Publications of the selected author

1

Title:
Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
432 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-397
Nr:
2168326115
doctoral dissertation
2

Title:
Rola informatycznych systemów zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej
Source:
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 75-103
ISBN:
978-83-01-18196-3
Nr:
2168296407
chapter in monograph
See main document
3

Conference:
3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Stambuł, Turcja, od 2013-11-14 do 2013-11-16
Title:
Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 181 (2015) , s. 313-320. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168292231
article
4

Title:
Wspieranie przedsiębiorstw sektora MSP przy pomocy funduszy unijnych w wymiarze regionalnym
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
20 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji w roku 2014.
Nr:
2168304923
report
5

Title:
Finansowanie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
15 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań Młodych Naukowców w roku 2014.
Nr:
2168304929
report
6

Author:
Boni Michał , Geodecki Tomasz , Hausner Jerzy , Majchrowska Aleksandra , Marczewski Krzysztof , Piątkowski Marcin , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata , Tchorek Grzegorz , Tomkiewicz Jacek , Weresa Marzenna Anna
Title:
Competitive Poland : How to Advance in the Global Economic League? Recommendations
Publisher address:
Cracow: Foundation of Economy and Public Administration (Fundacja GAP), 2014
Physical description:
52 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna również world wide web
ISBN:
978-838-94105-2-4
Access mode:
Nr:
2168294845
report
7

Title:
Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw
Source:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2014, s. 180-211
ISBN:
978-83-7930-485-1
Nr:
2168286067
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Boni Michał , Geodecki Tomasz , Hausner Jerzy , Majchrowska Aleksandra , Marczewski Krzysztof , Piątkowski Marcin , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata , Tchorek Grzegorz , Tomkiewicz Jacek , Weresa Marzenna Anna
Title:
Konkurencyjna Polska : jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Rekomendacje
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Physical description:
52 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna również world wide web
ISBN:
978-838-94105-2-4
Access mode:
Nr:
2168283081
report
9

Author:
Geodecki Tomasz , Hausner Jerzy , Majchrowska Aleksandra , Marczewski Krzysztof , Piątkowski Marcin , Tchorek Grzegorz , Tomkiewicz Jacek , Weresa Marzenna
Title:
Towards a Competitive Poland : How Can Poland Climb the World Economic League Table?
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Economy and Public Administration Foundation, 2013
Physical description:
154 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-0-2
Access mode:
Nr:
2168271020
monograph
10

Conference:
3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Stambuł, Turcja, od 2013-11-14 do 2013-11-16
Title:
Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland
Source:
The Proceedings of 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management : November 14-16, 2013, İstanbul-Turkey / ed. Esra Erzengin Özdemir, Mehtap Özşahin - Istanbul: Net Kirtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Sti., 2013, s. 333-338. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-605-86554-1-6
Nr:
2168275151
chapter in conference materials
11

Title:
Rola informatycznych systemów zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej
Source:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 72-99
Signature:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302921
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Czynniki wzmacniające pozycję konkurencyjną i rozwój przedsiębiorstw
Source:
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013, s. 193-217
ISBN:
978-83-7164-801-4
Nr:
2168274669
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Geodecki Tomasz , Hausner Jerzy , Majchrowska Aleksandra , Marczewski Krzysztof , Piątkowski Marcin , Tchorek Grzegorz , Tomkiewicz Jacek , Weresa Marzenna
Title:
Konkurencyjna Polska : jak awansować w światowej lidze gospodarczej?
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Physical description:
154 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna również world wide web
ISBN:
978-83-934679-8-3
Access mode:
Nr:
2168271024
report
14

Title:
Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises : an Example for Poland
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 58 (2012) , s. 269-278. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238628
article
15

Conference:
8th International Strategic Management Conference: New Opportunities for Global Collaboration and Strategic Alliances in the Era of 'New Normal', Barcelona, Hiszpania, od 2012-06-21 do 2012-06-23
Title:
Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises : an Example for Poland
Source:
8th International Strategic Management Conference : New Opportunities for Global Collaboration and Strategic Alliances in the Era of 'New Normal' : the Proceedings of 8th International Strategic Management Conference, June 21-23, 2012, Barcelona, Spain. Vol. 1 / [ed. Mehtap Özşahin] - Barcelona: Beykent University ; Gebze Institute of Technology, 2012, s. 247-255. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-605-60771-7-3
Nr:
2168232258
chapter in conference materials
16

Title:
Cooperation and Development of Enterprises with the Example of a Strategic Business Network
Source:
Przedsiębiorczość na pograniczu / red. tomu: Magdalena Byczkowska - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012, s. 165-183. - Summ.
Series:
(Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego ; nr 5)
ISBN:
978-83-63134-25-9
Access mode:
Nr:
2168257802
chapter in monograph
17

Title:
Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw
Source:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 207-231 - Bibliogr.
Signature:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271962
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Elastyczne formy zatrudnienia w realizacji celów przedsiębiorstwa = Flexible Forms of Employment in Achieving the Objectives of the Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 22 (2011) , s. 127-134. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 694)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237980
article
19

Title:
Znaczenie form zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw = The Importance of Employment Forms in the Functioning of the Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 431-442. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221750
article
20

Title:
Analiza wykorzystania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim w latach 2004-2006 = An Analysis of the Use of Funds within the Integrated Regional Operational Programme in the Małopolskie Voivodship, 2004-2006
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 121-142. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222208
article
See main document
21

Title:
Zmienność strategii rozwoju przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 39-57
ISBN:
978-83-62511-40-2
Nr:
2168222168
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarczy : implikacje dla Polski = The Impact of Cohesion Policy of the European Union to Employment Growth and Economic Development : Implications for Poland
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (142) (2010) , s. 83-99. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165724797
article
23

Title:
Analiza form zatrudnienia stosowanych przez polskich przedsiębiorców w sektorze MSP - wyniki badań empirycznych
Source:
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 5-30
Research program:
67/KPiI/4/2010/S/565
Signature:
NP-897/Magazyn
Nr:
2168325727
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych = The Role of European Funds in the Development of Innovative Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010) , s. 577-586. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161988343
article
25

Title:
Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych : wyniki badań = Building a Business Development Strategy, Taking into Crises Situation : Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]. - nr 50 (2010) , s. 289-298. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 585)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2161980689
article
See main document
26

Title:
IV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości : "Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody"
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009) , s. 26. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274875
unreviewed article
See main document
27

Title:
Formułowanie i zmienność strategii w procesie rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem warunków kryzysowych - wyniki badań empirycznych
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2009, s. 27-49 - Bibliogr.
Signature:
NP-1316/Magazyn
Nr:
2168218472
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Conference:
International Conference: Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2009-11-20 do 2009-11-21
Title:
Polityka spójności Unii Europejskiej jako stymulator wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego = Cohesion Policy of the European Union as a Stimulator of Employment Growth and Economic Development [dokument elektroniczny]
Source:
Contemporary Issues in Economy (Articles) : International Conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland / ed. Adam P. Balcerzak, Jerzy Boehlke, Elżbieta Rogalska - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. - Summ. - Bibliogr.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w jęz. polskim i angielskim
Nr:
2161980521
chapter in conference materials
29

Title:
Gazeta Sympozjalna
Number:
nr 11
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
23 s.: fot.; 30 cm
Nr:
2162063054
journal / series editorial
30

Title:
Gazeta Sympozjalna
Number:
nr 10
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
23 s.: fot.; 30 cm
Nr:
2162044393
journal / series editorial
1
Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013 / Marcin PIĄTKOWSKI ; Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Kraków, 2017. - 432 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003314
2
Rola informatycznych systemów zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej / Marcin PIĄTKOWSKI // W: Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. - S. 75-103. - ISBN 978-83-01-18196-3
3
Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland / Marcin PIĄTKOWSKI // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 181 (2015), s. 313-320. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://ac.els-cdn.com/S1877042815031869/1-s2.0-S1877042815031869-main.pdf?_tid=d64a0588-02ea-11e5-ac60-00000aacb35e&acdnat=1432564514_00cd6a6c072eba6bbe5c17f3b9902f0c. - ISSN 1877-0428
4
Wspieranie przedsiębiorstw sektora MSP przy pomocy funduszy unijnych w wymiarze regionalnym / Marcin PIĄTKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 20 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Finansowanie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw / Marcin PIĄTKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 15 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
6
Competitive Poland : How to Advance in the Global Economic League? Recommendations / Michał Boni, Tomasz GEODECKI, Jerzy HAUSNER, Aleksandra Majchrowska, Krzysztof Marczewski, Marcin Piątkowski, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Grzegorz Tchorek, Jacek Tomkiewicz, Marzenna Anna Weresa. - Cracow : Foundation of Economy and Public Administration (Fundacja GAP), 2014. - 52 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - Dostępna również world wide web. - ISBN 978-838-94105-2-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Competitive_Poland.pdf
7
Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw / Marcin PIĄTKOWSKI // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 180-211. - ISBN 978-83-7930-485-1
8
Konkurencyjna Polska : jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Rekomendacje / Michał Boni, Tomasz GEODECKI, Jerzy HAUSNER, Aleksandra Majchrowska, Krzysztof Marczewski, Marcin Piątkowski, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Grzegorz Tchorek, Jacek Tomkiewicz, Marzenna Anna Weresa. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 52 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - Dostępna również world wide web. - ISBN 978-838-94105-2-4. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konkurencyjna_Polska_Rekomendacje.pdf
9
Towards a Competitive Poland : How Can Poland Climb the World Economic League Table? / Tomasz GEODECKI, Jerzy HAUSNER (ed.), Aleksandra Majchrowska, Krzysztof Marczewski, Marcin Piątkowski, Grzegorz Tchorek, Jacek Tomkiewicz, Marzenna Weresa. - Kraków : Economy and Public Administration Foundation, 2013. - 154 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-0-2. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Towards_Competitive_Poland_2013.pdf
10
Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland / Marcin PIĄTKOWSKI // W: The Proceedings of 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management : November 14-16, 2013, İstanbul-Turkey / ed. Esra Erzengin Özdemir, Mehtap Özşahin. - Istanbul : Net Kirtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Sti., 2013. - S. 333-338. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-605-86554-1-6
11
Rola informatycznych systemów zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej / Marcin PIĄTKOWSKI // W: Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2013]), s. 72-99
12
Czynniki wzmacniające pozycję konkurencyjną i rozwój przedsiębiorstw / Marcin PIĄTKOWSKI // W: Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013. - S. 193-217. - ISBN 978-83-7164-801-4
13
Konkurencyjna Polska : jak awansować w światowej lidze gospodarczej? / Tomasz GEODECKI, Jerzy HAUSNER (red.), Aleksandra Majchrowska, Krzysztof Marczewski, Marcin Piątkowski, Grzegorz Tchorek, Jacek Tomkiewicz, Marzenna Weresa. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 154 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - Dostępna również world wide web. - ISBN 978-83-934679-8-3. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konkurencyjna_Polska_Raport_2013.pdf
14
Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises : an Example for Poland / Marcin PIATKOWSKI // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 58 (2012), s. 269-278. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1001. - ISSN 1877-0428
15
Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises : an Example for Poland / Marcin PIĄTKOWSKI // W: 8th International Strategic Management Conference : New Opportunities for Global Collaboration and Strategic Alliances in the Era of 'New Normal' : the Proceedings of 8th International Strategic Management Conference, June 21-23, 2012, Barcelona, Spain. Vol. 1 / [ed. Mehtap Özşahin]. - Barcelona : Beykent University ; Gebze Institute of Technology, 2012. - S. 247-255. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-605-60771-7-3
16
Cooperation and Development of Enterprises with the Example of a Strategic Business Network / Marcin PIĄTKOWSKI // W: Przedsiębiorczość na pograniczu : wybrane problemy. T. 3 / red. tomu: Magdalena Byczkowska. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. - (Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego ; nr 5). - S. 165-183. - Summ. - ISBN 978-83-63134-25-9. - Pełny tekst: https://dl.dropboxusercontent.com/u/146572/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20na%20pograniczu%20-%20wybrane%20problemy%20-%20Tom%20III.pdf#page=166&view=Fit
17
Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw / Marcin PIĄTKOWSKI // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2012]), s. 207-231. - Bibliogr.
18
Elastyczne formy zatrudnienia w realizacji celów przedsiębiorstwa = Flexible Forms of Employment in Achieving the Objectives of the Company / Marcin PIĄTKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 694). - nr 22 (2011), s. 127-134. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług. - ISSN 1509-0507
19
Znaczenie form zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw = The Importance of Employment Forms in the Functioning of the Enterprises / Marcin PIĄTKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 661). - nr 73 (2011), s. 431-442. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf. - ISSN 1896-382X
20
Analiza wykorzystania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim w latach 2004-2006 = An Analysis of the Use of Funds within the Integrated Regional Operational Programme in the Małopolskie Voivodship, 2004-2006 / Marcin PIĄTKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011), s. 121-142. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
21
Zmienność strategii rozwoju przedsiębiorstw w warunkach kryzysu / Marcin PIĄTKOWSKI // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 39-57. - ISBN 978-83-62511-40-2
22
Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarczy : implikacje dla Polski = The Impact of Cohesion Policy of the European Union to Employment Growth and Economic Development : Implications for Poland / Marcin PIĄTKOWSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (142) (2010), s. 83-99. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
23
Analiza form zatrudnienia stosowanych przez polskich przedsiębiorców w sektorze MSP - wyniki badań empirycznych / Marcin PIĄTKOWSKI // W: Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 5-30
24
Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych = The Role of European Funds in the Development of Innovative Enterprises / Marcin PIĄTKOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010), s. 577-586. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-3706
25
Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych : wyniki badań = Building a Business Development Strategy, Taking into Crises Situation : Research Results / Marcin PIĄTKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 585). - nr 50 (2010), s. 289-298. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/585/ZN_585.pdf. - ISSN 1896-382X
26
IV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości : "Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody" / Marcin PIĄTKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009), s. 26. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread. - ISSN 1689-7757
27
Formułowanie i zmienność strategii w procesie rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem warunków kryzysowych - wyniki badań empirycznych / Marcin PIĄTKOWSKI // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2009), s. 27-49. - Bibliogr.
28
Polityka spójności Unii Europejskiej jako stymulator wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego [Dokument elektroniczny] = Cohesion Policy of the European Union as a Stimulator of Employment Growth and Economic Development / Marcin PIĄTKOWSKI // W: Contemporary Issues in Economy (Articles) : International Conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland [Dokument elektroniczny] / ed. Adam P. Balcerzak, Jerzy Boehlke, Elżbieta Rogalska. - Dane tekstowe. - Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2009]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 15 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w jęz. polskim i angielskim
29
Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - nr 11. - 23 s. : fot. ; 30 cm
30
Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - nr 10. - 23 s. : fot. ; 30 cm
1
Piątkowski M., (2017), Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013, Prom. Firlej K., Kraków : , 432 k.
2
Piątkowski M., (2015), Rola informatycznych systemów zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej. [W:] Zieliński K. (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 75-103.
3
Piątkowski M., (2015), Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 181, s. 313-320; http://ac.els-cdn.com/S1877042815031869/1-s2.0-S1877042815031869-main.pdf?_tid=d64a0588-02ea-11e5-ac60-00000aacb35e&acdnat=1432564514_00cd6a6c072eba6bbe5c17f3b9902f0c
4
Piątkowski M., (2014), Wspieranie przedsiębiorstw sektora MSP przy pomocy funduszy unijnych w wymiarze regionalnym, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 20 s.
5
Piątkowski M., (2014), Finansowanie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 15 s.
6
Boni M., Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Starczewska-Krzysztoszek M., Tchorek G., Tomkiewicz J., Weresa M., (2014), Competitive Poland: How to Advance in the Global Economic League? Recommendations, Cracow : Foundation of Economy and Public Administration (Fundacja GAP), 52 s.
7
Piątkowski M., (2014), Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw. [W:] Zieliński K. (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa : Difin, s. 180-211.
8
Boni M., Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Starczewska-Krzysztoszek M., Tchorek G., Tomkiewicz J., Weresa M., (2014), Konkurencyjna Polska: jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Rekomendacje, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 52 s.
9
Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Tchorek G., Tomkiewicz J., Weresa M., (2013), Towards a Competitive Poland: How Can Poland Climb the World Economic League Table?, Hausner J. (red.), Kraków : Economy and Public Administration Foundation, 154 s.
10
Piątkowski M., (2013), Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland. [W:] Özdemir , Özşahin M. (red.), The Proceedings of 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management : November 14-16, 2013, İstanbul-Turkey, Istanbul : Net Kirtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Sti., s. 333-338.
11
Piątkowski M., ([2013]), Rola informatycznych systemów zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, s. 72-99.
12
Piątkowski M., (2013), Czynniki wzmacniające pozycję konkurencyjną i rozwój przedsiębiorstw. [W:] Zieliński K. (red.), Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", s. 193-217.
13
Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Tchorek G., Tomkiewicz J., Weresa M., (2013), Konkurencyjna Polska: jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Hausner J. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 154 s.
14
Piątkowski M., (2012), Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises : an Example for Poland, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 58, s. 269-278; http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1001
15
Piątkowski M., (2012), Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises : an Example for Poland. [W:] Özşahin M. (red.), 8th International Strategic Management Conference : New Opportunities for Global Collaboration and Strategic Alliances in the Era of 'New Normal' : the Proceedings of 8th International Strategic Management Conference, June 21-23, 2012, Barcelona, Spain. Vol. 1, Barcelona : Beykent University : Gebze Institute of Technology, s. 247-255.
16
Piątkowski M., (2012), Cooperation and Development of Enterprises with the Example of a Strategic Business Network. [W:] Byczkowska (red.), Przedsiębiorczość na pograniczu: wybrane problemy, T. 3, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 165-183.
17
Piątkowski M., ([2012]), Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, s. 207-231.
18
Piątkowski M., (2011), Elastyczne formy zatrudnienia w realizacji celów przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 22, s. 127-134.
19
Piątkowski M., (2011), Znaczenie form zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 73, s. 431-442; http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf
20
Piątkowski M., (2011), Analiza wykorzystania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim w latach 2004-2006, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 866, s. 121-142; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198447
21
Piątkowski M., (2011), Zmienność strategii rozwoju przedsiębiorstw w warunkach kryzysu. [W:] Targalski J., Zieliński K. (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 39-57.
22
Piątkowski M., (2010), Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarczy : implikacje dla Polski, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (142), s. 83-99.
23
Piątkowski M., (2010), Analiza form zatrudnienia stosowanych przez polskich przedsiębiorców w sektorze MSP - wyniki badań empirycznych. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski, s. 5-30.
24
Piątkowski M., (2010), Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 17, nr 2 (272), s. 577-586.
25
Piątkowski M., (2010), Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych : wyniki badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 50, s. 289-298; http://www.wzieu.pl/zn/585/ZN_585.pdf
26
Piątkowski M., (2009), IV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości : "Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody", "Kurier UEK", nr 4 (29), s. 26; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread
27
Piątkowski M., (2009), Formułowanie i zmienność strategii w procesie rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem warunków kryzysowych - wyniki badań empirycznych. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, s. 27-49.
28
Piątkowski M., (2009), Polityka spójności Unii Europejskiej jako stymulator wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego. [W:] Balcerzak , Boehlke J., Rogalska E. (red.), Contemporary Issues in Economy (Articles) : International Conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland [Dokument elektroniczny], Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
29
Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - nr 11. - 23 s.: fot.; 30 cm
30
Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - nr 10. - 23 s.: fot.; 30 cm
1
@unpublished{UEK:2168326115,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
2
@inbook{UEK:2168296407,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Rola informatycznych systemów zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej",
booktitle = "Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "75-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18196-3",
}
3
@article{UEK:2168292231,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 181",
pages = "313-320",
year = "2015",
}
4
@misc{UEK:2168304923,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Wspieranie przedsiębiorstw sektora MSP przy pomocy funduszy unijnych w wymiarze regionalnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
5
@misc{UEK:2168304929,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Finansowanie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
6
@misc{UEK:2168294845,
author = "Boni Michał and Geodecki Tomasz and Hausner Jerzy and Majchrowska Aleksandra and Marczewski Krzysztof and Piątkowski Marcin and Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata and Tchorek Grzegorz and Tomkiewicz Jacek and Weresa Marzenna Anna",
title = "Competitive Poland : How to Advance in the Global Economic League? Recommendations",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Economy and Public Administration (Fundacja GAP)",
year = "2014",
isbn = "978-838-94105-2-4",
}
7
@inbook{UEK:2168286067,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "180-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-485-1",
}
8
@misc{UEK:2168283081,
author = "Boni Michał and Geodecki Tomasz and Hausner Jerzy and Majchrowska Aleksandra and Marczewski Krzysztof and Piątkowski Marcin and Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata and Tchorek Grzegorz and Tomkiewicz Jacek and Weresa Marzenna Anna",
title = "Konkurencyjna Polska : jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Rekomendacje",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
isbn = "978-838-94105-2-4",
}
9
@book{UEK:2168271020,
author = "Geodecki Tomasz and Hausner Jerzy and Majchrowska Aleksandra and Marczewski Krzysztof and Piątkowski Marcin and Tchorek Grzegorz and Tomkiewicz Jacek and Weresa Marzenna",
title = "Towards a Competitive Poland : How Can Poland Climb the World Economic League Table?",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Economy and Public Administration Foundation",
year = "2013",
isbn = "978-83-938313-0-2",
}
10
@inbook{UEK:2168275151,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland",
booktitle = "The Proceedings of 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management : November 14-16, 2013, İstanbul-Turkey",
pages = "333-338",
adress = "Istanbul",
publisher = "Net Kirtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Sti.",
year = "2013",
isbn = "978-605-86554-1-6",
}
11
@unpublished{UEK:2168302921,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Rola informatycznych systemów zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "72-99",
year = "2013",
}
12
@inbook{UEK:2168274669,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Czynniki wzmacniające pozycję konkurencyjną i rozwój przedsiębiorstw",
booktitle = "Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "193-217",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Śląsk",
year = "2013",
isbn = "978-83-7164-801-4",
}
13
@misc{UEK:2168271024,
author = "Geodecki Tomasz and Hausner Jerzy and Majchrowska Aleksandra and Marczewski Krzysztof and Piątkowski Marcin and Tchorek Grzegorz and Tomkiewicz Jacek and Weresa Marzenna",
title = "Konkurencyjna Polska : jak awansować w światowej lidze gospodarczej?",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
isbn = "978-83-934679-8-3",
}
14
@article{UEK:2168238628,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises : an Example for Poland",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "Vol. 58",
pages = "269-278",
year = "2012",
}
15
@inbook{UEK:2168232258,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises : an Example for Poland",
booktitle = "8th International Strategic Management Conference : New Opportunities for Global Collaboration and Strategic Alliances in the Era of 'New Normal' : the Proceedings of 8th International Strategic Management Conference, June 21-23, 2012, Barcelona, Spain. Vol. 1",
pages = "247-255",
adress = "Barcelona",
publisher = "Beykent University ; Gebze Institute of Technology",
year = "2012",
isbn = "978-605-60771-7-3",
}
16
@inbook{UEK:2168257802,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Cooperation and Development of Enterprises with the Example of a Strategic Business Network",
booktitle = "Przedsiębiorczość na pograniczu",
pages = "165-183",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63134-25-9",
}
17
@unpublished{UEK:2168271962,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "207-231",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168237980,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Elastyczne formy zatrudnienia w realizacji celów przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "22",
pages = "127-134",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
19
@article{UEK:2168221750,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Znaczenie form zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "73",
pages = "431-442",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
20
@article{UEK:2168222208,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Analiza wykorzystania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim w latach 2004-2006",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "866",
pages = "121-142",
year = "2011",
}
21
@inbook{UEK:2168222168,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Zmienność strategii rozwoju przedsiębiorstw w warunkach kryzysu",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "39-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-40-2",
}
22
@article{UEK:2165724797,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarczy : implikacje dla Polski",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (142)",
pages = "83-99",
year = "2010",
}
23
@unpublished{UEK:2168325727,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Analiza form zatrudnienia stosowanych przez polskich przedsiębiorców w sektorze MSP - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski",
pages = "5-30",
year = "2010",
}
24
@article{UEK:2161988343,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 17, 2 (272)",
pages = "577-586",
year = "2010",
}
25
@article{UEK:2161980689,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych : wyniki badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "50",
pages = "289-298",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
26
@article{UEK:2168274875,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "IV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości : Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (29)",
pages = "26",
year = "2009",
}
27
@unpublished{UEK:2168218472,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Formułowanie i zmienność strategii w procesie rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem warunków kryzysowych - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "27-49",
year = "2009",
}
28
@inbook{UEK:2161980521,
author = "Piątkowski Marcin",
title = "Polityka spójności Unii Europejskiej jako stymulator wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy (Articles) : International Conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland",
pages = "",
adress = "Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2009",
}
29
@misc{UEK:2162063054,
title = "Gazeta Sympozjalna",
editor = Piątkowski Marcin,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
30
@misc{UEK:2162044393,
title = "Gazeta Sympozjalna",
editor = Piątkowski Marcin,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}