Publications of the selected author
1

Author:
Title:
China's Contribution to the Economic Potential of the 16+1 Platform : Developments Prior to the Global Pandemic
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 25, iss. 2 (2022) , s. 277-289. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication was co-financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics: Project no. 4/EEE/2020/POT.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168367112
article
2

Author:
Jokull Johannesson , David Clowes
Title:
Energy Resources and Markets - Perspectives on the Russia-Ukraine War
Source:
European Review. - vol. 30, iss. 1 (2022) , s. 4-23. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168349944
article
3

Title:
Uwarunkowania koniunktury konsumenckiej amerykańskich gospodarstw domowych na podstawie badań Uniwersytetu Michigan
Source:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 29-45
ISBN:
978-83-7252-850-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358874
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015 = The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour in Poland in the Years 2006-2015
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 27-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327053
article
5

Title:
Koncepcja nowego jedwabnego szlaku jako element chińskiej strategii "Go Global"
Source:
Społeczne aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 161-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329425
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
The Economic and Security Challenges Facing NATO's EU Member States = Wyzwania gospodarcze związane z bezpieczeństwem państw członkowskich Unii Europejskiej należących do NATO
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
152 s.: il.; 25 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 257)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-768-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168329275
monograph
7

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na rozkład sił między państwami członkowskimi UE
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 385-418
ISBN:
978-83-01-19813-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328751
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Państwo w globalnej gospodarce
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 201-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324577
chapter in textbook
See main document
9

Author:
Title:
The Impact of the Financial Crisis on the Distribution of Total Power Across the Member States of the European Union
Source:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 395-431
ISBN:
978-83-01-19812-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323863
chapter in monograph
See main document
10

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour : the Case of Poland 2006-2015 = Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych : przypadek Polski lata 2006-2015
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336103
varia
11

Title:
Globalizacja wymiany handlowej
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 79-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305921
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Handel usługami w warunkach globalizacji
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 93-108 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305923
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Wybrane aspekty bezpieczeństwa globalnego - model "potęgi"
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 131-150 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305927
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Aspects of Global Security - the Measurement of Power & Its Projection : Results from Twenty Selected Countries (2000-2013)
Source:
Journal of International Studies. - vol. 8, nr 1 (2015) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168292415
article
15

Author:
Title:
MBA CSB + Master of Science in Professional Communication : Managerial Economics Module
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
37 s.
Nr:
2168298695
book
16

Author:
David Clowes , Yuriy Bilan
Title:
Tracking income per head in Central-Southern Europe : Country responses to the global downturn (2008-2012)
Source:
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. - 48(2) (2014) , s. 257-270. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168286811
article
17

Author:
Title:
Aspekty bezpieczeństwa w skali globalnej - pomiar i projekcja "potęgi"
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 113-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301527
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Polish-Ukrainian Bilateral Trade Relations (2006-2011) : Growth in the Exchange of Goods Endowed with Higher Levels of Technology
Source:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 8 (146) (2013) , s. 308-314. - Rez., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168260758
article
19

Title:
Formy powiązań między krajami i ich znaczenie w dobie globalizacji
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 27-97 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301143
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Chinese-EU Bilateral Trade (2007-2011) : "Competition & the Exchange of Technology"
Source:
Journal of International Studies. - vol. 6, no 2 (2013) , s. 103-110. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168270846
article
21

Title:
Starzejące się społeczeństwo i jego konsekwencje : przypadek Chin = Aging Society and Its Consequences : the Case of China
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 217-229. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240706
article
22

Title:
Changes in Labour Productivity (2000-2010) Measurements & Interpretations from Central-Eastern Europe
Source:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 10, vol. 2 (2012) , s. 222-232. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168272512
article
23

Title:
Regionalne zróżnicowanie PKB i dochodów ludności w Polsce : podstawowe relacje i uwarunkowania
Source:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 30-79
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250522
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 34-80 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273518
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
A Public-Private Initiative for Polish Unemployment : the 4 x 2 Model for Małopolskie
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 7 (2011) , s. 39-56 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247620
article
26

Title:
Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy
Source:
Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA, s. 62-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260740
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
The Post 64 Working Age Population : What do They Contribute?
Source:
Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 172-181. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7241-834-0
Nr:
2166699748
chapter in monograph
28

Title:
Wykłady dla gości z Roosevelt University
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (36), s. 33
Access mode:
Nr:
2168346540
varia
29

Title:
The Impact of Investment on Economic Growth in Poland: Pre-Recession Observations (2000-2006) = Investicijų poveikis Lenkijos ekonomikos augimui: priešrecesiniai pastebėjimai (2000-2006)
Source:
Transformations in Business & Economics. - vol. 9, no 2 (20), supplement B (2010) , s. 271-284. - Summ., santr. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2166177098
article
30

Author:
Title:
GDP Per Capita Growth Performance and Its Sources : Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2006
Source:
Studia Universitatis Babes Bolyai. Oeconomica. - vol. 55, no. 3 (2010) , s. 89-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222288
article
31

Title:
Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski
Source:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 63-95 - Bibliogr.
Signature:
NP-908/Magazyn
Nr:
2168266606
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Czynniki wzrostu gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej
Source:
Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 158-172. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-74-7
Nr:
2165797741
chapter in monograph
33

Title:
Zróżnicowanie regionalne PKB, dochodów i wynagrodzeń - podstawowe relacje i uwarunkowania
Source:
Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA, s. 65-99 - Bibliogr.
Signature:
NP-1309/Magazyn
Nr:
2168220496
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
Developments in Polish Trade with the European Union and Germany since Transition
Promotor:
Berry Richard
Publisher address:
Glasgow: , 2001
Physical description:
279 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168260760
doctoral dissertation
1
China's Contribution to the Economic Potential of the 16+1 Platform : Developments Prior to the Global Pandemic / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Gorm Jacobsen // European Research Studies Journal. - vol. 25, iss. 2 (2022), s. 277-289. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2920. - ISSN 1108-2976
2
Energy Resources and Markets - Perspectives on the Russia-Ukraine War / Jokull Johannesson, David CLOWES // European Review. - vol. 30, iss. 1 (2022), s. 4-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1062-7987
3
Uwarunkowania koniunktury konsumenckiej amerykańskich gospodarstw domowych na podstawie badań Uniwersytetu Michigan / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 29-45. - ISBN 978-83-7252-850-6
4
Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015 = The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour in Poland in the Years 2006-2015 / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 27-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1459/1096. - ISSN 1898-6447
5
Koncepcja nowego jedwabnego szlaku jako element chińskiej strategii "Go Global" / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 161-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
6
The Economic and Security Challenges Facing NATO's EU Member States = Wyzwania gospodarcze związane z bezpieczeństwem państw członkowskich Unii Europejskiej należących do NATO / David CLOWES. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 152 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 257). - ISBN 978-83-7252-768-4
7
Wpływ kryzysu finansowego na rozkład sił między państwami członkowskimi UE / David CLOWES // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 385-418. - ISBN 978-83-01-19813-8
8
Państwo w globalnej gospodarce / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 201-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
9
The Impact of the Financial Crisis on the Distribution of Total Power Across the Member States of the European Union / David CLOWES // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 395-431. - ISBN 978-83-01-19812-1
10
The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour : the Case of Poland 2006-2015 = Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych : przypadek Polski lata 2006-2015 / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 20-21. - Dostępne tylko streszczenia
11
Globalizacja wymiany handlowej / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 79-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
12
Handel usługami w warunkach globalizacji / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 93-108. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
13
Wybrane aspekty bezpieczeństwa globalnego - model "potęgi" / David CLOWES // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 131-150. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
14
Aspects of Global Security - the Measurement of Power & Its Projection : Results from Twenty Selected Countries (2000-2013) / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // Journal of International Studies. - vol. 8, nr 1 (2015), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jois.eu/files/JIS_Vol8_No1_Clowes_Choros-Mrozowska.pdf. - ISSN 2071-8330
15
MBA CSB + Master of Science in Professional Communication : Managerial Economics Module / David CLOWES. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 37 s
16
Tracking income per head in Central-Southern Europe : Country responses to the global downturn (2008-2012) / David CLOWES, Yuriy Bilan // Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. - 48(2) (2014), s. 257-270. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecocyb.ase.ro/eng/David%20CLOWES.pdf. - ISSN 0424-267X
17
Aspekty bezpieczeństwa w skali globalnej - pomiar i projekcja "potęgi" / David CLOWES // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2014), s. 113-132. - Bibliogr.
18
Polish-Ukrainian Bilateral Trade Relations (2006-2011) : Growth in the Exchange of Goods Endowed with Higher Levels of Technology / David CLOWES // Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 8 (146) (2013), s. 308-314. - Rez., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eco-science.net/archive/2013/APE-08-2013.rar. - ISSN 1993-6788
19
Formy powiązań między krajami i ich znaczenie w dobie globalizacji / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. 27-97. - Bibliogr.
20
Chinese-EU Bilateral Trade (2007-2011) : "Competition & the Exchange of Technology" / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // Journal of International Studies. - vol. 6, no 2 (2013), s. 103-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171296193. - ISSN 2071-8330
21
Starzejące się społeczeństwo i jego konsekwencje : przypadek Chin = Aging Society and Its Consequences : the Case of China / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 217-229. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12clowes-choros.pdf. - ISSN 1644-8979
22
Changes in Labour Productivity (2000-2010) Measurements & Interpretations from Central-Eastern Europe / David CLOWES, Dominika CHOROS-MROZOWSKA // Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 10, vol. 2 (2012), s. 222-232. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eco-science.net/archive/2012/APE-10-2012.rar. - ISSN 1993-6788
23
Regionalne zróżnicowanie PKB i dochodów ludności w Polsce : podstawowe relacje i uwarunkowania / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 30-79. - ISBN 978-83-7252-608-3
24
Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 34-80. - Bibliogr.
25
A Public-Private Initiative for Polish Unemployment : the 4 x 2 Model for Małopolskie / David CLOWES // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 7 (2011), s. 39-56. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
26
Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA. - (2011), s. 62-93. - Bibliogr.
27
The Post 64 Working Age Population : What do They Contribute? / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - S. 172-181. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-834-0
28
Wykłady dla gości z Roosevelt University / David CLOWES, Krzysztof WACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 33. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web. - ISSN 1689-7757
29
The Impact of Investment on Economic Growth in Poland: Pre-Recession Observations (2000-2006) = Investicijų poveikis Lenkijos ekonomikos augimui: priešrecesiniai pastebėjimai (2000-2006) / David CLOWES, Dominika CHOROS-MROZOWSKA // Transformations in Business & Economics. - vol. 9, no 2 (20), supplement B (2010), s. 271-284. - Summ., santr. - Bibliogr. - ISSN 1648-4460
30
GDP Per Capita Growth Performance and Its Sources : Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2006 / David CLOWES // Studia Universitatis Babes Bolyai. Oeconomica. - vol. 55, no. 3 (2010), s. 89-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1220-0506
31
Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2010), s. 63-95. - Bibliogr.
32
Czynniki wzrostu gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 158-172. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-74-7
33
Zróżnicowanie regionalne PKB, dochodów i wynagrodzeń - podstawowe relacje i uwarunkowania / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - (2009), s. 65-99. - Bibliogr.
34
Developments in Polish Trade with the European Union and Germany since Transition / David Christopher Clowes ; . - Glasgow : , 2001. - 279 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Richard Berry. - Bibliogr.
1
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., Jacobsen G., (2022), China's Contribution to the Economic Potential of the 16+1 Platform : Developments Prior to the Global Pandemic, "European Research Studies Journal", vol. 25, iss. 2, s. 277-289; https://www.ersj.eu/journal/2920
2
Johannesson J., Clowes D., (2022), Energy Resources and Markets - Perspectives on the Russia-Ukraine War, "European Review", vol. 30, iss. 1, s. 4-23.
3
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2021), Uwarunkowania koniunktury konsumenckiej amerykańskich gospodarstw domowych na podstawie badań Uniwersytetu Michigan. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 29-45.
4
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2018), Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 27-45; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1459/1096
5
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2018), Koncepcja nowego jedwabnego szlaku jako element chińskiej strategii "Go Global". [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-186.
6
Clowes D., (2018), The Economic and Security Challenges Facing NATO's EU Member States, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 257), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 152 s.
7
Clowes D., (2018), Wpływ kryzysu finansowego na rozkład sił między państwami członkowskimi UE. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 385-418.
8
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2017), Państwo w globalnej gospodarce. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 201-219.
9
Clowes D., (2017), The Impact of the Financial Crisis on the Distribution of Total Power Across the Member States of the European Union. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 395-431.
10
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2017), The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour : the Case of Poland 2006-2015. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 20-21.
11
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2016), Globalizacja wymiany handlowej. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 79-92.
12
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2016), Handel usługami w warunkach globalizacji. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-108.
13
Clowes D., (2016), Wybrane aspekty bezpieczeństwa globalnego - model "potęgi". [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 131-150.
14
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2015), Aspects of Global Security - the Measurement of Power & Its Projection : Results from Twenty Selected Countries (2000-2013), "Journal of International Studies", vol. 8, nr 1, s. 53-66; http://www.jois.eu/files/JIS_Vol8_No1_Clowes_Choros-Mrozowska.pdf
15
Clowes D., (2015), MBA CSB + Master of Science in Professional Communication: Managerial Economics Module, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 37 s.
16
Clowes D., Bilan Y., (2014), Tracking income per head in Central-Southern Europe : Country responses to the global downturn (2008-2012), "Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research", 48(2), s. 257-270; http://www.ecocyb.ase.ro/eng/David%20CLOWES.pdf
17
Clowes D., (2014), Aspekty bezpieczeństwa w skali globalnej - pomiar i projekcja "potęgi". [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3, s. 113-132.
18
Clowes D., (2013), Polish-Ukrainian Bilateral Trade Relations (2006-2011) : Growth in the Exchange of Goods Endowed with Higher Levels of Technology, "Aktual'ní Problemi Ekonomìki", no 8 (146), s. 308-314; https://eco-science.net/archive/2013/APE-08-2013.rar
19
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2013), Formy powiązań między krajami i ich znaczenie w dobie globalizacji. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2, s. 27-97.
20
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2013), Chinese-EU Bilateral Trade (2007-2011) : "Competition & the Exchange of Technology", "Journal of International Studies", vol. 6, no 2, s. 103-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171296193
21
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2012), Starzejące się społeczeństwo i jego konsekwencje : przypadek Chin, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 217-229; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12clowes-choros.pdf
22
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2012), Changes in Labour Productivity (2000-2010) Measurements & Interpretations from Central-Eastern Europe, "Aktual'ní Problemi Ekonomìki", no 10, vol. 2, s. 222-232; https://eco-science.net/archive/2012/APE-10-2012.rar
23
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2012), Regionalne zróżnicowanie PKB i dochodów ludności w Polsce : podstawowe relacje i uwarunkowania. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 30-79.
24
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2012), Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 34-80.
25
Clowes D., (2011), A Public-Private Initiative for Polish Unemployment : the 4 x 2 Model for Małopolskie, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 7, s. 39-56.
26
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2011), Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Starzejące się społeczeństwo: wymiar globalny i lokalny, s. 62-93.
27
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2011), The Post 64 Working Age Population : What do They Contribute?. [W:] Kopycińska D. (red.), Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 172-181.
28
Clowes D., Wach K., (2010), Wykłady dla gości z Roosevelt University, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web
29
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2010), The Impact of Investment on Economic Growth in Poland: Pre-Recession Observations (2000-2006), "Transformations in Business & Economics", vol. 9, no 2 (20), supplement B, s. 271-284.
30
Clowes D., (2010), GDP Per Capita Growth Performance and Its Sources : Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2006, "Studia Universitatis Babes Bolyai. Oeconomica", vol. 55, no. 3, s. 89-100.
31
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2010), Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Społeczne wykluczenie i jego determinanty, s. 63-95.
32
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2010), Czynniki wzrostu gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej. [W:] Kopycińska D. (red.), Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 158-172.
33
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2009), Zróżnicowanie regionalne PKB, dochodów i wynagrodzeń - podstawowe relacje i uwarunkowania. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki, s. 65-99.
34
Clowes D., (2001), Developments in Polish Trade with the European Union and Germany since Transition, Prom. Berry R., Glasgow : , 279 k.
1
@article{UEK:2168367112,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska and Gorm Jacobsen",
title = "China's Contribution to the Economic Potential of the 16+1 Platform : Developments Prior to the Global Pandemic",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 25, iss. 2",
pages = "277-289",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2920},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2920},
}
2
@article{UEK:2168349944,
author = "Jokull Johannesson and David Clowes",
title = "Energy Resources and Markets - Perspectives on the Russia-Ukraine War",
journal = "European Review",
number = "vol. 30, iss. 1",
pages = "4-23",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1017/S1062798720001040},
url = {},
}
3
@inbook{UEK:2168358874,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska and David Clowes",
title = "Uwarunkowania koniunktury konsumenckiej amerykańskich gospodarstw domowych na podstawie badań Uniwersytetu Michigan",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "29-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
4
@article{UEK:2168327053,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska and David Clowes",
title = "Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "27-45",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1459/1096},
}
5
@inbook{UEK:2168329425,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska and David Clowes",
title = "Koncepcja nowego jedwabnego szlaku jako element chińskiej strategii Go Global",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "161-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
6
@book{UEK:2168329275,
author = "David Clowes",
title = "The Economic and Security Challenges Facing NATO's EU Member States",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-768-4",
}
7
@inbook{UEK:2168328751,
author = "David Clowes",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na rozkład sił między państwami członkowskimi UE",
booktitle = "Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej",
pages = "385-418",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19813-8",
}
8
@inbook{UEK:2168324577,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska and David Clowes",
title = "Państwo w globalnej gospodarce",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "201-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
9
@inbook{UEK:2168323863,
author = "David Clowes",
title = "The Impact of the Financial Crisis on the Distribution of Total Power Across the Member States of the European Union",
booktitle = "Public Finances and the New Economic Governance in the European Union",
pages = "395-431",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19812-1",
}
10
@misc{UEK:2168336103,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska and David Clowes",
title = "The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour : the Case of Poland 2006-2015",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "20-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168305921,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska and David Clowes",
title = "Globalizacja wymiany handlowej",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "79-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
12
@inbook{UEK:2168305923,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska and David Clowes",
title = "Handel usługami w warunkach globalizacji",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "93-108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
13
@inbook{UEK:2168305927,
author = "David Clowes",
title = "Wybrane aspekty bezpieczeństwa globalnego - model potęgi",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "131-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
14
@article{UEK:2168292415,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "Aspects of Global Security - the Measurement of Power & Its Projection : Results from Twenty Selected Countries (2000-2013)",
journal = "Journal of International Studies",
number = "vol. 8, 1",
pages = "53-66",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2015/8-1/5},
url = {http://www.jois.eu/files/JIS_Vol8_No1_Clowes_Choros-Mrozowska.pdf},
}
15
@book{UEK:2168298695,
author = "David Clowes",
title = "MBA CSB + Master of Science in Professional Communication : Managerial Economics Module",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
}
16
@article{UEK:2168286811,
author = "David Clowes and Yuriy Bilan",
title = "Tracking income per head in Central-Southern Europe : Country responses to the global downturn (2008-2012)",
journal = "Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research",
number = "48(2)",
pages = "257-270",
year = "2014",
url = {http://www.ecocyb.ase.ro/eng/David%20CLOWES.pdf},
}
17
@unpublished{UEK:2168301527,
author = "David Clowes",
title = "Aspekty bezpieczeństwa w skali globalnej - pomiar i projekcja potęgi",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3",
pages = "113-132",
year = "2014",
}
18
@article{UEK:2168260758,
author = "David Clowes",
title = "Polish-Ukrainian Bilateral Trade Relations (2006-2011) : Growth in the Exchange of Goods Endowed with Higher Levels of Technology",
journal = "Aktual'ní Problemi Ekonomìki",
number = "no 8 (146)",
pages = "308-314",
year = "2013",
url = {https://eco-science.net/archive/2013/APE-08-2013.rar},
}
19
@unpublished{UEK:2168301143,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska and David Clowes",
title = "Formy powiązań między krajami i ich znaczenie w dobie globalizacji",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2",
pages = "27-97",
year = "2013",
}
20
@article{UEK:2168270846,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "Chinese-EU Bilateral Trade (2007-2011) : Competition & the Exchange of Technology",
journal = "Journal of International Studies",
number = "vol. 6, no 2",
pages = "103-110",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2013/6-2/9},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171296193},
}
21
@article{UEK:2168240706,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "Starzejące się społeczeństwo i jego konsekwencje : przypadek Chin",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "12",
pages = "217-229",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12clowes-choros.pdf},
}
22
@article{UEK:2168272512,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "Changes in Labour Productivity (2000-2010) Measurements & Interpretations from Central-Eastern Europe",
journal = "Aktual'ní Problemi Ekonomìki",
number = "no 10, vol. 2",
pages = "222-232",
year = "2012",
url = {https://eco-science.net/archive/2012/APE-10-2012.rar},
}
23
@inbook{UEK:2168250522,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska and David Clowes",
title = "Regionalne zróżnicowanie PKB i dochodów ludności w Polsce : podstawowe relacje i uwarunkowania",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "30-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
24
@unpublished{UEK:2168273518,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska and David Clowes",
title = "Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
pages = "34-80",
year = "2012",
}
25
@article{UEK:2168247620,
author = "David Clowes",
title = "A Public-Private Initiative for Polish Unemployment : the 4 x 2 Model for Małopolskie",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "7",
pages = "39-56",
year = "2011",
}
26
@unpublished{UEK:2168260740,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy",
booktitle = "Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny",
pages = "62-93",
year = "2011",
}
27
@inbook{UEK:2166699748,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "The Post 64 Working Age Population : What do They Contribute?",
booktitle = "Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era",
pages = "172-181",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7241-834-0",
}
28
@misc{UEK:2168346540,
author = "David Clowes and Krzysztof Wach",
title = "Wykłady dla gości z Roosevelt University",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "33",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web},
}
29
@article{UEK:2166177098,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "The Impact of Investment on Economic Growth in Poland: Pre-Recession Observations (2000-2006)",
journal = "Transformations in Business & Economics",
number = "vol. 9, no 2 (20), supplement B",
pages = "271-284",
year = "2010",
}
30
@article{UEK:2168222288,
author = "David Clowes",
title = "GDP Per Capita Growth Performance and Its Sources : Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2006",
journal = "Studia Universitatis Babes Bolyai. Oeconomica",
number = "vol. 55, no. 3",
pages = "89-100",
year = "2010",
}
31
@unpublished{UEK:2168266606,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski",
booktitle = "Społeczne wykluczenie i jego determinanty",
pages = "63-95",
year = "2010",
}
32
@inbook{UEK:2165797741,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "Czynniki wzrostu gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "158-172",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62355-74-7",
}
33
@unpublished{UEK:2168220496,
author = "David Clowes and Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "Zróżnicowanie regionalne PKB, dochodów i wynagrodzeń - podstawowe relacje i uwarunkowania",
booktitle = "Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki",
pages = "65-99",
year = "2009",
}
34
@unpublished{UEK:2168260760,
author = "David Clowes",
title = "Developments in Polish Trade with the European Union and Germany since Transition",
adress = "Glasgow",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID