Publications of the selected author
1

Title:
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
22 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168358670
book
2

Title:
The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia
Publisher address:
New York: Palgrave Macmillan, 2017
Physical description:
XVIII, 372 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
The project was financed by the National Science Centre, pursuant to decision No. DEC-2011/03/B/HS4/01154.
ISBN:
978-3-319-40261-1 ; 978-3-319-40262-8
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168313715
monograph
3

Title:
EU to ASEAN - niokeru chiiki keizai tōgō no hikaku bunseki = Economic Integration of the ASEAN Countries Compared with the Member States of the EU
Source:
ASEAN keizai kyōdō tai no seiritsu : hikaku chiiki tōgō no kanō sei = The Establishment of the SEAN Economic Community : Possibilities of the Comparative Study for Regional Integrations / red. Akira Ichikawa - Tokyo: Chuo Keizai, 2017, s. 10-31 - Bibliogr.
Series:
(Kanseigakuindaigaku san ken sōsho ; 40)
ISBN:
978-4-502-22201-6
Nr:
2168313717
chapter in monograph
4

Title:
Unia Europejska-ChRL : uwarunkowania i ewolucja relacji gospodarczych = The EU-China : Conditions and Evolution of Economic Relations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017) , s. 133-140. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329045
article
5

Title:
Azja Północno- i Południowo-Wschodnia - zestawienie porównawcze subregionów Azji Wschodniej = North-East Asia and South-East Asia - a Comparative Analysis of the Subregions of East Asia
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 82-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01154.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318005
article
6

Title:
Proliferacja regionalnych umów handlowych na przykładzie Azji Wschodniej = Proliferation of Regional Trade Agreements on the Example of East Asia
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 31-41. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308561
article
7

Title:
Struktura regionalizmu wschodnioazjatyckiego - ujęcie geoprzestrzenne = The Structure of East Asian Regionalism : the Geospatial Dimension
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016) , s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310381
article
8

Title:
The Origins and Transformation of East Asian Financial Regionalism
Source:
Building the Diverse Community : Beyond Regionalism in East Asia / red. Dominik Mierzejewski, Grzegorz Bywalec - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016, s. 69-84 - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Asian Studies Series)
Research program:
The Project was funded by the National Science Centre on the basis of the decision number DEC-2011/03/B/HS4/01154.
ISBN:
978-83-8088-153-2
Nr:
2168313797
chapter in monograph
9

Title:
Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie dialogu Azja-Europa = Interregional Dimension of East Asian Economic and Political Relations - the Example of ASEM
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 115-127. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297473
article
10

Title:
Wyzwania rozwojowe mikropaństw Południowego Pacyfiku na przykładzie Tuvalu
Source:
Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań / red. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, s. 48-60 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01154
ISBN:
978-83-7875-241-7
Nr:
2168297707
chapter in monograph
11

Title:
Wschodnioazjatyckie i południowoazjatyckie programy współpracy subregionalnej - wybrane zagadnienia
Source:
Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 68-76 - Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS4/01154.
ISBN:
978-83-7252-678-6
Nr:
2168289943
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie dialogu Azja-Europa = Interregional Dimension of East Asian Economic and Political Relations - the Example of ASEM
Source:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 85-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302185
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
East Asian Initiatives of Short-term Support of Liquidity in the Face of the Crisis in the Eurozone
Source:
Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / red. Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 200-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17859-8
Nr:
2168288313
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Chiny a regionalizm wschodnioazjatycki - implikacje dla Unii Europejskiej = China and East Asian Regionalism : Implications for the European Union
Source:
Unia Europejska - Chiny : dziś i w przyszłości / red. Józef M. Fiszer - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 41-63
Series:
(Unia Europejska we Współczesnym Świecie ; nr 2)
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01154.
ISBN:
978-83-64091-27-8
Nr:
2168300795
chapter in monograph
15

Title:
Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
335 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01154.
ISBN:
978-83-01-17333-3
Nr:
2168256386
monograph
16

Title:
Przeobrażenia współczesnego międzynarodowego systemu walutowego
Source:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 213-241
ISBN:
978-83-208-2047-8
Nr:
2168256408
chapter in monograph
17

Title:
Region Azji Wschodniej wobec kryzysu strefy euro
Source:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 255-271 - Bibliogr.
Signature:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287641
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 206-226. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
Nr:
2168245212
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej
Source:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 115-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290257
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 384-392 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236278
chapter in monograph
See main document
21

Title:
ASEAN in View of the Transformation of East Asian Regionalism = ASEAN wobec przeobrażeń regionalizmu wschodnioazjatyckiego
Source:
Ekonomia = Economics. - 3 (20) (2012) , s. 33-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168256646
article
22

Title:
Integracja walutowa Rady Państw Zatoki Perskiej - perspektywy utworzenia wspólnej waluty
Source:
Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich / red. Joanna Marszałek-Kawa - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 64-93
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-7611-921-2
Nr:
2168255758
chapter in monograph
23

Title:
Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 249-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261286
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Kraje Azji Wschodniej wobec współczesnego światowego kryzysu gospodarczego
Source:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA - Warszawa: Difin, 2011, s. 161-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168225642
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Perspektywy utworzenia wschodnioazjatyckiej unii monetarnej = Prospects of Establishment of an East Asian Monetary Union
Source:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 28, t. 1 (2010) , s. 312-325. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248958
article
26

Title:
Kraje Azji Wschodniej wobec współczesnego światowego kryzysu gospodarczego
Source:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2010, s. 165-189 - Bibliogr.
Signature:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284683
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Wschodnioazjatycki regionalizm finansowy
Source:
Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. T. 1 / red. Tadeusz Sporek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 142-152 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-542-9
Nr:
2168256390
chapter in monograph
28

Title:
Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami = Current Changes in the Structure of the International Service Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 826 (2010) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53143
article
29

Title:
A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration = A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 126 (2010) , s. 25-34. - Tytuł numeru: Asia-Europe : Partnership or Rivalry? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
52267
article
30

Title:
Regionalizm Południowego Pacyfiku - ewolucja i perspektywy rozwoju = The South Pacific Regionalism - Evolution and Perspectives for Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 67 (2009) , s. 13-24. - Tytuł numeru: Integracja Azji Wschodniej : mit czy rzeczywistość? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52268
article
31

Title:
Współpraca monetarna i finansowa w Azji Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej na tle doświadczeń europejskich
Source:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2009, s. 74-96 - Bibliogr.
Signature:
NP-1320/Magazyn
Nr:
2168218826
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Przemiany gospodarczo-społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 234-267 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
Nr:
2165298738
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Rola gospodarek BRIC we współczesnej gospodarce światowej
Source:
Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 1 / red. Tadeusz Sporek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 81-93 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-507-8
Nr:
2168255354
chapter in monograph
34

Title:
Wschodni Obszar Wzrostu ASEAN jako przykład współpracy subregionalnej = BIMP-EAGA as an Example of Subregional Co-operation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 13 (2008) , s. 84-93. - Tytuł numeru: Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50858
article
35

Title:
Chinese Policy Towards African Countries = Polityka Chin wobec państw afrykańskich
Source:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 25 (2008) , s. 636-645. - Tytuł numeru: Meeting Global Challenges - Bibliogr.
Nr:
2168256430
article
36

Title:
Współpraca subregionalna państw Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych. T. 1 / red. Tadeusz Sporek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 37-46 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-432-3
Nr:
2167597603
chapter in monograph
37

Title:
Przemiany gospodarczo-społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2008, s. 228-258 - Bibliogr.
Signature:
NP-1211/2/Magazyn
Nr:
2168219292
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Międzynarodowy handel usługami - struktura, uwarunkowania i kierunki przemian
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2007, s. 74-93
Signature:
NP-1158/Magazyn
Nr:
2168282105
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Activities of the Biggest Enterprises in the Countries Situated in the EU's Part of Central and Eastern Europe = Działalność największych przedsiębiorstw państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE
Source:
The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region = Region Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesów globalizacji / red. Karolina Klecha, Tomasz Michałowski - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, s. 391-400. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; 22)
Nr:
2168256426
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
The Development of Venture Capital and Private Equity Market in Poland
Source:
Polish Transformation Experience = Polskie doświadczenia w transformacji / red. Joanna Pietrzak - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, s. 129-138 - Bibliogr.
Series:
(Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; 21)
Nr:
2168256424
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Współczesny międzynarodowy rynek finansowy
Source:
Przemiany we współczesnej gospodarce światowej / red. Ewa Oziewicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 191-207
ISBN:
83-208-1601-7
Nr:
2168224792
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Przeobrażenia kierunków lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej
Source:
Problemy współczesnej gospodarki światowej : rozwój rynku międzynarodowego, udział Polski w międzynarodowym systemie ekonomicznym, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, funkcjonowanie rynków finansowych / red. Hanna Treder - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, s. 21-35 - Bibliogr.
Series:
(Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; 23)
Nr:
2168256420
chapter in monograph
43

Title:
The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region = Region Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesów globalizacji
Redakcja:
, Michałowski Tomasz
Publisher address:
Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
Physical description:
546 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; 22)
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168256428
See related chapters
44

Author:
Title:
Współczesny międzynarodowy system walutowy
Source:
Przemiany we współczesnej gospodarce światowej / red. Ewa Oziewicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 162-190
ISBN:
83-208-1601-7
Nr:
2168224790
chapter in monograph
45

Author:
Title:
Działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce
Source:
Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE : ocena i perspektywy / red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 297-308 - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-29-X
Nr:
2168256418
chapter in conference materials
46

Author:
Title:
Stopy procentowe na japońskim rynku finansowym = Interest Rates on Japanese Financial Market
Source:
Stopy procentowe a gospodarka : w poszukiwaniu optymalnej policy mix / red. Jan L. Bednarczyk - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2005, s. 166-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-225-X
Nr:
2168255324
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Liberalizacja japońskiego rynku finansowego
Source:
Prawo Bankowe. - nr 7/8 (95/96), dodatek specjalny - 10. Forum Prawa Bankowego (2005) , s. 65-74
Nr:
2168256382
article
48

Author:
Title:
Przemiany w japońskim systemie bankowym = The Transformation of Japanese Banking System
Source:
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1 / red. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005, s. 326-335. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały Konferencyjne - Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu)
Nr:
2168256416
chapter in conference materials
49

Author:
Title:
Wybrane nurty japońskiej myśli ekonomicznej
Source:
Problemy współczesnej gospodarki światowej : rozwój rynku międzynarodowego, udział Polski w międzynarodowym systemie gospodarczym, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, funkcjonowanie rynków finansowych / red. Hanna Treder - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 19-29 - Bibliogr.
Series:
(Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; 20)
Nr:
2168256394
chapter in monograph
50

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Przyczyny oraz przebieg japońskiego kryzysu gospodarczego = Causes and the Course of Japanese Economic Crisis
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 599-620. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168255330
chapter in conference materials
See main document
51

Author:
Conference:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, Wisła, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-21
Title:
Skutki zamknięcia rozdziału negocjacyjnego z Unią Europejską pt. "Środowisko" dla polskiej polityki ekologicznej
Source:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska? / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 299-305
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-328-X
Nr:
2168294299
chapter in conference materials
1
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego / red. Jakub KWAŚNY ; K. KLECHA-TYLEC, E. MOLENDOWSKI, J. GARLIŃSKA-BIELAWSKA, R. GAWLIK, J. KWAŚNY, A. MROCZEK, L. MESJASZ, A. ODROBINA, A. PACH-GURGUL, J. PERA, P. STANEK, S. SZKOŁUT, M. ULBRYCH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 22 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf
2
The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia / Karolina KLECHA-TYLEC. - New York: Palgrave Macmillan, 2017. - XVIII, 372 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-40261-1 ; 978-3-319-40262-8
3
EU to ASEAN - niokeru chiiki keizai tōgō no hikaku bunseki = Economic Integration of the ASEAN Countries Compared with the Member States of the EU / Karolina KLECHA-TYLEC // W: ASEAN keizai kyōdō tai no seiritsu : hikaku chiiki tōgō no kanō sei = The Establishment of the SEAN Economic Community : Possibilities of the Comparative Study for Regional Integrations / red. Akira Ichikawa. - Tokyo: Chuo Keizai, 2017. - (Kanseigakuindaigaku san ken sōsho ; 40). - S. 10-31. - Bibliogr. - ISBN 978-4-502-22201-6
4
Unia Europejska-ChRL : uwarunkowania i ewolucja relacji gospodarczych = The EU-China : Conditions and Evolution of Economic Relations / Karolina KLECHA-TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017), s. 133-140. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81739/edition/50693/content?ref=desc. - ISSN 1899-3192
5
Azja Północno- i Południowo-Wschodnia - zestawienie porównawcze subregionów Azji Wschodniej = North-East Asia and South-East Asia - a Comparative Analysis of the Subregions of East Asia / Karolina KLECHA-TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 82-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/304450/edition/287634/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
6
Proliferacja regionalnych umów handlowych na przykładzie Azji Wschodniej = Proliferation of Regional Trade Agreements on the Example of East Asia / Karolina KLECHA-TYLEC // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 31-41. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,691,Karolina_Klecha_Tylec_Proliferacja_regionalnych_umow_handlowych_na_przykladzie_Azji_Wschodniej.html. - ISSN 2081-2345
7
Struktura regionalizmu wschodnioazjatyckiego - ujęcie geoprzestrzenne = The Structure of East Asian Regionalism : the Geospatial Dimension / Karolina KLECHA-TYLEC // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016), s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2050. - ISSN 2300-6102
8
The Origins and Transformation of East Asian Financial Regionalism / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Building the Diverse Community : Beyond Regionalism in East Asia / eds. Dominik Mierzejewski, Grzegorz Bywalec. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016. - (Contemporary Asian Studies Series). - S. 69-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8088-153-2. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18824/6-069_084-Klecha-Tylec.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9
Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie dialogu Azja-Europa = Interregional Dimension of East Asian Economic and Political Relations - the Example of ASEM / Karolina KLECHA-TYLEC // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015), s. 115-127. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/504_7.pdf. - ISSN 2081-2345
10
Wyzwania rozwojowe mikropaństw Południowego Pacyfiku na przykładzie Tuvalu / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań / red. nauk. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 48-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-241-7
11
Wschodnioazjatyckie i południowoazjatyckie programy współpracy subregionalnej - wybrane zagadnienia / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 68-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-678-6
12
Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie dialogu Azja-Europa = Interregional Dimension of East Asian Economic and Political Relations - the Example of ASEM / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2014), s. 85-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
13
East Asian Initiatives of Short-term Support of Liquidity in the Face of the Crisis in the Eurozone / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / ed. by Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK. - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 200-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17859-8
14
Chiny a regionalizm wschodnioazjatycki - implikacje dla Unii Europejskiej = China and East Asian Regionalism : Implications for the European Union / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Unia Europejska - Chiny : dziś i w przyszłości / red. nauk. Józef M. Fiszer. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014. - (Unia Europejska we Współczesnym Świecie, ISSN 2300-4738 ; nr 2). - S. 41-63. - ISBN 978-83-64091-27-8
15
Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej / Karolina KLECHA-TYLEC. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 335 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17333-3
16
Przeobrażenia współczesnego międzynarodowego systemu walutowego / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 213-241. - ISBN 978-83-208-2047-8
17
Region Azji Wschodniej wobec kryzysu strefy euro / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 255-271. - Bibliogr.
18
Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012. - S. 206-226. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-725-7
19
Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2012), s. 115-125. - Bibliogr.
20
Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 384-392. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-586-4
21
ASEAN in View of the Transformation of East Asian Regionalism = ASEAN wobec przeobrażeń regionalizmu wschodnioazjatyckiego / Karolina KLECHA-TYLEC // Ekonomia = Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - 3 (20) (2012), s. 33-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-5977
22
Integracja walutowa Rady Państw Zatoki Perskiej - perspektywy utworzenia wspólnej waluty / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich / red. Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 64-93. - ISBN 978-83-7611-921-2
23
Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2011), s. 249-271. - Streszcz. - Bibliogr.
24
Kraje Azji Wschodniej wobec współczesnego światowego kryzysu gospodarczego / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 161-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-564-2
25
Perspektywy utworzenia wschodnioazjatyckiej unii monetarnej = Prospects of Establishment of an East Asian Monetary Union / Karolina KLECHA-TYLEC // Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 28, t. 1 (2010), s. 312-325. - Summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 2300-6153
26
Kraje Azji Wschodniej wobec współczesnego światowego kryzysu gospodarczego / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2010), s. 165-189. - Bibliogr.
27
Wschodnioazjatycki regionalizm finansowy / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. T. 1 / red. Tadeusz Sporek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 142-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-542-9
28
Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami = Current Changes in the Structure of the International Service Market / Karolina KLECHA-TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010), s. 143-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169685248. - ISSN 1898-6447
29
A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration = A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration / Karolina KLECHA-TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 126 (2010), s. 25-34. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Asia-Europe : Partnership or Rivalry?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
30
Regionalizm Południowego Pacyfiku - ewolucja i perspektywy rozwoju = The South Pacific Regionalism - Evolution and Perspectives for Development / Karolina KLECHA-TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 67 (2009), s. 13-24. - Summ.. - Tytuł numeru: Integracja Azji Wschodniej : mit czy rzeczywistość?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
31
Współpraca monetarna i finansowa w Azji Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej na tle doświadczeń europejskich / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2009), s. 74-96. - Bibliogr.
32
Przemiany gospodarczo-społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 234-267. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-063-0
33
Rola gospodarek BRIC we współczesnej gospodarce światowej / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 1 / red. Tadeusz Sporek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 81-93. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-507-8
34
Wschodni Obszar Wzrostu ASEAN jako przykład współpracy subregionalnej = BIMP-EAGA as an Example of Subregional Co-operation / Karolina KLECHA-TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 13 (2008), s. 84-93. - Summ.. - Tytuł numeru: Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Chinese Policy Towards African Countries = Polityka Chin wobec państw afrykańskich / Karolina KLECHA-TYLEC // Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 25 (2008), s. 636-645. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Meeting Global Challenges. - Bibliogr. - ISSN 2300-6153
36
Współpraca subregionalna państw Azji Południowo-Wschodniej / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych. T. 1 / red. Tadeusz Sporek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 37-46. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-432-3
37
Przemiany gospodarczo-społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2008), s. 228-258. - Bibliogr.
38
Międzynarodowy handel usługami - struktura, uwarunkowania i kierunki przemian / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2007), s. 74-93
39
Activities of the Biggest Enterprises in the Countries Situated in the EU's Part of Central and Eastern Europe = Działalność największych przedsiębiorstw państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE / Karolina Klecha // W: The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region = Region Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesów globalizacji / [ed. by Karolina Klecha, Tomasz Michałowski]. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. - (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2300-6153 ; 22). - S. 391-400. - Streszcz. - Bibliogr.
40
The Development of Venture Capital and Private Equity Market in Poland / Karolina Klecha // W: Polish Transformation Experience = Polskie doświadczenia w transformacji / red. Joanna Pietrzak. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. - (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2300-6153 ; 21). - S. 129-138. - Bibliogr.
41
Współczesny międzynarodowy rynek finansowy / Karolina KLECHA // W: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Ewa Oziewicz. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. 191-207. - ISBN 83-208-1601-7
42
Przeobrażenia kierunków lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej / Karolina Klecha // W: Problemy współczesnej gospodarki światowej : rozwój rynku międzynarodowego, udział Polski w międzynarodowym systemie ekonomicznym, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, funkcjonowanie rynków finansowych / [red. nauk. Hanna Treder]. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. - (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2300-6153 ; 23). - S. 21-35. - Bibliogr.
43
The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region = Region Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesów globalizacji / [ed. by Karolina Klecha, Tomasz Michałowski]. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. - 546 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2300-6153 ; 22)
44
Współczesny międzynarodowy system walutowy / Karolina Klecha // W: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Ewa Oziewicz. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. 162-190. - ISBN 83-208-1601-7
45
Działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce / Karolina Klecha // W: Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE : ocena i perspektywy / red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 297-308. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-29-X
46
Stopy procentowe na japońskim rynku finansowym = Interest Rates on Japanese Financial Market / Karolina Klecha // W: Stopy procentowe a gospodarka : w poszukiwaniu optymalnej policy mix / red. Jan L. Bednarczyk. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, [ca 2005]. - S. 166-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-225-X
47
Liberalizacja japońskiego rynku finansowego / Karolina Klecha // Prawo Bankowe. - nr 7/8 (95/96), dodatek specjalny - 10. Forum Prawa Bankowego (2005), s. 65-74. - ISSN 1231-1472
48
Przemiany w japońskim systemie bankowym = The Transformation of Japanese Banking System / Karolina Klecha // W: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005. - (Materiały Konferencyjne). - S. 326-335. - Summ. - Bibliogr.
49
Wybrane nurty japońskiej myśli ekonomicznej / Karolina Klecha // W: Problemy współczesnej gospodarki światowej : rozwój rynku międzynarodowego, udział Polski w międzynarodowym systemie gospodarczym, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, funkcjonowanie rynków finansowych / red. Hanna Treder . - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2300-6153 ; 20). - S. 19-29. - Bibliogr.
50
Przyczyny oraz przebieg japońskiego kryzysu gospodarczego = Causes and the Course of Japanese Economic Crisis / Karolina Klecha // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 599-620. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-7-8
51
Skutki zamknięcia rozdziału negocjacyjnego z Unią Europejską pt. "Środowisko" dla polskiej polityki ekologicznej / Karolina Klecha // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska? / red. Stanisław Swadźba. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 299-305. - ISBN 83-7246-328-X
1
Klecha-Tylec K., Molendowski E., Garlińska-Bielawska J., Gawlik R., Kwaśny J., Mroczek A., Mesjasz L., Odrobina A., Pach-Gurgul A., Pera J., Stanek P., Szkołut S., Ulbrych M., (2021), Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową: specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego, Kwaśny J. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 22 s.
2
Klecha-Tylec K., (2017), The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia, New York : Palgrave Macmillan, XVIII, 372 s.
3
Klecha-Tylec K., (2017), EU to ASEAN - niokeru chiiki keizai tōgō no hikaku bunseki. [W:] Ichikawa A. (red.), ASEAN keizai kyōdō tai no seiritsu : hikaku chiiki tōgō no kanō sei, Tokyo : Chuo Keizai, s. 10-31.
4
Klecha-Tylec K., (2017), Unia Europejska-ChRL : uwarunkowania i ewolucja relacji gospodarczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 498, s. 133-140; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81739/edition/50693/content?ref=desc
5
Klecha-Tylec K., (2017), Azja Północno- i Południowo-Wschodnia - zestawienie porównawcze subregionów Azji Wschodniej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 82-93; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/304450/edition/287634/content?ref=desc
6
Klecha-Tylec K., (2016), Proliferacja regionalnych umów handlowych na przykładzie Azji Wschodniej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 31-41; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,691,Karolina_Klecha_Tylec_Proliferacja_regionalnych_umow_handlowych_na_przykladzie_Azji_Wschodniej.html
7
Klecha-Tylec K., (2016), Struktura regionalizmu wschodnioazjatyckiego - ujęcie geoprzestrzenne, "International Business and Global Economy", nr 35/1, s. 132-143; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2050
8
Klecha-Tylec K., (2016), The Origins and Transformation of East Asian Financial Regionalism. [W:] Mierzejewski D., Bywalec G. (red.), Building the Diverse Community : Beyond Regionalism in East Asia, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 69-84.
9
Klecha-Tylec K., (2015), Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie dialogu Azja-Europa, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 19, nr 1, s. 115-127; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/504_7.pdf
10
Klecha-Tylec K., (2015), Wyzwania rozwojowe mikropaństw Południowego Pacyfiku na przykładzie Tuvalu. [W:] Sporek T., Talar S. (red.), Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 48-60.
11
Klecha-Tylec K., (2015), Wschodnioazjatyckie i południowoazjatyckie programy współpracy subregionalnej - wybrane zagadnienia. [W:] Molendowski E. (red.), Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 68-76.
12
Klecha-Tylec K., (2014), Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie dialogu Azja-Europa. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja, s. 85-98.
13
Klecha-Tylec K., (2014), East Asian Initiatives of Short-term Support of Liquidity in the Face of the Crisis in the Eurozone. [W:] Molendowski E., Stanek P. (red.), Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 200-213.
14
Klecha-Tylec K., (2014), Chiny a regionalizm wschodnioazjatycki - implikacje dla Unii Europejskiej. [W:] Fiszer (red.), Unia Europejska - Chiny : dziś i w przyszłości (Unia Europejska we Współczesnym Świecie; nr 2), Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, s. 41-63.
15
Klecha-Tylec K., (2013), Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 335 s.
16
Klecha-Tylec K., (2013), Przeobrażenia współczesnego międzynarodowego systemu walutowego. [W:] Oziewicz E., Michałowski T. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 213-241.
17
Klecha-Tylec K., (2013), Region Azji Wschodniej wobec kryzysu strefy euro. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro, s. 255-271.
18
Klecha-Tylec K., (2012), Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy. [W:] Molendowski E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Warszawa : Wydawnictwo Difin, s. 206-226.
19
Klecha-Tylec K., (2012), Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej, s. 115-125.
20
Klecha-Tylec K., (2012), Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 384-392.
21
Klecha-Tylec K., (2012), ASEAN in View of the Transformation of East Asian Regionalism, "Ekonomia", 3 (20), s. 33-44.
22
Klecha-Tylec K., (2011), Integracja walutowa Rady Państw Zatoki Perskiej - perspektywy utworzenia wspólnej waluty. [W:] Marszałek-Kawa J. (red.), Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 64-93.
23
Klecha-Tylec K., (2011), Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, s. 249-271.
24
Klecha-Tylec K., (2011), Kraje Azji Wschodniej wobec współczesnego światowego kryzysu gospodarczego. [W:] Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 161-186.
25
Klecha-Tylec K., (2010), Perspektywy utworzenia wschodnioazjatyckiej unii monetarnej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", 28, t. 1, s. 312-325.
26
Klecha-Tylec K., (2010), Kraje Azji Wschodniej wobec współczesnego światowego kryzysu gospodarczego. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, s. 165-189.
27
Klecha-Tylec K., (2010), Wschodnioazjatycki regionalizm finansowy. [W:] Sporek T. (red.), Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, T. 1, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 142-152.
28
Klecha-Tylec K., (2010), Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 826, s. 143-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685248
29
Klecha-Tylec K., (2010), A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 126, s. 25-34.
30
Klecha-Tylec K., (2009), Regionalizm Południowego Pacyfiku - ewolucja i perspektywy rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 67, s. 13-24.
31
Klecha-Tylec K., (2009), Współpraca monetarna i finansowa w Azji Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej na tle doświadczeń europejskich. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?, s. 74-96.
32
Klecha-Tylec K., (2009), Przemiany gospodarczo-społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne. [W:] Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Warszawa : Difin, s. 234-267.
33
Klecha-Tylec K., (2009), Rola gospodarek BRIC we współczesnej gospodarce światowej. [W:] Sporek T. (red.), Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy, T. 1, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 81-93.
34
Klecha-Tylec K., (2008), Wschodni Obszar Wzrostu ASEAN jako przykład współpracy subregionalnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 13, s. 84-93.
35
Klecha-Tylec K., (2008), Chinese Policy Towards African Countries, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", 25, s. 636-645.
36
Klecha-Tylec K., (2008), Współpraca subregionalna państw Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Sporek T. (red.), Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, T. 1, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 37-46.
37
Klecha-Tylec K., (2008), Przemiany gospodarczo-społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2, s. 228-258.
38
Klecha-Tylec K., (2007), Międzynarodowy handel usługami - struktura, uwarunkowania i kierunki przemian. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, s. 74-93.
39
Klecha K., (2006), Activities of the Biggest Enterprises in the Countries Situated in the EU's Part of Central and Eastern Europe. [W:] Klecha K., Michałowski T. (red.), The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego; 22), Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 391-400.
40
Klecha K., (2006), The Development of Venture Capital and Private Equity Market in Poland. [W:] Pietrzak J. (red.), Polish Transformation Experience (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego; 21), Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 129-138.
41
Klecha K., (2006), Współczesny międzynarodowy rynek finansowy. [W:] Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 191-207.
42
Klecha K., (2006), Przeobrażenia kierunków lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej. [W:] Treder H. (red.), Problemy współczesnej gospodarki światowej : rozwój rynku międzynarodowego, udział Polski w międzynarodowym systemie ekonomicznym, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, funkcjonowanie rynków finansowych: (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego; 23), Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 21-35.
43
Klecha K., Michałowski T. (red.), (2006), The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region, (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 22), Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 546 s.
44
Klecha K., (2006), Współczesny międzynarodowy system walutowy. [W:] Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 162-190.
45
Klecha K., (2005), Działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce. [W:] Pangsy-Kania S., Szczodrowski G. (red.), Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE : ocena i perspektywy, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 297-308.
46
Klecha K., (2005), Stopy procentowe na japońskim rynku finansowym. [W:] Bednarczyk (red.), Stopy procentowe a gospodarka : w poszukiwaniu optymalnej policy mix, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, s. 166-175.
47
Klecha K., (2005), Liberalizacja japońskiego rynku finansowego, "Prawo Bankowe", nr 7/8 (95/96), dodatek specjalny - 10. Forum Prawa Bankowego, s. 65-74.
48
Klecha K., (2005), Przemiany w japońskim systemie bankowym. [W:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, T. 1, Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, s. 326-335.
49
Klecha K., (2005), Wybrane nurty japońskiej myśli ekonomicznej. [W:] Treder H. (red.), Problemy współczesnej gospodarki światowej : rozwój rynku międzynarodowego, udział Polski w międzynarodowym systemie gospodarczym, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, funkcjonowanie rynków finansowych (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego; 20), Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 19-29.
50
Klecha K., (2004), Przyczyny oraz przebieg japońskiego kryzysu gospodarczego. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 599-620.
51
Klecha K., (2002), Skutki zamknięcia rozdziału negocjacyjnego z Unią Europejską pt. "Środowisko" dla polskiej polityki ekologicznej. [W:] Swadźba S. (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska?, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 299-305.
1
@book{UEK:2168358670,
author = "Karolina Klecha-Tylec and Edward Molendowski and Joanna Garlińska-Bielawska and Remigiusz Gawlik and Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Lidia Mesjasz and Anna Odrobina and Agnieszka Pach-Gurgul and Jacek Pera and Piotr Stanek and Sylwia Szkołut and Marta Ulbrych",
title = "Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf},
}
2
@book{UEK:2168313715,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia",
adress = "New York",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-40262-8},
url = {},
isbn = "978-3-319-40261-1 ; 978-3-319-40262-8",
}
3
@inbook{UEK:2168313717,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "EU to ASEAN - niokeru chiiki keizai tōgō no hikaku bunseki",
booktitle = "ASEAN keizai kyōdō tai no seiritsu : hikaku chiiki tōgō no kanō sei",
pages = "10-31",
adress = "Tokyo",
publisher = "Chuo Keizai",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-4-502-22201-6",
}
4
@article{UEK:2168329045,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Unia Europejska-ChRL : uwarunkowania i ewolucja relacji gospodarczych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "498",
pages = "133-140",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.498.12},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81739/edition/50693/content?ref=desc},
}
5
@article{UEK:2168318005,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Azja Północno- i Południowo-Wschodnia - zestawienie porównawcze subregionów Azji Wschodniej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "82-93",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/304450/edition/287634/content?ref=desc},
}
6
@article{UEK:2168308561,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Proliferacja regionalnych umów handlowych na przykładzie Azji Wschodniej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "31-41",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,691,Karolina_Klecha_Tylec_Proliferacja_regionalnych_umow_handlowych_na_przykladzie_Azji_Wschodniej.html},
}
7
@article{UEK:2168310381,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Struktura regionalizmu wschodnioazjatyckiego - ujęcie geoprzestrzenne",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/1",
pages = "132-143",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.010.5591},
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2050},
}
8
@inbook{UEK:2168313797,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "The Origins and Transformation of East Asian Financial Regionalism",
booktitle = "Building the Diverse Community : Beyond Regionalism in East Asia",
pages = "69-84",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8088-153-2.06},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18824/6-069_084-Klecha-Tylec.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
issn = "",
isbn = "978-83-8088-153-2",
}
9
@article{UEK:2168297473,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie dialogu Azja-Europa",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 1",
pages = "115-127",
year = "2015",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/504_7.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168297707,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Wyzwania rozwojowe mikropaństw Południowego Pacyfiku na przykładzie Tuvalu",
booktitle = "Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań",
pages = "48-60",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-241-7",
}
11
@inbook{UEK:2168289943,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Wschodnioazjatyckie i południowoazjatyckie programy współpracy subregionalnej - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy",
pages = "68-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-678-6",
}
12
@unpublished{UEK:2168302185,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie dialogu Azja-Europa",
booktitle = "Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja",
pages = "85-98",
year = "2014",
}
13
@inbook{UEK:2168288313,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "East Asian Initiatives of Short-term Support of Liquidity in the Face of the Crisis in the Eurozone",
booktitle = "Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis",
pages = "200-213",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17859-8",
}
14
@inbook{UEK:2168300795,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Chiny a regionalizm wschodnioazjatycki - implikacje dla Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska - Chiny : dziś i w przyszłości",
pages = "41-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2014",
issn = "2300-4738",
isbn = "978-83-64091-27-8",
}
15
@book{UEK:2168256386,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
isbn = "978-83-01-17333-3",
}
16
@inbook{UEK:2168256408,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Przeobrażenia współczesnego międzynarodowego systemu walutowego",
booktitle = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze",
pages = "213-241",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-208-2047-8",
}
17
@unpublished{UEK:2168287641,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Region Azji Wschodniej wobec kryzysu strefy euro",
booktitle = "Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro",
pages = "255-271",
year = "2013",
}
18
@inbook{UEK:2168245212,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "206-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-725-7",
}
19
@unpublished{UEK:2168290257,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej",
booktitle = "Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej",
pages = "115-125",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168236278,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "384-392",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
21
@article{UEK:2168256646,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "ASEAN in View of the Transformation of East Asian Regionalism",
journal = "Ekonomia",
number = "3 (20)",
pages = "33-44",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2168255758,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Integracja walutowa Rady Państw Zatoki Perskiej - perspektywy utworzenia wspólnej waluty",
booktitle = "Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich",
pages = "64-93",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7611-921-2",
}
23
@unpublished{UEK:2168261286,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "249-271",
year = "2011",
}
24
@inbook{UEK:2168225642,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Kraje Azji Wschodniej wobec współczesnego światowego kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "161-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
25
@article{UEK:2168248958,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Perspektywy utworzenia wschodnioazjatyckiej unii monetarnej",
journal = "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "28, t. 1",
pages = "312-325",
adress = "",
year = "2010",
}
26
@unpublished{UEK:2168284683,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Kraje Azji Wschodniej wobec współczesnego światowego kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "165-189",
year = "2010",
}
27
@inbook{UEK:2168256390,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Wschodnioazjatycki regionalizm finansowy",
booktitle = "Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. T. 1",
pages = "142-152",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-542-9",
}
28
@article{UEK:53143,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "826",
pages = "143-160",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169685248},
}
29
@article{UEK:52267,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "126",
pages = "25-34",
adress = "",
year = "2010",
}
30
@article{UEK:52268,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Regionalizm Południowego Pacyfiku - ewolucja i perspektywy rozwoju",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "67",
pages = "13-24",
adress = "",
year = "2009",
}
31
@unpublished{UEK:2168218826,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Współpraca monetarna i finansowa w Azji Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej na tle doświadczeń europejskich",
booktitle = "Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?",
pages = "74-96",
year = "2009",
}
32
@inbook{UEK:2165298738,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Przemiany gospodarczo-społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków",
pages = "234-267",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-063-0",
}
33
@inbook{UEK:2168255354,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Rola gospodarek BRIC we współczesnej gospodarce światowej",
booktitle = "Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 1",
pages = "81-93",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-507-8",
}
34
@article{UEK:50858,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Wschodni Obszar Wzrostu ASEAN jako przykład współpracy subregionalnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "13",
pages = "84-93",
year = "2008",
}
35
@article{UEK:2168256430,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Chinese Policy Towards African Countries",
journal = "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "25",
pages = "636-645",
adress = "",
year = "2008",
}
36
@inbook{UEK:2167597603,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Współpraca subregionalna państw Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych. T. 1",
pages = "37-46",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-432-3",
}
37
@unpublished{UEK:2168219292,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Przemiany gospodarczo-społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2",
pages = "228-258",
year = "2008",
}
38
@unpublished{UEK:2168282105,
author = "Karolina Klecha-Tylec",
title = "Międzynarodowy handel usługami - struktura, uwarunkowania i kierunki przemian",
booktitle = "Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "74-93",
year = "2007",
}
39
@inbook{UEK:2168256426,
author = "Karolina Klecha",
title = "Activities of the Biggest Enterprises in the Countries Situated in the EU's Part of Central and Eastern Europe",
booktitle = "The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region",
pages = "391-400",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2006",
issn = "2300-6153",
}
40
@inbook{UEK:2168256424,
author = "Karolina Klecha",
title = "The Development of Venture Capital and Private Equity Market in Poland",
booktitle = "Polish Transformation Experience",
pages = "129-138",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2006",
issn = "2300-6153",
}
41
@inbook{UEK:2168224792,
author = "Karolina Klecha",
title = "Współczesny międzynarodowy rynek finansowy",
booktitle = "Przemiany we współczesnej gospodarce światowej",
pages = "191-207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1601-7",
}
42
@inbook{UEK:2168256420,
author = "Karolina Klecha",
title = "Przeobrażenia kierunków lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej",
booktitle = "Problemy współczesnej gospodarki światowej : rozwój rynku międzynarodowego, udział Polski w międzynarodowym systemie ekonomicznym, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, funkcjonowanie rynków finansowych",
pages = "21-35",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2006",
issn = "2300-6153",
}
43
@book{UEK:2168256428,
title = "The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2006",
issn = "2300-6153",
}
44
@inbook{UEK:2168224790,
author = "Karolina Klecha",
title = "Współczesny międzynarodowy system walutowy",
booktitle = "Przemiany we współczesnej gospodarce światowej",
pages = "162-190",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1601-7",
}
45
@inbook{UEK:2168256418,
author = "Karolina Klecha",
title = "Działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce",
booktitle = "Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE : ocena i perspektywy",
pages = "297-308",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-29-X",
}
46
@inbook{UEK:2168255324,
author = "Karolina Klecha",
title = "Stopy procentowe na japońskim rynku finansowym",
booktitle = "Stopy procentowe a gospodarka : w poszukiwaniu optymalnej policy mix",
pages = "166-175",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego",
year = "2005",
isbn = "83-7351-225-X",
}
47
@article{UEK:2168256382,
author = "Karolina Klecha",
title = "Liberalizacja japońskiego rynku finansowego",
journal = "Prawo Bankowe",
number = "7/8 (95/96), dodatek specjalny - 10. Forum Prawa Bankowego",
pages = "65-74",
year = "2005",
}
48
@inbook{UEK:2168256416,
author = "Karolina Klecha",
title = "Przemiany w japońskim systemie bankowym",
booktitle = "Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1",
pages = "326-335",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
year = "2005",
issn = "",
}
49
@inbook{UEK:2168256394,
author = "Karolina Klecha",
title = "Wybrane nurty japońskiej myśli ekonomicznej",
booktitle = "Problemy współczesnej gospodarki światowej : rozwój rynku międzynarodowego, udział Polski w międzynarodowym systemie gospodarczym, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, funkcjonowanie rynków finansowych",
pages = "19-29",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
issn = "2300-6153",
}
50
@inbook{UEK:2168255330,
author = "Karolina Klecha",
title = "Przyczyny oraz przebieg japońskiego kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "599-620",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
51
@inbook{UEK:2168294299,
author = "Karolina Klecha",
title = "Skutki zamknięcia rozdziału negocjacyjnego z Unią Europejską pt. Środowisko dla polskiej polityki ekologicznej",
booktitle = "Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska?",
pages = "299-305",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-328-X",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID