Publications of the selected author

1

Author:
Conference:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Title:
PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy
Source:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 16421-16434. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-4-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168348828
chapter in conference materials
2

Title:
Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions
Source:
Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users / ed. by Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2020, s. 13-36
ISBN:
978-83-8085-791-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350174
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company
Source:
Journal of Economics Studies and Research. - Article ID 148990 (2020) , s. 1-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350520
article
4

Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335947
varia
5

Author:
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341219
varia
6

Author:
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341177
varia
7

Title:
Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa = Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 97-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327131
article
8

Conference:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Title:
Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 219-234. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Access mode:
Nr:
2168329735
chapter in conference materials
9

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise = Płynność finansowa jako wiodące kryterium oceny przedsiębiorstwa
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 10-11. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336091
varia
10

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2015-11-06 do 2015-11-06
Title:
Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 17-29. - Summ.
ISBN:
978-80-554-1180-4
Nr:
2168304843
chapter in conference materials
11

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy X Spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v obdobi globalizácie: ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2016-11-04 do 2016-11-04
Title:
Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / ed. Jana Štofková - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 36-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1291-7
Nr:
2168311897
chapter in conference materials
12

Conference:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Title:
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej = Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 23-34. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308641
article
13

Title:
Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 64-84
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304529
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych = Organization of Work of Reporting, Control and Analytical and Auditing Premise Quality of Financial Information
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 307 (2016) , s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316831
article
15

Author:
Title:
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 188-215
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290587
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Badania naukowe w rachunkowości = Research in Financial Accounting
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 15-22. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296811
article
17

Title:
Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy = The Effects of Management Control on the Example of a Selected Municipality
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 76, t. 2 (2015) , s. 361-373. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 864)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297845
article
18

Author:
Title:
Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym = Tangible Fixed Assets as a Part of Financial Statements in Polish and International Accounting Law
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 24-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299799
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Kontrola zarządcza a ryzyko = Control and Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 72 (2014) , s. 21-32. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 833)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296241
article
20

Title:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 27-48
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274643
chapter in monograph
See main document
21

Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki = Chart of Accounts as the Part of the Accounting Policy Influential on Presenting the Company's Financial Result
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 36-47. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293311
article
22

Author:
Title:
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [40]-[64] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301543
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Pomiar w rachunkowości = Measurement in Accounting
Source:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285109
chapter in monograph
24

Author:
Title:
Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej = The Canadian and British Models of Internal Control
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261134
article
25

Title:
Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami = Accounting Theory and its Place in the Structure of Management Sciences
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 71 (127) (2013) , s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168280901
article
26

Author:
Title:
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 47-65
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256484
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym = Organization and Realization of Management Control in the Local Government Entities in Ethical Aspect
Source:
Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, s. 256-268. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (948) 874)
ISBN:
978-83-7241-935-4
Nr:
2168287467
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych = Risk Management as a Goal of Public Finance Control
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279931
article
29

Author:
Title:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 29-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287103
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO = COSO Model-based Control of an IT Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273152
article
31

Title:
Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych = The Analysis and Assessment of Risks in Public Finance Sector Entities
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 31-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269312
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 53-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273700
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych = The Role of Management Control and Internal Audits in Ensuring the Security of the System for Financing Local Government Units
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 215-222. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255490
article
See main document
34

Title:
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych = The Evaluation of Functioning of Management Control in the Selected State Budget Unitsof The Poznań University of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 53 (2012) , s. 187-198. - Tytuł numeru: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 718)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168260186
article
35

Author:
Title:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Source:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 155-177
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229162
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej = Some Problems of Fair Value Measurement in Accounting
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 9-16. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271266
article
37

Title:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego = The Role of Management Control and Internal Audit in the Rationalization of Budgets of Local Government Units
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 3 (2012) , s. 311-318. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168288325
article
38

Title:
Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości = Evolution of the Scope of Conception and the Structure of Contemporary Accounting
Source:
Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
Nr:
2168257864
chapter in monograph
39

Author:
Title:
Model kontroli wewnętrznej COSO = The COSO Model of Internal Control
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244766
article
See main document
40

Title:
Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania = The Internal Audit under the New Public Finance Act : a Desirable Model of Functioning
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 (2011) , s. 93-104. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227660
article
See main document
41

Author:
Title:
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 37-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218376
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219526
article
See main document
43

Title:
Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości = Some Aspects of Theoretical and Practical Basic Issues of Valuation in Accounting
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 159-168. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228448
article
44

Author:
Title:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 160-182 - Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264958
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 327-336 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227798
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych = The Conception of Management Control in the Public Finance Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 42 (2011) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 669)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267060
article
47

Author:
Title:
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 41-66 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303307
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności = Some Aspects of Forward-oriented Financial Analysis in a Business Entity's Development and Continuation of Economic Activity
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 22-31. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165277010
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych = The Role and Importance of Audit Committee Under the New Public Finance Act
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 30 (2010) , s. 161-170. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 621)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267074
article
50

Title:
Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 85-96. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Access mode:
Nr:
2168278429
article
51

Title:
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 21-36. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166711649
article
52

Title:
Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego) = Internal Audit in the Realization of the Corporate (Organizational) Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 12 (2008) , s. 7-21. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 512)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168267098
article
53

Author:
Title:
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
495 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-61
Nr:
51682
doctoral dissertation
54

Author:
Title:
Problemy wyceny w rachunkowości = Valuation in Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002) , s. 133-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168303423
article
See main document
1
PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy / Ewa BABUSKA // W: Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, 2020. - S. 16421-16434. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-4-1. - Pełny tekst: https://p-ams2.pcloud.com/cBZh9lp7BZS8ds7sZZZF2I837Z2ZZ4W5ZkZ5FDv7Zf7Zs0ZXpZtFZAXZDFZL7ZJFZOFZ1VZP7ZUJZC5ZekZYbkBkZwcOxidb8w5FGtpuOBntptyt2lcXk/Part%2019%20of%2020%20-%20pages%2016101%20-%2017001.pdf ; Spis treści: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 ; Wstęp: folder=6329211399&tpl=publicfoldergrid#https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49
2
Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions / Wiktoria BABUŚKA // W: Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users / ed. by Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA. - Warszawa : Difin, 2020. - S. 13-36. - ISBN 978-83-8085-791-9
3
Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Journal of Economics Studies and Research. - Article ID 148990 (2020), s. 1-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ibimapublishing.com/articles/JESR/2020/148990/148990.pdf. - ISSN 2165-9966
4
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
5
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy / Ewa BABUŚKA // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 8. - Dostępne tylko streszczenie
6
Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions / Ewa BABUŚKA // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 7. - Dostępne tylko streszczenie
7
Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa = Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 97-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113. - ISSN 1898-6447
8
Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2018. - S. 219-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
9
Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise = Płynność finansowa jako wiodące kryterium oceny przedsiębiorstwa / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 10-11. - Dostępne tylko streszczenia
10
Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 17-29. - Summ. - ISBN 978-80-554-1180-4
11
Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / ed. Jana Štofková. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 36-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1291-7
12
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej = Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 23-34. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf. - ISSN 2450-7741
13
Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 64-84. - ISBN 978-83-8085-123-8
14
Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych = Organization of Work of Reporting, Control and Analytical and Auditing Premise Quality of Financial Information / Ewa W. BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 307 (2016), s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
15
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2015. - S. 188-215. - ISBN 978-83-7930-725-8
16
Badania naukowe w rachunkowości = Research in Financial Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 15-22. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
17
Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy = The Effects of Management Control on the Example of a Selected Municipality / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 864). - nr 76, t. 2 (2015), s. 361-373. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf. - ISSN 1733-2842
18
Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym = Tangible Fixed Assets as a Part of Financial Statements in Polish and International Accounting Law / Ewa BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 24-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
19
Kontrola zarządcza a ryzyko = Control and Risk Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 833). - nr 72 (2014), s. 21-32. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf. - ISSN 1733-2842
20
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 27-48. - ISBN 978-83-7930-287-1
21
Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki = Chart of Accounts as the Part of the Accounting Policy Influential on Presenting the Company's Financial Result / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 36-47. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication. - ISSN 2083-8611
22
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [40]-[64]. - Bibliogr.
23
Pomiar w rachunkowości = Measurement in Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. - S. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
24
Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej = The Canadian and British Models of Internal Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658. - ISSN 1898-6447
25
Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami = Accounting Theory and its Place in the Structure of Management Sciences / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 71 (127) (2013), s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632. - ISSN 1641-4381
26
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 47-65. - ISBN 978-83-7641-836-0
27
Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym = Organization and Realization of Management Control in the Local Government Entities in Ethical Aspect / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874). - S. 256-268. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-935-4
28
Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych = Risk Management as a Goal of Public Finance Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523. - ISSN 1898-6447
29
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości / Ewa BABUŚKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 29-50. - Bibliogr.
30
Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO = COSO Model-based Control of an IT Environment / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581. - ISSN 1898-6447
31
Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych = The Analysis and Assessment of Risks in Public Finance Sector Entities / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 31-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
32
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 53-72. - Bibliogr.
33
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych = The Role of Management Control and Internal Audits in Ensuring the Security of the System for Financing Local Government Units / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 215-222. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
34
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych = The Evaluation of Functioning of Management Control in the Selected State Budget Unitsof The Poznań University of Economics / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 718). - nr 53 (2012), s. 187-198. - Summ.. - Tytuł numeru: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf. - ISSN 1733-2842
35
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 155-177. - ISBN 978-83-7641-617-5
36
Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej = Some Problems of Fair Value Measurement in Accounting / Ewa BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012), s. 9-16. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
37
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego = The Role of Management Control and Internal Audit in the Rationalization of Budgets of Local Government Units / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 3 (2012), s. 311-318. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
38
Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości = Evolution of the Scope of Conception and the Structure of Contemporary Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - S. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
39
Model kontroli wewnętrznej COSO = The COSO Model of Internal Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
40
Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania = The Internal Audit under the New Public Finance Act : a Desirable Model of Functioning / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 (2011), s. 93-104. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf. - ISSN 1644-8979
41
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 37-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
42
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
43
Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości = Some Aspects of Theoretical and Practical Basic Issues of Valuation in Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011), s. 159-168. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
44
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 160-182. - Bibliogr.
45
Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 327-336. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
46
Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych = The Conception of Management Control in the Public Finance Sector / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 669). - nr 42 (2011), s. 11-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf. - ISSN 1733-2842
47
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 41-66. - Bibliogr.
48
Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności = Some Aspects of Forward-oriented Financial Analysis in a Business Entity's Development and Continuation of Economic Activity / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 22-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
49
Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych = The Role and Importance of Audit Committee Under the New Public Finance Act / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 621). - nr 30 (2010), s. 161-170. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
50
Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Assessment / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 85-96. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf. - ISSN 2080-4881
51
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 21-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
52
Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego) = Internal Audit in the Realization of the Corporate (Organizational) Governance / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 512). - nr 12 (2008), s. 7-21. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
53
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji / Ewa BABUŚKA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2007. - 495 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001297a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001297b
54
Problemy wyceny w rachunkowości = Valuation in Accounting / Ewa Babuśka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 133-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12842. - ISSN 0208-7944
1
Babuśka E., (2020), PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy. [W:] Soliman (red.), Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 16421-16434.
2
Babuśka E., (2020), Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions. [W:] Krasodomska J., Chłapek K., Krajewska S. (red.), Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users, Warszawa : Difin, s. 13-36.
3
Babuśka E., (2020), Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company, "Journal of Economics Studies and Research", Article ID 148990, s. 1-20; https://ibimapublishing.com/articles/JESR/2020/148990/148990.pdf
4
Babuśka E., (2019), The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 8-9.
5
Babuśka E., (2019), The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 8.
6
Babuśka E., (2019), Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 7.
7
Babuśka E., (2018), Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 97-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113
8
Babuśka E., (2018), Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 219-234.
9
Babuśka E., (2017), Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 10-11.
10
Babuśka E., (2016), Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 17-29.
11
Babuśka E., (2016), Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector. [W:] Štofková J. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 36-55.
12
Babuśka E., (2016), Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 23-34; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf
13
Babuśka E., (2016), Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 64-84.
14
Babuśka E., (2016), Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 307, s. 22-33; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc
15
Babuśka E., (2015), Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 188-215.
16
Babuśka E., (2015), Badania naukowe w rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 15-22.
17
Babuśka E., (2015), Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76, t. 2, s. 361-373; http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf
18
Babuśka E., (2015), Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 24-35.
19
Babuśka E., (2014), Kontrola zarządcza a ryzyko, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, s. 21-32; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf
20
Babuśka E., (2014), Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 27-48.
21
Babuśka E., (2014), Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 36-47; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication
22
Babuśka E., (2014), Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [40]-[64].
23
Babuśka E., (2014), Pomiar w rachunkowości. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 39-48.
24
Babuśka E., (2013), Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 901, s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658
25
Babuśka E., (2013), Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 71 (127), s. 25-37; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632
26
Babuśka E., (2013), Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 47-65.
27
Babuśka E., (2013), Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym. [W:] Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (948) 874), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 256-268.
28
Babuśka E., (2013), Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 919, s. 5-18; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523
29
Babuśka E., (2013), Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 29-50.
30
Babuśka E., (2013), Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581
31
Babuśka E., (2013), Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-41.
32
Babuśka E., ([2012]), Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 53-72.
33
Babuśka E., (2012), Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 215-222.
34
Babuśka E., (2012), Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 53, s. 187-198; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf
35
Babuśka E., (2012), Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 155-177.
36
Babuśka E., (2012), Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 125, s. 9-16; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
37
Babuśka E., (2012), Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 46, nr 3, s. 311-318; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3
38
Babuśka E., (2012), Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości. [W:] Sojak S. (red.), Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 9-22.
39
Babuśka E., (2012), Model kontroli wewnętrznej COSO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 883, s. 5-18.
40
Babuśka E., (2011), Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 10, s. 93-104; http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf
41
Babuśka E., (2011), Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 37-63.
42
Babuśka E., (2011), Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 27-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189345
43
Babuśka E., (2011), Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/1, s. 159-168.
44
Babuśka E., (2011), Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 160-182.
45
Babuśka E., (2011), Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 327-336.
46
Babuśka E., (2011), Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 42, s. 11-22; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf
47
Babuśka E., (2010), Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 41-66.
48
Babuśka E., (2010), Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 22-31.
49
Babuśka E., (2010), Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 30, s. 161-170.
50
Babuśka E., (2009), Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 85-96; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf
51
Babuśka E., (2009), Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 21-36.
52
Babuśka E., (2008), Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 12, s. 7-21.
53
Babuśka E., (2007), Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Prom. Micherda B., Kraków : , 495 k.
54
Babuśka E., (2002), Problemy wyceny w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 133-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/12842
1
@inbook{UEK:2168348828,
author = "Ewa Babuśka",
title = "PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy",
booktitle = "Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "16421-16434",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://p-ams2.pcloud.com/cBZh9lp7BZS8ds7sZZZF2I837Z2ZZ4W5ZkZ5FDv7Zf7Zs0ZXpZtFZAXZDFZL7ZJFZOFZ1VZP7ZUJZC5ZekZYbkBkZwcOxidb8w5FGtpuOBntptyt2lcXk/Part%2019%20of%2020%20-%20pages%2016101%20-%2017001.pdf},
isbn = "978-0-9998551-4-1",
}
2
@inbook{UEK:2168350174,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions",
booktitle = "Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users",
pages = "13-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-791-9",
}
3
@article{UEK:2168350520,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company",
journal = "Journal of Economics Studies and Research",
number = "Article ID 148990",
pages = "1-20",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5171/2020.148990},
url = {https://ibimapublishing.com/articles/JESR/2020/148990/148990.pdf},
}
4
@misc{UEK:2168335947,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "8-9",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
5
@misc{UEK:2168341219,
author = "Ewa Babuśka",
title = "The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "8",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
6
@misc{UEK:2168341177,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "7",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
7
@article{UEK:2168327131,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "97-116",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0206},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113},
}
8
@inbook{UEK:2168329735,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "219-234",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
url = {https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf},
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
9
@misc{UEK:2168336091,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "10-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
10
@inbook{UEK:2168304843,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "17-29",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1180-4",
}
11
@inbook{UEK:2168311897,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel",
pages = "36-55",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1291-7",
}
12
@article{UEK:2168308641,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "23-34",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-02},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168304529,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "64-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
14
@article{UEK:2168316831,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "307",
pages = "22-33",
year = "2016",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc},
}
15
@inbook{UEK:2168290587,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "188-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
16
@article{UEK:2168296811,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Badania naukowe w rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "15-22",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.388.01},
url = {},
}
17
@article{UEK:2168297845,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "76, t. 2",
pages = "361-373",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-27},
url = {http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf},
issn = "1640-6818",
}
18
@inbook{UEK:2168299799,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "24-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264},
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
19
@article{UEK:2168296241,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Kontrola zarządcza a ryzyko",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "72",
pages = "21-32",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf},
issn = "1640-6818",
}
20
@inbook{UEK:2168274643,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "27-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
21
@article{UEK:2168293311,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "36-47",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication},
}
22
@unpublished{UEK:2168301543,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[40]-[64]",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168285109,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Pomiar w rachunkowości",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "39-48",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
24
@article{UEK:2168261134,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "901",
pages = "5-17",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658},
}
25
@article{UEK:2168280901,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 71 (127)",
pages = "25-37",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1061632},
url = {http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632},
}
26
@inbook{UEK:2168256484,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "47-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
27
@inbook{UEK:2168287467,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym",
booktitle = "Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce",
pages = "256-268",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2013",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-935-4",
}
28
@article{UEK:2168279931,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "919",
pages = "5-18",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523},
}
29
@unpublished{UEK:2168287103,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "29-50",
year = "2013",
}
30
@article{UEK:2168273152,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "5-20",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581},
}
31
@inbook{UEK:2168269312,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "31-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
32
@unpublished{UEK:2168273700,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "53-72",
year = "2012",
}
33
@article{UEK:2168255490,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "215-222",
year = "2012",
}
34
@article{UEK:2168260186,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "53",
pages = "187-198",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf},
issn = "1640-6818",
}
35
@inbook{UEK:2168229162,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "155-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
36
@article{UEK:2168271266,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "125",
pages = "9-16",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17},
}
37
@article{UEK:2168288325,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 46, 3",
pages = "311-318",
year = "2012",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3},
}
38
@inbook{UEK:2168257864,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej",
pages = "9-22",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2012",
isbn = "978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0",
}
39
@article{UEK:2168244766,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Model kontroli wewnętrznej COSO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "883",
pages = "5-18",
year = "2012",
}
40
@article{UEK:2168227660,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "10",
pages = "93-104",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf},
}
41
@inbook{UEK:2168218376,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "37-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
42
@article{UEK:2168219526,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "27-40",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189345},
}
43
@article{UEK:2168228448,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/1",
pages = "159-168",
adress = "",
year = "2011",
}
44
@unpublished{UEK:2168264958,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "160-182",
year = "2011",
}
45
@inbook{UEK:2168227798,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "327-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
46
@article{UEK:2168267060,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "42",
pages = "11-22",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf},
issn = "1640-6818",
}
47
@unpublished{UEK:2168303307,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "41-66",
year = "2010",
}
48
@inbook{UEK:2165277010,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "22-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
49
@article{UEK:2168267074,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "30",
pages = "161-170",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
50
@article{UEK:2168278429,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "85-96",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf},
issn = "1640-6818",
}
51
@article{UEK:2166711649,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "21-36",
adress = "",
year = "2009",
url = {},
issn = "1640-6818",
}
52
@article{UEK:2168267098,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "12",
pages = "7-21",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
53
@unpublished{UEK:51682,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
54
@article{UEK:2168303423,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Problemy wyceny w rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "133-160",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12842},
}