Publications of the selected author

1

Author:
Łukasz Cieślik , Krystyna Dynowska-Chmielewska , Michał Federowicz , Krzysztof Głuc , Jarosław Górniak , Jerzy Hausner , Magdalena Jelonek , Marcin Kędzierski , Stanisław Mazur , Wojciech Paprocki , Barbara Worek
Title:
Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
Physical description:
95 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została opracowana w ramach projektu "Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0". Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019-2020.
ISBN:
978-83-955443-4-7
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168349574
monograph
2

Author:
Magdalena Jelonek , Barbara Worek , Marcin Kocór
Title:
The Best, Average, or Weak? The Level of Competencies of Candidates for the Teaching Profession in European Countries
Source:
Studies on Quality Teachers and Quality In-service Teacher Education / ed. Joanna Madalińska-Michalak - Warsaw: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2020, s. 18-41. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Seria Naukowa Wydawnictwa FRSE ; t. 11)
ISBN:
978-83-66515-32-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353870
chapter in monograph
3

Title:
Necessary Changes, Adverse Effects? : the Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland's Science and Higher Education System
Source:
Management Learning. - Vol. 51, iss. 4 (2020) , s. 472-490. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication is co-financed from the funds allocated by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland to the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168346148
article
4

Title:
Z uczelni na rynek pracy : indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Physical description:
255 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-66470-67-5
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168354018
monograph
5

Author:
Jerzy Hausner , Wojciech Morawski , Wojciech Paprocki , Barbara Surdykowska , Sławomir Adamczyk , Adam Mrozowicki , Sławomira Kamińska-Berezowska , Maciej Frączek , Magdalena Jelonek , Juliusz Gardawski
Title:
Debata seminaryjna : świat (bez) pracy
Source:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 47-129
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Access mode:
Nr:
2168340679
voice in discussion / interview
See main document
6

Author:
Sławomir Adamczyk , Joshua Aizenman , Jerzy Hausner , Magdalena Jelonek , Sławomira Kamińska-Berezowska , Michał Kudłacz , Dagmara Maj-Świstak , Wojciech Paprocki , Shalini Randeria , Michał Rutkowski , Andrzej Sławiński , Barbara Surdykowska , Jerzy Wilkin , Mateusz Zmyślony
Title:
Open Eyes Book. 4
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019
Physical description:
276 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-953363-6-2
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Adamczyk S., Aizenman J., Hausner J., Jelonek M., Kamińska-Berezowska S., Kudłacz M., Maj-Świstak D., Paprocki W., Randeria S., Rutkowski M., Sławiński A., Surdykowska B., Wilkin J., Zmyślony M., (2019), Open Eyes Book. 4, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 256 s. ISBN 978-83-953363-7-9
Nr:
2168340729
monograph
7

Conference:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Title:
Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines?
Source:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 25-29
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Access mode:
Nr:
2168340677
chapter in conference materials
See main document
8

Title:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2017-2019.
ISBN:
978-83-65390-74-5
Access mode:
Level I:
Nr:
2168338137
monograph
See related chapters
9

Title:
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 228-239 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335915
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Wstęp
Source:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-65390-74-5
Access mode:
Nr:
2168338139
preface / summary
See main document
11

Author:
Title:
Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy
Source:
Doskonalenie systemów organizacyjnych / red. Łukasz Sułkowski, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019, s. 31-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4729-3 ; 978-83-233-7013-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342339
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Szymon Czarnik , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Krzysztof Kasparek , Marcin Kocór , Katarzyna Lisek , Piotr Prokopowicz , Anna Strzebońska , Anna Szczucka , Barbara Worek
Title:
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki : raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński, 2019
Physical description:
171 s.: il. + 27 cm
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Research program:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN:
978-83-7633-416-5
Access mode:
Nr:
2168343812
report
13

Title:
Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study
Source:
Sustainability. - vol. 11, iss. 20 (2019) , s. 1-16. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article came into being within a research project which has been financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland as a part of the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (Project No: 021/RID/2018/19).
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168338989
article
14

Conference:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Title:
Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości
Source:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 143-145
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Access mode:
Nr:
2168340685
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Paweł Poszytek , Magdalena Jelonek , Mateusz Jeżowski
Conference:
Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on Research and Methodology, Warszawa, Polska, od 2017-10-25 do 2017-10-27
Title:
The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach
Source:
Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017 / eds. Agnieszka Rybińska, Özgehan Şenyuva - Warsaw: Foundation for the Development of the Education System, 2018, s. 156-164. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Raporty tematyczne FRSE)
ISBN:
978-83-65591-53-1
Access mode:
Nr:
2168330025
chapter in conference materials
16

Author:
Marcin Anholcer , Beata Czarnacka-Chrobot , Katarzyna Czernek-Marszałek , Arkadiusz Kawa , Marek Kośny , Tomasz Kwarciński , Michał Możdżeń , Jerzy Niemczyk , Piotr Trąpczyński , Dorota Appenzeller , Agnieszka Bem , Anna Cierniak-Emerych , Tomasz Geodecki , Magdalena Jelonek , Jarosław Kubiak , Stanisław Macioł , Jacek Pietrucha , Magdalena Rękas , Marcin Baron , Sylwester Białowąs , Artur Hołuj , Grzegorz Krzos , Stanisław Mazur , Iwona Olejnik , Aleksandra Szpulak , Marcin Wojtysiak-Kotlarski , Marcin Zawicki , Dorota Adamek-Hyska , Agnieszka Alińska , Jarosław Bober , Maciej Ciołek , Józef Andrzej Laskowski , Krzysztof Małys , Remigiusz Napiecek , Bartłomiej Nita , Artur Walasik , Bartłomiej Biga , Marcin Dąbrowski , Agata Furlepa-Głuchowska , Aleksandra Lubicz-Posochowska , Adam Majchrzak , Anna Matuszczak , Ambroży Mituś , Paweł Pachuta , Bogusław Półtorak
Title:
Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego - katalog dobrych praktyk : ekspertyzy przygotowane w ramach projektu "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego", finansowanego ze środków programu "Dialog" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publisher address:
Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2018
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2017-2019.
Access mode:
Nr:
2168338627
report
17

Author:
Krzysztof Kasperek , Szymon Czarnik , Magdalena Jelonek
Title:
Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 : raport z badania ludności w wieku 18-70 lat
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2018
Physical description:
64 s.: il.
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168333691
report
18

Author:
Barbara Worek , Magdalena Jelonek , Marcin Kocór
Title:
Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli = Do Teachers Participate in Lifelong Learning? Competencies and the Educational Activities of Teachers
Source:
Edukacja. - nr 1 (140) (2017) , s. 85-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu "Bilans kapitału ludzkiego" (POKL DZ.II.1.3 Z 24.11.2008 r.) przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Ministerial journal list:
c 12.00 pkt
Nr:
2168323421
article
19

Title:
Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych = Youth in the Countryside and in the City - Job Quality and the Diversity of Employment Opportunities for Young People
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 123-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318601
article
20

Author:
Magdalena Jelonek , Marcin Kocór , Barbara Worek
Title:
Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój
Source:
O nową jakość edukacji nauczycieli / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 177-203 - Bibliogr.
Research program:
Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu "Bilans kapitału ludzkiego" (POKL DZ.II.1.3 Z 24.11.2008 r.) przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Pubklicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym "Kapitał ludzki".
ISBN:
978-83-235-2981-1 ; 978-83-235-2989-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323409
chapter in monograph
21

Author:
Title:
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015
Physical description:
159 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-9-5
Access mode:
Nr:
2168292525
textbook
22

Title:
Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project
Source:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 37-46
ISBN:
978-83-7633-397-7
Access mode:
Nr:
2168301185
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Magdalena Jelonek , Krzysztof Kasparek , Mateusz Magierowski
Title:
Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni : na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015
Physical description:
80 s.: il. kolor.; 21x30 cm
Series:
(Edukacja a rynek pracy ; t. 4)
Notes:
Dostępny w World Wide Web
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych). ; Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN:
978-83-7633-262-8
Access mode:
Nr:
2168301275
report
24

Title:
Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education
Source:
The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014 / ed. Jarosław Górniak - Warsaw ; Krakow: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 57-74 - Bibliogr.
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-392-2
Access mode:
Nr:
2168301271
chapter in monograph
25

Title:
Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
54 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168305139
report
26

Author:
Magdalena Jelonek , Marcin Kocór
Title:
Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne
Source:
Diagnoza szkolnictwa wyższego / red. Jarosław Górniak - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2015, s. 178-204. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. ; cz. 3)
ISBN:
978-83-7583-619-6
Access mode:
Nr:
2168300821
chapter in monograph
27

Title:
Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia
Source:
(Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 59-76 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-231-4
Access mode:
Nr:
2168300817
chapter in monograph
28

Title:
Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015
Source:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 86-94
ISBN:
978-83-7633-397-7
Access mode:
Nr:
2168301355
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Marcin Kocór , Szymon Czarnik , Magdalena Jelonek , Konrad Turek , Barbara Worek
Title:
Rekomendacje
Source:
Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 99-105. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-309-0
Access mode:
Nr:
2168300881
varia
30

Title:
Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych
Source:
Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 41-54 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-309-0
Access mode:
Nr:
2168300879
chapter in report
31

Title:
Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania = Youth Employment Interventions - Main Challenges
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (34) (2015) , s. 36-49. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304701
article
See main document
32

Title:
Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje
Source:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 105-110
ISBN:
978-83-7633-261-1
Access mode:
Nr:
2168293045
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Piotr Dardziński , Michał Dulak , Magdalena Jelonek , Marcin Kędzierski , Seweryn Krupnik , Wojciech Przybylski , Arkady Rzegocki , Jan Filip Staniłko
Title:
Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 2014
Physical description:
120 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-939683-0-5
Access mode:
Nr:
2168285621
book
34

Title:
Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy = Univeristy Graduates on the Changing Labour Market
Source:
Rocznik Lubuski. - t. 40, cz. 2a (2014) , s. 191-208. - Tytuł numeru: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego : między edukacją i pracą - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295611
article
35

Author:
Magdalena Jelonek , Patrycja Antosz
Title:
Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość
Source:
Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki / red. Jarosław Górniak - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 143-181 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
987-83-7633-205-5
Access mode:
Nr:
2168285613
chapter in monograph
36

Author:
Magdalena Jelonek , Beata Mazur
Title:
Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie : analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy
Publisher address:
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2014
Physical description:
82 s.: il. kolor.; 28 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-63961-45-9; 978-83-63961-41-1
Access mode:
Nr:
2168285625
report
37

Title:
Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
162 s.: il. kolor.; 28 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168285629
report
38

Author:
Magdalena Jelonek , Patrycja Antosz , Anna Balcerzak-Raczyńska
Title:
Przyszłe kadry polskiej gospodarki : na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014
Physical description:
97 s.: il. kolor.; 21x30 cm
Series:
(Edukacja a rynek pracy ; t. 4)
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
987-83-7633-221-5
Access mode:
Nr:
2168285617
report
39

Author:
Title:
Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [dokument elektroniczny]
Konsultacja:
Banaś Magdalena
, Czechmanowska Danuta
, Furdzik Magdalena
, Drożdż Sylwia
, Kramarz Witold
, Płoskonka Mateusz
, Szczypczyk-Ścisło Ewa
, Wiatr Antoni
, Żądło Jan
, Olawska Edyta
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Physical description:
81 s.: il.
Notes:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168297719
report
40

Author:
Magdalena Jelonek , Patrycja Antosz
Title:
Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future
Source:
Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013 / edited by Jarosław Górniak - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 113-142 - Bibliogr.
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
987-83-7633-293-2
Access mode:
Nr:
2168295613
chapter in monograph
41

Title:
Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania
Source:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 45-55
ISBN:
978-83-7633-261-1
Access mode:
Nr:
2168293021
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie? = HE Graduates in the Malopolska Labour Market : a Resource for Development or System Burden?
Source:
Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku / red. Marta Makuch - Wrocław: Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., 2014, s. 161-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63560-99-7
Access mode:
Nr:
2168294149
chapter in monograph
43

Title:
Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr : raport z badania
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
129 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna również on-line
ISBN:
978-83-89410-42-9
Access mode:
Nr:
2168270848
report
44

Title:
Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [dokument elektroniczny]. [3], ver.1.1
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Physical description:
68 s.: il.
Notes:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168266572
report
45

Title:
Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA2013, s. 30-56 - Bibliogr.
Signature:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290357
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Jan Bereza , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Tomasz Kucharski , Stanisław Mazur , Dariusz Szklarczyk , Wiesław Wańkowicz , Bohdan Turowski , Marcin Zawicki
Title:
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 [dokument elektroniczny]
Kierownik projektu:
Publisher address:
Jasło, Kraków: [b.w.], 2013
Physical description:
131 s.: il.
Research program:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Access mode:
Nr:
2168293897
report
47

Author:
Magdalena Jelonek , Sławomir Wyciślak
Title:
Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy
Source:
Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce / red. nauk. Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz, Ewa Okoń-Horodyńska - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 305-323 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-70-5
Nr:
2168275029
chapter in monograph
48

Author:
Magdalena Jelonek , Dariusz Szklarczyk
Title:
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy
Source:
Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce : raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013, s. 106-147. - Streszcz.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-170-6
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Jelonek M., Szklarczyk D., (2013), Upper Secondary School Leavers and HE Graduates in the Labour Market. [W:] Górniak J. (red.), Youth or Experience? Human Capital in Poland : the Report Concluding the 3rd Round of the BKL Study in 2012, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 106-147. ISBN 978-83-7633-174-4
Nr:
2168270976
chapter in monograph
49

Title:
Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej
Publisher address:
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2013
Physical description:
41 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-768-127-9
Access mode:
Nr:
2168271028
report
50

Title:
Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA2013, s. 98-124 - Bibliogr.
Signature:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290391
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Ewaluacja - co z nią nie tak?
Source:
Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. - nr 4(11) (2013) , s. 18-19. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168271330
article
52

Title:
Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego
Kierownik projektu:
Koordynator:
Publisher address:
Jasło; Kraków: b.w., 2013
Physical description:
124 s.: il.; 28 cm
Series:
(Jasielska Strefa Usług Publicznych)
Notes:
Streszcz., Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168285631
report
53

Title:
Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków : synteza wyników badań [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Physical description:
84 s.: il.
Notes:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168266570
report
54

Author:
Magdalena Jelonek , Dariusz Szklarczyk
Title:
Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego
Source:
Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku / red. Jarosław Górniak - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012, s. 176-199. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-105-8
Access mode:
Nr:
2168270986
chapter in monograph
55

Title:
Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych = Performance Indicators in Higher Education : An Assessment of the Effectiveness and Efficiency of HE Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256624
article
See main document
56

Author:
Marta Bohdziewicz-Lulewicz , Barbara Gil , Jakub Głowacki , Magdalena Jelonek , Ksymena Rosiek
Title:
Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania = Measuring Social Added Value - Main Dilemmas and Challenges
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(5) (2012) , s. 16-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168271302
article
See main document
57

Title:
Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego = Unintended Effects of Human Actions, or the Reforms of the Higher Education System
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nauk.: Jarosław Górniak, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR]. - nr 1 (19), (numer specjalny) (2012) , s. 153-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168258050
article
See main document
58

Title:
Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 115-129
Signature:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168258390
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Magdalena Jelonek , Dariusz Szklarczyk
Title:
Upper Secondary and Higher Schools at the Time of the Demographic Low
Source:
Competencies as the Key to the Development of Poland : Report Concluding the Second Round of the Study of Human Capital in Poland Conducted in 2011 / ed. Jarosław Górniak - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012, s. 176-199. - Summ.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-109-6
Access mode:
Nr:
2168271342
chapter in monograph
60

Author:
Dariusz Szklarczyk , Magdalena Jelonek , Anna Balcerzak-Raczyńska
Title:
Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra : raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
Physical description:
76 s.: il.; 21x30 cm
Notes:
Dostępna również on-line
ISBN:
978-83-7633-198-0
Access mode:
Nr:
2168270982
report
61

Author:
Dariusz Szklarczyk , Magdalena Jelonek
Title:
Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
Physical description:
57 s.: il.; 21x30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-121-8
Access mode:
Nr:
2168270984
report
62

Title:
Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 55-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230822
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Barbara Worek
Title:
Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy
Source:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 41-66. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-929996-1-4
Access mode:
Nr:
2168243078
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych
Source:
Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 73-106. - Dostępny również w angielskiej wersji: "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-12-2
Nr:
2168223558
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Anna Szczucka , Magdalena Jelonek
Title:
Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making : Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland
Publisher address:
Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011
Physical description:
88 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-128-7
Access mode:
Nr:
2168229692
report
66

Conference:
XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, Kraków, Polska, od 2010-09-08 do 2010-09-11
Title:
Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów = Social Productivity of Universities. What are Universities Expected to do Nowadays?
Source:
Rocznik Lubuski. - t. 37, cz. 1 (2011) , s. 143-164. - Tytuł numeru: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226257
article
67

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , K. Keler , S. Krupnik , Norbert Laurisz , B. Worek
Title:
Scenariusze prognostyczne rynku pracy
Source:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 213-249. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-929996-1-4
Access mode:
Nr:
2168243082
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Szymon Czarnik , Maja Dobrzyńska , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Marcin Kocór , Anna Strzebońska , Anna Szczucka , Konrad Turek , Barbara Worek
Title:
Study of Human Capital in Poland : Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010
Publisher address:
Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011
Physical description:
187 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7633-116-4
Access mode:
Nr:
2168229666
report
69

Title:
The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations
Source:
The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations / ed. by Stanisław MAZUR - Krakow: The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, 2011, s. 74-106. - Dostępny również w polskiej wersji: "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-07-8
Nr:
2168223564
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki : raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego"
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Physical description:
100 s.: il.
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-078-5
Access mode:
Nr:
2168229684
report
71

Title:
Students - the Future Force of Polish Economy : Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland
Publisher address:
Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011
Physical description:
100 s.: il.
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-132-4
Access mode:
Nr:
2168229686
report
72

Author:
Anna Szczucka , Magdalena Jelonek
Title:
Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego"
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Physical description:
88 s.: il.
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-074-7
Nr:
2168229690
report
73

Title:
Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego
Source:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 67-145. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-929996-1-4
Access mode:
Nr:
2168243080
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Szymon Czarnik , Maja Dobrzyńska , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Marcin Kocór , Anna Strzebońska , Anna Szczucka , Konrad Turek , Barbara Worek
Title:
Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce : raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Physical description:
187 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-082-2
Access mode:
Nr:
2168226253
report
75

Author:
Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Barbara Worek
Title:
Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość
Source:
W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 35-81
ISBN:
978-83-932962-0-0
Access mode:
Nr:
2168243100
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
72 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-4-5
Access mode:
Nr:
2168243244
report
77

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
68 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-6-9
Access mode:
Nr:
2168243250
report
78

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
84 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-8-3
Access mode:
Nr:
2168243286
report
79

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Joanna Kwinta-Odrzywołek , Joanna Skrzyńska , Hanna Uhl
Title:
Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski
Source:
Małopolskie Studia Regionalne. - 1 (18) (2010) , s. 7-20. - [odczyt: 23.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168243328
article
80

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
52 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-3-8
Access mode:
Nr:
2168243240
report
81

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
66 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-7-6
Access mode:
Nr:
2168243282
report
82

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
68 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-5-2
Access mode:
Nr:
2168243248
report
83

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
128 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-9-0
Access mode:
Nr:
2168243214
report
84

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
84 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-2-1
Access mode:
Nr:
2168243242
report
85

Author:
Magdalena Jelonek , Joanna Skrzyńska
Title:
Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne
Source:
Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010, s. 11-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60005-14-9
Nr:
2168225000
chapter in monograph
86

Author:
Grzegorz Bryda , Magdalena Jelonek , Barbara Worek
Title:
Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne
Source:
Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010, s. 51-76 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60005-14-9
Nr:
2168225010
chapter in monograph
87

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Joanna Kwinta-Odrzywołek , Joanna Skrzyńska , Hanna Uhl
Title:
Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie
Publisher address:
Kraków: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2009
Physical description:
167 s.: il.; 25 cm.
Access mode:
Nr:
2168243414
report
88

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Katarzyna Osiborska , Barbara Worek
Title:
Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego : mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie
Publisher address:
Kraków: [Wojewódzki Urząd Pracy], 2009
Physical description:
70 s.: il.; 25 cm.
Nr:
2168243318
report
89

Title:
Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz? = The University as a Regional Partner : the Recipient, a Company or a Key Player?
Source:
Kultura i Polityka. - nr 5 (2009) , s. 140-154. - Tytuł numeru: Uniwersytet
Access mode:
Nr:
2168255424
article
90

Author:
Małgorzata Dudziak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Barbara Worek
Title:
Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania
Source:
Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008, s. 127-147. - [odczyt: 22.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-904936-8-8
Access mode:
Nr:
2168243066
chapter in monograph
91

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Anna Szczucka , Barbara Worek
Title:
Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce : skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych
Publisher address:
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008
Physical description:
59 s.: il.; 25 cm.
Notes:
[odczyt: 23.01.2013], Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-927362-0-2
Access mode:
Nr:
2168243296
report
92

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Janusz Wachnicki , Barbara Worek
Title:
Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie
Source:
Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / [red. nauk. Bożena Pietras-Goc] - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008, s. 71-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60005-08-8
Access mode:
Nr:
2168225466
chapter in monograph
93

Author:
Magdalena Jelonek , Barbara Worek
Title:
Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie
Source:
Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008, s. 95-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-904936-8-8
Access mode:
Nr:
2168243062
chapter in monograph
94

Author:
Magdalena Jelonek , Anna Strzebońska , Barbara Worek
Title:
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport w wywiadów grupowych : wersja skrócona
Redaktor:
Worek Barbara
Publisher address:
Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008
Physical description:
30 s.: il.; 25 cm.
Nr:
2168243402
report
95

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Barbara Worek
Title:
Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki
Source:
Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / [red. nauk. Bożena Pietras-Goc] - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008, s. 143-163
ISBN:
978-83-60005-08-8
Access mode:
Nr:
2168243312
chapter in monograph
96

Author:
Magdalena K. Jelonek , Barbara Worek
Title:
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie
Source:
WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008, s. 251-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-281-0
Nr:
2168225016
chapter in monograph
97

Author:
Magdalena Jelonek , Anna Strzebońska , Barbara Worek
Title:
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport z wywiadów grupowych
Redaktor:
Worek Barbara
Publisher address:
Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008
Physical description:
104 s.: il.; 25 cm.
Access mode:
Nr:
2168243436
report
98

Title:
Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie
Source:
Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008, s. 61-75. - [odczyt: 22.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-904936-8-8
Access mode:
Nr:
2168243060
chapter in monograph
99

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Anna Jurczak , Seweryn Krupnik , Przemysław Majkut , Jolanta Perek-Białas , Barbara Worek
Title:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : analiza danych zastanych : raport z pierwszego etapu badań naukowych
Publisher address:
Kraków: UJ, 2007
Physical description:
253 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168243356
report
100

Title:
Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego : raport z analizy danych zastanych
Publisher address:
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2007
Physical description:
95 s.: il.; 24 cm.
Notes:
[odczyt: 23.01.2013], Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-904936-0-2
Access mode:
Nr:
2168243324
report
101

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Barbara Worek
Title:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z trzeciego etapu badań naukowych : badania jakościowe
Publisher address:
Kraków: UJ, 2007
Physical description:
116 s.: il.; 24 cm.
Access mode:
Nr:
2168243372
report
102

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Anna Szczucka , Barbara Worek
Title:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z czwartego etapu badań naukowych
Publisher address:
Kraków: UJ, 2007
Physical description:
123 s.: il.; 24 cm.
Access mode:
Nr:
2168243378
report
103

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Anna Szczucka , Barbara Worek
Title:
Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z szóstego etapu badań naukowych : badania ilościowe przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: UJ, 2007
Physical description:
118 s.: il.; 24 cm.
Access mode:
Nr:
2168243386
report
104

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Karolina Łukasiewicz , Barbara Worek
Title:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców : raport z drugiego etapu badań naukowych : badania jakościowe
Publisher address:
Kraków: UJ, 2007
Physical description:
65 s.: il.; 24 cm.
Access mode:
Nr:
2168243364
report
105

Author:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Barbara Worek , Anna Małodzińska , Seweryn Krupnik
Title:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z piątego etapu badań naukowych : badania ilościowe
Publisher address:
Kraków: UJ, 2007
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm.
Access mode:
Nr:
2168243382
report
106

Title:
Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów = The Validity of University Rankings
Source:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 214-221. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2168224994
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji = The Measurement of Customer Satisfaction in the Sector of Public Services, Based on Importance-Performance Analysis
Source:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2006) , s. 17-22. - Summ.
Nr:
2168245024
article
108

Author:
Jolanta Perek-Białas , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Anna Małodzińska
Title:
Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze = Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung
Source:
Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka und Marta Chechelska-Dziepak - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006, s. 257-271 - Bibliogr.. - Dostępna także na CD
ISBN:
83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
Nr:
2168225528
chapter in conference materials
109

Author:
Jolanta Perek-Białas , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Anna Małodzińska
Title:
Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung = Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze
Source:
Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka und Marta Chechelska-Dziepak - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006, s. 63-78 - Bibliogr.. - Dostępna także na CD
ISBN:
83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
Nr:
2168225126
chapter in conference materials
110

Author:
Jolanta Perek-Białas , Barbara Worek , Magdalena Jelonek , Anna Jurczak , Anna Małodzińska , Karolina Keler
Title:
Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Publisher address:
Kraków: UJ, 2005
Physical description:
109 s.: il.; 24 cm.
Notes:
[odczyt: 23.01.2013], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168243340
report
1
Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce / red. Jerzy HAUSNER ; autorzy: Łukasz Cieślik, Krystyna Dynowska-Chmielewska, Michał Federowicz, Krzysztof GŁUC, Jarosław Górniak, Jerzy HAUSNER, Magdalena JELONEK, Marcin KĘDZIERSKI, Stanisław MAZUR, Wojciech Paprocki, Barbara Worek. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - 95 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955443-4-7. - Pełny tekst: https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1010/a969_A_Poza-horyzont.-Kurs-na-edukacj%C4%99.pdf?v2.8
2
The Best, Average, or Weak? The Level of Competencies of Candidates for the Teaching Profession in European Countries / Magdalena JELONEK, Barbara Worek, Marcin Kocór // W: Studies on Quality Teachers and Quality In-service Teacher Education / ed. Joanna Madalińska-Michalak. - Warsaw: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2020. - (Seria Naukowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 11). - S. 18-41. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66515-32-1. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/media/TEPE_tom_2_online_0J5n8aT.pdf
3
Necessary Changes, Adverse Effects? : the Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland's Science and Higher Education System / Magdalena JELONEK, Stanisław MAZURNecessary Changes, Adverse Effects? : the Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland's Science and Higher Education System / Magdalena JELONEK, Stanisław MAZUR // Management LearningManagement Learning. - Vol. 51, iss. 4 (2020), s. 472-490Vol. 51, iss. 4 (2020), s. 472-490. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1350-50761350-5076
4
Z uczelni na rynek pracy : indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne / Magdalena JELONEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - 255 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66470-67-5
5
Debata seminaryjna : świat (bez) pracy / Jerzy HAUSNER, Wojciech Morawski, Wojciech Paprocki, Barbara Surdykowska, Sławomir Adamczyk, Adam Mrozowicki, Sławomira Kamińska-Berezowska, Maciej FRĄCZEK, Magdalena JELONEK, Juliusz Gardawski // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 47-129. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
6
Open Eyes Book. 4 / Sławomir Adamczyk, Joshua Aizenman, Jerzy HAUSNER, Magdalena JELONEK, Sławomira Kamińska-Berezowska, Michał KUDŁACZ, Dagmara Maj-Świstak, Wojciech Paprocki, Shalini Randeria, Michał Rutkowski, Andrzej Sławiński, Barbara Surdykowska, Jerzy Wilkin, Mateusz Zmyślony. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - 276 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-953363-6-2
7
Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines? / Magdalena JELONEK // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 25-29. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
8
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-74-5. - Pełny tekst: http://sciezkiekonomii.pl/wp-content/uploads/2019/09/monografia.pdf
9
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych / Katarzyna KWARCIŃSKA, Magdalena JELONEK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 228-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
10
Wstęp / Magdalena JELONEK // W: Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-83-65390-74-5. - Pełny tekst: http://sciezkiekonomii.pl/wp-content/uploads/2019/09/monografia.pdf
11
Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy / Magdalena JELONEK // W: Doskonalenie systemów organizacyjnych / red. Łukasz Sułkowski, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019. - S. 31-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4729-3 ; 978-83-233-7013-0
12
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki : raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018 / Szymon Czarnik, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Krzysztof Kasparek, Marcin Kocór, Katarzyna Lisek, Piotr Prokopowicz, Anna Strzebońska, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński, 2019. - 171 s. : il. + 27 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - ISBN 978-83-7633-416-5. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/13-RAPORT-Aktywnosc-zawodowa-i-edukacyjna---internet_190926.pdf
13
Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study / Magdalena JELONEK, Maria URBANIECDevelopment of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study / Magdalena JELONEK, Maria URBANIEC // SustainabilitySustainability. - vol. 11, iss. 20 (2019), s. 1-16vol. 11, iss. 20 (2019), s. 1-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5716. - ISSN 2071-10502071-1050
14
Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości / Magdalena JELONEK // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 143-145. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
15
The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach / Paweł Poszytek, Magdalena JELONEK, Mateusz Jeżowski // W: Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017 / eds. Agnieszka Rybińska, Özgehan Şenyuva. - Warsaw: Foundation for the Development of the Education System, 2018. - (Raporty tematyczne FRSE). - (2018), s. 156-164. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-53-1. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/media/Evidence_based_Policy_in_Erasmus.pdf
16
Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego - katalog dobrych praktyk : ekspertyzy przygotowane w ramach projektu "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego", finansowanego ze środków programu "Dialog" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Marcin Anholcer, Beata Czarnacka-Chrobot, Katarzyna Czernek-Marszałek, Arkadiusz Kawa, Marek Kośny, Tomasz KWARCIŃSKI, Michał MOŻDŻEŃ, Jerzy Niemczyk, Piotr Trąpczyński, Dorota Appenzeller, Agnieszka Bem, Anna Cierniak-Emerych, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK, Jarosław Kubiak, Stanisław Macioł, Jacek Pietrucha, Magdalena Rękas, Marcin Baron, Sylwester Białowąs, Artur HOŁUJ, Grzegorz Krzos, Stanisław MAZUR, Iwona Olejnik, Aleksandra Szpulak, Marcin Wojtysiak-Kotlarski, Marcin ZAWICKI, Dorota Adamek-Hyska, Agnieszka Alińska, Jarosław BOBER, Maciej Ciołek, Józef Andrzej LASKOWSKI, Krzysztof Małys, Remigiusz Napiecek, Bartłomiej Nita, Artur Walasik, Bartłomiej BIGA, Marcin Dąbrowski, Agata Furlepa-Głuchowska, Aleksandra Lubicz-Posochowska, Adam Majchrzak, Anna Matuszczak, Ambroży MITUŚ, Paweł Pachuta, Bogusław Półtorak. - Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2018. - Pełny tekst: http://sciezkiekonomii.pl/wp-content/uploads/2018/08/%C5%9Acie%C5%BCki-dostosowania-dobre-praktyki.pdf
17
Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 : raport z badania ludności w wieku 18-70 lat / Krzysztof Kasperek, Szymon Czarnik, Magdalena JELONEK. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2018. - 64 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/bkl%202017%20raport%20ludno.pdf
18
Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli = Do Teachers Participate in Lifelong Learning? Competencies and the Educational Activities of Teachers / Barbara Worek, Magdalena JELONEK, Marcin KocórCzy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli = Do Teachers Participate in Lifelong Learning? Competencies and the Educational Activities of Teachers / Barbara Worek, Magdalena JELONEK, Marcin KocórCzy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli = Do Teachers Participate in Lifelong Learning? Competencies and the Educational Activities of Teachers / Barbara Worek, Magdalena JELONEK, Marcin Kocór // EdukacjaEdukacjaEdukacja. - nr 1 (140) (2017), s. 85-107nr 1 (140) (2017), s. 85-107nr 1 (140) (2017), s. 85-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-6-worek-i-in-aktywnosc-edukacyjna-nauczycieli.pdf. - ISSN 0239-68580239-68580239-6858
19
Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych = Youth in the Countryside and in the City - Job Quality and the Diversity of Employment Opportunities for Young People / Magdalena JELONEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 123-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1284/964. - ISSN 1898-6447
20
Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój / Magdalena JELONEK, Marcin Kocór, Barbara Worek // W: O nową jakość edukacji nauczycieli / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017. - S. 177-203. - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-2981-1 ; 978-83-235-2989-7
21
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika / red. Marek ĆWIKLICKI ; aut.: Marek ĆWIKLICKI, Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA, Magdalena Banaś, Agata MACHNIK-PADO, Łukasz Maźnica. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-9-5. - Pełny tekst: https://wizard.uek.krakow.pl/~cwiklicm/wp-content/uploads/Podrecznik_uzytkownika_NAWIKUS.pdf
22
Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project / Magdalena JELONEK // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 37-46. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=37&view=Fit
23
Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni : na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Magdalena JELONEK, Krzysztof Kasparek, Mateusz Magierowski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - 80 s. : il. kolor. ; 21x30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Edukacja a rynek pracy ; t. 4). - ISBN 978-83-7633-262-8. - Pełny tekst: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_mlodzi_na_rynku_pracy_srodek.pdf
24
Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education / Magdalena JELONEK // W: The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014 / ed. Jarosław Górniak. - Warsaw ; Krakow: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 57-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7633-392-2. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_V_podsumowujacy_ENG_pop.pdf
25
Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych / Jan BEREZA, Magdalena JELONEK, Stanisław MAZUR, Marek Oramus. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 54 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/287210253_Efektywnosc_wspolpracy_polskich_jednostek_samorzadu_terytorialnego_z_partnerami_z_innych_panstw_podejmowanej_w_ramach_zrzeszen_miedzynarodowych
26
Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne / Magdalena JELONEK, Marcin KOCÓR // W: Diagnoza szkolnictwa wyższego / red. Jarosław Górniak. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2015. - (Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. ; cz. 3). - S. 178-204. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7583-619-6. - Pełny tekst: www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/cz_iii_program_001244_diagnoza.pdf
27
Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia / Magdalena JELONEK // W: (Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 59-76. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-231-4. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/(Nie)wykorzystany%20potencjal%20-%20PARP.pdf
28
Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015 / Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK, Jarosław PLICHTA // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 86-94. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit
29
Rekomendacje / Marcin Kocór, Szymon Czarnik, Magdalena JELONEK, Konrad Turek, Barbara Worek // W: Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 99-105. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-309-0. - Pełny tekst: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_policy_paper_srodek_pop7.pdf?1449138211#page=99=Fit
30
Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych / Magdalena JELONEK // W: Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 41-54. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-309-0. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_policy%20paper_srodek.pdf
31
Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania = Youth Employment Interventions - Main Challenges / Magdalena JELONEK // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (34) (2015), s. 36-49. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP34/ZP34-3.pdf. - ISSN 1898-3529
32
Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje / Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK, Jarosław PLICHTA // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 105-110. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=106&view=Fit
33
Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa / Piotr Dardziński, Michał Dulak, Magdalena JELONEK, Marcin KĘDZIERSKI, Seweryn Krupnik, Wojciech Przybylski, Arkady Rzegocki, Jan Filip Staniłko. - Kraków : Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 2014. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-939683-0-5. - Pełny tekst: http://lepszapolska.org/wp-content/uploads/2014/08/Raport-Przedsiebiorczosc-Glupcze.pdf
34
Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy = Univeristy Graduates on the Changing Labour Market / Magdalena JELONEK // Rocznik Lubuski. - t. 40, cz. 2a (2014), s. 191-208. - Summ.. - Tytuł numeru: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego : między edukacją i pracą. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocznik_40_2a.pdf#page=191&view=Fit. - ISSN 0485-3083
35
Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość / Magdalena JELONEK, Patrycja Antosz // W: Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki : raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. / red. Jarosław Górniak. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 143-181. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 987-83-7633-205-5. - Pełny tekst: http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/ee4045d5-357a-4ab7-a8f7-f408761184f4#page=144=Fit
36
Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie : analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy / [Magda JELONEK, Beata Mazur]. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2014. - 82 s. : il. kolor. ; 28 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-63961-45-9; 978-83-63961-41-1
37
Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania / [Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 162 s. : il. kolor. ; 28 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor5/raport_ewal_ex_post_komponentu_wdrozeniowego.pdf
38
Przyszłe kadry polskiej gospodarki : na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Magda JELONEK, Patrycja Antosz, Anna Balcerzak-Raczyńska. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - 97 s. : il. kolor. ; 21x30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Edukacja a rynek pracy ; t. 4). - ISBN 987-83-7633-221-5. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/20014.pdf
39
Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [on-line] / [red. Marek ĆWIKLICKI ; autorzy: Marek ĆWIKLICKI, Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA ; konsultacja: Magdalena Banaś, Danuta Czechmanowska, Sylwia Drożdż, Magdalena Furdzik, Witold Kramarz, Agata MACHNIK-PADO, Edyta Olawska, Mateusz Płoskonka, Ewa Szczypczyk-Ścisło, Antoni Wiatr, Jan Żądło]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 81 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/PF/Finalna_wersja_metody_NAWIKUS.pdf
40
Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future / Magdalena JELONEK, Patrycja Antosz // W: Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013 / edited by Jarosław Górniak. - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 113-142. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7633-293-2. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_Competencies%20of%20Poles_IV.pdf
41
Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania / Magdalena JELONEK // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 45-55. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=46&view=Fit
42
Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie? = HE Graduates in the Malopolska Labour Market : a Resource for Development or System Burden? / Magdalena JELONEK // W: Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku / red. Marta Makuch. - Wrocław: Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., 2014. - S. 161-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63560-99-7. - Pełny tekst: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64012/Wspolczesny_rynek_pracy.pdf
43
Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr : raport z badania / Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 129 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - Dostępna również on-line. - ISBN 978-83-89410-42-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Raport_SWD.pdf
44
Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [on-line]. [3], ver.1.1 / Marek ĆWIKLICKI (red.), Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Stanisław MAZUR, Anna PAWLINA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 68 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/08/3_NAWIKUS_wstepna_wersja_PF_ver_1_1.pdf
45
Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia / Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 30-56. - Bibliogr.
46
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 [on-line] / [Jan BEREZA, Magdalena JELONEK, Seweryn Krupnik, Tomasz Kucharski, Stanisław MAZUR (kierownik projektu), Dariusz Szklarczyk, Wiesław Wańkowicz, Bohdan Turowski, Marcin ZAWICKI]. - Jasło, Kraków : [b.w.], 2013. - 131 s. : il. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwj5son8gaHIAhUE2xoKHUGIAZY&url=http%3A%2F%2Fwww.strefajaslo.pl%2Fdownload%2FStrategia.pdf&usg=AFQjCNEKTULTLQaLXu9Pm9BXpfYC3GF86w
47
Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy / Magdalena JELONEK, Sławomir Wyciślak // W: Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce / red. nauk. Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz, Ewa Okoń-Horodyńska. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 305-323. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-70-5
48
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk // W: Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce : raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 106-147. - Streszcz. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-170-6. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/16433.pdf#https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Raport_2013_eng.pdf
49
Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej / Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2013. - 41 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-768-127-9. - Pełny tekst: http://swd.msap.uek.krakow.pl/pliki/Mierzenie%20spo%C5%82ecznej%20warto%C5%9Bci%20dodanej%20podmiot%C3%B3w%20ekonomii%20spo%C5%82ecznej%20w%20Polsce.pdf
50
Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie / Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 98-124. - Bibliogr.
51
Ewaluacja - co z nią nie tak? / Magdalena JELONEK // Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. - nr 4(11) (2013), s. 18-19. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://new.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/AZP_11_4_11_2013.pdf#page=18&view=Fit. - ISSN 2082-7792
52
Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego / Magdalena JELONEK - koordynator prac nad diagnozą, Katarzyna KWARCIŃSKA, Iwona Krzywda, Stanisław MAZUR - kierownik projektu, Marcin ZAWICKI - koordynator badań. - Jasło; Kraków : b.w., 2013. - 124 s. : il. ; 28 cm. - Streszcz. - Dostępny w World Wide Web. - (Jasielska Strefa Usług Publicznych). - Pełny tekst: http://www2.um.jaslo.pl/diagnozy/Diagnoza%20kapita%c5%82u%20intelektualnego/Diagnoza%203_30-11-2013.docx
53
Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków : synteza wyników badań [on-line] / Marek ĆWIKLICKI (red.), Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Ambroży MITUŚ, Anna PAWLINA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 84 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/06/Analiza_systemu_kontraktowania_us%C5%82ug_spo%C5%82ecznych_raport.pdf
54
Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk // W: Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku / red. Jarosław Górniak. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - S. 176-199. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-105-8. - Pełny tekst: https://www.careers.uni.wroc.pl/media/uploads/Raport2012_e.pdf
55
Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych = Performance Indicators in Higher Education : An Assessment of the Effectiveness and Efficiency of HE Institutions / Magdalena JELONEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
56
Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania = Measuring Social Added Value - Main Dilemmas and Challenges / Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Barbara Gil, Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK, Ksymena ROSIEKPomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania = Measuring Social Added Value - Main Dilemmas and Challenges / Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Barbara Gil, Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK, Ksymena ROSIEKPomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania = Measuring Social Added Value - Main Dilemmas and Challenges / Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Barbara Gil, Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK, Ksymena ROSIEKPomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania = Measuring Social Added Value - Main Dilemmas and Challenges / Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Barbara Gil, Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK, Ksymena ROSIEKPomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania = Measuring Social Added Value - Main Dilemmas and Challenges / Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Barbara Gil, Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK, Ksymena ROSIEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(5) (2012), s. 16-32nr 2(5) (2012), s. 16-32nr 2(5) (2012), s. 16-32nr 2(5) (2012), s. 16-32nr 2(5) (2012), s. 16-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022012/es022012-2.pdf. - ISSN 2081-321X2081-321X2081-321X2081-321X2081-321X
57
Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego = Unintended Effects of Human Actions, or the Reforms of the Higher Education System / Magdalena JELONEK // Zarządzanie Publiczne / [red. nauk.: Jarosław Górniak, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR]. - nr 1 (19), (numer specjalny) (2012), s. 153-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-1_19.pdf. - ISSN 1898-3529
58
Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich / Magdalena JELONEK // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 115-129
59
Upper Secondary and Higher Schools at the Time of the Demographic Low / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk // W: Competencies as the Key to the Development of Poland : Report Concluding the Second Round of the Study of Human Capital in Poland Conducted in 2011 / ed. Jarosław Górniak. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - S. 176-199. - Summ. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-109-6. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Raport2012_eng.pdf
60
Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra : raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk, Anna Balcerzak-Raczyńska. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - 76 s. : il. ; 21x30 cm. - Dostępna również on-line. - ISBN 978-83-7633-198-0. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15090.pdf
61
Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - 57 s. : il. ; 21x30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-121-8. - Pełny tekst: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120425224717/Kogo_kszta_c_polskie_szko_y.pdf?1335386999
62
Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna / Magdalena JELONEK // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 55-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
63
Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy / M. JELONEK, K. Keler, S. Krupnik, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 41-66. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
64
Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych / Magdalena JELONEK, Maciej GNELA // W: Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych / red. Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 73-106. - Dostępny również w angielskiej wersji: "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations". - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-12-2
65
Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making : Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland / Anna Szczucka, Magdalena JELONEK. - Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011. - 88 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-128-7. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL3_2011_Polands_secondary.pdf
66
Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów = Social Productivity of Universities. What are Universities Expected to do Nowadays? / Magdalena JELONEK // Rocznik Lubuski. - t. 37, cz. 1 (2011), s. 143-164. - Summ.. - Tytuł numeru: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 0485-3083
67
Scenariusze prognostyczne rynku pracy / M. FRĄCZAK, J. Górniak, M. JELONEK, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 213-249. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
68
Study of Human Capital in Poland : Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010 / Szymon Czarnik, Maja Dobrzyńska, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Karolina Keler, Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek. - Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011. - 187 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7633-116-4
69
The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations / Magdalena JELONEK, Maciej GNELA // W: The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations / ed. by Stanisław MAZUR. - Krakow: The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, 2011. - S. 74-106. - Dostępny również w polskiej wersji: "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych". - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-07-8
70
Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki : raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego" / Magdalena JELONEK. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 100 s. : il. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-078-5. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Studenci_-_przyszle_kadry_polskiej_gospodarki.pdf
71
Students - the Future Force of Polish Economy : Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland / Magdalena JELONEK. - Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011. - 100 s. : il. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-132-4. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL1_2011Students_popr2.pdf
72
Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego" / Anna Szczucka, Magdalena JELONEK. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 88 s. : il. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-074-7
73
Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego / M. FRĄCZAK, J. Górniak, M. JELONEK, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 67-145. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
74
Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce : raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku / Szymon Czarnik, Maja Dobrzyńska, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Karolina Keler, Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 187 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-082-2
75
Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość / M. JELONEK, K. Keler, B. Worek // W: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 35-81. - ISBN 978-83-932962-0-0
76
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 72 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-4-5
77
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-6-9
78
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 84 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-8-3
79
Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Joanna Skrzyńska, Hanna UhlUczelnie wyższe a rozwój Małopolski / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Joanna Skrzyńska, Hanna UhlUczelnie wyższe a rozwój Małopolski / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Joanna Skrzyńska, Hanna UhlUczelnie wyższe a rozwój Małopolski / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Joanna Skrzyńska, Hanna UhlUczelnie wyższe a rozwój Małopolski / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Joanna Skrzyńska, Hanna Uhl // Małopolskie Studia RegionalneMałopolskie Studia RegionalneMałopolskie Studia RegionalneMałopolskie Studia RegionalneMałopolskie Studia Regionalne. - 1 (18) (2010), s. 7-201 (18) (2010), s. 7-201 (18) (2010), s. 7-201 (18) (2010), s. 7-201 (18) (2010), s. 7-20. - [odczyt: 23.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/10/MSR_1_18_2010_www.pdf. - ISSN 1895-92021895-92021895-92021895-92021895-9202
80
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 52 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-3-8
81
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 66 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-7-6
82
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-5-2
83
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 128 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-9-0
84
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 84 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-2-1
85
Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne / Magdalena Jelonek, Joanna Skrzyńska // W: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed. - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010. - S. 11-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60005-14-9
86
Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne / Grzegorz Bryda, Magdalena Jelonek, Barbara Worek // W: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed. - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010. - S. 51-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60005-14-9
87
Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Joanna Skrzyńska, Hanna Uhl. - Kraków : Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2009. - 167 s. : il. ; 25 cm
88
Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego : mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Katarzyna Osiborska, Barbara Worek. - Kraków : [Wojewódzki Urząd Pracy], 2009. - 70 s. : il. ; 25 cm
89
Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz? = The University as a Regional Partner : the Recipient, a Company or a Key Player? / Magdalena Jelonek // Kultura i Polityka. - nr 5 (2009), s. 140-154. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57. - ISSN 1899-4466
90
Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania / Małgorzata Dudzik, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Barbara Worek // W: Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek. - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - S. 127-147. - [odczyt: 22.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-904936-8-8
91
Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce : skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - 59 s. : il. ; 25 cm. - [odczyt: 23.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-927362-0-2. - Pełny tekst: https://www.pociagdokariery.pl/publikacje-1/74,badania-diagnozujace-sytuacje-w-obszarze-ksztalcenia-ustawicznego-w-malopolsce-skrot-najwazniejszych-wynikow-wszystkich-etapow-badan-naukowych
92
Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Janusz Wachnicki, Barbara Worek // W: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / [red. nauk. Bożena Pietras-Goc]. - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008. - S. 71-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60005-08-8
93
Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie / Magdalena Jelonek, Barbara Worek // W: Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek. - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - S. 95-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-904936-8-8
94
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport w wywiadów grupowych : wersja skrócona / Magdalena Jelonek, Anna Strzebońska, Barbara Worek ; Barbara Worek (kierownictwo naukowe). - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008. - 30 s. : il. ; 25 cm
95
Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Barbara Worek // W: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / [red. nauk. Bożena Pietras-Goc]. - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008. - S. 143-163. - ISBN 978-83-60005-08-8
96
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie / Magdalena K. Jelonek, Barbara Worek // W: WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. - S. 251-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-281-0
97
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport z wywiadów grupowych / Magdalena Jelonek, Anna Strzebońska, Barbara Worek ; Barbara Worek (kierownictwo naukowe). - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008. - 104 s. : il. ; 25 cm
98
Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie / Magdalena Jelonek // W: Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek. - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - S. 61-75. - [odczyt: 22.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-904936-8-8. - Pełny tekst: http://www.pociagdokariery.pl/Lists/WUPArticles/Attachments/42/Kszta%C5%82cenie%20przez%20ca%C5%82e%20%C5%BCycie%20-%20perspektywa%20Ma%C5%82opolski.PDF#page=61&view=Fit
99
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : analiza danych zastanych : raport z pierwszego etapu badań naukowych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Anna Jurczak, Seweryn Krupnik, Przemysław Majkut, Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 253 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz.
100
Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego : raport z analizy danych zastanych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2007. - 95 s. : il. ; 24 cm. - [odczyt: 23.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-904936-0-2. - Pełny tekst: http://www.rynekpracy.obserwatoria.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/segmentacja/segmentacja.pdf
101
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z trzeciego etapu badań naukowych : badania jakościowe / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 116 s. : il. ; 24 cm
102
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z czwartego etapu badań naukowych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 123 s. : il. ; 24 cm
103
Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z szóstego etapu badań naukowych : badania ilościowe przedsiębiorstw / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 118 s. : il. ; 24 cm
104
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców : raport z drugiego etapu badań naukowych : badania jakościowe / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Karolina Łukasiewicz, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 65 s. : il. ; 24 cm
105
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z piątego etapu badań naukowych : badania ilościowe / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Barbara Worek, Anna Małodzińska, Seweryn Krupnik. - Kraków : UJ, 2007. - 150 s. : il. ; 24 cm
106
Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów = The Validity of University Rankings / Magdalena Jelonek // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 214-221. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
107
Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji = The Measurement of Customer Satisfaction in the Sector of Public Services, Based on Importance-Performance Analysis / Magdalena Jelonek // Marketing i Rynek. - nr 12 (2006), s. 17-22. - Summ. - ISSN 1231-7853
108
Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze = Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung / Jolanta Perek-Białas, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Anna Małodzińska // W: Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005 = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka und Marta Chechelska-Dziepak. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 257-271. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - ISBN 83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
109
Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung = Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze / Jolanta Perek-Białas, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Anna Małodzińska // W: Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005 = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka und Marta Chechelska-Dziepak. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 63-78. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - ISBN 83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
110
Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 / kier. Jarosław Górniak ; [aut.:] Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek, Magdalena Jelonek, Anna Jurczak, Anna Małodzińska, Karolina Keler. - Kraków : UJ, 2005. - 109 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz.. - [odczyt: 23.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rzl_016.pdf
1
Cieślik Ł., Dynowska-Chmielewska K., Federowicz M., Głuc K., Górniak J., Hausner J., Jelonek M., Kędzierski M., Mazur S., Paprocki W., Worek B., (2020), Poza horyzont: kurs na edukację: przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, Hausner J. (red.), Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 95 s.
2
Jelonek M., Worek B., Kocór M., (2020), The Best, Average, or Weak? The Level of Competencies of Candidates for the Teaching Profession in European Countries. [W:] Madalińska-Michalak J. (red.), Studies on Quality Teachers and Quality In-service Teacher Education, Warsaw : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, s. 18-41.
3
Jelonek M., Mazur S., (2020), Necessary Changes, Adverse Effects? : the Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland's Science and Higher Education System, "Management Learning", Vol. 51, iss. 4, s. 472-490.
4
Jelonek M., (2020), Z uczelni na rynek pracy: indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 255 s.
5
Hausner J., Morawski W., Paprocki W., Surdykowska B., Adamczyk S., Mrozowicki A., Kamińska-Berezowska S., Frączek M., Jelonek M., Gardawski J., (2019), Debata seminaryjna : świat (bez) pracy. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 47-129.
6
Adamczyk S., Aizenman J., Hausner J., Jelonek M., Kamińska-Berezowska S., Kudłacz M., Maj-Świstak D., Paprocki W., Randeria S., Rutkowski M., Sławiński A., Surdykowska B., Wilkin J., Zmyślony M., (2019), Open Eyes Book. Cz. 4, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 276 s.
7
Jelonek M., (2019), Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines?. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 25-29.
8
Jelonek M. (red.), (2019), Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce: konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 144 s.
9
Kwarcińska K., Jelonek M., (2019), Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 228-239.
10
Jelonek M., (2019), Wstęp. [W:] Jelonek M. (red.), Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 7-11.
11
Jelonek M., (2019), Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy. [W:] Sułkowski Ł., Wach K. (red.), Doskonalenie systemów organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 31-41.
12
Czarnik S., Górniak J., Jelonek M., Kasparek K., Kocór M., Lisek K., Prokopowicz P., Strzebońska A., Szczucka A., Worek B., (2019), Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki: raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 171 s.
13
Jelonek M., Urbaniec M., (2019), Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study, "Sustainability", vol. 11, iss. 20, s. 1-16; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5716
14
Jelonek M., (2019), Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 143-145.
15
Poszytek P., Jelonek M., Jeżowski M., (2018), The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach. [W:] Rybińska A., Şenyuva Ö. (red.), Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017, Warsaw : Foundation for the Development of the Education System, s. 156-164.
16
Anholcer M., Czarnacka-Chrobot B., Czernek-Marszałek K., Kawa A., Kośny M., Kwarciński T., Możdżeń M., Niemczyk J., Trąpczyński P., Appenzeller D., Bem A., Cierniak-Emerych A., Geodecki T., Jelonek M., Kubiak J., Macioł S., Pietrucha J., Rękas M., Baron M., Białowąs S., Hołuj A., Krzos G., Mazur S., Olejnik I., Szpulak A., Wojtysiak-Kotlarski M., Zawicki M., Adamek-Hyska D., Alińska A., Bober J., Ciołek M., Laskowski J., Małys K., Napiecek R., Nita B., Walasik A., Biga B., Dąbrowski M., Furlepa-Głuchowska A., Lubicz-Posochowska A., Majchrzak A., Matuszczak A., Mituś A., Pachuta P., Półtorak B., (2018), Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego - katalog dobrych praktyk: ekspertyzy przygotowane w ramach projektu "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego", finansowanego ze środków programu "Dialog" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
17
Kasperek K., Czarnik S., Jelonek M., (2018), Bilans Kapitału Ludzkiego 2017: raport z badania ludności w wieku 18-70 lat, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 64 s.
18
Worek B., Jelonek M., Kocór M., (2017), Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli, "Edukacja", nr 1 (140), s. 85-107; http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-6-worek-i-in-aktywnosc-edukacyjna-nauczycieli.pdf
19
Jelonek M., (2017), Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 123-139; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1284/964
20
Jelonek M., Kocór M., Worek B., (2017), Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój. [W:] Madalińska-Michalak J. (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 177-203.
21
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Pawlina A., Banaś M., Machnik-Pado A., Maźnica Ł., (2015), NAWIKUS: narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych: podręcznik użytkownika, Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 159 s.
22
Jelonek M., (2015), Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 37-46.
23
Jelonek M., Kasparek K., Magierowski M., (2015), Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni: na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 80 s.
24
Jelonek M., (2015), Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education. [W:] Górniak J. (red.), The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014, Warsaw ; Krakow : Polish Agency for Enterprise Development, s. 57-74.
25
Bereza J., Jelonek M., Mazur S., Oramus M., (2015), Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 54 s.
26
Jelonek M., Kocór M., (2015), Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne. [W:] Górniak J. (red.), Diagnoza szkolnictwa wyższego, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 178-204.
27
Jelonek M., (2015), Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia. [W:] Górniak J. (red.), (Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 59-76.
28
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., Plichta J., (2015), Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 86-94.
29
Kocór M., Czarnik S., Jelonek M., Turek K., Worek B., (2015), Rekomendacje. [W:] Górniak J. (red.), Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań: na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 99-105.
30
Jelonek M., (2015), Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych. [W:] Górniak J. (red.), Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań: na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 41-54.
31
Jelonek M., (2015), Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (34), s. 36-49; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP34/ZP34-3.pdf
32
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., Plichta J., (2014), Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 105-110.
33
Dardziński P., Dulak M., Jelonek M., Kędzierski M., Krupnik S., Przybylski W., Rzegocki A., Staniłko J., (2014), Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa, Kraków : Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 120 s.
34
Jelonek M., (2014), Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy, "Rocznik Lubuski", t. 40, cz. 2a, s. 191-208; http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocznik_40_2a.pdf#page=191&view=Fit
35
Jelonek M., Antosz P., (2014), Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość. [W:] Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki: raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 143-181.
36
Jelonek M., Mazur B., (2014), Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie: analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 82 s.
37
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., (2014), Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 162 s.
38
Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A., (2014), Przyszłe kadry polskiej gospodarki: na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 97 s.
39
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Pawlina A., (2014), Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych, [on-line], Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 81 s.
40
Jelonek M., Antosz P., (2014), Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future. [W:] Górniak J. (red.), Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 113-142.
41
Jelonek M., (2014), Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 45-55.
42
Jelonek M., (2014), Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie?. [W:] Makuch M. (red.), Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wrocław : Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., s. 161-174.
43
Głowacki J., Jelonek M., (2013), Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr: raport z badania, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
44
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Mazur S., Pawlina A., (2013), Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych. Cz. [3], ver.1.1, [on-line], Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 68 s.
45
Jelonek M., Pawlina A., (2013), Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta, s. 30-56.
46
Bereza J., Jelonek M., Krupnik S., Kucharski T., Mazur S., Szklarczyk D., Wańkowicz W., Turowski B., Zawicki M., (2013), Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020, [on-line], Mazur S. (kier. pr), Jasło, Kraków : [b.w.], 131 s.
47
Jelonek M., Wyciślak S., (2013), Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy. [W:] Wisła R., Sierotowicz T., Okoń-Horodyńska E. (red.), Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 305-323.
48
Jelonek M., Szklarczyk D., (2013), Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy. [W:] Górniak J. (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce : raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 106-147.
49
Głowacki J., Jelonek M., (2013), Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 41 s.
50
Jelonek M., Pawlina A., (2013), Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa, s. 98-124.
51
Jelonek M., (2013), Ewaluacja - co z nią nie tak?, "Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych", nr 4(11), s. 18-19; http://new.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/AZP_11_4_11_2013.pdf#page=18&view=Fit
52
Jelonek M., Kwarcińska K., Krzywda I., Mazur S., Zawicki M., (2013), Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego, Mazur S. (kier. pr), Jasło ; Kraków : b.w., 124 s.
53
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Mituś A., Pawlina A., (2013), Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków: synteza wyników badań, [on-line], Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 84 s.
54
Jelonek M., Szklarczyk D., (2012), Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego. [W:] Górniak J. (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 176-199.
55
Jelonek M., (2012), Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 894, s. 41-53.
56
Bohdziewicz-Lulewicz M., Gil B., Głowacki J., Jelonek M., Rosiek K., (2012), Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania, "Ekonomia Społeczna", nr 2(5), s. 16-32; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022012/es022012-2.pdf
57
Jelonek M., (2012), Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (19), (numer specjalny), s. 153-163; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-1_19.pdf
58
Jelonek M., (2012), Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 115-129.
59
Jelonek M., Szklarczyk D., (2012), Upper Secondary and Higher Schools at the Time of the Demographic Low. [W:] Górniak J. (red.), Competencies as the Key to the Development of Poland : Report Concluding the Second Round of the Study of Human Capital in Poland Conducted in 2011, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 176-199.
60
Szklarczyk D., Jelonek M., Balcerzak-Raczyńska A., (2012), Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra: raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 76 s.
61
Szklarczyk D., Jelonek M., (2012), Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 57 s.
62
Jelonek M., (2012), Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-70.
63
Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Worek B., (2011), Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 41-66.
64
Jelonek M., Gnela M., (2011), Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych. [W:] Mazur S. (red.), Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-106.
65
Szczucka A., Jelonek M., (2011), Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making: Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland, Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 88 s.
66
Jelonek M., (2011), Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów, "Rocznik Lubuski", t. 37, cz. 1, s. 143-164.
67
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Worek B., (2011), Scenariusze prognostyczne rynku pracy. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 213-249.
68
Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A., Szczucka A., Turek K., Worek B., (2011), Study of Human Capital in Poland: Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010, Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 187 s.
69
Jelonek M., Gnela M., (2011), The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations. [W:] Mazur S. (red.), The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations, Krakow : The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, s. 74-106.
70
Jelonek M., (2011), Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki: raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego", Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 100 s.
71
Jelonek M., (2011), Students - the Future Force of Polish Economy: Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland, Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 100 s.
72
Szczucka A., Jelonek M., (2011), Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego", Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 88 s.
73
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Worek B., (2011), Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 67-145.
74
Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A., Szczucka A., Turek K., Worek B., (2011), Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce: raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 187 s.
75
Jelonek M., Keler K., Worek B., (2011), Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 35-81.
76
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 72 s.
77
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa?: wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
78
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji?: płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
79
Górniak J., Jelonek M., Kwinta-Odrzywołek J., Skrzyńska J., Uhl H., (2010), Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski, "Małopolskie Studia Regionalne", 1 (18), s. 7-20; http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/10/MSR_1_18_2010_www.pdf
80
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 52 s.
81
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników: szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 66 s.
82
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców: współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
83
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 128 s.
84
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
85
Jelonek M., Skrzyńska J., (2010), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne. [W:] Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym: metody, narzędzia, dobre praktyki, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 11-33.
86
Bryda G., Jelonek M., Worek B., (2010), Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne. [W:] Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym: metody, narzędzia, dobre praktyki, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 51-76.
87
Górniak J., Jelonek M., Kwinta-Odrzywołek J., Skrzyńska J., Uhl H., (2009), Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie, Kraków : Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 167 s.
88
Górniak J., Jelonek M., Osiborska K., Worek B., (2009), Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego: mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie, Kraków : [Wojewódzki Urząd Pracy], 70 s.
89
Jelonek M., (2009), Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz?, "Kultura i Polityka", nr 5, s. 140-154; http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57
90
Dudziak M., Jelonek M., Krupnik S., Worek B., (2008), Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania. [W:] Górniak J., Worek B. (red.), Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, s. 127-147.
91
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Szczucka A., Worek B., (2008), Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce: skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 59 s.
92
Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Wachnicki J., Worek B., (2008), Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie. [W:] Pietras-Goc B. (red.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 71-99.
93
Jelonek M., Worek B., (2008), Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie. [W:] Górniak J., Worek B. (red.), Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, s. 95-111.
94
Jelonek M., Strzebońska A., Worek B., (2008), Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej: raport w wywiadów grupowych: wersja skrócona, Worek B. (red. nauk.), Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 30 s.
95
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Worek B., (2008), Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki. [W:] Pietras-Goc B. (red.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 143-163.
96
Jelonek M., Worek B., (2008), Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie. [W:] Bondyra K., Szczepański , Śliwa P. (red.), WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 251-262.
97
Jelonek M., Strzebońska A., Worek B., (2008), Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej: raport z wywiadów grupowych, Worek B. (red. nauk.), Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 104 s.
98
Jelonek M., (2008), Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie. [W:] Górniak J., Worek B. (red.), Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, s. 61-75.
99
Górniak J., Jelonek M., Jurczak A., Krupnik S., Majkut P., Perek-Białas J., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: analiza danych zastanych: raport z pierwszego etapu badań naukowych, Kraków : UJ, 253 s.
100
Górniak J., Jelonek M., (2007), Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego: raport z analizy danych zastanych, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 95 s.
101
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego: raport z trzeciego etapu badań naukowych: badania jakościowe, Kraków : UJ, 116 s.
102
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Szczucka A., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski: raport z czwartego etapu badań naukowych, Kraków : UJ, 123 s.
103
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Szczucka A., Worek B., (2007), Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski: raport z szóstego etapu badań naukowych: badania ilościowe przedsiębiorstw, Kraków : UJ, 118 s.
104
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Łukasiewicz K., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców: raport z drugiego etapu badań naukowych: badania jakościowe, Kraków : UJ, 65 s.
105
Górniak J., Jelonek M., Worek B., Małodzińska A., Krupnik S., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego: raport z piątego etapu badań naukowych: badania ilościowe, Kraków : UJ, 150 s.
106
Jelonek M., (2007), Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 214-221.
107
Jelonek M., (2006), Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 17-22.
108
Perek-Białas J., Jelonek M., Keler K., Małodzińska A., (2006), Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze. [W:] und Marta Chechelska-Dziepak (red.), Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten: Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 257-271.
109
Perek-Białas J., Jelonek M., Keler K., Małodzińska A., (2006), Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung. [W:] und Marta Chechelska-Dziepak (red.), Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten: Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 63-78.
110
Perek-Białas J., Worek B., Jelonek M., Jurczak A., Małodzińska A., Keler K., (2005), Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Górniak J. (red.), Kraków : UJ, 109 s.
1
@book{monUEK:2168349574,
author = "Łukasz Cieślik and Krystyna Dynowska-Chmielewska and Michał Federowicz and Krzysztof Głuc and Jarosław Górniak and Jerzy Hausner and Magdalena Jelonek and Marcin Kędzierski and Stanisław Mazur and Wojciech Paprocki and Barbara Worek",
title = "Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1010/a969_A_Poza-horyzont.-Kurs-na-edukacj%C4%99.pdf?v2.8},
isbn = "978-83-955443-4-7",
}
2
@inbook{fmUEK:2168353870,
author = "Magdalena Jelonek and Barbara Worek and Marcin Kocór",
title = "The Best, Average, or Weak? The Level of Competencies of Candidates for the Teaching Profession in European Countries",
booktitle = "Studies on Quality Teachers and Quality In-service Teacher Education",
pages = "18-41",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.47050/66515321.18-41},
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/media/TEPE_tom_2_online_0J5n8aT.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-66515-32-1",
}
3
@article{artUEK:2168346148,
author = "Magdalena Jelonek and Stanisław Mazur",
title = "Necessary Changes, Adverse Effects? : the Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland's Science and Higher Education System",
journal = "Management Learning",
number = "Vol. 51, iss. 4",
pages = "472-490",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/1350507620913896},
url = {},
}
4
@book{monUEK:2168354018,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Z uczelni na rynek pracy : indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
isbn = "978-83-66470-67-5",
}
5
@misc{gwdUEK:2168340679,
author = "Jerzy Hausner and Wojciech Morawski and Wojciech Paprocki and Barbara Surdykowska and Sławomir Adamczyk and Adam Mrozowicki and Sławomira Kamińska-Berezowska and Maciej Frączek and Magdalena Jelonek and Juliusz Gardawski",
title = "Debata seminaryjna : świat (bez) pracy",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "47-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
6
@book{monUEK:2168340729,
author = "Sławomir Adamczyk and Joshua Aizenman and Jerzy Hausner and Magdalena Jelonek and Sławomira Kamińska-Berezowska and Michał Kudłacz and Dagmara Maj-Świstak and Wojciech Paprocki and Shalini Randeria and Michał Rutkowski and Andrzej Sławiński and Barbara Surdykowska and Jerzy Wilkin and Mateusz Zmyślony",
title = "Open Eyes Book",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
isbn = "978-83-953363-6-2",
}
7
@inbook{mkaUEK:2168340677,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines?",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "25-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
8
@book{monUEK:2168338137,
title = "Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany",
editor = Jelonek Magdalena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
url = {http://sciezkiekonomii.pl/wp-content/uploads/2019/09/monografia.pdf},
isbn = "978-83-65390-74-5",
}
9
@inbook{fmUEK:2168335915,
author = "Katarzyna Kwarcińska and Magdalena Jelonek",
title = "Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "228-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
10
@misc{wstUEK:2168338139,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Wstęp",
booktitle = "Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany",
pages = "7-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
url = {http://sciezkiekonomii.pl/wp-content/uploads/2019/09/monografia.pdf},
isbn = "978-83-65390-74-5",
}
11
@inbook{fmUEK:2168342339,
author = "Magdalena Jelonek and ",
title = "Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy",
booktitle = "Doskonalenie systemów organizacyjnych",
pages = "31-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-233-4729-3 ; 978-83-233-7013-0",
}
12
@misc{rscUEK:2168343812,
author = "Szymon Czarnik and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Krzysztof Kasparek and Marcin Kocór and Katarzyna Lisek and Piotr Prokopowicz and Anna Strzebońska and Anna Szczucka and Barbara Worek",
title = "Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki : raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński",
year = "2019",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/13-RAPORT-Aktywnosc-zawodowa-i-edukacyjna---internet_190926.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-416-5",
}
13
@article{artUEK:2168338989,
author = "Magdalena Jelonek and Maria Urbaniec",
title = "Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 20",
pages = "1-16",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su11205716},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5716},
}
14
@inbook{fmUEK:2168340685,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "143-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
15
@inbook{mkaUEK:2168330025,
author = "Paweł Poszytek and Magdalena Jelonek and Mateusz Jeżowski",
title = "The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach",
booktitle = "Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017",
pages = "156-164",
adress = "Warsaw",
publisher = "Foundation for the Development of the Education System",
year = "2018",
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/media/Evidence_based_Policy_in_Erasmus.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-53-1",
}
16
@misc{rscUEK:2168338627,
author = "Marcin Anholcer and Beata Czarnacka-Chrobot and Katarzyna Czernek-Marszałek and Arkadiusz Kawa and Marek Kośny and Tomasz Kwarciński and Michał Możdżeń and Jerzy Niemczyk and Piotr Trąpczyński and Dorota Appenzeller and Agnieszka Bem and Anna Cierniak-Emerych and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek and Jarosław Kubiak and Stanisław Macioł and Jacek Pietrucha and Magdalena Rękas and Marcin Baron and Sylwester Białowąs and Artur Hołuj and Grzegorz Krzos and Stanisław Mazur and Iwona Olejnik and Aleksandra Szpulak and Marcin Wojtysiak-Kotlarski and Marcin Zawicki and Dorota Adamek-Hyska and Agnieszka Alińska and Jarosław Bober and Maciej Ciołek and Józef Andrzej Laskowski and Krzysztof Małys and Remigiusz Napiecek and Bartłomiej Nita and Artur Walasik and Bartłomiej Biga and Marcin Dąbrowski and Agata Furlepa-Głuchowska and Aleksandra Lubicz-Posochowska and Adam Majchrzak and Anna Matuszczak and Ambroży Mituś and Paweł Pachuta and Bogusław Półtorak",
title = "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego - katalog dobrych praktyk : ekspertyzy przygotowane w ramach projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego, finansowanego ze środków programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego",
adress = "Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław",
publisher = "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego",
year = "2018",
url = {http://sciezkiekonomii.pl/wp-content/uploads/2018/08/%C5%9Acie%C5%BCki-dostosowania-dobre-praktyki.pdf},
}
17
@misc{rscUEK:2168333691,
author = "Krzysztof Kasperek and Szymon Czarnik and Magdalena Jelonek",
title = "Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 : raport z badania ludności w wieku 18-70 lat",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2018",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/bkl%202017%20raport%20ludno.pdf},
issn = "",
}
18
@article{artUEK:2168323421,
author = "Barbara Worek and Magdalena Jelonek and Marcin Kocór",
title = "Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli",
journal = "Edukacja",
number = "1 (140)",
pages = "85-107",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24131/3724.170106},
url = {http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-6-worek-i-in-aktywnosc-edukacyjna-nauczycieli.pdf},
}
19
@article{artUEK:2168318601,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (963)",
pages = "123-139",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0308},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1284/964},
}
20
@inbook{fmUEK:2168323409,
author = "Magdalena Jelonek and Marcin Kocór and Barbara Worek",
title = "Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój",
booktitle = "O nową jakość edukacji nauczycieli",
pages = "177-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2017",
isbn = "978-83-235-2981-1 ; 978-83-235-2989-7",
}
21
@book{podUEK:2168292525,
author = "Marek Ćwiklicki and Adam Gałecki and Magdalena Jelonek and Anna Pawlina and Magdalena Banaś and Agata Machnik-Pado and Łukasz Maźnica",
title = "NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika",
editor = Ćwiklicki Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2015",
url = {https://wizard.uek.krakow.pl/~cwiklicm/wp-content/uploads/Podrecznik_uzytkownika_NAWIKUS.pdf},
isbn = "978-83-938313-9-5",
}
22
@inbook{fmUEK:2168301185,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "37-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=37&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
23
@misc{rscUEK:2168301275,
author = "Magdalena Jelonek and Krzysztof Kasparek and Mateusz Magierowski",
title = "Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni : na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
url = {http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_mlodzi_na_rynku_pracy_srodek.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-262-8",
}
24
@inbook{fmUEK:2168301271,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education",
booktitle = "The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014",
pages = "57-74",
adress = "Warsaw ; Krakow",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_V_podsumowujacy_ENG_pop.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-392-2",
}
25
@misc{rscUEK:2168305139,
author = "Jan Bereza and Magdalena Jelonek and Stanisław Mazur and Marek Oramus",
title = "Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/publication/287210253_Efektywnosc_wspolpracy_polskich_jednostek_samorzadu_terytorialnego_z_partnerami_z_innych_panstw_podejmowanej_w_ramach_zrzeszen_miedzynarodowych},
}
26
@inbook{fmUEK:2168300821,
author = "Magdalena Jelonek and Marcin Kocór",
title = "Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne",
booktitle = "Diagnoza szkolnictwa wyższego",
pages = "178-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2015",
url = {www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/cz_iii_program_001244_diagnoza.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7583-619-6",
}
27
@inbook{fmUEK:2168300817,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia",
booktitle = "(Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku",
pages = "59-76",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/(Nie)wykorzystany%20potencjal%20-%20PARP.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-231-4",
}
28
@inbook{fmUEK:2168301355,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek and Jarosław Plichta",
title = "Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "86-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
29
@misc{varUEK:2168300881,
author = "Marcin Kocór and Szymon Czarnik and Magdalena Jelonek and Konrad Turek and Barbara Worek",
title = "Rekomendacje",
booktitle = "Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań",
pages = "99-105",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
url = {http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_policy_paper_srodek_pop7.pdf?1449138211#page=99=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-309-0",
}
30
@misc{rsfUEK:2168300879,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych",
booktitle = "Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań",
pages = "41-54",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_policy%20paper_srodek.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-309-0",
}
31
@article{artUEK:2168304701,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (34)",
pages = "36-49",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2015.34.4.03},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP34/ZP34-3.pdf},
}
32
@inbook{fmUEK:2168293045,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek and Jarosław Plichta",
title = "Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "105-110",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=106&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
33
@book{ksiUEK:2168285621,
author = "Piotr Dardziński and Michał Dulak and Magdalena Jelonek and Marcin Kędzierski and Seweryn Krupnik and Wojciech Przybylski and Arkady Rzegocki and Jan Filip Staniłko",
title = "Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków",
year = "2014",
url = {http://lepszapolska.org/wp-content/uploads/2014/08/Raport-Przedsiebiorczosc-Glupcze.pdf},
isbn = "978-83-939683-0-5",
}
34
@article{artUEK:2168295611,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy",
journal = "Rocznik Lubuski",
number = "t. 40, cz. 2a",
pages = "191-208",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocznik_40_2a.pdf#page=191&view=Fit},
}
35
@inbook{fmUEK:2168285613,
author = "Magdalena Jelonek and Patrycja Antosz",
title = "Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość",
booktitle = "Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki",
pages = "143-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/ee4045d5-357a-4ab7-a8f7-f408761184f4#page=144=Fit},
issn = "",
isbn = "987-83-7633-205-5",
}
36
@misc{rscUEK:2168285625,
author = "Magdalena Jelonek and Beata Mazur",
title = "Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie : analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-83-63961-45-9; 978-83-63961-41-1",
}
37
@misc{rscUEK:2168285629,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek",
title = "Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor5/raport_ewal_ex_post_komponentu_wdrozeniowego.pdf},
}
38
@misc{rscUEK:2168285617,
author = "Magdalena Jelonek and Patrycja Antosz and Anna Balcerzak-Raczyńska",
title = "Przyszłe kadry polskiej gospodarki : na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/20014.pdf},
issn = "",
isbn = "987-83-7633-221-5",
}
39
@misc{rscUEK:2168297719,
author = "Marek Ćwiklicki and Adam Gałecki and Magdalena Jelonek and Anna Pawlina",
title = "Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych",
editor = Ćwiklicki Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/PF/Finalna_wersja_metody_NAWIKUS.pdf},
}
40
@inbook{fmUEK:2168295613,
author = "Magdalena Jelonek and Patrycja Antosz",
title = "Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future",
booktitle = "Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013",
pages = "113-142",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_Competencies%20of%20Poles_IV.pdf},
issn = "",
isbn = "987-83-7633-293-2",
}
41
@inbook{fmUEK:2168293021,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "45-55",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=46&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
42
@inbook{fmUEK:2168294149,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie?",
booktitle = "Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku",
pages = "161-174",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o.",
year = "2014",
url = {http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64012/Wspolczesny_rynek_pracy.pdf},
isbn = "978-83-63560-99-7",
}
43
@misc{rscUEK:2168270848,
author = "Jakub Głowacki and Magdalena Jelonek",
title = "Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr : raport z badania",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Raport_SWD.pdf},
isbn = "978-83-89410-42-9",
}
44
@misc{rscUEK:2168266572,
author = "Marek Ćwiklicki and Adam Gałecki and Magdalena Jelonek and Stanisław Mazur and Anna Pawlina",
title = "Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych",
editor = Ćwiklicki Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/08/3_NAWIKUS_wstepna_wersja_PF_ver_1_1.pdf},
}
45
@unpublished{fnpUEK:2168290357,
author = "Magdalena Jelonek and Anna Pawlina",
title = "Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta",
pages = "30-56",
year = "2013",
}
46
@misc{rscUEK:2168293897,
author = "Jan Bereza and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Tomasz Kucharski and Stanisław Mazur and Dariusz Szklarczyk and Wiesław Wańkowicz and Bohdan Turowski and Marcin Zawicki",
title = "Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020",
adress = "Jasło, Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwj5son8gaHIAhUE2xoKHUGIAZY&url=http%3A%2F%2Fwww.strefajaslo.pl%2Fdownload%2FStrategia.pdf&usg=AFQjCNEKTULTLQaLXu9Pm9BXpfYC3GF86w},
}
47
@inbook{fmUEK:2168275029,
author = "Magdalena Jelonek and Sławomir Wyciślak",
title = "Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy",
booktitle = "Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce",
pages = "305-323",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-70-5",
}
48
@inbook{fmUEK:2168270976,
author = "Magdalena Jelonek and Dariusz Szklarczyk",
title = "Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy",
booktitle = "Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce : raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku",
pages = "106-147",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2013",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/16433.pdf#https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Raport_2013_eng.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-170-6",
}
49
@misc{rscUEK:2168271028,
author = "Jakub Głowacki and Magdalena Jelonek",
title = "Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych",
year = "2013",
url = {http://swd.msap.uek.krakow.pl/pliki/Mierzenie%20spo%C5%82ecznej%20warto%C5%9Bci%20dodanej%20podmiot%C3%B3w%20ekonomii%20spo%C5%82ecznej%20w%20Polsce.pdf},
isbn = "978-83-768-127-9",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2168290391,
author = "Magdalena Jelonek and Anna Pawlina",
title = "Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa",
pages = "98-124",
year = "2013",
}
51
@article{artUEK:2168271330,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Ewaluacja - co z nią nie tak?",
journal = "Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych",
number = "4(11)",
pages = "18-19",
year = "2013",
url = {http://new.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/AZP_11_4_11_2013.pdf#page=18&view=Fit},
}
52
@misc{rscUEK:2168285631,
author = "Magdalena Jelonek and Katarzyna Kwarcińska and Iwona Krzywda and Stanisław Mazur and Marcin Zawicki",
title = "Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego",
adress = "Jasło; Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
url = {http://www2.um.jaslo.pl/diagnozy/Diagnoza%20kapita%c5%82u%20intelektualnego/Diagnoza%203_30-11-2013.docx},
issn = "",
}
53
@misc{rscUEK:2168266570,
author = "Marek Ćwiklicki and Adam Gałecki and Magdalena Jelonek and Ambroży Mituś and Anna Pawlina",
title = "Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków : synteza wyników badań",
editor = Ćwiklicki Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/06/Analiza_systemu_kontraktowania_us%C5%82ug_spo%C5%82ecznych_raport.pdf},
}
54
@inbook{fmUEK:2168270986,
author = "Magdalena Jelonek and Dariusz Szklarczyk",
title = "Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego",
booktitle = "Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku",
pages = "176-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
url = {https://www.careers.uni.wroc.pl/media/uploads/Raport2012_e.pdf},
isbn = "978-83-7633-105-8",
}
55
@article{artUEK:2168256624,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "894",
pages = "41-53",
year = "2012",
}
56
@article{artUEK:2168271302,
author = "Marta Bohdziewicz-Lulewicz and Barbara Gil and Jakub Głowacki and Magdalena Jelonek and Ksymena Rosiek",
title = "Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(5)",
pages = "16-32",
year = "2012",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022012/es022012-2.pdf},
}
57
@article{artUEK:2168258050,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (19), (numer specjalny)",
pages = "153-163",
year = "2012",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-1_19.pdf},
}
58
@unpublished{fnpUEK:2168258390,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic",
pages = "115-129",
year = "2012",
}
59
@inbook{fmUEK:2168271342,
author = "Magdalena Jelonek and Dariusz Szklarczyk",
title = "Upper Secondary and Higher Schools at the Time of the Demographic Low",
booktitle = "Competencies as the Key to the Development of Poland : Report Concluding the Second Round of the Study of Human Capital in Poland Conducted in 2011",
pages = "176-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Raport2012_eng.pdf},
isbn = "978-83-7633-109-6",
}
60
@misc{rscUEK:2168270982,
author = "Dariusz Szklarczyk and Magdalena Jelonek and Anna Balcerzak-Raczyńska",
title = "Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra : raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15090.pdf},
isbn = "978-83-7633-198-0",
}
61
@misc{rscUEK:2168270984,
author = "Dariusz Szklarczyk and Magdalena Jelonek",
title = "Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
url = {http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120425224717/Kogo_kszta_c_polskie_szko_y.pdf?1335386999},
isbn = "978-83-7633-121-8",
}
62
@inbook{fmUEK:2168230822,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "55-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
63
@inbook{fmUEK:2168243078,
author = "Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Barbara Worek",
title = "Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "41-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c},
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
64
@inbook{fmUEK:2168223558,
author = "Magdalena Jelonek and Maciej Gnela",
title = "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych",
booktitle = "Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych",
pages = "73-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-12-2",
}
65
@misc{rscUEK:2168229692,
author = "Anna Szczucka and Magdalena Jelonek",
title = "Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making : Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2011",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL3_2011_Polands_secondary.pdf},
isbn = "978-83-7633-128-7",
}
66
@article{artUEK:2168226257,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów",
journal = "Rocznik Lubuski",
number = "t. 37, cz. 1",
pages = "143-164",
adress = "",
year = "2011",
}
67
@inbook{fmUEK:2168243082,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and K. Keler and S. Krupnik and Norbert Laurisz and B. Worek",
title = "Scenariusze prognostyczne rynku pracy",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "213-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c},
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
68
@misc{rscUEK:2168229666,
author = "Szymon Czarnik and Maja Dobrzyńska and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Marcin Kocór and Anna Strzebońska and Anna Szczucka and Konrad Turek and Barbara Worek",
title = "Study of Human Capital in Poland : Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2011",
url = {},
isbn = "978-83-7633-116-4",
}
69
@inbook{fmUEK:2168223564,
author = "Magdalena Jelonek and Maciej Gnela",
title = "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations",
booktitle = "The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations",
pages = "74-106",
adress = "Krakow",
publisher = "The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-07-8",
}
70
@misc{rscUEK:2168229684,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki : raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Studenci_-_przyszle_kadry_polskiej_gospodarki.pdf},
isbn = "978-83-7633-078-5",
}
71
@misc{rscUEK:2168229686,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Students - the Future Force of Polish Economy : Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2011",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL1_2011Students_popr2.pdf},
isbn = "978-83-7633-132-4",
}
72
@misc{rscUEK:2168229690,
author = "Anna Szczucka and Magdalena Jelonek",
title = "Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
isbn = "978-83-7633-074-7",
}
73
@inbook{fmUEK:2168243080,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Barbara Worek",
title = "Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "67-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c},
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
74
@misc{rscUEK:2168226253,
author = "Szymon Czarnik and Maja Dobrzyńska and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Marcin Kocór and Anna Strzebońska and Anna Szczucka and Konrad Turek and Barbara Worek",
title = "Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce : raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
url = {},
isbn = "978-83-7633-082-2",
}
75
@inbook{fmUEK:2168243100,
author = "Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Barbara Worek",
title = "Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość",
booktitle = "W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach",
pages = "35-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {},
isbn = "978-83-932962-0-0",
}
76
@misc{rscUEK:2168243244,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-4-5",
}
77
@misc{rscUEK:2168243250,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-6-9",
}
78
@misc{rscUEK:2168243286,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-8-3",
}
79
@article{artUEK:2168243328,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Joanna Kwinta-Odrzywołek and Joanna Skrzyńska and Hanna Uhl",
title = "Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski",
journal = "Małopolskie Studia Regionalne",
number = "1 (18)",
pages = "7-20",
year = "2010",
url = {http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/10/MSR_1_18_2010_www.pdf},
}
80
@misc{rscUEK:2168243240,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-3-8",
}
81
@misc{rscUEK:2168243282,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-7-6",
}
82
@misc{rscUEK:2168243248,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-5-2",
}
83
@misc{rscUEK:2168243214,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-9-0",
}
84
@misc{rscUEK:2168243242,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-2-1",
}
85
@inbook{fmUEK:2168225000,
author = "Magdalena Jelonek and Joanna Skrzyńska",
title = "Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne",
booktitle = "Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2010",
isbn = "978-83-60005-14-9",
}
86
@inbook{fmUEK:2168225010,
author = "Grzegorz Bryda and Magdalena Jelonek and Barbara Worek",
title = "Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne",
booktitle = "Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym",
pages = "51-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2010",
isbn = "978-83-60005-14-9",
}
87
@misc{rscUEK:2168243414,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Joanna Kwinta-Odrzywołek and Joanna Skrzyńska and Hanna Uhl",
title = "Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego",
year = "2009",
url = {},
}
88
@misc{rscUEK:2168243318,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Katarzyna Osiborska and Barbara Worek",
title = "Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego : mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2009",
}
89
@article{artUEK:2168255424,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz?",
journal = "Kultura i Polityka",
number = "5",
pages = "140-154",
year = "2009",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57},
}
90
@inbook{fmUEK:2168243066,
author = "Małgorzata Dudziak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Barbara Worek",
title = "Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania",
booktitle = "Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski",
pages = "127-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-83-904936-8-8",
}
91
@misc{rscUEK:2168243296,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Anna Szczucka and Barbara Worek",
title = "Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce : skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
url = {https://www.pociagdokariery.pl/publikacje-1/74,badania-diagnozujace-sytuacje-w-obszarze-ksztalcenia-ustawicznego-w-malopolsce-skrot-najwazniejszych-wynikow-wszystkich-etapow-badan-naukowych},
isbn = "978-83-927362-0-2",
}
92
@inbook{fmUEK:2168225466,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Janusz Wachnicki and Barbara Worek",
title = "Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie",
booktitle = "Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym",
pages = "71-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-83-60005-08-8",
}
93
@inbook{fmUEK:2168243062,
author = "Magdalena Jelonek and Barbara Worek",
title = "Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie",
booktitle = "Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski",
pages = "95-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-83-904936-8-8",
}
94
@misc{rscUEK:2168243402,
author = "Magdalena Jelonek and Anna Strzebońska and Barbara Worek",
title = "Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport w wywiadów grupowych : wersja skrócona",
editor = Worek Barbara,
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej",
year = "2008",
}
95
@inbook{fmUEK:2168243312,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Barbara Worek",
title = "Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki",
booktitle = "Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym",
pages = "143-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-83-60005-08-8",
}
96
@inbook{fmUEK:2168225016,
author = "Magdalena K. Jelonek and Barbara Worek",
title = "Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie",
booktitle = "WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej",
pages = "251-262",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2008",
isbn = "978-83-7205-281-0",
}
97
@misc{rscUEK:2168243436,
author = "Magdalena Jelonek and Anna Strzebońska and Barbara Worek",
title = "Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport z wywiadów grupowych",
editor = Worek Barbara,
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej",
year = "2008",
url = {},
}
98
@inbook{fmUEK:2168243060,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie",
booktitle = "Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski",
pages = "61-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
url = {http://www.pociagdokariery.pl/Lists/WUPArticles/Attachments/42/Kszta%C5%82cenie%20przez%20ca%C5%82e%20%C5%BCycie%20-%20perspektywa%20Ma%C5%82opolski.PDF#page=61&view=Fit},
isbn = "978-83-904936-8-8",
}
99
@misc{rscUEK:2168243356,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Anna Jurczak and Seweryn Krupnik and Przemysław Majkut and Jolanta Perek-Białas and Barbara Worek",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : analiza danych zastanych : raport z pierwszego etapu badań naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
}
100
@misc{rscUEK:2168243324,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek",
title = "Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego : raport z analizy danych zastanych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2007",
url = {http://www.rynekpracy.obserwatoria.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/segmentacja/segmentacja.pdf},
isbn = "978-83-904936-0-2",
}
101
@misc{rscUEK:2168243372,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Barbara Worek",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z trzeciego etapu badań naukowych : badania jakościowe",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
url = {},
}
102
@misc{rscUEK:2168243378,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Anna Szczucka and Barbara Worek",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z czwartego etapu badań naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
url = {},
}
103
@misc{rscUEK:2168243386,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Anna Szczucka and Barbara Worek",
title = "Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z szóstego etapu badań naukowych : badania ilościowe przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
url = {},
}
104
@misc{rscUEK:2168243364,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Karolina Łukasiewicz and Barbara Worek",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców : raport z drugiego etapu badań naukowych : badania jakościowe",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
url = {},
}
105
@misc{rscUEK:2168243382,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Barbara Worek and Anna Małodzińska and Seweryn Krupnik",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z piątego etapu badań naukowych : badania ilościowe",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
url = {},
}
106
@inbook{fmUEK:2168224994,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "214-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
107
@article{artUEK:2168245024,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "17-22",
year = "2006",
}
108
@inbook{mkaUEK:2168225528,
author = "Jolanta Perek-Białas and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Anna Małodzińska",
title = "Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze",
booktitle = "Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten",
pages = "257-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2006",
isbn = "83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1",
}
109
@inbook{mkaUEK:2168225126,
author = "Jolanta Perek-Białas and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Anna Małodzińska",
title = "Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung",
booktitle = "Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten",
pages = "63-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2006",
isbn = "83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1",
}
110
@misc{rscUEK:2168243340,
author = "Jolanta Perek-Białas and Barbara Worek and Magdalena Jelonek and Anna Jurczak and Anna Małodzińska and Karolina Keler",
title = "Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006",
editor = Górniak Jarosław,
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2005",
url = {http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rzl_016.pdf},
}