Publications of the selected author

1

Title:
Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru = Violation of Selected Public-law Information Obligations by the Insurance Undertaking and the Activities of Supervisory Authority
Source:
Informacja na rynku usług finansowych / red. nauk. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 237-246. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2344-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330023
chapter in monograph
2

Title:
Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi = Administrative Liability of Managing Persons and Partners in Companies that Are Insurance Agents
Source:
Insurance Challenges of Anno Domini 2018 / red. nauk. Katarzyna Malinowska, Anna Tarasiuk - Warszawa: AIDA, 2018, s. 159-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-915-7
Nr:
2168327455
chapter in monograph
3

Title:
Zamawianie usług pocztowych przez administrację
Source:
Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 463-478
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328297
chapter in monograph
4

Title:
Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej
Source:
Sposoby realizacji zadań publicznych / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 568-579
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8092-770-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324699
chapter in monograph
5

Title:
Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
Source:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 244-256 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320557
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego
Source:
Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 369-380
ISBN:
978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
Nr:
2168307681
chapter in monograph
7

Title:
Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa
Source:
Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2015, s. 98-106
ISBN:
978-83-64512-44-5
Nr:
2168294295
chapter in monograph
8

Title:
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego
Source:
Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 135-148 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8088-1
Nr:
2168301507
chapter in monograph
9

Title:
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 50-68
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-9470-3
Nr:
2168300775
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors
Source:
Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1 / ed. Janusz Sługocki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015, s. 75-87. - Summ.
ISBN:
978-83-7241-996-5
Nr:
2168301389
chapter in monograph
11

Title:
Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy
Source:
Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014, s. 158-178
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-3310-8
Nr:
2168284223
chapter in monograph
12

Title:
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów
Source:
Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1 / red. Janusz Sługocki - Wrocław: Presscom Sp. z o.o., 2014, s. 735-749
ISBN:
978-83-64512-07-0
Nr:
2168295025
chapter in monograph
13

Title:
Usługa ratingu kredytowego
Source:
Nowe typy usług w działalności gospodarczej / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł, Tomasz Długosz - Warszawa: Difin, 2014, s. 161-177
ISBN:
978-83-7930-471-4
Nr:
2168287199
chapter in monograph
14

Title:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego
Source:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 233-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294211
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego
Source:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 207-232 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294209
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 338-350
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274329
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP
Source:
25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / red. Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka, Anna Hołda-Wydrzyńska - Katowice: Uniwersytet Śląski, 2013, s. 513-527
ISBN:
978-83-60953-80-8
Nr:
2168294041
chapter in monograph
18

Title:
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane = Permit to Pursue a Business Activity as an Expression of Administrative Power - Selected Issues
Source:
Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] - Rzeszów: TNOiK, 2012, s. 494-507. - Summ.
ISBN:
978-83-916998-3-6
Nr:
2168294015
chapter in monograph
19

Title:
Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności
Source:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 72-114
Series:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224592
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń
Source:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 255-267
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168225928
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Działalność promocyjna powiatu i województwa
Source:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 161-165
Series:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224622
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej = La protection de la stabilité du marché financier comme l'entrelacs des fonctions de l'administration économique
Source:
Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda / red. Janusz Niczyporuk - Paryż; Lublin: Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011, s. 165-176. - Streszcz., res. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61236-21-4
Nr:
2168294069
chapter in monograph
23

Title:
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 351-364. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165806408
chapter in monograph
24

Title:
Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 122-134
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165722537
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej
Source:
Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009] / red. Wojciech Szwajdler, Henryk Nowicki - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2009, s. 333-344
ISBN:
978-83-7285-476-6
Nr:
2165811913
chapter in monograph
26

Title:
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 263-276. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164933494
chapter in monograph
1
Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru = Violation of Selected Public-law Information Obligations by the Insurance Undertaking and the Activities of Supervisory Authority / Aldona PIOTROWSKA // W: Informacja na rynku usług finansowych / red. nauk. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 237-246. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2344-8
2
Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi = Administrative Liability of Managing Persons and Partners in Companies that Are Insurance Agents / Aldona PIOTROWSKA // W: Insurance Challenges of Anno Domini 2018 / red. nauk. Katarzyna Malinowska, Anna Tarasiuk. - Warszawa : AIDA, 2018. - S. 159-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-915-7
3
Zamawianie usług pocztowych przez administrację / Aldona PIOTROWSKA // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 463-478. - ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
4
Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej / Aldona PIOTROWSKA // W: Sposoby realizacji zadań publicznych / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 568-579. - ISBN 978-83-8092-770-4
5
Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 244-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
6
Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 369-380. - ISBN 978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
7
Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa / Aldona PIOTROWSKA // W: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2015. - S. 98-106. - ISBN 978-83-64512-44-5
8
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 135-148. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8088-1
9
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych / Aldona PIOTROWSKA // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 50-68. - ISBN 978-83-264-9470-3
10
Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors / Aldona PIOTROWSKA // W: Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1 / ed. Janusz Sługocki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. - S. 75-87. - Summ. - ISBN 978-83-7241-996-5
11
Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy / Aldona PIOTROWSKA // W: Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 158-178. - ISBN 978-83-264-3310-8
12
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów / Aldona PIOTROWSKA // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1 / red. Janusz Sługocki. - Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2014. - S. 735-749. - ISBN 978-83-64512-07-0
13
Usługa ratingu kredytowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Nowe typy usług w działalności gospodarczej / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł, Tomasz Długosz. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 161-177. - ISBN 978-83-7930-471-4
14
Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - S. 233-260. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
15
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - S. 207-232. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
16
Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane / Aldona PIOTROWSKA // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 338-350. - ISBN 978-83-7930-012-9
17
Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP / Aldona PIOTROWSKA // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / red. Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka, Anna Hołda-Wydrzyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 513-527. - ISBN 978-83-60953-80-8
18
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane = Permit to Pursue a Business Activity as an Expression of Administrative Power - Selected Issues / Aldona PIOTROWSKA // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów : TNOiK, 2012. - S. 494-507. - Summ. - ISBN 978-83-916998-3-6
19
Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności / Aldona PIOTROWSKA // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 72-114. - ISBN 978-83-61668-40-4
20
Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń / Aldona PIOTROWSKA // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 255-267. - ISBN 978-83-264-1547-0
21
Działalność promocyjna powiatu i województwa / Aldona PIOTROWSKA // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 161-165. - ISBN 978-83-61668-40-4
22
Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej = La protection de la stabilité du marché financier comme l'entrelacs des fonctions de l'administration économique / Aldona PIOTROWSKA // W: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda / red. Janusz Niczyporuk. - Paryż; Lublin : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011. - S. 165-176. - Streszcz., res. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-21-4
23
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity / Aldona PIOTROWSKA // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 351-364. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
24
Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 122-134. - ISBN 978-83-264-0591-4
25
Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej / Aldona PIOTROWSKA // W: Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009] / red. Wojciech Szwajdler, Henryk Nowicki. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2009. - S. 333-344. - ISBN 978-83-7285-476-6
26
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity / Aldona PIOTROWSKA // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 263-276. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
1
Piotrowska A., (2019), Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru. [W:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Informacja na rynku usług finansowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 237-246.
2
Piotrowska A., (2018), Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi. [W:] Malinowska K., Tarasiuk A. (red.), Insurance Challenges of Anno Domini 2018, Warszawa : AIDA, s. 159-168.
3
Piotrowska A., (2018), Zamawianie usług pocztowych przez administrację. [W:] Królikowska-Olczak M. (red.), Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 463-478.
4
Piotrowska A., (2017), Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej. [W:] Dolnicki B. (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 568-579.
5
Piotrowska A., (2017), Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 244-256.
6
Piotrowska A., (2016), Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego. [W:] Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 369-380.
7
Piotrowska A., (2015), Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa. [W:] Nowicki H., Nowicki P. (red.), Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., s. 98-106.
8
Piotrowska A., (2015), Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego. [W:] Czarnik Z., Posłuszny J., Żukowski L. (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej (Monografie Lex), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 135-148.
9
Piotrowska A., (2015), Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 50-68.
10
Piotrowska A., (2015), Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors. [W:] Sługocki J. (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 75-87.
11
Piotrowska A., (2014), Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy. [W:] Kidyba A. (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 158-178.
12
Piotrowska A., (2014), Europejska współpraca informacyjna w sieci organów. [W:] Sługocki J. (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne, T. 1, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., s. 735-749.
13
Piotrowska A., (2014), Usługa ratingu kredytowego. [W:] Walaszek-Pyzioł A., Długosz T. (red.), Nowe typy usług w działalności gospodarczej, Warszawa : Difin, s. 161-177.
14
Piotrowska A., (2014), Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 233-260.
15
Piotrowska A., (2014), Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 207-232.
16
Piotrowska A., (2013), Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 338-350.
17
Piotrowska A., (2013), Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP. [W:] Grabowski J., Pokryszka K., Hołda-Wydrzyńska A. (red.), 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe, Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 513-527.
18
Piotrowska A., (2012), Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów : TNOiK, s. 494-507.
19
Piotrowska A., (2011), Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 72-114.
20
Piotrowska A., (2011), Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 255-267.
21
Piotrowska A., (2011), Działalność promocyjna powiatu i województwa. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 161-165.
22
Piotrowska A., (2011), Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej. [W:] Niczyporuk J. (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa ; Lublin : Polska Akademia Nauk. Oddział, s. 165-176.
23
Piotrowska A., (2010), Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 351-364.
24
Piotrowska A., (2010), Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 122-134.
25
Piotrowska A., (2009), Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej. [W:] Szwajdler W., Nowicki H. (red.), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009], Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 333-344.
26
Piotrowska A., (2009), Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 263-276.
1
@inbook{UEK:2168330023,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru",
booktitle = "Informacja na rynku usług finansowych",
pages = "237-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-208-2344-8",
}
2
@inbook{UEK:2168327455,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi",
booktitle = "Insurance Challenges of Anno Domini 2018",
pages = "159-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "AIDA",
year = "2018",
isbn = "978-83-7561-915-7",
}
3
@inbook{UEK:2168328297,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Zamawianie usług pocztowych przez administrację",
booktitle = "Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna",
pages = "463-478",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5",
}
4
@inbook{UEK:2168324699,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej",
booktitle = "Sposoby realizacji zadań publicznych",
pages = "568-579",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8092-770-4",
}
5
@inbook{UEK:2168320557,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "244-256",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
6
@inbook{UEK:2168307681,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego",
booktitle = "Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę",
pages = "369-380",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5",
}
7
@inbook{UEK:2168294295,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa",
booktitle = "Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian",
pages = "98-106",
adress = "Wrocław",
publisher = "PRESSCOM Sp. z o.o.",
year = "2015",
isbn = "978-83-64512-44-5",
}
8
@inbook{UEK:2168301507,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego",
booktitle = "Internacjonalizacja administracji publicznej",
pages = "135-148",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8088-1",
}
9
@inbook{UEK:2168300775,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych",
booktitle = "Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych",
pages = "50-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-9470-3",
}
10
@inbook{UEK:2168301389,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors",
booktitle = "Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1",
pages = "75-87",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-7241-996-5",
}
11
@inbook{UEK:2168284223,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy",
booktitle = "Skarb Państwa a działalność gospodarcza",
pages = "158-178",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2014",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-3310-8",
}
12
@inbook{UEK:2168295025,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejska współpraca informacyjna w sieci organów",
booktitle = "Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1",
pages = "735-749",
adress = "Wrocław",
publisher = "Presscom Sp. z o.o.",
year = "2014",
isbn = "978-83-64512-07-0",
}
13
@inbook{UEK:2168287199,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Usługa ratingu kredytowego",
booktitle = "Nowe typy usług w działalności gospodarczej",
pages = "161-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-471-4",
}
14
@inbook{UEK:2168294211,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "233-260",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
15
@inbook{UEK:2168294209,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "207-232",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
16
@inbook{UEK:2168274329,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "338-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
17
@inbook{UEK:2168294041,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP",
booktitle = "25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe",
pages = "513-527",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "2013",
isbn = "978-83-60953-80-8",
}
18
@inbook{UEK:2168294015,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium",
pages = "494-507",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "2012",
isbn = "978-83-916998-3-6",
}
19
@inbook{UEK:2168224592,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "72-114",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
20
@inbook{UEK:2168225928,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "255-267",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
21
@inbook{UEK:2168224622,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Działalność promocyjna powiatu i województwa",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "161-165",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
22
@inbook{UEK:2168294069,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej",
booktitle = "Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda",
pages = "165-176",
adress = "Paryż; Lublin",
publisher = "Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział",
year = "2011",
isbn = "978-83-61236-21-4",
}
23
@inbook{UEK:2165806408,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "351-364",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
24
@inbook{UEK:2165722537,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "122-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
25
@inbook{UEK:2165811913,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej",
booktitle = "Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009]",
pages = "333-344",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2009",
isbn = "978-83-7285-476-6",
}
26
@inbook{UEK:2164933494,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "263-276",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}