Publications of the selected author
1

Author:
Łukasz Furman , Witold Furman
Title:
Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2021
Physical description:
155 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8102-545-4
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168360644
monograph
2

Author:
Patryk Dunal , Witold Furman , Gabriela Gajda , Dawid Kolenda , Mariola Król
Title:
Ryzyko we współczesnej rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-718-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168352684
monograph
3

Title:
Organizacja systemu nadzoru nad czynnościami rewizji finansowej w Polsce
Source:
Wyzwania rewizji finansowej / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 78-100
ISBN:
978-83-8085-760-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349872
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Łukasz Antos
Title:
Kategoria podatku odroczonego w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw
Promotor:
Zbroińska Barbara
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
145 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-476
Nr:
2168346746
doctoral dissertation
5

Author:
Łukasz Furman , Witold Furman
Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Tax Costs Related to Functioning of Selected Intangible Assets
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 235-242. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332523
article
6

Author:
Łukasz Furman , Witold Furman
Conference:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Title:
The Scope of Tax Information in the Financial Statements of Polish Companies
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Access mode:
Nr:
2168329689
chapter in conference materials
7

Author:
Witold Furman , Izabela Oleksiewicz , Kinga Stępień
Title:
Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym
Publisher address:
Warszawa: Rambler Press, 2018
Physical description:
161 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62751-65-5
Nr:
2168329393
monograph
8

Author:
Witold Furman , Izabela Oleksiewicz , Kinga Stępień
Title:
Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej : perspektywa instytucjonalna i rynkowa
Publisher address:
Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2018
Physical description:
135 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7934-272-3
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168332493
monograph
9

Author:
Łukasz Furman , Witold Furman
Conference:
XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Kurdějov, Czechy, od 2018-06-13 do 2018-06-15
Title:
Assessment of the Economic Potential of South-Western Poland in the Light of Tax Revenues
Source:
XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků = 21st International Colloquium on Regional Sciences : Conference Proceedings / red. Viktorie Klímová, Vladimír Žítek - Brno: Masarykova Univerzita, 2018, s. 262-269. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-210-8969-3 ; 978-80-210-8970-9
Nr:
2168332487
chapter in conference materials
10

Author:
Łukasz Furman , Witold Furman
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI Vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie, Žilina, Słowacja, od 2017-11-03 do 2017-11-03
Title:
Spatial Differentiation of Selected Tax Revenues in Poland in the Years 2012-2016
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov / red. Jana Štofková - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2017, s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1402-7
Nr:
2168321345
chapter in conference materials
11

Author:
Łukasz Furman , Witold Furman
Title:
Optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych w spółkach = Tax Optimization of Capital Transactions in Companies
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 484 (2017) , s. 84-94. - Tytuł numeru: Kapitały w jednostkach gospodarczych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320083
article
12

Title:
Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland
Source:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 11 (2017) , s. 229-242. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168321945
article
13

Author:
Łukasz Furman , Witold Furman
Conference:
The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2017-10-20 do 2017-10-20
Title:
Disciplinary Responsibility of Accounting Professions in Poland in the Years 2013-2016
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2017, s. 222-229. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
Access mode:
Nr:
2168319827
chapter in conference materials
14

Author:
Title:
Podatkowy a bilansowy wymiar zasady przewagi treści nad formą w kontekście procesu dokumentacyjnego systemu rachunkowości
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości / red. Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 19-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-98-0
Access mode:
Nr:
2168317911
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Criminal Liability for Revision and Financial Reporting in Theory and Practice = Odpowiedzialność karna dotycząca czynności rewizji i sprawozdawczości finansowej w teorii i praktyce
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 42-43. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336209
varia
16

Title:
Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A.
Publisher address:
[Kraków]: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2016
Physical description:
85 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168321317
report
17

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy X Spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v obdobi globalizácie: ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2016-11-04 do 2016-11-04
Title:
An Influence of Special Economic Zones on the Potential of the Sub-Carpathian Province
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / red. Jana Štofková - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 7-24. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1291-7
Nr:
2168311851
chapter in conference materials
18

Author:
Title:
Wykorzystanie oustourcingu i konsultingu w opracowywaniu systemu rachunkowości jednostki gospodarczej = Oustourcing Role and Consulting in Developing System Accounting Entity
Source:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 79-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313391
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 158-173
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304543
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Strata jako kategoria ekonomiczna w polskim systemie gospodarczym
Source:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 94-107
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311421
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Łukasz Furman , Witold Furman
Title:
Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011-2015 na terenie województwa podkarpackiego = An Analysis of Economic Development in the Light of Selected Tax Revenues in the Years 2011-2015 in Podkarpackie Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 31, nr 3 (2016) , s. 13-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312907
article
22

Author:
Title:
Podatkowe aspekty w zakresie terminologii oraz wyceny aktywów finansowych w kontekście regulacji bilansowych = Tax Aspects in the Field of the Terminology and the Valuation of Financial Assets in the Context of Balance Sheet Adjustment
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016) , s. 60-70. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309405
article
23

Author:
Conference:
The 4th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2016-09-30 do 2016-09-30
Title:
Balance-Sheet and Tax Concepts of a Financial Result in Poland as a Basis of Management Decisions
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2016, s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication funded through a grant to the university Research Young Scientists
ISBN:
978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6
Access mode:
Nr:
2168312291
chapter in conference materials
24

Title:
Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania
Source:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 37-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-310-0
Nr:
2168308377
chapter in monograph
25

Author:
Bartłomiej Biga , Anna Borawska , Mariusz Borawski , Mariusz Doszyń , Mateusz Folwarski , Witold Furman , Tomasz Geodecki , Maciej Grodzicki , Bartosz Jakubowski , Jakub Janus , Marcin Kędzierski , Marcin Kędzior , Romana Krzewicka , Małgorzata Łatuszyńska , Danuta Miłaszewicz , Paweł Musiałek , Kesra Nermend , Ksymena Rosiek , Jarema Piekutowski , Marcin Pierzchała , Mateusz Piwowarski , Krzysztof Siewiera , Antoni Sobolewski , Agnieszka Otręba-Szklarczyk , Dariusz Szklarczyk , Maria Szymborska , Mariusz Trojak , Roksana Ulatowska , Dominika Winogrodzka , Marcin Zawicki
Title:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport
Redakcja:
Kurowska Katarzyna
Publisher address:
Warszawa: IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2016
Physical description:
211 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Badanie przeprowadzono na podstawie umowy nr DSR/BDG-II/POPT/104/16 zawartej dnia 04.08.2016 r. pomiędzy Wykonawcami badania działającymi wspólnie: IBC GROUP Central Europe Holding SA, Fundacją Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o., Fundacją Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego a Zamawiającym - Skarbem Państwa / Ministrem Rozwoju.
Access mode:
Nr:
2168311843
report
26

Author:
Title:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 87-99
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290575
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej = Accounting and the Freedom of movement of Goods, Services, Capital and Persons in the European Union
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 115-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299811
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
System rachunkowości jednostki gospodarczej a prawo podatkowe = Accounting System of the Company and a Tax Law
Source:
Współczesne dylematy zarządzania : zeszyt naukowy Zakładu Zarządzania / red. Piotr Lenik - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014, s. 19-27. - Summ.
Series:
(Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ; z. 67)
ISBN:
978-83-64457-08-1
Access mode:
Nr:
2168337965
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 172-183
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274679
chapter in monograph
See main document
30

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII = International Scientific Conference Development of Euroregion Beskydy VIII, Žilina, Słowacja, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Title:
Deregulation of the Accounting Professions in Poland
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014, s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0965-8
Nr:
2168290797
chapter in conference materials
31

Author:
Title:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. [155]-[169] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301553
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 224-237 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287203
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 115-127
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256412
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-250
Nr:
2168290655
doctoral dissertation
35

Author:
Title:
Sprawozdawczość podatkowa - nowe wyzwania w zakresie kwantyfikacji wielkości podatkowych = Tax Reporting - New Challenges in Quantifying Tax Levels
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 43-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272968
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego
Source:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 49-66
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168228970
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Działalność organizacji księgowych jako element wspomagający stabilny rozwój gospodarczy = Accountancy Organizations as an Element Supporting Stable Economic Development
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 177-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278595
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 127-141 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273708
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego = Accounting Policies as an Instrument Affecting the Financial Statements
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 60, nr 116 (2011) , s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218254
article
40

Author:
Title:
Business Registration System in SMES vs Actual Disclosure Requirements
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 24-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227466
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 249-258 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218416
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA, s. 56-75 - Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262924
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Łukasz Furman , Witold Furman
Title:
O niektórych uwarunkowaniach absorpcji funduszy unijnych przez Województwo Podkarpackie w latach 2007-2013
Source:
Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. - nr 1-2 (2010) , s. 19-24 - Bibliogr.
Nr:
2166156669
article
44

Author:
Title:
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 261-270 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303335
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Author:
Title:
Outsourcing a system rachunkowości w dobie kryzysu ekonomicznego
Source:
System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego / red. Irena Sobańska, Przemysław Kabalski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 343-356. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-387-0
Nr:
2166157449
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Badanie sprawozdania finansowego jako narzędzie sprzyjające rozwojowi MSP w Polsce
Source:
Czynniki i narzędzia rozwoju MSP / red. Grażyna Michalczuk - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2009, s. 179-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-225-7
Nr:
2166157371
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Czy zawód biegłego rewidenta wymaga stworzenia szczególnego systemu motywacji do pracy?
Source:
Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008, s. 58-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-06-6
Nr:
2165890181
chapter in monograph
1
Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków / Łukasz Furman, Witold FURMAN. - Warszawa : CeDeWu, 2021. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-545-4. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma9912484312505606Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma9912484312505606Wstęp:
2
Ryzyko we współczesnej rachunkowości / Patryk DUNAL, Witold FURMAN, Gabriela Gajda, Dawid Kolenda, Mariola Król. - Warszawa : Difin, 2020. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-718-6
3
Organizacja systemu nadzoru nad czynnościami rewizji finansowej w Polsce / Monika TUREK-RADWAN, Witold FURMAN // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 78-100. - ISBN 978-83-8085-760-5
4
Kategoria podatku odroczonego w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw / Łukasz Antos ; Promotor: Barbara Zbroińska, Witold FURMAN. - Kraków, 2019. - 145 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Tax Costs Related to Functioning of Selected Intangible Assets / Łukasz Furman, Witold FURMAN // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 235-242. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf. - ISSN 2464-6059
6
The Scope of Tax Information in the Financial Statements of Polish Companies / Lukasz Furman, Witold FURMAN // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2018. - S. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
7
Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym / Witold FURMAN, Izabela Oleksiewicz, Kinga Stępień. - Warszawa: Rambler Press, 2018. - 161 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62751-65-5
8
Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej : perspektywa instytucjonalna i rynkowa / Witold FURMAN, Izabela Oleksiewicz, Kinga Stępień. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2018. - 135 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7934-272-3. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=isbn,exact,9788379342723&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0Wstęp:
9
Assessment of the Economic Potential of South-Western Poland in the Light of Tax Revenues / Łukasz Furman, Witold FURMAN // W: XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků [on-line] = 21st International Colloquium on Regional Sciences : Conference Proceedings / eds. Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. - Brno: Masarykova Univerzita, 2018. - S. 262-269. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-8969-3 ; 978-80-210-8970-9. - Pełny tekst: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/proceedings2018-articles/2018-034.pdf
10
Spatial Differentiation of Selected Tax Revenues in Poland in the Years 2012-2016 / Lukasz Furman, Witold FURMAN // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov / ed. Jana Štofková. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2017. - S. 65-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1402-7
11
Optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych w spółkach = Tax Optimization of Capital Transactions in Companies / Łukasz Furman, Witold FURMAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 484 (2017), s. 84-94. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kapitały w jednostkach gospodarczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42689. - ISSN 1899-3192
12
Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland / Alina KLONOWSKA, Witold FURMAN // Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 11 (2017), s. 229-242. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418034948628.pdf
13
Disciplinary Responsibility of Accounting Professions in Poland in the Years 2013-2016 / Lukasz Furman, Witold FURMAN // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2017. - S. 222-229. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2017.pdf
14
Podatkowy a bilansowy wymiar zasady przewagi treści nad formą w kontekście procesu dokumentacyjnego systemu rachunkowości / Witold FURMAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości / red. nauk. Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 19-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-98-0. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/61000456-Sprawozdawczosc-i-rewizja-finansowa-wyzwania-i-szanse-nauki-i-dydaktyki-rachunkowosci-redakcja-naukowa-konrad-grabinski-marcin-kedzior.html
15
Criminal Liability for Revision and Financial Reporting in Theory and Practice = Odpowiedzialność karna dotycząca czynności rewizji i sprawozdawczości finansowej w teorii i praktyce / Witold FURMAN // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 42-43. - Dostępne tylko streszczenia
16
Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A. / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Witold FURMAN, Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Elżbieta KUBIŃSKA, Magdalena Łojewska, Ksymena ROSIEK. - [Kraków] : [Uniwersytet Ekonomiczny], 2016. - 85 s. : il. ; 30 cm
17
An Influence of Special Economic Zones on the Potential of the Sub-Carpathian Province / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Witold FURMAN // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / ed. Jana Štofková. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 7-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1291-7
18
Wykorzystanie oustourcingu i konsultingu w opracowywaniu systemu rachunkowości jednostki gospodarczej = Oustourcing Role and Consulting in Developing System Accounting Entity / Witold FURMAN // W: Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 79-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
19
Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 158-173. - ISBN 978-83-8085-123-8
20
Strata jako kategoria ekonomiczna w polskim systemie gospodarczym / Witold FURMAN // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 94-107. - ISBN 978-83-8085-385-0
21
Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011-2015 na terenie województwa podkarpackiego = An Analysis of Economic Development in the Light of Selected Tax Revenues in the Years 2011-2015 in Podkarpackie Voivodeship / Łukasz Furman, Witold FURMAN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 31, nr 3 (2016), s. 13-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/114/99. - ISSN 1506-2635
22
Podatkowe aspekty w zakresie terminologii oraz wyceny aktywów finansowych w kontekście regulacji bilansowych = Tax Aspects in the Field of the Terminology and the Valuation of Financial Assets in the Context of Balance Sheet Adjustment / Witold FURMAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016), s. 60-70. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38356. - ISSN 1899-3192
23
Balance-Sheet and Tax Concepts of a Financial Result in Poland as a Basis of Management Decisions / Witold FURMAN // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2016. - S. 23-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2016.pdf
24
Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - S. 37-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-310-0
25
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport / Bartłomiej BIGA, Anna Borawska, Mariusz Borawski, Mariusz Doszyń, Mateusz FOLWARSKI, Witold FURMAN, Tomasz GEODECKI, Maciej Grodzicki, Bartosz Jakubowski, Jakub JANUS, Marcin KĘDZIERSKI, Marcin KĘDZIOR, Romana Krzewicka, Małgorzata Łatuszyńska, Danuta Miłaszewicz, Paweł Musiałek, Kesra Nermend, Ksymena ROSIEK, Jarema Piekutowski, Marcin Pierzchała, Mateusz Piwowarski, Krzysztof Siewiera, Antoni Sobolewski, Agnieszka Otręba-Szklarczyk, Dariusz Szklarczyk, Maria Szymborska, Mariusz Trojak, Roksana Ulatowska, Dominika Winogrodzka, Marcin ZAWICKI ; red. tech. Katarzyna Kurowska. - Warszawa: IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2016. - 211 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
26
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego / Witold FURMAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 87-99. - ISBN 978-83-7930-725-8
27
Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej = Accounting and the Freedom of movement of Goods, Services, Capital and Persons in the European Union / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 115-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
28
System rachunkowości jednostki gospodarczej a prawo podatkowe = Accounting System of the Company and a Tax Law / Witold FURMAN // W: Współczesne dylematy zarządzania : zeszyt naukowy Zakładu Zarządzania / red. Piotr Lenik. - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014. - (Prace Naukowo-Dydaktyczne / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ; z. 67). - S. 19-27. - Summ. - ISBN 978-83-64457-08-1. - Pełny tekst: https://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/1/1/4._witold_furman_system_rachunkowosci_jednostki_gospodarczej_a_prawo_podatkowe.pdf
29
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych / Witold FURMAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 172-183. - ISBN 978-83-7930-287-1
30
Deregulation of the Accounting Professions in Poland / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Witold FURMAN, Katarzyna ŚWIETLA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014. - S. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0965-8
31
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego / Witold FURMAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [155]-[169]. - Bibliogr.
32
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych / Witold FURMAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 224-237. - Bibliogr.
33
Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości / Witold FURMAN, Barbara KAWA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 115-127. - ISBN 978-83-7641-836-0
34
Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego / Witold FURMAN ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002730
35
Sprawozdawczość podatkowa - nowe wyzwania w zakresie kwantyfikacji wielkości podatkowych = Tax Reporting - New Challenges in Quantifying Tax Levels / Witold FURMAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 43-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
36
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego / Witold FURMAN // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 49-66. - ISBN 978-83-7641-617-5
37
Działalność organizacji księgowych jako element wspomagający stabilny rozwój gospodarczy = Accountancy Organizations as an Element Supporting Stable Economic Development / Witold FURMAN // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 177-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-01-3
38
Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości / Witold Furman, Barbara Kawa // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 127-141. - Bibliogr.
39
Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego = Accounting Policies as an Instrument Affecting the Financial Statements / Witold FURMAN // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 60, nr 116 (2011), s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
40
Business Registration System in SMES vs Actual Disclosure Requirements / Witold FURMAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 24-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
41
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej / Witold FURMAN // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 249-258. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
42
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian / Witold FURMAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 56-75. - Bibliogr.
43
O niektórych uwarunkowaniach absorpcji funduszy unijnych przez Województwo Podkarpackie w latach 2007-2013 / Łukasz Furman, Witold FURMAN // Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. - nr 1-2 (2010), s. 19-24. - Bibliogr. - ISSN 2080-069X
44
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej / Witold FURMAN // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 261-270. - Bibliogr.
45
Outsourcing a system rachunkowości w dobie kryzysu ekonomicznego / Witold Furman // W: System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego / red. Irena Sobańska, Przemysław Kabalski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 343-356. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-387-0
46
Badanie sprawozdania finansowego jako narzędzie sprzyjające rozwojowi MSP w Polsce / Witold Furman // W: Czynniki i narzędzia rozwoju MSP / red. Grażyna Michalczuk. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2009. - S. 179-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-225-7
47
Czy zawód biegłego rewidenta wymaga stworzenia szczególnego systemu motywacji do pracy? / Witold Furman // W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz. - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008. - S. 58-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-06-6
1
Furman Ł., Furman W., (2021), Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków, Warszawa : CeDeWu, 155 s.
2
Dunal P., Furman W., Gajda G., Kolenda D., Król M., (2020), Ryzyko we współczesnej rachunkowości, Warszawa : Difin, 154 s.
3
Turek-Radwan M., Furman W., (2020), Organizacja systemu nadzoru nad czynnościami rewizji finansowej w Polsce. [W:] CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S., ZIENIUK P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 78-100.
4
Antos Ł., (2019), Kategoria podatku odroczonego w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw, Prom. Zbroińska B., Furman W., Kraków : , 145 k.
5
Furman Ł., Furman W., (2019), Tax Costs Related to Functioning of Selected Intangible Assets, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 235-242; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf
6
Furman Ł., Furman W., (2018), The Scope of Tax Information in the Financial Statements of Polish Companies. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 7-14.
7
Furman W., Oleksiewicz I., Stępień K., (2018), Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa : Rambler Press, 161 s.
8
Furman W., Oleksiewicz I., Stępień K., (2018), Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej: perspektywa instytucjonalna i rynkowa, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 135 s.
9
Furman Ł., Furman W., (2018), Assessment of the Economic Potential of South-Western Poland in the Light of Tax Revenues. [W:] Klímová V., Žítek V. (red.), XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků [on-line], Brno : Masarykova Univerzita, s. 262-269.
10
Furman Ł., Furman W., (2017), Spatial Differentiation of Selected Tax Revenues in Poland in the Years 2012-2016. [W:] Štofková J. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 65-76.
11
Furman Ł., Furman W., (2017), Optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych w spółkach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 484, s. 84-94; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42689
12
Klonowska A., Furman W., (2017), Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland, "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business", vol. 11, s. 229-242; https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418034948628.pdf
13
Furman Ł., Furman W., (2017), Disciplinary Responsibility of Accounting Professions in Poland in the Years 2013-2016. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 222-229.
14
Furman W., (2017), Podatkowy a bilansowy wymiar zasady przewagi treści nad formą w kontekście procesu dokumentacyjnego systemu rachunkowości. [W:] Grabiński K., Kędzior M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 19-28.
15
Furman W., (2017), Criminal Liability for Revision and Financial Reporting in Theory and Practice. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 42-43.
16
Andrzejewski M., Furman W., Grabiński K., Kędzior M., Kubińska E., Łojewska M., Rosiek K., (2016), Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A., [Kraków] : [Uniwersytet Ekonomiczny], 85 s.
17
Andrzejewski M., Furman W., (2016), An Influence of Special Economic Zones on the Potential of the Sub-Carpathian Province. [W:] Štofková J. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 7-24.
18
Furman W., (2016), Wykorzystanie oustourcingu i konsultingu w opracowywaniu systemu rachunkowości jednostki gospodarczej. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 79-90.
19
Furman W., Turek-Radwan M., (2016), Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 158-173.
20
Furman W., (2016), Strata jako kategoria ekonomiczna w polskim systemie gospodarczym. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 94-107.
21
Furman Ł., Furman W., (2016), Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011-2015 na terenie województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 31, nr 3, s. 13-34; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/114/99
22
Furman W., (2016), Podatkowe aspekty w zakresie terminologii oraz wyceny aktywów finansowych w kontekście regulacji bilansowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445, s. 60-70; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38356
23
Furman W., (2016), Balance-Sheet and Tax Concepts of a Financial Result in Poland as a Basis of Management Decisions. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 23-32.
24
Furman W., Turek-Radwan M., (2016), Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania. [W:] Adamek-Hyska D., Tkocz-Wolny K. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 37-44.
25
Biga B., Borawska A., Borawski M., Doszyń M., Folwarski M., Furman W., Geodecki T., Grodzicki M., Jakubowski B., Janus J., Kędzierski M., Kędzior M., Krzewicka R., Łatuszyńska M., Miłaszewicz D., Musiałek P., Nermend K., Rosiek K., Piekutowski J., Pierzchała M., Piwowarski M., Siewiera K., Sobolewski A., Otręba-Szklarczyk A., Szklarczyk D., Szymborska M., Trojak M., Ulatowska R., Winogrodzka D., Zawicki M., (2016), Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju": raport, Kurowska K. (red. tech.), Warszawa : IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 211 s.
26
Furman W., (2015), Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 87-99.
27
Furman W., Turek-Radwan M., (2015), Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 115-122.
28
Furman W., (2014), System rachunkowości jednostki gospodarczej a prawo podatkowe. [W:] Lenik P. (red.), Współczesne dylematy zarządzania : zeszyt naukowy Zakładu Zarządzania, Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 19-27.
29
Furman W., (2014), Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 172-183.
30
Andrzejewski M., Furman W., Świetla K., (2014), Deregulation of the Accounting Professions in Poland. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII: spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 7-20.
31
Furman W., (2014), Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [155]-[169].
32
Furman W., (2013), Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 224-237.
33
Furman W., Kawa B., (2013), Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 115-127.
34
Furman W., (2013), Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego, Prom. Micherda B., Kraków : , 234 k.
35
Furman W., (2013), Sprawozdawczość podatkowa - nowe wyzwania w zakresie kwantyfikacji wielkości podatkowych. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 43-52.
36
Furman W., (2012), Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 49-66.
37
Furman W., (2012), Działalność organizacji księgowych jako element wspomagający stabilny rozwój gospodarczy. [W:] Owsiak S. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 2, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 177-193.
38
Furman W., Kawa B., ([2012]), Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości. [W:] Bronisław MICHERDA (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 127-141.
39
Furman W., (2011), Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 60, nr 116, s. 95-110.
40
Furman W., (2011), Business Registration System in SMES vs Actual Disclosure Requirements. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24-32.
41
Furman W., (2011), Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 249-258.
42
Furman W., (2011), Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 56-75.
43
Furman Ł., Furman W., (2010), O niektórych uwarunkowaniach absorpcji funduszy unijnych przez Województwo Podkarpackie w latach 2007-2013, "Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach", nr 1-2, s. 19-24.
44
Furman W., (2010), Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 261-270.
45
Furman W., (2010), Outsourcing a system rachunkowości w dobie kryzysu ekonomicznego. [W:] Sobańska I., Kabalski P. (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 343-356.
46
Furman W., (2009), Badanie sprawozdania finansowego jako narzędzie sprzyjające rozwojowi MSP w Polsce. [W:] Michalczuk G. (red.), Czynniki i narzędzia rozwoju MSP, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 179-188.
47
Furman W., (2008), Czy zawód biegłego rewidenta wymaga stworzenia szczególnego systemu motywacji do pracy?. [W:] Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 58-63.
1
@book{UEK:2168360644,
author = "Łukasz Furman and Witold Furman",
title = "Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-8102-545-4",
}
2
@book{UEK:2168352684,
author = "Patryk Dunal and Witold Furman and Gabriela Gajda and Dawid Kolenda and Mariola Król",
title = "Ryzyko we współczesnej rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-718-6",
}
3
@inbook{UEK:2168349872,
author = "Monika Turek-Radwan and Witold Furman",
title = "Organizacja systemu nadzoru nad czynnościami rewizji finansowej w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "78-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
4
@unpublished{UEK:2168346746,
author = "Łukasz Antos",
title = "Kategoria podatku odroczonego w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {},
}
5
@article{UEK:2168332523,
author = "Łukasz Furman and Witold Furman",
title = "Tax Costs Related to Functioning of Selected Intangible Assets",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "235-242",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.36689/uhk/hed/2019-01-023},
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168329689,
author = "Łukasz Furman and Witold Furman",
title = "The Scope of Tax Information in the Financial Statements of Polish Companies",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "7-14",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
url = {https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf},
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
7
@book{UEK:2168329393,
author = "Witold Furman and Izabela Oleksiewicz and Kinga Stępień",
title = "Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rambler Press",
year = "2018",
isbn = "978-83-62751-65-5",
}
8
@book{UEK:2168332493,
author = "Witold Furman and Izabela Oleksiewicz and Kinga Stępień",
title = "Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej : perspektywa instytucjonalna i rynkowa",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-7934-272-3",
}
9
@inbook{UEK:2168332487,
author = "Łukasz Furman and Witold Furman",
title = "Assessment of the Economic Potential of South-Western Poland in the Light of Tax Revenues",
booktitle = "XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků",
pages = "262-269",
adress = "Brno",
publisher = "Masarykova Univerzita",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-34},
url = {https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/proceedings2018-articles/2018-034.pdf},
isbn = "978-80-210-8969-3 ; 978-80-210-8970-9",
}
10
@inbook{UEK:2168321345,
author = "Łukasz Furman and Witold Furman",
title = "Spatial Differentiation of Selected Tax Revenues in Poland in the Years 2012-2016",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov",
pages = "65-76",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2017",
isbn = "978-80-554-1402-7",
}
11
@article{UEK:2168320083,
author = "Łukasz Furman and Witold Furman",
title = "Optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych w spółkach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "484",
pages = "84-94",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.484.07},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42689},
}
12
@article{UEK:2168321945,
author = "Alina Klonowska and Witold Furman",
title = "Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 11",
pages = "229-242",
year = "2017",
url = {https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418034948628.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168319827,
author = "Łukasz Furman and Witold Furman",
title = "Disciplinary Responsibility of Accounting Professions in Poland in the Years 2013-2016",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "222-229",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2017",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2017.pdf},
isbn = "978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7",
}
14
@inbook{UEK:2168317911,
author = "Witold Furman",
title = "Podatkowy a bilansowy wymiar zasady przewagi treści nad formą w kontekście procesu dokumentacyjnego systemu rachunkowości",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości",
pages = "19-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://docplayer.pl/61000456-Sprawozdawczosc-i-rewizja-finansowa-wyzwania-i-szanse-nauki-i-dydaktyki-rachunkowosci-redakcja-naukowa-konrad-grabinski-marcin-kedzior.html},
isbn = "978-83-65173-98-0",
}
15
@misc{UEK:2168336209,
author = "Witold Furman",
title = "Criminal Liability for Revision and Financial Reporting in Theory and Practice",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "42-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
16
@misc{UEK:2168321317,
author = "Mariusz Andrzejewski and Witold Furman and Konrad Grabiński and Marcin Kędzior and Elżbieta Kubińska and Magdalena Łojewska and Ksymena Rosiek",
title = "Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A.",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2016",
}
17
@inbook{UEK:2168311851,
author = "Mariusz Andrzejewski and Witold Furman",
title = "An Influence of Special Economic Zones on the Potential of the Sub-Carpathian Province",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel",
pages = "7-24",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1291-7",
}
18
@inbook{UEK:2168313391,
author = "Witold Furman",
title = "Wykorzystanie oustourcingu i konsultingu w opracowywaniu systemu rachunkowości jednostki gospodarczej",
booktitle = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
pages = "79-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
19
@inbook{UEK:2168304543,
author = "Witold Furman and Monika Turek-Radwan",
title = "Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "158-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
20
@inbook{UEK:2168311421,
author = "Witold Furman",
title = "Strata jako kategoria ekonomiczna w polskim systemie gospodarczym",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "94-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
21
@article{UEK:2168312907,
author = "Łukasz Furman and Witold Furman",
title = "Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011-2015 na terenie województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 31, 3",
pages = "13-34",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2016.03.1334},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/114/99},
}
22
@article{UEK:2168309405,
author = "Witold Furman",
title = "Podatkowe aspekty w zakresie terminologii oraz wyceny aktywów finansowych w kontekście regulacji bilansowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "445",
pages = "60-70",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.445.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38356},
}
23
@inbook{UEK:2168312291,
author = "Witold Furman",
title = "Balance-Sheet and Tax Concepts of a Financial Result in Poland as a Basis of Management Decisions",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "23-32",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2016",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2016.pdf},
isbn = "978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6",
}
24
@inbook{UEK:2168308377,
author = "Witold Furman and Monika Turek-Radwan",
title = "Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości ",
pages = "37-44",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
isbn = "978-83-7875-310-0",
}
25
@misc{UEK:2168311843,
author = "Bartłomiej Biga and Anna Borawska and Mariusz Borawski and Mariusz Doszyń and Mateusz Folwarski and Witold Furman and Tomasz Geodecki and Maciej Grodzicki and Bartosz Jakubowski and Jakub Janus and Marcin Kędzierski and Marcin Kędzior and Romana Krzewicka and Małgorzata Łatuszyńska and Danuta Miłaszewicz and Paweł Musiałek and Kesra Nermend and Ksymena Rosiek and Jarema Piekutowski and Marcin Pierzchała and Mateusz Piwowarski and Krzysztof Siewiera and Antoni Sobolewski and Agnieszka Otręba-Szklarczyk and Dariusz Szklarczyk and Maria Szymborska and Mariusz Trojak and Roksana Ulatowska and Dominika Winogrodzka and Marcin Zawicki",
title = "Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju : raport",
adress = "Warszawa",
publisher = "IBC GROUP Central Europe Holding S.A.",
year = "2016",
url = {},
}
26
@inbook{UEK:2168290575,
author = "Witold Furman",
title = "Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "87-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
27
@inbook{UEK:2168299811,
author = "Witold Furman and Monika Turek-Radwan",
title = "Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "115-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
28
@inbook{UEK:2168337965,
author = "Witold Furman",
title = "System rachunkowości jednostki gospodarczej a prawo podatkowe",
booktitle = "Współczesne dylematy zarządzania : zeszyt naukowy Zakładu Zarządzania",
pages = "19-27",
adress = "Krosno",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2014",
url = {https://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/1/1/4._witold_furman_system_rachunkowosci_jednostki_gospodarczej_a_prawo_podatkowe.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64457-08-1",
}
29
@inbook{UEK:2168274679,
author = "Witold Furman",
title = "Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "172-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
30
@inbook{UEK:2168290797,
author = "Mariusz Andrzejewski and Witold Furman and Katarzyna Świetla",
title = "Deregulation of the Accounting Professions in Poland",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "7-20",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0965-8",
}
31
@unpublished{UEK:2168301553,
author = "Witold Furman",
title = "Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[155]-[169]",
year = "2014",
}
32
@unpublished{UEK:2168287203,
author = "Witold Furman",
title = "Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "224-237",
year = "2013",
}
33
@inbook{UEK:2168256412,
author = "Witold Furman and Barbara Kawa",
title = "Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "115-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
34
@unpublished{UEK:2168290655,
author = "Witold Furman",
title = "Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002730},
}
35
@inbook{UEK:2168272968,
author = "Witold Furman",
title = "Sprawozdawczość podatkowa - nowe wyzwania w zakresie kwantyfikacji wielkości podatkowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "43-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
36
@inbook{UEK:2168228970,
author = "Witold Furman",
title = "Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "49-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
37
@inbook{UEK:2168278595,
author = "Witold Furman",
title = "Działalność organizacji księgowych jako element wspomagający stabilny rozwój gospodarczy",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2",
pages = "177-193",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-01-3",
}
38
@unpublished{UEK:2168273708,
author = "Witold Furman and Barbara Kawa",
title = "Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "127-141",
year = "2012",
}
39
@article{UEK:2168218254,
author = "Witold Furman",
title = "Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 60, 116",
pages = "95-110",
year = "2011",
}
40
@inbook{UEK:2168227466,
author = "Witold Furman",
title = "Business Registration System in SMES vs Actual Disclosure Requirements",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "24-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
41
@inbook{UEK:2168218416,
author = "Witold Furman",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "249-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
42
@unpublished{UEK:2168262924,
author = "Witold Furman",
title = "Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "56-75",
year = "2011",
}
43
@article{UEK:2166156669,
author = "Łukasz Furman and Witold Furman",
title = "O niektórych uwarunkowaniach absorpcji funduszy unijnych przez Województwo Podkarpackie w latach 2007-2013",
journal = "Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach",
number = "1-2",
pages = "19-24",
year = "2010",
}
44
@unpublished{UEK:2168303335,
author = "Witold Furman",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "261-270",
year = "2010",
}
45
@inbook{UEK:2166157449,
author = "Witold Furman",
title = "Outsourcing a system rachunkowości w dobie kryzysu ekonomicznego",
booktitle = "System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego",
pages = "343-356",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-387-0",
}
46
@inbook{UEK:2166157371,
author = "Witold Furman",
title = "Badanie sprawozdania finansowego jako narzędzie sprzyjające rozwojowi MSP w Polsce",
booktitle = "Czynniki i narzędzia rozwoju MSP",
pages = "179-188",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2009",
isbn = "978-83-7431-225-7",
}
47
@inbook{UEK:2165890181,
author = "Witold Furman",
title = "Czy zawód biegłego rewidenta wymaga stworzenia szczególnego systemu motywacji do pracy?",
booktitle = "Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy",
pages = "58-63",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Media Press",
year = "2008",
isbn = "978-83-61215-06-6",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID