Publications of the selected author
1

Title:
Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce
Source:
Wydatki publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 129-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2366-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341929
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
466 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-446
Nr:
2168339023
doctoral dissertation
3

Title:
Kraje alpejskie - Austria i Słowenia
Source:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 211-228
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310251
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Kraje praktykujące model nordycki
Source:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 93-122
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310239
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Kraje praktykujące model nordycki
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 147-196 - Bibliogr.
Signature:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287137
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej
Source:
Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 130-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-688-5
Access mode:
Nr:
2168293523
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 67. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291467
varia
8

Title:
What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (58) (2014) , s. 34-35
Access mode:
Nr:
2168275311
unreviewed article
9

Title:
Kraje praktykujące model nordycki
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 181-227
Signature:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302531
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Title:
Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie = Selected Classical Theories of Regional Development and Their Role in Contemporary World
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 428-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168295063
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Rozwój regionalny - ujęcie systemowe = Regional Development - a Systems Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279269
article
12

Title:
Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej = Organization Strategy as a Source of Competitive Advantage
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 43-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168273438
article
13

Title:
Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce = Risk of Unbalanced Budget in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 94-102. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265760
article
14

Title:
Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010 = Theoretical Aspects of Budget Policy and Its Analysis in Poland in the Years 1991-2010
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 879 (2012) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236598
article
15

Title:
Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny = The Influence of Cultural Policies on Regional Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 858 (2011) , s. 27-37. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168231050
article
16

Title:
Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki = Economic and Non-economic Determinants of Regional Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 830 (2010) , s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53234
article
17

Title:
Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem = Classical and Contemporary Organisational Structures and Their Influence on Enterprise Management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 6 (2010) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
53218
article
18

Title:
W kierunku organizacji inteligentnej = In Process of the Intelligent Organization Building
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 2 (2010) , s. 129-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168319799
article
19

Title:
Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego
Source:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 539-556. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2165816251
chapter in monograph
See main document
20

Conference:
I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, Kraków, Polska, od 2009-01-07 do 2009-01-07
Title:
Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Conception and Aims of Employment Restructuring in Enterprise
Source:
Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2009, s. 43-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-916937-4-2
Nr:
2168313665
chapter in conference materials
21

Title:
Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce = Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office in Poland
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 3, nr 1 (2009) , s. 31-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343133
article
22

Title:
Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego = On the Nature and Formation of Civil Society
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 806 (2009) , s. 15-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168329517
article
23

