Publications of the selected author
1

Author:
Conference:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko, Polska, od 2021-05-10 do 2021-05-11
Title:
Diagnoza kryzysu ekologicznego w świetle Encykliki Laudato Si'
Source:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168355618
varia
2

Author:
Mateusz Malinowski , Sylwia Guzdek , Agnieszka Petryk , Klaudia Tomaszek
Title:
A GIS and AHP-based Approach to Determine Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas
Source:
Journal of Water and Land Development. - no. 51 (2021) , s. 94-101. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168360470
article
3

Author:
Mateusz Malinowski , Sylwia Guzdek , Agnieszka Petryk , Klaudia Kwiecień
Conference:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko, Polska, od 2021-05-10 do 2021-05-11
Title:
A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas
Source:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168355620
varia
4

Author:
Piotr Guzdek , Sylwia Guzdek
Title:
Poronienie kliniczne jako niepowodzenie położnicze rodziców : aspekt biomedyczny = Clinical Miscarriage as Obstetric Failure of Parents : Biomedical Aspect
Source:
Roczniki Teologiczne. - T. 67, z. 10 (2020) , s. 39-58. - Tytuł numeru: Nauki o rodzinie - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168358744
article
5

Author:
Dagmara Kolasa , Sylwia Guzdek
Title:
Tutoring akademicki jako forma edukacji spersonalizowanej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Academic Tutoring as a Form of Personalized Education Taking the Example of the Cracow University of Economics
Source:
Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy / red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek, Agnieszka PETRYK - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020, s. 287-311. - Streszcz., summ.
Series:
(Centrum Badań nad Medioznawstwem Personalistycznym ; 3)
ISBN:
978-83-8061-827-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349772
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Sylwia Guzdek , Mateusz Malinowski , Agnieszka Petryk , Arkadiusz Religa , Daniel Liszka
Title:
Economic and Ecological Assessment of Transport of Various Types of Waste
Source:
Journal of Ecological Engineering. - Vol. 21, Iss. 5 (2020) , s. 19-26. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was prepared as part of the statutory research No. 063/WE-KMI/01/2019/S/9063.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168347690
article
7

Author:
Piotr Guzdek , Sylwia Guzdek
Title:
Formal and Legal Procedures for Burial of a Stillborn Child in Poland
Source:
Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, ìstorìï, psihologìï ta pedagogìki. Vip. 35, t. 1 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 35, vol. 1 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, T.P. Hlushko, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov, J. Stepaniuk - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2020, s. 89-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-949-558-7
Access mode:
Nr:
2168358804
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Educational Migrations in Poland : an Outline of the Issue
Source:
Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 2 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 27, vol. 2 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2019, s. 41-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-949-165-7
Access mode:
Nr:
2168358750
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Celestin Freinet's Ecole Moderne as an Educational Alternative
Source:
Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 1 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 27, vol. 1 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2019, s. 81-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-949-139-8
Access mode:
Nr:
2168358794
chapter in monograph
10

Author:
Agnieszka Petryk , Mateusz Malinowski , Magdalena Dziewulska , Sylwia Guzdek
Title:
The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste
Source:
Journal of Ecological Engineering. - Vol. 20, Iss. 10 (2019) , s. 46-53. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was created as part of the statutory research No. 087/WGAP-KGR/01/2019/S/9087
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168339669
article
11

Author:
Sylwia Guzdek , Piotr Guzdek
Title:
A Women in the Face of Reproductive Loss : a Case of Spontaneous Miscarriage
Source:
Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 26 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 26 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2019, s. 37-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-949-093-3
Access mode:
Nr:
2168358758
chapter in monograph
12

Author:
Title:
A Humanistic Student - Teacher Relation
Source:
Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 1 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 27, vol. 1 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2019, s. 90-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-949-139-8
Access mode:
Nr:
2168358756
chapter in monograph
13

Author:
Title:
State Policy in the Area of the Polish Special Economic Zones
Source:
Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 2 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 27, vol. 2 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov - Vìnnicâ: TOV TVOPRI, 2019, s. 31-41 - Bibliogr.
Research program:
Publication prepared as part of the research project "State interventionism as a reaction to market failure" No. 032/EC-KMI/01/2018/S/8032 implemented at the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-966-949-165-7
Access mode:
Nr:
2168338285
chapter in monograph
14

Author:
Conference:
VII Mìžnarodnaâ naukova konferencìâ "Innovacìjnì tehnologìï v galuzì kul'turi", Kijów, Ukraina, od 2018-06-08 do 2018-06-08
Title:
Kwestia ascetycznego umiaru w społeczeństwie konsumpcyjnym
Source:
Kul'turologičnij al'manah. Vip. 9 = Culturological Almanac. Iss. 9 / red. T.I. Andrushchenko, V.D. Bondarenko, T.V. Liutyi, G.S. Mednikova, M.O. Mozheiko, N.G. Mozgova, I.G. Nemchynov, I.B. Ostashchuk, O.Y. Pavlova, Y.P. Chornomorets - Kiïv: Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, 2018, s. 19-26 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-931-092-7
Access mode:
Nr:
2168327817
chapter in conference materials
15

Title:
The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018) , s. 1045-1056. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAP-KGR/03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331401
article
16

Title:
The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018) , s. 1033-1043. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAP-KGR/03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331399
article
17

Author:
Title:
Znaczenie klastrów dla gospodarki regionu = The Importance of Clusters for the Region's Economy
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 272 (2018) , s. 54-64. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333873
article
18

Author:
Title:
Max Weber's Assessment of the Puritan Ethos of Work
Source:
Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 18 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 18 / red. V.I. Bondar , I.I. Drobot , L.V. Dolynska, K.V. Krahel, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2018, s. 26-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7706-33-4
Access mode:
Nr:
2168358798
chapter in monograph
19

Author:
Conference:
VII Mìžnarodnaâ naukova konferencìâ "Innovacìjnì tehnologìï v galuzì kul'turi", Kijów, Ukraina, od 2018-06-08 do 2018-06-08
Title:
Oddziaływanie zewnętrzne klastrów
Source:
Kul'turologičnij al'manah. Vip. 9 = Culturological Almanac. Iss. 9 / red. T.I. Andrushchenko, V.D. Bondarenko, T.V. Liutyi, G.S. Mednikova, M.O. Mozheiko, N.G. Mozgova, I.G. Nemchynov, I.B. Ostashchuk, O.Y. Pavlova, Y.P. Chornomorets - Kiïv: Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, 2018, s. 12-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-931-092-7
Access mode:
Nr:
2168327813
chapter in conference materials
20

Author:
Sylwia Guzdek , Piotr Guzdek , Paweł Guzdek
Title:
Czy kodeksy etyki zawodowej są potrzebne? Głos w dyskusji na temat zasadności formułowania wskazań deontologii zawodowej
Source:
Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 14, t. 1 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 14, vol. 1 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov - Kiïv: Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, 2017, s. 47-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-924-511-3
Access mode:
Nr:
2168358802
chapter in monograph
21

Author:
Piotr Guzdek , Sylwia Guzdek , Paweł Guzdek
Title:
Metafora organizmu, pola konfliktu czy teatru? : który z metaforycznych obrazów społeczeństwa najbardziej sprzyja kształtowaniu skutecznej polityki społecznej - studium z filozofii społecznej = A Metaphor of an Organism, a Field of Conflict or a Theater ?: Which of the Metaphorical Images of society is the most conducive to shaping an Effective Social Policy - a Study of Social Philosophy
Source:
Kul'turologičnij al'manah. Vip. 6, Ìnnovacìjnì tehnologìï v galuzì kulʹturi = Culturological Almanac. Iss. 6, Innovative Technologies in the Culture / red. T.I. Andrushchenko, V.D. Bondarenko, T.V. Liutyi, G.S. Mednikova, M.O. Mozheiko, N.G. Mozgova, I.G. Nemchynov, I.B. Ostashchuk, O.Y. Pavlova, Y.P. Chornomorets - Kiïv: Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, 2017, s. 32-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-931-092-7
Access mode:
Nr:
2168358760
chapter in monograph
22

Title:
Cooperation of Agricultural Producers in Poland
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2016) , s. 89-100. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311413
article
23

Author:
Title:
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 = Public Support for Enterprises in Poland in 2007-2013
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016) , s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313083
article
24

Author:
Title:
Współpraca korporacji transnarodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami w ujęciu teoretycznym [dokument elektroniczny]
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju : monografia / red. Klaudia Pujer - Wrocław: Exante, 2016, s. 127-151 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-65374-09-7
Access mode:
Nr:
2168306863
chapter in monograph
25

Author:
Title:
Współpraca gospodarcza jako czynnik rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa = Economic Cooperation as a Factor in the Development of Modern Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 89-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310275
article
26

Author:
Title:
Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych = Cooperation as The Main Form of Cooperation in International Networks of Business
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 450 (2016) , s. 191-204. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311267
article
27

Author:
Title:
Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 159-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168284079
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2012 = The Importance of Business Environment for Small and Medium-sized Enterprises in 2007-2012
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 307 (2013) , s. 176-189. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278569
article
29

Author:
Title:
Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 143-159 - Bibliogr.
Signature:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290753
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2011
Source:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. 93-115. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267000
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Skutki działania w ramach aliansów multilateralnych = Results of Actions Within Multilateral Alliances
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011) , s. 187-198. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235592
article
32

Author:
Title:
Unijna pomoc publiczna w Polsce w latach 2006-2010
Source:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[157]-20[176] - Bibliogr.
Signature:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302723
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych
Source:
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 28-60 - Bibliogr.
Signature:
NP-1355/Magazyn
Nr:
2168314803
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
Kooperacja przedsiębiorstw w ujęciu syntetycznym = Cooperation between Businesses : Synthetic Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 265-279. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766170
article
35

Author:
Title:
Współpraca korporacji transnarodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami w ujęciu teoretycznym
Source:
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 4-27 - Bibliogr.
Signature:
NP-1355/Magazyn
Nr:
2168314801
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Instrumenty niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 164-192
ISBN:
978-83-61686-36-1
Access mode:
Nr:
2168230366
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Historyczne ujęcie klasyczno-neoklasycznej teorii pieniądza i poglądów Johna Maynarda Keynesa = A Historical Approach to John Maynard Keynes' Classical-Neoclassical Theory of Money and His Views
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 8 (2010) , s. 209-228. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51408
article
38

Author:
Title:
Instrumenty niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu jako symulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH, s. 162-194 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/3/Magazyn
Nr:
2168265446
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wadowickim w latach 1999-2006 = The Efficiency of Active Forms of the Unemployment Reduction in Wadowice District in 1999-2006
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 2, nr 4 (2008) , s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168305163
article
1
Diagnoza kryzysu ekologicznego w świetle Encykliki Laudato Si' / Sylwia GUZDEK // W: XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials. - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie
2
A GIS and AHP-based Approach to Determine Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas / Mateusz Malinowski, Sylwia GUZDEK, Agnieszka PETRYK, Klaudia Tomaszek // Journal of Water and Land Development. - no. 51 (2021), s. 94-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/139019/edition/122151/content. - ISSN 1429-7426
3
A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas / Mateusz Malinowski, Sylwia GUZDEK, Agnieszka PETRYK, Klaudia Kwiecień // W: XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials. - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie
4
Poronienie kliniczne jako niepowodzenie położnicze rodziców : aspekt biomedyczny = Clinical Miscarriage as Obstetric Failure of Parents : Biomedical Aspect / Piotr Guzdek, Sylwia GUZDEK // Roczniki Teologiczne. - T. 67, z. 10 (2020), s. 39-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki o rodzinie. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/14692/14296. - ISSN 2353-7272
5
Tutoring akademicki jako forma edukacji spersonalizowanej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Academic Tutoring as a Form of Personalized Education Taking the Example of the Cracow University of Economics / Dagmara Kolasa, Sylwia GUZDEK // W: Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy / red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek, Agnieszka PETRYK. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020. - (Centrum Badań nad Medioznawstwem Personalistycznym ; 3). - S. 287-311. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8061-827-5
6
Economic and Ecological Assessment of Transport of Various Types of Waste / Sylwia GUZDEK, Mateusz Malinowski, Agnieszka PETRYK, Arkadiusz Religa, Daniel Liszka // Journal of Ecological Engineering. - Vol. 21, Iss. 5 (2020), s. 19-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/Economic-and-Ecological-Assessment-of-Transport-of-Various-Types-of-Waste,122120,0,2.html. - ISSN 2299-8993
7
Formal and Legal Procedures for Burial of a Stillborn Child in Poland / Piotr Guzdek, Sylwia GUZDEK // W: Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, ìstorìï, psihologìï ta pedagogìki. Vip. 35, t. 1 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 35, vol. 1 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, T.P. Hlushko, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov, J. Stepaniuk. - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2020. - S. 89-101. - Bibliogr. - ISBN 978-966-949-558-7. - Pełny tekst: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/31131/1/gum_35_vol1.pdf
8
Educational Migrations in Poland : an Outline of the Issue / Sylwia GUZDEK // W: Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 2 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 27, vol. 2 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov. - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2019. - S. 41-45. - Bibliogr. - ISBN 978-966-949-165-7. - Pełny tekst: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25622/1/gum_%2027-2.pdf
9
Celestin Freinet's Ecole Moderne as an Educational Alternative / Sylwia GUZDEK // W: Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 1 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 27, vol. 1 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov. - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2019. - S. 81-90. - Bibliogr. - ISBN 978-966-949-139-8. - Pełny tekst: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25621/1/gum_%2027-1.pdf
10
The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste / Agnieszka PETRYK, Mateusz Malinowski, Magdalena Dziewulska, Sylwia GUZDEK // Journal of Ecological Engineering. - Vol. 20, Iss. 10 (2019), s. 46-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/The-Impact-of-the-Amount-of-Fees-for-the-Collection-and-Management-of-Municipal-Waste,112874,0,2.html. - ISSN 2299-8993
11
A Women in the Face of Reproductive Loss : a Case of Spontaneous Miscarriage / Sylwia GUZDEK, Piotr Guzdek // W: Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 26 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 26 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov. - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2019. - S. 37-44. - Bibliogr. - ISBN 978-966-949-093-3. - Pełny tekst: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/25620/gum_26.pdf?sequence=1&isAllowed=y
12
A Humanistic Student - Teacher Relation / Sylwia GUZDEK // W: Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 1 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 27, vol. 1 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov. - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2019. - S. 90-97. - Bibliogr. - ISBN 978-966-949-139-8. - Pełny tekst: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25621/1/gum_%2027-1.pdf
13
State Policy in the Area of the Polish Special Economic Zones / Sylwia GUZDEK // W: Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 2 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 27, vol. 2 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, K.V. Krahel, I.Z. Majdanjuk, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov. - Vìnnicâ: TOV TVOPRI, 2019. - S. 31-41. - Bibliogr. - ISBN 978-966-949-165-7. - Pełny tekst: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25622/1/gum_%2027-2.pdf
14
Kwestia ascetycznego umiaru w społeczeństwie konsumpcyjnym / Sylwia GUZDEK // W: Kul'turologičnij al'manah. Vip. 9 = Culturological Almanac. Iss. 9 / red. T.I. Andrushchenko, V.D. Bondarenko, T.V. Liutyi, G.S. Mednikova, M.O. Mozheiko, N.G. Mozgova, I.G. Nemchynov, I.B. Ostashchuk, O.Y. Pavlova, Y.P. Chornomorets. - Kiïv: Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, 2018. - S. 19-26. - Bibliogr. - ISBN 978-966-931-092-7. - Pełny tekst: http://www.ffon.npu.edu.ua/images/newifon/2018/vydannya/cult_alm_9.pdf
15
The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House / Agnieszka PETRYK, Sylwia GUZDEK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018), s. 1045-1056. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18693.htm?plik=2299. - ISSN 1732-5587
16
The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz / Agnieszka PETRYK, Sylwia GUZDEK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018), s. 1033-1043. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18691.htm?plik=2298. - ISSN 1732-5587
17
Znaczenie klastrów dla gospodarki regionu = The Importance of Clusters for the Region's Economy / Sylwia GUZDEK // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 54-64. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128619/edition/112206/content. - ISSN 0079-3493
18
Max Weber's Assessment of the Puritan Ethos of Work / Sylwia GUZDEK // W: Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 18 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 18 / red. V.I. Bondar , I.I. Drobot , L.V. Dolynska, K.V. Krahel, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov. - Vìnnicâ: TOV TVORI, 2018. - S. 26-30. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7706-33-4. - Pełny tekst: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25615/gum_18_%205.pdf?sequence=1
19
Oddziaływanie zewnętrzne klastrów / Sylwia GUZDEK // W: Kul'turologičnij al'manah. Vip. 9 = Culturological Almanac. Iss. 9 / red. T.I. Andrushchenko, V.D. Bondarenko, T.V. Liutyi, G.S. Mednikova, M.O. Mozheiko, N.G. Mozgova, I.G. Nemchynov, I.B. Ostashchuk, O.Y. Pavlova, Y.P. Chornomorets. - Kiïv: Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, 2018. - S. 12-18. - Bibliogr. - ISBN 978-966-931-092-7. - Pełny tekst: http://www.ffon.npu.edu.ua/images/newifon/2018/vydannya/cult_alm_9.pdf
20
Czy kodeksy etyki zawodowej są potrzebne? Głos w dyskusji na temat zasadności formułowania wskazań deontologii zawodowej / Sylwia GUZDEK, Piotr Guzdek, Paweł Guzdek // W: Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 14, t. 1 = Humanitarian Corpus : Collection of Scientific Articles on Contemporary Problems of Philosophy, Cultural Studies, Psychology, Pedagogy and History. Iss. 14, vol. 1 / red. V.I. Bondar, I.I. Drobot, L.V. Dolynska, O.V. Matviyenko, I.V. Morozov, G.S. Mednikova, O.Y. Mytnyk, M.O. Mozheiko, A.E. Palitsevich, Y.O. Prykhodko, V.M. Syniov. - Kiïv: Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, 2017. - S. 47-53. - Bibliogr. - ISBN 978-966-924-511-3. - Pełny tekst: http://www.ffon.npu.edu.ua/images/newifon/2018/vydannya/gum_14/gum_14_t1_print_upd_2.pdf
21
Metafora organizmu, pola konfliktu czy teatru? : który z metaforycznych obrazów społeczeństwa najbardziej sprzyja kształtowaniu skutecznej polityki społecznej - studium z filozofii społecznej = A Metaphor of an Organism, a Field of Conflict or a Theater ?: Which of the Metaphorical Images of society is the most conducive to shaping an Effective Social Policy - a Study of Social Philosophy / Piotr Guzdek, Sylwia GUZDEK, Paweł Guzdek // W: Kul'turologičnij al'manah. Vip. 6, Ìnnovacìjnì tehnologìï v galuzì kulʹturi = Culturological Almanac. Iss. 6, Innovative Technologies in the Culture / red. T.I. Andrushchenko, V.D. Bondarenko, T.V. Liutyi, G.S. Mednikova, M.O. Mozheiko, N.G. Mozgova, I.G. Nemchynov, I.B. Ostashchuk, O.Y. Pavlova, Y.P. Chornomorets. - Kiïv: Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, 2017. - S. 32-37. - Bibliogr. - ISBN 978-966-931-092-7. - Pełny tekst: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/18296/1/almanach_6_web.pdf
22
Cooperation of Agricultural Producers in Poland / Sylwia GUZDEK, Agnieszka PETRYK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2016), s. 89-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/gll/GLL-4-2016.pdf. - ISSN 2300-1496
23
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 = Public Support for Enterprises in Poland in 2007-2013 / Sylwia GUZDEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016), s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/998/922. - ISSN 1898-6447
24
Współpraca korporacji transnarodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami w ujęciu teoretycznym / Sylwia GUZDEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju : monografia [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Klaudia Pujer. - Wrocław: Exante, 2016. - (Zarządzanie - Exante). - S. 127-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65374-09-7. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9987
25
Współpraca gospodarcza jako czynnik rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa = Economic Cooperation as a Factor in the Development of Modern Enterprise / Sylwia GUZDEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 89-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/987/841. - ISSN 1898-6447
26
Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych = Cooperation as The Main Form of Cooperation in International Networks of Business / Sylwia GUZDEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 450 (2016), s. 191-204. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/39305. - ISSN 1899-3192
27
Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw / Sylwia GUZDEK // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 159-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
28
Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2012 = The Importance of Business Environment for Small and Medium-sized Enterprises in 2007-2012 / Sylwia GUZDEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 307 (2013), s. 176-189. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw / Sylwia GUZDEK // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 143-159. - Bibliogr.
30
Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2011 / Sylwia GUZDEK // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 93-115. - Summ. - Bibliogr.
31
Skutki działania w ramach aliansów multilateralnych = Results of Actions Within Multilateral Alliances / Sylwia GUZDEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011), s. 187-198. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
32
Unijna pomoc publiczna w Polsce w latach 2006-2010 / Sylwia GUZDEK // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[157]-20[176]. - Bibliogr.
33
Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych / Krystyna PRZYBYLSKA, Sylwia GUZDEK // W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2010), s. 28-60. - Bibliogr.
34
Kooperacja przedsiębiorstw w ujęciu syntetycznym = Cooperation between Businesses : Synthetic Approach / Sylwia GUZDEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010), s. 265-279. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Współpraca korporacji transnarodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami w ujęciu teoretycznym / Sylwia GUZDEK // W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2010), s. 4-27. - Bibliogr.
36
Instrumenty niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia GUZDEK // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 164-192. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_6.pdf
37
Historyczne ujęcie klasyczno-neoklasycznej teorii pieniądza i poglądów Johna Maynarda Keynesa = A Historical Approach to John Maynard Keynes' Classical-Neoclassical Theory of Money and His Views / Sylwia GUZDEK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 209-228. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
38
Instrumenty niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu jako symulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia GUZDEK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 162-194. - Bibliogr.
39
Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wadowickim w latach 1999-2006 = The Efficiency of Active Forms of the Unemployment Reduction in Wadowice District in 1999-2006 / Sylwia Guzdek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 2, nr 4 (2008), s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/4/id/85. - ISSN 1897-9254
1
Guzdek S., (2021), Diagnoza kryzysu ekologicznego w świetle Encykliki Laudato Si'. [W:] XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna, Kraków : Polska Akademia Nauk, s. 25.
2
Malinowski M., Guzdek S., Petryk A., Tomaszek K., (2021), A GIS and AHP-based Approach to Determine Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas, "Journal of Water and Land Development", no. 51, s. 94-101; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/139019/edition/122151/content
3
Malinowski M., Guzdek S., Petryk A., Kwiecień K., (2021), A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas. [W:] XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna, Kraków : Polska Akademia Nauk, s. 35.
4
Guzdek P., Guzdek S., (2020), Poronienie kliniczne jako niepowodzenie położnicze rodziców : aspekt biomedyczny, "Roczniki Teologiczne", T. 67, z. 10, s. 39-58; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/14692/14296
5
Kolasa D., Guzdek S., (2020), Tutoring akademicki jako forma edukacji spersonalizowanej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Jęczeń J., Guzdek P., PETRYK A. (red.), Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 287-311.
6
Guzdek S., Malinowski M., Petryk A., Religa A., Liszka D., (2020), Economic and Ecological Assessment of Transport of Various Types of Waste, "Journal of Ecological Engineering", Vol. 21, Iss. 5, s. 19-26; http://www.jeeng.net/Economic-and-Ecological-Assessment-of-Transport-of-Various-Types-of-Waste,122120,0,2.html
7
Guzdek P., Guzdek S., (2020), Formal and Legal Procedures for Burial of a Stillborn Child in Poland. [W:] Bondar V., Drobot I., Dolynska L., Hlushko T., Krahel K., Majdanjuk I., Matviyenko O., Morozov I., Mednikova G., Mytnyk O., Mozheiko M., Palitsevich A., Prykhodko Y., Syniov V. (red.), Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, ìstorìï, psihologìï ta pedagogìki. Vip. 35, t. 1, Vìnnicâ : TOV TVORI, s. 89-101.
8
Guzdek S., (2019), Educational Migrations in Poland : an Outline of the Issue. [W:] Bondar V., Drobot I., Dolynska L., Krahel K., Majdanjuk I., Matviyenko O., Morozov I., Mednikova G., Mytnyk O., Mozheiko M., Palitsevich A., Prykhodko Y., Syniov V. (red.), Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 2, Vìnnicâ : TOV TVORI, s. 41-45.
9
Guzdek S., (2019), Celestin Freinet's Ecole Moderne as an Educational Alternative. [W:] Bondar V., Drobot I., Dolynska L., Krahel K., Majdanjuk I., Matviyenko O., Morozov I., Mednikova G., Mytnyk O., Mozheiko M., Palitsevich A., Prykhodko Y., Syniov V. (red.), Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 1, Vìnnicâ : TOV TVORI, s. 81-90.
10
Petryk A., Malinowski M., Dziewulska M., Guzdek S., (2019), The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste, "Journal of Ecological Engineering", Vol. 20, Iss. 10, s. 46-53; http://www.jeeng.net/The-Impact-of-the-Amount-of-Fees-for-the-Collection-and-Management-of-Municipal-Waste,112874,0,2.html
11
Guzdek S., Guzdek P., (2019), A Women in the Face of Reproductive Loss : a Case of Spontaneous Miscarriage. [W:] Bondar V., Drobot I., Dolynska L., Krahel K., Majdanjuk I., Matviyenko O., Morozov I., Mednikova G., Mytnyk O., Mozheiko M., Palitsevich A., Prykhodko Y., Syniov V. (red.), Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 26, Vìnnicâ : TOV TVORI, s. 37-44.
12
Guzdek S., (2019), A Humanistic Student - Teacher Relation. [W:] Bondar V., Drobot I., Dolynska L., Krahel K., Majdanjuk I., Matviyenko O., Morozov I., Mednikova G., Mytnyk O., Mozheiko M., Palitsevich A., Prykhodko Y., Syniov V. (red.), Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 1, Vìnnicâ : TOV TVORI, s. 90-97.
13
Guzdek S., (2019), State Policy in the Area of the Polish Special Economic Zones. [W:] Bondar V., Drobot I., Dolynska L., Krahel K., Majdanjuk I., Matviyenko O., Morozov I., Mednikova G., Mytnyk O., Mozheiko M., Palitsevich A., Prykhodko Y., Syniov V. (red.), Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 2, Vìnnicâ : TOV TVOPRI, s. 31-41.
14
Guzdek S., (2018), Kwestia ascetycznego umiaru w społeczeństwie konsumpcyjnym. [W:] Andrushchenko T., Bondarenko V., Liutyi T., Mednikova G., Mozheiko M., Mozgova N., Nemchynov I., Ostashchuk I., Pavlova O., Chornomorets Y. (red.), Kul'turologičnij al'manah. Vip. 9, Kiïv : Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, s. 19-26.
15
Petryk A., Guzdek S., (2018), The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1045-1056; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18693.htm?plik=2299
16
Petryk A., Guzdek S., (2018), The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1033-1043; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18691.htm?plik=2298
17
Guzdek S., (2018), Znaczenie klastrów dla gospodarki regionu, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 54-64; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128619/edition/112206/content
18
Guzdek S., (2018), Max Weber's Assessment of the Puritan Ethos of Work. [W:] Bondar V., Drobot I., Dolynska L., Krahel K., Matviyenko O., Morozov I., Mednikova G., Mytnyk O., Mozheiko M., Palitsevich A., Prykhodko Y., Syniov V. (red.), Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 18, Vìnnicâ : TOV TVORI, s. 26-30.
19
Guzdek S., (2018), Oddziaływanie zewnętrzne klastrów. [W:] Andrushchenko T., Bondarenko V., Liutyi T., Mednikova G., Mozheiko M., Mozgova N., Nemchynov I., Ostashchuk I., Pavlova O., Chornomorets Y. (red.), Kul'turologičnij al'manah. Vip. 9, Kiïv : Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, s. 12-18.
20
Guzdek S., Guzdek P., (2017), Czy kodeksy etyki zawodowej są potrzebne? Głos w dyskusji na temat zasadności formułowania wskazań deontologii zawodowej. [W:] Bondar V., Drobot I., Dolynska L., Matviyenko O., Morozov I., Mednikova G., Mytnyk O., Mozheiko M., Palitsevich A., Prykhodko Y., Syniov V. (red.), Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 14, t. 1, Kiïv : Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, s. 47-53.
21
Guzdek P., Guzdek S., (2017), Metafora organizmu, pola konfliktu czy teatru? : który z metaforycznych obrazów społeczeństwa najbardziej sprzyja kształtowaniu skutecznej polityki społecznej - studium z filozofii społecznej. [W:] Andrushchenko T., Bondarenko V., Liutyi T., Mednikova G., Mozheiko M., Mozgova N., Nemchynov I., Ostashchuk I., Pavlova O., Chornomorets Y. (red.), Kul'turologičnij al'manah. Vip. 6, Ìnnovacìjnì tehnologìï v galuzì kulʹturi, Kiïv : Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova, s. 32-37.
22
Guzdek S., Petryk A., (2016), Cooperation of Agricultural Producers in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 4, s. 89-100; http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/gll/GLL-4-2016.pdf
23
Guzdek S., (2016), Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (960), s. 53-70; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/998/922
24
Guzdek S., (2016), Współpraca korporacji transnarodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami w ujęciu teoretycznym. [W:] Pujer K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju : monografia [Dokument elektroniczny], Wrocław : Exante, s. 127-151.
25
Guzdek S., (2016), Współpraca gospodarcza jako czynnik rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 89-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/987/841
26
Guzdek S., (2016), Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 450, s. 191-204; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/39305
27
Guzdek S., (2014), Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 159-175.
28
Guzdek S., (2013), Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2012, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 307, s. 176-189.
29
Guzdek S., (2013), Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 143-159.
30
Guzdek S., (2012), Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2011. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 93-115.
31
Guzdek S., (2011), Skutki działania w ramach aliansów multilateralnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 221, s. 187-198.
32
Guzdek S., (2011), Unijna pomoc publiczna w Polsce w latach 2006-2010. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[157]-20[176].
33
Przybylska K., Guzdek S., (2010), Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, s. 28-60.
34
Guzdek S., (2010), Kooperacja przedsiębiorstw w ujęciu syntetycznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 113, s. 265-279.
35
Guzdek S., (2010), Współpraca korporacji transnarodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami w ujęciu teoretycznym. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, s. 4-27.
36
Guzdek S., (2010), Instrumenty niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 164-192.
37
Guzdek S., (2010), Historyczne ujęcie klasyczno-neoklasycznej teorii pieniądza i poglądów Johna Maynarda Keynesa, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 8, s. 209-228.
38
Guzdek S., (2009), Instrumenty niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu jako symulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 162-194.
39
Guzdek S., (2008), Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wadowickim w latach 1999-2006, "Współczesna Ekonomia", vol. 2, nr 4, s. 69-79; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/4/id/85
1
@misc{UEK:2168355618,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Diagnoza kryzysu ekologicznego w świetle Encykliki Laudato Si'",
booktitle = "XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2021",
}
2
@article{UEK:2168360470,
author = "Mateusz Malinowski and Sylwia Guzdek and Agnieszka Petryk and Klaudia Tomaszek",
title = "A GIS and AHP-based Approach to Determine Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas",
journal = "Journal of Water and Land Development",
number = "no. 51",
pages = "94-101",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/jwld.2021.139019},
url = {https://journals.pan.pl/dlibra/publication/139019/edition/122151/content},
}
3
@misc{UEK:2168355620,
author = "Mateusz Malinowski and Sylwia Guzdek and Agnieszka Petryk and Klaudia Kwiecień",
title = "A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas",
booktitle = "XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2021",
}
4
@article{UEK:2168358744,
author = "Piotr Guzdek and Sylwia Guzdek",
title = "Poronienie kliniczne jako niepowodzenie położnicze rodziców : aspekt biomedyczny",
journal = "Roczniki Teologiczne",
number = "T. 67, z. 10",
pages = "39-58",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rt206710-3},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/14692/14296},
}
5
@inbook{UEK:2168349772,
author = "Dagmara Kolasa and Sylwia Guzdek",
title = "Tutoring akademicki jako forma edukacji spersonalizowanej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy",
pages = "287-311",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8061-827-5",
}
6
@article{UEK:2168347690,
author = "Sylwia Guzdek and Mateusz Malinowski and Agnieszka Petryk and Arkadiusz Religa and Daniel Liszka",
title = "Economic and Ecological Assessment of Transport of Various Types of Waste",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "Vol. 21, Iss. 5",
pages = "19-26",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.12911/22998993/122120},
url = {http://www.jeeng.net/Economic-and-Ecological-Assessment-of-Transport-of-Various-Types-of-Waste,122120,0,2.html},
}
7
@inbook{UEK:2168358804,
author = "Piotr Guzdek and Sylwia Guzdek",
title = "Formal and Legal Procedures for Burial of a Stillborn Child in Poland",
booktitle = "Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, ìstorìï, psihologìï ta pedagogìki. Vip. 35, t. 1",
pages = "89-101",
adress = "Vìnnicâ",
publisher = "TOV TVORI",
year = "2020",
url = {http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/31131/1/gum_35_vol1.pdf},
isbn = "978-966-949-558-7",
}
8
@inbook{UEK:2168358750,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Educational Migrations in Poland : an Outline of the Issue",
booktitle = "Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 2",
pages = "41-45",
adress = "Vìnnicâ",
publisher = "TOV TVORI",
year = "2019",
url = {http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25622/1/gum_%2027-2.pdf},
isbn = "978-966-949-165-7",
}
9
@inbook{UEK:2168358794,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Celestin Freinet's Ecole Moderne as an Educational Alternative",
booktitle = "Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 1",
pages = "81-90",
adress = "Vìnnicâ",
publisher = "TOV TVORI",
year = "2019",
url = {http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25621/1/gum_%2027-1.pdf},
isbn = "978-966-949-139-8",
}
10
@article{UEK:2168339669,
author = "Agnieszka Petryk and Mateusz Malinowski and Magdalena Dziewulska and Sylwia Guzdek",
title = "The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "Vol. 20, Iss. 10",
pages = "46-53",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12911/22998993/112874},
url = {http://www.jeeng.net/The-Impact-of-the-Amount-of-Fees-for-the-Collection-and-Management-of-Municipal-Waste,112874,0,2.html},
}
11
@inbook{UEK:2168358758,
author = "Sylwia Guzdek and Piotr Guzdek",
title = "A Women in the Face of Reproductive Loss : a Case of Spontaneous Miscarriage",
booktitle = "Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 26",
pages = "37-44",
adress = "Vìnnicâ",
publisher = "TOV TVORI",
year = "2019",
url = {http://enpuir.npu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/25620/gum_26.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-966-949-093-3",
}
12
@inbook{UEK:2168358756,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "A Humanistic Student - Teacher Relation",
booktitle = "Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 1",
pages = "90-97",
adress = "Vìnnicâ",
publisher = "TOV TVORI",
year = "2019",
url = {http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25621/1/gum_%2027-1.pdf},
isbn = "978-966-949-139-8",
}
13
@inbook{UEK:2168338285,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "State Policy in the Area of the Polish Special Economic Zones",
booktitle = "Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 27, t. 2",
pages = "31-41",
adress = "Vìnnicâ",
publisher = "TOV TVOPRI",
year = "2019",
url = {http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25622/1/gum_%2027-2.pdf},
isbn = "978-966-949-165-7",
}
14
@inbook{UEK:2168327817,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Kwestia ascetycznego umiaru w społeczeństwie konsumpcyjnym",
booktitle = "Kul'turologičnij al'manah. Vip. 9",
pages = "19-26",
adress = "Kiïv",
publisher = "Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova",
year = "2018",
url = {http://www.ffon.npu.edu.ua/images/newifon/2018/vydannya/cult_alm_9.pdf},
isbn = "978-966-931-092-7",
}
15
@article{UEK:2168331401,
author = "Agnieszka Petryk and Sylwia Guzdek",
title = "The Influence of Thermo-modernization on the Low-stack Emission Reduction - a Case Study of a Single-family House",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1045-1056",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.072},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18693.htm?plik=2299},
}
16
@article{UEK:2168331399,
author = "Agnieszka Petryk and Sylwia Guzdek",
title = "The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1033-1043",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.071},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18691.htm?plik=2298},
}
17
@article{UEK:2168333873,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Znaczenie klastrów dla gospodarki regionu",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "54-64",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128619/edition/112206/content},
}
18
@inbook{UEK:2168358798,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Max Weber's Assessment of the Puritan Ethos of Work",
booktitle = "Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 18",
pages = "26-30",
adress = "Vìnnicâ",
publisher = "TOV TVORI",
year = "2018",
url = {http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25615/gum_18_%205.pdf?sequence=1},
isbn = "978-617-7706-33-4",
}
19
@inbook{UEK:2168327813,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Oddziaływanie zewnętrzne klastrów",
booktitle = "Kul'turologičnij al'manah. Vip. 9",
pages = "12-18",
adress = "Kiïv",
publisher = "Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova",
year = "2018",
url = {http://www.ffon.npu.edu.ua/images/newifon/2018/vydannya/cult_alm_9.pdf},
isbn = "978-966-931-092-7",
}
20
@inbook{UEK:2168358802,
author = "Sylwia Guzdek and Piotr Guzdek and Paweł Guzdek",
title = "Czy kodeksy etyki zawodowej są potrzebne? Głos w dyskusji na temat zasadności formułowania wskazań deontologii zawodowej",
booktitle = "Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï. Vip. 14, t. 1",
pages = "47-53",
adress = "Kiïv",
publisher = "Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova",
year = "2017",
url = {http://www.ffon.npu.edu.ua/images/newifon/2018/vydannya/gum_14/gum_14_t1_print_upd_2.pdf},
isbn = "978-966-924-511-3",
}
21
@inbook{UEK:2168358760,
author = "Piotr Guzdek and Sylwia Guzdek and Paweł Guzdek",
title = "Metafora organizmu, pola konfliktu czy teatru? : który z metaforycznych obrazów społeczeństwa najbardziej sprzyja kształtowaniu skutecznej polityki społecznej - studium z filozofii społecznej",
booktitle = "Kul'turologičnij al'manah. Vip. 6, Ìnnovacìjnì tehnologìï v galuzì kulʹturi",
pages = "32-37",
adress = "Kiïv",
publisher = "Vidavnictvo NPU ìmenì M. P. Dragomanova",
year = "2017",
url = {http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/18296/1/almanach_6_web.pdf},
isbn = "978-966-931-092-7",
}
22
@article{UEK:2168311413,
author = "Sylwia Guzdek and Agnieszka Petryk",
title = "Cooperation of Agricultural Producers in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 4",
pages = "89-100",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2016.4.89},
url = {http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/gll/GLL-4-2016.pdf},
}
23
@article{UEK:2168313083,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (960)",
pages = "53-70",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/998/922},
}
24
@inbook{UEK:2168306863,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Współpraca korporacji transnarodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami w ujęciu teoretycznym",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju : monografia",
pages = "127-151",
adress = "Wrocław",
publisher = "Exante",
year = "2016",
url = {https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9987},
issn = "",
isbn = "978-83-65374-09-7",
}
25
@article{UEK:2168310275,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Współpraca gospodarcza jako czynnik rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (953)",
pages = "89-106",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0506},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/987/841},
}
26
@article{UEK:2168311267,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "450",
pages = "191-204",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.450.17},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/39305},
}
27
@inbook{UEK:2168284079,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "159-175",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
28
@article{UEK:2168278569,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2012",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "307",
pages = "176-189",
adress = "",
year = "2013",
}
29
@unpublished{UEK:2168290753,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "143-159",
year = "2013",
}
30
@unpublished{UEK:2168267000,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2011",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "93-115",
year = "2012",
}
31
@article{UEK:2168235592,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Skutki działania w ramach aliansów multilateralnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "221",
pages = "187-198",
adress = "",
year = "2011",
}
32
@unpublished{UEK:2168302723,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Unijna pomoc publiczna w Polsce w latach 2006-2010",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "1[157]-20[176]",
year = "2011",
}
33
@unpublished{UEK:2168314803,
author = "Krystyna Przybylska and Sylwia Guzdek",
title = "Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych",
booktitle = "Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego",
pages = "28-60",
year = "2010",
}
34
@article{UEK:2165766170,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Kooperacja przedsiębiorstw w ujęciu syntetycznym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "113",
pages = "265-279",
adress = "",
year = "2010",
}
35
@unpublished{UEK:2168314801,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Współpraca korporacji transnarodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami w ujęciu teoretycznym",
booktitle = "Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego",
pages = "4-27",
year = "2010",
}
36
@inbook{UEK:2168230366,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Instrumenty niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych",
pages = "164-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_6.pdf},
isbn = "978-83-61686-36-1",
}
37
@article{UEK:51408,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Historyczne ujęcie klasyczno-neoklasycznej teorii pieniądza i poglądów Johna Maynarda Keynesa",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "8",
pages = "209-228",
year = "2010",
}
38
@unpublished{UEK:2168265446,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Instrumenty niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu jako symulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych ",
pages = "162-194",
year = "2009",
}
39
@article{UEK:2168305163,
author = "Sylwia Guzdek",
title = "Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wadowickim w latach 1999-2006",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 2, 4",
pages = "69-79",
year = "2008",
url = {http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/4/id/85},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID