Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 328-340
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240622
chapter in academic script
See main document
2

Author:
Title:
Podstawy polityki ekonomicznej
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 9-30
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240578
chapter in academic script
See main document
3

Title:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = The Scientific, Didactic and Organizational Achievements Professor Antoni Fajferek : a Tribute on His 80th Birthday Anniversary
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1998. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 23-26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252488
varia
4

Author:
Title:
Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997) , s. 5-8
Nr:
2168245776
article
See main document
5

Author:
Title:
Podstawy polityki ekonomicznej
Source:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 7-27
Nr:
2168251348
chapter in academic script
See main document
6

Author:
Title:
System gospodarki terenowej : zarys problemu = System of Local Economy-Outline of Problem
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 19-29. - Summ., rez.
Nr:
2168234884
article
See main document
7

Author:
Title:
System gospodarki terenowej
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Physical description:
267, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08505-3
Nr:
2168345710
monograph
8

Author:
Title:
Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast = Directions of Settlement Control in the South-Eastern Microregion and the growth of Small Urban Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985) , s. 111-128. - Rez., summ.
Nr:
2168249754
article
See main document
9

Title:
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 9-30
Nr:
2168251592
chapter in academic script
See main document
10

Author:
Title:
Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 39, 5 (457) (1984) , s. 211-215
Nr:
2168271492
article
11

Author:
Helena Zielińska
Title:
Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
VII, 283 k.: il.; 30 cm + Aneks: [154] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/480 (aneks)
Nr:
2168309935
doctoral dissertation
12

Title:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 68-81 - Bibliogr.
Nr:
2168251574
chapter in academic script
See main document
13

Author:
Title:
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981) , s. 59-66
Nr:
2168275603
article
14

Author:
Title:
Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW = On the Complex Development of the Upper Course of the Vistula in the Light of the Socio-economic and Spatial Development of MPW
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 360-361. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333325
varia
15

Author:
Title:
Polityka inwestycyjna i budownictwa
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 76-107
Nr:
2168251280
chapter in academic script
See main document
16

Author:
Title:
Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły = Space Problem in the Programme of Making Upper Vistula Productive
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 1/73 (1980) , s. 63-75
Nr:
2168228158
article
17

Author:
Stanisława Barbara Kuźnia
Title:
Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
VII k., 199 k.: il.; 30 cm + załącznik 30 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/238
Nr:
2168305853
doctoral dissertation
18

Author:
Title:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 219-230 - Bibliogr.
Nr:
2168251262
chapter in academic script
See main document
19

Title:
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 187-218
Nr:
2168251260
chapter in academic script
See main document
20

Author:
Title:
Polityka cen
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 129-138
Nr:
2168251284
chapter in academic script
See main document
21

Author:
Title:
Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły
Source:
Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. - R. 29, nr 11 (1979) , s. 24-29
Nr:
2168276969
article
22

Author:
Title:
Polska Południowo-Wschodnia : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978
Physical description:
329, [1] s., [2] k. tabl. złoż.: mapki, wykr.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168272508
monograph
23

Title:
Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977) , s. 9-23
Nr:
2168250232
article
See main document
24

Author:
Title:
Polityka cen
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 131-140
Nr:
2168251316
chapter in academic script
See main document
25

Author:
Title:
Polityka inwestycyjna i budownictwa
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 141-180
Nr:
2168251320
chapter in academic script
See main document
26

Author:
Title:
Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne Makroregionu Południowo-Wschodniego = Selected Socio-Economical Problems of South-Eastern Macroregion
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 4/56 (1975) , s. 26-35 - Bibliogr.
Nr:
2168272614
article
See main document
27

Author:
Title:
Polityka cen
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 131-140
Nr:
2168251314
chapter in academic script
See main document
28

Author:
Title:
Spółdzielczość pracy w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu krakowskiego = Co-Operatives in Social-Economic Development of Cracovian Region
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975) , s. 35-43 - Bibliogr.
Nr:
2168272612
article
See main document
29

Author:
Title:
Polityka inwestycyjna i budownictwa
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 141-180
Nr:
2168251318
chapter in academic script
See main document
30

Author:
Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Physical description:
227 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168272506
monograph
31

Title:
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
[4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.; 29 cm
Nr:
2168272504
monograph
32

Author:
Title:
Wybrane ekonomiczne i organizacyjne problemy reformy budownictwa ogólnego
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 4/44 (1972) , s. 25-32
Nr:
2168272628
article
See main document
33

Author:
Title:
Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego)
Publisher address:
Kraków: , 1966
Physical description:
IV k., 246 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/310
Nr:
2168307161
doctoral dissertation
34

Author:
Title:
Niektóre problemy planowania regionalnego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 3-27. - Rez., summ.
Nr:
2168277587
article
35

Title:
Struktura klasowa wsi województwa krakowskiego (według stanu na wrzesień 1955 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR, 1955
Physical description:
48, [7] s.; 20 cm
Nr:
2168345528
book
1
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Julian REJDUCH // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 328-340. - ISBN 83-87239-89-5
2
Podstawy polityki ekonomicznej / Julian REJDUCH // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 9-30. - ISBN 83-87239-89-5
3
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = The Scientific, Didactic and Organizational Achievements Professor Antoni Fajferek : a Tribute on His 80th Birthday Anniversary / Julian REJDUCH, Zygmuntt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997 (1998), s. 23-26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
4
Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997), s. 5-8. - ISSN 0208-7944
5
Podstawy polityki ekonomicznej / Julian REJDUCH // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 7-27
6
System gospodarki terenowej : zarys problemu = System of Local Economy-Outline of Problem / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 19-29. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
System gospodarki terenowej / Julian REJDUCH. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 267, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08505-3
8
Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast = Directions of Settlement Control in the South-Eastern Microregion and the growth of Small Urban Areas / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 111-128. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30
10
Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym / Julian REJDUCH // Gospodarka Planowa. - R. 39, 5 (457) (1984), s. 211-215. - ISSN 0017-2421
11
Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego) / Helena Zielińska ; Promotor: Julian REJDUCH. - Kraków, 1984. - VII, 283 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [154] k. - Bibliogr.
12
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Małgorzata BIEDA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 68-81. - Bibliogr.
13
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL) / Antoni FAJFEREK, Juliusz Jasieński, Stefan Kawecki, Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981), s. 59-66. - ISSN 0079-578X
14
Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW = On the Complex Development of the Upper Course of the Vistula in the Light of the Socio-economic and Spatial Development of MPW / Julian REJDUCH // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 360-361. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
15
Polityka inwestycyjna i budownictwa / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 76-107
16
Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły = Space Problem in the Programme of Making Upper Vistula Productive / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 1/73 (1980), s. 63-75. - ISSN 0079-578X
17
Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu / Stanisława Barbara Kuźnia ; Promotor: Julian REJDUCH. - Kraków, 1980. - VII k., 199 k. : il. ; 30 cm + załącznik 30 k. - Bibliogr.
18
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 219-230. - Bibliogr.
19
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218
20
Polityka cen / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 129-138
21
Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły / Julian REJDUCH // Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. - R. 29, nr 11 (1979), s. 24-29. - ISSN 0539-7162
22
Polska Południowo-Wschodnia : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka / Julian REJDUCH. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. - 329, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : mapki, wykr. ; 22 cm. - Bibliogr.
23
Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki / Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 9-23. - ISSN 0208-7944
24
Polityka cen / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 131-140
25
Polityka inwestycyjna i budownictwa / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 141-180
26
Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne Makroregionu Południowo-Wschodniego = Selected Socio-Economical Problems of South-Eastern Macroregion / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 4/56 (1975), s. 26-35. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
27
Polityka cen / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 131-140
28
Spółdzielczość pracy w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu krakowskiego = Co-Operatives in Social-Economic Development of Cracovian Region / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975), s. 35-43. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
29
Polityka inwestycyjna i budownictwa / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 141-180
30
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu krakowskiego / Julian REJDUCH. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 227 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
31
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK ; współpr.: Julian REJDUCH, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm
32
Wybrane ekonomiczne i organizacyjne problemy reformy budownictwa ogólnego / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 4/44 (1972), s. 25-32. - ISSN 0079-578X
33
Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego) / Julian Rejduch ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1966. - IV k., 246 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Niektóre problemy planowania regionalnego / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 3-27. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
35
Struktura klasowa wsi województwa krakowskiego (według stanu na wrzesień 1955 r.) / Władysław BIEDA, Julian Rejduch. - Kraków : Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR, 1955. - 48, [7] s. ; 20 cm
1
Rejduch J., (1999), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 328-340.
2
Rejduch J., (1999), Podstawy polityki ekonomicznej. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 9-30.
3
Rejduch J., Szymla Z., (1998), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 23-26.
4
Rejduch J., (1997), Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 5-8.
5
Rejduch J., (1992), Podstawy polityki ekonomicznej. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-27.
6
Rejduch J., (1989), System gospodarki terenowej : zarys problemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 19-29.
7
Rejduch J., (1988), System gospodarki terenowej, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 267, [1] s.
8
Rejduch J., (1985), Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 111-128.
9
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30.
10
Rejduch J., (1984), Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym, "Gospodarka Planowa", R. 39, 5 (457), s. 211-215.
11
Zielińska H., (1984), Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego), Prom. Rejduch J., Kraków : , VII, 283 k.
12
Bieda M., Rejduch J., (1984), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68-81.
13
Fajferek A., Jasieński J., Kawecki S., Rejduch J., (1981), Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL), "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 1/81, s. 59-66.
14
Rejduch J., (1981), Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 360-361.
15
Rejduch J., (1980), Polityka inwestycyjna i budownictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 76-107.
16
Rejduch J., (1980), Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły, "Problemy Ekonomiczne", R. 19, nr 1/73, s. 63-75.
17
Kuźnia S., (1980), Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu, Prom. Rejduch J., Kraków : , VII k., 199 k.
18
Rejduch J., (1980), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 219-230.
19
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218.
20
Rejduch J., (1980), Polityka cen. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-138.
21
Rejduch J., (1979), Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły, "Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich", R. 29, nr 11, s. 24-29.
22
Rejduch J., (1978), Polska Południowo-Wschodnia: społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 329, [1] s., [2] k. tabl. złoż.
23
Kruczała J., Rejduch J., (1977), Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 9-23.
24
Rejduch J., (1977), Polityka cen. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-140.
25
Rejduch J., (1977), Polityka inwestycyjna i budownictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 141-180.
26
Rejduch J., (1975), Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne Makroregionu Południowo-Wschodniego, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 4/56, s. 26-35.
27
Rejduch J., (1975), Polityka cen. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-140.
28
Rejduch J., (1975), Spółdzielczość pracy w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 2/54, s. 35-43.
29
Rejduch J., (1975), Polityka inwestycyjna i budownictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 141-180.
30
Rejduch J., (1975), Rozwój społeczno-gospodarczy regionu krakowskiego, Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 227 s.
31
Fajferek A., Rejduch J., Harańczyk A., Kudłacz T., (1973), Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.
32
Rejduch J., (1972), Wybrane ekonomiczne i organizacyjne problemy reformy budownictwa ogólnego, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 4/44, s. 25-32.
33
Rejduch J., (1966), Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , IV k., 246 k.
34
Rejduch J., (1960), Niektóre problemy planowania regionalnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 3-27.
35
Bieda W., Rejduch J., (1955), Struktura klasowa wsi województwa krakowskiego (według stanu na wrzesień 1955 r.), Kraków : Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR, 48, [7] s.
1
@inbook{fskrUEK:2168240622,
author = "Julian Rejduch",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "328-340",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
2
@inbook{fskrUEK:2168240578,
author = "Julian Rejduch",
title = "Podstawy polityki ekonomicznej",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
3
@misc{varUEK:2168252488,
author = "Julian Rejduch and Zygmunt Szymla",
title = "Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997",
pages = "23-26",
year = "1998",
}
4
@article{artUEK:2168245776,
author = "Julian Rejduch",
title = "Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "5-8",
year = "1997",
}
5
@inbook{fskrUEK:2168251348,
author = "Julian Rejduch",
title = "Podstawy polityki ekonomicznej",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "7-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
6
@article{artUEK:2168234884,
author = "Julian Rejduch",
title = "System gospodarki terenowej : zarys problemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "19-29",
year = "1989",
}
7
@book{monUEK:2168345710,
author = "Julian Rejduch and and ",
title = "System gospodarki terenowej",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1988",
isbn = "83-01-08505-3",
}
8
@article{artUEK:2168249754,
author = "Julian Rejduch",
title = "Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "111-128",
year = "1985",
}
9
@inbook{fskrUEK:2168251592,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
10
@article{artUEK:2168271492,
author = "Julian Rejduch",
title = "Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 39, 5 (457)",
pages = "211-215",
year = "1984",
}
11
@unpublished{drUEK:2168309935,
author = "Helena Zielińska",
title = "Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego)",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
12
@inbook{fskrUEK:2168251574,
author = "Małgorzata Bieda and Julian Rejduch",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "68-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
13
@article{artUEK:2168275603,
author = "Antoni Fajferek and Juliusz Jasieński and Stefan Kawecki and Julian Rejduch",
title = "Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 1/81",
pages = "59-66",
year = "1981",
}
14
@misc{varUEK:2168333325,
author = "Julian Rejduch",
title = "Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/2, lipiec-grudzień 1979",
pages = "360-361",
year = "1981",
}
15
@inbook{fskrUEK:2168251280,
author = "Julian Rejduch",
title = "Polityka inwestycyjna i budownictwa",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "76-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
16
@article{artUEK:2168228158,
author = "Julian Rejduch",
title = "Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 19, 1/73",
pages = "63-75",
year = "1980",
}
17
@unpublished{drUEK:2168305853,
author = "Stanisława Barbara Kuźnia",
title = "Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
18
@inbook{fskrUEK:2168251262,
author = "Julian Rejduch",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "219-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
19
@inbook{fskrUEK:2168251260,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "187-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
20
@inbook{fskrUEK:2168251284,
author = "Julian Rejduch",
title = "Polityka cen",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "129-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
21
@article{artUEK:2168276969,
author = "Julian Rejduch",
title = "Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły",
journal = "Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich",
number = "R. 29, 11",
pages = "24-29",
year = "1979",
}
22
@book{monUEK:2168272508,
author = "Julian Rejduch",
title = "Polska Południowo-Wschodnia : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1978",
}
23
@article{artUEK:2168250232,
author = "Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "87",
pages = "9-23",
year = "1977",
}
24
@inbook{fskrUEK:2168251316,
author = "Julian Rejduch",
title = "Polityka cen",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "131-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
25
@inbook{fskrUEK:2168251320,
author = "Julian Rejduch",
title = "Polityka inwestycyjna i budownictwa",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "141-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
26
@article{artUEK:2168272614,
author = "Julian Rejduch",
title = "Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne Makroregionu Południowo-Wschodniego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 4/56",
pages = "26-35",
year = "1975",
}
27
@inbook{fskrUEK:2168251314,
author = "Julian Rejduch",
title = "Polityka cen",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "131-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
28
@article{artUEK:2168272612,
author = "Julian Rejduch",
title = "Spółdzielczość pracy w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 2/54",
pages = "35-43",
year = "1975",
}
29
@inbook{fskrUEK:2168251318,
author = "Julian Rejduch",
title = "Polityka inwestycyjna i budownictwa",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "141-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
30
@book{monUEK:2168272506,
author = "Julian Rejduch",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy regionu krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
}
31
@book{monUEK:2168272504,
author = "Antoni Fajferek and Julian Rejduch and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz",
title = "Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
32
@article{artUEK:2168272628,
author = "Julian Rejduch",
title = "Wybrane ekonomiczne i organizacyjne problemy reformy budownictwa ogólnego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 11, 4/44",
pages = "25-32",
year = "1972",
}
33
@unpublished{drUEK:2168307161,
author = "Julian Rejduch",
title = "Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1966",
}
34
@article{artUEK:2168277587,
author = "Julian Rejduch",
title = "Niektóre problemy planowania regionalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "3-27",
year = "1960",
}
35
@book{ksiUEK:2168345528,
author = "Władysław Bieda and Julian Rejduch",
title = "Struktura klasowa wsi województwa krakowskiego (według stanu na wrzesień 1955 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR",
year = "1955",
}