Publications of the selected author

1

Title:
Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce
Source:
Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 129-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2366-0
Access mode:
Nr:
2168341929
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
466 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-446
Nr:
2168339023
doctoral dissertation
3

Title:
Kraje praktykujące model nordycki
Source:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 93-122
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310239
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Kraje alpejskie - Austria i Słowenia
Source:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 211-228
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310251
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 67. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291467
varia
6

Title:
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej
Source:
Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 130-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-688-5
Access mode:
Nr:
2168293523
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Kraje praktykujące model nordycki
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 181-227
Signature:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302531
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Kraje praktykujące model nordycki
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 147-196 - Bibliogr.
Signature:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287137
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275311
unreviewed article
See main document
10

Title:
Rozwój regionalny - ujęcie systemowe = Regional Development - a Systems Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279269
article
11

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Title:
Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie = Selected Classical Theories of Regional Development and Their Role in Contemporary World
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 428-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168295063
chapter in conference materials
See main document
1
Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce / Krzysztof KOCUREK // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 129-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0. - Spis treści: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/wydatki-publiczne,p1216738471Wstęp:
2
Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego / Krzysztof KOCUREK ; Promotor: Krzysztof BROŃSKI. - Kraków, 2018. - 466 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003407a#https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003407b
3
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 93-122. - ISBN 978-83-208-2231-1
4
Kraje alpejskie - Austria i Słowenia / Krzysztof KOCUREK, Alina KLONOWSKA // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 211-228. - ISBN 978-83-208-2231-1
5
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej / Krzysztof KOCUREK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 67. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
6
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej / Krzysztof KOCUREK // W: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 130-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-688-5. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1000314806&col=ksiazki#page=130=Fit
7
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 181-227
8
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 147-196. - Bibliogr.
9
What has Globalization of Finance Done to Economic Policy? / Krzysztof KOCUREK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
10
Rozwój regionalny - ujęcie systemowe = Regional Development - a Systems Approach / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577. - ISSN 1898-6447
11
Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie = Selected Classical Theories of Regional Development and Their Role in Contemporary World / Krzysztof Kocurek // Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 428-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
1
Kocurek K., (2020), Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 129-152.
2
Kocurek K., (2018), Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego, Prom. Broński K., Kraków : , 466 k.
3
Kocurek K., (2016), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-122.
4
Kocurek K., Klonowska A., (2016), Kraje alpejskie - Austria i Słowenia. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 211-228.
5
Kocurek K., (2014), Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67.
6
Kocurek K., (2014), Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 130-145.
7
Kocurek K., (2014), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 181-227.
8
Kocurek K., (2014), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 147-196.
9
Kocurek K., (2014), What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
10
Kocurek K., (2013), Rozwój regionalny - ujęcie systemowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 73-82; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577
11
Kocurek K., (2013), Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 428-436.
1
@inbook{UEK:2168341929,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce",
booktitle = "Wydatki publiczne",
pages = "129-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2366-0",
}
2
@unpublished{UEK:2168339023,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168310239,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Kraje praktykujące model nordycki",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "93-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
4
@inbook{UEK:2168310251,
author = "Kocurek Krzysztof and Klonowska Alina",
title = "Kraje alpejskie - Austria i Słowenia",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "211-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
5
@misc{UEK:2168291467,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "67",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
6
@inbook{UEK:2168293523,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej",
booktitle = "Finanse w polityce makroekonomicznej państwa",
pages = "130-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-688-5",
}
7
@unpublished{UEK:2168302531,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Kraje praktykujące model nordycki",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "181-227",
year = "2014",
}
8
@unpublished{UEK:2168287137,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Kraje praktykujące model nordycki",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "147-196",
year = "2014",
}
9
@article{UEK:2168275311,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "34-35",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168279269,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Rozwój regionalny - ujęcie systemowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "914",
pages = "73-82",
year = "2013",
}
11
@inbook{UEK:2168295063,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
number = "T. 2",
pages = "428-436",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-85-4",
}