Publications of the selected author

1

Title:
Analiza cyklu życia w zarządzaniu produktem
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-837-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168354094
monograph
2

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Environmental Optimization of Powering Battery Supplied Devices in Households as an Implementation of the Sustainable Consumption Idea
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340209
varia
3

Title:
Optymalizacja środowiskowa zasilania urządzeń bateryjnych w gospodarstwach domowych jako realizacja idei zrównoważonej konsumpcji
Source:
Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 63-74 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-592-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339981
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Rozwój jakości środowiskowej wyrobu z uwzględnieniem wpływu przepisów bezpieczeństwa na przykładzie zasilacza komputerowego = The Development of The Environmental Quality of Product with Regard To Safety Regulations Based On The Example Of a Computer Power Supply Unit
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka = Material Economy and Logistics Journal. - nr 7 (2019) , s. 8-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168340189
article
5

Title:
Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
209 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-412
Nr:
2168327569
doctoral dissertation
6

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 73. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319649
varia
7

Title:
Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej = The Possibilities of Life Cycle Ecological Optimization of Selected Element of Sanitary Fittings
Source:
Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów = Ecological, Economic, Legal and Marketing Aspects of Products' Quality / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN, Magdalena WOJNAROWSKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 39-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5
Access mode:
Nr:
2168319399
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Information Needs of Environmental Management - Research Case of Life Cycle Assessment Use in a Manufacturer of Fertilizers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 145-156 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Product Technology and Ecology of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310687
chapter in monograph
See main document
9

Conference:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Title:
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294055
varia
10

Conference:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Title:
Different Measures to Support Decision Making Process on End-of-life PV Cells
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 71. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294305
varia
11

Title:
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells
Source:
Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 263-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938018-9-3
Nr:
2168310143
chapter in monograph
12

Title:
Different Measures to Support Decision Making Process on PV Cells End of Life Scenarios
Source:
Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 283-306. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938018-9-3
Nr:
2168304949
chapter in monograph
13

Title:
Computer-Aided Life Cycle Analysis for a Metal Container
Source:
Innovations in Product Development and Packaging / Ed. by Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 165-177 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
Nr:
2168303773
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Computer-Aided Life Cycle Analysis for a Metal Container
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 142. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283767
varia
15

Title:
Modelowanie cech ekologicznych wyrobów i usług
Source:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 167-171
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277403
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach
Source:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 51-103
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168298903
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Modelowanie efektów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
Source:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 143-153
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277399
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires
Source:
Gospodarka Materiałowa & Logistyka. - R. 65, nr 3 (1219) (2013) , s. 7-15. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257188
article
19

Title:
Zastosowanie programu Simapro w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
Source:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 60-75 - Bibliogr.
Signature:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273684
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
LCA w realizacji polityki ekologicznej państwa
Source:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 22-39 - Bibliogr.
Signature:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273682
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Wartość użytkowa wolnego oprogramowania = Utility Value of Free Software
Source:
Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 482-499. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-221-4
Nr:
2168304417
chapter in monograph
22

Title:
Ecological Aspects of the Life Quality
Source:
Social Aspects of Market Economy / ed. Paulina Ucieklak-Jeż - Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2011, s. 275-292 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-238-7
Nr:
2168304849
chapter in monograph
23

Title:
Application of the SimaPro Program in Implementation of the Sustainable Development Concept
Source:
The Role of Business in Achieving Sustainability. Part 1 Instruments and Strategies / ed. Vladimír Modrák, Tomasz Nitkiewicz - Prešov: University of Košice, 2010, s. 140-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-553-0385-7
Nr:
2165745807
chapter in monograph
24

Title:
System informowania kierownictwa MIS w organizacji = Management Information System Project in a Company
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 6 (2010) , s. 27-33. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934376
article
25

Title:
Ocena cyklu życia produktów w realizacji polityki ekologicznej państwa = The Assessment of Products' Life Cycle in Terms of Realization of National Environmental Policy
Source:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 509-525. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165617464
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Odnawialne źródła energii w gospodarce
Source:
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK2009, s. 4-13
Signature:
NP-1236/2/Magazyn
Nr:
2168222342
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
071/WT-KTEW/01/2014/S/4267
Signature:
NP-1464/Magazyn
Nr:
2168301759
unpublished scientific work
2

Title:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
61 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
049/WT-KTEW/01/2013/S/3049
Signature:
NP-1420/2/Magazyn
Nr:
2168288821
unpublished scientific work
3

Title:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
93 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
123/KTiEW/2/2011/S/602
Signature:
NP-1034/2/Magazyn
Nr:
2168264722
unpublished scientific work
4

Title:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
123 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
19/KTiEW/1/2010/S/532
Signature:
NP-1034/[1]/Magazyn
Nr:
2168254244
unpublished scientific work
1
Analiza cyklu życia w zarządzaniu produktem / Marcin RYCHWALSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 119 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-837-7
2
Environmental Optimization of Powering Battery Supplied Devices in Households as an Implementation of the Sustainable Consumption Idea / Jacek CZERNIAK, Anna GACEK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
3
Optymalizacja środowiskowa zasilania urządzeń bateryjnych w gospodarstwach domowych jako realizacja idei zrównoważonej konsumpcji / Jacek CZERNIAK, Anna GACEK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // W: Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 63-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-592-4
4
Rozwój jakości środowiskowej wyrobu z uwzględnieniem wpływu przepisów bezpieczeństwa na przykładzie zasilacza komputerowego = The Development of The Environmental Quality of Product with Regard To Safety Regulations Based On The Example Of a Computer Power Supply Unit / Marcin RYCHWALSKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka = Material Economy and Logistics Journal. - nr 7 (2019), s. 8-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.pwe.com.pl/files/GMiL_7_2019/955357552/lib/GMiL_2019_07_02_Rychwalski.pdfWstęp: . - ISSN 1231-2037
5
Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów / Marcin RYCHWALSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2018. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003348&col=doktoraty_full
6
Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
7
Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej = The Possibilities of Life Cycle Ecological Optimization of Selected Element of Sanitary Fittings / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // W: Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów = Ecological, Economic, Legal and Marketing Aspects of Products' Quality / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 39-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Ekologiczne.pdf
8
Information Needs of Environmental Management - Research Case of Life Cycle Assessment Use in a Manufacturer of Fertilizers / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 145-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
9
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
10
Different Measures to Support Decision Making Process on End-of-life PV Cells / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 71. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
11
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 263-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938018-9-3
12
Different Measures to Support Decision Making Process on PV Cells End of Life Scenarios / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 283-306. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938018-9-3
13
Computer-Aided Life Cycle Analysis for a Metal Container / Marcin RYCHWALSKI // W: Innovations in Product Development and Packaging / Ed. by Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 165-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
14
Computer-Aided Life Cycle Analysis for a Metal Container / Marcin RYCHWALSKI // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 142. - Dostępne tylko streszczenie
15
Modelowanie cech ekologicznych wyrobów i usług / Marcin RYCHWALSKI // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 167-171. - ISBN 978-83-63663-13-1
16
Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 51-103. - ISBN 978-83-63663-13-1
17
Modelowanie efektów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie / Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 143-153. - ISBN 978-83-63663-13-1
18
Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKIWykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKIWykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // Gospodarka Materiałowa & LogistykaGospodarka Materiałowa & LogistykaGospodarka Materiałowa & Logistyka. - R. 65, nr 3 (1219) (2013), s. 7-15R. 65, nr 3 (1219) (2013), s. 7-15R. 65, nr 3 (1219) (2013), s. 7-15. - Summ. - ISSN 1231-20371231-20371231-2037
19
Zastosowanie programu Simapro w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju / Marcin RYCHWALSKI // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 60-75. - Bibliogr.
20
LCA w realizacji polityki ekologicznej państwa / Marcin RYCHWALSKI // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 22-39. - Bibliogr.
21
Wartość użytkowa wolnego oprogramowania = Utility Value of Free Software / Marcin RYCHWALSKI // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011. - S. 482-499. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-221-4
22
Ecological Aspects of the Life Quality / Marcin RYCHWALSKI // W: Social Aspects of Market Economy / ed. Paulina Ucieklak-Jeż. - Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2011. - S. 275-292. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-238-7
23
Application of the SimaPro Program in Implementation of the Sustainable Development Concept / Marcin RYCHWALSKI // W: The Role of Business in Achieving Sustainability. Part 1^Instruments and Strategies / ed. Vladimír Modrák, Tomasz Nitkiewicz. - Prešov: University of Košice, 2010. - S. 140-154. - Bibliogr. - ISBN 978-80-553-0385-7
24
System informowania kierownictwa MIS w organizacji = Management Information System Project in a Company / Marcin RYCHWALSKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 6 (2010), s. 27-33. - Summ. - ISSN 1231-2037
25
Ocena cyklu życia produktów w realizacji polityki ekologicznej państwa = The Assessment of Products' Life Cycle in Terms of Realization of National Environmental Policy / Marcin RYCHWALSKI // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 509-525. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
26
Odnawialne źródła energii w gospodarce / Wacław ADAMCZYK, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2009), s. 4-13
27
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; Artur JACHIMOWSKI, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków / Wacław ADAMCZYK - kier. tematu ; Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 61 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
30
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1] / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 123 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Rychwalski M., (2020), Analiza cyklu życia w zarządzaniu produktem, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 119 s.
2
Czerniak J., Gacek A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2019), Environmental Optimization of Powering Battery Supplied Devices in Households as an Implementation of the Sustainable Consumption Idea. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 30.
3
Czerniak J., Gacek A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2019), Optymalizacja środowiskowa zasilania urządzeń bateryjnych w gospodarstwach domowych jako realizacja idei zrównoważonej konsumpcji. [W:] Salerno-Kochan R. (red.), Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 63-74.
4
Rychwalski M., (2019), Rozwój jakości środowiskowej wyrobu z uwzględnieniem wpływu przepisów bezpieczeństwa na przykładzie zasilacza komputerowego, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 7, s. 8-19.
5
Rychwalski M., (2018), Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 209 k.
6
Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2017), Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 73.
7
Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2017), Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej. [W:] Salerno-Kochan R., Wojnarowska M. (red.), Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 39-51.
8
Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2016), Information Needs of Environmental Management - Research Case of Life Cycle Assessment Use in a Manufacturer of Fertilizers. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 145-156.
9
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), "Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 25.
10
Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), Different Measures to Support Decision Making Process on End-of-life PV Cells. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 71.
11
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), "Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells. [W:] Michocka K., Tichoniuk M. (red.), Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 263-282.
12
Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), Different Measures to Support Decision Making Process on PV Cells End of Life Scenarios. [W:] Michocka K., Tichoniuk M. (red.), Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 283-306.
13
Rychwalski M., (2014), Computer-Aided Life Cycle Analysis for a Metal Container. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innovations in Product Development and Packaging, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 165-177.
14
Rychwalski M., (2014), Computer-Aided Life Cycle Analysis for a Metal Container. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 142.
15
Rychwalski M., (2013), Modelowanie cech ekologicznych wyrobów i usług. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 167-171.
16
Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2013), Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 51-103.
17
Rychwalski M., Wojnarowska M., (2013), Modelowanie efektów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 143-153.
18
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2013), Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", R. 65, nr 3 (1219), s. 7-15.
19
Rychwalski M., (2012), Zastosowanie programu Simapro w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 60-75.
20
Rychwalski M., (2012), LCA w realizacji polityki ekologicznej państwa. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 22-39.
21
Rychwalski M., (2011), Wartość użytkowa wolnego oprogramowania. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 482-499.
22
Rychwalski M., (2011), Ecological Aspects of the Life Quality. [W:] Ucieklak-Jeż P. (red.), Social Aspects of Market Economy, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, s. 275-292.
23
Rychwalski M., (2010), Application of the SimaPro Program in Implementation of the Sustainable Development Concept. [W:] Modrák V., Nitkiewicz T. (red.), The Role of Business in Achieving Sustainability. Part 1^Instruments and Strategies, Prešov : University of Košice, s. 140-154.
24
Rychwalski M., (2010), System informowania kierownictwa MIS w organizacji, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 6, s. 27-33.
25
Rychwalski M., (2010), Ocena cyklu życia produktów w realizacji polityki ekologicznej państwa. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 509-525.
26
Adamczyk W., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2009), Odnawialne źródła energii w gospodarce. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, s. 4-13.
27
Jachimowski A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2014), Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 74 k.
28
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2013), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 61 k.
29
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Tarajko-Kowalska J., Wojnarowska M., Zaręba K., (2011), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 s.
30
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Wojnarowska M., Zaręba K., (2010), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Cz. [1], Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 123 s.
1
@book{monUEK:2168354094,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Analiza cyklu życia w zarządzaniu produktem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-837-7",
}
2
@misc{varUEK:2168340209,
author = "Jacek Czerniak and Anna Gacek and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski",
title = "Environmental Optimization of Powering Battery Supplied Devices in Households as an Implementation of the Sustainable Consumption Idea",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "30",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
3
@inbook{fmUEK:2168339981,
author = "Jacek Czerniak and Anna Gacek and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski",
title = "Optymalizacja środowiskowa zasilania urządzeń bateryjnych w gospodarstwach domowych jako realizacja idei zrównoważonej konsumpcji",
booktitle = "Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju",
pages = "63-74",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-592-4",
}
4
@article{artUEK:2168340189,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Rozwój jakości środowiskowej wyrobu z uwzględnieniem wpływu przepisów bezpieczeństwa na przykładzie zasilacza komputerowego",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "7",
pages = "8-19",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/1231-2037.2019.7.2},
url = {},
}
5
@unpublished{drUEK:2168327569,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003348&col=doktoraty_full},
}
6
@misc{varUEK:2168319649,
author = "Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski",
title = "Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "73",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
7
@inbook{fmUEK:2168319399,
author = "Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski",
title = "Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej",
booktitle = "Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów",
pages = "39-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Ekologiczne.pdf},
isbn = "978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5",
}
8
@inbook{fmUEK:2168310687,
author = "Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski",
title = "Information Needs of Environmental Management - Research Case of Life Cycle Assessment Use in a Manufacturer of Fertilizers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "145-156",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
9
@misc{varUEK:2168294055,
author = "Waclaw Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Gate-to-grave Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "25",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
10
@misc{varUEK:2168294305,
author = "Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Different Measures to Support Decision Making Process on End-of-life PV Cells",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "71",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
11
@inbook{fmUEK:2168310143,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Gate-to-grave Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products",
pages = "263-282",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-938018-9-3",
}
12
@inbook{fmUEK:2168304949,
author = "Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Different Measures to Support Decision Making Process on PV Cells End of Life Scenarios",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products",
pages = "283-306",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-938018-9-3",
}
13
@inbook{fmUEK:2168303773,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Computer-Aided Life Cycle Analysis for a Metal Container",
booktitle = "Innovations in Product Development and Packaging",
pages = "165-177",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5",
}
14
@misc{varUEK:2168283767,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Computer-Aided Life Cycle Analysis for a Metal Container",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "142",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
15
@inbook{fmUEK:2168277403,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Modelowanie cech ekologicznych wyrobów i usług",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "167-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
16
@inbook{fmUEK:2168298903,
author = "Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "51-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
17
@inbook{fmUEK:2168277399,
author = "Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Modelowanie efektów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "143-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
18
@article{artUEK:2168257188,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski",
title = "Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych",
journal = "Gospodarka Materiałowa & Logistyka",
number = "R. 65, 3 (1219)",
pages = "7-15",
year = "2013",
}
19
@unpublished{fnpUEK:2168273684,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Zastosowanie programu Simapro w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "60-75",
year = "2012",
}
20
@unpublished{fnpUEK:2168273682,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "LCA w realizacji polityki ekologicznej państwa",
booktitle = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "22-39",
year = "2012",
}
21
@inbook{fmUEK:2168304417,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Wartość użytkowa wolnego oprogramowania",
booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2",
pages = "482-499",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7702-221-4",
}
22
@inbook{fmUEK:2168304849,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Ecological Aspects of the Life Quality",
booktitle = "Social Aspects of Market Economy",
pages = "275-292",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Akademia im. Jana Długosza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7455-238-7",
}
23
@inbook{fmUEK:2165745807,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Application of the SimaPro Program in Implementation of the Sustainable Development Concept",
booktitle = "The Role of Business in Achieving Sustainability. Part 1 Instruments and Strategies",
pages = "140-154",
adress = "Prešov",
publisher = "University of Košice",
year = "2010",
isbn = "978-80-553-0385-7",
}
24
@article{artUEK:2164934376,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "System informowania kierownictwa MIS w organizacji",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "6",
pages = "27-33",
year = "2010",
}
25
@inbook{fmUEK:2165617464,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Ocena cyklu życia produktów w realizacji polityki ekologicznej państwa",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "509-525",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2168222342,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Odnawialne źródła energii w gospodarce",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii",
pages = "4-13",
year = "2009",
}
27
@unpublished{UEK:2168301759,
author = "Artur Jachimowski and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
28
@unpublished{UEK:2168288821,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
29
@unpublished{UEK:2168264722,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki and Marcin Rychwalski and Justyna Tarajko-Kowalska and Magdalena Wojnarowska and Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
30
@unpublished{UEK:2168254244,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska and Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}