Title:
Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania = Sources Evolution of Budget Deficit's Financing in Poland Subject to Push-out Effect
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 2, nr 3 (2008) , s. 21-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343131
article
1
Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce / Krzysztof Kocurek // W: Wydatki publiczne / red. Stanisław OWSIAK . - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 129-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0
2
Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego / Krzysztof KOCUREK ; Promotor: Krzysztof BROŃSKI. - Kraków, 2018. - 466 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Kraje alpejskie - Austria i Słowenia / Krzysztof KOCUREK, Alina KLONOWSKA // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 211-228. - ISBN 978-83-208-2231-1
4
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 93-122. - ISBN 978-83-208-2231-1
5
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 147-196. - Bibliogr.
6
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej / Krzysztof KOCUREK // W: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 130-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-688-5. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314806
7
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej / Krzysztof KOCUREK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 67. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
8
What has Globalization of Finance Done to Economic Policy? / Krzysztof KOCUREK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 34-35. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
9
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 181-227
10
Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie = Selected Classical Theories of Regional Development and Their Role in Contemporary World / Krzysztof Kocurek // Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 428-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
11
Rozwój regionalny - ujęcie systemowe = Regional Development - a Systems Approach / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577. - ISSN 1898-6447
12
Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej = Organization Strategy as a Source of Competitive Advantage / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 43-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf. - ISSN 1734-5391
13
Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce = Risk of Unbalanced Budget in Poland / Krzysztof KOCUREK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012), s. 94-102. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication. - ISSN 2083-8611
14
Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010 = Theoretical Aspects of Budget Policy and Its Analysis in Poland in the Years 1991-2010 / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 43-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
15
Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny = The Influence of Cultural Policies on Regional Development / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 858 (2011), s. 27-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
16
Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki = Economic and Non-economic Determinants of Regional Development / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 830 (2010), s. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170647085. - ISSN 1898-6447
17
Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem = Classical and Contemporary Organisational Structures and Their Influence on Enterprise Management / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 6 (2010), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
18
W kierunku organizacji inteligentnej = In Process of the Intelligent Organization Building / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 2 (2010), s. 129-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160. - ISSN 1897-9254
19
Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego / Krzysztof KOCUREK // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 539-556. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
20
Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Conception and Aims of Employment Restructuring in Enterprise / Krzysztof Kocurek // W: Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2009. - S. 43-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-916937-4-2
21
Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce = Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office in Poland / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 3, nr 1 (2009), s. 31-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93. - ISSN 1897-9254
22
Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego = On the Nature and Formation of Civil Society / Krzysztof Kocurek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 806 (2009), s. 15-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197. - ISSN 1898-6447
23
Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania = Sources Evolution of Budget Deficit's Financing in Poland Subject to Push-out Effect / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 2, nr 3 (2008), s. 21-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68. - ISSN 1897-9254
1
Kocurek K., (2019), Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce. [W:] OWSIAK S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 129-152.
2
Kocurek K., (2018), Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego, Prom. Broński K., Kraków : , 466 k.
3
Kocurek K., Klonowska A., (2016), Kraje alpejskie - Austria i Słowenia. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 211-228.
4
Kocurek K., (2016), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-122.
5
Kocurek K., (2014), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 147-196.
6
Kocurek K., (2014), Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-145.
7
Kocurek K., (2014), Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67.
8
Kocurek K., (2014), What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
9
Kocurek K., (2014), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 181-227.
10
Kocurek K., (2013), Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 428-436.
11
Kocurek K., (2013), Rozwój regionalny - ujęcie systemowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 73-82; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577
12
Kocurek K., (2012), Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 43-51; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf
13
Kocurek K., (2012), Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 118, s. 94-102; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication
14
Kocurek K., (2012), Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 43-53.
15
Kocurek K., (2011), Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 858, s. 27-37.
16
Kocurek K., (2010), Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 830, s. 129-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/170647085
17
Kocurek K., (2010), Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 6, s. 83-94.
18
Kocurek K., (2010), W kierunku organizacji inteligentnej, "Współczesna Ekonomia", vol. 4, nr 2, s. 129-140; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160
19
Kocurek K., (2010), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego. [W:] Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 539-556.
20
Kocurek K., (2009), Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie. [W:] Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 43-48.
21
Kocurek K., (2009), Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce, "Współczesna Ekonomia", vol. 3, nr 1, s. 31-41; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93
22
Kocurek K., (2009), Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 806, s. 15-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197
23
Kocurek K., (2008), Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania, "Współczesna Ekonomia", vol. 2, nr 3, s. 21-30; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68
1
@inbook{UEK:2168341929,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce",
booktitle = "Wydatki publiczne",
pages = "129-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2019",
isbn = "978-83-208-2366-0",
}
2
@unpublished{UEK:2168339023,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {},
}
3
@inbook{UEK:2168310251,
author = "Krzysztof Kocurek and Alina Klonowska",
title = "Kraje alpejskie - Austria i Słowenia",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "211-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
4
@inbook{UEK:2168310239,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Kraje praktykujące model nordycki",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "93-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
5
@unpublished{UEK:2168287137,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Kraje praktykujące model nordycki",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "147-196",
year = "2014",
}
6
@inbook{UEK:2168293523,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej",
booktitle = "Finanse w polityce makroekonomicznej państwa",
pages = "130-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314806 },
isbn = "978-83-7252-688-5",
}
7
@misc{UEK:2168291467,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "67",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
8
@article{UEK:2168275311,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "34-35",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
9
@unpublished{UEK:2168302531,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Kraje praktykujące model nordycki",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "181-227",
year = "2014",
}
10
@inbook{UEK:2168295063,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
number = "T. 2",
pages = "428-436",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-85-4",
}
11
@article{UEK:2168279269,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Rozwój regionalny - ujęcie systemowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "914",
pages = "73-82",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577},
}
12
@article{UEK:2168273438,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "43-51",
year = "2012",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf},
}
13
@article{UEK:2168265760,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "118",
pages = "94-102",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication},
}
14
@article{UEK:2168236598,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "879",
pages = "43-53",
year = "2012",
}
15
@article{UEK:2168231050,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "858",
pages = "27-37",
year = "2011",
}
16
@article{UEK:53234,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "830",
pages = "129-139",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170647085},
}
17
@article{UEK:53218,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 6",
pages = "83-94",
year = "2010",
}
18
@article{UEK:2168319799,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "W kierunku organizacji inteligentnej",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 4, 2",
pages = "129-140",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160},
}
19
@inbook{UEK:2165816251,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "539-556",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
20
@inbook{UEK:2168313665,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie",
pages = "43-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2009",
isbn = "978-83-916937-4-2",
}
21
@article{UEK:2168343133,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 3, 1",
pages = "31-41",
year = "2009",
url = {http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93},
}
22
@article{UEK:2168329517,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "806",
pages = "15-31",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197},
}
23
@article{UEK:2168343131,
author = "Krzysztof Kocurek",
title = "Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 2, 3",
pages = "21-30",
year = "2008",
url = {http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID