Publications of the selected author
1

Title:
Zakrzówek a hitlerowska wizja transformacji prawobrzeżnego Krakowa = Zakrzówek v. the Nazi Vision of Transforming Right-Bank Cracow
Source:
Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 65 (2021) , s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168355736
article
2

Author:
Andrzej Laskowski , Tadeusz Śledzikowski
Title:
Binarowa : Kościół pw. św. Michała Archanioła = Binarowa : Church of the Archangel Michael
Source:
Kościoły drewniane Małopolski = Wooden Churches of Little Poland / red. Jadwiga Marcinek - Kraków: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2020, s. 15-21; 103-106. - Publikacja jest dodatkiem do Tek Krakowskich, t. 12
Nr:
2168356040
chapter in book
3

Title:
Odkrywanie "ukrytego" : o witrażach gorlickiej fary
Source:
Witraże : sztuka wciąż odkrywana / red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka - Kraków ; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona" ; Wydawnictwo "Edytor", 2020, s. 69-88
ISBN:
978-83-64553-48-6
Nr:
2168355308
chapter in book
4

Title:
Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020
Physical description:
560 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Notes:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8138-167-3 ; 978-83-8138-435-3
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168354098
monograph
5

Title:
Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika : próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling's Erben = XIXth-Century Stained-glass Workshop : a Case Study of Carl Geyling's Erben in Vienna
Source:
Wokół zagadnień warsztatu artysty : malarza, rzeźbiarza, architekta... T. 1 / red. nauk. Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński - Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2020, s. 479-494. - Summ.
ISBN:
978-83-231-4423-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168355314
chapter in monograph
6

Title:
Bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura = Bibliography of Barbara Tondos' and Jerzy Tur's Works
Source:
Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019, s. 33-50
Opracował:
ISBN:
978-83-946646-9-5
Nr:
2168340409
varia
7

Title:
Assessment of the Monuments of History List by Students of University of Economics = Lista Pomników Historii w ocenie studentów uczelni ekonomicznej
Source:
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego = Protection of Cultural Heritage. - Nr 7 (2019) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Pomniki historii : ochrona, zarządzanie, promocja - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341087
article
8

Title:
Wprowadzenie = Introduction
Source:
Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019, s. 9-17
ISBN:
978-83-946646-9-5
Nr:
2168340407
preface / summary
9

Title:
Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy = Heritage Monument on Its Own Right, or the Reconstruction of Cultural Landscape? Question about the Limits of the Listed Monuments' Register, as Illustrated with the Example of the Burnt Church in Libusza
Source:
Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019, s. 299-320. - Summ.
ISBN:
978-83-946646-9-5
Nr:
2168340411
chapter in monograph
10

Title:
"Dzielnica przyszłości" : krakowski Zakrzówek w okresie międzywojennym = "A District of the Future" : Kraków's Zakrzówek in the Interwar Period
Source:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 31-84. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327839
chapter in monograph
See main document
11

Conference:
IX konferencja naukowa Stowarzyszenia Miłośników Witraży "Witraże - dziedzictwo cenne czy niechciane?", Lublin, Polska, od 2015-10-09 do 2015-10-11
Title:
Translokacje witraży, ich przyczyny i konsekwencje na przykładzie witraży sakralnych diecezji tarnowskiej
Source:
Witraże - dziedzictwo cenne czy niechciane? / red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska - Kraków ; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona" ; Wydawnictwo "Edytor", 2017, s. 79-90
ISBN:
978-83-64553-20-2
Nr:
2168322787
chapter in conference materials
12

Title:
Wkład biskupa Leona Wałęgi w utrwaleniu boomu budowlanego w diecezji tarnowskiej u schyłku autonomii galicyjskiej
Source:
Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich / red. Kamil Kowalski, Rafał Matera, Andrzej Pieczewski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017, s. 91-106
ISBN:
978-83-8088-735-0 ; 978-83-8088-736-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320479
chapter in monograph
13

Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, Katowice, Polska, od 2013-10-10 do 2013-12-10
Title:
Wielkie zalety małego krążka : gomółki a "nurt konserwatorski" w sztuce witrażowej XX wieku na przykładzie witraży w kościołach diecezji tarnowskiej
Source:
Tradycja i współczesność : sztuka witrażowa po 1945 roku / red.: Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka - Kraków ; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona" ; Wydawnictwo "Edytor", 2017, s. 27-42
ISBN:
978-83-64553-10-3
Nr:
2168319865
chapter in conference materials
14

Title:
Podkrakowska wieś Zakrzówek = The Zakrzówek Village near Kraków
Source:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jacek PURCHLA, Jerzy Wyrozumski. - t. 83 (2017) , s. 109-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168320769
article
See main document
15

Title:
"Bez wahania przy Krakowie" : Zakrzówek - X dzielnica Wielkiego Krakowa = "We Stand for Kraków without Hesitation" : Zakrzówek - the 10th District of the Greater Kraków
Source:
Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017, s. 69-108. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-895-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318917
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 4, Diecezja tarnowska. Cz. 1
Współpraca:
Bałus Wojciech
, Szybisty Tomasz
Publisher address:
Kraków: iMEDIUS agencja reklamowa sp. z o.o., 2017
Physical description:
429 s.: il.; 29 cm
Research program:
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki' w latach 2012-2017. Projekt nr 11 H 11 026880.
ISBN:
978-83-944308-2-5 ; 978-83-944308-4-9
Access mode:
Nr:
2168319137
monograph
17

Title:
Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 4, Diecezja tarnowska. Cz. 2
Współpraca:
Bałus Wojciech
, Szybisty Tomasz
Publisher address:
Kraków: iMEDIUS agencja reklamowa sp. z o.o., 2017
Physical description:
446 s.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki' w latach 2012-2017. Projekt nr 11 H 11 026880.
ISBN:
978-83-944308-3-2 ; 978-83-944308-4-9
Access mode:
Nr:
2168319139
monograph
18

Author:
Urszula Bęczkowska , Marcin Biernat , Kinga Blaschke , Sławomir Brzezicki , Krzysztof Czyżewski , Paweł Ferenc , Mateusz Grzęda , Dobrosława Horzela , Magdalena Jochemczyk , Maciej Kramarski , Piotr Krasny , Michał Kurzej , Andrzej Laskowski , Beata Lejman , Magdalena Łanuszka , Piotr Łopatkiewicz , Piotr Ługowski , Hubert Mącik , Rafał Ochęduszko , Rafał Quirini-Popławski , Magdalena Szyndlarewicz , Tomasz Torbus , Wojciech Walanus , Jerzy Żmudziński
Title:
Katalog
Source:
Zabytki sztuki w Polsce : Małopolska / opieka nauk. Wojciech Bałus, Dietmar Popp - Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016, s. 139-1607
Współpraca:
Witoń Marta
Series:
(Zabytki Sztuki w Polsce "Dehio")
ISBN:
978-83-63260-72-9
Note another doc.:
Dostępne również w języku niemieckim: Bęczkowska U., Biernat M., Blaschke K., Brzezicki S., Czyżewski K., Ferenc P., Grzęda M., Horzela D., Jochemczyk M., Kramarski M., Krasny P., Kurzej M., Laskowski A., Lejman-Torbus B., Ludera M., Łopatkiewicz P., Ługowski P., Mącik H., Ochęduszko R., Quirini-Popławski R., Torbus T., Walanus W., Żmudziński J., (2020), Die Orte im östliche Kleinpolen von A bis Z, [in:] Bałus W., Popp D. (hrsg.) Dehio-Handbuch Kunstdenkmäler, Polen : Kleinpolen, Band 3., Östlicher Teil mit Lublin, Berlin ; München : Deutscher Kunstverlag, s. 1-749, ISBN 978-3-422-03125-8
Nr:
2168313135
chapter in book
19

Title:
Podgórze anno Domini 1915 a metropolitalne ambicje Krakowa na początku XX wieku = Podgórze Anno Domini 1915 and the Metropolitan Ambitions of Kraków
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 57-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168305991
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Twórcze sploty : diecezja tarnowska a diecezja krakowska w okresie autonomii galicyjskiej - próba porównania na gruncie stosunku do sztuki = Artistic Twines : Tarnow Diocese and Krakow Diocese in the Period of the Galician Autonomy - an Attempt at the Comparison with Regard to the Attitude to Art
Source:
Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. T. 1 / red. Marek Walczak - Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016, s. 669-708. - Summ.
ISBN:
978-83-65548-04-7
Nr:
2168322791
chapter in book
21

Title:
O pracach rzeźbiarskich Antoniego Popiela dla jasielskich franciszkanów = Antoni Popiel's Sculptures for the Franciscans from Jasło
Source:
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. - t. 103 (2015) , s. 149-177. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304805
article
22

Title:
Aby ocalić ślady czyjegoś gniewu lub radości... : konferencja konserwatorska "Drogi i rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku", Kraków, 26-27 września 2014 r. = To Save Traces of One's Anger or Joy... : Conservation Conference "Roads and crossroads of Monument Protection in South-Eastern Poland after 1945" Kraków, September 26-27, 2014
Source:
Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation2015. - nr 41, s. 107-113
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168304831
varia
23

Title:
Ludzie zasług niepospolitych : Jerzy Tur (1933-2009), Barbara Tondos (1936-2012) = People of Exceptional Merit : Jerzy Tur (1933-2009), Barbara Tondos (1936-2012)
Source:
Ochrona Zabytków. - 67, 1 (264) (2014) , s. 225-243. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168285857
article
24

Title:
Krynica i okolice : śladami tradycji, wielokulturowości i nowoczesności krynickiego uzdrowiska
Publisher address:
Kraków: Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, 2014
Physical description:
36 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292199
book
25

Title:
Skarby na wyciągnięcie ręki arcydzieła sztuki ogrodowej z listy światowego dziedzictwa UNESCO : parki krajobrazowe w Wörlitz i Bad Muskau. Cz. 2
Source:
Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - nr 42 (2014) , s. 9-12
Access mode:
Nr:
2168356720
unreviewed article
26

Conference:
Konferencja naukowa "Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym", Rzeszów, Polska, od 2011-10-06 do 2011-10-08
Title:
Nie tylko Żeleński : witraże kościołów diecezji tarnowskiej w okresie międzywojennym
Source:
Nie tylko art déco : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym / red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka - Kraków ; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona" ; Wydawnictwo "Edytor", 2014, s. 21-35
ISBN:
978-83-61176-63-3
Nr:
2168304803
chapter in conference materials
27

Title:
Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 138-160
Signature:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301593
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Między Dużym a Małym Krakowem : malarz i pedagog Apolinary Kotowicz (1859-1917) = Between Big and Small Kraków : Apolinary Kotowicz, a Painter and Teacher (1859-1917)
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. - Nr 9 (2014) , s. 112-141. - Tytuł numeru: Artysta - nauczycielem sztuki i animatorem kultury : znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295239
article
29

Title:
Wieś Bartne w powiecie gorlickim - konserwatorska klęska bez happy endu = Village of Bartne in Gorlicki District - Failure of Preservation Process without Happy End
Source:
Ochrona Zabytków. - 67, 1 (264) (2014) , s. 89-118. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168285835
article
30

Title:
Skarby na wyciągnięcie ręki arcydzieła sztuki ogrodowej z listy światowego dziedzictwa UNESCO : parki krajobrazowe w Wörlitz i Bad Muskau. Cz. 1
Source:
Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - nr 41 (2014) , s. 6-9
Access mode:
Nr:
2168285515
unreviewed article
31

Title:
Antoni Tuch : przyczynek do biografii = Antoni Tuch : a Reassessment
Source:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA2013. - t. 79, s. 67-92. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168292205
varia
See main document
32

Title:
"Umiłowałem piękno domu Twego, Panie" : historia barwnym szkłem pisana : rola duchowieństwa w propagowaniu sztuki witrażowej na terenie diecezji tarnowskiej od schyłku XIX wieku do współczesności
Source:
Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła / red. Anna Gąsior, Janusz Królikowski - Tarnów: Polskie Towarzystwo Teologiczne. Oddział, 2013, s. 407-589
ISBN:
978-83-931697-3-3
Nr:
2168292201
chapter in monograph
33

Title:
Zespół witraży w kościele parafialnym w Mszance koło Gorlic : przyczynek do dziejów witrażownictwa krakowskiego 2. ćwierci XX wieku = The Stained Glass in the Parish Church in Mszanka Near Gorlice : Contribution to the Study of Kraków Stained Glass art from the Second Quarter of the 20th Century
Source:
Analecta Cracoviensia. - 45 (2013) , s. 273-303. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168285885
article
34

Title:
Witraże diecezji tarnowskiej
Source:
Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - nr 38 (2013) , s. 3-8
Access mode:
Nr:
2168285509
unreviewed article
35

Title:
Zespół czterech XIX-wiecznych witraży figuralnych w kościele parafialnym w Zakliczynie, w archidiecezji krakowskiej
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2013, s. 158-185 - Bibliogr.
Signature:
NP-1413/[2]/Magazyn
Nr:
2168286727
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Witrażowa Mekka : międzywojenny Kraków jako centrum polskiej sztuki witrażowej
Source:
Międzywojenny Kraków : architektura, kultura, nauka / red. Katarzyna Daraż-Duda, Jarosław Klaś - Kraków: Wydawnictwo Episteme, 2013, s. 143-157 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7759-018-8
Nr:
2168285865
chapter in monograph
37

Title:
Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji w XIX wieku - udział i rola obcych firm witrażowych
Source:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 141-166
Signature:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246884
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
"Hałas jak w Osieku na jarmarku" : zapomniana karta z dziejów Osieka Jasielskiego
Source:
Rocznik Jasielski. - t. 7 (2012) , s. 7-24
Nr:
2168356718
article
39

Title:
"Sibi et posteritati" : autoprezentacja i reklama w środowisku architektów, budowniczych i inżynierów w Galicji u schyłku XIX i na początku XX wieku = "Sibi et posteritati". Self-presentation and Promotion in the Community of Architects, Builders and Engineers in Galicia at the Turn of the 19th Century
Source:
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 57, z. 1 (2012) , s. 35-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168295267
article
40

Title:
Kilka uwag o miejscu i roli "Biprostalu" w przestrzeni kulturowej Krakowa
Source:
"Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność / red. Andrzej Laskowski - Kraków: Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, 2012, s. 15-20
ISBN:
978-83-925326-0-6
Nr:
2168356710
chapter in book
See main document
41

Title:
Prace firmy Carla Geylinga dla krakowskich szarytek : z badań nad polskim oeuvre wiedeńskiego zakładu witrażowego = Stained Glass Workshop Carl Geyling and the Cracow Daughters of Charity : the Polish Oeuvre of a Viennese Artistic Glazier's Workshop
Source:
Rocznik Krakowski / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA. - t. 78 (2012) , s. 73-95. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168354236
article
See main document
42

Title:
Z kart historii krakowskiego "Biprostalu"
Source:
"Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność / red. Andrzej Laskowski - Kraków: Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, 2012, s. 13-14
ISBN:
978-83-925326-0-6
Nr:
2168356708
chapter in book
See main document
43

Title:
Kraków i Galicja schyłku XIX wieku oczami wiedeńskiego witrażownika Aloisa Löwa = Krakow and Galicia at the End of the 19th Century Through the Eyes of Alois Löw : a Viennese Stained-Glass Marker
Source:
Studia Historyczne. - R. 55, z. 1 (217) (2012) , s. 3-26. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168354228
article
44

Title:
"Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność
Publisher address:
Kraków: Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, 2012
Physical description:
72 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-925326-0-6
Nr:
2168356624
book
See related chapters
45

Title:
Dom barwnych szkieł i kamyków : budapesztańskie Muzeum Miksy Rótha (Róth Miksa Emlékház)
Source:
Muzealnictwo. - T. 52 (2011) , s. 311-318
Nr:
2168356704
article
46

Title:
Od dzieła sztuki do zabytku : dylematy wokół wpisu do rejestru zabytków na przykładzie dekoracji malarskiej w podsądeckiej Krużlowej
Source:
Kurier Konserwatorski. - nr 10 (2011) , s. 21-27
Access mode:
Nr:
2168356706
article
47

Conference:
Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, Łódź, Polska, od 2009-05-13 do 2009-05-15
Title:
Wiedeńskie inspiracje galicyjskiej sztuki witrażowej : epizod secesyjny
Source:
Witraże secesyjne : tendencje i motywy / red. Tomasz Szybisty - Kraków; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona; Wydawnictwo Edytor, 2011, s. 39-59
ISBN:
978-83-61176-77-0
Nr:
2168356694
chapter in conference materials
48

Title:
Ochrona konserwatorska zabytków urbanistyki w Polsce - rzeczywista czy fikcyjna?
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 165-180
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246598
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Nieistniejący kościół Franciszkanów w Jaśle i jego twórca Michał Łużecki : przyczynek do biografii
Source:
Sacrum et Decorum. - z. 4 (2011) , s. 20-43. - Streszcz.
Nr:
2168356716
article
50

Title:
Seminarium "Podstawy współczesnej restauracji witraży" : Nysa, 17 listopada 2011 r. = The "Fundamentals of Contemporary Restoration of Staned-glass" Seminar Nysa, 17th November 2011
Source:
Ochrona Zabytków2010. - 43, 1-4 (248-251), s. 301-304. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225840
varia
51

Title:
Między folwarkiem a szybem : ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego = Between Farm and Oil Well : Noblemen in Galicia and Rock Oil Industry on the Example of Jasło and its Surroundings
Source:
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. - t. 8 (2010) , s. 121-134. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168356680
article
52

Title:
Instrumenty ochrony i opieki nad zabytkami pozostające w dyspozycji samorządu miejskiego w Polsce a ich realne wykorzystanie : próba diagnozy
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2010, s. 32-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246528
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Wokół budowy gmachu Sądu Powiatowego w Krośnie
Source:
Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5 / red. Franciszek Leśniak - Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2010, s. 253-311
ISBN:
978-83-910572-1-6
Nr:
2168356684
chapter in monograph
54

Title:
Miksa Róth Memorial House (Róth Miksa Emlékház) in Budapest
Source:
The Journal of Stained Glass. - vol. 34 (2010) , s. 18-27
Nr:
2168356688
article
55

Title:
"Nie tylko art déco" : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym : konferencja międzynarodowa, Rzeszów, 6-8 października 2011 r. = "More than art déco" : the Art of Stained Glass in the Interwar Period : International Conference, Rzeszów, 6-8 October 2011
Source:
Ochrona Zabytków2010. - 43, 1-4 (248-251), s. 295-300. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225836
varia
56

Author:
Title:
Witraże jako przedmiot zainteresowania krakowskiego urzędu konserwatorskiego w okresie międzywojennym
Source:
Teki Krakowskie. - T. 16 (2009) , s. 105-122
Nr:
2168356686
article
57

Conference:
Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, Malbork, Polska, od 2005-10-21 do 2005-10-23
Title:
Witraże w galicyjskich katedrach a proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku
Source:
Witraże w obiektach zabytkowych : między konserwacją a sztuką współczesną / red. Joanna Budyn-Kamykowska - Malbork; Kraków: Muzeum Zamkowe; Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona, 2009, s. 80-95
ISBN:
978-83-60518-15-1
Nr:
2168356656
chapter in conference materials
58

Title:
Über die Arbeiten der Wiener Glasmalereiwerkstatt Carl Geyling's Erben in Galizien
Source:
Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien. - Bd. 2 (2009) , s. 10-26
Access mode:
Nr:
2168356692
article
59

Title:
Sacrum wobec ciemnych indywiduów, czyli zapomniana karta z historii krakowskiej kaplicy Świętej Małgorzaty : przyczynek do dziejów środowiska konserwatorskiego w okresie międzywojennym = Sacrum and the Crooks, of a Forgotten Chapter from the History of St Margaret's Chapel in Cracow : a Note to the History of the Conservationist Community in the Interwar Period
Source:
Rocznik Krakowski / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA. - t. 75 (2009) , s. 163-183. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168356644
article
See main document
60

Title:
Jubileusz 50-lecia Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej2009. - t. 56, nr 3/4, s. 474-475
Nr:
2168356676
varia
61

Title:
Stan badań nad witrażami województwa podkarpackiego
Source:
"Żeby wiedzieć" : studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie / red. Wojciech Walanus, Marek Walczak, Joanna Wolańska - Kraków: Lettra-Graphic, 2008, s. 373-392
ISBN:
978-83-89937-50-6
Access mode:
Nr:
2168356650
chapter in monograph
62

Title:
Nadać ton : o nietypowych zastosowaniach witrażu
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 4 (25)/1 (26) (2008) , s. 60-65
Access mode:
Nr:
2168356660
unreviewed article
63

Title:
Z prac Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie nad rozpoznaniem zasobu witraży na terenie Polski południowo-wschodniej
Source:
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - t. 56, nr 1 (2008) , s. 129-139
Nr:
2168356648
article
64

Conference:
Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, Łódź, Polska, od 2009-05-13 do 2009-05-15
Title:
"Witraże secesyjne. Tendencje i motywy" : konferencja naukowa, Łódź, 13-15 maja 2009 r.
Source:
Ochrona Zabytków2008. - 41, 2 (241), s. 11-13
Nr:
2168356654
varia
65

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tarnów, Polska, od 2006-06-29 do 2006-06-30
Title:
O kilku inicjatywach artystycznych Sanguszków z końca XIX i początku XX wieku na terenie diecezji tarnowskiej
Source:
Wokół Sanguszków : dzieje, sztuka, kultura / red. nau. Józef Skrabski, Barbara Bułdys - Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007, s. 245-278
Nr:
2168356646
chapter in conference materials
66

Title:
"...Ku estetycznej stronie zawodu..." rola architektów w odrodzeniu sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku = "...To Raise the Aesthetic Profile of Our Profession..." the Role of Architects in the Revival of Stained Glass Making in Galicia at the Turn of the 19th Century
Source:
Rocznik Krakowski / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA. - t. 73 (2007) , s. 117-145. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168356640
article
See main document
67

Title:
Jasło w dobie autonomii galicyjskiej : miasto i jego przestrzeń
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2007
Physical description:
264, [1] s., [3] k. tabl.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61033-04-2
Nr:
2168327003
monograph
68

Title:
[Review]
Source:
The Journal of Stained Glass. - vol. 30 (2006) , s. 259-261
Nr:
2168356628
review
69

Title:
Baza materiałowa i zasoby ludzkie lokalnego rynku budowlanego : karta z dziejów jasielskiego rzemiosła doby autonomii galicyjskiej
Source:
Rocznik Jasielski. - t. 6 (2006) , s. 25-72
Access mode:
Nr:
2168354282
article
70

Title:
Sanguszkowie a Tarnów w latach 1890-1910. Dwie dekady z dziejów kohabitacji
Source:
Rocznik Tarnowski. - T. 11 (2006) , s. 89-108
Nr:
2168356632
article
71

Title:
[Review]
Source:
The Journal of Stained Glass. - vol. 30 (2006) , s. 261-263
Nr:
2168356630
review
72

Title:
Wprowadzenie = Einleitung
Source:
"Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002 / red. Andrzej Laskowski - Jasło: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny, 2004, s. 7-24
ISBN:
83-918949-2-4
Nr:
2168356618
preface / summary
See main document
73

Author:
Andrzej Laskowski , Adam Organisty
Title:
Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej
Publisher address:
Rzeszów; Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny; Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Zarząd Główny, 2004
Physical description:
64 s., [20] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-918949-8-3 ; 83-88341-16-2
Nr:
2168354248
book
74

Title:
Kościół farny w Jaśle w latach 1772-1939 = Die Pfarrkirche in Jasło in den Jahren 1772-1939
Source:
"Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002 / red. Andrzej Laskowski - Jasło: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny, 2004, s. 135-196. - Zsfg.
ISBN:
83-918949-2-4
Nr:
2168356620
chapter in conference materials
See main document
75

Title:
"Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002 = "Zum Zeugnis des religiösen Geistes..." : aus der Geschichte der Entstehung, des Wiederaufbaus und der Restaurierung der Pfarrkirche in Jasło : Tagungsmaterialien, Jasło 20 September 2002
Publisher address:
Jasło: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny, 2004
Physical description:
363 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. niem. przy ref.,
ISBN:
83-918949-2-4
Nr:
2168354264
conference materials
See related chapters
76

Title:
Kadra techniczno-budowlana związana z Jasłem w okresie autonomii galicyjskiej : słownik biograficzny
Publisher address:
Kraków: Andrzej Laskowski, 2003
Physical description:
164, [4] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-919675-0-6
Nr:
2168354246
book
77

Author:
Title:
Infrastruktura wojskowa w dziewiętnastowiecznym Jaśle
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 146-147. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168356616
varia
78

Title:
Recenzja
Source:
Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 3-4 (2002) , s. 223-231
Nr:
2168356600
review
79

Conference:
Sztuka witrażu w Polsce, Poznań, Polska, od 2001-06-08 do 2001-06-09
Title:
Między rzemiosłem a sztuką : saga rodu Ungerów
Source:
$a Sztuka witrażowa w Polsce / [red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska] - Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrae Polona, 2002, s. 117-132
ISBN:
83-912830-1-1
Nr:
2168356178
chapter in conference materials
80

Title:
"Najpierwszy w Galicyi"? Gmach Sądu Obwodowego w Jaśle na tle budownictwa sądowego w Galicji
Source:
Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 3-4 (2002) , s. 129-177
Nr:
2168356180
article
81

Title:
Starania władz lokalnych o utworzenie i budowę sądu obwodowego w Jaśle oraz jego wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój miasta
Source:
Prace Historyczno-Archiwalne. - z. 12 (2002) , s. 71-98
Research program:
Niniejszy tekst powstał w ramach realizacji projektu badawczego (promotorskiego) pt. Architektura i rozwój przestrzenny Jasła w okresie autonomii galicyjskiej. Studium porównawcze miasta galicyjskiego zarejestrowanego pod numerem 1 H01E 005 19 i finansowanego ze środków Komitetu Badań Naukowych
Access mode:
Nr:
2168356608
article
82

Conference:
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii, Jasło, Polska, od 1999-04-23 do 1999-04-24
Title:
Zarys problematyki
Source:
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999 = Die räumliche Entwicklung der Städte Zwischen den Flüssen Dunajec und San während der Galizischen Autonomie : Publikation der Beiträge zur Tagung, Jasło, 23.-24 April 1999 / red. Zbigniew Beiersdorf, Andrzej Laskowski - Jasło ; Rzeszów: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001, s. 13-30
ISBN:
83-912430-2-8
Nr:
2168356058
preface / summary
See main document
83

Title:
Bronisław Bigo z Mielca budowniczym miejskim w Jaśle = Bronisław Bigo from Mielec - an Urban Builder in Jasło
Source:
Prace Historyczno-Archiwalne. - z. 10 (2001) , s. 75-87. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168354546
article
84

Conference:
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii, Jasło, Polska, od 1999-04-23 do 1999-04-24
Title:
Kształtowanie nowoczesnego centrum Jasła w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX wieku
Source:
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999 = Die räumliche Entwicklung der Städte Zwischen den Flüssen Dunajec und San während der Galizischen Autonomie : Publikation der Beiträge zur Tagung, Jasło, 23.-24 April 1999 / red. Zbigniew Beiersdorf, Andrzej Laskowski - Jasło ; Rzeszów: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001, s. 217-240
ISBN:
83-912430-2-8
Nr:
2168356062
chapter in conference materials
See main document
85

Title:
Ekspansja lwowskiego środowiska architektonicznego na zachód w okresie autonomii galicyjskiej
Source:
Przegląd Wschodni. - T. 7, z. 4 (28) (2001) , s. 1257-1284
Nr:
2168356612
article
86

Title:
Architektura galicyjska w okresie autonomii : uwagi na marginesie książki o architekturze Rzeszowa = Galician Architecture in the period of Autonomy : Side-notes on the Book about the Architecture of Rzeszów
Source:
Modus : prace z historii sztuki. - T. 2 (2001) , s. 123-180. - Summ.
Nr:
2168356064
article
87

Title:
The Stained Glass Revival in Galicia in the Second Half of the Nineteenth Century
Source:
The Journal of Stained Glass. - vol. 25 (2001) , s. 10-26
Nr:
2168356066
article
88

Title:
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999 = Die räumliche Entwicklung der Städte Zwischen den Flüssen Dunajec und San während der Galizischen Autonomie : Publikation der Beiträge zur Tagung, Jasło, 23.-24 April 1999
Redaktor:
Beiersdorf Zbigniew
Publisher address:
Jasło ; Rzeszów: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001
Physical description:
608 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i niem., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-912430-2-8
Nr:
2168337831
conference materials
See related chapters
89

Title:
Program ideowy zamku w Dębnie (propozycja odczytania)
Source:
Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku : materiały XIX Seminarium Mediewistycznego = Castle and the Court in the Middle Ages from the 11th until the 15th Century / red. Jacek Wiesiołowski ; współpr. Jacek Kowalski - Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2001, s. 30-38
ISBN:
83-7063-220-3
Note another doc.:
Także: Laskowski A., (2001), Program ideowy zamku w Dębnie (propozycja odczytania), "Zeszyty Wojnickie", R. 3, s. 2-10.
Nr:
2168356052
chapter in conference materials
90

Title:
Pałac w Gorajowicach. Przemiany formy i funkcji
Source:
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. - T. 32 (2000) , s. 35-54
Nr:
2168356056
article
91

Title:
Kościoły drewniane południowej Małopolski : materiały do dokumentacji wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Source:
Teki Krakowskie. - T. 12 (2000) , s. 3-94
Nr:
2168356048
article
92

Title:
Witraże w kościołach diecezji rzeszowskiej w świetle ankiety przeprowadzonej w 1999 roku
Source:
Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 2 (2000) , s. 371-386
Nr:
2168355614
article
93

Title:
Materiały do historii architektury i budownictwa oraz konserwacji zabytków Krosna i okolicy na przełomie XIX i XX wieku w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie
Source:
Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 4 / red. Franciszek Leśniak - Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2000, s. 273-297
ISBN:
83-910572-0-8
Nr:
2168356606
chapter in monograph
94

Title:
Wspomnienia o Jaśle : 1939-1960. Jasło - wykaz ulic, domów i ich właścicieli wg stanu na 31.09.1939 roku
Redaktor:
Jałosińska Felicja
, Hap Wiesław
Publisher address:
Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2000
Physical description:
199 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-908141-7-8
Nr:
2168354252
book
95

Conference:
V Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kielecki Dom Środowisk Twórczych, Kielce, Polska, od 1999-10-07 do 1999-10-09
Title:
Pałac Klobassy w Skołyszynie - niespełniony sen naftowego magnata
Source:
Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe. T. 5 / red. nauk. Tadeusz S. Jaroszewski - Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2000, s. 151-171
ISBN:
83-88341-05-7
Nr:
2168355612
chapter in conference materials
96

Conference:
Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej - stan badań, Kraków, Polska, od 1999-06-11 do 1999-06-12
Title:
Działalność Krakowskiego Zakładu Witrażów Władysława Ekielskiego i Antoniego Tucha
Source:
Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej / red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska - Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polon, 2000
ISBN:
83-912830-0-3
Nr:
2168354538
chapter in conference materials
97

