Publications of the selected author
1

Author:
Title:
The Variance of the Power of a Shifted Random Variable with Applications
Source:
Statistics & Probability Letters. - vol. 182, art. no. 109317 (2022) , s. 1-5. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The author acknowledges support from a subsidy granted to Cracow University of Economics.
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168359806
article
2

Author:
Title:
Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 20, no. 3 (2019) , s. 155-170. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
2019 list:
70.00 pkt
:
Nr:
2168338059
article
3

Title:
Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland = Zmiany w wynikach działalności banków jako efekt fuzji i przejęć : przykład Polski
Source:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 28-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168336915
article
4

Title:
Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego = Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 161-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329713
article
5

Author:
Title:
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych : konstrukcja, estymacja, zastosowania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 32)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-761-5
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168329955
monograph
6

Author:
Title:
Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector
Source:
Statistics in Transition. - vol. 18, nr 1 (2017) , s. 7-26. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
:
Nr:
2168316761
article
7

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market = Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniu rynku kapitałowego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 14-15. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336097
varia
8

Author:
Title:
An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix
Source:
Communications in Statistics : Theory and Methods. - Vol. 45, No. 17 (2016) , s. 5220-5223. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168307245
article
9

Title:
Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski = Multivariate analysis of the socio-demographic situation of Poland
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 273-288. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283133
article
10

Title:
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014) , s. 27-39. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287121
article
11

Author:
Title:
Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora = Estimation of the raw moments of a random vector based on the definition of the power of a vector
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014) , s. 81-96. - Summ., streszcz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168287801
article
12

Author:
Title:
Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295647
varia
See main document
13

Author:
Title:
A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements
Source:
Statistics & Probability Letters. - vol. 88 (2014) , s. 62-65. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168274331
article
14

Author:
Title:
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
167 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-320
Nr:
2168302687
doctoral dissertation
15

Author:
Title:
Współczynnik ekscesu wektora losowego = Excess Kurtosis of a Random Vector
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 28-38. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291043
article
16

Author:
Title:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego = Some Properties of the Kurtosis of a Random Vector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287701
article
17

Title:
Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2013, s. 35-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/3/Magazyn
Nr:
2168291535
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym = Kurtosis of a Normally Distributed Random Vector
Source:
Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / red. nauk. Stefan Forlicz - Warszawa: CeDeWu, 2012, s. 41-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
987-83-7556-491-4
Nr:
2168237688
chapter in monograph
19

Title:
Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych = Linear Regression Based on a New Definition of Moments of a Random Vector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012) , s. 19-35. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256024
article
20

Title:
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 20-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274309
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 29-40 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265078
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Title:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166529071
varia
See main document
23

Author:
Title:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 17-29 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265074
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 7-45 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277461
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 10, no. 3 (2009) , s. 445-456. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
:
Nr:
2165742078
article
26

Title:
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2009, s. 59-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277427
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Kurtoza wektora losowego = Kurtosis of a Random Vector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 44-54. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 26)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51129
article
28

Author:
Title:
Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej = The First Fundamental Asset Pricing Theorem : the Construction of Martingale Measure
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 780 (2008) , s. 61-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50678
article
29

Title:
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA2008, s. 75-113 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/[1]/Magazyn
Nr:
2165104459
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Plurimos annos!
Source:
Kurier AE2006. - nr 7 (7), s. 13
Nr:
2168348264
varia
1
The Variance of the Power of a Shifted Random Variable with Applications / Katarzyna BUDNY // Statistics & Probability Letters. - vol. 182 (2022), s. 1-5. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715221002753. - ISSN 0167-7152
2
Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case / Katarzyna BUDNY // Statistics in Transition : new series. - vol. 20, no. 3 (2019), s. 155-170. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.exeley.com/exeley/journals/statistics_in_transition/20/3/pdf/10.21307_stattrans-2019-029.pdf. - ISSN 1234-7655
3
Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland = Zmiany w wynikach działalności banków jako efekt fuzji i przejęć : przykład Polski / Katarzyna BUDNY, Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 2 (2019), s. 28-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fins/24/2/article-p28.xml. - ISSN 2080-5993
4
Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego = Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Markets / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 161-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176. - ISSN 1898-6447
5
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych : konstrukcja, estymacja, zastosowania / Katarzyna BUDNY. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 32). - ISBN 978-83-7252-761-5
6
Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector / Katarzyna BUDNY // Statistics in Transition. - vol. 18, nr 1 (2017), s. 7-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3498/10/1/estimation_of_the_central_moments_of_a_random_vector_based_on_the_definition_of_the_power_of_a_vector.pdf. - ISSN 1234-7655
7
Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market = Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniu rynku kapitałowego / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 14-15. - Dostępne tylko streszczenia
8
An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix / Katarzyna BUDNY // Communications in Statistics : Theory and Methods. - Vol. 45, No. 17 (2016), s. 5220-5223. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0361-0926
9
Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski = Multivariate analysis of the socio-demographic situation of Poland / Katarzyna BUDNY, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 273-288. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,416,Katarzyna_Budny_Marta_Szklarska_Jan_Tatar_Wielowymiarowa_analiza_sytuacji_spoleczno_demograficznej_Polski.html. - ISSN 2081-2345
10
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014), s. 27-39. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
11
Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora = Estimation of the raw moments of a random vector based on the definition of the power of a vector / Katarzyna BUDNY // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014), s. 81-96. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/101981/edition/87996/content. - ISSN 0071-674X
12
Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego / Katarzyna BUDNY // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
13
A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements / Katarzyna BUDNY // Statistics & Probability Letters. - vol. 88 (2014), s. 62-65. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0167-7152
14
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania / Katarzyna BUDNY ; Promotor: Jerzy MARZEC. - Kraków, 2014. - 167 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003111
15
Współczynnik ekscesu wektora losowego = Excess Kurtosis of a Random Vector / Katarzyna BUDNY // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 28-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158924&from=publication. - ISSN 2083-8611
16
Wybrane własności kurtozy wektora losowego = Some Properties of the Kurtosis of a Random Vector / Katarzyna BUDNY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013), s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/687. - ISSN 1898-6447
17
Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania / Katarzyna BUDNY, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2013), s. 35-63. - Bibliogr.
18
Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym = Kurtosis of a Normally Distributed Random Vector / Katarzyna BUDNY // W: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / red. nauk. Stefan Forlicz. - Warszawa: CeDeWu, 2012. - S. 41-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7556-491-4
19
Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych = Linear Regression Based on a New Definition of Moments of a Random Vector / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012), s. 19-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 20-57. - Bibliogr.
21
Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym / Katarzyna BUDNY // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 29-40. - Bibliogr.
22
Wybrane własności kurtozy wektora losowego / Katarzyna BUDNY // W: XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-519-7
23
Wybrane własności kurtozy wektora losowego / Katarzyna BUDNY // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 17-29. - Bibliogr.
24
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 7-45. - Bibliogr.
25
Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Statistics in Transition : new series. - vol. 10, no. 3 (2009), s. 445-456. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf. - ISSN 1234-7655
26
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2 / Katarzyna BUDNY, Fryderyk FALNIOWSKI, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2009), s. 59-132. - Bibliogr.
27
Kurtoza wektora losowego = Kurtosis of a Random Vector / Katarzyna BUDNY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 26). - nr 76 (2009), s. 44-54. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej = The First Fundamental Asset Pricing Theorem : the Construction of Martingale Measure / Katarzyna BUDNY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008), s. 61-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161919161. - ISSN 1898-6447
29
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2008), s. 75-113. - Bibliogr.
30
Plurimos annos! / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Kurier AE. - nr 7 (7) (2006), s. 13. - ISSN 1689-7749
1
Budny K., (2022), The Variance of the Power of a Shifted Random Variable with Applications, "Statistics & Probability Letters", vol. 182, s. 1-5; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715221002753
2
Budny K., (2019), Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case, "Statistics in Transition : new series", vol. 20, no. 3, s. 155-170; https://www.exeley.com/exeley/journals/statistics_in_transition/20/3/pdf/10.21307_stattrans-2019-029.pdf
3
Budny K., Krasodomska J., Świetla K., (2019), Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland, "Financial Sciences", vol. 24, nr 2, s. 28-45; https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fins/24/2/article-p28.xml
4
Budny K., Tatar J., (2018), Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 161-182; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176
5
Budny K., (2018), Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych: konstrukcja, estymacja, zastosowania, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 32), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 161 s.
6
Budny K., (2017), Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector, "Statistics in Transition", vol. 18, nr 1, s. 7-26; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3498/10/1/estimation_of_the_central_moments_of_a_random_vector_based_on_the_definition_of_the_power_of_a_vector.pdf
7
Budny K., Tatar J., (2017), Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 14-15.
8
Budny K., (2016), An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix, "Communications in Statistics : Theory and Methods", Vol. 45, No. 17, s. 5220-5223.
9
Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2014), Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 273-288; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,416,Katarzyna_Budny_Marta_Szklarska_Jan_Tatar_Wielowymiarowa_analiza_sytuacji_spoleczno_demograficznej_Polski.html
10
Budny K., Tatar J., (2014), Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 189, s. 27-39.
11
Budny K., (2014), Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 55, s. 81-96; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/101981/edition/87996/content
12
Budny K., (2014), Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34.
13
Budny K., (2014), A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements, "Statistics & Probability Letters", vol. 88, s. 62-65.
14
Budny K., (2014), Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania, Prom. Marzec J., Kraków : , 167 k.
15
Budny K., (2014), Współczynnik ekscesu wektora losowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 28-38; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158924&from=publication
16
Budny K., (2013), Wybrane własności kurtozy wektora losowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 923, s. 47-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/687
17
Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2013), Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, s. 35-63.
18
Budny K., (2012), Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. [W:] Forlicz S. (red.), Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, Warszawa : CeDeWu, s. 41-54.
19
Budny K., Tatar J., (2012), Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 892, s. 19-35.
20
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2012), Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 20-57.
21
Budny K., (2011), Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 29-40.
22
Budny K., (2011), Wybrane własności kurtozy wektora losowego. [W:] Józef POCIECHA , FIJOREK K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 14.
23
Budny K., (2011), Wybrane własności kurtozy wektora losowego. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 17-29.
24
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2010), Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 7-45.
25
Budny K., Tatar J., (2009), Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions, "Statistics in Transition : new series", vol. 10, no. 3, s. 445-456; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf
26
Budny K., Falniowski F., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2009), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2. [W:] Edward SMAGA (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 59-132.
27
Budny K., (2009), Kurtoza wektora losowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 76, s. 44-54.
28
Budny K., (2008), Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 780, s. 61-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/161919161
29
Budny K., Najman P., Tatar J., (2008), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 75-113.
30
Budny K., Tatar J., (2006), Plurimos annos!, "Kurier AE", nr 7 (7), s. 13.
1
@article{UEK:2168359806,
author = "Katarzyna Budny",
title = "The Variance of the Power of a Shifted Random Variable with Applications",
journal = "Statistics & Probability Letters",
number = "vol. 182",
pages = "1-5",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2021.109317},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715221002753},
}
2
@article{UEK:2168338059,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 20, no. 3",
pages = "155-170",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.21307/stattrans-2019-029},
url = {https://www.exeley.com/exeley/journals/statistics_in_transition/20/3/pdf/10.21307_stattrans-2019-029.pdf},
}
3
@article{UEK:2168336915,
author = "Katarzyna Budny and Joanna Krasodomska and Katarzyna Świetla",
title = "Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 2",
pages = "28-45",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/fins.2019.2.03},
url = {https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fins/24/2/article-p28.xml},
}
4
@article{UEK:2168329713,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "161-182",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0410},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176},
}
5
@book{UEK:2168329955,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych : konstrukcja, estymacja, zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-761-5",
}
6
@article{UEK:2168316761,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol. 18, 1",
pages = "7-26",
year = "2017",
url = {http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3498/10/1/estimation_of_the_central_moments_of_a_random_vector_based_on_the_definition_of_the_power_of_a_vector.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168336097,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "14-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
8
@article{UEK:2168307245,
author = "Katarzyna Budny",
title = "An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix",
journal = "Communications in Statistics : Theory and Methods",
number = "Vol. 45, No. 17",
pages = "5220-5223",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2014.941499},
url = {},
}
9
@article{UEK:2168283133,
author = "Katarzyna Budny and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "273-288",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,416,Katarzyna_Budny_Marta_Szklarska_Jan_Tatar_Wielowymiarowa_analiza_sytuacji_spoleczno_demograficznej_Polski.html},
}
10
@article{UEK:2168287121,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "189",
pages = "27-39",
adress = "",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168287801,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 55",
pages = "81-96",
year = "2014",
url = {https://journals.pan.pl/dlibra/publication/101981/edition/87996/content},
}
12
@misc{UEK:2168295647,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
13
@article{UEK:2168274331,
author = "Katarzyna Budny",
title = "A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements",
journal = "Statistics & Probability Letters",
number = "vol. 88",
pages = "62-65",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2014.01.021},
url = {},
}
14
@unpublished{UEK:2168302687,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003111},
}
15
@article{UEK:2168291043,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Współczynnik ekscesu wektora losowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "28-38",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158924&from=publication},
}
16
@article{UEK:2168287701,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Wybrane własności kurtozy wektora losowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "923",
pages = "47-58",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0923.04},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/687},
}
17
@unpublished{UEK:2168291535,
author = "Katarzyna Budny and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3",
pages = "35-63",
year = "2013",
}
18
@inbook{UEK:2168237688,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym",
booktitle = "Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach",
pages = "41-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "987-83-7556-491-4",
}
19
@article{UEK:2168256024,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "892",
pages = "19-35",
year = "2012",
}
20
@unpublished{UEK:2168274309,
author = "Katarzyna Budny and Paweł Najman and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2",
pages = "20-57",
year = "2012",
}
21
@unpublished{UEK:2168265078,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "29-40",
year = "2011",
}
22
@misc{UEK:2166529071,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Wybrane własności kurtozy wektora losowego",
booktitle = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
23
@unpublished{UEK:2168265074,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Wybrane własności kurtozy wektora losowego",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "17-29",
year = "2011",
}
24
@unpublished{UEK:2168277461,
author = "Katarzyna Budny and Paweł Najman and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "7-45",
year = "2010",
}
25
@article{UEK:2165742078,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 10, no. 3",
pages = "445-456",
year = "2009",
url = {http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf},
}
26
@unpublished{UEK:2168277427,
author = "Katarzyna Budny and Fryderyk Falniowski and Paweł Najman and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "59-132",
year = "2009",
}
27
@article{UEK:51129,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Kurtoza wektora losowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "76",
pages = "44-54",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1507-3866",
}
28
@article{UEK:50678,
author = "Katarzyna Budny",
title = "Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "780",
pages = "61-69",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161919161},
}
29
@unpublished{UEK:2165104459,
author = "Katarzyna Budny and Paweł Najman and Jan Tatar",
title = "Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych",
pages = "75-113",
year = "2008",
}
30
@misc{UEK:2168348264,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Plurimos annos!",
booktitle = "Kurier AE",
number = "7 (7)",
pages = "13",
year = "2006",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID