Publications of the selected author
1

Author:
Title:
The Changes of Polish Accounting Regulations after the 1989 Political Transformation Incorporation of Global Solution
Source:
Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice. - vol. 2021, art. no. 404252 (2021) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168357740
article
2

Author:
Title:
Financial Statements as the Basis for the Systematics of Risks in the Accounting Area
Source:
Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice. - vol. 2021, art. no. 420535 (2021) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168358324
article
3

Author:
Title:
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa
Source:
Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2021, s. 15-52
ISBN:
978-83-66491-55-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168355070
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Conference:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Title:
PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy
Source:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 16421-16434. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-4-1
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168348828
chapter in conference materials
5

Author:
Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Adaptation of Polish Legal Acts Regarding Accounting to International Standards
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 2494-2501. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168350692
chapter in conference materials
6

Author:
Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Taxonomy of Risks That Can Be Identified in the Financial Statements
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 12982-12989. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168352212
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company
Source:
Journal of Economics Studies and Research. - 2020, art. no. 148990 (2020) , s. 1-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350520
article
8

Author:
Title:
Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions
Source:
Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users / red. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2020, s. 13-36
ISBN:
978-83-8085-791-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350174
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
The Informative Role of Financial Reporting in Risk Detection = Informacyjna rola sprawozdawczości finansowej w wykrywaniu ryzyka
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 110, nr 166 (2020) , s. 133-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352128
article
10

Author:
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341219
varia
11

Author:
Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335947
varia
12

Author:
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341177
varia
13

Author:
Conference:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Title:
Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 219-234. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Access mode:
Nr:
2168329735
chapter in conference materials
14

Author:
Title:
Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa = Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 97-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327131
article
15

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise = Płynność finansowa jako wiodące kryterium oceny przedsiębiorstwa
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 10-11. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336091
varia
16

Author:
Conference:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Title:
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej = Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 23-34. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308641
article
17

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy X Spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v obdobi globalizácie: ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2016-11-04 do 2016-11-04
Title:
Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / red. Jana Štofková - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 36-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1291-7
Nr:
2168311897
chapter in conference materials
18

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2015-11-06 do 2015-11-06
Title:
Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 17-29. - Summ.
ISBN:
978-80-554-1180-4
Nr:
2168304843
chapter in conference materials
19

Author:
Title:
Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 64-84
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304529
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych = Organization of Work of Reporting, Control and Analytical and Auditing Premise Quality of Financial Information
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 307 (2016) , s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Współczesne Finanse ; 8)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316831
article
21

Author:
Title:
Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy = The Effects of Management Control on the Example of a Selected Municipality
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 76, t. 2 (2015) , s. 361-373. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 864)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297845
article
22

Author:
Title:
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 188-215
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290587
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym = Tangible Fixed Assets as a Part of Financial Statements in Polish and International Accounting Law
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 24-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299799
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Badania naukowe w rachunkowości = Research in Financial Accounting
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 15-22. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296811
article
25

Author:
Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki = Chart of Accounts as the Part of the Accounting Policy Influential on Presenting the Company's Financial Result
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 36-47. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293311
article
26

Author:
Title:
Kontrola zarządcza a ryzyko = Control and Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 72 (2014) , s. 21-32. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 833)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296241
article
27

Author:
Title:
Pomiar w rachunkowości = Measurement in Accounting
Source:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. Henryk Lelusz, Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285109
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 27-48
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274643
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [40]-[64] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301543
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 29-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287103
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 47-65
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256484
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych = Risk Management as a Goal of Public Finance Control
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279931
article
33

Author:
Title:
Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO = COSO Model-based Control of an IT Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273152
article
34

Author:
Title:
Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych = The Analysis and Assessment of Risks in Public Finance Sector Entities
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 31-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269312
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym = Organization and Realization of Management Control in the Local Government Entities in Ethical Aspect
Source:
Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, s. 256-268. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (948) 874)
ISBN:
978-83-7241-935-4
Nr:
2168287467
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej = The Canadian and British Models of Internal Control
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261134
article
37

Author:
Title:
Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami = Accounting Theory and its Place in the Structure of Management Sciences
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 71 (127) (2013) , s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168280901
article
38

Author:
Title:
Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej = Some Problems of Fair Value Measurement in Accounting
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 9-16. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271266
article
39

Author:
Title:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych = The Role of Management Control and Internal Audits in Ensuring the Security of the System for Financing Local Government Units
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 13 (2012) , s. 215-222. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255490
article
40

Author:
Title:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Source:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 155-177
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229162
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych = The Evaluation of Functioning of Management Control in the Selected State Budget Unitsof The Poznań University of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 53 (2012) , s. 187-198. - Tytuł numeru: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 718)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168260186
article
42

Author:
Title:
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 53-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273700
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości = Evolution of the Scope of Conception and the Structure of Contemporary Accounting
Source:
Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
Nr:
2168257864
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Model kontroli wewnętrznej COSO = The COSO Model of Internal Control
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 883 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244766
article
45

Author:
Title:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego = The Role of Management Control and Internal Audit in the Rationalization of Budgets of Local Government Units
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 3 (2012) , s. 311-318. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168288325
article
46

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219526
article
47

Author:
Title:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 160-182 - Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264958
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania = The Internal Audit under the New Public Finance Act : a Desirable Model of Functioning
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 10 (2011) , s. 93-104. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227660
article
49

Author:
Title:
Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości = Some Aspects of Theoretical and Practical Basic Issues of Valuation in Accounting
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 159-168. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228448
article
50

Author:
Title:
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 37-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218376
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Title:
Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych = The Conception of Management Control in the Public Finance Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 42 (2011) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 669)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267060
article
52

Author:
Title:
Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 327-336 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227798
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności = Some Aspects of Forward-oriented Financial Analysis in a Business Entity's Development and Continuation of Economic Activity
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 22-31. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165277010
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 41-66 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303307
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych = The Role and Importance of Audit Committee Under the New Public Finance Act
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 30 (2010) , s. 161-170. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 621)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267074
article
56

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 21-36. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166711649
article
57

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Assessment
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 85-96. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Access mode:
Nr:
2168278429
article
58

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego) = Internal Audit in the Realization of the Corporate (Organizational) Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 12 (2008) , s. 7-21. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 512)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168267098
article
59

Author:
Title:
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
495 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-61
Nr:
51682
doctoral dissertation
60

Author:
Title:
Problemy wyceny w rachunkowości = Valuation in Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002) , s. 133-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168303423
article
1
The Changes of Polish Accounting Regulations after the 1989 Political Transformation Incorporation of Global Solution / Ewa W. BABUŚKA // Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice. - vol. 2021 (2021), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/404252/404252.pdf. - ISSN 2165-9532
2
Financial Statements as the Basis for the Systematics of Risks in the Accounting Area / Ewa W. BABUŚKA // Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice. - vol. 2021 (2021), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/420535/420535.pdf. - ISSN 2165-9532
3
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA . - Warszawa: Difin, 2021. - S. 15-52. - ISBN 978-83-66491-55-7
4
PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy / Ewa BABUSKA // W: Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 16421-16434. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-4-1. - Pełny tekst: https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49
5
Adaptation of Polish Legal Acts Regarding Accounting to International Standards / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 2494-2501. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/adaptation-of-polish-legal-acts-regarding-accounting-to-international-standards/Wstęp:
6
Taxonomy of Risks That Can Be Identified in the Financial Statements / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 12982-12989. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/taxonomy-of-risks-that-can-be-identified-in-the-financial-statements/Wstęp:
7
Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Journal of Economics Studies and Research. - 2020 (2020), s. 1-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ibimapublishing.com/articles/JESR/2020/148990/148990.pdf. - ISSN 2165-9966
8
Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions / Wiktoria BABUŚKA // W: Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users / red. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA . - Warszawa: Difin, 2020. - S. 13-36. - ISBN 978-83-8085-791-9
9
The Informative Role of Financial Reporting in Risk Detection = Informacyjna rola sprawozdawczości finansowej w wykrywaniu ryzyka / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 110, nr 166 (2020), s. 133-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=211381. - ISSN 1641-4381
10
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy / Ewa BABUŚKA // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 8. - Dostępne tylko streszczenie
11
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
12
Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions / Ewa BABUŚKA // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 7. - Dostępne tylko streszczenie
13
Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková . - Prague: Anglo-American University, 2018. - S. 219-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
14
Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa = Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 97-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113. - ISSN 1898-6447
15
Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise = Płynność finansowa jako wiodące kryterium oceny przedsiębiorstwa / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 10-11. - Dostępne tylko streszczenia
16
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej = Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 23-34. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf. - ISSN 2450-7741
17
Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / red. Jana Štofková . - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 36-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1291-7
18
Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 17-29. - Summ. - ISBN 978-80-554-1180-4
19
Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ . - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 64-84. - ISBN 978-83-8085-123-8
20
Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych = Organization of Work of Reporting, Control and Analytical and Auditing Premise Quality of Financial Information / Ewa W. BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Współczesne Finanse, ISSN 2449-5611 ; 8). - nr 307 (2016), s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
21
Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy = The Effects of Management Control on the Example of a Selected Municipality / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 864). - nr 76, t. 2 (2015), s. 361-373. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf. - ISSN 1733-2842
22
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 188-215. - ISBN 978-83-7930-725-8
23
Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym = Tangible Fixed Assets as a Part of Financial Statements in Polish and International Accounting Law / Ewa BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 24-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
24
Badania naukowe w rachunkowości = Research in Financial Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 15-22. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
25
Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki = Chart of Accounts as the Part of the Accounting Policy Influential on Presenting the Company's Financial Result / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 36-47. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication. - ISSN 2083-8611
26
Kontrola zarządcza a ryzyko = Control and Risk Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 833). - nr 72 (2014), s. 21-32. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf. - ISSN 1733-2842
27
Pomiar w rachunkowości = Measurement in Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. Henryk Lelusz, Renata Burchart . - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014. - S. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
28
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 27-48. - ISBN 978-83-7930-287-1
29
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [40]-[64]. - Bibliogr.
30
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości / Ewa BABUŚKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 29-50. - Bibliogr.
31
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2013. - S. 47-65. - ISBN 978-83-7641-836-0
32
Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych = Risk Management as a Goal of Public Finance Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523. - ISSN 1898-6447
33
Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO = COSO Model-based Control of an IT Environment / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581. - ISSN 1898-6447
34
Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych = The Analysis and Assessment of Risks in Public Finance Sector Entities / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 31-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
35
Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym = Organization and Realization of Management Control in the Local Government Entities in Ethical Aspect / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. Kazimiera Winiarska . - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874). - S. 256-268. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-935-4
36
Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej = The Canadian and British Models of Internal Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658. - ISSN 1898-6447
37
Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami = Accounting Theory and its Place in the Structure of Management Sciences / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 71 (127) (2013), s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632. - ISSN 1641-4381
38
Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej = Some Problems of Fair Value Measurement in Accounting / Ewa BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012), s. 9-16. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
39
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych = The Role of Management Control and Internal Audits in Ensuring the Security of the System for Financing Local Government Units / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 215-222. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
40
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2012. - S. 155-177. - ISBN 978-83-7641-617-5
41
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych = The Evaluation of Functioning of Management Control in the Selected State Budget Unitsof The Poznań University of Economics / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 718). - nr 53 (2012), s. 187-198. - Summ.. - Tytuł numeru: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf. - ISSN 1733-2842
42
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 53-72. - Bibliogr.
43
Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości = Evolution of the Scope of Conception and the Structure of Contemporary Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - S. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
44
Model kontroli wewnętrznej COSO = The COSO Model of Internal Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
45
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego = The Role of Management Control and Internal Audit in the Rationalization of Budgets of Local Government Units / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 3 (2012), s. 311-318. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
46
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189345. - ISSN 1898-6447
47
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 160-182. - Bibliogr.
48
Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania = The Internal Audit under the New Public Finance Act : a Desirable Model of Functioning / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 10 (2011), s. 93-104. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf. - ISSN 1644-8979
49
Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości = Some Aspects of Theoretical and Practical Basic Issues of Valuation in Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011), s. 159-168. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
50
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2011. - S. 37-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
51
Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych = The Conception of Management Control in the Public Finance Sector / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 669). - nr 42 (2011), s. 11-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf. - ISSN 1733-2842
52
Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 327-336. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
53
Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności = Some Aspects of Forward-oriented Financial Analysis in a Business Entity's Development and Continuation of Economic Activity / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 22-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
54
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 41-66. - Bibliogr.
55
Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych = The Role and Importance of Audit Committee Under the New Public Finance Act / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 621). - nr 30 (2010), s. 161-170. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
56
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 21-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
57
Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Assessment / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 85-96. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf. - ISSN 2080-4881
58
Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego) = Internal Audit in the Realization of the Corporate (Organizational) Governance / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 512). - nr 12 (2008), s. 7-21. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
59
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji / Ewa Babuśka ; . - Kraków : , 2007. - 495 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bronisław MICHERDA. - Bibliogr.
60
Problemy wyceny w rachunkowości = Valuation in Accounting / Ewa Babuśka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002), s. 133-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12842. - ISSN 0208-7944
1
Babuśka E., (2021), The Changes of Polish Accounting Regulations after the 1989 Political Transformation Incorporation of Global Solution, "Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice", vol. 2021, s. 1-11; https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/404252/404252.pdf
2
Babuśka E., (2021), Financial Statements as the Basis for the Systematics of Risks in the Accounting Area, "Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice", vol. 2021, s. 1-14; https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/420535/420535.pdf
3
Babuśka E., (2021), Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa. [W:] ANDRZEJEWSKI M., CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S. (red.), Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, Warszawa : Difin, s. 15-52.
4
Babuśka E., (2020), PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy. [W:] Soliman (red.), Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 16421-16434.
5
Babuśka E., (2020), Adaptation of Polish Legal Acts Regarding Accounting to International Standards. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2494-2501.
6
Babuśka E., (2020), Taxonomy of Risks That Can Be Identified in the Financial Statements. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 12982-12989.
7
Babuśka E., (2020), Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company, "Journal of Economics Studies and Research", 2020, s. 1-20; https://ibimapublishing.com/articles/JESR/2020/148990/148990.pdf
8
Babuśka E., (2020), Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions. [W:] KRASODOMSKA J., CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S. (red.), Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users, Warszawa : Difin, s. 13-36.
9
Babuśka E., (2020), The Informative Role of Financial Reporting in Risk Detection, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 110, nr 166, s. 133-154; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=211381
10
Babuśka E., (2019), The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 8.
11
Babuśka E., (2019), The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 8-9.
12
Babuśka E., (2019), Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 7.
13
Babuśka E., (2018), Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 219-234.
14
Babuśka E., (2018), Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 97-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113
15
Babuśka E., (2017), Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 10-11.
16
Babuśka E., (2016), Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 23-34; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf
17
Babuśka E., (2016), Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector. [W:] Štofková J. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 36-55.
18
Babuśka E., (2016), Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 17-29.
19
Babuśka E., (2016), Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego. [W:] MICHERDA B., STĘPIEŃ K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 64-84.
20
Babuśka E., (2016), Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 307, s. 22-33; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc
21
Babuśka E., (2015), Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76, t. 2, s. 361-373; http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf
22
Babuśka E., (2015), Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] MICHERDA B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 188-215.
23
Babuśka E., (2015), Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24-35.
24
Babuśka E., (2015), Badania naukowe w rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 15-22.
25
Babuśka E., (2014), Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 36-47; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication
26
Babuśka E., (2014), Kontrola zarządcza a ryzyko, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, s. 21-32; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf
27
Babuśka E., (2014), Pomiar w rachunkowości. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 39-48.
28
Babuśka E., (2014), Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości. [W:] MICHERDA B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 27-48.
29
Babuśka E., (2014), Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Bronisław MICHERDA (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [40]-[64].
30
Babuśka E., (2013), Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości. [W:] Bronisław MICHERDA (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 29-50.
31
Babuśka E., (2013), Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych. [W:] MICHERDA B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 47-65.
32
Babuśka E., (2013), Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 919, s. 5-18; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523
33
Babuśka E., (2013), Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581
34
Babuśka E., (2013), Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] MICHERDA B., ANDRZEJEWSKI M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 31-41.
35
Babuśka E., (2013), Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym. [W:] Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (948) 874), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 256-268.
36
Babuśka E., (2013), Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 901, s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658
37
Babuśka E., (2013), Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 71 (127), s. 25-37; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632
38
Babuśka E., (2012), Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 125, s. 9-16; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
39
Babuśka E., (2012), Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 13, s. 215-222.
40
Babuśka E., (2012), Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. [W:] MICHERDA B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 155-177.
41
Babuśka E., (2012), Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 53, s. 187-198; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf
42
Babuśka E., ([2012]), Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych. [W:] Bronisław MICHERDA (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 53-72.
43
Babuśka E., (2012), Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości. [W:] Sojak S. (red.), Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 9-22.
44
Babuśka E., (2012), Model kontroli wewnętrznej COSO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 883, s. 5-18.
45
Babuśka E., (2012), Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 46, nr 3, s. 311-318; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3
46
Babuśka E., (2011), Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 27-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189345
47
Babuśka E., (2011), Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. [W:] MICHERDA (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 160-182.
48
Babuśka E., (2011), Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 10, s. 93-104; http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf
49
Babuśka E., (2011), Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/1, s. 159-168.
50
Babuśka E., (2011), Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki. [W:] MICHERDA B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 37-63.
51
Babuśka E., (2011), Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 42, s. 11-22; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf
52
Babuśka E., (2011), Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 327-336.
53
Babuśka E., (2010), Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności. [W:] MICHERDA B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 22-31.
54
Babuśka E., (2010), Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki. [W:] Bronisław MICHERDA (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 41-66.
55
Babuśka E., (2010), Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 30, s. 161-170.
56
Babuśka E., (2009), Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 21-36.
57
Babuśka E., (2009), Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 85-96; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf
58
Babuśka E., (2008), Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 12, s. 7-21.
59
Babuśka E., (2007), Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Prom. Micherda B., Kraków : , 495 k.
60
Babuśka E., (2002), Problemy wyceny w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 133-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/12842
1
@article{UEK:2168357740,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "The Changes of Polish Accounting Regulations after the 1989 Political Transformation Incorporation of Global Solution",
journal = "Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice",
number = "vol. 2021",
pages = "1-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5171/2021.404252},
url = {https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/404252/404252.pdf},
}
2
@article{UEK:2168358324,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Financial Statements as the Basis for the Systematics of Risks in the Accounting Area",
journal = "Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice",
number = "vol. 2021",
pages = "1-14",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5171/2021.420535},
url = {https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/420535/420535.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168355070,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej",
pages = "15-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-55-7",
}
4
@inbook{UEK:2168348828,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy",
booktitle = "Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "16421-16434",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49},
isbn = "978-0-9998551-4-1",
}
5
@inbook{UEK:2168350692,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Adaptation of Polish Legal Acts Regarding Accounting to International Standards",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "2494-2501",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
6
@inbook{UEK:2168352212,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Taxonomy of Risks That Can Be Identified in the Financial Statements",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "12982-12989",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
7
@article{UEK:2168350520,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company",
journal = "Journal of Economics Studies and Research",
number = "2020",
pages = "1-20",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5171/2020.148990},
url = {https://ibimapublishing.com/articles/JESR/2020/148990/148990.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168350174,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions",
booktitle = "Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users",
pages = "13-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-791-9",
}
9
@article{UEK:2168352128,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "The Informative Role of Financial Reporting in Risk Detection",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 110, 166",
pages = "133-154",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.5554},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=211381},
}
10
@misc{UEK:2168341219,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "8",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
11
@misc{UEK:2168335947,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "8-9",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
12
@misc{UEK:2168341177,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "7",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
13
@inbook{UEK:2168329735,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "219-234",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
url = {https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf},
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
14
@article{UEK:2168327131,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "97-116",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0206},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113},
}
15
@misc{UEK:2168336091,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "10-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
16
@article{UEK:2168308641,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "23-34",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-02},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168311897,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel",
pages = "36-55",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1291-7",
}
18
@inbook{UEK:2168304843,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "17-29",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1180-4",
}
19
@inbook{UEK:2168304529,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "64-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
20
@article{UEK:2168316831,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "307",
pages = "22-33",
year = "2016",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc},
issn = "2449-5611",
}
21
@article{UEK:2168297845,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "76, t. 2",
pages = "361-373",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-27},
url = {http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf},
issn = "1640-6818",
}
22
@inbook{UEK:2168290587,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "188-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
23
@inbook{UEK:2168299799,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "24-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
24
@article{UEK:2168296811,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Badania naukowe w rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "15-22",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.388.01},
url = {},
}
25
@article{UEK:2168293311,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "36-47",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication},
}
26
@article{UEK:2168296241,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Kontrola zarządcza a ryzyko",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "72",
pages = "21-32",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf},
issn = "1640-6818",
}
27
@inbook{UEK:2168285109,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Pomiar w rachunkowości",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "39-48",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
28
@inbook{UEK:2168274643,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "27-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
29
@unpublished{UEK:2168301543,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[40]-[64]",
year = "2014",
}
30
@unpublished{UEK:2168287103,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "29-50",
year = "2013",
}
31
@inbook{UEK:2168256484,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "47-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
32
@article{UEK:2168279931,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "919",
pages = "5-18",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523},
}
33
@article{UEK:2168273152,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "5-20",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581},
}
34
@inbook{UEK:2168269312,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "31-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
35
@inbook{UEK:2168287467,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym",
booktitle = "Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce",
pages = "256-268",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2013",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-935-4",
}
36
@article{UEK:2168261134,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "901",
pages = "5-17",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658},
}
37
@article{UEK:2168280901,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 71 (127)",
pages = "25-37",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1061632},
url = {http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632},
}
38
@article{UEK:2168271266,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "125",
pages = "9-16",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17},
}
39
@article{UEK:2168255490,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "13",
pages = "215-222",
year = "2012",
}
40
@inbook{UEK:2168229162,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "155-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
41
@article{UEK:2168260186,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "53",
pages = "187-198",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf},
issn = "1640-6818",
}
42
@unpublished{UEK:2168273700,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "53-72",
year = "2012",
}
43
@inbook{UEK:2168257864,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej",
pages = "9-22",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2012",
isbn = "978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0",
}
44
@article{UEK:2168244766,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Model kontroli wewnętrznej COSO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "883",
pages = "5-18",
year = "2012",
}
45
@article{UEK:2168288325,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 46, 3",
pages = "311-318",
year = "2012",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3},
}
46
@article{UEK:2168219526,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "27-40",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189345},
}
47
@unpublished{UEK:2168264958,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "160-182",
year = "2011",
}
48
@article{UEK:2168227660,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "10",
pages = "93-104",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf},
}
49
@article{UEK:2168228448,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/1",
pages = "159-168",
adress = "",
year = "2011",
}
50
@inbook{UEK:2168218376,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "37-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
51
@article{UEK:2168267060,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "42",
pages = "11-22",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf},
issn = "1640-6818",
}
52
@inbook{UEK:2168227798,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "327-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
53
@inbook{UEK:2165277010,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "22-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
54
@unpublished{UEK:2168303307,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "41-66",
year = "2010",
}
55
@article{UEK:2168267074,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "30",
pages = "161-170",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
56
@article{UEK:2166711649,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "21-36",
adress = "",
year = "2009",
url = {},
issn = "1640-6818",
}
57
@article{UEK:2168278429,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "85-96",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf},
issn = "1640-6818",
}
58
@article{UEK:2168267098,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "12",
pages = "7-21",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
59
@unpublished{UEK:51682,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
60
@article{UEK:2168303423,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Problemy wyceny w rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "133-160",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12842},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID