Publications of the selected author
1

Title:
Przepisy ogólne
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 15-37
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358482
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Brian Phillips , Magdalena Frańczuk
Title:
Access to Weapons : a Comparative Analysis between Poland and the United States
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (51) (2020) , s. 59-74. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168355982
article
See main document
3

Title:
Crowdfunding as an Alternative for Credit for Young People = Finansowanie społecznościowe jako alternatywa kredytu dla osób młodych
Source:
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 3 (2018) , s. 41-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168334899
article
4

Title:
Samoregulacja jako źródło miękkiego prawa w jednostkach samorządu terytorialnego - na przykładzie kodeksów dobrych praktyk administracyjnych
Source:
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 240-250
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-714-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323679
chapter in monograph
5

Title:
Hałas jako immisje sąsiedzkie a prawo do spokojnego zamieszkiwania = Noise as an Immission into Neighbour's Property and the Right to Quiet Inhabitancy
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (104) (2018) , s. 31-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329155
article
See main document
6

Title:
Instytucja crowdfundingu w świetle unijnych i polskich regulacji prawnych = Crowdfunding in the Light of EU and Polish Legal Regulations
Source:
Crowdfunding w Polsce / red. Anna Pluszyńska, Anna Szopa - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 127-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4415-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328691
chapter in monograph
7

Title:
Kodeksy dobrych praktyk : prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczesna kultura bankowa = Codes of Good Practices : the Socio-legal Aspects of Banking Soft Law and Contemporary Banking Culture
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
320 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 252)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-750-9
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168323283
monograph
8

Title:
Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji = The Axiological Foundations of Modern Administration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016) , s. 17-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307847
article
9

Conference:
II Konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków, Polska, od 2014-10-24 do 2014-10-26
Title:
Obowiązek informacyjny w przypadku zawierania umów kredytowych a Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich = Obligation to Provide Information in the Case of Credit Agreements and the Polish Bank Association'a Code of Ethics
Source:
Monitor Prawniczy. - nr 8 (dodatek) (2015) , s. 32-36. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168309653
article
10

Title:
Prawda jako pojęcie języka prawnego = Truth as a Legal Term
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 107-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298077
article
11

Title:
Zawód komornika w opinii społecznej
Source:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 261-280 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294213
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 149-163 - Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302597
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Crowdfunding - finansowanie społecznościowe : zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych = An Overview of Crowdfunding in the Light of Polish Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 47-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290195
article
14

Title:
Koncepcja regulacji sharia zones w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Idea of Regulating Sharia Zones in Selected Countries of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 111-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290565
article
15

Author:
Magdalena Frańczuk , Iwona Knurowska
Title:
The Admissibility of Online Poker Games in the Polish Legal System versus Protective Legislation = Dopuszczalność gier w pokera online w polskim systemie prawa a regulacje ochronne
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014) , s. 101-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292673
article
16

Title:
Świadomość prawna a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
Source:
Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym / red. nauk. Iwona Niżnik-Dobosz - Warszawa: Difin, 2014, s. 41-49
ISBN:
978-83-7930-282-6
Nr:
2168295017
chapter in monograph
17

Title:
Kompendium techniki legislacyjnej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
108 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-668-7
Nr:
2168284873
academic script
18

Title:
Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego = The Threat of Cyberspace Activity to Public Order and Safety as a Condition for the Introduction of Emergency States with a Particular Emphasis on Financial Security
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 71-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285177
article
19

Title:
Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa i rozwodu = The Economic-legal Construction of Marriage and Divorce
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014) , s. 125-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290153
article
20

Title:
Finanse w małżeństwie muzułmańskim i po jego ustaniu : porównanie z regulacjami prawa polskiego = Finance in Islamic Marriage and Following Its Dissolution - a Comparison with Polish Legal Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 19-28. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261140
article
21

Title:
Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego
Source:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych2013, s. 78-97 - Bibliogr.
Signature:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288475
chapter in unpublished scientific work
22

Title:
System Rent to Buy a Home - "wynajmij, żeby wykupić" : podstawowe zasady działania systemu, porównanie na tle prawa polskiego = Rent to Buy a Home - Basic Principles of the System : Comparison Against the Polish Law
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2(84) (2013) , s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287763
article
23

Title:
Odpady medyczne w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych = Medical Waste in the Light of Current Legal Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275999
article
24

Title:
Wzorce kulturowe a ustawa hazardowa = Cultural Patterns and Gambling Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283491
article
25

Author:
Magdalena Frańczuk , Iwona Knurowska
Title:
Poker a zakłady wzajemne - gry hazardowe online po nowelizacji ustawy hazardowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z opodatkowania = Poker and Betting - the Online Gambling Bill after Being Amended
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279933
article
26

Title:
Zawód komornika w opinii społecznej
Source:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 11-27 - Bibliogr.
Signature:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271806
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu poręczenia kredytu bankowego w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej = Spousal Liability and Statutory Community of Property in a Marriage
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244770
article
See main document
28

Title:
Odpady medyczne
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 81-96 - Bibliogr.
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262386
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Wykorzystanie promocji jako narzędzia realizacji zadań publicznych
Source:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 137-161
Series:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224616
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Martin Lyćka , Magdalena Frańczuk
Title:
Obstawiać czy nie obstawiać przez Internet?
Source:
Ogólnopolska Gazeta Finansowa. - nr 16 (22-28 kwietnia) - dodatek: Prawo i Biznes (2011) , s. 2-3
Nr:
2168323613
unreviewed article
31

Title:
Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce = Opportunities for Using the Experience of the US in Discussing the Security of Preferential Student Loans in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221522
article
See main document
32

Title:
Skuteczność zabezpieczenia kredytu przez poręczenie : sondaż empiryczny na podstawie badań własnych = An Empirical Study of the Effectiveness of Co-signing to Secure a Loan
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 145-152. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221176
article
See main document
33

Title:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne
Redaktor:
Publisher address:
Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011
Physical description:
224 s.; 21 cm
Series:
(Prawo Publiczne)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224580
monograph
See related chapters
34

Title:
Umowy zawierane z konsumentem : słabsza i silniejsza strona umowy : analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego = The Contracts Reached with Consumer : Weaker and Stronger Party of the Contract : The Analysis Based on the Credit Contract
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 495-504. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165806506
chapter in monograph
35

Title:
Wykorzystanie promocji jako narzędzia realizacji zadań publicznych
Source:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA2010, s. 110-135
Research program:
81/KPP/2/2010/S/579
Signature:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325621
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Instrumenty prawne umożliwiające komercjalizację badań naukowych
Source:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 29-37. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701109
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Obowiązywanie zasady swobody umów a możliwość kształtowania treści umowy poręczenia w warunkach rzeczywistej nierówności stron kontraktu
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 469-478
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165725231
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Umowy zawierane z konsumentem : słabsza i silniejsza strona umowy : analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego = The Contracts Reached with Consumer : Weaker and Stronger Party of the Contract : the Analysis Based on the Credit Contract
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 407-415. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164936560
chapter in monograph
39

Title:
Komisja Nadzoru Finansowego i banki państwowe jako organy administrujące - podstawowe cele i zasady funkcjonowania
Source:
Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2009, s. 28-46
Signature:
NP-1327/Magazyn
Nr:
2168217914
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej jako podmioty wykonujące zadania publiczne
Source:
Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2008, s. 76-91
Signature:
NP-1220/Magazyn
Nr:
2168234244
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma dwustronnych działań administracji - umowy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
Source:
Dwustronne formy działania administracji / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2007, s. 54-71 - Bibliogr.
Signature:
NP-1168/Magazyn
Nr:
2168280033
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Przepisy ogólne / Magdalena FRAŃCZUK // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 15-37. - ISBN 978-83-8246-417-7
2
Access to Weapons : a Comparative Analysis between Poland and the United States / Brian Philips, Magdalena FRAŃCZUK // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (51) (2020), s. 59-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/580/379. - ISSN 1898-3529
3
Crowdfunding as an Alternative for Credit for Young People = Finansowanie społecznościowe jako alternatywa kredytu dla osób młodych / Magdalena FRAŃCZUK // Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 3 (2018), s. 41-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pdgr.urk.edu.pl/zasoby/98/2018_z3_a04.pdf. - ISSN 2300-0902
4
Samoregulacja jako źródło miękkiego prawa w jednostkach samorządu terytorialnego - na przykładzie kodeksów dobrych praktyk administracyjnych / Magdalena FRAŃCZUK // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 240-250. - ISBN 978-83-8107-714-9
5
Hałas jako immisje sąsiedzkie a prawo do spokojnego zamieszkiwania = Noise as an Immission into Neighbour's Property and the Right to Quiet Inhabitancy / Magdalena FRAŃCZUK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (104) (2018), s. 31-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
6
Instytucja crowdfundingu w świetle unijnych i polskich regulacji prawnych = Crowdfunding in the Light of EU and Polish Legal Regulations / Magdalena FRAŃCZUK // W: Crowdfunding w Polsce / red. Anna Pluszyńska, Anna Szopa. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 127-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4415-5
7
Kodeksy dobrych praktyk : prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczesna kultura bankowa = Codes of Good Practices : the Socio-legal Aspects of Banking Soft Law and Contemporary Banking Culture / Magdalena FRAŃCZUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 320 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 252). - ISBN 978-83-7252-750-9
8
Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji = The Axiological Foundations of Modern Administration / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016), s. 17-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1061/751. - ISSN 1898-6447
9
Obowiązek informacyjny w przypadku zawierania umów kredytowych a Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich = Obligation to Provide Information in the Case of Credit Agreements and the Polish Bank Association'a Code of Ethics / Magdalena FRAŃCZUK // Monitor Prawniczy. - nr 8 (dodatek) (2015), s. 32-36. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-6509
10
Prawda jako pojęcie języka prawnego = Truth as a Legal Term / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 107-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/519. - ISSN 1898-6447
11
Zawód komornika w opinii społecznej / Magdalena FRAŃCZUK // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 261-280. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
12
Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji / Magdalena FRAŃCZUK // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 149-163. - Bibliogr.
13
Crowdfunding - finansowanie społecznościowe : zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych = An Overview of Crowdfunding in the Light of Polish Law / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 47-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/572. - ISSN 1898-6447
14
Koncepcja regulacji sharia zones w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Idea of Regulating Sharia Zones in Selected Countries of the European Union / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014), s. 111-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/582. - ISSN 1898-6447
15
The Admissibility of Online Poker Games in the Polish Legal System versus Protective Legislation = Dopuszczalność gier w pokera online w polskim systemie prawa a regulacje ochronne / Magdalena FRAŃCZUK, Iwona Knurowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014), s. 101-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/669. - ISSN 1898-6447
16
Świadomość prawna a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego / Magdalena FRAŃCZUK // W: Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym / red. nauk. Iwona Niżnik-Dobosz. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 41-49. - ISBN 978-83-7930-282-6
17
Kompendium techniki legislacyjnej / Magdalena FRAŃCZUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 108 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-668-7
18
Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego = The Threat of Cyberspace Activity to Public Order and Safety as a Condition for the Introduction of Emergency States with a Particular Emphasis on Financial Security / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 71-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/536. - ISSN 1898-6447
19
Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa i rozwodu = The Economic-legal Construction of Marriage and Divorce / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014), s. 125-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/564. - ISSN 1898-6447
