Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 20, no. 3 (2019) , s. 155-170. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338059
article
2

Title:
Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland = Zmiany w wynikach działalności banków jako efekt fuzji i przejęć : przykład Polski
Source:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 28-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168336915
article
3

Author:
Title:
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych : konstrukcja, estymacja, zastosowania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 32)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-761-5
Nr:
2168329955
monograph
4

Title:
Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego = Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 161-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329713
article
5

Author:
Title:
Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector
Source:
Statistics in Transition. - vol. 18, nr 1 (2017) , s. 7-26. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168316761
article
6

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market = Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniu rynku kapitałowego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 14-15. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336097
varia
7

Author:
Title:
An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix
Source:
Communications in Statistics : Theory and Methods. - Vol. 45, No. 17 (2016) , s. 5220-5223. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168307245
article
8

Author:
Title:
Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295647
varia
See main document
9

Author:
Title:
A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements
Source:
Statistics & Probability Letters. - vol. 88, May (2014) , s. 62-65. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168274331
article
10

Author:
Title:
Współczynnik ekscesu wektora losowego = Excess Kurtosis of a Random Vector
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 28-38. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291043
article
11

Title:
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014) , s. 27-39. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287121
article
12

Author:
Title:
Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora = Estimation of the raw moments of a random vector based on the definition of the power of a vector
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014) , s. 81-96. - Summ., streszcz.
Access mode:
Nr:
2168287801
article
See main document
13

Author:
Title:
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
167 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-320
Nr:
2168302687
doctoral dissertation
14

Title:
Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski = Multivariate analysis of the socio-demographic situation of Poland
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 273-288. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283133
article
See main document
15

Title:
Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2013, s. 35-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/3/Magazyn
Nr:
2168291535
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego = Some Properties of the Kurtosis of a Random Vector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287701
article
17

Title:
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 20-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274309
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym = Kurtosis of a Normally Distributed Random Vector
Source:
Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / red. nauk. Stefan Forlicz - Warszawa: CeDeWu, 2012, s. 41-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
987-83-7556-491-4
Nr:
2168237688
chapter in monograph
19

Title:
Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych = Linear Regression Based on a New Definition of Moments of a Random Vector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012) , s. 19-35. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256024
article
20

Author:
Title:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 17-29 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265074
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 29-40 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265078
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Title:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166529071
varia
See main document
23

Title:
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 7-45 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277461
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2009, s. 59-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277427
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Kurtoza wektora losowego = Kurtosis of a Random Vector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 44-54. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 26)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51129
article
26

Title:
Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 10, no. 3 (2009) , s. 445-456. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165742078
article
27

Author:
Title:
Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej = The First Fundamental Asset Pricing Theorem : the Construction of Martingale Measure
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008) , s. 61-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50678
article
See main document
28

Title:
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA2008, s. 75-113 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/[1]/Magazyn
Nr:
2165104459
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case / Katarzyna BUDNY // Statistics in Transition : new series. - vol. 20, no. 3 (2019), s. 155-170. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.exeley.com/exeley/journals/statistics_in_transition/20/3/pdf/10.21307_stattrans-2019-029.pdf. - ISSN 1234-7655
2
Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland = Zmiany w wynikach działalności banków jako efekt fuzji i przejęć : przykład Polski / Katarzyna BUDNY, Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 2 (2019), s. 28-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fins/24/2/article-p28.xml. - ISSN 2080-5993
3
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych : konstrukcja, estymacja, zastosowania / Katarzyna BUDNY. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 32). - ISBN 978-83-7252-761-5
4
Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego = Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Markets / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 161-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176. - ISSN 1898-6447
5
Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector / Katarzyna BUDNY // Statistics in Transition. - vol. 18, nr 1 (2017), s. 7-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3498/10/1/estimation_of_the_central_moments_of_a_random_vector_based_on_the_definition_of_the_power_of_a_vector.pdf. - ISSN 1234-7655
6
Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market = Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniu rynku kapitałowego / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 14-15. - Dostępne tylko streszczenia
7
An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix / Katarzyna BUDNY // Communications in Statistics : Theory and Methods. - Vol. 45, No. 17 (2016), s. 5220-5223. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0361-0926
8
Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego / Katarzyna BUDNY // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
9
A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements / Katarzyna BUDNY // Statistics & Probability Letters. - vol. 88, May (2014), s. 62-65. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0167-7152
10
Współczynnik ekscesu wektora losowego = Excess Kurtosis of a Random Vector / Katarzyna BUDNY // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 28-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158924&from=publication. - ISSN 2083-8611
11
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014), s. 27-39. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
12
Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora = Estimation of the raw moments of a random vector based on the definition of the power of a vector / Katarzyna BUDNY // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014), s. 81-96. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/No_55_2014/KATARZYNA%20BUDNY%20FOC%20T55-14-7.pdf. - ISSN 0071-674X
13
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania / Katarzyna BUDNY ; Promotor: Jerzy MARZEC. - Kraków, 2014. - 167 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003111
14
Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski = Multivariate analysis of the socio-demographic situation of Poland / Katarzyna BUDNY, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 273-288. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
15
Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania / Katarzyna BUDNY, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2013), s. 35-63. - Bibliogr.
16
Wybrane własności kurtozy wektora losowego = Some Properties of the Kurtosis of a Random Vector / Katarzyna BUDNY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013), s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/687. - ISSN 1898-6447
17
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 20-57. - Bibliogr.
18
Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym = Kurtosis of a Normally Distributed Random Vector / Katarzyna BUDNY // W: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / red. nauk. Stefan Forlicz. - Warszawa : CeDeWu, 2012. - S. 41-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7556-491-4
19
Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych = Linear Regression Based on a New Definition of Moments of a Random Vector / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012), s. 19-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Wybrane własności kurtozy wektora losowego / Katarzyna BUDNY // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 17-29. - Bibliogr.
21
Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym / Katarzyna BUDNY // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 29-40. - Bibliogr.
22
Wybrane własności kurtozy wektora losowego / Katarzyna BUDNY // W: XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-519-7
23
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 7-45. - Bibliogr.
24
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2 / Katarzyna BUDNY, Fryderyk FALNIOWSKI, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2009), s. 59-132. - Bibliogr.
25
Kurtoza wektora losowego = Kurtosis of a Random Vector / Katarzyna BUDNY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 26). - nr 76 (2009), s. 44-54. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
26
Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Statistics in Transition : new series. - vol. 10, no. 3 (2009), s. 445-456. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf. - ISSN 1234-7655
27
Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej = The First Fundamental Asset Pricing Theorem : the Construction of Martingale Measure / Katarzyna BUDNY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008), s. 61-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161919161. - ISSN 1898-6447
28
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2008), s. 75-113. - Bibliogr.
1
Budny K., (2019), Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case, "Statistics in Transition : new series", vol. 20, no. 3, s. 155-170; https://www.exeley.com/exeley/journals/statistics_in_transition/20/3/pdf/10.21307_stattrans-2019-029.pdf
2
Budny K., Krasodomska J., Świetla K., (2019), Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland, "Financial Sciences", vol. 24, nr 2, s. 28-45; https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fins/24/2/article-p28.xml
3
Budny K., (2018), Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych: konstrukcja, estymacja, zastosowania, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 32), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 161 s.
4
Budny K., Tatar J., (2018), Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 161-182; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176
5
Budny K., (2017), Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector, "Statistics in Transition", vol. 18, nr 1, s. 7-26; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3498/10/1/estimation_of_the_central_moments_of_a_random_vector_based_on_the_definition_of_the_power_of_a_vector.pdf
6
Budny K., Tatar J., (2017), Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 14-15.
7
Budny K., (2016), An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix, "Communications in Statistics : Theory and Methods", Vol. 45, No. 17, s. 5220-5223.
8
Budny K., (2014), Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34.
9
Budny K., (2014), A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements, "Statistics & Probability Letters", vol. 88, May, s. 62-65.
10
Budny K., (2014), Współczynnik ekscesu wektora losowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 28-38; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158924&from=publication
11
Budny K., Tatar J., (2014), Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 189, s. 27-39.
12
Budny K., (2014), Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 55, s. 81-96; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/No_55_2014/KATARZYNA%20BUDNY%20FOC%20T55-14-7.pdf
13
Budny K., (2014), Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania, Prom. Marzec J., Kraków : , 167 k.
14
Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2014), Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 273-288.
15
Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2013), Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, s. 35-63.
16
Budny K., (2013), Wybrane własności kurtozy wektora losowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 923, s. 47-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/687
17
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2012), Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 20-57.
18
Budny K., (2012), Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. [W:] Forlicz S. (red.), Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, Warszawa : CeDeWu, s. 41-54.
19
Budny K., Tatar J., (2012), Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 892, s. 19-35.
20
Budny K., (2011), Wybrane własności kurtozy wektora losowego. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 17-29.
21
Budny K., (2011), Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 29-40.
22
Budny K., (2011), Wybrane własności kurtozy wektora losowego. [W:] Pociecha J., Fijorek K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 14.
23
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2010), Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 7-45.
24
Budny K., Falniowski F., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2009), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 59-132.
25
Budny K., (2009), Kurtoza wektora losowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 76, s. 44-54.
26
Budny K., Tatar J., (2009), Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions, "Statistics in Transition : new series", vol. 10, no. 3, s. 445-456; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf
27
Budny K., (2008), Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 780, s. 61-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/161919161
28
Budny K., Najman P., Tatar J., (2008), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 75-113.
1
@article{UEK:2168338059,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 20, no. 3",
pages = "155-170",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168336915,
author = "Budny Katarzyna and Krasodomska Joanna and Świetla Katarzyna",
title = "Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 2",
pages = "28-45",
year = "2019",
}
3
@book{UEK:2168329955,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych : konstrukcja, estymacja, zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-761-5",
}
4
@article{UEK:2168329713,
author = "Budny Katarzyna and Tatar Jan",
title = "Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "161-182",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168316761,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol. 18, 1",
pages = "7-26",
year = "2017",
}
6
@misc{UEK:2168336097,
author = "Budny Katarzyna and Tatar Jan",
title = "Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "14-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
7
@article{UEK:2168307245,
author = "Budny Katarzyna",
title = "An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix",
journal = "Communications in Statistics : Theory and Methods",
number = "Vol. 45, No. 17",
pages = "5220-5223",
year = "2016",
}
8
@misc{UEK:2168295647,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
9
@article{UEK:2168274331,
author = "Budny Katarzyna",
title = "A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements",
journal = "Statistics & Probability Letters",
number = "vol. 88, May",
pages = "62-65",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168291043,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Współczynnik ekscesu wektora losowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "28-38",
adress = "",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168287121,
author = "Budny Katarzyna and Tatar Jan",
title = "Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "189",
pages = "27-39",
adress = "",
year = "2014",
}
12
@article{UEK:2168287801,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 55",
pages = "81-96",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168302687,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
14
@article{UEK:2168283133,
author = "Budny Katarzyna and Szklarska Marta and Tatar Jan",
title = "Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "273-288",
adress = "",
year = "2014",
}
15
@unpublished{UEK:2168291535,
author = "Budny Katarzyna and Szklarska Marta and Tatar Jan",
title = "Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3",
pages = "35-63",
year = "2013",
}
16
@article{UEK:2168287701,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Wybrane własności kurtozy wektora losowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "923",
pages = "47-58",
year = "2013",
}
17
@unpublished{UEK:2168274309,
author = "Budny Katarzyna and Najman Paweł and Szklarska Marta and Tatar Jan",
title = "Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2",
pages = "20-57",
year = "2012",
}
18
@inbook{UEK:2168237688,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym",
booktitle = "Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach",
pages = "41-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "987-83-7556-491-4",
}
19
@article{UEK:2168256024,
author = "Budny Katarzyna and Tatar Jan",
title = "Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "892",
pages = "19-35",
year = "2012",
}
20
@unpublished{UEK:2168265074,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Wybrane własności kurtozy wektora losowego",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "17-29",
year = "2011",
}
21
@unpublished{UEK:2168265078,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "29-40",
year = "2011",
}
22
@misc{UEK:2166529071,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Wybrane własności kurtozy wektora losowego",
booktitle = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
23
@unpublished{UEK:2168277461,
author = "Budny Katarzyna and Najman Paweł and Szklarska Marta and Tatar Jan",
title = "Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "7-45",
year = "2010",
}
24
@unpublished{UEK:2168277427,
author = "Budny Katarzyna and Falniowski Fryderyk and Najman Paweł and Szklarska Marta and Tatar Jan",
title = "Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "59-132",
year = "2009",
}
25
@article{UEK:51129,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Kurtoza wektora losowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "76",
pages = "44-54",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1507-3866",
}
26
@article{UEK:2165742078,
author = "Budny Katarzyna and Tatar Jan",
title = "Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 10, no. 3",
pages = "445-456",
year = "2009",
}
27
@article{UEK:50678,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "780",
pages = "61-69",
year = "2008",
}
28
@unpublished{UEK:2165104459,
author = "Budny Katarzyna and Najman Paweł and Tatar Jan",
title = "Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych",
pages = "75-113",
year = "2008",
}