Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Domknięcie i stabilność Bondy'ego-Chvátala grafów zwykłych - idee, formalizacje, uzupełnienia = Bondy-Chvátal's Closure and Stability for Simple Graphs - Ideas, Formalisation and Complement
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013) , s. 53-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275981
article
2

Title:
Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto = Methods for Determining Net Insurance Premiums
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 895 (2012) , s. 117-128. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259934
article
3

Title:
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA, s. 20-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274309
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich = Comparative Analysis of the Influence of Fertility and Mortality Changes on Population Ageing in Chosen European Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011) , s. 227-234. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168226419
article
5

Title:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w Polsce = Comparative Analysis of the Impact of Changes in Fertility and Mortality on Population Aging in Poland
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2011) , s. 83-97. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219064
article
6

Title:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA, s. 41-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265082
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Author:
Title:
Regression of Random Vectors for Multivariate t-Student Distribution = Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu t- Studenta
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 876 (2011) , s. 105-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227612
article
8

Title:
Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166529423
varia
See main document
9

Title:
Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego
Source:
Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 220-229 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-609-9
Nr:
2166210095
chapter in monograph
10

Title:
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA, s. 7-45 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277461
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA, s. 59-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277427
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA, s. 75-113 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/[1]/Magazyn
Nr:
2165104459
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Domknięcie i stabilność Bondy'ego-Chvátala grafów zwykłych - idee, formalizacje, uzupełnienia = Bondy-Chvátal's Closure and Stability for Simple Graphs - Ideas, Formalisation and Complement / Paweł NAJMAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013), s. 53-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/822/644. - ISSN 1898-6447
2
Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto = Methods for Determining Net Insurance Premiums / Roman HUPTAS, Paweł NAJMAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 895 (2012), s. 117-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
3
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 20-57. - Bibliogr.
4
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich = Comparative Analysis of the Influence of Fertility and Mortality Changes on Population Ageing in Chosen European Countries / Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011), s. 227-234. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73397&from=latest. - ISSN 2083-8611
5
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w Polsce = Comparative Analysis of the Impact of Changes in Fertility and Mortality on Population Aging in Poland / Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2011), s. 83-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
6
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich / Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 41-50. - Bibliogr.
7
Regression of Random Vectors for Multivariate t-Student Distribution = Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu t- Studenta / Paweł NAJMAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011), s. 105-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198531. - ISSN 1898-6447
8
Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto / Roman HUPTAS, Paweł NAJMAN // W: XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-519-7
9
Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego / Paweł NAJMAN, Jan TATAR // W: Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 220-229. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-609-9
10
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 7-45. - Bibliogr.
11
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2 / Katarzyna BUDNY, Fryderyk FALNIOWSKI, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2009), s. 59-132. - Bibliogr.
12
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2008), s. 75-113. - Bibliogr.
1
Najman P., (2013), Domknięcie i stabilność Bondy'ego-Chvátala grafów zwykłych - idee, formalizacje, uzupełnienia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 904, s. 53-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/822/644
2
Huptas R., Najman P., (2012), Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 895, s. 117-128.
3
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2012), Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 20-57.
4
Najman P., Szklarska M., (2011), Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 95, s. 227-234; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73397&from=latest
5
Najman P., Szklarska M., (2011), Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w Polsce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 83-97.
6
Najman P., Szklarska M., (2011), Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 41-50.
7
Najman P., (2011), Regression of Random Vectors for Multivariate t-Student Distribution, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 876, s. 105-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198531
8
Huptas R., Najman P., (2011), Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto. [W:] Józef POCIECHA , FIJOREK K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 20.
9
Najman P., Tatar J., (2010), Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 220-229.
10
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2010), Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 7-45.
11
Budny K., Falniowski F., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2009), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2. [W:] Edward SMAGA (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 59-132.
12
Budny K., Najman P., Tatar J., (2008), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 75-113.
1
@article{UEK:2168275981,
author = "Paweł Najman",
title = "Domknięcie i stabilność Bondy'ego-Chvátala grafów zwykłych - idee, formalizacje, uzupełnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "904",
pages = "53-69",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/822/644},
}
2
@article{UEK:2168259934,
author = "Roman Huptas and Paweł Najman",
title = "Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "895",
pages = "117-128",
year = "2012",
}
3
@unpublished{UEK:2168274309,
author = "Katarzyna Budny and Paweł Najman and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2",
pages = "20-57",
year = "2012",
}
4
@article{UEK:2168226419,
author = "Paweł Najman and Marta Szklarska",
title = "Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "95",
pages = "227-234",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73397&from=latest},
}
5
@article{UEK:2168219064,
author = "Paweł Najman and Marta Szklarska",
title = "Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w Polsce",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "83-97",
adress = "",
year = "2011",
}
6
@unpublished{UEK:2168265082,
author = "Paweł Najman and Marta Szklarska",
title = "Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "41-50",
year = "2011",
}
7
@article{UEK:2168227612,
author = "Paweł Najman",
title = "Regression of Random Vectors for Multivariate t-Student Distribution",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "876",
pages = "105-120",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198531},
}
8
@misc{UEK:2166529423,
author = "Roman Huptas and Paweł Najman",
title = "Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto",
booktitle = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "20",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
9
@inbook{UEK:2166210095,
author = "Paweł Najman and Jan Tatar",
title = "Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego",
booktitle = "Badania ekonometryczne w teorii i praktyce",
pages = "220-229",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-609-9",
}
10
@unpublished{UEK:2168277461,
author = "Katarzyna Budny and Paweł Najman and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "7-45",
year = "2010",
}
11
@unpublished{UEK:2168277427,
author = "Katarzyna Budny and Fryderyk Falniowski and Paweł Najman and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "59-132",
year = "2009",
}
12
@unpublished{UEK:2165104459,
author = "Katarzyna Budny and Paweł Najman and Jan Tatar",
title = "Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych",
pages = "75-113",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID