Publications of the selected author
1

Author:
Urszula Balon , Joanna Barłowska , Tadeusz Borys , Piotr Rogala , Andrzej Chochół , Agnieszka Cholewa-Wójcik , Eugenia Czernyszewicz , Joanna Dziadkowiec , Teresa Fortuna , Mariusz Giemza , Jan Hermaniuk , Tomasz Hermaniuk , Lesław Juszczak , Władysław Kędzior , Agnieszka Kita , Danuta Kołożyn-Krajewska , Grażyna Krasnowska , Jolanta Król , Barbara Lenart , Krystyna Lisiecka , Małgorzata Lisińska-Kuśnierz , Zygmunt Litwińczuk , Anna Litwińczuk , Wiesław Łukasiński , Magdalena Niewczas-Dobrowolska , Irena Ozimek , Stanisław Popek , Piotr Przybyłowski , Marek Roszak , Elżbieta Skrzypek , Stefan Smoczyński , Urszula Sulowska-Banaś , Krzysztof Surówka , Jadwiga Szostak-Kot , Justyna Syguła-Cholewińska , Tomasz Sawoszczuk , Jarosław Świda , Danuta Święs , Małgorzata Z. Wiśniewska , Marianna Wolańska , Janusz Ząbek , Jerzy Żuchowski
Title:
Życzenia okolicznościowe
Source:
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA - Kraków: Mariusz Giemza, 2022, s. 109-149
ISBN:
978-83-954179-4-8
Nr:
2168368220
varia
See main document
2

Author:
Wiesław Łukasiński , Angelika Nigbor-Drożdż
Title:
Startup and the Economy 4.0
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 16, no. 3 (2022) , s. 749-766. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168369906
article
3

Author:
Wiesław Łukasiński , Anna Kałużna
Title:
Temperament a motywacja osiągnięć menedżerów na przykładzie branży farmaceutycznej = Temperament and Motivation to Achieve in Managers : the Pharmaceutical Industry
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 2 (145) (2022) , s. 31-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168367284
article
4

Author:
Title:
Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku
Publisher address:
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum s.c. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, 2021
Physical description:
158 s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-62563-77-7
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168359814
monograph
5

Author:
Wiesław Łukasiński , Anna Szarłowicz
Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Self-assessment of the Qualitative Maturity of the Organization
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3434-3442. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359946
chapter in conference materials
6

Author:
Wiesław Łukasiński , Angelika Nigbor-Drożdż
Title:
Products Offered by a Startup and the Quality of Human Life = Produkty oferowane przez startup a jakość ludzkiego życia
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 50, nr 2 (2021) , s. 109-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by: Małopolska School of Economics in Tarnów
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168357732
article
7

Author:
Wiesław Łukasiński , Paulina Betlej
Title:
Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce = The Brand Perception as a Symbol of Product Quality Among the Consumers in Poland
Source:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 4 (2019) , s. 14-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168334599
article
8

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Inner Client in the Process of Quality Improvement of Organization's Functioning
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 64. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340279
varia
9

Title:
Rola klienta wewnętrznego w organizacji dojrzałej jakościowo
Source:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 82-92 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-597-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339945
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 446-462
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329271
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Wiesław Łukasiński , Ada Pastuła
Title:
Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów = Organic Food in the Polish Consumer's Awareness = Èkologičeskie produkty pitaniâ v soznanii polʹskih potrebitelej
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6, t. 1 (2018) , s. 394-403. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168334205
article
12

Author:
Wiesław Łukasiński , Magdalena Górak
Title:
Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z = Factors Determining the Quality of Air Services in the Opinion of the Y and Z Generation
Source:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 9 (2018) , s. 179-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328369
article
13

Title:
Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka = Pro-Qualitative Organisation Management versus Human Life Quality
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3, t. 2 (2017) , s. 370-382. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168319433
article
14

Title:
Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy = The Process of Improvement of Quality of Work Conditions and Working Relations
Source:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942362-7-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314975
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji = The Process Approach and the Quality of an Organization
Source:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7-8 (2016) , s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308035
article
16

Title:
Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana/dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - dofinansowanie przeprowadzonych badań empirycznych
ISBN:
978-83-208-2218-2
Nr:
2168305405
monograph
17

Title:
TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees
Source:
Management and Marketing Trends in Theory and Practice / red. Štefan Hittmár - Zilina: University Publishing Centre, University of Zilina, 2016, s. 23-25. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-80-554-1297-9
Nr:
2168317627
chapter in monograph
18

Title:
Jakość a funkcjonowanie organizacji = Quality versus Organization's Operation
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016) , s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308031
article
19

Title:
Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów = Quality Management in Mining and Processing of Aggregate : the Assessment of Process Maturity
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2016) , s. 11-17. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309721
article
20

Conference:
International Conference on Management (ICoM 2016): Trends of Management in the Contemporary Society, Brno, Czechy, od 2016-06-09 do 2016-06-10
Title:
The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees
Source:
International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings / red. Sylvie Formánková - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 90-93. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed by appropriations of the Faculty of Management at the University of Economics in Cracow, in the framework of grants to maintain research potential
ISBN:
978-80-7509-451-3
Nr:
2168311395
chapter in conference materials
21

Title:
Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji = Work Conditions and Work Relations Versus the Quality of the Functioning of an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 30, nr 2 (2016) , s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310857
article
22

Conference:
1st International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2016-06-09 do 2016-06-10
Title:
Determinants of Quality of Work Conditions
Source:
1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual / red. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016, s. 187-193. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-86-6335-033-5
Access mode:
Nr:
2168309919
chapter in conference materials
23

Title:
Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji
Source:
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 37-62
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-2-3
Access mode:
Nr:
2168299499
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw = Organisational Quality Maturity on the Example of the Branch of Aggregates
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2015) , s. 30-36. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297733
article
25

Title:
Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji = Human Capital as the Source of the Maturity of the Quality of an Organization
Source:
Problemy Jakości. - nr 10 (2015) , s. 2-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299565
article
26

Title:
Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji = Potential and Pro-qualitative Management as a Source of Permanent Success of an Organisation
Source:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168294097
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management
Source:
Problemy Jakości. - nr 6 (2015) , s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292925
article
28

Title:
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 219-245
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295115
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji = Orientation Towards Outer Customer in the Process of Quality Creation of Organisational Functioning
Source:
Problemy Jakości. - nr 7-8 (2014) , s. 18-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168285663
article
30

Title:
The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation
Source:
Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / red. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2014, s. 173-175. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0954-2
Nr:
2168288269
chapter in monograph
31

Title:
Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji
Source:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 65-77 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-5-0
Access mode:
Nr:
2168282713
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji = Worker Involvement and the Quality of Organization Operation
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2014) , s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285661
article
33

Title:
Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo = Ethics Versus Development of Pro-qualitatively Managed Organisation
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (2014) , s. 13-20. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290619
article
34

Title:
Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją = Social Responsibility versus Pro-qualitative Organisation Management
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2014) , s. 70-79. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280515
article
35

Title:
Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego = Pro-qualitative Management Versus Optimisation of the Quality of an Ecological Product
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2014) , s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282093
article
36

Conference:
4th International Conference on Applied Social Science : ICASS 2014, Singapur, Singapur, od 2014-03-20 do 2014-03-21
Title:
Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement
Source:
Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore / red. Garry Lee - USA: Information Engineering Research Institute, 2014, s. 225-230. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Education Research ; vol. 52)
ISBN:
978-1-61275-066-8
Nr:
2168293423
chapter in conference materials
37

Title:
The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation
Source:
Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / red. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013, s. 137-139. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0736-4
Nr:
2168293389
chapter in monograph
38

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 316-324
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271590
chapter in textbook
See main document
39

Title:
Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją = The Formation of Pro-Quality Management at an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013) , s. 73-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276033
article
40

Conference:
7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2013-05-23 do 2013-05-25
Title:
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement
Source:
7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013, s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-94-8
Access mode:
Nr:
2168254892
chapter in conference materials
41

Title:
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 7, no. 3 (2013) , s. 3-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303993
article
42

Title:
The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management
Source:
Quality Issues and Insights in the 21st Century. - vol. 2, no. 2 (2013) , s. 119-126. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293495
article
43

Title:
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 247-281
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287211
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Organizacja zarządzana projakościowo = Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (2013) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270288
article
45

Title:
Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji = Self Assessment in the Process of Development of an Organisation's Maturity
Source:
Problemy Jakości. - nr 11 (2013) , s. 20-25. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168273456
article
46

Title:
Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny = Improvement of an Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way with the Use of Self-Assessment Methods
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012
Physical description:
282 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-63663-11-7
Nr:
2168246770
monograph
47

Title:
Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji = The Influence of Quality Management on an Organisation's Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 881 (2012) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243650
article
48

Title:
Kreowanie kultury organizacyjnej
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 167-197
ISBN:
978-83-7641-588-8
Nr:
2168228744
chapter in textbook
See main document
49

Title:
Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji = The Process of Formation of Corporate Social Responsibility
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2012) , s. 5-12. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228690
article
50

Title:
Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process
Source:
Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / red. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 141-144. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0591-9
Nr:
2168247708
chapter in monograph
51

Title:
Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji = The Influence of Quality Management System on the Level of an Organisation Competitiveness
Source:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 152-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232836
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 446-462
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238022
chapter in textbook
See main document
53

Title:
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development
Source:
6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2012, s. 629-639. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-82-5
Nr:
2168249162
chapter in conference materials
54

Title:
Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management
Source:
Management under Conditions of Risk and Uncertainty / red. Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2011, s. 267-283
ISBN:
978-83-62304-25-7
Nr:
2168286003
chapter in monograph
55

Title:
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development
Source:
International Journal for Quality Research. - vol.5, no. 3 (2011) , s. 223-230. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168228304
article
56

Title:
Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2011) , s. 38-41. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219000
article
57

Title:
Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii
Source:
Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji : monografia / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2011, s. 231-245
ISBN:
978-83-62785-12-4
Nr:
2168298113
chapter in monograph
58

Title:
Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji = Relation Capital Versus Organisation Competitiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 389-400. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221776
article
59

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 250-277
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255382
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning
Source:
Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / red. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2011, s. 266-269. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0419-6
Nr:
2168221344
chapter in monograph
61

Title:
Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji = The Influence of the Intellectual Capital on the Development of an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588926
article
62

Title:
Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych
Source:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 97-111
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165394881
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2010) , s. 9-15. - Summ., rez.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51231
article
64

Title:
Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Environmental Aspect in the Concept of Corporate Social Responsibility
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (729) (2010) , s. 10-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168246786
article
65

Title:
Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 459-483
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230928
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa = The Influence of Resource and Partnership Criterion of the Polish Quality Award's Management Improvement Model on Enterprise Development Process
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2010) , s. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237086
article
67

Title:
Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 47-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166027678
chapter in monograph
68

Title:
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 289-318
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522719
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Jakość a organizacja ucząca się
Source:
Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 67-82
ISBN:
978-83-924547-8-6
Nr:
2165648505
chapter in monograph
70

Title:
TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji = TQM as the Cahnce for Effective Improvement of Pro-quality Activities in an Organisation
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 536-549. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991787
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development
Source:
Humanization of Work and Modern Tendencies in Management / red. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2010, s. 200-210. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monograph - Częstochowska University of technology)
ISBN:
978-83-61118-57-2
Nr:
2166473844
chapter in monograph
72

Title:
The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management
Source:
6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / red. Christina Kliková - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010, s. 571-580. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-594-9
Nr:
2166188959
chapter in conference materials
73

Title:
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 350-385
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219050
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej
Source:
Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. Marek Cisek - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 176-183
ISBN:
978-83-60652-46-6
Nr:
2165878012
chapter in monograph
75

Title:
Model doskonalący i korygujący działanie organizacji = Improving and Correctional Company Operating Model
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50148
article
76

Title:
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej
Source:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 465-476. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2165661022
chapter in monograph
77

Title:
Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 3-4 (17-18) (2009) , s. 85-94 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166188076
article
78

Title:
Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji
Source:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 131-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2166188256
chapter in monograph
79

Title:
Dylematy jakości = Quality Dilemmas
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 806 (2009) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166524794
article
80

Title:
Strategia a rozwój przedsiębiorstwa = Strategy and Enterprise Development
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2009) , s. 3-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50192
article
81

Title:
Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością = Leadership - One of the Quality Management Pillars
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2009) , s. 47-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2164990875
article
82

Title:
Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Constant improvement - practical implementation of ISO 9001 rule
Source:
Problemy Jakości. - nr 10 (2009) , s. 34-38. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
50168
article
83

Title:
Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją
Source:
Problemy Jakości. - nr 11 (2008) , s. 16-21 - Bibliogr.
Nr:
50184
article
84

Title:
Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości = The Management Model of the Polish Quality Award
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2008) , s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50203
article
85

Title:
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej
Source:
Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 267-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-3-1
Nr:
2166188197
chapter in monograph
86

Title:
Zarządzanie jakością produktu ekologicznego = Organic Product Quality Management
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 1 (56) (2008) , s. 146-153. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166188457
article
87

Title:
Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Inner Client - Practical Realisation of the ISO 9001 Rule
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (134) (2008) , s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50213
article
88

Title:
Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 373-379 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165628739
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 315-338
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230334
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Title:
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji
Source:
Problemy Jakości. - nr 4 (2008) , s. 35-38 - Bibliogr.
Nr:
50188
article
91

Title:
Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
323 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-46
Nr:
52369
doctoral dissertation
92

Title:
Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (7) (2007) , s. 40-44 - Bibliogr.
Nr:
2168254108
article
93

Title:
Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005 = The Milk Market and Its Products in Poland in 1989-2005
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (48) (2006) , s. 118-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168254106
article
1
Życzenia okolicznościowe / Urszula BALON, Joanna Barłowska, Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Andrzej CHOCHÓŁ, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Eugenia Czernyszewicz, Joanna DZIADKOWIEC, Teresa Fortuna, Mariusz GIEMZA, Jan Hermaniuk, Tomasz Hermaniuk, Lesław Juszczak, Władysław KĘDZIOR, Agnieszka Kita, Danuta Kołożyn-Krajewska, Grażyna Krasnowska, Jolanta Król, Barbara Lenart, Krystyna Lisiecka, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Zygmunt Litwińczuk, Anna Litwińczuk, Wiesław ŁUKASIŃSKI, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Irena Ozimek, Stanisław POPEK, Piotr Przybyłowski, Marek Roszak, Elżbieta Skrzypek, Stefan Smoczyński, Urszula Sulowska-Banaś, Krzysztof SURÓWKA, Jadwiga Szostak-Kot, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Tomasz SAWOSZCZUK, Jarosław ŚWIDA, Danuta Święs, Małgorzata Z. Wiśniewska, Marianna Wolańska, Janusz Ząbek, Jerzy Żuchowski // W: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Mariusz Giemza, 2022. - S. 109-149. - ISBN 978-83-954179-4-8
2
Startup and the Economy 4.0 / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Angelika Nigbor-Drożdż // International Journal for Quality Research. - vol. 16, no. 3 (2022), s. 749-766. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/views.php?id=1014. - ISSN 1800-6450
3
Temperament a motywacja osiągnięć menedżerów na przykładzie branży farmaceutycznej = Temperament and Motivation to Achieve in Managers : the Pharmaceutical Industry / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Anna Kałużna // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 2 (145) (2022), s. 31-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zzl.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=229286. - ISSN 1641-0874
4
Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Bernard BIŃCZYCKI, Sławomir Dorocki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum s.c. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, 2021. - 158 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62563-77-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/356536633_Kluczowe_kompetencje_organizacji_XXI_wieku
5
Self-assessment of the Qualitative Maturity of the Organization / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Anna Szarłowicz // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 3434-3442. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/self-assessment-of-the-qualitative-maturity-of-the-organization/Wstęp:
6
Products Offered by a Startup and the Quality of Human Life = Produkty oferowane przez startup a jakość ludzkiego życia / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Angelika Nigbor-Drożdż // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 50, nr 2 (2021), s. 109-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/796/721. - ISSN 1506-2635
7
Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce = The Brand Perception as a Symbol of Product Quality Among the Consumers in Poland / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Paulina Betlej // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 4 (2019), s. 14-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
8
Inner Client in the Process of Quality Improvement of Organization's Functioning / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 64. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
9
Rola klienta wewnętrznego w organizacji dojrzałej jakościowo / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 82-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-597-9
10
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK, Halina Piekarz // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 446-462. - ISBN 978-83-7252-767-7
11
Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów = Organic Food in the Polish Consumer's Awareness = Èkologičeskie produkty pitaniâ v soznanii polʹskih potrebitelej / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Ada Pastuła // Handel Wewnętrzny. - nr 6, t. 1 (2018), s. 394-403. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171574588. - ISSN 0438-5403
12
Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z = Factors Determining the Quality of Air Services in the Opinion of the Y and Z Generation / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Magdalena Górak // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 9 (2018), s. 179-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
13
Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka = Pro-Qualitative Organisation Management versus Human Life Quality / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 3, t. 2 (2017), s. 370-382. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487183. - ISSN 0438-5403
14
Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy = The Process of Improvement of Quality of Work Conditions and Working Relations / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
15
Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji = The Process Approach and the Quality of an Organization / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7-8 (2016), s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
16
Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo / Wiesław ŁUKASIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2218-2
17
TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University Publishing Centre, University of Zilina, 2016. - S. 23-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1297-9
18
Jakość a funkcjonowanie organizacji = Quality versus Organization's Operation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016), s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
19
Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów = Quality Management in Mining and Processing of Aggregate : the Assessment of Process Maturity / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2016), s. 11-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
20
The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings / ed. Sylvie Formánková. - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. - S. 90-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-451-3
21
Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji = Work Conditions and Work Relations Versus the Quality of the Functioning of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016), s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/83/69. - ISSN 1506-2635
22
Determinants of Quality of Work Conditions / Bernard BINCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual / [eds. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016. - S. 187-193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-033-5. - Pełny tekst: http://cqm.rs/2016/cd1/pdf/papers/focus_1/26.pdf
23
Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 37-62. - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
24
Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw = Organisational Quality Maturity on the Example of the Branch of Aggregates / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2015), s. 30-36. - Summ. - ISSN 0137-7221
25
Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji = Human Capital as the Source of the Maturity of the Quality of an Organization / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości. - nr 10 (2015), s. 2-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
26
Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji = Potential and Pro-qualitative Management as a Source of Permanent Success of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-1-2
27
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Bernard BIŃCZYCKI // Problemy Jakości. - nr 6 (2015), s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
28
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 219-245
29
Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji = Orientation Towards Outer Customer in the Process of Quality Creation of Organisational Functioning / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości. - nr 7-8 (2014), s. 18-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
30
The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2014. - S. 173-175. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0954-2
31
Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 65-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-5-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PA65#v=onepage&q&f=false
32
Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji = Worker Involvement and the Quality of Organization Operation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2014), s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
33
Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo = Ethics Versus Development of Pro-qualitatively Managed Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 8 (2014), s. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
34
Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją = Social Responsibility versus Pro-qualitative Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2014), s. 70-79. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
35
Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego = Pro-qualitative Management Versus Optimisation of the Quality of an Ecological Product / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Marketing i Rynek. - nr 7 (2014), s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
36
Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore / ed. by Garry Lee. - USA: Information Engineering Research Institute, 2014. - (Advances in Education Research, ISSN 2160-1070 ; vol. 52). - S. 225-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61275-066-8
37
The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013. - S. 137-139. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0736-4
38
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Halina PIEKARZ, Mariusz SOŁTYSIK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 316-324. - ISBN 978-83-7252-636-6
39
Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją = The Formation of Pro-Quality Management at an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013), s. 73-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/748/572. - ISSN 1898-6447
40
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović. - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013. - S. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-94-8. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/13.pdf
41
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement / Wiesław ŁUKASIŃSKI // International Journal for Quality Research. - vol. 7, no. 3 (2013), s. 3-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1800-6450
42
The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Quality Issues and Insights in the 21st Century. - vol. 2, no. 2 (2013), s. 119-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oaji.net/articles/2014/451-1419538786.pdf. - ISSN 2029-9575
43
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 247-281
44
Organizacja zarządzana projakościowo = Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 8 (2013), s. 31-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
45
Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji = Self Assessment in the Process of Development of an Organisation's Maturity / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości. - nr 11 (2013), s. 20-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
46
Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny = Improvement of an Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way with the Use of Self-Assessment Methods / Wiesław ŁUKASIŃSKI; [red. nauk. Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63663-11-7
47
Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji = The Influence of Quality Management on an Organisation's Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
48
Kreowanie kultury organizacyjnej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 167-197. - ISBN 978-83-7641-588-8
49
Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji = The Process of Formation of Corporate Social Responsibility / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2012), s. 5-12. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
50
Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2012. - S. 141-144. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0591-9
51
Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji = The Influence of Quality Management System on the Level of an Organisation Competitiveness / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 152-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
52
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK, Halina PIEKARZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 446-462. - ISBN 978-83-7252-583-3
53
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2012. - S. 629-639. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-82-5
54
Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Management under Conditions of Risk and Uncertainty / ed. by Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda. - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2011. - S. 267-283. - ISBN 978-83-62304-25-7
55
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // International Journal for Quality Research. - vol.5, no. 3 (2011), s. 223-230. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/journal/v5-n3/8.pdf. - ISSN 1800-6450
56
Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 6 (2011), s. 38-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
57
Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji : monografia / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2011. - S. 231-245. - ISBN 978-83-62785-12-4
58
Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji = Relation Capital Versus Organisation Competitiveness / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 661). - nr 73 (2011), s. 389-400. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf. - ISSN 1896-382X
59
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Halina PIEKARZ, Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 250-277
60
The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2011. - S. 266-269. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0419-6
61
Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji = The Influence of the Intellectual Capital on the Development of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011), s. 115-125. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
62
Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 97-111. - ISBN 978-83-931128-2-1
63
Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2010), s. 9-15. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
64
Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Environmental Aspect in the Concept of Corporate Social Responsibility / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (729) (2010), s. 10-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
65
Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 459-483
66
Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa = The Influence of Resource and Partnership Criterion of the Polish Quality Award's Management Improvement Model on Enterprise Development Process / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2010), s. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
67
Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 47-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
68
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 289-318. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
69
Jakość a organizacja ucząca się / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 67-82. - ISBN 978-83-924547-8-6
70
TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji = TQM as the Cahnce for Effective Improvement of Pro-quality Activities in an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 536-549. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
71
Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Humanization of Work and Modern Tendencies in Management / ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2010. - (Monograph, ISSN 1428-1600). - S. 200-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61118-57-2
72
The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková]. - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010. - S. 571-580. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-594-9
73
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 350-385
74
Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 176-183. - ISBN 978-83-60652-46-6
75
Model doskonalący i korygujący działanie organizacji = Improving and Correctional Company Operating Model / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
76
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej / Tadeusz SIKORA, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 465-476. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-5-5
77
Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zarządzanie Jakością. - nr 3-4 (17-18) (2009), s. 85-94. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
78
Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 131-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-5-5
79
Dylematy jakości = Quality Dilemmas / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009), s. 129-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168302822. - ISSN 1898-6447
80
Strategia a rozwój przedsiębiorstwa = Strategy and Enterprise Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2009), s. 3-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
81
Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością = Leadership - One of the Quality Management Pillars / Tadeusz SIKORA, Wiesław ŁUKASIŃSKI // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2009), s. 47-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
82
Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Constant improvement - practical implementation of ISO 9001 rule / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 10 (2009), s. 34-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
83
Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 11 (2008), s. 16-21. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
84
Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości = The Management Model of the Polish Quality Award / Wiesław, ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2008), s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
85
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 267-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-3-1
86
Zarządzanie jakością produktu ekologicznego = Organic Product Quality Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 1 (56) (2008), s. 146-153. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2008,%201(56)/13_Lukasinski.pdf. - ISSN 2451-0769
87
Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Inner Client - Practical Realisation of the ISO 9001 Rule / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (134) (2008), s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
88
Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001 / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 373-379. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
89
Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 315-338
90
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 4 (2008), s. 35-38. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
91
Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją / Wiesław Łukasiński ; . - Kraków : , 2007. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Tadeusz SIKORA. - Bibliogr.
92
Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zarządzanie Jakością. - nr 1 (7) (2007), s. 40-44. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
93
Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005 = The Milk Market and Its Products in Poland in 1989-2005 / Wiesław Łukasiński // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (48) (2006), s. 118-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%203%2848%29/11_Lukasinski.pdf. - ISSN 2451-0769
1
Balon U., Barłowska J., Borys T., Rogala P., Chochół A., Cholewa-Wójcik A., Czernyszewicz E., Dziadkowiec J., Fortuna T., Giemza M., Hermaniuk J., Hermaniuk T., Juszczak L., Kędzior W., Kita A., Kołożyn-Krajewska D., Krasnowska G., Król J., Lenart B., Lisiecka K., Lisińska-Kuśnierz M., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Łukasiński W., Niewczas-Dobrowolska M., Ozimek I., Popek S., Przybyłowski P., Roszak M., Skrzypek E., Smoczyński S., Sulowska-Banaś U., Surówka K., Szostak-Kot J., Syguła-Cholewińska J., Sawoszczuk T., Świda J., Święs D., Wiśniewska M., Wolańska M., Ząbek J., Żuchowski J., (2022), Życzenia okolicznościowe. [W:] GIEMZA (red.), Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory, Kraków : Mariusz Giemza, s. 109-149.
2
Łukasiński W., Nigbor-Drożdż A., (2022), Startup and the Economy 4.0, "International Journal for Quality Research", vol. 16, no. 3, s. 749-766; http://www.ijqr.net/views.php?id=1014
3
Łukasiński W., Kałużna A., (2022), Temperament a motywacja osiągnięć menedżerów na przykładzie branży farmaceutycznej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2 (145), s. 31-46; https://zzl.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=229286
4
Łukasiński W., Bińczycki B., Dorocki S., (2021), Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum s.c. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, 158 s.
5
Łukasiński W., Szarłowicz A., (2021), Self-assessment of the Qualitative Maturity of the Organization. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3434-3442.
6
Łukasiński W., Nigbor-Drożdż A., (2021), Products Offered by a Startup and the Quality of Human Life, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 50, nr 2, s. 109-121; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/796/721
7
Łukasiński W., Betlej P., (2019), Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce, "Problemy Jakości", nr 4, s. 14-20.
8
Łukasiński W., (2019), Inner Client in the Process of Quality Improvement of Organization's Functioning. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 64.
9
Łukasiński W., (2019), Rola klienta wewnętrznego w organizacji dojrzałej jakościowo. [W:] GĘBAROWSKI M., JABŁOŃSKI M. (red.), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 82-92.
10
Łukasiński W., Sołtysik M., Piekarz H., (2018), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] STABRYŁA A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 446-462.
11
Łukasiński W., Pastuła A., (2018), Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 6, t. 1, s. 394-403; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171574588
12
Łukasiński W., Górak M., (2018), Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z, "Problemy Jakości", nr 9, s. 179-184.
13
Łukasiński W., (2017), Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka, "Handel Wewnętrzny", nr 3, t. 2, s. 370-382; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487183
14
Łukasiński W., (2017), Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 111-124.
15
Łukasiński W., (2016), Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji, "Problemy Jakości", nr 7-8, s. 14-20.
16
Łukasiński W., (2016), Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 196 s.
17
Łukasiński W., (2016), TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees. [W:] Hittmár Š. (red.), Management and Marketing Trends in Theory and Practice, Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, s. 23-25.
18
Łukasiński W., (2016), Jakość a funkcjonowanie organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 3-13.
19
Łukasiński W., (2016), Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 11-17.
20
Łukasiński W., (2016), The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees. [W:] Formánková S. (red.), International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings, Brno : Mendelova univerzita v Brně, s. 90-93.
21
Łukasiński W., (2016), Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 30, nr 2, s. 69-79; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/83/69
22
Bińczycki B., Łukasiński W., (2016), Determinants of Quality of Work Conditions. [W:] Arsovski S., Tadić D., Stefanović M. (red.), 1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual, Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, s. 187-193.
23
Łukasiński W., (2015), Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, s. 37-62.
24
Łukasiński W., (2015), Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 30-36.
25
Łukasiński W., (2015), Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji, "Problemy Jakości", nr 10, s. 2-7.
26
Łukasiński W., (2015), Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji. [W:] Giemza M., Sikora T. (red.), Wielowymiarowość systemów zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 209-221.
27
Łukasiński W., Bińczycki B., (2015), Etyka, a projakościowe zarządzanie, "Problemy Jakości", nr 6, s. 10-16.
28
Łukasiński W., (2014), Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 219-245.
29
Łukasiński W., (2014), Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji, "Problemy Jakości", nr 7-8, s. 18-25.
30
Łukasiński W., (2014), The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 173-175.
31
Łukasiński W., (2014), Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 65-77.
32
Łukasiński W., (2014), Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9, s. 34-45.
33
Łukasiński W., (2014), Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo, "Przegląd Organizacji", nr 8, s. 13-20.
34
Łukasiński W., (2014), Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 70-79.
35
Łukasiński W., (2014), Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego, "Marketing i Rynek", nr 7, s. 25-31.
36
Łukasiński W., (2014), Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement. [W:] Lee G. (red.), Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore (Advances in Education Research; vol. 52), USA : Information Engineering Research Institute, s. 225-230.
37
Łukasiński W., (2013), The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation. [W:] Hittmár Š. (red.), Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina : Institute of Management by Univeristy of Zilina, s. 137-139.
38
Łukasiński W., Piekarz H., Sołtysik M., (2013), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 316-324.
39
Łukasiński W., (2013), Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 915, s. 73-87; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/748/572
40
Łukasiński W., (2013), Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 97-107.
41
Łukasiński W., (2013), Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement, "International Journal for Quality Research", vol. 7, no. 3, s. 3-14.
42
Łukasiński W., (2013), The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management, "Quality Issues and Insights in the 21st Century", vol. 2, no. 2, s. 119-126; http://oaji.net/articles/2014/451-1419538786.pdf
43
Łukasiński W., (2013), Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 247-281.
44
Łukasiński W., (2013), Organizacja zarządzana projakościowo, "Przegląd Organizacji", nr 8, s. 31-37.
45
Łukasiński W., (2013), Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji, "Problemy Jakości", nr 11, s. 20-25.
46
Łukasiński W., (2012), Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny, Sikora T. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 282 s.
47
Łukasiński W., (2012), Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 93-106.
48
Łukasiński W., (2012), Kreowanie kultury organizacyjnej. [W:] Tyrańska M. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa : Difin, s. 167-197.
49
Łukasiński W., Sołtysik M., (2012), Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 5-12.
50
Łukasiński W., (2012), Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 141-144.
51
Łukasiński W., (2012), Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 152-171.
52
Łukasiński W., Sołtysik M., Piekarz H., (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 446-462.
53
Łukasiński W., (2012), The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 629-639.
54
Łukasiński W., (2011), Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management. [W:] Domańska-Szaruga B., Wereda W. (red.), Management under Conditions of Risk and Uncertainty, Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, s. 267-283.
55
Łukasiński W., (2011), The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development, "International Journal for Quality Research", vol.5, no. 3, s. 223-230; http://www.ijqr.net/journal/v5-n3/8.pdf
56
Łukasiński W., (2011), Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 38-41.
57
Łukasiński W., (2011), Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii. [W:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji: monografia, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, s. 231-245.
58
Łukasiński W., (2011), Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 73, s. 389-400; http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf
59
Piekarz H., Łukasiński W., Sołtysik M., (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 250-277.
60
Łukasiński W., (2011), The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 266-269.
61
Łukasiński W., (2011), Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 170, s. 115-125.
62
Łukasiński W., (2010), Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 97-111.
63
Łukasiński W., (2010), Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 9-15.
64
Łukasiński W., (2010), Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10 (729), s. 10-18.
65
Łukasiński W., (2010), Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 459-483.
66
Łukasiński W., Sikora T., (2010), Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie ", nr 4, s. 149-158.
67
Łukasiński W., (2010), Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 47-56.
68
Bińczycki B., Łukasiński W., (2010), Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 289-318.
69
Łukasiński W., (2010), Jakość a organizacja ucząca się. [W:] Skrzypek E. (red.), Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 67-82.
70
Łukasiński W., (2010), TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 536-549.
71
Łukasiński W., (2010), Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development. [W:] Bylok F., Cichobłaziński L. (red.), Humanization of Work and Modern Tendencies in Management (Monograph - Częstochowska University of technology), Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 200-210.
72
Łukasiński W., (2010), The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management. [W:] Kliková C. (red.), 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 571-580.
73
Bińczycki B., Łukasiński W., (2009), Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 350-385.
74
Łukasiński W., (2009), Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej. [W:] Cisek M. (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 176-183.
75
Łukasiński W., Sikora T., (2009), Model doskonalący i korygujący działanie organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (135), s. 87-100.
76
Sikora T., Łukasiński W., (2009), Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej. [W:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 465-476.
77
Łukasiński W., (2009), Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej, "Zarządzanie Jakością", nr 3-4 (17-18), s. 85-94.
78
Łukasiński W., (2009), Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji. [W:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 131-138.
79
Łukasiński W., (2009), Dylematy jakości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 806, s. 129-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/168302822
80
Łukasiński W., Sikora T., (2009), Strategia a rozwój przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 3-11.
81
Sikora T., Łukasiński W., (2009), Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością, "Współczesne Zarządzanie ", nr 3, s. 47-57.
82
Łukasiński W., Sikora T., (2009), Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001, "Problemy Jakości", nr 10, s. 34-38.
83
Łukasiński W., Sikora T., (2008), Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją, "Problemy Jakości", nr 11, s. 16-21.
84
Łukasiński W., (2008), Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 33-39.
85
Łukasiński W., (2008), Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej. [W:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, T. 1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 267-275.
86
Łukasiński W., (2008), Zarządzanie jakością produktu ekologicznego, "Żywność : nauka - technologia - jakość", nr 1 (56), s. 146-153; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2008,%201(56)/13_Lukasinski.pdf
87
Łukasiński W., Sikora T., (2008), Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (134), s. 83-96.
88
Łukasiński W., (2008), Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 373-379.
89
Łukasiński W., (2008), Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 315-338.
90
Łukasiński W., Sikora T., (2008), Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji, "Problemy Jakości", nr 4, s. 35-38.
91
Łukasiński W., (2007), Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją, Prom. Sikora T., Kraków : , 323 k.
92
Łukasiński W., (2007), Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością, "Zarządzanie Jakością", nr 1 (7), s. 40-44.
93
Łukasiński W., (2006), Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005, "Żywność : nauka - technologia - jakość", nr 3 (48), s. 118-128; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%203%2848%29/11_Lukasinski.pdf
1
@misc{UEK:2168368220,
author = "Urszula Balon and Joanna Barłowska and Tadeusz Borys and Piotr Rogala and Andrzej Chochół and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Eugenia Czernyszewicz and Joanna Dziadkowiec and Teresa Fortuna and Mariusz Giemza and Jan Hermaniuk and Tomasz Hermaniuk and Lesław Juszczak and Władysław Kędzior and Agnieszka Kita and Danuta Kołożyn-Krajewska and Grażyna Krasnowska and Jolanta Król and Barbara Lenart and Krystyna Lisiecka and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Zygmunt Litwińczuk and Anna Litwińczuk and Wiesław Łukasiński and Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Irena Ozimek and Stanisław Popek and Piotr Przybyłowski and Marek Roszak and Elżbieta Skrzypek and Stefan Smoczyński and Urszula Sulowska-Banaś and Krzysztof Surówka and Jadwiga Szostak-Kot and Justyna Syguła-Cholewińska and Tomasz Sawoszczuk and Jarosław Świda and Danuta Święs and Małgorzata Z. Wiśniewska and Marianna Wolańska and Janusz Ząbek and Jerzy Żuchowski",
title = "Życzenia okolicznościowe",
booktitle = "Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory",
pages = "109-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Mariusz Giemza",
year = "2022",
isbn = "978-83-954179-4-8",
}
2
@article{UEK:2168369906,
author = "Wiesław Łukasiński and Angelika Nigbor-Drożdż",
title = "Startup and the Economy 4.0",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 16, no. 3",
pages = "749-766",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/IJQR16.03-06},
url = {http://www.ijqr.net/views.php?id=1014},
}
3
@article{UEK:2168367284,
author = "Wiesław Łukasiński and Anna Kałużna",
title = "Temperament a motywacja osiągnięć menedżerów na przykładzie branży farmaceutycznej",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2 (145)",
pages = "31-46",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.8335},
url = {https://zzl.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=229286},
}
4
@book{UEK:2168359814,
author = "Wiesław Łukasiński and Bernard Bińczycki and Sławomir Dorocki",
title = "Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Arboretum s.c. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka",
year = "2021",
url = {https://www.researchgate.net/publication/356536633_Kluczowe_kompetencje_organizacji_XXI_wieku},
isbn = "978-83-62563-77-7",
}
5
@inbook{UEK:2168359946,
author = "Wiesław Łukasiński and Anna Szarłowicz",
title = "Self-assessment of the Qualitative Maturity of the Organization",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "3434-3442",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
6
@article{UEK:2168357732,
author = "Wiesław Łukasiński and Angelika Nigbor-Drożdż",
title = "Products Offered by a Startup and the Quality of Human Life",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 50, 2",
pages = "109-121",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.109121},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/796/721},
}
7
@article{UEK:2168334599,
author = "Wiesław Łukasiński and Paulina Betlej",
title = "Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "14-20",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/46.2019.4.3},
url = {},
}
8
@misc{UEK:2168340279,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Inner Client in the Process of Quality Improvement of Organization's Functioning",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "64",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
9
@inbook{UEK:2168339945,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Rola klienta wewnętrznego w organizacji dojrzałej jakościowo",
booktitle = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
pages = "82-92",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
10
@inbook{UEK:2168329271,
author = "Wiesław Łukasiński and Mariusz Sołtysik and Halina Piekarz",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "446-462",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
11
@article{UEK:2168334205,
author = "Wiesław Łukasiński and Ada Pastuła",
title = "Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6, t. 1",
pages = "394-403",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171574588},
}
12
@article{UEK:2168328369,
author = "Wiesław Łukasiński and Magdalena Górak",
title = "Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z",
journal = "Problemy Jakości",
number = "9",
pages = "179-184",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/48.2018.9.26},
url = {},
}
13
@article{UEK:2168319433,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3, t. 2",
pages = "370-382",
year = "2017",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487183},
}
14
@inbook{UEK:2168314975,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "111-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
15
@article{UEK:2168308035,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "7-8",
pages = "14-20",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/47.2016.7-8.3},
url = {},
}
16
@book{UEK:2168305405,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2218-2",
}
17
@inbook{UEK:2168317627,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees",
booktitle = "Management and Marketing Trends in Theory and Practice",
pages = "23-25",
adress = "Zilina",
publisher = "University Publishing Centre, University of Zilina",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1297-9",
}
18
@article{UEK:2168308031,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Jakość a funkcjonowanie organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "3-13",
year = "2016",
}
19
@article{UEK:2168309721,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "11-17",
year = "2016",
}
20
@inbook{UEK:2168311395,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees",
booktitle = "International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings",
pages = "90-93",
adress = "Brno",
publisher = "Mendelova univerzita v Brně",
year = "2016",
isbn = "978-80-7509-451-3",
}
21
@article{UEK:2168310857,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 30, 2",
pages = "69-79",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2016.02.6979},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/83/69},
}
22
@inbook{UEK:2168309919,
author = "Bernard Bińczycki and Wiesław Łukasiński",
title = "Determinants of Quality of Work Conditions",
booktitle = "1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual",
pages = "187-193",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, Center for Quality",
year = "2016",
url = {http://cqm.rs/2016/cd1/pdf/papers/focus_1/26.pdf},
isbn = "978-86-6335-033-5",
}
23
@inbook{UEK:2168299499,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie",
pages = "37-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-2-3",
}
24
@article{UEK:2168297733,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "30-36",
year = "2015",
}
25
@article{UEK:2168299565,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "10",
pages = "2-7",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/46.2015.10.1},
url = {},
}
26
@inbook{UEK:2168294097,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji",
booktitle = "Wielowymiarowość systemów zarządzania",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-1-2",
}
27
@article{UEK:2168292925,
author = "Wiesław Łukasiński and Bernard Bińczycki",
title = "Etyka, a projakościowe zarządzanie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "10-16",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/46.2015.6.2},
url = {},
}
28
@unpublished{UEK:2168295115,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "219-245",
year = "2014",
}
29
@article{UEK:2168285663,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "7-8",
pages = "18-25",
year = "2014",
}
30
@inbook{UEK:2168288269,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation",
booktitle = "Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "173-175",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0954-2",
}
31
@inbook{UEK:2168282713,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji",
booktitle = "Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "65-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PA65#v=onepage&q&f=false},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-5-0",
}
32
@article{UEK:2168285661,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "9",
pages = "34-45",
year = "2014",
}
33
@article{UEK:2168290619,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8",
pages = "13-20",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168280515,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "70-79",
year = "2014",
}
35
@article{UEK:2168282093,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "25-31",
year = "2014",
}
36
@inbook{UEK:2168293423,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement",
booktitle = "Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore",
pages = "225-230",
adress = "USA",
publisher = "Information Engineering Research Institute",
year = "2014",
issn = "2160-1070",
isbn = "978-1-61275-066-8",
}
37
@inbook{UEK:2168293389,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation",
booktitle = "Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers",
pages = "137-139",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina",
year = "2013",
isbn = "978-80-554-0736-4",
}
38
@inbook{UEK:2168271590,
author = "Wiesław Łukasiński and Halina Piekarz and Mariusz Sołtysik",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "316-324",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
39
@article{UEK:2168276033,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "915",
pages = "73-87",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/748/572},
}
40
@inbook{UEK:2168254892,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement",
booktitle = "7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac",
pages = "97-107",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2013",
url = {http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/13.pdf},
isbn = "978-86-86663-94-8",
}
41
@article{UEK:2168303993,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 7, no. 3",
pages = "3-14",
year = "2013",
}
42
@article{UEK:2168293495,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management",
journal = "Quality Issues and Insights in the 21st Century",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "119-126",
year = "2013",
url = {http://oaji.net/articles/2014/451-1419538786.pdf},
}
43
@unpublished{UEK:2168287211,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "247-281",
year = "2013",
}
44
@article{UEK:2168270288,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Organizacja zarządzana projakościowo",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8",
pages = "31-37",
year = "2013",
}
45
@article{UEK:2168273456,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "11",
pages = "20-25",
year = "2013",
}
46
@book{UEK:2168246770,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2012",
isbn = "978-83-63663-11-7",
}
47
@article{UEK:2168243650,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "93-106",
year = "2012",
}
48
@inbook{UEK:2168228744,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Kreowanie kultury organizacyjnej",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "167-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-588-8",
}
49
@article{UEK:2168228690,
author = "Wiesław Łukasiński and Mariusz Sołtysik",
title = "Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "5-12",
year = "2012",
}
50
@inbook{UEK:2168247708,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process",
booktitle = "Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "141-144",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0591-9",
}
51
@inbook{UEK:2168232836,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "152-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
52
@inbook{UEK:2168238022,
author = "Wiesław Łukasiński and Mariusz Sołtysik and Halina Piekarz",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "446-462",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
53
@inbook{UEK:2168249162,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development",
booktitle = "6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac",
pages = "629-639",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2012",
isbn = "978-86-86663-82-5",
}
54
@inbook{UEK:2168286003,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management",
booktitle = "Management under Conditions of Risk and Uncertainty",
pages = "267-283",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio EMKA",
year = "2011",
isbn = "978-83-62304-25-7",
}
55
@article{UEK:2168228304,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol.5, no. 3",
pages = "223-230",
year = "2011",
url = {http://www.ijqr.net/journal/v5-n3/8.pdf},
}
56
@article{UEK:2168219000,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "38-41",
year = "2011",
}
57
@inbook{UEK:2168298113,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii",
booktitle = "Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji : monografia",
pages = "231-245",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą",
year = "2011",
isbn = "978-83-62785-12-4",
}
58
@article{UEK:2168221776,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "73",
pages = "389-400",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf},
issn = "1640-6818",
}
59
@unpublished{UEK:2168255382,
author = "Halina Piekarz and Wiesław Łukasiński and Mariusz Sołtysik",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "250-277",
year = "2011",
}
60
@inbook{UEK:2168221344,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning",
booktitle = "Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "266-269",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2011",
isbn = "978-80-554-0419-6",
}
61
@article{UEK:2166588926,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "170",
pages = "115-125",
adress = "",
year = "2011",
}
62
@inbook{UEK:2165394881,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "97-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
63
@article{UEK:51231,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "9-15",
year = "2010",
}
64
@article{UEK:2168246786,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10 (729)",
pages = "10-18",
year = "2010",
}
65
@unpublished{UEK:2168230928,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "459-483",
year = "2010",
}
66
@article{UEK:2168237086,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Wpływ Kryterium zasoby i partnerstwo Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "4",
pages = "149-158",
year = "2010",
}
67
@inbook{UEK:2166027678,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1",
pages = "47-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
68
@inbook{UEK:2165522719,
author = "Bernard Bińczycki and Wiesław Łukasiński",
title = "Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "289-318",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
69
@inbook{UEK:2165648505,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Jakość a organizacja ucząca się",
booktitle = "Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia",
pages = "67-82",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-924547-8-6",
}
70
@inbook{UEK:2162991787,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "536-549",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
71
@inbook{UEK:2166473844,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development",
booktitle = "Humanization of Work and Modern Tendencies in Management",
pages = "200-210",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2010",
issn = "1428-1600",
isbn = "978-83-61118-57-2",
}
72
@inbook{UEK:2166188959,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management",
booktitle = "6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010",
pages = "571-580",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2010",
isbn = "978-80-7248-594-9",
}
73
@unpublished{UEK:2168219050,
author = "Bernard Bińczycki and Wiesław Łukasiński",
title = "Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "350-385",
year = "2009",
}
74
@inbook{UEK:2165878012,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej",
booktitle = "Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce",
pages = "176-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-46-6",
}
75
@article{UEK:50148,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Model doskonalący i korygujący działanie organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (135)",
pages = "87-100",
year = "2009",
}
76
@inbook{UEK:2165661022,
author = "Tadeusz Sikora and Wiesław Łukasiński",
title = "Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej",
booktitle = "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2",
pages = "465-476",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-924547-5-5",
}
77
@article{UEK:2166188076,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "3-4 (17-18)",
pages = "85-94",
year = "2009",
}
78
@inbook{UEK:2166188256,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1",
pages = "131-138",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-924547-5-5",
}
79
@article{UEK:2166524794,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Dylematy jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "806",
pages = "129-140",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168302822},
}
80
@article{UEK:50192,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Strategia a rozwój przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "3-11",
year = "2009",
}
81
@article{UEK:2164990875,
author = "Tadeusz Sikora and Wiesław Łukasiński",
title = "Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "3",
pages = "47-57",
year = "2009",
}
82
@article{UEK:50168,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001",
journal = "Problemy Jakości",
number = "10",
pages = "34-38",
year = "2009",
}
83
@article{UEK:50184,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją",
journal = "Problemy Jakości",
number = "11",
pages = "16-21",
year = "2008",
}
84
@article{UEK:50203,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "6",
pages = "33-39",
year = "2008",
}
85
@inbook{UEK:2166188197,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej",
booktitle = "Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 1",
pages = "267-275",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2008",
isbn = "978-83-924547-3-1",
}
86
@article{UEK:2166188457,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Zarządzanie jakością produktu ekologicznego",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "1 (56)",
pages = "146-153",
year = "2008",
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2008,%201(56)/13_Lukasinski.pdf},
}
87
@article{UEK:50213,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (134)",
pages = "83-96",
year = "2008",
}
88
@inbook{UEK:2165628739,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "373-379",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
89
@unpublished{UEK:2168230334,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "315-338",
year = "2008",
}
90
@article{UEK:50188,
author = "Wiesław Łukasiński and Tadeusz Sikora",
title = "Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "35-38",
year = "2008",
}
91
@unpublished{UEK:52369,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
92
@article{UEK:2168254108,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "1 (7)",
pages = "40-44",
year = "2007",
}
93
@article{UEK:2168254106,
author = "Wiesław Łukasiński",
title = "Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "3 (48)",
pages = "118-128",
year = "2006",
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%203%2848%29/11_Lukasinski.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID