Publications of the selected author
1

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
The Contemporary Course of European Union Climate Action in Light of EU Strategic Documents
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 1177-1189. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355694
chapter in conference materials
2

Title:
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
22 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168358670
book
3

Title:
The Effect of Energy Prices on Energy Intensity Improvement - the Case of the Chemical Industry in the V4 Countries
Source:
Post-Communist Economies. - vol. 33, iss. 5 (2021) , s. 566-580. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of Poland [No 031/WE/KMSG/01/2018/S/8031].
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168349642
article
4

Title:
Efektywność energetyczna Polski i polskiego sektora przemysłowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju = Energy Efficiency of the Polish Industrial Sector in the Context of the Concept of Sustainable Development
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 4 (2019) , s. 95-113. - Tytuł numeru: Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168341953
article
5

Title:
Progress of the V4 Countries towards the EU's Energy and Climate Targets in the Context of Energy Security Improvement
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 175-197. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168336875
article
6

Conference:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Title:
The Possibilities of Gas and Oil Export to the Visegrad Group Countries in the Context of CETA
Source:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / red. Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 308-319. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-80-245-2265-4
Access mode:
Nr:
2168325043
chapter in conference materials
7

Title:
The Energy Union Tour - Success or Failure? = The Energy Union Tour - sukces czy porażka?
Source:
Przegląd Politologiczny = Political Science Review. - nr 1 (2018) , s. 103-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325857
article
8

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 22, nr 1
Publisher address:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018
Access mode:
Nr:
2168325349
journal / series editorial
9

Title:
Innowacyjność dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu dla krajów Grupy Wyszehradzkiej w kontekście umowy CETA = The Innovation of the Diversification of Oil and Gas Supplies for the Visegrad Group Countries in the Context of the CETA Agreement
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 199-213. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325507
article
10

Conference:
6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development, Banská Bystrica, Słowacja, od 2017-09-20 do 2017-09-22
Title:
The Significance of the Trans-European Networks for the Development of the Regional Electricity Market in the Central and Eastern Europe
Source:
6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development : Conference Procedings / red. Kamila Borseková, Katarína Vitálišová, Anna Vaňová - Banská Bystrica, Slovakia: Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017, s. 572-583. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-557-1335-9
Access mode:
Nr:
2168320783
chapter in conference materials
11

Conference:
23rd International Scientific Conference of the PGV Network, Casablanca, Maroko, od 2017-09-14 do 2017-09-16
Title:
The Significance of Energy Union in European Union Energy Security [dokument elektroniczny]
Source:
La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017 = The Question of Borders : a New Representation of the European Reality : 23rd International Scientific Conference of the PGV Network, Casablanca, September, 14th-16th 2017 / red. Claude Martin, Tawfiq Rkibi - Casablanca: Université Internationale de Casablanca, 2017, s. 216-228. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-9954-99-136-7
Access mode:
Nr:
2168317303
chapter in conference materials
12

Title:
Oil Trade in the Context of Oil Price Fluctuations at the Turn of 2014 and 2015
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 25 (2017) , s. 95-110. - Tytuł numeru: The Scottish Enlightenment and the Challenges of Commercial Society - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325855
article
13

Conference:
17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Praga, Czechy, od 2017-05-26 do 2017-05-26
Title:
The Energy Situation of Visegrad Group Countries in Context of Energy Union
Source:
The Proceedings of the 17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017, s. 180-192. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
The publication was financed from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
ISBN:
978-80-225-4385-9
Access mode:
Nr:
2168321299
chapter in conference materials
14

Title:
Europeanisation of Energy Policy : Progress in Spite of Divergent Interests
Source:
Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / red. Piotr STANEK, Krzysztof WACH - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 141-164 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from the resources of the Ministry of Science and Higher Education granted to the Faculty of Economics and International Relations of the University of Economics in Cracow for the research purposes of young academics and PhD students
ISBN:
978-83-01-19090-3
Nr:
2168309905
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Unia Energetyczna - nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej? = Energy Union - a New Stage of the Energy Policy of the European Union?
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 213-224. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307149
article
16

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 20, nr 3, t. 3
Publisher address:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016
Access mode:
Nr:
2168312645
journal / series editorial
17

Title:
Postanowienia paryskiej konferencji klimatycznej w kontekście budowy unii energetycznej UE = Declarations of Paris Climate Change Conference in Context of Creation of European Energy Union
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 143-151. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308579
article
18

Title:
Europeizacja polityki energetycznej Unii Europejskiej - główne wyzwania = Europeanisation of the European Union Energy Policy - the Main Challenges
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016) , s. 215-224. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312687
article
19

Title:
Główne determinanty wahań cen ropy naftowej na świecie na przełomie lat 2014/2015 = The Chief Determinants of Crude Oil Prices in the World in 2014 and 2015
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016) , s. 185-198. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168312461
article
20

Title:
Wstęp = Preface of the Editor
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 3, s. 7-9. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168312647
preface / summary
21

Title:
Międzynarodowe rynki surowcowe
Source:
Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 127-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-678-6
Nr:
2168290005
chapter in textbook
See main document
22

Title:
Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie = Development Perspectives of Nuclear Power in the European Union after the Fukushima Disaster
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 253-266. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297487
article
23

Title:
The Energy-climate Package and Realisation of Its Objectives within the Context of the Sustainable Development of the European Union
Source:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources grated to the Faculty of Economics and International Relations of the University of Economics in Krakow as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301633
article
24

Title:
Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie = Development Perspectives of Nuclear Power in the European Union after the Fukushima Disaster
Source:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 143-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302197
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego = Renewable Energy in the European Union in the Context of Economic Crisis
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 27 (2014) , s. 130-147. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168296677
article
26

Title:
Significance of the Climate and Energy Package for the Development of Renewable Energy Sources in the European Union = Znaczenie pakietu energetyczno-klimatycznego dla rozwoju energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej
Source:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 17, nr 2 (2014) , s. 45-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168284379
article
27

Title:
Implications of the Eurozone Crisis on the Execution of the Energy-Climate Package
Source:
Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / red. Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 117-136. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17859-8
Nr:
2168288301
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Importance of Turkey for the Energy Security in the European Union
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 4 (26) (2013) , s. 49-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168280895
article
29

Title:
Perspektywy wykorzystania gazu łupkowego w energetyce Unii Europejskiej = Prospects of the Use of Shale Gas in the EU Power Sector
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 21 (2013) , s. 63-77. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168280509
article
30

Title:
Poland's Energy Security in Light of a Statistical Analysis = Bezpieczeństwo energetyczne polski w świetle analizy statystycznej
Source:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 16, nr 3 (2013) , s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168292517
article
31

Author:
Agnieszka Pach-Gurgul , Bartosz Soliński
Title:
Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący "nową politykę energetyczną" Unii Europejskiej = Country's Energy Culture as a Determinant of the "New European Union Energy Policy"
Source:
Zarządzanie Publiczne. - nr 1 (23) (2013) , s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270960
article
32

Title:
Implikacje kryzysu strefy euro dla realizacji postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego
Source:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 147-169 - Bibliogr.
Signature:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287631
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej
Source:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 45-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290177
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2012
Physical description:
269 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-717-2
Nr:
2168240714
monograph
35

Title:
Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 112-133. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
Nr:
2168245034
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 472-483 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236366
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
304 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-209
Nr:
2168233968
doctoral dissertation
38

Title:
Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 110-131. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261236
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Kierunki oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego na rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej
Source:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA - Warszawa: Difin, 2011, s. 82-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168225628
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Kierunki oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego na rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej
Source:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 82-103 - Bibliogr.
Nr:
2168284675
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej = The Process of Creating a Uniform Electric Energy Market in the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 826 (2010) , s. 67-84. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53148
article
42

Title:
Pomoc publiczna w Polsce w świetle reguł polityki konkurencji Unii Europejskiej = Public Assistance in Poland in Light of European Union Competition Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 805 (2009) , s. 85-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51538
article
43

Title:
Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 314-338 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
Nr:
2165299462
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Regulacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
Source:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 117-143 - Bibliogr.
Signature:
NP-1320/Magazyn
Nr:
2168218832
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 302-325 - Bibliogr.
Signature:
NP-1211/2/Magazyn
Nr:
2168219314
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Mieczysława Solińska , Agnieszka Pach-Gurgul
Title:
Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym
Source:
Recyklace odpadů XI, 2. 6.-7.12.2007, KošiceTechnická Univerzita Ostrava, Hornicko-Geologická Fakulta, 2007, s. 101-106. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1676-0
Nr:
2165871432
chapter in conference materials
47

Title:
Kryzys w Japonii w ostatniej dekadzie XX wieku : przyczyny i skutki
Source:
Rocznik Wschodni. - nr 13 (2007) , s. 328-340
Nr:
2165827863
article
48

Title:
Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej i jego skutki dla Polski
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 51-73
Signature:
NP-1158/Magazyn
Nr:
2168282103
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Subsydia GATT i WTO dla krajów w okresie transformacji
Source:
Rocznik Wschodni. - nr 12 (2006) , s. 245-259
Nr:
2165826738
article
50

Title:
The Economic Consequences for the Great Britain of Remaining Outside the Currency Union
Source:
Ekonomìka : problemi teorìï ta praktiki : zbìrnik naukovih prac'. T. 2 / red. Pokotilov Anatolìj Antonovič - Dnìpropetrovs'k: Dnìpropetrovs'kij nacìonal'nij unìversitet, 2006, s. 603-618 - Bibliogr.
Series:
(Nauka i obrazovanie ; vip. 221)
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2165832755
chapter in monograph
1
The Contemporary Course of European Union Climate Action in Light of EU Strategic Documents / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 1177-1189. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-contemporary-course-of-european-union-climate-action-in-light-of-eu-strategic-documents/Wstęp:
2
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego / red. Jakub KWAŚNY ; K. KLECHA-TYLEC, E. MOLENDOWSKI, J. GARLIŃSKA-BIELAWSKA, R. GAWLIK, J. KWAŚNY, A. MROCZEK, L. MESJASZ, A. ODROBINA, A. PACH-GURGUL, J. PERA, P. STANEK, S. SZKOŁUT, M. ULBRYCH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 22 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf
3
The Effect of Energy Prices on Energy Intensity Improvement - the Case of the Chemical Industry in the V4 Countries / Agnieszka PACH-GURGUL, Sławomir ŚMIECH, Marta ULBRYCH // Post-Communist Economies. - vol. 33, iss. 5 (2021), s. 566-580. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1463-1377
4
Efektywność energetyczna Polski i polskiego sektora przemysłowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju = Energy Efficiency of the Polish Industrial Sector in the Context of the Concept of Sustainable Development / Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 4 (2019), s. 95-113. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/5737/5353. - ISSN 2080-1653
5
Progress of the V4 Countries towards the EU's Energy and Climate Targets in the Context of Energy Security Improvement / Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 2 (2019), s. 175-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/503. - ISSN 2353-883X
6
The Possibilities of Gas and Oil Export to the Visegrad Group Countries in the Context of CETA / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 308-319. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf
7
The Energy Union Tour - Success or Failure? = The Energy Union Tour - sukces czy porażka? / Agnieszka PACH-GURGUL // Przegląd Politologiczny = Political Science Review. - nr 1 (2018), s. 103-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/pp-2018-1-07.pdf. - ISSN 1426-8876
8
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018. - R. 22, nr 1. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,60,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_1_2018.html. - ISSN 2081-2345
9
Innowacyjność dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu dla krajów Grupy Wyszehradzkiej w kontekście umowy CETA = The Innovation of the Diversification of Oil and Gas Supplies for the Visegrad Group Countries in the Context of the CETA Agreement / Agnieszka PACH-GURGUL // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 199-213. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1083_2.5_A.Pach-Gurgul.pdf. - ISSN 2081-2345
10
The Significance of the Trans-European Networks for the Development of the Regional Electricity Market in the Central and Eastern Europe / Agnieszka PACH-GURGUL // W: 6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development : Conference Procedings / eds. Kamila Borseková, Katarína Vitálišová, Anna Vaňová. - Banská Bystrica, Slovakia: Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. - S. 572-583. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-1335-9. - Pełny tekst: http://www.cers.umb.sk/wp-content/uploads/2017/11/cers-proceedings.pdf
11
The Significance of Energy Union in European Union Energy Security / Agnieszka PACH-GURGUL // W: La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017 [Dokument elektroniczny] = The Question of Borders : a New Representation of the European Reality : 23rd International Scientific Conference of the PGV Network, Casablanca, September, 14th-16th 2017 / red. Claude Martin, Tawfiq Rkibi. - Casablanca: Université Internationale de Casablanca, 2017. - S. 216-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9954-99-136-7. - Pełny tekst: http://docplayer.fr/84257978-Sous-la-direction-de-claude-martin-tawfiq-rkibi.html
12
Oil Trade in the Context of Oil Price Fluctuations at the Turn of 2014 and 2015 / Agnieszka PACH-GURGUL // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 25 (2017), s. 95-110. - Summ.. - Tytuł numeru: The Scottish Enlightenment and the Challenges of Commercial Society. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/984/1365. - ISSN 2082-5897
13
The Energy Situation of Visegrad Group Countries in Context of Energy Union / Agnieszka PACH-GURGUL // W: The Proceedings of the 17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 180-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-4385-9. - Pełny tekst: http://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2017/06/proceedings2017.pdf
14
Europeanisation of Energy Policy : Progress in Spite of Divergent Interests / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH. - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 141-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19090-3
15
Unia Energetyczna - nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej? = Energy Union - a New Stage of the Energy Policy of the European Union? / Agnieszka PACH-GURGUL // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016), s. 213-224. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-213.pdf. - ISSN 2450-7741
16
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016. - R. 20, nr 3, t. 3. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,50,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_III.html. - ISSN 2081-2345
17
Postanowienia paryskiej konferencji klimatycznej w kontekście budowy unii energetycznej UE = Declarations of Paris Climate Change Conference in Context of Creation of European Energy Union / Agnieszka PACH-GURGUL // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 143-151. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,702,Agnieszka_Pach_Gurgul_Postanowienia_paryskiej_konferencji_klimatycznej_w_kontekscie_budowy_unii_energetycznej_UE.html. - ISSN 2081-2345
18
Europeizacja polityki energetycznej Unii Europejskiej - główne wyzwania = Europeanisation of the European Union Energy Policy - the Main Challenges / Agnieszka PACH-GURGUL // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016), s. 215-224. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,786,Agnieszka_Pach_Gurgul_Europeizacja_polityki_energetycznej_Unii_Europejskiej_amp8211_glowne_wyzwania.html. - ISSN 2081-2345
19
Główne determinanty wahań cen ropy naftowej na świecie na przełomie lat 2014/2015 = The Chief Determinants of Crude Oil Prices in the World in 2014 and 2015 / Agnieszka PACH-GURGUL // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016), s. 185-198. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3300/2914. - ISSN 2080-1653
20
Wstęp = Preface of the Editor / Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016), s. 7-9. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,50,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_III.html
21
Międzynarodowe rynki surowcowe / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 127-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-678-6
22
Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie = Development Perspectives of Nuclear Power in the European Union after the Fukushima Disaster / Agnieszka PACH-GURGUL // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015), s. 253-266. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/513_16.pdf. - ISSN 2081-2345
23
The Energy-climate Package and Realisation of Its Objectives within the Context of the Sustainable Development of the European Union / Agnieszka PACH-GURGUL // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015), s. 75-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8592. - ISSN 2082-8500
24
Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie = Development Perspectives of Nuclear Power in the European Union after the Fukushima Disaster / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2014), s. 143-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
25
Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego = Renewable Energy in the European Union in the Context of Economic Crisis / Agnieszka PACH-GURGUL // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 27 (2014), s. 130-147. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1821/1879. - ISSN 2080-1653
26
Significance of the Climate and Energy Package for the Development of Renewable Energy Sources in the European Union = Znaczenie pakietu energetyczno-klimatycznego dla rozwoju energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej / Agnieszka PACH-GURGUL // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 17, nr 2 (2014), s. 45-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/7018/7401. - ISSN 1508-2008
27
Implications of the Eurozone Crisis on the Execution of the Energy-Climate Package / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / ed. by Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK. - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 117-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17859-8
28
Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Importance of Turkey for the Energy Security in the European Union / Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (26) (2013), s. 49-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP26/zp26-4.pdf. - ISSN 1898-3529
29
Perspektywy wykorzystania gazu łupkowego w energetyce Unii Europejskiej = Prospects of the Use of Shale Gas in the EU Power Sector / Agnieszka PACH-GURGUL // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 21 (2013), s. 63-77. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1195/1027. - ISSN 2080-1653
30
Poland's Energy Security in Light of a Statistical Analysis = Bezpieczeństwo energetyczne polski w świetle analizy statystycznej / Agnieszka PACH-GURGUL // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 16, nr 3 (2013), s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/6893/7460. - ISSN 1508-2008
31
Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący "nową politykę energetyczną" Unii Europejskiej = Country's Energy Culture as a Determinant of the "New European Union Energy Policy" / Agnieszka PACH-GURGUL, Bartosz Soliński // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-2.pdf. - ISSN 1898-3529
32
Implikacje kryzysu strefy euro dla realizacji postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 147-169. - Bibliogr.
33
Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2012), s. 45-57. - Bibliogr.
34
Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski / Agnieszka PACH-GURGUL. - Warszawa: Difin, 2012. - 269 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-717-2
35
Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012. - S. 112-133. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-725-7
36
Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 472-483. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-586-4
37
Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski / Agnieszka PACH-GURGUL ; Promotor: Edward MOLENDOWSKI. - Kraków, 2012. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002521
38
Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2011), s. 110-131. - Streszcz. - Bibliogr.
39
Kierunki oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego na rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 82-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-564-2
40
Kierunki oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego na rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2010), s. 82-103. - Bibliogr.
41
Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej = The Process of Creating a Uniform Electric Energy Market in the EU / Agnieszka PACH-GURGUL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010), s. 67-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169685035. - ISSN 1898-6447
42
Pomoc publiczna w Polsce w świetle reguł polityki konkurencji Unii Europejskiej = Public Assistance in Poland in Light of European Union Competition Policy / Agnieszka PACH-GURGUL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 805 (2009), s. 85-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168024596. - ISSN 1898-6447
43
Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 314-338. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-063-0
44
Regulacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2009), s. 117-143. - Bibliogr.
45
Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2008), s. 302-325. - Bibliogr.
46
Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym / Mieczysława Solińska, Agnieszka PACH-GURGUL // W: Recyklace odpadů XI, 2. 6.-7.12.2007, Košice. - Technická Univerzita Ostrava, Hornicko-Geologická Fakulta, 2007. - S. 101-106. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1676-0
47
Kryzys w Japonii w ostatniej dekadzie XX wieku : przyczyny i skutki / Agnieszka PACH-GURGUL // Rocznik Wschodni. - nr 13 (2007/2008), s. 328-340. - ISSN 1234-8864
48
Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej i jego skutki dla Polski / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2007), s. 51-73
49
Subsydia GATT i WTO dla krajów w okresie transformacji / Agnieszka PACH-GURGUL // Rocznik Wschodni. - nr 12 (2006/2007), s. 245-259. - ISSN 1234-8864
50
The Economic Consequences for the Great Britain of Remaining Outside the Currency Union / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Ekonomìka : problemi teorìï ta praktiki : zbìrnik naukovih prac'. T. 2 / red. Pokotilov Anatolìj Antonovič. - Dnìpropetrovs'k: Dnìpropetrovs'kij nacìonal'nij unìversitet, 2006. - (Nauka i obrazovanie, ISSN 1561-6908 ; vip. 221). - S. 603-618. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
1
Pach-Gurgul A., (2021), The Contemporary Course of European Union Climate Action in Light of EU Strategic Documents. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1177-1189.
2
Kwaśny J., Mroczek A., Mesjasz L., Odrobina A., Pach-Gurgul A., Pera J., Stanek P., Szkołut S., Klecha-Tylec K., Molendowski E., Garlińska-Bielawska J., Gawlik R., Ulbrych M., (2021), Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową: specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego, Kwaśny J. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 22 s.
3
Pach-Gurgul A., Śmiech S., Ulbrych M., (2021), The Effect of Energy Prices on Energy Intensity Improvement - the Case of the Chemical Industry in the V4 Countries, "Post-Communist Economies", vol. 33, iss. 5, s. 566-580.
4
Pach-Gurgul A., Ulbrych M., (2019), Efektywność energetyczna Polski i polskiego sektora przemysłowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 4, s. 95-113; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/5737/5353
5
Pach-Gurgul A., Ulbrych M., (2019), Progress of the V4 Countries towards the EU's Energy and Climate Targets in the Context of Energy Security Improvement, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 2, s. 175-197; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/503
6
Pach-Gurgul A., (2018), The Possibilities of Gas and Oil Export to the Visegrad Group Countries in the Context of CETA. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 308-319.
7
Pach-Gurgul A., (2018), The Energy Union Tour - Success or Failure?, "Przegląd Politologiczny", nr 1, s. 103-118; http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/pp-2018-1-07.pdf
8
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018. - R. 22, nr 1. - . - 2081-2345
9
Pach-Gurgul A., (2018), Innowacyjność dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu dla krajów Grupy Wyszehradzkiej w kontekście umowy CETA, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 199-213; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1083_2.5_A.Pach-Gurgul.pdf
10
Pach-Gurgul A., (2017), The Significance of the Trans-European Networks for the Development of the Regional Electricity Market in the Central and Eastern Europe. [W:] Borseková K., Vitálišová K., Vaňová A. (red.), 6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development : Conference Procedings, Banská Bystrica, Slovakia : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, s. 572-583.
11
Pach-Gurgul A., (2017), The Significance of Energy Union in European Union Energy Security. [W:] Martin C., Rkibi T. (red.), La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017 [Dokument elektroniczny], Casablanca : Université Internationale de Casablanca, s. 216-228.
12
Pach-Gurgul A., (2017), Oil Trade in the Context of Oil Price Fluctuations at the Turn of 2014 and 2015, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 25, s. 95-110; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/984/1365
13
Pach-Gurgul A., (2017), The Energy Situation of Visegrad Group Countries in Context of Energy Union. [W:] The Proceedings of the 17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 180-192.
14
Pach-Gurgul A., (2016), Europeanisation of Energy Policy : Progress in Spite of Divergent Interests. [W:] Stanek P., Wach K. (red.), Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 141-164.
15
Pach-Gurgul A., (2016), Unia Energetyczna - nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej?, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (81), s. 213-224; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-213.pdf
16
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016. - R. 20, nr 3, t. 3. - . - 2081-2345
17
Pach-Gurgul A., (2016), Postanowienia paryskiej konferencji klimatycznej w kontekście budowy unii energetycznej UE, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 143-151; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,702,Agnieszka_Pach_Gurgul_Postanowienia_paryskiej_konferencji_klimatycznej_w_kontekscie_budowy_unii_energetycznej_UE.html
18
Pach-Gurgul A., (2016), Europeizacja polityki energetycznej Unii Europejskiej - główne wyzwania, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 3, s. 215-224; http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,786,Agnieszka_Pach_Gurgul_Europeizacja_polityki_energetycznej_Unii_Europejskiej_amp8211_glowne_wyzwania.html
19
Pach-Gurgul A., (2016), Główne determinanty wahań cen ropy naftowej na świecie na przełomie lat 2014/2015, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 3, s. 185-198; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3300/2914
20
Pach-Gurgul A., Ulbrych M., (2016), Wstęp. [W:] Pach-Gurgul A., Ulbrych M. (red.), Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, s. 7-9.
21
Pach-Gurgul A., (2015), Międzynarodowe rynki surowcowe. [W:] Molendowski E. (red.), Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 127-142.
22
Pach-Gurgul A., (2015), Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 19, nr 1, s. 253-266; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/513_16.pdf
23
Pach-Gurgul A., (2015), The Energy-climate Package and Realisation of Its Objectives within the Context of the Sustainable Development of the European Union, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 10, no. 4, s. 75-90; http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8592
