01-KA204-06568901-09-2019 - 31-08-2021.
ISBN:
978-83-960065-0-9
Nr:
2168358398
report
8

Author:
Title:
Prawno-organizacyjne uwarunkowania inwestowania cudzoziemców w nieruchomości w Polsce i Turcji - studium porównawcze
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 117-125 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358180
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Determinanty i kierunki systemowego wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021
Physical description:
381 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8180-467-7
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356690
monograph
10

Title:
Niewykorzystany potencjał : zasoby branży IT/ICT wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
57 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 9/2021)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168357896
report
11

Author:
Maciej Chowaniak , Zofia Gródek-Szostak , Karolina Kotulewicz-Wisińska , Małgorzata Luc , Marcin Suder , Anna Szeląg-Sikora
Title:
The RES in the Countries of the Commonwealth of Independent States : Potential and Production from 2015 to 2019
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 7, art. no. 1856 (2021) , s. 1-25. - Tytuł numeru: Directions and Mechanisms to Support the Development and Popularization of Renewable Energy Sources - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed by a subsidy granted to the University of Agriculture in Krakow. This publication was financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics. The publication was financed by a subsidy for the Faculty of Management of AGH University for the maintenance and development of research potential.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168354548
article
12

Author:
Renata Ochoa-Dąderska , Gabriela Ochoa-Dąderska , Emil Velinov , Iva Brozova , Javier Sanchez Garcia , Yeliz Nur Akarçay , Zofia Gródek-Szostak , Anna Szeląg-Sikora , Marcin Niemiec , Jakub Sikora , Agata Niemczyk , Karolina Kotulewicz-Wisińska , Marcin Suder , Luis Ochoa Siguencia
Title:
Best Practice Manual : Digital Competences Necessary for Developing ICT-Based Social Inclusion Initiatives / Services
Publisher address:
Częstochowa: Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 2021
Physical description:
69 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
The publication was made with the financial support of the European Commission under the Erasmus + program. Project: Erasmus+ Project title: Adult Social Inclusion in a Digital Environment. Project No.: 2019-1-PL01-KA204-065689.
ISBN:
978-83-960065-1-6
Nr:
2168358406
report
13

Title:
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2/2021)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168353984
report
14

Title:
Przebieg współpracy gospodarczej między Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego po 1992 roku = The Course of Economic Cooperation between Poland and the Eastern Partnership Countries after 1992
Source:
Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (29) (2021) , s. 83-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168357672
article
15

Author:
Zofia Gródek-Szostak , Mateusz Malinowski , Marcin Suder , Klaudia Kwiecień , Stanisław Bodziacki , Magdalena D. Vaverková , Alżbeta Maxianová , Anna Krakowiak-Bal , Urszula Ziemiańczyk , Hrihorii Uskij , Karolina Kotulewicz-Wisińska , Rafał Lisiakiewicz , Agata Niemczyk , Anna Szeląg-Sikora , Marcin Niemiec
Title:
Energy Conservation Behaviors and Awareness of Polish, Czech and Ukrainian Students : a Case Study
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 18, art. no. 5599 (2021) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Models and Directions of Education in Technical and Technological Aspects of Renewable Energy Sources (RES) - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed by a subsidy granted to the University of Agriculture in Krakow. This publication was financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics (DOSKONAŁOŚĆ BADAWCZA nr 69/ZZE/2021/DOS). The publication was financed by a subsidy for the Faculty of Management of AGH University for the maintenance and development of research potential
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168357734
article
16

Author:
Title:
The Promotion of Renewable Energy Technologies in the Former Soviet Bloc : Why, How, and with What Prospects?
Source:
Energy Reports. - vol. 7 (2021) , s. 6983-6994. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper used data from the International Energy Agency, Energy Information Administration, International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Our World in Data (climate and energy section), United Nations, and World Bank, and the paper was written as part of Ulam grant funded by the Polish National Agency for Academic Exchange (PPN/ULM/2020/1/00213/DEC/2 of 20 November 2020), and a subsidy granted to the Cracow University of Economics, Poland (Program "Initiative of Excellence - Research University" No 69/ZZE/2021/DOS) under the research project "Determinants of the development and transfer of innovation between the EU and the countries of the Eastern Neighborhood".
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168359280
article
17

Title:
Funkcjonowanie ekonomicznych grup interesu w Republice Mołdawii po 1992 roku = The Functioning of the Economic Interest Groups in the Republic of Moldova after 1992
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 163-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345122
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 337-351 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335793
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Средний класс в современной Польше = Middle Class in Modern Poland
Source:
Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - no. 7 (2019) , s. 59-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168345880
article
20

Title:
Отношения России и ЕС сквозь призму Восточного партнерства = Russia-EU Relations in Terms of Eastern Partnership Program
Source:
Višegradskaâ Evropa = Visegrad Europe. - no. 1-2 (2019) , s. 95-106. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339193
article
21

Author:
Karolina Kotulewicz-Wisińska , Paulina Kulik , Kamila Laskowska
Title:
XXVIII Forum Ekonomiczne oraz 9. TAURON Festiwal Biegowy
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 80-81
Access mode:
Nr:
2168342439
varia
22

Title:
International Activity of the Innovative Enterprises - Experience and Recommendations
Source:
Eastern European Journal of Regional Studies. - vol. 4, iss. 2 (2018) , s. 18-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332273
article
23

Conference:
XII Meždunarodnaâ Naučnaâ Konferenciâ "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskwa, Rosja, od 2017-11-30 do 2017-11-30
Title:
Vnešneèkonomičeskie svâzi Višegradskoj Gruppy i respubliki Moldavii = Foreign Economic Relations of the Visegrad Group and the Republic of Moldova
Source:
Otnošeniâ stran Višegradskoj četverki i Rossii v novyh evropejskih realʹnostâh : sbornik statej učastnikov XII meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 30 noâbrâ 2017 goda = Relations between the Visegrad Countries and Russia in the New European Realities : Proceedings of the XII International Scientific Conference, "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities", Moscow, November 30, 2017 / red. L.N. Šišelina - Moskva: Российская академия наук, 2018, s. 127-140. - Summ.
ISBN:
978-5-98163-111-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168331005
chapter in conference materials
24

Title:
Support for the Development of Start-up Entrepreneurship in Poland and Moldova
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 31-41. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329615
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Stosunki polsko-rumuńskie w latach 2009-2017 : wybrane problemy
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 23 (2018) , s. 141-157. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331349
article
26

Title:
Stosunki bilateralne ChRL i Republiki Mołdawii
Source:
Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin / red. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 50-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8019-889-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325643
chapter in monograph
27

Title:
Učastie stran Višegradskoj gruppy v programme «Vostočnoe partnerstvo» = Participation of the Visegrad Group Countries in the Implementation of the Eastern Partnership Programme
Source:
Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - no. 7 (2018) , s. 96-107. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168334071
article
28

Title:
System polityczny Chińskiej Republiki Ludowej
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 197-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325073
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Wymiar handlowy stosunków gospodarczych USA z ChRL w latach 2000-2015
Source:
Stany Zjednoczone - Chiny : w stronę dwubiegunowości? / red. Joanna Ciesielska-Klikowska, Magdalena Marczuk-Karbownik - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017, s. 159-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8088-970-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325471
chapter in monograph
30

Conference:
XI Meždunarodnaâ Naučnaâ Konferenciâ "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskwa, Rosja, od 2016-12-01 do 2016-12-02
Title:
Èkonomičeskoe sotrudničestvo stran vostočnogo partnerstva s RF i ES = Economic Cooperation between the Countries of the Eastern Partnership with the Russian Federation and the EU
Source:
Otnošeniâ Višegradskoj četverki i Evropejskogo Soûza s Rossiej : sbornik statej učastnikov XI meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 1-2 dekabrâ 2016 goda = Relations the Visegrad Countries and European Union with Russia : Proceedings of the XI International Scientific Conference, Moscow, December 1-2, 2016 "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities" / red. L.N. Šišelina - Moskva: Российская академия наук, 2017, s. 215-242. - Summ.
ISBN:
978-5-98163-088-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319737
chapter in conference materials
31

Title:
Współpraca handlowa państw Azji Centralnej z Unią Europejską i Federacją Rosyjską w latach 2000-2016
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017) , s. 88-105. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168325023
article
32

Title:
Mołdawia i Ukraina między Federacją Rosyjską i Unią Europejską : aspekt gospodarczy = Moldova and Ukraine between the Russian Federation and the European Union - Economic Aspect
Source:
Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (13) (2017) , s. 60-81. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319359
article
33

Title:
Współpraca gospodarcza Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską na początku XXI wieku
Source:
Badanie polityki zagranicznej państwa. [T. 1], Wymiar europejski / red. Małgorzata Pietrasiak, Joanna Ciesielska-Klikowska, Stanisław Kosmynka - Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, 2017, s. 285-307
ISBN:
978-83-62751-60-0
Nr:
2168331077
chapter in monograph
34

Title:
Nurt ludowy
Source:
Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 215-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-420-5
Nr:
2168309467
chapter in monograph
See main document
35

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Współczesne wzajemne zależności między demokracją polityczną, społeczną i ekonomiczną = Modern Interrelationships between Political Democracy, Social and Economic
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 55-75. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315617
chapter in conference materials
See main document
36

Title:
Višegradskaâ pomoŝʹ stranam "Vostočnogo Partnërstva" = Visegrad Assistance to the Eastern Partnership Countries
Source:
Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - vol. 72, iss. 6 (2016) , s. 72-81. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168314819
article
37

Title:
Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny
Source:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 133-170
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168303989
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Karolina Kotulewicz , Małgorzata Kozłowska
Title:
Tourism as the Priority for the Economic Development of Modern Georgia = Turystyka jako priorytet rozwoju gospodarczego współczesnej Gruzji
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 13 (2015) , s. 83-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168300899
article
39

Title:
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia. Tom 2, Unia Europejska jako partner strategiczny Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku. Część 2, Aspekt gospodarczy = Russia's Geostrategic Choice at the Dawn of the Third Millennium. Vol. 2, The European Union as the Strategic Partner of the Russian Federation. Part 2, The Economic Dimension
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015
Physical description:
405 s.: il.; 23 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS5/00573.
ISBN:
978-83-233-4019-5 ; 978-83-233-9304-7
Nr:
2168302847
monograph
40

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
Przebieg współpracy Polski i Republiki Mołdawii w ramach programu "Partnerstwo Wschodnie" = The Cooperation Between Poland and the Republic of Moldova in the "Eastern Partnership" Programme
Source:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 275-288. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-724-3
Nr:
2168292891
chapter in conference materials
See main document
41

Title:
Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989-2011 = Ideas from the Political, Economic and Social System of the Polish People's Party in the Years 1989-2011
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285167
article
42

Title:
Wpływ europejskich procesów integracyjnych na klimat inwestycyjny na Ukrainie
Source:
Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 4 / red. Oleksiy Druhov, Piotr BULA - Lviv: Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine; Cracow University of Economics, 2014, s. 12-22. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-6-1
Nr:
2168285435
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Polityka bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym
Source:
Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy / red. Małgorzata Pietrasiak, Sylwester Bębas, Paweł Kowalski - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014, s. 61-79
ISBN:
978-83-89784-16-2
Nr:
2168295831
chapter in monograph
44

Title:
Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny
Source:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 141-190
Signature:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302065
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Współpraca bilateralna Federacji Rosyjskiej i Rumunii w latach 2000-2011
Source:
Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej / red. Małgorzata Pietrasiak - Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, 2013, s. 127-151
ISBN:
978-83-89784-15-5
Nr:
2168293419
chapter in monograph
46

Title:
Reformy gospodarcze w Republice Mołdawii i ich wyniki
Source:
Spotkania polsko-mołdawskie : księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka / red. Marcin Kosienkowski - Lublin: Episteme, 2013, s. 203-225
ISBN:
978-83-62495-28-3
Access mode:
Nr:
2168274229
chapter in monograph
47

Title:
Ctpahicy ictopii cela Ctypča = Chapters of History of the Stârcea Village
Source:
Analecta Catholica. - nr 7-8 (2013) , s. 239-267. - Rez., summ.
Nr:
2168293439
article
48

Author:
Łukasz Makowski , Wiktor Ross , Małgorzata Lorencka , Karolina Kotulewicz , Anita Kaziród
Title:
Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej : osiągnięcia, problemy, perspektywy
Publisher address:
Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-318-3
Nr:
2168272196
monograph
49

Title:
The Impact of the Geopolitical Position of the Republic of Moldova on the Direction of Its Foreign Policy After the Collapse of the Former USSR
Source:
Moldova : in Search of Its Own Place in Europe / red. Natalia Cwicinskaja, Piotr Oleksy - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2013, s. 23-39 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61231-92-9
Nr:
2168293191
chapter in monograph
50

Title:
Modernizacja społeczno-gospodarcza po 1989 roku
Source:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 134-166
Signature:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168289905
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Miejsce i rola Kazachstanu w rejonie Azji Centralnej byłego ZSRR
Source:
Mocarstwa i mocarstwowość : perspektywa azjatycka / red. Małgorzata Pietrasiak - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2012, s. 117-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89784-11-7
Nr:
2168293095
chapter in monograph
52

Title:
Ewolucja systemu partyjnego Republiki Mołdawii w latach 1992-2010 = The Evolution of the Party System in the Republic of Moldova, 1992-2010
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 894 (2012) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256620
article
53

Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Grupy interesu i ich cechy na przykładzie Polski = Interest Groups and Their Characteristics Based on the Polish Example
Source:
Dylematy polskiej demokracji / red. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 337-355. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293407
chapter in conference materials
See main document
54

Title:
Współpraca polityczno-gospodarcza w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej
Source:
Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2012, s. 107-124
ISBN:
978-83-7571-297-1
Nr:
2168273914
chapter in monograph
55

Title:
Wybrane badania ukraińskie na temat kryzysu finansowo-gospodarczego w skali świata, Europy i Ukrainy
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 9, nr 3 (2012) , s. 103-107. - Tytuł numeru: Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293661
article
56

Title:
Współpraca gospodarcza i polityczna ChRL i Republiki Mołdawii
Source:
China Goes Global : rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej / red. Małgorzata Pietrasiak, Tomasz Kamiński - Łódź: Zakład Azji Wschodniej UŁ, 2012, s. 65-82
ISBN:
978-83-62332-03-8
Nr:
2168293089
chapter in monograph
57

Title:
Dwadzieścia lat niepodległości Republiki Mołdowy : sukcesy i porażki [dokument elektroniczny]
Source:
Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR : polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy / red. Anna Molenda - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 67-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-26-6
Nr:
2168225600
chapter in monograph
58

Title:
Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowy w latach 2000-2010
Source:
Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 63-81. - Summ.
ISBN:
978-83-7571-169-1
Nr:
2168223162
chapter in monograph
59

Title:
Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010 = Twenty Years of EU-Moldovan Economic and Political Cooperation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 870 (2011) , s. 17-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221182
article
60

Conference:
Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, Kielce, Polska, od 2011-05-11 do 2011-05-12
Title:
Współpraca Ukrainy i Mołdowy na rzecz bezpieczeństwa w regionie
Source:
Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowy. T. 1 / red. Maciej Marszałek, Grzegorz Sobolewski, Tomasz Konopka, Anna Cyran - Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2011, s. 212-223. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-81-6
Nr:
2168293079
chapter in conference materials
61

Title:
Kształtowanie się systemu politycznego Republiki Mołdawii po upadku ZSRR = Development of the Political System of the Republic of Moldova after the Collapse of the USSR
Source:
Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw / red. Mieczysław Smoleń, Michał Lubina - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011, s. 361-380. - Summ.
Series:
(Rosja : wczoraj, dziś i jutro : polityka - kultura - religia ; T. 3)
ISBN:
978-83-7638-156-5
Nr:
2168225560
chapter in monograph
62

Title:
Współpraca gospodarcza i polityczna Polski z Republiką Mołdową w ostatnim 20-leciu
Source:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 203-221. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224774
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Nurt ludowy i ludowo-populistyczny
Source:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 166-268
Signature:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263240
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Człowiek i polityka : przykład Republiki Mołdowy = A Man and a Politic : the Example of Republic of Moldova
Source:
Polityczny potencjał człowieka / red. Wit Pasierbek - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011, s. 129-146. - Streszcz., summ.
Series:
(Horyzonty Polityki ; vol. 2, nr 2)
Access mode:
Nr:
2167609193
chapter in monograph
65

Title:
Funkcjonowanie grup interesu w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu
Source:
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2010, s. 69-103
Research program:
80/KNP/2/2010/S/578
Signature:
NP-861/Magazyn
Nr:
2168325667
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: "Państwo - Gospodarka - Społeczeństwo", Kraków, Polska, od 2007-05-28 do 2007-05-29
Title:
Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na terytorium WNP
Source:
Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych / red. Bogusława Bednarczyk, Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 35-48
ISBN:
978-83-89823-58-8
Nr:
2168224918
chapter in conference materials
67

Title:
Mołdawia
Source:
Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 137-153
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-262-3
Nr:
2168225580
chapter in monograph
68

Title:
Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
212 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/544
Nr:
2168274719
doctoral dissertation
69

Title:
Reformy gospodarcze w Mołdawii w latach dziewięćdziesiątych = Economic Reforms in Moldavia in the 1990s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000) , s. 95-107. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223908
article
70

Title:
Polsko-rosyjska współpraca handlowa w latach dziewięćdziesiątych = Trade Cooperation between Poland and Russia in the 90s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999) , s. 123-137. - Summ.
Nr:
2168238370
article
Unpublished documents:
1

Title:
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
134 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KNP/1/2012/S/048
Signature:
NP-1414/Magazyn
Nr:
2168272142
unpublished scientific work
1
Wschodnie kompleksy : determinanty innowacyjności państw sąsiedztwa wschodniego [on-line] / Rafał LISIAKIEWCZ, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Marat Karatayev, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2022. - 63 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2/2022. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2022/02/33.-Wschodnie-kompleksy.pdf
2
Hard Cash in Hard Times - the Effect of Institutional Support for Businesses Shaken by COVID-19 / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Jadwiga ADAMCZYK, Małgorzata Luc, Marcin Suder, Justyna Tora, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Wojciech ZYSK, Anna Szeląg-Sikora // Sustainability. - vol. 14, iss. 8 (2022), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Economic and Social Consequences of the COVID-19 Pandemic. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4399. - ISSN 2071-1050
3
Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Digital Technology and New Relationship between Learners and Education Providers. Report 3 / Emil Velinov, Renata Ochoa-Daderska, Luis Ochoa Siguencia, Javier Sanchez Garcia, Yeliz Nur Akarçay, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Marcin Suder, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Agnieszka Chęcińska-Kopiec. - Częstochowa : Research and Innovation in Education Institute, 2021. - 27 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zenodo.org/record/4616165#.YLdugqEwi70
4
Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w krajach Partnerstwa Wschodniego / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 29-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf
5
Na wschód zwrot : potencjał sektora energii odnawialnej wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE [on-line] / Zofia GRÓDEK-SZOTAK, Marat Karatayev, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ, Maria WIRCHNIAŃSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 42 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 10/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/09/28_Na-wschod-zwrot.pdf
6
The Cultural and Economic Framework of Polish Japanese Economic Cooperation / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 1 (2021), s. 776-786. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2073. - ISSN 1108-2976
7
Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Exchange of Good Practices / Renata Ochoa-Daderska, Gabriela Ochoa-Daderska, Yeliz Nur Akarçay, Emil Velinov, Iva Brozova, Javier Sanchez Garcia, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Agnieszka Chęcińska-Kopiec, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Agata NIEMCZYK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Marcin Suder, Luis Ochoa Siguencia. - Częstochowa : Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 2021. - 116 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-960065-0-9. - Pełny tekst: https://zenodo.org/record/5516367#.YVar830wiUk
8
Prawno-organizacyjne uwarunkowania inwestowania cudzoziemców w nieruchomości w Polsce i Turcji - studium porównawcze / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Karolina Wanda Olszowska // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 117-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
9
Determinanty i kierunki systemowego wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - 381 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-467-7. - Spis treści: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4892-determinanty-i-kierunki-systemowego-wsparcia-sektora-malej-i-sredniej-przedsiebiorczosci-w-panstwach-partnerstwa-wschodniego.htmlWstęp: Spis treści: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4892-determinanty-i-kierunki-systemowego-wsparcia-sektora-malej-i-sredniej-przedsiebiorczosci-w-panstwach-partnerstwa-wschodniego.htmlWstęp:
10
Niewykorzystany potencjał : zasoby branży IT/ICT wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE [on-line] / Zofia GRÓDEK-SZOTAK, Marat Karatayev, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ, Maria WIRCHNIAŃSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 57 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 9/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/09/27_Niewykorzystany-potencjal.pdf
11
The RES in the Countries of the Commonwealth of Independent States : Potential and Production from 2015 to 2019 / Maciej Chowaniak, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Małgorzata Luc, Marcin Suder, Anna Szeląg-Sikora // Energies. - vol. 14, iss. 7 (2021), s. 1-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Directions and Mechanisms to Support the Development and Popularization of Renewable Energy Sources. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1856/htm. - ISSN 1996-1073
12
Best Practice Manual : Digital Competences Necessary for Developing ICT-Based Social Inclusion Initiatives / Services / Renata Ochoa-Dąderska, Gabriela Ochoa-Dąderska, Emil Velinov, Iva Brozova, Javier Sanchez Garcia, Yeliz Nur Akarçay, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Agata NIEMCZYK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Marcin Suder, Luis Ochoa Siguencia. - Częstochowa : Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 2021. - 69 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-960065-1-6. - Pełny tekst: https://zenodo.org/record/5516369#.YVaxS30wiUk
13
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ, Wojciech ZYSK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 106 s. : il. - Streszcz. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/20-Bialoruskie-IT-calosc-last-1.pdf
14
Przebieg współpracy gospodarczej między Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego po 1992 roku = The Course of Economic Cooperation between Poland and the Eastern Partnership Countries after 1992 / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (29) (2021), s. 83-110. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/29/npw2904.pdf. - ISSN 2084-3291
15
Energy Conservation Behaviors and Awareness of Polish, Czech and Ukrainian Students : a Case Study / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Mateusz Malinowski, Marcin Suder, Klaudia Kwiecień, Stanisław Bodziacki, Magdalena D. Vaverková, Alżbeta Maxianová, Anna Krakowiak-Bal, Urszula Ziemiańczyk, Hrihorii Uskij, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ, Agata NIEMCZYK, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec // Energies. - vol. 14, iss. 18 (2021), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Models and Directions of Education in Technical and Technological Aspects of Renewable Energy Sources (RES). - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5599. - ISSN 1996-1073
16
The Promotion of Renewable Energy Technologies in the Former Soviet Bloc : Why, How, and with What Prospects? / Marat Karatayev, Rafał LISIAKIEWICZ, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Marhaba Nizamova // Energy Reports. - vol. 7 (2021), s. 6983-6994. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721010854
17
Funkcjonowanie ekonomicznych grup interesu w Republice Mołdawii po 1992 roku = The Functioning of the Economic Interest Groups in the Republic of Moldova after 1992 / Karolina KOTULEWICZ // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 163-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
18
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013 / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 337-351. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
19
Средний класс в современной Польше = Middle Class in Modern Poland / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - no. 7 (2019), s. 59-71. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sov-europe.ru/2019/7-2019/7.pdf. - ISSN 0201-7083
20
Отношения России и ЕС сквозь призму Восточного партнерства = Russia-EU Relations in Terms of Eastern Partnership Program / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // Višegradskaâ Evropa = Visegrad Europe. - no. 1-2 (2019), s. 95-106. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2019/10/01-02.19VE_edited_4.pdf
21
XXVIII Forum Ekonomiczne oraz 9. TAURON Festiwal Biegowy / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Paulina Kulik, Kamila Laskowska // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 80-81. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/80. - ISSN 1689-7757
22
International Activity of the Innovative Enterprises - Experience and Recommendations / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Małgorzata Luc // Eastern European Journal of Regional Studies. - vol. 4, iss. 2 (2018), s. 18-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://csei.ase.md/journal/files/issue_42/EEJRS_0402_18-30_GRO.pdf. - ISSN 1857-436X
23
Vnešneèkonomičeskie svâzi Višegradskoj Gruppy i respubliki Moldavii = Foreign Economic Relations of the Visegrad Group and the Republic of Moldova / Karolina KOTULEVIČ-VIŠINʹSKA // W: Otnošeniâ stran Višegradskoj četverki i Rossii v novyh evropejskih realʹnostâh : sbornik statej učastnikov XII meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 30 noâbrâ 2017 goda = Relations between the Visegrad Countries and Russia in the New European Realities : Proceedings of the XII International Scientific Conference, "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities", Moscow, November 30, 2017 / red. L.N. Šišelina. - Moskva: Российская академия наук, 2018. - S. 127-140. - Summ. - ISBN 978-5-98163-111-5. - Pełny tekst: http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/tom12.pdf
24
Support for the Development of Start-up Entrepreneurship in Poland and Moldova / Rodica Crudu, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 31-41. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf
25
Stosunki polsko-rumuńskie w latach 2009-2017 : wybrane problemy / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018), s. 141-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201807.pdf. - ISSN 1643-6911
26
Stosunki bilateralne ChRL i Republiki Mołdawii / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // W: Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 50-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-889-0
27
Učastie stran Višegradskoj gruppy v programme «Vostočnoe partnerstvo» = Participation of the Visegrad Group Countries in the Implementation of the Eastern Partnership Programme / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - no. 7 (2018), s. 96-107. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sov-europe.ru/2018/7-2018/9.pdf. - ISSN 0201-7083
28
System polityczny Chińskiej Republiki Ludowej / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 197-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-817-3
29
Wymiar handlowy stosunków gospodarczych USA z ChRL w latach 2000-2015 / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // W: Stany Zjednoczone - Chiny : w stronę dwubiegunowości? / red. Joanna Ciesielska-Klikowska, Magdalena Marczuk-Karbownik. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017. - S. 159-180. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8088-970-5. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/24934/159-180-kotulewicz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
30
Èkonomičeskoe sotrudničestvo stran vostočnogo partnerstva s RF i ES = Economic Cooperation between the Countries of the Eastern Partnership with the Russian Federation and the EU / Karolina KOTULEVIČ-VIŠINʹSKA // W: Otnošeniâ Višegradskoj četverki i Evropejskogo Soûza s Rossiej : sbornik statej učastnikov XI meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 1-2 dekabrâ 2016 goda = Relations the Visegrad Countries and European Union with Russia : Proceedings of the XI International Scientific Conference, Moscow, December 1-2, 2016 "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities" / red. L.N. Šišelina. - Moskva: Российская академия наук, 2017. - S. 215-242. - Summ. - ISBN 978-5-98163-088-0. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2018/02/Rossiya_i_Tsentralnaya_Evropa__2018.pdf
31
Współpraca handlowa państw Azji Centralnej z Unią Europejską i Federacją Rosyjską w latach 2000-2016 / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017), s. 88-105. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201706.pdf. - ISSN 1643-6911
32
Mołdawia i Ukraina między Federacją Rosyjską i Unią Europejską : aspekt gospodarczy = Moldova and Ukraine between the Russian Federation and the European Union - Economic Aspect / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017), s. 60-81. - Summ., rez.. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017204.pdf. - ISSN 2084-3291
33
Współpraca gospodarcza Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską na początku XXI wieku / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // W: Badanie polityki zagranicznej państwa. [T. 1], Wymiar europejski / red. Małgorzata Pietrasiak, Joanna Ciesielska-Klikowska, Stanisław Kosmynka. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, 2017. - S. 285-307. - ISBN 978-83-62751-60-0
34
Nurt ludowy / Karolina KOTULEWICZ // W: Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 215-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-420-5
35
Współczesne wzajemne zależności między demokracją polityczną, społeczną i ekonomiczną = Modern Interrelationships between Political Democracy, Social and Economic / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 55-75. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
36
Višegradskaâ pomoŝʹ stranam "Vostočnogo Partnërstva" = Visegrad Assistance to the Eastern Partnership Countries / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - vol. 72, iss. 6 (2016), s. 72-81. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sov-europe.ru/2016/06-2016.pdf. - ISSN 0201-7083
37
Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny / Karolina KOTULEWICZ // W: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 133-170. - ISBN 978-83-8019-331-4
38
Tourism as the Priority for the Economic Development of Modern Georgia = Turystyka jako priorytet rozwoju gospodarczego współczesnej Gruzji / Karolina KOTULEWICZ, Małgorzata Kozłowska // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 13 (2015), s. 83-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/884/696. - ISSN 1642-168X
39
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia. Tom 2, Unia Europejska jako partner strategiczny Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku. Część 2, Aspekt gospodarczy = Russia's Geostrategic Choice at the Dawn of the Third Millennium. Vol. 2, The European Union as the Strategic Partner of the Russian Federation. Part 2, The Economic Dimension / Karolina KOTULEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015. - 405 s. : il. ; 23 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4019-5 ; 978-83-233-9304-7
40
Przebieg współpracy Polski i Republiki Mołdawii w ramach programu "Partnerstwo Wschodnie" = The Cooperation Between Poland and the Republic of Moldova in the "Eastern Partnership" Programme / Karolina KOTULEWICZ // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - S. 275-288. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-724-3
41
Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989-2011 = Ideas from the Political, Economic and Social System of the Polish People's Party in the Years 1989-2011 / Karolina KOTULEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/538. - ISSN 1898-6447
42
Wpływ europejskich procesów integracyjnych na klimat inwestycyjny na Ukrainie / Karolina KOTULEWICZ // W: Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 4 / [ed. by Oleksiy Druhov, Piotr BULA]. - Lviv: Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine; Cracow University of Economics, 2014. - S. 12-22. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-6-1
43
Polityka bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym / Karolina KOTULEWICZ // W: Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy / red. nauk. Małgorzata Pietrasiak, Sylwester Bębas, Paweł Kowalski. - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014. - S. 61-79. - ISBN 978-83-89784-16-2
44
Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny / Karolina KOTULEWICZ // W: Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2014), s. 141-190
45
Współpraca bilateralna Federacji Rosyjskiej i Rumunii w latach 2000-2011 / Karolina KOTULEWICZ // W: Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej / red. Małgorzata Pietrasiak. - Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, 2013. - S. 127-151. - ISBN 978-83-89784-15-5
46
Reformy gospodarcze w Republice Mołdawii i ich wyniki / Karolina KOTULEWICZ // W: Spotkania polsko-mołdawskie : księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka / red. nauk. Marcin Kosienkowski. - Lublin: Episteme, 2013. - S. 203-225. - ISBN 978-83-62495-28-3. - Pełny tekst: http://iw.amu.edu.pl/__data/assets/file/0009/185319/Spotkania-polsko-modawskie.-Ksiga-powicona-pamici-Profesora-Janusza-Solaka.pdf#page=205&view=Fit
47
Ctpahicy ictopii cela Ctypča = Chapters of History of the Stârcea Village / Karolina KOTULEWICZ // Analecta Catholica. - nr 7-8 (2013), s. 239-267. - Rez., summ. - ISSN 2241-1453
48
Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej : osiągnięcia, problemy, perspektywy / Łukasz Makowski, Wiktor Ross, Małgorzata Lorencka, Karolina KOTULEWICZ, Anita Kaziród. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-318-3
49
The Impact of the Geopolitical Position of the Republic of Moldova on the Direction of Its Foreign Policy After the Collapse of the Former USSR / Karolina KOTULEWICZ // W: Moldova : in Search of Its Own Place in Europe / ed. by Natalia Cwicinskaja, Piotr Oleksy. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2013. - S. 23-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61231-92-9
50
Modernizacja społeczno-gospodarcza po 1989 roku / Karolina KOTULEWICZ // W: Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2013), s. 134-166
51
Miejsce i rola Kazachstanu w rejonie Azji Centralnej byłego ZSRR / Karolina KOTULEWICZ // W: Mocarstwa i mocarstwowość : perspektywa azjatycka / red. Małgorzata Pietrasiak. - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2012. - S. 117-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89784-11-7
52
Ewolucja systemu partyjnego Republiki Mołdawii w latach 1992-2010 = The Evolution of the Party System in the Republic of Moldova, 1992-2010 / Karolina KOTULEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
53
Grupy interesu i ich cechy na przykładzie Polski = Interest Groups and Their Characteristics Based on the Polish Example / Karolina KOTULEWICZ // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 337-355. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
54
Współpraca polityczno-gospodarcza w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej / Karolina KOTULEWICZ // W: Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2012. - S. 107-124. - ISBN 978-83-7571-297-1
55
Wybrane badania ukraińskie na temat kryzysu finansowo-gospodarczego w skali świata, Europy i Ukrainy / Karolina KOTULEWICZ // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 9, nr 3 (2012), s. 103-107. - Tytuł numeru: Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/594/KSM_Prawno-polityczne_wyzwania_kryzysu_Unii_Europejskiej_nr3_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=103&view=Fit. - ISSN 1733-2680
56
Współpraca gospodarcza i polityczna ChRL i Republiki Mołdawii / Karolina KOTULEWICZ // W: China Goes Global : rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej / red. Małgorzata Pietrasiak, Tomasz Kamiński. - Łódź: Zakład Azji Wschodniej UŁ, 2012. - S. 65-82. - ISBN 978-83-62332-03-8
57
Dwadzieścia lat niepodległości Republiki Mołdowy : sukcesy i porażki / Karolina KOTULEWICZ // W: Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR : polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy [Dokument elektroniczny] / red. Anna Molenda. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - 1 dysk optyczny (CD) ; 12 cm. - S. 67-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-26-6
58
Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowy w latach 2000-2010 / Karolina KOTULEWICZ // W: Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 63-81. - Summ. - ISBN 978-83-7571-169-1
59
Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010 = Twenty Years of EU-Moldovan Economic and Political Cooperation / Karolina KOTULEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 17-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190419. - ISSN 1898-6447
60
Współpraca Ukrainy i Mołdowy na rzecz bezpieczeństwa w regionie / Karolina KOTULEWICZ // W: Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowy. T. 1 / [red. nauk. Maciej Marszałek, Grzegorz Sobolewski, Tomasz Konopka, Anna Cyran]. - Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2011. - S. 212-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-81-6
61
Kształtowanie się systemu politycznego Republiki Mołdawii po upadku ZSRR = Development of the Political System of the Republic of Moldova after the Collapse of the USSR / Karolina KOTULEWICZ // W: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw / red. Mieczysław Smoleń, Michał Lubina. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011. - (Rosja : wczoraj, dziś i jutro : polityka - kultura - religia ; T. 3). - S. 361-380. - Summ. - ISBN 978-83-7638-156-5
62
Współpraca gospodarcza i polityczna Polski z Republiką Mołdową w ostatnim 20-leciu / Karolina KOTULEWICZ // W: Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 203-221. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-50-1
63
Nurt ludowy i ludowo-populistyczny / Karolina KOTULEWICZ, Rafał LISIAKIEWICZ // W: Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ. - (2011), s. 166-268
64
Człowiek i polityka : przykład Republiki Mołdowy = A Man and a Politic : the Example of Republic of Moldova / Karolina KOTULEWICZ // W: Polityczny potencjał człowieka / [red. Wit Pasierbek]. - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. - (Horyzonty Polityki, ISSN 2082-5897 ; vol. 2, nr 2). - S. 129-146. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/148/128
65
Funkcjonowanie grup interesu w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu / Karolina KOTULEWICZ // W: Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2010), s. 69-103
66
Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na terytorium WNP / Karolina Kotulewicz // W: Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych / red. Bogusława Bednarczyk, Marcin Lasoń. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 35-48. - ISBN 978-83-89823-58-8
67
Mołdawia / Karolina Kotulewicz // W: Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR / red. Stanisław Swadźba. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 137-153. - ISBN 83-7246-262-3
68
Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii / Karolina Kotulewicz ; . - Kraków : , 2002. - 212 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Bibliogr.
69
Reformy gospodarcze w Mołdawii w latach dziewięćdziesiątych = Economic Reforms in Moldavia in the 1990s / Karolina Kotulewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000), s. 95-107. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9871. - ISSN 0208-7944
70
Polsko-rosyjska współpraca handlowa w latach dziewięćdziesiątych = Trade Cooperation between Poland and Russia in the 90s / Karolina Kotulewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999), s. 123-137. - Summ. - ISSN 0208-7944
71
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ ; zespół: Łukasz DANEL, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 134 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Lisiakiewicz R., Gródek-Szostak Z., Karatayev M., Kotulewicz-Wisińska K., (2022), Wschodnie kompleksy: determinanty innowacyjności państw sąsiedztwa wschodniego, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 63 s.
2
Gródek-Szostak Z., Adamczyk J., Luc M., Suder M., Tora J., Kotulewicz-Wisińska K., Zysk W., Szeląg-Sikora A., (2022), Hard Cash in Hard Times - the Effect of Institutional Support for Businesses Shaken by COVID-19, "Sustainability", vol. 14, iss. 8, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4399
3
Velinov E., Ochoa-Daderska R., Ochoa Siguencia L., Sanchez Garcia J., Nur Akarçay Y., Gródek-Szostak Z., Suder M., Szeląg-Sikora A., Niemiec M., Sikora J., Kotulewicz-Wisińska K., Chęcińska Kopiec A., (2021), Adult Social Inclusion in a Digital Environment: Digital Technology and New Relationship between Learners and Education Providers. Report 3, Częstochowa : Research and Innovation in Education Institute, 27 s.
4
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., (2021), Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w krajach Partnerstwa Wschodniego. [W:] NESTERAK J., WODECKA-HYJEK A. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 29-41.
5
Gródek-Szostak Z., Karatayev M., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Wirchniańska M., (2021), Na wschód zwrot: potencjał sektora energii odnawialnej wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 42 s.
6
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., (2021), The Cultural and Economic Framework of Polish Japanese Economic Cooperation, "European Research Studies Journal", vol. 24, spec. iss. 1, s. 776-786; https://www.ersj.eu/journal/2073
7
Ochoa-Daderska R., Ochoa-Daderska G., Nur Akarçay Y., Velinov E., Brozova I., Sanchez Garcia J., Gródek-Szostak Z., Chęcińska-Kopiec A., Szeląg-Sikora A., Niemiec M., Sikora J., Niemczyk A., Kotulewicz-Wisińska K., Suder M., Ochoa Siguencia L., (2021), Adult Social Inclusion in a Digital Environment: Exchange of Good Practices, Częstochowa : Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 116 s.
8
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Olszowska K., (2021), Prawno-organizacyjne uwarunkowania inwestowania cudzoziemców w nieruchomości w Polsce i Turcji - studium porównawcze. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 117-125.
9
Kotulewicz-Wisińska K., Gródek-Szostak Z., (2021), Determinanty i kierunki systemowego wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 381 s.
10
Gródek-Szostak Z., Karatayev M., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Wirchniańska M., (2021), Niewykorzystany potencjał: zasoby branży IT/ICT wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 57 s.
11
Chowaniak M., Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Luc M., Suder M., Szeląg-Sikora A., (2021), The RES in the Countries of the Commonwealth of Independent States : Potential and Production from 2015 to 2019, "Energies", vol. 14, iss. 7, s. 1-25; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1856/htm
12
Ochoa-Dąderska R., Ochoa-Dąderska G., Velinov E., Brozova I., Sanchez Garcia J., Nur Akarçay Y., Gródek-Szostak Z., Szeląg-Sikora A., Niemiec M., Sikora J., Niemczyk A., Kotulewicz-Wisińska K., Suder M., Ochoa Siguencia L., (2021), Best Practice Manual: Digital Competences Necessary for Developing ICT-Based Social Inclusion Initiatives / Services, Częstochowa : Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 69 s.
13
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Zysk W., (2021), W poszukiwaniu bezpiecznej przystani: perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 106 s.
14
Kotulewicz-Wisińska K., (2021), Przebieg współpracy gospodarczej między Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego po 1992 roku, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 2 (29), s. 83-110; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/29/npw2904.pdf
15
Gródek-Szostak Z., Malinowski M., Suder M., Kwiecień K., Bodziacki S., Vaverková M., Maxianová A., Krakowiak-Bal A., Ziemiańczyk U., Uskij H., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Niemczyk A., Szeląg-Sikora A., Niemiec M., (2021), Energy Conservation Behaviors and Awareness of Polish, Czech and Ukrainian Students : a Case Study, "Energies", vol. 14, iss. 18, s. 1-21; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5599
16
Karatayev M., Lisiakiewicz R., Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Nizamova M., (2021), The Promotion of Renewable Energy Technologies in the Former Soviet Bloc : Why, How, and with What Prospects?, "Energy Reports", vol. 7, s. 6983-6994; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721010854
17
Kotulewicz K., (2020), Funkcjonowanie ekonomicznych grup interesu w Republice Mołdawii po 1992 roku. [W:] DANEL Ł., KORNAŚ J., LISIAKIEWICZ R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 163-188.
18
Kotulewicz-Wisińska K., (2019), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013. [W:] DZWOŃCZYK J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 337-351.
19
Kotulewicz-Wisińska K., (2019), Средний класс в современной Польше, "Sovremennaya Evropa", no. 7, s. 59-71; http://www.sov-europe.ru/2019/7-2019/7.pdf
20
Kotulewicz-Wisińska K., (2019), Отношения России и ЕС сквозь призму Восточного партнерства, "Višegradskaâ Evropa", no. 1-2, s. 95-106; http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2019/10/01-02.19VE_edited_4.pdf
21
Kotulewicz-Wisińska K., Kulik P., Laskowska K., (2018), XXVIII Forum Ekonomiczne oraz 9. TAURON Festiwal Biegowy, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 80-81; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/80
22
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Luc M., (2018), International Activity of the Innovative Enterprises - Experience and Recommendations, "Eastern European Journal of Regional Studies", vol. 4, iss. 2, s. 18-30; https://csei.ase.md/journal/files/issue_42/EEJRS_0402_18-30_GRO.pdf
23
Kotulewicz-Wisińska K., (2018), Vnešneèkonomičeskie svâzi Višegradskoj Gruppy i respubliki Moldavii. [W:] Šišelina L. (red.), Otnošeniâ stran Višegradskoj četverki i Rossii v novyh evropejskih realʹnostâh : sbornik statej učastnikov XII meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 30 noâbrâ 2017 goda, Moskva : Российская академия наук, s. 127-140.
24
Crudu R., Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., (2018), Support for the Development of Start-up Entrepreneurship in Poland and Moldova. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 31-41.
25
Kotulewicz-Wisińska K., (2018), Stosunki polsko-rumuńskie w latach 2009-2017 : wybrane problemy, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 23, s. 141-157; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201807.pdf
26
Kotulewicz-Wisińska K., (2018), Stosunki bilateralne ChRL i Republiki Mołdawii. [W:] Marszałek-Kawa J., Dmochowski T. (red.), Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 50-75.
27
Kotulewicz-Wisińska K., (2018), Učastie stran Višegradskoj gruppy v programme «Vostočnoe partnerstvo», "Sovremennaya Evropa", no. 7, s. 96-107; http://www.sov-europe.ru/2018/7-2018/9.pdf
28
Kotulewicz-Wisińska K., (2017), System polityczny Chińskiej Republiki Ludowej. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 197-227.
29
Kotulewicz-Wisińska K., (2017), Wymiar handlowy stosunków gospodarczych USA z ChRL w latach 2000-2015. [W:] Ciesielska-Klikowska J., Marczuk-Karbownik M. (red.), Stany Zjednoczone - Chiny : w stronę dwubiegunowości?, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 159-180.
30
Kotulewicz-Wisińska K., (2017), Èkonomičeskoe sotrudničestvo stran vostočnogo partnerstva s RF i ES. [W:] Šišelina L. (red.), Otnošeniâ Višegradskoj četverki i Evropejskogo Soûza s Rossiej : sbornik statej učastnikov XI meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 1-2 dekabrâ 2016 goda, Moskva : Российская академия наук, s. 215-242.
31
Kotulewicz-Wisińska K., (2017), Współpraca handlowa państw Azji Centralnej z Unią Europejską i Federacją Rosyjską w latach 2000-2016, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 22, s. 88-105; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201706.pdf
32
Kotulewicz-Wisińska K., (2017), Mołdawia i Ukraina między Federacją Rosyjską i Unią Europejską : aspekt gospodarczy, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 2 (13), s. 60-81; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017204.pdf
33
Kotulewicz-Wisińska K., (2017), Współpraca gospodarcza Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską na początku XXI wieku. [W:] Pietrasiak M., Ciesielska-Klikowska J., Kosmynka S. (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, [T. 1], Wymiar europejski, Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, s. 285-307.
34
Kotulewicz K., (2016), Nurt ludowy. [W:] Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 215-272.
35
Kotulewicz-Wisińska K., (2016), Współczesne wzajemne zależności między demokracją polityczną, społeczną i ekonomiczną. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 55-75.
36
Kotulewicz-Wisińska K., (2016), Višegradskaâ pomoŝʹ stranam "Vostočnogo Partnërstva", "Sovremennaya Evropa", vol. 72, iss. 6, s. 72-81; http://www.sov-europe.ru/2016/06-2016.pdf
37
Kotulewicz K., (2015), Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 133-170.
38
Kotulewicz K., Kozłowska M., (2015), Tourism as the Priority for the Economic Development of Modern Georgia, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 13, s. 83-102; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/884/696
39
Kotulewicz K., (2015), Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia. Tom 2, Unia Europejska jako partner strategiczny Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku. Część 2, Aspekt gospodarczy, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 405 s.
40
Kotulewicz K., (2014), Przebieg współpracy Polski i Republiki Mołdawii w ramach programu "Partnerstwo Wschodnie". [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 2, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 275-288.
41
Kotulewicz K., (2014), Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989-2011, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (926), s. 21-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/538
42
Kotulewicz K., (2014), Wpływ europejskich procesów integracyjnych na klimat inwestycyjny na Ukrainie. [W:] Druhov O., BULA P. (red.), Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4, Lviv : Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine : Cracow University of Economics, s. 12-22.
43
Kotulewicz K., (2014), Polityka bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. [W:] Pietrasiak M., Bębas S., Kowalski P. (red.), Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy, Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, s. 61-79.
44
Kotulewicz K., (2014), Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej, s. 141-190.
45
Kotulewicz K., (2013), Współpraca bilateralna Federacji Rosyjskiej i Rumunii w latach 2000-2011. [W:] Pietrasiak M. (red.), Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, s. 127-151.
46
Kotulewicz K., (2013), Reformy gospodarcze w Republice Mołdawii i ich wyniki. [W:] Kosienkowski M. (red.), Spotkania polsko-mołdawskie : księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, Lublin : Episteme, s. 203-225.
47
Kotulewicz K., (2013), Ctpahicy ictopii cela Ctypča, "Analecta Catholica", nr 7-8, s. 239-267.
48
Makowski Ł., Ross W., Lorencka M., Kotulewicz K., Kaziród A., (2013), Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej: osiągnięcia, problemy, perspektywy, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 193 s.
49
Kotulewicz K., (2013), The Impact of the Geopolitical Position of the Republic of Moldova on the Direction of Its Foreign Policy After the Collapse of the Former USSR. [W:] Cwicinskaja N., Oleksy P. (red.), Moldova : in Search of Its Own Place in Europe, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, s. 23-39.
50
Kotulewicz K., (2013), Modernizacja społeczno-gospodarcza po 1989 roku. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna, s. 134-166.
51
Kotulewicz K., (2012), Miejsce i rola Kazachstanu w rejonie Azji Centralnej byłego ZSRR. [W:] Pietrasiak M. (red.), Mocarstwa i mocarstwowość : perspektywa azjatycka, Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, s. 117-132.
52
Kotulewicz K., (2012), Ewolucja systemu partyjnego Republiki Mołdawii w latach 1992-2010, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 894, s. 5-23.
53
Kotulewicz K., (2012), Grupy interesu i ich cechy na przykładzie Polski. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 337-355.
54
Kotulewicz K., (2012), Współpraca polityczno-gospodarcza w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. [W:] Budzowski K., Świerczyńska J. (red.), Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 107-124.
55
Kotulewicz K., (2012), Wybrane badania ukraińskie na temat kryzysu finansowo-gospodarczego w skali świata, Europy i Ukrainy, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 9, nr 3, s. 103-107; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/594/KSM_Prawno-polityczne_wyzwania_kryzysu_Unii_Europejskiej_nr3_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=103&view=Fit
56
Kotulewicz K., (2012), Współpraca gospodarcza i polityczna ChRL i Republiki Mołdawii. [W:] Pietrasiak M., Kamiński T. (red.), China Goes Global : rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, Łódź : Zakład Azji Wschodniej UŁ, s. 65-82.
57
Kotulewicz K., (2011), Dwadzieścia lat niepodległości Republiki Mołdowy : sukcesy i porażki. [W:] Molenda A. (red.), Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR : polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy [Dokument elektroniczny], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 67-85.
58
Kotulewicz K., (2011), Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowy w latach 2000-2010. [W:] Lasoń M. (red.), Gospodarka światowa w dobie globalizacji, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 63-81.
59
Kotulewicz K., (2011), Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 17-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190419
60
Kotulewicz K., (2011), Współpraca Ukrainy i Mołdowy na rzecz bezpieczeństwa w regionie. [W:] Marszałek M., Sobolewski G., Konopka T., Cyran A. (red.), Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowy, T. 1, Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, s. 212-223.
61
Kotulewicz K., (2011), Kształtowanie się systemu politycznego Republiki Mołdawii po upadku ZSRR. [W:] Smoleń M., Lubina M. (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 361-380.
62
Kotulewicz K., (2011), Współpraca gospodarcza i polityczna Polski z Republiką Mołdową w ostatnim 20-leciu. [W:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 203-221.
63
Kotulewicz K., Lisiakiewicz R., (2011), Nurt ludowy i ludowo-populistyczny. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej, s. 166-268.
64
Kotulewicz K., (2011), Człowiek i polityka : przykład Republiki Mołdowy. [W:] Pasierbek W. (red.), Polityczny potencjał człowieka (Horyzonty Polityki; vol. 2, nr 2), Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", s. 129-146.
65
Kotulewicz K., (2010), Funkcjonowanie grup interesu w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. [W:] Jerzy KORNAŚ (kierownik tematu), Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku, s. 69-103.
66
Kotulewicz K., (2007), Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na terytorium WNP. [W:] Bednarczyk B., Lasoń M. (red.), Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 35-48.
67
Kotulewicz K., (2004), Mołdawia. [W:] Swadźba S. (red.), Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 137-153.
68
Kotulewicz K., (2002), Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 212 k.
69
Kotulewicz K., (2000), Reformy gospodarcze w Mołdawii w latach dziewięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 555, s. 95-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/9871
70
Kotulewicz K., (1999), Polsko-rosyjska współpraca handlowa w latach dziewięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 123-137.
71
Danel Ł., Kotulewicz K., Latosińska A., Lisiakiewicz R., (2012), Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego, Kornaś J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 k.
1
@misc{UEK:2168361982,
author = "Rafał Lisiakiewicz and Zofia Gródek-Szostak and Marat Karatayev and Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Wschodnie kompleksy : determinanty innowacyjności państw sąsiedztwa wschodniego",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2022",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2022/02/33.-Wschodnie-kompleksy.pdf},
issn = "",
}
2
@article{UEK:2168364032,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Jadwiga Adamczyk and Małgorzata Luc and Marcin Suder and Justyna Tora and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Wojciech Zysk and Anna Szeląg-Sikora",
title = "Hard Cash in Hard Times - the Effect of Institutional Support for Businesses Shaken by COVID-19",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 14, iss. 8",
pages = "1-18",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su14084399},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4399},
}
3
@misc{UEK:2168354208,
author = "Emil Velinov and Renata Ochoa-Daderska and Luis Ochoa Siguencia and Javier Sanchez Garcia and Yeliz Nur Akarçay and Zofia Gródek-Szostak and Marcin Suder and Anna Szeląg-Sikora and Marcin Niemiec and Jakub Sikora and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Agnieszka Chęcińska Kopiec",
title = "Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Digital Technology and New Relationship between Learners and Education Providers. Report 3",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Research and Innovation in Education Institute",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4616164},
url = {https://zenodo.org/record/4616165#.YLdugqEwi70},
}
4
@inbook{UEK:2168358082,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w krajach Partnerstwa Wschodniego",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania",
pages = "29-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf},
isbn = "978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3",
}
5
@misc{UEK:2168358334,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Marat Karatayev and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Rafał Lisiakiewicz and Maria Wirchniańska",
title = "Na wschód zwrot : potencjał sektora energii odnawialnej wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/09/28_Na-wschod-zwrot.pdf},
issn = "",
}
6
@article{UEK:2168354210,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "The Cultural and Economic Framework of Polish Japanese Economic Cooperation",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, spec. iss. 1",
pages = "776-786",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2073},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2073},
}
7
@misc{UEK:2168358398,
author = "Renata Ochoa-Daderska and Gabriela Ochoa-Daderska and Yeliz Nur Akarçay and Emil Velinov and Iva Brozova and Javier Sanchez Garcia and Zofia Gródek-Szostak and Agnieszka Chęcińska-Kopiec and Anna Szeląg-Sikora and Marcin Niemiec and Jakub Sikora and Agata Niemczyk and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Marcin Suder and Luis Ochoa Siguencia",
title = "Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Exchange of Good Practices",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5516367},
url = {https://zenodo.org/record/5516367#.YVar830wiUk},
isbn = "978-83-960065-0-9",
}
8
@inbook{UEK:2168358180,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Karolina Wanda Olszowska",
title = "Prawno-organizacyjne uwarunkowania inwestowania cudzoziemców w nieruchomości w Polsce i Turcji - studium porównawcze",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "117-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf},
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
9
@book{UEK:2168356690,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska and Zofia Gródek-Szostak",
title = "Determinanty i kierunki systemowego wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-8180-467-7",
}
10
@misc{UEK:2168357896,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Marat Karatayev and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Rafał Lisiakiewicz and Maria Wirchniańska",
title = "Niewykorzystany potencjał : zasoby branży IT/ICT wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/09/27_Niewykorzystany-potencjal.pdf},
issn = "",
}
11
@article{UEK:2168354548,
author = "Maciej Chowaniak and Zofia Gródek-Szostak and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Małgorzata Luc and Marcin Suder and Anna Szeląg-Sikora",
title = "The RES in the Countries of the Commonwealth of Independent States : Potential and Production from 2015 to 2019",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 7",
pages = "1-25",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14071856},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1856/htm},
}
12
@misc{UEK:2168358406,
author = "Renata Ochoa-Dąderska and Gabriela Ochoa-Dąderska and Emil Velinov and Iva Brozova and Javier Sanchez Garcia and Yeliz Nur Akarçay and Zofia Gródek-Szostak and Anna Szeląg-Sikora and Marcin Niemiec and Jakub Sikora and Agata Niemczyk and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Marcin Suder and Luis Ochoa Siguencia",
title = "Best Practice Manual : Digital Competences Necessary for Developing ICT-Based Social Inclusion Initiatives / Services",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5516369},
url = {https://zenodo.org/record/5516369#.YVaxS30wiUk},
isbn = "978-83-960065-1-6",
}
13
@misc{UEK:2168353984,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Rafał Lisiakiewicz and Wojciech Zysk",
title = "W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/20-Bialoruskie-IT-calosc-last-1.pdf},
issn = "",
}
14
@article{UEK:2168357672,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Przebieg współpracy gospodarczej między Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego po 1992 roku",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "2 (29)",
pages = "83-110",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/npw20212904},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/29/npw2904.pdf},
}
15
@article{UEK:2168357734,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Mateusz Malinowski and Marcin Suder and Klaudia Kwiecień and Stanisław Bodziacki and Magdalena D. Vaverková and Alżbeta Maxianová and Anna Krakowiak-Bal and Urszula Ziemiańczyk and Hrihorii Uskij and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Rafał Lisiakiewicz and Agata Niemczyk and Anna Szeląg-Sikora and Marcin Niemiec",
title = "Energy Conservation Behaviors and Awareness of Polish, Czech and Ukrainian Students : a Case Study",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 18",
pages = "1-21",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14185599},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5599},
}
16
@article{UEK:2168359280,
author = "Marat Karatayev and Rafał Lisiakiewicz and Zofia Gródek-Szostak and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Marhaba Nizamova",
title = "The Promotion of Renewable Energy Technologies in the Former Soviet Bloc : Why, How, and with What Prospects?",
journal = "Energy Reports",
number = "vol. 7",
pages = "6983-6994",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.egyr.2021.10.068},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721010854},
}
17
@inbook{UEK:2168345122,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Funkcjonowanie ekonomicznych grup interesu w Republice Mołdawii po 1992 roku",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "163-188",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
18
@inbook{UEK:2168335793,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "337-351",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
19
@article{UEK:2168345880,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Средний класс в современной Польше",
journal = "Sovremennaya Evropa",
number = "no. 7",
pages = "59-71",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15211/soveurope720195971},
url = {http://www.sov-europe.ru/2019/7-2019/7.pdf},
}
20
@article{UEK:2168339193,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Отношения России и ЕС сквозь призму Восточного партнерства",
journal = "Višegradskaâ Evropa",
number = "no. 1-2",
pages = "95-106",
year = "2019",
url = {http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2019/10/01-02.19VE_edited_4.pdf},
}
21
@misc{UEK:2168342439,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska and Paulina Kulik and Kamila Laskowska",
title = "XXVIII Forum Ekonomiczne oraz 9. TAURON Festiwal Biegowy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "80-81",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/80},
}
22
@article{UEK:2168332273,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Małgorzata Luc",
title = "International Activity of the Innovative Enterprises - Experience and Recommendations",
journal = "Eastern European Journal of Regional Studies",
number = "vol. 4, iss. 2",
pages = "18-30",
year = "2018",
url = {https://csei.ase.md/journal/files/issue_42/EEJRS_0402_18-30_GRO.pdf},
}
23
@inbook{UEK:2168331005,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Vnešneèkonomičeskie svâzi Višegradskoj Gruppy i respubliki Moldavii",
booktitle = "Otnošeniâ stran Višegradskoj četverki i Rossii v novyh evropejskih realʹnostâh : sbornik statej učastnikov XII meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 30 noâbrâ 2017 goda",
pages = "127-140",
adress = "Moskva",
publisher = "Российская академия наук",
year = "2018",
url = {http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/tom12.pdf},
isbn = "978-5-98163-111-5",
}
24
@inbook{UEK:2168329615,
author = "Rodica Crudu and Zofia Gródek-Szostak and Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Support for the Development of Start-up Entrepreneurship in Poland and Moldova",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne",
pages = "31-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf},
isbn = "978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7",
}
25
@article{UEK:2168331349,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Stosunki polsko-rumuńskie w latach 2009-2017 : wybrane problemy",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "23",
pages = "141-157",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201807},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201807.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168325643,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Stosunki bilateralne ChRL i Republiki Mołdawii",
booktitle = "Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin",
pages = "50-75",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-889-0",
}
27
@article{UEK:2168334071,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Učastie stran Višegradskoj gruppy v programme «Vostočnoe partnerstvo»",
journal = "Sovremennaya Evropa",
number = "no. 7",
pages = "96-107",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15211/soveurope72018101114},
url = {http://www.sov-europe.ru/2018/7-2018/9.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168325073,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "System polityczny Chińskiej Republiki Ludowej",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "197-227",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
29
@inbook{UEK:2168325471,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Wymiar handlowy stosunków gospodarczych USA z ChRL w latach 2000-2015",
booktitle = "Stany Zjednoczone - Chiny : w stronę dwubiegunowości?",
pages = "159-180",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8088-970-5.09},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/24934/159-180-kotulewicz.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-8088-970-5",
}
30
@inbook{UEK:2168319737,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Èkonomičeskoe sotrudničestvo stran vostočnogo partnerstva s RF i ES",
booktitle = "Otnošeniâ Višegradskoj četverki i Evropejskogo Soûza s Rossiej : sbornik statej učastnikov XI meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 1-2 dekabrâ 2016 goda",
pages = "215-242",
adress = "Moskva",
publisher = "Российская академия наук",
year = "2017",
url = {http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2018/02/Rossiya_i_Tsentralnaya_Evropa__2018.pdf},
isbn = "978-5-98163-088-0",
}
31
@article{UEK:2168325023,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Współpraca handlowa państw Azji Centralnej z Unią Europejską i Federacją Rosyjską w latach 2000-2016",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "22",
pages = "88-105",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201206},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201706.pdf},
}
32
@article{UEK:2168319359,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Mołdawia i Ukraina między Federacją Rosyjską i Unią Europejską : aspekt gospodarczy",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "2 (13)",
pages = "60-81",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/npw2017204},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017204.pdf},
}
33
@inbook{UEK:2168331077,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Współpraca gospodarcza Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską na początku XXI wieku",
booktitle = "Badanie polityki zagranicznej państwa. [T. 1], Wymiar europejski",
pages = "285-307",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press",
year = "2017",
isbn = "978-83-62751-60-0",
}
34
@inbook{UEK:2168309467,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Nurt ludowy",
booktitle = "Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej",
pages = "215-272",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-420-5",
}
35
@inbook{UEK:2168315617,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Współczesne wzajemne zależności między demokracją polityczną, społeczną i ekonomiczną",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "55-75",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
36
@article{UEK:2168314819,
author = "Karolina Kotulewicz-Wisińska",
title = "Višegradskaâ pomoŝʹ stranam Vostočnogo Partnërstva",
journal = "Sovremennaya Evropa",
number = "vol. 72, iss. 6",
pages = "72-81",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15211/soveurope620167281},
url = {http://www.sov-europe.ru/2016/06-2016.pdf},
}
37
@inbook{UEK:2168303989,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny",
booktitle = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
pages = "133-170",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
38
@article{UEK:2168300899,
author = "Karolina Kotulewicz and Małgorzata Kozłowska",
title = "Tourism as the Priority for the Economic Development of Modern Georgia",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 13",
pages = "83-102",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1305},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/884/696},
}
39
@book{UEK:2168302847,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia. Tom 2, Unia Europejska jako partner strategiczny Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku. Część 2, Aspekt gospodarczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/K9304.31/e/15.15.3904},
url = {},
isbn = "978-83-233-4019-5 ; 978-83-233-9304-7",
}
40
@inbook{UEK:2168292891,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Przebieg współpracy Polski i Republiki Mołdawii w ramach programu Partnerstwo Wschodnie",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2",
pages = "275-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-724-3",
}
41
@article{UEK:2168285167,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989-2011",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (926)",
pages = "21-36",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0202},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/538},
}
42
@inbook{UEK:2168285435,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Wpływ europejskich procesów integracyjnych na klimat inwestycyjny na Ukrainie",
booktitle = "Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4",
pages = "12-22",
adress = "Lviv",
publisher = "Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine; Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-6-1",
}
43
@inbook{UEK:2168295831,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Polityka bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym",
booktitle = "Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy",
pages = "61-79",
adress = "Piotrków Trybunalski",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego",
year = "2014",
isbn = "978-83-89784-16-2",
}
44
@unpublished{UEK:2168302065,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny",
booktitle = "Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej",
pages = "141-190",
year = "2014",
}
45
@inbook{UEK:2168293419,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Współpraca bilateralna Federacji Rosyjskiej i Rumunii w latach 2000-2011",
booktitle = "Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej",
pages = "127-151",
adress = "Piotrków Trybunalski",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego",
year = "2013",
isbn = "978-83-89784-15-5",
}
46
@inbook{UEK:2168274229,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Reformy gospodarcze w Republice Mołdawii i ich wyniki",
booktitle = "Spotkania polsko-mołdawskie : księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka",
pages = "203-225",
adress = "Lublin",
publisher = "Episteme",
year = "2013",
url = {http://iw.amu.edu.pl/__data/assets/file/0009/185319/Spotkania-polsko-modawskie.-Ksiga-powicona-pamici-Profesora-Janusza-Solaka.pdf#page=205&view=Fit},
isbn = "978-83-62495-28-3",
}
47
@article{UEK:2168293439,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Ctpahicy ictopii cela Ctypča",
journal = "Analecta Catholica",
number = "7-8",
pages = "239-267",
year = "2013",
}
48
@book{UEK:2168272196,
author = "Łukasz Makowski and Wiktor Ross and Małgorzata Lorencka and Karolina Kotulewicz and Anita Kaziród",
title = "Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej : osiągnięcia, problemy, perspektywy",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7205-318-3",
}
49
@inbook{UEK:2168293191,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "The Impact of the Geopolitical Position of the Republic of Moldova on the Direction of Its Foreign Policy After the Collapse of the Former USSR",
booktitle = "Moldova : in Search of Its Own Place in Europe",
pages = "23-39",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Epigram",
year = "2013",
isbn = "978-83-61231-92-9",
}
50
@unpublished{UEK:2168289905,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Modernizacja społeczno-gospodarcza po 1989 roku",
booktitle = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
pages = "134-166",
year = "2013",
}
51
@inbook{UEK:2168293095,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Miejsce i rola Kazachstanu w rejonie Azji Centralnej byłego ZSRR",
booktitle = "Mocarstwa i mocarstwowość : perspektywa azjatycka",
pages = "117-132",
adress = "Piotrków Trybunalski",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89784-11-7",
}
52
@article{UEK:2168256620,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Ewolucja systemu partyjnego Republiki Mołdawii w latach 1992-2010",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "894",
pages = "5-23",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168293407,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Grupy interesu i ich cechy na przykładzie Polski",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "337-355",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf},
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
54
@inbook{UEK:2168273914,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Współpraca polityczno-gospodarcza w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej",
booktitle = "Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie",
pages = "107-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2012",
isbn = "978-83-7571-297-1",
}
55
@article{UEK:2168293661,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Wybrane badania ukraińskie na temat kryzysu finansowo-gospodarczego w skali świata, Europy i Ukrainy",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 9, 3",
pages = "103-107",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/594/KSM_Prawno-polityczne_wyzwania_kryzysu_Unii_Europejskiej_nr3_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=103&view=Fit},
}
56
@inbook{UEK:2168293089,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Współpraca gospodarcza i polityczna ChRL i Republiki Mołdawii",
booktitle = "China Goes Global : rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej",
pages = "65-82",
adress = "Łódź",
publisher = "Zakład Azji Wschodniej UŁ",
year = "2012",
isbn = "978-83-62332-03-8",
}
57
@inbook{UEK:2168225600,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Dwadzieścia lat niepodległości Republiki Mołdowy : sukcesy i porażki",
booktitle = "Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR : polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy",
pages = "67-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-26-6",
}
58
@inbook{UEK:2168223162,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowy w latach 2000-2010",
booktitle = "Gospodarka światowa w dobie globalizacji",
pages = "63-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-169-1",
}
59
@article{UEK:2168221182,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "17-34",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190419},
}
60
@inbook{UEK:2168293079,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Współpraca Ukrainy i Mołdowy na rzecz bezpieczeństwa w regionie",
booktitle = "Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowy. T. 1",
pages = "212-223",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-89274-81-6",
}
61
@inbook{UEK:2168225560,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Kształtowanie się systemu politycznego Republiki Mołdawii po upadku ZSRR",
booktitle = "Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw ",
pages = "361-380",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7638-156-5",
}
62
@inbook{UEK:2168224774,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Współpraca gospodarcza i polityczna Polski z Republiką Mołdową w ostatnim 20-leciu",
booktitle = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2",
pages = "203-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
63
@unpublished{UEK:2168263240,
author = "Karolina Kotulewicz and Rafał Lisiakiewicz",
title = "Nurt ludowy i ludowo-populistyczny",
booktitle = "Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej",
pages = "166-268",
year = "2011",
}
64
@inbook{UEK:2167609193,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Człowiek i polityka : przykład Republiki Mołdowy",
booktitle = "Polityczny potencjał człowieka",
pages = "129-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum",
year = "2011",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/148/128},
issn = "2082-5897",
}
65
@unpublished{UEK:2168325667,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Funkcjonowanie grup interesu w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu",
booktitle = "Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku",
pages = "69-103",
year = "2010",
}
66
@inbook{UEK:2168224918,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na terytorium WNP",
booktitle = "Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych",
pages = "35-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-58-8",
}
67
@inbook{UEK:2168225580,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Mołdawia",
booktitle = "Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR",
pages = "137-153",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-262-3",
}
68
@unpublished{UEK:2168274719,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
69
@article{UEK:2168223908,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Reformy gospodarcze w Mołdawii w latach dziewięćdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "555",
pages = "95-107",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9871},
}
70
@article{UEK:2168238370,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Polsko-rosyjska współpraca handlowa w latach dziewięćdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "123-137",
year = "1999",
}
71
@unpublished{UEK:2168272142,
author = "Łukasz Danel and Karolina Kotulewicz and Agnieszka Latosińska and Rafał Lisiakiewicz",
title = "Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID