Publications of the selected author

1

Title:
UEK partnerem w projekcie BizMOOC
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017) , s. 44-45. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344334
unreviewed article
2

Title:
Nauczyciel 2.0, 3.0... : a jakie to ma znaczenie?
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 10-11. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168343696
varia
3

Title:
Historia pewnego projektu i jego udanej promocji
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168299375
unreviewed article
See main document
4

Title:
VIII Ogólnopolski Konkurs Menedżerski UEK rozegrany!
Source:
Kurier UEK2011. - nr 5 (44), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168345300
varia
See main document
5

Conference:
VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Katowice, Polska, od 2009-11-19 do 2009-11-19
Title:
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach2010. - [odczyt: 13.02.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2165888733
chapter in conference materials
6

Title:
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2010, s. 211-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927446-7-2
Access mode:
Nr:
2165887302
chapter in monograph
7

Title:
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
239, [1] s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-924656-6-9
Nr:
51911
monograph
8

Title:
W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (24) (2008) , s. 16. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168221258
unreviewed article
9

Title:
Licealiści wirtualnymi menedżerami : IV Ogólnopolski Konkurs Menedżerski AE w Krakowie
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 5-6 (13-14), s. 31
Nr:
2168274421
varia
See main document
10

Title:
Co może nauczyciel w Internecie? czyli warsztaty dla e-nauczyciela : IV e-warsztaty Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 3 (11), s. 24-25
Nr:
2168274395
varia
See main document
11

Title:
Aspekty prawne e-learningu
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 2 (10), s. 14-15
Nr:
2168345450
varia
See main document
12

Title:
80% zajęć w systemie e-learning - czy to możliwe?
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007) , s. 31-32. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168348132
unreviewed article
1
UEK partnerem w projekcie BizMOOC / Aneta POWROŹNIK // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 44-45. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small/44. - ISSN 1689-7757
2
Nauczyciel 2.0, 3.0... : a jakie to ma znaczenie? / Aneta POWROŹNIK, Anna STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 10-11. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/10. - ISSN 1689-7757
3
Historia pewnego projektu i jego udanej promocji / Aneta POWROŹNIK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKEHistoria pewnego projektu i jego udanej promocji / Aneta POWROŹNIK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 46-47nr 6 (67) (2015), s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-77571689-7757
4
VIII Ogólnopolski Konkurs Menedżerski UEK rozegrany! / Jerzy SKRZYPEK, Aneta POWROŹNIK // Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/20. - ISSN 1689-7757
5
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Jerzy T. SKRZYPEK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Marta LENCZOWSKA, Aneta POWROŹNIK, Jakub REJKOWICZ // W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach [on-line]. - (2010)14 s. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 13.02.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://e-edukacja.net/szosta/referaty/Sesja_2b_1.pdf
6
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Jerzy T. SKRZYPEK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Marta LENCZOWSKA, Aneta POWROŹNIK, Jakub REJKOWICZ // W: E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2010. - S. 211-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927446-7-2. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/szosta/e-edukacja_6.pdf
7
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii / oprac. Aneta POWROŹNIK ; kier. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan M. Małecki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 239, [1] s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-924656-6-9
8
W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK / Aneta POWROŹNIK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKEW czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK / Aneta POWROŹNIK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEKKurier UEK. - nr 8 (24) (2008), s. 16nr 8 (24) (2008), s. 16. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008. - ISSN 1689-77571689-7757
9
Licealiści wirtualnymi menedżerami : IV Ogólnopolski Konkurs Menedżerski AE w Krakowie / Aneta POWROŹNIK // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 31. - ISSN 1689-7749
10
Co może nauczyciel w Internecie? czyli warsztaty dla e-nauczyciela : IV e-warsztaty Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Aneta POWROŹNIK // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 3 (11) (2007), s. 24-25. - ISSN 1689-7749
11
Aspekty prawne e-learningu / Aneta POWROŹNIK // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 2 (10) (2007), s. 14-15. - ISSN 1689-7749
12
80% zajęć w systemie e-learning - czy to możliwe? / Aneta POWROŹNIK // Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007), s. 31-32. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1689-7757
1
Powroźnik A., (2017), UEK partnerem w projekcie BizMOOC, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 44-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small/44
2
Powroźnik A., Stanisławska-Mischke A., (2017), Nauczyciel 2.0, 3.0... : a jakie to ma znaczenie?, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 10-11; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/10
3
Powroźnik A., Stanisławska-Mischke A., (2015), Historia pewnego projektu i jego udanej promocji, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
4
Skrzypek J., Powroźnik A., (2011), VIII Ogólnopolski Konkurs Menedżerski UEK rozegrany!, "Kurier UEK", nr 5 (44), s. 38-39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/20
5
Skrzypek J., Stanisławska-Mischke A., Lenczowska M., Powroźnik A., Rejkowicz J., (2010), E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach [on-line].
6
Skrzypek J., Stanisławska-Mischke A., Lenczowska M., Powroźnik A., Rejkowicz J., (2010), E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 211-220.
7
Powroźnik A., Borowiecki R., Małecki J. (red.), (2008), Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 239, [1] s.
8
Powroźnik A., Stanisławska-Mischke A., (2008), W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK, "Kurier UEK", nr 8 (24), s. 16; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008
9
Powroźnik A., (2007), Licealiści wirtualnymi menedżerami : IV Ogólnopolski Konkurs Menedżerski AE w Krakowie, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 31.
10
Powroźnik A., (2007), Co może nauczyciel w Internecie? czyli warsztaty dla e-nauczyciela : IV e-warsztaty Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Kurier AE", nr 3 (11), s. 24-25.
11
Powroźnik A., (2007), Aspekty prawne e-learningu, "Kurier AE", nr 2 (10), s. 14-15.
12
Powroźnik A., (2007), 80% zajęć w systemie e-learning - czy to możliwe?, "Kurier UEK", nr 7 (15), s. 31-32.
1
@article{artnUEK:2168344334,
author = "Aneta Powroźnik",
title = "UEK partnerem w projekcie BizMOOC",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "44-45",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small/44},
}
2
@misc{varUEK:2168343696,
author = "Aneta Powroźnik and Anna Stanisławska-Mischke",
title = "Nauczyciel 2.0, 3.0... : a jakie to ma znaczenie?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "10-11",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/10},
}
3
@article{artnUEK:2168299375,
author = "Aneta Powroźnik and Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Historia pewnego projektu i jego udanej promocji",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "46-47",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
4
@misc{varUEK:2168345300,
author = "Jerzy Skrzypek and Aneta Powroźnik",
title = "VIII Ogólnopolski Konkurs Menedżerski UEK rozegrany!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (44)",
pages = "38-39",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/20},
}
5
@inbook{mkaUEK:2165888733,
author = "Jerzy Skrzypek and Anna Stanisławska-Mischke and Marta Lenczowska and Aneta Powroźnik and Jakub Rejkowicz",
title = "E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://e-edukacja.net/szosta/referaty/Sesja_2b_1.pdf},
}
6
@inbook{fmUEK:2165887302,
author = "Jerzy Skrzypek and Anna Stanisławska-Mischke and Marta Lenczowska and Aneta Powroźnik and Jakub Rejkowicz",
title = "E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie",
pages = "211-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2010",
url = {http://www.e-edukacja.net/szosta/e-edukacja_6.pdf},
isbn = "978-83-927446-7-2",
}
7
@book{monUEK:51911,
title = "Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii",
editor = Powroźnik Aneta,
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-6-9",
}
8
@article{artnUEK:2168221258,
author = "Aneta Powroźnik and Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (24)",
pages = "16",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008},
}
9
@misc{varUEK:2168274421,
author = "Aneta Powroźnik",
title = "Licealiści wirtualnymi menedżerami : IV Ogólnopolski Konkurs Menedżerski AE w Krakowie",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "31",
year = "2007",
}
10
@misc{varUEK:2168274395,
author = "Aneta Powroźnik",
title = "Co może nauczyciel w Internecie? czyli warsztaty dla e-nauczyciela : IV e-warsztaty Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Kurier AE",
number = "3 (11)",
pages = "24-25",
year = "2007",
}
11
@misc{varUEK:2168345450,
author = "Aneta Powroźnik",
title = "Aspekty prawne e-learningu",
booktitle = "Kurier AE",
number = "2 (10)",
pages = "14-15",
year = "2007",
}
12
@article{artnUEK:2168348132,
author = "Aneta Powroźnik",
title = "80% zajęć w systemie e-learning - czy to możliwe?",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (15)",
pages = "31-32",
year = "2007",
}