Title:
Nieznana willa Teodora Talowskiego w Jaśle
Source:
Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 1 (1999) , s. 95-115
Nr:
2168354540
article
98

Author:
Andrzej Laskowski , Adam Organisty
Title:
Uwagi na temat barokowego obrazu "Stygmatyzacja św. Franciszka" w kościele OO. Franciszkanów w Jaśle
Source:
Rocznik Jasielski. - t. 4 (1999) , s. 19-28
Access mode:
Nr:
2168356198
article
99

Title:
Nie istniejący drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Brzyskach, w pobliżu Jasła, i wybrane elementy jego wyposażenia : próba rekonstrukcji
Source:
Teki Krakowskie. - T. 9 (1999) , s. 77-90
Nr:
2168356044
article
100

Title:
Przybycie i pierwsze lata pobytu w Jaśle OO. Franciszkanów i SS. Wizytek w świetle akt miejskich (do roku 1918) = The Arrival and the First Years of Stay in Jasło the Order of the Franciscans Fathers and SS Vizitans in the Light of the Town Documents (Before 1918) = Die Ankunft und die ersten Jahre der Anwesenheit in Jasło der Franziskaner und der Visiten im Lichte der Stadtkarte (bis 1918)
Source:
Prace Historyczno-Archiwalne. - z. 7 (1999) , s. 105-117. - Zsfg., Summ.
Access mode:
Nr:
2168354544
article
101

Conference:
Julian Zachariewicz i znaczenie jego działalności w przededniu XXI stulecia, Lwów, Ukraina, od 1998-12-01 do 1998-12-01
Title:
Międzynarodowa konferencja "Julian Zachariewicz i znaczenie jego działalności w przededniu XXI stulecia". Lwów, Politechnika Lwowska, 1 grudnia 1998 roku
Source:
Biuletyn Historii Sztuki1999. - t. 61, nr 3/4, s. 510-512
Nr:
2168355610
varia
102

Title:
Znaki kamieniarskie na zamku w Dębnie
Source:
Teki Krakowskie. - T. 10 (1999) , s. 65-72
Nr:
2168356046
article
103

Author:
Title:
O właścicielach Gorajowic w XIX wieku
Source:
Rocznik Jasielski. - t. 4 (1999) , s. 111-125
Nr:
2168356200
article
104

Title:
Z badań nad prowincjonalną architekturą galicyjską XIX wieku : archiwalia dotyczące budowy wieży przy kościele p.w. Marii Magdaleny w Brzyskach
Source:
Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 1 (1999) , s. 277-283
Nr:
2168354542
article
105

Title:
Dzieło, jego twórca i czas
Source:
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie : 1898-1998 / red. Andrzej Laskowski, Krzysztof Staszewski - Rzeszów: Libri Ressovienses, 1998, s. 29-54
ISBN:
83-87799-02-5
Nr:
2168354280
chapter in book
See main document
106

Title:
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie : 1898-1998
, Staszewski Krzysztof
Publisher address:
Rzeszów: Libri Ressovienses, 1998
Physical description:
77, [2] s.: il.; 21 cm
ISBN:
83-87799-02-5
Nr:
2168354250
book
See related chapters
107

Title:
"A duch polski był bardzo naprężony" : Galicja w przededniu wybuchu powstania styczniowego w świetle dokumentów znalezionych w Brzyskach = "Der geist von Polen war sehr gespannt" : Galizien vor dem januaraufstand 1863 im lichte der in Brzyska gefundenen dokumente = "A Spirit of Poland Was Very Tensioned" : Galicia Before Insurrection in January 1863 in Documents Discovered in Brzyska
Source:
Prace Historyczno-Archiwalne. - z. 5 (1997) , s. 57-68. - Zsfg., Summ.
Access mode:
Nr:
2168354270
article
108

Title:
Biecki szpital Św. Ducha w kontekście ruchu budowlanego w Bieczu i budownictwa szpitalnego Małopolski
Source:
Dzieje Podkarpacia. T. 1 / red. Jan Gancarski - Krosno: Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, 1996, s. 69-82
Nr:
2168356050
chapter in conference materials
109

Author:
Title:
Biecki szpital Św. Ducha w kontekście ruchu budowlanego w Bieczu i budownictwa szpitalnego Małopolski
Source:
Teki Krakowskie. - T. 3 (1996) , s. 175-186
Nr:
2168356042
article
1
Zakrzówek a hitlerowska wizja transformacji prawobrzeżnego Krakowa = Zakrzówek v. the Nazi Vision of Transforming Right-Bank Cracow / Andrzej LASKOWSKI // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 65 (2021), s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk65-ost.pdf. - ISSN 0860-2395
2
Binarowa : Kościół pw. św. Michała Archanioła = Binarowa : Church of the Archangel Michael / Andrzej Laskowski, Tadeusz Śledzikowski // W: Kościoły drewniane Małopolski = Wooden Churches of Little Poland / red. Jadwiga Marcinek. - Kraków: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2020. - S. 15-21; 103-106. - Publikacja jest dodatkiem do Tek Krakowskich, t. 12
3
Odkrywanie "ukrytego" : o witrażach gorlickiej fary / Andrzej LASKOWSKI // W: Witraże : sztuka wciąż odkrywana / red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka. - Kraków ; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona" ; Wydawnictwo "Edytor", 2020. - S. 69-88. - ISBN 978-83-64553-48-6
4
Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku / Andrzej LASKOWSKI. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020. - 560 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8138-167-3 ; 978-83-8138-435-3
5
Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika : próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling's Erben = XIXth-Century Stained-glass Workshop : a Case Study of Carl Geyling's Erben in Vienna / Andrzej LASKOWSKI // W: Wokół zagadnień warsztatu artysty : malarza, rzeźbiarza, architekta... T. 1 / red. nauk. Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński. - Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2020. - S. 479-494. - Summ. - ISBN 978-83-231-4423-6
6
Bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura = Bibliography of Barbara Tondos' and Jerzy Tur's Works / oprac. Andrzej LASKOWSKI // W: Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska. - Kraków; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019. - S. 33-50. - ISBN 978-83-946646-9-5
7
Assessment of the Monuments of History List by Students of University of Economics = Lista Pomników Historii w ocenie studentów uczelni ekonomicznej / Andrzej LASKOWSKI // Ochrona Dziedzictwa Kulturowego [on-line] = Protection of Cultural Heritage. - Nr 7 (2019), s. 61-73. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomniki historii : ochrona, zarządzanie, promocja. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ph.pollub.pl/index.php/odk/article/view/209. - ISSN 2657-9278
8
Wprowadzenie = Introduction / Andrzej LASKOWSKI // W: Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska. - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019. - S. 9-17. - ISBN 978-83-946646-9-5
9
Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy = Heritage Monument on Its Own Right, or the Reconstruction of Cultural Landscape? Question about the Limits of the Listed Monuments' Register, as Illustrated with the Example of the Burnt Church in Libusza / Andrzej LASKOWSKI // W: Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska. - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019. - S. 299-320. - Summ. - ISBN 978-83-946646-9-5
10
"Dzielnica przyszłości" : krakowski Zakrzówek w okresie międzywojennym = "A District of the Future" : Kraków's Zakrzówek in the Interwar Period / Andrzej LASKOWSKI // W: Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 31-84. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-932-5
11
Translokacje witraży, ich przyczyny i konsekwencje na przykładzie witraży sakralnych diecezji tarnowskiej / Andrzej LASKOWSKI // W: Witraże - dziedzictwo cenne czy niechciane? / red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska. - Kraków ; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona" ; Wydawnictwo "Edytor", 2017. - S. 79-90. - ISBN 978-83-64553-20-2
12
Wkład biskupa Leona Wałęgi w utrwaleniu boomu budowlanego w diecezji tarnowskiej u schyłku autonomii galicyjskiej / Andrzej LASKOWSKI // W: Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich / red. Kamil Kowalski, Rafał Matera, Andrzej Pieczewski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017. - S. 91-106. - ISBN 978-83-8088-735-0 ; 978-83-8088-736-7
13
Wielkie zalety małego krążka : gomółki a "nurt konserwatorski" w sztuce witrażowej XX wieku na przykładzie witraży w kościołach diecezji tarnowskiej / Andrzej LASKOWSKI // W: Tradycja i współczesność : sztuka witrażowa po 1945 roku / red.: Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka. - Kraków ; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona" ; Wydawnictwo "Edytor", 2017. - S. 27-42. - ISBN 978-83-64553-10-3
14
Podkrakowska wieś Zakrzówek = The Zakrzówek Village near Kraków / Andrzej LASKOWSKI // Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jacek PURCHLA, Jerzy Wyrozumski. - t. 83 (2017), s. 109-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/107718/rocznik_krakowski_2017_083.pdf. - ISSN 0080-3499
15
"Bez wahania przy Krakowie" : Zakrzówek - X dzielnica Wielkiego Krakowa = "We Stand for Kraków without Hesitation" : Zakrzówek - the 10th District of the Greater Kraków / Andrzej LASKOWSKI // W: Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017. - S. 69-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-895-3
16
Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 4, Diecezja tarnowska. Cz. 1 / Andrzej LASKOWSKI ; wskazówki i uzupełnienia Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty. - Kraków : iMEDIUS agencja reklamowa sp. z o.o., 2017. - 429 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-944308-2-5 ; 978-83-944308-4-9. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=isbn,exact,9788394430825&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0Wstęp:
17
Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 4, Diecezja tarnowska. Cz. 2 / Andrzej LASKOWSKI ; wskazówki i uzupełnienia Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty. - Kraków : iMEDIUS agencja reklamowa sp. z o.o., 2017. - 446 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-944308-3-2 ; 978-83-944308-4-9. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=isbn,exact,9788394430832&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0Wstęp:
18
Katalog / Urszula Bęczkowska, Marcin Biernat, Kinga Blaschke, Sławomir Brzezicki, Krzysztof Czyżewski, Paweł Ferenc, Mateusz Grzęda, Dobrosława Horzela, Magdalena Jochemczyk, Maciej Kramarski, Piotr Krasny, Michał Kurzej, Andrzej LASKOWSKI, Beata Lejman, Magdalena Łanuszka, Piotr Łopatkiewicz, Piotr Ługowski, Hubert Mącik, Rafał Ochęduszko, Rafał Quirini-Popławski, Magdalena Szyndlarewicz, Tomasz Torbus, Wojciech Walanus, Jerzy Żmudziński, Marta Witoń // W: Zabytki sztuki w Polsce : Małopolska / opieka nauk. Wojciech Bałus, Dietmar Popp. - Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016. - (Zabytki Sztuki w Polsce "Dehio"). - S. 139-1607. - ISBN 978-83-63260-72-9
19
Podgórze anno Domini 1915 a metropolitalne ambicje Krakowa na początku XX wieku = Podgórze Anno Domini 1915 and the Metropolitan Ambitions of Kraków / Andrzej LASKOWSKI // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 57-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
20
Twórcze sploty : diecezja tarnowska a diecezja krakowska w okresie autonomii galicyjskiej - próba porównania na gruncie stosunku do sztuki = Artistic Twines : Tarnow Diocese and Krakow Diocese in the Period of the Galician Autonomy - an Attempt at the Comparison with Regard to the Attitude to Art / Andrzej LASKOWSKI // W: Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. T. 1 / red. Marek Walczak. - Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016. - S. 669-708. - Summ. - ISBN 978-83-65548-04-7
21
O pracach rzeźbiarskich Antoniego Popiela dla jasielskich franciszkanów = Antoni Popiel's Sculptures for the Franciscans from Jasło / Andrzej LASKOWSKI // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. - t. 103 (2015), s. 149-177. - Summ. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/abmk/article/view/12032/10502. - ISSN 0518-3766
22
Aby ocalić ślady czyjegoś gniewu lub radości... : konferencja konserwatorska "Drogi i rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku", Kraków, 26-27 września 2014 r. = To Save Traces of One's Anger or Joy... : Conservation Conference "Roads and crossroads of Monument Protection in South-Eastern Poland after 1945" Kraków, September 26-27, 2014 / Andrzej LASKOWSKI // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 41 (2015), s. 107-113. - Pełny tekst: http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk41.pdf. - ISSN 0860-2395
23
Ludzie zasług niepospolitych : Jerzy Tur (1933-2009), Barbara Tondos (1936-2012) = People of Exceptional Merit : Jerzy Tur (1933-2009), Barbara Tondos (1936-2012) / Andrzej LASKOWSKI // Ochrona Zabytków. - 67, 1 (264) (2014), s. 225-243. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ochronazabytkow.nid.pl/wp-content/uploads/2019/08/OZ_1-2014_Laskowski_Ludzie-zaslug.pdf. - ISSN 0029-8247
24
Krynica i okolice : śladami tradycji, wielokulturowości i nowoczesności krynickiego uzdrowiska / Andrzej LASKOWSKI, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków : Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, [2014]. - 36 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
25
Skarby na wyciągnięcie ręki arcydzieła sztuki ogrodowej z listy światowego dziedzictwa UNESCO : parki krajobrazowe w Wörlitz i Bad Muskau. Cz. 2. Cz. 2 / Andrzej LASKOWSKI // Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - nr 42 (2014), s. 9-12. - Pełny tekst: http://www.sutw.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_SUTW_nr_42_grudzien_2014_r-skompresowany.pdf. - ISSN 1899-721X
26
Nie tylko Żeleński : witraże kościołów diecezji tarnowskiej w okresie międzywojennym / Andrzej LASKOWSKI // W: Nie tylko art déco : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym / red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka. - Kraków ; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona" ; Wydawnictwo "Edytor", 2014. - S. 21-35. - ISBN 978-83-61176-63-3
27
Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji : casus diecezji tarnowskiej / Andrzej LASKOWSKI // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 138-160
28
Między Dużym a Małym Krakowem : malarz i pedagog Apolinary Kotowicz (1859-1917) = Between Big and Small Kraków : Apolinary Kotowicz, a Painter and Teacher (1859-1917) / Andrzej LASKOWSKI // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. - Nr 9 (2014), s. 112-141. - Summ.. - Tytuł numeru: Artysta - nauczycielem sztuki i animatorem kultury : znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej. - Pełny tekst: http://wydzialsztuki.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2013/05/Folia-157-red.pdf#page=112&view=Fit. - ISSN 2081-3325
29
Wieś Bartne w powiecie gorlickim - konserwatorska klęska bez happy endu = Village of Bartne in Gorlicki District - Failure of Preservation Process without Happy End / Andrzej LASKOWSKI // Ochrona Zabytków. - 67, 1 (264) (2014), s. 89-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ochronazabytkow.nid.pl/wp-content/uploads/2019/08/OZ_1-2014_Laskowski.pdf. - ISSN 0029-8247
30
Skarby na wyciągnięcie ręki arcydzieła sztuki ogrodowej z listy światowego dziedzictwa UNESCO : parki krajobrazowe w Wörlitz i Bad Muskau. Cz. 1. Cz. 1 / Andrzej LASKOWSKI // Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - nr 41 (2014), s. 6-9. - Pełny tekst: http://www.sutw.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_SUTW_nr_41_wrzesien_2014_r-skompresowany.pdf. - ISSN 1899-721X
31
Antoni Tuch : przyczynek do biografii = Antoni Tuch : a Reassessment / Andrzej LASKOWSKI // Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA. - t. 79 (2013), s. 67-92. - Summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/107702/rocznik_krakowski_2013_079.pdf. - ISSN 0080-3499
32
"Umiłowałem piękno domu Twego, Panie" : historia barwnym szkłem pisana : rola duchowieństwa w propagowaniu sztuki witrażowej na terenie diecezji tarnowskiej od schyłku XIX wieku do współczesności / Andrzej LASKOWSKI // W: Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła / red. Anna Gąsior, Janusz Królikowski. - Tarnów: Polskie Towarzystwo Teologiczne. Oddział, 2013. - S. 407-589. - ISBN 978-83-931697-3-3
33
Zespół witraży w kościele parafialnym w Mszance koło Gorlic : przyczynek do dziejów witrażownictwa krakowskiego 2. ćwierci XX wieku = The Stained Glass in the Parish Church in Mszanka Near Gorlice : Contribution to the Study of Kraków Stained Glass art from the Second Quarter of the 20th Century / Andrzej LASKOWSKI // Analecta Cracoviensia. - 45 (2013), s. 273-303. - Summ. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/view/1137/976. - ISSN 0209-0864
34
Witraże diecezji tarnowskiej / Andrzej LASKOWSKI // Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - nr 38 (2013), s. 3-8. - Pełny tekst: http://www.sutw.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_SUTW_nr_38_-_grudzien_2013_r-skompresowany.pdf. - ISSN 1899-721X
35
Zespół czterech XIX-wiecznych witraży figuralnych w kościele parafialnym w Zakliczynie, w archidiecezji krakowskiej / Andrzej LASKOWSKI // W: Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2013), s. 158-185. - Bibliogr.
36
Witrażowa Mekka : międzywojenny Kraków jako centrum polskiej sztuki witrażowej / Andrzej LASKOWSKI // W: Międzywojenny Kraków : architektura, kultura, nauka / red. Katarzyna Daraż-Duda, Jarosław Klaś. - Kraków: Wydawnictwo Episteme, 2013. - S. 143-157. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7759-018-8
37
Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji w XIX wieku - udział i rola obcych firm witrażowych / Andrzej LASKOWSKI // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 141-166
38
"Hałas jak w Osieku na jarmarku" : zapomniana karta z dziejów Osieka Jasielskiego / Andrzej LASKOWSKI // Rocznik Jasielski. - t. 7 (2012), s. 7-24. - ISSN 0137-5636
39
"Sibi et posteritati" : autoprezentacja i reklama w środowisku architektów, budowniczych i inżynierów w Galicji u schyłku XIX i na początku XX wieku = "Sibi et posteritati". Self-presentation and Promotion in the Community of Architects, Builders and Engineers in Galicia at the Turn of the 19th Century / Andrzej LASKOWSKI // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 57, z. 1 (2012), s. 35-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kaiu.czasopisma.pan.pl/images/data/kaiu/wydania/No_1_2012/A.Laskowski.pdf. - ISSN 0023-5865
40
Kilka uwag o miejscu i roli "Biprostalu" w przestrzeni kulturowej Krakowa / Andrzej Laskowski // W: "Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność / red. Andrzej Laskowski. - Kraków: Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, 2012. - S. 15-20. - ISBN 978-83-925326-0-6
41
Prace firmy Carla Geylinga dla krakowskich szarytek : z badań nad polskim oeuvre wiedeńskiego zakładu witrażowego = Stained Glass Workshop Carl Geyling and the Cracow Daughters of Charity : the Polish Oeuvre of a Viennese Artistic Glazier's Workshop / Andrzej LASKOWSKI // Rocznik Krakowski / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA. - t. 78 (2012), s. 73-95. - Summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
42
Z kart historii krakowskiego "Biprostalu" / Andrzej Laskowski // W: "Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność / red. Andrzej Laskowski. - Kraków: Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, 2012. - S. 13-14. - ISBN 978-83-925326-0-6
43
Kraków i Galicja schyłku XIX wieku oczami wiedeńskiego witrażownika Aloisa Löwa = Krakow and Galicia at the End of the 19th Century Through the Eyes of Alois Löw : a Viennese Stained-Glass Marker / Andrzej LASKOWSKI // Studia Historyczne. - R. 55, z. 1 (217) (2012), s. 3-26. - Summ. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/Content/96233. - ISSN 0025-1429
44
"Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność / red. Andrzej Laskowski. - Kraków : Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, 2012. - 72 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-925326-0-6
45
Dom barwnych szkieł i kamyków : budapesztańskie Muzeum Miksy Rótha (Róth Miksa Emlékház) / Andrzej Laskowski // Muzealnictwo. - T. 52 (2011), s. 311-318. - ISSN 0464-1086
46
Od dzieła sztuki do zabytku : dylematy wokół wpisu do rejestru zabytków na przykładzie dekoracji malarskiej w podsądeckiej Krużlowej / Andrzej Laskowski // Kurier Konserwatorski. - nr 10 (2011), s. 21-27. - Pełny tekst: https://nid.pl/upload/iblock/a73/a730327bf78936f6fe1b0690bfe56529.pdf. - ISSN 1899-9913
47
Wiedeńskie inspiracje galicyjskiej sztuki witrażowej : epizod secesyjny / Andrzej Laskowski // W: Witraże secesyjne : tendencje i motywy / red. Tomasz Szybisty. - Kraków; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona; Wydawnictwo Edytor, 2011. - S. 39-59. - ISBN 978-83-61176-77-0
48
Ochrona konserwatorska zabytków urbanistyki w Polsce - rzeczywista czy fikcyjna? / Andrzej LASKOWSKI // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI. - (2011), s. 165-180
49
Nieistniejący kościół Franciszkanów w Jaśle i jego twórca Michał Łużecki : przyczynek do biografii / Andrzej LASKOWSKI // Sacrum et Decorum. - z. 4 (2011), s. 20-43. - Streszcz. - ISSN 1689-5010
50
Seminarium "Podstawy współczesnej restauracji witraży" : Nysa, 17 listopada 2011 r. = The "Fundamentals of Contemporary Restoration of Staned-glass" Seminar Nysa, 17th November 2011 / Andrzej LASKOWSKI // Ochrona Zabytków. - 43, 1-4 (248-251) (2010), s. 301-304. - Summ. - Pełny tekst: http://www.nid.pl/upload/iblock/aad/aadf8c44cd99676d5bec5159dfbf6ca7.pdf. - ISSN 0029-8247
51
Między folwarkiem a szybem : ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego = Between Farm and Oil Well : Noblemen in Galicia and Rock Oil Industry on the Example of Jasło and its Surroundings / Andrzej LASKOWSKI // Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. - t. 8 (2010), s. 121-134. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/12154/10-121_134-Laskowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 2080-8313
52
Instrumenty ochrony i opieki nad zabytkami pozostające w dyspozycji samorządu miejskiego w Polsce a ich realne wykorzystanie : próba diagnozy / Andrzej LASKOWSKI // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI. - (2010), s. 32-61. - Bibliogr.
53
Wokół budowy gmachu Sądu Powiatowego w Krośnie / Andrzej LASKOWSKI // W: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5 / red. Franciszek Leśniak. - Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2010. - S. 253-311. - ISBN 978-83-910572-1-6
54
Miksa Róth Memorial House (Róth Miksa Emlékház) in Budapest / Andrzej LASKOWSKI // The Journal of Stained Glass. - vol. 34 (2010), s. 18-27. - ISSN 0952-2018
55
"Nie tylko art déco" : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym : konferencja międzynarodowa, Rzeszów, 6-8 października 2011 r. = "More than art déco" : the Art of Stained Glass in the Interwar Period : International Conference, Rzeszów, 6-8 October 2011 / Andrzej LASKOWSKI // Ochrona Zabytków. - 43, 1-4 (248-251) (2010), s. 295-300. - Summ. - Pełny tekst: http://www.nid.pl/upload/iblock/d9b/d9b0fab840f4d1620b46587ca80bc9d0.pdf. - ISSN 0029-8247
56
Witraże jako przedmiot zainteresowania krakowskiego urzędu konserwatorskiego w okresie międzywojennym / Andrzej LASKOWSKI // Teki Krakowskie. - T. 16 (2009), s. 105-122. - ISSN 1232-8243
57
Witraże w galicyjskich katedrach a proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku / Andrzej Laskowski // W: Witraże w obiektach zabytkowych : między konserwacją a sztuką współczesną / red. Joanna Budyn-Kamykowska. - Malbork; Kraków: Muzeum Zamkowe; Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona, 2009. - S. 80-95. - ISBN 978-83-60518-15-1
58
Über die Arbeiten der Wiener Glasmalereiwerkstatt Carl Geyling's Erben in Galizien / Andrzej Laskowski // Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien. - Bd. 2 (2009), s. 10-26. - Pełny tekst: http://www.viennapan.org/Jahrbuecher/Jahrbuch_Band_2.pdf. - ISSN 2520-5714
59
Sacrum wobec ciemnych indywiduów, czyli zapomniana karta z historii krakowskiej kaplicy Świętej Małgorzaty : przyczynek do dziejów środowiska konserwatorskiego w okresie międzywojennym = Sacrum and the Crooks, of a Forgotten Chapter from the History of St Margaret's Chapel in Cracow : a Note to the History of the Conservationist Community in the Interwar Period / Andrzej Laskowski // Rocznik Krakowski / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA. - t. 75 (2009), s. 163-183. - Summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/107700/rocznik_krakowski_2009_075.pdf. - ISSN 0080-3499
60
Jubileusz 50-lecia Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Andrzej LASKOWSKI // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - t. 56, nr 3/4 (2009), s. 474-475. - ISSN 0023-5881
61
Stan badań nad witrażami województwa podkarpackiego / Andrzej Laskowski // W: "Żeby wiedzieć" : studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie / red. Wojciech Walanus, Marek Walczak, Joanna Wolańska. - Kraków: Lettra-Graphic, 2008. - S. 373-392. - ISBN 978-83-89937-50-6. - Pełny tekst: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglitData/tmp/pdf/malkiewicz2008.pdf
62
Nadać ton : o nietypowych zastosowaniach witrażu / Andrzej Laskowski // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 4 (25)/1 (26) (2008), s. 60-65. - ISSN 1730-3613
63
Z prac Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie nad rozpoznaniem zasobu witraży na terenie Polski południowo-wschodniej / Andrzej Laskowski // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - t. 56, nr 1 (2008), s. 129-139. - ISSN 0023-5881
64
"Witraże secesyjne. Tendencje i motywy" : konferencja naukowa, Łódź, 13-15 maja 2009 r. / Andrzej Laskowski // Ochrona Zabytków. - 41, 2 (241) (2008), s. 11-13. - ISSN 0029-8247
65
O kilku inicjatywach artystycznych Sanguszków z końca XIX i początku XX wieku na terenie diecezji tarnowskiej / Andrzej Laskowski // W: Wokół Sanguszków : dzieje, sztuka, kultura / red. nau. Józef Skrabski, Barbara Bułdys. - Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. - S. 245-278
66
"...Ku estetycznej stronie zawodu..." rola architektów w odrodzeniu sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku = "...To Raise the Aesthetic Profile of Our Profession..." the Role of Architects in the Revival of Stained Glass Making in Galicia at the Turn of the 19th Century / Andrzej Laskowski // Rocznik Krakowski / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA. - t. 73 (2007), s. 117-145. - Summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/107699/rocznik_krakowski_2007_073.pdf. - ISSN 0080-3499
67
Jasło w dobie autonomii galicyjskiej : miasto i jego przestrzeń / Andrzej Laskowski. - Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2007. - 264, [1] s., [3] k. tabl. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61033-04-2
68
[Review] / Andrzej Laskowski // The Journal of Stained Glass. - vol. 30 (2006), s. 259-261. - ISSN 0952-2018
69
Baza materiałowa i zasoby ludzkie lokalnego rynku budowlanego : karta z dziejów jasielskiego rzemiosła doby autonomii galicyjskiej / Andrzej Laskowski // Rocznik Jasielski. - t. 6 (2006), s. 25-72. - Pełny tekst: http://jasloiregion.pl/wp-content/uploads/2011/10/rocznik_vi.pdf. - ISSN 0137-5636
70
Sanguszkowie a Tarnów w latach 1890-1910. Dwie dekady z dziejów kohabitacji / Andrzej Laskowski // Rocznik Tarnowski. - T. 11 (2006), s. 89-108. - ISSN 1641-6902
71
[Review] / Andrzej Laskowski // The Journal of Stained Glass. - vol. 30 (2006), s. 261-263. - ISSN 0952-2018
72
Wprowadzenie = Einleitung / Andrzej Laskowski // W: "Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002 / red. Andrzej Laskowski. - Jasło: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny, 2004. - S. 7-24. - ISBN 83-918949-2-4
73
Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej / Andrzej Laskowski, Adam Organisty. - Rzeszów : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny ; Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Zarząd Główny, 2004. - 64 s., [20] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-918949-8-3 ; 83-88341-16-2
74
Kościół farny w Jaśle w latach 1772-1939 = Die Pfarrkirche in Jasło in den Jahren 1772-1939 / Andrzej Laskowski // W: "Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002 / red. Andrzej Laskowski. - Jasło: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny, 2004. - S. 135-196. - Zsfg. - ISBN 83-918949-2-4
75
"Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002 = "Zum Zeugnis des religiösen Geistes..." : aus der Geschichte der Entstehung, des Wiederaufbaus und der Restaurierung der Pfarrkirche in Jasło : Tagungsmaterialien, Jasło 20 September 2002 / red. Andrzej Laskowski. - Jasło : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny, 2004. - 363 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. niem. przy ref. - ISBN 83-918949-2-4
76
Kadra techniczno-budowlana związana z Jasłem w okresie autonomii galicyjskiej : słownik biograficzny / Andrzej Laskowski. - Kraków : Andrzej Laskowski, 2003. - 164, [4] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-919675-0-6
77
Infrastruktura wojskowa w dziewiętnastowiecznym Jaśle / Andrzej Laskowski // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001 (2003), s. 146-147. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
78
Recenzja / Andrzej Laskowski // Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 3-4 (2002), s. 223-231. - ISSN 1509-1473
79
Między rzemiosłem a sztuką : saga rodu Ungerów / Andrzej Laskowski // W: $a Sztuka witrażowa w Polsce / [red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska]. - Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrae Polona, 2002. - S. 117-132. - ISBN 83-912830-1-1
80
"Najpierwszy w Galicyi"? Gmach Sądu Obwodowego w Jaśle na tle budownictwa sądowego w Galicji / Andrzej Laskowski // Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 3-4 (2002), s. 129-177. - ISSN 1509-1473
81
Starania władz lokalnych o utworzenie i budowę sądu obwodowego w Jaśle oraz jego wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój miasta / Andrzej Laskowski // Prace Historyczno-Archiwalne. - z. 12 (2002), s. 71-98. - Pełny tekst: http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_12.pdf. - ISSN 1231-3335
82
Zarys problematyki / Andrzej Laskowski // W: Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999 = Die räumliche Entwicklung der Städte Zwischen den Flüssen Dunajec und San während der Galizischen Autonomie : Publikation der Beiträge zur Tagung, Jasło, 23.-24 April 1999 / red. Zbigniew Beiersdorf, Andrzej Laskowski. - Jasło ; Rzeszów: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001. - S. 13-30. - ISBN 83-912430-2-8
83
Bronisław Bigo z Mielca budowniczym miejskim w Jaśle = Bronisław Bigo from Mielec - an Urban Builder in Jasło / Andrzej Laskowski // Prace Historyczno-Archiwalne. - z. 10 (2001), s. 75-87. - Summ. - Pełny tekst: http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_10.pdf. - ISSN 1231-3335
84
Kształtowanie nowoczesnego centrum Jasła w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX wieku / Andrzej Laskowski // W: Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999 = Die räumliche Entwicklung der Städte Zwischen den Flüssen Dunajec und San während der Galizischen Autonomie : Publikation der Beiträge zur Tagung, Jasło, 23.-24 April 1999 / red. Zbigniew Beiersdorf, Andrzej Laskowski. - Jasło ; Rzeszów: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001. - S. 217-240. - ISBN 83-912430-2-8
85
Ekspansja lwowskiego środowiska architektonicznego na zachód w okresie autonomii galicyjskiej / Andrzej Laskowski // Przegląd Wschodni. - T. 7, z. 4 (28) (2001), s. 1257-1284. - ISSN 0867-5929
86
Architektura galicyjska w okresie autonomii : uwagi na marginesie książki o architekturze Rzeszowa = Galician Architecture in the period of Autonomy : Side-notes on the Book about the Architecture of Rzeszów / Andrzej Laskowski // Modus : prace z historii sztuki. - T. 2 (2001), s. 123-180. - Summ. - ISSN 1641-9715
87
The Stained Glass Revival in Galicia in the Second Half of the Nineteenth Century / Andrzej Laskowski // The Journal of Stained Glass. - vol. 25 (2001), s. 10-26. - ISSN 0952-2018
88
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999 = Die räumliche Entwicklung der Städte Zwischen den Flüssen Dunajec und San während der Galizischen Autonomie : Publikation der Beiträge zur Tagung, Jasło, 23.-24 April 1999 / red. Zbigniew Beiersdorf, Andrzej Laskowski. - Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001. - 608 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i niem. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-912430-2-8
89
Program ideowy zamku w Dębnie (propozycja odczytania) / Andrzej Laskowski // W: Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku : materiały XIX Seminarium Mediewistycznego = Castle and the Court in the Middle Ages from the 11th until the 15th Century / red. Jacek Wiesiołowski ; współpr. Jacek Kowalski. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2001. - S. 30-38. - ISBN 83-7063-220-3
90
Pałac w Gorajowicach. Przemiany formy i funkcji / Andrzej Laskowski // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. - T. 32 (2000), s. 35-54. - ISSN 0079-3450
91
Kościoły drewniane południowej Małopolski : materiały do dokumentacji wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO / Andrzej Laskowski // Teki Krakowskie. - T. 12 (2000), s. 3-94. - ISSN 1232-8243
92
Witraże w kościołach diecezji rzeszowskiej w świetle ankiety przeprowadzonej w 1999 roku / Andrzej Laskowski // Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 2 (2000), s. 371-386. - ISSN 1509-1473
93
Materiały do historii architektury i budownictwa oraz konserwacji zabytków Krosna i okolicy na przełomie XIX i XX wieku w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie / Andrzej Laskowski // W: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 4 / red. Franciszek Leśniak. - Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2000. - S. 273-297. - ISBN 83-910572-0-8
94
Wspomnienia o Jaśle : 1939-1960. Jasło - wykaz ulic, domów i ich właścicieli wg stanu na 31.09.1939 roku / red. Felicja Jałosińska, Wiesław Hap, Andrzej Laskowski. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2000. - 199 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-908141-7-8
95
Pałac Klobassy w Skołyszynie - niespełniony sen naftowego magnata / Andrzej Laskowski // W: Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe. T. 5 / red. nauk. Tadeusz S. Jaroszewski. - Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2000. - S. 151-171. - ISBN 83-88341-05-7
96
Działalność Krakowskiego Zakładu Witrażów Władysława Ekielskiego i Antoniego Tucha / Andrzej Laskowski // W: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej / red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska. - Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polon, 2000. - ISBN 83-912830-0-3
97
Nieznana willa Teodora Talowskiego w Jaśle / Andrzej Laskowski // Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 1 (1999), s. 95-115. - ISSN 1509-1473
98
Uwagi na temat barokowego obrazu "Stygmatyzacja św. Franciszka" w kościele OO. Franciszkanów w Jaśle / Andrzej Laskowski, Adam Organisty // Rocznik Jasielski. - t. 4 (1999), s. 19-28. - ISSN 0137-5636
99
Nie istniejący drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Brzyskach, w pobliżu Jasła, i wybrane elementy jego wyposażenia : próba rekonstrukcji / Andrzej Laskowski // Teki Krakowskie. - T. 9 (1999), s. 77-90. - ISSN 1232-8243
100
Przybycie i pierwsze lata pobytu w Jaśle OO. Franciszkanów i SS. Wizytek w świetle akt miejskich (do roku 1918) = The Arrival and the First Years of Stay in Jasło the Order of the Franciscans Fathers and SS Vizitans in the Light of the Town Documents (Before 1918) = Die Ankunft und die ersten Jahre der Anwesenheit in Jasło der Franziskaner und der Visiten im Lichte der Stadtkarte (bis 1918) / Andrzej Laskowski // Prace Historyczno-Archiwalne. - z. 7 (1999), s. 105-117. - Zsfg., Summ. - Pełny tekst: http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_07.pdf. - ISSN 1231-3335
101
Międzynarodowa konferencja "Julian Zachariewicz i znaczenie jego działalności w przededniu XXI stulecia". Lwów, Politechnika Lwowska, 1 grudnia 1998 roku / Andrzej Laskowski // Biuletyn Historii Sztuki. - t. 61, nr 3/4 (1999), s. 510-512. - ISSN 0006-3967
102
Znaki kamieniarskie na zamku w Dębnie / Andrzej Laskowski // Teki Krakowskie. - T. 10 (1999), s. 65-72. - ISSN 1232-8243
103
O właścicielach Gorajowic w XIX wieku / Andrzej Laskowski // Rocznik Jasielski. - t. 4 (1999), s. 111-125. - ISSN 0137-5636
104
Z badań nad prowincjonalną architekturą galicyjską XIX wieku : archiwalia dotyczące budowy wieży przy kościele p.w. Marii Magdaleny w Brzyskach / Andrzej Laskowski // Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 1 (1999), s. 277-283. - ISSN 1509-1473
105
Dzieło, jego twórca i czas / Andrzej Laskowski // W: Pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie : 1898-1998 / red. Andrzej Laskowski, Krzysztof Staszewski. - Rzeszów: Libri Ressovienses, 1998. - S. 29-54. - ISBN 83-87799-02-5
106
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie : 1898-1998 / red. Andrzej Laskowski, Krzysztof Staszewski. - Rzeszów : Libri Ressovienses, 1998. - 77, [2] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-87799-02-5
107
"A duch polski był bardzo naprężony" : Galicja w przededniu wybuchu powstania styczniowego w świetle dokumentów znalezionych w Brzyskach = "Der geist von Polen war sehr gespannt" : Galizien vor dem januaraufstand 1863 im lichte der in Brzyska gefundenen dokumente = "A Spirit of Poland Was Very Tensioned" : Galicia Before Insurrection in January 1863 in Documents Discovered in Brzyska / Andrzej Laskowski // Prace Historyczno-Archiwalne. - z. 5 (1997), s. 57-68. - Zsfg., Summ. - Pełny tekst: http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_05.pdf. - ISSN 1231-3335
108
Biecki szpital Św. Ducha w kontekście ruchu budowlanego w Bieczu i budownictwa szpitalnego Małopolski / Andrzej Laskowski // W: Dzieje Podkarpacia. T. 1 / red. Jan Gancarski. - Krosno: Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, 1996. - S. 69-82
109
Biecki szpital Św. Ducha w kontekście ruchu budowlanego w Bieczu i budownictwa szpitalnego Małopolski / Andrzej Laskowski // Teki Krakowskie. - T. 3 (1996), s. 175-186. - ISSN 1232-8243
1
Laskowski A., (2021), Zakrzówek a hitlerowska wizja transformacji prawobrzeżnego Krakowa, "Wiadomości Konserwatorskie", nr 65, s. 37-53; http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk65-ost.pdf
2
Laskowski A., Śledzikowski T., (2020), Binarowa : Kościół pw. św. Michała Archanioła. [W:] Marcinek J. (red.), Kościoły drewniane Małopolski, Kraków : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, s. 15-21; 103-106.
3
Laskowski A., (2020), Odkrywanie "ukrytego" : o witrażach gorlickiej fary. [W:] Fekecz-Tomaszewska B., Ławicka M. (red.), Witraże : sztuka wciąż odkrywana, Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona"; Legnica: Wydawnictwo "Edytor", s. 69-88.
4
Laskowski A., (2020), Budując system: ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku, Kraków : Księgarnia Akademicka, 560 s.
5
Laskowski A., (2020), Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika : próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling's Erben. [W:] Doleżyńska-Sewerniak E., Mączyński R. (red.), Wokół zagadnień warsztatu artysty : malarza, rzeźbiarza, architekta.., T. 1, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 479-494.
6
(2019), Bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura. [W:] Gronek A., Daranowska-Łukaszewska J. (red.), Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 33-50.
7
Laskowski A., (2019), Assessment of the Monuments of History List by Students of University of Economics, "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego" [on-line], Nr 7, s. 61-73; https://ph.pollub.pl/index.php/odk/article/view/209
8
Laskowski A., (2019), Wprowadzenie. [W:] Gronek A., Daranowska-Łukaszewska J. (red.), Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 9-17.
9
Laskowski A., (2019), Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy. [W:] Gronek A., Daranowska-Łukaszewska J. (red.), Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 299-320.
10
Laskowski A., (2018), "Dzielnica przyszłości" : krakowski Zakrzówek w okresie międzywojennym. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 3, Dziedzictwo, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 31-84.
11
Laskowski A., (2017), Translokacje witraży, ich przyczyny i konsekwencje na przykładzie witraży sakralnych diecezji tarnowskiej. [W:] Czapczyńska-Kleszczyńska D. (red.), Witraże - dziedzictwo cenne czy niechciane?, Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona"; Legnica: Wydawnictwo "Edytor", s. 79-90.
12
Laskowski A., (2017), Wkład biskupa Leona Wałęgi w utrwaleniu boomu budowlanego w diecezji tarnowskiej u schyłku autonomii galicyjskiej. [W:] Kowalski K., Matera R., Pieczewski A. (red.), Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 91-106.
13
Laskowski A., (2017), Wielkie zalety małego krążka : gomółki a "nurt konserwatorski" w sztuce witrażowej XX wieku na przykładzie witraży w kościołach diecezji tarnowskiej. [W:] Fekecz-Tomaszewska rB., Ławicka M. (red.), Tradycja i współczesność : sztuka witrażowa po 1945 roku, Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona"; Legnica: Wydawnictwo "Edytor", s. 27-42.
14
Laskowski A., (2017), Podkrakowska wieś Zakrzówek, "Rocznik Krakowski", t. 83, s. 109-133; http://mbc.malopolska.pl/Content/107718/rocznik_krakowski_2017_083.pdf
15
Laskowski A., (2017), "Bez wahania przy Krakowie" : Zakrzówek - X dzielnica Wielkiego Krakowa. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 2, Dylematy rozwoju, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 69-108.
16
Laskowski A., (2017), Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 4, Diecezja tarnowska. Cz. 1, Kraków : iMEDIUS agencja reklamowa sp. z o.o., 429 s.
17
Laskowski A., (2017), Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 4, Diecezja tarnowska. Cz. 2, Kraków : iMEDIUS agencja reklamowa sp. z o.o., 446 s.
18
Bęczkowska U., Biernat M., Blaschke K., Brzezicki S., Czyżewski K., Ferenc P., Grzęda M., Horzela D., Jochemczyk M., Kramarski M., Krasny P., Kurzej M., Laskowski A., Lejman B., Łanuszka M., Łopatkiewicz P., Ługowski P., Mącik H., Ochęduszko R., Quirini-Popławski R., Szyndlarewicz M., Torbus T., Walanus W., Żmudziński J., (2016), Katalog. [W:] Wojciech Bałus , Popp D. (red.), Zabytki sztuki w Polsce : Małopolska, Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, s. 139-1607.
19
Laskowski A., (2016), Podgórze anno Domini 1915 a metropolitalne ambicje Krakowa na początku XX wieku. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 57-82.
20
Laskowski A., (2016), Twórcze sploty : diecezja tarnowska a diecezja krakowska w okresie autonomii galicyjskiej - próba porównania na gruncie stosunku do sztuki. [W:] Walczak M. (red.), Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, T. 1, Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, s. 669-708.
21
Laskowski A., (2015), O pracach rzeźbiarskich Antoniego Popiela dla jasielskich franciszkanów, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 103, s. 149-177; https://czasopisma.kul.pl/abmk/article/view/12032/10502
22
Laskowski A., (2015), Aby ocalić ślady czyjegoś gniewu lub radości... : konferencja konserwatorska "Drogi i rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku", Kraków, 26-27 września 2014 r., "Wiadomości Konserwatorskie", nr 41, s. 107-113; http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk41.pdf
23
Laskowski A., (2014), Ludzie zasług niepospolitych : Jerzy Tur (1933-2009), Barbara Tondos (1936-2012), "Ochrona Zabytków", 67, 1 (264), s. 225-243; https://ochronazabytkow.nid.pl/wp-content/uploads/2019/08/OZ_1-2014_Laskowski_Ludzie-zaslug.pdf
24
Laskowski A., Wiśniewski M., (2014), Krynica i okolice: śladami tradycji, wielokulturowości i nowoczesności krynickiego uzdrowiska, Kraków : Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 36 s.
25
Laskowski A., (2014), Skarby na wyciągnięcie ręki arcydzieła sztuki ogrodowej z listy światowego dziedzictwa UNESCO : parki krajobrazowe w Wörlitz i Bad Muskau. Cz. 2, "Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku", nr 42, s. 9-12; http://www.sutw.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_SUTW_nr_42_grudzien_2014_r-skompresowany.pdf
26
Laskowski A., (2014), Nie tylko Żeleński : witraże kościołów diecezji tarnowskiej w okresie międzywojennym. [W:] Fekecz-Tomaszewska B., Ławicka M. (red.), Nie tylko art déco : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona"; Legnica: Wydawnictwo "Edytor", s. 21-35.
27
Laskowski A., (2014), Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji: casus diecezji tarnowskiej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 138-160.
28
Laskowski A., (2014), Między Dużym a Małym Krakowem : malarz i pedagog Apolinary Kotowicz (1859-1917), "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione", Nr 9, s. 112-141; http://wydzialsztuki.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2013/05/Folia-157-red.pdf#page=112&view=Fit
29
Laskowski A., (2014), Wieś Bartne w powiecie gorlickim - konserwatorska klęska bez happy endu, "Ochrona Zabytków", 67, 1 (264), s. 89-118; https://ochronazabytkow.nid.pl/wp-content/uploads/2019/08/OZ_1-2014_Laskowski.pdf
30
Laskowski A., (2014), Skarby na wyciągnięcie ręki arcydzieła sztuki ogrodowej z listy światowego dziedzictwa UNESCO : parki krajobrazowe w Wörlitz i Bad Muskau. Cz. 1, "Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku", nr 41, s. 6-9; http://www.sutw.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_SUTW_nr_41_wrzesien_2014_r-skompresowany.pdf
31
Laskowski A., (2013), Antoni Tuch : przyczynek do biografii, "Rocznik Krakowski", t. 79, s. 67-92; http://mbc.malopolska.pl/Content/107702/rocznik_krakowski_2013_079.pdf
32
Laskowski A., (2013), "Umiłowałem piękno domu Twego, Panie" : historia barwnym szkłem pisana : rola duchowieństwa w propagowaniu sztuki witrażowej na terenie diecezji tarnowskiej od schyłku XIX wieku do współczesności. [W:] Gąsior A., Królikowski J. (red.), Dzieje diecezji tarnowskiej, T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów : Polskie Towarzystwo Teologiczne. Oddział, s. 407-589.
33
Laskowski A., (2013), Zespół witraży w kościele parafialnym w Mszance koło Gorlic : przyczynek do dziejów witrażownictwa krakowskiego 2. ćwierci XX wieku, "Analecta Cracoviensia", 45, s. 273-303; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/view/1137/976
34
Laskowski A., (2013), Witraże diecezji tarnowskiej, "Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku", nr 38, s. 3-8; http://www.sutw.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_SUTW_nr_38_-_grudzien_2013_r-skompresowany.pdf
35
Laskowski A., (2013), Zespół czterech XIX-wiecznych witraży figuralnych w kościele parafialnym w Zakliczynie, w archidiecezji krakowskiej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy, s. 158-185.
36
Laskowski A., (2013), Witrażowa Mekka : międzywojenny Kraków jako centrum polskiej sztuki witrażowej. [W:] Daraż-Duda K., Klaś J. (red.), Międzywojenny Kraków : architektura, kultura, nauka, Kraków : Wydawnictwo Episteme, s. 143-157.
37
Laskowski A., (2012), Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji w XIX wieku - udział i rola obcych firm witrażowych. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 141-166.
38
Laskowski A., (2012), "Hałas jak w Osieku na jarmarku" : zapomniana karta z dziejów Osieka Jasielskiego, "Rocznik Jasielski", t. 7, s. 7-24.
39
Laskowski A., (2012), "Sibi et posteritati" : autoprezentacja i reklama w środowisku architektów, budowniczych i inżynierów w Galicji u schyłku XIX i na początku XX wieku, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", T. 57, z. 1, s. 35-54; http://kaiu.czasopisma.pan.pl/images/data/kaiu/wydania/No_1_2012/A.Laskowski.pdf
40
Laskowski A., (2012), Kilka uwag o miejscu i roli "Biprostalu" w przestrzeni kulturowej Krakowa. [W:] Laskowski A. (red.), "Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność, Kraków : Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, s. 15-20.
41
Laskowski A., (2012), Prace firmy Carla Geylinga dla krakowskich szarytek : z badań nad polskim oeuvre wiedeńskiego zakładu witrażowego, "Rocznik Krakowski", t. 78, s. 73-95; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3
42
Laskowski A., (2012), Z kart historii krakowskiego "Biprostalu". [W:] Laskowski A. (red.), "Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność, Kraków : Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, s. 13-14.
43
Laskowski A., (2012), Kraków i Galicja schyłku XIX wieku oczami wiedeńskiego witrażownika Aloisa Löwa, "Studia Historyczne", R. 55, z. 1 (217), s. 3-26; https://journals.pan.pl/Content/96233
44
Laskowski A. (red.), (2012), "Biprostal" i jego mozaika: historia i współczesność, Kraków : Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, 72 s.
45
Laskowski A., (2011), Dom barwnych szkieł i kamyków : budapesztańskie Muzeum Miksy Rótha (Róth Miksa Emlékház), "Muzealnictwo", T. 52, s. 311-318.
46
Laskowski A., (2011), Od dzieła sztuki do zabytku : dylematy wokół wpisu do rejestru zabytków na przykładzie dekoracji malarskiej w podsądeckiej Krużlowej, "Kurier Konserwatorski", nr 10, s. 21-27; https://nid.pl/upload/iblock/a73/a730327bf78936f6fe1b0690bfe56529.pdf
47
Laskowski A., (2011), Wiedeńskie inspiracje galicyjskiej sztuki witrażowej : epizod secesyjny. [W:] Szybisty T. (red.), Witraże secesyjne : tendencje i motywy, Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona; Legnica: Wydawnictwo Edytor, s. 39-59.
48
Laskowski A., (2011), Ochrona konserwatorska zabytków urbanistyki w Polsce - rzeczywista czy fikcyjna?. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.), s. 165-180.
49
Laskowski A., (2011), Nieistniejący kościół Franciszkanów w Jaśle i jego twórca Michał Łużecki : przyczynek do biografii, "Sacrum et Decorum", z. 4, s. 20-43.
50
Laskowski A., (2010), Seminarium "Podstawy współczesnej restauracji witraży" : Nysa, 17 listopada 2011 r., "Ochrona Zabytków", 43, 1-4 (248-251), s. 301-304; http://www.nid.pl/upload/iblock/aad/aadf8c44cd99676d5bec5159dfbf6ca7.pdf
51
Laskowski A., (2010), Między folwarkiem a szybem : ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego, "Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku", t. 8, s. 121-134; https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/12154/10-121_134-Laskowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
52
Laskowski A., (2010), Instrumenty ochrony i opieki nad zabytkami pozostające w dyspozycji samorządu miejskiego w Polsce a ich realne wykorzystanie : próba diagnozy. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1, s. 32-61.
53
Laskowski A., (2010), Wokół budowy gmachu Sądu Powiatowego w Krośnie. [W:] Leśniak F. (red.), Krosno : studia z dziejów miasta i regionu, T. 5, Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 253-311.
54
Laskowski A., (2010), Miksa Róth Memorial House (Róth Miksa Emlékház) in Budapest, "The Journal of Stained Glass", vol. 34, s. 18-27.
55
Laskowski A., (2010), "Nie tylko art déco" : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym : konferencja międzynarodowa, Rzeszów, 6-8 października 2011 r., "Ochrona Zabytków", 43, 1-4 (248-251), s. 295-300; http://www.nid.pl/upload/iblock/d9b/d9b0fab840f4d1620b46587ca80bc9d0.pdf
56
Laskowski A., (2009), Witraże jako przedmiot zainteresowania krakowskiego urzędu konserwatorskiego w okresie międzywojennym, "Teki Krakowskie", T. 16, s. 105-122.
57
Laskowski A., (2009), Witraże w galicyjskich katedrach a proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. [W:] Budyn-Kamykowska J. (red.), Witraże w obiektach zabytkowych : między konserwacją a sztuką współczesną, Malbork : Muzeum Zamkowe; Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona, s. 80-95.
58
Laskowski A., (2009), Über die Arbeiten der Wiener Glasmalereiwerkstatt Carl Geyling's Erben in Galizien, "Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien", Bd. 2, s. 10-26; http://www.viennapan.org/Jahrbuecher/Jahrbuch_Band_2.pdf
59
Laskowski A., (2009), Sacrum wobec ciemnych indywiduów, czyli zapomniana karta z historii krakowskiej kaplicy Świętej Małgorzaty : przyczynek do dziejów środowiska konserwatorskiego w okresie międzywojennym, "Rocznik Krakowski", t. 75, s. 163-183; http://mbc.malopolska.pl/Content/107700/rocznik_krakowski_2009_075.pdf
60
Laskowski A., (2009), Jubileusz 50-lecia Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. 56, nr 3/4, s. 474-475.
61
Laskowski A., (2008), Stan badań nad witrażami województwa podkarpackiego. [W:] Walanus W., Walczak M., Wolańska J. (red.), "Żeby wiedzieć" : studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, Kraków : Lettra-Graphic, s. 373-392.
62
Laskowski A., (2008), Nadać ton : o nietypowych zastosowaniach witrażu, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", 4 (25)/1 (26), s. 60-65.
63
Laskowski A., (2008), Z prac Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie nad rozpoznaniem zasobu witraży na terenie Polski południowo-wschodniej, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. 56, nr 1, s. 129-139.
64
Laskowski A., (2008), "Witraże secesyjne. Tendencje i motywy" : konferencja naukowa, Łódź, 13-15 maja 2009 r., "Ochrona Zabytków", 41, 2 (241), s. 11-13.
65
Laskowski A., (2007), O kilku inicjatywach artystycznych Sanguszków z końca XIX i początku XX wieku na terenie diecezji tarnowskiej. [W:] Skrabski , Bułdys B. (red.), Wokół Sanguszków : dzieje, sztuka, kultura, Tarnów : Muzeum Okręgowe, s. 245-278.
66
Laskowski A., (2007), "...Ku estetycznej stronie zawodu..." rola architektów w odrodzeniu sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, "Rocznik Krakowski", t. 73, s. 117-145; http://mbc.malopolska.pl/Content/107699/rocznik_krakowski_2007_073.pdf
67
Laskowski A., (2007), Jasło w dobie autonomii galicyjskiej: miasto i jego przestrzeń, Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 264, [1] s., [3] k. tabl.
68
Laskowski A., (2006), [Review], "The Journal of Stained Glass", vol. 30, s. 259-261.
69
Laskowski A., (2006), Baza materiałowa i zasoby ludzkie lokalnego rynku budowlanego : karta z dziejów jasielskiego rzemiosła doby autonomii galicyjskiej, "Rocznik Jasielski", t. 6, s. 25-72; http://jasloiregion.pl/wp-content/uploads/2011/10/rocznik_vi.pdf
70
Laskowski A., (2006), Sanguszkowie a Tarnów w latach 1890-1910. Dwie dekady z dziejów kohabitacji, "Rocznik Tarnowski", T. 11, s. 89-108.
71
Laskowski A., (2006), [Review], "The Journal of Stained Glass", vol. 30, s. 261-263.
72
Laskowski A., (2004), Wprowadzenie. [W:] Laskowski A. (red.), "Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002, Jasło : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny, s. 7-24.
73
Laskowski A., Organisty A., (2004), Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, Rzeszów : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny ; Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Zarząd Główny, 64 s., [20] s.
74
Laskowski A., (2004), Kościół farny w Jaśle w latach 1772-1939. [W:] Laskowski A. (red.), "Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002, Jasło : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny, s. 135-196.
75
Laskowski A. (red.), (2004), "Na świadectwo ducha religijnego...": z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle: materiały z sesji, Jasło 20 września 2002, Jasło : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny, 363 s.
76
Laskowski A., (2003), Kadra techniczno-budowlana związana z Jasłem w okresie autonomii galicyjskiej: słownik biograficzny, Kraków : Andrzej Laskowski, 164, [4] s.
77
Laskowski A., (2003), Infrastruktura wojskowa w dziewiętnastowiecznym Jaśle, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 146-147.
78
Laskowski A., (2002), Recenzja, "Rzeszowska Teka Konserwatorska", T. 3-4, s. 223-231.
79
Laskowski A., (2002), Między rzemiosłem a sztuką : saga rodu Ungerów. [W:] Budyn-Kamykowska J., Pawłowska K. (red.), $a Sztuka witrażowa w Polsce, Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrae Polona, s. 117-132.
80
Laskowski A., (2002), "Najpierwszy w Galicyi"? Gmach Sądu Obwodowego w Jaśle na tle budownictwa sądowego w Galicji, "Rzeszowska Teka Konserwatorska", T. 3-4, s. 129-177.
81
Laskowski A., (2002), Starania władz lokalnych o utworzenie i budowę sądu obwodowego w Jaśle oraz jego wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój miasta, "Prace Historyczno-Archiwalne", z. 12, s. 71-98; http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_12.pdf
82
Laskowski A., (2001), Zarys problematyki. [W:] Beiersdorf Z., Laskowski A. (red.), Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999, Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, s. 13-30.
83
Laskowski A., (2001), Bronisław Bigo z Mielca budowniczym miejskim w Jaśle, "Prace Historyczno-Archiwalne", z. 10, s. 75-87; http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_10.pdf
84
Laskowski A., (2001), Kształtowanie nowoczesnego centrum Jasła w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX wieku. [W:] Beiersdorf Z., Laskowski A. (red.), Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999, Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, s. 217-240.
85
Laskowski A., (2001), Ekspansja lwowskiego środowiska architektonicznego na zachód w okresie autonomii galicyjskiej, "Przegląd Wschodni", T. 7, z. 4 (28), s. 1257-1284.
86
Laskowski A., (2001), Architektura galicyjska w okresie autonomii : uwagi na marginesie książki o architekturze Rzeszowa, "Modus : prace z historii sztuki", T. 2, s. 123-180.
87
Laskowski A., (2001), The Stained Glass Revival in Galicia in the Second Half of the Nineteenth Century, "The Journal of Stained Glass", vol. 25, s. 10-26.
88
Beiersdorf Z., Laskowski A. (red.), (2001), Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej: materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999, Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 608 s.
89
Laskowski A., (2001), Program ideowy zamku w Dębnie (propozycja odczytania). [W:] Wiesiołowski J., Kowalski (red.), Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku : materiały XIX Seminarium Mediewistycznego, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 30-38.
90
Laskowski A., (2000), Pałac w Gorajowicach. Przemiany formy i funkcji, "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury", T. 32, s. 35-54.
91
Laskowski A., (2000), Kościoły drewniane południowej Małopolski : materiały do dokumentacji wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, "Teki Krakowskie", T. 12, s. 3-94.
92
Laskowski A., (2000), Witraże w kościołach diecezji rzeszowskiej w świetle ankiety przeprowadzonej w 1999 roku, "Rzeszowska Teka Konserwatorska", T. 2, s. 371-386.
93
Laskowski A., (2000), Materiały do historii architektury i budownictwa oraz konserwacji zabytków Krosna i okolicy na przełomie XIX i XX wieku w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. [W:] Leśniak F. (red.), Krosno : studia z dziejów miasta i regionu, T. 4, Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 273-297.
94
Jałosińska F., Hap W., Laskowski A. (red.), (2000), Wspomnienia o Jaśle: 1939-1960. Jasło - wykaz ulic, domów i ich właścicieli wg stanu na 31.09.1939 roku, Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 199 s.
95
Laskowski A., (2000), Pałac Klobassy w Skołyszynie - niespełniony sen naftowego magnata. [W:] Jaroszewski (red.), Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe, T. 5, Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 151-171.
96
Laskowski A., (2000), Działalność Krakowskiego Zakładu Witrażów Władysława Ekielskiego i Antoniego Tucha. [W:] Pawłowska K., Budyn-Kamykowska J. (red.), Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polon
97
Laskowski A., (1999), Nieznana willa Teodora Talowskiego w Jaśle, "Rzeszowska Teka Konserwatorska", T. 1, s. 95-115.
98
Laskowski A., Organisty A., (1999), Uwagi na temat barokowego obrazu "Stygmatyzacja św. Franciszka" w kościele OO. Franciszkanów w Jaśle, "Rocznik Jasielski", t. 4, s. 19-28.
99
Laskowski A., (1999), Nie istniejący drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Brzyskach, w pobliżu Jasła, i wybrane elementy jego wyposażenia : próba rekonstrukcji, "Teki Krakowskie", T. 9, s. 77-90.
100
Laskowski A., (1999), Przybycie i pierwsze lata pobytu w Jaśle OO. Franciszkanów i SS. Wizytek w świetle akt miejskich (do roku 1918), "Prace Historyczno-Archiwalne", z. 7, s. 105-117; http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_07.pdf
101
Laskowski A., (1999), Międzynarodowa konferencja "Julian Zachariewicz i znaczenie jego działalności w przededniu XXI stulecia". Lwów, Politechnika Lwowska, 1 grudnia 1998 roku, "Biuletyn Historii Sztuki", t. 61, nr 3/4, s. 510-512.
102
Laskowski A., (1999), Znaki kamieniarskie na zamku w Dębnie, "Teki Krakowskie", T. 10, s. 65-72.
103
Laskowski A., (1999), O właścicielach Gorajowic w XIX wieku, "Rocznik Jasielski", t. 4, s. 111-125.
104
Laskowski A., (1999), Z badań nad prowincjonalną architekturą galicyjską XIX wieku : archiwalia dotyczące budowy wieży przy kościele p.w. Marii Magdaleny w Brzyskach, "Rzeszowska Teka Konserwatorska", T. 1, s. 277-283.
105
Laskowski A., (1998), Dzieło, jego twórca i czas. [W:] Laskowski A., Staszewski K. (red.), Pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie : 1898-1998, Rzeszów : Libri Ressovienses, s. 29-54.
106
Laskowski A., Staszewski K. (red.), (1998), Pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie: 1898-1998, Rzeszów : Libri Ressovienses, 77, [2] s.
107
Laskowski A., (1997), "A duch polski był bardzo naprężony" : Galicja w przededniu wybuchu powstania styczniowego w świetle dokumentów znalezionych w Brzyskach, "Prace Historyczno-Archiwalne", z. 5, s. 57-68; http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_05.pdf
108
Laskowski A., (1996), Biecki szpital Św. Ducha w kontekście ruchu budowlanego w Bieczu i budownictwa szpitalnego Małopolski. [W:] Gancarski J. (red.), Dzieje Podkarpacia, T. 1, Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, s. 69-82.
109
Laskowski A., (1996), Biecki szpital Św. Ducha w kontekście ruchu budowlanego w Bieczu i budownictwa szpitalnego Małopolski, "Teki Krakowskie", T. 3, s. 175-186.
1
@article{UEK:2168355736,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Zakrzówek a hitlerowska wizja transformacji prawobrzeżnego Krakowa",
journal = "Wiadomości Konserwatorskie",
number = "65",
pages = "37-53",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.48234/WK65ZAKRZOWEK},
url = {http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk65-ost.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168356040,
author = "Andrzej Laskowski and Tadeusz Śledzikowski",
title = "Binarowa : Kościół pw. św. Michała Archanioła",
booktitle = "Kościoły drewniane Małopolski",
pages = "15-21; 103-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego",
year = "2020",
}
3
@inbook{UEK:2168355308,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Odkrywanie ukrytego : o witrażach gorlickiej fary",
booktitle = "Witraże : sztuka wciąż odkrywana",
pages = "69-88",
adress = "Kraków ; Legnica",
publisher = "Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona ; Wydawnictwo Edytor",
year = "2020",
isbn = "978-83-64553-48-6",
}
4
@book{UEK:2168354098,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.12797/9788381384353},
url = {},
isbn = "978-83-8138-167-3 ; 978-83-8138-435-3",
}
5
@inbook{UEK:2168355314,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika : próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling's Erben",
booktitle = "Wokół zagadnień warsztatu artysty : malarza, rzeźbiarza, architekta... T. 1",
pages = "479-494",
adress = "Toruń",
publisher = "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
year = "2020",
isbn = "978-83-231-4423-6",
}
6
@misc{UEK:2168340409,
title = "Bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura",
booktitle = "Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura",
pages = "33-50",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2019",
isbn = "978-83-946646-9-5",
}
7
@article{UEK:2168341087,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Assessment of the Monuments of History List by Students of University of Economics",
journal = "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego",
number = "Nr 7",
pages = "61-73",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.35784/odk.209},
url = {https://ph.pollub.pl/index.php/odk/article/view/209},
}
8
@misc{UEK:2168340407,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura",
pages = "9-17",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2019",
isbn = "978-83-946646-9-5",
}
9
@inbook{UEK:2168340411,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy",
booktitle = "Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura",
pages = "299-320",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2019",
isbn = "978-83-946646-9-5",
}
10
@inbook{UEK:2168327839,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Dzielnica przyszłości : krakowski Zakrzówek w okresie międzywojennym",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo",
pages = "31-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-7638-932-5",
}
11
@inbook{UEK:2168322787,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Translokacje witraży, ich przyczyny i konsekwencje na przykładzie witraży sakralnych diecezji tarnowskiej",
booktitle = "Witraże - dziedzictwo cenne czy niechciane?",
pages = "79-90",
adress = "Kraków ; Legnica",
publisher = "Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona ; Wydawnictwo Edytor",
year = "2017",
isbn = "978-83-64553-20-2",
}
12
@inbook{UEK:2168320479,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Wkład biskupa Leona Wałęgi w utrwaleniu boomu budowlanego w diecezji tarnowskiej u schyłku autonomii galicyjskiej",
booktitle = "Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich",
pages = "91-106",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2017",
isbn = "978-83-8088-735-0 ; 978-83-8088-736-7",
}
13
@inbook{UEK:2168319865,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Wielkie zalety małego krążka : gomółki a nurt konserwatorski w sztuce witrażowej XX wieku na przykładzie witraży w kościołach diecezji tarnowskiej",
booktitle = "Tradycja i współczesność : sztuka witrażowa po 1945 roku",
pages = "27-42",
adress = "Kraków ; Legnica",
publisher = "Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona ; Wydawnictwo Edytor",
year = "2017",
isbn = "978-83-64553-10-3",
}
14
@article{UEK:2168320769,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Podkrakowska wieś Zakrzówek",
journal = "Rocznik Krakowski",
number = "t. 83",
pages = "109-133",
year = "2017",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/107718/rocznik_krakowski_2017_083.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168318917,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Bez wahania przy Krakowie : Zakrzówek - X dzielnica Wielkiego Krakowa",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju",
pages = "69-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2017",
isbn = "978-83-7638-895-3",
}
16
@book{UEK:2168319137,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "iMEDIUS agencja reklamowa sp. z o.o.",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-944308-2-5 ; 978-83-944308-4-9",
}
17
@book{UEK:2168319139,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "iMEDIUS agencja reklamowa sp. z o.o.",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-944308-3-2 ; 978-83-944308-4-9",
}
18
@inbook{UEK:2168313135,
author = "Urszula Bęczkowska and Marcin Biernat and Kinga Blaschke and Sławomir Brzezicki and Krzysztof Czyżewski and Paweł Ferenc and Mateusz Grzęda and Dobrosława Horzela and Magdalena Jochemczyk and Maciej Kramarski and Piotr Krasny and Michał Kurzej and Andrzej Laskowski and Beata Lejman and Magdalena Łanuszka and Piotr Łopatkiewicz and Piotr Ługowski and Hubert Mącik and Rafał Ochęduszko and Rafał Quirini-Popławski and Magdalena Szyndlarewicz and Tomasz Torbus and Wojciech Walanus and Jerzy Żmudziński",
title = "Katalog",
booktitle = "Zabytki sztuki w Polsce : Małopolska",
pages = "139-1607",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowy Instytut Dziedzictwa",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-63260-72-9",
}
19
@inbook{UEK:2168305991,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Podgórze anno Domini 1915 a metropolitalne ambicje Krakowa na początku XX wieku",
booktitle = "Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej",
pages = "57-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2016",
isbn = "978-83-7638-711-6",
}
20
@inbook{UEK:2168322791,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Twórcze sploty : diecezja tarnowska a diecezja krakowska w okresie autonomii galicyjskiej - próba porównania na gruncie stosunku do sztuki",
booktitle = "Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. T. 1",
pages = "669-708",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana",
year = "2016",
isbn = "978-83-65548-04-7",
}
21
@article{UEK:2168304805,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "O pracach rzeźbiarskich Antoniego Popiela dla jasielskich franciszkanów",
journal = "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne",
number = "t. 103",
pages = "149-177",
year = "2015",
url = {https://czasopisma.kul.pl/abmk/article/view/12032/10502},
}
22
@misc{UEK:2168304831,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Aby ocalić ślady czyjegoś gniewu lub radości... : konferencja konserwatorska Drogi i rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku, Kraków, 26-27 września 2014 r.",
booktitle = "Wiadomości Konserwatorskie",
number = "41",
pages = "107-113",
year = "2015",
url = {http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk41.pdf},
}
23
@article{UEK:2168285857,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Ludzie zasług niepospolitych : Jerzy Tur (1933-2009), Barbara Tondos (1936-2012)",
journal = "Ochrona Zabytków",
number = "67, 1 (264)",
pages = "225-243",
year = "2014",
url = {https://ochronazabytkow.nid.pl/wp-content/uploads/2019/08/OZ_1-2014_Laskowski_Ludzie-zaslug.pdf},
}
24
@book{UEK:2168292199,
author = "Andrzej Laskowski and Michał Wiśniewski",
title = "Krynica i okolice : śladami tradycji, wielokulturowości i nowoczesności krynickiego uzdrowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168356720,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Skarby na wyciągnięcie ręki arcydzieła sztuki ogrodowej z listy światowego dziedzictwa UNESCO : parki krajobrazowe w Wörlitz i Bad Muskau",
journal = "Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
number = "42",
pages = "9-12",
year = "2014",
url = {http://www.sutw.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_SUTW_nr_42_grudzien_2014_r-skompresowany.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168304803,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Nie tylko Żeleński : witraże kościołów diecezji tarnowskiej w okresie międzywojennym",
booktitle = "Nie tylko art déco : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym",
pages = "21-35",
adress = "Kraków ; Legnica",
publisher = "Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona ; Wydawnictwo Edytor",
year = "2014",
isbn = "978-83-61176-63-3",
}
27
@unpublished{UEK:2168301593,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "138-160",
year = "2014",
}
28
@article{UEK:2168295239,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Między Dużym a Małym Krakowem : malarz i pedagog Apolinary Kotowicz (1859-1917)",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione",
number = "Nr 9",
pages = "112-141",
year = "2014",
url = {http://wydzialsztuki.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2013/05/Folia-157-red.pdf#page=112&view=Fit},
}
29
@article{UEK:2168285835,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Wieś Bartne w powiecie gorlickim - konserwatorska klęska bez happy endu",
journal = "Ochrona Zabytków",
number = "67, 1 (264)",
pages = "89-118",
year = "2014",
url = {https://ochronazabytkow.nid.pl/wp-content/uploads/2019/08/OZ_1-2014_Laskowski.pdf},
}
30
@article{UEK:2168285515,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Skarby na wyciągnięcie ręki arcydzieła sztuki ogrodowej z listy światowego dziedzictwa UNESCO : parki krajobrazowe w Wörlitz i Bad Muskau",
journal = "Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
number = "41",
pages = "6-9",
year = "2014",
url = {http://www.sutw.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_SUTW_nr_41_wrzesien_2014_r-skompresowany.pdf},
}
31
@misc{UEK:2168292205,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Antoni Tuch : przyczynek do biografii",
booktitle = "Rocznik Krakowski",
number = "t. 79",
pages = "67-92",
year = "2013",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/107702/rocznik_krakowski_2013_079.pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168292201,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Umiłowałem piękno domu Twego, Panie : historia barwnym szkłem pisana : rola duchowieństwa w propagowaniu sztuki witrażowej na terenie diecezji tarnowskiej od schyłku XIX wieku do współczesności",
booktitle = "Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła",
pages = "407-589",
adress = "Tarnów",
publisher = "Polskie Towarzystwo Teologiczne. Oddział",
year = "2013",
isbn = "978-83-931697-3-3",
}
33
@article{UEK:2168285885,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Zespół witraży w kościele parafialnym w Mszance koło Gorlic : przyczynek do dziejów witrażownictwa krakowskiego 2. ćwierci XX wieku",
journal = "Analecta Cracoviensia",
number = "45",
pages = "273-303",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/acr.1137},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/view/1137/976},
}
34
@article{UEK:2168285509,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Witraże diecezji tarnowskiej",
journal = "Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
number = "38",
pages = "3-8",
year = "2013",
url = {http://www.sutw.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_SUTW_nr_38_-_grudzien_2013_r-skompresowany.pdf},
}
35
@unpublished{UEK:2168286727,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Zespół czterech XIX-wiecznych witraży figuralnych w kościele parafialnym w Zakliczynie, w archidiecezji krakowskiej",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy",
pages = "158-185",
year = "2013",
}
36
@inbook{UEK:2168285865,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Witrażowa Mekka : międzywojenny Kraków jako centrum polskiej sztuki witrażowej",
booktitle = "Międzywojenny Kraków : architektura, kultura, nauka",
pages = "143-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Episteme",
year = "2013",
isbn = "978-83-7759-018-8",
}
37
@unpublished{UEK:2168246884,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji w XIX wieku - udział i rola obcych firm witrażowych",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "141-166",
year = "2012",
}
38
@article{UEK:2168356718,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Hałas jak w Osieku na jarmarku : zapomniana karta z dziejów Osieka Jasielskiego",
journal = "Rocznik Jasielski",
number = "t. 7",
pages = "7-24",
year = "2012",
}
39
@article{UEK:2168295267,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Sibi et posteritati : autoprezentacja i reklama w środowisku architektów, budowniczych i inżynierów w Galicji u schyłku XIX i na początku XX wieku",
journal = "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki",
number = "T. 57, z. 1",
pages = "35-54",
year = "2012",
url = {http://kaiu.czasopisma.pan.pl/images/data/kaiu/wydania/No_1_2012/A.Laskowski.pdf},
}
40
@inbook{UEK:2168356710,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Kilka uwag o miejscu i roli Biprostalu w przestrzeni kulturowej Krakowa",
booktitle = ""Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność",
pages = "15-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa",
year = "2012",
isbn = "978-83-925326-0-6",
}
41
@article{UEK:2168354236,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Prace firmy Carla Geylinga dla krakowskich szarytek : z badań nad polskim oeuvre wiedeńskiego zakładu witrażowego",
journal = "Rocznik Krakowski",
number = "t. 78",
pages = "73-95",
year = "2012",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3},
}
42
@inbook{UEK:2168356708,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Z kart historii krakowskiego Biprostalu",
booktitle = ""Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność",
pages = "13-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa",
year = "2012",
isbn = "978-83-925326-0-6",
}
43
@article{UEK:2168354228,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Kraków i Galicja schyłku XIX wieku oczami wiedeńskiego witrażownika Aloisa Löwa",
journal = "Studia Historyczne",
number = "R. 55, z. 1 (217)",
pages = "3-26",
year = "2012",
url = {https://journals.pan.pl/Content/96233},
}
44
@book{UEK:2168356624,
title = "Biprostal i jego mozaika : historia i współczesność",
editor = Laskowski Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Biprostal SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa",
year = "2012",
isbn = "978-83-925326-0-6",
}
45
@article{UEK:2168356704,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Dom barwnych szkieł i kamyków : budapesztańskie Muzeum Miksy Rótha (Róth Miksa Emlékház)",
journal = "Muzealnictwo",
number = "T. 52",
pages = "311-318",
year = "2011",
}
46
@article{UEK:2168356706,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Od dzieła sztuki do zabytku : dylematy wokół wpisu do rejestru zabytków na przykładzie dekoracji malarskiej w podsądeckiej Krużlowej",
journal = "Kurier Konserwatorski",
number = "10",
pages = "21-27",
year = "2011",
url = {https://nid.pl/upload/iblock/a73/a730327bf78936f6fe1b0690bfe56529.pdf},
}
47
@inbook{UEK:2168356694,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Wiedeńskie inspiracje galicyjskiej sztuki witrażowej : epizod secesyjny",
booktitle = "Witraże secesyjne : tendencje i motywy",
pages = "39-59",
adress = "Kraków; Legnica",
publisher = "Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona; Wydawnictwo Edytor",
year = "2011",
isbn = "978-83-61176-77-0",
}
48
@unpublished{UEK:2168246598,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Ochrona konserwatorska zabytków urbanistyki w Polsce - rzeczywista czy fikcyjna?",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.)",
pages = "165-180",
year = "2011",
}
49
@article{UEK:2168356716,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Nieistniejący kościół Franciszkanów w Jaśle i jego twórca Michał Łużecki : przyczynek do biografii",
journal = "Sacrum et Decorum",
number = "z. 4",
pages = "20-43",
year = "2011",
}
50
@misc{UEK:2168225840,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Seminarium Podstawy współczesnej restauracji witraży : Nysa, 17 listopada 2011 r.",
booktitle = "Ochrona Zabytków",
number = "43, 1-4 (248-251)",
pages = "301-304",
year = "2010",
url = {http://www.nid.pl/upload/iblock/aad/aadf8c44cd99676d5bec5159dfbf6ca7.pdf},
}
51
@article{UEK:2168356680,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Między folwarkiem a szybem : ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego",
journal = "Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku",
number = "t. 8",
pages = "121-134",
year = "2010",
url = {https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/12154/10-121_134-Laskowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
52
@unpublished{UEK:2168246528,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Instrumenty ochrony i opieki nad zabytkami pozostające w dyspozycji samorządu miejskiego w Polsce a ich realne wykorzystanie : próba diagnozy",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1",
pages = "32-61",
year = "2010",
}
53
@inbook{UEK:2168356684,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Wokół budowy gmachu Sądu Powiatowego w Krośnie",
booktitle = "Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5",
pages = "253-311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2010",
isbn = "978-83-910572-1-6",
}
54
@article{UEK:2168356688,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Miksa Róth Memorial House (Róth Miksa Emlékház) in Budapest",
journal = "The Journal of Stained Glass",
number = "vol. 34",
pages = "18-27",
year = "2010",
}
55
@misc{UEK:2168225836,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Nie tylko art déco : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym : konferencja międzynarodowa, Rzeszów, 6-8 października 2011 r.",
booktitle = "Ochrona Zabytków",
number = "43, 1-4 (248-251)",
pages = "295-300",
year = "2010",
url = {http://www.nid.pl/upload/iblock/d9b/d9b0fab840f4d1620b46587ca80bc9d0.pdf},
}
56
@article{UEK:2168356686,
author = "Andrzej Laskowski and ",
title = "Witraże jako przedmiot zainteresowania krakowskiego urzędu konserwatorskiego w okresie międzywojennym",
journal = "Teki Krakowskie",
number = "T. 16",
pages = "105-122",
year = "2009",
}
57
@inbook{UEK:2168356656,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Witraże w galicyjskich katedrach a proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku",
booktitle = "Witraże w obiektach zabytkowych : między konserwacją a sztuką współczesną",
pages = "80-95",
adress = "Malbork; Kraków",
publisher = "Muzeum Zamkowe; Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona",
year = "2009",
isbn = "978-83-60518-15-1",
}
58
@article{UEK:2168356692,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Über die Arbeiten der Wiener Glasmalereiwerkstatt Carl Geyling's Erben in Galizien",
journal = "Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien",
number = "Bd. 2",
pages = "10-26",
year = "2009",
url = {http://www.viennapan.org/Jahrbuecher/Jahrbuch_Band_2.pdf},
}
59
@article{UEK:2168356644,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Sacrum wobec ciemnych indywiduów, czyli zapomniana karta z historii krakowskiej kaplicy Świętej Małgorzaty : przyczynek do dziejów środowiska konserwatorskiego w okresie międzywojennym",
journal = "Rocznik Krakowski",
number = "t. 75",
pages = "163-183",
year = "2009",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/107700/rocznik_krakowski_2009_075.pdf},
}
60
@misc{UEK:2168356676,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Jubileusz 50-lecia Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej",
number = "t. 56, 3/4",
pages = "474-475",
year = "2009",
}
61
@inbook{UEK:2168356650,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Stan badań nad witrażami województwa podkarpackiego",
booktitle = ""Żeby wiedzieć" : studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie",
pages = "373-392",
adress = "Kraków",
publisher = "Lettra-Graphic",
year = "2008",
url = {https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglitData/tmp/pdf/malkiewicz2008.pdf},
isbn = "978-83-89937-50-6",
}
62
@article{UEK:2168356660,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Nadać ton : o nietypowych zastosowaniach witrażu",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "4 (25)/1 (26)",
pages = "60-65",
year = "2008",
url = {},
}
63
@article{UEK:2168356648,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Z prac Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie nad rozpoznaniem zasobu witraży na terenie Polski południowo-wschodniej",
journal = "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej",
number = "t. 56, 1",
pages = "129-139",
year = "2008",
}
64
@misc{UEK:2168356654,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Witraże secesyjne. Tendencje i motywy : konferencja naukowa, Łódź, 13-15 maja 2009 r.",
booktitle = "Ochrona Zabytków",
number = "41, 2 (241)",
pages = "11-13",
year = "2008",
}
65
@inbook{UEK:2168356646,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "O kilku inicjatywach artystycznych Sanguszków z końca XIX i początku XX wieku na terenie diecezji tarnowskiej",
booktitle = "Wokół Sanguszków : dzieje, sztuka, kultura",
pages = "245-278",
adress = "Tarnów",
publisher = "Muzeum Okręgowe",
year = "2007",
}
66
@article{UEK:2168356640,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "...Ku estetycznej stronie zawodu... rola architektów w odrodzeniu sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku",
journal = "Rocznik Krakowski",
number = "t. 73",
pages = "117-145",
year = "2007",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/107699/rocznik_krakowski_2007_073.pdf},
}
67
@book{UEK:2168327003,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Jasło w dobie autonomii galicyjskiej : miasto i jego przestrzeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana",
year = "2007",
isbn = "978-83-61033-04-2",
}
68
@article{UEK:2168356628,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "[Review]",
journal = "The Journal of Stained Glass",
number = "vol. 30",
pages = "259-261",
year = "2006",
}
69
@article{UEK:2168354282,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Baza materiałowa i zasoby ludzkie lokalnego rynku budowlanego : karta z dziejów jasielskiego rzemiosła doby autonomii galicyjskiej",
journal = "Rocznik Jasielski",
number = "t. 6",
pages = "25-72",
year = "2006",
url = {http://jasloiregion.pl/wp-content/uploads/2011/10/rocznik_vi.pdf},
}
70
@article{UEK:2168356632,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Sanguszkowie a Tarnów w latach 1890-1910. Dwie dekady z dziejów kohabitacji",
journal = "Rocznik Tarnowski",
number = "T. 11",
pages = "89-108",
year = "2006",
}
71
@article{UEK:2168356630,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "[Review]",
journal = "The Journal of Stained Glass",
number = "vol. 30",
pages = "261-263",
year = "2006",
}
72
@misc{UEK:2168356618,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = ""Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002",
pages = "7-24",
adress = "Jasło",
publisher = "Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny",
year = "2004",
isbn = "83-918949-2-4",
}
73
@book{UEK:2168354248,
author = "Andrzej Laskowski and Adam Organisty",
title = "Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej",
adress = "Rzeszów; Warszawa",
publisher = "Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny; Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Zarząd Główny",
year = "2004",
isbn = "83-918949-8-3 ; 83-88341-16-2",
}
74
@inbook{UEK:2168356620,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Kościół farny w Jaśle w latach 1772-1939",
booktitle = ""Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002",
pages = "135-196",
adress = "Jasło",
publisher = "Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny",
year = "2004",
isbn = "83-918949-2-4",
}
75
@book{UEK:2168354264,
title = "Na świadectwo ducha religijnego... : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002",
editor = Laskowski Andrzej,
adress = "Jasło",
publisher = "Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny",
year = "2004",
isbn = "83-918949-2-4",
}
76
@book{UEK:2168354246,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Kadra techniczno-budowlana związana z Jasłem w okresie autonomii galicyjskiej : słownik biograficzny",
adress = "Kraków",
publisher = "Andrzej Laskowski",
year = "2003",
isbn = "83-919675-0-6",
}
77
@misc{UEK:2168356616,
author = "Andrzej Laskowski and and ",
title = "Infrastruktura wojskowa w dziewiętnastowiecznym Jaśle",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001",
pages = "146-147",
year = "2003",
}
78
@article{UEK:2168356600,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Recenzja",
journal = "Rzeszowska Teka Konserwatorska",
number = "T. 3-4",
pages = "223-231",
year = "2002",
}
79
@inbook{UEK:2168356178,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Między rzemiosłem a sztuką : saga rodu Ungerów",
booktitle = "$a Sztuka witrażowa w Polsce",
pages = "117-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrae Polona",
year = "2002",
isbn = "83-912830-1-1",
}
80
@article{UEK:2168356180,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Najpierwszy w Galicyi? Gmach Sądu Obwodowego w Jaśle na tle budownictwa sądowego w Galicji",
journal = "Rzeszowska Teka Konserwatorska",
number = "T. 3-4",
pages = "129-177",
year = "2002",
}
81
@article{UEK:2168356608,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Starania władz lokalnych o utworzenie i budowę sądu obwodowego w Jaśle oraz jego wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój miasta",
journal = "Prace Historyczno-Archiwalne",
number = "z. 12",
pages = "71-98",
year = "2002",
url = {http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_12.pdf},
}
82
@misc{UEK:2168356058,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Zarys problematyki",
booktitle = "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999",
pages = "13-30",
adress = "Jasło ; Rzeszów",
publisher = "Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego",
year = "2001",
isbn = "83-912430-2-8",
}
83
@article{UEK:2168354546,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Bronisław Bigo z Mielca budowniczym miejskim w Jaśle",
journal = "Prace Historyczno-Archiwalne",
number = "z. 10",
pages = "75-87",
year = "2001",
url = {http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_10.pdf},
}
84
@inbook{UEK:2168356062,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Kształtowanie nowoczesnego centrum Jasła w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX wieku",
booktitle = "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999",
pages = "217-240",
adress = "Jasło ; Rzeszów",
publisher = "Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego",
year = "2001",
isbn = "83-912430-2-8",
}
85
@article{UEK:2168356612,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Ekspansja lwowskiego środowiska architektonicznego na zachód w okresie autonomii galicyjskiej",
journal = "Przegląd Wschodni",
number = "T. 7, z. 4 (28)",
pages = "1257-1284",
year = "2001",
}
86
@article{UEK:2168356064,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Architektura galicyjska w okresie autonomii : uwagi na marginesie książki o architekturze Rzeszowa",
journal = "Modus : prace z historii sztuki",
number = "T. 2",
pages = "123-180",
year = "2001",
}
87
@article{UEK:2168356066,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "The Stained Glass Revival in Galicia in the Second Half of the Nineteenth Century",
journal = "The Journal of Stained Glass",
number = "vol. 25",
pages = "10-26",
year = "2001",
}
88
@book{UEK:2168337831,
title = "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999",
editor = Beiersdorf Zbigniew,
editor = Laskowski Andrzej,
adress = "Jasło ; Rzeszów",
publisher = "Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego",
year = "2001",
isbn = "83-912430-2-8",
}
89
@inbook{UEK:2168356052,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Program ideowy zamku w Dębnie (propozycja odczytania)",
booktitle = "Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku : materiały XIX Seminarium Mediewistycznego",
pages = "30-38",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk",
year = "2001",
isbn = "83-7063-220-3",
}
90
@article{UEK:2168356056,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Pałac w Gorajowicach. Przemiany formy i funkcji",
journal = "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury",
number = "T. 32",
pages = "35-54",
year = "2000",
}
91
@article{UEK:2168356048,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Kościoły drewniane południowej Małopolski : materiały do dokumentacji wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO",
journal = "Teki Krakowskie",
number = "T. 12",
pages = "3-94",
year = "2000",
}
92
@article{UEK:2168355614,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Witraże w kościołach diecezji rzeszowskiej w świetle ankiety przeprowadzonej w 1999 roku",
journal = "Rzeszowska Teka Konserwatorska",
number = "T. 2",
pages = "371-386",
year = "2000",
}
93
@inbook{UEK:2168356606,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Materiały do historii architektury i budownictwa oraz konserwacji zabytków Krosna i okolicy na przełomie XIX i XX wieku w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie",
booktitle = "Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 4",
pages = "273-297",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2000",
isbn = "83-910572-0-8",
}
94
@book{UEK:2168354252,
title = "Wspomnienia o Jaśle : 1939-1960. Jasło - wykaz ulic, domów i ich właścicieli wg stanu na 31.09.1939 roku",
editor = Jałosińska Felicja,
editor = Hap Wiesław,
editor = Laskowski Andrzej,
adress = "Jasło",
publisher = "Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego",
year = "2000",
isbn = "83-908141-7-8",
}
95
@inbook{UEK:2168355612,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Pałac Klobassy w Skołyszynie - niespełniony sen naftowego magnata",
booktitle = "Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe. T. 5",
pages = "151-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2000",
isbn = "83-88341-05-7",
}
96
@inbook{UEK:2168354538,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Działalność Krakowskiego Zakładu Witrażów Władysława Ekielskiego i Antoniego Tucha",
booktitle = "Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polon",
year = "2000",
isbn = "83-912830-0-3",
}
97
@article{UEK:2168354540,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Nieznana willa Teodora Talowskiego w Jaśle",
journal = "Rzeszowska Teka Konserwatorska",
number = "T. 1",
pages = "95-115",
year = "1999",
}
98
@article{UEK:2168356198,
author = "Andrzej Laskowski and Adam Organisty",
title = "Uwagi na temat barokowego obrazu Stygmatyzacja św. Franciszka w kościele OO. Franciszkanów w Jaśle",
journal = "Rocznik Jasielski",
number = "t. 4",
pages = "19-28",
year = "1999",
url = {},
}
99
@article{UEK:2168356044,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Nie istniejący drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Brzyskach, w pobliżu Jasła, i wybrane elementy jego wyposażenia : próba rekonstrukcji",
journal = "Teki Krakowskie",
number = "T. 9",
pages = "77-90",
year = "1999",
}
100
@article{UEK:2168354544,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Przybycie i pierwsze lata pobytu w Jaśle OO. Franciszkanów i SS. Wizytek w świetle akt miejskich (do roku 1918)",
journal = "Prace Historyczno-Archiwalne",
number = "z. 7",
pages = "105-117",
year = "1999",
url = {http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_07.pdf},
}
101
@misc{UEK:2168355610,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Międzynarodowa konferencja Julian Zachariewicz i znaczenie jego działalności w przededniu XXI stulecia. Lwów, Politechnika Lwowska, 1 grudnia 1998 roku",
booktitle = "Biuletyn Historii Sztuki",
number = "t. 61, 3/4",
pages = "510-512",
year = "1999",
}
102
@article{UEK:2168356046,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Znaki kamieniarskie na zamku w Dębnie",
journal = "Teki Krakowskie",
number = "T. 10",
pages = "65-72",
year = "1999",
}
103
@article{UEK:2168356200,
author = "Andrzej Laskowski and ",
title = "O właścicielach Gorajowic w XIX wieku",
journal = "Rocznik Jasielski",
number = "t. 4",
pages = "111-125",
year = "1999",
}
104
@article{UEK:2168354542,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Z badań nad prowincjonalną architekturą galicyjską XIX wieku : archiwalia dotyczące budowy wieży przy kościele p.w. Marii Magdaleny w Brzyskach",
journal = "Rzeszowska Teka Konserwatorska",
number = "T. 1",
pages = "277-283",
year = "1999",
}
105
@inbook{UEK:2168354280,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Dzieło, jego twórca i czas",
booktitle = "Pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie : 1898-1998",
pages = "29-54",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Libri Ressovienses",
year = "1998",
isbn = "83-87799-02-5",
}
106
@book{UEK:2168354250,
title = "Pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie : 1898-1998",
editor = Laskowski Andrzej,
editor = Staszewski Krzysztof,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Libri Ressovienses",
year = "1998",
isbn = "83-87799-02-5",
}
107
@article{UEK:2168354270,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "A duch polski był bardzo naprężony : Galicja w przededniu wybuchu powstania styczniowego w świetle dokumentów znalezionych w Brzyskach",
journal = "Prace Historyczno-Archiwalne",
number = "z. 5",
pages = "57-68",
year = "1997",
url = {http://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyt_05.pdf},
}
108
@inbook{UEK:2168356050,
author = "Andrzej Laskowski",
title = "Biecki szpital Św. Ducha w kontekście ruchu budowlanego w Bieczu i budownictwa szpitalnego Małopolski",
booktitle = "Dzieje Podkarpacia. T. 1",
pages = "69-82",
adress = "Krosno",
publisher = "Podkarpackie Towarzystwo Historyczne",
year = "1996",
}
109
@article{UEK:2168356042,
author = "Andrzej Laskowski and ",
title = "Biecki szpital Św. Ducha w kontekście ruchu budowlanego w Bieczu i budownictwa szpitalnego Małopolski",
journal = "Teki Krakowskie",
number = "T. 3",
pages = "175-186",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID