Publications of the selected author

1

Title:
Europejski System Banków Centralnych
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 94-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346900
lexical items
2

Title:
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 318-319
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346934
lexical items
3

Title:
Izba rozliczeniowa
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 123-124 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346914
lexical items
4

Title:
Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 268
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346928
lexical items
5

Title:
Giełda towarowa
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 104-105
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346906
lexical items
6

Title:
Rzecznik Finansowy
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 297-298
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346036
lexical items
7

Title:
Rynek regulowany
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 294-295
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346930
lexical items
8

Title:
Instytucja finansowa
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 120-121
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346908
lexical items
9

Title:
Biuro usług płatniczych
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 54-55
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346890
lexical items
10

Title:
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 339
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346938
lexical items
11

Title:
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 152
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346918
lexical items
12

Title:
Instytucja płatnicza
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 121-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346912
lexical items
13

Title:
Zarządzający Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 381
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346940
lexical items
14

Title:
Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym : studium publicznoprawne
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
515, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-18-9
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168338449
monograph
15

Title:
Bank powierniczy
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 50
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346888
lexical items
16

Title:
Spółki prowadzące rynek regulowany
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 319
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346936
lexical items
17

Title:
Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru = Violation of Selected Public-law Information Obligations by the Insurance Undertaking and the Activities of Supervisory Authority
Source:
Informacja na rynku usług finansowych / red. nauk. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 237-246. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2344-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330023
chapter in monograph
18

Title:
Alternatywne Fundusze Inwestycyjne
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 42
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346882
lexical items
19

Title:
Instytucja kredytowa
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346910
lexical items
20

Title:
Dom maklerski
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 74
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346892
lexical items
21

Title:
Jednolity Mechanizm Nadzorczy
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 125
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346916
lexical items
22

Title:
Nadzór uzupełniający (dodatkowy)
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 187-188
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346924
lexical items
23

Title:
Nadzór mikroostrożnościowy
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 182-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346920
lexical items
24

Title:
Fundusz inwestycyjny
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 97-98
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346904
lexical items
25

Title:
Nadzór skonsolidowany
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 186-187 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346922
lexical items
26

Title:
Bank
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 50
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346886
lexical items
27

Title:
Europejski Bank Centralny
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346898
lexical items
28

Title:
Emitent
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 89
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346894
lexical items
29

Title:
Firma inwestycyjna
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 97
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346902
lexical items
30

Title:
Europejska Unia Bankowa
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019, s. 93-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-16-6
Nr:
2168346896
lexical items
31

Title:
Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi = Administrative Liability of Managing Persons and Partners in Companies that Are Insurance Agents
Source:
Insurance Challenges of Anno Domini 2018 / red. nauk. Katarzyna Malinowska, Anna Tarasiuk - Warszawa: AIDA, 2018, s. 159-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-915-7
Nr:
2168327455
chapter in monograph
32

Title:
Zamawianie usług pocztowych przez administrację
Source:
Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 463-478
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328297
chapter in monograph
33

Title:
Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców
Source:
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 570-580
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-714-9
Nr:
2168324701
chapter in book
34

Title:
Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia = Realization of Freedom of Economic Activity by Persons with Disabilities and Support Instruments
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 9, cz. 2 (2018) , s. 253-267. - Tytuł numeru: Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330849
article
35

Title:
Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
Source:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 244-256 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320557
chapter in monograph
See main document
36

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2017-10-11 do 2017-10-13
Title:
The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers
Source:
Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2017, s. 112-119. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-528-5
Nr:
2168318701
chapter in conference materials
37

Title:
Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych
Source:
Aksjologia prawa administracyjnego. T. 2 / red. nauk. Jan Zimmermann - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 835-845
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-808-5
Nr:
2168324703
chapter in book
38

Title:
Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej
Source:
Sposoby realizacji zadań publicznych / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 568-579
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8092-770-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324699
chapter in monograph
39

Title:
Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego
Source:
Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 369-380
ISBN:
978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
Nr:
2168307681
chapter in monograph
40

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2016-10-26 do 2016-10-28
Title:
The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking
Source:
Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 410-420. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-443-1
Nr:
2168310563
chapter in conference materials
41

Title:
The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law = Kompetencia obecnej správy obmedziť maloobchodný predaj alkoholických nápojov podľa poľského práva
Source:
Studia iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 2 (2016) , s. 111-120. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168309055
article
42

Title:
Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors
Source:
Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1 / ed. Janusz Sługocki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015, s. 75-87. - Summ.
ISBN:
978-83-7241-996-5
Nr:
2168301389
chapter in monograph
43

Conference:
Administracja opiekuńcza - konferencja naukowa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin, Polska, od 2015-04-29 do 2015-04-29
Title:
Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych
Source:
Administracja opiekuńcza / red. nauk. Małgorzata Szreniawska - Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2015, s. 75-94
ISBN:
978-83-60617-41-0
Nr:
2168294323
chapter in conference materials
44

Title:
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 50-68
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-9470-3
Nr:
2168300775
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego
Source:
Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 135-148 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8088-1
Nr:
2168301507
chapter in monograph
46

Title:
Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa
Source:
Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2015, s. 98-106
ISBN:
978-83-64512-44-5
Nr:
2168294295
chapter in monograph
47

Title:
Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich = Contracting Social Services According to New European Solutions
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015) , s. 183-192. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298259
article
See main document
1
Europejski System Banków Centralnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 94-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
2
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 318-319. - ISBN 978-83-64556-16-6
3
Izba rozliczeniowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 123-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
4
Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 268. - ISBN 978-83-64556-16-6
5
Giełda towarowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 104-105. - ISBN 978-83-64556-16-6
6
Rzecznik Finansowy / Aldona PIOTROWSKA, Monika SZARANIEC // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 297-298. - ISBN 978-83-64556-16-6
7
Rynek regulowany / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 294-295. - ISBN 978-83-64556-16-6
8
Instytucja finansowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 120-121. - ISBN 978-83-64556-16-6
9
Biuro usług płatniczych / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 54-55. - ISBN 978-83-64556-16-6
10
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 339. - ISBN 978-83-64556-16-6
11
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 152. - ISBN 978-83-64556-16-6
12
Instytucja płatnicza / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 121-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
13
Zarządzający Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 381. - ISBN 978-83-64556-16-6
14
Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym : studium publicznoprawne / Aldona PIOTROWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 515, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-18-9
15
Bank powierniczy / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 50. - ISBN 978-83-64556-16-6
16
Spółki prowadzące rynek regulowany / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 319. - ISBN 978-83-64556-16-6
17
Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru = Violation of Selected Public-law Information Obligations by the Insurance Undertaking and the Activities of Supervisory Authority / Aldona PIOTROWSKA // W: Informacja na rynku usług finansowych / red. nauk. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 237-246. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2344-8
18
Alternatywne Fundusze Inwestycyjne / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 42. - ISBN 978-83-64556-16-6
19
Instytucja kredytowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
20
Dom maklerski / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 74. - ISBN 978-83-64556-16-6
21
Jednolity Mechanizm Nadzorczy / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 125. - ISBN 978-83-64556-16-6
22
Nadzór uzupełniający (dodatkowy) / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 187-188. - ISBN 978-83-64556-16-6
23
Nadzór mikroostrożnościowy / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 182-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
24
Fundusz inwestycyjny / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 97-98. - ISBN 978-83-64556-16-6
25
Nadzór skonsolidowany / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 186-187. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
26
Bank / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 50. - ISBN 978-83-64556-16-6
27
Europejski Bank Centralny / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
28
Emitent / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 89. - ISBN 978-83-64556-16-6
29
Firma inwestycyjna / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 97. - ISBN 978-83-64556-16-6
30
Europejska Unia Bankowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 93-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
31
Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi = Administrative Liability of Managing Persons and Partners in Companies that Are Insurance Agents / Aldona PIOTROWSKA // W: Insurance Challenges of Anno Domini 2018 / red. nauk. Katarzyna Malinowska, Anna Tarasiuk. - Warszawa : AIDA, 2018. - S. 159-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-915-7
32
Zamawianie usług pocztowych przez administrację / Aldona PIOTROWSKA // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 463-478. - ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
33
Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców / Aldona PIOTROWSKA // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 570-580. - ISBN 978-83-8107-714-9
34
Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia = Realization of Freedom of Economic Activity by Persons with Disabilities and Support Instruments / Aldona PIOTROWSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 9, cz. 2 (2018), s. 253-267. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-2.pdf. - ISSN 1733-2486
35
Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 244-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
36
The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers / Aldona PIOTROWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2017. - S. 112-119. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-528-5
37
Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 2 / red. nauk. Jan Zimmermann. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 835-845. - ISBN 978-83-8107-808-5
38
Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej / Aldona PIOTROWSKA // W: Sposoby realizacji zadań publicznych / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 568-579. - ISBN 978-83-8092-770-4
39
Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 369-380. - ISBN 978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
40
The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking / Aldona PIOTROWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 410-420. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1
41
The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law = Kompetencia obecnej správy obmedziť maloobchodný predaj alkoholických nápojov podľa poľského práva / Aldona PIOTROWSKA // Studia iuridica Cassoviensia [on-line]. - R. 4, č. 2 (2016), s. 111-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sic.pravo.upjs.sk/files/11_piotrowska_-_the_competence_of_the_municipal_a.pdf. - ISSN 1339-3995
42
Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors / Aldona PIOTROWSKA // W: Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1 / ed. Janusz Sługocki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. - S. 75-87. - Summ. - ISBN 978-83-7241-996-5
43
Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja opiekuńcza / red. nauk. Małgorzata Szreniawska. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2015. - S. 75-94. - ISBN 978-83-60617-41-0
44
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych / Aldona PIOTROWSKA // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 50-68. - ISBN 978-83-264-9470-3
45
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 135-148. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8088-1
46
Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa / Aldona PIOTROWSKA // W: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2015. - S. 98-106. - ISBN 978-83-64512-44-5
47
Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich = Contracting Social Services According to New European Solutions / Aldona PIOTROWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015), s. 183-192. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji. - ISSN 1733-0777
1
Piotrowska A., (2019), Europejski System Banków Centralnych. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 94-95.
2
Piotrowska A., (2019), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 318-319.
3
Piotrowska A., (2019), Izba rozliczeniowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 123-124.
4
Piotrowska A., (2019), Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 268.
5
Piotrowska A., (2019), Giełda towarowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 104-105.
6
Piotrowska A., Szaraniec M., (2019), Rzecznik Finansowy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 297-298.
7
Piotrowska A., (2019), Rynek regulowany. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 294-295.
8
Piotrowska A., (2019), Instytucja finansowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 120-121.
9
Piotrowska A., (2019), Biuro usług płatniczych. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 54-55.
10
Piotrowska A., (2019), Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 339.
11
Piotrowska A., (2019), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 152.
12
Piotrowska A., (2019), Instytucja płatnicza. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 121-122.
13
Piotrowska A., (2019), Zarządzający Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 381.
14
Piotrowska A., (2019), Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym: studium publicznoprawne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 515, [1] s.
15
Piotrowska A., (2019), Bank powierniczy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 50.
16
Piotrowska A., (2019), Spółki prowadzące rynek regulowany. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 319.
17
Piotrowska A., (2019), Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru. [W:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Informacja na rynku usług finansowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 237-246.
18
Piotrowska A., (2019), Alternatywne Fundusze Inwestycyjne. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 42.
19
Piotrowska A., (2019), Instytucja kredytowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 121.
20
Piotrowska A., (2019), Dom maklerski. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 74.
21
Piotrowska A., (2019), Jednolity Mechanizm Nadzorczy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 125.
22
Piotrowska A., (2019), Nadzór uzupełniający (dodatkowy). [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 187-188.
23
Piotrowska A., (2019), Nadzór mikroostrożnościowy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 182-183.
24
Piotrowska A., (2019), Fundusz inwestycyjny. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 97-98.
25
Piotrowska A., (2019), Nadzór skonsolidowany. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 186-187.
26
Piotrowska A., (2019), Bank. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 50.
27
Piotrowska A., (2019), Europejski Bank Centralny. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 94.
28
Piotrowska A., (2019), Emitent. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 89.
29
Piotrowska A., (2019), Firma inwestycyjna. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 97.
30
Piotrowska A., (2019), Europejska Unia Bankowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 93-94.
31
Piotrowska A., (2018), Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi. [W:] Malinowska K., Tarasiuk A. (red.), Insurance Challenges of Anno Domini 2018, Warszawa : AIDA, s. 159-168.
32
Piotrowska A., (2018), Zamawianie usług pocztowych przez administrację. [W:] Królikowska-Olczak M. (red.), Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 463-478.
33
Piotrowska A., (2018), Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców. [W:] Dolnicki B. (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 570-580.
34
Piotrowska A., (2018), Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 9, cz. 2, s. 253-267; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-2.pdf
35
Piotrowska A., (2017), Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 244-256.
36
Piotrowska A., (2017), The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 112-119.
37
Piotrowska A., (2017), Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych. [W:] Zimmermann J. (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, T. 2 (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 835-845.
38
Piotrowska A., (2017), Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej. [W:] Dolnicki B. (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 568-579.
39
Piotrowska A., (2016), Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego. [W:] Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 369-380.
40
Piotrowska A., (2016), The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 410-420.
41
Piotrowska A., (2016), The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law, "Studia iuridica Cassoviensia" [on-line], R. 4, č. 2, s. 111-120; http://sic.pravo.upjs.sk/files/11_piotrowska_-_the_competence_of_the_municipal_a.pdf
42
Piotrowska A., (2015), Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors. [W:] Sługocki J. (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 75-87.
43
Piotrowska A., (2015), Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych. [W:] Szreniawska M. (red.), Administracja opiekuńcza, Lublin : Wydawnictwo WSPA, s. 75-94.
44
Piotrowska A., (2015), Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 50-68.
45
Piotrowska A., (2015), Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego. [W:] Czarnik Z., Posłuszny J., Żukowski L. (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej (Monografie Lex), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 135-148.
46
Piotrowska A., (2015), Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa. [W:] Nowicki H., Nowicki P. (red.), Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., s. 98-106.
47
Piotrowska A., (2015), Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (46), s. 183-192.
1
@inbook{UEK:2168346900,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejski System Banków Centralnych",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "94-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
2
@inbook{UEK:2168346934,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "318-319",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
3
@inbook{UEK:2168346914,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Izba rozliczeniowa",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "123-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
4
@inbook{UEK:2168346928,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "268",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
5
@inbook{UEK:2168346906,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Giełda towarowa",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "104-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
6
@inbook{UEK:2168346036,
author = "Piotrowska Aldona and Szaraniec Monika",
title = "Rzecznik Finansowy",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "297-298",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
7
@inbook{UEK:2168346930,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Rynek regulowany",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "294-295",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
8
@inbook{UEK:2168346908,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Instytucja finansowa",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "120-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
9
@inbook{UEK:2168346890,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Biuro usług płatniczych",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "54-55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
10
@inbook{UEK:2168346938,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "339",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
11
@inbook{UEK:2168346918,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
12
@inbook{UEK:2168346912,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Instytucja płatnicza",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "121-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
13
@inbook{UEK:2168346940,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Zarządzający Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "381",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
14
@book{UEK:2168338449,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym : studium publicznoprawne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-18-9",
}
15
@inbook{UEK:2168346888,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Bank powierniczy",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
16
@inbook{UEK:2168346936,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Spółki prowadzące rynek regulowany",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "319",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
17
@inbook{UEK:2168330023,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru",
booktitle = "Informacja na rynku usług finansowych",
pages = "237-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-208-2344-8",
}
18
@inbook{UEK:2168346882,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Alternatywne Fundusze Inwestycyjne",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
19
@inbook{UEK:2168346910,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Instytucja kredytowa",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
20
@inbook{UEK:2168346892,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Dom maklerski",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
21
@inbook{UEK:2168346916,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Jednolity Mechanizm Nadzorczy",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
22
@inbook{UEK:2168346924,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nadzór uzupełniający (dodatkowy)",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "187-188",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
23
@inbook{UEK:2168346920,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nadzór mikroostrożnościowy",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "182-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
24
@inbook{UEK:2168346904,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Fundusz inwestycyjny",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "97-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
25
@inbook{UEK:2168346922,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nadzór skonsolidowany",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "186-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
26
@inbook{UEK:2168346886,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Bank",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
27
@inbook{UEK:2168346898,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejski Bank Centralny",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
28
@inbook{UEK:2168346894,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Emitent",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
29
@inbook{UEK:2168346902,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Firma inwestycyjna",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
30
@inbook{UEK:2168346896,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejska Unia Bankowa",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze",
pages = "93-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2019",
isbn = "978-83-64556-16-6",
}
31
@inbook{UEK:2168327455,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi",
booktitle = "Insurance Challenges of Anno Domini 2018",
pages = "159-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "AIDA",
year = "2018",
isbn = "978-83-7561-915-7",
}
32
@inbook{UEK:2168328297,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Zamawianie usług pocztowych przez administrację",
booktitle = "Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna",
pages = "463-478",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5",
}
33
@inbook{UEK:2168324701,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców",
booktitle = "Źródła prawa w samorządzie terytorialnym",
pages = "570-580",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-714-9",
}
34
@article{UEK:2168330849,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 9, cz. 2",
pages = "253-267",
year = "2018",
}
35
@inbook{UEK:2168320557,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "244-256",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
36
@inbook{UEK:2168318701,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov",
pages = "112-119",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita P.J. Šafárika",
year = "2017",
isbn = "978-80-8152-528-5",
}
37
@inbook{UEK:2168324703,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych",
booktitle = "Aksjologia prawa administracyjnego. T. 2",
pages = "835-845",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-808-5",
}
38
@inbook{UEK:2168324699,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej",
booktitle = "Sposoby realizacji zadań publicznych",
pages = "568-579",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8092-770-4",
}
39
@inbook{UEK:2168307681,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego",
booktitle = "Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę",
pages = "369-380",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5",
}
40
@inbook{UEK:2168310563,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov",
pages = "410-420",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika",
year = "2016",
isbn = "978-80-8152-443-1",
}
41
@article{UEK:2168309055,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law",
journal = "Studia iuridica Cassoviensia",
number = "R. 4, č. 2",
pages = "111-120",
year = "2016",
}
42
@inbook{UEK:2168301389,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors",
booktitle = "Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1",
pages = "75-87",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-7241-996-5",
}
43
@inbook{UEK:2168294323,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych",
booktitle = "Administracja opiekuńcza",
pages = "75-94",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo WSPA",
year = "2015",
isbn = "978-83-60617-41-0",
}
44
@inbook{UEK:2168300775,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych",
booktitle = "Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych",
pages = "50-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-9470-3",
}
45
@inbook{UEK:2168301507,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego",
booktitle = "Internacjonalizacja administracji publicznej",
pages = "135-148",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8088-1",
}
46
@inbook{UEK:2168294295,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa",
booktitle = "Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian",
pages = "98-106",
adress = "Wrocław",
publisher = "PRESSCOM Sp. z o.o.",
year = "2015",
isbn = "978-83-64512-44-5",
}
47
@article{UEK:2168298259,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (46)",
pages = "183-192",
year = "2015",
}