Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Characteristics of Management in Creative Industries in the Light of Business Model
Source:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 51-62. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349732
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Procesy uczenia się ludzi i organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 163-180
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341877
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Creative Industries and Knowledge Replication = Przemysły kreatywne i replikacja wiedzy
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 3 (2019) , s. 10-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168343952
article
4

Author:
Title:
Replikacja wiedzy jako mechanizm transferu wiedzy i specyficzna zdolność organizacji = Knowledge Replication as a Mechanism for the Transfer of Knowledge and the Specific Capability of the Organization
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 79-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji a utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338833
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Władza, przywództwo i style kierowania
Source:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 90-105
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341869
chapter in textbook
See main document
6

Title:
Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation = Satysfakcja w koncepcjach zasobów niematerialnych organizacji a procesy przygotowania produkcji
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, with-in the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168336041
article
7

Author:
Title:
Kapitał społeczny w kontekście różnic międzykulturowych = Social Capital in the Context of Cultural Differences
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 252-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326197
article
See main document
8

Title:
Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej
Source:
Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 11-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321399
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Anna Krakowiak-Bal , Paweł Łukasik , Bogusz Mikuła , Anna Pietruszka-Ortyl , Urszula Ziemiańczyk
Title:
Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05909
ISBN:
978-83-812-8204-8 ; 978-83-812-8205-5
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168323277
monograph
10

Author:
Anna Krakowiak-Bal , Paweł Łukasik , Bogusz Mikuła , Janusz Niezgoda , Urszula Ziemiańczyk
Title:
The Scope of the Implementation of Operational Tasks in the Field of Knowledge Management within the Rural Development Framework
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 335-345 - Bibliogr.
Research program:
The research is a part of the project "Knowledge management in the process of building competitiveness and innovation of rural areas according to the rules of sustainable development - empirical verification on an example of the Malopolska voivodeship", financed by the National Science Centre under Decision No DEC-2011/01/D/HS4/05909
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322401
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Przegląd badań nad wykorzystaniem koncepcji empowermentu = Review of Research on Using Empowerment Conception
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 43-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318889
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Analiza problemów pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa = Problems Analysis of the Enterprise Innovativeness Measurement
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 52 (2017) , s. 416-423. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321381
article
See main document
13

Author:
Title:
Monitoring of Innovation Processes
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 169-176 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Organizational Behaviors of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Nr:
2168322349
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 179-189 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed with subsidies granted to Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity (2016)
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310759
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Klasyfikacje metod pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa = Clasifications of the Enterprise Innovation Measurement Methods
Source:
Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
Nr:
2168308809
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej = The Use of Communication Methods in the South Poland Organizations
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 44 (4/2015), cz. 1 (2015) , s. 350-359. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304671
article
See main document
17

Title:
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 209-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296357
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Wykorzystanie metod komunikacji w uczeniu tradycyjnym i empirycznym = The Use of Communication Methods in Traditional and Empirical Learning
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 101-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297641
article
19

Author:
Title:
Problematyka zmiany kultury organizacyjnej
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 101-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307209
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Komunikacja i organizacyjne uczenie się w kontekście wspomagania innowacji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
126 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-7252-712-8
Nr:
2168300453
monograph
21

Author:
Title:
Communication Methods Supporting Organizational Learning Process
Source:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 149-158. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Access mode:
Nr:
2168299557
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
The Role of Communication Methods in Organizational Learning and Innovations
Source:
Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes / eds. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
Nr:
2168300985
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Communication in the Process of Cooperation
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 17-23 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2015
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168302861
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Problematyka zmiany kultury organizacyjnej
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 165-186 - Bibliogr.
Signature:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303461
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji
Source:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 49-65 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168284989
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Communication Methods Used in Marketing Activities Directed for Organizational Learning and Innovation = Wykorzystanie metod komunikacji w działaniach marketingowych na organizacyjne uczenie się i innowacje
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 30 (103) (2014) , s. 217-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168295619
article
27

Author:
Title:
Organizational Learning Factors
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 171-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168287649
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Conference:
Zarządzanie strategiczne w w teorii i praktyce, Wrocław, Polska, od 2014-10-15 do 2014-10-17
Title:
Model zależności między celami organizacji, organizacyjnym uczeniem się i komunikacją w kontekście zarządzania strategicznego = The Model of Relationships between Organization's Goals, Organizational Learning and Communication in the Context of Strategic Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014) , s. 308-316. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293127
article
29

Author:
Title:
The Social Sharing of the Knowledge
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 131-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288797
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Czynniki stresu organizacyjnego
Source:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 120-138 - Bibliogr.
Signature:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290117
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Cluster as a Form of Multi-Cultural Organization = Klaster jako forma organizacji wielokulturowej
Source:
Organizacja i Zarządzanie. - nr 2 (22) (2013) , s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168275259
article
32

Author:
Title:
Komunikacja interpersonalna w pracy menedżera
Source:
Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. Tomasz MAŁKUSA, Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 21-27
ISBN:
978-83-935104-1-2
Nr:
2168308303
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
342 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-275
Nr:
2168290645
doctoral dissertation
34

Author:
Title:
Charakterystyka komunikacji w modelach organizacji opartych na wiedzy = Communication Characteristics in Models of Knowledge-Based Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 569-579. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282001
article
35

Author:
Title:
Metody komunikacji ukierunkowane na innowacyjność = Innovation-based Communication Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 133-142. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249342
article
See main document
36

Author:
Title:
Komunikacja, innowacyjność, przedsiębiorczość
Source:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012, s. 213-232 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61746-90-4
Nr:
2168334123
chapter in book
37

Author:
Title:
Funkcja uczenia i rozwoju a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa = Learning and Development and Management of Enterprise Value
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 55 (2012) , s. 89-100. - Tytuł numeru: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 736)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168269578
article
38

Author:
Title:
Komunikacja w modelach organizacji opartych na wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2012, s. 107-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266534
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 137-157 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-56-3
Access mode:
Nr:
2168230182
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Komunikacja i innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy = Communication and Innovation in Knowledge-based Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 22 (2011) , s. 96-107. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226849
article
See main document
41

Author:
Title:
Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 129-149 - Bibliogr.
Signature:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257972
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera = Selected Burnout Aspects in Manager's Work
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 223 (2011) , s. 211-217. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235768
article
43

Author:
Title:
Czynniki wyboru strategii zarządzania wiedzą = Factors Influencing the Choice of Knowledge Management Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 106-114. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588898
article
44

Author:
Title:
Ewolucja koncepcji organizacyjnego uczenia się = The Evolution of Organizational Learning
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 68 (2011) , s. 379-386. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 651)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226865
article
45

Title:
Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy = The Cluster as a Form of Organization for Economic Cooperation Based on Knowledge
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218590
article
See main document
46

Author:
Title:
Komunikacja a innowacyjność
Source:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 175-195
ISBN:
978-83-62511-65-5
Access mode:
Nr:
2168218900
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych = Global Economic Crises and Strategies of Business Organizations
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 45-53. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52096
article
48

Author:
Title:
Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą = Corporate Values Supporting Knowledge Sharing in Organizations
Source:
Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010, s. 294-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927455-8-7
Nr:
2165702652
chapter in monograph
49

Title:
Klaster - forma współpracy między organizacjami = A Cluster as a Way of Organizations' Cooperation
Source:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 250-254. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Nr:
2165758943
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą = Problems of Knowledge Management Strategy Selection
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 99 (2010) , s. 121-127. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934649
article
51

Author:
Title:
Realizacja strategii zarządzania wiedzą w organizacjach małopolski - wnioski dla kształtowania kultury organizacyjnej = Knowledge Management Strategy and Organizational Culture - Recommendations for Managers
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 439-448. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630156
article
52

Author:
Title:
Komunikacja a innowacyjność
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 158-179
Signature:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282871
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego
Source:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 113-119
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165394954
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Kultura organizacyjna a kryzys przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 87-95
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165394756
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania organizacyjne pracowników = Impact of Economic Crisis on Employees' Organizational Behaviour
Source:
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-039-7
Nr:
2166059771
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Title:
Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI2009, s. 43-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247886
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Title:
Ocena rozwoju personelu z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej = The Assessment of Personnel Development with Using of Ratio Analysis
Source:
Organizacja i Zarządzanie. - nr 2 (6) (2009) , s. 109-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166202641
article
58

Author:
Title:
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą
Source:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 87-94. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2165656624
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Wybrane czynniki determinujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 321-329 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161873695
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
COAC w modelu indywidualnego poziomu zachowań organizacyjnych w kontekście zmian organizacyjnych = COAC in the Model of Individual Behaviours in an Organization in the Context of Organizational Change
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009) , s. 461-468. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51308
article
61

Title:
Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2008, s. 20-29 - Bibliogr.
Signature:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276693
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Characteristics of Management in Creative Industries in the Light of Business Model / Paweł ŁUKASIK // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 51-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
2
Procesy uczenia się ludzi i organizacji / Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 163-180. - ISBN 978-83-7252-798-1
3
Creative Industries and Knowledge Replication = Przemysły kreatywne i replikacja wiedzy / Paweł ŁUKASIK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 3 (2019), s. 10-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142774/edition/74082/content. - ISSN 2080-6000
4
Replikacja wiedzy jako mechanizm transferu wiedzy i specyficzna zdolność organizacji = Knowledge Replication as a Mechanism for the Transfer of Knowledge and the Specific Capability of the Organization / Paweł ŁUKASIK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 79-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
5
Władza, przywództwo i style kierowania / Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 90-105. - ISBN 978-83-7252-798-1
6
Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation = Satysfakcja w koncepcjach zasobów niematerialnych organizacji a procesy przygotowania produkcji / Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019), s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605. - ISSN 2080-6000
7
Kapitał społeczny w kontekście różnic międzykulturowych = Social Capital in the Context of Cultural Differences / Paweł ŁUKASIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 252-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150189/tekst%2017%20Pawe%C5%82%20%C5%81ukasik.pdf. - ISSN 1898-5084
8
Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej / Paweł ŁUKASIK, Renata WINKLER // W: Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 11-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/Kszta%C5%82towaniezasob%C3%B3wniematerialnychorganizacji_strony_poprawa.pdf
9
Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich / Anna Krakowiak-Bal, Paweł ŁUKASIK, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Urszula Ziemiańczyk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Zarządzanie). - ISBN 978-83-812-8204-8 ; 978-83-812-8205-5
10
The Scope of the Implementation of Operational Tasks in the Field of Knowledge Management within the Rural Development Framework / Anna Krakowiak-Bal, Paweł ŁUKASIK, Bogusz MIKUŁA, Janusz NIEZGODA, Urszula Ziemiańczyk // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 335-345. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
11
Przegląd badań nad wykorzystaniem koncepcji empowermentu = Review of Research on Using Empowerment Conception / Paweł ŁUKASIK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 43-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
12
Analiza problemów pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa = Problems Analysis of the Enterprise Innovativeness Measurement / Paweł ŁUKASIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 52 (2017), s. 416-423. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/137755/tekst%2030%20Pawe%C5%82%20%C5%81ukasik.pdf. - ISSN 1898-5084
13
Monitoring of Innovation Processes / Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 169-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
14
Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity / Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 179-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
15
Klasyfikacje metod pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa = Clasifications of the Enterprise Innovation Measurement Methods / Paweł ŁUKASIK // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
16
Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej = The Use of Communication Methods in the South Poland Organizations / Paweł ŁUKASIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 44 (4/2015), cz. 1 (2015), s. 350-359. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/99921/29_Lukasik_Pawel.pdf. - ISSN 1898-5084
17
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI, Paweł ŁUKASIK, Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 209-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
18
Wykorzystanie metod komunikacji w uczeniu tradycyjnym i empirycznym = The Use of Communication Methods in Traditional and Empirical Learning / Paweł ŁUKASIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 101-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/488. - ISSN 1898-6447
19
Problematyka zmiany kultury organizacyjnej / Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 101-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
20
Komunikacja i organizacyjne uczenie się w kontekście wspomagania innowacji / Paweł ŁUKASIK ; red. nauk Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-712-8
21
Communication Methods Supporting Organizational Learning Process / Paweł ŁUKASIK // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 149-158. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
22
The Role of Communication Methods in Organizational Learning and Innovations / Paweł ŁUKASIK // W: Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes / eds. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 97-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
23
Communication in the Process of Cooperation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 17-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
24
Problematyka zmiany kultury organizacyjnej / Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 165-186. - Bibliogr.
25
Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // W: Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 49-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-6-7
26
Communication Methods Used in Marketing Activities Directed for Organizational Learning and Innovation = Wykorzystanie metod komunikacji w działaniach marketingowych na organizacyjne uczenie się i innowacje / Paweł ŁUKASIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 30 (103) (2014), s. 217-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/103-2014_15.pdf. - ISSN 2082-5501
27
Organizational Learning Factors / Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 171-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=172=Fit
28
Model zależności między celami organizacji, organizacyjnym uczeniem się i komunikacją w kontekście zarządzania strategicznego = The Model of Relationships between Organization's Goals, Organizational Learning and Communication in the Context of Strategic Management / Paweł ŁUKASIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014), s. 308-316. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
The Social Sharing of the Knowledge / Paweł ŁUKASIK // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 131-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
30
Czynniki stresu organizacyjnego / Paweł ŁUKASIK // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 120-138. - Bibliogr.
31
Cluster as a Form of Multi-Cultural Organization = Klaster jako forma organizacji wielokulturowej / Paweł ŁUKASIK // Organizacja i Zarządzanie. - nr 2 (22) (2013), s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN22.pdf. - ISSN 1899-6116
32
Komunikacja interpersonalna w pracy menedżera / Paweł ŁUKASIK // W: Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. Tomasz MAŁKUSA, Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - S. 21-27. - ISBN 978-83-935104-1-2
33
Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się / Paweł Łukasik ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2013. - 342 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002885
34
Charakterystyka komunikacji w modelach organizacji opartych na wiedzy = Communication Characteristics in Models of Knowledge-Based Organizations / Paweł ŁUKASIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 569-579. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-569.pdf. - ISSN 1733-2842
35
Metody komunikacji ukierunkowane na innowacyjność = Innovation-based Communication Methods / Paweł ŁUKASIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 133-142. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
36
Komunikacja, innowacyjność, przedsiębiorczość / Paweł ŁUKASIK // W: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012. - S. 213-232. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61746-90-4
37
Funkcja uczenia i rozwoju a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa = Learning and Development and Management of Enterprise Value / Paweł ŁUKASIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 736). - nr 55 (2012), s. 89-100. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/55-2012/FRFU-55-89.pdf. - ISSN 1733-2842
38
Komunikacja w modelach organizacji opartych na wiedzy / Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2012), s. 107-119. - Bibliogr.
39
Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy / Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 137-157. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-56-3. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.6.pdf
40
Komunikacja i innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy = Communication and Innovation in Knowledge-based Economy / Paweł ŁUKASIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 22 (2011), s. 96-107. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
41
Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy / Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2011), s. 129-149. - Bibliogr.
42
Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera = Selected Burnout Aspects in Manager's Work / Paweł ŁUKASIK, Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 223 (2011), s. 211-217. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
43
Czynniki wyboru strategii zarządzania wiedzą = Factors Influencing the Choice of Knowledge Management Strategy / Paweł ŁUKASIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011), s. 106-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
44
Ewolucja koncepcji organizacyjnego uczenia się = The Evolution of Organizational Learning / Paweł ŁUKASIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 651). - nr 68 (2011), s. 379-386. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/651/ZN_651.pdf#page=379&view=Fit. - ISSN 1896-382X
45
Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy = The Cluster as a Form of Organization for Economic Cooperation Based on Knowledge / Paweł ŁUKASIK, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
46
Komunikacja a innowacyjność / Paweł ŁUKASIK // W: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 175-195. - ISBN 978-83-62511-65-5. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/rozdz%208.pdf
47
Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych = Global Economic Crises and Strategies of Business Organizations / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 45-53. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/246/45-53.pdf?sequence=1. - ISSN 0208-6018
48
Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą = Corporate Values Supporting Knowledge Sharing in Organizations / Paweł ŁUKASIK // W: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010. - S. 294-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927455-8-7
49
Klaster - forma współpracy między organizacjami = A Cluster as a Way of Organizations' Cooperation / Paweł ŁUKASIK, Arkadiusz POTOCKI // W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 250-254. - Summ. - ISBN 978-83-7246-527-6
50
Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą = Problems of Knowledge Management Strategy Selection / Paweł ŁUKASIK // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 99 (2010), s. 121-127. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%2099.pdf#page=121&view=Fit. - ISSN 1234-8872
51
Realizacja strategii zarządzania wiedzą w organizacjach małopolski - wnioski dla kształtowania kultury organizacyjnej = Knowledge Management Strategy and Organizational Culture - Recommendations for Managers / Paweł ŁUKASIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010), s. 439-448. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
52
Komunikacja a innowacyjność / Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 158-179
53
Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 113-119. - ISBN 978-83-931128-2-1
54
Kultura organizacyjna a kryzys przedsiębiorstwa / Paweł ŁUKASIK // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 87-95. - ISBN 978-83-931128-2-1
55
Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania organizacyjne pracowników = Impact of Economic Crisis on Employees' Organizational Behaviour / Paweł ŁUKASIK // W: Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-039-7
56
Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą / Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2009), s. 43-61. - Bibliogr.
57
Ocena rozwoju personelu z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej = The Assessment of Personnel Development with Using of Ratio Analysis / Paweł ŁUKASIK // Organizacja i Zarządzanie. - nr 2 (6) (2009), s. 109-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Documents/Kwartalnik_naukowy/KN6.pdf. - ISSN 1899-6116
58
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą / Paweł ŁUKASIK // W: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 87-94. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-5-5
59
Wybrane czynniki determinujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej / Paweł ŁUKASIK // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 321-329. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
60
COAC w modelu indywidualnego poziomu zachowań organizacyjnych w kontekście zmian organizacyjnych = COAC in the Model of Individual Behaviours in an Organization in the Context of Organizational Change / Paweł ŁUKASIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009), s. 461-468. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
61
Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2008), s. 20-29. - Bibliogr.
1
Łukasik P., (2020), Characteristics of Management in Creative Industries in the Light of Business Model. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 51-62.
2
Łukasik P., (2019), Procesy uczenia się ludzi i organizacji. [W:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Zachowania organizacyjne : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 163-180.
3
Łukasik P., (2019), Creative Industries and Knowledge Replication, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 3, s. 10-15; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142774/edition/74082/content
4
Łukasik P., (2019), Replikacja wiedzy jako mechanizm transferu wiedzy i specyficzna zdolność organizacji. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 79-88.
5
Łukasik P., (2019), Władza, przywództwo i style kierowania. [W:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Zachowania organizacyjne : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 90-105.
6
Winkler R., Łukasik P., (2019), Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 2, s. 41-48; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605
7
Łukasik P., (2018), Kapitał społeczny w kontekście różnic międzykulturowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 252-259; http://www.ur.edu.pl/file/150189/tekst%2017%20Pawe%C5%82%20%C5%81ukasik.pdf
8
Łukasik P., Winkler R., (2017), Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej. [W:] Mikuła B. (red.), Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-33.
9
Krakowiak-Bal A., Łukasik P., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Ziemiańczyk U., (2017), Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 232 s.
10
Krakowiak-Bal A., Łukasik P., Mikuła B., Niezgoda J., Ziemiańczyk U., (2017), The Scope of the Implementation of Operational Tasks in the Field of Knowledge Management within the Rural Development Framework. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 335-345.
11
Łukasik P., (2017), Przegląd badań nad wykorzystaniem koncepcji empowermentu. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 43-50.
12
Łukasik P., (2017), Analiza problemów pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 52, s. 416-423; http://www.ur.edu.pl/file/137755/tekst%2030%20Pawe%C5%82%20%C5%81ukasik.pdf
13
Łukasik P., (2017), Monitoring of Innovation Processes. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 169-176.
14
Winkler R., Łukasik P., (2016), Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 179-189.
15
Łukasik P., (2016), Klasyfikacje metod pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa. [W:] Kaczmarek J., Litwa P. (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 197-204.
16
Łukasik P., (2015), Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 44 (4/2015), cz. 1, s. 350-359; http://www.ur.edu.pl/file/99921/29_Lukasik_Pawel.pdf
17
Jabłoński M., Łukasik P., Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2015), Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 209-218.
18
Łukasik P., (2015), Wykorzystanie metod komunikacji w uczeniu tradycyjnym i empirycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 101-118; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/488
19
Łukasik P., (2015), Problematyka zmiany kultury organizacyjnej. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 101-112.
20
Łukasik P., (2015), Komunikacja i organizacyjne uczenie się w kontekście wspomagania innowacji, Stabryła A. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 126 s.
21
Łukasik P., (2015), Communication Methods Supporting Organizational Learning Process. [W:] Makowiec M., Kusio T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 149-158.
22
Łukasik P., (2015), The Role of Communication Methods in Organizational Learning and Innovations. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 97-106.
23
Potocki A., Winkler R., Łukasik P., (2015), Communication in the Process of Cooperation. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 17-23.
24
Łukasik P., (2014), Problematyka zmiany kultury organizacyjnej. [W:] Jabłoński M. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 165-186.
25
Potocki A., Łukasik P., (2014), Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji. [W:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 49-65.
26
Łukasik P., (2014), Communication Methods Used in Marketing Activities Directed for Organizational Learning and Innovation, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 30 (103), s. 217-227; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/103-2014_15.pdf
27
Łukasik P., (2014), Organizational Learning Factors. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 171-181.
28
Łukasik P., (2014), Model zależności między celami organizacji, organizacyjnym uczeniem się i komunikacją w kontekście zarządzania strategicznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366, s. 308-316.
29
Łukasik P., (2014), The Social Sharing of the Knowledge. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 131-145.
30
Łukasik P., (2013), Czynniki stresu organizacyjnego. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 120-138.
31
Łukasik P., (2013), Cluster as a Form of Multi-Cultural Organization, "Organizacja i Zarządzanie", nr 2 (22), s. 67-77; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN22.pdf
32
Łukasik P., (2013), Komunikacja interpersonalna w pracy menedżera. [W:] Małkus T., Sołtysik M. (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Kraków : Mfiles.pl, s. 21-27.
33
Łukasik P., (2013), Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się, Prom. Potocki A., Kraków : , 342 k.
34
Łukasik P., (2013), Charakterystyka komunikacji w modelach organizacji opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 569-579; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-569.pdf
35
Łukasik P., (2012), Metody komunikacji ukierunkowane na innowacyjność, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 133-142.
36
Łukasik P., (2012), Komunikacja, innowacyjność, przedsiębiorczość. [W:] Olesiński Z. (red.), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, s. 213-232.
37
Łukasik P., (2012), Funkcja uczenia i rozwoju a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 55, s. 89-100; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/55-2012/FRFU-55-89.pdf
38
Łukasik P., (2012), Komunikacja w modelach organizacji opartych na wiedzy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 107-119.
39
Łukasik P., (2012), Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Mikuła B. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 137-157.
40
Łukasik P., (2011), Komunikacja i innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 22, s. 96-107.
41
Łukasik P., (2011), Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, s. 129-149.
42
Łukasik P., Potocki A., (2011), Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 223, s. 211-217.
43
Łukasik P., (2011), Czynniki wyboru strategii zarządzania wiedzą, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 170, s. 106-114.
44
Łukasik P., (2011), Ewolucja koncepcji organizacyjnego uczenia się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 68, s. 379-386; http://www.wzieu.pl/zn/651/ZN_651.pdf#page=379&view=Fit
45
Łukasik P., Potocki A., (2011), Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 45-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/171187917
46
Łukasik P., (2011), Komunikacja a innowacyjność. [W:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 175-195.
47
Potocki A., Łukasik P., (2010), Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 45-53; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/246/45-53.pdf?sequence=1
48
Łukasik P., (2010), Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą. [W:] Stankiewicz J. (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami: ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 294-303.
49
Łukasik P., Potocki A., (2010), Klaster - forma współpracy między organizacjami. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 250-254.
50
Łukasik P., (2010), Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 99, s. 121-127; http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%2099.pdf#page=121&view=Fit
51
Łukasik P., (2010), Realizacja strategii zarządzania wiedzą w organizacjach małopolski - wnioski dla kształtowania kultury organizacyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115, s. 439-448.
52
Łukasik P., (2010), Komunikacja a innowacyjność. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 158-179.
53
Potocki A., Łukasik P., (2010), Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 113-119.
54
Łukasik P., (2010), Kultura organizacyjna a kryzys przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 87-95.
55
Łukasik P., (2009), Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania organizacyjne pracowników. [W:] Fatuła D. (red.), Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 75-83.
56
Łukasik P., (2009), Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 43-61.
57
Łukasik P., (2009), Ocena rozwoju personelu z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej, "Organizacja i Zarządzanie", nr 2 (6), s. 109-120; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Documents/Kwartalnik_naukowy/KN6.pdf
58
Łukasik P., (2009), Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą. [W:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 87-94.
59
Łukasik P., (2009), Wybrane czynniki determinujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 321-329.
60
Łukasik P., (2009), COAC w modelu indywidualnego poziomu zachowań organizacyjnych w kontekście zmian organizacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 49, s. 461-468.
61
Potocki A., Łukasik P., (2008), Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 20-29.
1
@inbook{fmUEK:2168349732,
author = "Paweł Łukasik and and ",
title = "Characteristics of Management in Creative Industries in the Light of Business Model",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "51-62",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
2
@inbook{fpUEK:2168341877,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Procesy uczenia się ludzi i organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : zarys problematyki",
pages = "163-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-798-1",
}
3
@article{artUEK:2168343952,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Creative Industries and Knowledge Replication",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 3",
pages = "10-15",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2019.3.02},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142774/edition/74082/content},
}
4
@inbook{fmUEK:2168338833,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Replikacja wiedzy jako mechanizm transferu wiedzy i specyficzna zdolność organizacji",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "79-88",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
5
@inbook{fpUEK:2168341869,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Władza, przywództwo i style kierowania",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : zarys problematyki",
pages = "90-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-798-1",
}
6
@article{artUEK:2168336041,
author = "Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 2",
pages = "41-48",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2019.2.05},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605},
}
7
@article{artUEK:2168326197,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Kapitał społeczny w kontekście różnic międzykulturowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54 (2)",
pages = "252-259",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.17},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/150189/tekst%2017%20Pawe%C5%82%20%C5%81ukasik.pdf},
}
8
@inbook{fmUEK:2168321399,
author = "Paweł Łukasik and Renata Winkler",
title = "Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej",
booktitle = "Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/Kszta%C5%82towaniezasob%C3%B3wniematerialnychorganizacji_strony_poprawa.pdf},
isbn = "978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9",
}
9
@book{monUEK:2168323277,
author = "Anna Krakowiak-Bal and Paweł Łukasik and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Urszula Ziemiańczyk",
title = "Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8204-8 ; 978-83-812-8205-5",
}
10
@inbook{fmUEK:2168322401,
author = "Anna Krakowiak-Bal and Paweł Łukasik and Bogusz Mikuła and Janusz Niezgoda and Urszula Ziemiańczyk",
title = "The Scope of the Implementation of Operational Tasks in the Field of Knowledge Management within the Rural Development Framework",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "335-345",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
11
@inbook{fmUEK:2168318889,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Przegląd badań nad wykorzystaniem koncepcji empowermentu",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian",
pages = "43-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1",
}
12
@article{artUEK:2168321381,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Analiza problemów pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 52",
pages = "416-423",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.30},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/137755/tekst%2030%20Pawe%C5%82%20%C5%81ukasik.pdf},
}
13
@inbook{fmUEK:2168322349,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Monitoring of Innovation Processes",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "169-176",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
14
@inbook{fmUEK:2168310759,
author = "Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "179-189",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
15
@inbook{fmUEK:2168308809,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Klasyfikacje metod pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu",
pages = "197-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2",
}
16
@article{artUEK:2168304671,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 44 (4/2015), cz. 1",
pages = "350-359",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.29},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/99921/29_Lukasik_Pawel.pdf},
}
17
@inbook{fmUEK:2168296357,
author = "Marek Jabłoński and Paweł Łukasik and Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Renata Winkler",
title = "Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
18
@article{artUEK:2168297641,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Wykorzystanie metod komunikacji w uczeniu tradycyjnym i empirycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "101-118",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0307},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/488},
}
19
@inbook{fmUEK:2168307209,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Problematyka zmiany kultury organizacyjnej",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "101-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
20
@book{monUEK:2168300453,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Komunikacja i organizacyjne uczenie się w kontekście wspomagania innowacji",
editor = Stabryła Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-712-8",
}
21
@inbook{fmUEK:2168299557,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Communication Methods Supporting Organizational Learning Process",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "149-158",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
22
@inbook{fmUEK:2168300985,
author = "Paweł Łukasik",
title = "The Role of Communication Methods in Organizational Learning and Innovations",
booktitle = "Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes",
pages = "97-106",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0",
}
23
@inbook{fmUEK:2168302861,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Communication in the Process of Cooperation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "17-23",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
24
@unpublished{fnpUEK:2168303461,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Problematyka zmiany kultury organizacyjnej",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "165-186",
year = "2014",
}
25
@inbook{fmUEK:2168284989,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji",
booktitle = "Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "49-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-6-7",
}
26
@article{artUEK:2168295619,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Communication Methods Used in Marketing Activities Directed for Organizational Learning and Innovation",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "30 (103)",
pages = "217-227",
year = "2014",
url = {http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/103-2014_15.pdf},
}
27
@inbook{fmUEK:2168287649,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Organizational Learning Factors",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "171-181",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=172=Fit},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
28
@article{artUEK:2168293127,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Model zależności między celami organizacji, organizacyjnym uczeniem się i komunikacją w kontekście zarządzania strategicznego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "366",
pages = "308-316",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.29},
url = {},
}
29
@inbook{fmUEK:2168288797,
author = "Paweł Łukasik",
title = "The Social Sharing of the Knowledge",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "131-145",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
30
@unpublished{fnpUEK:2168290117,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Czynniki stresu organizacyjnego",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "120-138",
year = "2013",
}
31
@article{artUEK:2168275259,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Cluster as a Form of Multi-Cultural Organization",
journal = "Organizacja i Zarządzanie",
number = "2 (22)",
pages = "67-77",
year = "2013",
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN22.pdf},
}
32
@inbook{fmUEK:2168308303,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Komunikacja interpersonalna w pracy menedżera",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "21-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-1-2",
}
33
@unpublished{drUEK:2168290645,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002885},
}
34
@article{artUEK:2168282001,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Charakterystyka komunikacji w modelach organizacji opartych na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "569-579",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-569.pdf},
issn = "1640-6818",
}
35
@article{artUEK:2168249342,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Metody komunikacji ukierunkowane na innowacyjność",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "133-142",
year = "2012",
}
36
@inbook{fksUEK:2168334123,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Komunikacja, innowacyjność, przedsiębiorczość",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej",
pages = "213-232",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu",
year = "2012",
isbn = "978-83-61746-90-4",
}
37
@article{artUEK:2168269578,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Funkcja uczenia i rozwoju a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "55",
pages = "89-100",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/55-2012/FRFU-55-89.pdf},
issn = "1640-6818",
}
38
@unpublished{fnpUEK:2168266534,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Komunikacja w modelach organizacji opartych na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "107-119",
year = "2012",
}
39
@inbook{fmUEK:2168230182,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "137-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.6.pdf},
isbn = "978-83-62511-56-3",
}
40
@article{artUEK:2168226849,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Komunikacja i innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 22",
pages = "96-107",
adress = "",
year = "2011",
}
41
@unpublished{fnpUEK:2168257972,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "129-149",
year = "2011",
}
42
@article{artUEK:2168235768,
author = "Paweł Łukasik and Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "223",
pages = "211-217",
adress = "",
year = "2011",
}
43
@article{artUEK:2166588898,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Czynniki wyboru strategii zarządzania wiedzą",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "170",
pages = "106-114",
adress = "",
year = "2011",
}
44
@article{artUEK:2168226865,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Ewolucja koncepcji organizacyjnego uczenia się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "68",
pages = "379-386",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/651/ZN_651.pdf#page=379&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
45
@article{artUEK:2168218590,
author = "Paweł Łukasik and Arkadiusz Potocki",
title = "Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "45-57",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171187917},
}
46
@inbook{fmUEK:2168218900,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Komunikacja a innowacyjność",
booktitle = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
pages = "175-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/rozdz%208.pdf},
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
47
@article{artUEK:52096,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "45-53",
adress = "",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/246},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/246/45-53.pdf?sequence=1},
}
48
@inbook{fmUEK:2165702652,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą",
booktitle = "Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami",
pages = "294-303",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
year = "2010",
isbn = "978-83-927455-8-7",
}
49
@inbook{fmUEK:2165758943,
author = "Paweł Łukasik and Arkadiusz Potocki",
title = "Klaster - forma współpracy między organizacjami",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka",
pages = "250-254",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-527-6",
}
50
@article{artUEK:2164934649,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 99",
pages = "121-127",
year = "2010",
url = {http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%2099.pdf#page=121&view=Fit},
}
51
@article{artUEK:2165630156,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Realizacja strategii zarządzania wiedzą w organizacjach małopolski - wnioski dla kształtowania kultury organizacyjnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "115",
pages = "439-448",
adress = "",
year = "2010",
}
52
@unpublished{fnpUEK:2168282871,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Komunikacja a innowacyjność",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "158-179",
year = "2010",
}
53
@inbook{fmUEK:2165394954,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "113-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
54
@inbook{fmUEK:2165394756,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Kultura organizacyjna a kryzys przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "87-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
55
@inbook{fmUEK:2166059771,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania organizacyjne pracowników",
booktitle = "Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "75-83",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-039-7",
}
56
@unpublished{fnpUEK:2168247886,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "43-61",
year = "2009",
}
57
@article{artUEK:2166202641,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Ocena rozwoju personelu z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej",
journal = "Organizacja i Zarządzanie",
number = "2 (6)",
pages = "109-120",
year = "2009",
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Documents/Kwartalnik_naukowy/KN6.pdf},
}
58
@inbook{fmUEK:2165656624,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą",
booktitle = "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2",
pages = "87-94",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-924547-5-5",
}
59
@inbook{fmUEK:2161873695,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Wybrane czynniki determinujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "321-329",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
60
@article{artUEK:51308,
author = "Paweł Łukasik",
title = "COAC w modelu indywidualnego poziomu zachowań organizacyjnych w kontekście zmian organizacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "49",
pages = "461-468",
adress = "",
year = "2009",
}
61
@unpublished{fnpUEK:2168276693,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "20-29",
year = "2008",
}