24
Pach-Gurgul A., (2014), Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja, s. 143-157.
25
Pach-Gurgul A., (2014), Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 27, s. 130-147; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1821/1879
26
Pach-Gurgul A., (2014), Significance of the Climate and Energy Package for the Development of Renewable Energy Sources in the European Union, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", vol. 17, nr 2, s. 45-60; https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/7018/7401
27
Pach-Gurgul A., (2014), Implications of the Eurozone Crisis on the Execution of the Energy-Climate Package. [W:] Molendowski E., Stanek P. (red.), Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-136.
28
Pach-Gurgul A., Ulbrych M., (2013), Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (26), s. 49-66; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP26/zp26-4.pdf
29
Pach-Gurgul A., (2013), Perspektywy wykorzystania gazu łupkowego w energetyce Unii Europejskiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 21, s. 63-77; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1195/1027
30
Pach-Gurgul A., (2013), Poland's Energy Security in Light of a Statistical Analysis, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", vol. 16, nr 3, s. 85-106; https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/6893/7460
31
Pach-Gurgul A., Soliński B., (2013), Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący "nową politykę energetyczną" Unii Europejskiej, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 17-32; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-2.pdf
32
Pach-Gurgul A., (2013), Implikacje kryzysu strefy euro dla realizacji postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro, s. 147-169.
33
Pach-Gurgul A., (2012), Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej, s. 45-57.
34
Pach-Gurgul A., (2012), Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, Warszawa : Difin, 269 s.
35
Pach-Gurgul A., (2012), Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. [W:] Molendowski E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Warszawa : Wydawnictwo Difin, s. 112-133.
36
Pach-Gurgul A., (2012), Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 472-483.
37
Pach-Gurgul A., (2012), Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski, Prom. Molendowski E., Kraków : , 304 k.
38
Pach-Gurgul A., (2011), Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, s. 110-131.
39
Pach-Gurgul A., (2011), Kierunki oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego na rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 82-101.
40
Pach-Gurgul A., (2010), Kierunki oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego na rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, s. 82-103.
41
Pach-Gurgul A., (2010), Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 826, s. 67-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685035
42
Pach-Gurgul A., (2009), Pomoc publiczna w Polsce w świetle reguł polityki konkurencji Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 805, s. 85-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/168024596
43
Pach-Gurgul A., (2009), Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy. [W:] Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Warszawa : Difin, s. 314-338.
44
Pach-Gurgul A., (2009), Regulacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?, s. 117-143.
45
Pach-Gurgul A., (2008), Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2, s. 302-325.
46
Solińska M., Pach-Gurgul A., (2007), Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym. [W:] Recyklace odpadů XI, 2. 6.-7.12.2007, Košice, Technická Univerzita Ostrava, Hornicko-Geologická Fakulta, s. 101-106.
47
Pach-Gurgul A., (2007), Kryzys w Japonii w ostatniej dekadzie XX wieku : przyczyny i skutki, "Rocznik Wschodni", nr 13, s. 328-340.
48
Pach-Gurgul A., (2007), Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej i jego skutki dla Polski. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, s. 51-73.
49
Pach-Gurgul A., (2006), Subsydia GATT i WTO dla krajów w okresie transformacji, "Rocznik Wschodni", nr 12, s. 245-259.
50
Pach-Gurgul A., (2006), The Economic Consequences for the Great Britain of Remaining Outside the Currency Union. [W:] Antonovič (red.), Ekonomìka : problemi teorìï ta praktiki : zbìrnik naukovih prac', T. 2 (Nauka i obrazovanie; vip. 221), Dnìpropetrovs'k : Dnìpropetrovs'kij nacìonal'nij unìversitet, s. 603-618.
1
@inbook{UEK:2168355694,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "The Contemporary Course of European Union Climate Action in Light of EU Strategic Documents",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "1177-1189",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
2
@book{UEK:2168358670,
author = "Karolina Klecha-Tylec and Edward Molendowski and Joanna Garlińska-Bielawska and Remigiusz Gawlik and Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Lidia Mesjasz and Anna Odrobina and Agnieszka Pach-Gurgul and Jacek Pera and Piotr Stanek and Sylwia Szkołut and Marta Ulbrych",
title = "Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf},
}
3
@article{UEK:2168349642,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Sławomir Śmiech and Marta Ulbrych",
title = "The Effect of Energy Prices on Energy Intensity Improvement - the Case of the Chemical Industry in the V4 Countries",
journal = "Post-Communist Economies",
number = "vol. 33, iss. 5",
pages = "566-580",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2020.1793605},
url = {},
}
4
@article{UEK:2168341953,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Marta Ulbrych",
title = "Efektywność energetyczna Polski i polskiego sektora przemysłowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 33, 4",
pages = "95-113",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.334.6},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/5737/5353},
}
5
@article{UEK:2168336875,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Marta Ulbrych",
title = "Progress of the V4 Countries towards the EU's Energy and Climate Targets in the Context of Energy Security Improvement",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 2",
pages = "175-197",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070210},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/503},
}
6
@inbook{UEK:2168325043,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "The Possibilities of Gas and Oil Export to the Visegrad Group Countries in the Context of CETA",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "308-319",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
7
@article{UEK:2168325857,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "The Energy Union Tour - Success or Failure?",
journal = "Przegląd Politologiczny",
number = "1",
pages = "103-118",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.7},
url = {http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/pp-2018-1-07.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168325349,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,60,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_1_2018.html},
}
9
@article{UEK:2168325507,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Innowacyjność dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu dla krajów Grupy Wyszehradzkiej w kontekście umowy CETA",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "199-213",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1083_2.5_A.Pach-Gurgul.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168320783,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "The Significance of the Trans-European Networks for the Development of the Regional Electricity Market in the Central and Eastern Europe",
booktitle = "6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development : Conference Procedings",
pages = "572-583",
adress = "Banská Bystrica, Slovakia",
publisher = "Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica",
year = "2017",
url = {http://www.cers.umb.sk/wp-content/uploads/2017/11/cers-proceedings.pdf},
isbn = "978-80-557-1335-9",
}
11
@inbook{UEK:2168317303,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "The Significance of Energy Union in European Union Energy Security",
booktitle = "La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017",
pages = "216-228",
adress = "Casablanca",
publisher = "Université Internationale de Casablanca",
year = "2017",
url = {http://docplayer.fr/84257978-Sous-la-direction-de-claude-martin-tawfiq-rkibi.html},
isbn = "978-9954-99-136-7",
}
12
@article{UEK:2168325855,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Oil Trade in the Context of Oil Price Fluctuations at the Turn of 2014 and 2015",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 25",
pages = "95-110",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082506},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/984/1365},
}
13
@inbook{UEK:2168321299,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "The Energy Situation of Visegrad Group Countries in Context of Energy Union",
booktitle = "The Proceedings of the 17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "180-192",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2017",
url = {http://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2017/06/proceedings2017.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-225-4385-9",
}
14
@inbook{UEK:2168309905,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Europeanisation of Energy Policy : Progress in Spite of Divergent Interests",
booktitle = "Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation",
pages = "141-164",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-19090-3",
}
15
@article{UEK:2168307149,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Unia Energetyczna - nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej?",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (81)",
pages = "213-224",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-19},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-213.pdf},
}
16
@misc{UEK:2168312645,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2016",
url = {http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,50,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_III.html},
}
17
@article{UEK:2168308579,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Postanowienia paryskiej konferencji klimatycznej w kontekście budowy unii energetycznej UE",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "143-151",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,702,Agnieszka_Pach_Gurgul_Postanowienia_paryskiej_konferencji_klimatycznej_w_kontekscie_budowy_unii_energetycznej_UE.html},
}
18
@article{UEK:2168312687,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Europeizacja polityki energetycznej Unii Europejskiej - główne wyzwania",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 3",
pages = "215-224",
year = "2016",
url = {http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,786,Agnieszka_Pach_Gurgul_Europeizacja_polityki_energetycznej_Unii_Europejskiej_amp8211_glowne_wyzwania.html},
}
19
@article{UEK:2168312461,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Główne determinanty wahań cen ropy naftowej na świecie na przełomie lat 2014/2015",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 3",
pages = "185-198",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.303.14},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3300/2914},
}
20
@misc{UEK:2168312647,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Marta Ulbrych",
title = "Wstęp",
booktitle = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 3",
pages = "7-9",
year = "2016",
url = {http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,50,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_III.html},
}
21
@inbook{UEK:2168290005,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Międzynarodowe rynki surowcowe",
booktitle = "Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy",
pages = "127-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-678-6",
}
22
@article{UEK:2168297487,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 1",
pages = "253-266",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/513_16.pdf},
}
23
@article{UEK:2168301633,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "The Energy-climate Package and Realisation of Its Objectives within the Context of the Sustainable Development of the European Union",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 10, no. 4",
pages = "75-90",
year = "2015",
url = {http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8592},
}
24
@unpublished{UEK:2168302197,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie",
booktitle = "Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja",
pages = "143-157",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168296677,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "27",
pages = "130-147",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.27.8},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1821/1879},
}
26
@article{UEK:2168284379,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Significance of the Climate and Energy Package for the Development of Renewable Energy Sources in the European Union",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "vol. 17, 2",
pages = "45-60",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/cer-2014-0013},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/7018/7401},
}
27
@inbook{UEK:2168288301,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Implications of the Eurozone Crisis on the Execution of the Energy-Climate Package",
booktitle = "Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis",
pages = "117-136",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17859-8",
}
28
@article{UEK:2168280895,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Marta Ulbrych",
title = "Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (26)",
pages = "49-66",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352942604},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP26/zp26-4.pdf},
}
29
@article{UEK:2168280509,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Perspektywy wykorzystania gazu łupkowego w energetyce Unii Europejskiej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "21",
pages = "63-77",
adress = "",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.21.4},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1195/1027},
}
30
@article{UEK:2168292517,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Poland's Energy Security in Light of a Statistical Analysis",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "vol. 16, 3",
pages = "85-106",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/cer-2013-0020},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/6893/7460},
}
31
@article{UEK:2168270960,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Bartosz Soliński",
title = "Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący nową politykę energetyczną Unii Europejskiej",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "17-32",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352912302},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-2.pdf},
}
32
@unpublished{UEK:2168287631,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Implikacje kryzysu strefy euro dla realizacji postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego",
booktitle = "Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro",
pages = "147-169",
year = "2013",
}
33
@unpublished{UEK:2168290177,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej",
booktitle = "Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej",
pages = "45-57",
year = "2012",
}
34
@book{UEK:2168240714,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-717-2",
}
35
@inbook{UEK:2168245034,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "112-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-725-7",
}
36
@inbook{UEK:2168236366,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "472-483",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
37
@unpublished{UEK:2168233968,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002521},
}
38
@unpublished{UEK:2168261236,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "110-131",
year = "2011",
}
39
@inbook{UEK:2168225628,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Kierunki oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego na rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "82-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
40
@unpublished{UEK:2168284675,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Kierunki oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego na rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "82-103",
year = "2010",
}
41
@article{UEK:53148,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "826",
pages = "67-84",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169685035},
}
42
@article{UEK:51538,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Pomoc publiczna w Polsce w świetle reguł polityki konkurencji Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "805",
pages = "85-101",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168024596},
}
43
@inbook{UEK:2165299462,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków",
pages = "314-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-063-0",
}
44
@unpublished{UEK:2168218832,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Regulacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej",
booktitle = "Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?",
pages = "117-143",
year = "2009",
}
45
@unpublished{UEK:2168219314,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2",
pages = "302-325",
year = "2008",
}
46
@inbook{UEK:2165871432,
author = "Mieczysława Solińska and Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym",
booktitle = "Recyklace odpadů XI, 2. 6.-7.12.2007, Košice",
pages = "101-106",
adress = "",
publisher = "Technická Univerzita Ostrava, Hornicko-Geologická Fakulta",
year = "2007",
isbn = "978-80-248-1676-0",
}
47
@article{UEK:2165827863,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Kryzys w Japonii w ostatniej dekadzie XX wieku : przyczyny i skutki",
journal = "Rocznik Wschodni",
number = "13",
pages = "328-340",
year = "2007",
}
48
@unpublished{UEK:2168282103,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej i jego skutki dla Polski",
booktitle = "Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "51-73",
year = "2007",
}
49
@article{UEK:2165826738,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "Subsydia GATT i WTO dla krajów w okresie transformacji",
journal = "Rocznik Wschodni",
number = "12",
pages = "245-259",
year = "2006",
}
50
@inbook{UEK:2165832755,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul",
title = "The Economic Consequences for the Great Britain of Remaining Outside the Currency Union",
booktitle = "Ekonomìka : problemi teorìï ta praktiki : zbìrnik naukovih prac'. T. 2",
pages = "603-618",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Dnìpropetrovs'kij nacìonal'nij unìversitet",
year = "2006",
issn = "1561-6908",
isbn = "966-7191-91-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID