Publications of the selected author
1

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-852-0
Nr:
2168359358
academic script
2

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-856-8
Nr:
2168359800
academic script
3

Author:
Title:
Ekonomia personalistyczna jako sposób na humanizację ekonomii = Personalist Economics as the Way to Humanize Economics
Source:
Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy / red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek, Agnieszka PETRYK - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020, s. 365-386. - Streszcz., summ.
Series:
(Centrum Badań nad Medioznawstwem Personalistycznym ; 3)
Research program:
Tekst powstał w ramach badań statutowych nr: 063/WE-KMI/01/2019/S/9063.
ISBN:
978-83-8061-827-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349776
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
The Attention Markets as a Challenge for Competition Policy = Rynki uwagi jako wyzwanie dla polityki konkurencji
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 5 (2019) , s. 29-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168341121
article
5

Author:
Title:
Zakaz handlu w niedziele jako przejaw pozytywnej interwencji państwa w rynek - ujęcie personalistyczne = The Prohibition of Trade on Sunday as a Manifestation of Positive State Intervention in the Market : a Personalistic Approach
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 22, nr 4 (2019) , s. 37-57. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343473
article
6

Author:
Title:
Dialogiczny charakter wymiany w ujęciu ekonomii personalistycznej = Dialogical Nature of Exchange in Terms of Personalist Economics
Source:
Prakseologia. - nr 161 (2019) , s. 115-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168340867
article
7

Author:
Title:
Wypieranie norm kulturowych przez normy rynkowe jako przejaw zawodności rynku
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 199-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334465
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Ekonomia oparta na idei osoby jako teoretyczna podstawa ekonomii społecznej
Source:
Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach - Warszawa: Difin, 2018, s. 41-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-502-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324055
chapter in monograph
9

Author:
Title:
The Human as Capital? A Contribution to the Critique of the Theory of Human Capital
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 5 (2017) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332479
article
10

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-744-8
Nr:
2168321575
academic script
11

Author:
Title:
Wpływ europejskiej polityki spójności na rozwój kapitału ludzkiego w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 78-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168317287
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Człowiek jako kapitał? Przyczynek do krytyki teorii kapitału ludzkiego = The Human as Capital? A Contribution to the Critique of the Theory of Human Capital
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 20, nr 3 (2017) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318845
article
13

Author:
Title:
Ekonomia personalistyczna jako próba integracji etyki i ekonomii na gruncie idei osoby = Personalist Economics as an Attempt to Integrate Ethics and Economics on the Basis of the Idea of a Person
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 3 (2016) , s. 47-58. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309701
article
14

Author:
Title:
Problem umiaru w świetle ekonomii personalistycznej = The Problem of Moderation in the Light of the Personalist Economics
Source:
Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18665-4
Nr:
2168308867
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Polskie usługi edukacyjne w świetle polityki edukacyjnej Unii Europejskiej
Source:
Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016, s. 97-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-90-5
Nr:
2168315935
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu ekonomicznego = Social Responsibility of an Economic University
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2016) , s. 383-402. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168307267
article
17

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-732-5
Nr:
2168313999
academic script
18

Author:
Title:
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne = Human Capital in the Enterprise - a Theoretical Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310273
article
19

Author:
Title:
Zakaz pracy w niedzielę jako problem granic ekonomii = The Prohibition of Work on Sunday as the Problem of Boundaries of Economics
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015) , s. 108-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296589
article
20

Author:
Title:
Kształtowanie kapitału ludzkiego w Polsce w okresie dziesięciu lat członkostwa w Unii Europejskiej
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 273-305 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299659
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Europejski system walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego - mechanizm tworzenia kapitału ludzkiego czy biurokratycznego? = European System of Validation of Non-Formal and Informal Learning - a Mechanism of the Creation of Human Capital or Bureaucratic Capital?
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 6 (229) (2014) , s. 25-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290869
article
22

Author:
Title:
Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 107-138 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168284075
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Spór o edukację w świetle austriackiej teorii ekonomii = Dispute on Education in the Context of the Austrian Theory of Economics
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (62) (2013) , s. 62-78. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288029
article
24

Author:
Title:
Ekonomia personalistyczna jako próba reorientacji ekonomii = Personalist Economics as an Attempt at Economics Reorientation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 142-153. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278375
article
25

Author:
Title:
Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 94-122 - Bibliogr.
Signature:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290745
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Recenzja książki "Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktiene, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012) = Review of the book "Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", ed. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 111-114. - summ., streszcz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168282791
review
27

Author:
Title:
Konkurencyjność pracowników na polskim rynku pracy w latach 2007-2012 na przykładzie wybranych zawodów
Source:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 116-150, [1]nlb. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267736
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Polski rynek usług edukacyjnych w świetle regulacji Unii Europejskiej
Source:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[54]-52[105] - Bibliogr.
Signature:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302717
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
O możliwości uprawiania ekonomii opartej na filozofii Karola Wojtyły = About Possibility of Basing Economics on Philosophy of Karol Wojtyła
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 96-109. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222762
article
30

Author:
Title:
Struktura otoczenia a przedsiębiorczość i konkurencyjność pracownika
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 9 (2011) , s. 57-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168225996
article
31

Title:
70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach
Source:
Kurier UEK2010. - nr 6 (38), s. 26
Access mode:
Nr:
2168279837
varia
32

Author:
Title:
Ludzkie przymioty i ich wykorzystanie na rynku pracy : element teorii kapitału ludzkiego = The Use of Human Qualities on the Labour Market : the Elements of the Human Capital Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 8 (2010) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51399
article
33

Author:
Title:
Kapitał ludzki - ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej = Human Capital - a Presentation of Neoclassical Theory and the Austrian School
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 819 (2010) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53151
article
34

Author:
Title:
Konkurencja i konkurencyjność na rynku pracy : ujęcie katalaktyczne = Competition and Competitiveness in the Labour Market : Catallactic Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 198-214. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766009
article
35

Author:
Title:
Konkurencyjność pracowników małych lokalnych przedsiębiorstw współpracujących z międzynarodowymi korporacjami
Source:
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2010, s. 118-145
Signature:
NP-1355/Magazyn
Nr:
2168314811
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych
Source:
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 69-113
ISBN:
978-83-61686-36-1
Access mode:
Nr:
2168230354
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Znaczenie ludzkich przymiotów w procesie gospodarowania : elementy teorii kapitału ludzkiego = The Importance of the Human Attributes For Economy : the Elements of the Theory of Human Capital
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 79-86. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50601
article
38

Author:
Title:
Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH2009, s. 64-109 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/3/Magazyn
Nr:
2168265438
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-83
Nr:
51596
doctoral dissertation
40

Author:
Title:
Rynek Unii Europejskiej - szansa dla polskich przedsiębiorców
Source:
Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści / red. Agnieszka Hess - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2007, s. 49-70
ISBN:
978-83-233-2339-6
Access mode:
Nr:
2168327741
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Ekonomiczne funkcje rodziny w Polsce = The Economic Functions of the Family in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 738 (2007) , s. 69-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51082
article
42

Author:
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: "Państwo i prawo w XXI w. - szanse i zagrożenia", Kraków, Polska, od 2004-05-30 do 2004-05-30
Title:
Rola instrumentów ubezpieczeniowych w handlu zagranicznym Polski
Source:
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-65-9
Access mode:
Nr:
2166263329
chapter in conference materials
See main document
1
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 93 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-852-0
2
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 140 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-856-8
3
Ekonomia personalistyczna jako sposób na humanizację ekonomii = Personalist Economics as the Way to Humanize Economics / Paweł DROBNY // W: Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy / red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek, Agnieszka PETRYK. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020. - (Centrum Badań nad Medioznawstwem Personalistycznym ; 3). - S. 365-386. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8061-827-5
4
The Attention Markets as a Challenge for Competition Policy = Rynki uwagi jako wyzwanie dla polityki konkurencji / Paweł DROBNY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 5 (2019), s. 29-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142314. - ISSN 1899-3192
5
Zakaz handlu w niedziele jako przejaw pozytywnej interwencji państwa w rynek - ujęcie personalistyczne = The Prohibition of Trade on Sunday as a Manifestation of Positive State Intervention in the Market : a Personalistic Approach / Paweł DROBNY // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 22, nr 4 (2019), s. 37-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2019/2019_4_drobny_37_57.pdf. - ISSN 1899-2226
6
Dialogiczny charakter wymiany w ujęciu ekonomii personalistycznej = Dialogical Nature of Exchange in Terms of Personalist Economics / Paweł DROBNY // Prakseologia. - nr 161 (2019), s. 115-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.kozminski.edu.pl/system/files/PRAKSEOLOGIA%20161_05%20Drobny.pdf. - ISSN 0079-4872
7
Wypieranie norm kulturowych przez normy rynkowe jako przejaw zawodności rynku / Paweł DROBNY // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 199-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
8
Ekonomia oparta na idei osoby jako teoretyczna podstawa ekonomii społecznej / Paweł DROBNY // W: Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach. - Warszawa: Difin, 2018. - S. 41-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-502-1
9
The Human as Capital? A Contribution to the Critique of the Theory of Human Capital / Paweł DROBNY // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 5 (2017), s. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_5_drobny_95_106.pdf. - ISSN 1899-2226
10
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 136 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-744-8
11
Wpływ europejskiej polityki spójności na rozwój kapitału ludzkiego w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Paweł DROBNY // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 78-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
12
Człowiek jako kapitał? Przyczynek do krytyki teorii kapitału ludzkiego = The Human as Capital? A Contribution to the Critique of the Theory of Human Capital / Paweł DROBNY // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 20, nr 3 (2017), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_3_drobny_7_19.pdf. - ISSN 1899-2226
13
Ekonomia personalistyczna jako próba integracji etyki i ekonomii na gruncie idei osoby = Personalist Economics as an Attempt to Integrate Ethics and Economics on the Basis of the Idea of a Person / Paweł DROBNY // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 3 (2016), s. 47-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_3_drobny_47_58.pdf. - ISSN 1899-2226
14
Problem umiaru w świetle ekonomii personalistycznej = The Problem of Moderation in the Light of the Personalist Economics / Paweł DROBNY // W: Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18665-4
15
Polskie usługi edukacyjne w świetle polityki edukacyjnej Unii Europejskiej / Paweł DROBNY // W: Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. - S. 97-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-90-5
16
Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu ekonomicznego = Social Responsibility of an Economic University / Paweł DROBNY // Ekonomista. - nr 3 (2016), s. 383-402. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
17
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 89 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-732-5
18
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne = Human Capital in the Enterprise - a Theoretical Approach / Paweł DROBNY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/988/839. - ISSN 1898-6447
19
Zakaz pracy w niedzielę jako problem granic ekonomii = The Prohibition of Work on Sunday as the Problem of Boundaries of Economics / Paweł DROBNY // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015), s. 108-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167671&from=publication. - ISSN 2083-8611
20
Kształtowanie kapitału ludzkiego w Polsce w okresie dziesięciu lat członkostwa w Unii Europejskiej / Paweł DROBNY // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 273-305. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
21
Europejski system walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego - mechanizm tworzenia kapitału ludzkiego czy biurokratycznego? = European System of Validation of Non-Formal and Informal Learning - a Mechanism of the Creation of Human Capital or Bureaucratic Capital? / Paweł DROBNY // Unia Europejska.pl. - nr 6 (229) (2014), s. 25-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-2694
22
Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 / Paweł DROBNY // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 107-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
23
Spór o edukację w świetle austriackiej teorii ekonomii = Dispute on Education in the Context of the Austrian Theory of Economics / Paweł DROBNY // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (62) (2013), s. 62-78. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/62_Optimum_2_2013.pdf. - ISSN 1506-7637
24
Ekonomia personalistyczna jako próba reorientacji ekonomii = Personalist Economics as an Attempt at Economics Reorientation / Paweł DROBNY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 142-153. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
25
Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 / Paweł DROBNY // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 94-122. - Bibliogr.
26
Recenzja książki "Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktiene, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012) = Review of the book "Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", ed. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012) / Paweł DROBNY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 111-114. - Rec. pracy: Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej, red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktiene, T. Williamson. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/709
27
Konkurencyjność pracowników na polskim rynku pracy w latach 2007-2012 na przykładzie wybranych zawodów / Paweł DROBNY // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 116-150, [1]nlb. - Summ. - Bibliogr.
28
Polski rynek usług edukacyjnych w świetle regulacji Unii Europejskiej / Paweł DROBNY // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[54]-52[105]. - Bibliogr.
29
O możliwości uprawiania ekonomii opartej na filozofii Karola Wojtyły = About Possibility of Basing Economics on Philosophy of Karol Wojtyła / Paweł DROBNY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011), s. 96-109. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
30
Struktura otoczenia a przedsiębiorczość i konkurencyjność pracownika / Paweł DROBNY // Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 9 (2011), s. 57-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
31
70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 26. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
32
Ludzkie przymioty i ich wykorzystanie na rynku pracy : element teorii kapitału ludzkiego = The Use of Human Qualities on the Labour Market : the Elements of the Human Capital Theory / Paweł DROBNY // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 165-178. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
33
Kapitał ludzki - ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej = Human Capital - a Presentation of Neoclassical Theory and the Austrian School / Paweł Drobny // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 819 (2010), s. 27-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169372288. - ISSN 1898-6447
34
Konkurencja i konkurencyjność na rynku pracy : ujęcie katalaktyczne = Competition and Competitiveness in the Labour Market : Catallactic Approach / Paweł DROBNY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010), s. 198-214. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Konkurencyjność pracowników małych lokalnych przedsiębiorstw współpracujących z międzynarodowymi korporacjami / Paweł DROBNY // W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2010), s. 118-145
36
Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych / Paweł DROBNY // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 69-113. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_3.pdf
37
Znaczenie ludzkich przymiotów w procesie gospodarowania : elementy teorii kapitału ludzkiego = The Importance of the Human Attributes For Economy : the Elements of the Theory of Human Capital / Paweł DROBNY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 79-86. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych / Paweł DROBNY // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 64-109. - Bibliogr.
39
Kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce / Paweł DROBNY ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2008. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Rynek Unii Europejskiej - szansa dla polskich przedsiębiorców / Paweł Drobny // W: Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści / red. Agnieszka Hess. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2007. - S. 49-70. - ISBN 978-83-233-2339-6
41
Ekonomiczne funkcje rodziny w Polsce = The Economic Functions of the Family in Poland / Paweł Drobny // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 69-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150063931. - ISSN 0208-7944
42
Rola instrumentów ubezpieczeniowych w handlu zagranicznym Polski / Paweł Drobny // W: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-65-9
1
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2021), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1, Wyd. 2 popr.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 93 s.
2
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2021), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2, Wyd. 2 popr.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 140 s.
3
Drobny P., (2020), Ekonomia personalistyczna jako sposób na humanizację ekonomii. [W:] Jęczeń J., Guzdek P., PETRYK A. (red.), Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 365-386.
4
Drobny P., (2019), The Attention Markets as a Challenge for Competition Policy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 5, s. 29-42; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142314
5
Drobny P., (2019), Zakaz handlu w niedziele jako przejaw pozytywnej interwencji państwa w rynek - ujęcie personalistyczne, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 22, nr 4, s. 37-57; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2019/2019_4_drobny_37_57.pdf
6
Drobny P., (2019), Dialogiczny charakter wymiany w ujęciu ekonomii personalistycznej, "Prakseologia", nr 161, s. 115-139; https://repozytorium.kozminski.edu.pl/system/files/PRAKSEOLOGIA%20161_05%20Drobny.pdf
7
Drobny P., (2018), Wypieranie norm kulturowych przez normy rynkowe jako przejaw zawodności rynku. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-222.
8
Drobny P., (2018), Ekonomia oparta na idei osoby jako teoretyczna podstawa ekonomii społecznej. [W:] Murzyn D., Pach J. (red.), Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem, Warszawa : Difin, s. 41-52.
9
Drobny P., (2017), The Human as Capital? A Contribution to the Critique of the Theory of Human Capital, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 20, nr 5, s. 95-106; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_5_drobny_95_106.pdf
10
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2017), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 136 s.
11
Drobny P., (2017), Wpływ europejskiej polityki spójności na rozwój kapitału ludzkiego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. [W:] PRZYBYLSKA K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 78-104.
12
Drobny P., (2017), Człowiek jako kapitał? Przyczynek do krytyki teorii kapitału ludzkiego, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", Vol. 20, nr 3, s. 7-19; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_3_drobny_7_19.pdf
13
Drobny P., (2016), Ekonomia personalistyczna jako próba integracji etyki i ekonomii na gruncie idei osoby, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", Vol. 19, nr 3, s. 47-58; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_3_drobny_47_58.pdf
14
Drobny P., (2016), Problem umiaru w świetle ekonomii personalistycznej. [W:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.), Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 67-77.
15
Drobny P., (2016), Polskie usługi edukacyjne w świetle polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. [W:] Rybarski A. (red.), Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 97-134.
16
Drobny P., (2016), Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu ekonomicznego, "Ekonomista", nr 3, s. 383-402.
17
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2016), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 89 s.
18
Drobny P., (2016), Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/988/839
19
Drobny P., (2015), Zakaz pracy w niedzielę jako problem granic ekonomii, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 210, s. 108-117; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167671&from=publication
20
Drobny P., (2015), Kształtowanie kapitału ludzkiego w Polsce w okresie dziesięciu lat członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 273-305.
21
Drobny P., (2014), Europejski system walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego - mechanizm tworzenia kapitału ludzkiego czy biurokratycznego?, "Unia Europejska.pl", nr 6 (229), s. 25-31.
22
Drobny P., (2014), Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 107-138.
23
Drobny P., (2013), Spór o edukację w świetle austriackiej teorii ekonomii, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 2 (62), s. 62-78; http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/62_Optimum_2_2013.pdf
24
Drobny P., (2013), Ekonomia personalistyczna jako próba reorientacji ekonomii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 142-153.
25
Drobny P., (2013), Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 94-122.
26
Drobny P., (2013), Recenzja książki "Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktiene, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 111-114; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/709
27
Drobny P., (2012), Konkurencyjność pracowników na polskim rynku pracy w latach 2007-2012 na przykładzie wybranych zawodów. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 116-150, [1]nlb.
28
Drobny P., (2011), Polski rynek usług edukacyjnych w świetle regulacji Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[54]-52[105].
29
Drobny P., (2011), O możliwości uprawiania ekonomii opartej na filozofii Karola Wojtyły, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 1, s. 96-109.
30
Drobny P., (2011), Struktura otoczenia a przedsiębiorczość i konkurencyjność pracownika, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 9, s. 57-81.
31
Solek A., Drobny P., (2010), 70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 26; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
32
Drobny P., (2010), Ludzkie przymioty i ich wykorzystanie na rynku pracy : element teorii kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 8, s. 165-178.
33
Drobny P., (2010), Kapitał ludzki - ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 819, s. 27-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/169372288
34
Drobny P., (2010), Konkurencja i konkurencyjność na rynku pracy : ujęcie katalaktyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 113, s. 198-214.
35
Drobny P., (2010), Konkurencyjność pracowników małych lokalnych przedsiębiorstw współpracujących z międzynarodowymi korporacjami. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, s. 118-145.
36
Drobny P., (2010), Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 69-113.
37
Drobny P., (2009), Znaczenie ludzkich przymiotów w procesie gospodarowania : elementy teorii kapitału ludzkiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 79-86.
38
Drobny P., (2009), Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 64-109.
39
Drobny P., (2008), Kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce, Prom. Dach Z., Kraków : , 257 k.
40
Drobny P., (2007), Rynek Unii Europejskiej - szansa dla polskich przedsiębiorców. [W:] Hess A. (red.), Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 49-70.
41
Drobny P., (2007), Ekonomiczne funkcje rodziny w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 69-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/150063931
42
Drobny P., (2004), Rola instrumentów ubezpieczeniowych w handlu zagranicznym Polski. [W:] Budzowski K. (red.), Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka, Kraków : KSW : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 85-102.
1
@book{UEK:2168359358,
author = "Adrian Solek and Paweł Drobny and Tomasz Tylec",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-852-0",
}
2
@book{UEK:2168359800,
author = "Adrian Solek and Paweł Drobny and Tomasz Tylec",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-856-8",
}
3
@inbook{UEK:2168349776,
author = "Paweł Drobny",
title = "Ekonomia personalistyczna jako sposób na humanizację ekonomii",
booktitle = "Personalizm w nauce i kulturze : studia i rozprawy",
pages = "365-386",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8061-827-5",
}
4
@article{UEK:2168341121,
author = "Paweł Drobny",
title = "The Attention Markets as a Challenge for Competition Policy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 5",
pages = "29-42",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.5.03},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142314},
}
5
@article{UEK:2168343473,
author = "Paweł Drobny",
title = "Zakaz handlu w niedziele jako przejaw pozytywnej interwencji państwa w rynek - ujęcie personalistyczne",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 22, 4",
pages = "37-57",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.22.4.03},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2019/2019_4_drobny_37_57.pdf},
}
6
@article{UEK:2168340867,
author = "Paweł Drobny",
title = "Dialogiczny charakter wymiany w ujęciu ekonomii personalistycznej",
journal = "Prakseologia",
number = "161",
pages = "115-139",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_20},
url = {https://repozytorium.kozminski.edu.pl/system/files/PRAKSEOLOGIA%20161_05%20Drobny.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168334465,
author = "Paweł Drobny",
title = "Wypieranie norm kulturowych przez normy rynkowe jako przejaw zawodności rynku",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "199-222",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
8
@inbook{UEK:2168324055,
author = "Paweł Drobny",
title = "Ekonomia oparta na idei osoby jako teoretyczna podstawa ekonomii społecznej",
booktitle = "Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem",
pages = "41-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-502-1",
}
9
@article{UEK:2168332479,
author = "Paweł Drobny",
title = "The Human as Capital? A Contribution to the Critique of the Theory of Human Capital",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 20, 5",
pages = "95-106",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.5.08},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_5_drobny_95_106.pdf},
}
10
@book{UEK:2168321575,
author = "Adrian Solek and Paweł Drobny and Tomasz Tylec",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-744-8",
}
11
@inbook{UEK:2168317287,
author = "Paweł Drobny",
title = "Wpływ europejskiej polityki spójności na rozwój kapitału ludzkiego w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "78-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
12
@article{UEK:2168318845,
author = "Paweł Drobny",
title = "Człowiek jako kapitał? Przyczynek do krytyki teorii kapitału ludzkiego",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "Vol. 20, 3",
pages = "7-19",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.3.01},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_3_drobny_7_19.pdf},
}
13
@article{UEK:2168309701,
author = "Paweł Drobny",
title = "Ekonomia personalistyczna jako próba integracji etyki i ekonomii na gruncie idei osoby",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "Vol. 19, 3",
pages = "47-58",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.3.05},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_3_drobny_47_58.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168308867,
author = "Paweł Drobny",
title = "Problem umiaru w świetle ekonomii personalistycznej",
booktitle = "Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko",
pages = "67-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18665-4",
}
15
@inbook{UEK:2168315935,
author = "Paweł Drobny",
title = "Polskie usługi edukacyjne w świetle polityki edukacyjnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania",
pages = "97-134",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2016",
isbn = "978-83-63196-90-5",
}
16
@article{UEK:2168307267,
author = "Paweł Drobny",
title = "Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu ekonomicznego",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "383-402",
year = "2016",
}
17
@book{UEK:2168313999,
author = "Adrian Solek and Paweł Drobny and Tomasz Tylec",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-732-5",
}
18
@article{UEK:2168310273,
author = "Paweł Drobny",
title = "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (953)",
pages = "51-69",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0504},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/988/839},
}
19
@article{UEK:2168296589,
author = "Paweł Drobny",
title = "Zakaz pracy w niedzielę jako problem granic ekonomii",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "210",
pages = "108-117",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167671&from=publication},
}
20
@inbook{UEK:2168299659,
author = "Paweł Drobny",
title = "Kształtowanie kapitału ludzkiego w Polsce w okresie dziesięciu lat członkostwa w Unii Europejskiej",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "273-305",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
21
@article{UEK:2168290869,
author = "Paweł Drobny",
title = "Europejski system walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego - mechanizm tworzenia kapitału ludzkiego czy biurokratycznego?",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "6 (229)",
pages = "25-31",
year = "2014",
}
22
@inbook{UEK:2168284075,
author = "Paweł Drobny",
title = "Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "107-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
23
@article{UEK:2168288029,
author = "Paweł Drobny",
title = "Spór o edukację w świetle austriackiej teorii ekonomii",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "2 (62)",
pages = "62-78",
year = "2013",
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/62_Optimum_2_2013.pdf},
}
24
@article{UEK:2168278375,
author = "Paweł Drobny",
title = "Ekonomia personalistyczna jako próba reorientacji ekonomii",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "142-153",
adress = "",
year = "2013",
}
25
@unpublished{UEK:2168290745,
author = "Paweł Drobny",
title = "Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "94-122",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168282791,
author = "Paweł Drobny",
title = "Recenzja książki Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej, red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktiene, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "111-114",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/709},
}
27
@unpublished{UEK:2168267736,
author = "Paweł Drobny",
title = "Konkurencyjność pracowników na polskim rynku pracy w latach 2007-2012 na przykładzie wybranych zawodów",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "116-150, [1]nlb",
year = "2012",
}
28
@unpublished{UEK:2168302717,
author = "Paweł Drobny",
title = "Polski rynek usług edukacyjnych w świetle regulacji Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "1[54]-52[105]",
year = "2011",
}
29
@article{UEK:2168222762,
author = "Paweł Drobny",
title = "O możliwości uprawiania ekonomii opartej na filozofii Karola Wojtyły",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 1",
pages = "96-109",
adress = "",
year = "2011",
}
30
@article{UEK:2168225996,
author = "Paweł Drobny",
title = "Struktura otoczenia a przedsiębiorczość i konkurencyjność pracownika",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "9",
pages = "57-81",
year = "2011",
}
31
@misc{UEK:2168279837,
author = "Adrian Solek and Paweł Drobny",
title = "70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "26",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb},
}
32
@article{UEK:51399,
author = "Paweł Drobny",
title = "Ludzkie przymioty i ich wykorzystanie na rynku pracy : element teorii kapitału ludzkiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "8",
pages = "165-178",
year = "2010",
}
33
@article{UEK:53151,
author = "Paweł Drobny",
title = "Kapitał ludzki - ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "819",
pages = "27-44",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169372288},
}
34
@article{UEK:2165766009,
author = "Paweł Drobny",
title = "Konkurencja i konkurencyjność na rynku pracy : ujęcie katalaktyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "113",
pages = "198-214",
adress = "",
year = "2010",
}
35
@unpublished{UEK:2168314811,
author = "Paweł Drobny",
title = "Konkurencyjność pracowników małych lokalnych przedsiębiorstw współpracujących z międzynarodowymi korporacjami",
booktitle = "Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego",
pages = "118-145",
year = "2010",
}
36
@inbook{UEK:2168230354,
author = "Paweł Drobny",
title = "Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych",
booktitle = "Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych",
pages = "69-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_3.pdf},
isbn = "978-83-61686-36-1",
}
37
@article{UEK:50601,
author = "Paweł Drobny",
title = "Znaczenie ludzkich przymiotów w procesie gospodarowania : elementy teorii kapitału ludzkiego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "79-86",
adress = "",
year = "2009",
}
38
@unpublished{UEK:2168265438,
author = "Paweł Drobny",
title = "Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych ",
pages = "64-109",
year = "2009",
}
39
@unpublished{UEK:51596,
author = "Paweł Drobny",
title = "Kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
40
@inbook{UEK:2168327741,
author = "Paweł Drobny",
title = "Rynek Unii Europejskiej - szansa dla polskich przedsiębiorców",
booktitle = "Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści",
pages = "49-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2007",
url = {},
isbn = "978-83-233-2339-6",
}
41
@article{UEK:51082,
author = "Paweł Drobny",
title = "Ekonomiczne funkcje rodziny w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "738",
pages = "69-87",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150063931},
}
42
@inbook{UEK:2166263329,
author = "Paweł Drobny",
title = "Rola instrumentów ubezpieczeniowych w handlu zagranicznym Polski",
booktitle = "Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka",
pages = "85-102",
adress = "Kraków",
publisher = "KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2004",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-89823-65-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID