Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Studia MBA w Ochronie Zdrowia
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (91), s. 61
Access mode:
Nr:
2168365624
varia
2

Title:
Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach a pandemia COVID-19 = Externalities of Knowledge Diffusion in Cities and the COVID-19 Pandemic
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 2 (2022) , s. 231-243. - Tytuł numeru: Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Instytutowi Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168366412
article
3

Author:
Title:
10. rocznica śmierci prof. dr. bab. Stanisława Miklaszewskiego
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (88), s. 84
Access mode:
Nr:
2168357020
varia
4

Title:
The Effect of Energy Prices on Energy Intensity Improvement - the Case of the Chemical Industry in the V4 Countries
Source:
Post-Communist Economies. - vol. 33, iss. 5 (2021) , s. 566-580. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of Poland [No 031/WE/KMSG/01/2018/S/8031].
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168349642
article
5

Title:
Gotowość polskiego sektora przemysłowego do wdrożenia Przemysłu 4.0
Source:
Gospodarka XXI wieku : wyzwania sektorowe / red. Marzanna Lament, Joanna Bukowska - Warszawa: CeDeWu, 2021, s. 309-325. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-456-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358960
chapter in monograph
6

Title:
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
22 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168358670
book
7

Title:
Turkey's Policy Towards Africa in the Context of the Functioning of the EU-Turkey Customs Union
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 1 (2020) , s. 275-290. - Tytuł numeru: Europejskie "naczynia połączone" - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350060
article
8

Author:
Title:
Progress in Achieving Sustainable Industrial Development - the Case of the Czech Republic and Poland = Postępy w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju przemysłowego - przypadek Czech i Polski
Source:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 23, nr 4 (2020) , s. 109-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This research has been financed by the subsidy for maintaining research potential granted to the College of Economics, Finance and Law, Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168352062
article
9

Author:
Title:
Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego w Polsce w kontekście postulatu reindustrializacji = Regional Diversity of the Manufacturing Potential in Poland in the Context of the Reindustrialization Postulate
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - T. 82, nr 2 (2020) , s. 229-246. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosun-ków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzyma-nie potencjału badawczego.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350294
article
10

Title:
Efektywność energetyczna Polski i polskiego sektora przemysłowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju = Energy Efficiency of the Polish Industrial Sector in the Context of the Concept of Sustainable Development
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 4 (2019) , s. 95-113. - Tytuł numeru: Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168341953
article
11

Title:
Industrial Clustering and Economic Performance : in Search for Evidence from Poland
Source:
Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 13, iss. 1 (2019) , s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
Nr:
2168336785
article
12

Title:
The Potential of Selected Polish Cities for Attracting Advanced Business Processes = Potencjał wybranych polskich miast dla lokalizacji zaawansowanych usług biznesowych
Source:
Studia Miejskie. - t. 36 (2019) , s. 57-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This research has been financed by the subsidy for maintaining research potential granted to the College of Economics, Finance and Law, Cracow University of Economics.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352754
article
13

Title:
Progress of the V4 Countries towards the EU's Energy and Climate Targets in the Context of Energy Security Improvement
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 175-197. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168336875
article
14

Title:
Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy = The Functioning of the Customs Union between the European Union and Turkey - State and Prospects
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 38 (2019) , s. 24-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168342953
article
15

Author:
Conference:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Title:
The Role and Importance of Manufacturing Trade Cooperation of the Visegrad Group Countries
Source:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / red. Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 455-466. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-80-245-2265-4
Access mode:
Nr:
2168325039
chapter in conference materials
16

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 22, nr 1
Publisher address:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018
Access mode:
Nr:
2168325349
journal / series editorial
17

Title:
Nowe perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020 : wnioski dla Polski = New Perspectives for the European Union's Cohesion Policy after 2020 : Applications for Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 536 (2018) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333779
article
18

Author:
Title:
Postępy w zakresie polityki reindustrializacji Unii Europejskiej = Progress Towards a Renaissance in EU Manufacturing
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 327-339. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325525
article
19

Conference:
18th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecké Teplice, Słowacja, od 2018-10-10 do 2018-10-11
Title:
Industrial Clustering as a Response to Contemporary Wave of Globalisation : in Search for Evidence from Poland
Source:
Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries / red. Tomas Kliestik - Žilina: University of Zilina, 2018, s. 1187-1195. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Globalization and Its Socio-economic Consequences ; 18)
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
ISBN:
978-80-8154-249-7
Access mode:
Nr:
2168330399
chapter in conference materials
20

Author:
Conference:
23rd International Scientific Conference of the PGV Network, Casablanca, Maroko, od 2017-09-14 do 2017-09-16
Title:
Progress Towards a Renaissance in EU Manufacturing [dokument elektroniczny]
Source:
La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017 = The Question of Borders : a New Representation of the European Reality : 23rd International Scientific Conference of the PGV Network, Casablanca, September, 14th-16th 2017 / red. Claude Martin, Tawfiq Rkibi - Casablanca: Université Internationale de Casablanca, 2017, s. 156-166. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-9954-99-136-7
Access mode:
Nr:
2168317301
chapter in conference materials
21

Author:
Conference:
6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development, Banská Bystrica, Słowacja, od 2017-09-20 do 2017-09-22
Title:
Regional Diversification of the Industry Potential in Poland
Source:
6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development : Conference Procedings / red. Kamila Borseková, Katarína Vitálišová, Anna Vaňová - Banská Bystrica, Slovakia: Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017, s. 561-571. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-80-557-1335-9
Access mode:
Nr:
2168320781
chapter in conference materials
22

Author:
Title:
Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego = The Main Tendencies in the Development of the Polish Manufacturing Foreign Trade
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 151-167. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313759
article
23

Author:
Title:
Polityka przemysłowa w Europie : czy potrzeba nam zmian?
Publisher address:
Warszawa: Kancelaria Senatu, 2017
Physical description:
11 s.: il.; 30 cm
Series:
(Opinie i Ekspertyzy ; 254)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168321303
publishing series
24

Author:
Title:
The Evolution of the German Industrial Policy in the Context of Challenges to the Global Economy
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 2 (363) (2017) , s. 277-293. - Tytuł numeru: Dziś i jutro Unii Europejskiej - Bibliogr.
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168317975
article
25

Title:
Eksport jako determinanta rozwoju Małopolski = Export as a Determinant of the Development of Malopolska Region
Source:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 349-361. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319715
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Conference:
17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Praga, Czechy, od 2017-05-26 do 2017-05-26
Title:
The Role of Manufacturing in Central and Eastern EU Member States
Source:
The Proceedings of the 17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017, s. 245-260. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-80-225-4385-9
Access mode:
Nr:
2168321301
chapter in conference materials
27

Author:
Title:
Przemysł meblarski w Polsce i jego międzynarodowa pozycja konkurencyjna = The Furniture Industry in Poland and Its International Competitive Position
Source:
Ekonomia Międzynarodowa. - nr 13 (2016) , s. 38-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168304809
article
28

Title:
Wstęp = Preface of the Editor
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 3, s. 7-9. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168312647
preface / summary
29

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 20, nr 3, t. 3
Publisher address:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016
Access mode:
Nr:
2168312645
journal / series editorial
30

Author:
Title:
Indeks partycypacji polskiego przetwórstwa przemysłowego w globalnych łańcuchach wartości = The Participation of the Polish Manufacturing in Global Value Chains
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016) , s. 59-74. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312463
article
31

Author:
Title:
Znaczenie produkcji przemysłowej krajów UE w gospodarce światowej = The Importance of European Manufacturing in the Global Economy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 153-162. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308191
article
32

Author:
Title:
Europeanisation of Industrial Policy : Towards a Re-Industrialisation of Europe
Source:
Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / red. Piotr STANEK, Krzysztof WACH - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 121-140 - Bibliogr.
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-01-19090-3
Nr:
2168309903
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Zrównoważony rozwój przemysłowy : koncepcja zielonej polityki przemysłowej w Unii Europejskiej = Sustainable Industrial Development : The Concept of Green Industrial Policy in the European Union
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016) , s. 225-234. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312691
article
34

Author:
Title:
Serwicyzacja produkcji przemysłowej : wnioski dla Polski = Servitization of Manufacturing : Conclusions for Poland
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 253-264. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307153
article
35

Title:
Wprowadzenie
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 1, s. 7-8. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168307227
preface / summary
36

Author:
Title:
Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej = The Innovativeness Growth Priority inside European Union's Industrial Policy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 267-284. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297489
article
37

Author:
Title:
Reindustrialization as a Mean of Improvement of Competitiveness of the European Union
Source:
Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia : Theoretical and Economic Policy Issues / red. Aleksandra Nowakowska - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article was prepared as part of the 7th Framework Programme FP7-PEOPLE- 2011-IRSES Project No. 295050 FOLPSEC - Functioning of the local production systems in the conditions of economic crisis (comparative analysis and benchmarking for the EU and beyond)
ISBN:
978-83-7969-488-4 ; 978-83-7969-489-1
Access mode:
Nr:
2168299783
chapter in monograph
38

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 19, nr 1
Publisher address:
Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji UJK, 2015
Access mode:
Nr:
2168297431
journal / series editorial
39

Author:
Title:
Kondycja przemysłu Unii Europejskiej w perspektywie założeń strategii reindustrializacji = The Condition of The European Union Industry in Reindustralization Strategy Assumptions
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 101-114. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298511
article
40

Author:
Title:
Polityka przemysłowa i jej znaczenie dla rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych
Source:
Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 176-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-678-6
Nr:
2168290029
chapter in textbook
See main document
41

Author:
Title:
Changes of Global Value Chains in the Industrial Production Sector
Source:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the resources grated to the Faculty of Economics and International Relations of the University of Economics in Krakow as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301627
article
42

Author:
Title:
Eurozone Industry in a Time of Crisis
Source:
Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / red. Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 53-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17859-8
Nr:
2168288291
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Znaczenie przemysłu w gospodarce i polityce regionalnej Unii Europejskiej = The Importance of Industry in the Economy and the Regional Policy of the European Union
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014) , s. 31-45. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290665
article
44

Author:
Title:
Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej = The Innovativeness Growth Priority inside European Union's Industrial Policy
Source:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 112-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302187
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Author:
Title:
Wyzwania światowej gospodarki na konferencji MSG
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (61), s. 4
Access mode:
Nr:
2168290953
varia
46

Author:
Title:
Przemysł w krajach strefy euro w warunkach kryzysu
Source:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 71-83 - Bibliogr.
Signature:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287521
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Priorytety polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysu globalnego = The Priorities of Industrial Policy in European Union Towards Challenges of the Global Crisis
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 21 (2013) , s. 47-62. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280511
article
48

Author:
Title:
Services Centres in Poland as the Consequences of the Information Revolution
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 150 (2013) , s. 76-88. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279015
article
49

Author:
Title:
Strategie integracyjne Turcji : między funkcjonalizacją a regionalizacją
Source:
Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych / red. Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, s. 77-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-536-7
Nr:
2168281709
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Importance of Turkey for the Energy Security in the European Union
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 4 (26) (2013) , s. 49-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168280895
article
51

Author:
Title:
Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 189-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236268
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (51), s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168344072
varia
53

Author:
Title:
Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce
Source:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 159-173 - Bibliogr.
Signature:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290275
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Title:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej - Piąty Raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 134-158. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
Nr:
2168245154
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-20
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236104
varia
See main document
56

Author:
Conference:
International Conference: Contemporary Issues in Economy : after the Crisis?, Toruń, Polska, od 2011-05-13 do 2011-05-14
Title:
Implikacje akcesji Turcji do Unii Europejskiej dla przepływów siły roboczej = The Implications of Turkey's Accession to the European Union for the Flows of Labor [dokument elektroniczny]
Source:
Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland / red. Adam P. Balcerzak - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2011. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-62049-08-0
Nr:
2168233304
chapter in conference materials
57

Author:
Title:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej w oparciu o piąty raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 158-183. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261240
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Author:
Title:
Cultural Dilemmas of the EU Enlargement : the Case of Turkey
Source:
L'UE et ses rapports au monde : perte de statut ou émergence d'un nouveau modèle de croissance "made in Europe"? : [XVIIe Conférence internationale du] Réseau PGV, pays du Groupe de Vysegrad, [Grenoble, 8-10 septembre 2011]. T. 1 / red. Claude Martin - Grenoble: Université Pierre Mendès-France, 2011, s. 56-72. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-2-86561-346-5
Nr:
2168228498
chapter in conference materials
59

Author:
Title:
Uwarunkowania i skutki akcesji Turcji do Unii Europejskiej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
287 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-189
Nr:
2168219572
doctoral dissertation
60

Author:
Title:
Implikacje akcesji Turcji do Unii Europejskiej dla przepływów siły roboczej = The Implications of Turkey's Accession to the European Union for the Flows of Labor
Source:
Oeconomia Copernicana. - nr 3 (2011) , s. 65-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168284185
article
61

Author:
Title:
Realizacja postanowień Deklaracji barcelońskiej = Realising the Provisions of the Barcelona Declaration
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011) , s. 27-46. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232734
article
62

Author:
Title:
Przegląd teorii i koncepcji integracji = An Overview of the Theory and Concepts of Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 826 (2010) , s. 49-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53150
article
63

Author:
Title:
Rozwój regionalny Turcji w kontekście kryzysu gospodarczego
Source:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 190-213. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284685
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Author:
Title:
Convergence of Economies of the EU Member States
Source:
Les défis du développement durable : politiques industrielles et commerciales dans l'Union Européenne : monographie / red. Claude Martin, Jaroslav Kita - Bratislava: Faculté de Commerce de l'Université Économique, 2009, s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2801-6
Nr:
2166089286
chapter in monograph
65

Author:
Title:
Perspektywy konwergencji gospodarek krajów członkowskich w kontekście kolejnych poszerzeń Unii Europejskiej
Source:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 144-156 - Bibliogr.
Signature:
NP-1320/Magazyn
Nr:
2168218834
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Author:
Title:
Czy możliwe jest współistnienie zachodniej cywilizacji i świata islamu? Rozważania na temat miejsca Turcji w UE
Source:
Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. Józef Filipek, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński, Maciej Płaszewski - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 180-190
ISBN:
978-83-60430-22-4
Nr:
2165742634
chapter in monograph
67

Author:
Title:
Realizacja postanowień Deklaracji Barcelońskiej
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 3 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 1-21 - Bibliogr.
Signature:
NP-1211/3/Magazyn
Nr:
2168219206
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Author:
Title:
Turkey Competitiveness in EU Accession Perspective
Source:
La compétitivité des entreprises, des territoires et des Etats d'Europe : conséquences pour le developpement et la cohésion de l'U.E. : monographie / red. Claude Martin, Janusz J. Tomidajewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 705-719. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-356-8
Nr:
2166083795
chapter in monograph
69

Author:
Title:
Consequences of the Turkey's EU Accession in the Free Movement of Labour Field
Source:
La dynamique des ressources humaines facteur potentiel d'integration dans l'Europe Elargie : actes de la XIIo Cponférence Internationale du Réseau PGV 21-22 septembre 2006, Timişoara, Roumanie / red. Claude Martin, Marilen Pirtea, Adia Chermeleu - Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2006, s. 399-410. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
973-7608-99-2 ; 978-973-7608-99-4
Nr:
2166090256
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Author:
Jan Brzozowski , Giandomenico Majone , Valeria Marina Valle , Marta Ulbrych
Title:
Globalizacja a regionalizacja : zasady, mechanizmy i procesy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
113 s.: il.; 30 cm
Research program:
141/KSE/1/2011/S/620
Signature:
NP-1426/Magazyn
Nr:
2168273200
unpublished scientific work
1
Studia MBA w Ochronie Zdrowia / Marta ULBRYCH // Kurier UEK. - nr 1 (91) (2022), s. 61. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_wiosna_2022/61. - ISSN 1689-7757
2
Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach a pandemia COVID-19 = Externalities of Knowledge Diffusion in Cities and the COVID-19 Pandemic / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK, Marta ULBRYCH // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 2 (2022), s. 231-243. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8991. - ISSN 2080-1653
3
10. rocznica śmierci prof. dr. bab. Stanisława Miklaszewskiego / Marta ULBRYCH // Kurier UEK. - nr 2 (88) (2021), s. 84. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021. - ISSN 1689-7757
4
The Effect of Energy Prices on Energy Intensity Improvement - the Case of the Chemical Industry in the V4 Countries / Agnieszka PACH-GURGUL, Sławomir ŚMIECH, Marta ULBRYCH // Post-Communist Economies. - vol. 33, iss. 5 (2021), s. 566-580. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1463-1377
5
Gotowość polskiego sektora przemysłowego do wdrożenia Przemysłu 4.0 / Kinga Nawracaj-Grygiel, Marta ULBRYCH // W: Gospodarka XXI wieku : wyzwania sektorowe / red. Marzanna Lament, Joanna Bukowska. - Warszawa: CeDeWu, 2021. - S. 309-325. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-456-3
6
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego / red. Jakub KWAŚNY ; K. KLECHA-TYLEC, E. MOLENDOWSKI, J. GARLIŃSKA-BIELAWSKA, R. GAWLIK, J. KWAŚNY, A. MROCZEK, L. MESJASZ, A. ODROBINA, A. PACH-GURGUL, J. PERA, P. STANEK, S. SZKOŁUT, M. ULBRYCH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 22 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf
7
Turkey's Policy Towards Africa in the Context of the Functioning of the EU-Turkey Customs Union / Małgorzata Czermińska, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Marta ULBRYCH // Przegląd Zachodni. - nr 1 (2020), s. 275-290. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europejskie "naczynia połączone". - Bibliogr. - ISSN 0033-2437
8
Progress in Achieving Sustainable Industrial Development - the Case of the Czech Republic and Poland = Postępy w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju przemysłowego - przypadek Czech i Polski / Marta ULBRYCH // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 23, nr 4 (2020), s. 109-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/9036/8834. - ISSN 1508-2008
9
Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego w Polsce w kontekście postulatu reindustrializacji = Regional Diversity of the Manufacturing Potential in Poland in the Context of the Reindustrialization Postulate / Marta ULBRYCH // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - T. 82, nr 2 (2020), s. 229-246. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/24738. - ISSN 0035-9629
10
Efektywność energetyczna Polski i polskiego sektora przemysłowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju = Energy Efficiency of the Polish Industrial Sector in the Context of the Concept of Sustainable Development / Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 4 (2019), s. 95-113. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/5737/5353. - ISSN 2080-1653
11
Industrial Clustering and Economic Performance : in Search for Evidence from Poland / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK, Marta ULBRYCH // Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 13, iss. 1 (2019), s. 109-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/06/EMS_1_2019_10_Kwasny_Mroczek_Ulbrych.pdf. - ISSN 1337-0839
12
The Potential of Selected Polish Cities for Attracting Advanced Business Processes = Potencjał wybranych polskich miast dla lokalizacji zaawansowanych usług biznesowych / Arkadiusz MROCZEK, Jakub KWAŚNY, Marta ULBRYCH // Studia Miejskie. - t. 36 (2019), s. 57-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/996. - ISSN 2082-4793
13
Progress of the V4 Countries towards the EU's Energy and Climate Targets in the Context of Energy Security Improvement / Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 2 (2019), s. 175-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/503. - ISSN 2353-883X
14
Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy = The Functioning of the Customs Union between the European Union and Turkey - State and Prospects / Małgorzata Czermińska, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Marta ULBRYCH // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 38 (2019), s. 24-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/IBage/2019/Tom-38/art/15935/. - ISSN 2300-6102
15
The Role and Importance of Manufacturing Trade Cooperation of the Visegrad Group Countries / Marta ULBRYCH // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 455-466. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf
16
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018. - R. 22, nr 1. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,60,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_1_2018.html. - ISSN 2081-2345
17
Nowe perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020 : wnioski dla Polski = New Perspectives for the European Union's Cohesion Policy after 2020 : Applications for Poland / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK, Marta ULBRYCH // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 536 (2018), s. 131-142. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109380/edition/61926/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
18
Postępy w zakresie polityki reindustrializacji Unii Europejskiej = Progress Towards a Renaissance in EU Manufacturing / Marta ULBRYCH // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 327-339. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1093_3.8_Marta_Ulbrych_aktualny.pdf. - ISSN 2081-2345
19
Industrial Clustering as a Response to Contemporary Wave of Globalisation : in Search for Evidence from Poland / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK, Marta ULBRYCH // W: Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries / ed. by Tomas Kliestik. - Žilina: University of Zilina, 2018. - (Globalization and Its Socio-economic Consequences, ISSN 2454-0943 ; 18). - S. 1187-1195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-249-7. - Pełny tekst: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_3.pdf
20
Progress Towards a Renaissance in EU Manufacturing / Marta ULBRYCH // W: La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017 [Dokument elektroniczny] = The Question of Borders : a New Representation of the European Reality : 23rd International Scientific Conference of the PGV Network, Casablanca, September, 14th-16th 2017 / red. Claude Martin, Tawfiq Rkibi. - Casablanca: Université Internationale de Casablanca, 2017. - S. 156-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9954-99-136-7. - Pełny tekst: http://docplayer.fr/84257978-Sous-la-direction-de-claude-martin-tawfiq-rkibi.html
21
Regional Diversification of the Industry Potential in Poland / Marta ULBRYCH // W: 6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development : Conference Procedings / eds. Kamila Borseková, Katarína Vitálišová, Anna Vaňová. - Banská Bystrica, Slovakia: Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. - S. 561-571. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-1335-9. - Pełny tekst: http://www.cers.umb.sk/wp-content/uploads/2017/11/cers-proceedings.pdf
22
Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego = The Main Tendencies in the Development of the Polish Manufacturing Foreign Trade / Marta ULBRYCH // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 151-167. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/983. - ISSN 2082-5897
23
Polityka przemysłowa w Europie : czy potrzeba nam zmian? / Marta ULBRYCH. - Warszawa: Kancelaria Senatu, 2017. - 11 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Opinie i Ekspertyzy ; 254). - Pełny tekst: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3765/plik/oe-254_internet.pdf
24
The Evolution of the German Industrial Policy in the Context of Challenges to the Global Economy / Marta ULBRYCH // Przegląd Zachodni. - nr 2 (363) (2017), s. 277-293. - Summ.. - Tytuł numeru: Dziś i jutro Unii Europejskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10543/C_II_472-C_II_473BP-2017_2-54.pdf. - ISSN 0033-2437
25
Eksport jako determinanta rozwoju Małopolski = Export as a Determinant of the Development of Malopolska Region / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK, Marta ULBRYCH // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 349-361. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
26
The Role of Manufacturing in Central and Eastern EU Member States / Marta ULBRYCH // W: The Proceedings of the 17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 245-260. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-4385-9. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2017.pdf
27
Przemysł meblarski w Polsce i jego międzynarodowa pozycja konkurencyjna = The Furniture Industry in Poland and Its International Competitive Position / Marta ULBRYCH // Ekonomia Międzynarodowa. - nr 13 (2016), s. 38-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonomia-m.pl/pdf/13.pdf. - ISSN 2082-4440
28
Wstęp = Preface of the Editor / Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016), s. 7-9. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,50,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_III.html
29
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016. - R. 20, nr 3, t. 3. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,50,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_III.html. - ISSN 2081-2345
30
Indeks partycypacji polskiego przetwórstwa przemysłowego w globalnych łańcuchach wartości = The Participation of the Polish Manufacturing in Global Value Chains / Marta ULBRYCH // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016), s. 59-74. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3291/2906. - ISSN 2080-1653
31
Znaczenie produkcji przemysłowej krajów UE w gospodarce światowej = The Importance of European Manufacturing in the Global Economy / Marta ULBRYCH // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 153-162. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,731,Marta_Ulbrych_Znaczenie_produkcji_przemyslowej_krajow_UE_w_gospodarce_swiatowej.html. - ISSN 2081-2345
32
Europeanisation of Industrial Policy : Towards a Re-Industrialisation of Europe / Marta ULBRYCH // W: Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH. - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 121-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19090-3
33
Zrównoważony rozwój przemysłowy : koncepcja zielonej polityki przemysłowej w Unii Europejskiej = Sustainable Industrial Development : The Concept of Green Industrial Policy in the European Union / Marta ULBRYCH // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016), s. 225-234. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,787,Marta_Ulbrych_Zrownowazony_rozwoj_przemyslowy_Koncepcja_zielonej_polityki_przemyslowej_w_Unii_Europejskiej.html. - ISSN 2081-2345
34
Serwicyzacja produkcji przemysłowej : wnioski dla Polski = Servitization of Manufacturing : Conclusions for Poland / Marta ULBRYCH // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016), s. 253-264. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-253.pdf. - ISSN 2450-7741
35
Wprowadzenie / Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015), s. 7-8. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania
36
Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej = The Innovativeness Growth Priority inside European Union's Industrial Policy / Marta ULBRYCH // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015), s. 267-284. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/514_17.pdf. - ISSN 2081-2345
37
Reindustrialization as a Mean of Improvement of Competitiveness of the European Union / Marta ULBRYCH // W: Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia : Theoretical and Economic Policy Issues / ed. Aleksandra Nowakowska. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - S. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-488-4 ; 978-83-7969-489-1. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/10610
38
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji UJK, 2015. - R. 19, nr 1. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,41,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_1_2015.html. - ISSN 2081-2345
39
Kondycja przemysłu Unii Europejskiej w perspektywie założeń strategii reindustrializacji = The Condition of The European Union Industry in Reindustralization Strategy Assumptions / Marta ULBRYCH // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 101-114. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_26.pdf. - ISSN 2083-8611
40
Polityka przemysłowa i jej znaczenie dla rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych / Marta ULBRYCH // W: Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 176-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-678-6
41
Changes of Global Value Chains in the Industrial Production Sector / Marta ULBRYCH // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8590. - ISSN 2082-8500
42
Eurozone Industry in a Time of Crisis / Marta ULBRYCH // W: Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / ed. by Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK. - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 53-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17859-8
43
Znaczenie przemysłu w gospodarce i polityce regionalnej Unii Europejskiej = The Importance of Industry in the Economy and the Regional Policy of the European Union / Marta ULBRYCH // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014), s. 31-45. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1802/1774. - ISSN 2080-1653
44
Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej = The Innovativeness Growth Priority inside European Union's Industrial Policy / Marta ULBRYCH // W: Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2014), s. 112-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
45
Wyzwania światowej gospodarki na konferencji MSG / Marta ULBRYCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (61) (2014), s. 4. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_61_2014_druk. - ISSN 1689-7757
46
Przemysł w krajach strefy euro w warunkach kryzysu / Marta ULBRYCH // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 71-83. - Bibliogr.
47
Priorytety polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysu globalnego = The Priorities of Industrial Policy in European Union Towards Challenges of the Global Crisis / Marta ULBRYCH // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 21 (2013), s. 47-62. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1194/1026. - ISSN 2080-1653
48
Services Centres in Poland as the Consequences of the Information Revolution / Marta ULBRYCH // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 150 (2013), s. 76-88. - Summ.. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83917&from=latest. - ISSN 2083-8611
49
Strategie integracyjne Turcji : między funkcjonalizacją a regionalizacją / Marta ULBRYCH // W: Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych / red. nauk. Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - S. 77-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-536-7
50
Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Importance of Turkey for the Energy Security in the European Union / Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (26) (2013), s. 49-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP26/zp26-4.pdf. - ISSN 1898-3529
51
Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce / Marta ULBRYCH // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 189-201. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-586-4
52
Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie / Edward MOLENDOWSKI, Marta ULBRYCH, Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 22-23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
53
Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce / Marta ULBRYCH // W: Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2012), s. 159-173. - Bibliogr.
54
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej - Piąty Raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej / Marta ULBRYCH // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012. - S. 134-158. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-725-7
55
Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk / oprac. Marta ULBRYCH // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 13-20. - ISBN 978-83-7252-586-4
56
Implikacje akcesji Turcji do Unii Europejskiej dla przepływów siły roboczej [Dokument elektroniczny] = The Implications of Turkey's Accession to the European Union for the Flows of Labor / Marta ULBRYCH // W: Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland / ed. Adam P. Balcerzak. - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2011. - 19 ekranów. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielski. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-62049-08-0
57
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej w oparciu o piąty raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej / Marta ULBRYCH // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2011), s. 158-183. - Streszcz. - Bibliogr.
58
Cultural Dilemmas of the EU Enlargement : the Case of Turkey / Marta ULBRYCH // W: L'UE et ses rapports au monde : perte de statut ou émergence d'un nouveau modèle de croissance "made in Europe"? : [XVIIe Conférence internationale du] Réseau PGV, pays du Groupe de Vysegrad, [Grenoble, 8-10 septembre 2011]. T. 1 / red. Claude Martin. - Grenoble: Université Pierre Mendès-France, 2011. - S. 56-72. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-2-86561-346-5
59
Uwarunkowania i skutki akcesji Turcji do Unii Europejskiej / Marta ULBRYCH ; Promotor: Irena PIETRZYK. - Kraków, 2011. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002425
60
Implikacje akcesji Turcji do Unii Europejskiej dla przepływów siły roboczej = The Implications of Turkey's Accession to the European Union for the Flows of Labor / Marta ULBRYCH // Oeconomia Copernicana. - nr 3 (2011), s. 65-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2011.013/6598. - ISSN 2083-1277
61
Realizacja postanowień Deklaracji barcelońskiej = Realising the Provisions of the Barcelona Declaration / Marta ULBRYCH // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011), s. 27-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
62
Przegląd teorii i koncepcji integracji = An Overview of the Theory and Concepts of Integration / Marta ULBRYCH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010), s. 49-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169685001. - ISSN 1898-6447
63
Rozwój regionalny Turcji w kontekście kryzysu gospodarczego / Marta ULBRYCH // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2010), s. 190-213. - Streszcz. - Bibliogr.
64
Convergence of Economies of the EU Member States / Marta ULBRYCH // W: Les défis du développement durable : politiques industrielles et commerciales dans l'Union Européenne : monographie / red. Claude Martin, Jaroslav Kita. - Bratislava: Faculté de Commerce de l'Université Économique, 2009. - S. 71-80. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2801-6
65
Perspektywy konwergencji gospodarek krajów członkowskich w kontekście kolejnych poszerzeń Unii Europejskiej / Marta ULBRYCH // W: Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2009), s. 144-156. - Bibliogr.
66
Czy możliwe jest współistnienie zachodniej cywilizacji i świata islamu? Rozważania na temat miejsca Turcji w UE / Marta ULBRYCH // W: Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. nauk. Józef Filipek, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński, Maciej Płaszewski. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 180-190. - ISBN 978-83-60430-22-4
67
Realizacja postanowień Deklaracji Barcelońskiej / Marta ULBRYCH // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 3 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2008), s. 1-21. - Bibliogr.
68
Turkey Competitiveness in EU Accession Perspective / Marta ULBRYCH // W: La compétitivité des entreprises, des territoires et des Etats d'Europe : conséquences pour le developpement et la cohésion de l'U.E. : monographie / red. Claude Martin, Janusz J. Tomidajewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008. - S. 705-719. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-356-8
69
Consequences of the Turkey's EU Accession in the Free Movement of Labour Field / Marta Ulbrych // W: La dynamique des ressources humaines facteur potentiel d'integration dans l'Europe Elargie : actes de la XIIo Cponférence Internationale du Réseau PGV 21-22 septembre 2006, Timişoara, Roumanie / red. Claude Martin, Marilen Pirtea, Adia Chermeleu. - Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2006. - S. 399-410. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 973-7608-99-2 ; 978-973-7608-99-4
70
Globalizacja a regionalizacja : zasady, mechanizmy i procesy / kier. Aleksander SURDEJ ; zespół: J. BRZOZOWSKI, G. Majone, V.M. Valle, M. ULBRYCH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 113 s. : il. ; 30 cm
1
Ulbrych M., (2022), Studia MBA w Ochronie Zdrowia, "Kurier UEK", nr 1 (91), s. 61; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_wiosna_2022/61
2
Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., (2022), Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach a pandemia COVID-19, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 36, nr 2, s. 231-243; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8991
3
Ulbrych M., (2021), 10. rocznica śmierci prof. dr. bab. Stanisława Miklaszewskiego, "Kurier UEK", nr 2 (88), s. 84; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021
4
Pach-Gurgul A., Śmiech S., Ulbrych M., (2021), The Effect of Energy Prices on Energy Intensity Improvement - the Case of the Chemical Industry in the V4 Countries, "Post-Communist Economies", vol. 33, iss. 5, s. 566-580.
5
Nawracaj-Grygiel K., Ulbrych M., (2021), Gotowość polskiego sektora przemysłowego do wdrożenia Przemysłu 4.0. [W:] Lament M., Bukowska J. (red.), Gospodarka XXI wieku : wyzwania sektorowe, Warszawa : CeDeWu, s. 309-325.
6
Klecha-Tylec K., Molendowski E., Garlińska-Bielawska J., Gawlik R., Kwaśny J., Mroczek A., Mesjasz L., Odrobina A., Pach-Gurgul A., Pera J., Stanek P., Szkołut S., Ulbrych M., (2021), Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową: specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego, Kwaśny J. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 22 s.
7
Czermińska M., Garlińska-Bielawska J., Ulbrych M., (2020), Turkey's Policy Towards Africa in the Context of the Functioning of the EU-Turkey Customs Union, "Przegląd Zachodni", nr 1, s. 275-290.
8
Ulbrych M., (2020), Progress in Achieving Sustainable Industrial Development - the Case of the Czech Republic and Poland, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", vol. 23, nr 4, s. 109-128; https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/9036/8834
9
Ulbrych M., (2020), Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego w Polsce w kontekście postulatu reindustrializacji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", T. 82, nr 2, s. 229-246; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/24738
10
Pach-Gurgul A., Ulbrych M., (2019), Efektywność energetyczna Polski i polskiego sektora przemysłowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 4, s. 95-113; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/5737/5353
11
Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., (2019), Industrial Clustering and Economic Performance : in Search for Evidence from Poland, "Ekonomicko-manazerske spektrum", vol. 13, iss. 1, s. 109-119; https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/06/EMS_1_2019_10_Kwasny_Mroczek_Ulbrych.pdf
12
Mroczek A., Kwaśny J., Ulbrych M., (2019), The Potential of Selected Polish Cities for Attracting Advanced Business Processes, "Studia Miejskie", t. 36, s. 57-70; https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/996
13
Pach-Gurgul A., Ulbrych M., (2019), Progress of the V4 Countries towards the EU's Energy and Climate Targets in the Context of Energy Security Improvement, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 2, s. 175-197; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/503
14
Czermińska M., Garlińska-Bielawska J., Ulbrych M., (2019), Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy, "International Business and Global Economy", nr 38, s. 24-37; http://www.ejournals.eu/IBage/2019/Tom-38/art/15935/
15
Ulbrych M., (2018), The Role and Importance of Manufacturing Trade Cooperation of the Visegrad Group Countries. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 455-466.
16
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018. - R. 22, nr 1. - . - 2081-2345
17
Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., (2018), Nowe perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020 : wnioski dla Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 536, s. 131-142; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109380/edition/61926/content?ref=struct
18
Ulbrych M., (2018), Postępy w zakresie polityki reindustrializacji Unii Europejskiej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 327-339; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1093_3.8_Marta_Ulbrych_aktualny.pdf
19
Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., (2018), Industrial Clustering as a Response to Contemporary Wave of Globalisation : in Search for Evidence from Poland. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries (Globalization and Its Socio-economic Consequences; 18), Žilina : University of Zilina, s. 1187-1195.
20
Ulbrych M., (2017), Progress Towards a Renaissance in EU Manufacturing. [W:] Martin C., Rkibi T. (red.), La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017 [Dokument elektroniczny], Casablanca : Université Internationale de Casablanca, s. 156-166.
21
Ulbrych M., (2017), Regional Diversification of the Industry Potential in Poland. [W:] Borseková K., Vitálišová K., Vaňová A. (red.), 6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development : Conference Procedings, Banská Bystrica, Slovakia : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, s. 561-571.
22
Ulbrych M., (2017), Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 151-167; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/983
23
Ulbrych M., (2017), Polityka przemysłowa w Europie: czy potrzeba nam zmian?, Warszawa : Kancelaria Senatu, 11 s.
24
Ulbrych M., (2017), The Evolution of the German Industrial Policy in the Context of Challenges to the Global Economy, "Przegląd Zachodni", nr 2 (363), s. 277-293; http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10543/C_II_472-C_II_473BP-2017_2-54.pdf
25
Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., (2017), Eksport jako determinanta rozwoju Małopolski. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 349-361.
26
Ulbrych M., (2017), The Role of Manufacturing in Central and Eastern EU Member States. [W:] The Proceedings of the 17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 245-260.
27
Ulbrych M., (2016), Przemysł meblarski w Polsce i jego międzynarodowa pozycja konkurencyjna, "Ekonomia Międzynarodowa", nr 13, s. 38-52; http://ekonomia-m.pl/pdf/13.pdf
28
Pach-Gurgul A., Ulbrych M., (2016), Wstęp. [W:] Pach-Gurgul A., Ulbrych M. (red.), Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, s. 7-9.
29
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016. - R. 20, nr 3, t. 3. - . - 2081-2345
30
Ulbrych M., (2016), Indeks partycypacji polskiego przetwórstwa przemysłowego w globalnych łańcuchach wartości, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 3, s. 59-74; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3291/2906
31
Ulbrych M., (2016), Znaczenie produkcji przemysłowej krajów UE w gospodarce światowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 153-162; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,731,Marta_Ulbrych_Znaczenie_produkcji_przemyslowej_krajow_UE_w_gospodarce_swiatowej.html
32
Ulbrych M., (2016), Europeanisation of Industrial Policy : Towards a Re-Industrialisation of Europe. [W:] Stanek P., Wach K. (red.), Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 121-140.
33
Ulbrych M., (2016), Zrównoważony rozwój przemysłowy : koncepcja zielonej polityki przemysłowej w Unii Europejskiej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 3, s. 225-234; http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,787,Marta_Ulbrych_Zrownowazony_rozwoj_przemyslowy_Koncepcja_zielonej_polityki_przemyslowej_w_Unii_Europejskiej.html
34
Ulbrych M., (2016), Serwicyzacja produkcji przemysłowej : wnioski dla Polski, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (81), s. 253-264; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-253.pdf
35
Gawlik R., Ulbrych M., (2015), Wprowadzenie. [W:] Gawlik R., Ulbrych M. (red.), Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, s. 7-8.
36
Ulbrych M., (2015), Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 19, nr 1, s. 267-284; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/514_17.pdf
37
Ulbrych M., (2015), Reindustrialization as a Mean of Improvement of Competitiveness of the European Union. [W:] Nowakowska A. (red.), Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia : Theoretical and Economic Policy Issues, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 85-102.
38
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji UJK, 2015. - R. 19, nr 1. - . - 2081-2345
39
Ulbrych M., (2015), Kondycja przemysłu Unii Europejskiej w perspektywie założeń strategii reindustrializacji, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 101-114; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_26.pdf
40
Ulbrych M., (2015), Polityka przemysłowa i jej znaczenie dla rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych. [W:] Molendowski E. (red.), Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 176-191.
41
Ulbrych M., (2015), Changes of Global Value Chains in the Industrial Production Sector, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 10, no. 4, s. 35-51; http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8590
42
Ulbrych M., (2014), Eurozone Industry in a Time of Crisis. [W:] Molendowski E., Stanek P. (red.), Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 53-63.
43
Ulbrych M., (2014), Znaczenie przemysłu w gospodarce i polityce regionalnej Unii Europejskiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 26, s. 31-45; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1802/1774
44
Ulbrych M., (2014), Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja, s. 112-127.
45
Ulbrych M., (2014), Wyzwania światowej gospodarki na konferencji MSG, "Kurier UEK", nr 4 (61), s. 4; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_61_2014_druk
46
Ulbrych M., (2013), Przemysł w krajach strefy euro w warunkach kryzysu. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro, s. 71-83.
47
Ulbrych M., (2013), Priorytety polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysu globalnego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 21, s. 47-62; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1194/1026
48
Ulbrych M., (2013), Services Centres in Poland as the Consequences of the Information Revolution, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 150, s. 76-88; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83917&from=latest
49
Ulbrych M., (2013), Strategie integracyjne Turcji : między funkcjonalizacją a regionalizacją. [W:] Surdej A., Brzozowski J. (red.), Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 77-100.
50
Pach-Gurgul A., Ulbrych M., (2013), Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (26), s. 49-66; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP26/zp26-4.pdf
51
Ulbrych M., (2012), Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 189-201.
52
Molendowski E., Ulbrych M., Kwaśny J., Mroczek A., (2012), Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
53
Ulbrych M., (2012), Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej, s. 159-173.
54
Ulbrych M., (2012), Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej - Piąty Raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. [W:] Molendowski E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Warszawa : Wydawnictwo Difin, s. 134-158.
55
Ulbrych M., (2012), Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-20.
56
Ulbrych M., (2011), Implikacje akcesji Turcji do Unii Europejskiej dla przepływów siły roboczej. [W:] Balcerzak (red.), Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland, Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
57
Ulbrych M., (2011), Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej w oparciu o piąty raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, s. 158-183.
58
Ulbrych M., (2011), Cultural Dilemmas of the EU Enlargement : the Case of Turkey. [W:] Martin C. (red.), L'UE et ses rapports au monde : perte de statut ou émergence d'un nouveau modèle de croissance "made in Europe"? : [XVIIe Conférence internationale du] Réseau PGV, pays du Groupe de Vysegrad, [Grenoble, 8-10 septembre 2011], T. 1, Grenoble : Université Pierre Mendès-France, s. 56-72.
59
Ulbrych M., (2011), Uwarunkowania i skutki akcesji Turcji do Unii Europejskiej, Prom. Pietrzyk I., Kraków : , 287 k.
60
Ulbrych M., (2011), Implikacje akcesji Turcji do Unii Europejskiej dla przepływów siły roboczej, "Oeconomia Copernicana", nr 3, s. 65-85; http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2011.013/6598
61
Ulbrych M., (2011), Realizacja postanowień Deklaracji barcelońskiej, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3, s. 27-46.
62
Ulbrych M., (2010), Przegląd teorii i koncepcji integracji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 826, s. 49-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685001
63
Ulbrych M., (2010), Rozwój regionalny Turcji w kontekście kryzysu gospodarczego. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, s. 190-213.
64
Ulbrych M., (2009), Convergence of Economies of the EU Member States. [W:] Martin C., Kita J. (red.), Les défis du développement durable : politiques industrielles et commerciales dans l'Union Européenne : monographie, Bratislava : Faculté de Commerce de l'Université Économique, s. 71-80.
65
Ulbrych M., (2009), Perspektywy konwergencji gospodarek krajów członkowskich w kontekście kolejnych poszerzeń Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?, s. 144-156.
66
Ulbrych M., (2008), Czy możliwe jest współistnienie zachodniej cywilizacji i świata islamu? Rozważania na temat miejsca Turcji w UE. [W:] Filipek J., Głuszyńska I., Wąsiński A., Płaszewski M. (red.), Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 180-190.
67
Ulbrych M., (2008), Realizacja postanowień Deklaracji Barcelońskiej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 3, s. 1-21.
68
Ulbrych M., (2008), Turkey Competitiveness in EU Accession Perspective. [W:] Martin C., Tomidajewicz (red.), La compétitivité des entreprises, des territoires et des Etats d'Europe : conséquences pour le developpement et la cohésion de l'U.E. : monographie, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 705-719.
69
Ulbrych M., (2006), Consequences of the Turkey's EU Accession in the Free Movement of Labour Field. [W:] Martin C., Pirtea M., Chermeleu A. (red.), La dynamique des ressources humaines facteur potentiel d'integration dans l'Europe Elargie : actes de la XIIo Cponférence Internationale du Réseau PGV 21-22 septembre 2006, Timişoara, Roumanie, Timişoara : Editura Universităţii de Vest, s. 399-410.
70
Brzozowski J., Majone G., Valle V., Ulbrych M., (2011), Globalizacja a regionalizacja: zasady, mechanizmy i procesy, Surdej A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 113 s.
1
@misc{UEK:2168365624,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Studia MBA w Ochronie Zdrowia",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (91)",
pages = "61",
year = "2022",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_wiosna_2022/61},
}
2
@article{UEK:2168366412,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Marta Ulbrych",
title = "Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach a pandemia COVID-19",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 36, 2",
pages = "231-243",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.362.15},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8991},
}
3
@misc{UEK:2168357020,
author = "Marta Ulbrych",
title = "10. rocznica śmierci prof. dr. bab. Stanisława Miklaszewskiego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (88)",
pages = "84",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021},
}
4
@article{UEK:2168349642,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Sławomir Śmiech and Marta Ulbrych",
title = "The Effect of Energy Prices on Energy Intensity Improvement - the Case of the Chemical Industry in the V4 Countries",
journal = "Post-Communist Economies",
number = "vol. 33, iss. 5",
pages = "566-580",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2020.1793605},
url = {},
}
5
@inbook{UEK:2168358960,
author = "Kinga Nawracaj-Grygiel and Marta Ulbrych",
title = "Gotowość polskiego sektora przemysłowego do wdrożenia Przemysłu 4.0",
booktitle = "Gospodarka XXI wieku : wyzwania sektorowe",
pages = "309-325",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2021",
isbn = "978-83-8102-456-3",
}
6
@book{UEK:2168358670,
author = "Karolina Klecha-Tylec and Edward Molendowski and Joanna Garlińska-Bielawska and Remigiusz Gawlik and Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Lidia Mesjasz and Anna Odrobina and Agnieszka Pach-Gurgul and Jacek Pera and Piotr Stanek and Sylwia Szkołut and Marta Ulbrych",
title = "Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf},
}
7
@article{UEK:2168350060,
author = "Małgorzata Czermińska and Joanna Garlińska-Bielawska and Marta Ulbrych",
title = "Turkey's Policy Towards Africa in the Context of the Functioning of the EU-Turkey Customs Union",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "1",
pages = "275-290",
year = "2020",
}
8
@article{UEK:2168352062,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Progress in Achieving Sustainable Industrial Development - the Case of the Czech Republic and Poland",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "vol. 23, 4",
pages = "109-128",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1508-2008.23.30},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/9036/8834},
}
9
@article{UEK:2168350294,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego w Polsce w kontekście postulatu reindustrializacji",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "T. 82, 2",
pages = "229-246",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.16},
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/24738},
}
10
@article{UEK:2168341953,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Marta Ulbrych",
title = "Efektywność energetyczna Polski i polskiego sektora przemysłowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 33, 4",
pages = "95-113",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.334.6},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/5737/5353},
}
11
@article{UEK:2168336785,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Marta Ulbrych",
title = "Industrial Clustering and Economic Performance : in Search for Evidence from Poland",
journal = "Ekonomicko-manazerske spektrum",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "109-119",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26552/ems.2019.1.109-119},
url = {https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/06/EMS_1_2019_10_Kwasny_Mroczek_Ulbrych.pdf},
}
12
@article{UEK:2168352754,
author = "Arkadiusz Mroczek and Jakub Kwaśny and Marta Ulbrych",
title = "The Potential of Selected Polish Cities for Attracting Advanced Business Processes",
journal = "Studia Miejskie",
number = "t. 36",
pages = "57-70",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.25167/sm.996},
url = {https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/996},
}
13
@article{UEK:2168336875,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Marta Ulbrych",
title = "Progress of the V4 Countries towards the EU's Energy and Climate Targets in the Context of Energy Security Improvement",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 2",
pages = "175-197",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070210},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/503},
}
14
@article{UEK:2168342953,
author = "Małgorzata Czermińska and Joanna Garlińska-Bielawska and Marta Ulbrych",
title = "Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "38",
pages = "24-37",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.19.002.11501},
url = {http://www.ejournals.eu/IBage/2019/Tom-38/art/15935/},
}
15
@inbook{UEK:2168325039,
author = "Marta Ulbrych",
title = "The Role and Importance of Manufacturing Trade Cooperation of the Visegrad Group Countries",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "455-466",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
16
@misc{UEK:2168325349,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,60,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_1_2018.html},
}
17
@article{UEK:2168333779,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Marta Ulbrych",
title = "Nowe perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020 : wnioski dla Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "536",
pages = "131-142",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.536.12},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109380/edition/61926/content?ref=struct},
}
18
@article{UEK:2168325525,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Postępy w zakresie polityki reindustrializacji Unii Europejskiej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "327-339",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1093_3.8_Marta_Ulbrych_aktualny.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168330399,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Marta Ulbrych",
title = "Industrial Clustering as a Response to Contemporary Wave of Globalisation : in Search for Evidence from Poland",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries",
pages = "1187-1195",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
url = {https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_3.pdf},
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
20
@inbook{UEK:2168317301,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Progress Towards a Renaissance in EU Manufacturing",
booktitle = "La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017",
pages = "156-166",
adress = "Casablanca",
publisher = "Université Internationale de Casablanca",
year = "2017",
url = {http://docplayer.fr/84257978-Sous-la-direction-de-claude-martin-tawfiq-rkibi.html},
isbn = "978-9954-99-136-7",
}
21
@inbook{UEK:2168320781,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Regional Diversification of the Industry Potential in Poland",
booktitle = "6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development : Conference Procedings",
pages = "561-571",
adress = "Banská Bystrica, Slovakia",
publisher = "Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica",
year = "2017",
url = {http://www.cers.umb.sk/wp-content/uploads/2017/11/cers-proceedings.pdf},
isbn = "978-80-557-1335-9",
}
22
@article{UEK:2168313759,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "151-167",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082208},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/983},
}
23
@book{UEK:2168321303,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Polityka przemysłowa w Europie : czy potrzeba nam zmian?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Kancelaria Senatu",
year = "2017",
url = {https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3765/plik/oe-254_internet.pdf},
issn = "",
}
24
@article{UEK:2168317975,
author = "Marta Ulbrych",
title = "The Evolution of the German Industrial Policy in the Context of Challenges to the Global Economy",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "2 (363)",
pages = "277-293",
year = "2017",
url = {http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10543/C_II_472-C_II_473BP-2017_2-54.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168319715,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Marta Ulbrych",
title = "Eksport jako determinanta rozwoju Małopolski",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "349-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
26
@inbook{UEK:2168321301,
author = "Marta Ulbrych",
title = "The Role of Manufacturing in Central and Eastern EU Member States",
booktitle = "The Proceedings of the 17th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "245-260",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2017",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2017.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-225-4385-9",
}
27
@article{UEK:2168304809,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Przemysł meblarski w Polsce i jego międzynarodowa pozycja konkurencyjna",
journal = "Ekonomia Międzynarodowa",
number = "13",
pages = "38-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/2082-4440.13.03},
url = {http://ekonomia-m.pl/pdf/13.pdf},
}
28
@misc{UEK:2168312647,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Marta Ulbrych",
title = "Wstęp",
booktitle = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 3",
pages = "7-9",
year = "2016",
url = {http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,50,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_III.html},
}
29
@misc{UEK:2168312645,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2016",
url = {http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,50,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_III.html},
}
30
@article{UEK:2168312463,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Indeks partycypacji polskiego przetwórstwa przemysłowego w globalnych łańcuchach wartości",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 3",
pages = "59-74",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.303.5},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3291/2906},
}
31
@article{UEK:2168308191,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Znaczenie produkcji przemysłowej krajów UE w gospodarce światowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "153-162",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,731,Marta_Ulbrych_Znaczenie_produkcji_przemyslowej_krajow_UE_w_gospodarce_swiatowej.html},
}
32
@inbook{UEK:2168309903,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Europeanisation of Industrial Policy : Towards a Re-Industrialisation of Europe",
booktitle = "Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation",
pages = "121-140",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-19090-3",
}
33
@article{UEK:2168312691,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Zrównoważony rozwój przemysłowy : koncepcja zielonej polityki przemysłowej w Unii Europejskiej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 3",
pages = "225-234",
year = "2016",
url = {http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,787,Marta_Ulbrych_Zrownowazony_rozwoj_przemyslowy_Koncepcja_zielonej_polityki_przemyslowej_w_Unii_Europejskiej.html},
}
34
@article{UEK:2168307153,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Serwicyzacja produkcji przemysłowej : wnioski dla Polski",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (81)",
pages = "253-264",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-22},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-253.pdf},
}
35
@misc{UEK:2168307227,
author = "Remigiusz Gawlik and Marta Ulbrych",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 1",
pages = "7-8",
adress = "",
year = "2015",
}
36
@article{UEK:2168297489,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 1",
pages = "267-284",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/514_17.pdf},
}
37
@inbook{UEK:2168299783,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Reindustrialization as a Mean of Improvement of Competitiveness of the European Union",
booktitle = "Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia : Theoretical and Economic Policy Issues",
pages = "85-102",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2015",
url = {http://hdl.handle.net/11089/10610},
isbn = "978-83-7969-488-4 ; 978-83-7969-489-1",
}
38
@misc{UEK:2168297431,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydział Zarządzania i Administracji UJK",
year = "2015",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,41,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_1_2015.html},
}
39
@article{UEK:2168298511,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Kondycja przemysłu Unii Europejskiej w perspektywie założeń strategii reindustrializacji",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "228",
pages = "101-114",
year = "2015",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_26.pdf},
}
40
@inbook{UEK:2168290029,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Polityka przemysłowa i jej znaczenie dla rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych",
booktitle = "Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy",
pages = "176-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-678-6",
}
41
@article{UEK:2168301627,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Changes of Global Value Chains in the Industrial Production Sector",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 10, no. 4",
pages = "35-51",
year = "2015",
url = {http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8590},
}
42
@inbook{UEK:2168288291,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Eurozone Industry in a Time of Crisis",
booktitle = "Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis",
pages = "53-63",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17859-8",
}
43
@article{UEK:2168290665,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Znaczenie przemysłu w gospodarce i polityce regionalnej Unii Europejskiej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "26",
pages = "31-45",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.26.3},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1802/1774},
}
44
@unpublished{UEK:2168302187,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja",
pages = "112-127",
year = "2014",
}
45
@misc{UEK:2168290953,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Wyzwania światowej gospodarki na konferencji MSG",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (61)",
pages = "4",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_61_2014_druk},
}
46
@unpublished{UEK:2168287521,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Przemysł w krajach strefy euro w warunkach kryzysu",
booktitle = "Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro",
pages = "71-83",
year = "2013",
}
47
@article{UEK:2168280511,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Priorytety polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysu globalnego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "21",
pages = "47-62",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.21.3},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1194/1026},
}
48
@article{UEK:2168279015,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Services Centres in Poland as the Consequences of the Information Revolution",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "150",
pages = "76-88",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83917&from=latest},
}
49
@inbook{UEK:2168281709,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Strategie integracyjne Turcji : między funkcjonalizacją a regionalizacją",
booktitle = "Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych",
pages = "77-100",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2013",
isbn = "978-83-7780-536-7",
}
50
@article{UEK:2168280895,
author = "Agnieszka Pach-Gurgul and Marta Ulbrych",
title = "Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (26)",
pages = "49-66",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352942604},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP26/zp26-4.pdf},
}
51
@inbook{UEK:2168236268,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "189-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
52
@misc{UEK:2168344072,
author = "Edward Molendowski and Marta Ulbrych and Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek",
title = "Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "22-23",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
53
@unpublished{UEK:2168290275,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce",
booktitle = "Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej",
pages = "159-173",
year = "2012",
}
54
@inbook{UEK:2168245154,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej - Piąty Raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "134-158",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-725-7",
}
55
@misc{UEK:2168236104,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "13-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
56
@inbook{UEK:2168233304,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Implikacje akcesji Turcji do Unii Europejskiej dla przepływów siły roboczej",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland",
pages = "",
adress = "Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2011",
isbn = "978-83-62049-08-0",
}
57
@unpublished{UEK:2168261240,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej w oparciu o piąty raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "158-183",
year = "2011",
}
58
@inbook{UEK:2168228498,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Cultural Dilemmas of the EU Enlargement : the Case of Turkey",
booktitle = "L'UE et ses rapports au monde : perte de statut ou émergence d'un nouveau modèle de croissance "made in Europe"? : [XVIIe Conférence internationale du] Réseau PGV, pays du Groupe de Vysegrad, [Grenoble, 8-10 septembre 2011]. T. 1",
pages = "56-72",
adress = "Grenoble",
publisher = "Université Pierre Mendès-France",
year = "2011",
isbn = "978-2-86561-346-5",
}
59
@unpublished{UEK:2168219572,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Uwarunkowania i skutki akcesji Turcji do Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002425},
}
60
@article{UEK:2168284185,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Implikacje akcesji Turcji do Unii Europejskiej dla przepływów siły roboczej",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "3",
pages = "65-85",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2011.013},
url = {http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2011.013/6598},
}
61
@article{UEK:2168232734,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Realizacja postanowień Deklaracji barcelońskiej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3",
pages = "27-46",
year = "2011",
}
62
@article{UEK:53150,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Przegląd teorii i koncepcji integracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "826",
pages = "49-65",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169685001},
}
63
@unpublished{UEK:2168284685,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Rozwój regionalny Turcji w kontekście kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "190-213",
year = "2010",
}
64
@inbook{UEK:2166089286,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Convergence of Economies of the EU Member States",
booktitle = "Les défis du développement durable : politiques industrielles et commerciales dans l'Union Européenne : monographie",
pages = "71-80",
adress = "Bratislava",
publisher = "Faculté de Commerce de l'Université Économique",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2801-6",
}
65
@unpublished{UEK:2168218834,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Perspektywy konwergencji gospodarek krajów członkowskich w kontekście kolejnych poszerzeń Unii Europejskiej",
booktitle = "Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?",
pages = "144-156",
year = "2009",
}
66
@inbook{UEK:2165742634,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Czy możliwe jest współistnienie zachodniej cywilizacji i świata islamu? Rozważania na temat miejsca Turcji w UE",
booktitle = "Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia",
pages = "180-190",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2008",
isbn = "978-83-60430-22-4",
}
67
@unpublished{UEK:2168219206,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Realizacja postanowień Deklaracji Barcelońskiej",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 3",
pages = "1-21",
year = "2008",
}
68
@inbook{UEK:2166083795,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Turkey Competitiveness in EU Accession Perspective",
booktitle = "La compétitivité des entreprises, des territoires et des Etats d'Europe : conséquences pour le developpement et la cohésion de l'U.E. : monographie",
pages = "705-719",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-7417-356-8",
}
69
@inbook{UEK:2166090256,
author = "Marta Ulbrych",
title = "Consequences of the Turkey's EU Accession in the Free Movement of Labour Field",
booktitle = "La dynamique des ressources humaines facteur potentiel d'integration dans l'Europe Elargie : actes de la XIIo Cponférence Internationale du Réseau PGV 21-22 septembre 2006, Timişoara, Roumanie",
pages = "399-410",
adress = "Timişoara",
publisher = "Editura Universităţii de Vest",
year = "2006",
isbn = "973-7608-99-2 ; 978-973-7608-99-4",
}
70
@unpublished{UEK:2168273200,
author = "Jan Brzozowski and Giandomenico Majone and Valeria Marina Valle and Marta Ulbrych",
title = "Globalizacja a regionalizacja : zasady, mechanizmy i procesy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID