Publications of the selected author

1

Title:
What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275311
unreviewed article
See main document
2

Title:
Rozwój regionalny - ujęcie systemowe = Regional Development - a Systems Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279269
article
3

Title:
Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010 = Theoretical Aspects of Budget Policy and Its Analysis in Poland in the Years 1991-2010
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236598
article
See main document
4

Title:
Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce = Risk of Unbalanced Budget in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 94-102. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265760
article
5

Title:
Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej = Organization Strategy as a Source of Competitive Advantage
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 43-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168273438
article
6

Title:
Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny = The Influence of Cultural Policies on Regional Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 858 (2011) , s. 27-37. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168231050
article
See main document
7

Title:
Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem = Classical and Contemporary Organisational Structures and Their Influence on Enterprise Management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 6 (2010) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
53218
article
8

Title:
W kierunku organizacji inteligentnej = In Process of the Intelligent Organization Building
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 2 (2010) , s. 129-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319799
article
9

Title:
Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki = Economic and Non-economic Determinants of Regional Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 830 (2010) , s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
53234
article
See main document
10

Title:
Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego = On the Nature and Formation of Civil Society
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009) , s. 15-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168329517
article
See main document
11

Title:
Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce = Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office in Poland
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 3, nr 1 (2009) , s. 31-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343133
article
12

Title:
Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania = Sources Evolution of Budget Deficit's Financing in Poland Subject to Push-out Effect
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 2, nr 3 (2008) , s. 21-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343131
article
1
What has Globalization of Finance Done to Economic Policy? / Krzysztof KOCUREK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
2
Rozwój regionalny - ujęcie systemowe = Regional Development - a Systems Approach / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577. - ISSN 1898-6447
3
Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010 = Theoretical Aspects of Budget Policy and Its Analysis in Poland in the Years 1991-2010 / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 43-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
4
Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce = Risk of Unbalanced Budget in Poland / Krzysztof KOCUREK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012), s. 94-102. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication. - ISSN 2083-8611
5
Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej = Organization Strategy as a Source of Competitive Advantage / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 43-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=43&view=Fit. - ISSN 1734-5391
6
Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny = The Influence of Cultural Policies on Regional Development / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 858 (2011), s. 27-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
7
Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem = Classical and Contemporary Organisational Structures and Their Influence on Enterprise Management / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 6 (2010), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
8
W kierunku organizacji inteligentnej = In Process of the Intelligent Organization Building / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 2 (2010), s. 129-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160. - ISSN 1897-9254
9
Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki = Economic and Non-economic Determinants of Regional Development / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 830 (2010), s. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170647085. - ISSN 1898-6447
10
Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego = On the Nature and Formation of Civil Society / Krzysztof Kocurek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009), s. 15-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197. - ISSN 1898-6447
11
Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce = Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office in Poland / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 3, nr 1 (2009), s. 31-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93. - ISSN 1897-9254
12
Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania = Sources Evolution of Budget Deficit's Financing in Poland Subject to Push-out Effect / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 2, nr 3 (2008), s. 21-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68. - ISSN 1897-9254
1
Kocurek K., (2014), What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
2
Kocurek K., (2013), Rozwój regionalny - ujęcie systemowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 73-82; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577
3
Kocurek K., (2012), Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 43-53.
4
Kocurek K., (2012), Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 118, s. 94-102; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication
5
Kocurek K., (2012), Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 43-51; http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=43&view=Fit
6
Kocurek K., (2011), Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 858, s. 27-37.
7
Kocurek K., (2010), Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 6, s. 83-94.
8
Kocurek K., (2010), W kierunku organizacji inteligentnej, "Współczesna Ekonomia", vol. 4, nr 2, s. 129-140; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160
9
Kocurek K., (2010), Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 830, s. 129-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/170647085
10
Kocurek K., (2009), Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 806, s. 15-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197
11
Kocurek K., (2009), Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce, "Współczesna Ekonomia", vol. 3, nr 1, s. 31-41; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93
12
Kocurek K., (2008), Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania, "Współczesna Ekonomia", vol. 2, nr 3, s. 21-30; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68
1
@article{UEK:2168275311,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "34-35",
year = "2014",
}
2
@article{UEK:2168279269,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Rozwój regionalny - ujęcie systemowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "914",
pages = "73-82",
year = "2013",
}
3
@article{UEK:2168236598,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "879",
pages = "43-53",
year = "2012",
}
4
@article{UEK:2168265760,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "118",
pages = "94-102",
adress = "",
year = "2012",
}
5
@article{UEK:2168273438,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "43-51",
year = "2012",
}
6
@article{UEK:2168231050,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "858",
pages = "27-37",
year = "2011",
}
7
@article{UEK:53218,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 6",
pages = "83-94",
year = "2010",
}
8
@article{UEK:2168319799,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "W kierunku organizacji inteligentnej",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 4, 2",
pages = "129-140",
adress = "",
year = "2010",
}
9
@article{UEK:53234,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "830",
pages = "129-139",
year = "2010",
}
10
@article{UEK:2168329517,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "806",
pages = "15-31",
year = "2009",
}
11
@article{UEK:2168343133,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 3, 1",
pages = "31-41",
year = "2009",
}
12
@article{UEK:2168343131,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 2, 3",
pages = "21-30",
year = "2008",
}