Publications of the selected author

1

Title:
Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny = The Influence of Cultural Policies on Regional Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 858 (2011) , s. 27-37. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168231050
article
See main document
2

Title:
Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem = Classical and Contemporary Organisational Structures and Their Influence on Enterprise Management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 6 (2010) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
53218
article
3

Title:
W kierunku organizacji inteligentnej = In Process of the Intelligent Organization Building
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 2 (2010) , s. 129-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319799
article
4

Title:
Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego
Source:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 539-556. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2165816251
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki = Economic and Non-economic Determinants of Regional Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 830 (2010) , s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
53234
article
See main document
6

Title:
Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce = Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office in Poland
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 3, nr 1 (2009) , s. 31-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343133
article
7

Conference:
I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, Kraków, Polska, od 2009-01-07 do 2009-01-07
Title:
Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Conception and Aims of Employment Restructuring in Enterprise
Source:
Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2009, s. 43-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-916937-4-2
Nr:
2168313665
chapter in conference materials
8

Title:
Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego = On the Nature and Formation of Civil Society
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009) , s. 15-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168329517
article
See main document
9

Title:
Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania = Sources Evolution of Budget Deficit's Financing in Poland Subject to Push-out Effect
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 2, nr 3 (2008) , s. 21-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343131
article
1
Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny = The Influence of Cultural Policies on Regional Development / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 858 (2011), s. 27-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2
Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem = Classical and Contemporary Organisational Structures and Their Influence on Enterprise Management / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 6 (2010), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
3
W kierunku organizacji inteligentnej = In Process of the Intelligent Organization Building / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 2 (2010), s. 129-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160. - ISSN 1897-9254
4
Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego / Krzysztof KOCUREK // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 539-556. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
5
Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki = Economic and Non-economic Determinants of Regional Development / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 830 (2010), s. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170647085. - ISSN 1898-6447
6
Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce = Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office in Poland / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 3, nr 1 (2009), s. 31-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93. - ISSN 1897-9254
7
Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Conception and Aims of Employment Restructuring in Enterprise / Krzysztof Kocurek // W: Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2009. - S. 43-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-916937-4-2
8
Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego = On the Nature and Formation of Civil Society / Krzysztof Kocurek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009), s. 15-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197. - ISSN 1898-6447
9
Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania = Sources Evolution of Budget Deficit's Financing in Poland Subject to Push-out Effect / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 2, nr 3 (2008), s. 21-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68. - ISSN 1897-9254
1
Kocurek K., (2011), Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 858, s. 27-37.
2
Kocurek K., (2010), Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 6, s. 83-94.
3
Kocurek K., (2010), W kierunku organizacji inteligentnej, "Współczesna Ekonomia", vol. 4, nr 2, s. 129-140; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160
4
Kocurek K., (2010), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego. [W:] Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 539-556.
5
Kocurek K., (2010), Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 830, s. 129-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/170647085
6
Kocurek K., (2009), Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce, "Współczesna Ekonomia", vol. 3, nr 1, s. 31-41; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93
7
Kocurek K., (2009), Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie. [W:] Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 43-48.
8
Kocurek K., (2009), Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 806, s. 15-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197
9
Kocurek K., (2008), Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania, "Współczesna Ekonomia", vol. 2, nr 3, s. 21-30; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68
1
@article{UEK:2168231050,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "858",
pages = "27-37",
year = "2011",
}
2
@article{UEK:53218,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 6",
pages = "83-94",
year = "2010",
}
3
@article{UEK:2168319799,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "W kierunku organizacji inteligentnej",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 4, 2",
pages = "129-140",
adress = "",
year = "2010",
}
4
@inbook{UEK:2165816251,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "539-556",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
5
@article{UEK:53234,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "830",
pages = "129-139",
year = "2010",
}
6
@article{UEK:2168343133,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 3, 1",
pages = "31-41",
year = "2009",
}
7
@inbook{UEK:2168313665,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie",
pages = "43-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2009",
isbn = "978-83-916937-4-2",
}
8
@article{UEK:2168329517,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "806",
pages = "15-31",
year = "2009",
}
9
@article{UEK:2168343131,
author = "Kocurek Krzysztof",
title = "Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 2, 3",
pages = "21-30",
year = "2008",
}