Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej = Analysis Of Indications for Selected Measures used in Assessing Data Conformity to Benfordʼs Law - the First Significant Digit Case
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 9-18. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 31)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327525
article
2

Conference:
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society (CLADAG), Cagliari, Włochy, od 2015-10-08 do 2015-10-10
Title:
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience
Source:
Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano, Maurizio Vichi - Cham: Springer, 2018, s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3
Nr:
2168323363
chapter in conference materials
3

Conference:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Title:
Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów = Assessment of Suitability of Financial Indicators for Enterprises' Bankruptcy Prediction Depending on the Size of an Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 191-199. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 30)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327283
article
4

Author:
Title:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322283
varia
5

Author:
Conference:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Title:
Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie = The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies from Media Sector Listed on The Warsaw Stock Exchange
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 469 (2017) , s. 11-20. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 29)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316801
article
6

Title:
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 2, no. 2 (2017) , s. 177-193. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168318169
article
7

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland
Source:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 369-382. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The authors would like to express their appreciation for the suport provided by the National Science Centre (NCN, grant No. N N111 540 140)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307815
chapter in conference materials
8

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 345-355. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The authors would like to express their appreciation for the suport provided by the National Science Centre (NCN, grant No. N N111 540 140)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307813
chapter in conference materials
9

Conference:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Title:
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 426 (2016) , s. 148-156. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 26)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307785
article
10

Conference:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Title:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 236-245. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 24)
Research program:
Udział w konferencji SKAD 2014 był możliwy dzięki środkom finansowym z projektów badawczych 028/WZ-KS/01/2014/S/4224 i 031/WZ-KS/04/2014/S/4227
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296821
article
11

Conference:
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society "CLADAG 2015", Cagliari, Włochy, od 2015-10-08 do 2015-10-10
Title:
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience
Source:
Book of Abstracts / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano - Cagliari: Cuec Editrice, 2015, s. 506-509. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8467-749-9
Access mode:
Nr:
2168299883
varia
12

Author:
Title:
Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce
Source:
Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 101-134
ISBN:
978-83-62511-29-7
Access mode:
Nr:
2168290991
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. [60]-[72]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301487
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301493
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Conference:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2012-10-23 do 2012-10-27
Title:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014, s. 118-129. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3831-2
Nr:
2168292895
chapter in conference materials
16

Author:
Title:
Druga europejska konferencja na temat analizy danych
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 3 (60), s. 32. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291151
varia
See main document
17

Author:
Title:
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych = About a Model Identifying the k Most Suspicious Records in an Accounting Data Set in the Process of Financial Fraud Detection
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291049
article
18

Author:
Conference:
18th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-28
Title:
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law
Source:
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 269-276. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-612-0
Nr:
2168263326
chapter in conference materials
See main document
19

Author:
Title:
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA2013, s. 1[14]-11[24] - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290825
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Some Remarks about the Benford's Distribution = Kilka uwag o rozkładzie Benforda
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA2012, s. [16-26]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272128
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA2012, s. [27-34]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272130
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Title:
Some Remarks about Benford's Distribution
Source:
Mathematical Economics. - nr 8(15) (2012) , s. 5-15. - summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292735
article
23

Author:
Title:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-225-3504-5
Nr:
2168295579
varia
24

Title:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts
Materiały przygotował:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
46 s.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166564690
conference materials
25

Author:
Title:
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA2011, s. 1[21]-9[29]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261488
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees
Source:
Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku / red. O.O. Drugov - L'vìv: Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, 2010, s. 431-433 - Bibliogr.
Nr:
2161924620
chapter in conference materials
27

Author:
Title:
Metody wykrywania oszustw finansowych
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / kier. tematu: Józef POCIECHA2010, s. 1[30]-11[40] - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249060
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych
Source:
Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 244-254 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-609-9
Nr:
2165654563
chapter in monograph
1
Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej = Analysis Of Indications for Selected Measures used in Assessing Data Conformity to Benfordʼs Law - the First Significant Digit Case / Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 9-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/64915. - ISSN 1899-3192
2
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Sabina AUGUSTYN // W: Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano, Maurizio Vichi. - Cham : Springer, 2018. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=TWZNDwAAQBAJ&pg=PA163&lpg=PA163&dq=Classification,+(Big)+Data+Analysis+and+Statistical+Learning+Pawe%C5%82ek&source=bl&ots=IaEc2e8Zs-&sig=wgVNzM2dxmt-zsToxO80A2ykRd8&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiamOvymd3ZAhXkDsAKHZpuAP0Q6AEIMzAB#v=onepage&q=Classification%2C%20(Big)%20Data%20Analysis%20and%20Statistical%20Learning%20Pawe%C5%82ek&f=false
3
Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów = Assessment of Suitability of Financial Indicators for Enterprises' Bankruptcy Prediction Depending on the Size of an Enterprise / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 191-199. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication. - ISSN 1899-3192
4
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS / Mateusz BARYŁA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
5
Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie = The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies from Media Sector Listed on The Warsaw Stock Exchange / Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 29). - nr 469 (2017), s. 11-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37060/Baryla_Analiza_Rozkladu_Pierwszej_Cyfry_Znaczacej_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
6
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184. - ISSN 2363-9881
7
Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 369-382. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
8
Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction / Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 345-355. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
9
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 26). - nr 426 (2016), s. 148-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
10
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique / Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 236-245. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810. - ISSN 1899-3192
11
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Sabina AUGUSTYN // W: Book of Abstracts [on-line] / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano. - Cagliari : Cuec Editrice, 2015. - S. 506-509. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8467-749-9. - Pełny tekst: http://convegni.unica.it/cladag2015/files/2015/10/Cladag2015_BoA_final.pdf
12
Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce / Mateusz BARYŁA // W: Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 101-134. - ISBN 978-83-62511-29-7. - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf
13
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom / Mateusz BARYŁA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [60]-[72]. - Summ. - Bibliogr.
14
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
15
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom / Mateusz BARYŁA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2014. - S. 118-129. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3831-2
16
Druga europejska konferencja na temat analizy danych / Mateusz BARYŁA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 32. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
17
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych = About a Model Identifying the k Most Suspicious Records in an Accounting Data Set in the Process of Financial Fraud Detection / Mateusz BARYŁA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 11-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158921&from=publication. - ISSN 2083-8611
18
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law / Mateusz BARYŁA // W: Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2013. - S. 269-276. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-612-0
19
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[14]-11[24]. - Bibliogr.
20
Some Remarks about the Benford's Distribution = Kilka uwag o rozkładzie Benforda / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [16-26]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
21
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [27-34]. - Summ. - Bibliogr.
22
Some Remarks about Benford's Distribution / Mateusz BARYŁA // Mathematical Economics. - nr 8(15) (2012), s. 5-15. - summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=229. - ISSN 1733-9707
23
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Mateusz BARYŁA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-225-3504-5
24
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2011. - 46 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-520-3
25
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2011), s. 1[21]-9[29]. - Summ. - Bibliogr.
26
Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees / Mateusz BARYŁA // W: Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku / red. O.O. Drugov. - L'vìv : Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, 2010. - S. 431-433. - Bibliogr.
27
Metody wykrywania oszustw finansowych / Mateusz BARYŁA // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4]. Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2010), s. 1[30]-11[40]. - Bibliogr.
28
Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych / Mateusz BARYŁA // W: Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 244-254. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-609-9
1
Baryła M., (2018), Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 9-18; http://www.dbc.wroc.pl/publication/64915
2
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., (2018), Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience. [W:] Mola F., Conversano C., Vichi M. (red.), Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 163-172.
3
Pawełek B., Pociecha J., Baryła M., (2018), Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 191-199; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication
4
Baryła M., (2017), XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
5
Baryła M., (2017), Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 469, s. 11-20; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37060/Baryla_Analiza_Rozkladu_Pierwszej_Cyfry_Znaczacej_2017.pdf
6
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2017), Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction, "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 2, no. 2, s. 177-193; http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184
7
Pawełek B., Pociecha J., Baryła M., (2016), Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 369-382.
8
Baryła M., Pawełek B., Pociecha J., (2016), Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 345-355.
9
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2016), Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426, s. 148-156; http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf
10
Pociecha J., Baryła M., Pawełek B., (2015), Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 236-245; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810
11
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., (2015), Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience. [W:] Mola F., Conversano C. (red.), Book of Abstracts [on-line], Cagliari : Cuec Editrice, s. 506-509.
12
Baryła M., (2014), Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. [W:] Pociecha J. (red.), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 101-134.
13
Baryła M., (2014), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [60]-[72].
14
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., (2014), Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [95]-[104].
15
Baryła M., (2014), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 118-129.
16
Baryła M., (2014), Druga europejska konferencja na temat analizy danych, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 32; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
17
Baryła M., (2014), O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 11-19; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158921&from=publication
18
Baryła M., (2013), Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 269-276.
19
Baryła M., (2013), O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[14]-11[24].
20
Baryła M., (2012), Some Remarks about the Benford's Distribution. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [16-26].
21
Baryła M., (2012), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [27-34].
22
Baryła M., (2012), Some Remarks about Benford's Distribution, "Mathematical Economics", nr 8(15), s. 5-15; http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=229
23
Baryła M., (2012), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts, Bratislava : Vydavatel\'stvo Ekonóm, s. 19.
24
Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), (2011), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications: Cracow, April 14-16, 2011: the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, 46 s.
25
Baryła M., (2011), Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego, s. 1[21]-9[29].
26
Baryła M., (2010), Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees. [W:] Drugov O. (red.), Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku, L'vìv : Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, s. 431-433.
27
Baryła M., (2010), Metody wykrywania oszustw finansowych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian, s. 1[30]-11[40].
28
Baryła M., (2010), Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 244-254.
1
@article{UEK:2168327525,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "9-18",
year = "2018",
issn = "1505-9332",
}
2
@inbook{UEK:2168323363,
author = "Pociecha Józef and Pawełek Barbara and Baryła Mateusz and Augustyn Sabina",
title = "Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience",
booktitle = "Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning",
pages = "163-172",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3",
}
3
@article{UEK:2168327283,
author = "Pawełek Barbara and Pociecha Józef and Baryła Mateusz",
title = "Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "191-199",
year = "2018",
issn = "1505-9332",
}
4
@misc{UEK:2168322283,
author = "Baryła Mateusz",
title = "XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "34-35",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168316801,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "469",
pages = "11-20",
year = "2017",
issn = "1505-9332",
}
6
@article{UEK:2168318169,
author = "Pawełek Barbara and Pociecha Józef and Kostrzewska Jadwiga and Baryła Mateusz and Lipieta Artur",
title = "Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction",
journal = "Archives of Data Science, Series A",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "177-193",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168307815,
author = "Pawełek Barbara and Pociecha Józef and Baryła Mateusz",
title = "Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "369-382",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
8
@inbook{UEK:2168307813,
author = "Baryła Mateusz and Pawełek Barbara and Pociecha Józef",
title = "Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "345-355",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
9
@article{UEK:2168307785,
author = "Pawełek Barbara and Pociecha Józef and Kostrzewska Jadwiga and Baryła Mateusz and Lipieta Artur",
title = "Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "426",
pages = "148-156",
adress = "",
year = "2016",
issn = "1505-9332",
}
10
@article{UEK:2168296821,
author = "Pociecha Józef and Baryła Mateusz and Pawełek Barbara",
title = "Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "384",
pages = "236-245",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1505-9332",
}
11
@misc{UEK:2168299883,
author = "Pociecha Józef and Pawełek Barbara and Baryła Mateusz and Augustyn Sabina",
title = "Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience",
booktitle = "Book of Abstracts",
pages = "506-509",
adress = "Cagliari",
publisher = "Cuec Editrice",
year = "2015",
isbn = "978-88-8467-749-9",
}
12
@inbook{UEK:2168290991,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce",
booktitle = "Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej",
pages = "101-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-29-7",
}
13
@unpublished{UEK:2168301487,
author = "Baryła Mateusz",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[60]-[72]",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168301493,
author = "Pociecha Józef and Pawełek Barbara and Baryła Mateusz",
title = "Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[95]-[104]",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168292895,
author = "Baryła Mateusz",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "118-129",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2014",
isbn = "978-80-225-3831-2",
}
16
@misc{UEK:2168291151,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Druga europejska konferencja na temat analizy danych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "32",
year = "2014",
}
17
@article{UEK:2168291049,
author = "Baryła Mateusz",
title = "O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "11-19",
adress = "",
year = "2014",
}
18
@inbook{UEK:2168263326,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law",
booktitle = "Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "269-276",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-612-0",
}
19
@unpublished{UEK:2168290825,
author = "Baryła Mateusz",
title = "O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[14]-11[24]",
year = "2013",
}
20
@unpublished{UEK:2168272128,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Some Remarks about the Benford's Distribution",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[16-26]",
year = "2012",
}
21
@unpublished{UEK:2168272130,
author = "Baryła Mateusz",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[27-34]",
year = "2012",
}
22
@article{UEK:2168292735,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Some Remarks about Benford's Distribution",
journal = "Mathematical Economics",
number = "8(15)",
pages = "5-15",
year = "2012",
}
23
@misc{UEK:2168295579,
author = "Baryła Mateusz",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts",
pages = "19",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3504-5",
}
24
@book{UEK:2166564690,
title = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
25
@unpublished{UEK:2168261488,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego",
pages = "1[21]-9[29]",
year = "2011",
}
26
@inbook{UEK:2161924620,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees",
booktitle = "Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku",
pages = "431-433",
adress = "L'vìv",
publisher = "Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U",
year = "2010",
}
27
@unpublished{UEK:2168249060,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Metody wykrywania oszustw finansowych",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian",
pages = "1[30]-11[40]",
year = "2010",
}
28
@inbook{UEK:2165654563,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych",
booktitle = "Badania ekonometryczne w teorii i praktyce",
pages = "244-254",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-609-9",
}