20
Finanse w małżeństwie muzułmańskim i po jego ustaniu : porównanie z regulacjami prawa polskiego = Finance in Islamic Marriage and Following Its Dissolution - a Comparison with Polish Legal Regulations / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013), s. 19-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/837/659. - ISSN 1898-6447
21
Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego / Magdalena FRAŃCZUK // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 78-97. - Bibliogr.
22
System Rent to Buy a Home - "wynajmij, żeby wykupić" : podstawowe zasady działania systemu, porównanie na tle prawa polskiego = Rent to Buy a Home - Basic Principles of the System : Comparison Against the Polish Law / Magdalena FRAŃCZUK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2(84) (2013), s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
23
Odpady medyczne w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych = Medical Waste in the Light of Current Legal Regulations / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/771/596. - ISSN 1898-6447
24
Wzorce kulturowe a ustawa hazardowa = Cultural Patterns and Gambling Law / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013), s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/729/551. - ISSN 1898-6447
25
Poker a zakłady wzajemne - gry hazardowe online po nowelizacji ustawy hazardowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z opodatkowania = Poker and Betting - the Online Gambling Bill after Being Amended // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013), s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/712/524. - ISSN 1898-6447
26
Zawód komornika w opinii społecznej / Magdalena FRAŃCZUK // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 11-27. - Bibliogr.
27
Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu poręczenia kredytu bankowego w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej = Spousal Liability and Statutory Community of Property in a Marriage / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
28
Odpady medyczne / Magdalena FRAŃCZUK // W: Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. - (2011), s. 81-96. - Bibliogr.
29
Wykorzystanie promocji jako narzędzia realizacji zadań publicznych / Magdalena FRAŃCZUK // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 137-161. - ISBN 978-83-61668-40-4
30
Obstawiać czy nie obstawiać przez Internet? / Martin Lyćka, Magdalena FRAŃCZUK // Ogólnopolska Gazeta Finansowa. - nr 16 (22-28 kwietnia) - dodatek: Prawo i Biznes (2011), s. 2-3. - ISSN 1734-8900
31
Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce = Opportunities for Using the Experience of the US in Discussing the Security of Preferential Student Loans in Poland / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190867. - ISSN 1898-6447
32
Skuteczność zabezpieczenia kredytu przez poręczenie : sondaż empiryczny na podstawie badań własnych = An Empirical Study of the Effectiveness of Co-signing to Secure a Loan / Magdalena FRAŃCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 145-152. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190435. - ISSN 1898-6447
33
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - 224 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Prawo Publiczne). - ISBN 978-83-61668-40-4
34
Umowy zawierane z konsumentem : słabsza i silniejsza strona umowy : analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego = The Contracts Reached with Consumer : Weaker and Stronger Party of the Contract : The Analysis Based on the Credit Contract / Magdalena FRAŃCZUK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 495-504. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
35
Wykorzystanie promocji jako narzędzia realizacji zadań publicznych / Magdalena FRAŃCZUK // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - (2010), s. 110-135
36
Instrumenty prawne umożliwiające komercjalizację badań naukowych / Magdalena FRAŃCZUK // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 29-37. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
37
Obowiązywanie zasady swobody umów a możliwość kształtowania treści umowy poręczenia w warunkach rzeczywistej nierówności stron kontraktu / Magdalena FRAŃCZUK // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 469-478. - ISBN 978-83-264-0591-4
38
Umowy zawierane z konsumentem : słabsza i silniejsza strona umowy : analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego = The Contracts Reached with Consumer : Weaker and Stronger Party of the Contract : the Analysis Based on the Credit Contract / Magdalena FRAŃCZUK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 407-415. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
39
Komisja Nadzoru Finansowego i banki państwowe jako organy administrujące - podstawowe cele i zasady funkcjonowania / Magdalena FRAŃCZUK // W: Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2009), s. 28-46
40
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej jako podmioty wykonujące zadania publiczne / Magdalena FRAŃCZUK // W: Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2008), s. 76-91
41
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma dwustronnych działań administracji - umowy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego / Magdalena FRAŃCZUK // W: Dwustronne formy działania administracji / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2007), s. 54-71. - Bibliogr.
1
Frańczuk M., (2021), Przepisy ogólne. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 15-37.
2
Phillips B., Frańczuk M., (2020), Access to Weapons : a Comparative Analysis between Poland and the United States, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (51), s. 59-74; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/580/379
3
Frańczuk M., (2018), Crowdfunding as an Alternative for Credit for Young People, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 3, s. 41-51; https://pdgr.urk.edu.pl/zasoby/98/2018_z3_a04.pdf
4
Frańczuk M., (2018), Samoregulacja jako źródło miękkiego prawa w jednostkach samorządu terytorialnego - na przykładzie kodeksów dobrych praktyk administracyjnych. [W:] Dolnicki B. (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 240-250.
5
Frańczuk M., (2018), Hałas jako immisje sąsiedzkie a prawo do spokojnego zamieszkiwania, "Świat Nieruchomości", nr 2 (104), s. 31-35.
6
Frańczuk M., (2018), Instytucja crowdfundingu w świetle unijnych i polskich regulacji prawnych. [W:] Pluszyńska A., Szopa A. (red.), Crowdfunding w Polsce, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 127-141.
7
Frańczuk M., (2017), Kodeksy dobrych praktyk: prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczesna kultura bankowa, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 252), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 320 s.
8
Frańczuk M., (2016), Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (951), s. 17-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1061/751
9
Frańczuk M., (2015), Obowiązek informacyjny w przypadku zawierania umów kredytowych a Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich, "Monitor Prawniczy", nr 8 (dodatek), s. 32-36.
10
Frańczuk M., (2015), Prawda jako pojęcie języka prawnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 107-123; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/519
11
Frańczuk M., (2014), Zawód komornika w opinii społecznej. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 261-280.
12
Frańczuk M., (2014), Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 149-163.
13
Frańczuk M., (2014), Crowdfunding - finansowanie społecznościowe : zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 47-57; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/572
14
Frańczuk M., (2014), Koncepcja regulacji sharia zones w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (931), s. 111-124; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/582
15
Frańczuk M., Knurowska I., (2014), The Admissibility of Online Poker Games in the Polish Legal System versus Protective Legislation, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (935), s. 101-112; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/669
16
Frańczuk M., (2014), Świadomość prawna a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. [W:] Niżnik-Dobosz I. (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa : Difin, s. 41-49.
17
Frańczuk M., (2014), Kompendium techniki legislacyjnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 108 s.
18
Frańczuk M., (2014), Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (926), s. 71-87; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/536
19
Frańczuk M., (2014), Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa i rozwodu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (929), s. 125-133; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/564
20
Frańczuk M., (2013), Finanse w małżeństwie muzułmańskim i po jego ustaniu : porównanie z regulacjami prawa polskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 901, s. 19-28; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/837/659
21
Frańczuk M., (2013), Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 78-97.
22
Frańczuk M., (2013), System Rent to Buy a Home - "wynajmij, żeby wykupić" : podstawowe zasady działania systemu, porównanie na tle prawa polskiego, "Świat Nieruchomości", nr 2(84), s. 32-37.
23
Frańczuk M., (2013), Odpady medyczne w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/771/596
24
Frańczuk M., (2013), Wzorce kulturowe a ustawa hazardowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 917, s. 49-61; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/729/551
25
Frańczuk M., Knurowska I., (2013), Poker a zakłady wzajemne - gry hazardowe online po nowelizacji ustawy hazardowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z opodatkowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 919, s. 19-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/712/524
26
Frańczuk M., (2012), Zawód komornika w opinii społecznej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 11-27.
27
Frańczuk M., (2012), Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu poręczenia kredytu bankowego w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 883, s. 59-69.
28
Frańczuk M., (2011), Odpady medyczne. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami, s. 81-96.
29
Frańczuk M., (2011), Wykorzystanie promocji jako narzędzia realizacji zadań publicznych. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 137-161.
30
Lyćka M., Frańczuk M., (2011), Obstawiać czy nie obstawiać przez Internet?, "Ogólnopolska Gazeta Finansowa", nr 16 (22-28 kwietnia) - dodatek: Prawo i Biznes, s. 2-3.
31
Frańczuk M., (2011), Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 875, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190867
32
Frańczuk M., (2011), Skuteczność zabezpieczenia kredytu przez poręczenie : sondaż empiryczny na podstawie badań własnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 145-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190435
33
Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), (2011), Działalność reklamowa: wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 224 s.
34
Frańczuk M., (2010), Umowy zawierane z konsumentem : słabsza i silniejsza strona umowy : analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 495-504.
35
Frańczuk M., (2010), Wykorzystanie promocji jako narzędzia realizacji zadań publicznych. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 110-135.
36
Frańczuk M., (2010), Instrumenty prawne umożliwiające komercjalizację badań naukowych. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 29-37.
37
Frańczuk M., (2010), Obowiązywanie zasady swobody umów a możliwość kształtowania treści umowy poręczenia w warunkach rzeczywistej nierówności stron kontraktu. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 469-478.
38
Frańczuk M., (2009), Umowy zawierane z konsumentem : słabsza i silniejsza strona umowy : analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 407-415.
39
Frańczuk M., (2009), Komisja Nadzoru Finansowego i banki państwowe jako organy administrujące - podstawowe cele i zasady funkcjonowania. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Struktura i zadania podmiotów administrujących, s. 28-46.
40
Frańczuk M., (2008), Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej jako podmioty wykonujące zadania publiczne. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych, s. 76-91.
41
Frańczuk M., (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma dwustronnych działań administracji - umowy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Dwustronne formy działania administracji, s. 54-71.
1
@inbook{UEK:2168358482,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "15-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
2
@article{UEK:2168355982,
author = "Brian Phillips and Magdalena Frańczuk",
title = "Access to Weapons : a Comparative Analysis between Poland and the United States",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (51)",
pages = "59-74",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2020.51.1.05},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/580/379},
}
3
@article{UEK:2168334899,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Crowdfunding as an Alternative for Credit for Young People",
journal = "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych",
number = "3",
pages = "41-51",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.3.41},
url = {https://pdgr.urk.edu.pl/zasoby/98/2018_z3_a04.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168323679,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Samoregulacja jako źródło miękkiego prawa w jednostkach samorządu terytorialnego - na przykładzie kodeksów dobrych praktyk administracyjnych",
booktitle = "Źródła prawa w samorządzie terytorialnym",
pages = "240-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-714-9",
}
5
@article{UEK:2168329155,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Hałas jako immisje sąsiedzkie a prawo do spokojnego zamieszkiwania",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (104)",
pages = "31-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2018.104.05},
url = {},
}
6
@inbook{UEK:2168328691,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Instytucja crowdfundingu w świetle unijnych i polskich regulacji prawnych",
booktitle = "Crowdfunding w Polsce",
pages = "127-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-233-4415-5",
}
7
@book{UEK:2168323283,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Kodeksy dobrych praktyk : prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczesna kultura bankowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-750-9",
}
8
@article{UEK:2168307847,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (951)",
pages = "17-32",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0302},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1061/751},
}
9
@article{UEK:2168309653,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Obowiązek informacyjny w przypadku zawierania umów kredytowych a Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "8 (dodatek)",
pages = "32-36",
year = "2015",
}
10
@article{UEK:2168298077,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Prawda jako pojęcie języka prawnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "107-123",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0607},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/519},
}
11
@inbook{UEK:2168294213,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Zawód komornika w opinii społecznej",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "261-280",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
12
@unpublished{UEK:2168302597,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "149-163",
year = "2014",
}
13
@article{UEK:2168290195,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Crowdfunding - finansowanie społecznościowe : zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "47-57",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0603},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/572},
}
14
@article{UEK:2168290565,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Koncepcja regulacji sharia zones w wybranych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (931)",
pages = "111-124",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0707},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/582},
}
15
@article{UEK:2168292673,
author = "Magdalena Frańczuk and Iwona Knurowska",
title = "The Admissibility of Online Poker Games in the Polish Legal System versus Protective Legislation",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (935)",
pages = "101-112",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1106},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/669},
}
16
@inbook{UEK:2168295017,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Świadomość prawna a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego",
booktitle = "Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym",
pages = "41-49",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-282-6",
}
17
@book{UEK:2168284873,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Kompendium techniki legislacyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-668-7",
}
18
@article{UEK:2168285177,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (926)",
pages = "71-87",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0205},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/536},
}
19
@article{UEK:2168290153,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa i rozwodu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (929)",
pages = "125-133",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0929.0508},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/564},
}
20
@article{UEK:2168261140,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Finanse w małżeństwie muzułmańskim i po jego ustaniu : porównanie z regulacjami prawa polskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "901",
pages = "19-28",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/837/659},
}
21
@unpublished{UEK:2168288475,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego",
booktitle = "Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych",
pages = "78-97",
year = "2013",
}
22
@article{UEK:2168287763,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "System Rent to Buy a Home - wynajmij, żeby wykupić : podstawowe zasady działania systemu, porównanie na tle prawa polskiego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2(84)",
pages = "32-37",
year = "2013",
}
23
@article{UEK:2168275999,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Odpady medyczne w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "911",
pages = "5-20",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/771/596},
}
24
@article{UEK:2168283491,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Wzorce kulturowe a ustawa hazardowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "917",
pages = "49-61",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/729/551},
}
25
@article{UEK:2168279933,
author = "Magdalena Frańczuk and Iwona Knurowska",
title = "Poker a zakłady wzajemne - gry hazardowe online po nowelizacji ustawy hazardowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z opodatkowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "919",
pages = "19-32",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/712/524},
}
26
@unpublished{UEK:2168271806,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Zawód komornika w opinii społecznej",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "11-27",
year = "2012",
}
27
@article{UEK:2168244770,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu poręczenia kredytu bankowego w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "883",
pages = "59-69",
year = "2012",
}
28
@unpublished{UEK:2168262386,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Odpady medyczne",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami",
pages = "81-96",
year = "2011",
}
29
@inbook{UEK:2168224616,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Wykorzystanie promocji jako narzędzia realizacji zadań publicznych",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "137-161",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
30
@article{UEK:2168323613,
author = "Martin Lyćka and Magdalena Frańczuk",
title = "Obstawiać czy nie obstawiać przez Internet?",
journal = "Ogólnopolska Gazeta Finansowa",
number = "16 (22-28 kwietnia) - dodatek: Prawo i Biznes",
pages = "2-3",
year = "2011",
}
31
@article{UEK:2168221522,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "875",
pages = "5-15",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190867},
}
32
@article{UEK:2168221176,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Skuteczność zabezpieczenia kredytu przez poręczenie : sondaż empiryczny na podstawie badań własnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "145-152",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190435},
}
33
@book{UEK:2168224580,
title = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
editor = Fill Wojciech,
editor = Frańczuk Magdalena,
editor = Koczanowski Janusz,
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
34
@inbook{UEK:2165806506,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Umowy zawierane z konsumentem : słabsza i silniejsza strona umowy : analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "495-504",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
35
@unpublished{UEK:2168325621,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Wykorzystanie promocji jako narzędzia realizacji zadań publicznych",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "110-135",
year = "2010",
}
36
@inbook{UEK:2165701109,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Instrumenty prawne umożliwiające komercjalizację badań naukowych",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "29-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
37
@inbook{UEK:2165725231,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Obowiązywanie zasady swobody umów a możliwość kształtowania treści umowy poręczenia w warunkach rzeczywistej nierówności stron kontraktu",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "469-478",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
38
@inbook{UEK:2164936560,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Umowy zawierane z konsumentem : słabsza i silniejsza strona umowy : analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "407-415",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
39
@unpublished{UEK:2168217914,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Komisja Nadzoru Finansowego i banki państwowe jako organy administrujące - podstawowe cele i zasady funkcjonowania",
booktitle = "Struktura i zadania podmiotów administrujących",
pages = "28-46",
year = "2009",
}
40
@unpublished{UEK:2168234244,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej jako podmioty wykonujące zadania publiczne",
booktitle = "Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych",
pages = "76-91",
year = "2008",
}
41
@unpublished{UEK:2168280033,
author = "Magdalena Frańczuk",
title = "Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma dwustronnych działań administracji - umowy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego",
booktitle = "Dwustronne formy działania administracji",
pages = "54-71",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID