Publications of the selected author

1

Title:
The Chinese Belt and Road Initiative from the Polish Perspective = Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku w perspektywie polskiej
Source:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 22, nr 2 (2019) , s. 39-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168336665
article
2

Title:
Koncepcja nowego jedwabnego szlaku jako element chińskiej strategii "Go Global"
Source:
Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 161-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Nr:
2168329425
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015 = The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour in Poland in the Years 2006-2015
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 27-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327053
article
4

Title:
Międzynarodowy handel usługami
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 73-84 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324549
chapter in textbook
See main document
5

Title:
Wymiana towarowa jako wyraz internacjonalizacji gospodarek
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 65-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324539
chapter in textbook
See main document
6

Title:
Transfer technologii między krajami
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 99-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324559
chapter in textbook
See main document
7

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour : the Case of Poland 2006-2015 = Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych : przypadek Polski lata 2006-2015
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336103
varia
8

Title:
Państwo w globalnej gospodarce
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 201-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324577
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Przyszłość państwa narodowego w dobie globalizacji = The Future of the National State in an Age of Globalization
Source:
Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach / red. nauk. Joanna Kos-Łabędowicz, Sylwia Talar - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 84-93. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-397-1 ; 978-83-7875-398-8
Nr:
2168319873
chapter in monograph
10

Title:
Międzynarodowe przepływy kapitału
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 85-98 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324553
chapter in textbook
See main document
11

Title:
Gospodarka otwarta i jej przejawy
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 52-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324537
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Międzynarodowe przepływy kapitału; bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 109-130 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305925
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Chiny w globalizującej się gospodarce - studium przypadku
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 151-165 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305929
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Handel usługami w warunkach globalizacji
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 93-108 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305923
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Globalizacja wymiany handlowej
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 79-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305921
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Barska Anetta , Bielski Ireneusz , Choroś-Mrozowska Dominika , Frejtag-Mika Eliza , Piekutowska Agnieszka , Podstawka Marian , Rollnik-Sadowska Ewa , Wiażewicz Joanna , Wyrwa Joanna , Zalewski Romuald I.
Title:
Regionalne aspekty gospodarki
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015
Physical description:
173, [2]: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-208-2202-1
Nr:
2168301161
monograph
17

Title:
Aspects of Global Security - the Measurement of Power & Its Projection : Results from Twenty Selected Countries (2000-2013)
Source:
Journal of International Studies. - vol. 8, nr 1 (2015) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292415
article
18

Title:
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 25)
Notes:
Aneks., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-698-4
Nr:
2168299077
monograph
19

Title:
Międzynarodowe przepływy kapitału: bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2014, s. 31-56 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301511
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Czynniki wzrostu gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej w okresie transformacji = Determinants of Economic Growth in the People's Republic of China during the Period of Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 15 (2014) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168319449
article
21

Title:
Chinese-EU Bilateral Trade (2007-2011) : "Competition & the Exchange of Technology"
Source:
Journal of International Studies. - vol. 6, no 2 (2013) , s. 103-110. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270846
article
22

Title:
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Bogumiła SZOPA, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-259
Nr:
2168290649
doctoral dissertation
23

Title:
Formy powiązań między krajami i ich znaczenie w dobie globalizacji
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2013, s. 27-97 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301143
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 34-80 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273518
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Regionalne zróżnicowanie PKB i dochodów ludności w Polsce : podstawowe relacje i uwarunkowania
Source:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 30-79
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250522
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Starzejące się społeczeństwo i jego konsekwencje. Przypadek Chin = Aging Society and Its Consequences. The Case of China
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 217-229. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240706
article
See main document
27

Title:
Changes in Labour Productivity (2000-2010) Measurements & Interpretations from Central-Eastern Europe
Source:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 10, vol. 2 (2012) , s. 222-232. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168272512
article
28

Title:
Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy
Source:
Starzejące się społeczeństwo / kier. Bogumiła SZOPA2011, s. 62-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260740
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
US-Chinese Core Economic Relations in the Light of the Current Crisis
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 7 (2011) , s. 25-38 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247602
article
See main document
30

Title:
The Post 64 Working Age Population : What do They Contribute?
Source:
Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 172-181. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7241-834-0
Nr:
2166699748
chapter in monograph
31

Title:
The Impact of Investment on Economic Growth in Poland: Pre-Recession Observations (2000-2006) = Investicijų poveikis Lenkijos ekonomikos augimui: priešrecesiniai pastebėjimai (2000-2006)
Source:
Transformations in Business & Economics. - vol. 9, no 2 (20), supplement B (2010) , s. 271-284. - Summ., santr. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Nr:
2166177098
article
32

Title:
Czynniki wzrostu gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej
Source:
Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 158-172. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-74-7
Nr:
2165797741
chapter in monograph
33

Title:
Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski
Source:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2010, s. 63-95 - Bibliogr.
Signature:
NP-908/Magazyn
Nr:
2168266606
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Zróżnicowanie regionalne PKB, dochodów i wynagrodzeń - podstawowe relacje i uwarunkowania
Source:
Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA2009, s. 65-99 - Bibliogr.
Signature:
NP-1309/Magazyn
Nr:
2168220496
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
United States Trade with China - Problems of Product Safety Standards Violated of Chinese Products on U.S. Market = Stosunki handlowe Stanów Zjednoczonych i Chin - problemy z łamaniem standardów jakości przez towary chińskie na rynku USA
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2(15) (2008) , s. 23-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166097257
article
36

Title:
United States - China Trade-economic Relations
Source:
Tovari ì rinki / Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet. - 1 (2008) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2166088057
article
37

Title:
Wpływ handlu zagranicznego ma wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
Source:
Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich / red. Marek Wąsowicz - Warszawa: Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW, 2007, s. 299-309 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-85964-94-0
Nr:
2166099012
chapter in monograph
38

Title:
Analiza wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Chin
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów / red. Eulalia Skawińska - Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 9-18. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60906-04-0
Nr:
2166098986
chapter in monograph
39

Title:
Polish Experience in Realization of Programme Sapard = Doświadczenia Polski w realizacji programu Sapard
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1(10) (2007) , s. 92-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166093802
article
40

Title:
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Chin w latach 1978-2005
Source:
Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 1, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego / red. Joanna Żyra - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2006, s. 43-50 - Bibliogr.
Series:
(Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne)
Nr:
2166086736
chapter in monograph
41

Title:
Dylematy realizacji programu SAPARD w Polsce = Problems of SAPARD Program Realization in Poland
Source:
Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 1] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 1] / red. nauk. Lech Pałasz - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006, s. 63-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-921234-2-5
Nr:
2166099102
chapter in monograph
42

Title:
Gospodarka chińska - aktualne dylematy na drodze wzrostu gospodarczego = Chinese Economy - Actual Dilemmas Connected with Economic Development
Source:
Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 3 (2006) , s. 29-39. - Summ.
Nr:
2166113770
article
43

Title:
Nauczanie ekonomii w politechnikach
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 5 (2006) , s. 16-18
Nr:
2166088125
unreviewed article
1
The Chinese Belt and Road Initiative from the Polish Perspective = Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku w perspektywie polskiej / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 22, nr 2 (2019), s. 39-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/cer/22/2/article-p39.xml. - ISSN 1508-2008
2
Koncepcja nowego jedwabnego szlaku jako element chińskiej strategii "Go Global" / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 161-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
3
Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015 = The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour in Poland in the Years 2006-2015 / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 27-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1459/1096. - ISSN 1898-6447
4
Międzynarodowy handel usługami / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 73-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
5
Wymiana towarowa jako wyraz internacjonalizacji gospodarek / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 65-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
6
Transfer technologii między krajami / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
7
The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour : the Case of Poland 2006-2015 = Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych : przypadek Polski lata 2006-2015 / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 20-21. - Dostępne tylko streszczenia
8
Państwo w globalnej gospodarce / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 201-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
9
Przyszłość państwa narodowego w dobie globalizacji = The Future of the National State in an Age of Globalization / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach / red. nauk. Joanna Kos-Łabędowicz, Sylwia Talar. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 84-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-397-1 ; 978-83-7875-398-8
10
Międzynarodowe przepływy kapitału / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 85-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
11
Gospodarka otwarta i jej przejawy / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 52-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
12
Międzynarodowe przepływy kapitału; bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 109-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
13
Chiny w globalizującej się gospodarce - studium przypadku / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 151-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
14
Handel usługami w warunkach globalizacji / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 93-108. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
15
Globalizacja wymiany handlowej / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 79-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
16
Regionalne aspekty gospodarki / [autorzy Anetta Barska, Ireneusz Bielski, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Eliza Frejtag-Mika, Agnieszka Piekutowska, Marian Podstawka, Ewa Rollnik-Sadowska, Joanna Wiażewicz, Joanna Wyrwa, Romuald I. Zalewski]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015. - 173, [2] : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-208-2202-1
17
Aspects of Global Security - the Measurement of Power & Its Projection : Results from Twenty Selected Countries (2000-2013) / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // Journal of International Studies. - vol. 8, nr 1 (2015), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jois.eu/files/JIS_Vol8_No1_Clowes_Choros-Mrozowska.pdf. - ISSN 2071-8330
18
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA ; [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Aneks. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 25). - ISBN 978-83-7252-698-4
19
Międzynarodowe przepływy kapitału: bezpośrednie inwestycje zagraniczne / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2014), s. 31-56. - Bibliogr.
20
Czynniki wzrostu gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej w okresie transformacji = Determinants of Economic Growth in the People's Republic of China during the Period of Transformation / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 15 (2014), s. 63-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_15/Choro%C5%9B-Mrozowska.pdf. - ISSN 1644-8979
21
Chinese-EU Bilateral Trade (2007-2011) : "Competition & the Exchange of Technology" / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // Journal of International Studies. - vol. 6, no 2 (2013), s. 103-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://149.156.208.58/bibl_ae_zasoby/gospodarka/pdf/171296193.pdf. - ISSN 2071-8330
22
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2013. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002739
23
Formy powiązań między krajami i ich znaczenie w dobie globalizacji / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. 27-97. - Bibliogr.
24
Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 34-80. - Bibliogr.
25
Regionalne zróżnicowanie PKB i dochodów ludności w Polsce : podstawowe relacje i uwarunkowania / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 30-79. - ISBN 978-83-7252-608-3
26
Starzejące się społeczeństwo i jego konsekwencje. Przypadek Chin = Aging Society and Its Consequences. The Case of China / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012), s. 217-229. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12clowes-choros.pdf. - ISSN 1644-8979
27
Changes in Labour Productivity (2000-2010) Measurements & Interpretations from Central-Eastern Europe / David CLOWES, Dominika CHOROS-MROZOWSKA // Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 10, vol. 2 (2012), s. 222-232. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1993-6788
28
Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA. - (2011), s. 62-93. - Bibliogr.
29
US-Chinese Core Economic Relations in the Light of the Current Crisis / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 7 (2011), s. 25-38. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
30
The Post 64 Working Age Population : What do They Contribute? / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - S. 172-181. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-834-0
31
The Impact of Investment on Economic Growth in Poland: Pre-Recession Observations (2000-2006) = Investicijų poveikis Lenkijos ekonomikos augimui: priešrecesiniai pastebėjimai (2000-2006) / David CLOWES, Dominika CHOROS-MROZOWSKA // Transformations in Business & Economics. - vol. 9, no 2 (20), supplement B (2010), s. 271-284. - Summ., santr. - Bibliogr. - ISSN 1648-4460
32
Czynniki wzrostu gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 158-172. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-74-7
33
Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2010), s. 63-95. - Bibliogr.
34
Zróżnicowanie regionalne PKB, dochodów i wynagrodzeń - podstawowe relacje i uwarunkowania / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - (2009), s. 65-99. - Bibliogr.
35
United States Trade with China - Problems of Product Safety Standards Violated of Chinese Products on U.S. Market = Stosunki handlowe Stanów Zjednoczonych i Chin - problemy z łamaniem standardów jakości przez towary chińskie na rynku USA / Dominika CHOCHÓŁ // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2(15) (2008), s. 23-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
36
United States - China Trade-economic Relations / Dominika CHOCHÓŁ // Tovari ì rinki : mìžnarodnij naukovo-praktičnij žurnal / Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet. - 1 (2008), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 1998-2666
37
Wpływ handlu zagranicznego ma wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej / Dominika CHOCHÓŁ // W: Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich / red. Marek Wąsowicz. - Warszawa : Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW, 2007. - S. 299-309. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85964-94-0
38
Analiza wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Chin / Dominika Chochół // W: Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów : monografia / red. Eulalia Skawińska. - Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007. - S. 9-18. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60906-04-0
39
Polish Experience in Realization of Programme Sapard = Doświadczenia Polski w realizacji programu Sapard / Dominika Chochół // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1(10) (2007), s. 92-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
40
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Chin w latach 1978-2005 / Dominika Chochół // W: Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 1, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego / red. Joanna Żyra. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2006. - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X ; 343. Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne). - S. 43-50. - Bibliogr.
41
Dylematy realizacji programu SAPARD w Polsce = Problems of SAPARD Program Realization in Poland / Dominika Chochół // W: Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 1] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 1] / red. nauk. Lech Pałasz. - Szczecin; Ostrołęka : Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006. - S. 63-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-921234-2-5
42
Gospodarka chińska - aktualne dylematy na drodze wzrostu gospodarczego = Chinese Economy - Actual Dilemmas Connected with Economic Development / Dominika CHOCHÓŁ // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 3 (2006), s. 29-39. - Summ. - ISSN 1734-0284
43
Nauczanie ekonomii w politechnikach / Dominika Chochół // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 5 (2006), s. 16-18. - ISSN 1507-1383
1
Choroś-Mrozowska D., (2019), The Chinese Belt and Road Initiative from the Polish Perspective, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", vol. 22, nr 2, s. 39-53; https://content.sciendo.com/view/journals/cer/22/2/article-p39.xml
2
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2018), Koncepcja nowego jedwabnego szlaku jako element chińskiej strategii "Go Global". [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-186.
3
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2018), Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 27-45; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1459/1096
4
Choroś-Mrozowska D., (2017), Międzynarodowy handel usługami. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-84.
5
Choroś-Mrozowska D., (2017), Wymiana towarowa jako wyraz internacjonalizacji gospodarek. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-72.
6
Choroś-Mrozowska D., (2017), Transfer technologii między krajami. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 99-106.
7
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2017), The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour : the Case of Poland 2006-2015. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 20-21.
8
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2017), Państwo w globalnej gospodarce. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-219.
9
Choroś-Mrozowska D., (2017), Przyszłość państwa narodowego w dobie globalizacji. [W:] Kos-Łabędowicz J., Talar S. (red.), Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 84-93.
10
Choroś-Mrozowska D., (2017), Międzynarodowe przepływy kapitału. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 85-98.
11
Choroś-Mrozowska D., (2017), Gospodarka otwarta i jej przejawy. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 52-64.
12
Choroś-Mrozowska D., (2016), Międzynarodowe przepływy kapitału; bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109-130.
13
Choroś-Mrozowska D., (2016), Chiny w globalizującej się gospodarce - studium przypadku. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 151-165.
14
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2016), Handel usługami w warunkach globalizacji. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-108.
15
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2016), Globalizacja wymiany handlowej. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 79-92.
16
Barska A., Bielski I., Choroś-Mrozowska D., Frejtag-Mika E., Piekutowska A., Podstawka M., Rollnik-Sadowska E., Wiażewicz J., Wyrwa J., Zalewski R., (2015), Regionalne aspekty gospodarki, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 173, [2]
17
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2015), Aspects of Global Security - the Measurement of Power & Its Projection : Results from Twenty Selected Countries (2000-2013), "Journal of International Studies", vol. 8, nr 1, s. 53-66; http://www.jois.eu/files/JIS_Vol8_No1_Clowes_Choros-Mrozowska.pdf
18
Choroś-Mrozowska D., (2015), Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin, Sułkowska W. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 25), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 183 s.
19
Choroś-Mrozowska D., (2014), Międzynarodowe przepływy kapitału: bezpośrednie inwestycje zagraniczne. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3, s. 31-56.
20
Choroś-Mrozowska D., (2014), Czynniki wzrostu gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 15, s. 63-80; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_15/Choro%C5%9B-Mrozowska.pdf
21
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2013), Chinese-EU Bilateral Trade (2007-2011) : "Competition & the Exchange of Technology", "Journal of International Studies", vol. 6, no 2, s. 103-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171296193
22
Choroś-Mrozowska D., (2013), Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin, Prom. Szopa B., Kraków : , 292 k.
23
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2013), Formy powiązań między krajami i ich znaczenie w dobie globalizacji. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2, s. 27-97.
24
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2012), Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 34-80.
25
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2012), Regionalne zróżnicowanie PKB i dochodów ludności w Polsce : podstawowe relacje i uwarunkowania. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 30-79.
26
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2012), Starzejące się społeczeństwo i jego konsekwencje. Przypadek Chin, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12, s. 217-229; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12clowes-choros.pdf
27
Clowes D., Choros-Mrozowska D., (2012), Changes in Labour Productivity (2000-2010) Measurements & Interpretations from Central-Eastern Europe, "Aktual'ní Problemi Ekonomìki", no 10, vol. 2, s. 222-232.
28
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2011), Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Starzejące się społeczeństwo: wymiar globalny i lokalny, s. 62-93.
29
Choroś-Mrozowska D., (2011), US-Chinese Core Economic Relations in the Light of the Current Crisis, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 7, s. 25-38.
30
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2011), The Post 64 Working Age Population : What do They Contribute?. [W:] Kopycińska D. (red.), Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 172-181.
31
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2010), The Impact of Investment on Economic Growth in Poland: Pre-Recession Observations (2000-2006), "Transformations in Business & Economics", vol. 9, no 2 (20), supplement B, s. 271-284.
32
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2010), Czynniki wzrostu gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej. [W:] Kopycińska D. (red.), Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 158-172.
33
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2010), Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Społeczne wykluczenie i jego determinanty, s. 63-95.
34
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2009), Zróżnicowanie regionalne PKB, dochodów i wynagrodzeń - podstawowe relacje i uwarunkowania. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki, s. 65-99.
35
Chochół D., (2008), United States Trade with China - Problems of Product Safety Standards Violated of Chinese Products on U.S. Market, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2(15), s. 23-32.
36
Chochół D., (2008), United States - China Trade-economic Relations, "Tovari ì rinki", 1, s. 5-15.
37
Chochół D., (2007), Wpływ handlu zagranicznego ma wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. [W:] Wąsowicz M. (red.), Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich, Warszawa : Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW, s. 299-309.
38
Chochół D., (2007), Analiza wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Chin. [W:] Skawińska E. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów: monografia, Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, s. 9-18.
39
Chochół D., (2007), Polish Experience in Realization of Programme Sapard, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1(10), s. 92-99.
40
Chochół D., (2006), Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Chin w latach 1978-2005. [W:] Żyra J. (red.), Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 1, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; 343), Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, s. 43-50.
41
Chochół D., (2006), Dylematy realizacji programu SAPARD w Polsce. [W:] Pałasz L. (red.), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, [T. 1], Szczecin : Akademia Rolnicza ; Ostrołęka : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, s. 63-72.
42
Chochół D., (2006), Gospodarka chińska - aktualne dylematy na drodze wzrostu gospodarczego, "Problemy Społeczne i Ekonomiczne", vol. 3, s. 29-39.
43
Chochół D., (2006), Nauczanie ekonomii w politechnikach, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 5, s. 16-18.
1
@article{UEK:2168336665,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "The Chinese Belt and Road Initiative from the Polish Perspective",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "vol. 22, 2",
pages = "39-53",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168329425,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika and Clowes David",
title = "Koncepcja nowego jedwabnego szlaku jako element chińskiej strategii Go Global",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "161-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
3
@article{UEK:2168327053,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika and Clowes David",
title = "Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "27-45",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168324549,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Międzynarodowy handel usługami",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "73-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
5
@inbook{UEK:2168324539,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Wymiana towarowa jako wyraz internacjonalizacji gospodarek",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "65-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
6
@inbook{UEK:2168324559,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Transfer technologii między krajami",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "99-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
7
@misc{UEK:2168336103,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika and Clowes David",
title = "The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour : the Case of Poland 2006-2015",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "20-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168324577,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika and Clowes David",
title = "Państwo w globalnej gospodarce",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "201-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
9
@inbook{UEK:2168319873,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Przyszłość państwa narodowego w dobie globalizacji",
booktitle = "Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach",
pages = "84-93",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-397-1 ; 978-83-7875-398-8",
}
10
@inbook{UEK:2168324553,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Międzynarodowe przepływy kapitału",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "85-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
11
@inbook{UEK:2168324537,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Gospodarka otwarta i jej przejawy",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "52-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
12
@inbook{UEK:2168305925,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Międzynarodowe przepływy kapitału; bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "109-130",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
13
@inbook{UEK:2168305929,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Chiny w globalizującej się gospodarce - studium przypadku",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "151-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
14
@inbook{UEK:2168305923,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika and Clowes David",
title = "Handel usługami w warunkach globalizacji",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "93-108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
15
@inbook{UEK:2168305921,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika and Clowes David",
title = "Globalizacja wymiany handlowej",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "79-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
16
@book{UEK:2168301161,
author = "Barska Anetta and Bielski Ireneusz and Choroś-Mrozowska Dominika and Frejtag-Mika Eliza and Piekutowska Agnieszka and Podstawka Marian and Rollnik-Sadowska Ewa and Wiażewicz Joanna and Wyrwa Joanna and Zalewski Romuald I.",
title = "Regionalne aspekty gospodarki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2015",
isbn = "978-83-208-2202-1",
}
17
@article{UEK:2168292415,
author = "Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Aspects of Global Security - the Measurement of Power & Its Projection : Results from Twenty Selected Countries (2000-2013)",
journal = "Journal of International Studies",
number = "vol. 8, 1",
pages = "53-66",
year = "2015",
}
18
@book{UEK:2168299077,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin",
editor = Sułkowska Wanda,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-698-4",
}
19
@unpublished{UEK:2168301511,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Międzynarodowe przepływy kapitału: bezpośrednie inwestycje zagraniczne",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3",
pages = "31-56",
year = "2014",
}
20
@article{UEK:2168319449,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Czynniki wzrostu gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "15",
pages = "63-80",
year = "2014",
}
21
@article{UEK:2168270846,
author = "Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Chinese-EU Bilateral Trade (2007-2011) : Competition & the Exchange of Technology",
journal = "Journal of International Studies",
number = "vol. 6, no 2",
pages = "103-110",
year = "2013",
}
22
@unpublished{UEK:2168290649,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
23
@unpublished{UEK:2168301143,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika and Clowes David",
title = "Formy powiązań między krajami i ich znaczenie w dobie globalizacji",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2",
pages = "27-97",
year = "2013",
}
24
@unpublished{UEK:2168273518,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika and Clowes David",
title = "Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
pages = "34-80",
year = "2012",
}
25
@inbook{UEK:2168250522,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika and Clowes David",
title = "Regionalne zróżnicowanie PKB i dochodów ludności w Polsce : podstawowe relacje i uwarunkowania",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "30-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
26
@article{UEK:2168240706,
author = "Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Starzejące się społeczeństwo i jego konsekwencje. Przypadek Chin",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "12",
pages = "217-229",
year = "2012",
}
27
@article{UEK:2168272512,
author = "Clowes David and Choros-Mrozowska Dominika",
title = "Changes in Labour Productivity (2000-2010) Measurements & Interpretations from Central-Eastern Europe",
journal = "Aktual'ní Problemi Ekonomìki",
number = "no 10, vol. 2",
pages = "222-232",
year = "2012",
}
28
@unpublished{UEK:2168260740,
author = "Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy",
booktitle = "Starzejące się społeczeństwo",
pages = "62-93",
year = "2011",
}
29
@article{UEK:2168247602,
author = "Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "US-Chinese Core Economic Relations in the Light of the Current Crisis",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "7",
pages = "25-38",
year = "2011",
}
30
@inbook{UEK:2166699748,
author = "Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "The Post 64 Working Age Population : What do They Contribute?",
booktitle = "Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era",
pages = "172-181",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7241-834-0",
}
31
@article{UEK:2166177098,
author = "Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "The Impact of Investment on Economic Growth in Poland: Pre-Recession Observations (2000-2006)",
journal = "Transformations in Business & Economics",
number = "vol. 9, no 2 (20), supplement B",
pages = "271-284",
year = "2010",
}
32
@inbook{UEK:2165797741,
author = "Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Czynniki wzrostu gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "158-172",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62355-74-7",
}
33
@unpublished{UEK:2168266606,
author = "Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski",
booktitle = "Społeczne wykluczenie i jego determinanty",
pages = "63-95",
year = "2010",
}
34
@unpublished{UEK:2168220496,
author = "Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika",
title = "Zróżnicowanie regionalne PKB, dochodów i wynagrodzeń - podstawowe relacje i uwarunkowania",
booktitle = "Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki",
pages = "65-99",
year = "2009",
}
35
@article{UEK:2166097257,
author = "Chochół Dominika",
title = "United States Trade with China - Problems of Product Safety Standards Violated of Chinese Products on U.S. Market",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2(15)",
pages = "23-32",
year = "2008",
}
36
@article{UEK:2166088057,
author = "Chochół Dominika",
title = "United States - China Trade-economic Relations",
journal = "Tovari ì rinki",
number = "1",
pages = "5-15",
year = "2008",
}
37
@inbook{UEK:2166099012,
author = "Chochół Dominika",
title = "Wpływ handlu zagranicznego ma wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich",
pages = "299-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW",
year = "2007",
isbn = "978-83-85964-94-0",
}
38
@inbook{UEK:2166098986,
author = "Chochół Dominika",
title = "Analiza wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Chin",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów",
pages = "9-18",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej",
year = "2007",
isbn = "978-83-60906-04-0",
}
39
@article{UEK:2166093802,
author = "Chochół Dominika",
title = "Polish Experience in Realization of Programme Sapard",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1(10)",
pages = "92-99",
year = "2007",
}
40
@inbook{UEK:2166086736,
author = "Chochół Dominika",
title = "Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Chin w latach 1978-2005",
booktitle = "Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 1, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
pages = "43-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki",
year = "2006",
issn = "",
}
41
@inbook{UEK:2166099102,
author = "Chochół Dominika",
title = "Dylematy realizacji programu SAPARD w Polsce",
booktitle = "Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 1]",
pages = "63-72",
adress = "Szczecin; Ostrołęka",
publisher = "Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna",
year = "2006",
isbn = "83-921234-2-5",
}
42
@article{UEK:2166113770,
author = "Chochół Dominika",
title = "Gospodarka chińska - aktualne dylematy na drodze wzrostu gospodarczego",
journal = "Problemy Społeczne i Ekonomiczne",
number = "vol. 3",
pages = "29-39",
year = "2006",
}
43
@article{UEK:2166088125,
author = "Chochół Dominika",
title = "Nauczanie ekonomii w politechnikach",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "5",
pages = "16-18",
year = "2006",
}