Publications of the selected author
1

Title:
Przemysł
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [270]-345
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165807431
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Geografia ekonomiczna jako nauka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 11-15
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165789994
chapter in textbook
See main document
3

Title:
Komunikacja
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [346]-402
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165807474
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Ludność
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [86]-135
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165798271
chapter in textbook
See main document
5

Title:
Wspomnienie o doc. dr. Mieczysławie Mikulskim - geografie transportu lotniczego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie2005. - nr 681, s. 5-6
Nr:
52713
varia
6

Title:
Mieczysław Mikulski (1927-2003)
Source:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003, s. 261-263
ISBN:
83-919079-0-2
Nr:
2167736090
chapter in book
7

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 10 zm.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-126-3
Nr:
2168240014
book
8

Author:
Title:
Uwagi ogólne
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 315
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241420
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Edition:
Wyd. 2 zm.
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168240034
See related chapters
10

Author:
Title:
Ludność
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 53-59
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270586
lexical items
11

Author:
Title:
Ludność
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 413-416
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270590
lexical items
12

Author:
Title:
Transport lądowy
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 316-339
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253194
chapter in textbook
See main document
13

Author:
Title:
Ludność
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 81-123
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241402
chapter in textbook
See main document
14

Title:
Geografia ekonomiczna jako nauka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 11-15
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241384
chapter in textbook
See main document
15

Author:
Title:
Rozwój i rozmieszczenie ludności
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 215-218
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270608
lexical items
16

Author:
Title:
Rozwój i rozmieszczenie ludności
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 221-224
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270610
lexical items
17

Author:
Title:
Rozwój i rozmieszczenie ludności
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 210-213
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270592
lexical items
18

Author:
Title:
Rozwój i rozmieszczenie ludności
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 198-204
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270598
lexical items
19

Author:
Title:
Przemysł
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 249-314
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241416
chapter in textbook
See main document
20

Author:
Title:
Miasta województwa małopolskiego i ich podstawowe funkcje = The Cities of the Małopolska Voivodeship and their Main Functions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000) , s. 75-86. - Summ.
Nr:
2168245594
article
21

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 9 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
95 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-002-X
Nr:
2168240012
book
22

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998
Physical description:
421, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1188-0
Access mode:
Nr:
2168339421
23

Title:
Transport lądowy
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 304-326
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168253184
chapter in textbook
See main document
24

Author:
Title:
Ludność
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 80-117
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241398
chapter in textbook
See main document
25

Title:
Uwagi ogólne
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 303
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241418
chapter in textbook
See main document
26

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 8 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
73 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-07-0
Nr:
2168240018
book
27

Author:
Title:
Przemysł
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 243-302
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241414
chapter in textbook
See main document
28

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997
Physical description:
421, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168240016
See related chapters
29

Title:
Geografia ekonomiczna jako nauka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 11-15
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241382
chapter in textbook
See main document
30

Author:
Title:
Przeobrażenia głównych elementów rozwoju demograficznego w województwie krakowskim po 1980 roku = Changes of Main Elements of Demographic Development in Kraków Province after 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996) , s. 165-172. - Summ.
Nr:
2168245802
article
31

Author:
Title:
Przemysł
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 148-206
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241362
chapter in textbook
See main document
32

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 7 uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
73 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-33-5
Nr:
2168250648
book
33

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Edition:
Wyd. 4
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
277 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168240030
See related chapters
34

Author:
Title:
Ludność
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 47-77
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241352
chapter in textbook
See main document
35

Author:
Title:
Elementy polityki demograficznej i społecznej
Publisher address:
Kraków: AE, 1995
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-42-4
Access mode:
Nr:
2168339419
academic script
36

Author:
Title:
Zmiany w ruchu migracyjnym województwa krakowskiego od drugiej połowy lat osiemdziesiątych = Changes in Migration Trends in Kraków Province in Second Half of 80s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 133-143. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246360
article
37

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 6 uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
67 s.; 24 cm
Nr:
2168250642
book
38

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 5 zaktual.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
64 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250636
book
39

Author:
Title:
Ludność
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 47-77
Nr:
2168241350
chapter in textbook
See main document
40

Author:
Title:
Zasoby siły roboczej i przemiany struktury zatrudnienia ludności Krakowa = Labour Resources and Changes of Employment Structure of Krakow's Population
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993) , s. 115-127. - Summ.
Nr:
2168246292
article
41

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Edition:
Wyd. 3 zm.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
277 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168240028
See related chapters
42

Author:
Title:
Przemysł
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 148-206
Nr:
2168241360
chapter in textbook
See main document
43

Author:
Title:
Z zagadnień ludnościowych województwa tarnowskiego = Some Population Issues in Tarnow Province
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992) , s. 95-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246264
article
44

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 4 uzup.
Publisher address:
Kraków: Fogra, 1992
Physical description:
60 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168268318
book
45

Author:
Title:
Przemysł
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 127-181
Nr:
2168251374
chapter in textbook
See main document
46

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Physical description:
57 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250620
book
47

Author:
Title:
Ludność
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 40-69
Nr:
2168251370
chapter in textbook
See main document
48

Author:
Title:
Przemiany demograficzne makroregionu południowo-wschodniego (analiza statystyczna) = Demographic Changes in South-Eastern Macroregion (Statistical Analysis)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 187-200. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168245478
article
49

Author:
Title:
Przyczyny napływu ludności do województw Makroregionu Południowo-Wschodniego = Causes of Population Influx into Provinces of South-East Macroregion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 69-82. - Summ., rez.
Nr:
2168234896
article
50

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250618
book
51

Author:
Title:
O przyczynach migracji ludności ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem województwa krakowskiego = Causes of Population Migration from the Country to Tom with Particular Consideration of the Province of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 221-236. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244370
article
52

Author:
Title:
Ruch migracyjny ludności województwa miejskiego krakowskiego w dziesięcioleciu 1975-1984 = Population Migration in Cracow Province between 1975-1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 181-191. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249520
article
53

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250612
book
54

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168269124
academic script
55

Author:
Title:
Liczebność migracji ludności Polski w przekroju makroregionów = Size of Migration of Poland's Population According to Macroregions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983) , s. 53-66. - Summ., rez.
Nr:
2167739642
article
56

Author:
Title:
Z zagadnień ludnościowych makroregionu południowo-wschodniego Polski = Some Population Problems of Poland's South-East Macroregion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983) , s. 117-134. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230784
article
57

Author:
Title:
Wielkość i kierunki migracji ludności miasta Krakowa w drugiej połowie lat siedemdziesiątych = Quantity and Directions of Migration of Kraków's Population in the Second Half of the 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 75-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250334
article
58

Author:
Title:
Charakterystyczne cechy struktury ludności migrującej w Polsce = Characteristic Features of the Structure of Migration in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981) , s. 5-20. - Rez., summ.
Nr:
2168233724
article
59

Author:
Title:
Analiza migracji ludności w wybranych europejskich krajach socjalistycznych = The Analisis of Migration of Population in the Chosen Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 161-197. - Rez., summ.
Nr:
2168242976
article
60

Author:
Title:
Zagraniczne migracje ludności w europejskich krajach socjalistycznych = Foreign Migrations in European Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978) , s. 279-300. - Rez., summ.
Nr:
2168250040
article
61

Author:
Title:
Niektóre konsekwencje migracji ludności ze wsi do miast w europejskich państwach socjalistycznych = Some Consequences of the Migration from the Country to the Town in some Chosen European Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975) , s. 183-201. - Summ., rez.
Nr:
2167735156
article
62

Author:
Title:
Ogólny rozwój ludności w Bułgarii w dwudziestoleciu powojennym = The Growth of Bułgaria's Population in the First Two Decades After the War
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 48 (1972) , s. 187-215. - Rez., summ.
Nr:
2168251022
article
Unpublished documents:
1

Title:
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-89/Magazyn
Nr:
2168267026
unpublished scientific work
1
Przemysł / Bogusław LUCHTER, Jadwiga Rek // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA. - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. [270]-345. - ISBN 83-208-1600-9
2
Geografia ekonomiczna jako nauka / Jadwiga Rek, Jerzy WRONA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA. - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. 11-15. - ISBN 83-208-1600-9
3
Komunikacja / Stanisława KLIMA, Piotr SERAFIN, Jadwiga Rek, Jerzy WRONA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA. - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. [346]-402. - ISBN 83-208-1600-9
4
Ludność / Jadwiga Rek, Jerzy WRONA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA. - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. [86]-135. - ISBN 83-208-1600-9
5
Wspomnienie o doc. dr. Mieczysławie Mikulskim - geografie transportu lotniczego / Jerzy WRONA, Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 681 (2005), s. 5-6. - ISSN 0208-7944
6
Mieczysław Mikulski (1927-2003) / Jerzy WRONA, Jadwiga REK // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003. - S. 261-263. - ISBN 83-919079-0-2
7
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Jerzy WRONA, Jadwiga REK, Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - Wyd. 10 zm. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 150 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-126-3
8
Uwagi ogólne / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 315. - ISBN 83-208-1329-8
9
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - 428 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1329-8
10
Ludność / Jadwiga REK // W: Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny. - Kraków: Opres, 2001. - (Encyklopedia geograficzna świata). - S. 53-59. - ISBN 83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
11
Ludność / Jadwiga REK // W: Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny. - Kraków: Opres, 2001. - (Encyklopedia geograficzna świata). - S. 413-416. - ISBN 83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
12
Transport lądowy / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 316-339. - ISBN 83-208-1329-8
13
Ludność / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 81-123. - ISBN 83-208-1329-8
14
Geografia ekonomiczna jako nauka / Jadwiga REK, Jerzy WRONA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 11-15. - ISBN 83-208-1329-8
15
Rozwój i rozmieszczenie ludności / Jadwiga REK // W: Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny. - Kraków: Opres, 2001. - (Encyklopedia geograficzna świata). - S. 215-218. - ISBN 83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
16
Rozwój i rozmieszczenie ludności / Jadwiga REK // W: Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny. - Kraków: Opres, 2001. - (Encyklopedia geograficzna świata). - S. 221-224. - ISBN 83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
17
Rozwój i rozmieszczenie ludności / Jadwiga REK // W: Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny. - Kraków: Opres, 2001. - (Encyklopedia geograficzna świata). - S. 210-213. - ISBN 83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
18
Rozwój i rozmieszczenie ludności / Jadwiga REK // W: Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny. - Kraków: Opres, 2001. - (Encyklopedia geograficzna świata). - S. 198-204. - ISBN 83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
19
Przemysł / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 249-314. - ISBN 83-208-1329-8
20
Miasta województwa małopolskiego i ich podstawowe funkcje = The Cities of the Małopolska Voivodeship and their Main Functions / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000), s. 75-86. - Summ. - ISSN 0208-7944
21
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Jerzy WRONA, Jadwiga REK, Bogusław LUCHTER. - Wyd. 9 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 95 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-002-X
22
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 421, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1188-0
23
Transport lądowy / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 304-326. - ISBN 83-208-1112-0
24
Ludność / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 80-117. - ISBN 83-208-1112-0
25
Uwagi ogólne / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 303. - ISBN 83-208-1112-0
26
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 8 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 73 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-07-0
27
Przemysł / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 243-302. - ISBN 83-208-1112-0
28
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 421, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1112-0
29
Geografia ekonomiczna jako nauka / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 11-15. - ISBN 83-208-1112-0
30
Przeobrażenia głównych elementów rozwoju demograficznego w województwie krakowskim po 1980 roku = Changes of Main Elements of Demographic Development in Kraków Province after 1980 / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996), s. 165-172. - Summ. - ISSN 0208-7944
31
Przemysł / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 148-206. - ISBN 83-86439-55-6
32
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 7 uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 73 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-33-5
33
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-55-6
34
Ludność / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 47-77. - ISBN 83-86439-55-6
35
Elementy polityki demograficznej i społecznej / Jadwiga REK. - Kraków: AE, 1995. - 110 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-42-4
36
Zmiany w ruchu migracyjnym województwa krakowskiego od drugiej połowy lat osiemdziesiątych = Changes in Migration Trends in Kraków Province in Second Half of 80s / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994), s. 133-143. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 6 uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 67 s. ; 24 cm
38
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 5 zaktual. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 64 s. : il. ; 24 cm
39
Ludność / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 3 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 47-77
40
Zasoby siły roboczej i przemiany struktury zatrudnienia ludności Krakowa = Labour Resources and Changes of Employment Structure of Krakow's Population / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993), s. 115-127. - Summ. - ISSN 0208-7944
41
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 3 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
42
Przemysł / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 3 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 148-206
43
Z zagadnień ludnościowych województwa tarnowskiego = Some Population Issues in Tarnow Province / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992), s. 95-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 4 uzup. - Kraków : Fogra, 1992. - 60 s. : il. ; 24 cm
45
Przemysł / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 127-181
46
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 3 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 57 s. : il. ; 24 cm
47
Ludność / Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 40-69
48
Przemiany demograficzne makroregionu południowo-wschodniego (analiza statystyczna) = Demographic Changes in South-Eastern Macroregion (Statistical Analysis) / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 187-200. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Przyczyny napływu ludności do województw Makroregionu Południowo-Wschodniego = Causes of Population Influx into Provinces of South-East Macroregion / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 69-82. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
50
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 75 s. : il. ; 24 cm
51
O przyczynach migracji ludności ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem województwa krakowskiego = Causes of Population Migration from the Country to Tom with Particular Consideration of the Province of Cracow / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 221-236. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Ruch migracyjny ludności województwa miejskiego krakowskiego w dziesięcioleciu 1975-1984 = Population Migration in Cracow Province between 1975-1984 / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987), s. 181-191. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
53
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 75 s. : il. ; 24 cm
54
Podstawy geografii ekonomicznej / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA, Zbigniew GĘSIKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
55
Liczebność migracji ludności Polski w przekroju makroregionów = Size of Migration of Poland's Population According to Macroregions / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983), s. 53-66. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
56
Z zagadnień ludnościowych makroregionu południowo-wschodniego Polski = Some Population Problems of Poland's South-East Macroregion / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983), s. 117-134. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
57
Wielkość i kierunki migracji ludności miasta Krakowa w drugiej połowie lat siedemdziesiątych = Quantity and Directions of Migration of Kraków's Population in the Second Half of the 70s / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983), s. 75-91. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Charakterystyczne cechy struktury ludności migrującej w Polsce = Characteristic Features of the Structure of Migration in Poland / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981), s. 5-20. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
59
Analiza migracji ludności w wybranych europejskich krajach socjalistycznych = The Analisis of Migration of Population in the Chosen Socialist Countries / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 161-197. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
60
Zagraniczne migracje ludności w europejskich krajach socjalistycznych = Foreign Migrations in European Socialist Countries / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978), s. 279-300. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
61
Niektóre konsekwencje migracji ludności ze wsi do miast w europejskich państwach socjalistycznych = Some Consequences of the Migration from the Country to the Town in some Chosen European Socialist Countries / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975), s. 183-201. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
62
Ogólny rozwój ludności w Bułgarii w dwudziestoleciu powojennym = The Growth of Bułgaria's Population in the First Two Decades After the War / Jadwiga REK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 48 (1972), s. 187-215. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
63
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Jadwiga REK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 101 k. : il. ; 30 cm
1
Luchter B., Rek J., (2006), Przemysł. [W:] WRONA J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. [270]-345.
2
Rek J., Wrona J., (2006), Geografia ekonomiczna jako nauka. [W:] WRONA J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-15.
3
Klima S., Serafin P., Rek J., Wrona J., (2006), Komunikacja. [W:] WRONA J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. [346]-402.
4
Rek J., Wrona J., (2006), Ludność. [W:] WRONA J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. [86]-135.
5
Wrona J., Rek J., (2005), Wspomnienie o doc. dr. Mieczysławie Mikulskim - geografie transportu lotniczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 681, s. 5-6.
6
Wrona J., Rek J., (2003), Mieczysław Mikulski (1927-2003). [W:] Górka Z., Więcław J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 261-263.
7
Wrona J., Rek J., Luchter B., Serafin P., (2002), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 10 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 150 s.
8
Rek J., (2001), Uwagi ogólne. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 315.
9
Rek J., Wrona J. (red.), (2001), Podstawy geografii ekonomicznej, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 428 s.
10
Rek J., (2001), Ludność. [W:] Otałęga Z., Andruszko R., Budny P. (red.), Encyklopedia geograficzna świata : suplement, Kraków : Opres, s. 53-59.
11
Rek J., (2001), Ludność. [W:] Otałęga Z., Andruszko R., Budny P. (red.), Encyklopedia geograficzna świata : suplement, Kraków : Opres, s. 413-416.
12
Rek J., (2001), Transport lądowy. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 316-339.
13
Rek J., (2001), Ludność. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 81-123.
14
Rek J., Wrona J., (2001), Geografia ekonomiczna jako nauka. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-15.
15
Rek J., (2001), Rozwój i rozmieszczenie ludności. [W:] Otałęga Z., Andruszko R., Budny P. (red.), Encyklopedia geograficzna świata : suplement, Kraków : Opres, s. 215-218.
16
Rek J., (2001), Rozwój i rozmieszczenie ludności. [W:] Otałęga Z., Andruszko R., Budny P. (red.), Encyklopedia geograficzna świata : suplement, Kraków : Opres, s. 221-224.
17
Rek J., (2001), Rozwój i rozmieszczenie ludności. [W:] Otałęga Z., Andruszko R., Budny P. (red.), Encyklopedia geograficzna świata : suplement, Kraków : Opres, s. 210-213.
18
Rek J., (2001), Rozwój i rozmieszczenie ludności. [W:] Otałęga Z., Andruszko R., Budny P. (red.), Encyklopedia geograficzna świata : suplement, Kraków : Opres, s. 198-204.
19
Rek J., (2001), Przemysł. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 249-314.
20
Rek J., (2000), Miasta województwa małopolskiego i ich podstawowe funkcje, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 75-86.
21
Wrona J., Rek J., Luchter B., (1999), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 9 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95 s.
22
Wrona J., Rek J. (red.), (1998), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 421, [3] s.
23
Mikulski M., Rek J., (1997), Transport lądowy. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 304-326.
24
Rek J., (1997), Ludność. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 80-117.
25
Mikulski M., Rek J., (1997), Uwagi ogólne. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 303.
26
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1997), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 8 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 s.
27
Rek J., (1997), Przemysł. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 243-302.
28
Rek J., Wrona J. (red.), (1997), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 421, [3] s.
29
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1997), Geografia ekonomiczna jako nauka. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-15.
30
Rek J., (1996), Przeobrażenia głównych elementów rozwoju demograficznego w województwie krakowskim po 1980 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 165-172.
31
Rek J., (1995), Przemysł. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 148-206.
32
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1995), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 7 uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 s.
33
Wrona J., Rek J. (red.), (1995), Podstawy geografii ekonomicznej, Wyd. 4Kraków : Akademia Ekonomiczna, 277 s.
34
Rek J., (1995), Ludność. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 47-77.
35
Rek J., (1995), Elementy polityki demograficznej i społecznej, Kraków : AE, 110 s.
36
Rek J., (1994), Zmiany w ruchu migracyjnym województwa krakowskiego od drugiej połowy lat osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 133-143.
37
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1994), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 6 uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 67 s.
38
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1993), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 5 zaktual.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 64 s.
39
Rek J., (1993), Ludność. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 47-77.
40
Rek J., (1993), Zasoby siły roboczej i przemiany struktury zatrudnienia ludności Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 395, s. 115-127.
41
Wrona J., Rek J. (red.), (1993), Podstawy geografii ekonomicznej, Wyd. 3 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 277 s.
42
Rek J., (1993), Przemysł. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 148-206.
43
Rek J., (1992), Z zagadnień ludnościowych województwa tarnowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 95-109.
44
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1992), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 4 uzup.Kraków : Fogra, 60 s.
45
Rek J., (1991), Przemysł. [W:] MIKULSKI M. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-181.
46
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1991), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 3 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 57 s.
47
Rek J., (1991), Ludność. [W:] MIKULSKI M. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 40-69.
48
Rek J., (1990), Przemiany demograficzne makroregionu południowo-wschodniego (analiza statystyczna), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 187-200.
49
Rek J., (1989), Przyczyny napływu ludności do województw Makroregionu Południowo-Wschodniego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 69-82.
50
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1989), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 2.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 75 s.
51
Rek J., (1988), O przyczynach migracji ludności ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 221-236.
52
Rek J., (1987), Ruch migracyjny ludności województwa miejskiego krakowskiego w dziesięcioleciu 1975-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 181-191.
53
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1987), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 75 s.
54
Mikulski M., Rek J., Wrona J., Gęsikowski Z., (1986), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 232 s.
55
Rek J., (1983), Liczebność migracji ludności Polski w przekroju makroregionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 163, s. 53-66.
56
Rek J., (1983), Z zagadnień ludnościowych makroregionu południowo-wschodniego Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 117-134.
57
Rek J., (1983), Wielkość i kierunki migracji ludności miasta Krakowa w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 75-91.
58
Rek J., (1981), Charakterystyczne cechy struktury ludności migrującej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 142, s. 5-20.
59
Rek J., (1979), Analiza migracji ludności w wybranych europejskich krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 161-197.
60
Rek J., (1978), Zagraniczne migracje ludności w europejskich krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 279-300.
61
Rek J., (1975), Niektóre konsekwencje migracji ludności ze wsi do miast w europejskich państwach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 183-201.
62
Rek J., (1972), Ogólny rozwój ludności w Bułgarii w dwudziestoleciu powojennym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 187-215.
63
Fajferek A., Harańczyk A., Luchter B., Rek J., Zieliński K., (1992), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 101 k.
1
@inbook{UEK:2165807431,
author = "Bogusław Luchter and Jadwiga Rek",
title = "Przemysł",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "[270]-345",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zmienione",
isbn = "83-208-1600-9",
}
2
@inbook{UEK:2165789994,
author = "Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Geografia ekonomiczna jako nauka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "11-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zmienione",
isbn = "83-208-1600-9",
}
3
@inbook{UEK:2165807474,
author = "Stanisława Klima and Piotr Serafin and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Komunikacja",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "[346]-402",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zmienione",
isbn = "83-208-1600-9",
}
4
@inbook{UEK:2165798271,
author = "Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Ludność",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "[86]-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zmienione",
isbn = "83-208-1600-9",
}
5
@misc{UEK:52713,
author = "Jerzy Wrona and Jadwiga Rek",
title = "Wspomnienie o doc. dr. Mieczysławie Mikulskim - geografie transportu lotniczego",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "681",
pages = "5-6",
year = "2005",
}
6
@inbook{UEK:2167736090,
author = "Jerzy Wrona and Jadwiga Rek",
title = "Mieczysław Mikulski (1927-2003)",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02",
pages = "261-263",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-919079-0-2",
}
7
@book{UEK:2168240014,
author = "Jerzy Wrona and Jadwiga Rek and Bogusław Luchter and Piotr Serafin",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 10 zm.",
isbn = "83-7252-126-3",
}
8
@inbook{UEK:2168241420,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Uwagi ogólne",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "315",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
9
@book{UEK:2168240034,
title = "Podstawy geografii ekonomicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
10
@inbook{UEK:2168270586,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Ludność",
booktitle = "Encyklopedia geograficzna świata : suplement",
pages = "53-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Opres",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1",
}
11
@inbook{UEK:2168270590,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Ludność",
booktitle = "Encyklopedia geograficzna świata : suplement",
pages = "413-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Opres",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1",
}
12
@inbook{UEK:2168253194,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Transport lądowy",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "316-339",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
13
@inbook{UEK:2168241402,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Ludność",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "81-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
14
@inbook{UEK:2168241384,
author = "Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Geografia ekonomiczna jako nauka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "11-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
15
@inbook{UEK:2168270608,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Rozwój i rozmieszczenie ludności",
booktitle = "Encyklopedia geograficzna świata : suplement",
pages = "215-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Opres",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1",
}
16
@inbook{UEK:2168270610,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Rozwój i rozmieszczenie ludności",
booktitle = "Encyklopedia geograficzna świata : suplement",
pages = "221-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Opres",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1",
}
17
@inbook{UEK:2168270592,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Rozwój i rozmieszczenie ludności",
booktitle = "Encyklopedia geograficzna świata : suplement",
pages = "210-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Opres",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1",
}
18
@inbook{UEK:2168270598,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Rozwój i rozmieszczenie ludności",
booktitle = "Encyklopedia geograficzna świata : suplement",
pages = "198-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Opres",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1",
}
19
@inbook{UEK:2168241416,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Przemysł",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "249-314",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
20
@article{UEK:2168245594,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Miasta województwa małopolskiego i ich podstawowe funkcje",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "75-86",
year = "2000",
}
21
@book{UEK:2168240012,
author = "Jerzy Wrona and Jadwiga Rek and Bogusław Luchter",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
edition = "Wyd. 9 zm.",
isbn = "83-7252-002-X",
}
22
@book{UEK:2168339421,
title = "Podstawy geografii ekonomicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
url = {},
isbn = "83-208-1188-0",
}
23
@inbook{UEK:2168253184,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek",
title = "Transport lądowy",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "304-326",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
24
@inbook{UEK:2168241398,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Ludność",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "80-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
25
@inbook{UEK:2168241418,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek",
title = "Uwagi ogólne",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "303",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
26
@book{UEK:2168240018,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
edition = "Wyd. 8 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-07-0",
}
27
@inbook{UEK:2168241414,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Przemysł",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "243-302",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
28
@book{UEK:2168240016,
title = "Podstawy geografii ekonomicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
29
@inbook{UEK:2168241382,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Geografia ekonomiczna jako nauka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "11-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
30
@article{UEK:2168245802,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Przeobrażenia głównych elementów rozwoju demograficznego w województwie krakowskim po 1980 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "165-172",
year = "1996",
}
31
@inbook{UEK:2168241362,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Przemysł",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "148-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-55-6",
}
32
@book{UEK:2168250648,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 7 uzup.",
isbn = "83-86439-33-5",
}
33
@book{UEK:2168240030,
title = "Podstawy geografii ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-55-6",
}
34
@inbook{UEK:2168241352,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Ludność",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "47-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-55-6",
}
35
@book{UEK:2168339419,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Elementy polityki demograficznej i społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1995",
url = {},
isbn = "83-86439-42-4",
}
36
@article{UEK:2168246360,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Zmiany w ruchu migracyjnym województwa krakowskiego od drugiej połowy lat osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "133-143",
year = "1994",
}
37
@book{UEK:2168250642,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 6 uzup.",
}
38
@book{UEK:2168250636,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
edition = "Wyd. 5 zaktual.",
}
39
@inbook{UEK:2168241350,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Ludność",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "47-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 3 zm.",
}
40
@article{UEK:2168246292,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Zasoby siły roboczej i przemiany struktury zatrudnienia ludności Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "395",
pages = "115-127",
year = "1993",
}
41
@book{UEK:2168240028,
title = "Podstawy geografii ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 3 zm.",
}
42
@inbook{UEK:2168241360,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Przemysł",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "148-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 3 zm.",
}
43
@article{UEK:2168246264,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Z zagadnień ludnościowych województwa tarnowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "95-109",
year = "1992",
}
44
@book{UEK:2168268318,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1992",
edition = "Wyd. 4 uzup.",
}
45
@inbook{UEK:2168251374,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Przemysł",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "127-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
46
@book{UEK:2168250620,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
edition = "Wyd. 3 zm.",
}
47
@inbook{UEK:2168251370,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Ludność",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "40-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
48
@article{UEK:2168245478,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Przemiany demograficzne makroregionu południowo-wschodniego (analiza statystyczna)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "187-200",
year = "1990",
url = {},
}
49
@article{UEK:2168234896,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Przyczyny napływu ludności do województw Makroregionu Południowo-Wschodniego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "69-82",
year = "1989",
}
50
@book{UEK:2168250618,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2.",
}
51
@article{UEK:2168244370,
author = "Jadwiga Rek",
title = "O przyczynach migracji ludności ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "221-236",
year = "1988",
}
52
@article{UEK:2168249520,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Ruch migracyjny ludności województwa miejskiego krakowskiego w dziesięcioleciu 1975-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "181-191",
year = "1987",
}
53
@book{UEK:2168250612,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
54
@book{UEK:2168269124,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona and Zbigniew Gęsikowski",
title = "Podstawy geografii ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
55
@article{UEK:2167739642,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Liczebność migracji ludności Polski w przekroju makroregionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "163",
pages = "53-66",
year = "1983",
}
56
@article{UEK:2168230784,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Z zagadnień ludnościowych makroregionu południowo-wschodniego Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "117-134",
year = "1983",
}
57
@article{UEK:2168250334,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Wielkość i kierunki migracji ludności miasta Krakowa w drugiej połowie lat siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "75-91",
year = "1983",
}
58
@article{UEK:2168233724,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Charakterystyczne cechy struktury ludności migrującej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "142",
pages = "5-20",
year = "1981",
}
59
@article{UEK:2168242976,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Analiza migracji ludności w wybranych europejskich krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "161-197",
year = "1979",
}
60
@article{UEK:2168250040,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Zagraniczne migracje ludności w europejskich krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "279-300",
year = "1978",
}
61
@article{UEK:2167735156,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Niektóre konsekwencje migracji ludności ze wsi do miast w europejskich państwach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "183-201",
year = "1975",
}
62
@article{UEK:2168251022,
author = "Jadwiga Rek",
title = "Ogólny rozwój ludności w Bułgarii w dwudziestoleciu powojennym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "187-215",
year = "1972",
}
63
@unpublished{UEK:2168267026,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Bogusław Luchter and Jadwiga Rek and Kazimierz Zieliński",
title = "Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID