Publications of the selected author

1

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Business Model Disclosure in the Integrated Reports of Polish Companies
Source:
Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users / ed. by Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2020, s. 93-111
ISBN:
978-83-8085-791-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350178
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Jan Michalak , Bogusława Bek-Gaik , Mariusz Karwowski
Title:
Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości
Publisher address:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Series:
(70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-58-4
Nr:
2168338773
monograph
3

Author:
Ewa Walińska , Bogusława Bek-Gaik , Jacek Gad
Title:
Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym - praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Financial and Non-financial Information in the Integrated Report - the Practice of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 100, nr 156 (2018) , s. 167-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168332225
article
4

Title:
Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań = Non-financial Disclosures as Contemporary Corporate Reporting - Definition, Sources and Proposed Research Directions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 25-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327127
article
5

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw - głos w dyskusji = Corporate Social Responsibility vs. the Corporate Financial Performance - a Voice in the Discussion
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018) , s. 31-46. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329843
article
6

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Aleksandra Rapacz
Title:
Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych = The Business Model in Integrated Reports of Polish Listed Companies
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 2 (92) (2018) , s. 209-222. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168333209
article
7

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Model biznesu w raportowaniu organizacji - wybrane problemy = Business Model in The Organization Reporting - Selected Issues
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 471 (2017) , s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319439
article
8

Title:
Rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego
Source:
Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza / red. nauk. Gertruda Krystyna Świderska - Wyd. 2, zm. i rozsz.. - Warszawa: Difin, 2017, s. 579-592
ISBN:
978-83-8085-355-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314435
chapter in monograph
9

Author:
Ewa Walińska , Bogusława Bek-Gaik , Jacek Gad
Title:
Model biznesu jako element sprawozdawczości korporacyjnej
Source:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 3 (2017) , s. 51-60. - Streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319437
article
10

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Non-financial Disclosures as an Area of Contemporary Corporate Reporting - Proposed Research Directions = Ujawnienia niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości spółek - proponowane kierunki badań
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 76-77. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336313
varia
11

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Ujawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce = Business Model Disclosure in Integrated Reports of Public Companies in Poland
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 5 (2017) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321465
article
12

Title:
Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań = Integrated Reporting - a Research Review
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 92, nr 148 (2017) , s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168319441
article
13

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności = Business Model in the Organization Reporting - Assessment Disclosure in the Management Commentary
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (85) (2017) , s. 201-214. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319435
article
14

Title:
Decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej - budżetowanie kapitałowe
Source:
Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza / red. nauk. Gertruda Krystyna Świderska - Wyd. 2, zm. i rozsz.. - Warszawa: Difin, 2017, s. 537-578
ISBN:
978-83-8085-355-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314431
chapter in monograph
15

Title:
Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań = Business Model in the Organizations' Reporting - a Research Paper
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016) , s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168308247
article
16

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych = Trends in the Development of Integrated Reporting in the Practice of Polish Listed Companies
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016) , s. 767-783. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168312901
article
17

Author:
Gertruda Krystyna Świderska , Bogusława Bek-Gaik
Title:
Dokąd zmierza raportowanie biznesowe? = Where Does Business Reporting Head?
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 274 (2016) , s. 7-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168312905
article
18

Author:
Ewa Walińska , Bogusława Bek-Gaik , Jacek Gad
Title:
Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa : w kierunku integracji
Publisher address:
Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016
Physical description:
197 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8088-559-2 ; 978-83-8088-560-9
Nr:
2168327113
monograph
19

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym = Business Model in Integrated Reporting
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016) , s. 32-51. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168310055
article
20

Author:
Mariusz Karwowski , Dawid Garstecki , Beata Iwasieczko , Konrad Grabiński , Tomasz Gabrusewicz , Konrad Stępień , Beata Dratwińska-Kania , Grażyna Michalczuk , Paweł Zieniuk , Ilona Kędzierska-Bujak , Maria Niewiadoma , Małgorzata Garstka , Bogusława Bek-Gaik , Józef Pfaff
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318265
chapter in monograph
21

Title:
Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy = Integrated Reporting - Selected Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 77 (2015) , s. 479-491. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 873)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168299059
article
22

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek = The Influence of CSR On Corporate Financial Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 73 (2015) , s. 151-165. - Tytuł numeru: Ryzyko, zarządzanie, wartość - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 854)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297667
article
23

Author:
Ewa Walińska , Bogusława Bek-Gaik , Jacek Gad , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy
Publisher address:
Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015
Physical description:
219 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-620-8
Nr:
2168299181
monograph
24

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej = Business Model in the Reporting of Polish Public Companies on the Example of the Energy Sector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 398 (2015) , s. 36-52. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297673
article
25

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych = Integrated Reporting in the Practice of Companies Listed on the Polish Stock Exchange
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 60-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299803
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i w praktyce
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 242-254
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290795
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Ewa Walińska
Title:
Restructuring of Financial Statement as a Response to the Challenges of Global Market
Source:
Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 53-62 - Bibliogr.. - Summ.
ISBN:
978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6
Nr:
2168331065
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań = Corporate Social Responsibility and Financial Measures of Achievement
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 67 (2014) , s. 137-151. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 804)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297031
article
29

Title:
Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i praktyce
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [266]-[280] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301649
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009-2011 = Presentation of Other Comprehensive Income in the Financial Statements of Selected Public Companies in Poland in 2009-2011
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 70, nr 126 (2013) , s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297019
article
31

Title:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne = Comprehensive Income Statement as a New Element of Financial Statements - Selected Theoretical and Practical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 59 (2013) , s. 21-37. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 760)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168259378
article
32

Title:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle regulacji FASB/IASB = The Comprehensive Income Statement in the Light of FASB and IASB Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273154
article
33

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Bartosz Rymkiewicz
Title:
Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktyki = Measuring the Effectiveness of Social Responsibility in the Light of Theory and Practice
Source:
Budżetowanie - dziś i jutro = Budgeting - Today and Tomorrow / red. Andrzej Dura - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013, s. 30-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-683-3
Nr:
2168299793
chapter in monograph
34

Title:
Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości - wybrane problemy
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 165-175
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256486
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Ujęcie skutków wyceny w wartości godziwej w sprawozdaniu z dochodów całkowitych = Recognising Fair Value Valuation Effects in the Comprehensive Income Statement
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 23-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272962
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Mariusz Karwowski , Dawid Garstecki , Beata Iwasieczko , Konrad Grabiński , Tomasz Gabrusewicz , Konrad Stępień , Beata Dratwińska-Kania , Grażyna Michalczuk , Paweł Zieniuk , Ilona Kędzierska-Bujak , Maria Niewiadoma , Małgorzata Garstka , Bogusława Bek-Gaik , Józef Pfaff
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298653
chapter in monograph
37

Title:
Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku
Publisher address:
Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
Physical description:
442 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-891-2
Nr:
2168265742
monograph
38

Title:
Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym - podejście standardowe czy indywidualne? = Presentation of Information about the Company's Achievements in the Financial Statements-the Standardized Approachor Individual?
Source:
Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 85-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
Nr:
2168236906
chapter in monograph
39

Author:
Ewa Walińska , Bogusława Bek-Gaik
Title:
Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek = Are the Provisions a Tool of Company's Net Income Creation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 50 (2012) , s. 359-374. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168259382
article
40

Title:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB = Comprehensive Income Statement in the IASB/FASB Business Concept of Financial Statement Project
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 69, nr 125 (2012) , s. 121-141. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168260688
article
41

Title:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych
Source:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 130-138
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229140
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości - wybrane problemy
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 186-198 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273732
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Rachunek wyników w okresie międzywojennym w Polsce a obecnie obowiązująca formuła sprawozdawcza rachunku zysków i strat = Income Statement between Poland and the Current Formula Profit and Loss Account
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 276 (2012) , s. 233-246. - Tytuł numeru: Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168271092
article
44

Title:
Funkcja kontrolna rachunku kosztów
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 104-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218386
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Ewa Walińska , Bogusława Bek-Gaik
Title:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie = The Statement of Comprehensive Income used by Companies Listed in the WIG 20 Index
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011) , s. 325-341. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219904
article
46

Title:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 131-140 - Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264952
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
[Amortyzacja środków trwałych]
Source:
Ustawa o rachunkowości / red. Ewa Walińska - 2. wyd., stan prawny: 30 czerwca 2011 r.. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011, s. 315-319
Series:
(Komentarz - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-1504-3
Nr:
2168220466
chapter in monograph
48

Title:
[Wyjaśnienie pojęć stosowanych w ustawie]
Source:
Ustawa o rachunkowości / red. Ewa Walińska - 2. wyd., stan prawny: 30 czerwca 2011 r.. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011, s. 50-60
Series:
(Komentarz - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-1504-3
Nr:
2168220358
chapter in monograph
49

Title:
Funkcja kontrolna rachunku kosztów
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 107-123 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303319
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Author:
Bogusława Bek-Gaik , Malwina Skrabacz , Joanna Turlej
Title:
Raportowanie wewnętrzne w controllingowym systemie zarządzania przedsiębiorstwem = Internal Reporting in Controlling of Business Management System
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - nr 28 (2010) , s. 23-34. - Tytuł numeru: Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319805
article
51

Title:
Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty = Investment Controlling in an Enterprise - Some Practical Aspects
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 123 (2010) , s. 13-20. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
52885
article
52

Title:
Polityka bilansowa przedsiębiorstwa a raportowanie dla celów zarządzania = The Accounting Policy of Enterprise and Internel Financial Report
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 18 (2009) , s. 19-26. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 542)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168271354
article
53

Title:
Praktyczne aspekty controllingu w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi na przykładzie spółki X = Some Practical Aspects of Controlling System in Economic Subjects Management on the Example of X Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009) , s. 31-39. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
50404
article
54

Author:
Ewa Walińska , Bogusława Bek-Gaik
Title:
Rezerwy jako instrument kształtujący wizerunek przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym w dobie kryzysu gospodarczego = Provisions as a Creating Instrument of the Company Positive Image in Financial Statement in Economic Crisis
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 443-452. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865694
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Więcej ujawnień w zakresie kosztów w sprawozdawczości finansowej = More Discloses in Field of Expenses in Financial Statements
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2168284871
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Wiarygodność sprawozdania finansowego a ocena zdolności kredytowej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 59-66. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2168284827
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Budżetowanie kapitałowe
Source:
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 2 / red. Gertruda Krystyna Świderska - Warszawa: Difin, 2002, s. 10-1-10-52 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-300-7
Nr:
2168280579
chapter in monograph
58

Title:
Budżetowanie kapitałowe jako procedura zapewniająca wybór właściwych projektów inwestycyjnych = Capital Budgeting as a Procedure of Choosing Correct Proper Investment Projects
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 902 (2001) , s. 111-117. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling : controlling obszarów działalności przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Nr:
2168274102
article
59

Author:
Wiktor Krawczyk , Bogusława Bek-Gaik , Monika Łada-Cieślak
Title:
Budżetowanie działalności przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "ART-TEKST", 2001
Physical description:
228 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88316-05-2
Nr:
2168280601
monograph
60

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Teoria i praktyka zarządzania", Kraków, Polska, od 2000-09-28 do 2000-09-29
Title:
Budżetowanie kapitałowe jako instrument wspomagający planowanie finansowe w przedsiębiorstwie = Capital Budgeting as an Instrument Assisting Financial Planning in the Firm
Source:
Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / red. nauk. Rafał Pajda - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2000, s. 435-440. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914035-0-5
Nr:
2168272376
chapter in conference materials
61

Conference:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Title:
Koncepcja budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie
Source:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 290-299 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321371
chapter in conference materials
62

Title:
Budżetowanie kapitałowe instrumentem wspomagającym podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Source:
Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 7 (2000) , s. 33-37
Nr:
2168251766
article
63

Title:
Capital Budgeting as a Tool of Assisting Investment Decision-Making of an Enterprise
Source:
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference / ed. by Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski - Toruń: Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999, s. 139-145. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1107-3
Nr:
2168238906
chapter in conference materials
1
Business Model Disclosure in the Integrated Reports of Polish Companies / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz Rymkiewicz // W: Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users / ed. by Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 93-111. - ISBN 978-83-8085-791-9
2
Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości / Jan Michalak, Bogusława BEK-GAIK, Mariusz Karwowski. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-58-4
3
Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym - praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Financial and Non-financial Information in the Integrated Report - the Practice of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK, Jacek GadInformacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym - praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Financial and Non-financial Information in the Integrated Report - the Practice of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK, Jacek GadInformacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym - praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Financial and Non-financial Information in the Integrated Report - the Practice of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK, Jacek Gad // Zeszyty Teoretyczne RachunkowościZeszyty Teoretyczne RachunkowościZeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 100, nr 156 (2018), s. 167-189t. 100, nr 156 (2018), s. 167-189t. 100, nr 156 (2018), s. 167-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=182468. - ISSN 1641-43811641-43811641-4381
4
Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań = Non-financial Disclosures as Contemporary Corporate Reporting - Definition, Sources and Proposed Research Directions / Bogusława BEK-GAIK, Joanna KRASODOMSKAInformacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań = Non-financial Disclosures as Contemporary Corporate Reporting - Definition, Sources and Proposed Research Directions / Bogusława BEK-GAIK, Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 25-40nr 2 (974) (2018), s. 25-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1455/1109. - ISSN 1898-64471898-6447
5
Społeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw - głos w dyskusji = Corporate Social Responsibility vs. the Corporate Financial Performance - a Voice in the Discussion / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RymkiewiczSpołeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw - głos w dyskusji = Corporate Social Responsibility vs. the Corporate Financial Performance - a Voice in the Discussion / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz Rymkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018), s. 31-46nr 514 (2018), s. 31-46. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/73897. - ISSN 1899-31921899-3192
6
Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych = The Business Model in Integrated Reports of Polish Listed Companies / Bogusława BEK-GAIK, Aleksandra RapaczModel biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych = The Business Model in Integrated Reports of Polish Listed Companies / Bogusława BEK-GAIK, Aleksandra Rapacz // Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 2 (92) (2018), s. 209-222nr 2 (92) (2018), s. 209-222. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12796.pdf. - ISSN 2450-77412450-7741
7
Model biznesu w raportowaniu organizacji - wybrane problemy = Business Model in The Organization Reporting - Selected Issues / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz RymkiewiczModel biznesu w raportowaniu organizacji - wybrane problemy = Business Model in The Organization Reporting - Selected Issues / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 471 (2017), s. 23-33nr 471 (2017), s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/41773. - ISSN 1899-31921899-3192
8
Rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego / Bogusława BEK-GAIK // W: Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza / red. nauk. Gertruda Krystyna Świderska. - Wyd. 2, zm. i rozsz. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 579-592. - ISBN 978-83-8085-355-3
9
Model biznesu jako element sprawozdawczości korporacyjnej / Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek GadModel biznesu jako element sprawozdawczości korporacyjnej / Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek GadModel biznesu jako element sprawozdawczości korporacyjnej / Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek Gad // Kwartalnik Nauk o PrzedsiębiorstwieKwartalnik Nauk o PrzedsiębiorstwieKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 3 (2017), s. 51-60nr 3 (2017), s. 51-60nr 3 (2017), s. 51-60. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przedsiebiorstwo.waw.pl/resources/html/article/details?id=153729. - ISSN 1896-656X1896-656X1896-656X
10
Non-financial Disclosures as an Area of Contemporary Corporate Reporting - Proposed Research Directions = Ujawnienia niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości spółek - proponowane kierunki badań / Joanna KRASODOMSKA, Bogusława BEK-GAIK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 76-77. - Dostępne tylko streszczenia
11
Ujawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce = Business Model Disclosure in Integrated Reports of Public Companies in Poland / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RymkiewiczUjawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce = Business Model Disclosure in Integrated Reports of Public Companies in Poland / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz Rymkiewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of EnterpriseEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 5 (2017), s. 37-52nr 5 (2017), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-02-2017-727-detail.htmlWstęp: Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-02-2017-727-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-68460860-6846
12
Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań = Integrated Reporting - a Research Review / Bogusława Bek-Gaik // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 92, nr 148 (2017), s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148639. - ISSN 1641-4381
13
Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności = Business Model in the Organization Reporting - Assessment Disclosure in the Management Commentary / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz RymkiewiczModel biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności = Business Model in the Organization Reporting - Assessment Disclosure in the Management Commentary / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz // Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (85) (2017), s. 201-214nr 1 (85) (2017), s. 201-214. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6856/26827.pdf. - ISSN 2450-77412450-7741
14
Decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej - budżetowanie kapitałowe / Bogusława BEK-GAIK // W: Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza / red. nauk. Gertruda Krystyna Świderska. - Wyd. 2, zm. i rozsz. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 537-578. - ISBN 978-83-8085-355-3
15
Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań = Business Model in the Organizations' Reporting - a Research Paper / Bogusłąwa BEK-GAIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016), s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/04.pdf. - ISSN 2083-8611
16
Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych = Trends in the Development of Integrated Reporting in the Practice of Polish Listed Companies / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RymkiewiczTendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych = Trends in the Development of Integrated Reporting in the Practice of Polish Listed Companies / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz Rymkiewicz // Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016), s. 767-783nr 1 (79) (2016), s. 767-783. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-767.pdf. - ISSN 2450-77412450-7741
17
Dokąd zmierza raportowanie biznesowe? = Where Does Business Reporting Head?Dokąd zmierza raportowanie biznesowe? = Where Does Business Reporting Head? // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachStudia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 274 (2016), s. 7-15nr 274 (2016), s. 7-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=247724&from=publication. - ISSN 2083-8611#2449-56382083-8611#2449-5638
18
Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa : w kierunku integracji / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK, Jacek Gad. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8088-559-2 ; 978-83-8088-560-9
19
Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym = Business Model in Integrated Reporting / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RymkiewiczModel biznesu w raportowaniu zintegrowanym = Business Model in Integrated Reporting / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz Rymkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016), s. 32-51nr 442 (2016), s. 32-51. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/35146/Bek-Gaik_Model_Biznesu_w_Raportowaniu_Zintegrowanym_2016.pdf. - ISSN 1899-31921899-3192
20
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania / Mariusz Karwowski, Dawid Garstecki, Beata Iwasieczko, Konrad GRABIŃSKI, Tomasz Gabrusewicz, Konrad STĘPIEŃ, Beata Dratwińska-Kania, Grażyna Michalczuk, Paweł ZIENIUK, Ilona Kędzierska-Bujak, Maria Niewiadoma, Małgorzata Garstka, Bogusław BEK-GAIK, Józef Pfaff // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
21
Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy = Integrated Reporting - Selected Issues / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 873). - nr 77 (2015), s. 479-491. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/77-2015/FRFU-77-479.pdf. - ISSN 1733-2842
22
Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek = The Influence of CSR On Corporate Financial Performance / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz RymkiewiczWpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek = The Influence of CSR On Corporate Financial Performance / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 854). - nr 73 (2015), s. 151-165nr 73 (2015), s. 151-165. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ryzyko, zarządzanie, wartość. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-151.pdf. - ISSN 1733-28421733-2842
23
Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK, Jacek Gad, Bartosz Rymkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-620-8
24
Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej = Business Model in the Reporting of Polish Public Companies on the Example of the Energy Sector / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz RymkiewiczModel biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej = Business Model in the Reporting of Polish Public Companies on the Example of the Energy Sector / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 398 (2015), s. 36-52nr 398 (2015), s. 36-52. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - ISSN 1899-31921899-3192
25
Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych = Integrated Reporting in the Practice of Companies Listed on the Polish Stock Exchange / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz Rymkiewicz // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 60-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
26
Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i w praktyce / Bogusława BEK-GAIK // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 242-254. - ISBN 978-83-7930-725-8
27
Restructuring of Financial Statement as a Response to the Challenges of Global Market / Bogusława BEK-GAIK, Ewa Walińska // W: Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 53-62. - Bibliogr. - Summ. - ISBN 978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6
28
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań = Corporate Social Responsibility and Financial Measures of Achievement / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz RymkiewiczSpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań = Corporate Social Responsibility and Financial Measures of Achievement / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 804). - nr 67 (2014), s. 137-151nr 67 (2014), s. 137-151. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-137.pdf. - ISSN 1733-28421733-2842
29
Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i praktyce / Bogusława BEK-GAIK // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [266]-[280]. - Bibliogr.
30
Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009-2011 = Presentation of Other Comprehensive Income in the Financial Statements of Selected Public Companies in Poland in 2009-2011 / Bogusława Bek-Gaik // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 70, nr 126 (2013), s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1046225. - ISSN 1641-4381
31
Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne = Comprehensive Income Statement as a New Element of Financial Statements - Selected Theoretical and Practical Aspects / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 760). - nr 59 (2013), s. 21-37. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/59-2013/FRFU-59-21.pdf. - ISSN 1733-2842
32
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle regulacji FASB/IASB = The Comprehensive Income Statement in the Light of FASB and IASB Regulations / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/758/583. - ISSN 1898-6447
33
Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktyki = Measuring the Effectiveness of Social Responsibility in the Light of Theory and Practice / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz Rymkiewicz // W: Budżetowanie - dziś i jutro = Budgeting - Today and Tomorrow / red. Andrzej Dura. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013. - S. 30-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-683-3
34
Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości - wybrane problemy / Bogusława BEK-GAIK // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 165-175. - ISBN 978-83-7641-836-0
35
Ujęcie skutków wyceny w wartości godziwej w sprawozdaniu z dochodów całkowitych = Recognising Fair Value Valuation Effects in the Comprehensive Income Statement / Bogusława BEK-GAIK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 23-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
36
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania / Mariusz Karwowski, Dawid Garstecki, Beata Iwasieczko, Konrad GRABIŃSKI, Tomasz Gabrusewicz, Konrad STĘPIEŃ, Beata Dratwińska-Kania, Grażyna Michalczuk, Paweł ZIENIUK, Ilona Kędzierska-Bujak, Maria Niewiadoma, Małgorzata Garstka, Bogusław BEK-GAIK, Józef Pfaff // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
37
Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku / Bogusława BEK-GAIK. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. - 442 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-891-2
38
Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym - podejście standardowe czy indywidualne? = Presentation of Information about the Company's Achievements in the Financial Statements-the Standardized Approachor Individual? / Bogusława BEK-GAIK // W: Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - S. 85-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
39
Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek = Are the Provisions a Tool of Company's Net Income Creation / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIKRezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek = Are the Provisions a Tool of Company's Net Income Creation / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 689). - nr 50 (2012), s. 359-374nr 50 (2012), s. 359-374. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-359.pdf. - ISSN 1733-28421733-2842
40
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB = Comprehensive Income Statement in the IASB/FASB Business Concept of Financial Statement Project / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 69, nr 125 (2012), s. 121-141. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
41
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych / Bogusława BEK-GAIK // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 130-138. - ISBN 978-83-7641-617-5
42
Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości - wybrane problemy / Bogusława BEK-GAIK // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 186-198. - Bibliogr.
43
Rachunek wyników w okresie międzywojennym w Polsce a obecnie obowiązująca formuła sprawozdawcza rachunku zysków i strat = Income Statement between Poland and the Current Formula Profit and Loss Account / Bogusława BEK-GAIK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 276 (2012), s. 233-246. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
44
Funkcja kontrolna rachunku kosztów / Bogusława BEK-GAIK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 104-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
45
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie = The Statement of Comprehensive Income used by Companies Listed in the WIG 20 Index / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIKSprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie = The Statement of Comprehensive Income used by Companies Listed in the WIG 20 Index / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Teoretyczne RachunkowościZeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011), s. 325-341t. 62, nr 118 (2011), s. 325-341. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-43811641-4381
46
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji / Bogusława BEK-GAIK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 131-140. - Bibliogr.
47
[Amortyzacja środków trwałych] / Bogusława BEK-GAIK // W: Ustawa o rachunkowości / red. Ewa Walińska. - 2. wyd., stan prawny: 30 czerwca 2011 r. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - (Komentarz). - S. 315-319. - ISBN 978-83-264-1504-3
48
[Wyjaśnienie pojęć stosowanych w ustawie] / Bogusława BEK-GAIK // W: Ustawa o rachunkowości / red. Ewa Walińska. - 2. wyd., stan prawny: 30 czerwca 2011 r. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - (Komentarz). - S. 50-60. - ISBN 978-83-264-1504-3
49
Funkcja kontrolna rachunku kosztów / Bogusława BEK-GAIK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 107-123. - Bibliogr.
50
Raportowanie wewnętrzne w controllingowym systemie zarządzania przedsiębiorstwem = Internal Reporting in Controlling of Business Management System / Bogusława Bek-Gaik, Malwina Skrabacz, Joanna TurlejRaportowanie wewnętrzne w controllingowym systemie zarządzania przedsiębiorstwem = Internal Reporting in Controlling of Business Management System / Bogusława Bek-Gaik, Malwina Skrabacz, Joanna TurlejRaportowanie wewnętrzne w controllingowym systemie zarządzania przedsiębiorstwem = Internal Reporting in Controlling of Business Management System / Bogusława Bek-Gaik, Malwina Skrabacz, Joanna Turlej // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w PoznaniuZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w PoznaniuZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - nr 28 (2010), s. 23-34nr 28 (2010), s. 23-34nr 28 (2010), s. 23-34. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1426-97241426-97241426-9724
51
Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty = Investment Controlling in an Enterprise - Some Practical Aspects / Bogusława BEK-GAIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 123 (2010), s. 13-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
52
Polityka bilansowa przedsiębiorstwa a raportowanie dla celów zarządzania = The Accounting Policy of Enterprise and Internel Financial Report / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 542). - nr 18 (2009), s. 19-26. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
53
Praktyczne aspekty controllingu w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi na przykładzie spółki X = Some Practical Aspects of Controlling System in Economic Subjects Management on the Example of X Enterprise / Bogusława Bek-Gaik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009), s. 31-39. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
54
Rezerwy jako instrument kształtujący wizerunek przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym w dobie kryzysu gospodarczego = Provisions as a Creating Instrument of the Company Positive Image in Financial Statement in Economic Crisis / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 443-452. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
55
Więcej ujawnień w zakresie kosztów w sprawozdawczości finansowej = More Discloses in Field of Expenses in Financial Statements / Bogusława Bek-Gaik // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
56
Wiarygodność sprawozdania finansowego a ocena zdolności kredytowej / Bogusława Bek-Gaik // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 59-66. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
57
Budżetowanie kapitałowe / Bogusława BEK-GAIK // W: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 2 / red. Gertruda Krystyna Świderska. - Warszawa: Difin, 2002. - S. 10-1-10-52. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-300-7
58
Budżetowanie kapitałowe jako procedura zapewniająca wybór właściwych projektów inwestycyjnych = Capital Budgeting as a Procedure of Choosing Correct Proper Investment Projects / Bogusława Bek-Gaik // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 902 (2001), s. 111-117. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling : controlling obszarów działalności przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
59
Budżetowanie działalności przedsiębiorstw / Wiktor Krawczyk, Bogusława Bek-Gaik, Monika Łada-Cieślak. - Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "ART-TEKST", 2001. - 228 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88316-05-2
60
Budżetowanie kapitałowe jako instrument wspomagający planowanie finansowe w przedsiębiorstwie = Capital Budgeting as an Instrument Assisting Financial Planning in the Firm / Bogusława Bek-Gaik // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / red. nauk. Rafał Pajda. - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2000. - S. 435-440. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914035-0-5
61
Koncepcja budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie / Bogusława BEK-GAIK // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 290-299. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
62
Budżetowanie kapitałowe instrumentem wspomagającym podejmowanie decyzji inwestycyjnych / Bogusława BEK-GAIK // Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 7 (2000), s. 33-37. - ISSN 1644-4841
63
Capital Budgeting as a Tool of Assisting Investment Decision-Making of an Enterprise / Bogusława Bek-Gaik // W: Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference / ed. by Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski. - Toruń: Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999. - S. 139-145. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1107-3
1
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2020), Business Model Disclosure in the Integrated Reports of Polish Companies. [W:] Krasodomska J., Chłapek K., Krajewska S. (red.), Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users, Warszawa : Difin, s. 93-111.
2
Michalak J., Bek-Gaik B., Karwowski M., (2018), Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości, [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 190 s.
3
Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., (2018), Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym - praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 100, nr 156, s. 167-189; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=182468
4
Bek-Gaik B., Krasodomska J., (2018), Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 25-40; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1455/1109
5
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2018), Społeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw - głos w dyskusji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 514, s. 31-46; http://www.dbc.wroc.pl/publication/73897
6
Bek-Gaik B., Rapacz A., (2018), Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 2 (92), s. 209-222; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12796.pdf
7
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2017), Model biznesu w raportowaniu organizacji - wybrane problemy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 471, s. 23-33; http://www.dbc.wroc.pl/publication/41773
8
Bek-Gaik B., (2017), Rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego. [W:] Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa : Difin, s. 579-592.
9
Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., (2017), Model biznesu jako element sprawozdawczości korporacyjnej, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3, s. 51-60; https://przedsiebiorstwo.waw.pl/resources/html/article/details?id=153729
10
Krasodomska J., Bek-Gaik B., (2017), Non-financial Disclosures as an Area of Contemporary Corporate Reporting - Proposed Research Directions. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 76-77.
11
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2017), Ujawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5, s. 37-52.
12
Bek-Gaik B., (2017), Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 92, nr 148, s. 9-28; http://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148639
13
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2017), Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (85), s. 201-214; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6856/26827.pdf
14
Bek-Gaik B., (2017), Decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej - budżetowanie kapitałowe. [W:] Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa : Difin, s. 537-578.
15
Bek-Gaik B., (2016), Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 268, s. 43-53; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/04.pdf
16
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2016), Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (79), s. 767-783; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-767.pdf
17
Świderska G., Bek-Gaik B., (2016), Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 274, s. 7-15; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=247724&from=publication
18
Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., (2016), Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa: w kierunku integracji, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 197 s.
19
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2016), Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 442, s. 32-51; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/35146/Bek-Gaik_Model_Biznesu_w_Raportowaniu_Zintegrowanym_2016.pdf
20
Karwowski M., Garstecki D., Iwasieczko B., Grabiński K., Gabrusewicz T., Stępień K., Dratwińska-Kania B., Michalczuk G., Zieniuk P., Kędzierska-Bujak I., Niewiadoma M., Garstka M., Bek-Gaik B., Pfaff J., (2016), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 735-936.
21
Bek-Gaik B., (2015), Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 77, s. 479-491; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/77-2015/FRFU-77-479.pdf
22
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2015), Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 73, s. 151-165; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-151.pdf
23
Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B., (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem: wymiar finansowy i niefinansowy, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 219 s.
24
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2015), Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 398, s. 36-52.
25
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2015), Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 60-83.
26
Bek-Gaik B., (2015), Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i w praktyce. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 242-254.
27
Bek-Gaik B., Walińska E., (2015), Restructuring of Financial Statement as a Response to the Challenges of Global Market. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (red.), Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 53-62.
28
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67, s. 137-151; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-137.pdf
29
Bek-Gaik B., (2014), Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i praktyce. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [266]-[280].
30
Bek-Gaik B., (2013), Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009-2011, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 70, nr 126, s. 7-23; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1046225
31
Bek-Gaik B., (2013), Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 59, s. 21-37; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/59-2013/FRFU-59-21.pdf
32
Bek-Gaik B., (2013), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle regulacji FASB/IASB, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 43-56; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/758/583
33
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2013), Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktyki. [W:] Dura A. (red.), Budżetowanie - dziś i jutro, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 30-46.
34
Bek-Gaik B., (2013), Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości - wybrane problemy. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 165-175.
35
Bek-Gaik B., (2013), Ujęcie skutków wyceny w wartości godziwej w sprawozdaniu z dochodów całkowitych. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 23-33.
36
Karwowski M., Garstecki D., Iwasieczko B., Grabiński K., Gabrusewicz T., Stępień K., Dratwińska-Kania B., Michalczuk G., Zieniuk P., Kędzierska-Bujak I., Niewiadoma M., Garstka M., Bek-Gaik B., Pfaff J., (2013), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 735-936.
37
Bek-Gaik B., (2013), Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 442 s.
38
Bek-Gaik B., (2012), Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym - podejście standardowe czy indywidualne?. [W:] Sojak S. (red.), Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 85-102.
39
Walińska E., Bek-Gaik B., (2012), Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50, s. 359-374; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-359.pdf
40
Bek-Gaik B., (2012), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 69, nr 125, s. 121-141.
41
Bek-Gaik B., (2012), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 130-138.
42
Bek-Gaik B., ([2012]), Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości - wybrane problemy. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 186-198.
43
Bek-Gaik B., (2012), Rachunek wyników w okresie międzywojennym w Polsce a obecnie obowiązująca formuła sprawozdawcza rachunku zysków i strat, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 276, s. 233-246.
44
Bek-Gaik B., (2011), Funkcja kontrolna rachunku kosztów. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 104-118.
45
Walińska E., Bek-Gaik B., (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62, nr 118, s. 325-341.
46
Bek-Gaik B., (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 131-140.
47
Bek-Gaik B., (2011), [Amortyzacja środków trwałych]. [W:] Walińska E. (red.), Ustawa o rachunkowości, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 315-319.
48
Bek-Gaik B., (2011), [Wyjaśnienie pojęć stosowanych w ustawie]. [W:] Walińska E. (red.), Ustawa o rachunkowości, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 50-60.
49
Bek-Gaik B., (2010), Funkcja kontrolna rachunku kosztów. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 107-123.
50
Bek-Gaik B., Skrabacz M., Turlej J., (2010), Raportowanie wewnętrzne w controllingowym systemie zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 28, s. 23-34.
51
Bek-Gaik B., (2010), Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 123, s. 13-20.
52
Bek-Gaik B., (2009), Polityka bilansowa przedsiębiorstwa a raportowanie dla celów zarządzania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 18, s. 19-26.
53
Bek-Gaik B., (2009), Praktyczne aspekty controllingu w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi na przykładzie spółki X, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 56, s. 31-39.
54
Walińska E., Bek-Gaik B., (2009), Rezerwy jako instrument kształtujący wizerunek przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 443-452.
55
Bek-Gaik B., (2007), Więcej ujawnień w zakresie kosztów w sprawozdawczości finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 49-57.
56
Bek-Gaik B., (2005), Wiarygodność sprawozdania finansowego a ocena zdolności kredytowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 59-66.
57
Bek-Gaik B., (2002), Budżetowanie kapitałowe. [W:] Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, T. 2, Warszawa : Difin, s. 10-1-10-52.
58
Bek-Gaik B., (2001), Budżetowanie kapitałowe jako procedura zapewniająca wybór właściwych projektów inwestycyjnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 902, s. 111-117.
59
Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., (2001), Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "ART-TEKST", 228 s.
60
Bek-Gaik B., (2000), Budżetowanie kapitałowe jako instrument wspomagający planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. [W:] Pajda R. (red.), Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 435-440.
61
Bek-Gaik B., (2000), Koncepcja budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie. [W:] druku Lucyna Kopczyńska , Marcinkowska M. (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", s. 290-299.
62
Bek-Gaik B., (2000), Budżetowanie kapitałowe instrumentem wspomagającym podejmowanie decyzji inwestycyjnych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 7, s. 33-37.
63
Bek-Gaik B., (1999), Capital Budgeting as a Tool of Assisting Investment Decision-Making of an Enterprise. [W:] Karaszewski W., Wiśniewski , Zarębski M. (red.), Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference, Toruń : Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, s. 139-145.
1
@inbook{fmUEK:2168350178,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Business Model Disclosure in the Integrated Reports of Polish Companies",
booktitle = "Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users",
pages = "93-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-791-9",
}
2
@book{monUEK:2168338773,
author = "Jan Michalak and Bogusława Bek-Gaik and Mariusz Karwowski",
title = "Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-63391-58-4",
}
3
@article{artUEK:2168332225,
author = "Ewa Walińska and Bogusława Bek-Gaik and Jacek Gad",
title = "Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym - praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 100, 156",
pages = "167-189",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.7317},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=182468},
}
4
@article{artUEK:2168327127,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Joanna Krasodomska",
title = "Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "25-40",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0202},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1455/1109},
}
5
@article{artUEK:2168329843,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw - głos w dyskusji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "514",
pages = "31-46",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.514.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/73897},
}
6
@article{artUEK:2168333209,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Aleksandra Rapacz",
title = "Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "2 (92)",
pages = "209-222",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-18},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12796.pdf},
}
7
@article{artUEK:2168319439,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Model biznesu w raportowaniu organizacji - wybrane problemy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "471",
pages = "23-33",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.471.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/41773},
}
8
@inbook{fmUEK:2168314435,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego",
booktitle = "Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza",
pages = "579-592",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2, zm. i rozsz.",
isbn = "978-83-8085-355-3",
}
9
@article{artUEK:2168319437,
author = "Ewa Walińska and Bogusława Bek-Gaik and Jacek Gad",
title = "Model biznesu jako element sprawozdawczości korporacyjnej",
journal = "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie",
number = "3",
pages = "51-60",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.4692},
url = {https://przedsiebiorstwo.waw.pl/resources/html/article/details?id=153729},
}
10
@misc{varUEK:2168336313,
author = "Joanna Krasodomska and Bogusława Bek-Gaik",
title = "Non-financial Disclosures as an Area of Contemporary Corporate Reporting - Proposed Research Directions",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "76-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
11
@article{artUEK:2168321465,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Ujawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "5",
pages = "37-52",
year = "2017",
url = {},
}
12
@article{artUEK:2168319441,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 92, 148",
pages = "9-28",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0987},
url = {http://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148639},
}
13
@article{artUEK:2168319435,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (85)",
pages = "201-214",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-17},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6856/26827.pdf},
}
14
@inbook{fmUEK:2168314431,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej - budżetowanie kapitałowe",
booktitle = "Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza",
pages = "537-578",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2, zm. i rozsz.",
isbn = "978-83-8085-355-3",
}
15
@article{artUEK:2168308247,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "268",
pages = "43-53",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/04.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168312901,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (79)",
pages = "767-783",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-60},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-767.pdf},
}
17
@article{artUEK:2168312905,
author = "Gertruda Krystyna Świderska and Bogusława Bek-Gaik",
title = "Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "274",
pages = "7-15",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=247724&from=publication},
}
18
@book{monUEK:2168327113,
author = "Ewa Walińska and Bogusława Bek-Gaik and Jacek Gad",
title = "Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa : w kierunku integracji",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2016",
isbn = "978-83-8088-559-2 ; 978-83-8088-560-9",
}
19
@article{artUEK:2168310055,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "442",
pages = "32-51",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.442.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/35146/Bek-Gaik_Model_Biznesu_w_Raportowaniu_Zintegrowanym_2016.pdf},
}
20
@inbook{fmUEK:2168318265,
author = "Mariusz Karwowski and Dawid Garstecki and Beata Iwasieczko and Konrad Grabiński and Tomasz Gabrusewicz and Konrad Stępień and Beata Dratwińska-Kania and Grażyna Michalczuk and Paweł Zieniuk and Ilona Kędzierska-Bujak and Maria Niewiadoma and Małgorzata Garstka and Bogusława Bek-Gaik and Józef Pfaff",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "735-936",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
21
@article{artUEK:2168299059,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "77",
pages = "479-491",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-49},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/77-2015/FRFU-77-479.pdf},
issn = "1640-6818",
}
22
@article{artUEK:2168297667,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "73",
pages = "151-165",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-151.pdf},
issn = "1640-6818",
}
23
@book{monUEK:2168299181,
author = "Ewa Walińska and Bogusława Bek-Gaik and Jacek Gad and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7969-620-8",
}
24
@article{artUEK:2168297673,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "398",
pages = "36-52",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.398.03},
url = {},
}
25
@inbook{fmUEK:2168299803,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "60-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264},
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
26
@inbook{fmUEK:2168290795,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i w praktyce",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "242-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
27
@inbook{fmUEK:2168331065,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Ewa Walińska",
title = "Restructuring of Financial Statement as a Response to the Challenges of Global Market",
booktitle = "Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy",
pages = "53-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6",
}
28
@article{artUEK:2168297031,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "67",
pages = "137-151",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-137.pdf},
issn = "1640-6818",
}
29
@unpublished{fnpUEK:2168301649,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i praktyce",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[266]-[280]",
year = "2014",
}
30
@article{artUEK:2168297019,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009-2011",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 70, 126",
pages = "7-23",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1046225},
url = {http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1046225},
}
31
@article{artUEK:2168259378,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "59",
pages = "21-37",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/59-2013/FRFU-59-21.pdf},
issn = "1640-6818",
}
32
@article{artUEK:2168273154,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle regulacji FASB/IASB",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "43-56",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/758/583},
}
33
@inbook{fmUEK:2168299793,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Bartosz Rymkiewicz",
title = "Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktyki",
booktitle = "Budżetowanie - dziś i jutro",
pages = "30-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7464-683-3",
}
34
@inbook{fmUEK:2168256486,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości - wybrane problemy",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "165-175",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
35
@inbook{fmUEK:2168272962,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Ujęcie skutków wyceny w wartości godziwej w sprawozdaniu z dochodów całkowitych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "23-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
36
@inbook{fmUEK:2168298653,
author = "Mariusz Karwowski and Dawid Garstecki and Beata Iwasieczko and Konrad Grabiński and Tomasz Gabrusewicz and Konrad Stępień and Beata Dratwińska-Kania and Grażyna Michalczuk and Paweł Zieniuk and Ilona Kędzierska-Bujak and Maria Niewiadoma and Małgorzata Garstka and Bogusława Bek-Gaik and Józef Pfaff",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "735-936",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
37
@book{monUEK:2168265742,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2013",
isbn = "978-83-7525-891-2",
}
38
@inbook{fmUEK:2168236906,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym - podejście standardowe czy indywidualne?",
booktitle = "Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej",
pages = "85-102",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2012",
isbn = "978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0",
}
39
@article{artUEK:2168259382,
author = "Ewa Walińska and Bogusława Bek-Gaik",
title = "Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "50",
pages = "359-374",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-359.pdf},
issn = "1640-6818",
}
40
@article{artUEK:2168260688,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Sprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 69, 125",
pages = "121-141",
year = "2012",
}
41
@inbook{fmUEK:2168229140,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "130-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168273732,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości - wybrane problemy",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "186-198",
year = "2012",
}
43
@article{artUEK:2168271092,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Rachunek wyników w okresie międzywojennym w Polsce a obecnie obowiązująca formuła sprawozdawcza rachunku zysków i strat",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "276",
pages = "233-246",
adress = "",
year = "2012",
}
44
@inbook{fmUEK:2168218386,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Funkcja kontrolna rachunku kosztów",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "104-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
45
@article{artUEK:2168219904,
author = "Ewa Walińska and Bogusława Bek-Gaik",
title = "Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 62, 118",
pages = "325-341",
year = "2011",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168264952,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "131-140",
year = "2011",
}
47
@inbook{fmUEK:2168220466,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "[Amortyzacja środków trwałych]",
booktitle = "Ustawa o rachunkowości",
pages = "315-319",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "2. wyd., stan prawny: 30 czerwca 2011 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-1504-3",
}
48
@inbook{fmUEK:2168220358,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "[Wyjaśnienie pojęć stosowanych w ustawie]",
booktitle = "Ustawa o rachunkowości",
pages = "50-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "2. wyd., stan prawny: 30 czerwca 2011 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-1504-3",
}
49
@unpublished{fnpUEK:2168303319,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Funkcja kontrolna rachunku kosztów",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "107-123",
year = "2010",
}
50
@article{artUEK:2168319805,
author = "Bogusława Bek-Gaik and Malwina Skrabacz and Joanna Turlej",
title = "Raportowanie wewnętrzne w controllingowym systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "28",
pages = "23-34",
adress = "",
year = "2010",
}
51
@article{artUEK:52885,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "123",
pages = "13-20",
adress = "",
year = "2010",
}
52
@article{artUEK:2168271354,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Polityka bilansowa przedsiębiorstwa a raportowanie dla celów zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "18",
pages = "19-26",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
53
@article{artUEK:50404,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Praktyczne aspekty controllingu w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi na przykładzie spółki X",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "56",
pages = "31-39",
adress = "",
year = "2009",
}
54
@inbook{fmUEK:2164865694,
author = "Ewa Walińska and Bogusława Bek-Gaik",
title = "Rezerwy jako instrument kształtujący wizerunek przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "443-452",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
55
@inbook{fmUEK:2168284871,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Więcej ujawnień w zakresie kosztów w sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "49-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
56
@inbook{fmUEK:2168284827,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Wiarygodność sprawozdania finansowego a ocena zdolności kredytowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
57
@inbook{fmUEK:2168280579,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Budżetowanie kapitałowe",
booktitle = "Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 2",
pages = "10-1-10-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2002",
isbn = "83-7251-300-7",
}
58
@article{artUEK:2168274102,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Budżetowanie kapitałowe jako procedura zapewniająca wybór właściwych projektów inwestycyjnych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "902",
pages = "111-117",
adress = "",
year = "2001",
}
59
@book{monUEK:2168280601,
author = "Wiktor Krawczyk and Bogusława Bek-Gaik and Monika Łada-Cieślak",
title = "Budżetowanie działalności przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST",
year = "2001",
isbn = "83-88316-05-2",
}
60
@inbook{mkaUEK:2168272376,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Budżetowanie kapitałowe jako instrument wspomagający planowanie finansowe w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej",
pages = "435-440",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2000",
isbn = "83-914035-0-5",
}
61
@inbook{mkaUEK:2168321371,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Koncepcja budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000"",
pages = "290-299",
adress = "Łódź",
publisher = "Agencja Wydawnicza InterFart",
year = "2000",
isbn = "83-86939-57-5",
}
62
@article{artUEK:2168251766,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Budżetowanie kapitałowe instrumentem wspomagającym podejmowanie decyzji inwestycyjnych",
journal = "Controlling i Rachunkowość Zarządcza",
number = "7",
pages = "33-37",
year = "2000",
}
63
@inbook{mkaUEK:2168238906,
author = "Bogusława Bek-Gaik",
title = "Capital Budgeting as a Tool of Assisting Investment Decision-Making of an Enterprise",
booktitle = "Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference",
pages = "139-145",
adress = "Toruń",
publisher = "Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management",
year = "1999",
isbn = "83-231-1107-3",
}