Publications of the selected author
1

Title:
Założenia koncepcji Young Human Resources
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / red. nauk. Iwona Mendryk - Warszawa: Difin, 2021, s. 361-371
ISBN:
978-83-8270-023-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168360330
chapter in monograph
2

Author:
Title:
"Na swoim" w branży HR - spotkanie z Marcinem Sojką - Praktykiem HR
Source:
Kurier UEK2021. - nr 1 (87), s. 35. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168354580
varia
3

Author:
Title:
Ocenianie kompetencji pracowników
Source:
Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 82-99
Series:
(Zarządzanie. HR)
ISBN:
978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357812
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Adaptacja pracowników w sytuacji pracy zdalnej
Source:
Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 261-269 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8246-241-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358300
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Employer Expectations Regarding the Competencies of Employees on the Energy Market in Poland
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 21 (2021) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Research program:
"The research received financing from an internal program from the Cracow University of Economics: "Doskonałość Naukowa" for the Department of Labor Resource Management.
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168359516
article
6

Author:
Helena Bulińska-Stangrecka , Anna Dolot
Title:
Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną = The Role of Teamwork Factors in Explicit Knowledge Sharing
Source:
Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Helena Bulińska-Stangrecka, Paweł Stacewicz - Warszawa: Politechnika Warszawska, 2020, s. 79-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8156-109-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350964
chapter in monograph
7

Title:
Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution
Source:
Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 143-151 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within the "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project No.: 021/RID/2018/19
ISBN:
978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351704
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Raport z badania dotyczącego pracy zdalnej w czasie pandemii covid-19
Publisher address:
Kraków: b.w., 2020
Physical description:
13 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168359532
report
9

Author:
Title:
Zastosowanie coachingu w hotelarstwie
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Physical description:
164 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja wydana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-919-8 ; 978-83-7285-921-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168348160
monograph
10

Author:
Title:
Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika = The Influence of COVID-19 Pandemic on the Remote Work - an Employee Perspective
Source:
e-mentor. - nr 1 (2020) , s. 35-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
2019 list:
40.00 pkt
:
Nr:
2168346674
article
11

Author:
Title:
Instrumenty rozwoju pracowników oraz kształtowanie karier
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 243-280 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342183
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Pozyskiwanie pracowników
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 157-194 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342177
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Project Management : Human Factor
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
93 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-953751-0-1
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168352034
monograph
See related chapters
14

Title:
Introduction
Source:
Project Management : Human Factor / red. nauk. Tomasz KUSIO, Anna DOLOT - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 7
ISBN:
978-83-953751-0-1
Access mode:
Nr:
2168352040
preface / summary
See main document
15

Author:
Title:
Benefity bez tajemnic : spotkanie z Praktykiem HR
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 34
Access mode:
Nr:
2168342625
varia
16

Author:
Title:
Rozwój pracowników
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 219-242 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342181
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 35-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342167
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Co HR ma wspólnego z marketingiem, czyli o kształtowaniu wizerunku pracodawcy
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 57. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344574
varia
19

Author:
Title:
Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych = Dilemmas of Choice of a Coach in Light of Empirical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018) , s. 103-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332671
article
20

Author:
Title:
The Characteristics of Generation Z
Source:
e-mentor. - nr 2 (2018) , s. 44-50. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
:
Nr:
2168328181
article
21

Author:
Aleksandra Grobelna , Anna Dolot
Title:
The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 6, nr 4 (2018) , s. 217-229. - Tytuł numeru: Foreign Entrepreneurs in China - Bibliogr.
Research program:
This article was partially financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
:
:
Nr:
2168330115
article
22

Author:
Title:
Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = What Motivates Generation Z at Work - Selected Aspects - Empirical Research Results
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 3 (2018) , s. 227-242. - Tytuł numeru: Szkoła - studia - doskonalenie zawodowe: problemy, propozycje, inspiracje - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333603
article
23

Author:
Title:
Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = Job Search by the Young Generation - Selected Problems - in Light of Empirical Research
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018) , s. 284-299. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332345
article
24

Author:
Title:
Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy?
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 7 (2018) , s. 58-61
Nr:
2168326493
unreviewed article
25

Title:
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018) , s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328341
article
26

Author:
Aleksandra Grobelna , Anna Dolot
Conference:
International Conference on Tourism Research (ICTR 2018), Jyväskylä, Finlandia, od 2018-03-23 do 2018-03-24
Title:
Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy
Source:
Proceedings of the International Conference on Tourism Research / eds. Minna Tunkkari-Eskelinen, Anne Torn-Laapio - Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2018, s. 48-56. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-5108-6032-2 ; 978-1-911218-76-0
Nr:
2168331075
chapter in conference materials
27

Author:
Title:
Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342981
varia
28

Author:
Title:
Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji = Why Employees Quit Their Jobs
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018) , s. 129-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332149
article
29

Author:
Title:
Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process
Source:
International Journal of Contemporary Management. - vol. 17, nr 3 (2018) , s. 77-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329365
article
30

Title:
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017) , s. 239-250. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323683
article
31

Author:
Title:
The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective = Zaobserwowane i oczekiwane zachowania zwierzchników z punktu widzenia pracowników
Source:
Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy / red. nauk. Agnieszka Postuła, Marcin Darecki - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This article was financed thanks to subsidies for maintaining research capacity granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65402-57-8 ; 978-83-65402-58-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322437
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Zawodowy alfabet pokolenia Z : czyli młodzi w pracy
Publisher address:
Kraków: Grupa ATERIMA, 2017
Physical description:
36 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168334575
report
33

Author:
Title:
Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2017) , s. 60-63
Nr:
2168313193
unreviewed article
34

Author:
Title:
Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 197-204 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322385
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study = Proces coachingu oraz jego wpływ na rozwój kompetencji pracowników w hotelarstwie - case study
Source:
International Journal of Contemporary Management. - vol. 16, nr 2 (2017) , s. 75-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This article was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168322769
article
36

Title:
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC
Source:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 103-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318547
chapter in monograph
37

Author:
Anna Dolot , Kaja Stasińska
Title:
Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 15. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322489
varia
38

Author:
Title:
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
293 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-356
Nr:
2168315723
doctoral dissertation
39

Author:
Title:
Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 273-279 - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310787
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Organizational Sources of the Employer's Image Destruction
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 305-312 - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304123
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2015) , s. 46-48
Nr:
2168297153
unreviewed article
42

Author:
Title:
Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych
Source:
Forbes. - luty (2015) . - Artykuł dostępny także na stronie www.aterima.pl
Access mode:
Nr:
2168331257
unreviewed article
43

Author:
Title:
Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 1 (2015) , s. 64-66
Nr:
2168297151
unreviewed article
44

Author:
Title:
Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych = Sources of Employees' Demotivation in the Light of Empirical Research
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 229 (2015) , s. 21-34. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298533
article
45

Author:
Title:
Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 4 (2015) , s. 53-55
Nr:
2168297157
unreviewed article
46

Author:
Title:
Action learning jako metoda rozwoju pracowników
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 101-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296347
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 129-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287679
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw = The Importance of Recruitment Process in the Corporate Image
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014) , s. 59-70. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287811
article
49

Author:
Title:
Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników
Source:
Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju / red. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 413-426 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-62897-96-4
Nr:
2168296245
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych = Selected Motivating Factors in the Light of Empirical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 71 (2014) , s. 63-73. - Tytuł numeru: Polsko-niemieckie doświadczenia w zarządzaniu - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC BY
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290861
article
51

Title:
Dynamika wizerunku pracodawcy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 62-103 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301523
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Title:
Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy = Relationship with Direct Supervisor as a Motivating Factor
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 273-282. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286873
article
53

Author:
Title:
Coaching w rozwoju pracowników
Source:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 114-133
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286843
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 46-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290711
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 649-659 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274775
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Title:
Coach in the Competency Development Process = Coach w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych
Source:
Selected Economic and Technological Aspects of Management / ed. Natalia Iwaszczuk - Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2013, s. 30-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-604-8
Nr:
2168256768
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy = Personnel Selection as Instrument of Employer Branding
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 30, nr 4 (2013) , s. 85-98. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273800
article
58

Author:
Title:
Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji = Competency Based Interview's Formula
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 123-136. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256546
article
See main document
59

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 116-135 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273762
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Author:
Title:
Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 331-343 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243664
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Conference:
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka, Kraków, Polska, od 2012-11-22 do 2012-11-23
Title:
Coach in the Competency Development Process [dokument elektroniczny]
Source:
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 2012, s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334313
chapter in conference materials
62

Author:
Title:
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 91-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-21-1
Nr:
2168247636
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach
Source:
Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna / red. Małgorzata Pańkowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 93-109 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-683-9
Nr:
2168227644
chapter in conference materials
64

Author:
Title:
Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne = Diagnosing Training Needs - Selected Theoretical and Practical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220028
article
See main document
65

Author:
Title:
Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji = Selected Aspects Determine Effective Competencies Development
Source:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167671447
chapter in monograph
66

Author:
Title:
Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji = Conditions of an Effective Employees' Appraisal System Preparation Based on Competencies
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 55-63. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2167665303
article
67

Author:
Title:
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2011, s. 95-124 - Bibliogr.
Signature:
NP-1354/Magazyn
Nr:
2168264540
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Author:
Title:
Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników
Source:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA2010, s. 78-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248732
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Author:
Title:
Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 271-279 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028122
chapter in monograph
70

Author:
Title:
Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników
Source:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 131-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165701652
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Title:
Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych
Source:
BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych. - Listopad (2009) , s. 4-6. - Dodatek do czasopisma Personel i Zarządzanie nr 11 (236) (2009)
Nr:
2162039417
article
72

Author:
Title:
Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników
Source:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2009, s. 125-142 - Bibliogr.
Signature:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248582
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Założenia koncepcji Young Human Resources / Małgorzata TYRAŃSKA, Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA, Marek KOCZYŃSKI, Robert SZYDŁO // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / red. nauk. Iwona Mendryk. - Warszawa: Difin, 2021. - S. 361-371. - ISBN 978-83-8270-023-7. - Spis treści: https://ksiegarnia.difin.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-nowej-przestrzeni-fizycznej-i-spolecznejWstęp:
2
"Na swoim" w branży HR - spotkanie z Marcinem Sojką - Praktykiem HR / Anna DOLOT // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 35. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/35. - ISSN 1689-7757
3
Ocenianie kompetencji pracowników / Anna DOLOT // W: Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Zarządzanie - C. H. Beck). - S. 82-99. - ISBN 978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9
4
Adaptacja pracowników w sytuacji pracy zdalnej / Anna DOLOT // W: Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - S. 261-269. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-241-8
5
Employer Expectations Regarding the Competencies of Employees on the Energy Market in Poland / Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Małgorzata TYRAŃSKA, Anna DOLOT, Urszula BUKOWSKA, Marek KOCZYŃSKI // Energies. - vol. 14, iss. 21 (2021), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7233. - ISSN 1996-1073
6
Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną = The Role of Teamwork Factors in Explicit Knowledge Sharing / Helena Bulińska-Stangrecka, Anna DOLOT // W: Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Helena Bulińska-Stangrecka, Paweł Stacewicz. - Warszawa: Politechnika Warszawska, 2020. - S. 79-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8156-109-9
7
Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution / Małgorzata TYRAŃSKA, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata MARCHEWKA, Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 143-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf
8
Raport z badania dotyczącego pracy zdalnej w czasie pandemii covid-19 / Anna DOLOT. - Kraków : b.w., 2020. - 13 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/praca_zdalna_w_czasie_pandemii_covid-19_raport_anna_dolot_all_1.pdf
9
Zastosowanie coachingu w hotelarstwie / Anna DOLOT. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-919-8 ; 978-83-7285-921-1
10
Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika = The Influence of COVID-19 Pandemic on the Remote Work - an Employee Perspective / Anna DOLOT // e-mentor. - nr 1 (2020), s. 35-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/83/id/1456. - ISSN 1731-6758
11
Instrumenty rozwoju pracowników oraz kształtowanie karier / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 243-280. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
12
Pozyskiwanie pracowników / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 157-194. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
13
Project Management : Human Factor / red. nauk. Tomasz KUSIO, Anna DOLOT. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 93 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-953751-0-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/354810281_Project_management_human_factor_REDAKCJA_NAUKOWA_TOMASZ_KUSIO_ANNA_DOLOT_Project_management_human_factor_Spis_tresci
14
Introduction / Tomasz KUSIO, Anna DOLOT // W: Project Management : Human Factor / red. nauk. Tomasz KUSIO, Anna DOLOT. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 7. - ISBN 978-83-953751-0-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/354810281_Project_management_human_factor_REDAKCJA_NAUKOWA_TOMASZ_KUSIO_ANNA_DOLOT_Project_management_human_factor_Spis_tresci
15
Benefity bez tajemnic : spotkanie z Praktykiem HR / Anna DOLOT // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 34. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/34. - ISSN 1689-7757
16
Rozwój pracowników / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 219-242. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
17
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT, Jacek KOPEĆ, Tomasz KUSIO, Renata OCZKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 35-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
18
Co HR ma wspólnego z marketingiem, czyli o kształtowaniu wizerunku pracodawcy / Anna DOLOT // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
19
Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych = Dilemmas of Choice of a Coach in Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018), s. 103-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Dolot.pdf. - ISSN 1641-3466
20
The Characteristics of Generation Z / Anna DOLOT // e-mentor. - nr 2 (2018), s. 44-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/74/art_44-50_Dolot.pdf. - ISSN 1731-6758
21
The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland / Aleksandra Grobelna, Anna DOLOT // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 6, nr 4 (2018), s. 217-229. - Summ.. - Tytuł numeru: Foreign Entrepreneurs in China. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/435/pdf_1. - ISSN 2353-883X
22
Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = What Motivates Generation Z at Work - Selected Aspects - Empirical Research Results / Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 3 (2018), s. 227-242. - Summ.. - Tytuł numeru: Szkoła - studia - doskonalenie zawodowe: problemy, propozycje, inspiracje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-3.pdf. - ISSN 1733-2486
23
Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = Job Search by the Young Generation - Selected Problems - in Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018), s. 284-299. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_359/19.pdf. - ISSN 2083-8611
24
Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy? / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 7 (2018), s. 58-61. - ISSN 1641-0793
25
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018), s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
26
Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy / Aleksandra Grobelna, Anna DOLOT // W: Proceedings of the International Conference on Tourism Research / eds. Minna Tunkkari-Eskelinen, Anne Torn-Laapio. - Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2018. - S. 48-56. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5108-6032-2 ; 978-1-911218-76-0
27
Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR / Anna DOLOT // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
28
Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji = Why Employees Quit Their Jobs / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018), s. 129-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1620/1263. - ISSN 1898-6447
29
Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process / Anna DOLOT // International Journal of Contemporary Management. - vol. 17, nr 3 (2018), s. 77-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12845/. - ISSN 2449-8920
30
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector / Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017), s. 239-250. - Summ.. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf. - ISSN 1733-2486
31
The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective = Zaobserwowane i oczekiwane zachowania zwierzchników z punktu widzenia pracowników / Anna DOLOT // W: Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy / red. nauk. Agnieszka Postuła, Marcin Darecki. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017. - S. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65402-57-8 ; 978-83-65402-58-5
32
Zawodowy alfabet pokolenia Z : czyli młodzi w pracy / Anna DOLOT. - Kraków : Grupa ATERIMA, 2017. - 36 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: http://www.aterima.hr/raport-pokolenie-z
33
Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2017), s. 60-63. - ISSN 1641-0793
34
Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 197-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
35
Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study = Proces coachingu oraz jego wpływ na rozwój kompetencji pracowników w hotelarstwie - case study / Anna DOLOT // International Journal of Contemporary Management. - vol. 16, nr 2 (2017), s. 75-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10803/. - ISSN 2449-8920
36
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
37
Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR / Anna DOLOT, Kaja Stasińska // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 15. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
38
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie / Anna DOLOT ; . - Kraków : , 2016. - 293 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jadwiga BERBEKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003248
39
Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 273-279. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
40
Organizational Sources of the Employer's Image Destruction / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 305-312. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
41
Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2015), s. 46-48. - ISSN 1641-0793
42
Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych / Anna DOLOT // Forbes [on-line]. - luty (2015)1 ekran. - Artykuł dostępny także na stronie www.aterima.pl. - Pełny tekst: https://www.forbes.pl/kariera/czy-szef-moze-motywowac-do-pracy/f3h0ssq#https://www.aterima.pl/aktualnosci,467,miejsce-szefa-w-rankingu-czynnikow-motywacyjnych.html
43
Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie? / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 1 (2015), s. 64-66. - ISSN 1641-0793
44
Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych = Sources of Employees' Demotivation in the Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 229 (2015), s. 21-34. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/02_33.pdf. - ISSN 2083-8611
45
Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 4 (2015), s. 53-55. - ISSN 1641-0793
46
Action learning jako metoda rozwoju pracowników / Anna DOLOT // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 101-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
47
Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 129-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
48
Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw = The Importance of Recruitment Process in the Corporate Image / Anna DOLOT // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014), s. 59-70. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1741/1505. - ISSN 2083-3296
49
Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników / Anna DOLOT // W: Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju / red. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 413-426. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-96-4
50
Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych = Selected Motivating Factors in the Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 71 (2014), s. 63-73. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polsko-niemieckie doświadczenia w zarządzaniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z71/Dolot%20Anna.pdf. - ISSN 1641-3466
51
Dynamika wizerunku pracodawcy / Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 62-103. - Bibliogr.
52
Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy = Relationship with Direct Supervisor as a Motivating Factor / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 823). - nr 34 (2014), s. 273-282. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf. - ISSN 1509-0507
53
Coaching w rozwoju pracowników / Anna DOLOT // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 114-133. - ISBN 978-83-7930-578-0
54
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie / Anna DOLOT // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 46-81. - Bibliogr.
55
Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 649-659. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
56
Coach in the Competency Development Process = Coach w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych / Anna DOLOT // W: Selected Economic and Technological Aspects of Management / ed. Natalia Iwaszczuk. - Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2013. - S. 30-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-604-8
57
Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy = Personnel Selection as Instrument of Employer Branding / Anna DOLOT // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 30, nr 4 (2013), s. 85-98. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1655. - ISSN 1734-087X
58
Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji = Competency Based Interview's Formula / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 123-136. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
59
Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu / Anna DOLOT // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 116-135. - Bibliogr.
60
Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 331-343. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
61
Coach in the Competency Development Process / Anna DOLOT // W: XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków [Dokument elektroniczny]. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 2012. - S. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
62
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 91-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-21-1
63
Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach / Anna DOLOT // W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna / red. Małgorzata Pańkowska. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 93-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-683-9
64
Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne = Diagnosing Training Needs - Selected Theoretical and Practical Aspects / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189743. - ISSN 1898-6447
65
Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji = Selected Aspects Determine Effective Competencies Development / Anna DOLOT // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 253-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
66
Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji = Conditions of an Effective Employees' Appraisal System Preparation Based on Competencies / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011), s. 55-63. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1426-9724
67
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2011), s. 95-124. - Bibliogr.
68
Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników / Anna DOLOT // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2010), s. 78-98. - Bibliogr.
69
Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center / Anna DOLOT // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 271-279. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
70
Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników / Anna DOLOT // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 131-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
71
Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych / Anna DOLOT // BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych. - Listopad (2009), s. 4-6. - Dodatek do czasopisma Personel i Zarządzanie nr 11 (236) (2009). - ISSN 1897-1091
72
Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników / Anna DOLOT // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2009), s. 125-142. - Bibliogr.
1
Tyrańska M., Dolot A., Wiśniewska S., Koczyński M., Szydło R., (2021), Założenia koncepcji Young Human Resources. [W:] Mendryk I. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej, Warszawa : Difin, s. 361-371.
2
Dolot A., (2021), "Na swoim" w branży HR - spotkanie z Marcinem Sojką - Praktykiem HR, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/35
3
Dolot A., (2021), Ocenianie kompetencji pracowników. [W:] TYRAŃSKA M. (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 82-99.
4
Dolot A., (2021), Adaptacja pracowników w sytuacji pracy zdalnej. [W:] MĘDRALA M. (red.), Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 261-269.
5
Szydło R., Wiśniewska S., Tyrańska M., Dolot A., Bukowska U., Koczyński M., (2021), Employer Expectations Regarding the Competencies of Employees on the Energy Market in Poland, "Energies", vol. 14, iss. 21, s. 1-21; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7233
6
Bulińska-Stangrecka H., Dolot A., (2020), Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną. [W:] Bulińska-Stangrecka H., Stacewicz P. (red.), Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Warszawa : Politechnika Warszawska, s. 79-93.
7
Tyrańska M., Stobiecka J., Marchewka M., Dolot A., (2020), Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 143-151.
8
Dolot A., (2020), Raport z badania dotyczącego pracy zdalnej w czasie pandemii covid-19, Kraków : b.w., 13 s.
9
Dolot A., (2020), Zastosowanie coachingu w hotelarstwie, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 164 s.
10
Dolot A., (2020), Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika, "e-mentor", nr 1, s. 35-43; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/83/id/1456
11
Dolot A., (2019), Instrumenty rozwoju pracowników oraz kształtowanie karier. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 243-280.
12
Dolot A., (2019), Pozyskiwanie pracowników. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 157-194.
13
Kusio T., Dolot A. (red.), (2019), Project Management: Human Factor, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 93 s.
14
Kusio T., Dolot A., (2019), Introduction. [W:] KUSIO T., DOLOT A. (red.), Project Management : Human Factor, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7.
15
Dolot A., (2019), Benefity bez tajemnic : spotkanie z Praktykiem HR, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 34; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/34
16
Dolot A., (2019), Rozwój pracowników. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 219-242.
17
Bukowska U., Dolot A., Kopeć J., Kusio T., Oczkowska R., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-65.
18
Dolot A., (2019), Co HR ma wspólnego z marketingiem, czyli o kształtowaniu wizerunku pracodawcy, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
19
Dolot A., (2018), Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 131, s. 103-115; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Dolot.pdf
20
Dolot A., (2018), The Characteristics of Generation Z, "e-mentor", nr 2, s. 44-50; http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/74/art_44-50_Dolot.pdf
21
Grobelna A., Dolot A., (2018), The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 6, nr 4, s. 217-229; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/435/pdf_1
22
Dolot A., (2018), Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 8, cz. 3, s. 227-242; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-3.pdf
23
Dolot A., (2018), Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 359, s. 284-299; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_359/19.pdf
24
Dolot A., (2018), Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy?, "Personel i Zarządzanie", nr 7, s. 58-61.
25
Dolot A., Wiśniewska S., (2018), Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 10(565), s. 18-20.
26
Grobelna A., Dolot A., (2018), Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy. [W:] Tunkkari-Eskelinen M., Torn-Laapio A. (red.), Proceedings of the International Conference on Tourism Research, Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Ltd., s. 48-56.
27
Dolot A., (2018), Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
28
Dolot A., (2018), Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (977), s. 129-142; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1620/1263
29
Dolot A., (2018), Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process, "International Journal of Contemporary Management", vol. 17, nr 3, s. 77-100; http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12845/
30
Wiśniewska S., Dolot A., (2017), Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 11, cz. 2, s. 239-250; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf
31
Dolot A., (2017), The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective. [W:] Postuła A., Darecki M. (red.), Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 27-41.
32
Dolot A., (2017), Zawodowy alfabet pokolenia Z: czyli młodzi w pracy, Kraków : Grupa ATERIMA, 36 s.
33
Dolot A., (2017), Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców, "Personel i Zarządzanie", nr 2, s. 60-63.
34
Dolot A., (2017), Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 197-204.
35
Dolot A., (2017), Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study, "International Journal of Contemporary Management", vol. 16, nr 2, s. 75-98; http://www.ejournals.eu/pliki/art/10803/
36
Dolot A., Wiśniewska S., (2017), Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 103-115.
37
Dolot A., Stasińska K., (2017), Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
38
Dolot A., (2016), Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie, Prom. Berbeka J., Kraków : , 293 k.
39
Dolot A., (2016), Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 273-279.
40
Dolot A., (2015), Organizational Sources of the Employer's Image Destruction. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 305-312.
41
Dolot A., (2015), Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach, "Personel i Zarządzanie", nr 2, s. 46-48.
42
Dolot A., (2015), Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych, "Forbes" [on-line], luty; https://www.forbes.pl/kariera/czy-szef-moze-motywowac-do-pracy/f3h0ssq#https://www.aterima.pl/aktualnosci,467,miejsce-szefa-w-rankingu-czynnikow-motywacyjnych.html
43
Dolot A., (2015), Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?, "Personel i Zarządzanie", nr 1, s. 64-66.
44
Dolot A., (2015), Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 229, s. 21-34; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/02_33.pdf
45
Dolot A., (2015), Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników, "Personel i Zarządzanie", nr 4, s. 53-55.
46
Dolot A., (2015), Action learning jako metoda rozwoju pracowników. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 101-106.
47
Dolot A., (2014), Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 129-140.
48
Dolot A., (2014), Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 10, s. 59-70; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1741/1505
49
Dolot A., (2014), Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników. [W:] Jabłoński A., Jabłoński M. (red.), Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 413-426.
50
Dolot A., (2014), Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 71, s. 63-73; http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z71/Dolot%20Anna.pdf
51
Kopeć J., Bukowska U., Dolot A., (2014), Dynamika wizerunku pracodawcy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 62-103.
52
Dolot A., (2014), Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 34, s. 273-282; http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf
53
Dolot A., (2014), Coaching w rozwoju pracowników. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 114-133.
54
Dolot A., (2013), Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 46-81.
55
Dolot A., (2013), Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 649-659.
56
Dolot A., (2013), Coach in the Competency Development Process. [W:] Iwaszczuk N. (red.), Selected Economic and Technological Aspects of Management, Krakow : AGH University of Science and Technology Press, s. 30-39.
57
Dolot A., (2013), Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 30, nr 4, s. 85-98; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1655
58
Dolot A., (2012), Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 123-136.
59
Dolot A., (2012), Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 116-135.
60
Dolot A., (2012), Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 331-343.
61
Dolot A., (2012), Coach in the Competency Development Process. [W:] XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków [Dokument elektroniczny], Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 1-10.
62
Dolot A., (2012), Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, Kraków : Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-117.
63
Dolot A., (2011), Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach. [W:] Pańkowska M. (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 93-109.
64
Dolot A., (2011), Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189743
65
Dolot A., (2011), Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 253-265.
66
Dolot A., (2011), Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 34, s. 55-63.
67
Dolot A., (2011), Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, s. 95-124.
68
Dolot A., (2010), Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2, s. 78-98.
69
Dolot A., (2010), Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 271-279.
70
Dolot A., (2010), Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 131-141.
71
Dolot A., (2009), Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych, "BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych", Listopad, s. 4-6.
72
Dolot A., (2009), Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, s. 125-142.
1
@inbook{UEK:2168360330,
author = "Małgorzata Tyrańska and Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska and Marek Koczyński and Robert Szydło",
title = "Założenia koncepcji Young Human Resources",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej",
pages = "361-371",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-8270-023-7",
}
2
@misc{UEK:2168354580,
author = "Anna Dolot",
title = "Na swoim w branży HR - spotkanie z Marcinem Sojką - Praktykiem HR",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "35",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/35},
}
3
@inbook{UEK:2168357812,
author = "Anna Dolot",
title = "Ocenianie kompetencji pracowników",
booktitle = "Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji",
pages = "82-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9",
}
4
@inbook{UEK:2168358300,
author = "Anna Dolot",
title = "Adaptacja pracowników w sytuacji pracy zdalnej",
booktitle = "Praca zdalna w polskim systemie prawnym",
pages = "261-269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
isbn = "978-83-8246-241-8",
}
5
@article{UEK:2168359516,
author = "Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Małgorzata Tyrańska and Anna Dolot and Urszula Bukowska and Marek Koczyński",
title = "Employer Expectations Regarding the Competencies of Employees on the Energy Market in Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 21",
pages = "1-21",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14217233},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7233},
}
6
@inbook{UEK:2168350964,
author = "Helena Bulińska-Stangrecka and Anna Dolot",
title = "Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną",
booktitle = "Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne",
pages = "79-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Politechnika Warszawska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8156-109-9",
}
7
@inbook{UEK:2168351704,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Marchewka and Anna Dolot",
title = "Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management",
pages = "143-151",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0",
}
8
@misc{UEK:2168359532,
author = "Anna Dolot",
title = "Raport z badania dotyczącego pracy zdalnej w czasie pandemii covid-19",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2020",
url = {https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/praca_zdalna_w_czasie_pandemii_covid-19_raport_anna_dolot_all_1.pdf},
}
9
@book{UEK:2168348160,
author = "Anna Dolot",
title = "Zastosowanie coachingu w hotelarstwie",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-919-8 ; 978-83-7285-921-1",
}
10
@article{UEK:2168346674,
author = "Anna Dolot",
title = "Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika",
journal = "e-mentor",
number = "1",
pages = "35-43",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15219/em83.1456},
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/83/id/1456},
}
11
@inbook{UEK:2168342183,
author = "Anna Dolot",
title = "Instrumenty rozwoju pracowników oraz kształtowanie karier",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "243-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
12
@inbook{UEK:2168342177,
author = "Anna Dolot",
title = "Pozyskiwanie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "157-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
13
@book{UEK:2168352034,
title = "Project Management : Human Factor",
editor = Kusio Tomasz,
editor = Dolot Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/publication/354810281_Project_management_human_factor_REDAKCJA_NAUKOWA_TOMASZ_KUSIO_ANNA_DOLOT_Project_management_human_factor_Spis_tresci},
isbn = "978-83-953751-0-1",
}
14
@misc{UEK:2168352040,
author = "Tomasz Kusio and Anna Dolot",
title = "Introduction",
booktitle = "Project Management : Human Factor",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/publication/354810281_Project_management_human_factor_REDAKCJA_NAUKOWA_TOMASZ_KUSIO_ANNA_DOLOT_Project_management_human_factor_Spis_tresci},
isbn = "978-83-953751-0-1",
}
15
@misc{UEK:2168342625,
author = "Anna Dolot",
title = "Benefity bez tajemnic : spotkanie z Praktykiem HR",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "34",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/34},
}
16
@inbook{UEK:2168342181,
author = "Anna Dolot",
title = "Rozwój pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "219-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
17
@inbook{UEK:2168342167,
author = "Urszula Bukowska and Anna Dolot and Jacek Kopeć and Tomasz Kusio and Renata Oczkowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "35-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
18
@misc{UEK:2168344574,
author = "Anna Dolot",
title = "Co HR ma wspólnego z marketingiem, czyli o kształtowaniu wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "57",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
19
@article{UEK:2168332671,
author = "Anna Dolot",
title = "Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 131",
pages = "103-115",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.8},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Dolot.pdf},
}
20
@article{UEK:2168328181,
author = "Anna Dolot",
title = "The Characteristics of Generation Z",
journal = "e-mentor",
number = "2",
pages = "44-50",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15219/em74.1351},
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/74/art_44-50_Dolot.pdf},
}
21
@article{UEK:2168330115,
author = "Aleksandra Grobelna and Anna Dolot",
title = "The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 6, 4",
pages = "217-229",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2018.060412},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/435/pdf_1},
}
22
@article{UEK:2168333603,
author = "Anna Dolot",
title = "Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 8, cz. 3",
pages = "227-242",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-3.pdf},
}
23
@article{UEK:2168332345,
author = "Anna Dolot and ",
title = "Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "359",
pages = "284-299",
year = "2018",
url = {https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_359/19.pdf},
}
24
@article{UEK:2168326493,
author = "Anna Dolot",
title = "Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy?",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "7",
pages = "58-61",
year = "2018",
}
25
@article{UEK:2168328341,
author = "Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska",
title = "Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "10(565)",
pages = "18-20",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.6476},
url = {},
}
26
@inbook{UEK:2168331075,
author = "Aleksandra Grobelna and Anna Dolot",
title = "Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on Tourism Research",
pages = "48-56",
adress = "Sonning Common",
publisher = "Academic Conferences and Publishing International Ltd.",
year = "2018",
isbn = "978-1-5108-6032-2 ; 978-1-911218-76-0",
}
27
@misc{UEK:2168342981,
author = "Anna Dolot",
title = "Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "25",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small},
}
28
@article{UEK:2168332149,
author = "Anna Dolot",
title = "Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (977)",
pages = "129-142",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0508},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1620/1263},
}
29
@article{UEK:2168329365,
author = "Anna Dolot",
title = "Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process",
journal = "International Journal of Contemporary Management",
number = "vol. 17, 3",
pages = "77-100",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.18.026.9622},
url = {http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12845/},
}
30
@article{UEK:2168323683,
author = "Sylwia Wiśniewska and Anna Dolot",
title = "Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 11, cz. 2",
pages = "239-250",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf},
}
31
@inbook{UEK:2168322437,
author = "Anna Dolot",
title = "The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective",
booktitle = "Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy",
pages = "27-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1772/978-83-65402-58-5.2017.wwz.3},
url = {},
isbn = "978-83-65402-57-8 ; 978-83-65402-58-5",
}
32
@misc{UEK:2168334575,
author = "Anna Dolot",
title = "Zawodowy alfabet pokolenia Z : czyli młodzi w pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa ATERIMA",
year = "2017",
url = {http://www.aterima.hr/raport-pokolenie-z},
}
33
@article{UEK:2168313193,
author = "Anna Dolot",
title = "Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "2",
pages = "60-63",
year = "2017",
}
34
@inbook{UEK:2168322385,
author = "Anna Dolot",
title = "Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "197-204",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
35
@article{UEK:2168322769,
author = "Anna Dolot",
title = "Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study",
journal = "International Journal of Contemporary Management",
number = "vol. 16, 2",
pages = "75-98",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.17.011.7524},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/10803/},
}
36
@inbook{UEK:2168318547,
author = "Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska",
title = "Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "103-115",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
37
@misc{UEK:2168322489,
author = "Anna Dolot and Kaja Stasińska",
title = "Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "15",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
38
@unpublished{UEK:2168315723,
author = "Anna Dolot",
title = "Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003248},
}
39
@inbook{UEK:2168310787,
author = "Anna Dolot",
title = "Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "273-279",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
40
@inbook{UEK:2168304123,
author = "Anna Dolot",
title = "Organizational Sources of the Employer's Image Destruction",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "305-312",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
41
@article{UEK:2168297153,
author = "Anna Dolot",
title = "Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "2",
pages = "46-48",
year = "2015",
}
42
@article{UEK:2168331257,
author = "Anna Dolot",
title = "Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych",
journal = "Forbes",
number = "luty",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://www.forbes.pl/kariera/czy-szef-moze-motywowac-do-pracy/f3h0ssq#https://www.aterima.pl/aktualnosci,467,miejsce-szefa-w-rankingu-czynnikow-motywacyjnych.html},
}
43
@article{UEK:2168297151,
author = "Anna Dolot",
title = "Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "1",
pages = "64-66",
year = "2015",
}
44
@article{UEK:2168298533,
author = "Anna Dolot",
title = "Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "229",
pages = "21-34",
year = "2015",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/02_33.pdf},
}
45
@article{UEK:2168297157,
author = "Anna Dolot",
title = "Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "4",
pages = "53-55",
year = "2015",
}
46
@inbook{UEK:2168296347,
author = "Anna Dolot",
title = "Action learning jako metoda rozwoju pracowników",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "101-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
47
@inbook{UEK:2168287679,
author = "Anna Dolot",
title = "Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "129-140",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
48
@article{UEK:2168287811,
author = "Anna Dolot",
title = "Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "10",
pages = "59-70",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.10.4},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1741/1505},
}
49
@inbook{UEK:2168296245,
author = "Anna Dolot",
title = "Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników",
booktitle = "Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju",
pages = "413-426",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62897-96-4",
}
50
@article{UEK:2168290861,
author = "Anna Dolot",
title = "Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 71",
pages = "63-73",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z71/Dolot%20Anna.pdf},
}
51
@unpublished{UEK:2168301523,
author = "Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Anna Dolot",
title = "Dynamika wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "62-103",
year = "2014",
}
52
@article{UEK:2168286873,
author = "Anna Dolot",
title = "Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "34",
pages = "273-282",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf},
issn = "1640-6818",
}
53
@inbook{UEK:2168286843,
author = "Anna Dolot",
title = "Coaching w rozwoju pracowników",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "114-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
54
@unpublished{UEK:2168290711,
author = "Anna Dolot",
title = "Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "46-81",
year = "2013",
}
55
@inbook{UEK:2168274775,
author = "Anna Dolot",
title = "Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "649-659",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
56
@inbook{UEK:2168256768,
author = "Anna Dolot",
title = "Coach in the Competency Development Process",
booktitle = "Selected Economic and Technological Aspects of Management",
pages = "30-39",
adress = "Krakow",
publisher = "AGH University of Science and Technology Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7464-604-8",
}
57
@article{UEK:2168273800,
author = "Anna Dolot",
title = "Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 30, 4",
pages = "85-98",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4606},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1655},
}
58
@article{UEK:2168256546,
author = "Anna Dolot",
title = "Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "123-136",
year = "2012",
}
59
@unpublished{UEK:2168273762,
author = "Anna Dolot",
title = "Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "116-135",
year = "2012",
}
60
@inbook{UEK:2168243664,
author = "Anna Dolot",
title = "Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "331-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
61
@inbook{UEK:2168334313,
author = "Anna Dolot",
title = "Coach in the Competency Development Process",
booktitle = "XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków",
pages = "1-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej",
year = "2012",
}
62
@inbook{UEK:2168247636,
author = "Anna Dolot",
title = "Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "91-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-21-1",
}
63
@inbook{UEK:2168227644,
author = "Anna Dolot",
title = "Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach",
booktitle = "Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna",
pages = "93-109",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-683-9",
}
64
@article{UEK:2168220028,
author = "Anna Dolot",
title = "Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "87-97",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189743},
}
65
@inbook{UEK:2167671447,
author = "Anna Dolot",
title = "Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "253-265",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
66
@article{UEK:2167665303,
author = "Anna Dolot",
title = "Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "34",
pages = "55-63",
adress = "",
year = "2011",
}
67
@unpublished{UEK:2168264540,
author = "Anna Dolot",
title = "Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "95-124",
year = "2011",
}
68
@unpublished{UEK:2168248732,
author = "Anna Dolot",
title = "Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2",
pages = "78-98",
year = "2010",
}
69
@inbook{UEK:2166028122,
author = "Anna Dolot",
title = "Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1",
pages = "271-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
70
@inbook{UEK:2165701652,
author = "Anna Dolot",
title = "Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "131-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
71
@article{UEK:2162039417,
author = "Anna Dolot",
title = "Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych",
journal = "BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych",
number = "Listopad",
pages = "4-6",
year = "2009",
}
72
@unpublished{UEK:2168248582,
author = "Anna Dolot",
title = "Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
pages = "125-142",
year = "2009",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID