Publications of the selected author

1

Title:
Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art in the Polish Lands of the 19th Century = Przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich w XIX wieku
Source:
Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 1 (2019) , s. 83-96. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168339177
article
2

Conference:
5th Arts & Humanities Conference, Kopenhaga, Dania, od 2019-06-24 do 2019-06-27
Title:
Polish Tourist Guidebooks of the 19th Century in the European Context
Source:
Proceedings of Arts & Humanities Conferences, Copenhagen / ed. Klara Cermakova, Jiri Rotschedl - Prague: International Institute of Social and Economic Sciences ; International Society for Academic Studies, 2019, s. 148-159. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the Arts and Humanities Conferences)
ISBN:
978-80-87927-72-4
Access mode:
Nr:
2168340763
chapter in conference materials
3

Author:
Joanna Ziarkowska , Dominik Ziarkowski
Title:
Ars longa, vita brevis... : co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki = Ars longa, vita brevis... : Is there Anything an Art Historian Can Share with a Tourism Researcher?
Source:
Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2018) , s. 123-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329351
article
4

Title:
Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku = Travel Guidebooks and the Development of Modern Tourism in 19th Century
Source:
Turystyka Kulturowa. - nr 7 (2018) , s. 23-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach grantu przyznanego autorowi przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu badawczego: 2017/25/B/HS3/00041)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168330289
article
5

Title:
Wydarzenia religijne na świecie
Source:
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 41-54
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323713
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Drewniany kościół ze Smardzowic i sprawa jego przeniesienia do Ojcowa w okresie międzywojennym = The Wooden Church from Smardzowice and the Issue of its Relocation to Ojców during the Interwar Period
Source:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 27 (2017) , s. 193-204. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168329449
article
7

Title:
Architecture in the Cultural Landscape of the Prądnik Valley
Source:
Preventive Conservation of the Human Environment. 6, Architecture as an Element of the Landscape / ed. by Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński and Louis Daniel Nebelsick - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017, s. 389-401 - Bibliogr.
Series:
(Archaeologica Hereditas ; 10)
ISBN:
978-83-946496-4-7 ; 978-83-948352-2-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329451
chapter in monograph
8

Title:
The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism
Source:
Social Sciences of Sport : Achievements and Perspective / eds. Jerzy Kosiewicz, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017, s. 211-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-526-5
Nr:
2168319141
chapter in monograph
9

Title:
Sakralizacja Krakowa w dawnych przewodnikach turystycznych po mieście = Sacralization of Cracow in the Old Travel Guides
Source:
Przestrzeń turystyki kulturowej / red. nauk. Dominik Orłowski - Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2017, s. 221-239. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941596-0-3
Nr:
2168319143
chapter in monograph
10

Author:
Joanna Ziarkowska , Dominik Ziarkowski
Title:
"Głowa Miast Wszystkich" : obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku = "The Capital of All Cities" : the Image of Rome in Italian Pilgrim, the 1614 Guidebook
Source:
Folia Turistica. - nr 39 (2016) , s. 143-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311753
article
11

Title:
Sztuka sakralna = Sacred Art
Source:
Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016, s. 241-292. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-27-8
Nr:
2168311747
chapter in monograph
12

Author:
Józef Partyka , Jerzy Pawłowski , Dominik Ziarkowski
Title:
Rozwój zainteresowań badawczych Doliną Prądnika = The History of Scientific Interests in the Prądnik Valley
Source:
Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / ed by. Józef Partyka - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016, s. 357-388. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-27-8
Nr:
2168311751
chapter in monograph
13

Title:
Determinanty zachowań turystów na rynku
Source:
Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 53-71
ISBN:
978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
Nr:
2168303799
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki = The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism
Source:
Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016, s. 265-279. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-482-4
Nr:
2168311763
chapter in monograph
15

Author:
Józef Partyka , Dominik Ziarkowski
Title:
Dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie = The Heritage of the SPA in Ojców
Source:
Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016, s. 305-338. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-27-8
Nr:
2168311749
chapter in monograph
16

Title:
Dzieje i architektura Kaplicy "Na Wodzie" w Ojcowie
Source:
Kaplica "Na Wodzie" / [red. Stanisław Langner] - Ojców: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2016, s. 29-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7971-618-0
Access mode:
Nr:
2168311769
chapter in book
17

Title:
Architektura rezydencjonalna = Residential Architecture
Source:
Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016, s. 181-214. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-27-8
Nr:
2168311745
chapter in monograph
18

Author:
Joanna Ziarkowska , Dominik Ziarkowski
Title:
Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych = Status Quo or Panta Rhei? Krakow's Tourist Attractions in the Period from the End of the 18th Century to the Contemporary Times
Source:
Turystyka Kulturowa. - Nr 7 (2015) , s. 34-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168296627
article
19

Title:
Społeczne wartości zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w kontekście rozwoju krajoznawstwa i turystyki
Source:
Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych / red. Maria Zowisło i Jerzy Kosiewicz - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2015, s. 356-368
Series:
(Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 28)
ISBN:
978-83-62891-44-3
Nr:
2168300269
chapter in monograph
20

Title:
Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Kraków: Proksenia, 2015, s. 59-75
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168298953
chapter in monograph
See main document
21

Conference:
I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki w Toruniu - "Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815 - 1990, Toruń, Polska, od 2013-06-27 do 2013-06-28
Title:
Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990 = Pol'skie i rossijskie hudožniki i arhitektory v hudožestvennyh koloniâh za granicej i v političeskoj èmigracii 1815-1990 = Polish and Russian Artists and Architects in the Art Colonies Abroad and in Political Exile 1815-1990
Redaktor:
Malinowski Jerzy
, Gavrash Irina
Publisher address:
Warszawa-Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, 2015
Physical description:
298 s.: il.; 24 cm
Series:
(Sztuka Europy Wschodniej ; t. 3)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62737-64-2
Nr:
2168296787
conference materials
22

Title:
Próby restauracji wieży zamku w Ojcowie w końcu XIX wieku oraz w latach 1912-1914 = The Attempts to Restore the Tower of Ojców Castle at the End of the 19th Century and in the Years 1912-1914
Source:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 25 (2015) , s. 221-240. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300373
article
23

Title:
Oferta turystyczna muzeów wczoraj i dziś
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Kraków: Proksenia, 2015, s. 37-58
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168298951
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego = Old Russian Architecture in Giacomo Quarenghi's Watercolors
Publisher address:
Warszawa-Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, 2015
Physical description:
133 s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia i Monografie - Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; T. 10)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich i ze środków na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-62737-74-1
Nr:
2168296641
monograph
25

Title:
Czy ornament może być sygnaturą? : uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego = Can Ornament Serve as Signature? : Notes on Decorative Motifs Used in the Workshop of Wojciech Rojowski
Source:
Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki / red. Joanna Daranowska-Łukaszewska, Agata Dworzak i Andrzej Betlej - Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015, s. 283-298. - Summ.
ISBN:
978-83-88341-97-7
Nr:
2168300271
chapter in monograph
26

Title:
Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"
Source:
Turystyka Sportowa / red. nauk. Marek Kazimierczak - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 2015, s. 296-310. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; 441)
ISBN:
978-83-64747-03-8
Nr:
2168297801
chapter in monograph
27

Title:
Dzieje kaplicy p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie w świetle zachowanych źródeł = The History of Chapel Dedicated to St. Joseph the Artisan in Ojców in the Light of the Preserved Sources
Source:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 25 (2015) , s. 191-220. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300369
article
28

Title:
Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki = Castles in the Krakow-Czestochowa Upland : Problems with Conservation and Making the Sights Accessible to Tourists
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo "Proksenia", 2014
Physical description:
298 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 21)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-50-6
Nr:
2168285283
monograph
29

Title:
Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie = Physical Recreational Activities Students of Tourism and Recreation at the University of Physical Education in Kraków and Cracow University of Economics
Source:
Turystyka i Rekreacja. - t. 11, nr 1 (2014) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168285333
article
30

Conference:
Konferencja "Jan Gwalbert Pawlikowski - humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki", Kraków ; Zakopane, Polska, od 2013-11-15 do 2013-11-16
Title:
Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursor ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce
Source:
Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA] - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014, s. 137-152 - Bibliogr.
Series:
(Pro Memoria)
ISBN:
978-83-62473-48-9
Nr:
2168285267
chapter in conference materials
See main document
31

Title:
Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej
Source:
Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2014, s. 64-91
Signature:
NP-1502/Magazyn
Nr:
2168303655
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Muzeum jako instytucja kultury XX i XXI wieku
Source:
Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2014, s. 9-41
Signature:
NP-1502/Magazyn
Nr:
2168303651
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: UKiP J&D Gębka, 2014
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60837-78-8
Nr:
2168285575
monograph
34

Title:
Polskie kalwarie jako wyraz kształtowania krajobrazu sakralnego w epoce nowożytnej = Polish Calvaries as an Example of Shaping the Sacral Landscape in the Early Modern Period = Pol'ské kalvárie ako prejav tvorenia sakrálnej krajiny v novoveku
Source:
Krajobraz sakralny = Sakral'nij landšaft = Landscape Sacral / red. ks. Maciej Ostrowski i Józef Partyka - Kraków ; Lwów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2014, s. 117-132. - Summ., rez., zhrn. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7438-392-9
Nr:
2168285281
chapter in monograph
35

Title:
Kraków jako destynacja turystyczna
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 85-146
ISBN:
978-83-62511-67-9
Access mode:
Nr:
2168298937
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Charakterystyka programu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie Polski i w województwie małopolskim
Source:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 52-75
Signature:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306539
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Martyrology Tourism Sites in Poland
Source:
Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013, s. 39-66
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16)
ISBN:
978-83-60789-45-2
Nr:
2168252282
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja
Source:
Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki / red. Robert Pawlusiński - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2013, s. 455-464 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88424-96-0
Nr:
2168271126
chapter in monograph
39

Title:
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 147-200
ISBN:
978-83-62511-67-9
Access mode:
Nr:
2168298939
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej = The Recently Discovered Inventory of Cracow Cathedral
Source:
Studia Waweliana. - 15 (2013) , s. 79-84. - Summ.
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168271128
article
41

Title:
Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie = The Church of All Saints in Rudawa
Publisher address:
Kraków: DodoEditor, 2013
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-928734-8-8
Nr:
2168271122
monograph
42

Title:
Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Jerzmanowicach - przykład recepcji jednego z projektów typowych Hilarego Szpilowskiego
Source:
Modus : prace z historii sztuki. - 12-13 (2013) , s. 93-103. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168271120
article
43

Title:
Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku = Inventorying Historic Monuments in the Kingdom of Poland and the System of Preserving Cultural Heritage in Russia in the First Half of the 19th Century
Source:
Polska - Rosja = Pol'ša - Rossiâ: iskusstvo i istoriâ : pol'skoe iskusstvo, rossijskoe iskusstvo i pol'sko-rossijskie hudožestvennye kontakty do konca XIX veka / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz - Warsaw - Toruń: Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, 2013, s. 193-205. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Sztuka Europy Wschodniej ; t.1)
ISBN:
978-83-62737-44-4
Nr:
2168285345
chapter in monograph
44

Title:
O potrzebie prowadzenia badań nad turystyką motywacyjną w Polsce = A Need to Conduct Research on Incentive Tourism in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012) , s. 99-110. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168249610
article
45

Title:
Ogród Boży i ogród ludzki. Ojców w XIX i na początku XX wieku = The Garden of God and the Garden of Man. Ojców in the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century
Source:
Człowiek w Ogrodzie Pana : XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda = Man in the Garden of the Lord : 20th International Seminar Sacrum and Nature / red. Jan Klimek, Józef Partyka - Ojców: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy, 2012, s. 173-184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-23-5
Nr:
2168254126
chapter in monograph
46

Title:
Znaczenie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki = The Significance of UNESCO World Heritage Sites for Tourism
Source:
Folia Turistica. - nr 26 (2012) , s. 53-66. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168254134
article
47

Title:
Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów
Source:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012, s. 59-84
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15)
ISBN:
978-83-60789-43-8
Nr:
2168236222
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 129-179
Signature:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306567
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Kraków jako destynacja turystyczna
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 73-128
Signature:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306559
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie
Source:
Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - t. 4, nr 1 (2012) , s. 39-44. - Streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168254814
article
51

Title:
Turystyka i sztuka - wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej = Tourism and Art - Mutual Relations from a Semiotic Perspective
Source:
Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2012) , s. 22-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168229524
article
52

Title:
Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty
Source:
Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - vol. 4, issue 1 (2012) , s. 45-50. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168254816
article
53

Title:
Przemiany krajobrazu architektonicznego na przykładzie zamku w Pieskowej Skale
Source:
Mijające krajobrazy Małopolski / red. Józef Partyka - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2011, s. 163-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62473-12-0
Nr:
2168227078
chapter in monograph
54

Title:
Zabytki a turystyka : studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2011
Physical description:
335 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 9)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-35-3
Nr:
2168227084
monograph
55

Title:
Atrakcyjność krajobrazu Doliny Prądnika w ocenie zwiedzających = Visitor Opinion on the Attractiveness of the Prądnik Valley Landscape
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 857 (2011) , s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227560
article
See main document
56

Title:
Ojców as a Retreat for Warsaw's Dwellers in the Period of the Kingdom of Poland (1815-1914) = Ojców jako miejsce "ucieczki" mieszkańców Warszawy w dobie Królestwa Polskiego (1815-1914)
Source:
Stadtfluchten = Ucieczki z miasta / Hrsg. von Małgorzata Omilanowska und Beate Störtkuhl unter Mitarb. von Birte Pusback - Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2011, s. 101-115. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Das gemeinsame Kulturerbe - Wspólne Dziedzictwo ; Bd. 7)
ISBN:
9788389101013
Nr:
2168227122
chapter in monograph
57

Title:
Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów : (obiekt UNESCO)
Source:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA2011, s. 67-106
Signature:
NP-1352/Magazyn
Nr:
2168306475
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Author:
Joanna Ziarkowska , Dominik Ziarkowski
Title:
"Obrazy czarujące, od których oczów trudno oderwać..." : uwagi o sposobach przedstawiania Tatr w twórczości Walerego Eljasza
Source:
Góry - człowiek - turystyka : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin / red. Piotr Cybula, Marek Czyż, Sabina Owsianowska - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2011, s. 233-244
ISBN:
978-83-60789-38-4
Nr:
2168227102
chapter in monograph
59

Author:
Joanna Ziarkowska , Dominik Ziarkowski
Title:
Zabytki architektury i dzieła sztuki w promocji turystycznej Krakowa = The Role of Monuments of Architecture and Works of Art in Promoting Krakow as a Tourist Destination
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 360-382. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165694471
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Główne destynacje turystyki motywacyjnej na świecie i w Polsce
Source:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 29-45
Signature:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278157
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie : baza zlotu
Source:
Po Krakowie i Małopolsce : słownik krajoznawczy / red. Józef Partyka, Krzysztof J. Pucek - Kraków: Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły; Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2009, s. 21-22. - S. tyt.: XXXIX Centralny Zlot Krajoznawców "CZAK - Kraków 2009", XXXVIII Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego "Kraków 2009"
ISBN:
978-83-89819-77-2
Nr:
2166019457
varia
62

Title:
Kreacja, zmierzch, dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie
Source:
Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 136-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
Nr:
2165976952
chapter in monograph
63

Author:
Ewa Ciecińska , Dominik Ziarkowski
Title:
Architektura i rzeźba nagrobna cmentarza w Smardzowicach
Source:
Teki Krakowskie. - 16 (2009) , s. 49-64
Nr:
2168285277
article
64

Title:
Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku = Historical and Artistic Information in the Guidebooks Relating to the Prądnik Valley Published until 1939
Source:
Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne / red. Piotr Krasny, Dominik ZIARKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo "PROKSENIA", 2009, s. 159-178. - Summ.
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 3)
ISBN:
978-83-60789-17-9
Nr:
2165082701
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Józef Partyka , Dominik Ziarkowski
Title:
Z przewodnikiem po okolicach Krakowa : charakterystyka ważniejszych publikacji wydanych do połowy XX wieku
Source:
"Tu wszystko jest Polską..." : eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce : materiały konferencyjne, Kraków 19-23 sierpnia 2009 r. / red. Józef Partyka - Kraków: Oddział Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły - Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2009, s. 211-230 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89819-78-9
Nr:
2165965843
chapter in conference materials
66

Title:
Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne
Redaktor:
Krasny Piotr
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo "PROKSENIA", 2009
Physical description:
269, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 3)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.,
ISBN:
978-83-60789-17-9
Nr:
2165082615
monograph
See related chapters
67

Title:
Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej = Giacomo Quarenghfs Views of Ruthenian Monuments in the Light of the Problem of the Romanoys' Relation to the Heritage of Russia Before the Reign of Peter the Great
Source:
Ochrona Zabytków. - 3 (2008) , s. 43-64. - Summ.
Nr:
2165977023
article
68

Title:
Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie = Sculpture of Blessed Salomea in the Castle Park in Ojców
Source:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 18 (2008) , s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165997686
article
69

Title:
Bóg-Stwórca w dziewiętnastowiecznych opisach Doliny Prądnika = God the Creator in Nineteenth-Century Descriptions of the Prądnik Valley
Source:
Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej :XVI Seminarium Sacrum i przyroda = Christian elements in ecological education : 16 th Seminar Sacrum and Nature / red. Maciej Ostrowski, Józef Partyka - Kraków; Ojców: Papieska Akademia Teologiczna; Ojcowski Park Narodowy, 2008, s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-10-9
Nr:
2165975832
chapter in conference materials
70

Title:
Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika = Ambroży Grabowski's Research on the Monuments of Art in the Prądnik Valley
Source:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 18 (2008) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165997477
article
71

Title:
Matka Boża w Smardzowicach : czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu = Holy Virgin in Smardzowice : Time of Creation, History and Iconography of the Picture
Source:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 17 (2007) , s. 227-240. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165984223
article
72

Title:
Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki = Problems with Estimation of Cultural Assets and Attractions for Tourism
Source:
Folia Turistica. - nr 18 (2007) , s. 175-183. - Streszcz., summ - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2166018402
article
73

Title:
Możliwości ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w aktywizacji turystycznej jego otoczenia = The Ways of Protection of the Ojców National Park by Using Cultural Heritage in Tourist Activation of its Surroundings
Source:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 16 (2006) , s. 279-288. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165985179
article
74

Author:
Józef Partyka , Krzysztof Pucek , Stanisław Kołodziejski , Andrzej Siwek , Michał Gradziński , Jan Zalitacz , Dominik Ziarkowski , Marek Szuwarzyński
Title:
Przewodnik sesji terenowych : Trasa 2. : Olkusz - Racławice Olkuskie - Paczółtowice - Czerna - Krzeszowice - Rudno - Rezerwat Zimny Dół - Rudawa - Dubie - Jerzmanowice - Olkusz
Source:
W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006) / red. Józef Partyka - Ojców: PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy, 2006, s. 163-186. - Wydaw. zawiera materiały sesji popularno-naukowej, przewodnik sesji terenowych i inne teksty przygotowane w ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
ISBN:
83-60377-02-2
Nr:
2165983314
chapter in monograph
75

Author:
Krzysztof Pucek , Andrzej Tyc , Dominik Ziarkowski
Title:
Przewodnik sesji terenowych : Trasa 1. : Olkusz
Source:
W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006) / red. Józef Partyka - Ojców: PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy, 2006, s. 155-162. - Wydaw. zawiera materiały sesji popularno-naukowej, przewodnik sesji terenowych i inne teksty przygotowane w ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
ISBN:
83-60377-02-2
Nr:
2165983032
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
304 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KT/2/09/S/492
Signature:
NP-1296/Magazyn
Nr:
2168251470
unpublished scientific work
1
Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art in the Polish Lands of the 19th Century = Przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich w XIX wieku / Dominik ZIARKOWSKI // Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 1 (2019), s. 83-96. - Summ., streszcz.. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/tour/29/1/article-p83.xml#https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5640/5302. - ISSN 0867-5856
2
Polish Tourist Guidebooks of the 19th Century in the European Context / Dominik ZIARKOWSKI // W: Proceedings of Arts & Humanities Conferences, Copenhagen [on-line] / ed. Klara Cermakova, Jiri Rotschedl. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences ; International Society for Academic Studies, 2019. - (Proceedings of the Arts and Humanities Conferences, ISSN 2570-656X). - S. 148-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87927-72-4. - Pełny tekst: https://www.iises.net/proceedings/5th-arts-humanities-conference-copenhagen/table-of-content/detail?article=polish-tourist-guidebooks-of-the-19th-century-in-the-european-context
3
Ars longa, vita brevis... : co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki = Ars longa, vita brevis... : Is there Anything an Art Historian Can Share with a Tourism Researcher? / Joanna Ziarkowska, Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2018), s. 123-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/992/836. - ISSN 1689-4642
4
Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku = Travel Guidebooks and the Development of Modern Tourism in 19th Century / Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka Kulturowa. - nr 7 (2018), s. 23-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/995/852. - ISSN 1689-4642
5
Wydarzenia religijne na świecie / Dominik ZIARKOWSKI // W: Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 41-54. - ISBN 978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
6
Drewniany kościół ze Smardzowic i sprawa jego przeniesienia do Ojcowa w okresie międzywojennym = The Wooden Church from Smardzowice and the Issue of its Relocation to Ojców during the Interwar Period / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 27 (2017), s. 193-204. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1590.pdf. - ISSN 0867-0196
7
Architecture in the Cultural Landscape of the Prądnik Valley / Dominik ZIARKOWSKI // W: Preventive Conservation of the Human Environment. 6, Architecture as an Element of the Landscape / ed. by Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński and Louis Daniel Nebelsick. - Warszawa : Res Publica Multiethnica Foundation : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2017. - (Archaeologica Hereditas : works of the Institute of Archeology of the Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw, ISSN 2451-0521 ; 10). - S. 389-401. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946496-4-7 ; 978-83-948352-2-4
8
The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism / Dominik ZIARKOWSKI // W: Social Sciences of Sport : Achievements and Perspective / eds. Jerzy Kosiewicz, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza. - Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. - S. 211-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-526-5
9
Sakralizacja Krakowa w dawnych przewodnikach turystycznych po mieście = Sacralization of Cracow in the Old Travel Guides / Dominik ZIARKOWSKI // W: Przestrzeń turystyki kulturowej / red. nauk. Dominik Orłowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2017. - S. 221-239. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941596-0-3
10
"Głowa Miast Wszystkich" : obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku = "The Capital of All Cities" : the Image of Rome in Italian Pilgrim, the 1614 Guidebook / Joanna Ziarkowska, Dominik ZIARKOWSKI // Folia Turistica. - nr 39 (2016), s. 143-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_39_2016.pdf. - ISSN 0867-3888
11
Sztuka sakralna = Sacred Art / Dominik ZIARKOWSKI // W: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2016. - S. 241-292. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-27-8
12
Rozwój zainteresowań badawczych Doliną Prądnika = The History of Scientific Interests in the Prądnik Valley / Józef Partyka, Jerzy Pawłowski, Dominik ZIARKOWSKI // W: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / ed by. Józef Partyka. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2016. - S. 357-388. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-27-8
13
Determinanty zachowań turystów na rynku / Dominik ZIARKOWSKI // W: Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 53-71. - ISBN 978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
14
Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki = The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism / Dominik ZIARKOWSKI // W: Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza. - Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. - S. 265-279. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-482-4
15
Dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie = The Heritage of the SPA in Ojców / Józef Partyka, Dominik ZIARKOWSKI // W: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2016. - S. 305-338. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-27-8
16
Dzieje i architektura Kaplicy "Na Wodzie" w Ojcowie / Dominik ZIARKOWSKI // W: Kaplica "Na Wodzie" / [red. Stanisław Langner]. - Ojców : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2016. - S. 29-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7971-618-0
17
Architektura rezydencjonalna = Residential Architecture / Dominik ZIARKOWSKI // W: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2016. - S. 181-214. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-27-8
18
Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych = Status Quo or Panta Rhei? Krakow's Tourist Attractions in the Period from the End of the 18th Century to the Contemporary Times / Joanna Ziarkowska, Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka Kulturowa. - Nr 7 (2015), s. 34-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/605/578. - ISSN 1689-4642
19
Społeczne wartości zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w kontekście rozwoju krajoznawstwa i turystyki / Dominik ZIARKOWSKI // W: Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych / red. Maria Zowisło i Jerzy Kosiewicz. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2015. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 2082-7202 ; nr 28). - S. 356-368. - ISBN 978-83-62891-44-3
20
Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa / Jadwiga BERBEKA, Dominik ZIARKOWSKI, Renata SEWERYN // W: Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Proksenia, 2015. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - S. 59-75. - ISBN 978-83-60789-58-2
21
Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990 = Pol'skie i rossijskie hudožniki i arhitektory v hudožestvennyh koloniâh za granicej i v političeskoj èmigracii 1815-1990 = Polish and Russian Artists and Architects in the Art Colonies Abroad and in Political Exile 1815-1990 / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Dominik ZIARKOWSKI. - Warszawa-Toruń : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, 2015. - 298 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Sztuka Europy Wschodniej ; t. 3). - ISBN 978-83-62737-64-2
22
Próby restauracji wieży zamku w Ojcowie w końcu XIX wieku oraz w latach 1912-1914 = The Attempts to Restore the Tower of Ojców Castle at the End of the 19th Century and in the Years 1912-1914 / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 25 (2015), s. 221-240. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1250.pdf. - ISSN 0867-0196
23
Oferta turystyczna muzeów wczoraj i dziś / Dominik ZIARKOWSKI, Zbigniew BOREK // W: Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Proksenia, 2015. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - S. 37-58. - ISBN 978-83-60789-58-2
24
Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego = Old Russian Architecture in Giacomo Quarenghi's Watercolors / Dominik ZIARKOWSKI. - Warszawa-Toruń : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, 2015. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Studia i Monografie - Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; T. 10). - ISBN 978-83-62737-74-1
25
Czy ornament może być sygnaturą? : uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego = Can Ornament Serve as Signature? : Notes on Decorative Motifs Used in the Workshop of Wojciech Rojowski / Dominik ZIARKOWSKI // W: Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki / red. Joanna Daranowska-Łukaszewska, Agata Dworzak i Andrzej Betlej. - Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015. - S. 283-298. - Summ. - ISBN 978-83-88341-97-7
26
Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" / Dominik ZIARKOWSKI, Krzysztof LIPECKI // W: Turystyka Sportowa : społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju / red. nauk. Marek Kazimierczak. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2015. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; 441). - S. 296-310. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64747-03-8
27
Dzieje kaplicy p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie w świetle zachowanych źródeł = The History of Chapel Dedicated to St. Joseph the Artisan in Ojców in the Light of the Preserved Sources / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 25 (2015), s. 191-220. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1249.pdf. - ISSN 0867-0196
28
Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki = Castles in the Krakow-Czestochowa Upland : Problems with Conservation and Making the Sights Accessible to Tourists / Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2014. - 298 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 21). - ISBN 978-83-60789-50-6
29
Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie = Physical Recreational Activities Students of Tourism and Recreation at the University of Physical Education in Kraków and Cracow University of Economics / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka i Rekreacja. - t. 11, nr 1 (2014), s. 67-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1895-3700
30
Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursor ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce / Dominik ZIARKOWSKI // W: Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. - (Pro Memoria - Oficyna Wydawnicza "Wierchy"). - S. 137-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62473-48-9
31
Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej / Jadwiga BERBEKA, Dominik ZIARKOWSKI, Krzysztof BORODAKO // W: Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2014), s. 64-91
32
Muzeum jako instytucja kultury XX i XXI wieku / Józef SALA, Dominik ZIARKOWSKI // W: Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2014), s. 9-41
33
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego) / red. Jadwiga BERBEKA ; zespół aut.: Jadwiga BERBEKA, Zbigniew BOREK, Krzysztof BORODAKO, Karol GÖRNER, Krzysztof LIPECKI, Agata NIEMCZYK, Michał RUDNICKI, Józef SALA, Renata SEWERYN, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : UKiP J&D Gębka, 2014. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-78-8
34
Polskie kalwarie jako wyraz kształtowania krajobrazu sakralnego w epoce nowożytnej = Polish Calvaries as an Example of Shaping the Sacral Landscape in the Early Modern Period = Pol'ské kalvárie ako prejav tvorenia sakrálnej krajiny v novoveku / Dominik ZIARKOWSKI // W: Krajobraz sakralny = Sakral'nij landšaft = Landscape Sacral / red. ks. Maciej Ostrowski i Józef Partyka. - Kraków ; Lwów : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2014. - S. 117-132. - Summ., rez., zhrn. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-392-9
35
Kraków jako destynacja turystyczna / Krzysztof BORODAKO, Dominik ZIARKOWSKI, Renata SEWERYN, Krzysztof LIPECKI // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 85-146. - ISBN 978-83-62511-67-9. - Pełny tekst: http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/84/
36
Charakterystyka programu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie Polski i w województwie małopolskim / Józef SALA, Dominik ZIARKOWSKI // W: Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2013), s. 52-75
37
Martyrology Tourism Sites in Poland / Krzysztof LIPECKI, Zbigniew BOREK, Dominik ZIARKOWSKI // W: Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2013. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16). - S. 39-66. - ISBN 978-83-60789-45-2
38
Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // W: Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki / red. Robert Pawlusiński. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2013. - S. 455-464. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88424-96-0
39
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych / Krzysztof BORODAKO, Dominik ZIARKOWSKI, Michał RUDNICKI // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 147-200. - ISBN 978-83-62511-67-9. - Pełny tekst: http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/146/
40
Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej = The Recently Discovered Inventory of Cracow Cathedral / Dominik ZIARKOWSKA // Studia Waweliana. - 15 (2013), s. 79-84. - Summ. - ISSN 1230-3275
41
Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie = The Church of All Saints in Rudawa / Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : DodoEditor, 2013. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-928734-8-8
42
Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Jerzmanowicach - przykład recepcji jednego z projektów typowych Hilarego Szpilowskiego / Dominik ZIARKOWSKA // Modus : prace z historii sztuki. - 12-13 (2013), s. 93-103. - Summ. - ISSN 1641-9715
43
Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku = Inventorying Historic Monuments in the Kingdom of Poland and the System of Preserving Cultural Heritage in Russia in the First Half of the 19th Century / Dominik ZIARKOWSKI // W: Polska - Rosja : sztuka i historia : sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do końca XIX wieku = Pol'ša - Rossiâ: iskusstvo i istoriâ : pol'skoe iskusstvo, rossijskoe iskusstvo i pol'sko-rossijskie hudožestvennye kontakty do konca XIX veka / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz. - Warsaw - Toruń : Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, 2013. - (Sztuka Europy Wschodniej, ISSN 2353-5709 ; t.1). - S. 193-205. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62737-44-4
44
O potrzebie prowadzenia badań nad turystyką motywacyjną w Polsce = A Need to Conduct Research on Incentive Tourism in Poland / Dominik ZIARKOWSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012), s. 99-110. - Summ.. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji. - ISSN 2083-8611
45
Ogród Boży i ogród ludzki. Ojców w XIX i na początku XX wieku = The Garden of God and the Garden of Man. Ojców in the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century / Dominik ZIARKOWSKI // W: Człowiek w Ogrodzie Pana : XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda = Man in the Garden of the Lord : 20th International Seminar Sacrum and Nature / red. Jan Klimek, Józef Partyka. - Ojców : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy, 2012. - S. 173-184. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-23-5
46
Znaczenie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki = The Significance of UNESCO World Heritage Sites for Tourism / Dominik ZIARKOWSKI // Folia Turistica. - nr 26 (2012), s. 53-66. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
47
Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów / Zbigniew BOREK, Dominik ZIARKOWSKI // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2012. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15). - S. 59-84. - ISBN 978-83-60789-43-8
48
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych / [Krzysztof BORODAKO], [Dominik ZIARKOWSKI], [Michał RUDNICKI] // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2012), s. 129-179
49
Kraków jako destynacja turystyczna / [Krzysztof BORODAKO], [Dominik ZIARKOWSKI], [Renata SEWERYN], [Krzysztof LIPECKI] // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2012), s. 73-128
50
Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - t. 4, nr 1 (2012), s. 39-44. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2082-7288
51
Turystyka i sztuka - wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej = Tourism and Art - Mutual Relations from a Semiotic Perspective / Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka Kulturowa [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 5 (maj 2012), s. 22-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2012_05_02.pdf. - ISSN 1689-4642
52
Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - vol. 4, issue 1 (2012), s. 45-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2082-7288
53
Przemiany krajobrazu architektonicznego na przykładzie zamku w Pieskowej Skale / Dominik ZIARKOWSKI // W: Mijające krajobrazy Małopolski / red. Józef Partyka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2011. - S. 163-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62473-12-0
54
Zabytki a turystyka : studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika / Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, 2011. - 335 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 9). - ISBN 978-83-60789-35-3
55
Atrakcyjność krajobrazu Doliny Prądnika w ocenie zwiedzających = Visitor Opinion on the Attractiveness of the Prądnik Valley Landscape / Dominik ZIARKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 857 (2011), s. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
56
Ojców as a Retreat for Warsaw's Dwellers in the Period of the Kingdom of Poland (1815-1914) = Ojców jako miejsce "ucieczki" mieszkańców Warszawy w dobie Królestwa Polskiego (1815-1914) / Dominik ZIARKOWSKI // W: Stadtfluchten = Ucieczki z miasta / Hrsg. von Małgorzata Omilanowska und Beate Störtkuhl unter Mitarb. von Birte Pusback. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2011. - (Das gemeinsame Kulturerbe - Wspólne Dziedzictwo ; Bd. 7). - S. 101-115. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 9788389101013
57
Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów : (obiekt UNESCO) / Dominik ZIARKOWSKI, Zbigniew BOREK // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA. - (2011), s. 67-106
58
"Obrazy czarujące, od których oczów trudno oderwać..." : uwagi o sposobach przedstawiania Tatr w twórczości Walerego Eljasza / Joanna Ziarkowska, Dominik ZIARKOWSKI // W: Góry - człowiek - turystyka : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin / red. Piotr Cybula, Marek Czyż, Sabina Owsianowska. - Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, 2011. - S. 233-244. - ISBN 978-83-60789-38-4
59
Zabytki architektury i dzieła sztuki w promocji turystycznej Krakowa = The Role of Monuments of Architecture and Works of Art in Promoting Krakow as a Tourist Destination / Joanna Ziarkowska, Dominik ZIARKOWSKI // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 360-382. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
60
Główne destynacje turystyki motywacyjnej na świecie i w Polsce / Józef SALA, Dominik ZIARKOWSKI // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 29-45
61
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie : baza zlotu / Dominik ZIARKOWSKI // W: Po Krakowie i Małopolsce : słownik krajoznawczy / red. Józef Partyka, Krzysztof J. Pucek. - Kraków : Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły; Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2009. - S. 21-22. - S. tyt.: XXXIX Centralny Zlot Krajoznawców "CZAK - Kraków 2009", XXXVIII Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego "Kraków 2009". - ISBN 978-83-89819-77-2
62
Kreacja, zmierzch, dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie / Dominik ZIARKOWSKI // W: Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 136-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
63
Architektura i rzeźba nagrobna cmentarza w Smardzowicach / Ewa Ciecińska, Dominik ZIARKOWSKI // Teki Krakowskie. - 16 (2009), s. 49-64. - ISSN 1232-8243
64
Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku = Historical and Artistic Information in the Guidebooks Relating to the Prądnik Valley Published until 1939 / Dominik ZIARKOWSKI // W: Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne / red. Piotr Krasny, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", 2009. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 3). - S. 159-178. - Summ. - ISBN 978-83-60789-17-9
65
Z przewodnikiem po okolicach Krakowa : charakterystyka ważniejszych publikacji wydanych do połowy XX wieku / Józef Partyka, Dominik ZIARKOWSKI // W: "Tu wszystko jest Polską..." : eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce : materiały konferencyjne, Kraków 19-23 sierpnia 2009 r. / red. Józef Partyka. - Kraków : Oddział Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły - Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2009. - S. 211-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89819-78-9
66
Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne / red. Piotr Krasny, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", 2009. - 269, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 3). - ISBN 978-83-60789-17-9
67
Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej = Giacomo Quarenghfs Views of Ruthenian Monuments in the Light of the Problem of the Romanoys' Relation to the Heritage of Russia Before the Reign of Peter the Great / Dominik ZIARKOWSKI // Ochrona Zabytków. - 3 (2008), s. 43-64. - Summ. - ISSN 0029-8247
68
Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie = Sculpture of Blessed Salomea in the Castle Park in Ojców / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 18 (2008), s. 79-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/68.PDF. - ISSN 0867-0196
69
Bóg-Stwórca w dziewiętnastowiecznych opisach Doliny Prądnika = God the Creator in Nineteenth-Century Descriptions of the Prądnik Valley / Dominik ZIARKOWSKI // W: Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej :XVI Seminarium Sacrum i przyroda = Christian elements in ecological education : 16 th Seminar Sacrum and Nature / red. Maciej Ostrowski, Józef Partyka. - Kraków; Ojców : Papieska Akademia Teologiczna; Ojcowski Park Narodowy, 2008. - S. 97-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-10-9
70
Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika = Ambroży Grabowski's Research on the Monuments of Art in the Prądnik Valley / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 18 (2008), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/67.pdf. - ISSN 0867-0196
71
Matka Boża w Smardzowicach : czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu = Holy Virgin in Smardzowice : Time of Creation, History and Iconography of the Picture / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 17 (2007), s. 227-240. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/48.pdf. - ISSN 0867-0196
72
Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki = Problems with Estimation of Cultural Assets and Attractions for Tourism / Dominik ZIARKOWSKI // Folia Turistica. - nr 18 (2007), s. 175-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_18_2007.pdf. - ISSN 0867-3888
73
Możliwości ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w aktywizacji turystycznej jego otoczenia = The Ways of Protection of the Ojców National Park by Using Cultural Heritage in Tourist Activation of its Surroundings / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 16 (2006), s. 279-288. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0196
74
Przewodnik sesji terenowych : Trasa 2. : Olkusz - Racławice Olkuskie - Paczółtowice - Czerna - Krzeszowice - Rudno - Rezerwat Zimny Dół - Rudawa - Dubie - Jerzmanowice - Olkusz / Józef Partyka, Krzysztof Pucek, Stanisław Kołodziejski, Andrzej Siwek, Michał Gradziński, Jan Zalitacz, Dominik ZIARKOWSKI, Marek Szuwarzyński // W: W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006) / red. Józef Partyka. - Ojców : PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy, 2006. - S. 163-186. - Wydaw. zawiera materiały sesji popularno-naukowej, przewodnik sesji terenowych i inne teksty przygotowane w ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. - ISBN 83-60377-02-2
75
Przewodnik sesji terenowych : Trasa 1. : Olkusz / Krzysztof Pucek, Andrzej Tyc, Dominik ZIARKOWSKI // W: W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006) / red. Józef Partyka. - Ojców : PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy, 2006. - S. 155-162. - Wydaw. zawiera materiały sesji popularno-naukowej, przewodnik sesji terenowych i inne teksty przygotowane w ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. - ISBN 83-60377-02-2
76
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce / kier. tematu: Józef SALA ; zesp. aut.: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Michał RUDNICKI, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Ziarkowski D., (2019), Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art in the Polish Lands of the 19th Century, "Turyzm", t. 29, z. 1, s. 83-96; https://content.sciendo.com/view/journals/tour/29/1/article-p83.xml#https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5640/5302
2
Ziarkowski D., (2019), Polish Tourist Guidebooks of the 19th Century in the European Context. [W:] Cermakova K., Rotschedl J. (red.), Proceedings of Arts & Humanities Conferences, Copenhagen [on-line]. (Proceedings of the Arts and Humanities Conferences), Prague : International Institute of Social and Economic Sciences : International Society for Academic Studies, s. 148-159.
3
Ziarkowska J., Ziarkowski D., (2018), Ars longa, vita brevis... : co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki, "Turystyka Kulturowa", nr 5, s. 123-141; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/992/836
4
Ziarkowski D., (2018), Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku, "Turystyka Kulturowa", nr 7, s. 23-42; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/995/852
5
Ziarkowski D., (2018), Wydarzenia religijne na świecie. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 41-54.
6
Ziarkowski D., (2017), Drewniany kościół ze Smardzowic i sprawa jego przeniesienia do Ojcowa w okresie międzywojennym, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 27, s. 193-204; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1590.pdf
7
Ziarkowski D., (2017), Architecture in the Cultural Landscape of the Prądnik Valley. [W:] Kobylińska-Bunsch W., Kobyliński Z., Nebelsick (red.), Preventive Conservation of the Human Environment. 6, Architecture as an Element of the Landscape (Archaeologica Hereditas; 10), Warszawa : Res Publica Multiethnica Foundation : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, s. 389-401.
8
Ziarkowski D., (2017), The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism. [W:] Kosiewicz J., Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T. (red.), Social Sciences of Sport : Achievements and Perspective, Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 211-225.
9
Ziarkowski D., (2017), Sakralizacja Krakowa w dawnych przewodnikach turystycznych po mieście. [W:] Orłowski D. (red.), Przestrzeń turystyki kulturowej, Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, s. 221-239.
10
Ziarkowska J., Ziarkowski D., (2016), "Głowa Miast Wszystkich" : obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku, "Folia Turistica", nr 39, s. 143-157; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_39_2016.pdf
11
Ziarkowski D., (2016), Sztuka sakralna. [W:] Partyka J. (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe, Ojców : Ojcowski Park Narodowy, s. 241-292.
12
Partyka J., Pawłowski J., Ziarkowski D., (2016), Rozwój zainteresowań badawczych Doliną Prądnika. [W:] Józef Partyka (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe, Ojców : Ojcowski Park Narodowy, s. 357-388.
13
Ziarkowski D., (2016), Determinanty zachowań turystów na rynku. [W:] Berbeka J. (red.), Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-71.
14
Ziarkowski D., (2016), Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki. [W:] Kosiewicz J., Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T. (red.), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie, Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 265-279.
15
Partyka J., Ziarkowski D., (2016), Dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie. [W:] Partyka J. (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe, Ojców : Ojcowski Park Narodowy, s. 305-338.
16
Ziarkowski D., (2016), Dzieje i architektura Kaplicy "Na Wodzie" w Ojcowie. [W:] Langner S. (red.), Kaplica "Na Wodzie", Ojców : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, s. 29-48.
17
Ziarkowski D., (2016), Architektura rezydencjonalna. [W:] Partyka J. (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe, Ojców : Ojcowski Park Narodowy, s. 181-214.
18
Ziarkowska J., Ziarkowski D., (2015), Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych, "Turystyka Kulturowa", Nr 7, s. 34-53; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/605/578
19
Ziarkowski D., (2015), Społeczne wartości zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w kontekście rozwoju krajoznawstwa i turystyki. [W:] Zowisło M., Kosiewicz J. (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych (Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 28), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 356-368.
20
Berbeka J., Ziarkowski D., Seweryn R., (2015), Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, s. 59-75.
21
Malinowski J., Gavrash I., Ziarkowski D. (red.), (2015), Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990, Warszawa-Toruń : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, 298 s.
22
Ziarkowski D., (2015), Próby restauracji wieży zamku w Ojcowie w końcu XIX wieku oraz w latach 1912-1914, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 25, s. 221-240; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1250.pdf
23
Ziarkowski D., Borek Z., (2015), Oferta turystyczna muzeów wczoraj i dziś. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, s. 37-58.
24
Ziarkowski D., (2015), Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego, Warszawa-Toruń : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, 133 s.
25
Ziarkowski D., (2015), Czy ornament może być sygnaturą? : uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego. [W:] Daranowska-Łukaszewska J., Dworzak A., Betlej A. (red.), Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki, Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 283-298.
26
Ziarkowski D., Lipecki K., (2015), Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012". [W:] Kazimierczak M. (red.), Turystyka Sportowa: społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju (Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; 441), Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 296-310.
27
Ziarkowski D., (2015), Dzieje kaplicy p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie w świetle zachowanych źródeł, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 25, s. 191-220; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1249.pdf
28
Ziarkowski D., (2014), Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej: problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki, Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 298 s.
29
Lipecki K., Ziarkowski D., (2014), Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie, "Turystyka i Rekreacja", t. 11, nr 1, s. 67-74.
30
Ziarkowski D., (2014), Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursor ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce. [W:] Dąbrowski P., Zawilińska B. (red.), Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, s. 137-152.
31
Berbeka J., Ziarkowski D., Borodako K., (2014), Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków), s. 64-91.
32
Sala J., Ziarkowski D., (2014), Muzeum jako instytucja kultury XX i XXI wieku. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków), s. 9-41.
33
Berbeka J., Borek Z., Borodako K., Görner K., Lipecki K., Niemczyk A., Rudnicki M., Sala J., Seweryn R., Ziarkowski D., (2014), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012": (na terenie województwa małopolskiego), Berbeka J. (red.), Kraków : UKiP J&D Gębka, 230 s.
34
Ziarkowski D., (2014), Polskie kalwarie jako wyraz kształtowania krajobrazu sakralnego w epoce nowożytnej. [W:] Ostrowski , Partyka J. (red.), Krajobraz sakralny, Kraków ; Lwów : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, s. 117-132.
35
Borodako K., Ziarkowski D., Seweryn R., Lipecki K., (2013), Kraków jako destynacja turystyczna. [W:] Berbeka J. (red.), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 85-146.
36
Sala J., Ziarkowski D., (2013), Charakterystyka programu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie Polski i w województwie małopolskim. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego, s. 52-75.
37
Lipecki K., Borek Z., Ziarkowski D., (2013), Martyrology Tourism Sites in Poland. [W:] Berbeka J. (red.), Martyrology Tourism - Polish Perspective, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 39-66.
38
Lipecki K., Ziarkowski D., (2013), Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja. [W:] Pawlusiński R. (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, s. 455-464.
39
Borodako K., Ziarkowski D., Rudnicki M., (2013), Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych. [W:] Berbeka J. (red.), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 147-200.
40
Ziarkowski D., (2013), Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej, "Studia Waweliana", 15, s. 79-84.
41
Ziarkowski D., (2013), Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie, Kraków : DodoEditor, 115 s.
42
Ziarkowski D., (2013), Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Jerzmanowicach - przykład recepcji jednego z projektów typowych Hilarego Szpilowskiego, "Modus : prace z historii sztuki", 12-13, s. 93-103.
43
Ziarkowski D., (2013), Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku. [W:] Malinowski J., Gavrash I., Mizerniuk-Rotkiewicz N. (red.), Polska - Rosja: sztuka i historia : sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do końca XIX wieku (Sztuka Europy Wschodniej; t.1), Warsaw - Toruń : Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, s. 193-205.
44
Ziarkowski D., (2012), O potrzebie prowadzenia badań nad turystyką motywacyjną w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 119, s. 99-110.
45
Ziarkowski D., (2012), Ogród Boży i ogród ludzki. Ojców w XIX i na początku XX wieku. [W:] Klimek J., Partyka J. (red.), Człowiek w Ogrodzie Pana : XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Ojców : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy, s. 173-184.
46
Ziarkowski D., (2012), Znaczenie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki, "Folia Turistica", nr 26, s. 53-66; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_26_2012.pdf
47
Borek Z., Ziarkowski D., (2012), Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów. [W:] Berbeka J. (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 59-84.
48
Borodako K., Ziarkowski D., Rudnicki M., (2012), Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych. [W:] Jadwiga BERBEKA (kierownik tematu), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, s. 129-179.
49
Borodako K., Ziarkowski D., Seweryn R., Lipecki K., (2012), Kraków jako destynacja turystyczna. [W:] Jadwiga BERBEKA (kierownik tematu), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, s. 73-128.
50
Lipecki K., Ziarkowski D., (2012), Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie, "Człowiek i Zdrowie", t. 4, nr 1, s. 39-44.
51
Ziarkowski D., (2012), Turystyka i sztuka - wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej, "Turystyka Kulturowa" [on-line], nr 5, s. 22-37; http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2012_05_02.pdf
52
Lipecki K., Ziarkowski D., (2012), Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty, "Człowiek i Zdrowie", vol. 4, issue 1, s. 45-50.
53
Ziarkowski D., (2011), Przemiany krajobrazu architektonicznego na przykładzie zamku w Pieskowej Skale. [W:] Partyka J. (red.), Mijające krajobrazy Małopolski, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy", s. 163-172.
54
Ziarkowski D., (2011), Zabytki a turystyka: studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika, Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, 335 s.
55
Ziarkowski D., (2011), Atrakcyjność krajobrazu Doliny Prądnika w ocenie zwiedzających, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 857, s. 63-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/171202083
56
Ziarkowski D., (2011), Ojców as a Retreat for Warsaw's Dwellers in the Period of the Kingdom of Poland (1815-1914). [W:] Małgorzata Omilanowska und Beate Störtkuhl unter Mitarb. von Birte Pusback (red.), Stadtfluchten, Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, s. 101-115.
57
Ziarkowski D., Borek Z., (2011), Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów : (obiekt UNESCO). [W:] Sala J., Berbeka J. (kierownik tematu), Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau), s. 67-106.
58
Ziarkowska J., Ziarkowski D., (2011), "Obrazy czarujące, od których oczów trudno oderwać..." : uwagi o sposobach przedstawiania Tatr w twórczości Walerego Eljasza. [W:] Cybula P., Czyż M., Owsianowska S. (red.), Góry - człowiek - turystyka : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, s. 233-244.
59
Ziarkowska J., Ziarkowski D., (2010), Zabytki architektury i dzieła sztuki w promocji turystycznej Krakowa. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 360-382.
60
Sala J., Ziarkowski D., (2010), Główne destynacje turystyki motywacyjnej na świecie i w Polsce. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 29-45.
61
Ziarkowski D., (2009), Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie : baza zlotu. [W:] Partyka J., Pucek (red.), Po Krakowie i Małopolsce : słownik krajoznawczy, Kraków : Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły : Oficyna Wydawnicza "Wierchy", s. 21-22.
62
Ziarkowski D., (2009), Kreacja, zmierzch, dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie. [W:] Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 136-149.
63
Ciecińska E., Ziarkowski D., (2009), Architektura i rzeźba nagrobna cmentarza w Smardzowicach, "Teki Krakowskie", 16, s. 49-64.
64
Ziarkowski D., (2009), Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku. [W:] Krasny P., Ziarkowski D. (red.), Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", s. 159-178.
65
Partyka J., Ziarkowski D., (2009), Z przewodnikiem po okolicach Krakowa : charakterystyka ważniejszych publikacji wydanych do połowy XX wieku. [W:] Partyka J. (red.), "Tu wszystko jest Polską..." : eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce : materiały konferencyjne, Kraków 19-23 sierpnia 2009 r, Kraków : Oddział Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły - Oficyna Wydawnicza "Wierchy", s. 211-230.
66
Krasny P., Ziarkowski D. (red.), (2009), Sztuka i podróżowanie: studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", 269, [1] s.
67
Ziarkowski D., (2008), Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej, "Ochrona Zabytków", 3, s. 43-64.
68
Ziarkowski D., (2008), Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 18, s. 79-90; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/68.PDF
69
Ziarkowski D., (2008), Bóg-Stwórca w dziewiętnastowiecznych opisach Doliny Prądnika. [W:] Ostrowski M., Partyka J. (red.), Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej :XVI Seminarium Sacrum i przyroda, Kraków : Papieska Akademia Teologiczna ; Ojców : Ojcowski Park Narodowy, s. 97-106.
70
Ziarkowski D., (2008), Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 18, s. 63-78; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/67.pdf
71
Ziarkowski D., (2007), Matka Boża w Smardzowicach : czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 17, s. 227-240; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/48.pdf
72
Ziarkowski D., (2007), Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki, "Folia Turistica", nr 18, s. 175-183; www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_18_2007.pdf
73
Ziarkowski D., (2006), Możliwości ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w aktywizacji turystycznej jego otoczenia, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 16, s. 279-288.
74
Partyka J., Pucek K., Kołodziejski S., Siwek A., Gradziński M., Zalitacz J., Ziarkowski D., Szuwarzyński M., (2006), Przewodnik sesji terenowych : Trasa 2. : Olkusz - Racławice Olkuskie - Paczółtowice - Czerna - Krzeszowice - Rudno - Rezerwat Zimny Dół - Rudawa - Dubie - Jerzmanowice - Olkusz. [W:] Partyka J. (red.), W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006), Ojców : PTTK. Oddział : Ojcowski Park Narodowy, s. 163-186.
75
Pucek K., Tyc A., Ziarkowski D., (2006), Przewodnik sesji terenowych : Trasa 1. : Olkusz. [W:] Partyka J. (red.), W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006), Ojców : PTTK. Oddział : Ojcowski Park Narodowy, s. 155-162.
76
Sala J., Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., Rudnicki M., Ziarkowski D., (2009), Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce, Sala J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 304 k.
1
@article{UEK:2168339177,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art in the Polish Lands of the 19th Century",
journal = "Turyzm",
number = "t. 29, z. 1",
pages = "83-96",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/https://doi.org/10.2478/tour-2019-0009},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/tour/29/1/article-p83.xml#https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5640/5302},
}
2
@inbook{UEK:2168340763,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Polish Tourist Guidebooks of the 19th Century in the European Context",
booktitle = "Proceedings of Arts & Humanities Conferences, Copenhagen",
pages = "148-159",
adress = "Prague",
publisher = "International Institute of Social and Economic Sciences ; International Society for Academic Studies",
year = "2019",
url = {https://www.iises.net/proceedings/5th-arts-humanities-conference-copenhagen/table-of-content/detail?article=polish-tourist-guidebooks-of-the-19th-century-in-the-european-context},
issn = "2570-656X",
isbn = "978-80-87927-72-4",
}
3
@article{UEK:2168329351,
author = "Joanna Ziarkowska and Dominik Ziarkowski",
title = "Ars longa, vita brevis... : co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "5",
pages = "123-141",
year = "2018",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/992/836},
}
4
@article{UEK:2168330289,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "7",
pages = "23-42",
year = "2018",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/995/852},
}
5
@inbook{UEK:2168323713,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Wydarzenia religijne na świecie",
booktitle = "Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych",
pages = "41-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4",
}
6
@article{UEK:2168329449,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Drewniany kościół ze Smardzowic i sprawa jego przeniesienia do Ojcowa w okresie międzywojennym",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 27",
pages = "193-204",
year = "2017",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1590.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168329451,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Architecture in the Cultural Landscape of the Prądnik Valley",
booktitle = "Preventive Conservation of the Human Environment. 6, Architecture as an Element of the Landscape",
pages = "389-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie",
year = "2017",
issn = "2451-0521",
isbn = "978-83-946496-4-7 ; 978-83-948352-2-4",
}
8
@inbook{UEK:2168319141,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism",
booktitle = "Social Sciences of Sport : Achievements and Perspective",
pages = "211-225",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.16926/sssap.15},
url = {},
isbn = "978-83-7455-526-5",
}
9
@inbook{UEK:2168319143,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Sakralizacja Krakowa w dawnych przewodnikach turystycznych po mieście",
booktitle = "Przestrzeń turystyki kulturowej",
pages = "221-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych",
year = "2017",
isbn = "978-83-941596-0-3",
}
10
@article{UEK:2168311753,
author = "Joanna Ziarkowska and Dominik Ziarkowski",
title = "Głowa Miast Wszystkich : obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku",
journal = "Folia Turistica",
number = "39",
pages = "143-157",
year = "2016",
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_39_2016.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168311747,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Sztuka sakralna",
booktitle = "Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe",
pages = "241-292",
adress = "Ojców",
publisher = "Ojcowski Park Narodowy",
year = "2016",
isbn = "978-83-60377-27-8",
}
12
@inbook{UEK:2168311751,
author = "Józef Partyka and Jerzy Pawłowski and Dominik Ziarkowski",
title = "Rozwój zainteresowań badawczych Doliną Prądnika",
booktitle = "Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe",
pages = "357-388",
adress = "Ojców",
publisher = "Ojcowski Park Narodowy",
year = "2016",
isbn = "978-83-60377-27-8",
}
13
@inbook{UEK:2168303799,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Determinanty zachowań turystów na rynku",
booktitle = "Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015",
pages = "53-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7",
}
14
@inbook{UEK:2168311763,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki",
booktitle = "Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie",
pages = "265-279",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.16926/zdwfsit.17},
url = {},
isbn = "978-83-7455-482-4",
}
15
@inbook{UEK:2168311749,
author = "Józef Partyka and Dominik Ziarkowski",
title = "Dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie",
booktitle = "Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe",
pages = "305-338",
adress = "Ojców",
publisher = "Ojcowski Park Narodowy",
year = "2016",
isbn = "978-83-60377-27-8",
}
16
@inbook{UEK:2168311769,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Dzieje i architektura Kaplicy Na Wodzie w Ojcowie",
booktitle = "Kaplica "Na Wodzie"",
pages = "29-48",
adress = "Ojców",
publisher = "Wydawnictwo JEDNOŚĆ",
year = "2016",
url = {},
isbn = "978-83-7971-618-0",
}
17
@inbook{UEK:2168311745,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Architektura rezydencjonalna",
booktitle = "Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe",
pages = "181-214",
adress = "Ojców",
publisher = "Ojcowski Park Narodowy",
year = "2016",
isbn = "978-83-60377-27-8",
}
18
@article{UEK:2168296627,
author = "Joanna Ziarkowska and Dominik Ziarkowski",
title = "Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "Nr 7",
pages = "34-53",
year = "2015",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/605/578},
}
19
@inbook{UEK:2168300269,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Społeczne wartości zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w kontekście rozwoju krajoznawstwa i turystyki",
booktitle = "Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych",
pages = "356-368",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha",
year = "2015",
issn = "2082-7202",
isbn = "978-83-62891-44-3",
}
20
@inbook{UEK:2168298953,
author = "Jadwiga Berbeka and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn",
title = "Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa",
booktitle = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
pages = "59-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
21
@book{UEK:2168296787,
title = "Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990",
editor = Malinowski Jerzy,
editor = Gavrash Irina,
editor = Ziarkowski Dominik,
adress = "Warszawa-Toruń",
publisher = "Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-62737-64-2",
}
22
@article{UEK:2168300373,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Próby restauracji wieży zamku w Ojcowie w końcu XIX wieku oraz w latach 1912-1914",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 25",
pages = "221-240",
year = "2015",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1250.pdf},
}
23
@inbook{UEK:2168298951,
author = "Dominik Ziarkowski and Zbigniew Borek",
title = "Oferta turystyczna muzeów wczoraj i dziś",
booktitle = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
pages = "37-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
24
@book{UEK:2168296641,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego",
adress = "Warszawa-Toruń",
publisher = "Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-62737-74-1",
}
25
@inbook{UEK:2168300271,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Czy ornament może być sygnaturą? : uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego",
booktitle = "Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki",
pages = "283-298",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2015",
isbn = "978-83-88341-97-7",
}
26
@inbook{UEK:2168297801,
author = "Dominik Ziarkowski and Krzysztof Lipecki",
title = "Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012",
booktitle = "Turystyka Sportowa",
pages = "296-310",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego",
year = "2015",
issn = "0239-7161",
isbn = "978-83-64747-03-8",
}
27
@article{UEK:2168300369,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Dzieje kaplicy p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie w świetle zachowanych źródeł",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 25",
pages = "191-220",
year = "2015",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1249.pdf},
}
28
@book{UEK:2168285283,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-50-6",
}
29
@article{UEK:2168285333,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie",
journal = "Turystyka i Rekreacja",
number = "t. 11, 1",
pages = "67-74",
year = "2014",
}
30
@inbook{UEK:2168285267,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursor ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce",
booktitle = "Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki",
pages = "137-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wierchy Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62473-48-9",
}
31
@unpublished{UEK:2168303655,
author = "Jadwiga Berbeka and Dominik Ziarkowski and Krzysztof Borodako",
title = "Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej",
booktitle = "Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków)",
pages = "64-91",
year = "2014",
}
32
@unpublished{UEK:2168303651,
author = "Józef Sala and Dominik Ziarkowski",
title = "Muzeum jako instytucja kultury XX i XXI wieku",
booktitle = "Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków)",
pages = "9-41",
year = "2014",
}
33
@book{UEK:2168285575,
author = "Jadwiga Berbeka and Zbigniew Borek and Krzysztof Borodako and Karol Görner and Krzysztof Lipecki and Agata Niemczyk and Michał Rudnicki and Józef Sala and Renata Seweryn and Dominik Ziarkowski",
title = "Funkcjonowanie i ocena programu Moje boisko Orlik 2012 : (na terenie województwa małopolskiego)",
editor = Berbeka Jadwiga,
adress = "Kraków",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2014",
isbn = "978-83-60837-78-8",
}
34
@inbook{UEK:2168285281,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Polskie kalwarie jako wyraz kształtowania krajobrazu sakralnego w epoce nowożytnej",
booktitle = "Krajobraz sakralny",
pages = "117-132",
adress = "Kraków ; Lwów",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II",
year = "2014",
isbn = "978-83-7438-392-9",
}
35
@inbook{UEK:2168298937,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn and Krzysztof Lipecki",
title = "Kraków jako destynacja turystyczna",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "85-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/84/},
isbn = "978-83-62511-67-9",
}
36
@unpublished{UEK:2168306539,
author = "Józef Sala and Dominik Ziarkowski",
title = "Charakterystyka programu Moje boisko Orlik 2012 na terenie Polski i w województwie małopolskim",
booktitle = "Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego",
pages = "52-75",
year = "2013",
}
37
@inbook{UEK:2168252282,
author = "Krzysztof Lipecki and Zbigniew Borek and Dominik Ziarkowski",
title = "Martyrology Tourism Sites in Poland",
booktitle = "Martyrology Tourism - Polish Perspective",
pages = "39-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-45-2",
}
38
@inbook{UEK:2168271126,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki",
pages = "455-464",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ",
year = "2013",
isbn = "978-83-88424-96-0",
}
39
@inbook{UEK:2168298939,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Michał Rudnicki",
title = "Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "147-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/146/},
isbn = "978-83-62511-67-9",
}
40
@article{UEK:2168271128,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej",
journal = "Studia Waweliana",
number = "15",
pages = "79-84",
year = "2013",
}
41
@book{UEK:2168271122,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie",
adress = "Kraków",
publisher = "DodoEditor",
year = "2013",
isbn = "978-83-928734-8-8",
}
42
@article{UEK:2168271120,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Jerzmanowicach - przykład recepcji jednego z projektów typowych Hilarego Szpilowskiego",
journal = "Modus : prace z historii sztuki",
number = "12-13",
pages = "93-103",
year = "2013",
}
43
@inbook{UEK:2168285345,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku",
booktitle = "Polska - Rosja",
pages = "193-205",
adress = "Warsaw - Toruń",
publisher = "Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House",
year = "2013",
issn = "2353-5709",
isbn = "978-83-62737-44-4",
}
44
@article{UEK:2168249610,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "O potrzebie prowadzenia badań nad turystyką motywacyjną w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "119",
pages = "99-110",
adress = "",
year = "2012",
}
45
@inbook{UEK:2168254126,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Ogród Boży i ogród ludzki. Ojców w XIX i na początku XX wieku",
booktitle = "Człowiek w Ogrodzie Pana : XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda",
pages = "173-184",
adress = "Ojców",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy",
year = "2012",
isbn = "978-83-60377-23-5",
}
46
@article{UEK:2168254134,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Znaczenie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki",
journal = "Folia Turistica",
number = "26",
pages = "53-66",
year = "2012",
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_26_2012.pdf},
}
47
@inbook{UEK:2168236222,
author = "Zbigniew Borek and Dominik Ziarkowski",
title = "Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau",
pages = "59-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-43-8",
}
48
@unpublished{UEK:2168306567,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Michał Rudnicki",
title = "Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "129-179",
year = "2012",
}
49
@unpublished{UEK:2168306559,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn and Krzysztof Lipecki",
title = "Kraków jako destynacja turystyczna",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "73-128",
year = "2012",
}
50
@article{UEK:2168254814,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie",
journal = "Człowiek i Zdrowie",
number = "t. 4, 1",
pages = "39-44",
year = "2012",
}
51
@article{UEK:2168229524,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Turystyka i sztuka - wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "5",
pages = "22-37",
year = "2012",
url = {http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2012_05_02.pdf},
}
52
@article{UEK:2168254816,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty",
journal = "Człowiek i Zdrowie",
number = "vol. 4, issue 1",
pages = "45-50",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168227078,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Przemiany krajobrazu architektonicznego na przykładzie zamku w Pieskowej Skale",
booktitle = "Mijające krajobrazy Małopolski",
pages = "163-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wierchy",
year = "2011",
isbn = "978-83-62473-12-0",
}
54
@book{UEK:2168227084,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Zabytki a turystyka : studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-35-3",
}
55
@article{UEK:2168227560,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Atrakcyjność krajobrazu Doliny Prądnika w ocenie zwiedzających",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "857",
pages = "63-76",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171202083},
}
56
@inbook{UEK:2168227122,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Ojców as a Retreat for Warsaw's Dwellers in the Period of the Kingdom of Poland (1815-1914)",
booktitle = "Stadtfluchten",
pages = "101-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "9788389101013",
}
57
@unpublished{UEK:2168306475,
author = "Dominik Ziarkowski and Zbigniew Borek",
title = "Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów : (obiekt UNESCO)",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)",
pages = "67-106",
year = "2011",
}
58
@inbook{UEK:2168227102,
author = "Joanna Ziarkowska and Dominik Ziarkowski",
title = "Obrazy czarujące, od których oczów trudno oderwać... : uwagi o sposobach przedstawiania Tatr w twórczości Walerego Eljasza",
booktitle = "Góry - człowiek - turystyka : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin",
pages = "233-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2011",
isbn = "978-83-60789-38-4",
}
59
@inbook{UEK:2165694471,
author = "Joanna Ziarkowska and Dominik Ziarkowski",
title = "Zabytki architektury i dzieła sztuki w promocji turystycznej Krakowa",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "360-382",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
60
@unpublished{UEK:2168278157,
author = "Józef Sala and Dominik Ziarkowski",
title = "Główne destynacje turystyki motywacyjnej na świecie i w Polsce",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "29-45",
year = "2010",
}
61
@misc{UEK:2166019457,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie : baza zlotu",
booktitle = "Po Krakowie i Małopolsce : słownik krajoznawczy",
pages = "21-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły; Oficyna Wydawnicza Wierchy",
year = "2009",
isbn = "978-83-89819-77-2",
}
62
@inbook{UEK:2165976952,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Kreacja, zmierzch, dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie",
booktitle = "Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy",
pages = "136-149",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3",
}
63
@article{UEK:2168285277,
author = "Ewa Ciecińska and Dominik Ziarkowski",
title = "Architektura i rzeźba nagrobna cmentarza w Smardzowicach",
journal = "Teki Krakowskie",
number = "16",
pages = "49-64",
year = "2009",
}
64
@inbook{UEK:2165082701,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku",
booktitle = "Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne",
pages = "159-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-17-9",
}
65
@inbook{UEK:2165965843,
author = "Józef Partyka and Dominik Ziarkowski",
title = "Z przewodnikiem po okolicach Krakowa : charakterystyka ważniejszych publikacji wydanych do połowy XX wieku",
booktitle = ""Tu wszystko jest Polską..." : eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce : materiały konferencyjne, Kraków 19-23 sierpnia 2009 r.",
pages = "211-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Oddział Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły - Oficyna Wydawnicza Wierchy",
year = "2009",
isbn = "978-83-89819-78-9",
}
66
@book{UEK:2165082615,
title = "Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne",
editor = Krasny Piotr,
editor = Ziarkowski Dominik,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-17-9",
}
67
@article{UEK:2165977023,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej",
journal = "Ochrona Zabytków",
number = "3",
pages = "43-64",
year = "2008",
}
68
@article{UEK:2165997686,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 18",
pages = "79-90",
year = "2008",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/68.PDF},
}
69
@inbook{UEK:2165975832,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Bóg-Stwórca w dziewiętnastowiecznych opisach Doliny Prądnika",
booktitle = "Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej :XVI Seminarium Sacrum i przyroda",
pages = "97-106",
adress = "Kraków; Ojców",
publisher = "Papieska Akademia Teologiczna; Ojcowski Park Narodowy",
year = "2008",
isbn = "978-83-60377-10-9",
}
70
@article{UEK:2165997477,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 18",
pages = "63-78",
year = "2008",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/67.pdf},
}
71
@article{UEK:2165984223,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Matka Boża w Smardzowicach : czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 17",
pages = "227-240",
year = "2007",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/48.pdf},
}
72
@article{UEK:2166018402,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki",
journal = "Folia Turistica",
number = "18",
pages = "175-183",
year = "2007",
url = {www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_18_2007.pdf},
}
73
@article{UEK:2165985179,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Możliwości ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w aktywizacji turystycznej jego otoczenia",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 16",
pages = "279-288",
year = "2006",
}
74
@inbook{UEK:2165983314,
author = "Józef Partyka and Krzysztof Pucek and Stanisław Kołodziejski and Andrzej Siwek and Michał Gradziński and Jan Zalitacz and Dominik Ziarkowski and Marek Szuwarzyński",
title = "Przewodnik sesji terenowych : Trasa 2. : Olkusz - Racławice Olkuskie - Paczółtowice - Czerna - Krzeszowice - Rudno - Rezerwat Zimny Dół - Rudawa - Dubie - Jerzmanowice - Olkusz",
booktitle = "W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006)",
pages = "163-186",
adress = "Ojców",
publisher = "PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy",
year = "2006",
isbn = "83-60377-02-2",
}
75
@inbook{UEK:2165983032,
author = "Krzysztof Pucek and Andrzej Tyc and Dominik Ziarkowski",
title = "Przewodnik sesji terenowych : Trasa 1. : Olkusz",
booktitle = "W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006)",
pages = "155-162",
adress = "Ojców",
publisher = "PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy",
year = "2006",
isbn = "83-60377-02-2",
}
76
@unpublished{UEK:2168251470,
author = "Józef Sala and Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Michał Rudnicki and Dominik Ziarkowski",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}