Publications of the selected author

1

Title:
Siła synergii w innowacjach otwartych
Source:
Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru / red. nauk. Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2019, s. 161-170. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7493-093-2
Nr:
2168338349
chapter in monograph
2

Title:
The Term and the Essence of Value
Source:
Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / ed. Marek Jabłoński - New York: Nova Science Publishers, 2019, s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business Issues, Competition and Entrepreneurship)
Research program:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
Nr:
2168331575
chapter in monograph
3

Title:
Research-oriented Value as the Imperative of Strategic Management
Source:
Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / ed. Marek Jabłoński - New York: Nova Science Publishers, 2019, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business Issues, Competition and Entrepreneurship)
ISBN:
978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
Nr:
2168331591
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Więzi relacyjne uczelni z biznesem = University Business Relationship Ties
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019
Physical description:
205, [1] s.: il.; 25 cm
Series:
(Rozprawy, Monografie Akademii Górniczej-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie = Dissertations Monographies ; 360)
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-66016-89-7
Nr:
2168333833
monograph
5

Title:
The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise = Rola menedżera w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w kontekście projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (2019) , s. 59-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168334089
article
6

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów [dokument elektroniczny]
Redaktor:
, Kowalik Wojciech
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
90 s.: il.
Series:
(Project Management Review ; nr 1)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-49-3
Nr:
2168334445
monograph
7

Title:
Innowacyjne przedsiębiorstwo
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo / red. nauk. Zbigniew J. Makieła, Magdalena M. Stuss - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 197-230
Research program:
Niniejszy rozdział w monografii powstał w związku z realizacją badań statutowych w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw i w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w związku z realizacją prac naukowo-badawczych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ISBN:
978-83-812-8551-3 ; 978-83-812-8552-0
Nr:
2168325195
chapter in monograph
8

Title:
Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study
Source:
Innovation Processes in the Social Space of the Organization / eds. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Zdzisława Dacko-Pikiewicz - New York: Nova Science Publishers, 2018, s. 93-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-53613-516-9 ; 978-1-53613-517-6
Nr:
2168326463
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Uwarunkowania procesu oceny pracowniczej
Source:
Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja / red nauk. Patrycja Zwiech - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018, s. 105-117. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Seria "Gospodarka i Organizacja" ; z. nr 3)
ISBN:
978-83-7867-786-4
Nr:
2168330461
chapter in monograph
10

Author:
Title:
The Impact of Promoting Science on Increasing Interest in Business Collaboration
Source:
Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 293-300. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed within funds allocated to the University of Economics Faculty of Management as part of a grant for maintaining research potential
ISBN:
978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
Nr:
2168331897
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Education of Entrepreneurship or Entrepreneurial Education?
Source:
Journal of Entrepreneurship & Innovation. - Y. 10, iss. 10 (2018) , s. 30-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332275
article
12

Author:
Conference:
5th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2018), Kragujevac, Serbia, od 2018-11-09 do 2018-11-10
Title:
University Business Cooperation in Terms Of Stakeholders
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management / ed. by Verica Babić - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2018, s. 81-88. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-86-6091-083-9
Access mode:
Nr:
2168330747
chapter in conference materials
13

Title:
Innowacje otwarte w MSP = Open Innovations in SMEs
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 2 (2018) , s. 71-85. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326495
article
14

Title:
Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku = Management for the Sustainable and Long-lasting Development - a Metaparadigm of the Management Sciences in the 21st Century
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2018) , s. 28-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327621
article
15

Author:
Title:
Competitiveness of a University in a Knowledgebased Economy
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 53-61 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Labor Resources Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331729
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Commercialization Potential at the Entrepreneurial University
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 105-111 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Labor Resources Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Nr:
2168322341
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Paradigm of Management Universality in the Context of Competencies
Source:
Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 49-58. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
Nr:
2168315601
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Baaken Thomas , Meerman Arno , Kusio Tomasz , Davey Todd , Orazbayeva Balzhan , Galán-Muros Victoria , Troutt María Paula , Melonari Mihai
Title:
The State of Polish University-Business Cooperation : the Business Perspective
Publisher address:
Münster: Science-to-Business Marketing Research Centre, 2017
Physical description:
28 s.: il.; 30 cm
Series:
(Country Reports 2017)
Notes:
This report is also part of the Global University-Business Monitor initiative, a global study into university engagement and cooperation between university and business.,
Access mode:
Nr:
2168328475
report
19

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej = Academic Social Responsibility [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2017) , s. 285-297. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321087
article
20

Author:
Title:
Podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na rynek pracy = Improving Entrepreneurial Competences before Entering Labour Market
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017) , s. 403-412. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316911
article
See main document
21

Author:
Title:
Ocena procesu rekrutacji w MSP z perspektywy pracownika - wyniki badań
Source:
Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017, s. 7-21. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Seria "Gospodarka i Organizacja" ; z. 1)
ISBN:
978-83-7867-736-9
Nr:
2168320535
chapter in monograph
22

Conference:
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects", Kijów, Ukraina, od 2017-05-23 do 2017-05-24
Title:
Academic Companies - Issues on Setting Up and Operating
Source:
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / ed. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017, s. 32-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-818-1
Access mode:
Nr:
2168314583
chapter in conference materials
23

Title:
Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny
Source:
Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / red. nauk. Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 195-210 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8030-150-4
Nr:
2168314601
chapter in monograph
24

Title:
Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością
Source:
Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy / red. nauk. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017, s. 40-49 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r.
ISBN:
978-83-65179-93-7
Nr:
2168318369
chapter in monograph
25

Author:
Title:
Międzynarodowa konferencja w Kragujevcu Contemporary Issues on Economics, Business and Management
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 16-17. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322491
varia
26

Author:
Baaken Thomas , Meerman Arno , Kusio Tomasz , Davey Todd , Orazbayeva Balzhan , Galán-Muros Victoria , Troutt María Paula , Melonari Mihai
Title:
The State of Polish University-Business Cooperation : the University Perspective
Publisher address:
Münster: Science-to-Business Marketing Research Centre, 2017
Physical description:
40 s.: il.; 30 cm
Series:
(Country Reports 2017)
Notes:
This report is also part of the Global University-Business Monitor initiative, a global study into university engagement and cooperation between university and business.,
Access mode:
Nr:
2168328473
report
27

Title:
Zasoby ludzkie w kontekście innowacji = Human Resources in the Context of Innovation [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2017) , s. 89-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168317025
article
28

Title:
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne = The Impact of Internationalization on Social Innovation
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314715
article
29

Title:
Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP = Determinants of SME Innovation Development
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (173) (2016) , s. 11-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309707
article
30

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami materialnymi uczelni
Source:
Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016, s. 46-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4252-6 ; 978-83-233-9605-5
Nr:
2168313485
chapter in monograph
31

Author:
Title:
Wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności uczelni w warunkach globalizacji i inteligentnej specjalizacji regionów = Challenges of University Entrepreneurship and Innovativeness in Globalization and Smart Specialization Conditions
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 201-208. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308229
article
See main document
32

Title:
Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami = Increasing the Competence Resources of Enterprises through the Cooperation with Universities
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308151
article
33

Conference:
4rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2016), Kragujevac, Serbia, od 2016-11-09 do 2016-11-11
Title:
University Education in the Era of Modern Challenges vs Employers Demands - the Case Study of Poland
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management : Conference Proceedings / ed. by Vesna Stojanović Aleksić - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2016, s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-86-6091-070-9
Access mode:
Nr:
2168312749
chapter in conference materials
34

Author:
Title:
Human Capital Management in a Non-profit Organization
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 161-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310751
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Cooperation with Business Practice in University Teaching Process
Source:
Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 179-189 - Bibliogr.. - Summ.
ISBN:
978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6
Nr:
2168301307
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
350 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-328
Nr:
2168309417
doctoral dissertation
37

Author:
Kusio Tomasz , Zelek Sylwia
Title:
Preparation to Operate the Centre for Education in Mathematics and Chemistry Business as a Result of Academic Initiatives at UJ and CUE
Source:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 163-174. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Access mode:
Nr:
2168299533
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The project has been funded with support from the European Commission, project Leonardo da Vinci, Number 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Access mode:
Nr:
2168299431
monograph
See related chapters
39

Title:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The project has been funded with support from the European Commission, project Leonardo da Vinci, Number 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Access mode:
Nr:
2168299349
monograph
40

Author:
Title:
Aspekty finansowe w programie HORYZONT 2020 - wynagrodzenia
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 4 (65), s. 19. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168295495
varia
See main document
41

Title:
Change Management in an International Partnership on the Example of EU Projects - a Case Study of Cracow University of Economics
Source:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168297219
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
Potrzeba komercjalizacji badań naukowych
Source:
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 203-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9
Access mode:
Nr:
2168297789
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 16-17. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291577
unreviewed article
See main document
44

Author:
Title:
Fundusze strukturalne 2014-2020 na naukę : (komponent regionalny)
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015) , s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168295503
unreviewed article
See main document
45

Author:
Title:
Unfavorable Female Situation on a Labor Market & Women Entrepreneurship
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 181-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288853
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Nowe zasady w programie Horyzont 2020
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 54-55. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291303
unreviewed article
See main document
47

Author:
Title:
Poprawić konkurencyjność na rynku pracy : wywiad z panią Teresą Groch, uczestniczką projektu "Certyfikacja kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej, z terenów peryferyjnych"
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 5 (57), s. 43. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168281929
voice in discussion / interview
See main document
48

Author:
Davey Todd , Galán-Muros Victoria , Meerman Arno , Kusio Tomasz
Title:
The State of University-Business Cooperation in Poland
Publisher address:
Münster: Science-to-Business Marketing Research Centre, 2013
Physical description:
III, 27 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-94-91901-00-3
Nr:
2168319881
report
49

Title:
Finansowanie badań naukowych
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 45-46
Opracował:
Access mode:
Nr:
2168280143
varia
See main document
50

Author:
Title:
Zarządzanie przedsiębiorczością akademicką
Source:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012, s. 74-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61746-90-4
Access mode:
Nr:
2168334093
chapter in book
51

Author:
Title:
Zarządzanie projektem wdrożeniowym w warunkach globalizacji = Project Management in a Global Environment
Source:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 357-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-86-0
Nr:
2168248430
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Role of the Transfer of International Knowledge in the Development of Contemporary Economy
Source:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 301-310 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237408
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Halik Janusz , Kusio Tomasz , Makowiec Marek
Title:
Poradnik Spin-Promotor : przedsiębiorczość akademicka w praktyce
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012
Physical description:
70, [1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-614417-1-7
Access mode:
Nr:
2168289263
book
54

Title:
Theory and Practice of Education Managers for Non-profit Organizations
Source:
Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012, s. 449-464. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
Nr:
2168247278
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Davey Todd , Deery Michael , Winters Clive , van der Sijde Peter , Kusio Tomasz , Sedano Silvia Rodríguez
Title:
30 Good Practice Case Studies in University-Business Cooperation [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Davey Todd
, Baaken Thomas
, Deery Michael
, Galán-Muros Victoria
Publisher address:
Münster: Science-to-Business Marketing Research Centre, 2011
Physical description:
185 s.: il.
ISBN:
978-92-79-23168-1
Access mode:
Nr:
2168331273
report
56

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem, kontrola finansowa oraz badanie przydatności ekonomicznej projektów
Source:
Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011, s. 119-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930818-5-1
Nr:
2168308453
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Komercjalizacja wyników badań naukowych
Source:
Z innowacją w biznes / [red. wyd. Tomasz Charnas] - Kraków: Infor Training, 2010, s. 39-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931003-0-9
Nr:
2165355991
chapter in conference materials
58

Author:
Vasiliadis Anastasios , Christodoulopoulou Georgia D. , Leontaraki Ioanna C. , Kusio Tomasz
Title:
Social Economy, Entrepreneurship and Certification in the Context of the EQF = Ekonomia społeczna, przedsiębiorczość oraz certyfikacja w kontekście europejskich ram kwalifikacji
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 4 (7) (2010) , s. 89-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51654
article
See main document
59

Title:
The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects
Source:
Post-globalization Era? New Visions and New Challenges / ed. by Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska - Siedlce: Publishing House of University of Podlasie, 2010, s. 225-248
ISBN:
978-83-7051-593-5
Nr:
2165687497
chapter in monograph
60

Title:
Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy
Source:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 59-83. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701180
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu = The Directions of Universities' Development vs. Expectations of Business Sector
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009) , s. 169-177. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161827748
article
See main document
62

Title:
Nauka i Gospodarka
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 5 (30), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275053
varia
See main document
63

Title:
Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy = The Role of Social Entrepreneurship in Functioning of the Knowledge Based Organization
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009) , s. 158-168. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161824960
article
See main document
64

Title:
Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim / red. Krzysztof Grysa - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, 2009, s. 29-36. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165932573
chapter in conference materials
65

Title:
Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives
Source:
Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska - Siedlce: University of Podlasie, 2009, s. 119-126
ISBN:
978-83-7051-551-5
Nr:
2165919784
chapter in monograph
66

Author:
Title:
Innowacyjność i transfer wiedzy a dywersyfikacja źródeł finansowania w sektorze nauki = Innovation and Transfer of Knowledge Versus Diversification of Funding Sources in Science
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 3 (2009) , s. 274-282. - ISBN 978-83-89274-45-8 - Bibliogr.
Nr:
2165820406
article
See main document
67

Author:
Title:
Wpływ nowoczesnej edukacji na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów = Modern Education Influence on Entrepreneurial Attitudes Among Students
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa] - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008, s. 187-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2161837534
chapter in monograph
68

Title:
Creating Entrepreneurial Attitudes Among Students and Young Graduates : Training and Counseling on Running E-Company
Source:
Mikro e-firma - s.n.: s.l., 2007, s. 5-12. - [Publikacja jest wynikiem realizacji projektu pt. "Szkolenie i doradztwo z zakresu prowadzenia e-firmy" realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", Kraków 2007]
Nr:
2165913924
chapter in book
69

Author:
Title:
Fundusze europejskie dla nauki
Source:
Kurier UEK2007. - nr 8 (16), s. 18-19
Nr:
2168274437
varia
1
Siła synergii w innowacjach otwartych / Ryszard Borowiecki, Tomasz KUSIO, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru / red. nauk. Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2019. - S. 161-170. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7493-093-2
2
The Term and the Essence of Value / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Tomasz KUSIO // W: Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / ed. Marek Jabłoński. - New York : Nova Science Publishers, 2019. - (Business Issues, Competition and Entrepreneurship). - S. 45-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
3
Research-oriented Value as the Imperative of Strategic Management / Ryszard Borowiecki, Tomasz KUSIO, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / ed. Marek Jabłoński. - New York : Nova Science Publishers, 2019. - (Business Issues, Competition and Entrepreneurship). - S. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
4
Więzi relacyjne uczelni z biznesem = University Business Relationship Ties / Tomasz KUSIO. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019. - 205, [1] s. : il. ; 25 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - (Rozprawy, Monografie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, ISSN 0867-6631 ; 360). - ISBN 978-83-66016-89-7
5
The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise = Rola menedżera w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w kontekście projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie / RYSZARD Borowiecki, TOMASZ KUSIO, BARBARA SIUTA-TOKARSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (2019), s. 59-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019_1_184/borowiecki-kusio-siuta-tokarska-the-role-of-a-manager-in-managing-intellectual-capital-in-the-context-.pdf. - ISSN 0137-5466
6
Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów [on-line] / red. nauk. Tomasz KUSIO, Mariusz SOŁTYSIK, Wojciech Kowalik. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 90 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - (Project Management Review ; nr 1). - ISBN 978-83-65907-49-3
7
Innowacyjne przedsiębiorstwo / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo / red. nauk. Zbigniew J. Makieła, Magdalena M. Stuss. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - S. 197-230. - ISBN 978-83-812-8551-3 ; 978-83-812-8552-0
8
Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA and Tomasz KUSIO // W: Innovation Processes in the Social Space of the Organization / eds. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Zdzisława Dacko-Pikiewicz. - New York : Nova Science Publishers, 2018. - S. 93-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-53613-516-9 ; 978-1-53613-517-6
9
Uwarunkowania procesu oceny pracowniczej / Tomasz KUSIO // W: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja / red nauk. Patrycja Zwiech. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018. - (Seria "Gospodarka i Organizacja" ; z. nr 3). - S. 105-117. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7867-786-4
10
The Impact of Promoting Science on Increasing Interest in Business Collaboration / Tomasz KUSIO // W: Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 293-300. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
11
Education of Entrepreneurship or Entrepreneurial Education? / Tomasz KUSIO // Journal of Entrepreneurship & Innovation. - Y. 10, iss. 10 (2018), s. 30-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1314-0167
12
University Business Cooperation in Terms Of Stakeholders / Tomasz KUSIO // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management / ed. by Verica Babić. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2018. - S. 81-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-083-9. - Pełny tekst: http://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202018.pdf
13
Innowacje otwarte w MSP = Open Innovations in SMEs / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 2 (2018), s. 71-85. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14308.pdf. - ISSN 2450-7733
14
Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku = Management for the Sustainable and Long-lasting Development - a Metaparadigm of the Management Sciences in the 21st Century / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Tomasz KUSIO // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2018), s. 28-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2018/ekonomika-i-organizacja-przedsi%C4%99biorstwa-12-2017-737-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
15
Competitiveness of a University in a Knowledgebased Economy / Tomasz KUSIO // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 53-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
16
Commercialization Potential at the Entrepreneurial University / Tomasz KUSIO // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 105-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
17
Paradigm of Management Universality in the Context of Competencies / Tomasz KUSIO // W: Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 49-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
18
The State of Polish University-Business Cooperation : the Business Perspective / Thomas Baaken, Arno Meerman, Tomasz KUSIO, Todd Davey, Balzhan Orazbayeva, Victoria Galán-Muros, María Paula Troutt, Mihai Melonari. - Münster : Science-to-Business Marketing Research Centre, 2017. - 28 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - This report is part of the DG Education and Culture study on the University-Business Cooperation in Europe: drivers, challenges and opportunities in Europe EAC/10/2015. - This report is also part of the Global University-Business Monitor initiative, a global study into university engagement and cooperation between university and business. - (Country Reports 2017). - Pełny tekst: https://ub-cooperation.eu/index/polandbus
19
Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej = Academic Social Responsibility / Tomasz KUSIO // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2017), s. 285-297. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
20
Podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na rynek pracy = Improving Entrepreneurial Competences before Entering Labour Market / Tomasz KUSIO // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017), s. 403-412. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/125188/tekst%2027%20Kusio.pdf. - ISSN 1898-5084
21
Ocena procesu rekrutacji w MSP z perspektywy pracownika - wyniki badań / Tomasz KUSIO // W: Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017. - (Seria "Gospodarka i Organizacja" ; z. 1). - S. 7-21. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7867-736-9
22
Academic Companies - Issues on Setting Up and Operating / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO // W: Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / ed. Anatolii Mazaraki. - Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, 2017. - S. 32-44. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-818-1. - Pełny tekst: https://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/27bb24b456cccfa589ffce7e86337bd1.pdf
23
Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO // W: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / red. nauk. Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017. - S. 195-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-150-4
24
Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Tomasz KUSIO // W: Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy / red. nauk. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2017. - S. 40-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65179-93-7
25
Międzynarodowa konferencja w Kragujevcu Contemporary Issues on Economics, Business and Management / Tomasz KUSIO // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 16-17. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
26
The State of Polish University-Business Cooperation : the University Perspective / Thomas Baaken, Arno Meerman, Tomasz KUSIO, Todd Davey, Balzhan Orazbayeva, Victoria Galán-Muros, María Paula Troutt, Mihai Melonari. - Münster : Science-to-Business Marketing Research Centre, 2017. - 40 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - This report is part of the DG Education and Culture study on the University-Business Cooperation in Europe: drivers, challenges and opportunities in Europe EAC/10/2015. - This report is also part of the Global University-Business Monitor initiative, a global study into university engagement and cooperation between university and business. - (Country Reports 2017). - Pełny tekst: https://ub-cooperation.eu/index/polandhei
27
Zasoby ludzkie w kontekście innowacji = Human Resources in the Context of Innovation / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2017), s. 89-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF. - ISSN 1231-7853
28
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne = The Impact of Internationalization on Social Innovation / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017), s. 131-140. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/6127/23053.pdf. - ISSN 2450-7733
29
Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP = Determinants of SME Innovation Development / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (173) (2016), s. 11-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_3_(173).pdf. - ISSN 0137-5466
30
Zarządzanie zasobami materialnymi uczelni / Tomasz KUSIO // W: Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - S. 46-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4252-6 ; 978-83-233-9605-5
31
Wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności uczelni w warunkach globalizacji i inteligentnej specjalizacji regionów = Challenges of University Entrepreneurship and Innovativeness in Globalization and Smart Specialization Conditions / Tomasz KUSIO // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 201-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
32
Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami = Increasing the Competence Resources of Enterprises through the Cooperation with Universities / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016), s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_6.pdf. - ISSN 2084-5189
33
University Education in the Era of Modern Challenges vs Employers Demands - the Case Study of Poland / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management : Conference Proceedings / ed. by Vesna Stojanović Aleksić. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2016. - S. 307-317. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-070-9. - Pełny tekst: http://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2016%20Proceedings.pdf
34
Human Capital Management in a Non-profit Organization / Tomasz KUSIO // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 161-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
35
Cooperation with Business Practice in University Teaching Process / Tomasz KUSIO // W: Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 179-189. - Bibliogr. - Summ. - ISBN 978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6
36
Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności / Tomasz KUSIO ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI ; Promotor pomocniczy: Marek DZIURA. - Kraków, 2015. - 350 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003189
37
Preparation to Operate the Centre for Education in Mathematics and Chemistry Business as a Result of Academic Initiatives at UJ and CUE / Tomasz KUSIO, Sylwia Zelek // W: Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 163-174. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf
38
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Cracow : Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf
39
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
40
Aspekty finansowe w programie HORYZONT 2020 - wynagrodzenia / Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 19. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
41
Change Management in an International Partnership on the Example of EU Projects - a Case Study of Cracow University of Economics / Janusz TECZKE, Tomasz KUSIO // W: Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA. - Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, 2015. - S. 39-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
42
Potrzeba komercjalizacji badań naukowych / Tomasz KUSIO // W: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 203-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf
43
Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia / Marek MAKOWIEC, Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 16-17. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
44
Fundusze strukturalne 2014-2020 na naukę : (komponent regionalny) / Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
45
Unfavorable Female Situation on a Labor Market & Women Entrepreneurship / Tomasz KUSIO // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 181-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
46
Nowe zasady w programie Horyzont 2020 / Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 54-55. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
47
Poprawić konkurencyjność na rynku pracy : wywiad z panią Teresą Groch, uczestniczką projektu "Certyfikacja kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej, z terenów peryferyjnych" / Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
48
The State of University-Business Cooperation in Poland / Todd Davey, Victoria Galán-Muros, Arno Meerman, Tomasz KUSIO. - Münster : Science-to-Business Marketing Research Centre, 2013. - III, 27 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-94-91901-00-3
49
Finansowanie badań naukowych / Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 45-46. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
50
Zarządzanie przedsiębiorczością akademicką / Tomasz KUSIO // W: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012. - S. 74-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61746-90-4
51
Zarządzanie projektem wdrożeniowym w warunkach globalizacji = Project Management in a Global Environment / Tomasz KUSIO // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 357-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-86-0
52
Role of the Transfer of International Knowledge in the Development of Contemporary Economy / Tomasz KUSIO // W: Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 301-310. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-76-1
53
Poradnik Spin-Promotor : przedsiębiorczość akademicka w praktyce / Janusz Halik, Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - 70, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-614417-1-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Poradnik spin promotor._pdf
54
Theory and Practice of Education Managers for Non-profit Organizations / Janusz TECZKE, Tomasz KUSIO // W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva. - Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012. - S. 449-464. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
55
30 Good Practice Case Studies in University-Business Cooperation [on-line] / Todd Davey, Michael Deery, Clive Winters, Peter van der Sijde, Tomasz KUSIO, Silvia Rodríguez Sedano ; eds. Todd Davey, Thomas Baaken, Michael Deery, Victoria Galán-Muros. - Münster : Science-to-Business Marketing Research Centre, 2011. - 185 s. : il. - ISBN 978-92-79-23168-1. - Pełny tekst: https://ub-cooperation.eu/pdf/casestudies.pdf
56
Zarządzanie ryzykiem, kontrola finansowa oraz badanie przydatności ekonomicznej projektów / Tomasz KUSIO // W: Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał. - Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011. - S. 119-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930818-5-1
57
Komercjalizacja wyników badań naukowych / Tomasz KUSIO // W: Z innowacją w biznes : materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej / [red. wyd. Tomasz Charnas]. - Kraków : Infor Training, 2010. - S. 39-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931003-0-9
58
Social Economy, Entrepreneurship and Certification in the Context of the EQF = Ekonomia społeczna, przedsiębiorczość oraz certyfikacja w kontekście europejskich ram kwalifikacji / Anastasios Vasiliadis, Georgia D. Christodoulopoulou, Ioanna C. Leontaraki, Tomasz KUSIO // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 4 (7) (2010), s. 89-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
59
The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Post-globalization Era? New Visions and New Challenges : the Characteristics of the New Framework and the Outlook ; Selected Problems / ed. by Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska. - Siedlce : Publishing House of University of Podlasie, 2010. - S. 225-248. - ISBN 978-83-7051-593-5
60
Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 59-83. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
61
Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu = The Directions of Universities' Development vs. Expectations of Business Sector / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 169-177. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
62
Nauka i Gospodarka / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
63
Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy = The Role of Social Entrepreneurship in Functioning of the Knowledge Based Organization / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 158-168. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
64
Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim / red. Krzysztof Grysa. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, 2009. - S. 29-36. - Streszcz. - Bibliogr.
65
Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska. - Siedlce : University of Podlasie, 2009. - S. 119-126. - ISBN 978-83-7051-551-5
66
Innowacyjność i transfer wiedzy a dywersyfikacja źródeł finansowania w sektorze nauki = Innovation and Transfer of Knowledge Versus Diversification of Funding Sources in Science / Tomasz KUSIO // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 3 (2009), s. 274-282. - Streszcz., summ.. - ISBN 978-83-89274-45-8. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
67
Wpływ nowoczesnej edukacji na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów = Modern Education Influence on Entrepreneurial Attitudes Among Students / Tomasz KUSIO // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 187-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
68
Creating Entrepreneurial Attitudes Among Students and Young Graduates : Training and Counseling on Running E-Company / Janusz TECZKE, Tomasz KUSIO // W: Mikro e-firma : wspieranie przedsiębiorczości akademickiej. - s.n. : s.l., 2007. - S. 5-12. - [Publikacja jest wynikiem realizacji projektu pt. "Szkolenie i doradztwo z zakresu prowadzenia e-firmy" realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", Kraków 2007]
69
Fundusze europejskie dla nauki / Tomasz KUSIO // Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007), s. 18-19. - ISSN 1689-7757
1
Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2019), Siła synergii w innowacjach otwartych. [W:] Malara Z., Tutaj J. (red.), Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru, Wrocław : Politechnika Wrocławska, s. 161-170.
2
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., (2019), The Term and the Essence of Value. [W:] Jabłoński M. (red.), Strategic Value Management : a Dynamic Perspective, New York : Nova Science Publishers, s. 45-54.
3
Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2019), Research-oriented Value as the Imperative of Strategic Management. [W:] Jabłoński M. (red.), Strategic Value Management : a Dynamic Perspective, New York : Nova Science Publishers, s. 55-63.
4
Kusio T., (2019), Więzi relacyjne uczelni z biznesem, (Rozprawy, Monografie Akademii Górniczej-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 360), Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 205, [1] s.
5
Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2019), The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise, "Organizacja i Kierowanie", nr 1, s. 59-71; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019_1_184/borowiecki-kusio-siuta-tokarska-the-role-of-a-manager-in-managing-intellectual-capital-in-the-context-.pdf
6
Kusio T., Sołtysik M., Kowalik W. (red.), (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów, [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 90 s.
7
Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2018), Innowacyjne przedsiębiorstwo. [W:] Makieła , Stuss (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo, Warszawa : C.H. Beck, s. 197-230.
8
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., (2018), Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study. [W:] Szczepańska-Woszczyna K., Dacko-Pikiewicz Z. (red.), Innovation Processes in the Social Space of the Organization, New York : Nova Science Publishers, s. 93-121.
9
Kusio T., (2018), Uwarunkowania procesu oceny pracowniczej. [W:] Zwiech P. (red.), Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 105-117.
10
Kusio T., (2018), The Impact of Promoting Science on Increasing Interest in Business Collaboration. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 293-300.
11
Kusio T., (2018), Education of Entrepreneurship or Entrepreneurial Education?, "Journal of Entrepreneurship & Innovation", Y. 10, iss. 10, s. 30-36.
12
Kusio T., (2018), University Business Cooperation in Terms Of Stakeholders. [W:] Babić V. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 81-88.
13
Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2018), Innowacje otwarte w MSP, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 52, t. 2, s. 71-85; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14308.pdf
14
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., (2018), Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2, s. 28-43.
15
Kusio T., (2018), Competitiveness of a University in a Knowledgebased Economy. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 53-61.
16
Kusio T., (2017), Commercialization Potential at the Entrepreneurial University. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 105-111.
17
Kusio T., (2017), Paradigm of Management Universality in the Context of Competencies. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 49-58.
18
Baaken T., Meerman A., Kusio T., Davey T., Orazbayeva B., Galán-Muros V., Troutt M., Melonari M., (2017), The State of Polish University-Business Cooperation: the Business Perspective, Münster : Science-to-Business Marketing Research Centre, 28 s.
19
Kusio T., (2017), Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 285-297; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf
20
Kusio T., (2017), Podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na rynek pracy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 50(2), s. 403-412; http://www.ur.edu.pl/file/125188/tekst%2027%20Kusio.pdf
21
Kusio T., (2017), Ocena procesu rekrutacji w MSP z perspektywy pracownika - wyniki badań. [W:] Mazur-Wierzbicka E. (red.), Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 7-21.
22
Borowiecki R., Kusio T., (2017), Academic Companies - Issues on Setting Up and Operating. [W:] Mazaraki A. (red.), Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, s. 32-44.
23
Borowiecki R., Kusio T., (2017), Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny. [W:] Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, s. 195-210.
24
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., (2017), Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością. [W:] Grabowska M., Ślusarczyk B. (red.), Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy, Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 40-49.
25
Kusio T., (2017), Międzynarodowa konferencja w Kragujevcu Contemporary Issues on Economics, Business and Management, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 16-17; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
26
Baaken T., Meerman A., Kusio T., Davey T., Orazbayeva B., Galán-Muros V., Troutt M., Melonari M., (2017), The State of Polish University-Business Cooperation: the University Perspective, Münster : Science-to-Business Marketing Research Centre, 40 s.
27
Borowiecki R., Kusio T., (2017), Zasoby ludzkie w kontekście innowacji, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 89-96; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF
28
Borowiecki R., Kusio T., (2017), Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 48, t. 3, s. 131-140; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/6127/23053.pdf
29
Borowiecki R., Kusio T., (2016), Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (173), s. 11-24; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_3_(173).pdf
30
Kusio T., (2016), Zarządzanie zasobami materialnymi uczelni. [W:] Wawak T. (red.), Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 46-53.
31
Kusio T., (2016), Wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności uczelni w warunkach globalizacji i inteligentnej specjalizacji regionów, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 201-208.
32
Borowiecki R., Kusio T., (2016), Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 1, s. 71-90; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_6.pdf
33
Borowiecki R., Kusio T., (2016), University Education in the Era of Modern Challenges vs Employers Demands - the Case Study of Poland. [W:] Aleksić (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 307-317.
34
Kusio T., (2016), Human Capital Management in a Non-profit Organization. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 161-167.
35
Kusio T., (2015), Cooperation with Business Practice in University Teaching Process. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (red.), Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 179-189.
36
Kusio T., (2015), Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 350 k.
37
Kusio T., Zelek S., (2015), Preparation to Operate the Centre for Education in Mathematics and Chemistry Business as a Result of Academic Initiatives at UJ and CUE. [W:] Kusio T., Makowiec M. (red.), Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 163-174.
38
Kusio T., Makowiec M. (red.), (2015), Entrepreneurship Management: Functioning and Development of an Organization, Cracow : Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 226 s.
39
Makowiec M., Kusio T. (red.), (2015), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy: the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 222 s.
40
Kusio T., (2015), Aspekty finansowe w programie HORYZONT 2020 - wynagrodzenia, "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
41
Teczke J., Kusio T., (2015), Change Management in an International Partnership on the Example of EU Projects - a Case Study of Cracow University of Economics. [W:] Teczke J., Djakeli K., Buła P. (red.), Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7, Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, s. 39-50.
42
Kusio T., (2015), Potrzeba komercjalizacji badań naukowych. [W:] Mikuła B. (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 203-207.
43
Makowiec M., Makowski M., Kusio T., (2015), Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
44
Kusio T., (2015), Fundusze strukturalne 2014-2020 na naukę (komponent regionalny), "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
45
Kusio T., (2014), Unfavorable Female Situation on a Labor Market & Women Entrepreneurship. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 181-195.
46
Kusio T., (2014), Nowe zasady w programie Horyzont 2020, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 54-55; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
47
Kusio T., (2013), Poprawić konkurencyjność na rynku pracy : wywiad z panią Teresą Groch, uczestniczką projektu "Certyfikacja kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej, z terenów peryferyjnych", "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
48
Davey T., Galán-Muros V., Meerman A., Kusio T., (2013), The State of University-Business Cooperation in Poland, Münster : Science-to-Business Marketing Research Centre, III, 27 s.
49
Finansowanie badań naukowych, oprac. T. Kusio, (2013) "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 45-46; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
50
Kusio T., (2012), Zarządzanie przedsiębiorczością akademicką. [W:] Olesiński Z. (red.), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, s. 74-87.
51
Kusio T., (2012), Zarządzanie projektem wdrożeniowym w warunkach globalizacji. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 357-367.
52
Kusio T., (2012), Role of the Transfer of International Knowledge in the Development of Contemporary Economy. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 301-310.
53
Halik J., Kusio T., Makowiec M., (2012), Poradnik Spin-Promotor: przedsiębiorczość akademicka w praktyce, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 70, [1] s.
54
Teczke J., Kusio T., (2012), Theory and Practice of Education Managers for Non-profit Organizations. [W:] Buła P., Czekaj J., Łyszczarz H., Syzdykbayeva B. (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation, Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 449-464.
55
Davey T., Deery M., Winters C., van der Sijde P., Kusio T., Sedano S., (2011), 30 Good Practice Case Studies in University-Business Cooperation, [on-line],, Galán-Muros V. (red.), Münster : Science-to-Business Marketing Research Centre, 185 s.
56
Kusio T., (2011), Zarządzanie ryzykiem, kontrola finansowa oraz badanie przydatności ekonomicznej projektów. [W:] Cupiał M. (red.), Zarządzanie jednostką transferu technologii, Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, s. 119-149.
57
Kusio T., (2010), Komercjalizacja wyników badań naukowych. [W:] Charnas (red.), Z innowacją w biznes: materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej, Kraków : Infor Training, s. 39-59.
58
Vasiliadis A., Christodoulopoulou G., Leontaraki I., Kusio T., (2010), Social Economy, Entrepreneurship and Certification in the Context of the EQF, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 4 (7), s. 89-96.
59
Makowiec M., Kusio T., (2010), The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects. [W:] Wereda W., Starnawska S. (red.), Post-globalization Era? New Visions and New Challenges: the Characteristics of the New Framework and the Outlook ; Selected Problems, Siedlce : Publishing House of University of Podlasie, s. 225-248.
60
Makowiec M., Kusio T., (2010), Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 59-83.
61
Makowiec M., Kusio T., (2009), Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 169-177.
62
Makowiec M., Kusio T., (2009), Nauka i Gospodarka, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
63
Makowiec M., Kusio T., (2009), Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 158-168.
64
Makowiec M., Kusio T., (2009), Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie. [W:] Grysa K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, s. 29-36.
65
Makowiec M., Kusio T., (2009), Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives. [W:] Wereda W., Starnawska S. (red.), Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects, Siedlce : University of Podlasie, s. 119-126.
66
Kusio T., (2009), Innowacyjność i transfer wiedzy a dywersyfikacja źródeł finansowania w sektorze nauki, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 3, s. 274-282.
67
Kusio T., (2008), Wpływ nowoczesnej edukacji na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", s. 187-201.
68
Teczke J., Kusio T., (2007), Creating Entrepreneurial Attitudes Among Students and Young Graduates : Training and Counseling on Running E-Company. [W:] Mikro e-firma: wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, s.n. : s.l., s. 5-12.
69
Kusio T., (2007), Fundusze europejskie dla nauki, "Kurier UEK", nr 8 (16), s. 18-19.
1
@inbook{UEK:2168338349,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz and Siuta-Tokarska Barbara",
title = "Siła synergii w innowacjach otwartych",
booktitle = "Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru",
pages = "161-170",
adress = "Wrocław",
publisher = "Politechnika Wrocławska",
year = "2019",
isbn = "978-83-7493-093-2",
}
2
@inbook{UEK:2168331575,
author = "Borowiecki Ryszard and Siuta-Tokarska Barbara and Kusio Tomasz",
title = "The Term and the Essence of Value",
booktitle = "Strategic Value Management : a Dynamic Perspective",
pages = "45-54",
adress = "New York",
publisher = "Nova Science Publishers",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3",
}
3
@inbook{UEK:2168331591,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz and Siuta-Tokarska Barbara",
title = "Research-oriented Value as the Imperative of Strategic Management",
booktitle = "Strategic Value Management : a Dynamic Perspective",
pages = "55-63",
adress = "New York",
publisher = "Nova Science Publishers",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3",
}
4
@book{UEK:2168333833,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Więzi relacyjne uczelni z biznesem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2019",
issn = "0867-6631",
isbn = "978-83-66016-89-7",
}
5
@article{UEK:2168334089,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz and Siuta-Tokarska Barbara",
title = "The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1",
pages = "59-71",
year = "2019",
}
6
@book{UEK:2168334445,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów",
editor = Kusio Tomasz,
editor = Sołtysik Mariusz,
editor = Kowalik Wojciech,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-65907-49-3",
}
7
@inbook{UEK:2168325195,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz and Siuta-Tokarska Barbara",
title = "Innowacyjne przedsiębiorstwo",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo",
pages = "197-230",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8551-3 ; 978-83-812-8552-0",
}
8
@inbook{UEK:2168326463,
author = "Borowiecki Ryszard and Siuta-Tokarska Barbara and Kusio Tomasz",
title = "Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study",
booktitle = "Innovation Processes in the Social Space of the Organization",
pages = "93-121",
adress = "New York",
publisher = "Nova Science Publishers",
year = "2018",
isbn = "978-1-53613-516-9 ; 978-1-53613-517-6",
}
9
@inbook{UEK:2168330461,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Uwarunkowania procesu oceny pracowniczej",
booktitle = "Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja",
pages = "105-117",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7867-786-4",
}
10
@inbook{UEK:2168331897,
author = "Kusio Tomasz",
title = "The Impact of Promoting Science on Increasing Interest in Business Collaboration",
booktitle = "Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation",
pages = "293-300",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8",
}
11
@article{UEK:2168332275,
author = "Kusio Tomasz and and ",
title = "Education of Entrepreneurship or Entrepreneurial Education?",
journal = "Journal of Entrepreneurship & Innovation",
number = "Y. 10, iss. 10",
pages = "30-36",
year = "2018",
}
12
@inbook{UEK:2168330747,
author = "Kusio Tomasz",
title = "University Business Cooperation in Terms Of Stakeholders",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management",
pages = "81-88",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2018",
isbn = "978-86-6091-083-9",
}
13
@article{UEK:2168326495,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz and Siuta-Tokarska Barbara",
title = "Innowacje otwarte w MSP",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "52, t. 2",
pages = "71-85",
year = "2018",
}
14
@article{UEK:2168327621,
author = "Borowiecki Ryszard and Siuta-Tokarska Barbara and Kusio Tomasz",
title = "Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "2",
pages = "28-43",
year = "2018",
}
15
@inbook{UEK:2168331729,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Competitiveness of a University in a Knowledgebased Economy",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "53-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
16
@inbook{UEK:2168322341,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Commercialization Potential at the Entrepreneurial University",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "105-111",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
17
@inbook{UEK:2168315601,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Paradigm of Management Universality in the Context of Competencies",
booktitle = "Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation",
pages = "49-58",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3",
}
18
@misc{UEK:2168328475,
author = "Baaken Thomas and Meerman Arno and Kusio Tomasz and Davey Todd and Orazbayeva Balzhan and Galán-Muros Victoria and Troutt María Paula and Melonari Mihai",
title = "The State of Polish University-Business Cooperation : the Business Perspective",
adress = "Münster",
publisher = "Science-to-Business Marketing Research Centre",
year = "2017",
issn = "",
}
19
@article{UEK:2168321087,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "285-297",
year = "2017",
}
20
@article{UEK:2168316911,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na rynek pracy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 50(2)",
pages = "403-412",
year = "2017",
}
21
@inbook{UEK:2168320535,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Ocena procesu rekrutacji w MSP z perspektywy pracownika - wyniki badań",
booktitle = "Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "7-21",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7867-736-9",
}
22
@inbook{UEK:2168314583,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz",
title = "Academic Companies - Issues on Setting Up and Operating",
booktitle = "Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects",
pages = "32-44",
adress = "Kyiv",
publisher = "Kyiv National University of Trade and Economics",
year = "2017",
isbn = "978-966-629-818-1",
}
23
@inbook{UEK:2168314601,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz",
title = "Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny",
booktitle = "Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "195-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2017",
isbn = "978-83-8030-150-4",
}
24
@inbook{UEK:2168318369,
author = "Borowiecki Ryszard and Siuta-Tokarska Barbara and Kusio Tomasz",
title = "Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością",
booktitle = "Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy",
pages = "40-49",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2017",
isbn = "978-83-65179-93-7",
}
25
@misc{UEK:2168322491,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Międzynarodowa konferencja w Kragujevcu Contemporary Issues on Economics, Business and Management",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "16-17",
year = "2017",
}
26
@misc{UEK:2168328473,
author = "Baaken Thomas and Meerman Arno and Kusio Tomasz and Davey Todd and Orazbayeva Balzhan and Galán-Muros Victoria and Troutt María Paula and Melonari Mihai",
title = "The State of Polish University-Business Cooperation : the University Perspective",
adress = "Münster",
publisher = "Science-to-Business Marketing Research Centre",
year = "2017",
issn = "",
}
27
@article{UEK:2168317025,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz",
title = "Zasoby ludzkie w kontekście innowacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "89-96",
year = "2017",
}
28
@article{UEK:2168314715,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz",
title = "Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "48, t. 3",
pages = "131-140",
year = "2017",
}
29
@article{UEK:2168309707,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz",
title = "Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (173)",
pages = "11-24",
year = "2016",
}
30
@inbook{UEK:2168313485,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Zarządzanie zasobami materialnymi uczelni",
booktitle = "Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce",
pages = "46-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-233-4252-6 ; 978-83-233-9605-5",
}
31
@article{UEK:2168308229,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności uczelni w warunkach globalizacji i inteligentnej specjalizacji regionów",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "201-208",
adress = "",
year = "2016",
}
32
@article{UEK:2168308151,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz",
title = "Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 1",
pages = "71-90",
year = "2016",
}
33
@inbook{UEK:2168312749,
author = "Borowiecki Ryszard and Kusio Tomasz",
title = "University Education in the Era of Modern Challenges vs Employers Demands - the Case Study of Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management : Conference Proceedings",
pages = "307-317",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2016",
isbn = "978-86-6091-070-9",
}
34
@inbook{UEK:2168310751,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Human Capital Management in a Non-profit Organization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "161-167",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
35
@inbook{UEK:2168301307,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Cooperation with Business Practice in University Teaching Process",
booktitle = "Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy",
pages = "179-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6",
}
36
@unpublished{UEK:2168309417,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
37
@inbook{UEK:2168299533,
author = "Kusio Tomasz and Zelek Sylwia",
title = "Preparation to Operate the Centre for Education in Mathematics and Chemistry Business as a Result of Academic Initiatives at UJ and CUE",
booktitle = "Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization",
pages = "163-174",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7",
}
38
@book{UEK:2168299431,
title = "Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization",
editor = Kusio Tomasz,
editor = Makowiec Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7",
}
39
@book{UEK:2168299349,
title = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
editor = Makowiec Marek,
editor = Kusio Tomasz,
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
40
@misc{UEK:2168295495,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Aspekty finansowe w programie HORYZONT 2020 - wynagrodzenia",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (65)",
pages = "19",
year = "2015",
}
41
@inbook{UEK:2168297219,
author = "Teczke Janusz and Kusio Tomasz",
title = "Change Management in an International Partnership on the Example of EU Projects - a Case Study of Cracow University of Economics",
booktitle = "Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7",
pages = "39-50",
adress = "Cracow - Tbilisi",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0",
}
42
@inbook{UEK:2168297789,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Potrzeba komercjalizacji badań naukowych",
booktitle = "Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych",
pages = "203-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9",
}
43
@article{UEK:2168291577,
author = "Makowiec Marek and Makowski Mariusz and Kusio Tomasz",
title = "Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "16-17",
year = "2015",
}
44
@article{UEK:2168295503,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Fundusze strukturalne 2014-2020 na naukę : (komponent regionalny)",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (65)",
pages = "20-21",
year = "2015",
}
45
@inbook{UEK:2168288853,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Unfavorable Female Situation on a Labor Market & Women Entrepreneurship",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "181-195",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
46
@article{UEK:2168291303,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Nowe zasady w programie Horyzont 2020",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "54-55",
year = "2014",
}
47
@misc{UEK:2168281929,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Poprawić konkurencyjność na rynku pracy : wywiad z panią Teresą Groch, uczestniczką projektu Certyfikacja kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej, z terenów peryferyjnych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "43",
year = "2013",
}
48
@misc{UEK:2168319881,
author = "Davey Todd and Galán-Muros Victoria and Meerman Arno and Kusio Tomasz",
title = "The State of University-Business Cooperation in Poland",
adress = "Münster",
publisher = "Science-to-Business Marketing Research Centre",
year = "2013",
isbn = "978-94-91901-00-3",
}
49
@misc{UEK:2168280143,
title = "Finansowanie badań naukowych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "45-46",
year = "2013",
}
50
@inbook{UEK:2168334093,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Zarządzanie przedsiębiorczością akademicką",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej",
pages = "74-87",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu",
year = "2012",
isbn = "978-83-61746-90-4",
}
51
@inbook{UEK:2168248430,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Zarządzanie projektem wdrożeniowym w warunkach globalizacji",
booktitle = "Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek",
pages = "357-367",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-86-0",
}
52
@inbook{UEK:2168237408,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Role of the Transfer of International Knowledge in the Development of Contemporary Economy",
booktitle = "Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "301-310",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-76-1",
}
53
@book{UEK:2168289263,
author = "Halik Janusz and Kusio Tomasz and Makowiec Marek",
title = "Poradnik Spin-Promotor : przedsiębiorczość akademicka w praktyce",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2012",
isbn = "978-83-614417-1-7",
}
54
@inbook{UEK:2168247278,
author = "Teczke Janusz and Kusio Tomasz",
title = "Theory and Practice of Education Managers for Non-profit Organizations",
booktitle = "Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation",
pages = "449-464",
adress = "Cracow - Astana",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9",
}
55
@misc{UEK:2168331273,
author = "Davey Todd and Deery Michael and Winters Clive and van der Sijde Peter and Kusio Tomasz and Sedano Silvia Rodríguez",
title = "30 Good Practice Case Studies in University-Business Cooperation",
editor = Davey Todd,
editor = Baaken Thomas,
editor = Deery Michael,
editor = Galán-Muros Victoria,
adress = "Münster",
publisher = "Science-to-Business Marketing Research Centre",
year = "2011",
isbn = "978-92-79-23168-1",
}
56
@inbook{UEK:2168308453,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Zarządzanie ryzykiem, kontrola finansowa oraz badanie przydatności ekonomicznej projektów",
booktitle = "Zarządzanie jednostką transferu technologii",
pages = "119-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej",
year = "2011",
isbn = "978-83-930818-5-1",
}
57
@inbook{UEK:2165355991,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Komercjalizacja wyników badań naukowych",
booktitle = "Z innowacją w biznes",
pages = "39-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Infor Training",
year = "2010",
isbn = "978-83-931003-0-9",
}
58
@article{UEK:51654,
author = "Vasiliadis Anastasios and Christodoulopoulou Georgia D. and Leontaraki Ioanna C. and Kusio Tomasz",
title = "Social Economy, Entrepreneurship and Certification in the Context of the EQF",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "4 (7)",
pages = "89-96",
year = "2010",
}
59
@inbook{UEK:2165687497,
author = "Makowiec Marek and Kusio Tomasz",
title = "The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects",
booktitle = "Post-globalization Era? New Visions and New Challenges",
pages = "225-248",
adress = "Siedlce",
publisher = "Publishing House of University of Podlasie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7051-593-5",
}
60
@inbook{UEK:2165701180,
author = "Makowiec Marek and Kusio Tomasz",
title = "Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "59-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
61
@article{UEK:2161827748,
author = "Makowiec Marek and Kusio Tomasz",
title = "Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "169-177",
year = "2009",
}
62
@misc{UEK:2168275053,
author = "Makowiec Marek and Kusio Tomasz",
title = "Nauka i Gospodarka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "35",
year = "2009",
}
63
@article{UEK:2161824960,
author = "Makowiec Marek and Kusio Tomasz",
title = "Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "158-168",
year = "2009",
}
64
@inbook{UEK:2165932573,
author = "Makowiec Marek and Kusio Tomasz",
title = "Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim",
pages = "29-36",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego",
year = "2009",
}
65
@inbook{UEK:2165919784,
author = "Makowiec Marek and Kusio Tomasz",
title = "Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives",
booktitle = "Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects",
pages = "119-126",
adress = "Siedlce",
publisher = "University of Podlasie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7051-551-5",
}
66
@article{UEK:2165820406,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Innowacyjność i transfer wiedzy a dywersyfikacja źródeł finansowania w sektorze nauki",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "3",
pages = "274-282",
year = "2009",
}
67
@inbook{UEK:2161837534,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Wpływ nowoczesnej edukacji na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "187-201",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
68
@inbook{UEK:2165913924,
author = "Teczke Janusz and Kusio Tomasz",
title = "Creating Entrepreneurial Attitudes Among Students and Young Graduates : Training and Counseling on Running E-Company",
booktitle = "Mikro e-firma",
pages = "5-12",
adress = "s.n.",
publisher = "s.l.",
year = "2007",
}
69
@misc{UEK:2168274437,
author = "Kusio Tomasz",
title = "Fundusze europejskie dla nauki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (16)",
pages = "18-19",
year = "2007",
}