Publications of the selected author
1

Title:
Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji = International Integration : Conceptualisation and Definition Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 795 (2009) , s. 57-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50100
article
2

Title:
Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej
Source:
Polska pięć lat w Unii Europejskiej / red. Stanisław Konopacki - Łódź: Ibidem, 2009, s. 295-306
ISBN:
978-83-88679-84-1
Nr:
2166646657
chapter in monograph
3

Title:
Edukacja europejska i jej polski wymiar = European Education and Its Polish Dimension
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 795 (2009) , s. 23-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50099
article
4

Title:
W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego = Towards a European Area of Higher Education
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 791 (2008) , s. 55-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50143
article
5

Title:
Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów
Source:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 345-363
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132514
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Wkład Ruchu Europejskiego do jedności europejskiej na polu kultury i edukacji we wczesnych latach powojennych = Contribution of the European Movement to the idea of the European Unity in the Field of Culture and Education in the Early Post-War Years
Publisher address:
Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, 2006
Physical description:
79 s.; 21 cm
Series:
(Zeszyt Centrum Europejskiego w Natolinie ; z. 27)
Notes:
Tekst w jęz. pol., ang.,
Nr:
52622
monograph
7

Title:
Rola i miejsce Rady Bezpieczeństwa ONZ w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie postzimnowojennym = The Role and Position of the UN Security Council in the International Security System of the Post-Cold War Era
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 699 (2006) , s. 37-52. - Summ.
Access mode:
Nr:
52703
article
8

Title:
Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów = Systemic and Doctrinal Determinants of the Peaceful Settlement of International Disputes in the League of Nations' Experience
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
285 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 167)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-273-1
Nr:
52688
monograph
9

Title:
O inteligencji w dobie przemian
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 87-101
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166537610
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji = The European Union as a Subject of Research Based on the Theory of Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 698 (2005) , s. 25-56. - Summ.
Access mode:
Nr:
52998
article
11

Title:
Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych = European Integration in the Cognitive Perspective of Political Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 698 (2005) , s. 57-72. - Summ.
Access mode:
Nr:
52850
article
12

Title:
Z badań nad tożsamością uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego = From Research on the Identity of Universalistic International Security Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 654 (2004) , s. 69-85. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220450
article
13

Conference:
Konferencja naukowa nt. Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-10
Title:
Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej
Source:
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 97-108 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-206-5
Nr:
2168045735
chapter in conference materials
See main document
14

Title:
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union
Source:
Strategy of Poland's Membership in the European Union / red. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004, s. 329-344 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Europejska ; 32)
ISBN:
83-89972-23-9
Nr:
2168225636
chapter in monograph
15

Title:
Przywileje i immunitety dyplomatyczne funkcjonariuszy międzynarodowych pozostających w służbie Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych = Privileges and Immunities of International Officials Serving in the League of Nations and the United Nations Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 606 (2004) , s. 107-122. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219164
article
16

Title:
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union
Source:
Euro - Limes. - nr 1(4) (2004) , s. [1-19]. - [odczyt: 07.01.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168241102
article
17

Conference:
Konferencja naukowa nt. Procesy integracyjne w gospodarce światowej: Polska w Unii Europejskiej, Łódź, Polska, od 2003-10-27 do 2003-10-28
Title:
Międzynarodowe uwarunkowania europejskiej integracji gospodarczej : bezpieczeństwo międzynarodowe a rozwój gospodarczy Unii Europejskiej = International Determinants of European Economic Integration : Security versus Economic Growth
Source:
Procesy integracyjne w gospodarce światowej : Polska w Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Łódź, 27-28 października 2003 r. T. 2 / red. Janusz Bilski, Anna Midera - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2003, s. 471-494. - Summ.
ISBN:
83-7171-685-0
Nr:
2168225278
chapter in conference materials
18

Title:
Enlargement as a Cliche
Source:
Euro - Limes. - nr 2(3) (2003) , s. [1-15]. - [odczyt: 05.01.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168241012
article
19

Title:
Studiowanie stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej na uniwersytetach w Europie Zachodniej
Source:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. [1-17]. - [odczyt: 05.01.2013]
Access mode:
Nr:
2168240968
article
20

Title:
Enlargement as a Cliché
Source:
Economic Papers. - no. 33 (2003) , s. 61-71
Nr:
2168044361
article
21

Conference:
Konferencja naukowa nt. Studia europejskie i informacja europejska, Kraków, Polska, od 2000-06-08 do 2000-06-09
Title:
Zachodnie wzorce studiów nad integracją europejską
Source:
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 60-72
ISBN:
83-7252-123-9
Nr:
2168041732
chapter in conference materials
See main document
22

Title:
Przedmowa
Source:
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 5-8
ISBN:
83-7252-123-9
Nr:
2168320299
preface / summary
See main document
23

Title:
European Integration under the Impact of Economic Thinking
Source:
Euro - Limes. - nr 1(1) (2002) , s. [1-16]. - [odczyt: 05.01.2013]
Access mode:
Nr:
2168240932
article
24

Title:
Integracja europejska a tworzący się nowy układ odniesień międzynarodowych
Source:
Acta Europae. - nr 1 (2001) , s. 8-14
Nr:
2168051431
article
25

Conference:
Konferencja naukowa nt. Wyzwania europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków, Poznań, Polska, od 2001-11-15 do 2001-11-16
Title:
Unia Europejska a tworzący się nowy układ odniesień międzynarodowych
Source:
Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków : materiały konferencyjne, Poznań, 15-16 listopada 2001 roku - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 7-29
ISBN:
83-88760-37-8
Nr:
2168225962
chapter in conference materials
26

Title:
Eastern Enlargement and the EU Institutional Structure - Remarks de Lege Ferenda
Source:
Economic Papers. - no. 31 (2001) , s. 9-20
Nr:
2168022834
article
27

Title:
Porządek obradowania : sprawnie i demokratycznie : debaty i decyzje ciał zbiorowych. Cz. 2
Source:
Nasz Powiat. - nr 3 (1999) , s. 22
Nr:
2168298719
unreviewed article
28

Title:
Konflikt etniczny a stosunki międzynarodowe
Source:
Ad Meritum. - nr 5 (1997) , s. 7-18
Nr:
2168129946
article
29

Title:
Problematyka europejskości w prasie polskiej = The Problems of Europeanism in the Polish Press
Source:
Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995, s. 57-75. - Summ.
ISBN:
83-04-04297-5
Nr:
2168335233
chapter in book
See main document
30

Title:
Nowy wspaniały świat według Fukuyamy
Source:
Ad Meritum. - nr 2 (1995) , s. 115-120
Nr:
2168109066
review
31

Title:
Wspólny rynek wewnętrzny na tle aktualnych problemów integracji europejskiej
Source:
Ad Meritum. - nr 1 (1995) , s. 78-82
Nr:
2168051965
article
32

Title:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
120 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345304
academic script
1
Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji = International Integration : Conceptualisation and Definition Issues / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 795 (2009), s. 57-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164782410. - ISSN 1898-6447
2
Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej / Danuta KABAT, Zbigniew Rudnicki // W: Polska pięć lat w Unii Europejskiej / red. Stanisław Konopacki. - Łódź: Ibidem, 2009. - S. 295-306. - ISBN 978-83-88679-84-1
3
Edukacja europejska i jej polski wymiar = European Education and Its Polish Dimension / Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 795 (2009), s. 23-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164782244. - ISSN 1898-6447
4
W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego = Towards a European Area of Higher Education / Zbigniew RUDNICKI, Danuta KABAT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008), s. 55-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162624702. - ISSN 1898-6447
5
Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 345-363. - ISBN 978-83-7252-345-7
6
Wkład Ruchu Europejskiego do jedności europejskiej na polu kultury i edukacji we wczesnych latach powojennych = Contribution of the European Movement to the idea of the European Unity in the Field of Culture and Education in the Early Post-War Years / Zbigniew RUDNICKI. - Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, 2006. - 79 s. ; 21 cm. - Tekst w jęz. pol., ang. - (Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, ISSN 1732-0445 ; z. 27)
7
Rola i miejsce Rady Bezpieczeństwa ONZ w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie postzimnowojennym = The Role and Position of the UN Security Council in the International Security System of the Post-Cold War Era / Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 699 (2006), s. 37-52. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112690029. - ISSN 0208-7944
8
Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów = Systemic and Doctrinal Determinants of the Peaceful Settlement of International Disputes in the League of Nations' Experience / Zbigniew RUDNICKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 285 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 167). - ISBN 83-7252-273-1
9
O inteligencji w dobie przemian / Zbigniew RUDNICKI // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 87-101. - ISBN 83-7252-284-7
10
Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji = The European Union as a Subject of Research Based on the Theory of Integration / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 698 (2005), s. 25-56. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112689830. - ISSN 0208-7944
11
Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych = European Integration in the Cognitive Perspective of Political Science / Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 698 (2005), s. 57-72. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112689869. - ISSN 0208-7944
12
Z badań nad tożsamością uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego = From Research on the Identity of Universalistic International Security Organisations / Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 654 (2004), s. 69-85. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51405492. - ISSN 0208-7944
13
Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej / Zbigniew RUDNICKI // W: Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 97-108. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-206-5
14
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // W: Strategy of Poland's Membership in the European Union / ed. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński. - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - (Biblioteka Europejska ; 32). - S. 329-344. - Bibliogr. - ISBN 83-89972-23-9
15
Przywileje i immunitety dyplomatyczne funkcjonariuszy międzynarodowych pozostających w służbie Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych = Privileges and Immunities of International Officials Serving in the League of Nations and the United Nations Organization / Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 606 (2004), s. 107-122. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/52748157. - ISSN 0208-7944
16
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(4) (2004), s. [1-19]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/dkzr_limes1(4).pdf
17
Międzynarodowe uwarunkowania europejskiej integracji gospodarczej : bezpieczeństwo międzynarodowe a rozwój gospodarczy Unii Europejskiej = International Determinants of European Economic Integration : Security versus Economic Growth / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // W: Procesy integracyjne w gospodarce światowej : Polska w Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Łódź, 27-28 października 2003 r. T. 2 / red. nauk. Janusz Bilski, Anna Midera. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2003. - S. 471-494. - Summ. - ISBN 83-7171-685-0
18
Enlargement as a Cliche / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 2(3) (2003), s. [1-15]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/dkzr_limes2(3).pdf
19
Studiowanie stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej na uniwersytetach w Europie Zachodniej / Zbigniew RUDNICKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(2) (2003), s. [1-17]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zr_limes1(2).pdf
20
Enlargement as a Cliché / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Economic Papers. - no. 33 (2003), s. 61-71. - ISSN 0324-864X
21
Zachodnie wzorce studiów nad integracją europejską / Zbigniew RUDNICKI // W: Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 60-72. - ISBN 83-7252-123-9
22
Przedmowa / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew RUDNICKI // W: Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 5-8. - ISBN 83-7252-123-9
23
European Integration under the Impact of Economic Thinking / Zbigniew RUDNICKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(1) (2002), s. [1-16]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zr_limes1(1).pdf
24
Integracja europejska a tworzący się nowy układ odniesień międzynarodowych / Zbigniew RUDNICKI // Acta Europae. - nr 1 (Grudzień 2001), s. 8-14
25
Unia Europejska a tworzący się nowy układ odniesień międzynarodowych / Zbigniew RUDNICKI // W: Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków : materiały konferencyjne, Poznań, 15-16 listopada 2001 roku. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 7-29. - ISBN 83-88760-37-8
26
Eastern Enlargement and the EU Institutional Structure - Remarks de Lege Ferenda / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Economic Papers. - no. 31 (2001), s. 9-20. - ISSN 0324-864X
27
Porządek obradowania : sprawnie i demokratycznie : debaty i decyzje ciał zbiorowych. Cz. 2 / Zbigniew RUDNICKI // Nasz Powiat. - nr 3 (1999), s. 22. - ISSN 1506-0500
28
Konflikt etniczny a stosunki międzynarodowe / Zbigniew RUDNICKI // Ad Meritum. - nr 5 (1997), s. 7-18. - ISSN 1234-656X
29
Problematyka europejskości w prasie polskiej = The Problems of Europeanism in the Polish Press / Zbigniew RUDNICKI // W: Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995. - S. 57-75. - Summ. - ISBN 83-04-04297-5
30
Nowy wspaniały świat według Fukuyamy / Zbigniew RUDNICKI // Ad Meritum. - nr 2 (1995), s. 115-120. - Rec. pracy: Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. New York: The Free Press, 1992
31
Wspólny rynek wewnętrzny na tle aktualnych problemów integracji europejskiej / Zbigniew RUDNICKI // Ad Meritum. - nr 1 (1995), s. 78-82. - ISSN 1234-656X
32
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Czesław BYWALEC, Leszek Rudnicki, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 120 s. : il. ; 24 cm
1
Kabat D., Rudnicki Z., (2009), Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 795, s. 57-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/164782410
2
Kabat D., Rudnicki Z., (2009), Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Konopacki S. (red.), Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Łódź : Ibidem, s. 295-306.
3
Rudnicki Z., (2009), Edukacja europejska i jej polski wymiar, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 795, s. 23-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/164782244
4
Rudnicki Z., Kabat D., (2008), W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 791, s. 55-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/162624702
5
Kabat D., Rudnicki Z., (2007), Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 345-363.
6
Rudnicki Z., (2006), Wkład Ruchu Europejskiego do jedności europejskiej na polu kultury i edukacji we wczesnych latach powojennych, (Zeszyt Centrum Europejskiego w Natolinie, z. 27), Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 79 s.
7
Rudnicki Z., (2006), Rola i miejsce Rady Bezpieczeństwa ONZ w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie postzimnowojennym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699, s. 37-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/112690029
8
Rudnicki Z., (2005), Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 167), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 285 s.
9
Rudnicki Z., (2005), O inteligencji w dobie przemian. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-101.
10
Kabat D., Rudnicki Z., (2005), Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 698, s. 25-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689830
11
Rudnicki Z., (2005), Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 698, s. 57-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689869
12
Rudnicki Z., (2004), Z badań nad tożsamością uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 654, s. 69-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/51405492
13
Rudnicki Z., (2004), Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 97-108.
14
Kabat D., Rudnicki Z., (2004), The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union. [W:] Kułakowski J., Stępniak A., Umiński S. (red.), Strategy of Poland's Membership in the European Union, Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, s. 329-344.
15
Rudnicki Z., (2004), Przywileje i immunitety dyplomatyczne funkcjonariuszy międzynarodowych pozostających w służbie Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 606, s. 107-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/52748157
16
Kabat D., Rudnicki Z., (2004), The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(4), s. [1-19]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/dkzr_limes1(4).pdf
17
Kabat D., Rudnicki Z., (2003), Międzynarodowe uwarunkowania europejskiej integracji gospodarczej : bezpieczeństwo międzynarodowe a rozwój gospodarczy Unii Europejskiej. [W:] Bilski J., Midera A. (red.), Procesy integracyjne w gospodarce światowej : Polska w Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Łódź, 27-28 października 2003 r, T. 2, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 471-494.
18
Kabat D., Rudnicki Z., (2003), Enlargement as a Cliche, "Euro - Limes" [on-line], nr 2(3), s. [1-15]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/dkzr_limes2(3).pdf
19
Rudnicki Z., (2003), Studiowanie stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej na uniwersytetach w Europie Zachodniej, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. [1-17]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zr_limes1(2).pdf
20
Kabat D., Rudnicki Z., (2003), Enlargement as a Cliché, "Economic Papers", no. 33, s. 61-71.
21
Rudnicki Z., (2002), Zachodnie wzorce studiów nad integracją europejską. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 60-72.
22
Mikułowski Pomorski J., Rudnicki Z., (2002), Przedmowa. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-8.
23
Rudnicki Z., (2002), European Integration under the Impact of Economic Thinking, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(1), s. [1-16]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zr_limes1(1).pdf
24
Rudnicki Z., (2001), Integracja europejska a tworzący się nowy układ odniesień międzynarodowych, "Acta Europae", nr 1, s. 8-14.
25
Rudnicki Z., (2001), Unia Europejska a tworzący się nowy układ odniesień międzynarodowych. [W:] Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków : materiały konferencyjne, Poznań, 15-16 listopada 2001 roku, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-29.
26
Kabat D., Rudnicki Z., (2001), Eastern Enlargement and the EU Institutional Structure - Remarks de Lege Ferenda, "Economic Papers", no. 31, s. 9-20.
27
Rudnicki Z., (1999), Porządek obradowania : sprawnie i demokratycznie : debaty i decyzje ciał zbiorowych. Cz. 2, "Nasz Powiat", nr 3, s. 22.
28
Rudnicki Z., (1997), Konflikt etniczny a stosunki międzynarodowe, "Ad Meritum", nr 5, s. 7-18.
29
Rudnicki Z., (1995), Problematyka europejskości w prasie polskiej. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991, Wrocław ; Kraków : Ossolineum, s. 57-75.
30
Rudnicki Z., (1995), Nowy wspaniały świat według Fukuyamy, "Ad Meritum", nr 2, s. 115-120.
31
Rudnicki Z., (1995), Wspólny rynek wewnętrzny na tle aktualnych problemów integracji europejskiej, "Ad Meritum", nr 1, s. 78-82.
32
Andrykiewicz-Feczko Z., Bywalec C., Rudnicki Z., Strzembicki L., (1981), Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej: materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 s.
1
@article{UEK:50100,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "795",
pages = "57-101",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164782410},
}
2
@inbook{UEK:2166646657,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska pięć lat w Unii Europejskiej",
pages = "295-306",
adress = "Łódź",
publisher = "Ibidem",
year = "2009",
isbn = "978-83-88679-84-1",
}
3
@article{UEK:50099,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Edukacja europejska i jej polski wymiar",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "795",
pages = "23-43",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164782244},
}
4
@article{UEK:50143,
author = "Zbigniew Rudnicki and Danuta Kabat",
title = "W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "791",
pages = "55-85",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162624702},
}
5
@inbook{UEK:2166132514,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "345-363",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
6
@book{UEK:52622,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Wkład Ruchu Europejskiego do jedności europejskiej na polu kultury i edukacji we wczesnych latach powojennych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Europejskie Natolin",
year = "2006",
issn = "1732-0445",
}
7
@article{UEK:52703,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Rola i miejsce Rady Bezpieczeństwa ONZ w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie postzimnowojennym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "699 ",
pages = "37-52",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112690029},
}
8
@book{UEK:52688,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-273-1",
}
9
@inbook{UEK:2166537610,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "O inteligencji w dobie przemian",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "87-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
10
@article{UEK:52998,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "698",
pages = "25-56",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112689830},
}
11
@article{UEK:52850,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "698",
pages = "57-72",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112689869},
}
12
@article{UEK:2168220450,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Z badań nad tożsamością uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "654",
pages = "69-85",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51405492},
}
13
@inbook{UEK:2168045735,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej",
booktitle = "Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.)",
pages = "97-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-206-5",
}
14
@inbook{UEK:2168225636,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union",
booktitle = "Strategy of Poland's Membership in the European Union",
pages = "329-344",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Komitetu Integracji Europejskiej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89972-23-9",
}
15
@article{UEK:2168219164,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Przywileje i immunitety dyplomatyczne funkcjonariuszy międzynarodowych pozostających w służbie Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "606",
pages = "107-122",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/52748157},
}
16
@article{UEK:2168241102,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(4)",
pages = "[1-19]",
year = "2004",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/dkzr_limes1(4).pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168225278,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Międzynarodowe uwarunkowania europejskiej integracji gospodarczej : bezpieczeństwo międzynarodowe a rozwój gospodarczy Unii Europejskiej",
booktitle = "Procesy integracyjne w gospodarce światowej : Polska w Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Łódź, 27-28 października 2003 r. T. 2",
pages = "471-494",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2003",
isbn = "83-7171-685-0",
}
18
@article{UEK:2168241012,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Enlargement as a Cliche",
journal = "Euro - Limes",
number = "2(3)",
pages = "[1-15]",
year = "2003",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/dkzr_limes2(3).pdf},
}
19
@article{UEK:2168240968,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Studiowanie stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej na uniwersytetach w Europie Zachodniej",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(2)",
pages = "[1-17]",
year = "2003",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zr_limes1(2).pdf},
}
20
@article{UEK:2168044361,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Enlargement as a Cliché",
journal = "Economic Papers",
number = "no. 33",
pages = "61-71",
year = "2003",
}
21
@inbook{UEK:2168041732,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Zachodnie wzorce studiów nad integracją europejską",
booktitle = "Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.)",
pages = "60-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-123-9",
}
22
@misc{UEK:2168320299,
author = "Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Rudnicki",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.)",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-123-9",
}
23
@article{UEK:2168240932,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "European Integration under the Impact of Economic Thinking",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(1)",
pages = "[1-16]",
year = "2002",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zr_limes1(1).pdf},
}
24
@article{UEK:2168051431,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Integracja europejska a tworzący się nowy układ odniesień międzynarodowych",
journal = "Acta Europae",
number = "1",
pages = "8-14",
year = "2001",
}
25
@inbook{UEK:2168225962,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Unia Europejska a tworzący się nowy układ odniesień międzynarodowych",
booktitle = "Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków : materiały konferencyjne, Poznań, 15-16 listopada 2001 roku",
pages = "7-29",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-88760-37-8",
}
26
@article{UEK:2168022834,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Eastern Enlargement and the EU Institutional Structure - Remarks de Lege Ferenda",
journal = "Economic Papers",
number = "no. 31",
pages = "9-20",
year = "2001",
}
27
@article{UEK:2168298719,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Porządek obradowania : sprawnie i demokratycznie : debaty i decyzje ciał zbiorowych. Cz. 2",
journal = "Nasz Powiat",
number = "3",
pages = "22",
year = "1999",
}
28
@article{UEK:2168129946,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Konflikt etniczny a stosunki międzynarodowe",
journal = "Ad Meritum",
number = "5",
pages = "7-18",
year = "1997",
}
29
@inbook{UEK:2168335233,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Problematyka europejskości w prasie polskiej",
booktitle = "Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991",
pages = "57-75",
adress = "Wrocław ; Kraków",
publisher = "Ossolineum",
year = "1995",
isbn = "83-04-04297-5",
}
30
@article{UEK:2168109066,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Nowy wspaniały świat według Fukuyamy",
journal = "Ad Meritum",
number = "2",
pages = "115-120",
year = "1995",
}
31
@article{UEK:2168051965,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Wspólny rynek wewnętrzny na tle aktualnych problemów integracji europejskiej",
journal = "Ad Meritum",
number = "1",
pages = "78-82",
year = "1995",
}
32
@book{UEK:2168345304,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Czesław Bywalec and Zbigniew Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID