Publications of the selected author
1

Author:
Paweł Chlipała , Tomasz Olchawa
Title:
Native Advertising in Communication with Customers - Possibilities and Limitations
Source:
Маркетингові комунікації в сучасному мінливому середовищі = Komunikacja marketingowa w nowoczesnym zmieniającym się otoczeniu / red. V. F. Ivanov, Ê. V. Romat - Kiїv: Studcentr, 2022, s. 179-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-7530-59-4
Nr:
2168362816
chapter in monograph
2

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Consumer Confidence and Consumer Behaviour during the Covid-19 Pandemic
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5042-5048. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
This project has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360006
chapter in conference materials
3

Title:
Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 = Consumer Behaviour during the COVID-19 Pandemic
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (978) (2021) , s. 3-11. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19,kwota finansowania: 11 897 131,40 zł.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358658
article
4

Author:
Paweł Chlipała , Tomasz Olchawa
Title:
Reklama natywna - determinanty skuteczności w kontekście założeń marketingu społecznego = Native Advertising - Determinants of Effectiveness in the Context of Social Marketing Assumptions
Source:
Marketing i Rynek = Journal of Marketing and Market Studies. - nr 8 (2021) , s. 12-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358538
article
5

Title:
Methodology of Marketing Vs Methodology of Social and Economic Research
Source:
Economics, Entrepreneurship, Management. - vol. 7, no. 2 (2020) , s. 112-118. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168354096
article
6

Title:
Możliwości i ograniczenia prowadzenia wywiadów pogłębionych w przestrzeni realnej i wirtualnej
Source:
Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 182-194 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-838-5
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352162
chapter in monograph
7

Title:
Uwagi o wyodrębnianiu współczesnych koncepcji marketingu = Remarks on Separation of Contemporary Marketing Concepts
Source:
Działania marketingowe organizacji / red. nauk. Krzysztof Błoński, Agnieszka Smalec - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2395-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354642
chapter in monograph
8

Conference:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr", Zaporoże, Ukraina, od 2019-10-16 do 2019-10-17
Title:
Rola marketingu społecznego w rozwoju zrównoważonym społeczeństw i regionów
Source:
Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr - Zaporìžžâ: NU Zaporìz'ka polìtehnìka, 2019, s. 293-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-529-245-7
Nr:
2168342521
chapter in conference materials
9

Title:
Analysis of Research Approaches Integration in Marketing - Methodological and Empirical Aspects
Source:
Journal of Business Theory and Practice. - Vol. 6, no. 4 (2018) , s. 250-268. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168330007
article
10

Title:
Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketing = Integration of Methodological Approaches in Marketing Research
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
225 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 256)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-757-8
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168327863
monograph
11

Title:
Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych = Standardisation and Adaptation of Pricing Policy of Global Companies = Standartizaciâ i adaptaciâ cenovoj politiki globalʹnyh predpriâtij
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4, t. 2 (2018) , s. 205-215. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327557
article
12

Conference:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Title:
Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 254-255. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328127
varia
13

Title:
VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego"
Source:
Marketing i Rynek2017. - nr 12, s. 29-30
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321893
varia
14

Title:
Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego : VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 48-49
Access mode:
Nr:
2168344142
varia
15

Title:
Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu = The Concept of International Marketing in Comparison to Other Contemporary Marketing Concepts [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 34-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318075
article
16

Title:
The Third Methodological Movement in Marketing Research
Source:
International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016) , s. 352-363. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168309237
article
17

Title:
Nurt krytyczny w metodologii badań marketingu = Critical Trend in Marketing Survey Methodology
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016) , s. 20-28. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313125
article
18

Title:
Pozycjonowanie oferty w procesie strategicznego zarządzania marketingiem
Source:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 70-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279121
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem = Grounded Theory Methodology - between Positivism and Constructivism
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014) , s. 24-34. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286671
article
20

Title:
Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego = Relationship Marketing and Value-Based Marketing - Towards an Integrated Paradigm
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 182 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Zarządzanie relacjami w biznesie : współczesne wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283403
article
21

Title:
Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu = Triangulation of Methodological Approaches in Scientific Research of Marketing Field
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 39-48. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286481
article
22

Title:
Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa
Source:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 53-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266022
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta = Phenomenological Basis for Creation the Value for Customer
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [214]-[219]. - Summ.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287613
chapter in unpublished scientific work
24

Title:
Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = An Integrated Methodological Approach to Analysing the Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [11]-[16]. - Summ.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287425
chapter in unpublished scientific work
25

Title:
Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [41]-[47]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287435
chapter in unpublished scientific work
26

Title:
Orientacja hybrydowa a nowe podejścia w marketingu = Hybrid Orientation and New Approaches in Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 916 (2013) , s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287173
article
27

Title:
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta = Phenomenological Basis for Creation the Value for Customer
Source:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2013) , s. 2-7. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168268838
article
28

Title:
Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = An Integrated Methodological Approach to Analysing the Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 12-17. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248854
article
29

Title:
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266818
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [80]-[86] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287489
chapter in unpublished scientific work
31

Title:
Standardization and Adaptation of Marketing Tools in International Markets - Results of the Research of Polish Companies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 719-727 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274783
chapter in monograph
See main document
32

Conference:
2nd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2012), Kragujevac, Serbia, od 2012-12-13 do 2012-12-14
Title:
Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings / ed. by Verica Babić - Kragujevac: Faculty of Economics, University of Kragujevac, 2013, s. 167-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-042-6
Access mode:
Nr:
2168252380
chapter in conference materials
33

Title:
Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non profit w krajach Unii Europejskiej = The Diversified Forms of Communication Apllied by Non-profit Organisations in EU Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 896 (2012) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249326
article
34

Title:
The Assessment of Strategies Adopted by Polish Exporters in Foreign Markets in the Light of Ethnographic Research : Case Studies
Source:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 191-210
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235644
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Pomiar i ocena strategii marketingu międzynarodowego : metodyka projektu badawczego
Source:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 75-96
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228356
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Wartość dla klienta jako czynnik konkurencyjny w branży turystycznej - teoria i badania w Polsce
Source:
Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví : sborník příspěvků z páté mezinárodní konference - Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., 2012, s. 59-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87300-19-0
Nr:
2168263108
chapter in conference materials
37

Title:
Uwagi na temat paradygmatu interpretatywnego w marketingu
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. [23]-[39] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257018
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Physical description:
247 s.: il.; 24 cm
Notes:
Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228332
See related chapters
39

Title:
Ocena strategii polskich eksporterów na rynkach zagranicznych w świetle badań etnograficznych : studia przypadków
Source:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 203-220
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228368
chapter in monograph
See main document
40

Title:
The Measurement and Assessment of an International Marketing Strategy : the Methodology of the Research Project
Source:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 71-91
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235630
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Paradygmat interpretatywny w marketingu - rozważania w kontekście tożsamości dyscypiny = Commentaries on the Interpretive Paradigm in Marketing
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 9-25. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241586
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dla usługobiorcy = The Role of Intellectual Capital in Creating Value for Customer in Services
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 229 (2012) , s. 189-203. - Tytuł numeru: Zarządzanie organizacjami usługowymi - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168246966
article
43

Title:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets
Redakcja:
Publisher address:
Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012
Physical description:
235 s.: il.; 24 cm
Notes:
Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235616
See related chapters
44

Title:
Badania marketingowe - w kierunku podejścia interpretacyjnego = Marketing Research - Towards an Interpretive Approach
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), t. 1 (2012) , s. 77-85. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju marketingu : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168234768
article
45

Title:
Anthropological Attitude towards Gathering Knowledge about Customers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 659-671 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168229322
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki analizy kampanii CSR = Corporate Social Responsibility in Poland - Results of CSR Campaign Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 220 (2011) , s. 177-184. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168234708
article
47

Author:
Paweł Chlipała , Ewa Frąckiewicz
Title:
Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych = Lifestyle and Recreation, Sport Activity on the Example of the Students of Selected Universities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 78 (2011) , s. 179-195. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229646
article
48

Title:
Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach = Ethnographic Attitude Toward Gathering Knowledge About Customers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 72 (2011) , s. 25-36. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 660)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229412
article
49

Title:
Zastosowanie eksperymentu w badaniach społecznie odpowiedzialnej konsumpcji - refleksje nad metodą, wyniki = Using an Experiment in the Research of Socially Responsible Consumption - Reflections on the Method, the Results
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 203-212. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237100
article
50

Title:
Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana = Consumption Society in the Light of Zygmunt Bauman's Works
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 51 (2011) , s. 79-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168223256
article
51

Title:
Marketing międzynarodowy w tafli Štrbskégo Plesa
Source:
Kurier UEK2011. - nr 1 (46), s. 60-61
Access mode:
Nr:
2168344880
varia
52

Title:
Problem manipulacji w promocji w świetle badań przyszłych twórców przekazów = The Problem of Manipulation in Promotion into the Light of the Research of Future Messages Creators
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011) , s. 255-265. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227638
article
53

Conference:
10th International Marketing Trends Conference, Paryż, Francja, od 2011-01-20 do 0001-01-01
Title:
Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises [dokument elektroniczny]
Source:
10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 - Paris-Venice: s.n., 2011. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226869
chapter in conference materials
54

Title:
Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
90 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-544-4
Nr:
2168223258
academic script
55

Title:
Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów = Anthropological Basics of E-Consumers' Research
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011) , s. 66-72. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229288
article
56

Title:
Medialny wydźwięk marketingu : (na podstawie analizy artykułów w "Gazecie Wyborczej") = Media Undrtone the of Marketing (in the Light of the Analysis of Articles Published in Gazeta Wyborcza)
Source:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 215-222. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
Nr:
2165797661
chapter in monograph
57

Title:
Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych = Value Communication in the Light of Social Campaigns Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 135 (2010) , s. 318-327. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : ewolucja, wyzwania, szanse - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166053894
article
58

Title:
Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non-profit w krajach Unii Europejskiej
Source:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-18] - Bibliogr.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326697
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym : uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania = International Marketing in the Didactic Process - Remarks in the Light of Research of Students of Management
Source:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 128-137. - Summ.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2166055763
chapter in monograph
See main document
60

Title:
The Styles of Social Campaigns in Ukraine as Compared with Selected Countries of the World : an Attempted Diagnosis
Source:
Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010, s. 85-93
Nr:
2165813718
chapter in conference materials
61

Title:
Antropologia marketingowa : przyczynek do przedmiotu i metodyki badań = Marketing Anthropology : Contribution to the Object and Methodology of the Research
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 127-136. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165631963
article
62

Title:
Czynniki kształtujące aktywność turystyczną Polaków = Factors of the Tourist Activity of Poles
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (sierpień) (2010) , s. 18-25. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166093071
article
63

Title:
Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla = Coding Communication Message in the Cultural Context : an Analysis of Social Advertising in the Light of Hall's Cultural Factors
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 55 (2010) , s. 363-374. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 595)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165320852
article
64

Title:
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw = Cooperative Export vs Value Multiplication in Corporate Marketing Strategies
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 93-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165092298
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 166-186 - Bibliogr.
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228686
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Konsument usług turystycznych - próba empirycznej diagnozy postaw i zachowań w świetle globalnych uwarunkowań = An Attempt to Diagnose Empirically the Attitudes and Behaviours of Consumers of Tourist Services in Light of Global Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 823 (2009) , s. 139-147. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50759
article
67

Title:
Polish Consumers of Tourist Services in the Light of Global Conditioning Factors -the Outlets of the Research
Source:
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 672-677. - Summ.
ISBN:
978-80-225-2794-1
Nr:
2166081342
chapter in conference materials
68

Title:
Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient = Value for Customer as a Basis of Relationship Building between Service Company and a Customer
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 41 (2009) , s. 29-38. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 558)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161790030
article
69

Title:
Proces tworzenia wartości dla klienta w usługach : wyniki badań = Value Creation Process for Customer in services : Results of the Research
Source:
Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 357-363. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1785-0
Nr:
2166244580
chapter in monograph
70

Title:
Kapitał intelektualny - refleksja w perspektywie roli naukowca i uniwersytetu = The Role of Intellectual Capital from Scientist and University Perspective
Source:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR] - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007, s. 75-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-52-2
Nr:
2168325191
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw
Source:
Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Sylwia Pangsy-Kania - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2007, s. 173-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-01-2
Nr:
2168264084
chapter in conference materials
72

Title:
Relacje z klientami instytucjonalnymi w koncepcji kapitału intelektualnego
Source:
Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia / red. Maciej Mitręga - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 115-123
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168291617
chapter in monograph
73

Title:
Kierunki ewolucji współczesnego marketingu : wyniki badań eksperckich
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 145-151 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2168264454
chapter in monograph
74

Title:
Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw
Source:
Świat Marketingu. - Marzec (2006) . - [odczyt: 09.11.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168264102
article
75

Title:
Kodowanie danych w międzynarodowych badaniach kapitału intelektualnego przedsiębiorstw = Coding of Data in the International Research of Intellectual Capital
Source:
Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 222-230. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 71)
ISBN:
978-83-7417-169-4
Nr:
2168258510
chapter in monograph
76

Title:
Z praktyki zarządzania kapitałem intelektualnym, amerykańskich i polskich przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
2168264458
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Możliwości działań strategicznych polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynek europejski = Strategic Possibilities of Polish Enterprises' Expansion on European Market
Source:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 213-216. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166610598
chapter in conference materials
See main document
78

Title:
Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa = Strategy and Planning of Intellectual Resources in the Enterprise
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 11 (2005) , s. 46-54. - Summ., streszcz.
Nr:
52438
article
79

Author:
Paweł Chlipała , Marek Rutkowski
Title:
Relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem w świetle badań gmin województwa małopolskiego
Source:
Lokalne układy partnerskie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 21-29. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-87-249-93-9
Nr:
2168264066
chapter in monograph
80

Title:
Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej : wyniki badań = Intellectual Capital and Marketing Value Creation - Results of the Research
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 101-107. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52244
article
81

Title:
Kapitał intelektualny a marketing
Source:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 453-460. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
Nr:
2168322687
chapter in monograph
82

Title:
Struktura kapitału intelektualnego - propozycja systematyzacji
Source:
Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK - Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004, s. 21-28. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-75-3
Nr:
2168221680
chapter in monograph
See main document
83

Title:
Problemy terminologiczno-metodyczne zagadnień kapitału intelektualnego
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2003) , s. 75-81 - Bibliogr.
Nr:
2168264456
article
84

Author:
Paweł Chlipała , Małgorzata Remi , Marek Rutkowski
Conference:
IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej", Zakopane, Polska, od 2003-09-22 do 2003-09-24
Title:
Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia = Preparations to Compete on European Union Market Seen from the Perspective of Managers of Enterprises from Malopolska - Opportunities and Theats
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 223-231. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166597106
chapter in conference materials
See main document
85

Title:
Gospodarka oparta na wiedzy a dobrobyt regionu : zarys problemu
Source:
Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 329-332. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-85809-81-3
Nr:
2168264078
chapter in monograph
86

Author:
Paweł Chlipała , Małgorzata Remi
Title:
Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa w świetle wyników badań
Source:
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 73-82. - Streszcz., summ.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2168264070
chapter in monograph
87

Title:
Sztuczne sieci neuronowe w badaniach marketingowych : refleksje metodyczne
Source:
Marketing : metody i techniki badawcze / red. Zofia Kędzior - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2002, s. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88936-01-8
Nr:
2168264076
chapter in conference materials
88

Author:
Małgorzata Remi , Paweł Chlipała
Title:
Kapitał intelektualny przedsiębiorstw - próba identyfikacji obszarów badań
Source:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 39-44. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166552796
chapter in conference materials
See main document
89

Author:
Paweł Chlipała , Małgorzata Remi
Title:
Wpływ WSB-NLU na rozwój Nowego Sącza w opinii studentów - wyniki badań
Source:
Studia Regionalne i Lokalne. - nr 2-3 (2001) , s. 157-167
Nr:
2168260028
article
90

Author:
Paweł Chlipała , Inez Mackiewicz
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Title:
Postawy menedżerów wobec public relations - wyniki badań
Source:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001, s. 155-163 - Bibliogr.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-22-7
Nr:
2168264080
chapter in conference materials
See main document
91

Author:
Paweł Chlipała , Marek Rutkowski , Andrzej Kozina
Title:
Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 355-361. - Załączniki
Nr:
2166344971
chapter in textbook
See main document
1
Native Advertising in Communication with Customers - Possibilities and Limitations / Paweł CHLIPAŁA, Tomasz Olchawa // W: Маркетингові комунікації в сучасному мінливому середовищі = Komunikacja marketingowa w nowoczesnym zmieniającym się otoczeniu / red. V. F. Ivanov, Ê. V. Romat. - Kiїv: Studcentr, 2022. - S. 179-188. - Bibliogr. - ISBN 978-966-7530-59-4
2
Consumer Confidence and Consumer Behaviour during the Covid-19 Pandemic / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 5042-5048. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/consumer-confidence-and-consumer-behaviour-during-the-covid-19-pandemic/Wstęp:
3
Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 = Consumer Behaviour during the COVID-19 Pandemic / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Przegląd Organizacji. - nr 7 (978) (2021), s. 3-11. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://przegladorganizacji.pl/artykul/2021/10.33141po.2021.07.01Wstęp: Spis treści: https://przegladorganizacji.pl/artykul/2021/10.33141po.2021.07.01Wstęp: . - ISSN 0137-7221
4
Reklama natywna - determinanty skuteczności w kontekście założeń marketingu społecznego = Native Advertising - Determinants of Effectiveness in the Context of Social Marketing Assumptions / Paweł CHLIPAŁA, Tomasz Olchawa // Marketing i Rynek = Journal of Marketing and Market Studies. - nr 8 (2021), s. 12-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/reklama-natywna-determinanty-skutecznosci-w-kontekscie-zalozen-marketingu-spolecznego,a2137489028Wstęp: Spis treści: https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/reklama-natywna-determinanty-skutecznosci-w-kontekscie-zalozen-marketingu-spolecznego,a2137489028Wstęp: . - ISSN 1231-7853
5
Methodology of Marketing Vs Methodology of Social and Economic Research / P. CHLIPAŁA // Economics, Entrepreneurship, Management. - vol. 7, no. 2 (2020), s. 112-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/nov/22375/200834maket-114-120_0.pdf. - ISSN 2312-3435
6
Możliwości i ograniczenia prowadzenia wywiadów pogłębionych w przestrzeni realnej i wirtualnej / Paweł CHLIPAŁA // W: Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 182-194. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-838-5. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf
7
Uwagi o wyodrębnianiu współczesnych koncepcji marketingu = Remarks on Separation of Contemporary Marketing Concepts / Paweł CHLIPAŁA // W: Działania marketingowe organizacji / red. nauk. Krzysztof Błoński, Agnieszka Smalec. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 25-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2395-0
8
Rola marketingu społecznego w rozwoju zrównoważonym społeczeństw i regionów / Paweł CHLIPAŁA // W: Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr. - Zaporìžžâ: NU Zaporìz'ka polìtehnìka, 2019. - S. 293-296. - Bibliogr. - ISBN 978-617-529-245-7
9
Analysis of Research Approaches Integration in Marketing - Methodological and Empirical Aspects / Paweł CHLIPAŁA // Journal of Business Theory and Practice. - Vol. 6, no. 4 (2018), s. 250-268. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scholink.org/ojs/index.php/jbtp/article/view/1589. - ISSN 2372-9759
10
Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketing = Integration of Methodological Approaches in Marketing Research / Paweł CHLIPAŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 225 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 256). - ISBN 978-83-7252-757-8
11
Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych = Standardisation and Adaptation of Pricing Policy of Global Companies = Standartizaciâ i adaptaciâ cenovoj politiki globalʹnyh predpriâtij / Agnieszka ŻBIKOWSKA, Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 4, t. 2 (2018), s. 205-215. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531464. - ISSN 0438-5403
12
Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu / P. CHLIPAŁA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 254-255. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-966-941-235-5
13
VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego" / Paweł CHLIPAŁA // Marketing i Rynek. - nr 12 (2017), s. 29-30. - ISSN 1231-7853
14
Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego : VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / Paweł CHLIPAŁA // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 48-49. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/48. - ISSN 1689-7757
15
Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu = The Concept of International Marketing in Comparison to Other Contemporary Marketing Concepts / Paweł CHLIPAŁA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 34-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
16
The Third Methodological Movement in Marketing Research / Paweł CHLIPAŁA // International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016), s. 352-363. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-3627
17
Nurt krytyczny w metodologii badań marketingu = Critical Trend in Marketing Survey Methodology / Paweł CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016), s. 20-28. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36505/Chlipala_Nurt_Krytyczny_w_Metodologii_Badan_Marketingu_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
18
Pozycjonowanie oferty w procesie strategicznego zarządzania marketingiem / Paweł CHLIPAŁA // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 70-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
19
Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem = Grounded Theory Methodology - between Positivism and Constructivism / Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014), s. 24-34. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
20
Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego = Relationship Marketing and Value-Based Marketing - Towards an Integrated Paradigm / Paweł CHLIPAŁA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 182 (2014), s. 11-19. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie relacjami w biznesie : współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_P.Chlipala_Marketing_relacyjny_i_marketing_wartosci....pdf. - ISSN 2083-8611
21
Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu = Triangulation of Methodological Approaches in Scientific Research of Marketing Field / Paweł CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 39-48. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa / Paweł CHLIPAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 53-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
23
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta = Phenomenological Basis for Creation the Value for Customer / Paweł CHLIPAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [214]-[219]. - Summ.
24
Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = An Integrated Methodological Approach to Analysing the Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / Paweł CHLIPAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [11]-[16]. - Summ.
25
Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking / Paweł CHLIPAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [41]-[47]. - Summ. - Bibliogr.
26
Orientacja hybrydowa a nowe podejścia w marketingu = Hybrid Orientation and New Approaches in Marketing / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 916 (2013), s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/736/558. - ISSN 1898-6447
27
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta = Phenomenological Basis for Creation the Value for Customer / Paweł CHLIPAŁA // Marketing i Rynek. - nr 12 (2013), s. 2-7. - Summ. - ISSN 1231-7853
28
Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = An Integrated Methodological Approach to Analysing the Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / Paweł CHLIPAŁA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 12-17. - Summ. - ISSN 1231-7853
29
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta / Paweł CHLIPAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
30
Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa / Paweł CHLIPAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [80]-[86]. - Bibliogr.
31
Standardization and Adaptation of Marketing Tools in International Markets - Results of the Research of Polish Companies / Paweł CHLIPAŁA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 719-727. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
32
Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking / Paweł CHLIPAŁA // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings / ed. by Verica Babić. - Kragujevac: Faculty of Economics, University of Kragujevac, 2013. - S. 167-178. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-042-6. - Pełny tekst: http://eprints.ugd.edu.mk/7192/1/EBM_2012.pdf
33
Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non profit w krajach Unii Europejskiej = The Diversified Forms of Communication Apllied by Non-profit Organisations in EU Member States / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
34
The Assessment of Strategies Adopted by Polish Exporters in Foreign Markets in the Light of Ethnographic Research : Case Studies / Paweł CHLIPAŁA // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012. - S. 191-210. - ISBN 978-83-208-2042-3
35
Pomiar i ocena strategii marketingu międzynarodowego : metodyka projektu badawczego / Paweł CHLIPAŁA // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 75-96. - ISBN 978-83-208-2021-8
36
Wartość dla klienta jako czynnik konkurencyjny w branży turystycznej - teoria i badania w Polsce / Paweł CHLIPAŁA // W: Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví : sborník příspěvků z páté mezinárodní konference. - Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., 2012. - S. 59-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87300-19-0
37
Uwagi na temat paradygmatu interpretatywnego w marketingu / Paweł CHLIPAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. [23]-[39]. - Bibliogr.
38
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2021-8
39
Ocena strategii polskich eksporterów na rynkach zagranicznych w świetle badań etnograficznych : studia przypadków / Paweł CHLIPAŁA // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 203-220. - ISBN 978-83-208-2021-8
40
The Measurement and Assessment of an International Marketing Strategy : the Methodology of the Research Project / Paweł CHLIPAŁA // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012. - S. 71-91. - ISBN 978-83-208-2042-3
41
Paradygmat interpretatywny w marketingu - rozważania w kontekście tożsamości dyscypiny = Commentaries on the Interpretive Paradigm in Marketing / Paweł CHLIPAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 9-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
42
Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dla usługobiorcy = The Role of Intellectual Capital in Creating Value for Customer in Services / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 229 (2012), s. 189-203. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie organizacjami usługowymi. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
43
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2042-3
44
Badania marketingowe - w kierunku podejścia interpretacyjnego = Marketing Research - Towards an Interpretive Approach / Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), t. 1 (2012), s. 77-85. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju marketingu : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
45
Anthropological Attitude towards Gathering Knowledge about Customers / Paweł CHLIPAŁA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 659-671. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
46
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki analizy kampanii CSR = Corporate Social Responsibility in Poland - Results of CSR Campaign Analysis / Paweł CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 220 (2011), s. 177-184. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
47
Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych = Lifestyle and Recreation, Sport Activity on the Example of the Students of Selected Universities / Paweł CHLIPAŁA, Ewa Frąckiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 689). - nr 78 (2011), s. 179-195. - Summ.. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
48
Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach = Ethnographic Attitude Toward Gathering Knowledge About Customers / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 660). - nr 72 (2011), s. 25-36. - streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian. - ISSN 1896-382X
49
Zastosowanie eksperymentu w badaniach społecznie odpowiedzialnej konsumpcji - refleksje nad metodą, wyniki = Using an Experiment in the Research of Socially Responsible Consumption - Reflections on the Method, the Results / Paweł CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011), s. 203-212. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana = Consumption Society in the Light of Zygmunt Bauman's Works / Paweł CHLIPAŁA // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 51 (2011), s. 79-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
51
Marketing międzynarodowy w tafli Štrbskégo Plesa / Paweł CHLIPAŁA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 60-61. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
52
Problem manipulacji w promocji w świetle badań przyszłych twórców przekazów = The Problem of Manipulation in Promotion into the Light of the Research of Future Messages Creators / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011), s. 255-265. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
53
Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises [Dokument elektroniczny] / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line]. - Paris-Venice: s.n., 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 24 ekrany. - Summ. - Bibliogr.
54
Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych / Paweł CHLIPAŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 90 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-544-4
55
Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów = Anthropological Basics of E-Consumers' Research / Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011), s. 66-72. - Summ. - ISSN 0438-5403
56
Medialny wydźwięk marketingu : (na podstawie analizy artykułów w "Gazecie Wyborczej") = Media Undrtone the of Marketing (in the Light of the Analysis of Articles Published in Gazeta Wyborcza) / Paweł CHLIPAŁA // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 215-222. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
57
Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych = Value Communication in the Light of Social Campaigns Analysis / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 135 (2010), s. 318-327. - Summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : ewolucja, wyzwania, szanse. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
58
Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non-profit w krajach Unii Europejskiej / Paweł CHLIPAŁA // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-18]. - Bibliogr.
59
Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym : uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania = International Marketing in the Didactic Process - Remarks in the Light of Research of Students of Management / Paweł CHLIPAŁA // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 128-137. - Summ. - ISBN 978-83-208-1888-8
60
The Styles of Social Campaigns in Ukraine as Compared with Selected Countries of the World : an Attempted Diagnosis / Piotr CHLIPAŁA // W: Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk. - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010. - S. 85-93
61
Antropologia marketingowa : przyczynek do przedmiotu i metodyki badań = Marketing Anthropology : Contribution to the Object and Methodology of the Research / Paweł CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010), s. 127-136. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
62
Czynniki kształtujące aktywność turystyczną Polaków = Factors of the Tourist Activity of Poles / Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (sierpień) (2010), s. 18-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2. - ISSN 0438-5403
63
Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla = Coding Communication Message in the Cultural Context : an Analysis of Social Advertising in the Light of Hall's Cultural Factors / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 595). - nr 55 (2010), s. 363-374. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. - ISSN 1896-382X
64
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw = Cooperative Export vs Value Multiplication in Corporate Marketing Strategies / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 93-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
65
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 166-186. - Bibliogr.
66
Konsument usług turystycznych - próba empirycznej diagnozy postaw i zachowań w świetle globalnych uwarunkowań = An Attempt to Diagnose Empirically the Attitudes and Behaviours of Consumers of Tourist Services in Light of Global Conditions / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 139-147. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164997145. - ISSN 1898-6447
67
Polish Consumers of Tourist Services in the Light of Global Conditioning Factors -the Outlets of the Research / Paweł CHLIPAŁA // W: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - S. 672-677. - Summ. - ISBN 978-80-225-2794-1
68
Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient = Value for Customer as a Basis of Relationship Building between Service Company and a Customer / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 558). - nr 41 (2009), s. 29-38. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu. - ISSN 1896-382X
69
Proces tworzenia wartości dla klienta w usługach : wyniki badań = Value Creation Process for Customer in services : Results of the Research / Paweł CHLIPAŁA // W: Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 357-363. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1785-0
70
Kapitał intelektualny - refleksja w perspektywie roli naukowca i uniwersytetu = The Role of Intellectual Capital from Scientist and University Perspective / Paweł Chlipała // W: Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007. - S. 75-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-52-2
71
Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw / Paweł Chlipała // W: Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Sylwia Pangsy-Kania. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2007. - S. 173-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-01-2
72
Relacje z klientami instytucjonalnymi w koncepcji kapitału intelektualnego / Paweł CHLIPAŁA // W: Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia / red. Maciej Mitręga. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 115-123
73
Kierunki ewolucji współczesnego marketingu : wyniki badań eksperckich / Paweł Chlipała // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 145-151. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
74
Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw / Paweł Chlipała // Świat Marketingu [on-line]. - Marzec (2006)[1 ekran]. - [odczyt: 09.11.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974. - ISSN 1642-711X
75
Kodowanie danych w międzynarodowych badaniach kapitału intelektualnego przedsiębiorstw = Coding of Data in the International Research of Intellectual Capital / Paweł Chlipała // W: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 71). - S. 222-230. - Summ. - ISBN 978-83-7417-169-4
76
Z praktyki zarządzania kapitałem intelektualnym, amerykańskich i polskich przedsiębiorstw / Paweł Chlipała // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 25-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
77
Możliwości działań strategicznych polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynek europejski = Strategic Possibilities of Polish Enterprises' Expansion on European Market / Paweł Chlipała // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 213-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
78
Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa = Strategy and Planning of Intellectual Resources in the Enterprise / Paweł Chlipała // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 11 (2005), s. 46-54. - Summ., streszcz. - ISSN 0860-6846
79
Relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem w świetle badań gmin województwa małopolskiego / Paweł Chlipała, Marek Rutkowski // W: Lokalne układy partnerskie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 21-29. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87-249-93-9
80
Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej : wyniki badań = Intellectual Capital and Marketing Value Creation - Results of the Research / Paweł Chlipała // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004), s. 101-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
81
Kapitał intelektualny a marketing / Paweł Chlipała // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 453-460. - Summ. - ISBN 83-89437-33-3
82
Struktura kapitału intelektualnego - propozycja systematyzacji / Paweł Chlipała // W: Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK. - Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004. - S. 21-28. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-75-3
83
Problemy terminologiczno-metodyczne zagadnień kapitału intelektualnego / Paweł Chlipała // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2003), s. 75-81. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
84
Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia = Preparations to Compete on European Union Market Seen from the Perspective of Managers of Enterprises from Malopolska - Opportunities and Theats / Paweł Chlipała, Małgorzata Remi, Marek Rutkowski // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 223-231. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
85
Gospodarka oparta na wiedzy a dobrobyt regionu : zarys problemu / Paweł Chlipała // W: Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 329-332. - Streszcz., summ. - ISBN 83-85809-81-3
86
Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa w świetle wyników badań / Paweł Chlipała, Małgorzata Remi // W: Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 73-82. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-39-1
87
Sztuczne sieci neuronowe w badaniach marketingowych : refleksje metodyczne / Paweł Chlipała // W: Marketing : metody i techniki badawcze / red. Zofia Kędzior. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2002. - S. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88936-01-8
88
Kapitał intelektualny przedsiębiorstw - próba identyfikacji obszarów badań / Małgorzata Remi, Paweł Chlipała // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 39-44. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
89
Wpływ WSB-NLU na rozwój Nowego Sącza w opinii studentów - wyniki badań / Paweł Chlipała, Małgorzata Remi // Studia Regionalne i Lokalne. - nr 2-3 (2001), s. 157-167. - ISSN 1509-4995
90
Postawy menedżerów wobec public relations - wyniki badań / Paweł Chlipała, Inez Mackiewicz // W: Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 155-163. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-22-7
91
Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce / Paweł Chlipała, Marek Rutkowski, Andrzej KOZINA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 355-361. - Załączniki
1
Chlipała P., Olchawa T., (2022), Native Advertising in Communication with Customers - Possibilities and Limitations. [W:] Ivanov , Romat (red.), Маркетингові комунікації в сучасному мінливому середовищі, Kiїv : Studcentr, s. 179-188.
2
Chlipała P., Żbikowska A., (2021), Consumer Confidence and Consumer Behaviour during the Covid-19 Pandemic. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5042-5048.
3
Chlipała P., Żbikowska A., (2021), Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19, "Przegląd Organizacji", nr 7 (978), s. 3-11.
4
Chlipała P., Olchawa T., (2021), Reklama natywna - determinanty skuteczności w kontekście założeń marketingu społecznego, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 12-21.
5
Chlipała P., (2020), Methodology of Marketing Vs Methodology of Social and Economic Research, "Economics, Entrepreneurship, Management", vol. 7, no. 2, s. 112-118; http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/nov/22375/200834maket-114-120_0.pdf
6
Chlipała P., (2020), Możliwości i ograniczenia prowadzenia wywiadów pogłębionych w przestrzeni realnej i wirtualnej. [W:] Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 182-194.
7
Chlipała P., (2020), Uwagi o wyodrębnianiu współczesnych koncepcji marketingu. [W:] Błoński K., Smalec A. (red.), Działania marketingowe organizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 25-34.
8
Chlipała P., (2019), Rola marketingu społecznego w rozwoju zrównoważonym społeczeństw i regionów. [W:] Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr, Zaporìžžâ : NU Zaporìz'ka polìtehnìka, s. 293-296.
9
Chlipała P., (2018), Analysis of Research Approaches Integration in Marketing - Methodological and Empirical Aspects, "Journal of Business Theory and Practice", Vol. 6, no. 4, s. 250-268; http://www.scholink.org/ojs/index.php/jbtp/article/view/1589
10
Chlipała P., (2018), Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketing, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 256), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 225 s.
11
Chlipała P., Żbikowska A., (2018), Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych, "Handel Wewnętrzny", nr 4, t. 2, s. 205-215; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531464
12
Chlipała P., (2018), Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 254-255.
13
Chlipała P., (2017), VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego", "Marketing i Rynek", nr 12, s. 29-30.
14
Chlipała P., (2017), Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego : VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/48
15
Chlipała P., (2017), Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 34-40; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
16
Chlipała P., (2016), The Third Methodological Movement in Marketing Research, "International Journal of Business and Globalisation", vol. 17, iss. 3, s. 352-363.
17
Chlipała P., (2016), Nurt krytyczny w metodologii badań marketingu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 459, s. 20-28; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36505/Chlipala_Nurt_Krytyczny_w_Metodologii_Badan_Marketingu_2016.pdf
18
Chlipała P., (2014), Pozycjonowanie oferty w procesie strategicznego zarządzania marketingiem. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 70-82.
19
Chlipała P., (2014), Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem, "Handel Wewnętrzny", nr 1, t. 2, s. 24-34.
20
Chlipała P., (2014), Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 182, s. 11-19; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_P.Chlipala_Marketing_relacyjny_i_marketing_wartosci....pdf
21
Chlipała P., (2014), Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 39-48.
22
Chlipała P., (2013), Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-64.
23
Chlipała P., ([2013]), Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [214]-[219].
24
Chlipała P., ([2013]), Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [11]-[16].
25
Chlipała P., ([2013]), Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [41]-[47].
26
Chlipała P., (2013), Orientacja hybrydowa a nowe podejścia w marketingu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 916, s. 25-35; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/736/558
27
Chlipała P., (2013), Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 2-7.
28
Chlipała P., (2013), Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 12-17.
29
Chlipała P., (2013), Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1-10.
30
Chlipała P., ([2013]), Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [80]-[86].
31
Chlipała P., (2013), Standardization and Adaptation of Marketing Tools in International Markets - Results of the Research of Polish Companies. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 719-727.
32
Chlipała P., (2013), Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking. [W:] Babić V. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics, University of Kragujevac, s. 167-178.
33
Chlipała P., (2012), Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non profit w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 51-66.
34
Chlipała P., (2012), The Assessment of Strategies Adopted by Polish Exporters in Foreign Markets in the Light of Ethnographic Research : Case Studies. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 191-210.
35
Chlipała P., (2012), Pomiar i ocena strategii marketingu międzynarodowego : metodyka projektu badawczego. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 75-96.
36
Chlipała P., (2012), Wartość dla klienta jako czynnik konkurencyjny w branży turystycznej - teoria i badania w Polsce. [W:] Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví: sborník příspěvků z páté mezinárodní konference, Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., s. 59-68.
37
Chlipała P., (2012), Uwagi na temat paradygmatu interpretatywnego w marketingu. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. [23]-[39].
38
Wiktor J., Chlipała P. (red.), (2012), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 247 s.
39
Chlipała P., (2012), Ocena strategii polskich eksporterów na rynkach zagranicznych w świetle badań etnograficznych : studia przypadków. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 203-220.
40
Chlipała P., (2012), The Measurement and Assessment of an International Marketing Strategy : the Methodology of the Research Project. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 71-91.
41
Chlipała P., (2012), Paradygmat interpretatywny w marketingu - rozważania w kontekście tożsamości dyscypiny. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-25.
42
Chlipała P., (2012), Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dla usługobiorcy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 229, s. 189-203.
43
Wiktor J., Chlipała P. (red.), (2012), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, 235 s.
44
Chlipała P., (2012), Badania marketingowe - w kierunku podejścia interpretacyjnego, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), t. 1, s. 77-85.
45
Chlipała P., (2011), Anthropological Attitude towards Gathering Knowledge about Customers. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 659-671.
46
Chlipała P., (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki analizy kampanii CSR, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 220, s. 177-184.
47
Chlipała P., Frąckiewicz E., (2011), Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 78, s. 179-195.
48
Chlipała P., (2011), Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72, s. 25-36.
49
Chlipała P., (2011), Zastosowanie eksperymentu w badaniach społecznie odpowiedzialnej konsumpcji - refleksje nad metodą, wyniki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 236, s. 203-212.
50
Chlipała P., (2011), Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 51, s. 79-90.
51
Chlipała P., (2011), Marketing międzynarodowy w tafli Štrbskégo Plesa, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 60-61; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
52
Chlipała P., (2011), Problem manipulacji w promocji w świetle badań przyszłych twórców przekazów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 208, s. 255-265.
53
Chlipała P., Żbikowska A., (2011), Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises. [W:] 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line], Paris-Venice : s.n.
54
Chlipała P., (2011), Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 90 s.
55
Chlipała P., (2011), Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3, s. 66-72.
56
Chlipała P., (2010), Medialny wydźwięk marketingu : (na podstawie analizy artykułów w "Gazecie Wyborczej"). [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 215-222.
57
Chlipała P., (2010), Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 135, s. 318-327.
58
Chlipała P., (2010), Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non-profit w krajach Unii Europejskiej. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-18].
59
Chlipała P., (2010), Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym : uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 128-137.
60
Chlipała P., (2010), The Styles of Social Campaigns in Ukraine as Compared with Selected Countries of the World : an Attempted Diagnosis. [W:] Garaŝuk (red.), Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010, Kiїv : Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, s. 85-93.
61
Chlipała P., (2010), Antropologia marketingowa : przyczynek do przedmiotu i metodyki badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 96, s. 127-136.
62
Chlipała P., (2010), Czynniki kształtujące aktywność turystyczną Polaków, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (sierpień), s. 18-25.
63
Chlipała P., (2010), Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 55, s. 363-374.
64
Chlipała P., Żbikowska A., (2010), Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-114.
65
Chlipała P., Żbikowska A., (2009), Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 166-186.
66
Chlipała P., (2009), Konsument usług turystycznych - próba empirycznej diagnozy postaw i zachowań w świetle globalnych uwarunkowań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 139-147; https://bazekon.uek.krakow.pl/164997145
67
Chlipała P., (2009), Polish Consumers of Tourist Services in the Light of Global Conditioning Factors -the Outlets of the Research. [W:] Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 672-677.
68
Chlipała P., (2009), Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41, s. 29-38.
69
Chlipała P., (2008), Proces tworzenia wartości dla klienta w usługach : wyniki badań. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : strategie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 357-363.
70
Chlipała P., (2007), Kapitał intelektualny - refleksja w perspektywie roli naukowca i uniwersytetu. [W:] Wiktor J. (red.), Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 75-85.
71
Chlipała P., (2007), Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. [W:] Okoń-Horodyńska E., Pangsy-Kania S. (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 173-182.
72
Chlipała P., (2007), Relacje z klientami instytucjonalnymi w koncepcji kapitału intelektualnego. [W:] Mitręga M. (red.), Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 115-123.
73
Chlipała P., (2006), Kierunki ewolucji współczesnego marketingu : wyniki badań eksperckich. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 145-151.
74
Chlipała P., (2006), Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw, "Świat Marketingu" [on-line], Marzec; http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974
75
Chlipała P., (2006), Kodowanie danych w międzynarodowych badaniach kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. [W:] Garczarczyk J. (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 71), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 222-230.
76
Chlipała P., (2005), Z praktyki zarządzania kapitałem intelektualnym, amerykańskich i polskich przedsiębiorstw. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 25-36.
77
Chlipała P., (2005), Możliwości działań strategicznych polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynek europejski. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 213-216.
78
Chlipała P., (2005), Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 11, s. 46-54.
79
Chlipała P., Rutkowski M., (2004), Relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem w świetle badań gmin województwa małopolskiego. [W:] Karwowski J. (red.), Lokalne układy partnerskie, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 21-29.
80
Chlipała P., (2004), Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej : wyniki badań, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 1, s. 101-107.
81
Chlipała P., (2004), Kapitał intelektualny a marketing. [W:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 453-460.
82
Chlipała P., (2004), Struktura kapitału intelektualnego - propozycja systematyzacji. [W:] Szromnik A. (red.), Gospodarka - rynek - marketing, Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, s. 21-28.
83
Chlipała P., (2003), Problemy terminologiczno-metodyczne zagadnień kapitału intelektualnego, "Współczesne Zarządzanie", nr 4, s. 75-81.
84
Chlipała P., Remi M., Rutkowski M., (2003), Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia. [W:] WIKTOR (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 223-231.
85
Chlipała P., (2003), Gospodarka oparta na wiedzy a dobrobyt regionu : zarys problemu. [W:] Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 329-332.
86
Chlipała P., Remi M., (2003), Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa w świetle wyników badań. [W:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 73-82.
87
Chlipała P., (2002), Sztuczne sieci neuronowe w badaniach marketingowych : refleksje metodyczne. [W:] Kędzior Z. (red.), Marketing : metody i techniki badawcze, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 23-32.
88
Remi M., Chlipała P., (2001), Kapitał intelektualny przedsiębiorstw - próba identyfikacji obszarów badań. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 39-44.
89
Chlipała P., Remi M., (2001), Wpływ WSB-NLU na rozwój Nowego Sącza w opinii studentów - wyniki badań, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2-3, s. 157-167.
90
Chlipała P., Mackiewicz I., (2001), Postawy menedżerów wobec public relations - wyniki badań. [W:] Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji, T. 1, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 155-163.
91
Chlipała P., Rutkowski M., Kozina A., (1997), Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce. [W:] KOZINA A., NALEPKA A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 355-361.
1
@inbook{UEK:2168362816,
author = "Paweł Chlipała and Tomasz Olchawa",
title = "Native Advertising in Communication with Customers - Possibilities and Limitations",
booktitle = "Маркетингові комунікації в сучасному мінливому середовищі",
pages = "179-188",
adress = "Kiїv",
publisher = "Studcentr",
year = "2022",
isbn = "978-966-7530-59-4",
}
2
@inbook{UEK:2168360006,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Consumer Confidence and Consumer Behaviour during the Covid-19 Pandemic",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "5042-5048",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@article{UEK:2168358658,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (978)",
pages = "3-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2021.7.01},
url = {},
}
4
@article{UEK:2168358538,
author = "Paweł Chlipała and Tomasz Olchawa",
title = "Reklama natywna - determinanty skuteczności w kontekście założeń marketingu społecznego",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "12-21",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/1231-7853.2021.8.2},
url = {},
}
5
@article{UEK:2168354096,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Methodology of Marketing Vs Methodology of Social and Economic Research",
journal = "Economics, Entrepreneurship, Management",
number = "vol. 7, no. 2",
pages = "112-118",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.23939/eem2020.02.112},
url = {http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/nov/22375/200834maket-114-120_0.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168352162,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Możliwości i ograniczenia prowadzenia wywiadów pogłębionych w przestrzeni realnej i wirtualnej",
booktitle = "Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej",
pages = "182-194",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf},
isbn = "978-83-7695-838-5",
}
7
@inbook{UEK:2168354642,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Uwagi o wyodrębnianiu współczesnych koncepcji marketingu",
booktitle = "Działania marketingowe organizacji",
pages = "25-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2395-0",
}
8
@inbook{UEK:2168342521,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Rola marketingu społecznego w rozwoju zrównoważonym społeczeństw i regionów",
booktitle = "Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr",
pages = "293-296",
adress = "Zaporìžžâ",
publisher = "NU Zaporìz'ka polìtehnìka",
year = "2019",
isbn = "978-617-529-245-7",
}
9
@article{UEK:2168330007,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Analysis of Research Approaches Integration in Marketing - Methodological and Empirical Aspects",
journal = "Journal of Business Theory and Practice",
number = "Vol. 6, no. 4",
pages = "250-268",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22158/jbtp.v6n4p250},
url = {http://www.scholink.org/ojs/index.php/jbtp/article/view/1589},
}
10
@book{UEK:2168327863,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketing",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-757-8",
}
11
@article{UEK:2168327557,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4, t. 2",
pages = "205-215",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531464},
}
12
@misc{UEK:2168328127,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "254-255",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
13
@misc{UEK:2168321893,
author = "Paweł Chlipała",
title = "VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "29-30",
year = "2017",
}
14
@misc{UEK:2168344142,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego : VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "48-49",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/48},
}
15
@article{UEK:2168318075,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "34-40",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
16
@article{UEK:2168309237,
author = "Paweł Chlipała",
title = "The Third Methodological Movement in Marketing Research",
journal = "International Journal of Business and Globalisation",
number = "vol. 17, iss. 3",
pages = "352-363",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJBG.2016.078830},
url = {},
}
17
@article{UEK:2168313125,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Nurt krytyczny w metodologii badań marketingu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "459",
pages = "20-28",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.459.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36505/Chlipala_Nurt_Krytyczny_w_Metodologii_Badan_Marketingu_2016.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168279121,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Pozycjonowanie oferty w procesie strategicznego zarządzania marketingiem",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "70-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
19
@article{UEK:2168286671,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1, t. 2",
pages = "24-34",
year = "2014",
url = {},
}
20
@article{UEK:2168283403,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "182",
pages = "11-19",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_P.Chlipala_Marketing_relacyjny_i_marketing_wartosci....pdf},
}
21
@article{UEK:2168286481,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "39-48",
adress = "",
year = "2014",
}
22
@inbook{UEK:2168266022,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "53-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
23
@unpublished{UEK:2168287613,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[214]-[219]",
year = "2013",
}
24
@unpublished{UEK:2168287425,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[11]-[16]",
year = "2013",
}
25
@unpublished{UEK:2168287435,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the Best Global Brands Ranking",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[41]-[47]",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168287173,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Orientacja hybrydowa a nowe podejścia w marketingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "916",
pages = "25-35",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/736/558},
}
27
@article{UEK:2168268838,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "2-7",
year = "2013",
}
28
@article{UEK:2168248854,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "12-17",
year = "2013",
}
29
@unpublished{UEK:2168266818,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1-10",
year = "2013",
}
30
@unpublished{UEK:2168287489,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[80]-[86]",
year = "2013",
}
31
@inbook{UEK:2168274783,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Standardization and Adaptation of Marketing Tools in International Markets - Results of the Research of Polish Companies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "719-727",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
32
@inbook{UEK:2168252380,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the Best Global Brands Ranking",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings",
pages = "167-178",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics, University of Kragujevac",
year = "2013",
url = {http://eprints.ugd.edu.mk/7192/1/EBM_2012.pdf},
isbn = "978-86-6091-042-6",
}
33
@article{UEK:2168249326,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non profit w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "51-66",
year = "2012",
}
34
@inbook{UEK:2168235644,
author = "Paweł Chlipała",
title = "The Assessment of Strategies Adopted by Polish Exporters in Foreign Markets in the Light of Ethnographic Research : Case Studies",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "191-210",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
35
@inbook{UEK:2168228356,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Pomiar i ocena strategii marketingu międzynarodowego : metodyka projektu badawczego",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "75-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
36
@inbook{UEK:2168263108,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Wartość dla klienta jako czynnik konkurencyjny w branży turystycznej - teoria i badania w Polsce",
booktitle = "Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví : sborník příspěvků z páté mezinárodní konference",
pages = "59-68",
adress = "Brno",
publisher = "Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.",
year = "2012",
isbn = "978-80-87300-19-0",
}
37
@unpublished{UEK:2168257018,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Uwagi na temat paradygmatu interpretatywnego w marketingu",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "[23]-[39]",
year = "2012",
}
38
@book{UEK:2168228332,
title = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
39
@inbook{UEK:2168228368,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Ocena strategii polskich eksporterów na rynkach zagranicznych w świetle badań etnograficznych : studia przypadków",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "203-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
40
@inbook{UEK:2168235630,
author = "Paweł Chlipała",
title = "The Measurement and Assessment of an International Marketing Strategy : the Methodology of the Research Project",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "71-91",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
41
@inbook{UEK:2168241586,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Paradygmat interpretatywny w marketingu - rozważania w kontekście tożsamości dyscypiny",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "9-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
42
@article{UEK:2168246966,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dla usługobiorcy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "229",
pages = "189-203",
adress = "",
year = "2012",
}
43
@book{UEK:2168235616,
title = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
44
@article{UEK:2168234768,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Badania marketingowe - w kierunku podejścia interpretacyjnego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (wrzesień-październik), t. 1",
pages = "77-85",
year = "2012",
}
45
@inbook{UEK:2168229322,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Anthropological Attitude towards Gathering Knowledge about Customers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "659-671",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
46
@article{UEK:2168234708,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki analizy kampanii CSR",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "220",
pages = "177-184",
adress = "",
year = "2011",
}
47
@article{UEK:2168229646,
author = "Paweł Chlipała and Ewa Frąckiewicz",
title = "Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "78",
pages = "179-195",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
48
@article{UEK:2168229412,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "72",
pages = "25-36",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
49
@article{UEK:2168237100,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Zastosowanie eksperymentu w badaniach społecznie odpowiedzialnej konsumpcji - refleksje nad metodą, wyniki",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "236",
pages = "203-212",
adress = "",
year = "2011",
isbn = "",
}
50
@article{UEK:2168223256,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "51",
pages = "79-90",
year = "2011",
url = {},
}
51
@misc{UEK:2168344880,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Marketing międzynarodowy w tafli Štrbskégo Plesa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "60-61",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
52
@article{UEK:2168227638,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Problem manipulacji w promocji w świetle badań przyszłych twórców przekazów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "208",
pages = "255-265",
adress = "",
year = "2011",
}
53
@inbook{UEK:2168226869,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises",
booktitle = "10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011",
pages = "",
adress = "Paris-Venice",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
54
@book{UEK:2168223258,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-544-4",
}
55
@article{UEK:2168229288,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (wrzesień-październik), cz. 3",
pages = "66-72",
year = "2011",
}
56
@inbook{UEK:2165797661,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Medialny wydźwięk marketingu : (na podstawie analizy artykułów w Gazecie Wyborczej)",
booktitle = "Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego ",
pages = "215-222",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9",
}
57
@article{UEK:2166053894,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "135",
pages = "318-327",
adress = "",
year = "2010",
}
58
@unpublished{UEK:2168326697,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non-profit w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-18]",
year = "2010",
}
59
@inbook{UEK:2166055763,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym : uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "128-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
60
@inbook{UEK:2165813718,
author = "Paweł Chlipała",
title = "The Styles of Social Campaigns in Ukraine as Compared with Selected Countries of the World : an Attempted Diagnosis",
booktitle = "Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010",
pages = "85-93",
adress = "Kiїv",
publisher = "Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu",
year = "2010",
}
61
@article{UEK:2165631963,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Antropologia marketingowa : przyczynek do przedmiotu i metodyki badań",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "96",
pages = "127-136",
adress = "",
year = "2010",
}
62
@article{UEK:2166093071,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Czynniki kształtujące aktywność turystyczną Polaków",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (sierpień)",
pages = "18-25",
year = "2010",
}
63
@article{UEK:2165320852,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "55",
pages = "363-374",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
64
@inbook{UEK:2165092298,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "93-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
65
@unpublished{UEK:2168228686,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "166-186",
year = "2009",
}
66
@article{UEK:50759,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Konsument usług turystycznych - próba empirycznej diagnozy postaw i zachowań w świetle globalnych uwarunkowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "139-147",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164997145},
}
67
@inbook{UEK:2166081342,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Polish Consumers of Tourist Services in the Light of Global Conditioning Factors -the Outlets of the Research",
booktitle = "Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce",
pages = "672-677",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2794-1",
}
68
@article{UEK:2161790030,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "41",
pages = "29-38",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
69
@inbook{UEK:2166244580,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Proces tworzenia wartości dla klienta w usługach : wyniki badań",
booktitle = "Współczesny marketing : strategie",
pages = "357-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1785-0",
}
70
@inbook{UEK:2168325191,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kapitał intelektualny - refleksja w perspektywie roli naukowca i uniwersytetu",
booktitle = "Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin",
pages = "75-85",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2007",
isbn = "83-88421-52-2",
}
71
@inbook{UEK:2168264084,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce",
pages = "173-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
year = "2007",
isbn = "978-83-60653-01-2",
}
72
@inbook{UEK:2168291617,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Relacje z klientami instytucjonalnymi w koncepcji kapitału intelektualnego",
booktitle = "Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia",
pages = "115-123",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2007",
issn = "",
}
73
@inbook{UEK:2168264454,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kierunki ewolucji współczesnego marketingu : wyniki badań eksperckich",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "145-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
74
@article{UEK:2168264102,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw",
journal = "Świat Marketingu",
number = "Marzec",
pages = "",
year = "2006",
url = {http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974},
}
75
@inbook{UEK:2168258510,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kodowanie danych w międzynarodowych badaniach kapitału intelektualnego przedsiębiorstw",
booktitle = "Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność",
pages = "222-230",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-169-4",
}
76
@inbook{UEK:2168264458,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Z praktyki zarządzania kapitałem intelektualnym, amerykańskich i polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
77
@inbook{UEK:2166610598,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Możliwości działań strategicznych polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynek europejski",
booktitle = "Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "213-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-911355-1-9",
}
78
@article{UEK:52438,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 11",
pages = "46-54",
year = "2005",
}
79
@inbook{UEK:2168264066,
author = "Paweł Chlipała and Marek Rutkowski",
title = "Relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem w świetle badań gmin województwa małopolskiego",
booktitle = "Lokalne układy partnerskie",
pages = "21-29",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-87-249-93-9",
}
80
@article{UEK:52244,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej : wyniki badań",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 1",
pages = "101-107",
adress = "",
year = "2004",
}
81
@inbook{UEK:2168322687,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kapitał intelektualny a marketing",
booktitle = "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość",
pages = "453-460",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89437-33-3",
}
82
@inbook{UEK:2168221680,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Struktura kapitału intelektualnego - propozycja systematyzacji",
booktitle = "Gospodarka - rynek - marketing",
pages = "21-28",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-75-3",
}
83
@article{UEK:2168264456,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Problemy terminologiczno-metodyczne zagadnień kapitału intelektualnego",
journal = "Współczesne Zarządzanie",
number = "4",
pages = "75-81",
year = "2003",
}
84
@inbook{UEK:2166597106,
author = "Paweł Chlipała and Małgorzata Remi and Marek Rutkowski",
title = "Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "223-231",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
85
@inbook{UEK:2168264078,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy a dobrobyt regionu : zarys problemu",
booktitle = "Jakość życia w regionie",
pages = "329-332",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
isbn = "83-85809-81-3",
}
86
@inbook{UEK:2168264070,
author = "Paweł Chlipała and Małgorzata Remi",
title = "Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa w świetle wyników badań",
booktitle = "Public relations",
pages = "73-82",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
87
@inbook{UEK:2168264076,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Sztuczne sieci neuronowe w badaniach marketingowych : refleksje metodyczne",
booktitle = "Marketing : metody i techniki badawcze",
pages = "23-32",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej",
year = "2002",
isbn = "83-88936-01-8",
}
88
@inbook{UEK:2166552796,
author = "Małgorzata Remi and Paweł Chlipała",
title = "Kapitał intelektualny przedsiębiorstw - próba identyfikacji obszarów badań",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "39-44",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
89
@article{UEK:2168260028,
author = "Paweł Chlipała and Małgorzata Remi",
title = "Wpływ WSB-NLU na rozwój Nowego Sącza w opinii studentów - wyniki badań",
journal = "Studia Regionalne i Lokalne",
number = "2-3",
pages = "157-167",
year = "2001",
}
90
@inbook{UEK:2168264080,
author = "Paweł Chlipała and Inez Mackiewicz",
title = "Postawy menedżerów wobec public relations - wyniki badań",
booktitle = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1",
pages = "155-163",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
91
@inbook{UEK:2166344971,
author = "Paweł Chlipała and Marek Rutkowski and Andrzej Kozina",
title = "Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS Gamrat S.A. kupuje surowce",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "355-361",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID