Publications of the selected author

1

Title:
The Disclosure of Events after the Reporting Period : the Example of Listed Companies from Selected European Countries = Ujawnienia informacji o zdarzeniach po dacie bilansu na przykładzie spółek giełdowych z wybranych krajów europejskich
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 109, nr 165 (2020) , s. 139-155. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350874
article
2

Author:
Title:
Ewolucja cech jakościowych informacji sprawozdawczej - w kierunku zapewnienia użyteczności dla interesariuszy
Source:
Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 15-29
ISBN:
978-83-8085-468-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348578
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Wstęp
Source:
Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 9-14
ISBN:
978-83-8085-468-0
Nr:
2168348580
preface / summary
See main document
4

Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies : Case of Poland
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 3631-3638. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168350732
chapter in conference materials
5

Title:
Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego = Disclosures of Key Audit Matters in European Listed Companies from the Chemical Sector
Source:
Przemysł Chemiczny. - t. 99, nr 12 (2020) , s. 1727-1730. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach programu "Potencjał" 26/EFR/2020/POT. Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168351614
article
6

Title:
Rachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa - nowe publikacje naukowe
Source:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168352614
varia
7

Title:
Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations = Źródła finansowania działań promujących sport i wychowanie fizyczne na przykładzie polskich fundacji i stowarzyszeń
Source:
Management. - vol. 24, no. 2 (2020) , s. 158-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352780
article
8

Title:
Wstęp
Source:
Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 9-14
ISBN:
978-83-8085-760-5
Nr:
2168349858
preface / summary
See main document
9

Title:
Wyzwania rewizji finansowej
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-760-5
Level I:
Nr:
2168349848
monograph
See related chapters
10

Title:
Rozliczanie wartości firmy w praktyce sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych = Accounting for Goodwill in the Practice of Financial Reporting of Listed Companies
Source:
Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce / red. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020, s. 233-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-957-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342713
chapter in monograph
11

Title:
Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research
Source:
Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020) , s. 86-106. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352766
article
12

Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
The Use of Volunteering as an Indirect Source of Financing for Public Benefit Activity on the Example of Polish Foundations and Associations
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 13453-13462. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics, Programme "Potential" 26/EFR/2020/POT.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168352680
chapter in conference materials
13

Author:
Title:
Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania sprawozdań finansowych
Source:
Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 165-184
ISBN:
978-83-8085-760-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349884
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
183, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-218-1
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168347036
monograph
15

Title:
Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej
Source:
Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 65-77
ISBN:
978-83-8085-760-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349868
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Source:
Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020) , s. 82-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339163
article
17

Title:
Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
217 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-468-0
Level I:
Nr:
2168348574
monograph
See related chapters
18

Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
The Disclosure of Events after the Reporting Period in the Example of Listed Companies of Selected European Countries
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 67. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341335
varia
19

Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335971
varia
20

Author:
Title:
Disclosures Regarding the Risk of Estimated Measurement in the Financial Statements - Behavioral Aspects = Ujawnienia dotyczące ryzyka wyceny szacunkowej w sprawozdaniach finansowych - aspekty behawioralne
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 104, nr 160 (2019) , s. 171-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168339153
article
21

Conference:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control "Memorial Raymond Konopka", Coimbra, Portugalia, od 2019-01-24 do 2019-01-25
Title:
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics
Source:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control - Coimbra: ISCAC - Coimbra Business School, 2019, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168331275
varia
22

Author:
Title:
Wykorzystanie systemu zwolnień podatkowych dla organizacji pożytku publicznego w praktyce polskich fundacji i stowarzyszeń
Source:
Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy / red. nauk. Wanda Skoczylas, Konrad Kochański - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 229-245 - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1174) 1100)
ISBN:
978-83-7972-326-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341713
chapter in monograph
23

Conference:
SIBR 2019 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Osaka, Japonia, od 2019-07-04 do 2019-07-05
Title:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Source:
Proceedings. - vol. 8, iss. 4 (2019) , s. 19-085. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168337009
article
24

Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341331
varia
25

Title:
Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych = The Use of the Results of Expert Work in the Process of Auditing the Financial Statement in the Light of Empirical Research
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 113-125. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329583
article
26

Author:
Title:
Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2018
Physical description:
212, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja monografii dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-636-3
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168329879
monograph
27

Author:
Title:
Audyt finansowy - studia z przyszłością
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018) , s. 54-55. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168329919
unreviewed article
28

Title:
WISE na Wydziale Finansów i Prawa
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 38-40. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342401
varia
29

Conference:
9th Annual Global Business Conference 2018: Developing New Value-Creating Paradigms, Dubrownik, Chorwacja, od 2018-09-26 do 2018-09-29
Title:
Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies
Source:
9th Annual Global Business Conference / eds. Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić - Zagreb: Innovation Institute, 2018, s. 267-268. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Series:
(Global Business Conference)
Nr:
2168329893
varia
30

Author:
Title:
Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego = The Practical Aspects of Unifying the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 81-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327143
article
31

Author:
Title:
Usługi biegłego rewidenta w zaspokajaniu potrzeb jednostek gospodarczych i ich otoczenia
Source:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 28-46
ISBN:
978-83-8085-395-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314445
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów = Accounting Policy in Business Practice in the Context of Its Assessment by Statutory Auditors
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 92, nr 148 (2017) , s. 191-205. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168317217
article
33

Title:
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 41-59
ISBN:
978-83-8085-380-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313203
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Conference:
XXV Konferencja naukowo-zawodowa "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków", Wrocław, Polska, od 2017-12-14 do 2017-12-14
Title:
Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów
Source:
Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 189-198 - Bibliogr.
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320961
chapter in book
35

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Practical Aspects of Reporting Requirements of Public Benefit Organisation Unification = Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 150-151. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336833
varia
36

Author:
Title:
Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
366 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-387
Nr:
2168324119
doctoral dissertation
37

Author:
Title:
Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu / red. nauk. Zbigniew Luty, Marek Krasiński - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 95-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-714-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329885
chapter in monograph
38

Title:
Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu
Source:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 127-134 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-309-4
Nr:
2168312513
chapter in monograph
39

Author:
Mariusz Karwowski , Dawid Garstecki , Beata Iwasieczko , Konrad Grabiński , Tomasz Gabrusewicz , Konrad Stępień , Beata Dratwińska-Kania , Grażyna Michalczuk , Paweł Zieniuk , Ilona Kędzierska-Bujak , Maria Niewiadoma , Małgorzata Garstka , Bogusława Bek-Gaik , Józef Pfaff
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318265
chapter in monograph
40

Title:
Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 106-124
ISBN:
978-83-8085-133-7
Nr:
2168304485
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych = Financial Audit of Public Interest Entities in the Light of Amendments to Relevant EU Directives
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015) , s. 203-211. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297197
article
42

Title:
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 49-72
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290571
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 87-99
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274653
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [84]-[109] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301547
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Audit Documentation in the Context of International Auditing Standards
Source:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 215-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285113
chapter in monograph
46

Author:
Conference:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Title:
Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia wartości szacunkowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym = Identification and Assessment of Risk of Material Misstatement in the Area of Estimated Values Presented in Financial Statement
Source:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 131-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168278251
chapter in conference materials
See main document
47

Author:
Maciej Szobak , Paweł Zieniuk
Title:
Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 97-114
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256400
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Badanie wartości szacunkowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Study of Accounting Estimates under Polish and International Standards on Auditing
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 271-280. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168273018
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Title:
Ujawnienia informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniu finansowym - wyzwanie dla biegłego rewidenta = Disclosures of Estimated Values in Financial Statements - a Challenge for Auditor
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 313 (2013) , s. 189-198. - Tytuł numeru: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje : kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280889
article
50

Author:
Title:
Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
48, [1]; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-635-9
Nr:
2168272478
academic script
51

Title:
Certyfikat ACCA w zasięgu ręki
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 13
Access mode:
Nr:
2168280093
varia
See main document
52

Author:
Title:
Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 177-190 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287183
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego = The Cooperation Between Auditors, Audit Committees and Board of Directors in Public Interest Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 55 (2013) , s. 107-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1154)
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168270958
article
54

Author:
Mariusz Karwowski , Dawid Garstecki , Beata Iwasieczko , Konrad Grabiński , Tomasz Gabrusewicz , Konrad Stępień , Beata Dratwińska-Kania , Grażyna Michalczuk , Paweł Zieniuk , Ilona Kędzierska-Bujak , Maria Niewiadoma , Małgorzata Garstka , Bogusława Bek-Gaik , Józef Pfaff
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298653
chapter in monograph
55

Author:
Title:
Rachunkowe i podatkowe aspekty wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego = Accounting and Tax Aspects of Voluntary Service in Public Benefit Organizations
Source:
Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 677-689. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
Nr:
2168236914
chapter in monograph
56

Author:
Maciej Szobak , Paweł Zieniuk
Title:
Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 108-126 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273706
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Title:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian
Source:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 178-195
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229164
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce. Analiza zmian w latach 2005-2010 = The Sources of Financing Public Good Activities in Poland. An Analysis of Changes in 2005-2010
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 207-216. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240700
article
See main document
59

Author:
Title:
Możliwości zastosowania zwolnień podatkowych w działalności pożytku publicznego = Possible Applications of Tax Exemptions in the Public Benefit Organizations
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 199-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-96-9
Nr:
2168278131
chapter in monograph
60

Author:
Title:
Uproszczenia w rachunkowości organizacji pożytku publicznego - aspekty teoretyczne i praktyczne = Simlification of the Accounting Rules in Public Benefits Organisations - Theoretical and Practical Aspects
Source:
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. tomu Małgorzata Trocka] - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012, s. 159-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Gorzów Wielkopolski) ; nr 1)
ISBN:
978-83-63134-92-1
Nr:
2168292837
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Amortyzacja środków trwałych jako narzędzie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa = Depreciation of Fixed Assets as a Tool for Tax Optimalization in Enterprises
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 255 (2012) , s. 282-291. - Tytuł numeru: Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja : problemy polityki turystycznej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248414
article
62

Author:
Title:
Wartość godziwa w polityce rachunkowości = The Fair Value in Accounting Policy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 123-131. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271270
article
63

Author:
Title:
Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu rachunkowości zarządczej - wyniki badań ankietowych = The Use of E-learning in the Didactic Process of Management Accounting - the Results of Questionnaire Survey
Source:
Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowości / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 129-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
ISBN:
978-83-7695-144-7
Nr:
2168276763
chapter in conference materials
64

Author:
Title:
Changes in the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 91-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227774
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Title:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 183-200 - Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264960
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Author:
Title:
Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego = The Legitimacy of Simplifying the Accounting Rules and the Audit of Financial Statements in Regard to Public Benefit Organizations
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 505-513. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228608
article
67

Author:
Title:
Związek polityki rachunkowości z informacyjną funkcją sprawozdania finansowego
Source:
Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 591-602. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-603-5
Nr:
2166401248
chapter in monograph
68

Author:
Title:
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 72-93 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218382
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
48, [1]; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-542-0
Nr:
2168223160
academic script
70

Title:
Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies
Source:
Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises / ed. by Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011, s. 293-306 - Bibliogr.
Series:
(A Series of Monographs)
ISBN:
978-83-7283-397-6
Nr:
2166654571
chapter in monograph
71

Title:
Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym = Valuation and presentation of trademarks in financial statements
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 190 (2011) , s. 166-175. - Tytuł numeru: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225538
article
72

Author:
Title:
Kapitał pośredni typu mezzanine jako alternatywne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw
Source:
W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010, s. 124-143. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-64-8
Nr:
2166713962
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 72-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161934748
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 75-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303315
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa = Intelligently and Responsibly Conducted Accounting Policy as a Challenge for Contemporary Corporations
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 355-365. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165284784
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Badanie polityki rachunkowości w świetle zagrożenia kontynuacji działalności = Verification of Accounting Policy in Light of the Threat to Business Continuity
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 505-512. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865857
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2009, s. 228-243 - Bibliogr.
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220620
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
The Disclosure of Events after the Reporting Period : the Example of Listed Companies from Selected European Countries = Ujawnienia informacji o zdarzeniach po dacie bilansu na przykładzie spółek giełdowych z wybranych krajów europejskich / Małgorzata SZULC, Paweł ZIENIUKThe Disclosure of Events after the Reporting Period : the Example of Listed Companies from Selected European Countries = Ujawnienia informacji o zdarzeniach po dacie bilansu na przykładzie spółek giełdowych z wybranych krajów europejskich / Małgorzata SZULC, Paweł ZIENIUK // Zeszyty Teoretyczne RachunkowościZeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 109, nr 165 (2020), s. 139-155t. 109, nr 165 (2020), s. 139-155. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=13403. - ISSN 1641-43811641-4381
2
Ewolucja cech jakościowych informacji sprawozdawczej - w kierunku zapewnienia użyteczności dla interesariuszy / Paweł ZIENIUK // W: Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 15-29. - ISBN 978-83-8085-468-0
3
Wstęp / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK // W: Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 9-14. - ISBN 978-83-8085-468-0
4
The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies : Case of Poland / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 3631-3638. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786 ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-use-of-reserves-and-accrued-liabilities-for-discretionary-shaping-of-financial-results-of-stock-exchange-listed-companies-case-of-poland/Wstęp:
5
Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego = Disclosures of Key Audit Matters in European Listed Companies from the Chemical Sector / Mariola MAMCARCZYK, Łukasz POPŁAWSKI, Paweł ZIENIUKUjawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego = Disclosures of Key Audit Matters in European Listed Companies from the Chemical Sector / Mariola MAMCARCZYK, Łukasz POPŁAWSKI, Paweł ZIENIUKUjawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego = Disclosures of Key Audit Matters in European Listed Companies from the Chemical Sector / Mariola MAMCARCZYK, Łukasz POPŁAWSKI, Paweł ZIENIUK // Przemysł ChemicznyPrzemysł ChemicznyPrzemysł Chemiczny. - t. 99, nr 12 (2020), s. 1727-1730t. 99, nr 12 (2020), s. 1727-1730t. 99, nr 12 (2020), s. 1727-1730. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sigma-not.pl/publikacja-130035-2021-1.html. - ISSN 0033-24960033-24960033-2496
6
Rachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa - nowe publikacje naukowe / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUKRachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa - nowe publikacje naukowe / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUKRachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa - nowe publikacje naukowe / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK // Kurier UEKKurier UEKKurier UEK. - nr 4 (86) (2020), s. 26-27nr 4 (86) (2020), s. 26-27nr 4 (86) (2020), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima_druk_small/26. - ISSN 1689-77571689-77571689-7757
7
Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations = Źródła finansowania działań promujących sport i wychowanie fizyczne na przykładzie polskich fundacji i stowarzyszeń / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUKSources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations = Źródła finansowania działań promujących sport i wychowanie fizyczne na przykładzie polskich fundacji i stowarzyszeń / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // ManagementManagement. - vol. 24, no. 2 (2020), s. 158-180vol. 24, no. 2 (2020), s. 158-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/manment/24/2/article-p158.xml. - ISSN 1429-93211429-9321
8
Wstęp / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 9-14. - ISBN 978-83-8085-760-5
9
Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2020. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-760-5
10
Rozliczanie wartości firmy w praktyce sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych = Accounting for Goodwill in the Practice of Financial Reporting of Listed Companies / Anna MUCHA, Paweł ZIENIUK // W: Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce / red. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020. - S. 233-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-957-0. - Spis treści: https://wyd.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/publikacja/96020/files/antonowicz_perspektywa_ekonomiczna_-_spis.pdfWstęp:
11
Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUKFunding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // Central European Management JournalCentral European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020), s. 86-106vol. 28, nr 4 (2020), s. 86-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Mamcarczyk.pdf. - ISSN 2658-08452658-0845
12
The Use of Volunteering as an Indirect Source of Financing for Public Benefit Activity on the Example of Polish Foundations and Associations / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 13453-13462. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786 ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-use-of-volunteering-as-an-indirect-source-of-financing-for-public-benefit-activity-on-the-example-of-polish-foundations-and-associations/Wstęp:
13
Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania sprawozdań finansowych / Paweł ZIENIUK // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 165-184. - ISBN 978-83-8085-760-5
14
Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym / Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Katarzyna ŚWIETLA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2020. - 183, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-218-1
15
Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Paweł ZIENIUK // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 65-77. - ISBN 978-83-8085-760-5
16
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna Mazurczak-Mąka, Monika Turek-Radwan, Paweł ZIENIUK, Bogusław WacławikDeterminants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna Mazurczak-Mąka, Monika Turek-Radwan, Paweł ZIENIUK, Bogusław WacławikDeterminants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna Mazurczak-Mąka, Monika Turek-Radwan, Paweł ZIENIUK, Bogusław WacławikDeterminants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna Mazurczak-Mąka, Monika Turek-Radwan, Paweł ZIENIUK, Bogusław Wacławik // Review of Integrative Business and Economics ResearchReview of Integrative Business and Economics ResearchReview of Integrative Business and Economics ResearchReview of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020), s. 82-98vol. 9, iss. 4 (2020), s. 82-98vol. 9, iss. 4 (2020), s. 82-98vol. 9, iss. 4 (2020), s. 82-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf. - ISSN 2414-67222414-67222414-67222414-6722
17
Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2020. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-468-0
18
The Disclosure of Events after the Reporting Period in the Example of Listed Companies of Selected European Countries / Małgorzata SZULC, Paweł ZIENIUK // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 67. - Dostępne tylko streszczenie
19
Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
20
Disclosures Regarding the Risk of Estimated Measurement in the Financial Statements - Behavioral Aspects = Ujawnienia dotyczące ryzyka wyceny szacunkowej w sprawozdaniach finansowych - aspekty behawioralne / Paweł ZIENIUK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 104, nr 160 (2019), s. 171-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=194291. - ISSN 1641-4381
21
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Michał Mąka, Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK and Paweł ZIENIUK // W: XXIV Workshop on Accounting and Management Control. - Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, 2019. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie
22
Wykorzystanie systemu zwolnień podatkowych dla organizacji pożytku publicznego w praktyce polskich fundacji i stowarzyszeń / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy / red. nauk. Wanda Skoczylas, Konrad Kochański. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1174) 1100). - S. 229-245. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-326-3
23
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN, Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIKDeterminants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN, Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIKDeterminants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN, Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIKDeterminants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN, Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIK // Proceedings [on-line]Proceedings [on-line]Proceedings [on-line]Proceedings [on-line]. - vol. 8, iss. 4 (2019), s. 19-085vol. 8, iss. 4 (2019), s. 19-085vol. 8, iss. 4 (2019), s. 19-085vol. 8, iss. 4 (2019), s. 19-085. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sibresearch.org/past-2019-osaka.html. - ISSN 2223-50782223-50782223-50782223-5078
24
Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
25
Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych = The Use of the Results of Expert Work in the Process of Auditing the Financial Statement in the Light of Empirical Research / Małgorzata SZULC, Paweł ZIENIUKWykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych = The Use of the Results of Expert Work in the Process of Auditing the Financial Statement in the Light of Empirical Research / Małgorzata SZULC, Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018), s. 113-125nr 522 (2018), s. 113-125. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94572?tab=1. - ISSN 1899-31921899-3192
26
Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych / Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2018. - 212, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-636-3
27
Audyt finansowy - studia z przyszłością / Paweł ZIENIUK // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 54-55. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
28
WISE na Wydziale Finansów i Prawa / Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 38-40. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
29
Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies / Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIK // W: 9th Annual Global Business Conference / eds. Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić. - Zagreb : Innovation Institute, 2018. - (Global Business Conference, ISSN 1848-2252). - S. 267-268. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr.
30
Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego = The Practical Aspects of Unifying the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations / Paweł ZIENIUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 81-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1433/1112. - ISSN 1898-6447
31
Usługi biegłego rewidenta w zaspokajaniu potrzeb jednostek gospodarczych i ich otoczenia / Paweł ZIENIUK // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 28-46. - ISBN 978-83-8085-395-9
32
Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów = Accounting Policy in Business Practice in the Context of Its Assessment by Statutory Auditors / Katarzyna ŚWIETLA, Paweł ZIENIUKPolityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów = Accounting Policy in Business Practice in the Context of Its Assessment by Statutory Auditors / Katarzyna ŚWIETLA, Paweł ZIENIUK // Zeszyty Teoretyczne RachunkowościZeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 92, nr 148 (2017), s. 191-205t. 92, nr 148 (2017), s. 191-205. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148650. - ISSN 1641-43811641-4381
33
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 41-59. - ISBN 978-83-8085-380-5
34
Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów / Paweł ZIENIUK // W: Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017. - S. 189-198. - Bibliogr.
35
The Practical Aspects of Reporting Requirements of Public Benefit Organisation Unification = Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego / Paweł ZIENIUK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 150-151. - Dostępne tylko streszczenia
36
Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie / Paweł ZIENIUK ; Promotor: Bronisław MICHERDA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków, 2017. - 366 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003304&col=doktoraty_full
37
Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość w zarządzaniu / red. nauk. Zbigniew Luty, Marek Krasiński. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017. - S. 95-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-714-2
38
Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu / Bogusław WACŁAWIK, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 127-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-309-4
39
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania / Mariusz Karwowski, Dawid Garstecki, Beata Iwasieczko, Konrad GRABIŃSKI, Tomasz Gabrusewicz, Konrad STĘPIEŃ, Beata Dratwińska-Kania, Grażyna Michalczuk, Paweł ZIENIUK, Ilona Kędzierska-Bujak, Maria Niewiadoma, Małgorzata Garstka, Bogusław BEK-GAIK, Józef Pfaff // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
40
Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Joanna KRASODOMSKA, Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 106-124. - ISBN 978-83-8085-133-7
41
Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych = Financial Audit of Public Interest Entities in the Light of Amendments to Relevant EU Directives / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Paweł ZIENIUKRewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych = Financial Audit of Public Interest Entities in the Light of Amendments to Relevant EU Directives / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015), s. 203-211nr 390 (2015), s. 203-211. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja. - Bibliogr. - ISSN 1899-31921899-3192
42
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego / Paweł ZIENIUK, Wojciech Strzelczyk // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 49-72. - ISBN 978-83-7930-725-8
43
Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości / Paweł ZIENIUK // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 87-99. - ISBN 978-83-7930-287-1
44
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego / Paweł ZIENIUK, Wojciech Strzelczyk // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [84]-[109]. - Bibliogr.
45
Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Audit Documentation in the Context of International Auditing Standards / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014. - S. 215-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
46
Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia wartości szacunkowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym = Identification and Assessment of Risk of Material Misstatement in the Area of Estimated Values Presented in Financial Statement / Paweł ZIENIUK // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 131-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-09-9
47
Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw / Maciej Szobak, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 97-114. - ISBN 978-83-7641-836-0
48
Badanie wartości szacunkowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Study of Accounting Estimates under Polish and International Standards on Auditing / Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 271-280. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
49
Ujawnienia informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniu finansowym - wyzwanie dla biegłego rewidenta = Disclosures of Estimated Values in Financial Statements - a Challenge for Auditor / Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 313 (2013), s. 189-198. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje : kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań / Paweł ZIENIUK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 48, [1] ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-635-9
51
Certyfikat ACCA w zasięgu ręki / Paweł ZIENIUK, Monika TUREK-RADWAN // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
52
Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości / Paweł ZIENIUK // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 177-190. - Bibliogr.
53
Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego = The Cooperation Between Auditors, Audit Committees and Board of Directors in Public Interest Entities / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUKWspółpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego = The Cooperation Between Auditors, Audit Committees and Board of Directors in Public Interest Entities / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUK // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i ZarządzanieZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1154). - z. 55 (2013), s. 107-116z. 55 (2013), s. 107-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-25990137-2599
54
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania / Mariusz Karwowski, Dawid Garstecki, Beata Iwasieczko, Konrad GRABIŃSKI, Tomasz Gabrusewicz, Konrad STĘPIEŃ, Beata Dratwińska-Kania, Grażyna Michalczuk, Paweł ZIENIUK, Ilona Kędzierska-Bujak, Maria Niewiadoma, Małgorzata Garstka, Bogusław BEK-GAIK, Józef Pfaff // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
55
Rachunkowe i podatkowe aspekty wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego = Accounting and Tax Aspects of Voluntary Service in Public Benefit Organizations / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - S. 677-689. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
56
Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw / Maciej Szobak, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 108-126. - Bibliogr.
57
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian / Paweł ZIENIUK // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 178-195. - ISBN 978-83-7641-617-5
58
Źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce. Analiza zmian w latach 2005-2010 = The Sources of Financing Public Good Activities in Poland. An Analysis of Changes in 2005-2010 / Paweł ZIENIUK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012), s. 207-216. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12zieniuk.pdf. - ISSN 1644-8979
59
Możliwości zastosowania zwolnień podatkowych w działalności pożytku publicznego = Possible Applications of Tax Exemptions in the Public Benefit Organizations / Paweł ZIENIUK // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 199-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-96-9
60
Uproszczenia w rachunkowości organizacji pożytku publicznego - aspekty teoretyczne i praktyczne = Simlification of the Accounting Rules in Public Benefits Organisations - Theoretical and Practical Aspects / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa : wybrane problemy / [red. tomu Małgorzata Trocka]. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. - (Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego ; nr 1). - S. 159-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63134-92-1
61
Amortyzacja środków trwałych jako narzędzie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa = Depreciation of Fixed Assets as a Tool for Tax Optimalization in Enterprises / Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 255 (2012), s. 282-291. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja : problemy polityki turystycznej. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
62
Wartość godziwa w polityce rachunkowości = The Fair Value in Accounting Policy / Paweł ZIENIUK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012), s. 123-131. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
63
Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu rachunkowości zarządczej - wyniki badań ankietowych = The Use of E-learning in the Didactic Process of Management Accounting - the Results of Questionnaire Survey / Paweł ZIENIUK // W: Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowości / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011. - (Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). - S. 129-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-144-7
64
Changes in the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations / Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 91-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
65
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian / Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 183-200. - Bibliogr.
66
Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego = The Legitimacy of Simplifying the Accounting Rules and the Audit of Financial Statements in Regard to Public Benefit Organizations / Paweł ZIENIUK // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011), s. 505-513. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
67
Związek polityki rachunkowości z informacyjną funkcją sprawozdania finansowego / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 591-602. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-603-5
68
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości / Paweł ZIENIUK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 72-93. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
69
Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań / Paweł ZIENIUK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 48, [1] ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-542-0
70
Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUK // W: Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises / ed. by Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011. - (A Series of Monographs). - S. 293-306. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-397-6
71
Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym = Valuation and presentation of trademarks in financial statements / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUKWycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym = Valuation and presentation of trademarks in financial statements / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 190 (2011), s. 166-175nr 190 (2011), s. 166-175. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja. - Bibliogr. - ISSN 1899-31921899-3192
72
Kapitał pośredni typu mezzanine jako alternatywne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw / Paweł ZIENIUK // W: W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010. - S. 124-143. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-64-8
73
Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 72-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
74
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości / Paweł ZIENIUK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 75-98. - Bibliogr.
75
Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa = Intelligently and Responsibly Conducted Accounting Policy as a Challenge for Contemporary Corporations / Paweł ZIENIUK // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 355-365. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
76
Badanie polityki rachunkowości w świetle zagrożenia kontynuacji działalności = Verification of Accounting Policy in Light of the Threat to Business Continuity / Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 505-512. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
77
Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 228-243. - Bibliogr.
1
Szulc M., Zieniuk P., (2020), The Disclosure of Events after the Reporting Period : the Example of Listed Companies from Selected European Countries, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 109, nr 165, s. 139-155; https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=13403
2
Zieniuk P., (2020), Ewolucja cech jakościowych informacji sprawozdawczej - w kierunku zapewnienia użyteczności dla interesariuszy. [W:] Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy, Warszawa : Difin, s. 15-29.
3
Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P., (2020), Wstęp. [W:] Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy, Warszawa : Difin, s. 9-14.
4
Staszel A., Zieniuk P., (2020), The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies : Case of Poland. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3631-3638.
5
Mamcarczyk M., Popławski Ł., Zieniuk P., (2020), Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego, "Przemysł Chemiczny", t. 99, nr 12, s. 1727-1730; https://sigma-not.pl/publikacja-130035-2021-1.html
6
Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P., (2020), Rachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa - nowe publikacje naukowe, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima_druk_small/26
7
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2020), Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations, "Management", vol. 24, no. 2, s. 158-180; https://content.sciendo.com/view/journals/manment/24/2/article-p158.xml
8
Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P., (2020), Wstęp. [W:] Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 9-14.
9
Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), (2020), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, 206 s.
10
Mucha A., Zieniuk P., (2020), Rozliczanie wartości firmy w praktyce sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych. [W:] Antonowicz P., Galiński P., Pisarewicz P. (red.), Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 233-250.
11
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2020), Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research, "Central European Management Journal", vol. 28, nr 4, s. 86-106; https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Mamcarczyk.pdf
12
Staszel A., Zieniuk P., (2020), The Use of Volunteering as an Indirect Source of Financing for Public Benefit Activity on the Example of Polish Foundations and Associations. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 13453-13462.
13
Zieniuk P., (2020), Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania sprawozdań finansowych. [W:] Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 165-184.
14
Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M., Świetla K., Zieniuk P., (2020), Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym, Warszawa : Difin, 183, [3] s.
15
Mazurczak-Mąka A., Zieniuk P., (2020), Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej. [W:] Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 65-77.
16
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2020), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Review of Integrative Business and Economics Research", vol. 9, iss. 4, s. 82-98; http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf
17
Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), (2020), Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy, Warszawa : Difin, 217 s.
18
Szulc M., Zieniuk P., (2019), The Disclosure of Events after the Reporting Period in the Example of Listed Companies of Selected European Countries. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 67.
19
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2019), Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 23-24.
20
Zieniuk P., (2019), Disclosures Regarding the Risk of Estimated Measurement in the Financial Statements - Behavioral Aspects, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 104, nr 160, s. 171-188; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=194291
21
Mazurczak-Mąka A., Mąka M., Turek-Radwan M., Wacławik B., Zieniuk P., (2019), Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics. [W:] XXIV Workshop on Accounting and Management Control, Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, s. 26.
22
Zieniuk P., (2019), Wykorzystanie systemu zwolnień podatkowych dla organizacji pożytku publicznego w praktyce polskich fundacji i stowarzyszeń. [W:] Skoczylas W., Kochański K. (red.), Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1174) 1100), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 229-245.
23
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2019), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Proceedings" [on-line], vol. 8, iss. 4, s. 19-085; http://sibresearch.org/past-2019-osaka.html
24
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2019), Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 43.
25
Szulc M., Zieniuk P., (2018), Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 522, s. 113-125; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94572?tab=1
26
Zieniuk P., (2018), Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych, Warszawa : Difin, 212, [1] s.
27
Zieniuk P., (2018), Audyt finansowy - studia z przyszłością, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 54-55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
28
Krajewska S., Zieniuk P., (2018), WISE na Wydziale Finansów i Prawa, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 38-40; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
29
Zieniuk P., Wacławik B., (2018), Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies. [W:] Hair J., Krupka Z., Vlašić G. (red.), 9th Annual Global Business Conference (Global Business Conference), Zagreb : Innovation Institute, s. 267-268.
30
Zieniuk P., (2018), Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 81-96; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1433/1112
31
Zieniuk P., (2017), Usługi biegłego rewidenta w zaspokajaniu potrzeb jednostek gospodarczych i ich otoczenia. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 28-46.
32
Świetla K., Zieniuk P., (2017), Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 92, nr 148, s. 191-205; http://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148650
33
Staszel A., Zieniuk P., (2017), Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 41-59.
34
Zieniuk P., (2017), Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów. [W:] Luty Z., Szafraniec J. (red.), Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 189-198.
35
Zieniuk P., (2017), The Practical Aspects of Reporting Requirements of Public Benefit Organisation Unification. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 150-151.
36
Zieniuk P., (2017), Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Prom. Micherda B., Świetla K., Kraków : , 366 k.
37
Zieniuk P., (2017), Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów. [W:] Luty Z., Krasiński M. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 95-104.
38
Wacławik B., Zieniuk P., (2016), Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu. [W:] Kuzior A., Szewieczek A. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 127-134.
39
Karwowski M., Garstecki D., Iwasieczko B., Grabiński K., Gabrusewicz T., Stępień K., Dratwińska-Kania B., Michalczuk G., Zieniuk P., Kędzierska-Bujak I., Niewiadoma M., Garstka M., Bek-Gaik B., Pfaff J., (2016), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 735-936.
40
Krasodomska J., Zieniuk P., (2016), Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian, Warszawa : Difin SA, s. 106-124.
41
Mazurczak-Mąka A., Zieniuk P., (2015), Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 390, s. 203-211.
42
Zieniuk P., Strzelczyk W., (2015), Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 49-72.
43
Zieniuk P., (2014), Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 87-99.
44
Zieniuk P., Strzelczyk W., (2014), Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [84]-[109].
45
Mazurczak-Mąka A., Zieniuk P., (2014), Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 215-225.
46
Zieniuk P., (2013), Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia wartości szacunkowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 131-145.
47
Szobak M., Zieniuk P., (2013), Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 97-114.
48
Zieniuk P., (2013), Badanie wartości szacunkowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 271-280.
49
Zieniuk P., (2013), Ujawnienia informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniu finansowym - wyzwanie dla biegłego rewidenta, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 313, s. 189-198.
50
Zieniuk P., (2013), Rachunkowość organizacji pożytku publicznego: zbiór zadań, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 48, [1]
51
Zieniuk P., Turek-Radwan M., (2013), Certyfikat ACCA w zasięgu ręki, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
52
Zieniuk P., (2013), Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 177-190.
53
Mazurczak A., Zieniuk P., (2013), Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 55, s. 107-116.
54
Karwowski M., Garstecki D., Iwasieczko B., Grabiński K., Gabrusewicz T., Stępień K., Dratwińska-Kania B., Michalczuk G., Zieniuk P., Kędzierska-Bujak I., Niewiadoma M., Garstka M., Bek-Gaik B., Pfaff J., (2013), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 735-936.
55
Zieniuk P., (2012), Rachunkowe i podatkowe aspekty wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego. [W:] Sojak S. (red.), Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 677-689.
56
Szobak M., Zieniuk P., ([2012]), Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 108-126.
57
Zieniuk P., (2012), Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 178-195.
58
Zieniuk P., (2012), Źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce. Analiza zmian w latach 2005-2010, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12, s. 207-216; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12zieniuk.pdf
59
Zieniuk P., (2012), Możliwości zastosowania zwolnień podatkowych w działalności pożytku publicznego. [W:] Osiatyński J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 1, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 199-209.
60
Zieniuk P., (2012), Uproszczenia w rachunkowości organizacji pożytku publicznego - aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Trocka (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa: wybrane problemy, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 159-175.
61
Zieniuk P., (2012), Amortyzacja środków trwałych jako narzędzie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 255, s. 282-291.
62
Zieniuk P., (2012), Wartość godziwa w polityce rachunkowości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 125, s. 123-131; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
63
Zieniuk P., (2011), Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu rachunkowości zarządczej - wyniki badań ankietowych. [W:] Gospodarowicz A. (red.), Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowości, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 129-138.
64
Zieniuk P., (2011), Changes in the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-99.
65
Zieniuk P., (2011), Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 183-200.
66
Zieniuk P., (2011), Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/1, s. 505-513.
67
Zieniuk P., (2011), Związek polityki rachunkowości z informacyjną funkcją sprawozdania finansowego. [W:] Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 591-602.
68
Zieniuk P., (2011), Kontrolna funkcja polityki rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 72-93.
69
Zieniuk P., (2011), Rachunkowość organizacji pożytku publicznego: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 48, [1]
70
Mazurczak A., Zieniuk P., (2011), Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies. [W:] Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises, Lodz : Technical University of Lodz Press, s. 293-306.
71
Mazurczak A., Zieniuk P., (2011), Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 190, s. 166-175.
72
Zieniuk P., (2010), Kapitał pośredni typu mezzanine jako alternatywne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw. [W:] Ostoj J. (red.), W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 124-143.
73
Zieniuk P., (2010), Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 72-85.
74
Zieniuk P., (2010), Kontrolna funkcja polityki rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 75-98.
75
Zieniuk P., (2010), Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 355-365.
76
Zieniuk P., (2009), Badanie polityki rachunkowości w świetle zagrożenia kontynuacji działalności. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 505-512.
77
Zieniuk P., (2009), Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 228-243.
1
@article{artUEK:2168350874,
author = "Małgorzata Szulc and Paweł Zieniuk",
title = "The Disclosure of Events after the Reporting Period : the Example of Listed Companies from Selected European Countries",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 109, 165",
pages = "139-155",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.4345},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=13403},
}
2
@inbook{fmUEK:2168348578,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Ewolucja cech jakościowych informacji sprawozdawczej - w kierunku zapewnienia użyteczności dla interesariuszy",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy",
pages = "15-29",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-468-0",
}
3
@misc{wstUEK:2168348580,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Paweł Zieniuk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy",
pages = "9-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-468-0",
}
4
@inbook{mkaUEK:2168350732,
author = "Anna Staszel and Paweł Zieniuk",
title = "The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies : Case of Poland",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "3631-3638",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
5
@article{artUEK:2168351614,
author = "Mariola Mamcarczyk and Łukasz Popławski and Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "t. 99, 12",
pages = "1727-1730",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/62.2020.12.6},
url = {https://sigma-not.pl/publikacja-130035-2021-1.html},
}
6
@misc{varUEK:2168352614,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Paweł Zieniuk",
title = "Rachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa - nowe publikacje naukowe",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "26-27",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima_druk_small/26},
}
7
@article{artUEK:2168352780,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations",
journal = "Management",
number = "vol. 24, no. 2",
pages = "158-180",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/manment-2019-0052},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/manment/24/2/article-p158.xml},
}
8
@misc{wstUEK:2168349858,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Paweł Zieniuk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "9-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
9
@book{monUEK:2168349848,
title = "Wyzwania rewizji finansowej",
editor = Chłapek Katarzyna,
editor = Krajewska Sylwia,
editor = Zieniuk Paweł,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
10
@inbook{fmUEK:2168342713,
author = "Anna Mucha and Paweł Zieniuk",
title = "Rozliczanie wartości firmy w praktyce sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych",
booktitle = "Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce",
pages = "233-250",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-7865-957-0",
}
11
@article{artUEK:2168352766,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research",
journal = "Central European Management Journal",
number = "vol. 28, 4",
pages = "86-106",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.36},
url = {https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Mamcarczyk.pdf},
}
12
@inbook{mkaUEK:2168352680,
author = "Anna Staszel and Paweł Zieniuk",
title = "The Use of Volunteering as an Indirect Source of Financing for Public Benefit Activity on the Example of Polish Foundations and Associations",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "13453-13462",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
13
@inbook{fmUEK:2168349884,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania sprawozdań finansowych",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "165-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
14
@book{monUEK:2168347036,
author = "Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Katarzyna Świetla and Paweł Zieniuk",
title = "Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-218-1",
}
15
@inbook{fmUEK:2168349868,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Paweł Zieniuk",
title = "Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "65-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
16
@article{artUEK:2168339163,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Review of Integrative Business and Economics Research",
number = "vol. 9, iss. 4",
pages = "82-98",
year = "2020",
url = {http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf},
}
17
@book{monUEK:2168348574,
title = "Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy",
editor = Chłapek Katarzyna,
editor = Krajewska Sylwia,
editor = Zieniuk Paweł,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-468-0",
}
18
@misc{varUEK:2168341335,
author = "Małgorzata Szulc and Paweł Zieniuk",
title = "The Disclosure of Events after the Reporting Period in the Example of Listed Companies of Selected European Countries",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "67",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
19
@misc{varUEK:2168335971,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "23-24",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
20
@article{artUEK:2168339153,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Disclosures Regarding the Risk of Estimated Measurement in the Financial Statements - Behavioral Aspects",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 104, 160",
pages = "171-188",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4361},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=194291},
}
21
@misc{varUEK:2168331275,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Michał Mąka and Monika Turek-Radwan and Bogusław Wacławik and Paweł Zieniuk",
title = "Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics",
booktitle = "XXIV Workshop on Accounting and Management Control",
pages = "26",
adress = "Coimbra",
publisher = "ISCAC - Coimbra Business School",
year = "2019",
}
22
@inbook{fmUEK:2168341713,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wykorzystanie systemu zwolnień podatkowych dla organizacji pożytku publicznego w praktyce polskich fundacji i stowarzyszeń",
booktitle = "Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy",
pages = "229-245",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-326-3",
}
23
@article{artUEK:2168337009,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Proceedings",
number = "vol. 8, iss. 4",
pages = "19-085",
year = "2019",
url = {http://sibresearch.org/past-2019-osaka.html},
}
24
@misc{varUEK:2168341331,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "43",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
25
@article{artUEK:2168329583,
author = "Małgorzata Szulc and Paweł Zieniuk",
title = "Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "522",
pages = "113-125",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.522.08},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94572?tab=1},
}
26
@book{monUEK:2168329879,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-636-3",
}
27
@article{artnUEK:2168329919,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Audyt finansowy - studia z przyszłością",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "54-55",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small},
}
28
@misc{varUEK:2168342401,
author = "Sylwia Krajewska and Paweł Zieniuk",
title = "WISE na Wydziale Finansów i Prawa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "38-40",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
29
@misc{varUEK:2168329893,
author = "Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies",
booktitle = "9th Annual Global Business Conference",
pages = "267-268",
adress = "Zagreb",
publisher = "Innovation Institute",
year = "2018",
issn = "1848-2252",
}
30
@article{artUEK:2168327143,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "81-96",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0205},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1433/1112},
}
31
@inbook{fmUEK:2168314445,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Usługi biegłego rewidenta w zaspokajaniu potrzeb jednostek gospodarczych i ich otoczenia",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "28-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
32
@article{artUEK:2168317217,
author = "Katarzyna Świetla and Paweł Zieniuk",
title = "Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 92, 148",
pages = "191-205",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0998},
url = {http://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148650},
}
33
@inbook{fmUEK:2168313203,
author = "Anna Staszel and Paweł Zieniuk",
title = "Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "41-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
34
@inbook{fksUEK:2168320961,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów",
booktitle = "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków",
pages = "189-198",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2017",
}
35
@misc{varUEK:2168336833,
author = "Paweł Zieniuk and and ",
title = "The Practical Aspects of Reporting Requirements of Public Benefit Organisation Unification",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "150-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
36
@unpublished{drUEK:2168324119,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003304&col=doktoraty_full},
}
37
@inbook{fmUEK:2168329885,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu",
pages = "95-104",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7695-714-2",
}
38
@inbook{fmUEK:2168312513,
author = "Bogusław Wacławik and Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej",
pages = "127-134",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-309-4",
}
39
@inbook{fmUEK:2168318265,
author = "Mariusz Karwowski and Dawid Garstecki and Beata Iwasieczko and Konrad Grabiński and Tomasz Gabrusewicz and Konrad Stępień and Beata Dratwińska-Kania and Grażyna Michalczuk and Paweł Zieniuk and Ilona Kędzierska-Bujak and Maria Niewiadoma and Małgorzata Garstka and Bogusława Bek-Gaik and Józef Pfaff",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "735-936",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
40
@inbook{fmUEK:2168304485,
author = "Joanna Krasodomska and Paweł Zieniuk",
title = "Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian",
pages = "106-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-133-7",
}
41
@article{artUEK:2168297197,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Paweł Zieniuk",
title = "Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "390",
pages = "203-211",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.390.20},
url = {},
}
42
@inbook{fmUEK:2168290571,
author = "Paweł Zieniuk and Wojciech Strzelczyk",
title = "Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "49-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
43
@inbook{fmUEK:2168274653,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "87-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
44
@unpublished{fnpUEK:2168301547,
author = "Paweł Zieniuk and Wojciech Strzelczyk",
title = "Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[84]-[109]",
year = "2014",
}
45
@inbook{fmUEK:2168285113,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Paweł Zieniuk",
title = "Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "215-225",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
46
@inbook{mkaUEK:2168278251,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia wartości szacunkowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych",
pages = "131-145",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-09-9",
}
47
@inbook{fmUEK:2168256400,
author = "Maciej Szobak and Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "97-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
48
@inbook{fmUEK:2168273018,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Badanie wartości szacunkowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "271-280",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
49
@article{artUEK:2168280889,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniu finansowym - wyzwanie dla biegłego rewidenta",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "313",
pages = "189-198",
adress = "",
year = "2013",
}
50
@book{skrUEK:2168272478,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-635-9",
}
51
@misc{varUEK:2168280093,
author = "Paweł Zieniuk and Monika Turek-Radwan",
title = "Certyfikat ACCA w zasięgu ręki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "13",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
52
@unpublished{fnpUEK:2168287183,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "177-190",
year = "2013",
}
53
@article{artUEK:2168270958,
author = "Anna Mazurczak and Paweł Zieniuk",
title = "Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 55",
pages = "107-116",
year = "2013",
issn = "",
}
54
@inbook{fmUEK:2168298653,
author = "Mariusz Karwowski and Dawid Garstecki and Beata Iwasieczko and Konrad Grabiński and Tomasz Gabrusewicz and Konrad Stępień and Beata Dratwińska-Kania and Grażyna Michalczuk and Paweł Zieniuk and Ilona Kędzierska-Bujak and Maria Niewiadoma and Małgorzata Garstka and Bogusława Bek-Gaik and Józef Pfaff",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "735-936",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
55
@inbook{fmUEK:2168236914,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Rachunkowe i podatkowe aspekty wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego",
booktitle = "Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej",
pages = "677-689",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2012",
isbn = "978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0",
}
56
@unpublished{fnpUEK:2168273706,
author = "Maciej Szobak and Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "108-126",
year = "2012",
}
57
@inbook{fmUEK:2168229164,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "178-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
58
@article{artUEK:2168240700,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce. Analiza zmian w latach 2005-2010",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "12",
pages = "207-216",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12zieniuk.pdf},
}
59
@inbook{fmUEK:2168278131,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Możliwości zastosowania zwolnień podatkowych w działalności pożytku publicznego",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1",
pages = "199-209",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-96-9",
}
60
@inbook{fmUEK:2168292837,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Uproszczenia w rachunkowości organizacji pożytku publicznego - aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa",
pages = "159-175",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63134-92-1",
}
61
@article{artUEK:2168248414,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Amortyzacja środków trwałych jako narzędzie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "255",
pages = "282-291",
adress = "",
year = "2012",
}
62
@article{artUEK:2168271270,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wartość godziwa w polityce rachunkowości",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "125",
pages = "123-131",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17},
}
63
@inbook{mkaUEK:2168276763,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu rachunkowości zarządczej - wyniki badań ankietowych",
booktitle = "Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowości",
pages = "129-138",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7695-144-7",
}
64
@inbook{fmUEK:2168227774,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Changes in the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "91-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
65
@unpublished{fnpUEK:2168264960,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "183-200",
year = "2011",
}
66
@article{artUEK:2168228608,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/1",
pages = "505-513",
adress = "",
year = "2011",
}
67
@inbook{fmUEK:2166401248,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Związek polityki rachunkowości z informacyjną funkcją sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania",
pages = "591-602",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7378-603-5",
}
68
@inbook{fmUEK:2168218382,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Kontrolna funkcja polityki rachunkowości",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "72-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
69
@book{skrUEK:2168223160,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-542-0",
}
70
@inbook{fmUEK:2166654571,
author = "Anna Mazurczak and Paweł Zieniuk",
title = "Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies",
booktitle = "Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises",
pages = "293-306",
adress = "Lodz",
publisher = "Technical University of Lodz Press",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-397-6",
}
71
@article{artUEK:2168225538,
author = "Anna Mazurczak and Paweł Zieniuk",
title = "Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "190",
pages = "166-175",
adress = "",
year = "2011",
}
72
@inbook{fmUEK:2166713962,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Kapitał pośredni typu mezzanine jako alternatywne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych",
pages = "124-143",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-61310-64-8",
}
73
@inbook{fmUEK:2161934748,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "72-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
74
@unpublished{fnpUEK:2168303315,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Kontrolna funkcja polityki rachunkowości",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "75-98",
year = "2010",
}
75
@inbook{fmUEK:2165284784,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2",
pages = "355-365",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
76
@inbook{fmUEK:2164865857,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Badanie polityki rachunkowości w świetle zagrożenia kontynuacji działalności",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "505-512",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
77
@unpublished{fnpUEK:2168220620,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "228-243",
year = "2009",
}