Publications of the selected author
1

Author:
Ewa Ślęzak , Agnieszka Bielewska
Title:
Cities' Migration Policies in a Country with a Deficit of Migration Policy : the Case of Poland
Source:
International Migration. - vol. 60, iss. 3 (2022) , s. 173-187. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication co-financed by the Ministry of Science and Higher Education subsidies for maintaining and developing the didactic and research potential of the Psychology Institute of the SWPS University of Social Sciences and Humanities and for Department of Economics, College of Economics, Finance and Law, Cracow University of Economics
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168357102
article
2

Author:
Title:
Współczesne państwo narodowe a globalizacja w świetle pandemii COVID-19
Source:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 136-150
ISBN:
978-83-7252-850-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358894
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
225 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-850-6
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168358854
See related chapters
4

Title:
Wprowadzenie
Source:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-850-6
Nr:
2168358880
preface / summary
See main document
5

Title:
Globalisation and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland
Source:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 20, nr 1 (2021) , s. 173-189. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: this research was funded by the Cracow University of Economics, Faculty of Finance and Law sources.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168355978
article
6

Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Corporate Mobility in Krakow and its Reporting Challenges : a Framework for Analysis
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 7371-7380. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351448
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
Mobilność korporacyjna : na przykładzie Krakowa
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019
Physical description:
313 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-208-2355-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168335603
monograph
8

Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland
Source:
Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / red. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019, s. 248. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-10-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336853
varia
9

Author:
Title:
Współczesne miasto a globalizacja
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 79-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335905
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Wprowadzenie
Source:
Społeczne aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 7-15 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Nr:
2168329429
preface / summary
See main document
11

Title:
Społeczne aspekty globalizacji
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
Physical description:
188 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe (Społeczno-ekonomiczne aspekty procesów gobalizacji Nr umowy: 033/WF-KE/01/2015/S/5033)
ISBN:
978-83-208-2281-6
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168329373
See related chapters
12

Author:
Title:
Globalizacja a mobilność
Source:
Społeczne aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 41-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329377
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Globalizacja i jej oblicza
Source:
Społeczne aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 17-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329375
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Globalizacja i jej charakter
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 30-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324531
chapter in textbook
See main document
15

Title:
Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 185-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319523
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Nierówności w dyskusji naukowej i ich implikacje w skali mikro i makro = Inequalities in Aa Academic Discussion and Their Implications in Micro and Macro Scale
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 489 (2017) , s. 438-448. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321481
article
17

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Financial Aspects of Population Ageing = Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 136-137. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336801
varia
18

Author:
Title:
Teoretyczne tradycje globalnej ekonomii politycznej
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 13-29 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324529
chapter in textbook
See main document
19

Author:
Title:
Międzynarodowe migracje ludności
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 107-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324561
chapter in textbook
See main document
20

Author:
Title:
Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe - implikacje teoretyczne i praktyczne = Migrations of the Polish after 2004 vs. the Households - Theoretical and Practical Implications
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 616-626. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310667
article
21

Author:
Title:
The Intergenerational Relations of Polish Medical Migrants in the UK : Life between Paradigms
Source:
Urban People = Lidé města. - 18, 2 (2016) , s. 231-252. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332409
article
22

Title:
Finansowe aspekty globalizacji
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
Physical description:
164, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305885
See related chapters
23

Title:
Wprowadzenie
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 9-12 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305911
preface / summary
See main document
24

Title:
Policy Performance and Evaluation : Poland [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
54 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP3.3/PL)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under Grant Agreement no. 613256
Access mode:
Nr:
2168301753
publishing series
25

Title:
Country Report Poland : Situation of young people in Poland
Source:
Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3 / red. Werner Eichhorst, Kari Hadjivassiliou, Florian Wozny - Brighton: University of Brighton, 2015, s. 1-50 - Bibliogr.
Series:
(STYLE Working Papers. WP3.3 Policy Performance and Evaluation - Synthesis Report)
Research program:
This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under Grant Agreement no. 613256
Nr:
2168301763
chapter in report
26

Author:
Title:
Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych migracji ludności i globalnych transferów
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 57-86 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301517
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
The Post-2004 Migration of the Polish Medical Personnel to the United Kingdom and Its Impact on Societies and Economies. Preliminary Remarks = Migracje polskiego personelu medycznego do Wielkiej Brytanii po 2004 r. i ich wpływ na społeczeństwa i gospodarki
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 154-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288133
article
28

Author:
Title:
Polish Medical Migrants in the United Kingdom : the Complicated Nature of Their Belonging to a New Society
Source:
Urban People = Lidé města. - 16, 2 (2014) , s. 239-256. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168293383
article
29

Author:
Title:
Ekonomia globalna i teoretyczne tradycje
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 8-26 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301139
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek = Global Ageing: Implications for Societies and Economies
Source:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 28 (57), z. 3, vol. 2 (2013) , s. 277-290. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293813
article
31

Author:
Title:
The Post-EU Integration, the Migration of the Polish and Intergenerational Relations : the Case of Health Professionals' Migration from Poland to the United Kingdom
Source:
Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics : a Multidisciplinary Perspective / red. Monika Banaś, Mariusz Dzięglewski - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013, s. 159-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-364-4
Nr:
2168293411
chapter in monograph
32

Author:
Werner Eichhorst , Michela Braga , Andrea Broughton , An Coen, de , Henri Culot , Filip Dorssemont , Ulrike Famira-Mühlberger , Maarten Gerard , Ulrike Huemer , Michael J. Kendzia , Jakob Louis Pedersen , Ewa Ślęzak
Title:
The Role and Activities of Employment Agencies : study
Publisher address:
Brussels: Internal Policies of the Union Policy Department A - Economic and Scientific Policy, 2013
Physical description:
116 s.: il.; 21 cm
Series:
(IZA Research Report ; no 57)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-92-823-4593-1
Nr:
2168266640
report
33

Author:
Title:
Post-EU Integration Migration of Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications
Source:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 10, vol. 2 (2012) , s. 299-309. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168272514
article
34

Author:
Title:
National Report on Traineeships Poland
Source:
Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States : Final Synthesis Report - Luxembourg: EUR-OP, 2012, s. 651-699 - Bibliogr.
ISBN:
978-92-79-23539-9
Nr:
2168266660
chapter in report
35

Author:
Title:
The Post-EU Integration Migration of the Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 140-154 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273524
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Ubóstwo na przykładzie Polski
Source:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 80-103
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250528
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej
Source:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 138-169
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250534
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje
Source:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-29
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250466
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Globalizacja i jej oblicza
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 12-33 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273516
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
The Post-EU Integration Migration of the Polish and the Intergenerational Relations : the Case of the Health Professionals Migrating from Poland to the United Kingdom
Source:
Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 111-124. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-417-1
Nr:
2168229480
chapter in monograph
41

Author:
Title:
The Post-EU Integration Migration and its Effects on Economy and Society : the Case of Poland
Source:
Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 78-90. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7241-834-0
Nr:
2166675327
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej
Source:
Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA, s. 7-27 - Bibliogr.
Signature:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260736
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej
Source:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 6-39 - Bibliogr.
Signature:
NP-908/Magazyn
Nr:
2168266598
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Title:
Programy transgraniczne Unii Europejskiej jako narzędzie współpracy międzynarodowej
Source:
Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 96-105. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-74-7
Nr:
2165797523
chapter in monograph
45

Author:
Title:
Pogranicze jako obszar współpracy = Borderland as the Area of Co-operation
Source:
Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2010, s. 411-419. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-115-9
Nr:
2165644024
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii = Policies Coping with Social Exclusion in Great Britain
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (2010) , s. 57-60. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222520
article
47

Title:
Formal and Informal Work in a Transition Country : the Case of Poland
Source:
Formal and Informal Work : the Hidden Work Regime in Europe / red. Birgit Pfau-Effinger, Lluís Flaquer, Per H. Jensen - New York; London: Routledge, 2009, s. 169-189 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Sociology ; 46)
ISBN:
0-415-96469-5 ; 978-0-415-96469-2
Nr:
2166120896
chapter in monograph
48

Author:
Title:
Zamożność w perspektywie socjologicznej
Source:
Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA, s. 6-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1309/Magazyn
Nr:
2168220490
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Title:
Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
280 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-68
Nr:
51623
doctoral dissertation
50

Conference:
Seminarium zorganizowane w ramach projektu "Social on Business" Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC GROW, Kraków, Polska, od 2007-01-26 do 2007-01-26
Title:
Wokół społecznej przedsiębiorczości
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007
Physical description:
87, [1] s.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-914665-7-5
Nr:
2166015526
conference materials
See related chapters
51

Author:
John Mitchell , Shane O'Leary
Conference:
Seminarium zorganizowane w ramach projektu "Social on Business" Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC GROW, Kraków, Polska, od 2007-01-26 do 2007-01-26
Title:
Modele wsparcia przedsiębiorczości dla grup najmniej uprzywilejowanych w Południowo-Wschodniej Anglii
Source:
Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK] - Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007, s. 59-69
Tłumaczenie:
Sielski Dariusz
ISBN:
978-83-914665-7-5
Nr:
2166017809
chapter in conference materials
See main document
52

Author:
Conference:
Seminarium zorganizowane w ramach projektu "Social on Business" Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC GROW, Kraków, Polska, od 2007-01-26 do 2007-01-26
Title:
Wsparcie dla grup społecznie wykluczonych na przykładzie Małopolski : aspekty społeczne i instytucjonalne
Source:
Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK] - Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007, s. 79-[88] - Bibliogr.
ISBN:
978-83-914665-7-5
Nr:
2166017235
chapter in conference materials
See main document
53

Author:
Title:
O zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym
Publisher address:
Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2007
Nr:
2168266804
report
54

Author:
Title:
The "Learning Society" in Poland
Source:
New Society Models for a New Millennium : the Learning Society in Europe and Beyond / red. Michael Kuhn - New York [etc.]: Peter Lang, cop. 2007, s. 229-251 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-8204-7499-1
Nr:
2166117680
chapter in monograph
55

Author:
Title:
Voluntary Work in Contemporary Poland - Volunteers and Beneficiaries
Source:
Generations, Kinship and Care : Gendered Provisions of Cocial Security in Central Eastern Europe / red. Haldis Haukanes, Frances Pine - Bergen: University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research, 2005, s. 69-96. - Materiały z warsztatów zorganizowanych na Uniwersytecie w Bergen, 2004 r.
Series:
(Skriftserien / University of Bergen. Center for Women's and Gender Research ; no. 17)
ISBN:
82-91878-11-0
Nr:
2166022044
chapter in monograph
56

Author:
Conference:
XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Poznań, Polska, od 2004-09-15 do 2004-09-18
Title:
Nieformalne zatrudnienie czynnikiem społecznej inkluzji?
Source:
Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek - Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005, s. 227-238 - Bibliogr.
Series:
(Problemy Pracy Socjalnej)
ISBN:
83-89163-11-X
Nr:
2165932765
chapter in conference materials
57

Author:
Title:
Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn
Source:
Euro - Limes. - nr 1(4) (2004) , s. [1-7]
Access mode:
Nr:
2168241104
article
58

Author:
Title:
Praca ochotnicza w realiach współczesnych gospodarek i społeczeństw rynkowych = Voluntary Work in the Reality of the Contemporary Market Economies and Societies
Source:
Człowiek a rynek. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, s. 287-292. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92, t. 2)
ISBN:
83-7306-175-4 ; 83-7306-177-0
Nr:
2166015382
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Gospodarka nieformalna w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza
Source:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 147-159 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
2166235610
chapter in conference materials
See main document
60

Title:
Cultural and Social Determinants of the Position of Women in the Contemporary Labour Market in Poland
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 69-91 - Bibliogr.
Nr:
2168230644
article
61

Author:
Title:
Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn = The Changing Social Roles of Men and Women
Source:
In honorem Sigismundi Marcelli Zimny / red. Romuald Derbis - Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003, s. 195-203. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Psychologia ; 10)
ISBN:
83-7098-338-3
Nr:
2166002991
chapter in monograph
1
Cities' Migration Policies in a Country with a Deficit of Migration Policy : the Case of Poland / Ewa ŚLĘZAK, Agnieszka Bielewska // International Migration. - vol. 60, iss. 3 (2022), s. 173-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12907. - ISSN 0020-7985
2
Współczesne państwo narodowe a globalizacja w świetle pandemii COVID-19 / Ewa ŚLĘZAK // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 136-150. - ISBN 978-83-7252-850-6
3
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 225 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-850-6
4
Wprowadzenie / Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-850-6
5
Globalisation and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland / Ewa ŚLĘZAK, Mariola MAMCARCZYK // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 20, nr 1 (2021), s. 173-189. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2021.011. - ISSN 1898-2255
6
Corporate Mobility in Krakow and its Reporting Challenges : a Framework for Analysis / Ewa SLEZAK, Katarzyna SWIETLA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 7371-7380. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/corporate-mobility-in-krakow-and-its-reporting-challenges-a-framework-for-analysis/Wstęp:
7
Mobilność korporacyjna : na przykładzie Krakowa / Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - 313 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2355-4
8
Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland / Ewa ŚLĘZAK, Mariola MAMCARCZYK // W: Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019. - S. 248. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-10-8. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1
9
Współczesne miasto a globalizacja / Ewa SLĘZAK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 79-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
10
Wprowadzenie / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 7-15. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
11
Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2281-6
12
Globalizacja a mobilność / Ewa ŚLĘZAK // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 41-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
13
Globalizacja i jej oblicza / Ewa ŚLĘZAK // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 17-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
14
Globalizacja i jej charakter / Ewa ŚLĘZAK // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 30-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
15
Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 185-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
16
Nierówności w dyskusji naukowej i ich implikacje w skali mikro i makro = Inequalities in Aa Academic Discussion and Their Implications in Micro and Macro Scale / Ewa ŚLĘZAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 489 (2017), s. 438-448. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43895?tab=1. - ISSN 1899-3192
17
Financial Aspects of Population Ageing = Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 136-137. - Dostępne tylko streszczenia
18
Teoretyczne tradycje globalnej ekonomii politycznej / Ewa ŚLĘZAK // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 13-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
19
Międzynarodowe migracje ludności / Ewa ŚLĘZAK // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 107-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
20
Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe - implikacje teoretyczne i praktyczne = Migrations of the Polish after 2004 vs. the Households - Theoretical and Practical Implications / Ewa ŚLĘZAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016), s. 616-626. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39273. - ISSN 1899-3192
21
The Intergenerational Relations of Polish Medical Migrants in the UK : Life between Paradigms / Ewa ŚLĘZAK // Urban People = Lidé města. - 18, 2 (2016), s. 231-252. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://lidemesta.cz/assets/media/files/18-2016-2/%C5%9Al%C4%99zak.pdf. - ISSN 1212-8112
22
Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 164, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2232-8
23
Wprowadzenie / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 9-12. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
24
Policy Performance and Evaluation : Poland [on-line] / Ewa ŚLĘZAK, Bogumiła SZOPA. - Brighton: University of Brighton, 2015. - 54 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP3.3/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/STYLE-Working-Paper-WP3.3-Performance-Poland.pdf
25
Country Report Poland : Situation of young people in Poland / Ewa ŚLĘZAK, Bogumiła SZOPA // W: Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3 / ed. Werner Eichhorst, Kari Hadjivassiliou, Florian Wozny. - Brighton: University of Brighton, 2015. - (STYLE Working Papers. WP3.3 Policy Performance and Evaluation - Synthesis Report). - S. 1-50. - Bibliogr.
26
Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych migracji ludności i globalnych transferów / Ewa ŚLĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2014), s. 57-86. - Bibliogr.
27
The Post-2004 Migration of the Polish Medical Personnel to the United Kingdom and Its Impact on Societies and Economies. Preliminary Remarks = Migracje polskiego personelu medycznego do Wielkiej Brytanii po 2004 r. i ich wpływ na społeczeństwa i gospodarki / Ewa ŚLĘZAK // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014), s. 154-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1391. - ISSN 2300-6102
28
Polish Medical Migrants in the United Kingdom : the Complicated Nature of Their Belonging to a New Society / Ewa ŚLĘZAK // Urban People = Lidé města. - 16, 2 (2014), s. 239-256. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://lidemesta.cz/archiv/cisla/16,-2014,-2/polish-medical-migrants-in-the-united-kingdom.html. - ISSN 1212-8112
29
Ekonomia globalna i teoretyczne tradycje / Ewa ŚLĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. 8-26. - Bibliogr.
30
Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek = Global Ageing: Implications for Societies and Economies / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // Przegląd Zachodniopomorski. - R. 28 (57), z. 3, vol. 2 (2013), s. 277-290. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf. - ISSN 0552-4245
31
The Post-EU Integration, the Migration of the Polish and Intergenerational Relations : the Case of Health Professionals' Migration from Poland to the United Kingdom / Ewa ŚLĘZAK // W: Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics : a Multidisciplinary Perspective / red. Monika Banaś, Mariusz Dzięglewski . - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013. - S. 159-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-364-4
32
The Role and Activities of Employment Agencies : study / Werner Eichhorst, Michela Braga, Andrea Broughton, An de Coen, Henri Culot, Filip Dorssemont, Ulrike Famira-Mühlberger, Maarten Gerard, Ulrike Huemer, Michael J. Kendzia, Jakob Louis Pedersen, Ewa SLEZAK. - Brussels : Internal Policies of the Union Policy Department A - Economic and Scientific Policy, 2013. - 116 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - IZA Research Report ; no 57. - ISBN 978-92-823-4593-1. - Pełny tekst: http://www.iza.org/en/webcontent/publications/reports/report_pdfs/iza_report_57.pdf
33
Post-EU Integration Migration of Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications / Ewa SLEZAK // Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 10, vol. 2 (2012), s. 299-309. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eco-science.net/archive/2012/APE-10-2012.rar. - ISSN 1993-6788
34
National Report on Traineeships Poland / Ewa ŚLĘZAK // W: Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States : Final Synthesis Report. - Luxembourg: EUR-OP, 2012. - S. 651-699. - Bibliogr. - ISBN 978-92-79-23539-9. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7754&langId=en#page=651&view=Fit
35
The Post-EU Integration Migration of the Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications / Ewa ŚlĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 140-154. - Bibliogr.
36
Ubóstwo na przykładzie Polski / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 80-103. - ISBN 978-83-7252-608-3
37
Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 138-169. - ISBN 978-83-7252-608-3
38
Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 13-29. - ISBN 978-83-7252-608-3
39
Globalizacja i jej oblicza / Ewa ŚlĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 12-33. - Bibliogr.
40
The Post-EU Integration Migration of the Polish and the Intergenerational Relations : the Case of the Health Professionals Migrating from Poland to the United Kingdom / Ewa ŚLĘZAK // W: Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012. - S. 111-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-417-1
41
The Post-EU Integration Migration and its Effects on Economy and Society : the Case of Poland / Ewa ŚLĘZAK // W: Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - S. 78-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-834-0
42
Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej / Ewa ŚLĘZAK // W: Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA. - (2011), s. 7-27. - Bibliogr.
43
Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej / Ewa ŚLĘZAK // W: Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2010), s. 6-39. - Bibliogr.
44
Programy transgraniczne Unii Europejskiej jako narzędzie współpracy międzynarodowej / Ewa ŚLĘZAK // W: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 96-105. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-74-7
45
Pogranicze jako obszar współpracy = Borderland as the Area of Co-operation / Ewa ŚLĘZAK // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2010. - S. 411-419. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-115-9
46
Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii = Policies Coping with Social Exclusion in Great Britain / Ewa ŚLĘZAK // Polityka Społeczna. - nr 9 (2010), s. 57-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
47
Formal and Informal Work in a Transition Country : the Case of Poland / Aleksander SURDEJ, Ewa ŚLĘZAK // W: Formal and Informal Work : the Hidden Work Regime in Europe / ed. by Birgit Pfau-Effinger, Lluís Flaquer, Per H. Jensen. - New York; London: Routledge, 2009. - (Routledge Advances in Sociology ; 46). - S. 169-189. - Bibliogr. - ISBN 0-415-96469-5 ; 978-0-415-96469-2
48
Zamożność w perspektywie socjologicznej / Ewa ŚLĘZAK // W: Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - (2009), s. 6-37. - Bibliogr.
49
Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii / Ewa ŚLĘZAK ; Promotor: Anna KARWIŃSKA. - Kraków, 2008. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Wokół społecznej przedsiębiorczości / red. Ewa Ślęzak. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007. - 87, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-914665-7-5
51
Modele wsparcia przedsiębiorczości dla grup najmniej uprzywilejowanych w Południowo-Wschodniej Anglii / John Mitchell, Shane O'Leary ; [tłumaczenie: Dariusz Sielski, Ewa Ślęzak] // W: Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK]. - Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007. - S. 59-69. - ISBN 978-83-914665-7-5
52
Wsparcie dla grup społecznie wykluczonych na przykładzie Małopolski : aspekty społeczne i instytucjonalne / Ewa Ślęzak // W: Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK]. - Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007. - S. 79-[88]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-914665-7-5
53
O zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym / Ewa Ślęzak. - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2007
54
The "Learning Society" in Poland / Ewa Ślęzak // W: New Society Models for a New Millennium : the Learning Society in Europe and Beyond / red. Michael Kuhn . - New York [etc.]: Peter Lang, cop. 2007. - S. 229-251. - Bibliogr. - ISBN 978-0-8204-7499-1
55
Voluntary Work in Contemporary Poland - Volunteers and Beneficiaries / Ewa Ślęzak // W: Generations, Kinship and Care : Gendered Provisions of Cocial Security in Central Eastern Europe / red. Haldis Haukanes, Frances Pine . - Bergen: University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research, 2005. - (Skriftserien / University of Bergen. Center for Women's and Gender Research, ISSN 1502-1440 ; no. 17). - S. 69-96. - Materiały z warsztatów zorganizowanych na Uniwersytecie w Bergen, 2004 r. - ISBN 82-91878-11-0
56
Nieformalne zatrudnienie czynnikiem społecznej inkluzji? / Ewa Ślęzak // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek . - Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej). - S. 227-238. - Bibliogr. - ISBN 83-89163-11-X
57
Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn / Ewa Ślęzak // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(4) (2004), s. [1-7]. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/es_limes1(4).pdf
58
Praca ochotnicza w realiach współczesnych gospodarek i społeczeństw rynkowych = Voluntary Work in the Reality of the Contemporary Market Economies and Societies / Ewa Ślęzak // W: Człowiek a rynek. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92, t. 2). - S. 287-292. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7306-175-4 ; 83-7306-177-0
59
Gospodarka nieformalna w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza / Ewa Ślęzak // W: Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 147-159. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-263-4
60
Cultural and Social Determinants of the Position of Women in the Contemporary Labour Market in Poland / Anna KARWIŃSKA, Ewa Ślęzak // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003), s. 69-91. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
61
Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn = The Changing Social Roles of Men and Women / Ewa Ślęzak // W: In honorem Sigismundi Marcelli Zimny / red. Romuald Derbis. - Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003. - (Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Psychologia, ISSN 0860-0872 ; 10). - S. 195-203. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7098-338-3
1
Ślęzak E., Bielewska A., (2022), Cities' Migration Policies in a Country with a Deficit of Migration Policy : the Case of Poland, "International Migration", vol. 60, iss. 3, s. 173-187; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12907
2
Ślęzak E., (2021), Współczesne państwo narodowe a globalizacja w świetle pandemii COVID-19. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 136-150.
3
Ślęzak E., Choroś-Mrozowska D., Michorowski M. (red.), (2021), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 225 s.
4
Ślęzak E., Choroś-Mrozowska D., Michorowski M., (2021), Wprowadzenie. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-11.
5
Ślęzak E., Mamcarczyk M., (2021), Globalisation and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland, "Ekonomia i Prawo", t. 20, nr 1, s. 173-189; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2021.011
6
Ślęzak E., Świetla K., (2020), Corporate Mobility in Krakow and its Reporting Challenges : a Framework for Analysis. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7371-7380.
7
Ślęzak E., (2019), Mobilność korporacyjna: na przykładzie Krakowa, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 313 s.
8
Ślęzak E., Mamcarczyk M., (2019), Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Abstract Book, Olsztyn : Institute of Economic Research, s. 248.
9
Ślęzak E., (2019), Współczesne miasto a globalizacja. [W:] KISIEL P., URBANIAK A., WARMIŃSKA-ZYGMUNT K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 79-92.
10
Szopa B., Ślęzak E., (2018), Wprowadzenie. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 7-15.
11
Szopa B., Ślęzak E. (red.), (2018), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 188 s.
12
Ślęzak E., (2018), Globalizacja a mobilność. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41-67.
13
Ślęzak E., (2018), Globalizacja i jej oblicza. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 17-40.
14
Ślęzak E., (2017), Globalizacja i jej charakter. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 30-51.
15
Szopa B., Ślęzak E., (2017), Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 185-200.
16
Ślęzak E., (2017), Nierówności w dyskusji naukowej i ich implikacje w skali mikro i makro, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 489, s. 438-448; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43895?tab=1
17
Szopa B., Ślęzak E., (2017), Financial Aspects of Population Ageing. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 136-137.
18
Ślęzak E., (2017), Teoretyczne tradycje globalnej ekonomii politycznej. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-29.
19
Ślęzak E., (2017), Międzynarodowe migracje ludności. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 107-131.
20
Ślęzak E., (2016), Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe - implikacje teoretyczne i praktyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 449, s. 616-626; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39273
21
Ślęzak E., (2016), The Intergenerational Relations of Polish Medical Migrants in the UK : Life between Paradigms, "Urban People", 18, 2, s. 231-252; http://lidemesta.cz/assets/media/files/18-2016-2/%C5%9Al%C4%99zak.pdf
22
Szopa B., Ślęzak E. (red.), (2016), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 164, [1] s.
23
Szopa B., Ślęzak E., (2016), Wprowadzenie. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 9-12.
24
Ślęzak E., Szopa B., (2015), Policy Performance and Evaluation: Poland, [on-line], Brighton : University of Brighton, 54 s.
25
Ślęzak E., Szopa B., (2015), Country Report Poland : Situation of young people in Poland. [W:] Eichhorst W., Hadjivassiliou K., Wozny F. (red.), Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3, Brighton : University of Brighton, s. 1-50.
26
Ślęzak E., (2014), Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych migracji ludności i globalnych transferów. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3, s. 57-86.
27
Ślęzak E., (2014), The Post-2004 Migration of the Polish Medical Personnel to the United Kingdom and Its Impact on Societies and Economies. Preliminary Remarks, "International Business and Global Economy", nr 33, s. 154-165; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1391
28
Ślęzak E., (2014), Polish Medical Migrants in the United Kingdom : the Complicated Nature of Their Belonging to a New Society, "Urban People", 16, 2, s. 239-256; http://lidemesta.cz/archiv/cisla/16,-2014,-2/polish-medical-migrants-in-the-united-kingdom.html
29
Ślęzak E., (2013), Ekonomia globalna i teoretyczne tradycje. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2, s. 8-26.
30
Szopa B., Ślęzak E., (2013), Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek, "Przegląd Zachodniopomorski", R. 28 (57), z. 3, vol. 2, s. 277-290; http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf
31
Ślęzak E., (2013), The Post-EU Integration, the Migration of the Polish and Intergenerational Relations : the Case of Health Professionals' Migration from Poland to the United Kingdom. [W:] Banaś M., Dzięglewski M. (red.), Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics : a Multidisciplinary Perspective, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 159-172.
32
Eichhorst W., Braga M., Broughton A., Coen, de A., Culot H., Dorssemont F., Famira-Mühlberger U., Gerard M., Huemer U., Kendzia M., Pedersen J., Ślęzak E., (2013), The Role and Activities of Employment Agencies: study, Brussels : Internal Policies of the Union Policy Department A - Economic and Scientific Policy, 116 s.
33
Ślęzak E., (2012), Post-EU Integration Migration of Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications, "Aktual'ní Problemi Ekonomìki", no 10, vol. 2, s. 299-309; https://eco-science.net/archive/2012/APE-10-2012.rar
34
Ślęzak E., (2012), National Report on Traineeships Poland. [W:] Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States: Final Synthesis Report, Luxembourg : EUR-OP, s. 651-699.
35
Ślęzak E., (2012), The Post-EU Integration Migration of the Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 140-154.
36
Szopa B., Ślęzak E., (2012), Ubóstwo na przykładzie Polski. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 80-103.
37
Szopa B., Ślęzak E., (2012), Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 138-169.
38
Szopa B., Ślęzak E., (2012), Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-29.
39
Ślęzak E., (2012), Globalizacja i jej oblicza. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 12-33.
40
Ślęzak E., (2012), The Post-EU Integration Migration of the Polish and the Intergenerational Relations : the Case of the Health Professionals Migrating from Poland to the United Kingdom. [W:] Partycki S. (red.), Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 111-124.
41
Ślęzak E., (2011), The Post-EU Integration Migration and its Effects on Economy and Society : the Case of Poland. [W:] Kopycińska D. (red.), Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 78-90.
42
Ślęzak E., (2011), Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Starzejące się społeczeństwo: wymiar globalny i lokalny, s. 7-27.
43
Ślęzak E., (2010), Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Społeczne wykluczenie i jego determinanty, s. 6-39.
44
Ślęzak E., (2010), Programy transgraniczne Unii Europejskiej jako narzędzie współpracy międzynarodowej. [W:] Kopycińska D. (red.), Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 96-105.
45
Ślęzak E., (2010), Pogranicze jako obszar współpracy. [W:] Partycki S. (red.), Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej T. 1, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 411-419.
46
Ślęzak E., (2010), Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 57-60.
47
Surdej A., Ślęzak E., (2009), Formal and Informal Work in a Transition Country : the Case of Poland. [W:] Pfau-Effinger B., Flaquer L., Jensen (red.), Formal and Informal Work : the Hidden Work Regime in Europe, New York ; London : Routledge, s. 169-189.
48
Ślęzak E., (2009), Zamożność w perspektywie socjologicznej. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki, s. 6-37.
49
Ślęzak E., (2008), Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii, Prom. Karwińska A., Kraków : , 280 k.
50
Ślęzak E. (red.), (2007), Wokół społecznej przedsiębiorczości, Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 87, [1] s.
51
Mitchell J., O'Leary S., (2007), Modele wsparcia przedsiębiorczości dla grup najmniej uprzywilejowanych w Południowo-Wschodniej Anglii. [W:] ŚLĘZAK E. (red.), Wokół społecznej przedsiębiorczości, Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., s. 59-69.
52
Ślęzak E., (2007), Wsparcie dla grup społecznie wykluczonych na przykładzie Małopolski : aspekty społeczne i instytucjonalne. [W:] ŚLĘZAK E. (red.), Wokół społecznej przedsiębiorczości, Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., s. 79-[88].
53
Ślęzak E., (2007), O zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
54
Ślęzak E., (2007), The "Learning Society" in Poland. [W:] Kuhn M. (red.), New Society Models for a New Millennium : the Learning Society in Europe and Beyond, New York [etc.] : Peter Lang, s. 229-251.
55
Ślęzak E., (2005), Voluntary Work in Contemporary Poland - Volunteers and Beneficiaries. [W:] Haukanes H., Pine F. (red.), Generations, Kinship and Care : Gendered Provisions of Cocial Security in Central Eastern Europe (Skriftserien / University of Bergen. Center for Women's and Gender Research; no. 17), Bergen : University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research, s. 69-96.
56
Ślęzak E., (2005), Nieformalne zatrudnienie czynnikiem społecznej inkluzji?. [W:] Grotowska-Leder J., Faliszek K. (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 227-238.
57
Ślęzak E., (2004), Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(4), s. [1-7]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/es_limes1(4).pdf
58
Ślęzak E., (2004), Praca ochotnicza w realiach współczesnych gospodarek i społeczeństw rynkowych. [W:] Partycki S. (red.), Człowiek a rynek, T. 2, Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, s. 287-292.
59
Ślęzak E., (2004), Gospodarka nieformalna w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza. [W:] KARWIŃSKA A., SURDEJ A. (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 147-159.
60
Karwińska A., Ślęzak E., (2003), Cultural and Social Determinants of the Position of Women in the Contemporary Labour Market in Poland, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2, s. 69-91.
61
Ślęzak E., (2003), Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn. [W:] Derbis R. (red.), In honorem Sigismundi Marcelli Zimny (Psychologia; 10), Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 195-203.
1
@article{UEK:2168357102,
author = "Ewa Ślęzak and Agnieszka Bielewska",
title = "Cities' Migration Policies in a Country with a Deficit of Migration Policy : the Case of Poland",
journal = "International Migration",
number = "vol. 60, iss. 3",
pages = "173-187",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/imig.12907},
url = {https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12907},
}
2
@inbook{UEK:2168358894,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Współczesne państwo narodowe a globalizacja w świetle pandemii COVID-19",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "136-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
3
@book{UEK:2168358854,
title = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
4
@misc{UEK:2168358880,
author = "Ewa Ślęzak and Dominika Choroś-Mrozowska and Michał Michorowski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
5
@article{UEK:2168355978,
author = "Ewa Ślęzak and Mariola Mamcarczyk",
title = "Globalisation and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 20, 1",
pages = "173-189",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2021.011},
url = {https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2021.011},
}
6
@inbook{UEK:2168351448,
author = "Ewa Ślęzak and Katarzyna Świetla",
title = "Corporate Mobility in Krakow and its Reporting Challenges : a Framework for Analysis",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "7371-7380",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
7
@book{UEK:2168335603,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Mobilność korporacyjna : na przykładzie Krakowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2019",
isbn = "978-83-208-2355-4",
}
8
@misc{UEK:2168336853,
author = "Ewa Ślęzak and Mariola Mamcarczyk",
title = "Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Abstract Book",
pages = "248",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1},
isbn = "978-83-65605-10-8",
}
9
@inbook{UEK:2168335905,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Współczesne miasto a globalizacja",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "79-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
10
@misc{UEK:2168329429,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "7-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
11
@book{UEK:2168329373,
title = "Społeczne aspekty globalizacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
12
@inbook{UEK:2168329377,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Globalizacja a mobilność",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "41-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
13
@inbook{UEK:2168329375,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Globalizacja i jej oblicza",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "17-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
14
@inbook{UEK:2168324531,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Globalizacja i jej charakter",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "30-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
15
@inbook{UEK:2168319523,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
pages = "185-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3",
}
16
@article{UEK:2168321481,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Nierówności w dyskusji naukowej i ich implikacje w skali mikro i makro",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "489",
pages = "438-448",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.489.38},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43895?tab=1},
}
17
@misc{UEK:2168336801,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Financial Aspects of Population Ageing",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "136-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
18
@inbook{UEK:2168324529,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Teoretyczne tradycje globalnej ekonomii politycznej",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "13-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
19
@inbook{UEK:2168324561,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Międzynarodowe migracje ludności",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "107-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
20
@article{UEK:2168310667,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe - implikacje teoretyczne i praktyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "449",
pages = "616-626",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.449.54},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39273},
}
21
@article{UEK:2168332409,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "The Intergenerational Relations of Polish Medical Migrants in the UK : Life between Paradigms",
journal = "Urban People",
number = "18, 2",
pages = "231-252",
year = "2016",
url = {http://lidemesta.cz/assets/media/files/18-2016-2/%C5%9Al%C4%99zak.pdf},
}
22
@book{UEK:2168305885,
title = "Finansowe aspekty globalizacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
23
@misc{UEK:2168305911,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "9-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
24
@book{UEK:2168301753,
author = "Ewa Ślęzak and Bogumiła Szopa",
title = "Policy Performance and Evaluation : Poland",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/STYLE-Working-Paper-WP3.3-Performance-Poland.pdf},
issn = "",
}
25
@misc{UEK:2168301763,
author = "Ewa Ślęzak and Bogumiła Szopa",
title = "Country Report Poland : Situation of young people in Poland",
booktitle = "Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3",
pages = "1-50",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
issn = "",
}
26
@unpublished{UEK:2168301517,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych migracji ludności i globalnych transferów",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3",
pages = "57-86",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168288133,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "The Post-2004 Migration of the Polish Medical Personnel to the United Kingdom and Its Impact on Societies and Economies. Preliminary Remarks",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "33",
pages = "154-165",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.13.011.2396},
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1391},
}
28
@article{UEK:2168293383,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Polish Medical Migrants in the United Kingdom : the Complicated Nature of Their Belonging to a New Society",
journal = "Urban People",
number = "16, 2",
pages = "239-256",
year = "2014",
url = {http://lidemesta.cz/archiv/cisla/16,-2014,-2/polish-medical-migrants-in-the-united-kingdom.html},
}
29
@unpublished{UEK:2168301139,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Ekonomia globalna i teoretyczne tradycje",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2",
pages = "8-26",
year = "2013",
}
30
@article{UEK:2168293813,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek",
journal = "Przegląd Zachodniopomorski",
number = "R. 28 (57), z. 3, vol. 2",
pages = "277-290",
year = "2013",
url = {http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf},
}
31
@inbook{UEK:2168293411,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "The Post-EU Integration, the Migration of the Polish and Intergenerational Relations : the Case of Health Professionals' Migration from Poland to the United Kingdom",
booktitle = "Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics : a Multidisciplinary Perspective",
pages = "159-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.12797/9788376383644.12},
url = {},
isbn = "978-83-7638-364-4",
}
32
@misc{UEK:2168266640,
author = "Werner Eichhorst and Michela Braga and Andrea Broughton and An Coen, de and Henri Culot and Filip Dorssemont and Ulrike Famira-Mühlberger and Maarten Gerard and Ulrike Huemer and Michael J. Kendzia and Jakob Louis Pedersen and Ewa Ślęzak",
title = "The Role and Activities of Employment Agencies : study",
adress = "Brussels",
publisher = "Internal Policies of the Union Policy Department A - Economic and Scientific Policy",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.2861/28240},
url = {http://www.iza.org/en/webcontent/publications/reports/report_pdfs/iza_report_57.pdf},
issn = "",
isbn = "978-92-823-4593-1",
}
33
@article{UEK:2168272514,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Post-EU Integration Migration of Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications",
journal = "Aktual'ní Problemi Ekonomìki",
number = "no 10, vol. 2",
pages = "299-309",
year = "2012",
url = {https://eco-science.net/archive/2012/APE-10-2012.rar},
}
34
@misc{UEK:2168266660,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "National Report on Traineeships Poland",
booktitle = "Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States : Final Synthesis Report",
pages = "651-699",
adress = "Luxembourg",
publisher = "EUR-OP",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.2767/62557},
url = {http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7754&langId=en#page=651&view=Fit},
isbn = "978-92-79-23539-9",
}
35
@unpublished{UEK:2168273524,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "The Post-EU Integration Migration of the Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
pages = "140-154",
year = "2012",
}
36
@inbook{UEK:2168250528,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Ubóstwo na przykładzie Polski",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "80-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
37
@inbook{UEK:2168250534,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "138-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
38
@inbook{UEK:2168250466,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "13-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
39
@unpublished{UEK:2168273516,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Globalizacja i jej oblicza",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
pages = "12-33",
year = "2012",
}
40
@inbook{UEK:2168229480,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "The Post-EU Integration Migration of the Polish and the Intergenerational Relations : the Case of the Health Professionals Migrating from Poland to the United Kingdom",
booktitle = "Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2",
pages = "111-124",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-417-1",
}
41
@inbook{UEK:2166675327,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "The Post-EU Integration Migration and its Effects on Economy and Society : the Case of Poland",
booktitle = "Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era",
pages = "78-90",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7241-834-0",
}
42
@unpublished{UEK:2168260736,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny",
pages = "7-27",
year = "2011",
}
43
@unpublished{UEK:2168266598,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej",
booktitle = "Społeczne wykluczenie i jego determinanty",
pages = "6-39",
year = "2010",
}
44
@inbook{UEK:2165797523,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Programy transgraniczne Unii Europejskiej jako narzędzie współpracy międzynarodowej",
booktitle = "Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "96-105",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62355-74-7",
}
45
@inbook{UEK:2165644024,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Pogranicze jako obszar współpracy",
booktitle = "Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej T. 1",
pages = "411-419",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7702-115-9",
}
46
@article{UEK:2168222520,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "57-60",
year = "2010",
}
47
@inbook{UEK:2166120896,
author = "Aleksander Surdej and Ewa Ślęzak",
title = "Formal and Informal Work in a Transition Country : the Case of Poland",
booktitle = "Formal and Informal Work : the Hidden Work Regime in Europe",
pages = "169-189",
adress = "New York; London",
publisher = "Routledge",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "0-415-96469-5 ; 978-0-415-96469-2",
}
48
@unpublished{UEK:2168220490,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Zamożność w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki",
pages = "6-37",
year = "2009",
}
49
@unpublished{UEK:51623,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
50
@book{UEK:2166015526,
title = "Wokół społecznej przedsiębiorczości",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.",
year = "2007",
isbn = "978-83-914665-7-5",
}
51
@inbook{UEK:2166017809,
author = "John Mitchell and Shane O'Leary",
title = "Modele wsparcia przedsiębiorczości dla grup najmniej uprzywilejowanych w Południowo-Wschodniej Anglii",
booktitle = "Wokół społecznej przedsiębiorczości",
pages = "59-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.",
year = "2007",
isbn = "978-83-914665-7-5",
}
52
@inbook{UEK:2166017235,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Wsparcie dla grup społecznie wykluczonych na przykładzie Małopolski : aspekty społeczne i instytucjonalne",
booktitle = "Wokół społecznej przedsiębiorczości",
pages = "79-[88]",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.",
year = "2007",
isbn = "978-83-914665-7-5",
}
53
@misc{UEK:2168266804,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "O zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej",
year = "2007",
}
54
@inbook{UEK:2166117680,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "The Learning Society in Poland",
booktitle = "New Society Models for a New Millennium : the Learning Society in Europe and Beyond",
pages = "229-251",
adress = "New York etc.",
publisher = "Peter Lang",
year = "2007",
isbn = "978-0-8204-7499-1",
}
55
@inbook{UEK:2166022044,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Voluntary Work in Contemporary Poland - Volunteers and Beneficiaries",
booktitle = "Generations, Kinship and Care : Gendered Provisions of Cocial Security in Central Eastern Europe",
pages = "69-96",
adress = "Bergen",
publisher = "University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research",
year = "2005",
issn = "1502-1440",
isbn = "82-91878-11-0",
}
56
@inbook{UEK:2165932765,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Nieformalne zatrudnienie czynnikiem społecznej inkluzji?",
booktitle = "Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań",
pages = "227-238",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89163-11-X",
}
57
@article{UEK:2168241104,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(4)",
pages = "[1-7]",
year = "2004",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/es_limes1(4).pdf},
}
58
@inbook{UEK:2166015382,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Praca ochotnicza w realiach współczesnych gospodarek i społeczeństw rynkowych",
booktitle = "Człowiek a rynek. T. 2",
pages = "287-292",
adress = "Lublin",
publisher = "Towarzystwo Naukowe KUL",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7306-175-4 ; 83-7306-177-0",
}
59
@inbook{UEK:2166235610,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Gospodarka nieformalna w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza",
booktitle = "Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej",
pages = "147-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-263-4",
}
60
@article{UEK:2168230644,
author = "Anna Karwińska and Ewa Ślęzak",
title = "Cultural and Social Determinants of the Position of Women in the Contemporary Labour Market in Poland",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2",
pages = "69-91",
year = "2003",
}
61
@inbook{UEK:2166002991,
author = "Ewa Ślęzak",
title = "Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn",
booktitle = "In honorem Sigismundi Marcelli Zimny",
pages = "195-203",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej",
year = "2003",
issn = "0860-0872",
isbn = "83-7098-338-3",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID