Publications of the selected author
1

Title:
Wpływ wybranych czynników otoczenia bankowego na włączenie cyfrowe społeczeństwa = Addressing Financial Exclusion with Digital Banking Services
Source:
Bezpieczny Bank = Safe Bank. - nr 3 (84) (2021) , s. 81-98. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168359074
article
2

Title:
Innowacje cyfrowe w bankowości a włączenie cyfrowe i finansowe społeczeństwa
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021
Physical description:
215, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-233-4962-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168352764
monograph
3

Title:
The FinTech Sector and Aspects on the Financial Inclusion of the Society in EU Countries
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 1 (2021) , s. 459-467. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was funded with subsidy funds awarded to the Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168354198
article
4

Conference:
11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Quantitative Methods, Olsztyn, Polska, od 2021-06-17 do 2021-06-18
Title:
FinTech Digital Inclusion of Society - Selected Aspects of the Banking Environment
Source:
Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Finance / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2021, s. 16-25. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
ISBN:
978-83-65605-42-9
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168360678
chapter in conference materials
5

Title:
New Entities on the Financial Market - FinTech, BigTech and Neobank - Regulation Proposal = Novì organìzacìï na fìnansovomu rinku - fintech, bigtech ì neobank - propozicìâ ŝodo regulûvannâ
Source:
Vìsnik Unìversitetu bankìvsʹkoï spravi = The Banking University Bulletin. - no 1 (37) (2020) , s. 20-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168348960
article
6

Title:
Development of Fintech and Bigtech Companies and Their Expansion on the Banking Market = Rozwój spółek FinTech i BigTech i ich ekspansja na rynku bankowym
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 64, nr 1 (2020) , s. 44-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347904
article
7

Title:
Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020
Physical description:
316 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8175-055-4
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168340827
See related chapters
8

Title:
Firmy BigTechowe na rynku usług finansowych
Source:
Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 71-84 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-055-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340853
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Physical description:
88 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIP PAB 13/2020.
Nr:
2168350184
report
10

Author:
Title:
Wyzwania dla strategii i modeli biznesowych banków związane z nowymi technologiami
Source:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019, s. 63-81 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330351
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Challenges of Central Banks as Regulators to the Development of the FinTech Sector
Source:
Bezpieczny Bank = Safe Bank. - nr 4 (77) (2019) , s. 50-62. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168341749
article
12

Title:
Neobanki - nowa kategoria instytucji finansowych
Source:
Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego / red. nauk. Sławomir Juszczyk, Rafał Balina - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019, s. 27-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-903-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342897
chapter in monograph
13

Title:
Sektor fintech na europejskim rynku usług bankowych : wyzwania konkurencyjne i regulacyjne
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i projektu badawczego nr 144/WFP-KB/04/2018/M/8144
ISBN:
978-83-8175-001-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168334193
monograph
14

Title:
Firmy fintechowe - szansa czy zagrożenie dla sektora bankowego?
Source:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019, s. 139-155 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330355
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Wstęp
Source:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7
ISBN:
978-83-7252-758-5
Nr:
2168326901
preface / summary
See main document
16

Title:
Sektor bankowy i sektor FinTech - współpraca czy realne zagrożenie dla sektora bankowego = Banking and FinTech Sector - Cooperation, or a Real Threat to the Banking Sector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 529 (2018) , s. 84-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330377
article
17

Title:
The Impact of Selected Regulations on the Development of Payments Systems in Poland = Vpliv regulâtornih ìnstrumentìv na rozvitok platìžnih sistem v Polʹŝì
Source:
Marketing and Management of Innovations = Marketing ì menedžment ìnnovacìj. - no 3 (2018) , s. 302-312. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327615
article
18

Title:
Europejski rynek usług bankowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
270, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-758-5
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168326897
See related chapters
19

Title:
Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych a wybrane formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów = Unfair Market Practices of Financial Institutions and Selected Forms of Alternative Dispute Resolution Methods
Source:
Rozprawy Ubezpieczeniowe = Journal of Insurance : Financial Markets and Consumer Protection. - nr 1 (27) (2018) , s. 18-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168324199
article
20

Author:
Title:
Wpływ modeli biznesowych banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na rentowność i stabilność sektora bankowego
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
b.d.: il.; 30 cm
Notes:
Brak zgody Autora na udostępnianie., Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-424
Nr:
2168339375
doctoral dissertation
21

Title:
Tradycyjne i nowoczesne formy budowania sieci bankowej w Polsce = Traditional and Modern Forms of Building a Banking Network - the Case of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 47-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327055
article
22

Conference:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Title:
Development of FinTech Financial Innovation Sector - an Opportunity or a Threat to People Employed in Banking?
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 199-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Access mode:
Nr:
2168327173
chapter in conference materials
23

Author:
Title:
Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego = Cooperative Banks and the New Technological Challenges in the Light of a Results Survey
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 3 (72) (2018) , s. 87-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330199
article
24

Title:
Wyzwania w marketingu usług bankowych
Source:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 220-238
ISBN:
978-83-7252-758-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168326921
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Nelli H. Heorhiadi , Oleksiy Druhov , Roksolana Vilhutska , Mariana Bets , Andrii Stoianovskyi , Mateusz Folwarski
Title:
Organizational Development in Banks Management Systems
Source:
Banks and Bank Systems. - vol. 13, no. 3 (2018) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168327195
article
26

Title:
Dominacja dużych grup banków we Francji
Source:
Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017, s. 103-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922099-7-3
Access mode:
Nr:
2168318677
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Zmiany w strategiach sprzedaży usług bankowych = Changes in the Strategies of Selling Banking Services
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 15, nr 2, cz. 2 (2017) , s. 7-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168322781
article
28

Title:
Dysproporcje w wynagradzaniu pracowników w bankach prowadzących działalność w Polsce = Differences in Employees Remuneration in Polish Banks
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 489 (2017) , s. 105-114. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321479
article
29

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Traditional and Modern Forms of Building a Banking Network in Poland = Tradycyjne i nowoczesne formy budowania sieci bankowej w Polsce
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336205
varia
30

Author:
Bartłomiej Biga , Anna Borawska , Mariusz Borawski , Mariusz Doszyń , Mateusz Folwarski , Witold Furman , Tomasz Geodecki , Maciej Grodzicki , Bartosz Jakubowski , Jakub Janus , Marcin Kędzierski , Marcin Kędzior , Romana Krzewicka , Małgorzata Łatuszyńska , Danuta Miłaszewicz , Paweł Musiałek , Kesra Nermend , Ksymena Rosiek , Jarema Piekutowski , Marcin Pierzchała , Mateusz Piwowarski , Krzysztof Siewiera , Antoni Sobolewski , Agnieszka Otręba-Szklarczyk , Dariusz Szklarczyk , Maria Szymborska , Mariusz Trojak , Roksana Ulatowska , Dominika Winogrodzka , Marcin Zawicki
Title:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport
Redakcja:
Kurowska Katarzyna
Publisher address:
Warszawa: IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2016
Physical description:
211 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Badanie przeprowadzono na podstawie umowy nr DSR/BDG-II/POPT/104/16 zawartej dnia 04.08.2016 r. pomiędzy Wykonawcami badania działającymi wspólnie: IBC GROUP Central Europe Holding SA, Fundacją Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o., Fundacją Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego a Zamawiającym - Skarbem Państwa / Ministrem Rozwoju.
Access mode:
Nr:
2168311843
report
31

Title:
Rozwój sieci bankomatów w krajach strefy euro oraz w Polsce
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, art. no. undefined, s. 9-21 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308071
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Wpływ kredytów bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce = The Impact of Bank Credit on Economic Growth in Poland
Source:
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość = Journal of Financial Management and Accounting. - R. 4, nr 3 (2016) , s. 5-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311291
article
33

Title:
Czynniki wpływające na rozwój sieci bankomatów w krajach Europy Środkowej = Factors Affecting the Development of the ATM Network in Central Europe
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 89-98. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311321
article
34

Title:
Wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach - tendencje i kontrowersje
Publisher address:
Kraków: Poligrafia Redemptorystów, 2016
Physical description:
143 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7631-713-7
Nr:
2168310915
monograph
35

Author:
Mariusz Trojak , Mateusz Folwarski
Title:
Zmiany w zasadach wynagrodzeń w bankach
Source:
Nowa globalna architektura finansowa : w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego / red. Barbara Liberska - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016, s. 159-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4061-4 ; 978-83-233-9435-8
Nr:
2168310911
chapter in monograph
36

Conference:
WROFIN - Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges, Wrocław, Polska, od 2015-09-22 do 2015-09-24
Title:
Factors Influencing Bank Lending Policies in CEE Countries = Czynniki wpływające na politykę kredytową banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 428 (2016) , s. 162-174. - Tytuł numeru: Wrocław Conference in Finance : Contemporary Trends and Challenges - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308733
article
37

Conference:
17th International Scientific Conference "Finance and Risk 2015", Bratysława, Słowacja, od 2015-11-23 do 2015-11-24
Title:
The Controversy Associated with the Post-Crisis Remuneration of the Executive of Major Financial Institutions in the Countries of Central Europe
Source:
Finance and Risk : Proceedings of the 17th International Scientific Conference. Vol. 1 - Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2015, s. 201-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-4218-0
Access mode:
Nr:
2168305055
chapter in conference materials
38

Title:
Czynniki wpływające na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach strefy euro
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 83-106 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300381
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 118-147
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300411
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Czynniki wpływające na wynagrodzenia zarządów banków spółdzielczych w województwie małopolskim w okresie pokryzysowym = Determinants of Remuneration of the Cooperative Banks' Board Members in Lesser Poland Voivodeship in the Post-Crisis Period
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015) , s. 112-121. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299051
article
41

Author:
Mateusz Folwarski , Mariusz Trojak
Title:
Wpływ modelu korporacyjnego na tendencję kształtowania wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach = Impact of Corporate Model on the Tendency of Managers' Compensation in Banks
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 2 (2015) , s. 39-50. - Tytuł numeru: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299045
article
42

Title:
Pokryzysowe regulacje zmiennej części wynagrodzeń kadr zarządzających instytucjami finansowymi - skutki dla Wielkiej Brytanii = Post-Crisis Regulation Variable Part of the Remuneration of Managers of Financial Institutions - the Consequences for Great Britain
Source:
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość = Journal of Financial Management and Accounting. - R. 3, nr 3 (2015) , s. 19-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299057
article
43

Title:
Determinanty wynagrodzenia kadry zarządzającej bankami notowanymi na GPW w Polsce = Determinants of Executive Remuneration Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 13, nr 3, cz. 1 (2015) , s. 183-195. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299759
article
44

Title:
Wpływ fuzji i przejęć banków w Polsce na wynagrodzenia kadry zarządzającej = The Impact of Mergers and Acquisitions of Banks in Poland on the Remuneration of the Managers
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 111 (2015) , s. 33-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168303471
article
45

Conference:
International Conference "Ethics in Banking", Kraków, Polska, od 2013-12-05 do 2013-12-06
Title:
The Impact of the Financial Crisis on the Regulations of Managerial Staff Remuneration in Financial Institutions
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 2 (55) (2014) , s. 100-118. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286337
article
46

Title:
Tendencje w wynagrodzeniach kadr zarządzających w bankach wybranych krajów = Trends in Compensations of Managers in Banks of Selected Countries
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290839
article
47

Title:
Rola akcji i opcji na akcje w wynagradzaniu kadr zarządzających w wybranych instytucjach finansowych
Source:
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 316-325 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-689-2
Access mode:
Nr:
2168293187
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2014, s. 103-133 - Bibliogr.
Signature:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302291
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Bezpieczeństwo banków na Ukrainie i w Polsce - perspektywa wspólnego inwestora strategicznego
Source:
Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 4 / [ed. by Oleksiy Druhov, Piotr BULA] - Lviv: Lviv Institute of Banking of University of Banking of the National Bank of Ukraine; Cracow University of Economics, 2014, s. 23-39. - Rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-6-1
Nr:
2168285437
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Rola kadr zarządzających w bankach w wywołaniu kryzysu sektora bankowego krajów Unii Europejskiej
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 27-48 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-7-8
Nr:
2168285457
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-293
Nr:
2168290923
doctoral dissertation
52

Title:
Rola akcji i opcji na akcje w wynagrodzeniu kadr zarządzających w amerykańskich instytucjach finansowych
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291333
varia
53

Title:
Analiza zależności wpływu wybranych zmiennych na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach w wybranych krajach = Analysis of Dependencies of Influence of Selected Variables on the Level of Remuneration of Senior Management in Banks in Chosen Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 347 (2014) , s. 125-133. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168295855
article
54

Title:
Wynagrodzenia kadr zarządzających w wybranych bankach krajów strefy euro
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 11-35 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-3-0
Nr:
2168285445
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Polityka pomocy publicznej Unii Europejskiej w warunkach kryzysu - sektor finansowy a gospodarka realna = State Aid Policy of the European Union Under Crisis - Financial Sector and Real Economy
Source:
Strategie działań w warunkach kryzysu / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2013, s. 310-323. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-663-2
Nr:
2168312137
chapter in monograph
56

Title:
Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na próby regulacji wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach europejskich i amerykańskich
Source:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 92-110 - Bibliogr.
Signature:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287235
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych rady dyrektorów największych amerykańskich banków przed i po kryzysie finansowym = Remuneration of Executive Directors of Board of Directors of the Biggest American Banks Before and After the Financial Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 307 (2013) , s. 121-131. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278567
article
58

Title:
Kontrowersje wokół dyrektywy regulującej wynagrodzenia kadr zarządzających w sektorze bankowym = Controversy Over Directive Regulating Remuneration Managers in the Banking Sector
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 1 (2013) , s. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290945
article
59

Author:
Mateusz Folwarski , Weronika Grandys
Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Title:
Kształtowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach w wybranych krajach na rynku europejskim i w USA = Shaping the level and structure of compensation of managers in banks in selected countries in the European market and the U.S.
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 302-312. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168294933
chapter in conference materials
See main document
60

Title:
Analiza zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz wskaźników Z-scorce i TSR w wybranych bankach działających w Polsce i Stanach Zjednoczonych = Analysis of Relationship Managers and Wage Indices Z-scores and TSR in Polish and American Banks
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 157-166. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271318
article
61

Author:
Title:
Zmiany regulacyjne w zakresie wynagradzania kadr zarządzających w bankach w okresie pokryzysowym
Source:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 38-59
Signature:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271612
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
Struktura i poziom wynagrodzeń zarządów największych banków w Polsce a poziom ich bezpieczeństwa w latach 2009-2011 = The Structure and Levels of Compensation for the Board Members of Poland's Largest Banks vs Their Security Levels in 2009-2011
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 141-150. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240692
article
63

Author:
Piotr Karaś , Aleksander Łaszek , Aleksander Werner , Stanisław Kasiewicz , Lech Kurkliński , Mateusz Folwarski
Title:
Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 83-145
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306591
chapter in monograph
64

Title:
Sytuacja ekonomiczna Banku Pekao SA oraz BRE Banku SA a wynagrodzenia członków zarządów tych banków w latach 2007-2009 = The Financial Standing of Bank Pekao SA and BRE Bank SA vs Compensation Package for Board Members in 2007-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 11 (2011) , s. 225-235. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227684
article
65

Title:
Zmiany systemów wynagrodzeń w bankach
Source:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 100-112
Signature:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257946
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Author:
Mateusz Folwarski , Jadwiga Zaręba
Title:
Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 17-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276431
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością : zastosowanie na rynku bankowym = Polish Classical Methods for Forewarning Against a Collapse and their Application to Financial Markets
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010) , s. 71-78. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165675778
article
68

Title:
Rola arbitra bankowego jako instytucji chroniącej prawa konsumenta na rynku bankowym = The Role of a Bank Arbiter as the Institution Protecting the Consumer's Rights on the Bank Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 140 (2010) , s. 229-235. - Tytuł numeru: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391716
article
69

Title:
Sądownictwo polubowne i Arbitraż Bankowy jako organy pomagające konsumentowi na rynku usług finansowych = System of Conciliaton and Bank Arbitration as the Authorities Supporting the Consumer in the Financial Service Market
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 387-395. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380246
article
70

Title:
Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 3-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221754
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Title:
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa : MŚP w Polsce a modele amerykańskie
Source:
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 693-705
ISBN:
978-83-227-3057-7
Nr:
2165655946
chapter in monograph
72

Title:
Innowacje finansowe - dominacja nowych produktów czy modyfikacja już istniejących?
Source:
Innowacyjność w skali makro i mikro / red. nauk.: Barbara Kryk, Krzysztof Piech - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009, s. 309-321. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-13-5
Access mode:
Nr:
2166092890
chapter in conference materials
73

Title:
Bank szuka firmy
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 43 (2009) , s. 47-48
Nr:
51226
unreviewed article
74

Title:
Sytuacja na rynku kredytowym w Polsce w latach 2000-2008 = Situation on the Loan Market in Poland in Years 2000-2008
Source:
Finanse i rachunkowość : Seminarium Doktorantów : Edycja VII / red. nauk. Dorota Korenik - Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, 2009, s. 159-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu ; 29)
ISBN:
978-83-88680-07-6
Nr:
2166092978
chapter in conference materials
75

Title:
Bank banków wobec kryzysu
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 35 (1035) (2008) , s. 36-37
Nr:
50255
article
76

Title:
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 7-117 - Bibliogr.
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234316
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Czynniki wpływające na rentowność w polskim sektorze bankowości detalicznej na przykładzie Euro Banku, Santander Consumer Banku oraz GE Money Banku
Source:
Banki na globalnym rynku finansowym : stabilność i konkurencyjność / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Łukasz Skarka - Kraków: Wydawawnictwo EJB, 2008, s. 52-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88519-98-7
Nr:
2166092268
chapter in conference materials
See main document
1
Wpływ wybranych czynników otoczenia bankowego na włączenie cyfrowe społeczeństwa = Addressing Financial Exclusion with Digital Banking Services / Mateusz FOLWARSKI // Bezpieczny Bank [on-line] = Safe Bank. - nr 3 (84) (2021), s. 81-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/22/15. - ISSN 1429-2939
2
Innowacje cyfrowe w bankowości a włączenie cyfrowe i finansowe społeczeństwa / Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021. - 215, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4962-4
3
The FinTech Sector and Aspects on the Financial Inclusion of the Society in EU Countries / Mateusz FOLWARSKI // European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 1 (2021), s. 459-467. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2055. - ISSN 1108-2976
4
FinTech Digital Inclusion of Society - Selected Aspects of the Banking Environment / Mateusz FOLWARSKI // W: Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Finance / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2021. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 16-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65605-42-9. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/84/86/121-2
5
New Entities on the Financial Market - FinTech, BigTech and Neobank - Regulation Proposal = Novì organìzacìï na fìnansovomu rinku - fintech, bigtech ì neobank - propozicìâ ŝodo regulûvannâ / M. FOLWARSKI // Vìsnik Unìversitetu bankìvsʹkoï spravi = The Banking University Bulletin. - no 1 (37) (2020), s. 20-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/article/download/208190/208662. - ISSN 2221-755Х
6
Development of Fintech and Bigtech Companies and Their Expansion on the Banking Market = Rozwój spółek FinTech i BigTech i ich ekspansja na rynku bankowym / Mateusz FOLWARSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 64, nr 1 (2020), s. 44-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/144289/edition/75739/content. - ISSN 1899-3192
7
Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2020. - 316 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8175-055-4
8
Firmy BigTechowe na rynku usług finansowych / Mateusz FOLWARSKI // W: Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 71-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-055-4
9
Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych [Dokument elektroniczny] / Krzysztof KIL, Mateusz FOLWARSKI, Andrzej WALITZA. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 88 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Wyzwania dla strategii i modeli biznesowych banków związane z nowymi technologiami / Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI, Marcin Idzik, Krzysztof KIL // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 63-81. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6
11
Challenges of Central Banks as Regulators to the Development of the FinTech Sector / Mateusz FOLWARSKI // Bezpieczny Bank [on-line] = Safe Bank. - nr 4 (77) (2019), s. 50-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb.4.77.4.pdf. - ISSN 1429-2939
12
Neobanki - nowa kategoria instytucji finansowych / Mateusz FOLWARSKI, Patrycja Smola-Męciwoda // W: Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego / red. nauk. Sławomir Juszczyk, Rafał Balina. - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019. - S. 27-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-903-6
13
Sektor fintech na europejskim rynku usług bankowych : wyzwania konkurencyjne i regulacyjne / Mateusz FOLWARSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-001-1
14
Firmy fintechowe - szansa czy zagrożenie dla sektora bankowego? / Mateusz FOLWARSKI // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 139-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6
15
Wstęp / Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 7. - ISBN 978-83-7252-758-5
16
Sektor bankowy i sektor FinTech - współpraca czy realne zagrożenie dla sektora bankowego = Banking and FinTech Sector - Cooperation, or a Real Threat to the Banking Sector / Mateusz FOLWARSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 529 (2018), s. 84-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101884/edition/59569/content?ref=desc. - ISSN 1899-3192
17
The Impact of Selected Regulations on the Development of Payments Systems in Poland = Vpliv regulâtornih ìnstrumentìv na rozvitok platìžnih sistem v Polʹŝì / Mateusz FOLWARSKI // Marketing and Management of Innovations = Marketing ì menedžment ìnnovacìj. - no 3 (2018), s. 302-312. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/MMI_A74-03-2018_Folwarski_0.pdf. - ISSN 2218-4511
18
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 270, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-758-5
19
Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych a wybrane formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów = Unfair Market Practices of Financial Institutions and Selected Forms of Alternative Dispute Resolution Methods / Mateusz FOLWARSKI // Rozprawy Ubezpieczeniowe = Journal of Insurance : Financial Markets and Consumer Protection. - nr 1 (27) (2018), s. 18-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15226/JoIN27_02.pdf. - ISSN 1896-3641
20
Wpływ modeli biznesowych banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na rentowność i stabilność sektora bankowego / Paweł Piskorz ; Promotor: Ewa MIKLASZEWSKA ; Promotor pomocniczy: Mateusz FOLWARSKI. - Kraków, 2018. - b.d. : il. ; 30 cm. - Brak zgody Autora na udostępnianie. - Bibliogr.
21
Tradycyjne i nowoczesne formy budowania sieci bankowej w Polsce = Traditional and Modern Forms of Building a Banking Network - the Case of Poland / Mateusz FOLWARSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 47-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1435/1097. - ISSN 1898-6447
22
Development of FinTech Financial Innovation Sector - an Opportunity or a Threat to People Employed in Banking? / Mateusz FOLWARSKI // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno: Mendel University, 2018. - S. 199-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
23
Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego = Cooperative Banks and the New Technological Challenges in the Light of a Results Survey / Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI, Krzysztof KIL, Marcin Idzik // Bezpieczny Bank [on-line]. - nr 3 (72) (2018), s. 87-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.5.1.pdf. - ISSN 1429-2939
24
Wyzwania w marketingu usług bankowych / Mateusz FOLWARSKI // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 220-238. - ISBN 978-83-7252-758-5
25
Organizational Development in Banks Management Systems / Nelli Heorhiadi, Oleksiy Druhov, Roksolana Vilhutska, Mariana Bets, Andrii Stoianovskyi, Mateusz FOLWARSKI // Banks and Bank Systems. - vol. 13, no. 3 (2018), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://businessperspectives.org/component/zoo/organizational-development-in-banks-management-systems. - ISSN 1816-7403
26
Dominacja dużych grup banków we Francji / Mateusz FOLWARSKI // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 103-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3. - Pełny tekst: http://alterum.pl/uploaded/ksBS-y.pdf
27
Zmiany w strategiach sprzedaży usług bankowych = Changes in the Strategies of Selling Banking Services / Mateusz FOLWARSKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 15, nr 2, cz. 2 (2017), s. 7-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wzr.ug.edu.pl/.zif/4_1.pdf. - ISSN 2084-5189
28
Dysproporcje w wynagradzaniu pracowników w bankach prowadzących działalność w Polsce = Differences in Employees Remuneration in Polish Banks / Mateusz FOLWARSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 489 (2017), s. 105-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43808?tab=1. - ISSN 1899-3192
29
Traditional and Modern Forms of Building a Banking Network in Poland = Tradycyjne i nowoczesne formy budowania sieci bankowej w Polsce / Mateusz FOLWARSKI // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 40-41. - Dostępne tylko streszczenia
30
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport / Bartłomiej BIGA, Anna Borawska, Mariusz Borawski, Mariusz Doszyń, Mateusz FOLWARSKI, Witold FURMAN, Tomasz GEODECKI, Maciej Grodzicki, Bartosz Jakubowski, Jakub JANUS, Marcin KĘDZIERSKI, Marcin KĘDZIOR, Romana Krzewicka, Małgorzata Łatuszyńska, Danuta Miłaszewicz, Paweł Musiałek, Kesra Nermend, Ksymena ROSIEK, Jarema Piekutowski, Marcin Pierzchała, Mateusz Piwowarski, Krzysztof Siewiera, Antoni Sobolewski, Agnieszka Otręba-Szklarczyk, Dariusz Szklarczyk, Maria Szymborska, Mariusz Trojak, Roksana Ulatowska, Dominika Winogrodzka, Marcin ZAWICKI ; red. tech. Katarzyna Kurowska. - Warszawa: IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2016. - 211 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
31
Rozwój sieci bankomatów w krajach strefy euro oraz w Polsce / Mateusz FOLWARSKI // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 9-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6
32
Wpływ kredytów bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce = The Impact of Bank Credit on Economic Growth in Poland / Mateusz FOLWARSKI // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość = Journal of Financial Management and Accounting. - R. 4, nr 3 (2016), s. 5-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2016/10/ZFIR_n3_2016.pdf. - ISSN 2300-9683
33
Czynniki wpływające na rozwój sieci bankomatów w krajach Europy Środkowej = Factors Affecting the Development of the ATM Network in Central Europe / Mateusz FOLWARSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016), s. 89-98. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39365. - ISSN 1899-3192
34
Wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach - tendencje i kontrowersje / Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Poligrafia Redemptorystów, 2016. - 143 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7631-713-7
35
Zmiany w zasadach wynagrodzeń w bankach / Mariusz Trojak, Mateusz FOLWARSKI // W: Nowa globalna architektura finansowa : w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego / red. Barbara Liberska. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016. - S. 159-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4061-4 ; 978-83-233-9435-8
36
Factors Influencing Bank Lending Policies in CEE Countries = Czynniki wpływające na politykę kredytową banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Ewa MIKLASZEWSKA, Krzysztof KIL, Mateusz FOLWARSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 428 (2016), s. 162-174. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wrocław Conference in Finance : Contemporary Trends and Challenges. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37501. - ISSN 1899-3192
37
The Controversy Associated with the Post-Crisis Remuneration of the Executive of Major Financial Institutions in the Countries of Central Europe / Mateusz FOLWARSKI // W: Finance and Risk : Proceedings of the 17th International Scientific Conference. Vol. 1. - Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2015. - S. 201-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-4218-0. - Pełny tekst: http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-financii/archiv-podujati/international-scientific-conference-finance-and-risk-2015/FaR_2015_vol.1.pdf
38
Czynniki wpływające na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach strefy euro / Mateusz FOLWARSKI // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 83-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-0-9
39
Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego / Mateusz FOLWARSKI, Krzysztof KIL // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 118-147. - ISBN 978-83-7252-714-2
40
Czynniki wpływające na wynagrodzenia zarządów banków spółdzielczych w województwie małopolskim w okresie pokryzysowym = Determinants of Remuneration of the Cooperative Banks' Board Members in Lesser Poland Voivodeship in the Post-Crisis Period / Krzysztof KIL, Mateusz FOLWARSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015), s. 112-121. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30589/Kil_Czynniki_Wplywajace_Na_Wynagrodzenia_Zarzadow_Bankow_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
41
Wpływ modelu korporacyjnego na tendencję kształtowania wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach = Impact of Corporate Model on the Tendency of Managers' Compensation in Banks / Mateusz FOLWARSKI, Mariusz Trojak // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 2 (2015), s. 39-50. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MFMT232.pdf. - ISSN 2082-0976
42
Pokryzysowe regulacje zmiennej części wynagrodzeń kadr zarządzających instytucjami finansowymi - skutki dla Wielkiej Brytanii = Post-Crisis Regulation Variable Part of the Remuneration of Managers of Financial Institutions - the Consequences for Great Britain / Mateusz FOLWARSKI // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość = Journal of Financial Management and Accounting. - R. 3, nr 3 (2015), s. 19-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/ZFIR_n3_2015.pdf#page=19&view=Fit. - ISSN 2300-9683
43
Determinanty wynagrodzenia kadry zarządzającej bankami notowanymi na GPW w Polsce = Determinants of Executive Remuneration Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland / Mateusz FOLWARSKI, Krzysztof KIL // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 13, nr 3, cz. 1 (2015), s. 183-195. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2015_3_1_12.pdf. - ISSN 2084-5189
44
Wpływ fuzji i przejęć banków w Polsce na wynagrodzenia kadry zarządzającej = The Impact of Mergers and Acquisitions of Banks in Poland on the Remuneration of the Managers / Mateusz FOLWARSKI // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 111 (2015), s. 33-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2015_nr111.pdf#page=35&view=Fit. - ISSN 2081-6979
45
The Impact of the Financial Crisis on the Regulations of Managerial Staff Remuneration in Financial Institutions / Mateusz FOLWARSKI // Bezpieczny Bank. - nr 2 (55) (2014), s. 100-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-2552014.9.pdf. - ISSN 1429-2939
46
Tendencje w wynagrodzeniach kadr zarządzających w bankach wybranych krajów = Trends in Compensations of Managers in Banks of Selected Countries / Mateusz FOLWARSKI // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014), s. 89-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=09&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
47
Rola akcji i opcji na akcje w wynagradzaniu kadr zarządzających w wybranych instytucjach finansowych / Mateusz FOLWARSKI, Krzysztof KIL // W: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 316-325. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-689-2. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314804
48
Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego / Mateusz FOLWARSKI, Krzysztof KIL // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2014), s. 103-133. - Bibliogr.
49
Bezpieczeństwo banków na Ukrainie i w Polsce - perspektywa wspólnego inwestora strategicznego / Mateusz FOLWARSKI, Krzysztof KIL // W: Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 4 / [ed. by Oleksiy Druhov, Piotr BULA]. - Lviv: Lviv Institute of Banking of University of Banking of the National Bank of Ukraine; Cracow University of Economics, 2014. - S. 23-39. - Rez. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-6-1
50
Rola kadr zarządzających w bankach w wywołaniu kryzysu sektora bankowego krajów Unii Europejskiej / Mateusz FOLWARSKI // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - (Seria: Nauka). - S. 27-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-7-8
51
Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach / Mateusz FOLWARSKI ; Promotor: Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków, 2014. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003024
52
Rola akcji i opcji na akcje w wynagrodzeniu kadr zarządzających w amerykańskich instytucjach finansowych / Mateusz FOLWARSKI, Krzysztof KIL // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
53
Analiza zależności wpływu wybranych zmiennych na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach w wybranych krajach = Analysis of Dependencies of Influence of Selected Variables on the Level of Remuneration of Senior Management in Banks in Chosen Countries / Mateusz FOLWARSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 347 (2014), s. 125-133. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
54
Wynagrodzenia kadr zarządzających w wybranych bankach krajów strefy euro / Mateusz FOLWARSKI // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - (Seria: Nauka). - S. 11-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-3-0
55
Polityka pomocy publicznej Unii Europejskiej w warunkach kryzysu - sektor finansowy a gospodarka realna = State Aid Policy of the European Union Under Crisis - Financial Sector and Real Economy / Piotr PODSIADŁO, Mateusz FOLWARSKI // W: Strategie działań w warunkach kryzysu / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2013. - S. 310-323. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-663-2
56
Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na próby regulacji wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach europejskich i amerykańskich / Mateusz FOLWARSKI // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 92-110. - Bibliogr.
57
Wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych rady dyrektorów największych amerykańskich banków przed i po kryzysie finansowym = Remuneration of Executive Directors of Board of Directors of the Biggest American Banks Before and After the Financial Crisis / Mateusz FOLWARSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 307 (2013), s. 121-131. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
58
Kontrowersje wokół dyrektywy regulującej wynagrodzenia kadr zarządzających w sektorze bankowym = Controversy Over Directive Regulating Remuneration Managers in the Banking Sector / Mateusz FOLWARSKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 1 (2013), s. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_11.pdf. - ISSN 2084-5189
59
Kształtowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach w wybranych krajach na rynku europejskim i w USA = Shaping the level and structure of compensation of managers in banks in selected countries in the European market and the U.S / Mateusz Folwarski, Weronika Grandys // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 302-312. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
60
Analiza zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz wskaźników Z-scorce i TSR w wybranych bankach działających w Polsce i Stanach Zjednoczonych = Analysis of Relationship Managers and Wage Indices Z-scores and TSR in Polish and American Banks / Mateusz FOLWARSKI, Krzysztof KIL // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013), s. 157-166. - Summ.. - [odczyt: 05.02.2014]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=14&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
61
Zmiany regulacyjne w zakresie wynagradzania kadr zarządzających w bankach w okresie pokryzysowym / M. FOLWARSKI // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 38-59
62
Struktura i poziom wynagrodzeń zarządów największych banków w Polsce a poziom ich bezpieczeństwa w latach 2009-2011 = The Structure and Levels of Compensation for the Board Members of Poland's Largest Banks vs Their Security Levels in 2009-2011 / Mateusz FOLWARSKI, Krzysztof KIL // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 141-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12folwarski-kil.pdf. - ISSN 1644-8979
63
Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym / Piotr KARAŚ, Aleksander Łaszek, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Mateusz FOLWARSKI // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 83-145. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
64
Sytuacja ekonomiczna Banku Pekao SA oraz BRE Banku SA a wynagrodzenia członków zarządów tych banków w latach 2007-2009 = The Financial Standing of Bank Pekao SA and BRE Bank SA vs Compensation Package for Board Members in 2007-2009 / Mateusz FOLWARSKI // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK. - nr 11 (2011), s. 225-235. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Folwarski.pdf. - ISSN 1644-8979
65
Zmiany systemów wynagrodzeń w bankach / M. FOLWARSKI // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 100-112
66
Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej / Mateusz FOLWARSKI, Jadwiga Zaręba // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 17-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
67
Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością : zastosowanie na rynku bankowym = Polish Classical Methods for Forewarning Against a Collapse and their Application to Financial Markets / Mateusz FOLWARSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010), s. 71-78. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
68
Rola arbitra bankowego jako instytucji chroniącej prawa konsumenta na rynku bankowym = The Role of a Bank Arbiter as the Institution Protecting the Consumer's Rights on the Bank Market / Mateusz FOLWARSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 140 (2010), s. 229-235. - Summ.. - Tytuł numeru: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
69
Sądownictwo polubowne i Arbitraż Bankowy jako organy pomagające konsumentowi na rynku usług finansowych = System of Conciliaton and Bank Arbitration as the Authorities Supporting the Consumer in the Financial Service Market / Mateusz FOLWARSKI // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 387-395. - Streszcz., summ. - ISSN 0459-9586
70
Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej / M. FOLWARSKI, J. GNIEWEK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 3-24. - Bibliogr.
71
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa : MŚP w Polsce a modele amerykańskie / Mateusz FOLWARSKI // W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009. - S. 693-705. - ISBN 978-83-227-3057-7
72
Innowacje finansowe - dominacja nowych produktów czy modyfikacja już istniejących? / Mateusz FOLWARSKI // W: Innowacyjność w skali makro i mikro / red. nauk.: Barbara Kryk, Krzysztof Piech. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009. - S. 309-321. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-13-5. - Pełny tekst: http://www.instytut.info/Vkonf/site/7.pdf
73
Bank szuka firmy / Mateusz FOLWARSKI // Gazeta Bankowa. - nr 43 (2009), s. 47-48. - ISSN 0860-7613
74
Sytuacja na rynku kredytowym w Polsce w latach 2000-2008 = Situation on the Loan Market in Poland in Years 2000-2008 / Mateusz FOLWARSKI // W: Finanse i rachunkowość : Seminarium Doktorantów : Edycja VII / red. nauk. Dorota Korenik. - Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, ISSN 1641-4225 ; 29). - S. 159-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88680-07-6
75
Bank banków wobec kryzysu / Mateusz FOLWARSKI // Gazeta Bankowa. - nr 35 (1035) (2008), s. 36-37. - ISSN 0860-7613
76
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE / Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI, Igor STYN, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 7-117. - Bibliogr.
77
Czynniki wpływające na rentowność w polskim sektorze bankowości detalicznej na przykładzie Euro Banku, Santander Consumer Banku oraz GE Money Banku / Mateusz FOLWARSKI // W: Banki na globalnym rynku finansowym : stabilność i konkurencyjność / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Łukasz Skarka. - Kraków: Wydawawnictwo EJB, 2008. - S. 52-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88519-98-7
1
Folwarski M., (2021), Wpływ wybranych czynników otoczenia bankowego na włączenie cyfrowe społeczeństwa, "Bezpieczny Bank" [on-line], nr 3 (84), s. 81-98; https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/22/15
2
Folwarski M., (2021), Innowacje cyfrowe w bankowości a włączenie cyfrowe i finansowe społeczeństwa, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 215, [1] s.
3
Folwarski M., (2021), The FinTech Sector and Aspects on the Financial Inclusion of the Society in EU Countries, "European Research Studies Journal", vol. 24, spec. iss. 1, s. 459-467; https://www.ersj.eu/journal/2055
4
Folwarski M., (2021), FinTech Digital Inclusion of Society - Selected Aspects of the Banking Environment. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Finance, Olsztyn : Instytut Badań Gospodarczych, s. 16-25.
5
Folwarski M., (2020), New Entities on the Financial Market - FinTech, BigTech and Neobank - Regulation Proposal, "Vìsnik Unìversitetu bankìvsʹkoï spravi", no 1 (37), s. 20-25; http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/article/download/208190/208662
6
Folwarski M., (2020), Development of Fintech and Bigtech Companies and Their Expansion on the Banking Market, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 64, nr 1, s. 44-54; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/144289/edition/75739/content
7
Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), (2020), Bankowość emocjonalna: cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 316 s.
8
Folwarski M., (2020), Firmy BigTechowe na rynku usług finansowych. [W:] MIKLASZEWSKA E., FOLWARSKI M. (red.), Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 71-84.
9
Kil K., Folwarski M., Walitza A., (2020), Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 88 s.
10
Miklaszewska E., Folwarski M., Idzik M., Kil K., (2019), Wyzwania dla strategii i modeli biznesowych banków związane z nowymi technologiami. [W:] MIKLASZEWSKA E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 63-81.
11
Folwarski M., (2019), Challenges of Central Banks as Regulators to the Development of the FinTech Sector, "Bezpieczny Bank" [on-line], nr 4 (77), s. 50-62; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb.4.77.4.pdf
12
Folwarski M., Smola-Męciwoda P., (2019), Neobanki - nowa kategoria instytucji finansowych. [W:] Juszczyk S., Balina R. (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 27-37.
13
Folwarski M., (2019), Sektor fintech na europejskim rynku usług bankowych: wyzwania konkurencyjne i regulacyjne, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 191 s.
14
Folwarski M., (2019), Firmy fintechowe - szansa czy zagrożenie dla sektora bankowego?. [W:] MIKLASZEWSKA E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 139-155.
15
Miklaszewska E., Folwarski M., (2018), Wstęp. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7.
16
Folwarski M., (2018), Sektor bankowy i sektor FinTech - współpraca czy realne zagrożenie dla sektora bankowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 529, s. 84-94; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101884/edition/59569/content?ref=desc
17
Folwarski M., (2018), The Impact of Selected Regulations on the Development of Payments Systems in Poland, "Marketing and Management of Innovations", no 3, s. 302-312; http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/MMI_A74-03-2018_Folwarski_0.pdf
18
Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), (2018), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 270, [1] s.
19
Folwarski M., (2018), Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych a wybrane formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów, "Rozprawy Ubezpieczeniowe : konsument na rynku usług finansowych", nr 1 (27), s. 18-30; https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15226/JoIN27_02.pdf
20
Piskorz P., (2018), Wpływ modeli biznesowych banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na rentowność i stabilność sektora bankowego, Prom. Miklaszewska E., Kraków : , b.d.
21
Folwarski M., (2018), Tradycyjne i nowoczesne formy budowania sieci bankowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 47-60; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1435/1097
22
Folwarski M., (2018), Development of FinTech Financial Innovation Sector - an Opportunity or a Threat to People Employed in Banking?. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 199-209.
23
Miklaszewska E., Folwarski M., Kil K., Idzik M., (2018), Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego, "Bezpieczny Bank" [on-line], nr 3 (72), s. 87-101; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.5.1.pdf
24
Folwarski M., (2018), Wyzwania w marketingu usług bankowych. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 220-238.
25
Heorhiadi N., Druhov O., Vilhutska R., Bets M., Stoianovskyi A., Folwarski M., (2018), Organizational Development in Banks Management Systems, "Banks and Bank Systems", vol. 13, no. 3, s. 1-11; https://businessperspectives.org/component/zoo/organizational-development-in-banks-management-systems
26
Folwarski M., (2017), Dominacja dużych grup banków we Francji. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 103-112.
27
Folwarski M., (2017), Zmiany w strategiach sprzedaży usług bankowych, "Zarządzanie i Finanse", R. 15, nr 2, cz. 2, s. 7-17; http://wzr.ug.edu.pl/.zif/4_1.pdf
28
Folwarski M., (2017), Dysproporcje w wynagradzaniu pracowników w bankach prowadzących działalność w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 489, s. 105-114; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43808?tab=1
29
Folwarski M., (2017), Traditional and Modern Forms of Building a Banking Network in Poland. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 40-41.
30
Biga B., Borawska A., Borawski M., Doszyń M., Folwarski M., Furman W., Geodecki T., Grodzicki M., Jakubowski B., Janus J., Kędzierski M., Kędzior M., Krzewicka R., Łatuszyńska M., Miłaszewicz D., Musiałek P., Nermend K., Rosiek K., Piekutowski J., Pierzchała M., Piwowarski M., Siewiera K., Sobolewski A., Otręba-Szklarczyk A., Szklarczyk D., Szymborska M., Trojak M., Ulatowska R., Winogrodzka D., Zawicki M., (2016), Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju": raport, Kurowska K. (red. tech.), Warszawa : IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 211 s.
31
Folwarski M., (2016), Rozwój sieci bankomatów w krajach strefy euro oraz w Polsce. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-21.
32
Folwarski M., (2016), Wpływ kredytów bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce, "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość", R. 4, nr 3, s. 5-14; http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2016/10/ZFIR_n3_2016.pdf
33
Folwarski M., (2016), Czynniki wpływające na rozwój sieci bankomatów w krajach Europy Środkowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 89-98; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39365
34
Folwarski M., (2016), Wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach - tendencje i kontrowersje, Kraków : Poligrafia Redemptorystów, 143 s.
35
Trojak M., Folwarski M., (2016), Zmiany w zasadach wynagrodzeń w bankach. [W:] Liberska B. (red.), Nowa globalna architektura finansowa : w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 159-175.
36
Miklaszewska E., Kil K., Folwarski M., (2016), Factors Influencing Bank Lending Policies in CEE Countries, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 428, s. 162-174; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37501
37
Folwarski M., (2015), The Controversy Associated with the Post-Crisis Remuneration of the Executive of Major Financial Institutions in the Countries of Central Europe. [W:] Finance and Risk : Proceedings of the 17th International Scientific Conference. Vol. 1, Bratislava : Publishing House EKONÓM, s. 201-209.
38
Folwarski M., (2015), Czynniki wpływające na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach strefy euro. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 83-106.
39
Folwarski M., Kil K., (2015), Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 118-147.
40
Kil K., Folwarski M., (2015), Czynniki wpływające na wynagrodzenia zarządów banków spółdzielczych w województwie małopolskim w okresie pokryzysowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 403, s. 112-121; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30589/Kil_Czynniki_Wplywajace_Na_Wynagrodzenia_Zarzadow_Bankow_2015.pdf
41
Folwarski M., Trojak M., (2015), Wpływ modelu korporacyjnego na tendencję kształtowania wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 2, s. 39-50; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MFMT232.pdf
42
Folwarski M., (2015), Pokryzysowe regulacje zmiennej części wynagrodzeń kadr zarządzających instytucjami finansowymi - skutki dla Wielkiej Brytanii, "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość", R. 3, nr 3, s. 19-29; http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/ZFIR_n3_2015.pdf#page=19&view=Fit
43
Folwarski M., Kil K., (2015), Determinanty wynagrodzenia kadry zarządzającej bankami notowanymi na GPW w Polsce, "Zarządzanie i Finanse", R. 13, nr 3, cz. 1, s. 183-195; http://zif.wzr.pl/pim/2015_3_1_12.pdf
44
Folwarski M., (2015), Wpływ fuzji i przejęć banków w Polsce na wynagrodzenia kadry zarządzającej, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 111, s. 33-41; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2015_nr111.pdf#page=35&view=Fit
45
Folwarski M., (2014), The Impact of the Financial Crisis on the Regulations of Managerial Staff Remuneration in Financial Institutions, "Bezpieczny Bank", nr 2 (55), s. 100-118; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-2552014.9.pdf
46
Folwarski M., (2014), Tendencje w wynagrodzeniach kadr zarządzających w bankach wybranych krajów, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 48, nr 3, s. 89-97; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=09&zeszyt=3
47
Folwarski M., Kil K., (2014), Rola akcji i opcji na akcje w wynagradzaniu kadr zarządzających w wybranych instytucjach finansowych. [W:] Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 316-325.
48
Folwarski M., Kil K., (2014), Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, s. 103-133.
49
Folwarski M., Kil K., (2014), Bezpieczeństwo banków na Ukrainie i w Polsce - perspektywa wspólnego inwestora strategicznego. [W:] Druhov O., BULA P. (red.), Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4, Lviv : Lviv Institute of Banking of University of Banking of the National Bank of Ukraine : Cracow University of Economics, s. 23-39.
50
Folwarski M., (2014), Rola kadr zarządzających w bankach w wywołaniu kryzysu sektora bankowego krajów Unii Europejskiej. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 27-48.
51
Folwarski M., (2014), Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach, Prom. Miklaszewska E., Kraków : , 225 k.
52
Folwarski M., Kil K., (2014), Rola akcji i opcji na akcje w wynagrodzeniu kadr zarządzających w amerykańskich instytucjach finansowych. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 36.
53
Folwarski M., (2014), Analiza zależności wpływu wybranych zmiennych na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach w wybranych krajach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 347, s. 125-133.
54
Folwarski M., (2013), Wynagrodzenia kadr zarządzających w wybranych bankach krajów strefy euro. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-35.
55
Podsiadło P., Folwarski M., (2013), Polityka pomocy publicznej Unii Europejskiej w warunkach kryzysu - sektor finansowy a gospodarka realna. [W:] Partycki S. (red.), Strategie działań w warunkach kryzysu, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 310-323.
56
Folwarski M., (2013), Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na próby regulacji wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach europejskich i amerykańskich. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym, s. 92-110.
57
Folwarski M., (2013), Wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych rady dyrektorów największych amerykańskich banków przed i po kryzysie finansowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 307, s. 121-131.
58
Folwarski M., (2013), Kontrowersje wokół dyrektywy regulującej wynagrodzenia kadr zarządzających w sektorze bankowym, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 1, s. 121-135; http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_11.pdf
59
Folwarski M., Grandys W., (2013), Kształtowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach w wybranych krajach na rynku europejskim i w USA. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 302-312.
60
Folwarski M., Kil K., (2013), Analiza zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz wskaźników Z-scorce i TSR w wybranych bankach działających w Polsce i Stanach Zjednoczonych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 47, nr 3, s. 157-166; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=14&zeszyt=3
61
Folwarski M., (2012), Zmiany regulacyjne w zakresie wynagradzania kadr zarządzających w bankach w okresie pokryzysowym. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 38-59.
62
Folwarski M., Kil K., (2012), Struktura i poziom wynagrodzeń zarządów największych banków w Polsce a poziom ich bezpieczeństwa w latach 2009-2011, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 141-150; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12folwarski-kil.pdf
63
Karaś P., Łaszek A., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Folwarski M., (2012), Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 83-145.
64
Folwarski M., (2011), Sytuacja ekonomiczna Banku Pekao SA oraz BRE Banku SA a wynagrodzenia członków zarządów tych banków w latach 2007-2009, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 11, s. 225-235; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Folwarski.pdf
65
Folwarski M., ([2011]), Zmiany systemów wynagrodzeń w bankach. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 100-112.
66
Folwarski M., Zaręba J., (2010), Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 17-41.
67
Folwarski M., (2010), Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością : zastosowanie na rynku bankowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 98, s. 71-78.
68
Folwarski M., (2010), Rola arbitra bankowego jako instytucji chroniącej prawa konsumenta na rynku bankowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 140, s. 229-235.
69
Folwarski M., (2010), Sądownictwo polubowne i Arbitraż Bankowy jako organy pomagające konsumentowi na rynku usług finansowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 44, nr 2, s. 387-395.
70
Folwarski M., Gniewek J., (2009), Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 3-24.
71
Folwarski M., (2009), Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa : MŚP w Polsce a modele amerykańskie. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 693-705.
72
Folwarski M., (2009), Innowacje finansowe - dominacja nowych produktów czy modyfikacja już istniejących?. [W:] Kryk B., Piech K. (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 309-321.
73
Folwarski M., (2009), Bank szuka firmy, "Gazeta Bankowa", nr 43, s. 47-48.
74
Folwarski M., (2009), Sytuacja na rynku kredytowym w Polsce w latach 2000-2008. [W:] Korenik D. (red.), Finanse i rachunkowość : Seminarium Doktorantów : Edycja VII (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu; 29), Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, s. 159-183.
75
Folwarski M., (2008), Bank banków wobec kryzysu, "Gazeta Bankowa", nr 35 (1035), s. 36-37.
76
Miklaszewska E., Folwarski M., Styn I., Mikołajczyk K., Kochaniak K., Jurkowska A., (2008), Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 7-117.
77
Folwarski M., (2008), Czynniki wpływające na rentowność w polskim sektorze bankowości detalicznej na przykładzie Euro Banku, Santander Consumer Banku oraz GE Money Banku. [W:] Miklaszewska E., Skarka Ł. (red.), Banki na globalnym rynku finansowym : stabilność i konkurencyjność, Kraków : Wydawawnictwo EJB, s. 52-59.
1
@article{UEK:2168359074,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Wpływ wybranych czynników otoczenia bankowego na włączenie cyfrowe społeczeństwa",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "3 (84)",
pages = "81-98",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.26354/bb.4.3.84.2021},
url = {https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/22/15},
}
2
@book{UEK:2168352764,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Innowacje cyfrowe w bankowości a włączenie cyfrowe i finansowe społeczeństwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-233-4962-4",
}
3
@article{UEK:2168354198,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "The FinTech Sector and Aspects on the Financial Inclusion of the Society in EU Countries",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, spec. iss. 1",
pages = "459-467",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2055},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2055},
}
4
@inbook{UEK:2168360678,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "FinTech Digital Inclusion of Society - Selected Aspects of the Banking Environment",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Finance",
pages = "16-25",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2021",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/84/86/121-2},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-42-9",
}
5
@article{UEK:2168348960,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "New Entities on the Financial Market - FinTech, BigTech and Neobank - Regulation Proposal",
journal = "Vìsnik Unìversitetu bankìvsʹkoï spravi",
number = "no 1 (37)",
pages = "20-25",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020208190},
url = {http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/article/download/208190/208662},
}
6
@article{UEK:2168347904,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Development of Fintech and Bigtech Companies and Their Expansion on the Banking Market",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 64, 1",
pages = "44-54",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2020.1.04},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/144289/edition/75739/content},
}
7
@book{UEK:2168340827,
title = "Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-055-4",
}
8
@inbook{UEK:2168340853,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Firmy BigTechowe na rynku usług finansowych",
booktitle = "Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów",
pages = "71-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-055-4",
}
9
@misc{UEK:2168350184,
author = "Krzysztof Kil and Mateusz Folwarski and Andrzej Walitza",
title = "Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2020",
}
10
@inbook{UEK:2168330351,
author = "Ewa Miklaszewska and Mateusz Folwarski and Marcin Idzik and Krzysztof Kil",
title = "Wyzwania dla strategii i modeli biznesowych banków związane z nowymi technologiami",
booktitle = "Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym",
pages = "63-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2019",
isbn = "978-83-7561-983-6",
}
11
@article{UEK:2168341749,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Challenges of Central Banks as Regulators to the Development of the FinTech Sector",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "4 (77)",
pages = "50-62",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26354/bb.3.4.77.2019},
url = {https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb.4.77.4.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168342897,
author = "Mateusz Folwarski and Patrycja Smola-Męciwoda",
title = "Neobanki - nowa kategoria instytucji finansowych",
booktitle = "Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego",
pages = "27-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7583-903-6",
}
13
@book{UEK:2168334193,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Sektor fintech na europejskim rynku usług bankowych : wyzwania konkurencyjne i regulacyjne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2019",
isbn = "978-83-8175-001-1",
}
14
@inbook{UEK:2168330355,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Firmy fintechowe - szansa czy zagrożenie dla sektora bankowego?",
booktitle = "Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym",
pages = "139-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2019",
isbn = "978-83-7561-983-6",
}
15
@misc{UEK:2168326901,
author = "Ewa Miklaszewska and Mateusz Folwarski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
16
@article{UEK:2168330377,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Sektor bankowy i sektor FinTech - współpraca czy realne zagrożenie dla sektora bankowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "529",
pages = "84-94",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.529.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101884/edition/59569/content?ref=desc},
}
17
@article{UEK:2168327615,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "The Impact of Selected Regulations on the Development of Payments Systems in Poland",
journal = "Marketing and Management of Innovations",
number = "no 3",
pages = "302-312",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.21272/mmi.2018.3-27},
url = {http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/MMI_A74-03-2018_Folwarski_0.pdf},
}
18
@book{UEK:2168326897,
title = "Europejski rynek usług bankowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
19
@article{UEK:2168324199,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych a wybrane formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów",
journal = "Rozprawy Ubezpieczeniowe",
number = "1 (27)",
pages = "18-30",
year = "2018",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15226/JoIN27_02.pdf},
}
20
@unpublished{UEK:2168339375,
author = "Paweł Piskorz",
title = "Wpływ modeli biznesowych banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na rentowność i stabilność sektora bankowego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {},
}
21
@article{UEK:2168327055,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Tradycyjne i nowoczesne formy budowania sieci bankowej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "47-60",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0103},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1435/1097},
}
22
@inbook{UEK:2168327173,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Development of FinTech Financial Innovation Sector - an Opportunity or a Threat to People Employed in Banking?",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "199-209",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
url = {http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf},
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
23
@article{UEK:2168330199,
author = "Ewa Miklaszewska and Mateusz Folwarski and Krzysztof Kil and Marcin Idzik",
title = "Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "3 (72)",
pages = "87-101",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26354/bb.4.3.72.2018},
url = {https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.5.1.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168326921,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Wyzwania w marketingu usług bankowych",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "220-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
25
@article{UEK:2168327195,
author = "Nelli H. Heorhiadi and Oleksiy Druhov and Roksolana Vilhutska and Mariana Bets and Andrii Stoianovskyi and Mateusz Folwarski",
title = "Organizational Development in Banks Management Systems",
journal = "Banks and Bank Systems",
number = "vol. 13, no. 3",
pages = "1-11",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(3).2018.01},
url = {https://businessperspectives.org/component/zoo/organizational-development-in-banks-management-systems},
}
26
@inbook{UEK:2168318677,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Dominacja dużych grup banków we Francji",
booktitle = "Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski",
pages = "103-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego",
year = "2017",
url = {http://alterum.pl/uploaded/ksBS-y.pdf},
isbn = "978-83-922099-7-3",
}
27
@article{UEK:2168322781,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Zmiany w strategiach sprzedaży usług bankowych",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 15, 2, cz. 2",
pages = "7-17",
year = "2017",
url = {http://wzr.ug.edu.pl/.zif/4_1.pdf},
}
28
@article{UEK:2168321479,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Dysproporcje w wynagradzaniu pracowników w bankach prowadzących działalność w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "489",
pages = "105-114",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.489.09},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43808?tab=1},
}
29
@misc{UEK:2168336205,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Traditional and Modern Forms of Building a Banking Network in Poland",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "40-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
30
@misc{UEK:2168311843,
author = "Bartłomiej Biga and Anna Borawska and Mariusz Borawski and Mariusz Doszyń and Mateusz Folwarski and Witold Furman and Tomasz Geodecki and Maciej Grodzicki and Bartosz Jakubowski and Jakub Janus and Marcin Kędzierski and Marcin Kędzior and Romana Krzewicka and Małgorzata Łatuszyńska and Danuta Miłaszewicz and Paweł Musiałek and Kesra Nermend and Ksymena Rosiek and Jarema Piekutowski and Marcin Pierzchała and Mateusz Piwowarski and Krzysztof Siewiera and Antoni Sobolewski and Agnieszka Otręba-Szklarczyk and Dariusz Szklarczyk and Maria Szymborska and Mariusz Trojak and Roksana Ulatowska and Dominika Winogrodzka and Marcin Zawicki",
title = "Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju : raport",
adress = "Warszawa",
publisher = "IBC GROUP Central Europe Holding S.A.",
year = "2016",
url = {},
}
31
@inbook{UEK:2168308071,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Rozwój sieci bankomatów w krajach strefy euro oraz w Polsce",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7",
pages = "9-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-1-6",
}
32
@article{UEK:2168311291,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Wpływ kredytów bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce",
journal = "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość",
number = "R. 4, 3",
pages = "5-14",
year = "2016",
url = {http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2016/10/ZFIR_n3_2016.pdf},
}
33
@article{UEK:2168311321,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Czynniki wpływające na rozwój sieci bankomatów w krajach Europy Środkowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "451",
pages = "89-98",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.451.07},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39365},
}
34
@book{UEK:2168310915,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach - tendencje i kontrowersje",
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Redemptorystów",
year = "2016",
isbn = "978-83-7631-713-7",
}
35
@inbook{UEK:2168310911,
author = "Mariusz Trojak and Mateusz Folwarski",
title = "Zmiany w zasadach wynagrodzeń w bankach",
booktitle = "Nowa globalna architektura finansowa : w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego",
pages = "159-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-233-4061-4 ; 978-83-233-9435-8",
}
36
@article{UEK:2168308733,
author = "Ewa Miklaszewska and Krzysztof Kil and Mateusz Folwarski",
title = "Factors Influencing Bank Lending Policies in CEE Countries",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "428",
pages = "162-174",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.428.14},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37501},
}
37
@inbook{UEK:2168305055,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "The Controversy Associated with the Post-Crisis Remuneration of the Executive of Major Financial Institutions in the Countries of Central Europe",
booktitle = "Finance and Risk : Proceedings of the 17th International Scientific Conference. Vol. 1",
pages = "201-209",
adress = "Bratislava",
publisher = "Publishing House EKONÓM",
year = "2015",
url = {http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-financii/archiv-podujati/international-scientific-conference-finance-and-risk-2015/FaR_2015_vol.1.pdf},
isbn = "978-80-225-4218-0",
}
38
@inbook{UEK:2168300381,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Czynniki wpływające na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach strefy euro",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6",
pages = "83-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-0-9",
}
39
@inbook{UEK:2168300411,
author = "Mateusz Folwarski and Krzysztof Kil",
title = "Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji",
pages = "118-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-714-2",
}
40
@article{UEK:2168299051,
author = "Krzysztof Kil and Mateusz Folwarski",
title = "Czynniki wpływające na wynagrodzenia zarządów banków spółdzielczych w województwie małopolskim w okresie pokryzysowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "403",
pages = "112-121",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30589/Kil_Czynniki_Wplywajace_Na_Wynagrodzenia_Zarzadow_Bankow_2015.pdf},
}
41
@article{UEK:2168299045,
author = "Mateusz Folwarski and Mariusz Trojak",
title = "Wpływ modelu korporacyjnego na tendencję kształtowania wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 2",
pages = "39-50",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MFMT232.pdf},
}
42
@article{UEK:2168299057,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Pokryzysowe regulacje zmiennej części wynagrodzeń kadr zarządzających instytucjami finansowymi - skutki dla Wielkiej Brytanii",
journal = "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość",
number = "R. 3, 3",
pages = "19-29",
year = "2015",
url = {http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/ZFIR_n3_2015.pdf#page=19&view=Fit},
}
43
@article{UEK:2168299759,
author = "Mateusz Folwarski and Krzysztof Kil",
title = "Determinanty wynagrodzenia kadry zarządzającej bankami notowanymi na GPW w Polsce",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 13, 3, cz. 1",
pages = "183-195",
year = "2015",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2015_3_1_12.pdf},
}
44
@article{UEK:2168303471,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Wpływ fuzji i przejęć banków w Polsce na wynagrodzenia kadry zarządzającej",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej",
number = "111",
pages = "33-41",
year = "2015",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2015_nr111.pdf#page=35&view=Fit},
}
45
@article{UEK:2168286337,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "The Impact of the Financial Crisis on the Regulations of Managerial Staff Remuneration in Financial Institutions",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "2 (55)",
pages = "100-118",
year = "2014",
url = {https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-2552014.9.pdf},
}
46
@article{UEK:2168290839,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Tendencje w wynagrodzeniach kadr zarządzających w bankach wybranych krajów",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 48, 3",
pages = "89-97",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.3.89},
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=09&zeszyt=3},
}
47
@inbook{UEK:2168293187,
author = "Mateusz Folwarski and Krzysztof Kil",
title = "Rola akcji i opcji na akcje w wynagradzaniu kadr zarządzających w wybranych instytucjach finansowych",
booktitle = "Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce",
pages = "316-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314804 },
isbn = "978-83-7252-689-2",
}
48
@unpublished{UEK:2168302291,
author = "Mateusz Folwarski and Krzysztof Kil",
title = "Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej",
pages = "103-133",
year = "2014",
}
49
@inbook{UEK:2168285437,
author = "Mateusz Folwarski and Krzysztof Kil",
title = "Bezpieczeństwo banków na Ukrainie i w Polsce - perspektywa wspólnego inwestora strategicznego",
booktitle = "Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4",
pages = "23-39",
adress = "Lviv",
publisher = "Lviv Institute of Banking of University of Banking of the National Bank of Ukraine; Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-6-1",
}
50
@inbook{UEK:2168285457,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Rola kadr zarządzających w bankach w wywołaniu kryzysu sektora bankowego krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5",
pages = "27-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-7-8",
}
51
@unpublished{UEK:2168290923,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003024},
}
52
@misc{UEK:2168291333,
author = "Mateusz Folwarski and Krzysztof Kil",
title = "Rola akcji i opcji na akcje w wynagrodzeniu kadr zarządzających w amerykańskich instytucjach finansowych",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "36",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
53
@article{UEK:2168295855,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Analiza zależności wpływu wybranych zmiennych na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach w wybranych krajach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "347",
pages = "125-133",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.347.12},
url = {},
}
54
@inbook{UEK:2168285445,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Wynagrodzenia kadr zarządzających w wybranych bankach krajów strefy euro",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4",
pages = "11-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-3-0",
}
55
@inbook{UEK:2168312137,
author = "Piotr Podsiadło and Mateusz Folwarski",
title = "Polityka pomocy publicznej Unii Europejskiej w warunkach kryzysu - sektor finansowy a gospodarka realna",
booktitle = "Strategie działań w warunkach kryzysu",
pages = "310-323",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7702-663-2",
}
56
@unpublished{UEK:2168287235,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na próby regulacji wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach europejskich i amerykańskich",
booktitle = "Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym",
pages = "92-110",
year = "2013",
}
57
@article{UEK:2168278567,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych rady dyrektorów największych amerykańskich banków przed i po kryzysie finansowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "307",
pages = "121-131",
adress = "",
year = "2013",
}
58
@article{UEK:2168290945,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Kontrowersje wokół dyrektywy regulującej wynagrodzenia kadr zarządzających w sektorze bankowym",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 1",
pages = "121-135",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_11.pdf},
}
59
@inbook{UEK:2168294933,
author = "Mateusz Folwarski and Weronika Grandys",
title = "Kształtowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach w wybranych krajach na rynku europejskim i w USA",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
pages = "302-312",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-85-4",
}
60
@article{UEK:2168271318,
author = "Mateusz Folwarski and Krzysztof Kil",
title = "Analiza zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz wskaźników Z-scorce i TSR w wybranych bankach działających w Polsce i Stanach Zjednoczonych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 47, 3",
pages = "157-166",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.157},
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=14&zeszyt=3},
}
61
@unpublished{UEK:2168271612,
author = "M. Folwarski",
title = "Zmiany regulacyjne w zakresie wynagradzania kadr zarządzających w bankach w okresie pokryzysowym",
booktitle = "Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków",
pages = "38-59",
year = "2012",
}
62
@article{UEK:2168240692,
author = "Mateusz Folwarski and Krzysztof Kil",
title = "Struktura i poziom wynagrodzeń zarządów największych banków w Polsce a poziom ich bezpieczeństwa w latach 2009-2011",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "12",
pages = "141-150",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12folwarski-kil.pdf},
}
63
@inbook{UEK:2168306591,
author = "Piotr Karaś and Aleksander Łaszek and Aleksander Werner and Stanisław Kasiewicz and Lech Kurkliński and Mateusz Folwarski",
title = "Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "83-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
64
@article{UEK:2168227684,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Sytuacja ekonomiczna Banku Pekao SA oraz BRE Banku SA a wynagrodzenia członków zarządów tych banków w latach 2007-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "11",
pages = "225-235",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Folwarski.pdf},
}
65
@unpublished{UEK:2168257946,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Zmiany systemów wynagrodzeń w bankach",
booktitle = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "100-112",
year = "2011",
}
66
@inbook{UEK:2165276431,
author = "Mateusz Folwarski and Jadwiga Zaręba",
title = "Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "17-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
67
@article{UEK:2165675778,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością : zastosowanie na rynku bankowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "98",
pages = "71-78",
adress = "",
year = "2010",
}
68
@article{UEK:2165391716,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Rola arbitra bankowego jako instytucji chroniącej prawa konsumenta na rynku bankowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "140",
pages = "229-235",
adress = "",
year = "2010",
}
69
@article{UEK:2166380246,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Sądownictwo polubowne i Arbitraż Bankowy jako organy pomagające konsumentowi na rynku usług finansowych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "387-395",
year = "2010",
}
70
@unpublished{UEK:2168221754,
author = "Mateusz Folwarski and Józefa Gniewek",
title = "Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "3-24",
year = "2009",
}
71
@inbook{UEK:2165655946,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa : MŚP w Polsce a modele amerykańskie",
booktitle = "Rynek finansowy w erze zawirowań",
pages = "693-705",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3057-7",
}
72
@inbook{UEK:2166092890,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Innowacje finansowe - dominacja nowych produktów czy modyfikacja już istniejących?",
booktitle = "Innowacyjność w skali makro i mikro",
pages = "309-321",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
year = "2009",
url = {http://www.instytut.info/Vkonf/site/7.pdf},
isbn = "978-83-60653-13-5",
}
73
@article{UEK:51226,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Bank szuka firmy",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "43",
pages = "47-48",
year = "2009",
}
74
@inbook{UEK:2166092978,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Sytuacja na rynku kredytowym w Polsce w latach 2000-2008",
booktitle = "Finanse i rachunkowość : Seminarium Doktorantów : Edycja VII",
pages = "159-183",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów",
year = "2009",
issn = "1641-4225",
isbn = "978-83-88680-07-6",
}
75
@article{UEK:50255,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Bank banków wobec kryzysu",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "35 (1035)",
pages = "36-37",
year = "2008",
}
76
@unpublished{UEK:2168234316,
author = "Ewa Miklaszewska and Mateusz Folwarski and Igor Styn and Katarzyna Mikołajczyk and Katarzyna Kochaniak and Aleksandra Jurkowska",
title = "Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "7-117",
year = "2008",
}
77
@inbook{UEK:2166092268,
author = "Mateusz Folwarski",
title = "Czynniki wpływające na rentowność w polskim sektorze bankowości detalicznej na przykładzie Euro Banku, Santander Consumer Banku oraz GE Money Banku",
booktitle = "Banki na globalnym rynku finansowym : stabilność i konkurencyjność",
pages = "52-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawawnictwo EJB",
year = "2008",
isbn = "978-83-88519-98-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID