Publications of the selected author
1

Title:
Protesty społeczne we Francji : dlaczego Francuzi nie lubią swojego prezydenta
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 211-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345126
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Luigi Sturzo - zarys biografii i działalność społeczno-polityczna do momentu emigracji (1871-1924)
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 409-422 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335799
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Rola i pozycja kobiety w islamie
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 24 (2019) , s. 181-192. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343738
article
4

Title:
Wywiad gospodarczy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Source:
Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. - nr 1 (2019) , s. 27-38. - Tytuł numeru: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy : materiały z konferencji naukowych - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168338919
article
5

Title:
Chrześcijaństwo w Azji : casus Kościoła katolickiego na Filipinach
Source:
Religie i dziedzictwo kulturowe Azji / red. Joanna Marszałek-Kawa, Bartosz Płotka - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 36-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8019-893-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324057
chapter in monograph
6

Title:
Stosunki polsko-francuskie w latach 1945-1970
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 23 (2018) , s. 178-195. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331355
article
7

Title:
System polityczny V Republiki Francuskiej
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 67-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325065
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki
Source:
Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 164-214. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-420-5
Nr:
2168309465
chapter in monograph
See main document
9

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Tradycje demokracji polskiej = Traditions of Polish Democracy
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 111-128. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315625
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Ukraina w polityce zagranicznej Polski (2004-2014) [dokument elektroniczny]
Source:
Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń / red. Małgorzata Pietrasiak, Michał Stelmach, Karol Żakowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016, s. 113-132
Series:
(Stosunki Międzynarodowe. Polska)
ISBN:
978-83-8088-107-5
Nr:
2168308609
chapter in monograph
11

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
Rzeczpospolita Polska a V Republika Francuska : wybrane aspekty relacji politycznych w latach 1989-2007 = The Republic of Poland and the Fifth French Republic : Selected Aspects of Political Relations in the Years 1989-2007
Source:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 261-273. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-724-3
Nr:
2168292889
chapter in conference materials
See main document
12

Title:
Stosunki polsko-francuskie w latach 1919-1939
Source:
Polityka polska w Europie : tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości / red. Adam Laska - Rzeszów: Wydawnictwo Amelia, Aneta Siewiorek, 2013, s. 23-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63359-41-6
Nr:
2168294931
chapter in monograph
13

Title:
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia
Source:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ, s. 44-133
Signature:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168306747
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Instytucja inicjatywy ludowej w Polsce = The Institution of Popular Initiative in Poland
Source:
Dylematy polskiej demokracji / red. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 297-309. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293395
chapter in conference materials
See main document
15

Title:
Luigi Sturzo: antyfaszystowska działalność na emigracji (1933-1945) = Luigi Sturzo: Anti-fascist Activity during Emigration (1933-1945)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 887 (2012) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256608
article
16

Title:
A book review: Luciano Canfora, Andrea Giardina, Chiara Frugoni, Alessandro Barbero, Alberto Mario Banti, Emilio Gentile, Andrea Graziosi, Vittorio Vidotto, Giovanni Sabbatucci, Andrea Riccardi, Michelle Perrot, I Volti Del Potere, Roma-Bari: Editori Laterza, 2010, pp. 318
Source:
Polish Political Science Yearbook. - R. 41 (2012) , s. 548-550
Nr:
2168294935
review
17

Title:
Kościół katolicki w Polsce w nowej rzeczywistości : wybrane aspekty
Source:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 103-113. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224772
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki
Source:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ, s. 127-165
Signature:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263238
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Wkład ugrupowań katolickich we włoską politykę XX wieku = Contribution of Catholic Groupings to Italian Politics in the 20th Century
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 2, nr 2 (2011) , s. 215-222. - Tytuł numeru: Polityczny potencjał człowieka
Access mode:
Nr:
2167609995
article
20

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości", Kielce, Polska, od 2009-10-15 do 2009-10-15
Title:
Transformacja ustrojowa Polski w koncepcji Prawa i Sprawiedliwości
Source:
Problemy polskiej transformacji / red. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011, s. 89-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-76-9
Nr:
2168229636
chapter in conference materials
See main document
21

Title:
Formy demokracji bezpośredniej jako przykład edukacji politycznej we Włoszech = Forms of Direct Democracy as an Example of the Political Education in Italy
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 2, nr 3 (2011) , s. 211-226. - Tytuł numeru: Edukacja polityczna
Nr:
2168260272
article
22

Title:
Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski
Source:
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, s. 122-135
Research program:
80/KNP/2/2010/S/578
Signature:
NP-861/Magazyn
Nr:
2168325671
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Luigi Sturzo wobec faszystowskiego i narodowosocjalistycznego totalitaryzmu
Source:
Doktryny, historia, władza / red. Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo, Bogdan Szlachta - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009, s. 163-182. - Na s. tyt.: Księga dedykowana prof. Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej
ISBN:
978-83-233-2744-8
Nr:
2166247332
chapter in monograph
24

Title:
Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki
Source:
Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, s. 109-140
Signature:
NP-1219/Magazyn
Nr:
2166186994
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
134 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KNP/1/2012/S/048
Signature:
NP-1414/Magazyn
Nr:
2168272142
unpublished scientific work
1
Protesty społeczne we Francji : dlaczego Francuzi nie lubią swojego prezydenta / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 211-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
2
Luigi Sturzo - zarys biografii i działalność społeczno-polityczna do momentu emigracji (1871-1924) / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 409-422. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
3
Rola i pozycja kobiety w islamie / Agnieszka LATOSIŃSKA // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 24 (2019), s. 181-192. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/24/ksm201910.pdf. - ISSN 1643-6911
4
Wywiad gospodarczy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Agnieszka LATOSIŃSKA // Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. - nr 1 (2019), s. 27-38. - Tytuł numeru: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy : materiały z konferencji naukowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/wydawnictwo/2019-1-Wywiad-i-kontrwywiad-gospodoarczy-H-Szafran-J-W-Wojcik.pdf. - ISSN 2300-990X
5
Chrześcijaństwo w Azji : casus Kościoła katolickiego na Filipinach / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Religie i dziedzictwo kulturowe Azji / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Bartosz Płotka. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 36-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-893-7
6
Stosunki polsko-francuskie w latach 1945-1970 / Agnieszka LATOSIŃSKA // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018), s. 178-195. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201809.pdf. - ISSN 1643-6911
7
System polityczny V Republiki Francuskiej / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 67-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-817-3
8
Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 164-214. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-420-5
9
Tradycje demokracji polskiej = Traditions of Polish Democracy / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 111-128. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
10
Ukraina w polityce zagranicznej Polski (2004-2014) / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń [Dokument elektroniczny] / red. Małgorzata Pietrasiak, Michał Stelmach, Karol Żakowski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016. - (Stosunki Międzynarodowe. Polska). - S. 113-132. - ISBN 978-83-8088-107-5. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/19009
11
Rzeczpospolita Polska a V Republika Francuska : wybrane aspekty relacji politycznych w latach 1989-2007 = The Republic of Poland and the Fifth French Republic : Selected Aspects of Political Relations in the Years 1989-2007 / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - S. 261-273. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-724-3
12
Stosunki polsko-francuskie w latach 1919-1939 / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Polityka polska w Europie : tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości / [red. nauk. Adam Laska]. - Rzeszów: Wydawnictwo Amelia, Aneta Siewiorek, 2013. - S. 23-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63359-41-6
13
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia / Jerzy KORNAŚ, Agnieszka LATOSIŃSKA, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Łukasz DANEL // W: Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2013), s. 44-133
14
Instytucja inicjatywy ludowej w Polsce = The Institution of Popular Initiative in Poland / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 297-309. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
15
Luigi Sturzo: antyfaszystowska działalność na emigracji (1933-1945) = Luigi Sturzo: Anti-fascist Activity during Emigration (1933-1945) / Agnieszka LATOSIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
16
A book review: Luciano Canfora, Andrea Giardina, Chiara Frugoni, Alessandro Barbero, Alberto Mario Banti, Emilio Gentile, Andrea Graziosi, Vittorio Vidotto, Giovanni Sabbatucci, Andrea Riccardi, Michelle Perrot, I Volti Del Potere, Roma-Bari: Editori Laterza, 2010, pp. 318 / Agnieszka LATOSIŃSKA // Polish Political Science Yearbook. - R. 41 (2012), s. 548-550. - Rec. pracy: Luciano Canfora, Andrea Giardina, Chiara Frugoni, Alessandro Barbero, Alberto Mario Banti, Emilio Gentile, Andrea Graziosi, Vittorio Vidotto, Giovanni Sabbatucci, Andrea Riccardi, Michelle Perrot, I Volti Del Potere
17
Kościół katolicki w Polsce w nowej rzeczywistości : wybrane aspekty / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 103-113. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-50-1
18
Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ. - (2011), s. 127-165
19
Wkład ugrupowań katolickich we włoską politykę XX wieku = Contribution of Catholic Groupings to Italian Politics in the 20th Century / Agnieszka LATOSIŃSKA // Horyzonty Polityki. - vol. 2, nr 2 (2011), s. 215-222. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityczny potencjał człowieka. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/154/133. - ISSN 2082-5897
20
Transformacja ustrojowa Polski w koncepcji Prawa i Sprawiedliwości / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011. - S. 89-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-76-9
21
Formy demokracji bezpośredniej jako przykład edukacji politycznej we Włoszech = Forms of Direct Democracy as an Example of the Political Education in Italy / Agnieszka LATOSIŃSKA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 2, nr 3 (2011), s. 211-226. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Edukacja polityczna. - ISSN 2082-5897
22
Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2010), s. 122-135
23
Luigi Sturzo wobec faszystowskiego i narodowosocjalistycznego totalitaryzmu / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Doktryny, historia, władza / red. Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo, Bogdan Szlachta. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009. - S. 163-182. - Na s. tyt.: Księga dedykowana prof. Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej. - ISBN 978-83-233-2744-8
24
Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2008), s. 109-140
25
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ ; zespół: Łukasz DANEL, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 134 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Latosińska A., (2020), Protesty społeczne we Francji : dlaczego Francuzi nie lubią swojego prezydenta. [W:] DANEL Ł., KORNAŚ J., LISIAKIEWICZ R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 211-229.
2
Latosińska A., (2019), Luigi Sturzo - zarys biografii i działalność społeczno-polityczna do momentu emigracji (1871-1924). [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 409-422.
3
Latosińska A., (2019), Rola i pozycja kobiety w islamie, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 24, s. 181-192; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/24/ksm201910.pdf
4
Latosińska A., (2019), Wywiad gospodarczy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, "Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie", nr 1, s. 27-38; https://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/wydawnictwo/2019-1-Wywiad-i-kontrwywiad-gospodoarczy-H-Szafran-J-W-Wojcik.pdf
5
Latosińska A., (2018), Chrześcijaństwo w Azji : casus Kościoła katolickiego na Filipinach. [W:] Marszałek-Kawa J., Płotka B. (red.), Religie i dziedzictwo kulturowe Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 36-58.
6
Latosińska A., (2018), Stosunki polsko-francuskie w latach 1945-1970, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 23, s. 178-195; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201809.pdf
7
Latosińska A., (2017), System polityczny V Republiki Francuskiej. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 67-106.
8
Latosińska A., (2016), Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki. [W:] Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 164-214.
9
Latosińska A., (2016), Tradycje demokracji polskiej. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 111-128.
10
Latosińska A., (2016), Ukraina w polityce zagranicznej Polski (2004-2014). [W:] Pietrasiak M., Stelmach M., Żakowski K. (red.), Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń [Dokument elektroniczny], Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 113-132.
11
Latosińska A., (2014), Rzeczpospolita Polska a V Republika Francuska : wybrane aspekty relacji politycznych w latach 1989-2007. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 2, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 261-273.
12
Latosińska A., (2013), Stosunki polsko-francuskie w latach 1919-1939. [W:] Laska A. (red.), Polityka polska w Europie : tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości, Rzeszów : Wydawnictwo Amelia, Aneta Siewiorek, s. 23-37.
13
Kornaś J., Latosińska A., Karwoth-Zielińska D., Danel Ł., (2013), System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna, s. 44-133.
14
Latosińska A., (2012), Instytucja inicjatywy ludowej w Polsce. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 297-309.
15
Latosińska A., (2012), Luigi Sturzo: antyfaszystowska działalność na emigracji (1933-1945), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 887, s. 21-35.
16
Latosińska A., (2012), A book review: Luciano Canfora, Andrea Giardina, Chiara Frugoni, Alessandro Barbero, Alberto Mario Banti, Emilio Gentile, Andrea Graziosi, Vittorio Vidotto, Giovanni Sabbatucci, Andrea Riccardi, Michelle Perrot, I Volti Del Potere, Roma-Bari: Editori Laterza, 2010, pp. 318, "Polish Political Science Yearbook", R. 41, s. 548-550.
17
Latosińska A., (2011), Kościół katolicki w Polsce w nowej rzeczywistości : wybrane aspekty. [W:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 103-113.
18
Latosińska A., (2011), Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej, s. 127-165.
19
Latosińska A., (2011), Wkład ugrupowań katolickich we włoską politykę XX wieku, "Horyzonty Polityki", vol. 2, nr 2, s. 215-222; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/154/133
20
Latosińska A., (2011), Transformacja ustrojowa Polski w koncepcji Prawa i Sprawiedliwości. [W:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 89-100.
21
Latosińska A., (2011), Formy demokracji bezpośredniej jako przykład edukacji politycznej we Włoszech, "Horyzonty Polityki", vol. 2, nr 3, s. 211-226.
22
Latosińska A., (2010), Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski. [W:] Jerzy KORNAŚ (kierownik tematu), Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku, s. 122-135.
23
Latosińska A., (2009), Luigi Sturzo wobec faszystowskiego i narodowosocjalistycznego totalitaryzmu. [W:] Citkowska-Kimla A., Kiwior-Filo M., Szlachta B. (red.), Doktryny, historia, władza, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 163-182.
24
Latosińska A., (2008), Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku, s. 109-140.
25
Danel Ł., Kotulewicz K., Latosińska A., Lisiakiewicz R., (2012), Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego, Kornaś J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 k.
1
@inbook{UEK:2168345126,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Protesty społeczne we Francji : dlaczego Francuzi nie lubią swojego prezydenta",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "211-229",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
2
@inbook{UEK:2168335799,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Luigi Sturzo - zarys biografii i działalność społeczno-polityczna do momentu emigracji (1871-1924)",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "409-422",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
3
@article{UEK:2168343738,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Rola i pozycja kobiety w islamie",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "24",
pages = "181-192",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201910},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/24/ksm201910.pdf},
}
4
@article{UEK:2168338919,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Wywiad gospodarczy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie",
number = "1",
pages = "27-38",
adress = "",
year = "2019",
url = {https://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/wydawnictwo/2019-1-Wywiad-i-kontrwywiad-gospodoarczy-H-Szafran-J-W-Wojcik.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168324057,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Chrześcijaństwo w Azji : casus Kościoła katolickiego na Filipinach",
booktitle = "Religie i dziedzictwo kulturowe Azji",
pages = "36-58",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-893-7",
}
6
@article{UEK:2168331355,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Stosunki polsko-francuskie w latach 1945-1970",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "23",
pages = "178-195",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201809},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201809.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168325065,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "System polityczny V Republiki Francuskiej",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "67-106",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
8
@inbook{UEK:2168309465,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki",
booktitle = "Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej",
pages = "164-214",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-420-5",
}
9
@inbook{UEK:2168315625,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Tradycje demokracji polskiej",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "111-128",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
10
@inbook{UEK:2168308609,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Ukraina w polityce zagranicznej Polski (2004-2014)",
booktitle = "Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń",
pages = "113-132",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8088-107-5.05},
url = {http://hdl.handle.net/11089/19009},
issn = "",
isbn = "978-83-8088-107-5",
}
11
@inbook{UEK:2168292889,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Rzeczpospolita Polska a V Republika Francuska : wybrane aspekty relacji politycznych w latach 1989-2007",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2",
pages = "261-273",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-724-3",
}
12
@inbook{UEK:2168294931,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Stosunki polsko-francuskie w latach 1919-1939",
booktitle = "Polityka polska w Europie : tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości",
pages = "23-37",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Amelia, Aneta Siewiorek",
year = "2013",
isbn = "978-83-63359-41-6",
}
13
@unpublished{UEK:2168306747,
author = "Jerzy Kornaś and Agnieszka Latosińska and Dominika Karwoth-Zielińska and Łukasz Danel",
title = "System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia",
booktitle = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
pages = "44-133",
year = "2013",
}
14
@inbook{UEK:2168293395,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Instytucja inicjatywy ludowej w Polsce",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "297-309",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf},
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
15
@article{UEK:2168256608,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Luigi Sturzo: antyfaszystowska działalność na emigracji (1933-1945)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "887",
pages = "21-35",
year = "2012",
}
16
@article{UEK:2168294935,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "A book review: Luciano Canfora, Andrea Giardina, Chiara Frugoni, Alessandro Barbero, Alberto Mario Banti, Emilio Gentile, Andrea Graziosi, Vittorio Vidotto, Giovanni Sabbatucci, Andrea Riccardi, Michelle Perrot, I Volti Del Potere, Roma-Bari: Editori Laterza, 2010, pp. 318",
journal = "Polish Political Science Yearbook",
number = "R. 41",
pages = "548-550",
year = "2012",
}
17
@inbook{UEK:2168224772,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Kościół katolicki w Polsce w nowej rzeczywistości : wybrane aspekty",
booktitle = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2",
pages = "103-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
18
@unpublished{UEK:2168263238,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki",
booktitle = "Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej",
pages = "127-165",
year = "2011",
}
19
@article{UEK:2167609995,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Wkład ugrupowań katolickich we włoską politykę XX wieku",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 2, 2",
pages = "215-222",
year = "2011",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/154/133},
}
20
@inbook{UEK:2168229636,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Transformacja ustrojowa Polski w koncepcji Prawa i Sprawiedliwości",
booktitle = "Problemy polskiej transformacji",
pages = "89-100",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-60056-76-9",
}
21
@article{UEK:2168260272,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Formy demokracji bezpośredniej jako przykład edukacji politycznej we Włoszech",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 2, 3",
pages = "211-226",
adress = "",
year = "2011",
}
22
@unpublished{UEK:2168325671,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski",
booktitle = "Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku",
pages = "122-135",
year = "2010",
}
23
@inbook{UEK:2166247332,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Luigi Sturzo wobec faszystowskiego i narodowosocjalistycznego totalitaryzmu",
booktitle = "Doktryny, historia, władza",
pages = "163-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-233-2744-8",
}
24
@unpublished{UEK:2166186994,
author = "Agnieszka Latosińska",
title = "Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki",
booktitle = "Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku",
pages = "109-140",
year = "2008",
}
25
@unpublished{UEK:2168272142,
author = "Łukasz Danel and Karolina Kotulewicz and Agnieszka Latosińska and Rafał Lisiakiewicz",
title = "Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID