Publications of the selected author

1

Title:
Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (44) (2020) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347788
article
2

Author:
Title:
Metody wykrywania oszustw finansowych oparte na prawie Benforda
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-451
Nr:
2168338337
doctoral dissertation
3

Conference:
12th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group (CLADAG), Cassino, Włochy, od 2019-09-11 do 2019-09-13
Title:
Euclidean Distance as a Measure of Conformity to Benfordʼs Law in Digital Analysis for Fraud Detection
Source:
Book of Short Papers - CLADAG2019 / eds. Giovanni C. Porzio, Francesca Greselin, Simona Balzano - Cassino: University of Cassino and Southern Lazio, 2019, s. 67-70. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8317-108-6
Access mode:
Nr:
2168338501
chapter in conference materials
4

Conference:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Title:
Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów = Assessment of Suitability of Financial Indicators for Enterprises' Bankruptcy Prediction Depending on the Size of an Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 191-199. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 30)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327283
article
5

Author:
Title:
Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej = Analysis Of Indications for Selected Measures used in Assessing Data Conformity to Benfordʼs Law - the First Significant Digit Case
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 9-18. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 31)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327525
article
6

Conference:
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society (CLADAG), Cagliari, Włochy, od 2015-10-08 do 2015-10-10
Title:
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience
Source:
Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano, Maurizio Vichi - Cham: Springer, 2018, s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323363
chapter in conference materials
7

Title:
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 2, no. 2 (2017) , s. 177-193. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168318169
article
8

Author:
Conference:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Title:
Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie = The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies from Media Sector Listed on The Warsaw Stock Exchange
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 469 (2017) , s. 11-20. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 29)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316801
article
9

Author:
Title:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322283
varia
10

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 345-355. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The authors would like to express their appreciation for the suport provided by the National Science Centre (NCN, grant No. N N111 540 140)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307813
chapter in conference materials
11

Conference:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Title:
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 426 (2016) , s. 148-156. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 26)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307785
article
12

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland
Source:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 369-382. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The authors would like to express their appreciation for the suport provided by the National Science Centre (NCN, grant No. N N111 540 140)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307815
chapter in conference materials
13

Author:
Title:
XIV Konferencja Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych
Source:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 31. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168344512
varia
See main document
14

Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment
Source:
IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts - Bologna: IFCS, 2015, s. 55-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168349184
varia
15

Conference:
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society "CLADAG 2015", Cagliari, Włochy, od 2015-10-08 do 2015-10-10
Title:
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience
Source:
Book of Abstracts / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano - Cagliari: Cuec Editrice, 2015, s. 506-509. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8467-749-9
Access mode:
Nr:
2168299883
varia
16

Conference:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Title:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 236-245. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 24)
Research program:
Udział w konferencji SKAD 2014 był możliwy dzięki środkom finansowym z projektów badawczych 028/WZ-KS/01/2014/S/4224 i 031/WZ-KS/04/2014/S/4227
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296821
article
17

Author:
Title:
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych = About a Model Identifying the k Most Suspicious Records in an Accounting Data Set in the Process of Financial Fraud Detection
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291049
article
18

Author:
Title:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. [60]-[72]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301487
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301493
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Conference:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2012-10-23 do 2012-10-27
Title:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014, s. 118-129. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3831-2
Nr:
2168292895
chapter in conference materials
21

Author:
Title:
Druga europejska konferencja na temat analizy danych
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 3 (60), s. 32. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291151
varia
See main document
22

Author:
Title:
Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce
Source:
Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 101-134
ISBN:
978-83-62511-29-7
Access mode:
Nr:
2168290991
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA2013, s. 1[14]-11[24] - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290825
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Conference:
18th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-28
Title:
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law
Source:
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 269-276. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-612-0
Nr:
2168263326
chapter in conference materials
See main document
25

Author:
Title:
Some Remarks about Benford's Distribution
Source:
Mathematical Economics. - nr 8(15) (2012) , s. 5-15. - summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292735
article
26

Author:
Title:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-225-3504-5
Nr:
2168295579
varia
27

Author:
Title:
Some Remarks about the Benford's Distribution = Kilka uwag o rozkładzie Benforda
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA2012, s. [16-26]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272128
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA2012, s. [27-34]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272130
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts
Materiały przygotował:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
46 s.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166564690
conference materials
30

Author:
Title:
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA2011, s. 1[21]-9[29]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261488
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Metody wykrywania oszustw finansowych
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / kier. tematu: Józef POCIECHA2010, s. 1[30]-11[40] - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249060
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych
Source:
Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 244-254 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-609-9
Nr:
2165654563
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees
Source:
Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku / red. O.O. Drugov - L'vìv: Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, 2010, s. 431-433 - Bibliogr.
Nr:
2161924620
chapter in conference materials
1
Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment / Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Józef POCIECHA // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (44) (2020), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/Content/75758/download/. - ISSN 1233-5835
2
Metody wykrywania oszustw finansowych oparte na prawie Benforda / Mateusz BARYŁA ; Promotor: Józef POCIECHA. - Kraków, 2019. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003412a ; Wstęp: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003412b
3
Euclidean Distance as a Measure of Conformity to Benfordʼs Law in Digital Analysis for Fraud Detection / Mateusz BARYŁA, Józef POCIECHA // W: Book of Short Papers - CLADAG2019 [on-line] / eds. Giovanni C. Porzio, Francesca Greselin, Simona Balzano. - Cassino : University of Cassino and Southern Lazio, 2019. - S. 67-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8317-108-6. - Pełny tekst: http://cea.unicas.it/e_book/Porzio.pdf
4
Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów = Assessment of Suitability of Financial Indicators for Enterprises' Bankruptcy Prediction Depending on the Size of an Enterprise / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 191-199. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication. - ISSN 1899-3192
5
Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej = Analysis Of Indications for Selected Measures used in Assessing Data Conformity to Benfordʼs Law - the First Significant Digit Case / Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 9-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/64915. - ISSN 1899-3192
6
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Sabina AUGUSTYN // W: Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano, Maurizio Vichi. - Cham : Springer, 2018. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=TWZNDwAAQBAJ&pg=PA163&lpg=PA163&dq=Classification,+(Big)+Data+Analysis+and+Statistical+Learning+Pawe%C5%82ek&source=bl&ots=IaEc2e8Zs-&sig=wgVNzM2dxmt-zsToxO80A2ykRd8&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiamOvymd3ZAhXkDsAKHZpuAP0Q6AEIMzAB#v=onepage&q=Classification%2C%20(Big)%20Data%20Analysis%20and%20Statistical%20Learning%20Pawe%C5%82ek&f=false
7
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184. - ISSN 2363-9881
8
Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie = The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies from Media Sector Listed on The Warsaw Stock Exchange / Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 29). - nr 469 (2017), s. 11-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37060/Baryla_Analiza_Rozkladu_Pierwszej_Cyfry_Znaczacej_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
9
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS / Mateusz BARYŁA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
10
Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction / Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 345-355. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
11
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 26). - nr 426 (2016), s. 148-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
12
Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 369-382. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
13
XIV Konferencja Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych / Mateusz BARYŁA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 31. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/31. - ISSN 1689-7757
14
Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment / Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts. - Bologna : IFCS, 2015. - S. 55-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf
15
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Sabina AUGUSTYN // W: Book of Abstracts [on-line] / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano. - Cagliari : Cuec Editrice, 2015. - S. 506-509. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8467-749-9. - Pełny tekst: http://convegni.unica.it/cladag2015/files/2015/10/Cladag2015_BoA_final.pdf
16
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique / Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 236-245. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810. - ISSN 1899-3192
17
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych = About a Model Identifying the k Most Suspicious Records in an Accounting Data Set in the Process of Financial Fraud Detection / Mateusz BARYŁA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 11-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158921&from=publication. - ISSN 2083-8611
18
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom / Mateusz BARYŁA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [60]-[72]. - Summ. - Bibliogr.
19
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
20
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom / Mateusz BARYŁA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2014. - S. 118-129. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3831-2
21
Druga europejska konferencja na temat analizy danych / Mateusz BARYŁA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 32. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
22
Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce / Mateusz BARYŁA // W: Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 101-134. - ISBN 978-83-62511-29-7. - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf
23
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[14]-11[24]. - Bibliogr.
24
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law / Mateusz BARYŁA // W: Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2013. - S. 269-276. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-612-0
25
Some Remarks about Benford's Distribution / Mateusz BARYŁA // Mathematical Economics. - nr 8(15) (2012), s. 5-15. - summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=229. - ISSN 1733-9707
26
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Mateusz BARYŁA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-225-3504-5
27
Some Remarks about the Benford's Distribution = Kilka uwag o rozkładzie Benforda / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [16-26]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
28
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [27-34]. - Summ. - Bibliogr.
29
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2011. - 46 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-520-3
30
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2011), s. 1[21]-9[29]. - Summ. - Bibliogr.
31
Metody wykrywania oszustw finansowych / Mateusz BARYŁA // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4]. Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2010), s. 1[30]-11[40]. - Bibliogr.
32
Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych / Mateusz BARYŁA // W: Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 244-254. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-609-9
33
Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees / Mateusz BARYŁA // W: Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku / red. O.O. Drugov. - L'vìv : Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, 2010. - S. 431-433. - Bibliogr.
1
Pawełek B., Baryła M., Pociecha J., (2020), Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (44), s. 5-17; https://dbc.wroc.pl/Content/75758/download/
2
Baryła M., (2019), Metody wykrywania oszustw finansowych oparte na prawie Benforda, Prom. Pociecha J., Kraków : , 210 k.
3
Baryła M., Pociecha J., (2019), Euclidean Distance as a Measure of Conformity to Benfordʼs Law in Digital Analysis for Fraud Detection. [W:] Porzio , Greselin F., Balzano S. (red.), Book of Short Papers - CLADAG2019 [on-line], Cassino : University of Cassino and Southern Lazio, s. 67-70.
4
Pawełek B., Pociecha J., Baryła M., (2018), Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 191-199; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication
5
Baryła M., (2018), Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 9-18; http://www.dbc.wroc.pl/publication/64915
6
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., (2018), Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience. [W:] Mola F., Conversano C., Vichi M. (red.), Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 163-172.
7
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2017), Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction, "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 2, no. 2, s. 177-193; http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184
8
Baryła M., (2017), Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 469, s. 11-20; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37060/Baryla_Analiza_Rozkladu_Pierwszej_Cyfry_Znaczacej_2017.pdf
9
Baryła M., (2017), XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
10
Baryła M., Pawełek B., Pociecha J., (2016), Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 345-355.
11
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2016), Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426, s. 148-156; http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf
12
Pawełek B., Pociecha J., Baryła M., (2016), Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 369-382.
13
Baryła M., (2015), XIV Konferencja Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/31
14
Baryła M., Pawełek B., Pociecha J., (2015), Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment. [W:] IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts, Bologna : IFCS, s. 55-56.
15
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., (2015), Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience. [W:] Mola F., Conversano C. (red.), Book of Abstracts [on-line], Cagliari : Cuec Editrice, s. 506-509.
16
Pociecha J., Baryła M., Pawełek B., (2015), Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 236-245; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810
17
Baryła M., (2014), O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 11-19; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158921&from=publication
18
Baryła M., (2014), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [60]-[72].
19
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., (2014), Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [95]-[104].
20
Baryła M., (2014), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 118-129.
21
Baryła M., (2014), Druga europejska konferencja na temat analizy danych, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 32; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
22
Baryła M., (2014), Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. [W:] Pociecha J. (red.), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 101-134.
23
Baryła M., (2013), O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[14]-11[24].
24
Baryła M., (2013), Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 269-276.
25
Baryła M., (2012), Some Remarks about Benford's Distribution, "Mathematical Economics", nr 8(15), s. 5-15; http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=229
26
Baryła M., (2012), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts, Bratislava : Vydavatel\'stvo Ekonóm, s. 19.
27
Baryła M., (2012), Some Remarks about the Benford's Distribution. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [16-26].
28
Baryła M., (2012), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [27-34].
29
Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), (2011), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications: Cracow, April 14-16, 2011: the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, 46 s.
30
Baryła M., (2011), Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego, s. 1[21]-9[29].
31
Baryła M., (2010), Metody wykrywania oszustw finansowych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian, s. 1[30]-11[40].
32
Baryła M., (2010), Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 244-254.
33
Baryła M., (2010), Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees. [W:] Drugov O. (red.), Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku, L'vìv : Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, s. 431-433.
1
@article{artUEK:2168347788,
author = "Barbara Pawełek and Mateusz Baryła and Józef Pociecha",
title = "Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (44)",
pages = "5-17",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2020.1.01},
url = {https://dbc.wroc.pl/Content/75758/download/},
}
2
@unpublished{drUEK:2168338337,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Metody wykrywania oszustw finansowych oparte na prawie Benforda",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {},
}
3
@inbook{mkaUEK:2168338501,
author = "Mateusz Baryła and Józef Pociecha",
title = "Euclidean Distance as a Measure of Conformity to Benfordʼs Law in Digital Analysis for Fraud Detection",
booktitle = "Book of Short Papers - CLADAG2019",
pages = "67-70",
adress = "Cassino",
publisher = "University of Cassino and Southern Lazio",
year = "2019",
url = {http://cea.unicas.it/e_book/Porzio.pdf},
isbn = "978-88-8317-108-6",
}
4
@article{artUEK:2168327283,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Mateusz Baryła",
title = "Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "191-199",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.507.19},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication},
issn = "1505-9332",
}
5
@article{artUEK:2168327525,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "9-18",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.508.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/64915},
issn = "1505-9332",
}
6
@inbook{mkaUEK:2168323363,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek and Mateusz Baryła and Sabina Augustyn",
title = "Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience",
booktitle = "Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning",
pages = "163-172",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55708-3_18},
url = {https://books.google.pl/books?id=TWZNDwAAQBAJ&pg=PA163&lpg=PA163&dq=Classification,+(Big)+Data+Analysis+and+Statistical+Learning+Pawe%C5%82ek&source=bl&ots=IaEc2e8Zs-&sig=wgVNzM2dxmt-zsToxO80A2ykRd8&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiamOvymd3ZAhXkDsAKHZpuAP0Q6AEIMzAB#v=onepage&q=Classification%2C%20(Big)%20Data%20Analysis%20and%20Statistical%20Learning%20Pawe%C5%82ek&f=false},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3",
}
7
@article{artUEK:2168318169,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Jadwiga Kostrzewska and Mateusz Baryła and Artur Lipieta",
title = "Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction",
journal = "Archives of Data Science, Series A",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "177-193",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000058749/19},
url = {http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184},
}
8
@article{artUEK:2168316801,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "469",
pages = "11-20",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.469.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/37060/Baryla_Analiza_Rozkladu_Pierwszej_Cyfry_Znaczacej_2017.pdf},
issn = "1505-9332",
}
9
@misc{varUEK:2168322283,
author = "Mateusz Baryła",
title = "XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "34-35",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
10
@inbook{mkaUEK:2168307813,
author = "Mateusz Baryła and Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "345-355",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25226-1_30},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
11
@article{artUEK:2168307785,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Jadwiga Kostrzewska and Mateusz Baryła and Artur Lipieta",
title = "Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "426",
pages = "148-156",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.426.15},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf},
issn = "1505-9332",
}
12
@inbook{mkaUEK:2168307815,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Mateusz Baryła",
title = "Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "369-382",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25226-1_32},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
13
@misc{varUEK:2168344512,
author = "Mateusz Baryła",
title = "XIV Konferencja Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "31",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/31},
}
14
@misc{varUEK:2168349184,
author = "Mateusz Baryła and Barbara Pawełek and Józef Pociecha and ",
title = "Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment",
booktitle = "IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts",
pages = "55-56",
adress = "Bologna",
publisher = "IFCS",
year = "2015",
url = {http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf},
}
15
@misc{varUEK:2168299883,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek and Mateusz Baryła and Sabina Augustyn",
title = "Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience",
booktitle = "Book of Abstracts",
pages = "506-509",
adress = "Cagliari",
publisher = "Cuec Editrice",
year = "2015",
url = {http://convegni.unica.it/cladag2015/files/2015/10/Cladag2015_BoA_final.pdf},
isbn = "978-88-8467-749-9",
}
16
@article{artUEK:2168296821,
author = "Józef Pociecha and Mateusz Baryła and Barbara Pawełek",
title = "Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "384",
pages = "236-245",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.384.25},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810},
issn = "1505-9332",
}
17
@article{artUEK:2168291049,
author = "Mateusz Baryła",
title = "O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "11-19",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158921&from=publication},
}
18
@unpublished{fnpUEK:2168301487,
author = "Mateusz Baryła",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[60]-[72]",
year = "2014",
}
19
@unpublished{fnpUEK:2168301493,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek and Mateusz Baryła",
title = "Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[95]-[104]",
year = "2014",
}
20
@inbook{mkaUEK:2168292895,
author = "Mateusz Baryła",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "118-129",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2014",
isbn = "978-80-225-3831-2",
}
21
@misc{varUEK:2168291151,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Druga europejska konferencja na temat analizy danych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "32",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
22
@inbook{fmUEK:2168290991,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce",
booktitle = "Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej",
pages = "101-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf},
isbn = "978-83-62511-29-7",
}
23
@unpublished{fnpUEK:2168290825,
author = "Mateusz Baryła",
title = "O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[14]-11[24]",
year = "2013",
}
24
@inbook{mkaUEK:2168263326,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law",
booktitle = "Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "269-276",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-612-0",
}
25
@article{artUEK:2168292735,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Some Remarks about Benford's Distribution",
journal = "Mathematical Economics",
number = "8(15)",
pages = "5-15",
year = "2012",
url = {http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=229},
}
26
@misc{varUEK:2168295579,
author = "Mateusz Baryła",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts",
pages = "19",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3504-5",
}
27
@unpublished{fnpUEK:2168272128,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Some Remarks about the Benford's Distribution",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[16-26]",
year = "2012",
}
28
@unpublished{fnpUEK:2168272130,
author = "Mateusz Baryła",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[27-34]",
year = "2012",
}
29
@book{mkrUEK:2166564690,
title = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
30
@unpublished{fnpUEK:2168261488,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego",
pages = "1[21]-9[29]",
year = "2011",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168249060,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Metody wykrywania oszustw finansowych",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian",
pages = "1[30]-11[40]",
year = "2010",
}
32
@inbook{fmUEK:2165654563,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych",
booktitle = "Badania ekonometryczne w teorii i praktyce",
pages = "244-254",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-609-9",
}
33
@inbook{mkaUEK:2161924620,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees",
booktitle = "Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku",
pages = "431-433",
adress = "L'vìv",
publisher = "Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U",
year = "2010",
}