Publications of the selected author

1

Author:
Title:
The Characteristics of Generation Z
Source:
e-mentor. - nr 2 (2018) , s. 44-50. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168328181
article
2

Title:
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018) , s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328341
article
3

Author:
Title:
Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process
Source:
International Journal of Contemporary Management. - vol. 17, nr 3 (2018) , s. 77-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329365
article
4

Author:
Grobelna Aleksandra , Dolot Anna
Conference:
International Conference on Tourism Research (ICTR 2018), Jyväskylä, Finlandia, od 2018-03-23 do 2018-03-24
Title:
Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy
Source:
Proceedings of the International Conference on Tourism Research / eds. Minna Tunkkari-Eskelinen, Anne Torn-Laapio - Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2018, s. 48-56. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-5108-6032-2 ; 978-1-911218-76-0
Nr:
2168331075
chapter in conference materials
5

Author:
Title:
Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = What Motivates Generation Z at Work - Selected Aspects - Empirical Research Results
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 3 (2018) , s. 227-242. - Tytuł numeru: Szkoła - studia - doskonalenie zawodowe: problemy, propozycje, inspiracje - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333603
article
6

Author:
Title:
Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji = Why Employees Quit Their Jobs
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018) , s. 129-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332149
article
7

Author:
Title:
Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = Job Search by the Young Generation - Selected Problems - in Light of Empirical Research
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018) , s. 284-299. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332345
article
8

Author:
Grobelna Aleksandra , Dolot Anna
Title:
The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 6, nr 4 (2018) , s. 217-229. - Tytuł numeru: Foreign Entrepreneurs in China - Bibliogr.
Research program:
This article was partially financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168330115
article
9

Author:
Title:
Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych = Dilemmas of Choice of a Coach in Light of Empirical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018) , s. 103-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332671
article
10

Author:
Title:
Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy?
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 7 (2018) , s. 58-61
Nr:
2168326493
unreviewed article
11

Author:
Title:
Zawodowy alfabet pokolenia Z : czyli młodzi w pracy
Publisher address:
Kraków: Grupa ATERIMA, 2017
Physical description:
36 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168334575
report
12

Author:
Title:
Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 197-204 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322385
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study = Proces coachingu oraz jego wpływ na rozwój kompetencji pracowników w hotelarstwie - case study
Source:
International Journal of Contemporary Management. - vol. 16, nr 2 (2017) , s. 75-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This article was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168322769
article
14

Author:
Title:
Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2017) , s. 60-63
Nr:
2168313193
unreviewed article
15

Author:
Title:
The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective = Zaobserwowane i oczekiwane zachowania zwierzchników z punktu widzenia pracowników
Source:
Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy / red. nauk. Agnieszka Postuła, Marcin Darecki - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This article was financed thanks to subsidies for maintaining research capacity granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65402-57-8 ; 978-83-65402-58-5
Nr:
2168322437
chapter in monograph
16

Title:
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017) , s. 239-250. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323683
article
17

Title:
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC
Source:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 103-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Nr:
2168318547
chapter in monograph
18

Author:
Dolot Anna , Stasińska Kaja
Title:
Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 15. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322489
varia
19

Author:
Title:
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
293 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Jadwiga BERBEKA, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-356
Nr:
2168315723
doctoral dissertation
20

Author:
Title:
Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 273-279 - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310787
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych
Source:
Forbes. - luty (2015) . - Artykuł dostępny także na stronie www.aterima.pl
Access mode:
Nr:
2168331257
unreviewed article
22

Author:
Title:
Organizational Sources of the Employer's Image Destruction
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 305-312 - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304123
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Action learning jako metoda rozwoju pracowników
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 101-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296347
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 4 (2015) , s. 53-55
Nr:
2168297157
unreviewed article
25

Author:
Title:
Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 1 (2015) , s. 64-66
Nr:
2168297151
unreviewed article
26

Author:
Title:
Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych = Sources of Employees' Demotivation in the Light of Empirical Research
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 229 (2015) , s. 21-34. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298533
article
27

Author:
Title:
Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2015) , s. 46-48
Nr:
2168297153
unreviewed article
28

Author:
Title:
Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 129-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287679
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy = Relationship with Direct Supervisor as a Motivating Factor
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 273-282. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286873
article
30

Author:
Title:
Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych = Selected Motivating Factors in the Light of Empirical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 71 (2014) , s. 63-73. - Tytuł numeru: Polsko-niemieckie doświadczenia w zarządzaniu - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC BY
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290861
article
31

Author:
Title:
Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników
Source:
Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju / red. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 413-426 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-62897-96-4
Nr:
2168296245
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Coaching w rozwoju pracowników
Source:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 114-133
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286843
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Dynamika wizerunku pracodawcy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 62-103 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301523
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw = The Importance of Recruitment Process in the Corporate Image
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014) , s. 59-70. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287811
article
35

Author:
Title:
Coach in the Competency Development Process = Coach w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych
Source:
Selected Economic and Technological Aspects of Management / ed. Natalia Iwaszczuk - Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2013, s. 30-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-604-8
Nr:
2168256768
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 46-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290711
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy = Personnel Selection as Instrument of Employer Branding
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013) , s. 85-98. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273800
article
38

Author:
Title:
Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 649-659 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274775
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 116-135 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273762
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 91-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-21-1
Nr:
2168247636
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Conference:
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka, Kraków, Polska, od 2012-11-22 do 2012-11-23
Title:
Coach in the Competency Development Process [dokument elektroniczny]
Source:
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 2012, s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334313
chapter in conference materials
42

Author:
Title:
Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 331-343 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243664
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji = Competency Based Interview's Formula
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 123-136. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256546
article
See main document
44

Author:
Title:
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2011, s. 95-124 - Bibliogr.
Signature:
NP-1354/Magazyn
Nr:
2168264540
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Author:
Title:
Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne = Diagnosing Training Needs - Selected Theoretical and Practical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220028
article
See main document
46

Author:
Title:
Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji = Conditions of an Effective Employees' Appraisal System Preparation Based on Competencies
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 55-63. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2167665303
article
47

Author:
Title:
Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach
Source:
Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna / red. Małgorzata Pańkowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 93-109 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-683-9
Nr:
2168227644
chapter in conference materials
48

Author:
Title:
Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji = Selected Aspects Determine Effective Competencies Development
Source:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167671447
chapter in monograph
49

Author:
Title:
Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników
Source:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 131-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165701652
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 271-279 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028122
chapter in monograph
51

Author:
Title:
Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników
Source:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA2010, s. 78-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248732
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Title:
Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych
Source:
BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych. - Listopad (2009) , s. 4-6. - Dodatek do czasopisma Personel i Zarządzanie nr 11 (236) (2009)
Nr:
2162039417
article
53

Author:
Title:
Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników
Source:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2009, s. 125-142 - Bibliogr.
Signature:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248582
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
The Characteristics of Generation Z / Anna DOLOT // e-mentor. - nr 2 (2018), s. 44-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/74/art_44-50_Dolot.pdf. - ISSN 1731-6758
2
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018), s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
3
Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process / Anna DOLOT // International Journal of Contemporary Management. - vol. 17, nr 3 (2018), s. 77-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12845/. - ISSN 2449-8920
4
Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy / Aleksandra Grobelna, Anna DOLOT // W: Proceedings of the International Conference on Tourism Research / eds. Minna Tunkkari-Eskelinen, Anne Torn-Laapio. - Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2018. - S. 48-56. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5108-6032-2 ; 978-1-911218-76-0
5
Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = What Motivates Generation Z at Work - Selected Aspects - Empirical Research Results / Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 3 (2018), s. 227-242. - Summ.. - Tytuł numeru: Szkoła - studia - doskonalenie zawodowe: problemy, propozycje, inspiracje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-3.pdf. - ISSN 1733-2486
6
Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji = Why Employees Quit Their Jobs / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018), s. 129-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1620/1263. - ISSN 1898-6447
7
Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = Job Search by the Young Generation - Selected Problems - in Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018), s. 284-299. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_359/19.pdf. - ISSN 2083-8611
8
The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland / Aleksandra Grobelna, Anna DOLOT // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 6, nr 4 (2018), s. 217-229. - Summ.. - Tytuł numeru: Foreign Entrepreneurs in China. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/435/pdf_1. - ISSN 2353-883X
9
Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych = Dilemmas of Choice of a Coach in Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018), s. 103-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Dolot.pdf. - ISSN 1641-3466
10
Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy? / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 7 (2018), s. 58-61. - ISSN 1641-0793
11
Zawodowy alfabet pokolenia Z : czyli młodzi w pracy / Anna DOLOT. - Kraków : Grupa ATERIMA, 2017. - 36 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: http://www.aterima.hr/raport-pokolenie-z
12
Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 197-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
13
Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study = Proces coachingu oraz jego wpływ na rozwój kompetencji pracowników w hotelarstwie - case study / Anna DOLOT // International Journal of Contemporary Management. - vol. 16, nr 2 (2017), s. 75-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10803/. - ISSN 2449-8920
14
Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2017), s. 60-63. - ISSN 1641-0793
15
The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective = Zaobserwowane i oczekiwane zachowania zwierzchników z punktu widzenia pracowników / Anna DOLOT // W: Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy / red. nauk. Agnieszka Postuła, Marcin Darecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. - S. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65402-57-8 ; 978-83-65402-58-5
16
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector / Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017), s. 239-250. - Summ.. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf. - ISSN 1733-2486
17
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
18
Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR / Anna DOLOT, Kaja Stasińska // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 15. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
19
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie / Anna DOLOT ; Promotor: Jadwiga BERBEKA. - Kraków, 2016. - 293 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003248
20
Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 273-279. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
21
Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych / Anna DOLOT // Forbes [on-line]. - luty (2015)1 ekran. - Artykuł dostępny także na stronie www.aterima.pl. - Pełny tekst: https://www.forbes.pl/kariera/czy-szef-moze-motywowac-do-pracy/f3h0ssq#https://www.aterima.pl/aktualnosci,467,miejsce-szefa-w-rankingu-czynnikow-motywacyjnych.html
22
Organizational Sources of the Employer's Image Destruction / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 305-312. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
23
Action learning jako metoda rozwoju pracowników / Anna DOLOT // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 101-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
24
Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 4 (2015), s. 53-55. - ISSN 1641-0793
25
Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie? / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 1 (2015), s. 64-66. - ISSN 1641-0793
26
Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych = Sources of Employees' Demotivation in the Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 229 (2015), s. 21-34. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/02_33.pdf. - ISSN 2083-8611
27
Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2015), s. 46-48. - ISSN 1641-0793
28
Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 129-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
29
Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy = Relationship with Direct Supervisor as a Motivating Factor / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 823). - nr 34 (2014), s. 273-282. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf. - ISSN 1509-0507
30
Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych = Selected Motivating Factors in the Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 71 (2014), s. 63-73. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polsko-niemieckie doświadczenia w zarządzaniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z71/Dolot%20Anna.pdf. - ISSN 1641-3466
31
Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników / Anna DOLOT // W: Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju : praca zbiorowa / red. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 413-426. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-96-4
32
Coaching w rozwoju pracowników / Anna DOLOT // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 114-133. - ISBN 978-83-7930-578-0
33
Dynamika wizerunku pracodawcy / Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 62-103. - Bibliogr.
34
Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw = The Importance of Recruitment Process in the Corporate Image / Anna DOLOT // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014), s. 59-70. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1741/1505. - ISSN 2083-3296
35
Coach in the Competency Development Process = Coach w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych / Anna DOLOT // W: Selected Economic and Technological Aspects of Management / ed. Natalia Iwaszczuk. - Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2013. - S. 30-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-604-8
36
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie / Anna DOLOT // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 46-81. - Bibliogr.
37
Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy = Personnel Selection as Instrument of Employer Branding / Anna DOLOT // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013), s. 85-98. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138756. - ISSN 1734-087X
38
Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 649-659. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
39
Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu / Anna DOLOT // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 116-135. - Bibliogr.
40
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 91-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-21-1
41
Coach in the Competency Development Process / Anna DOLOT // W: XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków [Dokument elektroniczny]. - Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 2012. - S. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
42
Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 331-343. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
43
Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji = Competency Based Interview's Formula / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 123-136. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
44
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2011), s. 95-124. - Bibliogr.
45
Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne = Diagnosing Training Needs - Selected Theoretical and Practical Aspects / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
46
Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji = Conditions of an Effective Employees' Appraisal System Preparation Based on Competencies / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011), s. 55-63. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1426-9724
47
Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach / Anna DOLOT // W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna / red. Małgorzata Pańkowska. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 93-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-683-9
48
Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji = Selected Aspects Determine Effective Competencies Development / Anna DOLOT // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - S. 253-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
49
Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników / Anna DOLOT // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 131-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
50
Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center / Anna DOLOT // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 271-279. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
51
Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników / Anna DOLOT // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2010), s. 78-98. - Bibliogr.
52
Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych / Anna DOLOT // BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych. - Listopad (2009), s. 4-6. - Dodatek do czasopisma Personel i Zarządzanie nr 11 (236) (2009). - ISSN 1897-1091
53
Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników / Anna DOLOT // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2009), s. 125-142. - Bibliogr.
1
Dolot A., (2018), The Characteristics of Generation Z, "e-mentor", nr 2, s. 44-50; http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/74/art_44-50_Dolot.pdf
2
Dolot A., Wiśniewska S., (2018), Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 10(565), s. 18-20.
3
Dolot A., (2018), Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process, "International Journal of Contemporary Management", vol. 17, nr 3, s. 77-100; http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12845/
4
Grobelna A., Dolot A., (2018), Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy. [W:] Tunkkari-Eskelinen M., Torn-Laapio A. (red.), Proceedings of the International Conference on Tourism Research, Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Ltd., s. 48-56.
5
Dolot A., (2018), Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 8, cz. 3, s. 227-242; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-3.pdf
6
Dolot A., (2018), Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (977), s. 129-142; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1620/1263
7
Dolot A., (2018), Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 359, s. 284-299; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_359/19.pdf
8
Grobelna A., Dolot A., (2018), The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 6, nr 4, s. 217-229; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/435/pdf_1
9
Dolot A., (2018), Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 131, s. 103-115; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Dolot.pdf
10
Dolot A., (2018), Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy?, "Personel i Zarządzanie", nr 7, s. 58-61.
11
Dolot A., (2017), Zawodowy alfabet pokolenia Z: czyli młodzi w pracy, Kraków : Grupa ATERIMA, 36 s.
12
Dolot A., (2017), Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 197-204.
13
Dolot A., (2017), Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study, "International Journal of Contemporary Management", vol. 16, nr 2, s. 75-98; http://www.ejournals.eu/pliki/art/10803/
14
Dolot A., (2017), Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców, "Personel i Zarządzanie", nr 2, s. 60-63.
15
Dolot A., (2017), The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective. [W:] Postuła A., Darecki M. (red.), Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 27-41.
16
Wiśniewska S., Dolot A., (2017), Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 11, cz. 2, s. 239-250; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf
17
Dolot A., Wiśniewska S., (2017), Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 103-115.
18
Dolot A., Stasińska K., (2017), Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
19
Dolot A., (2016), Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie, Prom. Berbeka J., Kraków : , 293 k.
20
Dolot A., (2016), Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 273-279.
21
Dolot A., (2015), Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych, "Forbes" [on-line], luty; https://www.forbes.pl/kariera/czy-szef-moze-motywowac-do-pracy/f3h0ssq#https://www.aterima.pl/aktualnosci,467,miejsce-szefa-w-rankingu-czynnikow-motywacyjnych.html
22
Dolot A., (2015), Organizational Sources of the Employer's Image Destruction. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 305-312.
23
Dolot A., (2015), Action learning jako metoda rozwoju pracowników. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 101-106.
24
Dolot A., (2015), Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników, "Personel i Zarządzanie", nr 4, s. 53-55.
25
Dolot A., (2015), Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?, "Personel i Zarządzanie", nr 1, s. 64-66.
26
Dolot A., (2015), Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 229, s. 21-34; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/02_33.pdf
27
Dolot A., (2015), Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach, "Personel i Zarządzanie", nr 2, s. 46-48.
28
Dolot A., (2014), Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 129-140.
29
Dolot A., (2014), Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 34, s. 273-282; http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf
30
Dolot A., (2014), Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 71, s. 63-73; http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z71/Dolot%20Anna.pdf
31
Dolot A., (2014), Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników. [W:] Jabłoński A., Jabłoński M. (red.), Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 413-426.
32
Dolot A., (2014), Coaching w rozwoju pracowników. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 114-133.
33
Kopeć J., Bukowska U., Dolot A., (2014), Dynamika wizerunku pracodawcy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 62-103.
34
Dolot A., (2014), Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 10, s. 59-70; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1741/1505
35
Dolot A., (2013), Coach in the Competency Development Process. [W:] Iwaszczuk N. (red.), Selected Economic and Technological Aspects of Management, Krakow : AGH University of Science and Technology Press, s. 30-39.
36
Dolot A., (2013), Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 46-81.
37
Dolot A., (2013), Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (30), s. 85-98; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138756
38
Dolot A., (2013), Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 649-659.
39
Dolot A., (2012), Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 116-135.
40
Dolot A., (2012), Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, Kraków : Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-117.
41
Dolot A., (2012), Coach in the Competency Development Process. [W:] XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków [Dokument elektroniczny], Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 1-10.
42
Dolot A., (2012), Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 331-343.
43
Dolot A., (2012), Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 123-136.
44
Dolot A., (2011), Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, s. 95-124.
45
Dolot A., (2011), Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189743
46
Dolot A., (2011), Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 34, s. 55-63.
47
Dolot A., (2011), Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach. [W:] Pańkowska M. (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 93-109.
48
Dolot A., (2011), Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 253-265.
49
Dolot A., (2010), Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 131-141.
50
Dolot A., (2010), Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 271-279.
51
Dolot A., (2010), Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2, s. 78-98.
52
Dolot A., (2009), Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych, "BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych", Listopad, s. 4-6.
53
Dolot A., (2009), Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, s. 125-142.
1
@article{UEK:2168328181,
author = "Dolot Anna",
title = "The Characteristics of Generation Z",
journal = "e-mentor",
number = "2",
pages = "44-50",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168328341,
author = "Dolot Anna and Wiśniewska Sylwia",
title = "Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "10(565)",
pages = "18-20",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168329365,
author = "Dolot Anna",
title = "Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process",
journal = "International Journal of Contemporary Management",
number = "vol. 17, 3",
pages = "77-100",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168331075,
author = "Grobelna Aleksandra and Dolot Anna",
title = "Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on Tourism Research",
pages = "48-56",
adress = "Sonning Common",
publisher = "Academic Conferences and Publishing International Ltd.",
year = "2018",
isbn = "978-1-5108-6032-2 ; 978-1-911218-76-0",
}
5
@article{UEK:2168333603,
author = "Dolot Anna",
title = "Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 8, cz. 3",
pages = "227-242",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168332149,
author = "Dolot Anna",
title = "Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (977)",
pages = "129-142",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168332345,
author = "Dolot Anna and ",
title = "Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "359",
pages = "284-299",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168330115,
author = "Grobelna Aleksandra and Dolot Anna",
title = "The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 6, 4",
pages = "217-229",
year = "2018",
}
9
@article{UEK:2168332671,
author = "Dolot Anna",
title = "Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 131",
pages = "103-115",
year = "2018",
}
10
@article{UEK:2168326493,
author = "Dolot Anna",
title = "Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy?",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "7",
pages = "58-61",
year = "2018",
}
11
@misc{UEK:2168334575,
author = "Dolot Anna",
title = "Zawodowy alfabet pokolenia Z : czyli młodzi w pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa ATERIMA",
year = "2017",
}
12
@inbook{UEK:2168322385,
author = "Dolot Anna",
title = "Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "197-204",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
13
@article{UEK:2168322769,
author = "Dolot Anna",
title = "Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study",
journal = "International Journal of Contemporary Management",
number = "vol. 16, 2",
pages = "75-98",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168313193,
author = "Dolot Anna",
title = "Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "2",
pages = "60-63",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168322437,
author = "Dolot Anna",
title = "The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective",
booktitle = "Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy",
pages = "27-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2017",
isbn = "978-83-65402-57-8 ; 978-83-65402-58-5",
}
16
@article{UEK:2168323683,
author = "Wiśniewska Sylwia and Dolot Anna",
title = "Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 11, cz. 2",
pages = "239-250",
year = "2017",
}
17
@inbook{UEK:2168318547,
author = "Dolot Anna and Wiśniewska Sylwia",
title = "Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "103-115",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
18
@misc{UEK:2168322489,
author = "Dolot Anna and Stasińska Kaja",
title = "Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "15",
year = "2017",
}
19
@unpublished{UEK:2168315723,
author = "Dolot Anna",
title = "Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
20
@inbook{UEK:2168310787,
author = "Dolot Anna",
title = "Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "273-279",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
21
@article{UEK:2168331257,
author = "Dolot Anna",
title = "Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych",
journal = "Forbes",
number = "luty",
pages = "",
year = "2015",
}
22
@inbook{UEK:2168304123,
author = "Dolot Anna",
title = "Organizational Sources of the Employer's Image Destruction",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "305-312",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
23
@inbook{UEK:2168296347,
author = "Dolot Anna",
title = "Action learning jako metoda rozwoju pracowników",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "101-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
24
@article{UEK:2168297157,
author = "Dolot Anna",
title = "Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "4",
pages = "53-55",
year = "2015",
}
25
@article{UEK:2168297151,
author = "Dolot Anna",
title = "Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "1",
pages = "64-66",
year = "2015",
}
26
@article{UEK:2168298533,
author = "Dolot Anna",
title = "Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "229",
pages = "21-34",
year = "2015",
}
27
@article{UEK:2168297153,
author = "Dolot Anna",
title = "Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "2",
pages = "46-48",
year = "2015",
}
28
@inbook{UEK:2168287679,
author = "Dolot Anna",
title = "Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "129-140",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
29
@article{UEK:2168286873,
author = "Dolot Anna",
title = "Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "34",
pages = "273-282",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
30
@article{UEK:2168290861,
author = "Dolot Anna",
title = "Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 71",
pages = "63-73",
adress = "",
year = "2014",
}
31
@inbook{UEK:2168296245,
author = "Dolot Anna",
title = "Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników",
booktitle = "Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju",
pages = "413-426",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62897-96-4",
}
32
@inbook{UEK:2168286843,
author = "Dolot Anna",
title = "Coaching w rozwoju pracowników",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "114-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
33
@unpublished{UEK:2168301523,
author = "Kopeć Jacek and Bukowska Urszula and Dolot Anna",
title = "Dynamika wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "62-103",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168287811,
author = "Dolot Anna",
title = "Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "10",
pages = "59-70",
year = "2014",
}
35
@inbook{UEK:2168256768,
author = "Dolot Anna",
title = "Coach in the Competency Development Process",
booktitle = "Selected Economic and Technological Aspects of Management",
pages = "30-39",
adress = "Krakow",
publisher = "AGH University of Science and Technology Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7464-604-8",
}
36
@unpublished{UEK:2168290711,
author = "Dolot Anna",
title = "Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "46-81",
year = "2013",
}
37
@article{UEK:2168273800,
author = "Dolot Anna",
title = "Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4 (30)",
pages = "85-98",
year = "2013",
}
38
@inbook{UEK:2168274775,
author = "Dolot Anna",
title = "Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "649-659",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
39
@unpublished{UEK:2168273762,
author = "Dolot Anna",
title = "Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "116-135",
year = "2012",
}
40
@inbook{UEK:2168247636,
author = "Dolot Anna",
title = "Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "91-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-21-1",
}
41
@inbook{UEK:2168334313,
author = "Dolot Anna",
title = "Coach in the Competency Development Process",
booktitle = "XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków",
pages = "1-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej",
year = "2012",
}
42
@inbook{UEK:2168243664,
author = "Dolot Anna",
title = "Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "331-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
43
@article{UEK:2168256546,
author = "Dolot Anna",
title = "Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "123-136",
year = "2012",
}
44
@unpublished{UEK:2168264540,
author = "Dolot Anna",
title = "Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "95-124",
year = "2011",
}
45
@article{UEK:2168220028,
author = "Dolot Anna",
title = "Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "87-97",
year = "2011",
}
46
@article{UEK:2167665303,
author = "Dolot Anna",
title = "Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "34",
pages = "55-63",
adress = "",
year = "2011",
}
47
@inbook{UEK:2168227644,
author = "Dolot Anna",
title = "Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach",
booktitle = "Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna",
pages = "93-109",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-683-9",
}
48
@inbook{UEK:2167671447,
author = "Dolot Anna",
title = "Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "253-265",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
49
@inbook{UEK:2165701652,
author = "Dolot Anna",
title = "Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "131-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
50
@inbook{UEK:2166028122,
author = "Dolot Anna",
title = "Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1",
pages = "271-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
51
@unpublished{UEK:2168248732,
author = "Dolot Anna",
title = "Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2",
pages = "78-98",
year = "2010",
}
52
@article{UEK:2162039417,
author = "Dolot Anna",
title = "Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych",
journal = "BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych",
number = "Listopad",
pages = "4-6",
year = "2009",
}
53
@unpublished{UEK:2168248582,
author = "Dolot Anna",
title = "Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
pages = "125-142",
year = "2009",
}