Publications of the selected author

1

Author:
Markiewicz Łukasz , Muda Rafał , Kubińska Elżbieta , Augustynowicz Paweł
Title:
An Explanatory Analysis of Perceived Risk Decision Weights (Perceived-Risk Attitudes) and Perceived Benefit Decision Weights (Perceived-Benefit Attitudes) in Risk-Value Models
Source:
Journal of Risk Research (2019) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168337015
article
2

Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Status Quo Effect within Promethee, the Case of Cracow's Municipal Companies
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 17-18. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335965
varia
3

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control? = Czy wnioskowanie bayesa i rozkłady sprzężone mogą tłumaczyć zjawisko iluzji kontroli
Source:
Decyzje. - nr 29 (2018) , s. 87-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna were supported by the grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. Łukasz Markiewicz was supported by the grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Spontaneous evaluations of risk", Decision no. 2015/17/D/HS6/02684
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329151
article
4

Author:
Król Aleksandra , Księżak Jerzy , Kubińska Elżbieta , Rozakis Stelios
Title:
Evaluation of Sustainability of Maize Cultivation in Poland : a Prospect Theory-PROMETHEE Approach
Source:
Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018) , s. 1-19. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168329017
article
5

Author:
Title:
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 317-343. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Jan Czekaj, Marcin Czupryna, and Elżbieta Kubińska were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. ; Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz were supported by the MAESTRO grant, awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Large risks with low probabilities: Perception and willingness to undertake prevention," Decision no. DEC-2012/04/A/HS6/00614.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168325315
article
6

Author:
Kubińska Elżbieta , Czupryna Marcin , Markiewicz Łukasz
Title:
The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework = Iluzja kontroli oraz przeciążenie informacyjne w świetle wnioskowania bayesowskiego
Source:
Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017) , s. 5-13. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168331323
article
7

Title:
Wycena instrumentów udziałowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 627-647. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323311
chapter in textbook
See main document
8

Title:
Podstawy teorii wyceny
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 603-626. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323307
chapter in textbook
See main document
9

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowania trendu
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168323079
article
See main document
10

Title:
Wycena instrumentów pochodnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 665-697 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323327
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Tyszka Tadeusz , Markiewicz Łukasz , Kubińska Elżbieta , Zielonka Piotr , Gawryluk Katarzyna
Title:
A Belief in Trend Reversal Requires Access to Cognitive Resources
Source:
Journal of Cognitive Psychology. - vol. 29, iss. 2 (2017) , s. 202-216. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168312835
article
12

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowaniu trendów
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336113
varia
13

Title:
Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych : (na przykładzie MPO i KHK) = Determinants and Methodology of Choosing the Model for Merger of Municipal Companies : (the Case of MPO and KHK)
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 4 (2017) , s. 183-194. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321163
article
14

Title:
Wycena instrumentów dłużnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 649-664. - Streszcz.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323319
chapter in textbook
See main document
15

Title:
Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A.
Publisher address:
[Kraków]: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2016
Physical description:
85 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168321317
report
16

Author:
Title:
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders
Source:
Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016) , s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
National Science Centre of Poland 2015/17/B/HS4/02708
MAESTRO grant - National Science Centre of Poland DEC-2012/04/A/HS6/00614
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168310591
article
17

Author:
Title:
Fenomen analizy technicznej w świetle modeli agentowych = Technical Analysis Phenomenon in the Light of Agent-Based Modeling
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016) , s. 279-287. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312899
article
18

Author:
Markiewicz Łukasz , Kubińska Elżbieta , Tyszka Tadeusz
Title:
Confounding Dynamic Risk Taking Propensity with a Momentum Prognostic Strategy : the Case of the Columbia Card Task (CCT)
Source:
Frontiers in Psychology. - 6:1073 (2015) . - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168300571
article
19

Title:
Czarny PR na polskim rynku kapitałowym = Negative Campaigning on the Polish Capital Market
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015) , s. 301-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300533
article
20

Conference:
6th Global Conference on Management in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor, Słowenia, od 2015-05-18 do 2015-05-19
Title:
Investors Activity in the Recovering Markets
Source:
Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar - Maribor: University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015, s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6802-36-9
Access mode:
Nr:
2168299453
chapter in conference materials
21

Author:
Markiewicz Łukasz , Kubińska Elżbieta
Title:
Information Use Differences in Hot and Cold Risk Processing : When Does Information About Probability Count in the Columbia Card Task?
Source:
Frontiers in Psychology. - 6:1727 (2015) . - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168300563
article
22

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz , Czupryna Marcin
Title:
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej = Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015) , s. 147-158. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299313
article
23

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
What Makes Technical Analysis Popular? = Co wpływa na popularność analizy technicznej?
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015) , s. 53-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296939
article
See main document
24

Author:
Czekaj J. , Czupryna M. , Kubińska E. , Markiewicz Ł.
Title:
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302083
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących = Integration Processes of the European Market of Investment Funds from the Perspective of Emerging Markets
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 48, nr 1 (2014) , s. 111-120. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286053
article
26

Title:
Wstęp
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
preface / summary
See main document
27

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 25-26. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291193
varia
28

Title:
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących = Socially Responsible Investing in the European Emerging Markets
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014) , s. 179-188. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290843
article
29

Author:
Czupryna M. , Kubińska E. , Markiewicz Ł.
Title:
What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [67]-[79]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302073
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Racjonalność postępowania inwestorów giełdowych
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 189-218
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285781
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań = Conjoint Analysis as a Measurement Method of Preferences for Delayed Lotteries - Research Announcement
Source:
Decyzje. - nr 22 (2014) , s. 71-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290125
article
32

Author:
Czupryna M. , Kubińska E. , Markiewicz Ł.
Title:
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [98]-[106]
Nr:
2168302095
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Współpraca Katedry Rynków Finansowych z OSTC Poland oraz CQG!
Source:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 24
Access mode:
Nr:
2168281701
varia
34

Title:
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) na rynkach wschodzących
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 68-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290337
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Dlaczego ulegamy efektowi dyspozycji? = Why Are We Prone to the Disposition Effect?
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 215-226. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286093
article
36

Title:
Fundusze inwestycyjne na rynkach wschodzących a procesy integracyjne Unii Europejskiej
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[47]-15[61]. - Streszcz.
Signature:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283037
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Wpływ nadmiernej pewności siebie na ryzyko portfela inwestycyjnego
Source:
Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej / red. Andrzej Stanisław Barczak i Piotr Tworek - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Katowice, 2013, s. 375-385 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-126-7 ; 978-83-933950-0-2
Nr:
2168273990
chapter in monograph
38

Title:
Psychologiczne miary ryzyka inwestycyjnego = A Psychological Approach to Measuring Investment Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 239-247. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255508
article
See main document
39

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa = Different Ways of Measuring Investment Risk - the Psychological vs. the Financial Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168252450
article
See main document
40

Title:
Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT
Source:
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2012, s. 1[16]-11[26]
Signature:
NP-1214/Magazyn
Nr:
2168257980
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów = Risk Measurement as a Challenge to Contemporary Finance
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012) , s. 75-83. - [odczyt: 21.04.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168252670
article
42

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
The Impact of Prior Stock Trading Experience on Investment Portfolio Risk and Propensity Towards the Disposition Effect
Source:
Microcosm of Economic Psychology / Agata Gasiorowska, Tomasz Zaleskiewicz (eds.) - Wroclaw: Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw, 2012, s. 329
ISBN:
978-83-935288-1-3
Nr:
2168287717
poster
43

Title:
Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT = The Impact of Floods in 2010 in Poland on the Trade of Grains at e-WGT
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 4 (2012) , s. 459-467. - [odczyt: 24.03.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168274513
article
44

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz , Tyszka Tadeusz
Title:
Disposition Effect among Contrarian and Momentum Investors
Source:
The Journal of Behavioral Finance. - Vol. 13, iss. 3 (2012) , s. 214-225. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168253000
article
45

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Strategie prognostyczne a preferencja ryzyka u inwestorów giełdowych = Forecasting Strategies and Propensity Towards Risk Among Stock Market Investors
Source:
Psychologia Ekonomiczna. - nr 1 (2012) , s. 40-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168229126
article
46

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej = Reference Points of the Broad Mental Accounts of Participants of the Game
Source:
Decyzje. - nr 12 (2009) , s. 79-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168252666
article
47

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej - skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki = Analysis of Investment Decisions Taken by Participants of the Game - Susceptibility of Virtual Investors Investing Virtual Money
Source:
Decyzje. - nr 9 (2008) , s. 57-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168252668
article
48

Title:
Sandwich-type Theorem for Carathéodory Multifunctions
Source:
Journal of Mathematical Analysis and Applications. - Vol. 340, iss. 2 (2008) , s. 1127-1131. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168252682
article
49

Title:
Note on Controlled Carathéodory Extensions
Source:
Real Functions / eds.: Ján Borsík, Jacek Jędrzejewski, Ryszard J. Pawlak - Bratislava: Mathematical Institute Slovak Academy of Science, 2007, s. 91-95. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Tatra Mountains Mathematical Publications ; vol. 35)
Nr:
2168253004
chapter in monograph
50

Title:
Controlled Extensions of Carathéodory Functions
Source:
Journal of Mathematical Analysis and Applications. - Vol. 328, iss. 2 (2007) , s. 1007-1012. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168252680
article
51

Title:
The Extension Problem for the Carathéodory Type Functions
Source:
Real Functions. Part 2 / eds.: Ján Borsík, Ján Haluška - Bratislava: Mathematical Institute Slovak Academy of Science, 2006, s. 281-288. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Tatra Mountains Mathematical Publications ; vol. 34)
Nr:
2168253006
chapter in monograph
52

Author:
Boccuto A. , Candeloro D. , Kubińska E.
Title:
Kondurar Theorem and Itô Formula in Riesz Spaces
Source:
Journal of Concrete and Applicable Mathematics. - Vol. 4, no. 1 (2006) , s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168252678
article
53

Title:
On Controlled Extensions of Carathéodory Functions
Source:
Real Analysis Exchange. - Vol. 32, Summer Symposium (2006) , s. 85-89. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262872
article
54

Title:
System CATI - wywiadowca doskonały
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (2004) , s. 15-16
Nr:
2168247578
article
55

Title:
Approximation of Carathéodory Functions and Multifunctions
Source:
Real Analysis Exchange. - Vol. 30, no. 1 (2004) , s. 351-360. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168252676
article
56

Author:
Kubińska Elżbieta , Capiński Marek
Title:
Prostowanie poglądów
Source:
Rynek Terminowy. - 3 (17) (2002) , s. 125-127. - Streszcz.
Nr:
2168252674
article
57

Title:
Estymacja parametru zmienności i jej wykorzystanie w wycenie opcji
Source:
Rynek Terminowy. - 3/01 (13) (2001) , s. 107-113. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168252672
article
1
An Explanatory Analysis of Perceived Risk Decision Weights (Perceived-Risk Attitudes) and Perceived Benefit Decision Weights (Perceived-Benefit Attitudes) in Risk-Value Models / Łukasz Markiewicz, Rafał Muda, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł Augustynowicz // Journal of Risk Research. - (2019). - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1366-9877
2
Status Quo Effect within Promethee, the Case of Cracow's Municipal Companies / Elżbieta KUBIŃSKA, Magdalena ADAMCZYK, Mariusz ANDRZEJEWSKI, Stelios Rozakis // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 17-18. - Dostępne tylko streszczenie
3
Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control? = Czy wnioskowanie bayesa i rozkłady sprzężone mogą tłumaczyć zjawisko iluzji kontroli / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Decyzje. - nr 29 (2018), s. 87-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/357/315. - ISSN 1733-0092
4
Evaluation of Sustainability of Maize Cultivation in Poland : a Prospect Theory-PROMETHEE Approach / Aleksandra Król, Jerzy Księżak, Elżbieta KUBIŃSKA, Stelios Rozakis // Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4263/htm. - ISSN 2071-1050
5
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018), s. 317-343. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874. - ISSN 1233-5835
6
The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework = Iluzja kontroli oraz przeciążenie informacyjne w świetle wnioskowania bayesowskiego // Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017), s. 5-13. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1650/1123. - ISSN 2084-137X
7
Wycena instrumentów udziałowych / Elżbieta KUBIŃSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 627-647. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
8
Podstawy teorii wyceny / Elżbieta KUBIŃSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 603-626. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
9
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowania trendu / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1376/1022. - ISSN 1642-168X
10
Wycena instrumentów pochodnych / Elżbieta KUBIŃSKA, Remigiusz Lipiec // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 665-697. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
11
A Belief in Trend Reversal Requires Access to Cognitive Resources / Tadeusz Tyszka, Łukasz Markiewicz, Elżbieta KUBIŃSKA, Katarzyna Gawryluk, Piotr Zielonka // Journal of Cognitive Psychology. - vol. 29, iss. 2 (2017), s. 202-216. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2044-5911
12
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowaniu trendów / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz MARKIEWICZ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 28-29. - Dostępne tylko streszczenia
13
Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych : (na przykładzie MPO i KHK) = Determinants and Methodology of Choosing the Model for Merger of Municipal Companies : (the Case of MPO and KHK) / Elżbieta KUBIŃSKA, Magdalena ŁOJEWSKA, Mariusz ANDRZEJEWSKI, Jakub Bator // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 4 (2017), s. 183-194. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/download/5055/4304. - ISSN 0459-9586
14
Wycena instrumentów dłużnych / Elżbieta KUBIŃSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 649-664. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-19508-3
15
Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A. / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Witold FURMAN, Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Elżbieta KUBIŃSKA, Magdalena ŁOJEWSKA, Ksymena ROSIEK. - [Kraków] : [Uniwersytet Ekonomiczny], [2016]. - 85 s. : il. ; 30 cm
16
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016), s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1540-496X
17
Fenomen analizy technicznej w świetle modeli agentowych = Technical Analysis Phenomenon in the Light of Agent-Based Modeling / Elżbieta Aniela KUBIŃSKA, Tomasz Wira // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016), s. 279-287. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/download/3802/3500. - ISSN 0459-9586
18
Confounding Dynamic Risk Taking Propensity with a Momentum Prognostic Strategy : the Case of the Columbia Card Task (CCT) / Łukasz Markiewicz, Elżbieta KUBIŃSKA and Tadeusz Tyszka // Frontiers in Psychology [on-line]. - 6:1073 (2015)1 ekran. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.01073. - ISSN 1664-1078
19
Czarny PR na polskim rynku kapitałowym = Negative Campaigning on the Polish Capital Market / Elżbieta Aniela KUBIŃSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015), s. 301-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/770/1693. - ISSN 0459-9586
20
Investors Activity in the Recovering Markets / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA // W: Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar. - Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015. - S. 141-155. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6802-36-9. - Pełny tekst: http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/Raziskovalna/GCMRM/GCMRM_Proceedings_2015.pdf
21
Information Use Differences in Hot and Cold Risk Processing : When Does Information About Probability Count in the Columbia Card Task? / Łukasz Markiewicz, Elżbieta KUBIŃSKA // Frontiers in Psychology [on-line]. - 6:1727 (2015)1 ekran. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.01727. - ISSN 1664-1078
22
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej = Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz, Marcin CZUPRYNA // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015), s. 147-158. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/EKLMMCz233.pdf. - ISSN 2082-0976
23
What Makes Technical Analysis Popular? = Co wpływa na popularność analizy technicznej? / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015), s. 53-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/605/394. - ISSN 1642-168X
24
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories / J. CZEKAJ, M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
25
Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących = Integration Processes of the European Market of Investment Funds from the Perspective of Emerging Markets / Elżbieta KUBIŃSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 48, nr 1 (2014), s. 111-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=10&zeszyt=1. - ISSN 0459-9586
26
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
27
Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych? / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 25-26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
28
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących = Socially Responsible Investing in the European Emerging Markets / Elżbieta KUBIŃSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014), s. 179-188. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=18&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
29
What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets? / M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [67]-[79]. - Summ. - Bibliogr.
30
Racjonalność postępowania inwestorów giełdowych / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz MARKIEWICZ // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 189-218. - ISBN 978-83-208-2176-5
31
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań = Conjoint Analysis as a Measurement Method of Preferences for Delayed Lotteries - Research Announcement / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Decyzje. - nr 22 (2014), s. 71-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/download/266/227. - ISSN 1733-0092
32
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii : raport z badań : behawioralne aspekty stosowania narzędzi analizy technicznej / M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [98]-[106]
33
Współpraca Katedry Rynków Finansowych z OSTC Poland oraz CQG! / Elżbieta KUBIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 24. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
34
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) na rynkach wschodzących / Elżbieta KUBIŃSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 68-81. - Bibliogr.
35
Dlaczego ulegamy efektowi dyspozycji? = Why Are We Prone to the Disposition Effect? / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 215-226. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=215&view=Fit. - ISSN 1734-5391
36
Fundusze inwestycyjne na rynkach wschodzących a procesy integracyjne Unii Europejskiej / Elżbieta KUBIŃSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[47]-15[61]. - Streszcz.
37
Wpływ nadmiernej pewności siebie na ryzyko portfela inwestycyjnego / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // W: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej / red. Andrzej Stanisław Barczak i Piotr Tworek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Katowice, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 375-385. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-126-7 ; 978-83-933950-0-2
38
Psychologiczne miary ryzyka inwestycyjnego = A Psychological Approach to Measuring Investment Risk / Elżbieta KUBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 239-247. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
39
Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa = Different Ways of Measuring Investment Risk - the Psychological vs. the Financial Perspective / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
40
Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT / Elżbieta KUBIŃSKA // W: Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2012), s. 1[16]-11[26]
41
Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów = Risk Measurement as a Challenge to Contemporary Finance / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012), s. 75-83. - Summ.. - [odczyt: 21.04.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=07&zeszyt=1. - ISSN 0459-9586
42
The Impact of Prior Stock Trading Experience on Investment Portfolio Risk and Propensity Towards the Disposition Effect / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // W: Microcosm of Economic Psychology : Proceedings of the IAREP Conference Wroclaw 2012 / Agata Gasiorowska, Tomasz Zaleskiewicz (eds.). - Wroclaw : Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw, 2012. - S. 329. - ISBN 978-83-935288-1-3. - Pełny tekst: http://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1693/IAREP%202012%20Conference%20Proceedings.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=332=Fit
43
Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT = The Impact of Floods in 2010 in Poland on the Trade of Grains at e-WGT / Elżbieta KUBIŃSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 4 (2012), s. 459-467. - Summ.. - [odczyt: 24.03.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=42&zeszyt=4. - ISSN 0459-9586
44
Disposition Effect among Contrarian and Momentum Investors / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz, Tadeusz Tyszka // The Journal of Behavioral Finance. - Vol. 13, iss. 3 (2012), s. 214-225. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1542-7560
45
Strategie prognostyczne a preferencja ryzyka u inwestorów giełdowych = Forecasting Strategies and Propensity Towards Risk Among Stock Market Investors / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Psychologia Ekonomiczna. - nr 1 (2012), s. 40-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/4/2. - ISSN 2084-137X
46
Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej = Reference Points of the Broad Mental Accounts of Participants of the Game / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Decyzje. - nr 12 (2009), s. 79-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Decyzje/Decyzje_nr_12_2009.pdf#page=80&view=Fit. - ISSN 1733-0092
47
Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej - skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki = Analysis of Investment Decisions Taken by Participants of the Game - Susceptibility of Virtual Investors Investing Virtual Money / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Decyzje. - nr 9 (2008), s. 57-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Decyzje/Decyzje_9_2008.pdf#page=58&view=Fit. - ISSN 1733-0092
48
Sandwich-type Theorem for Carathéodory Multifunctions / Elżbieta Kubińska // Journal of Mathematical Analysis and Applications. - Vol. 340, iss. 2 (2008), s. 1127-1131. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X07011791. - ISSN 0022-247X
49
Note on Controlled Carathéodory Extensions / Elżbieta Kubińska // W: Real Functions / eds.: Ján Borsík, Jacek Jędrzejewski, Ryszard J. Pawlak. - Bratislava : Mathematical Institute Slovak Academy of Science, 2007. - (Tatra Mountains Mathematical Publications, ISSN 1210-3195 ; vol. 35). - S. 91-95. - Summ. - Bibliogr.
50
Controlled Extensions of Carathéodory Functions / Elżbieta Kubińska // Journal of Mathematical Analysis and Applications. - Vol. 328, iss. 2 (2007), s. 1007-1012. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X06006299. - ISSN 0022-247X
51
The Extension Problem for the Carathéodory Type Functions / Elżbieta Kubińska // W: Real Functions. Part 2 / eds.: Ján Borsík, Ján Haluška. - Bratislava : Mathematical Institute Slovak Academy of Science, 2006. - (Tatra Mountains Mathematical Publications, ISSN 1210-3195 ; vol. 34). - S. 281-288. - Summ. - Bibliogr.
52
Kondurar Theorem and Itô Formula in Riesz Spaces / A. Boccuto, D. Candeloro, E. Kubińska // Journal of Concrete and Applicable Mathematics. - Vol. 4, no. 1 (2006), s. 67-90. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.eudoxuspress.com/images/jcaamv4-06.pdf#page=67&view=Fit. - ISSN 1559-176X
53
On Controlled Extensions of Carathéodory Functions / Elżbieta Kubińska // Real Analysis Exchange. - Vol. 32, Summer Symposium (2006), s. 85-89. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0147-1937
54
System CATI - wywiadowca doskonały / Elżbieta Kubińska // Marketing w Praktyce. - nr 2 (2004), s. 15-16. - ISSN 1425-8315
55
Approximation of Carathéodory Functions and Multifunctions / Elżbieta Kubińska // Real Analysis Exchange. - Vol. 30, no. 1 (2004/2005), s. 351-360. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?view=body&id=pdf_1&handle=euclid.rae/1122482142. - ISSN 0147-1937
56
Prostowanie poglądów / Marek Capiński, Elżbieta Kubińska // Rynek Terminowy. - 3 (17) (2002), s. 125-127. - Streszcz. - ISSN 1508-972X
57
Estymacja parametru zmienności i jej wykorzystanie w wycenie opcji / Elżbieta Kubińska // Rynek Terminowy. - 3/01 (13) (2001), s. 107-113. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-972X
1
Markiewicz Ł., Muda R., Kubińska E., Augustynowicz P., (2019), An Explanatory Analysis of Perceived Risk Decision Weights (Perceived-Risk Attitudes) and Perceived Benefit Decision Weights (Perceived-Benefit Attitudes) in Risk-Value Models, "Journal of Risk Research"
2
Kubińska E., Adamczyk M., Andrzejewski M., Stelios R., (2019), Status Quo Effect within Promethee, the Case of Cracow's Municipal Companies. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 17-18.
3
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2018), Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control?, "Decyzje", nr 29, s. 87-114; https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/357/315
4
Król A., Księżak J., Kubińska E., Rozakis S., (2018), Evaluation of Sustainability of Maize Cultivation in Poland : a Prospect Theory-PROMETHEE Approach, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4263/htm
5
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2018), Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (40), s. 317-343; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874
6
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., (2017), The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework, "Psychologia Ekonomiczna", nr 12, s. 5-13; https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1650/1123
7
Kubińska E., (2017), Wycena instrumentów udziałowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 627-647.
8
Kubińska E., (2017), Podstawy teorii wyceny. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 603-626.
9
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2017), On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 17, s. 21-32; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1376/1022
10
Kubińska E., Lipiec R., (2017), Wycena instrumentów pochodnych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 665-697.
11
Tyszka T., Markiewicz Ł., Kubińska E., Zielonka P., Gawryluk K., (2017), A Belief in Trend Reversal Requires Access to Cognitive Resources, "Journal of Cognitive Psychology", vol. 29, iss. 2, s. 202-216.
12
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2017), On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28-29.
13
Kubińska E., Łojewska M., Andrzejewski M., Bator J., (2017), Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych (na przykładzie MPO i KHK), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 4, s. 183-194; https://journals.umcs.pl/h/article/download/5055/4304
14
Kubińska E., (2017), Wycena instrumentów dłużnych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 649-664.
15
Andrzejewski M., Furman W., Grabiński K., Kędzior M., Kubińska E., Łojewska M., Rosiek K., (2016), Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A., [Kraków] : [Uniwersytet Ekonomiczny], 85 s.
16
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2016), Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders, "Emerging Markets Finance and Trade", vol. 52, iss, 12, s. 2756-2771.
17
Kubińska E., Wira T., (2016), Fenomen analizy technicznej w świetle modeli agentowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 4, s. 279-287; https://journals.umcs.pl/h/article/download/3802/3500
18
Markiewicz Ł., Kubińska E., Tyszka T., (2015), Confounding Dynamic Risk Taking Propensity with a Momentum Prognostic Strategy : the Case of the Columbia Card Task (CCT), "Frontiers in Psychology" [on-line], 6:1073; http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.01073
19
Kubińska E., (2015), Czarny PR na polskim rynku kapitałowym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 49, nr 4, s. 301-310; https://journals.umcs.pl/h/article/view/770/1693
20
Czupryna M., Kubińska E., (2015), Investors Activity in the Recovering Markets. [W:] Kavkler A., Logožar K. (red.), Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, s. 141-155.
21
Markiewicz Ł., Kubińska E., (2015), Information Use Differences in Hot and Cold Risk Processing : When Does Information About Probability Count in the Columbia Card Task?, "Frontiers in Psychology" [on-line], 6:1727; http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.01727
22
Kubińska E., Markiewicz Ł., Czupryna M., (2015), Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 3, s. 147-158; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/EKLMMCz233.pdf
23
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2015), What Makes Technical Analysis Popular?, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 12, s. 53-66; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/605/394
24
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [80]-[97].
25
Kubińska E., (2014), Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 48, nr 1, s. 111-120; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=10&zeszyt=1
26
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
27
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 25-26.
28
Kubińska E., (2014), Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 48, nr 3, s. 179-188; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=18&zeszyt=3
29
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [67]-[79].
30
Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Racjonalność postępowania inwestorów giełdowych. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 189-218.
31
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań, "Decyzje", nr 22, s. 71-99; http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/download/266/227
32
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii: raport z badań : behawioralne aspekty stosowania narzędzi analizy technicznej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [98]-[106].
33
Kubińska E., (2013), Współpraca Katedry Rynków Finansowych z OSTC Poland oraz CQG!, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 24; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
34
Kubińska E., (2013), Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) na rynkach wschodzących. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 68-81.
35
Kubińska E., Markiewicz Ł., (2013), Dlaczego ulegamy efektowi dyspozycji?, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 215-226; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=215&view=Fit
36
Kubińska E., (2013), Fundusze inwestycyjne na rynkach wschodzących a procesy integracyjne Unii Europejskiej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[47]-15[61].
37
Kubińska E., Markiewicz Ł., (2013), Wpływ nadmiernej pewności siebie na ryzyko portfela inwestycyjnego. [W:] Barczak , Tworek P. (red.), Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Katowice, s. 375-385.
38
Kubińska E., (2012), Psychologiczne miary ryzyka inwestycyjnego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 239-247.
39
Kubińska E., Markiewicz Ł., (2012), Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 889, s. 49-62.
40
Kubińska E., (2012), Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT), s. 1[16]-11[26].
41
Kubińska E., Markiewicz Ł., (2012), Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 46, nr 1, s. 75-83; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=07&zeszyt=1
42
Kubińska E., Markiewicz Ł., (2012), The Impact of Prior Stock Trading Experience on Investment Portfolio Risk and Propensity Towards the Disposition Effect. [W:] Gasiorowska A., (eds.) (red.), Microcosm of Economic Psychology: Proceedings of the IAREP Conference Wroclaw 2012, Wroclaw : Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw, s. 329.
43
Kubińska E., (2012), Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 46, nr 4, s. 459-467; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=42&zeszyt=4
44
Kubińska E., Markiewicz Ł., Tyszka T., (2012), Disposition Effect among Contrarian and Momentum Investors, "The Journal of Behavioral Finance", Vol. 13, iss. 3, s. 214-225.
45
Kubińska E., Markiewicz Ł., (2012), Strategie prognostyczne a preferencja ryzyka u inwestorów giełdowych, "Psychologia Ekonomiczna", nr 1, s. 40-56; http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/4/2
46
Kubińska E., Markiewicz Ł., (2009), Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej, "Decyzje", nr 12, s. 79-96; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Decyzje/Decyzje_nr_12_2009.pdf#page=80&view=Fit
47
Kubińska E., Markiewicz Ł., (2008), Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej - skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki, "Decyzje", nr 9, s. 57-82; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Decyzje/Decyzje_9_2008.pdf#page=58&view=Fit
48
Kubińska E., (2008), Sandwich-type Theorem for Carathéodory Multifunctions, "Journal of Mathematical Analysis and Applications", Vol. 340, iss. 2, s. 1127-1131; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X07011791
49
Kubińska E., (2007), Note on Controlled Carathéodory Extensions. [W:] Borsík J., Jędrzejewski J., Pawlak (red.), Real Functions (Tatra Mountains Mathematical Publications; vol. 35), Bratislava : Mathematical Institute Slovak Academy of Science, s. 91-95.
50
Kubińska E., (2007), Controlled Extensions of Carathéodory Functions, "Journal of Mathematical Analysis and Applications", Vol. 328, iss. 2, s. 1007-1012; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X06006299
51
Kubińska E., (2006), The Extension Problem for the Carathéodory Type Functions. [W:] Borsík J., Haluška J. (red.), Real Functions. Part 2 (Tatra Mountains Mathematical Publications; vol. 34), Bratislava : Mathematical Institute Slovak Academy of Science, s. 281-288.
52
Boccuto A., Candeloro D., Kubińska E., (2006), Kondurar Theorem and Itô Formula in Riesz Spaces, "Journal of Concrete and Applicable Mathematics", Vol. 4, no. 1, s. 67-90; http://www.eudoxuspress.com/images/jcaamv4-06.pdf#page=67&view=Fit
53
Kubińska E., (2006), On Controlled Extensions of Carathéodory Functions, "Real Analysis Exchange", Vol. 32, Summer Symposium, s. 85-89.
54
Kubińska E., (2004), System CATI - wywiadowca doskonały, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 15-16.
55
Kubińska E., (2004), Approximation of Carathéodory Functions and Multifunctions, "Real Analysis Exchange", Vol. 30, no. 1, s. 351-360; http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?view=body&id=pdf_1&handle=euclid.rae/1122482142
56
Kubińska E., Capiński M., (2002), Prostowanie poglądów, "Rynek Terminowy", 3 (17), s. 125-127.
57
Kubińska E., (2001), Estymacja parametru zmienności i jej wykorzystanie w wycenie opcji, "Rynek Terminowy", 3/01 (13), s. 107-113.
1
@article{UEK:2168337015,
author = "Markiewicz Łukasz and Muda Rafał and Kubińska Elżbieta and Augustynowicz Paweł",
title = "An Explanatory Analysis of Perceived Risk Decision Weights (Perceived-Risk Attitudes) and Perceived Benefit Decision Weights (Perceived-Benefit Attitudes) in Risk-Value Models",
journal = "Journal of Risk Research",
pages = "",
year = "2019",
}
2
@misc{UEK:2168335965,
author = "Kubińska Elżbieta and Adamczyk Magdalena and Andrzejewski Mariusz and Stelios Rozakis",
title = "Status Quo Effect within Promethee, the Case of Cracow's Municipal Companies",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "17-18",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168329151,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control?",
journal = "Decyzje",
number = "29",
pages = "87-114",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168329017,
author = "Król Aleksandra and Księżak Jerzy and Kubińska Elżbieta and Rozakis Stelios",
title = "Evaluation of Sustainability of Maize Cultivation in Poland : a Prospect Theory-PROMETHEE Approach",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 10, iss. 11",
pages = "1-19",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168325315,
author = "Kubińska Elżbieta and Czupryna Marcin and Markiewicz Łukasz and Czekaj Jan",
title = "Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (40)",
pages = "317-343",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168331323,
author = "Kubińska Elżbieta and Czupryna Marcin and Markiewicz Łukasz",
title = "The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework",
journal = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "12",
pages = "5-13",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168323311,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Wycena instrumentów udziałowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "627-647",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
8
@inbook{UEK:2168323307,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Podstawy teorii wyceny",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "603-626",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
9
@article{UEK:2168323079,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 17",
pages = "21-32",
year = "2017",
}
10
@inbook{UEK:2168323327,
author = "Kubińska Elżbieta and Lipiec Remigiusz",
title = "Wycena instrumentów pochodnych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "665-697",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
11
@article{UEK:2168312835,
author = "Tyszka Tadeusz and Markiewicz Łukasz and Kubińska Elżbieta and Zielonka Piotr and Gawryluk Katarzyna",
title = "A Belief in Trend Reversal Requires Access to Cognitive Resources",
journal = "Journal of Cognitive Psychology",
number = "vol. 29, iss. 2",
pages = "202-216",
year = "2017",
}
12
@misc{UEK:2168336113,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "28-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168321163,
author = "Kubińska Elżbieta and Łojewska Magdalena and Andrzejewski Mariusz and Bator Jakub",
title = "Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych : (na przykładzie MPO i KHK)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 4",
pages = "183-194",
year = "2017",
}
14
@inbook{UEK:2168323319,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Wycena instrumentów dłużnych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "649-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
15
@misc{UEK:2168321317,
author = "Andrzejewski Mariusz and Furman Witold and Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Kubińska Elżbieta and Łojewska Magdalena and Rosiek Ksymena",
title = "Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A.",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2016",
}
16
@article{UEK:2168310591,
author = "Kubińska Elżbieta and Czupryna Marcin and Markiewicz Łukasz and Czekaj Jan",
title = "Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders",
journal = "Emerging Markets Finance and Trade",
number = "vol. 52, iss, 12",
pages = "2756-2771",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168312899,
author = "Kubińska Elżbieta Aniela and Wira Tomasz",
title = "Fenomen analizy technicznej w świetle modeli agentowych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 4",
pages = "279-287",
year = "2016",
}
18
@article{UEK:2168300571,
author = "Markiewicz Łukasz and Kubińska Elżbieta and Tyszka Tadeusz",
title = "Confounding Dynamic Risk Taking Propensity with a Momentum Prognostic Strategy : the Case of the Columbia Card Task (CCT)",
journal = "Frontiers in Psychology",
number = "6:1073",
pages = "",
year = "2015",
}
19
@article{UEK:2168300533,
author = "Kubińska Elżbieta Aniela",
title = "Czarny PR na polskim rynku kapitałowym",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 49, 4",
pages = "301-310",
year = "2015",
}
20
@inbook{UEK:2168299453,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta",
title = "Investors Activity in the Recovering Markets",
booktitle = "Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015",
pages = "141-155",
adress = "Maribor",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Economics and Business",
year = "2015",
isbn = "978-961-6802-36-9",
}
21
@article{UEK:2168300563,
author = "Markiewicz Łukasz and Kubińska Elżbieta",
title = "Information Use Differences in Hot and Cold Risk Processing : When Does Information About Probability Count in the Columbia Card Task?",
journal = "Frontiers in Psychology",
number = "6:1727",
pages = "",
year = "2015",
}
22
@article{UEK:2168299313,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz and Czupryna Marcin",
title = "Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 3",
pages = "147-158",
adress = "",
year = "2015",
}
23
@article{UEK:2168296939,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "What Makes Technical Analysis Popular?",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 12",
pages = "53-66",
year = "2015",
}
24
@unpublished{UEK:2168302083,
author = "Czekaj J. and Czupryna M. and Kubińska E. and Markiewicz Ł.",
title = "Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[80]-[97]",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168286053,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 48, 1",
pages = "111-120",
year = "2014",
}
26
@misc{UEK:2168302013,
author = "Czekaj Jan and Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Oleksy Paweł and Snarska Małgorzata and Zyguła Andrzej and Bolisęga Maciej and Kosidłowska Anna",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
27
@misc{UEK:2168291193,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "25-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
28
@article{UEK:2168290843,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 48, 3",
pages = "179-188",
year = "2014",
}
29
@unpublished{UEK:2168302073,
author = "Czupryna M. and Kubińska E. and Markiewicz Ł.",
title = "What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[67]-[79]",
year = "2014",
}
30
@inbook{UEK:2168285781,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Racjonalność postępowania inwestorów giełdowych",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "189-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
31
@article{UEK:2168290125,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań",
journal = "Decyzje",
number = "22",
pages = "71-99",
year = "2014",
}
32
@unpublished{UEK:2168302095,
author = "Czupryna M. and Kubińska E. and Markiewicz Ł.",
title = "Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[98]-[106]",
year = "2014",
}
33
@misc{UEK:2168281701,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Współpraca Katedry Rynków Finansowych z OSTC Poland oraz CQG!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "24",
year = "2013",
}
34
@unpublished{UEK:2168290337,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) na rynkach wschodzących",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "68-81",
year = "2013",
}
35
@article{UEK:2168286093,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Dlaczego ulegamy efektowi dyspozycji?",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "215-226",
year = "2013",
}
36
@unpublished{UEK:2168283037,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Fundusze inwestycyjne na rynkach wschodzących a procesy integracyjne Unii Europejskiej",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej",
pages = "1[47]-15[61]",
year = "2013",
}
37
@inbook{UEK:2168273990,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Wpływ nadmiernej pewności siebie na ryzyko portfela inwestycyjnego",
booktitle = "Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej",
pages = "375-385",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Katowice",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-126-7 ; 978-83-933950-0-2",
}
38
@article{UEK:2168255508,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Psychologiczne miary ryzyka inwestycyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "239-247",
year = "2012",
}
39
@article{UEK:2168252450,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "889",
pages = "49-62",
year = "2012",
}
40
@unpublished{UEK:2168257980,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT",
booktitle = "Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT)",
pages = "1[16]-11[26]",
year = "2012",
}
41
@article{UEK:2168252670,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 46, 1",
pages = "75-83",
year = "2012",
}
42
@misc{UEK:2168287717,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "The Impact of Prior Stock Trading Experience on Investment Portfolio Risk and Propensity Towards the Disposition Effect",
booktitle = "Microcosm of Economic Psychology",
pages = "329",
adress = "Wroclaw",
publisher = "Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw",
year = "2012",
isbn = "978-83-935288-1-3",
}
43
@article{UEK:2168274513,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 46, 4",
pages = "459-467",
year = "2012",
}
44
@article{UEK:2168253000,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz and Tyszka Tadeusz",
title = "Disposition Effect among Contrarian and Momentum Investors",
journal = "The Journal of Behavioral Finance",
number = "Vol. 13, iss. 3",
pages = "214-225",
year = "2012",
}
45
@article{UEK:2168229126,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Strategie prognostyczne a preferencja ryzyka u inwestorów giełdowych",
journal = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "1",
pages = "40-56",
year = "2012",
}
46
@article{UEK:2168252666,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej",
journal = "Decyzje",
number = "12",
pages = "79-96",
year = "2009",
}
47
@article{UEK:2168252668,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej - skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki",
journal = "Decyzje",
number = "9",
pages = "57-82",
year = "2008",
}
48
@article{UEK:2168252682,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Sandwich-type Theorem for Carathéodory Multifunctions",
journal = "Journal of Mathematical Analysis and Applications",
number = "Vol. 340, iss. 2",
pages = "1127-1131",
year = "2008",
}
49
@inbook{UEK:2168253004,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Note on Controlled Carathéodory Extensions",
booktitle = "Real Functions",
pages = "91-95",
adress = "Bratislava",
publisher = "Mathematical Institute Slovak Academy of Science",
year = "2007",
issn = "1210-3195",
}
50
@article{UEK:2168252680,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Controlled Extensions of Carathéodory Functions",
journal = "Journal of Mathematical Analysis and Applications",
number = "Vol. 328, iss. 2",
pages = "1007-1012",
year = "2007",
}
51
@inbook{UEK:2168253006,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "The Extension Problem for the Carathéodory Type Functions",
booktitle = "Real Functions. Part 2",
pages = "281-288",
adress = "Bratislava",
publisher = "Mathematical Institute Slovak Academy of Science",
year = "2006",
issn = "1210-3195",
}
52
@article{UEK:2168252678,
author = "Boccuto A. and Candeloro D. and Kubińska E.",
title = "Kondurar Theorem and Itô Formula in Riesz Spaces",
journal = "Journal of Concrete and Applicable Mathematics",
number = "Vol. 4, no. 1",
pages = "67-90",
year = "2006",
}
53
@article{UEK:2168262872,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "On Controlled Extensions of Carathéodory Functions",
journal = "Real Analysis Exchange",
number = "Vol. 32, Summer Symposium",
pages = "85-89",
year = "2006",
}
54
@article{UEK:2168247578,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "System CATI - wywiadowca doskonały",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "15-16",
year = "2004",
}
55
@article{UEK:2168252676,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Approximation of Carathéodory Functions and Multifunctions",
journal = "Real Analysis Exchange",
number = "Vol. 30, no. 1",
pages = "351-360",
year = "2004",
}
56
@article{UEK:2168252674,
author = "Kubińska Elżbieta and Capiński Marek",
title = "Prostowanie poglądów",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "3 (17)",
pages = "125-127",
year = "2002",
}
57
@article{UEK:2168252672,
author = "Kubińska Elżbieta",
title = "Estymacja parametru zmienności i jej wykorzystanie w wycenie opcji",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "3/01 (13)",
pages = "107-113",
year = "2001",
}