Publications of the selected author
1

Author:
Brian Jones , Nicholas Chandler , János Pál Németh , Marek Szarucki , Iwona Kubica
Title:
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management
Publisher address:
Leeds: , 2018
Physical description:
169 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-615-5607-53-0
Access mode:
Nr:
2168334177
textbook
2

Author:
Title:
Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
341 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-393
Nr:
2168323835
doctoral dissertation
3

Author:
Title:
Różnorodność kulturowa a proces adaptacji do pracy w organizacjach działających na polskim rynku
Source:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 165-178 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318553
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej = The Influence of the Level of Work Environment Internationalization on Employee Adaptation Process [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2016) , s. 421-431. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Tekst powstał na podstawie projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS4/03179.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305381
article
5

Author:
Title:
Indywidualny aspekt adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych = Aspects of Individual Adaptability of Employee Adaptation Process in an International Work Environment
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 195-206. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308153
article
6

Title:
Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector
Source:
Business, Management and Education. - vol. 14, no 2 (2016) , s. 194-209. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was inspired by Intergenerational Succession in SMEs' Transition - INSIST project No. 2014-1-HU01-KA200-002307. ; This study was financed from the grant for Young Researchers titled "Human capital management in family-owned firms" No. 101/WE-KZKL/02/2014/M/4297.
Nr:
2168310753
article
7

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska , Dawid Chaba , Agnieszka Kardaś , Bogusława Kwoczyńska , Ewa Kozień , Iwona Kubica , Piotr Krzyk , Natalia Sławińska
Title:
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015
Physical description:
141, [1] s.: il.; 24 cm.
Series:
(Monografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-64758-25-6
Access mode:
Nr:
2168301057
monograph
8

Title:
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015) , s. 255-263. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168292417
article
9

Author:
Title:
Adaptacja pracownicza w międzynarodowym środowisku pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 117-131
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297915
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Transition Process as an Example of a Short-term Assignment in One of the Polish Outsourcing Companies (BPO)
Source:
Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe : Textbook and Case Compilation / red. József Poór, Allen D. Engle - Gödöllő: Szent István University, 2015, s. 237-241
ISBN:
978-963-269-439-9
Access mode:
Nr:
2168301259
chapter in textbook
11

Author:
Title:
Biznesowy model wdrażania zarządzania różnorodnością = Business Model for Diversity Management Implementation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 349 (2014) , s. 197-206. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291769
article
12

Author:
Title:
Adaptacja do pracy w międzynarodowym środowisku pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 1[125]-19[143] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303271
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
106, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-661-8
Nr:
2168281413
academic script
14

Author:
Title:
Social and Cultural Determinants of the Adaptation Process in International Organizations = Społeczno-kulturowe uwarunkowania procesu adaptacji w organizacjach międzynarodowych
Source:
Organizacja i Zarządzanie. - nr 1 (25) (2014) , s. 33-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168295167
article
15

Author:
Title:
Thirteenth International Human Resource Management Conference "Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM", 24-27 June 2014, Cracow, Poland
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 11, s. 101-104 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295595
varia
16

Author:
Title:
Adaptacja do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 49-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288529
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń = Eight Cracow Remuneration Forum
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - 5, s. 136-140
Nr:
2168271336
varia
18

Author:
Title:
Przygotowanie pracowników do misji zagranicznej - perspektywa indywidualna oraz organizacyjna
Source:
Człowiek w organizacji : teoria i praktyka / red. Piotr Wachowiak - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2012, s. 473-480 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-711-7
Nr:
2168272194
chapter in monograph
19

Title:
Ograniczenie zatrudnienia
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 154-175
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235478
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Proces adaptacji pracowników w organizacjach zróżnicowanych kulturowo = The Prcess of Employees' Adaptation in Culturally Diverse Organizations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 291-301. - Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238326
article
21

Author:
Title:
Determinants of the Process of Acculturation in Culturally Diverse Organizations
Source:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 4, No. 4 (2012) , s. 158-169. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168272204
article
22

Author:
Title:
Zarządzanie różnorodnością
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, s. 95-117 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273462
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Przebieg kariery międzynarodowej w ramach Lifeblood Development Program w firmie Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. : aneks
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 249-258 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168238208
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Polityka wynagradzania ekspatriantów w firmie Eaton : aneks
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 259-268 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168238210
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Pozyskanie i przygotowanie ekspatrianta do wyjazdu na misję zagraniczną
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 65-106
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237346
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Zarządzanie rozwojem pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 97-125
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235456
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Proces adaptacji pracowników delegowanych na misje zagraniczne
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 107-123
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237348
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Course of International Assignment - Individual and Organizational Perspective
Source:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 2 (2011) , s. 205-220. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222958
article
29

Title:
Kształtowanie systemu wynagrodzeń w warunkach spowolnienia gospodarczego
Source:
Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) / red. Dorota Kotlorz - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 569-586 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-714-0
Nr:
2168260276
chapter in monograph
30

Title:
Pobyt za granicą
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI, s. 57-112
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265084
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Premie i nagrody
Source:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 107-127
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636923
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Przygotowanie do wyjazdu
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI, s. 27-56
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265072
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Approach to Remunerations in Poland in the Years 2009-2010
Source:
Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics : scientific research journal. - no 1 (9) (2011) , s. 152-165. - Summ., snatr. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227588
article
34

Title:
Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 58-79
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304903
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników = The Social and Professional Adjustment of Newly Hired Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 828 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51474
article
36

Title:
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 81-123
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164992337
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego = Remuneration in Times of Economic Downturns
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2009) , s. 74-81. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50200
article
Unpublished documents:
1

Title:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KZZL/1/09/S/512
Signature:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
unpublished scientific work
2

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
1
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management / Brian Jones, Nicholas Chandler, János Pál Németh, Marek SZRUCKI, Iwona Kubica. - Leeds : , 2018. - 169 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-53-0. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/209/FAME_IO2_Module%201_Module%20Handbook.pdf
2
Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy / Iwona KUBICA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2017. - 341 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003310
3
Różnorodność kulturowa a proces adaptacji do pracy w organizacjach działających na polskim rynku / Iwona KUBICA // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 165-178. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
4
Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej = The Influence of the Level of Work Environment Internationalization on Employee Adaptation Process / Iwona KUBICA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 3 (2016), s. 421-431. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf#page=421=Fit. - ISSN 1231-7853
5
Indywidualny aspekt adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych = Aspects of Individual Adaptability of Employee Adaptation Process in an International Work Environment / Iwona KUBICA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016), s. 195-206. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_15.pdf. - ISSN 2084-5189
6
Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 14, no 2 (2016), s. 194-209. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf. - ISSN 2029-7491
7
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska, Dawid Chaba, Agnieszka Kardaś, Ewa KOZIEŃ, Piotr Krzyk, Iwona KUBICA, Bogusława Kwoczyńska, Natalia Sławińska. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015. - 141, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie / Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). - ISBN 978-83-64758-25-6
8
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015), s. 255-263. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf. - ISSN 1733-2486
9
Adaptacja pracownicza w międzynarodowym środowisku pracy / Iwona KUBICA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 117-131. - ISBN 978-83-264-9203-7
10
Transition Process as an Example of a Short-term Assignment in One of the Polish Outsourcing Companies (BPO) / Iwona KUBICA // W: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe : Textbook and Case Compilation / eds. József Poór, Allen D. Engle. - Gödöllő: Szent István University, 2015. - S. 237-241. - ISBN 978-963-269-439-9. - Pełny tekst: http://tti.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/page/poor_engle_et_al_ihrm_focus_cee_region_2015.pdf
11
Biznesowy model wdrażania zarządzania różnorodnością = Business Model for Diversity Management Implementation / Iwona KUBICA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 349 (2014), s. 197-206. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
12
Adaptacja do pracy w międzynarodowym środowisku pracy / Iwona KUBICA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[125]-19[143]. - Bibliogr.
13
Gospodarowanie kapitałem ludzkim / Beata BUCHELT, Iwona KUBICA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-661-8
14
Social and Cultural Determinants of the Adaptation Process in International Organizations = Społeczno-kulturowe uwarunkowania procesu adaptacji w organizacjach międzynarodowych / Iwona KUBICA // Organizacja i Zarządzanie. - nr 1 (25) (2014), s. 33-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf. - ISSN 1899-6116
15
Thirteenth International Human Resource Management Conference "Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM", 24-27 June 2014, Cracow, Poland / Iwona KUBICA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 11 (2014), s. 101-104. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/615/405. - ISSN 1642-168X
16
Adaptacja do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo / Iwona KUBICA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 49-61. - Bibliogr.
17
VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń = Eight Cracow Remuneration Forum / Iwona KUBICA, Tomasz SAPETA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - 5 (2013), s. 136-140. - ISSN 1641-0874
18
Przygotowanie pracowników do misji zagranicznej - perspektywa indywidualna oraz organizacyjna / Iwona KUBICA // W: Człowiek w organizacji : teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Wachowiak. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2012. - S. 473-480. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-711-7
19
Ograniczenie zatrudnienia / Alicja MIŚ, Iwona KUBICA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 154-175. - ISBN 978-83-7252-572-7
20
Proces adaptacji pracowników w organizacjach zróżnicowanych kulturowo = The Prcess of Employees' Adaptation in Culturally Diverse Organizations / Iwona KUBICA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012), s. 291-301. - Summ., streszcz.. - Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
21
Determinants of the Process of Acculturation in Culturally Diverse Organizations / Iwona KUBICA // Journal of Intercultural Management. - Vol. 4, No. 4 (2012), s. 158-169. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/01/JOIM_4_4.pdf. - ISSN 2080-0150
22
Zarządzanie różnorodnością / Iwona KUBICA // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 95-117. - Bibliogr.
23
Przebieg kariery międzynarodowej w ramach Lifeblood Development Program w firmie Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. : aneks / Iwona KUBICA // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 249-258. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3948-3
24
Polityka wynagradzania ekspatriantów w firmie Eaton : aneks / Iwona KUBICA // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 259-268. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3948-3
25
Pozyskanie i przygotowanie ekspatrianta do wyjazdu na misję zagraniczną / Iwona KUBICA // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 65-106. - ISBN 978-83-264-3948-3
26
Zarządzanie rozwojem pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI, Iwona KUBICA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 97-125. - ISBN 978-83-7252-572-7
27
Proces adaptacji pracowników delegowanych na misje zagraniczne / Iwona KUBICA // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 107-123. - ISBN 978-83-264-3948-3
28
Course of International Assignment - Individual and Organizational Perspective / Iwona KUBICA // Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 2 (2011), s. 205-220. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-2-14.pdf. - ISSN 2080-0150
29
Kształtowanie systemu wynagrodzeń w warunkach spowolnienia gospodarczego / Iwona KUBICKA, Anna RYCHWALSKA // W: Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) / red. Dorota Kotlorz. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 569-586. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-714-0
30
Pobyt za granicą / Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 57-112
31
Premie i nagrody / Iwona KUBICA // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 107-127. - ISBN 978-83-255-2747-1
32
Przygotowanie do wyjazdu / Iwona KUBICA // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 27-56
33
Approach to Remunerations in Poland in the Years 2009-2010 / Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA // Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics : scientific research journal. - no 1 (9) (2011), s. 152-165. - Summ., snatr. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=277529. - ISSN 1822-8011
34
Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych / Beata BUCHELT, Anna RYCHWALSKA, Iwona KUBICA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 58-79
35
Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników = The Social and Professional Adjustment of Newly Hired Employees / Iwona KUBICA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 37-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168072949. - ISSN 1898-6447
36
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia / Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Iwona KUBICA // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 81-123. - ISBN 978-83-7252-466-9
37
Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego = Remuneration in Times of Economic Downturns / Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2009), s. 74-81. - Streszcz. - ISSN 1641-0874
38
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
1
Jones B., Chandler N., Németh J., Szarucki M., Kubica I., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management, Leeds : , 169 s.
2
Kubica I., (2017), Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 341 k.
3
Kubica I., (2017), Różnorodność kulturowa a proces adaptacji do pracy w organizacjach działających na polskim rynku. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 165-178.
4
Kubica I., (2016), Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 3, s. 421-431; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf#page=421=Fit
5
Kubica I., (2016), Indywidualny aspekt adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 1, s. 195-206; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_15.pdf
6
Kubica I., Szarucki M., (2016), Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector, "Business, Management and Education", vol. 14, no 2, s. 194-209; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf
7
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., Chaba D., Kardaś A., Kwoczyńska B., Kozień E., Kubica I., Krzyk P., Sławińska N., (2015), Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 141, [1] s.
8
Kubica I., Szarucki M., (2015), Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 7, cz. 3, s. 255-263; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf
9
Kubica I., (2015), Adaptacja pracownicza w międzynarodowym środowisku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 117-131.
10
Kubica I., (2015), Transition Process as an Example of a Short-term Assignment in One of the Polish Outsourcing Companies (BPO). [W:] Poór J., Engle (red.), Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe : Textbook and Case Compilation, Gödöllő : Szent István University, s. 237-241.
11
Kubica I., (2014), Biznesowy model wdrażania zarządzania różnorodnością, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349, s. 197-206.
12
Kubica I., (2014), Adaptacja do pracy w międzynarodowym środowisku pracy. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[125]-19[143].
13
Buchelt B., Kubica I., Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2014), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 106, [2] s.
14
Kubica I., (2014), Social and Cultural Determinants of the Adaptation Process in International Organizations, "Organizacja i Zarządzanie", nr 1 (25), s. 33-48; http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf
15
Kubica I., (2014), Thirteenth International Human Resource Management Conference "Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM", 24-27 June 2014, Cracow, Poland, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 11, s. 101-104; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/615/405
16
Kubica I., (2013), Adaptacja do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 49-61.
17
Kubica I., Sapeta T., (2013), VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 5, s. 136-140.
18
Kubica I., (2012), Przygotowanie pracowników do misji zagranicznej - perspektywa indywidualna oraz organizacyjna. [W:] Wachowiak P. (red.), Człowiek w organizacji : teoria i praktyka, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 473-480.
19
Miś A., Kubica I., Sapeta T., (2012), Ograniczenie zatrudnienia. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 154-175.
20
Kubica I., (2012), Proces adaptacji pracowników w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 248, s. 291-301.
21
Kubica I., (2012), Determinants of the Process of Acculturation in Culturally Diverse Organizations, "Journal of Intercultural Management", Vol. 4, No. 4, s. 158-169; http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/01/JOIM_4_4.pdf
22
Kubica I., (2012), Zarządzanie różnorodnością. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 95-117.
23
Kubica I., (2012), Przebieg kariery międzynarodowej w ramach Lifeblood Development Program w firmie Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. : aneks. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 249-258.
24
Kubica I., (2012), Polityka wynagradzania ekspatriantów w firmie Eaton : aneks. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 259-268.
25
Kubica I., (2012), Pozyskanie i przygotowanie ekspatrianta do wyjazdu na misję zagraniczną. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 65-106.
26
Miś A., Buchelt B., Pauli U., Kubica I., (2012), Zarządzanie rozwojem pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-125.
27
Kubica I., (2012), Proces adaptacji pracowników delegowanych na misje zagraniczne. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 107-123.
28
Kubica I., (2011), Course of International Assignment - Individual and Organizational Perspective, "Journal of Intercultural Management", Vol. 3, No. 2, s. 205-220; http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-2-14.pdf
29
Kubica I., Rychwalska A., (2011), Kształtowanie systemu wynagrodzeń w warunkach spowolnienia gospodarczego. [W:] Kotlorz D. (red.), Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy), Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 569-586.
30
Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., (2011), Pobyt za granicą. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 57-112.
31
Kubica I., (2011), Premie i nagrody. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 107-127.
32
Kubica I., (2011), Przygotowanie do wyjazdu. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 27-56.
33
Kubica I., Rychwalska A., (2011), Approach to Remunerations in Poland in the Years 2009-2010, "Intelektinė Ekonomika", no 1 (9), s. 152-165; http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=277529
34
Buchelt B., Rychwalska A., Kubica I., (2010), Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 58-79.
35
Kubica I., (2010), Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 37-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/168072949
36
Sapeta T., Buchelt B., Miś A., Kubica I., (2009), Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 81-123.
37
Kubica I., Rychwalska A., (2009), Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 74-81.
38
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
39
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [103] s.
1
@book{UEK:2168334177,
author = "Brian Jones and Nicholas Chandler and János Pál Németh and Marek Szarucki and Iwona Kubica",
title = "FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management",
adress = "Leeds",
year = "2018",
url = {https://www.fame-programme.eu/attachments/article/209/FAME_IO2_Module%201_Module%20Handbook.pdf},
isbn = "978-615-5607-53-0",
}
2
@unpublished{UEK:2168323835,
author = "Iwona Kubica",
title = "Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003310},
}
3
@inbook{UEK:2168318553,
author = "Iwona Kubica",
title = "Różnorodność kulturowa a proces adaptacji do pracy w organizacjach działających na polskim rynku",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "165-178",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
4
@article{UEK:2168305381,
author = "Iwona Kubica",
title = "Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "3",
pages = "421-431",
year = "2016",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf#page=421=Fit},
}
5
@article{UEK:2168308153,
author = "Iwona Kubica",
title = "Indywidualny aspekt adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 1",
pages = "195-206",
year = "2016",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_15.pdf},
}
6
@article{UEK:2168310753,
author = "Iwona Kubica and Marek Szarucki",
title = "Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 14, no 2",
pages = "194-209",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2016.333},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf},
}
7
@book{UEK:2168301057,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska and Dawid Chaba and Agnieszka Kardaś and Bogusława Kwoczyńska and Ewa Kozień and Iwona Kubica and Piotr Krzyk and Natalia Sławińska",
title = "Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego",
year = "2015",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-64758-25-6",
}
8
@article{UEK:2168292417,
author = "Iwona Kubica and Marek Szarucki",
title = "Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 7, cz. 3",
pages = "255-263",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168297915,
author = "Iwona Kubica",
title = "Adaptacja pracownicza w międzynarodowym środowisku pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "117-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
10
@inbook{UEK:2168301259,
author = "Iwona Kubica",
title = "Transition Process as an Example of a Short-term Assignment in One of the Polish Outsourcing Companies (BPO)",
booktitle = "Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe : Textbook and Case Compilation",
pages = "237-241",
adress = "Gödöllő",
publisher = "Szent István University",
year = "2015",
url = {http://tti.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/page/poor_engle_et_al_ihrm_focus_cee_region_2015.pdf},
isbn = "978-963-269-439-9",
}
11
@article{UEK:2168291769,
author = "Iwona Kubica",
title = "Biznesowy model wdrażania zarządzania różnorodnością",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "349",
pages = "197-206",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.17},
url = {},
}
12
@unpublished{UEK:2168303271,
author = "Iwona Kubica",
title = "Adaptacja do pracy w międzynarodowym środowisku pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[125]-19[143]",
year = "2014",
}
13
@book{UEK:2168281413,
author = "Beata Buchelt and Iwona Kubica and Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Gospodarowanie kapitałem ludzkim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-661-8",
}
14
@article{UEK:2168295167,
author = "Iwona Kubica",
title = "Social and Cultural Determinants of the Adaptation Process in International Organizations",
journal = "Organizacja i Zarządzanie",
number = "1 (25)",
pages = "33-48",
year = "2014",
url = {http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf},
}
15
@misc{UEK:2168295595,
author = "Iwona Kubica",
title = "Thirteenth International Human Resource Management Conference Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM, 24-27 June 2014, Cracow, Poland",
booktitle = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 11",
pages = "101-104",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2014.1107},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/615/405},
}
16
@unpublished{UEK:2168288529,
author = "Iwona Kubica",
title = "Adaptacja do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "49-61",
year = "2013",
}
17
@misc{UEK:2168271336,
author = "Iwona Kubica and Tomasz Sapeta",
title = "VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "136-140",
year = "2013",
}
18
@inbook{UEK:2168272194,
author = "Iwona Kubica",
title = "Przygotowanie pracowników do misji zagranicznej - perspektywa indywidualna oraz organizacyjna",
booktitle = "Człowiek w organizacji : teoria i praktyka",
pages = "473-480",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2012",
isbn = "978-83-7378-711-7",
}
19
@inbook{UEK:2168235478,
author = "Alicja Miś and Iwona Kubica and Tomasz Sapeta",
title = "Ograniczenie zatrudnienia",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "154-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
20
@article{UEK:2168238326,
author = "Iwona Kubica",
title = "Proces adaptacji pracowników w organizacjach zróżnicowanych kulturowo",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "248",
pages = "291-301",
adress = "",
year = "2012",
}
21
@article{UEK:2168272204,
author = "Iwona Kubica",
title = "Determinants of the Process of Acculturation in Culturally Diverse Organizations",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "Vol. 4, No. 4",
pages = "158-169",
year = "2012",
url = {http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/01/JOIM_4_4.pdf},
}
22
@unpublished{UEK:2168273462,
author = "Iwona Kubica",
title = "Zarządzanie różnorodnością",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "95-117",
year = "2012",
}
23
@inbook{UEK:2168238208,
author = "Iwona Kubica",
title = "Przebieg kariery międzynarodowej w ramach Lifeblood Development Program w firmie Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. : aneks",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "249-258",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
24
@inbook{UEK:2168238210,
author = "Iwona Kubica",
title = "Polityka wynagradzania ekspatriantów w firmie Eaton : aneks",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "259-268",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
25
@inbook{UEK:2168237346,
author = "Iwona Kubica",
title = "Pozyskanie i przygotowanie ekspatrianta do wyjazdu na misję zagraniczną",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "65-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
26
@inbook{UEK:2168235456,
author = "Alicja Miś and Beata Buchelt and Urban Pauli and Iwona Kubica",
title = "Zarządzanie rozwojem pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "97-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
27
@inbook{UEK:2168237348,
author = "Iwona Kubica",
title = "Proces adaptacji pracowników delegowanych na misje zagraniczne",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "107-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
28
@article{UEK:2168222958,
author = "Iwona Kubica",
title = "Course of International Assignment - Individual and Organizational Perspective",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "Vol. 3, No. 2",
pages = "205-220",
year = "2011",
url = {http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-2-14.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168260276,
author = "Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Kształtowanie systemu wynagrodzeń w warunkach spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy)",
pages = "569-586",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-714-0",
}
30
@unpublished{UEK:2168265084,
author = "Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica",
title = "Pobyt za granicą",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "57-112",
year = "2011",
}
31
@inbook{UEK:2166636923,
author = "Iwona Kubica",
title = "Premie i nagrody",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "107-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
32
@unpublished{UEK:2168265072,
author = "Iwona Kubica",
title = "Przygotowanie do wyjazdu",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "27-56",
year = "2011",
}
33
@article{UEK:2168227588,
author = "Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Approach to Remunerations in Poland in the Years 2009-2010",
journal = "Intelektinė Ekonomika",
number = "no 1 (9)",
pages = "152-165",
year = "2011",
url = {http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=277529},
}
34
@unpublished{UEK:2168304903,
author = "Beata Buchelt and Anna Rychwalska and Iwona Kubica",
title = "Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "58-79",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:51474,
author = "Iwona Kubica",
title = "Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "37-50",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168072949},
}
36
@inbook{UEK:2164992337,
author = "Tomasz Sapeta and Beata Buchelt and Alicja Miś and Iwona Kubica",
title = "Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "81-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
37
@article{UEK:50200,
author = "Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "74-81",
year = "2009",
}
38
@unpublished{UEK:2168217908,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
39
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt and Joanna Purgał-Popiela and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Urban Pauli",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID