Publications of the selected author

1

Author:
Wiesław Łukasiński , Paulina Betlej
Title:
Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce = The Brand Perception as a Symbol of Product Quality Among the Consumers in Poland
Source:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 4 (2019) , s. 14-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334599
article
2

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Inner Client in the Process of Quality Improvement of Organization's Functioning
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 64. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340279
varia
3

Title:
Rola klienta wewnętrznego w organizacji dojrzałej jakościowo
Source:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 82-92 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-597-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339945
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Wiesław Łukasiński , Ada Pastuła
Title:
Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów = Organic Food in the Polish Consumer's Awareness = Èkologičeskie produkty pitaniâ v soznanii polʹskih potrebitelej
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 6 (377), t. 1 (2018) , s. 394-403. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168334205
article
5

Author:
Wiesław Łukasiński , Magdalena Górak
Title:
Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z = Factors Determining the Quality of Air Services in the Opinion of the Y and Z Generation
Source:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 9 (2018) , s. 179-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328369
article
6

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 446-462
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329271
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy = The Process of Improvement of Quality of Work Conditions and Working Relations
Source:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942362-7-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314975
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka = Pro-Qualitative Organisation Management versus Human Life Quality
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 2 (2017) , s. 370-382. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168319433
article
9

Title:
Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów = Quality Management in Mining and Processing of Aggregate : the Assessment of Process Maturity
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2016) , s. 11-17. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309721
article
10

Title:
Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji = Work Conditions and Work Relations Versus the Quality of the Functioning of an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016) , s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310857
article
See main document
11

Title:
TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees
Source:
Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University Publishing Centre, University of Zilina, 2016, s. 23-25. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-80-554-1297-9
Nr:
2168317627
chapter in monograph
12

Title:
Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana/dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - dofinansowanie przeprowadzonych badań empirycznych
ISBN:
978-83-208-2218-2
Nr:
2168305405
monograph
13

Conference:
International Conference on Management (ICoM 2016): Trends of Management in the Contemporary Society, Brno, Czechy, od 2016-06-09 do 2016-06-10
Title:
The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees
Source:
International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings / ed. Sylvie Formánková - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 90-93. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed by appropriations of the Faculty of Management at the University of Economics in Cracow, in the framework of grants to maintain research potential
ISBN:
978-80-7509-451-3
Nr:
2168311395
chapter in conference materials
14

Conference:
1st International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2016-06-09 do 2016-06-10
Title:
Determinants of Quality of Work Conditions
Source:
1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual / [eds. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016, s. 187-193. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-86-6335-033-5
Access mode:
Nr:
2168309919
chapter in conference materials
15

Title:
Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji = The Process Approach and the Quality of an Organization
Source:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7-8 (2016) , s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308035
article
16

Title:
Jakość a funkcjonowanie organizacji = Quality versus Organization's Operation
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016) , s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308031
article
17

Title:
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management
Source:
Problemy Jakości. - nr 6 (2015) , s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292925
article
18

Title:
Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji = Potential and Pro-qualitative Management as a Source of Permanent Success of an Organisation
Source:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168294097
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji
Source:
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 37-62
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-2-3
Access mode:
Nr:
2168299499
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji = Human Capital as the Source of the Maturity of the Quality of an Organization
Source:
Problemy Jakości. - nr 10 (2015) , s. 2-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299565
article
21

Title:
Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw = Organisational Quality Maturity on the Example of the Branch of Aggregates
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2015) , s. 30-36. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297733
article
22

Title:
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 219-245
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295115
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji = Orientation Towards Outer Customer in the Process of Quality Creation of Organisational Functioning
Source:
Problemy Jakości. - nr 7-8 (2014) , s. 18-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168285663
article
24

Title:
Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego = Pro-qualitative Management Versus Optimisation of the Quality of an Ecological Product
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2014) , s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282093
article
25

Title:
The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation
Source:
Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2014, s. 173-175. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0954-2
Nr:
2168288269
chapter in monograph
26

Conference:
4th International Conference on Applied Social Science : ICASS 2014, Singapur, Singapur, od 2014-03-20 do 2014-03-21
Title:
Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement
Source:
Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore / ed. by Garry Lee - USA: Information Engineering Research Institute, 2014, s. 225-230. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Education Research ; vol. 52)
ISBN:
978-1-61275-066-8
Nr:
2168293423
chapter in conference materials
27

Title:
Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji = Worker Involvement and the Quality of Organization Operation
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2014) , s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285661
article
28

Title:
Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji
Source:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 65-77 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-5-0
Access mode:
Nr:
2168282713
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją = Social Responsibility versus Pro-qualitative Organisation Management
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2014) , s. 70-79. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280515
article
30

Title:
Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo = Ethics Versus Development of Pro-qualitatively Managed Organisation
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (2014) , s. 13-20. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290619
article
31

Title:
Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją = The Formation of Pro-Quality Management at an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013) , s. 73-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276033
article
32

Conference:
7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2013-05-23 do 2013-05-25
Title:
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement
Source:
7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic] - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013, s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-94-8
Access mode:
Nr:
2168254892
chapter in conference materials
33

Title:
Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji = Self Assessment in the Process of Development of an Organisation's Maturity
Source:
Problemy Jakości. - nr 11 (2013) , s. 20-25. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168273456
article
34

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 316-324
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271590
chapter in textbook
See main document
35

Title:
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 7, no. 3 (2013) , s. 3-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303993
article
36

Title:
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 247-281
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287211
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Organizacja zarządzana projakościowo = Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (2013) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270288
article
38

Title:
The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management
Source:
Quality Issues and Insights in the 21st Century. - vol. 2, no. 2 (2013) , s. 119-126. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293495
article
39

Title:
The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation
Source:
Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013, s. 137-139. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0736-4
Nr:
2168293389
chapter in monograph
40

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 446-462
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238022
chapter in textbook
See main document
41

Title:
Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji = The Influence of Quality Management on an Organisation's Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243650
article
See main document
42

Title:
Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process
Source:
Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 141-144. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0591-9
Nr:
2168247708
chapter in monograph
43

Title:
Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji = The Influence of Quality Management System on the Level of an Organisation Competitiveness
Source:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 152-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232836
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Kreowanie kultury organizacyjnej
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 167-197
ISBN:
978-83-7641-588-8
Nr:
2168228744
chapter in textbook
See main document
45

Title:
Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji = The Process of Formation of Corporate Social Responsibility
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2012) , s. 5-12. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228690
article
46

Title:
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development
Source:
6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2012, s. 629-639. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-82-5
Nr:
2168249162
chapter in conference materials
47

Title:
Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny = Improvement of an Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way with the Use of Self-Assessment Methods
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012
Physical description:
282 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-63663-11-7
Nr:
2168246770
monograph
48

Title:
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development
Source:
International Journal for Quality Research. - vol.5, no. 3 (2011) , s. 223-230. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168228304
article
49

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 250-277
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255382
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji = Relation Capital Versus Organisation Competitiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 389-400. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221776
article
51

Title:
Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2011) , s. 38-41. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219000
article
52

Title:
The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning
Source:
Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2011, s. 266-269. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0419-6
Nr:
2168221344
chapter in monograph
53

Title:
Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii
Source:
Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2011, s. 231-245
ISBN:
978-83-62785-12-4
Nr:
2168298113
chapter in monograph
54

Title:
Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management
Source:
Management under Conditions of Risk and Uncertainty / ed. by Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2011, s. 267-283
ISBN:
978-83-62304-25-7
Nr:
2168286003
chapter in monograph
55

Title:
Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji = The Influence of the Intellectual Capital on the Development of an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588926
article
56

Title:
Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych
Source:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 97-111
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165394881
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Jakość a organizacja ucząca się
Source:
Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 67-82
ISBN:
978-83-924547-8-6
Nr:
2165648505
chapter in monograph
58

Title:
Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 459-483
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230928
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Environmental Aspect in the Concept of Corporate Social Responsibility
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (729) (2010) , s. 10-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168246786
article
60

Title:
Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 47-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166027678
chapter in monograph
61

Title:
The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management
Source:
6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková] - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010, s. 571-580. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-594-9
Nr:
2166188959
chapter in conference materials
62

Title:
Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development
Source:
Humanization of Work and Modern Tendencies in Management / ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2010, s. 200-210. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monograph - Częstochowska University of technology)
ISBN:
978-83-61118-57-2
Nr:
2166473844
chapter in monograph
63

Title:
Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa = The Influence of Resource and Partnership Criterion of the Polish Quality Award's Management Improvement Model on Enterprise Development Process
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2010) , s. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237086
article
64

Title:
Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 56, nr 1 (324) (2010) , s. 9-15. - Summ., rez.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51231
article
65

Title:
TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji = TQM as the Cahnce for Effective Improvement of Pro-quality Activities in an Organisation
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 536-549. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991787
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 289-318
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522719
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej
Source:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 465-476. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2165661022
chapter in monograph
68

Title:
Strategia a rozwój przedsiębiorstwa = Strategy and Enterprise Development
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2009) , s. 3-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50192
article
69

Title:
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 350-385
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219050
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 3-4 (17-18) (2009) , s. 85-94 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166188076
article
71

Title:
Dylematy jakości = Quality Dilemmas
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166524794
article
See main document
72

Title:
Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością = Leadership - One of the Quality Management Pillars
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2009) , s. 47-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2164990875
article
73

Title:
Model doskonalący i korygujący działanie organizacji = Improving and Correctional Company Operating Model
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50148
article
74

Title:
Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji
Source:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 131-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2166188256
chapter in monograph
75

Title:
Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Constant improvement - practical implementation of ISO 9001 rule
Source:
Problemy Jakości. - nr 10 (2009) , s. 34-38. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
50168
article
76

Title:
Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej
Source:
Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 176-183
ISBN:
978-83-60652-46-6
Nr:
2165878012
chapter in monograph
77

Title:
Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją
Source:
Problemy Jakości. - nr 11 (2008) , s. 16-21 - Bibliogr.
Nr:
50184
article
78

Title:
Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 315-338
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230334
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Title:
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej
Source:
Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 267-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-3-1
Nr:
2166188197
chapter in monograph
80

Title:
Zarządzanie jakością produktu ekologicznego = Organic Product Quality Management
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 1 (56) (2008) , s. 146-153. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166188457
article
81

Title:
Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Inner Client - Practical Realisation of the ISO 9001 Rule
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (134) (2008) , s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50213
article
82

Title:
Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 373-379 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165628739
chapter in monograph
See main document
83

Title:
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji
Source:
Problemy Jakości. - nr 4 (2008) , s. 35-38 - Bibliogr.
Nr:
50188
article
84

Title:
Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości = The Management Model of the Polish Quality Award
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2008) , s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50203
article
85

Title:
Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
323 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-46
Nr:
52369
doctoral dissertation
86

Title:
Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (7) (2007) , s. 40-44 - Bibliogr.
Nr:
2168254108
article
87

Title:
Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005 = The Milk Market and Its Products in Poland in 1989-2005
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (48) (2006) , s. 118-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168254106
article
1
Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce = The Brand Perception as a Symbol of Product Quality Among the Consumers in Poland / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Paulina Betlej // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 4 (2019), s. 14-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
2
Inner Client in the Process of Quality Improvement of Organization's Functioning / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 64. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
3
Rola klienta wewnętrznego w organizacji dojrzałej jakościowo / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 82-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-597-9
4
Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów = Organic Food in the Polish Consumer's Awareness = Èkologičeskie produkty pitaniâ v soznanii polʹskih potrebitelej / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Ada Pastuła // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 6 (377), t. 1 (2018), s. 394-403. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171574588. - ISSN 0438-5403
5
Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z = Factors Determining the Quality of Air Services in the Opinion of the Y and Z Generation / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Magdalena Górak // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 9 (2018), s. 179-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
6
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK, Halina Piekarz // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 446-462. - ISBN 978-83-7252-767-7
7
Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy = The Process of Improvement of Quality of Work Conditions and Working Relations / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4
8
Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka = Pro-Qualitative Organisation Management versus Human Life Quality / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 2 (2017), s. 370-382. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-2.pdf. - ISSN 0438-5403
9
Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów = Quality Management in Mining and Processing of Aggregate : the Assessment of Process Maturity / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2016), s. 11-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
10
Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji = Work Conditions and Work Relations Versus the Quality of the Functioning of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016), s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf. - ISSN 1506-2635
11
TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, 2016. - S. 23-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1297-9
12
Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo / Wiesław ŁUKASIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2218-2
13
The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings / ed. Sylvie Formánková. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016. - S. 90-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-451-3
14
Determinants of Quality of Work Conditions / Bernard BINCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual / [eds. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016. - S. 187-193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-033-5. - Pełny tekst: http://cqm.rs/2016/cd1/pdf/papers/focus_1/26.pdf
15
Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji = The Process Approach and the Quality of an Organization / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7-8 (2016), s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
16
Jakość a funkcjonowanie organizacji = Quality versus Organization's Operation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016), s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
17
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Bernard BIŃCZYCKI // Problemy Jakości. - nr 6 (2015), s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
18
Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji = Potential and Pro-qualitative Management as a Source of Permanent Success of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-1-2
19
Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 37-62. - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
20
Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji = Human Capital as the Source of the Maturity of the Quality of an Organization / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości. - nr 10 (2015), s. 2-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
21
Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw = Organisational Quality Maturity on the Example of the Branch of Aggregates / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2015), s. 30-36. - Summ. - ISSN 0137-7221
22
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 219-245
23
Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji = Orientation Towards Outer Customer in the Process of Quality Creation of Organisational Functioning / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości. - nr 7-8 (2014), s. 18-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
24
Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego = Pro-qualitative Management Versus Optimisation of the Quality of an Ecological Product / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Marketing i Rynek. - nr 7 (2014), s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
25
The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2014. - S. 173-175. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0954-2
26
Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore / ed. by Garry Lee. - USA : Information Engineering Research Institute, 2014. - (Advances in Education Research, ISSN 2160-1070 ; vol. 52). - S. 225-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61275-066-8
27
Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji = Worker Involvement and the Quality of Organization Operation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2014), s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
28
Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 65-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-5-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PA65#v=onepage&q&f=false
29
Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją = Social Responsibility versus Pro-qualitative Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2014), s. 70-79. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
30
Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo = Ethics Versus Development of Pro-qualitatively Managed Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 8 (2014), s. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
31
Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją = The Formation of Pro-Quality Management at an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013), s. 73-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/748/572. - ISSN 1898-6447
32
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013. - S. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-94-8. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/13.pdf
33
Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji = Self Assessment in the Process of Development of an Organisation's Maturity / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości. - nr 11 (2013), s. 20-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
34
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Halina PIEKARZ, Mariusz SOŁTYSIK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 316-324. - ISBN 978-83-7252-636-6
35
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement / Wiesław ŁUKASIŃSKI // International Journal for Quality Research. - vol. 7, no. 3 (2013), s. 3-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1800-6450
36
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 247-281
37
Organizacja zarządzana projakościowo = Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 8 (2013), s. 31-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
38
The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Quality Issues and Insights in the 21st Century. - vol. 2, no. 2 (2013), s. 119-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oaji.net/articles/2014/451-1419538786.pdf. - ISSN 2029-9575
39
The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013. - S. 137-139. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0736-4
40
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK, Halina PIEKARZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 446-462. - ISBN 978-83-7252-583-3
41
Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji = The Influence of Quality Management on an Organisation's Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
42
Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2012. - S. 141-144. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0591-9
43
Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji = The Influence of Quality Management System on the Level of an Organisation Competitiveness / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 152-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
44
Kreowanie kultury organizacyjnej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 167-197. - ISBN 978-83-7641-588-8
45
Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji = The Process of Formation of Corporate Social Responsibility / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2012), s. 5-12. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
46
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2012. - S. 629-639. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-82-5
47
Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny = Improvement of an Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way with the Use of Self-Assessment Methods / Wiesław ŁUKASIŃSKI; [red. nauk. Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63663-11-7
48
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // International Journal for Quality Research. - vol.5, no. 3 (2011), s. 223-230. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/journal/v5-n3/8.pdf. - ISSN 1800-6450
49
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Halina PIEKARZ, Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 250-277
50
Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji = Relation Capital Versus Organisation Competitiveness / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 661). - nr 73 (2011), s. 389-400. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf. - ISSN 1896-382X
51
Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 6 (2011), s. 38-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
52
The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2011. - S. 266-269. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0419-6
53
Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji : monografia / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2011. - S. 231-245. - ISBN 978-83-62785-12-4
54
Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Management under Conditions of Risk and Uncertainty / ed. by Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2011. - S. 267-283. - ISBN 978-83-62304-25-7
55
Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji = The Influence of the Intellectual Capital on the Development of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011), s. 115-125. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
56
Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 97-111. - ISBN 978-83-931128-2-1
57
Jakość a organizacja ucząca się / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 67-82. - ISBN 978-83-924547-8-6
58
Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 459-483
59
Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Environmental Aspect in the Concept of Corporate Social Responsibility / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (729) (2010), s. 10-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
60
Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 47-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
61
The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková]. - Karviná : Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010. - S. 571-580. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-594-9
62
Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Humanization of Work and Modern Tendencies in Management / ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2010. - (Monograph, ISSN 1428-1600). - S. 200-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61118-57-2
63
Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa = The Influence of Resource and Partnership Criterion of the Polish Quality Award's Management Improvement Model on Enterprise Development Process / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2010), s. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
64
Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 56, nr 1 (324) (2010), s. 9-15. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
65
TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji = TQM as the Cahnce for Effective Improvement of Pro-quality Activities in an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 536-549. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
66
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 289-318. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
67
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej / Tadeusz SIKORA, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 465-476. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-5-5
68
Strategia a rozwój przedsiębiorstwa = Strategy and Enterprise Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2009), s. 3-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
69
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 350-385
70
Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zarządzanie Jakością. - nr 3-4 (17-18) (2009), s. 85-94. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
71
Dylematy jakości = Quality Dilemmas / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009), s. 129-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168302822. - ISSN 1898-6447
72
Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością = Leadership - One of the Quality Management Pillars / Tadeusz SIKORA, Wiesław ŁUKASIŃSKI // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2009), s. 47-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
73
Model doskonalący i korygujący działanie organizacji = Improving and Correctional Company Operating Model / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
74
Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 131-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-5-5
75
Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Constant improvement - practical implementation of ISO 9001 rule / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 10 (2009), s. 34-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
76
Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 176-183. - ISBN 978-83-60652-46-6
77
Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 11 (2008), s. 16-21. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
78
Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 315-338
79
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 267-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-3-1
80
Zarządzanie jakością produktu ekologicznego = Organic Product Quality Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 1 (56) (2008), s. 146-153. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2008,%201(56)/13_Lukasinski.pdf. - ISSN 2451-0769
81
Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Inner Client - Practical Realisation of the ISO 9001 Rule / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (134) (2008), s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
82
Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001 / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 373-379. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
83
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 4 (2008), s. 35-38. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
84
Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości = The Management Model of the Polish Quality Award / Wiesław, ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2008), s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
85
Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją / Wiesław ŁUKASIŃSKI ; Promotor: Tadeusz SIKORA. - Kraków, 2007. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001162a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001162b
86
Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zarządzanie Jakością. - nr 1 (7) (2007), s. 40-44. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
87
Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005 = The Milk Market and Its Products in Poland in 1989-2005 / Wiesław Łukasiński // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (48) (2006), s. 118-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%203%2848%29/11_Lukasinski.pdf. - ISSN 2451-0769
1
Łukasiński W., Betlej P., (2019), Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce, "Problemy Jakości", nr 4, s. 14-20.
2
Łukasiński W., (2019), Inner Client in the Process of Quality Improvement of Organization's Functioning. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 64.
3
Łukasiński W., (2019), Rola klienta wewnętrznego w organizacji dojrzałej jakościowo. [W:] Gębarowski M., Jabłoński M. (red.), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 82-92.
4
Łukasiński W., Pastuła A., (2018), Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 6 (377), t. 1, s. 394-403; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171574588
5
Łukasiński W., Górak M., (2018), Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z, "Problemy Jakości", nr 9, s. 179-184.
6
Łukasiński W., Sołtysik M., Piekarz H., (2018), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 446-462.
7
Łukasiński W., (2017), Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 111-124.
8
Łukasiński W., (2017), Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. 2, s. 370-382; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-2.pdf
9
Łukasiński W., (2016), Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 11-17.
10
Łukasiński W., (2016), Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 30, nr 2, s. 69-79; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf
11
Łukasiński W., (2016), TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees. [W:] Hittmár Š. (red.), Management and Marketing Trends in Theory and Practice, Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, s. 23-25.
12
Łukasiński W., (2016), Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 196 s.
13
Łukasiński W., (2016), The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees. [W:] Formánková S. (red.), International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings, Brno : Mendelova univerzita v Brně, s. 90-93.
14
Bińczycki B., Łukasiński W., (2016), Determinants of Quality of Work Conditions. [W:] Arsovski S., Tadić D., Stefanović M. (red.), 1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual, Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, s. 187-193.
15
Łukasiński W., (2016), Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji, "Problemy Jakości", nr 7-8, s. 14-20.
16
Łukasiński W., (2016), Jakość a funkcjonowanie organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 3-13.
17
Łukasiński W., Bińczycki B., (2015), Etyka, a projakościowe zarządzanie, "Problemy Jakości", nr 6, s. 10-16.
18
Łukasiński W., (2015), Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji. [W:] Giemza M., Sikora T. (red.), Wielowymiarowość systemów zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 209-221.
19
Łukasiński W., (2015), Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, s. 37-62.
20
Łukasiński W., (2015), Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji, "Problemy Jakości", nr 10, s. 2-7.
21
Łukasiński W., (2015), Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 30-36.
22
Łukasiński W., (2014), Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 219-245.
23
Łukasiński W., (2014), Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji, "Problemy Jakości", nr 7-8, s. 18-25.
24
Łukasiński W., (2014), Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego, "Marketing i Rynek", nr 7, s. 25-31.
25
Łukasiński W., (2014), The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 173-175.
26
Łukasiński W., (2014), Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement. [W:] Lee G. (red.), Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore (Advances in Education Research; vol. 52), USA : Information Engineering Research Institute, s. 225-230.
27
Łukasiński W., (2014), Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9, s. 34-45.
28
Łukasiński W., (2014), Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 65-77.
29
Łukasiński W., (2014), Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 70-79.
30
Łukasiński W., (2014), Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo, "Przegląd Organizacji", nr 8, s. 13-20.
31
Łukasiński W., (2013), Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 915, s. 73-87; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/748/572
32
Łukasiński W., (2013), Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement. [W:] Arsovski S., Lazic M., Stefanovic M. (red.), 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 97-107.
33
Łukasiński W., (2013), Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji, "Problemy Jakości", nr 11, s. 20-25.
34
Łukasiński W., Piekarz H., Sołtysik M., (2013), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 316-324.
35
Łukasiński W., (2013), Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement, "International Journal for Quality Research", vol. 7, no. 3, s. 3-14.
36
Łukasiński W., (2013), Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 247-281.
37
Łukasiński W., (2013), Organizacja zarządzana projakościowo, "Przegląd Organizacji", nr 8, s. 31-37.
38
Łukasiński W., (2013), The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management, "Quality Issues and Insights in the 21st Century", vol. 2, no. 2, s. 119-126; http://oaji.net/articles/2014/451-1419538786.pdf
39
Łukasiński W., (2013), The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation. [W:] Hittmár Š. (red.), Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina : Institute of Management by Univeristy of Zilina, s. 137-139.
40
Łukasiński W., Sołtysik M., Piekarz H., (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 446-462.
41
Łukasiński W., (2012), Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 93-106.
42
Łukasiński W., (2012), Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 141-144.
43
Łukasiński W., (2012), Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 152-171.
44
Łukasiński W., (2012), Kreowanie kultury organizacyjnej. [W:] Tyrańska M. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa : Difin, s. 167-197.
45
Łukasiński W., Sołtysik M., (2012), Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 5-12.
46
Łukasiński W., (2012), The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 629-639.
47
Łukasiński W., (2012), Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny, Sikora T. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 282 s.
48
Łukasiński W., (2011), The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development, "International Journal for Quality Research", vol.5, no. 3, s. 223-230; http://www.ijqr.net/journal/v5-n3/8.pdf
49
Piekarz H., Łukasiński W., Sołtysik M., (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 250-277.
50
Łukasiński W., (2011), Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 73, s. 389-400; http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf
51
Łukasiński W., (2011), Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 38-41.
52
Łukasiński W., (2011), The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 266-269.
53
Łukasiński W., (2011), Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii. [W:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji: monografia, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, s. 231-245.
54
Łukasiński W., (2011), Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management. [W:] Domańska-Szaruga B., Wereda W. (red.), Management under Conditions of Risk and Uncertainty, Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, s. 267-283.
55
Łukasiński W., (2011), Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 170, s. 115-125.
56
Łukasiński W., (2010), Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 97-111.
57
Łukasiński W., (2010), Jakość a organizacja ucząca się. [W:] Skrzypek E. (red.), Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 67-82.
58
Łukasiński W., (2010), Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 459-483.
59
Łukasiński W., (2010), Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10 (729), s. 10-18.
60
Łukasiński W., (2010), Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 47-56.
61
Łukasiński W., (2010), The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management. [W:] Kliková C. (red.), 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 571-580.
62
Łukasiński W., (2010), Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development. [W:] Bylok F., Cichobłaziński L. (red.), Humanization of Work and Modern Tendencies in Management (Monograph - Częstochowska University of technology), Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 200-210.
63
Łukasiński W., Sikora T., (2010), Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie ", nr 4, s. 149-158.
64
Łukasiński W., (2010), Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego, "Handel Wewnętrzny", R. 56, nr 1 (324), s. 9-15.
65
Łukasiński W., (2010), TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 536-549.
66
Bińczycki B., Łukasiński W., (2010), Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 289-318.
67
Sikora T., Łukasiński W., (2009), Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej. [W:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 465-476.
68
Łukasiński W., Sikora T., (2009), Strategia a rozwój przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 3-11.
69
Bińczycki B., Łukasiński W., (2009), Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 350-385.
70
Łukasiński W., (2009), Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej, "Zarządzanie Jakością", nr 3-4 (17-18), s. 85-94.
71
Łukasiński W., (2009), Dylematy jakości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 806, s. 129-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/168302822
72
Sikora T., Łukasiński W., (2009), Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością, "Współczesne Zarządzanie ", nr 3, s. 47-57.
73
Łukasiński W., Sikora T., (2009), Model doskonalący i korygujący działanie organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (135), s. 87-100.
74
Łukasiński W., (2009), Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji. [W:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 131-138.
75
Łukasiński W., Sikora T., (2009), Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001, "Problemy Jakości", nr 10, s. 34-38.
76
Łukasiński W., (2009), Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej. [W:] Cisek M. (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 176-183.
77
Łukasiński W., Sikora T., (2008), Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją, "Problemy Jakości", nr 11, s. 16-21.
78
Łukasiński W., (2008), Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 315-338.
79
Łukasiński W., (2008), Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej. [W:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, T. 1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 267-275.
80
Łukasiński W., (2008), Zarządzanie jakością produktu ekologicznego, "Żywność : nauka - technologia - jakość", nr 1 (56), s. 146-153; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2008,%201(56)/13_Lukasinski.pdf
81
Łukasiński W., Sikora T., (2008), Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (134), s. 83-96.
82
Łukasiński W., (2008), Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 373-379.
83
Łukasiński W., Sikora T., (2008), Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji, "Problemy Jakości", nr 4, s. 35-38.
84
Łukasiński W., (2008), Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 33-39.
85
Łukasiński W., (2007), Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją, Prom. Sikora T., Kraków : , 323 k.
86
Łukasiński W., (2007), Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością, "Zarządzanie Jakością", nr 1 (7), s. 40-44.
87
Łukasiński W., (2006), Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005, "Żywność : nauka - technologia - jakość", nr 3 (48), s. 118-128; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%203%2848%29/11_Lukasinski.pdf
1
@article{artUEK:2168334599,
author = "Wiesław Łukasiński and Paulina Betlej",
title = "Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "14-20",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/46.2019.4.3},
url = {},
}
2
@misc{varUEK:2168340279,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Inner Client in the Process of Quality Improvement of Organization's Functioning",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "64",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
3
@inbook{fmUEK:2168339945,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Rola klienta wewnętrznego w organizacji dojrzałej jakościowo",
booktitle = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
pages = "82-92",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
4
@article{artUEK:2168334205,
author = "Wiesław Łukasiński and Ada Pastuła",
title = "Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 6 (377), t. 1",
pages = "394-403",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171574588},
}
5
@article{artUEK:2168328369,
author = "Wiesław Łukasiński and Magdalena Górak",
title = "Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z",
journal = "Problemy Jakości",
number = "9",
pages = "179-184",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/48.2018.9.26},
url = {},
}
6
@inbook{fpUEK:2168329271,
author = "Wiesław Łukasiński and Mariusz Sołtysik and Halina Piekarz",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "446-462",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
7
@inbook{fmUEK:2168314975,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "111-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
8
@article{artUEK:2168319433,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = " R. 63, 3 (368), t. 2",
pages = "370-382",
year = "2017",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-2.pdf},
}
9
@article{artUEK:2168309721,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "11-17",
year = "2016",
}
10
@article{artUEK:2168310857,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 30, 2",
pages = "69-79",
year = "2016",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf},
}
11
@inbook{fmUEK:2168317627,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees",
booktitle = "Management and Marketing Trends in Theory and Practice",
pages = "23-25",
adress = "Zilina",
publisher = "University Publishing Centre, University of Zilina",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1297-9",
}
12
@book{monUEK:2168305405,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2218-2",
}
13
@inbook{mkaUEK:2168311395,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees",
booktitle = "International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings",
pages = "90-93",
adress = "Brno",
publisher = "Mendelova univerzita v Brně",
year = "2016",
isbn = "978-80-7509-451-3",
}
14
@inbook{mkaUEK:2168309919,
author = "Bernard Bińczycki and Wiesław Łukasiński",
title = "Determinants of Quality of Work Conditions",
booktitle = "1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual",
pages = "187-193",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, Center for Quality",
year = "2016",
url = {http://cqm.rs/2016/cd1/pdf/papers/focus_1/26.pdf},
isbn = "978-86-6335-033-5",
}
15
@article{artUEK:2168308035,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "7-8",
pages = "14-20",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/47.2016.7-8.3},
url = {},
}
16
@article{artUEK:2168308031,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Jakość a funkcjonowanie organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "3-13",
year = "2016",
}
17
@article{artUEK:2168292925,
author = "Wiesław Łukasiński and Bernard Bińczycki",
title = "Etyka, a projakościowe zarządzanie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "10-16",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/46.2015.6.2},
url = {},
}
18
@inbook{fmUEK:2168294097,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji",
booktitle = "Wielowymiarowość systemów zarządzania",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-1-2",
}
19
@inbook{fmUEK:2168299499,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie",
pages = "37-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-2-3",
}
20
@article{artUEK:2168299565,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "10",
pages = "2-7",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/46.2015.10.1},
url = {},
}
21
@article{artUEK:2168297733,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "30-36",
year = "2015",
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168295115,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "219-245",
year = "2014",
}
23
@article{artUEK:2168285663,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "7-8",
pages = "18-25",
year = "2014",
}
24
@article{artUEK:2168282093,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "25-31",
year = "2014",
}
25
@inbook{fmUEK:2168288269,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation",
booktitle = "Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "173-175",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0954-2",
}
26
@inbook{mkaUEK:2168293423,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement",
booktitle = "Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore",
pages = "225-230",
adress = "USA",
publisher = "Information Engineering Research Institute",
year = "2014",
issn = "2160-1070",
isbn = "978-1-61275-066-8",
}
27
@article{artUEK:2168285661,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "9",
pages = "34-45",
year = "2014",
}
28
@inbook{fmUEK:2168282713,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji",
booktitle = "Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "65-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PA65#v=onepage&q&f=false},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-5-0",
}
29
@article{artUEK:2168280515,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "70-79",
year = "2014",
}
30
@article{artUEK:2168290619,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8",
pages = "13-20",
year = "2014",
}
31
@article{artUEK:2168276033,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "915",
pages = "73-87",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/748/572},
}
32
@inbook{mkaUEK:2168254892,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement",
booktitle = "7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac",
pages = "97-107",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2013",
url = {http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/13.pdf},
isbn = "978-86-86663-94-8",
}
33
@article{artUEK:2168273456,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "11",
pages = "20-25",
year = "2013",
}
34
@inbook{fpUEK:2168271590,
author = "Wiesław Łukasiński and Halina Piekarz and Mariusz Sołtysik",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "316-324",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
35
@article{artUEK:2168303993,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 7, no. 3",
pages = "3-14",
year = "2013",
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168287211,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "247-281",
year = "2013",
}
37
@article{artUEK:2168270288,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Organizacja zarządzana projakościowo",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8",
pages = "31-37",
year = "2013",
}
38
@article{artUEK:2168293495,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management",
journal = "Quality Issues and Insights in the 21st Century",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "119-126",
year = "2013",
url = {http://oaji.net/articles/2014/451-1419538786.pdf},
}
39
@inbook{fmUEK:2168293389,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation",
booktitle = "Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers",
pages = "137-139",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina",
year = "2013",
isbn = "978-80-554-0736-4",
}
40
@inbook{fpUEK:2168238022,
author = "Wiesław Łukasiński and Mariusz Sołtysik and Halina Piekarz",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "446-462",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
41
@article{artUEK:2168243650,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "93-106",
year = "2012",
}
42
@inbook{fmUEK:2168247708,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process",
booktitle = "Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "141-144",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0591-9",
}
43
@inbook{fmUEK:2168232836,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "152-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
44
@inbook{fpUEK:2168228744,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Kreowanie kultury organizacyjnej",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "167-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-588-8",
}
45
@article{artUEK:2168228690,
author = "Wiesław Łukasiński and Mariusz Sołtysik",
title = "Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "5-12",
year = "2012",
}
46
@inbook{mkaUEK:2168249162,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development",
booktitle = "6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac",
pages = "629-639",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2012",
isbn = "978-86-86663-82-5",
}
47
@book{monUEK:2168246770,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny",
editor = Sikora Tadeusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2012",
isbn = "978-83-63663-11-7",
}
48
@article{artUEK:2168228304,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol.5, no. 3",
pages = "223-230",
year = "2011",
url = {http://www.ijqr.net/journal/v5-n3/8.pdf},
}
49
@unpublished{fnpUEK:2168255382,
author = "Halina Piekarz and Wiesław Łukasiński and Mariusz Sołtysik",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "250-277",
year = "2011",
}
50
@article{artUEK:2168221776,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "73",
pages = "389-400",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf},
issn = "1640-6818",
}
51
@article{artUEK:2168219000,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "38-41",
year = "2011",
}
52
@inbook{fmUEK:2168221344,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning",
booktitle = "Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "266-269",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2011",
isbn = "978-80-554-0419-6",
}
53
@inbook{fmUEK:2168298113,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii",
booktitle = "Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji",
pages = "231-245",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą",
year = "2011",
isbn = "978-83-62785-12-4",
}
54
@inbook{fmUEK:2168286003,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management",
booktitle = "Management under Conditions of Risk and Uncertainty",
pages = "267-283",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio EMKA",
year = "2011",
isbn = "978-83-62304-25-7",
}
55
@article{artUEK:2166588926,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "170",
pages = "115-125",
adress = "",
year = "2011",
}
56
@inbook{fmUEK:2165394881,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "97-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
57
@inbook{fmUEK:2165648505,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Jakość a organizacja ucząca się",
booktitle = "Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia",
pages = "67-82",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-924547-8-6",
}
58
@unpublished{fnpUEK:2168230928,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "459-483",
year = "2010",
}
59
@article{artUEK:2168246786,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10 (729)",
pages = "10-18",
year = "2010",
}
60
@inbook{fmUEK:2166027678,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1",
pages = "47-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
61
@inbook{mkaUEK:2166188959,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management",
booktitle = "6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010",
pages = "571-580",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2010",
isbn = "978-80-7248-594-9",
}
62
@inbook{fmUEK:2166473844,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development",
booktitle = "Humanization of Work and Modern Tendencies in Management",
pages = "200-210",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2010",
issn = "1428-1600",
isbn = "978-83-61118-57-2",
}
63
@article{artUEK:2168237086,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Wpływ Kryterium zasoby i partnerstwo Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "4",
pages = "149-158",
year = "2010",
}
64
@article{artUEK:51231,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 56, 1 (324)",
pages = "9-15",
year = "2010",
}
65
@inbook{fmUEK:2162991787,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "536-549",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
66
@inbook{fmUEK:2165522719,
author = "Bernard Bińczycki and Wiesław Łukasiński",
title = "Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "289-318",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
67
@inbook{fmUEK:2165661022,
author = "Tadeusz Sikora and Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej",
booktitle = "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2",
pages = "465-476",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-924547-5-5",
}
68
@article{artUEK:50192,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Strategia a rozwój przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "3-11",
year = "2009",
}
69
@unpublished{fnpUEK:2168219050,
author = "Bernard Bińczycki and Wiesław Łukasiński",
title = "Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "350-385",
year = "2009",
}
70
@article{artUEK:2166188076,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "3-4 (17-18)",
pages = "85-94",
year = "2009",
}
71
@article{artUEK:2166524794,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Dylematy jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "806",
pages = "129-140",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168302822},
}
72
@article{artUEK:2164990875,
author = "Tadeusz Sikora and Wiesław Łukasiński",
title = "Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "3",
pages = "47-57",
year = "2009",
}
73
@article{artUEK:50148,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Model doskonalący i korygujący działanie organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (135)",
pages = "87-100",
year = "2009",
}
74
@inbook{fmUEK:2166188256,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1",
pages = "131-138",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-924547-5-5",
}
75
@article{artUEK:50168,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001",
journal = "Problemy Jakości",
number = "10",
pages = "34-38",
year = "2009",
}
76
@inbook{fmUEK:2165878012,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej",
booktitle = "Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce",
pages = "176-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-46-6",
}
77
@article{artUEK:50184,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją",
journal = "Problemy Jakości",
number = "11",
pages = "16-21",
year = "2008",
}
78
@unpublished{fnpUEK:2168230334,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "315-338",
year = "2008",
}
79
@inbook{fmUEK:2166188197,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej",
booktitle = "Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 1",
pages = "267-275",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2008",
isbn = "978-83-924547-3-1",
}
80
@article{artUEK:2166188457,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Zarządzanie jakością produktu ekologicznego",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "1 (56)",
pages = "146-153",
year = "2008",
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2008,%201(56)/13_Lukasinski.pdf},
}
81
@article{artUEK:50213,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (134)",
pages = "83-96",
year = "2008",
}
82
@inbook{fmUEK:2165628739,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "373-379",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
83
@article{artUEK:50188,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "35-38",
year = "2008",
}
84
@article{artUEK:50203,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "6",
pages = "33-39",
year = "2008",
}
85
@unpublished{drUEK:52369,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
86
@article{artUEK:2168254108,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "1 (7)",
pages = "40-44",
year = "2007",
}
87
@article{artUEK:2168254106,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "3 (48)",
pages = "118-128",
year = "2006",
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%203%2848%29/11_Lukasinski.pdf},
}