Publications of the selected author
1

Title:
Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich : wizerunek - relacje - komunikacja
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
142 s.: il.; 21 cm
Series:
(Turystyka, Rekreacja, Sport)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8198-582-6 ; 978-83-8198-583-3
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168347912
monograph
2

Title:
Zakończenie
Source:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 171-176
ISBN:
978-83-8085-832-9
Nr:
2168335001
preface / summary
See main document
3

Title:
Footedness in Fitness and Technical Skills in Young Soccer Players
Source:
Human Movement. - vol. 20, no 4 (2019) , s. 52-58. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168342691
article
4

Title:
Poziom aktywności fizycznej studentów - analiza wyników badań
Source:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 131-148
ISBN:
978-83-8085-832-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334997
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2019
Physical description:
200 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8085-832-9
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168334977
See related chapters
6

Title:
Aktywność fizyczna jako kluczowy czynnik utrzymania zdrowia
Source:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 61-87
ISBN:
978-83-8085-832-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334987
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Metodyka badań własnych
Source:
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 115-127
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323725
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Krzysztof Lipecki , Paweł Kukla
Title:
Zróżnicowanie poziomu sprawności fizycznej oraz parametrów somatycznych studentów kierunku turystyki i rekreacji wybranych krakowskich szkół wyższych = Differences in the Level of Physical Fitness and Somatic Parameters of Students of Tourism and Recreation of Selected Cracow Universities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 103-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329701
article
9

Title:
The Effect of 10-week Bodyweight Training on Body Composition and Physical Fitness in Young Males = Wpływ 10-tygodniowego treningu bodyweight na skład ciała i sprawność fizyczną młodych mężczyzn
Source:
Antropomotoryka. - vol. 28, nr 82 (2018) , s. 35-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168342693
article
10

Title:
Age-related Differences in Fitness Performance and Technical Skills of Young Soccer Players
Source:
Polish Journal of Sport and Tourism. - vol. 25, iss. 4 (2018) , s. 8-14. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The study was funded from resources supporting research conducted by young researchers allocated to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, Poland, by the Polish Ministry of Science and Higher Education
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331285
article
11

Title:
Influence of Technical Training with an Increased Share of Non-Dominant Leg Exercises on Reduction in Lower Limbs Functional Asymmetry in Young Soccer Players
Source:
Human Movement. - vol. 18, no 5, special iss., Science in soccer (2017) , s. 157-164. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The study was funded with the resources allocated by the Polish Ministry of Science and Higher Education for the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, Poland, to support research conducted by young researchers
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323811
article
12

Title:
Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości
Source:
Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 131-139
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314543
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Zachowania Polaków na zagranicznym rynku turystycznym w 2015 r.
Source:
Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 114-124
ISBN:
978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
Nr:
2168303875
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"
Source:
Turystyka Sportowa : społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju / red. nauk. Marek Kazimierczak - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 2015, s. 296-310. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; 441)
ISBN:
978-83-64747-03-8
Nr:
2168297801
chapter in monograph
15

Author:
Krzysztof Lipecki , Łukasz Lic , Paweł Kukla
Title:
Poziom aktywności i sprawności fizycznej a wskaźnik masy ciała (BMI) studentek kierunku Turystyka i rekreacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Levels of Physical Activity and Physical Ability and Their Correlation to the Body Mass Index (BMI) in Female Students of Tourism and Recreation at Cracow University of Economics
Source:
Turystyka i Rekreacja. - t. 12, nr 1 (2015) , s. 29-36, 37-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168305657
article
16

Title:
Symetryzacja ruchów w treningu młodych piłkarzy nożnych jako proces zwiększający efektywność szkolenia sportowego
Publisher address:
Kraków: UKiP J&D Gębka, 2015
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-60837-89-4
Nr:
2168294605
monograph
17

Author:
Krzysztof Lipecki , Bartosz Rutowicz
Title:
The Impact of Ten Weeks of Bodyweight Training on the Level of Physical Fitness and Selected Parameters of Body Composition in Women Aged 21-23 Years
Source:
Polish Journal of Sport and Tourism. - vol. 22, iss. 2 (2015) , s. 64-68. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305655
article
18

Title:
Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie = Physical Recreational Activities Students of Tourism and Recreation at the University of Physical Education in Kraków and Cracow University of Economics
Source:
Turystyka i Rekreacja. - t. 11, nr 1 (2014) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168285333
article
19

Author:
Paweł Kukla , Krzysztof Lipecki , Łukasz Lic
Title:
Umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia studentek turystyki i rekreacji UEK w zależności od ich aktywności i sprawności fizycznej oraz komponentów budowy ciała = The Ability to Cope with Stressful Situations among Female Students of Tourism and Recreation at the University of Economics depending on the Levels of their Physical Activity, Physical Fitness and Body Constitution Type
Source:
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. - nr 10 (2014) , s. 31-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168319123
article
20

Author:
Zbigniew Witkowski , Krzysztof Lipecki , Vladimir Lyakh
Title:
Association of Leg Bias with Bipedal Speed and Power in Developing Soccer Players
Source:
Perceptual and Motor Skills. - vol. 118, iss. 1 (2014) , s. 293-303. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168294623
article
21

Title:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: UKiP J&D Gębka, 2014
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60837-78-8
Nr:
2168285575
monograph
22

Title:
Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja
Source:
Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki / red. Robert Pawlusiński - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2013, s. 455-464 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88424-96-0
Nr:
2168271126
chapter in monograph
23

Title:
Martyrology Tourism Sites in Poland
Source:
Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013, s. 39-66
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16)
ISBN:
978-83-60789-45-2
Nr:
2168252282
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Teoretyczne podstawy rekreacyjnej aktywności fizycznej
Source:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 8-26
Signature:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306529
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Funkcjonowanie programu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie województwa małopolskiego
Source:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 93-154
Signature:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306543
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Kraków jako destynacja turystyczna
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 85-146
ISBN:
978-83-62511-67-9
Access mode:
Nr:
2168298937
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Krzysztof Lipecki , Paweł Kukla
Title:
Motywy i bariery uprawiania fitness przez kobiety w wieku 20-40 lat
Source:
Sport i turystyka : uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności / red. nauk. Marek Kazimierczak, Jerzy Kosiewicz - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 2013, s. 270-279. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie ; nr 427)
ISBN:
978-83-61414-87-2
Nr:
2168319235
chapter in monograph
28

Title:
Piłkarskie mistrzostwa Europy jako wielkie wydarzenie sportowe
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 40-84
ISBN:
978-83-62511-67-9
Access mode:
Nr:
2168298929
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty
Source:
Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - vol. 4, issue 1 (2012) , s. 45-50. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168254816
article
30

Title:
Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego
Source:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012, s. 9-57
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15)
ISBN:
978-83-60789-43-8
Nr:
2168236220
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie
Source:
Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - t. 4, nr 1 (2012) , s. 39-44. - Streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168254814
article
32

Title:
Kraków jako destynacja turystyczna
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 73-128
Signature:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306559
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego
Source:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA2011, s. 9-66
Signature:
NP-1352/Magazyn
Nr:
2168306471
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Zbigniew Witkowski , Vladimir Lyakh , Boris Gutnik , Krzysztof Lipecki , Bartosz Rutowicz , Borislav Penchev , Lora Pencheva
Title:
Corrective Effects of Different Training Options on Development and Maturation of Professional Motor Skills from Dominant and Non-dominant Legs of Young Soccer Players
Source:
Journal of Physical Education and Sport (JPES). - vol. 11, iss. 3 (2011) , s. 291-299. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227728
article
1
Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich : wizerunek - relacje - komunikacja / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Krzysztof LIPECKI, Michał RUDNICKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - 142 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Turystyka, Rekreacja, Sport. - ISBN 978-83-8198-582-6 ; 978-83-8198-583-3
2
Zakończenie / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI // W: Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 171-176. - ISBN 978-83-8085-832-9
3
Footedness in Fitness and Technical Skills in Young Soccer Players / Krzysztof LIPECKI // Human Movement. - vol. 20, no 4 (2019), s. 52-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-129/pdf-36195-10?filename=HM_20(4)_52_58.pdf
4
Poziom aktywności fizycznej studentów - analiza wyników badań / Krzysztof LIPECKI // W: Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 131-148. - ISBN 978-83-8085-832-9
5
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI. - Warszawa: Difin, 2019. - 200 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-832-9
6
Aktywność fizyczna jako kluczowy czynnik utrzymania zdrowia / Krzysztof LIPECKI // W: Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 61-87. - ISBN 978-83-8085-832-9
7
Metodyka badań własnych / Krzysztof LIPECKI // W: Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 115-127. - ISBN 978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
8
Zróżnicowanie poziomu sprawności fizycznej oraz parametrów somatycznych studentów kierunku turystyki i rekreacji wybranych krakowskich szkół wyższych = Differences in the Level of Physical Fitness and Somatic Parameters of Students of Tourism and Recreation of Selected Cracow Universities / Krzysztof LIPECKI, Paweł Kukla // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 103-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1685/1173. - ISSN 1898-6447
9
The Effect of 10-week Bodyweight Training on Body Composition and Physical Fitness in Young Males = Wpływ 10-tygodniowego treningu bodyweight na skład ciała i sprawność fizyczną młodych mężczyzn / Krzysztof LIPECKI // Antropomotoryka. - vol. 28, nr 82 (2018), s. 35-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://e-antropomotoryka.pl/resources/html/article/details?id=193798. - ISSN 1731-0652
10
Age-related Differences in Fitness Performance and Technical Skills of Young Soccer Players / Krzysztof LIPECKI // Polish Journal of Sport and Tourism. - vol. 25, iss. 4 (2018), s. 8-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pjst.awf-bp.edu.pl/download/Pol_J_Sport_Tourism_25d_pp8-14.pdf. - ISSN 1899-1998
11
Influence of Technical Training with an Increased Share of Non-Dominant Leg Exercises on Reduction in Lower Limbs Functional Asymmetry in Young Soccer Players / Krzysztof LIPECKI // Human Movement. - vol. 18, no 5, special iss., Science in soccer (2017), s. 157-164. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-132/pdf-32350-10?filename=HM18_5__157_164.pdf
12
Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości / Krzysztof LIPECKI // W: Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 131-139. - ISBN 978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0
13
Zachowania Polaków na zagranicznym rynku turystycznym w 2015 r. / Krzysztof LIPECKI // W: Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 114-124. - ISBN 978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
14
Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" / Dominik ZIARKOWSKI, Krzysztof LIPECKI // W: Turystyka Sportowa : społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju / red. nauk. Marek Kazimierczak. - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 2015. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; 441). - S. 296-310. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64747-03-8
15
Poziom aktywności i sprawności fizycznej a wskaźnik masy ciała (BMI) studentek kierunku Turystyka i rekreacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Levels of Physical Activity and Physical Ability and Their Correlation to the Body Mass Index (BMI) in Female Students of Tourism and Recreation at Cracow University of Economics / Krzysztof LIPECKI, Łukasz Lic, Paweł Kukla // Turystyka i Rekreacja. - t. 12, nr 1 (2015), s. 29-36, 37-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-rekreacja/roczniki/2015/i2015/TiR_2015_1.pdf. - ISSN 1895-3700
16
Symetryzacja ruchów w treningu młodych piłkarzy nożnych jako proces zwiększający efektywność szkolenia sportowego / Krzysztof LIPECKI. - Kraków: UKiP J&D Gębka, 2015. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-89-4
17
The Impact of Ten Weeks of Bodyweight Training on the Level of Physical Fitness and Selected Parameters of Body Composition in Women Aged 21-23 Years / Krzysztof LIPECKI, Bartosz Rutowicz // Polish Journal of Sport and Tourism. - vol. 22, iss. 2 (2015), s. 64-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/view/j/pjst.2015.22.issue-2/pjst-2015-0014/pjst-2015-0014.xml. - ISSN 1899-1998
18
Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie = Physical Recreational Activities Students of Tourism and Recreation at the University of Physical Education in Kraków and Cracow University of Economics / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka i Rekreacja. - t. 11, nr 1 (2014), s. 67-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1895-3700
19
Umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia studentek turystyki i rekreacji UEK w zależności od ich aktywności i sprawności fizycznej oraz komponentów budowy ciała = The Ability to Cope with Stressful Situations among Female Students of Tourism and Recreation at the University of Economics depending on the Levels of their Physical Activity, Physical Fitness and Body Constitution Type / Paweł Kukla, Krzysztof LIPECKI, Łukasz Lic // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. - nr 10 (2014), s. 31-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wswfit.com.pl/site-media/download/wydawnictwa/RocznikiNaukowe2014.pdf. - ISSN 2081-1063
20
Association of Leg Bias with Bipedal Speed and Power in Developing Soccer Players / Zbigniew Witkowski, Krzysztof LIPECKI, Vladimir Lyakh // Perceptual and Motor Skills. - vol. 118, iss. 1 (2014), s. 293-303. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0031-5125
21
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego) / red. Jadwiga BERBEKA ; zespół aut.: Jadwiga BERBEKA, Zbigniew BOREK, Krzysztof BORODAKO, Karol GÖRNER, Krzysztof LIPECKI, Agata NIEMCZYK, Michał RUDNICKI, Józef SALA, Renata SEWERYN, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków: UKiP J&D Gębka, 2014. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-78-8
22
Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // W: Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki / red. Robert Pawlusiński. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2013. - S. 455-464. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88424-96-0
23
Martyrology Tourism Sites in Poland / Krzysztof LIPECKI, Zbigniew BOREK, Dominik ZIARKOWSKI // W: Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16). - S. 39-66. - ISBN 978-83-60789-45-2
24
Teoretyczne podstawy rekreacyjnej aktywności fizycznej / Zbigniew BOREK, Krzysztof LIPECKI // W: Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2013), s. 8-26
25
Funkcjonowanie programu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie województwa małopolskiego / Michał RUDNICKI, Agata NIEMCZYK, Krzysztof LIPECKI // W: Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2013), s. 93-154
26
Kraków jako destynacja turystyczna / Krzysztof BORODAKO, Dominik ZIARKOWSKI, Renata SEWERYN, Krzysztof LIPECKI // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 85-146. - ISBN 978-83-62511-67-9. - Pełny tekst: http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/84/
27
Motywy i bariery uprawiania fitness przez kobiety w wieku 20-40 lat / Krzysztof LIPECKI, Paweł Kukla // W: Sport i turystyka : uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności / red. nauk. Marek Kazimierczak, Jerzy Kosiewicz. - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 2013. - (Monografie, ISSN 0239-7161 ; nr 427). - S. 270-279. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61414-87-2
28
Piłkarskie mistrzostwa Europy jako wielkie wydarzenie sportowe / Józef SALA, Krzysztof LIPIECKI // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 40-84. - ISBN 978-83-62511-67-9. - Pełny tekst: http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/40/
29
Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - vol. 4, issue 1 (2012), s. 45-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2082-7288
30
Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego / Agata NIEMCZYK, Józef SALA, Krzysztof LIPECKI // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15). - S. 9-57. - ISBN 978-83-60789-43-8
31
Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - t. 4, nr 1 (2012), s. 39-44. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2082-7288
32
Kraków jako destynacja turystyczna / [Krzysztof BORODAKO], [Dominik ZIARKOWSKI], [Renata SEWERYN], [Krzysztof LIPECKI] // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2012), s. 73-128
33
Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego / Józef SALA, Agata NIEMCZYK, Krzysztof LIPECKI // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA. - (2011), s. 9-66
34
Corrective Effects of Different Training Options on Development and Maturation of Professional Motor Skills from Dominant and Non-dominant Legs of Young Soccer Players / Zbigniew Witkowski, Vladimir Lyakh, Boris Gutnik, Krzysztof LIPECKI, Bartosz Rutowicz, Borislav Penchev, Lora Pencheva // Journal of Physical Education and Sport (JPES). - vol. 11, iss. 3 (2011), s. 291-299. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://efsupit.ro/images/stories/imgs/JPES/2011/9/Microsoft%20Word%20-%20Art%2045.pdf. - ISSN 2247-8051
1
Berbeka J., Borodako K., Lipecki K., Rudnicki M., (2020), Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich: wizerunek - relacje - komunikacja, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 142 s.
2
Berbeka J., Lipecki K., (2019), Zakończenie. [W:] Berbeka J., Lipecki K. (red.), Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Warszawa : Difin, s. 171-176.
3
Lipecki K., (2019), Footedness in Fitness and Technical Skills in Young Soccer Players, "Human Movement", vol. 20, no 4, s. 52-58; https://www.termedia.pl/Journal/-129/pdf-36195-10?filename=HM_20(4)_52_58.pdf
4
Lipecki K., (2019), Poziom aktywności fizycznej studentów - analiza wyników badań. [W:] BERBEKA J., LIPECKI K. (red.), Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Warszawa : Difin, s. 131-148.
5
Berbeka J., Lipecki K. (red.), (2019), Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Warszawa : Difin, 200 s.
6
Lipecki K., (2019), Aktywność fizyczna jako kluczowy czynnik utrzymania zdrowia. [W:] BERBEKA J., LIPECKI K. (red.), Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Warszawa : Difin, s. 61-87.
7
Lipecki K., (2018), Metodyka badań własnych. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 115-127.
8
Lipecki K., Kukla P., (2018), Zróżnicowanie poziomu sprawności fizycznej oraz parametrów somatycznych studentów kierunku turystyki i rekreacji wybranych krakowskich szkół wyższych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 103-121; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1685/1173
9
Lipecki K., (2018), The Effect of 10-week Bodyweight Training on Body Composition and Physical Fitness in Young Males, "Antropomotoryka", vol. 28, nr 82, s. 35-43; https://e-antropomotoryka.pl/resources/html/article/details?id=193798
10
Lipecki K., (2018), Age-related Differences in Fitness Performance and Technical Skills of Young Soccer Players, "Polish Journal of Sport and Tourism", vol. 25, iss. 4, s. 8-14; http://pjst.awf-bp.edu.pl/download/Pol_J_Sport_Tourism_25d_pp8-14.pdf
11
Lipecki K., (2017), Influence of Technical Training with an Increased Share of Non-Dominant Leg Exercises on Reduction in Lower Limbs Functional Asymmetry in Young Soccer Players, "Human Movement", vol. 18, no 5, special iss., Science in soccer, s. 157-164; https://www.termedia.pl/Journal/-132/pdf-32350-10?filename=HM18_5__157_164.pdf
12
Lipecki K., (2017), Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości. [W:] BERBEKA J., BORODAKO K. (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 131-139.
13
Lipecki K., (2016), Zachowania Polaków na zagranicznym rynku turystycznym w 2015 r.. [W:] Berbeka J. (red.), Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 114-124.
14
Ziarkowski D., Lipecki K., (2015), Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012". [W:] Kazimierczak M. (red.), Turystyka Sportowa: społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju (Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; 441), Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 296-310.
15
Lipecki K., Lic Ł., Kukla P., (2015), Poziom aktywności i sprawności fizycznej a wskaźnik masy ciała (BMI) studentek kierunku Turystyka i rekreacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Turystyka i Rekreacja", t. 12, nr 1, s. 29-36, 37-44; http://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-rekreacja/roczniki/2015/i2015/TiR_2015_1.pdf
16
Lipecki K., (2015), Symetryzacja ruchów w treningu młodych piłkarzy nożnych jako proces zwiększający efektywność szkolenia sportowego, Kraków : UKiP J&D Gębka, 195 s.
17
Lipecki K., Rutowicz B., (2015), The Impact of Ten Weeks of Bodyweight Training on the Level of Physical Fitness and Selected Parameters of Body Composition in Women Aged 21-23 Years, "Polish Journal of Sport and Tourism", vol. 22, iss. 2, s. 64-68; https://www.degruyter.com/view/j/pjst.2015.22.issue-2/pjst-2015-0014/pjst-2015-0014.xml
18
Lipecki K., Ziarkowski D., (2014), Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie, "Turystyka i Rekreacja", t. 11, nr 1, s. 67-74.
19
Kukla P., Lipecki K., Lic Ł., (2014), Umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia studentek turystyki i rekreacji UEK w zależności od ich aktywności i sprawności fizycznej oraz komponentów budowy ciała, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku", nr 10, s. 31-36; http://wswfit.com.pl/site-media/download/wydawnictwa/RocznikiNaukowe2014.pdf
20
Witkowski Z., Lipecki K., Lyakh V., (2014), Association of Leg Bias with Bipedal Speed and Power in Developing Soccer Players, "Perceptual and Motor Skills", vol. 118, iss. 1, s. 293-303.
21
Berbeka J., Borek Z., Borodako K., Görner K., Lipecki K., Niemczyk A., Rudnicki M., Sala J., Seweryn R., Ziarkowski D., (2014), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012": (na terenie województwa małopolskiego), Berbeka J. (red.), Kraków : UKiP J&D Gębka, 230 s.
22
Lipecki K., Ziarkowski D., (2013), Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja. [W:] Pawlusiński R. (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, s. 455-464.
23
Lipecki K., Borek Z., Ziarkowski D., (2013), Martyrology Tourism Sites in Poland. [W:] Berbeka J. (red.), Martyrology Tourism - Polish Perspective, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 39-66.
24
Borek Z., Lipecki K., (2013), Teoretyczne podstawy rekreacyjnej aktywności fizycznej. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego, s. 8-26.
25
Rudnicki M., Niemczyk A., Lipecki K., (2013), Funkcjonowanie programu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie województwa małopolskiego. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego, s. 93-154.
26
Borodako K., Ziarkowski D., Seweryn R., Lipecki K., (2013), Kraków jako destynacja turystyczna. [W:] Berbeka J. (red.), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 85-146.
27
Lipecki K., Kukla P., (2013), Motywy i bariery uprawiania fitness przez kobiety w wieku 20-40 lat. [W:] Kazimierczak M., Kosiewicz J. (red.), Sport i turystyka : uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności (Monografie; nr 427), Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 270-279.
28
Sala J., Lipecki K., (2013), Piłkarskie mistrzostwa Europy jako wielkie wydarzenie sportowe. [W:] Berbeka J. (red.), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 40-84.
29
Lipecki K., Ziarkowski D., (2012), Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty, "Człowiek i Zdrowie", vol. 4, issue 1, s. 45-50.
30
Niemczyk A., Sala J., Lipecki K., (2012), Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego. [W:] Berbeka J. (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 9-57.
31
Lipecki K., Ziarkowski D., (2012), Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie, "Człowiek i Zdrowie", t. 4, nr 1, s. 39-44.
32
Borodako K., Ziarkowski D., Seweryn R., Lipecki K., (2012), Kraków jako destynacja turystyczna. [W:] Jadwiga BERBEKA (kierownik tematu), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, s. 73-128.
33
Sala J., Niemczyk A., Lipecki K., (2011), Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego. [W:] Sala J., Berbeka J. (kierownik tematu), Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau), s. 9-66.
34
Witkowski Z., Lyakh V., Gutnik B., Lipecki K., Rutowicz B., Penchev B., Pencheva L., (2011), Corrective Effects of Different Training Options on Development and Maturation of Professional Motor Skills from Dominant and Non-dominant Legs of Young Soccer Players, "Journal of Physical Education and Sport (JPES)", vol. 11, iss. 3, s. 291-299; http://efsupit.ro/images/stories/imgs/JPES/2011/9/Microsoft%20Word%20-%20Art%2045.pdf
1
@book{UEK:2168347912,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Krzysztof Lipecki and Michał Rudnicki",
title = "Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich : wizerunek - relacje - komunikacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-582-6 ; 978-83-8198-583-3",
}
2
@misc{UEK:2168335001,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Lipecki",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych",
pages = "171-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-832-9",
}
3
@article{UEK:2168342691,
author = "Krzysztof Lipecki",
title = "Footedness in Fitness and Technical Skills in Young Soccer Players",
journal = "Human Movement",
number = "vol. 20, no 4",
pages = "52-58",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5114/hm.2019.84004},
url = {https://www.termedia.pl/Journal/-129/pdf-36195-10?filename=HM_20(4)_52_58.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168334997,
author = "Krzysztof Lipecki",
title = "Poziom aktywności fizycznej studentów - analiza wyników badań",
booktitle = "Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych",
pages = "131-148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-832-9",
}
5
@book{UEK:2168334977,
title = "Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-832-9",
}
6
@inbook{UEK:2168334987,
author = "Krzysztof Lipecki",
title = "Aktywność fizyczna jako kluczowy czynnik utrzymania zdrowia",
booktitle = "Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych",
pages = "61-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-832-9",
}
7
@inbook{UEK:2168323725,
author = "Krzysztof Lipecki",
title = "Metodyka badań własnych",
booktitle = "Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych",
pages = "115-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4",
}
8
@article{UEK:2168329701,
author = "Krzysztof Lipecki and Paweł Kukla",
title = "Zróżnicowanie poziomu sprawności fizycznej oraz parametrów somatycznych studentów kierunku turystyki i rekreacji wybranych krakowskich szkół wyższych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "103-121",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0407},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1685/1173},
}
9
@article{UEK:2168342693,
author = "Krzysztof Lipecki",
title = "The Effect of 10-week Bodyweight Training on Body Composition and Physical Fitness in Young Males",
journal = "Antropomotoryka",
number = "vol. 28, 82",
pages = "35-43",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5091},
url = {https://e-antropomotoryka.pl/resources/html/article/details?id=193798},
}
10
@article{UEK:2168331285,
author = "Krzysztof Lipecki",
title = "Age-related Differences in Fitness Performance and Technical Skills of Young Soccer Players",
journal = "Polish Journal of Sport and Tourism",
number = "vol. 25, iss. 4",
pages = "8-14",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/pjst-2018-0021},
url = {http://pjst.awf-bp.edu.pl/download/Pol_J_Sport_Tourism_25d_pp8-14.pdf},
}
11
@article{UEK:2168323811,
author = "Krzysztof Lipecki",
title = "Influence of Technical Training with an Increased Share of Non-Dominant Leg Exercises on Reduction in Lower Limbs Functional Asymmetry in Young Soccer Players",
journal = "Human Movement",
number = "vol. 18, no 5, special iss., Science in soccer",
pages = "157-164",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5114/hm.2018.74635},
url = {https://www.termedia.pl/Journal/-132/pdf-32350-10?filename=HM18_5__157_164.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168314543,
author = "Krzysztof Lipecki",
title = "Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości",
booktitle = "Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym",
pages = "131-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0",
}
13
@inbook{UEK:2168303875,
author = "Krzysztof Lipecki",
title = "Zachowania Polaków na zagranicznym rynku turystycznym w 2015 r.",
booktitle = "Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015",
pages = "114-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7",
}
14
@inbook{UEK:2168297801,
author = "Dominik Ziarkowski and Krzysztof Lipecki",
title = "Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012",
booktitle = "Turystyka Sportowa : społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju",
pages = "296-310",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego",
year = "2015",
issn = "0239-7161",
isbn = "978-83-64747-03-8",
}
15
@article{UEK:2168305657,
author = "Krzysztof Lipecki and Łukasz Lic and Paweł Kukla",
title = "Poziom aktywności i sprawności fizycznej a wskaźnik masy ciała (BMI) studentek kierunku Turystyka i rekreacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Turystyka i Rekreacja",
number = "t. 12, 1",
pages = "29-36, 37-44",
year = "2015",
url = {http://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-rekreacja/roczniki/2015/i2015/TiR_2015_1.pdf},
}
16
@book{UEK:2168294605,
author = "Krzysztof Lipecki",
title = "Symetryzacja ruchów w treningu młodych piłkarzy nożnych jako proces zwiększający efektywność szkolenia sportowego",
adress = "Kraków",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2015",
isbn = "978-83-60837-89-4",
}
17
@article{UEK:2168305655,
author = "Krzysztof Lipecki and Bartosz Rutowicz",
title = "The Impact of Ten Weeks of Bodyweight Training on the Level of Physical Fitness and Selected Parameters of Body Composition in Women Aged 21-23 Years",
journal = "Polish Journal of Sport and Tourism",
number = "vol. 22, iss. 2",
pages = "64-68",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/pjst-2015-0014},
url = {https://www.degruyter.com/view/j/pjst.2015.22.issue-2/pjst-2015-0014/pjst-2015-0014.xml},
}
18
@article{UEK:2168285333,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie",
journal = "Turystyka i Rekreacja",
number = "t. 11, 1",
pages = "67-74",
year = "2014",
}
19
@article{UEK:2168319123,
author = "Paweł Kukla and Krzysztof Lipecki and Łukasz Lic",
title = "Umiejętność reagowania na stresujące wydarzenia studentek turystyki i rekreacji UEK w zależności od ich aktywności i sprawności fizycznej oraz komponentów budowy ciała",
journal = "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku",
number = "10",
pages = "31-36",
year = "2014",
url = {http://wswfit.com.pl/site-media/download/wydawnictwa/RocznikiNaukowe2014.pdf},
}
20
@article{UEK:2168294623,
author = "Zbigniew Witkowski and Krzysztof Lipecki and Vladimir Lyakh",
title = "Association of Leg Bias with Bipedal Speed and Power in Developing Soccer Players",
journal = "Perceptual and Motor Skills",
number = "vol. 118, iss. 1",
pages = "293-303",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2466/10.25.PMS.118k12w8},
url = {},
}
21
@book{UEK:2168285575,
author = "Jadwiga Berbeka and Zbigniew Borek and Krzysztof Borodako and Karol Görner and Krzysztof Lipecki and Agata Niemczyk and Michał Rudnicki and Józef Sala and Renata Seweryn and Dominik Ziarkowski",
title = "Funkcjonowanie i ocena programu Moje boisko Orlik 2012 : (na terenie województwa małopolskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2014",
isbn = "978-83-60837-78-8",
}
22
@inbook{UEK:2168271126,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki",
pages = "455-464",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ",
year = "2013",
isbn = "978-83-88424-96-0",
}
23
@inbook{UEK:2168252282,
author = "Krzysztof Lipecki and Zbigniew Borek and Dominik Ziarkowski",
title = "Martyrology Tourism Sites in Poland",
booktitle = "Martyrology Tourism - Polish Perspective",
pages = "39-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-45-2",
}
24
@unpublished{UEK:2168306529,
author = "Zbigniew Borek and Krzysztof Lipecki",
title = "Teoretyczne podstawy rekreacyjnej aktywności fizycznej",
booktitle = "Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego",
pages = "8-26",
year = "2013",
}
25
@unpublished{UEK:2168306543,
author = "Michał Rudnicki and Agata Niemczyk and Krzysztof Lipecki",
title = "Funkcjonowanie programu Moje boisko Orlik 2012 na terenie województwa małopolskiego",
booktitle = "Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego",
pages = "93-154",
year = "2013",
}
26
@inbook{UEK:2168298937,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn and Krzysztof Lipecki",
title = "Kraków jako destynacja turystyczna",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "85-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/84/},
isbn = "978-83-62511-67-9",
}
27
@inbook{UEK:2168319235,
author = "Krzysztof Lipecki and Paweł Kukla",
title = "Motywy i bariery uprawiania fitness przez kobiety w wieku 20-40 lat",
booktitle = "Sport i turystyka : uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności",
pages = "270-279",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego",
year = "2013",
issn = "0239-7161",
isbn = "978-83-61414-87-2",
}
28
@inbook{UEK:2168298929,
author = "Józef Sala and Krzysztof Lipecki",
title = "Piłkarskie mistrzostwa Europy jako wielkie wydarzenie sportowe",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "40-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/40/},
isbn = "978-83-62511-67-9",
}
29
@article{UEK:2168254816,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty",
journal = "Człowiek i Zdrowie",
number = "vol. 4, issue 1",
pages = "45-50",
year = "2012",
}
30
@inbook{UEK:2168236220,
author = "Agata Niemczyk and Józef Sala and Krzysztof Lipecki",
title = "Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau",
pages = "9-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-43-8",
}
31
@article{UEK:2168254814,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie",
journal = "Człowiek i Zdrowie",
number = "t. 4, 1",
pages = "39-44",
year = "2012",
}
32
@unpublished{UEK:2168306559,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn and Krzysztof Lipecki",
title = "Kraków jako destynacja turystyczna",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "73-128",
year = "2012",
}
33
@unpublished{UEK:2168306471,
author = "Józef Sala and Agata Niemczyk and Krzysztof Lipecki",
title = "Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)",
pages = "9-66",
year = "2011",
}
34
@article{UEK:2168227728,
author = "Zbigniew Witkowski and Vladimir Lyakh and Boris Gutnik and Krzysztof Lipecki and Bartosz Rutowicz and Borislav Penchev and Lora Pencheva",
title = "Corrective Effects of Different Training Options on Development and Maturation of Professional Motor Skills from Dominant and Non-dominant Legs of Young Soccer Players",
journal = "Journal of Physical Education and Sport (JPES)",
number = "vol. 11, iss. 3",
pages = "291-299",
year = "2011",
url = {http://efsupit.ro/images/stories/imgs/JPES/2011/9/Microsoft%20Word%20-%20Art%2045.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID