Publications of the selected author
1

Title:
O potrzebie uregulowania niezależności kierowników komórek audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w kontekście optymalizacji nadzoru korporacyjnego
Source:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 129-136 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-310-0
Nr:
2168308381
chapter in monograph
2

Title:
Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
290 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-358
Nr:
2168339911
doctoral dissertation
3

Title:
Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 100-109
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290577
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 1[170]-10[179] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301555
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych : zarys problematyki
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 144-159 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218392
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Rola rachunkowości w procesie integracji europejskiej - wybrane zagadnienia systemowe = Accountancy in the European Integration Process - Selected Systemic Issues
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 239-248. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165284490
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 106-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161928235
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych - zarys problemu
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 151-167 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303325
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Kontrola podatkowa i skarbowa
Source:
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK - Warszawa: Difin, 2010, s. 270-293
ISBN:
978-83-7641-225-2
Nr:
2165305477
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 200-210 - Bibliogr.
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220616
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Kierownik jednostki w spółce europejskiej (otoczenie regulacyjne a pewność obrotu gospodarczego w dobie kryzysu) = Unit Manager in Societas Europea (Regulatory Environment vs. Business Safety in Times of Economic Crisis)
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 417-425. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865463
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Wybrane problemy spółek-córek przedsiębiorców zagranicznych w kontekście standaryzacji i harmonizacji rachunkowości
Source:
Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 7-20. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-08-2
Nr:
2166473683
chapter in monograph
1
O potrzebie uregulowania niezależności kierowników komórek audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w kontekście optymalizacji nadzoru korporacyjnego / Magdalena ŚlIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 129-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-310-0
2
Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2015. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003250
3
Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 100-109. - ISBN 978-83-7930-725-8
4
Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. 1[170]-10[179]. - Bibliogr.
5
Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych : zarys problematyki / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 144-159. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
6
Rola rachunkowości w procesie integracji europejskiej - wybrane zagadnienia systemowe = Accountancy in the European Integration Process - Selected Systemic Issues / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 239-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
7
Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 106-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
8
Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych - zarys problemu / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 151-167. - Bibliogr.
9
Kontrola podatkowa i skarbowa / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 270-293. - ISBN 978-83-7641-225-2
10
Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 200-210. - Bibliogr.
11
Kierownik jednostki w spółce europejskiej (otoczenie regulacyjne a pewność obrotu gospodarczego w dobie kryzysu) = Unit Manager in Societas Europea (Regulatory Environment vs. Business Safety in Times of Economic Crisis) / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 417-425. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
12
Wybrane problemy spółek-córek przedsiębiorców zagranicznych w kontekście standaryzacji i harmonizacji rachunkowości / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 7-20. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-08-2
1
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2016), O potrzebie uregulowania niezależności kierowników komórek audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w kontekście optymalizacji nadzoru korporacyjnego. [W:] Adamek-Hyska D., Tkocz-Wolny K. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 129-136.
2
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2015), Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych, Prom. Micherda B., Kraków : , 290 k.
3
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2015), Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 100-109.
4
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2014), Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. 1[170]-10[179].
5
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2011), Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych : zarys problematyki. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 144-159.
6
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2010), Rola rachunkowości w procesie integracji europejskiej - wybrane zagadnienia systemowe. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 239-248.
7
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2010), Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 106-116.
8
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2010), Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych - zarys problemu. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 151-167.
9
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2010), Kontrola podatkowa i skarbowa. [W:] Kaźmierczyk-Jachowicz A. (red.), Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego, Warszawa : Difin, s. 270-293.
10
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2009), Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 200-210.
11
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2009), Kierownik jednostki w spółce europejskiej (otoczenie regulacyjne a pewność obrotu gospodarczego w dobie kryzysu). [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 417-425.
12
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2008), Wybrane problemy spółek-córek przedsiębiorców zagranicznych w kontekście standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. [W:] Kuzińska H. (red.), Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 7-20.
1
@inbook{UEK:2168308381,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "O potrzebie uregulowania niezależności kierowników komórek audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w kontekście optymalizacji nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości ",
pages = "129-136",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-310-0",
}
2
@unpublished{UEK:2168339911,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003250},
}
3
@inbook{UEK:2168290577,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "100-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
4
@unpublished{UEK:2168301555,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "1[170]-10[179]",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168218392,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych : zarys problematyki",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "144-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
6
@inbook{UEK:2165284490,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Rola rachunkowości w procesie integracji europejskiej - wybrane zagadnienia systemowe",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2",
pages = "239-248",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
7
@inbook{UEK:2161928235,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "106-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
8
@unpublished{UEK:2168303325,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych - zarys problemu",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "151-167",
year = "2010",
}
9
@inbook{UEK:2165305477,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Kontrola podatkowa i skarbowa",
booktitle = "Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego",
pages = "270-293",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-225-2",
}
10
@unpublished{UEK:2168220616,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "200-210",
year = "2009",
}
11
@inbook{UEK:2164865463,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Kierownik jednostki w spółce europejskiej (otoczenie regulacyjne a pewność obrotu gospodarczego w dobie kryzysu)",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "417-425",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
12
@inbook{UEK:2166473683,
author = "Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk",
title = "Wybrane problemy spółek-córek przedsiębiorców zagranicznych w kontekście standaryzacji i harmonizacji rachunkowości",
booktitle = "Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia",
pages = "7-20",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-08-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID