Publications of the selected author
1

Title:
Kryzys jako okazja do zmian kluczowych kompetencji
Source:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 49-60
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165394678
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Kompetencje organizacyjne w praktyce polskich przedsiębiorstw
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 439-447
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031905
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Kształtowanie rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
329 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-131
Nr:
51426
doctoral dissertation
4

Title:
Kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa jako przedmiot analizy strategicznej
Source:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 67-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165343162
chapter in monograph
5

Title:
Sposoby ochrony kompetencji organizacji = Protection of Corporate Organizational Competence
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007) , s. 239-247. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - Bibliogr.
Nr:
51015
article
6

Author:
Title:
Model kluczowych kompetencji jako instrument rozwoju firmy = A Model of Key Competencies as a Development Instrument of the Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006) , s. 265-280. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52726
article
7

Author:
Title:
Proces tworzenia kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa = The Company's Core Competences Development Process
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (121) (2005) , s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52460
article
8

Author:
Title:
Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2003) , s. 94-105
Nr:
2168343135
article
1
Kryzys jako okazja do zmian kluczowych kompetencji / Halina PIEKARZ, Adam Marszałek // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 49-60. - ISBN 978-83-931128-2-1
2
Kompetencje organizacyjne w praktyce polskich przedsiębiorstw / Halina PIEKARZ, Adam MARSZAŁEK // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 439-447. - ISBN 978-83-7417-445-9
3
Kształtowanie rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa / Adam Marszałek ; Promotor: Halina PIEKARZ. - Kraków, 2009. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa jako przedmiot analizy strategicznej / Halina PIEKARZ, Adam MARSZAŁEK // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 67-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
5
Sposoby ochrony kompetencji organizacji = Protection of Corporate Organizational Competence / Halina PIEKARZ, Adam Marszałek // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007), s. 239-247. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
6
Model kluczowych kompetencji jako instrument rozwoju firmy = A Model of Key Competencies as a Development Instrument of the Firm / Adam MARSZAŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 265-280. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/114370803. - ISSN 0208-7944
7
Proces tworzenia kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa = The Company's Core Competences Development Process / Adam MARSZAŁEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (121) (2005), s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
8
Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Adam MARSZAŁEK // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2003), s. 94-105. - ISSN 1643-5494
1
Piekarz H., Marszałek A., (2010), Kryzys jako okazja do zmian kluczowych kompetencji. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 49-60.
2
Piekarz H., Marszałek A., (2009), Kompetencje organizacyjne w praktyce polskich przedsiębiorstw. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 439-447.
3
Marszałek A., (2009), Kształtowanie rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, Prom. Piekarz H., Kraków : , 329 k.
4
Piekarz H., Marszałek A., (2008), Kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa jako przedmiot analizy strategicznej. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 67-77.
5
Piekarz H., Marszałek A., (2007), Sposoby ochrony kompetencji organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 239-247.
6
Marszałek A., (2006), Model kluczowych kompetencji jako instrument rozwoju firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 265-280; https://bazekon.uek.krakow.pl/114370803
7
Marszałek A., (2005), Proces tworzenia kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (121), s. 27-41.
8
Marszałek A., (2003), Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Współczesne Zarządzanie", nr 3, s. 94-105.
1
@inbook{UEK:2165394678,
author = "Halina Piekarz and Adam Marszałek",
title = "Kryzys jako okazja do zmian kluczowych kompetencji",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "49-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
2
@inbook{UEK:2162031905,
author = "Halina Piekarz and Adam Marszałek",
title = "Kompetencje organizacyjne w praktyce polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "439-447",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
3
@unpublished{UEK:51426,
author = "Adam Marszałek",
title = "Kształtowanie rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2165343162,
author = "Halina Piekarz and Adam Marszałek",
title = "Kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa jako przedmiot analizy strategicznej",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "67-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
5
@article{UEK:51015,
author = "Halina Piekarz and Adam Marszałek",
title = "Sposoby ochrony kompetencji organizacji",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2",
pages = "239-247",
adress = "",
year = "2007",
}
6
@article{UEK:52726,
author = "Adam Marszałek",
title = "Model kluczowych kompetencji jako instrument rozwoju firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "265-280",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/114370803},
}
7
@article{UEK:52460,
author = "Adam Marszałek",
title = "Proces tworzenia kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (121)",
pages = "27-41",
year = "2005",
}
8
@article{UEK:2168343135,
author = "Adam Marszałek",
title = "Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Współczesne Zarządzanie",
number = "3",
pages = "94-105",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID