Publications of the selected author
1

Title:
Regional Smart Specialisations in the Light of Dynamic Changes in the Employment Structure : the Case of a Region in Poland
Source:
Equilibrium. - vol. 17, nr 1 (2022) , s. 133-171. - Summ. - Biblliogr.
Research program:
Publication financed under the programme of the Minister of Science and Higher Education "DIALOG" carried out in the years 2020-2021, grant No. 0054/DLG/2019/10
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168363634
article
2

Title:
Casual Work in the Digital Economy
Source:
The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 182-192. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Labour Economics)
ISBN:
978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168366088
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022
Physical description:
303 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Edukacji i nauki) pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168366320
See related chapters
4

Title:
Special Economic Zones (SEZ) in the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic
Source:
Journal of Management and Financial Sciences. - no. 45 (2022) , s. 9-25. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Minister of Education and Science under the Regional Initiative of Excellence Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11,897,131.40 PLN.
Access mode:
Full text
CC-BY
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168367514
article
5

Title:
Zakończenie
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 295-298
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Nr:
2168366324
preface / summary
See main document
6

Title:
Flexible Forms of Employment in the Age of Digital Transformation
Source:
Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications / red. Stanisław MAZUR - New York: Routledge, 2022, s. 143-156 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in the Economics of Innovation)
ISBN:
978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168367650
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego na tle kraju
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 51-75 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366334
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Job Sharing in the Digital Economy
Source:
The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 205-214. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Labour Economics)
ISBN:
978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8
Access mode:
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168366090
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Koncepcja tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych - założenia metodyczne
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 10-19
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366326
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Innovation Theory and the Digital Economy
Source:
The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 75-88. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Labour Economics)
ISBN:
978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8
Access mode:
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168366072
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Wprowadzenie
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 7-9
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Nr:
2168366322
preface / summary
See main document
12

Title:
Możliwości współpracy uczelni i partnerów z praktyki gospodarczej w zakresie planowania i realizacji procesu kształcenia na studiach dualnych
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 239-251 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366362
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Joanna Kudełko , Agnieszka Lipińska-Frydrych , Małgorzata Majewska-Madura , Dariusz Żmija
Title:
Praca dorywcza jako jedna z elastycznych form zatrudnienia - studium przypadku agencji pracy tymczasowej HR Navigator = Casual Work as One of the Flexible Forms of Employment - Case Study of HR Navigator Temporary Work Agency
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 1 (2022) , s. 59-72. - Tytuł numeru: Nowe wyzwania dla rozwoju przemysłu = New challenges for industrial development - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie. Program Potencjał nr 19/EEP/2021/POT.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168364034
article
14

Title:
Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii = Concept for Research on the Socio-economic Consequences and Challenges of a Pandemic
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 2 (2022) , s. 27-46. - Tytuł numeru: Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie. Program Potencjał nr 19/EEP/2021/POT.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168366418
article
15

Title:
Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie małopolskim
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 20-50 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366330
chapter in monograph
See main document
16

Conference:
11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Quantitative Methods, Olsztyn, Polska, od 2021-06-17 do 2021-06-18
Title:
Changes in the Dynamics and Structure of Employment in the Voivodship of Małopolska in the Light of Smart Specialisations in the Region
Source:
Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods / red. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak - Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2021, s. 76-88. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
Research program:
Publication financed under the programme of the Minister of Science and Higher Education "DIALOG" carried out in the years 2020-2021, grant No. 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-65605-44-3
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359642
chapter in conference materials
17

Title:
Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego w zakresie struktury działowej pracujących
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 29-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359864
chapter in monograph
See main document
18

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Regional Stakeholders in the COVID-19 Crisis - Problems and Challenges
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2667-2679. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
Paper has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359942
chapter in conference materials
19

Author:
Wojciech Sroka , Dariusz Żmija
Title:
Farming Systems Changes in the Urban Shadow : a Mixed Approach Based on Statistical Analysis and Expert Surveys
Source:
Agriculture. - vol. 11, iss. 5, art. no. 455 (2021) , s. 1-30. - Tytuł numeru: Recent Advances in Technological and Agronomic Practices for Sustainable Agriculture - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the National Science Centre, Poland, grant number 2016/21/D/HS4/00264.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168356000
article
20

Title:
Strefy aktywności gospodarczej jako narzędzie rozwoju lokalnego na przykładzie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 43-54 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków projektu finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł.
ISBN:
978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358086
chapter in monograph
See main document
21

Title:
European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic
Source:
Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 43-58 - Bibliogr.
Research program:
This paper is a part of a research project supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (Project no.: 021/RID/2018/19).
ISBN:
978-83-8175-233-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352018
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Katarzyna Żmija , Arlindo Fortes , Moses Nganwani Tia , Sandra Šūmane , Sylvester Nsobire Ayambila , Dariusz Żmija , Łukasz Satoła , Lee-Ann Sutherland
Title:
Small Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges
Source:
Global Food Security. - vol. 26, art. no. 100412 (2020) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was carried out under the SALSA (Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition security) project, which has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 677363.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168349484
article
23

Author:
Francesca Galli , Stefano Grando , Anda Adamsone-Fiskovica , Hilde Bjørkhaug , Marta Czekaj , Dominic George Duckett , Henrik Almaas , Pavlos Karanikolas , Olga M. Moreno-Pérez , Dionisio Ortiz-Miranda , Teresa Pinto-Correia , Paolo Prosperi , Mark Redman , Maria Rivera , Irina Toma , Pedro Sánchez-Zamora , Sandra Šūmane , Katarzyna Żmija , Dariusz Żmija , Gianluca Brunori
Title:
How do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems
Source:
Global Food Security. - vol. 26, art. no. 100427 (2020) , s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work is funded by the SALSA Project - Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition security - (Project ID: 677363) funded under H2020-EU.3.2. -Societal Challenges-Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168349820
article
24

Title:
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-773-5
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351046
monograph
25

Author:
Marta Czekaj , Monika Szafrańska , Katarzyna Żmija , Łukasz Satoła , Aleksandra Płonka , Dariusz Żmija , Ewa Tyran , Jacek Puchała
Title:
Rola małych gospodarstw rolnych : diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
166 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Monografia została przygotowana w celu upowszechniania wyników projektu SALSA: "Małe gospodarstwa rolne i małe przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego oraz ich rola w zapewnianiu trwałego bezpieczeństwa żywnościowego". Projekt SALSA jest finansowany ze środków Unii Europejskiej HORIZON 2020 - Program badań i innowacji w ramach umowy grantowej nr 677363
ISBN:
978-83-8085-145-0
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168344394
monograph
26

Title:
Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-811-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168350186
monograph
27

Author:
Marta Czekaj , Paola Hernández , Ana Fonseca , Maria Rivera , Katarzyna Żmija , Dariusz Żmija
Title:
Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 21, z. 3 (2019) , s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338145
article
28

Author:
Katarzyna Żmija , Marta Czekaj , Dariusz Żmija
Title:
The Role of Small Farms in Local Food Systems = Rola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 4 (2019) , s. 600-611. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168341313
article
29

Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 2 (2019) , s. 581-591. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332553
article
30

Author:
Dariusz Żmija , Marta Barbara Czekaj , Katarzyna Żmija
Conference:
International Scientific Days 2018: "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems", Nitra, Słowacja, od 2018-05-16 do 2018-05-17
Title:
Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?
Source:
International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings / red. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová - Prague: Wolters Kluwer, 2018, s. 1850-1868. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article was prepared during gathering data for SALSA Project, Small farms, small food businesses and sustainable food security, Horizon 2020. Project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 677363.
ISBN:
978-80-7598-180-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328581
chapter in conference materials
31

Author:
Title:
Zmiany stopnia towarowości małych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim korzystających ze wsparcia inwestycyjnego ze środków Wspólnej Polityki Rolnej = Changes in the Sales to Total Production Ratio in Small Farms from Malopolskie Region Using Investment Support from the Cap Funds
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 3 (2018) , s. 196-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326999
article
32

Author:
Dariusz Żmija , Katarzyna Żmija , Marta Czekaj
Title:
Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym = The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 5 (2018) , s. 242-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328579
article
33

Author:
Title:
The Influence of Investment Support as a Part of WPR on Activities of Small Agricultural Farms = Oddziaływanie wsparcia inwestycyjnego realizowanego w ramach WPR na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 11 (2018) , s. 187-194. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168332471
article
34

Author:
Title:
Efektywność wykorzystania środków pomocowych WPR współfinansujących projekty inwestycyjne na przykładzie małych gospodarstw rolnych województwa małopolskiego = Effectiveness of CAP Support Funds Used for Co-financing Investment Projects on the Example of Small Farms from the Małopolska Province
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018) , s. 334-341. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327151
article
35

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, Czechy, od 2018-01-30 do 2018-01-31
Title:
Prospects for the Development of Small Farms in Poland
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018) , s. 573-583. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325313
article
36

Title:
Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych = Organic Farming and the Prospects for Its Development in Poland in the Light of the European Union's Experience
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (961) (2017) , s. 117-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315915
article
37

Author:
Title:
Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na zmiany w zasobach ziemi małych gospodarstw rolnych z województwa małopolskiego = The Impact of the Selected Instruments of the Common Agricultural Policy on Changes in the Land Resources of the Small Farms from Małopolska Province
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 3 (2017) , s. 345-350. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319765
article
38

Author:
Title:
Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych = The Impact of the Selected Instruments of the Common Agricultural Policy on the Functioning of Small Farms
Source:
Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty ekonomiczne = European Integration as a Determinant of the Rural Policy : Economic Aspects / red. Aleksandra Chlebicka - Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017, s. 241-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-919260-6-2
Nr:
2168324003
chapter in monograph
39

Title:
Lokalne grupy działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Source:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 119-132
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319429
chapter in textbook
See main document
40

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Title:
Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 973-979. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313189
article
41

Title:
The Specificity of Knowledge Management in the Food Industry in Poland
Source:
E+M Ekonomie a Management. - vol. 20, iss. 1 (2017) , s. 83-97. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The project was financed from the funds of the National Centre for Science in Poland, Grant no. 2011/01/B/HS4/06302.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168314017
article
42

Author:
Title:
Funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich = Functioning of Small Farms in The Context of Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 489 (2017) , s. 514-523. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321599
article
43

Title:
Analiza porównawcza rozwoju integracji poziomej w rolnictwie w wybranych krajach UE i w Polsce
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 247-268 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308265
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2016
Physical description:
193 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-236-5
Nr:
2168309031
monograph
45

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2016, Hradec Králové, Czechy, od 2016-02-02 do 2016-02-03
Title:
Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies
Source:
Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2016, s. 1218-1224. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Hradec Economic Days ; Vol. 6, iss. 1)
ISBN:
978-80-7435-636-0
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168311525
chapter in conference materials
46

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym - poszukiwanie nowego paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego", Kraków, Polska, od 2015-05-14 do 2015-05-25
Title:
Wspólna polityka rolna i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz jej konsekwencje dla Polski
Source:
Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 189-211 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-6-4
Nr:
2168311529
chapter in conference materials
See main document
47

Author:
Title:
Wiedza jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce = Knowledge as a Factor of the Development of Food Industry Companies in Poland
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 17, z. 4 (2015) , s. 383-388. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168300765
article
48

Author:
Title:
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych i rodzin rolników w Polsce
Source:
Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej / red. Kazimierz Pająk, Marek Urbaniak, Sławomir Zwierzchlewski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 280-289 - Bibliogr.
Series:
(Zielona Energia)
ISBN:
978-83-8019-206-5
Nr:
2168300517
chapter in monograph
49

Title:
Konsument XXI wieku : myślę i kupuję
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015
Physical description:
124 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy referatach
ISBN:
978-83-941202-0-7
Access mode:
Nr:
2168316093
50

Author:
Title:
Economic Poverty in Rural Areas of Poland = Ubóstwo ekonomiczne na obszarach wiejskich Polski
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 14, nr 3 (2015) , s. 167-175. - Summ., streszcz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168297661
article
51

Author:
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce = Innovative Character of Food Industry Companies in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 361 (2014) , s. 281-289. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291497
article
52

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Polski w warunkach integracji europejskiej
Source:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 165-178
Series:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168292849
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
"Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji, jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce"
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (60), s. 15
Access mode:
Nr:
2168344014
varia
54

Title:
Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
181 s.: il.; 24 cm
Research program:
Wydanie publikacji zostało sfi nansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/B/HS4/06302
ISBN:
978-83-62511-33-4
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Firlej K., Żmija D., (2014), Knowledge Transfer and Diffusion of Innovation as a Source of Competitiveness of Food Industry Enterprises in Poland, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 177 s. ISBN 978-83-62511-39-6
Nr:
2168282553
monograph
55

Author:
Title:
The Analysis of Poverty or Social Exclusion in Poland as Compared to the European Union
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014) , s. 101-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168281743
article
56

Title:
Wybrane kwestie społeczne w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-651-9
Nr:
2168271118
academic script
57

Title:
Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej i ich konsekwencja dla Polski
Source:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 85-100
Signature:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168303003
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku = Perspectives of Development in the Sugar and Milk Production Industries in Poland in the Light of Changes in CAP until 2020
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 73-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284149
article
59

Author:
Conference:
Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, Czechy, od 2014-02-04 do 2014-02-05
Title:
An Analysis of the Situation on the Labour Market in Rural Areas in Poland
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5 / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2014, s. 454-460. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-370-3
Access mode:
Nr:
2168271822
chapter in conference materials
60

Author:
Conference:
Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu, Opole, Polska, od 2013-09-18 do 2013-09-20
Title:
Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Poverty in Poland in Comparison with the EU Member States
Source:
Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014, s. 415-427. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-610-0
Nr:
2168292855
chapter in conference materials
61

Title:
The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji
Source:
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 2 (2014) , s. 53-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168281741
article
62

Author:
Title:
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce = Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 149-158. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274835
article
63

Author:
Title:
An Analysis of the Absorption of Funds within the Framework of the EU Common Agricultural Policy in Poland in the Years 2007-2013 = Analiza absorpcji środków w ramach Wspólnej Polityki rolnej UE w Polsce w latach 2007-2013
Source:
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 1 (2013) , s. 101-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168271112
article
64

Author:
Title:
The Characterisation of Unemployment in Poland
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 4, no. 2 (2013) , s. 134-141. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168268102
article
65

Author:
Title:
Unemployment in Rural Areas in Poland = Bezrobocie na obszarach wiejskich w Polsce
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia = Acta Scientiarum Polonorum. Ekonomia. - 12(1) (2013) , s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168253814
article
66

Author:
Title:
Poverty in the European Union in a Relative Perspective
Source:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 248-261 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273474
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Title:
Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce = Technological Innovation in the Polish Food Industry Companies
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 15, z. 3 (2013) , s. 403-408. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260458
article
68

Author:
Title:
Kierunki zmian europejskiej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
Source:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013, s. 100-117
ISBN:
978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
Nr:
2168262392
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Factors of Spatial Diversification of EU Funds Absorption in Agriculture of Poland = Faktory ύzemnej diverzifikácie absorpcie fondov EÚ v pol'nohospodárstve Pol'ska
Source:
Ekonomika pol'nohospodárstva = Economics of Agriculture. - no. 2 (2013) , s. 5-18. - [odczyt: 26.06.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168256602
article
70

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2013, Hradec Králové, Czechy, od 2013-02-19 do 2013-02-20
Title:
Innovativeness in the Polish Food Industry
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013, s. 521-532. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-251-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168249474
chapter in conference materials
71

Author:
Title:
Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej
Source:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 117-132
Signature:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287339
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Dariusz Żmija , Lidia Luty
Title:
Determinanty terytorialnego zróżnicowania absorpcji środków unijnych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 = Determinants of the Territorial Differentiation of Absorption of European Union Funds Within the Framework of the "Modernisation of Agricultural Holdings" RDP 2007-2013
Source:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. - vol. 13 (XIII), nr 1 (2012) , s. 266-274. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168263072
article
73

Title:
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 87-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261076
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Kierunki zmian europejskiej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
Source:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 92-108
Signature:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274084
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-569-7
Nr:
2168229768
academic script
76

Author:
Title:
Kierunki ewolucji polityki rolnej Unii Europejskiej = Directions of Evolution of the European Union Agricultural Policy
Source:
Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 231-250. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-031-7
Nr:
2168226403
chapter in monograph
77

Author:
Title:
Problemy absorpcji funduszy unijnych w Małopolsce
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 299-317. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218708
chapter in conference materials
See main document
78

Conference:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Title:
Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce
Source:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 507-523 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226385
chapter in conference materials
See main document
79

Author:
Title:
System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej = System of Direct Payments in Poland in the Context of Solutions Applied in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 11 (26), z. 1 (2011) , s. 193-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235750
article
80

Author:
Title:
Support from the EU Funds for Rural Development in Poland in the Years 2007-2013
Source:
Acta Oeconomica et Informatica = The Scientific Journal for Economics and Informatics in Agriculture. - vol. 14, iss. 2 (2011) , s. 47-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235420
article
81

Title:
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 135-153
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261290
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Title:
Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 61-73
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225826
chapter in monograph
See main document
83

Author:
Title:
Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa = Dilemmas in Active State Participation in Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222132
article
84

Author:
Title:
Współczesne wyzwania polityki regionalnej Unii Europejskiej = Contemporary Challenges of the European Union Regional Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010) , s. 210-222. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165703413
article
85

Author:
Title:
Pomoc unijna jako instrument wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 505-517 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165315321
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK, s. 73-85
Signature:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261438
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Author:
Title:
Ocena realizacji działań programu SAPARD skierowanych do gospodarstw rolnych województwa małopolskiego
Source:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 221-235 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165594333
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 39-167
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
chapter in unpublished scientific work
See main document
89

Author:
Title:
Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
323 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-103
Nr:
51624
doctoral dissertation
90

Author:
Title:
Analiza realizacji wybranych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 = Analysis of the Implementation of Selected Measures under the Sector Operational Programme: Restructuring and Modernization of the Food Sector and Development of Rural Areas, 2004-2006
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008) , s. 113-125. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235428
article
91

Author:
Title:
Sytuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską = The Situation of the Polish Dairy Sector under Conditions of European Union Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006) , s. 125-137. - Summ.
Access mode:
Nr:
53089
article
92

Title:
Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce = Conditions for the Development of the Polish Sugar Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52962
article
93

Author:
Title:
Deficyt budżetowy i jego skutki ekonomiczne dla gospodarki = Budget Deficit and Its Economic Effects on Economy
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 8, nr 8 (2004) , s. 187-198. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235624
article
94

Author:
Monika Szafrańska , Dariusz Żmija
Title:
Zachowania rolników indywidualnych na rynku kredytów preferencyjnych = The Behaviors of the Individual Farmers in the Preferential Credits Market
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1015, t. 2 (2004) , s. 284-289. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168290021
article
95

Author:
Title:
Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji = Leasing as an Alternative Source of Financing Investments
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 7, nr 7 (2003) , s. 169-189. - Summ.
Nr:
2168235628
article
1
Regional Smart Specialisations in the Light of Dynamic Changes in the Employment Structure : the Case of a Region in Poland / Joanna KUDEŁKO, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // Equilibrium. - vol. 17, nr 1 (2022), s. 133-171. - Summ. - Biblliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1988/1854. - ISSN 1689-765X
2
Casual Work in the Digital Economy / Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA // W: The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec. - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Labour Economics). - S. 182-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003254638-17/casual-work-digital-economy-joanna-kude%C5%82ko-dariusz-%C5%BCmija?context=ubx&refId=bf56e6c9-32bc-4917-b6fa-0d196d0d1362Wstęp:
3
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - 303 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
4
Special Economic Zones (SEZ) in the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic / Joanna Czyżowska, Dariusz ŻMIJA // Journal of Management and Financial Sciences. - no. 45 (2022), s. 9-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2971. - ISSN 1899-8968
5
Zakończenie / Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 295-298. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
6
Flexible Forms of Employment in the Age of Digital Transformation / Maria URBANIEC, Dariusz ŻMIJA // W: Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications / red. Stanisław MAZUR. - New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in the Economics of Innovation). - S. 143-156. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0
7
Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego na tle kraju / Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 51-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
8
Job Sharing in the Digital Economy / Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA // W: The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec . - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Labour Economics). - S. 205-214. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003254638-19/job-sharing-digital-economy-joanna-kude%C5%82ko-dariusz-%C5%BCmija?context=ubx&refId=cefeb772-2ac8-4cd0-81aa-72e101806a5cWstęp:
9
Koncepcja tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych - założenia metodyczne / Joanna KUDEŁKO, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard ZIĘBICKI, Dariusz ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 10-19. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
10
Innovation Theory and the Digital Economy / Dariusz ŻMIJA // W: The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec . - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Labour Economics). - S. 75-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003254638-10/innovation-theory-digital-economy-dariusz-%C5%BCmija?context=ubx&refId=cebca7c5-cc69-4066-9cb2-e57758ab124bWstęp:
11
Wprowadzenie / Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 7-9. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
12
Możliwości współpracy uczelni i partnerów z praktyki gospodarczej w zakresie planowania i realizacji procesu kształcenia na studiach dualnych / Danuta KABAT-RUDNICKA, Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 239-251. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
13
Praca dorywcza jako jedna z elastycznych form zatrudnienia - studium przypadku agencji pracy tymczasowej HR Navigator = Casual Work as One of the Flexible Forms of Employment - Case Study of HR Navigator Temporary Work Agency / Joanna KUDEŁKO, Monika Lipińska-Frydrych, Małgorzata Majewska-Madura, Dariusz ŻMIJA // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 1 (2022), s. 59-72. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nowe wyzwania dla rozwoju przemysłu = New challenges for industrial development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8880/8576. - ISSN 2080-1653
14
Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii = Concept for Research on the Socio-economic Consequences and Challenges of a Pandemic / Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Karol WAŁACHOWSKI, Dariusz ŻMIJA // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 2 (2022), s. 27-46. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8891. - ISSN 2080-1653
15
Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie małopolskim / Joanna KUDEŁKO, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 20-50. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
16
Changes in the Dynamics and Structure of Employment in the Voivodship of Małopolska in the Light of Smart Specialisations in the Region / Joanna KUDEŁKO, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // W: Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak. - Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2021. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 76-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65605-44-3. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/86/88/123-1
17
Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego w zakresie struktury działowej pracujących / Joanna KUDEŁKO, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 29-46. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
18
Regional Stakeholders in the COVID-19 Crisis - Problems and Challenges / Joanna KUDEŁKO, Karol WAŁACHOWSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 2667-2679. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/regional-stakeholders-in-the-covid-19-crisis-problems-and-challenges/Wstęp:
19
Farming Systems Changes in the Urban Shadow : a Mixed Approach Based on Statistical Analysis and Expert Surveys / Wojciech Sroka, Dariusz ŻMIJA // Agriculture. - vol. 11, iss. 5 (2021), s. 1-30. - Summ.. - Tytuł numeru: Recent Advances in Technological and Agronomic Practices for Sustainable Agriculture. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2077-0472/11/5/455. - ISSN 2077-0472
20
Strefy aktywności gospodarczej jako narzędzie rozwoju lokalnego na przykładzie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej / Joanna Czyżowska, Dariusz ŻMIJA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 43-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf
21
European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic / Joanna KUDEŁKO, Karol WAŁACHOWSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 43-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-233-6. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf
22
Small Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges / Katarzyna ŻMIJA, Arlindo Fortes, Moses Nganwani Tia, Sandra Šūmane, Sylvester Nsobire Ayambila, Dariusz ŻMIJA, Łukasz Satoła, Lee-Ann Sutherland // Global Food Security. - vol. 26 (2020), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912420300663. - ISSN 2211-9124
23
How do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca Brunori // Global Food Security. - vol. 26 (2020), s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221191242030081X. - ISSN 2211-9124
24
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 / Joanna KUDEŁKO, Karol WAŁACHOWSKI, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa : Difin, 2020. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-773-5
25
Rola małych gospodarstw rolnych : diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego [on-line] / Marta Czekaj, Monika Szafrańska, Katarzyna ŻMIJA, Łukasz Satoła, Aleksandra Płonka, Dariusz ŻMIJA, Ewa Tyran, Jacek Puchała. - Warszawa : Difin, 2020. - 166 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-145-0. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18007/rola-małych-gospodarstw-rolnych-CEON.pdf
26
Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-811-7
27
Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii / Marta Czekaj, Paola Hernández, Ana Fonseca, Maria Rivera, Katarzyna Żmija, Dariusz ŻMIJA // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 21, z. 3 (2019), s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291. - ISSN 1508-3535
28
The Role of Small Farms in Local Food Systems = Rola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych / Katarzyna ŻMIJA, Marta Czekaj, Dariusz ŻMIJA // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 4 (2019), s. 600-611. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194545. - ISSN 1508-3535
29
Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 2 (2019), s. 581-591. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2-1.pdf. - ISSN 2464-6059
30
Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential? / Dariusz ŻMIJA, Marta Barbara Czekaj, Katarzyna ŻMIJA // W: International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings / eds. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová. - Prague: Wolters Kluwer, 2018. - S. 1850-1868. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7598-180-6. - Pełny tekst: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings.pdf
31
Zmiany stopnia towarowości małych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim korzystających ze wsparcia inwestycyjnego ze środków Wspólnej Polityki Rolnej = Changes in the Sales to Total Production Ratio in Small Farms from Malopolskie Region Using Investment Support from the Cap Funds / Dariusz ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 3 (2018), s. 196-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=174795. - ISSN 1508-3535
32
Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym = The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA, Marta Czekaj // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 5 (2018), s. 242-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662. - ISSN 1508-3535
33
The Influence of Investment Support as a Part of WPR on Activities of Small Agricultural Farms = Oddziaływanie wsparcia inwestycyjnego realizowanego w ramach WPR na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych / Dariusz ŻMIJA // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 11 (2018), s. 187-194. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re11/zmija.pdf. - ISSN 1899-9573
34
Efektywność wykorzystania środków pomocowych WPR współfinansujących projekty inwestycyjne na przykładzie małych gospodarstw rolnych województwa małopolskiego = Effectiveness of CAP Support Funds Used for Co-financing Investment Projects on the Example of Small Farms from the Małopolska Province / Dariusz ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018), s. 334-341. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf. - ISSN 2081-6960
35
Prospects for the Development of Small Farms in Poland / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018), s. 573-583. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf. - ISSN 2464-6059
36
Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych = Organic Farming and the Prospects for Its Development in Poland in the Light of the European Union's Experience / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (961) (2017), s. 117-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1160/933. - ISSN 1898-6447
37
Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na zmiany w zasobach ziemi małych gospodarstw rolnych z województwa małopolskiego = The Impact of the Selected Instruments of the Common Agricultural Policy on Changes in the Land Resources of the Small Farms from Małopolska Province / Dariusz ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 3 (2017), s. 345-350. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=151591. - ISSN 1508-3535
38
Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych = The Impact of the Selected Instruments of the Common Agricultural Policy on the Functioning of Small Farms / Dariusz ŻMIJA // W: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty ekonomiczne = European Integration as a Determinant of the Rural Policy : Economic Aspects / red. nauk. Aleksandra Chlebicka. - Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017. - S. 241-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-919260-6-2
39
Lokalne grupy działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich w Polsce / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 119-132. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
40
Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017), s. 973-979. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf. - ISSN 2464-6059
41
The Specificity of Knowledge Management in the Food Industry in Poland / Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA // E+M Ekonomie a Management. - vol. 20, iss. 1 (2017), s. 83-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomie-management.cz/download/1490340382_ccd9/06_THE+SPECIFICITY+OF+KNOWLEDGE.pdf. - ISSN 1212-3609
42
Funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich = Functioning of Small Farms in The Context of Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas / Dariusz ŻMIJA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 489 (2017), s. 514-523. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/39420/Zmija_Funkcjonowanie_Malych_Gospodarstw_Rolnych_w_Kontekscje_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
43
Analiza porównawcza rozwoju integracji poziomej w rolnictwie w wybranych krajach UE i w Polsce / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 247-268. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
44
Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce / Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Difin, 2016. - 193 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-236-5
45
Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // W: Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2016. - (Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059 ; Vol. 6, iss. 1). - S. 1218-1224. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf
46
Wspólna polityka rolna i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz jej konsekwencje dla Polski / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // W: Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 189-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-6-4
47
Wiedza jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce = Knowledge as a Factor of the Development of Food Industry Companies in Poland / Dariusz ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 17, z. 4 (2015), s. 383-388. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177566. - ISSN 1508-3535
48
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych i rodzin rolników w Polsce / Dariusz ŻMIJA // W: Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Marek Urbaniak, Sławomir Zwierzchlewski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - (Zielona Energia). - S. 280-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-206-5
49
Konsument XXI wieku : myślę i kupuję / red. Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. - 124 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy referatach. - ISBN 978-83-941202-0-7. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Konsument-XXI-wieku-my%C5%9Bl%C4%99-i-kupuj%C4%99.pdf
50
Economic Poverty in Rural Areas of Poland = Ubóstwo ekonomiczne na obszarach wiejskich Polski / Dariusz ŻMIJA // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 14, nr 3 (2015), s. 167-175. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://aspe.sggw.pl//article/view/4191. - ISSN 1644-0757
51
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce = Innovative Character of Food Industry Companies in Poland / Dariusz ŻMIJA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 361 (2014), s. 281-289. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
52
Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Polski w warunkach integracji europejskiej / Dariusz ŻMIJA // W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - S. 165-178. - ISBN 978-83-934124-4-0
53
"Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji, jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce" / Dariusz ŻMIJA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 15. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www/15. - ISSN 1689-7757
54
Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce / Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 181 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62511-33-4. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/1000312130/Djvu/1000312130.pdf#https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6818
55
The Analysis of Poverty or Social Exclusion in Poland as Compared to the European Union / Dariusz ŻMIJA // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014), s. 101-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
56
Wybrane kwestie społeczne w Polsce / Grażyna HOLIK, Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-651-9
57
Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej i ich konsekwencja dla Polski / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 85-100
58
Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku = Perspectives of Development in the Sugar and Milk Production Industries in Poland in the Light of Changes in CAP until 2020 / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 73-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/527. - ISSN 1898-6447
59
An Analysis of the Situation on the Labour Market in Rural Areas in Poland / Dariusz ŻMIJA // W: The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2014. - S. 454-460. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-370-3. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/images/sbornik2014_5.pdf
60
Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Poverty in Poland in Comparison with the EU Member States / Dariusz ŻMIJA // W: Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014. - S. 415-427. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-610-0
61
The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji / Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 2 (2014), s. 53-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf. - ISSN 2300-0902
62
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce = Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in Poland / Dariusz ŻMIJA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014), s. 149-158. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication. - ISSN 2083-8611
63
An Analysis of the Absorption of Funds within the Framework of the EU Common Agricultural Policy in Poland in the Years 2007-2013 = Analiza absorpcji środków w ramach Wspólnej Polityki rolnej UE w Polsce w latach 2007-2013 / Dariusz ŻMIJA // Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 1 (2013), s. 101-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2013_z1_a07.pdf. - ISSN 2300-0902
64
The Characterisation of Unemployment in Poland / Dariusz ŻMIJA // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 4, no. 2 (2013), s. 134-141. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
65
Unemployment in Rural Areas in Poland = Bezrobocie na obszarach wiejskich w Polsce / Dariusz ŻMIJA // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia = Acta Scientiarum Polonorum. Ekonomia. - 12(1) (2013), s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aspe.sggw.pl//article/view/4075. - ISSN 1644-0757
66
Poverty in the European Union in a Relative Perspective / Dariusz ŻMIJA // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 248-261. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-3-3
67
Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce = Technological Innovation in the Polish Food Industry Companies / Dariusz ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 15, z. 3 (2013), s. 403-408. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172365. - ISSN 1508-3535
68
Kierunki zmian europejskiej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 / Dariusz ŻMIJA // W: Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013. - S. 100-117. - ISBN 978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
69
Factors of Spatial Diversification of EU Funds Absorption in Agriculture of Poland = Faktory ύzemnej diverzifikácie absorpcie fondov EÚ v pol'nohospodárstve Pol'ska / Dariusz ŻMIJA // Ekonomika pol'nohospodárstva [on-line] = Economics of Agriculture. - no. 2 (2013), s. 5-18. - Summ., sύh.. - [odczyt: 26.06.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.vuepp.sk/EP2013/2/1Zmij.pdf
70
Innovativeness in the Polish Food Industry / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013. - S. 521-532. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-251-5. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf
71
Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej / Dariusz ŻMIJA // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 117-132
72
Determinanty terytorialnego zróżnicowania absorpcji środków unijnych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 = Determinants of the Territorial Differentiation of Absorption of European Union Funds Within the Framework of the "Modernisation of Agricultural Holdings" RDP 2007-2013 / Dariusz ŻMIJA, Lidia Luty // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. - vol. 13 (XIII), nr 1 (2012), s. 266-274. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2012/06/MIBE-XIII-1-2012.pdf#page=274&view=Fit. - ISSN 2082-792X
73
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 87-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
74
Kierunki zmian europejskiej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 / Dariusz ŻMIJA // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 92-108
75
Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 81 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-569-7
76
Kierunki ewolucji polityki rolnej Unii Europejskiej = Directions of Evolution of the European Union Agricultural Policy / Dariusz ŻMIJA // W: Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 231-250. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-031-7
77
Problemy absorpcji funduszy unijnych w Małopolsce / Dariusz ŻMIJA // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 299-317. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
78
Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 507-523. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
79
System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej = System of Direct Payments in Poland in the Context of Solutions Applied in the European Union / Dariusz ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 11 (26), z. 1 (2011), s. 193-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-6960
80
Support from the EU Funds for Rural Development in Poland in the Years 2007-2013 / Dariusz ŻMIJA // Acta Oeconomica et Informatica [on-line] = The Scientific Journal for Economics and Informatics in Agriculture. - vol. 14, iss. 2 (2011), s. 47-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.slpk.sk/acta/docs/2011/aoi02-11.pdf. - ISSN 1335-2571
81
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 135-153
82
Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 61-73. - ISBN 978-83-934124-0-2
83
Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa = Dilemmas in Active State Participation in Agriculture / Dariusz ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192065. - ISSN 1898-6447
84
Współczesne wyzwania polityki regionalnej Unii Europejskiej = Contemporary Challenges of the European Union Regional Policy / Dariusz ŻMIJA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010), s. 210-222. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
85
Pomoc unijna jako instrument wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich / Dariusz Żmija // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 505-517. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
86
Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 73-85
87
Ocena realizacji działań programu SAPARD skierowanych do gospodarstw rolnych województwa małopolskiego / Dariusz ŻMIJA // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 221-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
88
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
89
Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski / Dariusz ŻMIJA ; Promotor: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków, 2008. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
90
Analiza realizacji wybranych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 = Analysis of the Implementation of Selected Measures under the Sector Operational Programme: Restructuring and Modernization of the Food Sector and Development of Rural Areas, 2004-2006 / Dariusz ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 113-125. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157335968. - ISSN 1898-6447
91
Sytuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską = The Situation of the Polish Dairy Sector under Conditions of European Union Integration / Dariusz Żmija // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006), s. 125-137. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112901957. - ISSN 0208-7944
92
Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce = Conditions for the Development of the Polish Sugar Industry / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz Żmija // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 165-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/98998209. - ISSN 0208-7944
93
Deficyt budżetowy i jego skutki ekonomiczne dla gospodarki = Budget Deficit and Its Economic Effects on Economy / Dariusz Żmija // Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 8, nr 8 (2004), s. 187-198. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-6911
94
Zachowania rolników indywidualnych na rynku kredytów preferencyjnych = The Behaviors of the Individual Farmers in the Preferential Credits Market / Monika Szafrańska, Dariusz Żmija // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1015, t. 2 (2004), s. 284-289. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
95
Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji = Leasing as an Alternative Source of Financing Investments / Dariusz Żmija // Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 7, nr 7 (2003), s. 169-189. - Summ. - ISSN 1643-69-11
1
Kudełko J., Żmija K., Żmija D., (2022), Regional Smart Specialisations in the Light of Dynamic Changes in the Employment Structure : the Case of a Region in Poland, "Equilibrium", vol. 17, nr 1, s. 133-171; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1988/1854
2
Kudełko J., Żmija D., (2022), Casual Work in the Digital Economy. [W:] Urbaniec M. (red.), The Digital Economy and the European Labour Market, Abingdon ; New York : Routledge, s. 182-192.
3
Żmija D., Kudełko J. (red.), (2022), Uniwersytet przyszłości: metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 303 s.
4
Czyżowska J., Żmija D., (2022), Special Economic Zones (SEZ) in the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic, "Journal of Management and Financial Sciences", no. 45, s. 9-25; https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2971
5
Kudełko J., Żmija D., (2022), Zakończenie. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 295-298.
6
Urbaniec M., Żmija D., (2022), Flexible Forms of Employment in the Age of Digital Transformation. [W:] MAZUR S. (red.), Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications, New York : Routledge, s. 143-156.
7
Żmija D., Żmija K., Kudełko J., (2022), Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego na tle kraju. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 51-75.
8
Kudełko J., Żmija D., (2022), Job Sharing in the Digital Economy. [W:] Urbaniec M. (red.), The Digital Economy and the European Labour Market, Abingdon ; New York : Routledge, s. 205-214.
9
Stobiecka J., Tyrańska M., Żmija D., Ziębicki B., Kudełko J., (2022), Koncepcja tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych - założenia metodyczne. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 10-19.
10
Żmija D., (2022), Innovation Theory and the Digital Economy. [W:] Urbaniec M. (red.), The Digital Economy and the European Labour Market, Abingdon ; New York : Routledge, s. 75-88.
11
Kudełko J., Żmija D., (2022), Wprowadzenie. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 7-9.
12
Kabat-Rudnicka D., Żmija D., Kudełko J., (2022), Możliwości współpracy uczelni i partnerów z praktyki gospodarczej w zakresie planowania i realizacji procesu kształcenia na studiach dualnych. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 239-251.
13
Kudełko J., Lipińska-Frydrych A., Majewska-Madura M., Żmija D., (2022), Praca dorywcza jako jedna z elastycznych form zatrudnienia - studium przypadku agencji pracy tymczasowej HR Navigator, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 36, nr 1, s. 59-72; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8880/8576
14
Kudełko J., Szmigiel K., Wałachowski K., Żmija D., (2022), Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 36, nr 2, s. 27-46; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8891
15
Żmija K., Żmija D., Kudełko J., (2022), Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie małopolskim. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 20-50.
16
Kudełko J., Żmija K., Żmija D., (2021), Changes in the Dynamics and Structure of Employment in the Voivodship of Małopolska in the Light of Smart Specialisations in the Region. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods, Olsztyn : Instytut Badań Gospodarczych, s. 76-88.
17
Kudełko J., Żmija K., Żmija D., (2021), Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego w zakresie struktury działowej pracujących. [W:] KUDEŁKO J., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 29-46.
18
Kudełko J., Wałachowski K., Żmija D., (2021), Regional Stakeholders in the COVID-19 Crisis - Problems and Challenges. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2667-2679.
19
Sroka W., Żmija D., (2021), Farming Systems Changes in the Urban Shadow : a Mixed Approach Based on Statistical Analysis and Expert Surveys, "Agriculture", vol. 11, iss. 5, s. 1-30; https://www.mdpi.com/2077-0472/11/5/455
20
Czyżowska J., Żmija D., (2021), Strefy aktywności gospodarczej jako narzędzie rozwoju lokalnego na przykładzie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. [W:] NESTERAK J., WODECKA-HYJEK A. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 43-54.
21
Kudełko J., Wałachowski K., Żmija D., (2020), European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic. [W:] URBANIEC M., ŻUR A. (red.), Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 43-58.
22
Żmija K., Fortes A., Tia M., Šūmane S., Ayambila S., Żmija D., Satoła Ł., Sutherland L., (2020), Small Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges, "Global Food Security", vol. 26, s. 1-8; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912420300663
23
Galli F., Grando S., Adamsone-Fiskovica A., Bjørkhaug H., Czekaj M., Duckett D., Almaas H., Karanikolas P., Moreno-Pérez O., Ortiz-Miranda D., Pinto-Correia T., Prosperi P., Redman M., Rivera M., Toma I., Sánchez-Zamora P., Šūmane S., Żmija K., Żmija D., Brunori G., (2020), How do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems, "Global Food Security", vol. 26, s. 1-12; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221191242030081X
24
Kudełko J., Wałachowski K., Żmija D., (2020), Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, Warszawa : Difin, 150 s.
25
Czekaj M., Szafrańska M., Żmija K., Satoła Ł., Płonka A., Żmija D., Tyran E., Puchała J., (2020), Rola małych gospodarstw rolnych: diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego, [on-line], Warszawa : Difin, 166 s.
26
Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., (2020), Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich: dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 183 s.
27
Czekaj M., Hernández P., Fonseca A., Rivera M., Żmija K., Żmija D., (2019), Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", t. 21, z. 3, s. 49-61; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291
28
Żmija K., Czekaj M., Żmija D., (2019), The Role of Small Farms in Local Food Systems, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", T. 21, z. 4, s. 600-611; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194545
29
Żmija D., Żmija K., (2019), Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 2, s. 581-591; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2-1.pdf
30
Żmija D., Czekaj M., Żmija K., (2018), Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?. [W:] Horská E., Kapsdorferová Z., Hallová M. (red.), International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings, Prague : Wolters Kluwer, s. 1850-1868.
31
Żmija D., (2018), Zmiany stopnia towarowości małych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim korzystających ze wsparcia inwestycyjnego ze środków Wspólnej Polityki Rolnej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 3, s. 196-202; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=174795
32
Żmija D., Żmija K., Czekaj M., (2018), Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 5, s. 242-249; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662
33
Żmija D., (2018), The Influence of Investment Support as a Part of WPR on Activities of Small Agricultural Farms, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 11, s. 187-194; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re11/zmija.pdf
34
Żmija D., (2018), Efektywność wykorzystania środków pomocowych WPR współfinansujących projekty inwestycyjne na przykładzie małych gospodarstw rolnych województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 18 (33), z. 2, s. 334-341; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf
35
Żmija D., Żmija K., (2018), Prospects for the Development of Small Farms in Poland, "Hradec Economic Days", vol. 8, iss. 2, s. 573-583; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf
36
Golik D., Żmija D., (2017), Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (961), s. 117-129; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1160/933
37
Żmija D., (2017), Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na zmiany w zasobach ziemi małych gospodarstw rolnych z województwa małopolskiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 19, z. 3, s. 345-350; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=151591
38
Żmija D., (2017), Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych. [W:] Chlebicka A. (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty ekonomiczne, Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, s. 241-256.
39
Golik D., Żmija D., (2017), Lokalne grupy działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 119-132.
40
Żmija D., Żmija K., (2017), Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings, "Hradec Economic Days", vol. 7, iss. 1, s. 973-979; http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf
41
Firlej K., Żmija D., (2017), The Specificity of Knowledge Management in the Food Industry in Poland, "E+M Ekonomie a Management", vol. 20, iss. 1, s. 83-97; http://www.ekonomie-management.cz/download/1490340382_ccd9/06_THE+SPECIFICITY+OF+KNOWLEDGE.pdf
42
Żmija D., (2017), Funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 489, s. 514-523; http://www.dbc.wroc.pl/Content/39420/Zmija_Funkcjonowanie_Malych_Gospodarstw_Rolnych_w_Kontekscje_2017.pdf
43
Golik D., Żmija D., (2016), Analiza porównawcza rozwoju integracji poziomej w rolnictwie w wybranych krajach UE i w Polsce. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 247-268.
44
Żmija D., (2016), Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce, Warszawa : Difin, 193 s.
45
Żmija D., Żmija K., (2016), Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies. [W:] Jedlička P. (red.), Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 (Hradec Economic Days; Vol. 6, iss. 1), Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 1218-1224.
46
Golik D., Żmija D., (2016), Wspólna polityka rolna i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz jej konsekwencje dla Polski. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 189-211.
47
Żmija D., (2015), Wiedza jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 17, z. 4, s. 383-388; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177566
48
Żmija D., (2015), Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych i rodzin rolników w Polsce. [W:] Pająk K., Urbaniak M., Zwierzchlewski S. (red.), Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 280-289.
49
Firlej K., Żmija D. (red.), (2015), Konsument XXI wieku: myślę i kupuję, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 124 s.
50
Żmija D., (2015), Economic Poverty in Rural Areas of Poland, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 14, nr 3, s. 167-175; https://aspe.sggw.pl//article/view/4191
51
Żmija D., (2014), Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 361, s. 281-289.
52
Żmija D., (2014), Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Polski w warunkach integracji europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-178.
53
Żmija D., (2014), "Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji, jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce", "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 15; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www/15
54
Firlej K., Żmija D., (2014), Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 181 s.
55
Żmija D., (2014), The Analysis of Poverty or Social Exclusion in Poland as Compared to the European Union, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 1, vol. 5, s. 101-106.
56
Holik G., Zieliński K., Żmija D., (2014), Wybrane kwestie społeczne w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 102 s.
57
Golik D., Żmija D., (2014), Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej i ich konsekwencja dla Polski. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 85-100.
58
Golik D., Żmija D., (2014), Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 73-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/527
59
Żmija D., (2014), An Analysis of the Situation on the Labour Market in Rural Areas in Poland. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5, Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 454-460.
60
Żmija D., (2014), Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Bucka M., Mikołajewicz Z. (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 415-427.
61
Żmija K., Żmija D., (2014), The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 2, s. 53-63; http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf
62
Żmija D., (2014), Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 166, s. 149-158; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication
63
Żmija D., (2013), An Analysis of the Absorption of Funds within the Framework of the EU Common Agricultural Policy in Poland in the Years 2007-2013, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 1, s. 101-119; http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2013_z1_a07.pdf
64
Żmija D., (2013), The Characterisation of Unemployment in Poland, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", Vol. 4, no. 2, s. 134-141.
65
Żmija D., (2013), Unemployment in Rural Areas in Poland, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", 12(1), s. 67-77; https://aspe.sggw.pl//article/view/4075
66
Żmija D., (2013), Poverty in the European Union in a Relative Perspective. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 248-261.
67
Żmija D., (2013), Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 15, z. 3, s. 403-408; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172365
68
Żmija D., (2013), Kierunki zmian europejskiej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. [W:] Prusek A. (red.), Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, Kraków ; Mielec : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, s. 100-117.
69
Żmija D., (2013), Factors of Spatial Diversification of EU Funds Absorption in Agriculture of Poland, "Ekonomika pol'nohospodárstva" [on-line], no. 2, s. 5-18; http://www.vuepp.sk/EP2013/2/1Zmij.pdf
70
Zieliński K., Żmija D., (2013), Innovativeness in the Polish Food Industry. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3, Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, s. 521-532.
71
Żmija D., (2013), Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 117-132.
72
Żmija D., Luty L., (2012), Determinanty terytorialnego zróżnicowania absorpcji środków unijnych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 13 (XIII), nr 1, s. 266-274; http://www.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2012/06/MIBE-XIII-1-2012.pdf#page=274&view=Fit
73
Zieliński K., Żmija D., (2012), Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 87-107.
74
Żmija D., (2012), Kierunki zmian europejskiej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 92-108.
75
Zieliński K., Żmija D., (2012), Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 81 s.
76
Żmija D., (2011), Kierunki ewolucji polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Pająk K., Tomidajewicz (red.), Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 231-250.
77
Żmija D., (2011), Problemy absorpcji funduszy unijnych w Małopolsce. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 299-317.
78
Żmija D., Żmija K., (2011), Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 507-523.
79
Żmija D., (2011), System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11 (26), z. 1, s. 193-201.
80
Żmija D., (2011), Support from the EU Funds for Rural Development in Poland in the Years 2007-2013, "Acta Oeconomica et Informatica" [on-line], vol. 14, iss. 2, s. 47-52; http://www.slpk.sk/acta/docs/2011/aoi02-11.pdf
81
Zieliński K., Żmija D., (2011), Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 135-153.
82
Zieliński K., Żmija D., (2011), Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-73.
83
Żmija D., (2011), Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 53-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192065
84
Żmija D., (2010), Współczesne wyzwania polityki regionalnej Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 95, s. 210-222.
85
Żmija D., (2010), Pomoc unijna jako instrument wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 505-517.
86
Zieliński K., Żmija D., (2010), Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 73-85.
87
Żmija D., (2009), Ocena realizacji działań programu SAPARD skierowanych do gospodarstw rolnych województwa małopolskiego. [W:] Prusek A. (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, s. 221-235.
88
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
89
Żmija D., (2008), Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski, Prom. Zieliński K., Kraków : , 323 k.
90
Żmija D., (2008), Analiza realizacji wybranych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 113-125; https://bazekon.uek.krakow.pl/157335968
91
Żmija D., (2006), Sytuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 125-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/112901957
92
Zieliński K., Żmija D., (2005), Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 165-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/98998209
93
Żmija D., (2004), Deficyt budżetowy i jego skutki ekonomiczne dla gospodarki, "Krakowskie Studia Małopolskie", vol. 8, nr 8, s. 187-198.
94
Szafrańska M., Żmija D., (2004), Zachowania rolników indywidualnych na rynku kredytów preferencyjnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1015, t. 2, s. 284-289.
95
Żmija D., (2003), Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji, "Krakowskie Studia Małopolskie", vol. 7, nr 7, s. 169-189.
1
@article{UEK:2168363634,
author = "Joanna Kudełko and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Regional Smart Specialisations in the Light of Dynamic Changes in the Employment Structure : the Case of a Region in Poland",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 17, 1",
pages = "133-171",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/eq.2022.006},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1988/1854},
}
2
@inbook{UEK:2168366088,
author = "Joanna Kudełko and Dariusz Żmija",
title = "Casual Work in the Digital Economy",
booktitle = "The Digital Economy and the European Labour Market",
pages = "182-192",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003254638-17},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8",
}
3
@book{UEK:2168366320,
title = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
4
@article{UEK:2168367514,
author = "Joanna Czyżowska and Dariusz Żmija",
title = "Special Economic Zones (SEZ) in the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic",
journal = "Journal of Management and Financial Sciences",
number = "no. 45",
pages = "9-25",
year = "2022",
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2971},
}
5
@misc{UEK:2168366324,
author = "Joanna Kudełko and Dariusz Żmija",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "295-298",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
6
@inbook{UEK:2168367650,
author = "Maria Urbaniec and Dariusz Żmija",
title = "Flexible Forms of Employment in the Age of Digital Transformation",
booktitle = "Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications",
pages = "143-156",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003264170-8},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0",
}
7
@inbook{UEK:2168366334,
author = "Joanna Kudełko and Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego na tle kraju",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "51-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
8
@inbook{UEK:2168366090,
author = "Joanna Kudełko and Dariusz Żmija",
title = "Job Sharing in the Digital Economy",
booktitle = "The Digital Economy and the European Labour Market",
pages = "205-214",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8",
}
9
@inbook{UEK:2168366326,
author = "Joanna Kudełko and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Tyrańska and Bernard Ziębicki and Dariusz Żmija",
title = "Koncepcja tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych - założenia metodyczne",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "10-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
10
@inbook{UEK:2168366072,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Innovation Theory and the Digital Economy",
booktitle = "The Digital Economy and the European Labour Market",
pages = "75-88",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8",
}
11
@misc{UEK:2168366322,
author = "Joanna Kudełko and Dariusz Żmija",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "7-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
12
@inbook{UEK:2168366362,
author = "Danuta Kabat-Rudnicka and Joanna Kudełko and Dariusz Żmija",
title = "Możliwości współpracy uczelni i partnerów z praktyki gospodarczej w zakresie planowania i realizacji procesu kształcenia na studiach dualnych",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "239-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
13
@article{UEK:2168364034,
author = "Joanna Kudełko and Agnieszka Lipińska-Frydrych and Małgorzata Majewska-Madura and Dariusz Żmija",
title = "Praca dorywcza jako jedna z elastycznych form zatrudnienia - studium przypadku agencji pracy tymczasowej HR Navigator",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 36, 1",
pages = "59-72",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.361.4},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8880/8576},
}
14
@article{UEK:2168366418,
author = "Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Karol Wałachowski and Dariusz Żmija",
title = "Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 36, 2",
pages = "27-46",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.362.2},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8891},
}
15
@inbook{UEK:2168366330,
author = "Joanna Kudełko and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie małopolskim",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "20-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
16
@inbook{UEK:2168359642,
author = "Joanna Kudełko and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Changes in the Dynamics and Structure of Employment in the Voivodship of Małopolska in the Light of Smart Specialisations in the Region",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods",
pages = "76-88",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2021",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/86/88/123-1},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-44-3",
}
17
@inbook{UEK:2168359864,
author = "Joanna Kudełko and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego w zakresie struktury działowej pracujących",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
pages = "29-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
18
@inbook{UEK:2168359942,
author = "Joanna Kudełko and Karol Wałachowski and Dariusz Żmija",
title = "Regional Stakeholders in the COVID-19 Crisis - Problems and Challenges",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "2667-2679",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
19
@article{UEK:2168356000,
author = "Wojciech Sroka and Dariusz Żmija",
title = "Farming Systems Changes in the Urban Shadow : a Mixed Approach Based on Statistical Analysis and Expert Surveys",
journal = "Agriculture",
number = "vol. 11, iss. 5",
pages = "1-30",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/agriculture11050455},
url = {https://www.mdpi.com/2077-0472/11/5/455},
}
20
@inbook{UEK:2168358086,
author = "Joanna Czyżowska and Dariusz Żmija",
title = "Strefy aktywności gospodarczej jako narzędzie rozwoju lokalnego na przykładzie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania",
pages = "43-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf},
isbn = "978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3",
}
21
@inbook{UEK:2168352018,
author = "Joanna Kudełko and Karol Wałachowski and Dariusz Żmija",
title = "European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic",
booktitle = "Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński",
pages = "43-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-233-6",
}
22
@article{UEK:2168349484,
author = "Katarzyna Żmija and Arlindo Fortes and Moses Nganwani Tia and Sandra Šūmane and Sylvester Nsobire Ayambila and Dariusz Żmija and Łukasz Satoła and Lee-Ann Sutherland",
title = "Small Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges",
journal = "Global Food Security",
number = "vol. 26",
pages = "1-8",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100412},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912420300663},
}
23
@article{UEK:2168349820,
author = "Francesca Galli and Stefano Grando and Anda Adamsone-Fiskovica and Hilde Bjørkhaug and Marta Czekaj and Dominic George Duckett and Henrik Almaas and Pavlos Karanikolas and Olga M. Moreno-Pérez and Dionisio Ortiz-Miranda and Teresa Pinto-Correia and Paolo Prosperi and Mark Redman and Maria Rivera and Irina Toma and Pedro Sánchez-Zamora and Sandra Šūmane and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija and Gianluca Brunori",
title = "How do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems",
journal = "Global Food Security",
number = "vol. 26",
pages = "1-12",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100427},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221191242030081X},
}
24
@book{UEK:2168351046,
author = "Joanna Kudełko and Karol Wałachowski and Dariusz Żmija",
title = "Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-773-5",
}
25
@book{UEK:2168344394,
author = "Marta Czekaj and Monika Szafrańska and Katarzyna Żmija and Łukasz Satoła and Aleksandra Płonka and Dariusz Żmija and Ewa Tyran and Jacek Puchała",
title = "Rola małych gospodarstw rolnych : diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18007/rola-małych-gospodarstw-rolnych-CEON.pdf},
isbn = "978-83-8085-145-0",
}
26
@book{UEK:2168350186,
author = "Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija",
title = "Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-811-7",
}
27
@article{UEK:2168338145,
author = "Marta Czekaj and Paola Hernández and Ana Fonseca and Maria Rivera and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "t. 21, z. 3",
pages = "49-61",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2823},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291},
}
28
@article{UEK:2168341313,
author = "Katarzyna Żmija and Marta Czekaj and Dariusz Żmija",
title = "The Role of Small Farms in Local Food Systems",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "T. 21, z. 4",
pages = "600-611",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5527},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194545},
}
29
@article{UEK:2168332553,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 2",
pages = "581-591",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.36689/uhk/hed/2019-02-059},
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2-1.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168328581,
author = "Dariusz Żmija and Marta Barbara Czekaj and Katarzyna Żmija",
title = "Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?",
booktitle = "International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings",
pages = "1850-1868",
adress = "Prague",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2018",
url = {https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings.pdf},
isbn = "978-80-7598-180-6",
}
31
@article{UEK:2168326999,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Zmiany stopnia towarowości małych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim korzystających ze wsparcia inwestycyjnego ze środków Wspólnej Polityki Rolnej",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 3",
pages = "196-202",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1517},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=174795},
}
32
@article{UEK:2168328579,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija and Marta Czekaj",
title = "Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 5",
pages = "242-249",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.6716},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662},
}
33
@article{UEK:2168332471,
author = "Dariusz Żmija",
title = "The Influence of Investment Support as a Part of WPR on Activities of Small Agricultural Farms",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "11",
pages = "187-194",
year = "2018",
url = {http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re11/zmija.pdf},
}
34
@article{UEK:2168327151,
author = "Dariusz Żmija and ",
title = "Efektywność wykorzystania środków pomocowych WPR współfinansujących projekty inwestycyjne na przykładzie małych gospodarstw rolnych województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 18 (33), z. 2",
pages = "334-341",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.60},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf},
}
35
@article{UEK:2168325313,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Prospects for the Development of Small Farms in Poland",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "573-583",
adress = "",
year = "2018",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf},
}
36
@article{UEK:2168315915,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (961)",
pages = "117-129",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0961.0108},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1160/933},
}
37
@article{UEK:2168319765,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na zmiany w zasobach ziemi małych gospodarstw rolnych z województwa małopolskiego",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 19, z. 3",
pages = "345-350",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3274},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=151591},
}
38
@inbook{UEK:2168324003,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych",
booktitle = "Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty ekonomiczne",
pages = "241-256",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA",
year = "2017",
isbn = "978-83-919260-6-2",
}
39
@inbook{UEK:2168319429,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Lokalne grupy działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich w Polsce",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "119-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
40
@article{UEK:2168313189,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "973-979",
adress = "",
year = "2017",
url = {http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf},
}
41
@article{UEK:2168314017,
author = "Krzysztof Firlej and Dariusz Żmija",
title = "The Specificity of Knowledge Management in the Food Industry in Poland",
journal = "E+M Ekonomie a Management",
number = "vol. 20, iss. 1",
pages = "83-97",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2017-1-006},
url = {http://www.ekonomie-management.cz/download/1490340382_ccd9/06_THE+SPECIFICITY+OF+KNOWLEDGE.pdf},
}
42
@article{UEK:2168321599,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "489",
pages = "514-523",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.489.45},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/39420/Zmija_Funkcjonowanie_Malych_Gospodarstw_Rolnych_w_Kontekscje_2017.pdf},
}
43
@inbook{UEK:2168308265,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Analiza porównawcza rozwoju integracji poziomej w rolnictwie w wybranych krajach UE i w Polsce",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "247-268",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
44
@book{UEK:2168309031,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-236-5",
}
45
@inbook{UEK:2168311525,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies",
booktitle = "Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016",
pages = "1218-1224",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2016",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf},
issn = "2464-6059",
isbn = "978-80-7435-636-0",
}
46
@inbook{UEK:2168311529,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Wspólna polityka rolna i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz jej konsekwencje dla Polski",
booktitle = "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego",
pages = "189-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-6-4",
}
47
@article{UEK:2168300765,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Wiedza jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 17, z. 4",
pages = "383-388",
year = "2015",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177566},
}
48
@inbook{UEK:2168300517,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych i rodzin rolników w Polsce",
booktitle = "Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej",
pages = "280-289",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-206-5",
}
49
@book{UEK:2168316093,
title = "Konsument XXI wieku : myślę i kupuję",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2015",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Konsument-XXI-wieku-my%C5%9Bl%C4%99-i-kupuj%C4%99.pdf},
isbn = "978-83-941202-0-7",
}
50
@article{UEK:2168297661,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Economic Poverty in Rural Areas of Poland",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 14, 3",
pages = "167-175",
year = "2015",
url = {https://aspe.sggw.pl//article/view/4191},
}
51
@article{UEK:2168291497,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "361",
pages = "281-289",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.361.28},
url = {},
}
52
@inbook{UEK:2168292849,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Polski w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
pages = "165-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
53
@misc{UEK:2168344014,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji, jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "15",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www/15},
}
54
@book{UEK:2168282553,
author = "Krzysztof Firlej and Dariusz Żmija",
title = "Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/1000312130/Djvu/1000312130.pdf#https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6818},
isbn = "978-83-62511-33-4",
}
55
@article{UEK:2168281743,
author = "Dariusz Żmija",
title = "The Analysis of Poverty or Social Exclusion in Poland as Compared to the European Union",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 1, vol. 5",
pages = "101-106",
year = "2014",
}
56
@book{UEK:2168271118,
author = "Grażyna Holik and Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Wybrane kwestie społeczne w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-651-9",
}
57
@unpublished{UEK:2168303003,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej i ich konsekwencja dla Polski",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "85-100",
year = "2014",
}
58
@article{UEK:2168284149,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "73-86",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0105},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/527},
}
59
@inbook{UEK:2168271822,
author = "Dariusz Żmija",
title = "An Analysis of the Situation on the Labour Market in Rural Areas in Poland",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5",
pages = "454-460",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2014",
url = {http://fim2.uhk.cz/hed/images/sbornik2014_5.pdf},
isbn = "978-80-7435-370-3",
}
60
@inbook{UEK:2168292855,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata",
pages = "415-427",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2014",
isbn = "978-83-7395-610-0",
}
61
@article{UEK:2168281741,
author = "Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions",
journal = "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych",
number = "2",
pages = "53-63",
year = "2014",
url = {http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf},
}
62
@article{UEK:2168274835,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "166",
pages = "149-158",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication},
}
63
@article{UEK:2168271112,
author = "Dariusz Żmija",
title = "An Analysis of the Absorption of Funds within the Framework of the EU Common Agricultural Policy in Poland in the Years 2007-2013",
journal = "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych",
number = "1",
pages = "101-119",
year = "2013",
url = {http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2013_z1_a07.pdf},
}
64
@article{UEK:2168268102,
author = "Dariusz Żmija",
title = "The Characterisation of Unemployment in Poland",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "Vol. 4, no. 2",
pages = "134-141",
year = "2013",
}
65
@article{UEK:2168253814,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Unemployment in Rural Areas in Poland",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "12(1)",
pages = "67-77",
year = "2013",
url = {https://aspe.sggw.pl//article/view/4075},
}
66
@inbook{UEK:2168273474,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Poverty in the European Union in a Relative Perspective",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "248-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
67
@article{UEK:2168260458,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 15, z. 3",
pages = "403-408",
year = "2013",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172365},
}
68
@inbook{UEK:2168262392,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Kierunki zmian europejskiej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020",
booktitle = "Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski",
pages = "100-117",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6",
}
69
@article{UEK:2168256602,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Factors of Spatial Diversification of EU Funds Absorption in Agriculture of Poland",
journal = "Ekonomika pol'nohospodárstva",
number = "no. 2",
pages = "5-18",
year = "2013",
url = {http://www.vuepp.sk/EP2013/2/1Zmij.pdf},
}
70
@inbook{UEK:2168249474,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Innovativeness in the Polish Food Industry",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3",
pages = "521-532",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, the University of Hradec Králové",
year = "2013",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf},
isbn = "978-80-7435-251-5",
}
71
@unpublished{UEK:2168287339,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "117-132",
year = "2013",
}
72
@article{UEK:2168263072,
author = "Dariusz Żmija and Lidia Luty",
title = "Determinanty terytorialnego zróżnicowania absorpcji środków unijnych w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2007-2013",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 13 (XIII), 1",
pages = "266-274",
year = "2012",
url = {http://www.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2012/06/MIBE-XIII-1-2012.pdf#page=274&view=Fit},
}
73
@inbook{UEK:2168261076,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "87-107",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
74
@unpublished{UEK:2168274084,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Kierunki zmian europejskiej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "92-108",
year = "2012",
}
75
@book{UEK:2168229768,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-569-7",
}
76
@inbook{UEK:2168226403,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Kierunki ewolucji polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej",
pages = "231-250",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
isbn = "978-83-7780-031-7",
}
77
@inbook{UEK:2168218708,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Problemy absorpcji funduszy unijnych w Małopolsce",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "299-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
78
@inbook{UEK:2168226385,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "507-523",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
79
@article{UEK:2168235750,
author = "Dariusz Żmija",
title = "System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 11 (26), z. 1",
pages = "193-201",
year = "2011",
}
80
@article{UEK:2168235420,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Support from the EU Funds for Rural Development in Poland in the Years 2007-2013",
journal = "Acta Oeconomica et Informatica",
number = "vol. 14, iss. 2",
pages = "47-52",
year = "2011",
url = {http://www.slpk.sk/acta/docs/2011/aoi02-11.pdf},
}
81
@unpublished{UEK:2168261290,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "135-153",
year = "2011",
}
82
@inbook{UEK:2168225826,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "61-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
83
@article{UEK:2168222132,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "53-68",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192065},
}
84
@article{UEK:2165703413,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Współczesne wyzwania polityki regionalnej Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "95",
pages = "210-222",
adress = "",
year = "2010",
}
85
@inbook{UEK:2165315321,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Pomoc unijna jako instrument wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "505-517",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
86
@unpublished{UEK:2168261438,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "73-85",
year = "2010",
}
87
@inbook{UEK:2165594333,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Ocena realizacji działań programu SAPARD skierowanych do gospodarstw rolnych województwa małopolskiego",
booktitle = "Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach",
pages = "221-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-62120-00-0",
}
88
@unpublished{UEK:2168306195,
author = "Justyna Kątnik and Stanisław Lis and Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija and Kazimierz Zieliński",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
89
@unpublished{UEK:51624,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
90
@article{UEK:2168235428,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Analiza realizacji wybranych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "113-125",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157335968},
}
91
@article{UEK:53089,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Sytuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "125-137",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112901957},
}
92
@article{UEK:52962,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "165-178",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/98998209},
}
93
@article{UEK:2168235624,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Deficyt budżetowy i jego skutki ekonomiczne dla gospodarki",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "vol. 8, 8",
pages = "187-198",
year = "2004",
}
94
@article{UEK:2168290021,
author = "Monika Szafrańska and Dariusz Żmija",
title = "Zachowania rolników indywidualnych na rynku kredytów preferencyjnych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1015, t. 2",
pages = "284-289",
adress = "",
year = "2004",
}
95
@article{UEK:2168235628,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "vol. 7, 7",
pages = "169-189",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID