Publications of the selected author
1

Title:
Adolf Szyszko-Bohusz 1883-1948
Source:
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022, s. 209
ISBN:
978-83-66419-36-0
Nr:
2168363236
varia
See main document
2

Title:
Kraków Spatial Development after 1989
Source:
Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków / red. Jacek PURCHLA - London ; New York: Routledge, 2022, s. 86-108 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168370046
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Kraków Architecture and Globalisation
Source:
Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków / red. Jacek PURCHLA - London ; New York: Routledge, 2022, s. 132-155 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168370052
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Niesłodka historia = The History Not So Sweet
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 45 (2022) , s. 57-73. - Tytuł numeru: Europa od kuchni = Europe on a Plate - Bibliogr.
Nr:
2168363360
unreviewed article
5

Title:
Centre E Estate in Krakow's Nowa Huta : the postmodern experiment in the heart of the Stalin era symbol = Мікрорайон «Центрум Е» у краківській Новій Гуті : постмодерний експеримент у серці символу сталінської доби
Source:
City : History, Culture, Society. - nr 1(13) (2022) , s. 308-332. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168369998
article
6

Title:
Budowanie świata : wokół twórczości Tomasza Mańkowskiego
Publisher address:
Kraków: EMG, 2022
Physical description:
413 s.: il.; 21 cm
Series:
(Architektura jest najważniejsza ; t. 8)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63464-53-0
Nr:
2168370220
monograph
7

Title:
Dziedziniec wawelski
Source:
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022, s. 202-208
ISBN:
978-83-66419-36-0
Nr:
2168363234
varia
See main document
8

Title:
Urbanistyka i architektura placu Centralnego
Source:
Plac Centralny : w poszukwaniu centrum / red. Jacek Salwiński, Bartosz Arkuszewski, Piotr Kapusta - Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2022, s. 79-98
ISBN:
978-83-66334-71-7
Nr:
2168369560
chapter in book
9

Title:
Kraków - miasto powojenne = Kraków - a Post-War City
Source:
Kraków Culture. - nr 4 (2021) , s. 72-75
Access mode:
Nr:
2168360614
unreviewed article
10

Title:
Współczesna tożsamość Prądnika Białego
Source:
Prądnik Biały : muzeum po sąsiedzku / red. Michał Niezabitowski - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : Muzeum Krakowa, 2021, s. 68-91
ISBN:
978-83-242-3785-2 ; 978-83-66334-53-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359812
chapter in monograph
11

Author:
Monika Eretová , Zuzana Jandlová , Jiří Vajčner , Péter Erdősi , Eszter György , Gábor Oláh , Gábor Sonkoly , Dániel Veress , Marek Świdrak , Michał Wiśniewski , Ľubica Pinčíková , Anna Tuhárska
Title:
Cultural Heritage Management and Protection in V4 Countries : Report
, Świdrak Marek
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2021
Physical description:
109 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage.
ISBN:
978-83-66419-39-1
Access mode:
Nr:
2168364582
report
12

Title:
Było takie miasteczko = There Was a Town
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 42-43 (2021) , s. 83-99. - Tytuł numeru: Niewidzialne miejsca = Invisible Places
Nr:
2168363296
unreviewed article
13

Title:
Miasto modernizmu = A City of Modernism
Source:
Kraków Culture. - nr 3 (2021) , s. 72-76
Access mode:
Nr:
2168363212
unreviewed article
14

Author:
Wolfgang Skerget , Bertram Werle , Michał Wiśniewski
Title:
Graz, design i jakość życia : z Wolfgangiem Skergetem i Bertramem Werlem, przedstawicielami urzędu miasta Grazu, rozmawia Michał Wiśniewski = Graz, Design and Quality of Life : Michał Wiśniewski Talks to Wolfgang Skerget and Bertram Werle, Representatives of the City of Graz
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 44, s. 96-107. - Tytuł numeru: Austria = Österreich
Nr:
2168363324
voice in discussion / interview
15

Author:
Stsiapan Stureika , Michał Wiśniewski
Title:
Dziedzictwo - wielowarstwowe uzależnienie : ze Stsiapanem Stureiką, prezesem Białoruskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, rozmawia Michał Wiśniewski = Heritage as Multilayered Addiction : Stsiapan Stureika, Head of ICOMOS Belarus, Talks to Michał Wiśniewski
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 41, s. 112-125. - Tytuł numeru: Białoruś = Belarus
Nr:
2168363292
voice in discussion / interview
16

Author:
Łukasz Galusek , Żanna Komar , Michał Wiśniewski , Natalia Żak
Title:
Architektura niepodległości w Europie Środkowej = The Architecture of Independence in Central Europe
Source:
Niedokończona wojna? "Polskość jako zadanie pokoleniowe" / red. Robert Traba - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2020, s. 331-346. - Summ.
ISBN:
978-83-65972-78-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354162
chapter in monograph
17

Title:
Dziedzictwo materialne Krakowa = The Tangible Heritage of Krakow
Source:
Renowacje i Zabytki. - nr 1 (2020) , s. 84-105. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168354150
unreviewed article
18

Author:
Małgorzata Tomczak , Oskar Grąbczewski , Piotr Lewicki , Jan Karpiel Bułecka jr. , Michał Wiśniewski
Title:
Echo Witkiewicza i architektura Małopolski = Witkiewicz's Echo and the Architecture of Małpolska
Source:
Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza : Katalog Jubileuszowy 2003-2020 : dziesięć edycji = Stanisław Witkiewicz Award of the Małopolska Region : Jubilee Catalogue 2003-2020 : Ten Editions / red. Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka, Marta A. Urbańska - Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, 2020, s. 32-51
ISBN:
978-83-65398-19-2
Nr:
2168363218
voice in discussion / interview
19

Title:
Płaszcz narodowych dekoracji = The Mantle of National Decorations
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 37-38 (2019) , s. 134-151. - Tytuł numeru: Socrealizm magiczny? = Magic Socrealism?
Nr:
2168354176
unreviewed article
20

Title:
Architektura w Nowej Hucie = Architecture in Nowa Huta
Source:
Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś, Maria Wąchała-Skindzier - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2019, s. 102-111. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-948244-8-8
Access mode:
Nr:
2168341043
chapter in monograph
21

Conference:
International Conference Modernism for the Future, Kaunas, Litwa, od 2018-09-12 do 2018-09-13
Title:
Modernist Krakow
Source:
Modernism for the Future : an International Conference : Conference Proceedings / red. Vaidas Petrulis - Kaunas: Kaunas - European Capital of Culture 2022, 2019, s. 78-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-609-96109-0-0
Access mode:
Nr:
2168340807
chapter in conference materials
22

Title:
Nowa Huta w architekturze = Nowa Huta in Architecture
Source:
Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś, Maria Wąchała-Skindzier - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2019, s. 14-26. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-948244-8-8
Access mode:
Nr:
2168341041
chapter in monograph
23

Title:
Eksperyment
Source:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 180-207
ISBN:
978-83-63463-96-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342051
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Zaczyn modernistyczny zaczął szybko fermentować : nurty architektury nowoczesnej w II RP w krytyce Lecha Niemojewskiego
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2, Eseje / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 53-76
ISBN:
978-83-63786-15-1
Nr:
2168339471
chapter in monograph
25

Title:
1974, Kazimierz Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 305-312
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339657
chapter in book
26

Title:
1955, Bohdan Pniewski, Polska twórczość architektoniczna w I połowie XX wieku
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 183-186
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339653
chapter in book
27

Title:
1953, Tadeusz Ptaszycki, Nowa Huta
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 181-182
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339651
chapter in book
28

Title:
Siatka i małe miasteczko - wzorce polskiej urbanistyki w XX wieku
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2, Eseje / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 193-228
ISBN:
978-83-63786-15-1
Nr:
2168339491
chapter in monograph
29

Title:
1925, Alfred Lauterbach, Zagadnienia wielkiego miasta
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 43-48
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339613
chapter in book
30

Title:
Serce Nowe Huty - założenie architektoniczno-urbanistyczne = The Heart of Nowa Huta - Architectural and Urban Design Assumptions
Source:
Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku / red. Jarosław Klaś - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2018, s. 12-23. - Summ.
ISBN:
978-83-948244-3-3
Nr:
2168329797
chapter in monograph
31

Title:
1931, Lech Niemojewski, Ósmy cud świata
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 113-116
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339635
chapter in book
32

Title:
Architektura jako miernik rozwoju metropolitalnego Krakowa na przełomie XX i XXI wieku = Architecture as a Measure of the Metropolitan Development of Kraków at the Turn of the 21st Century
Source:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 235-286. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327847
chapter in monograph
See main document
33

Title:
1928, Jerzy Warchałowski, Polska Sztuka Dekoracyjna
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 75-78
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339633
chapter in book
34

Title:
1951, Roman Piotrowski, Przemówienie ministra budownictwa miast i osiedli inż. arch. Romana Piotrowskiego na I Ogólnopolskim Pokazie Projektów Architektury w Warszawie
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 171-174
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339649
chapter in book
35

Title:
Czyżyny - założenie architektoniczno-urbanistyczne = Czyżyny - Architectural and Urban Design Assumptions
Source:
Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku / red. Jarosław Klaś - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2018, s. 152-161. - Summ.
ISBN:
978-83-948244-3-3
Nr:
2168329803
chapter in monograph
36

Title:
1916, Ignacy Drexler, Odbudowanie miast i wsi na ziemi naszej
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 31-32
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339493
chapter in book
37

Title:
1932, Romuald Miller, W walce o program
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 117-120
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339643
chapter in book
38

Title:
1939, Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka. T. 2, Budowa miasta współczesnego
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 145-148
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339647
chapter in book
39

Title:
Szpital im. Stefana Żeromskiego i okolice = The Stefan Żeromski Hospital and the Surrounding Area
Source:
Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku / red. Jarosław Klaś - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2018, s. 32-39. - Summ.
ISBN:
978-83-948244-3-3
Nr:
2168329799
chapter in monograph
40

Title:
1956, Edund Goldzamt, Architektura zespołów śródmiejskich i problem dziedzictwa
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 187-192
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339655
chapter in book
41

Title:
Głód mieszkania = The Hunger for Housing
Source:
Architektura niepodległości w Europie Środkowej = Architecture of Independence in Central Europe / red. Łukasz Galusek - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018, s. 94-120
ISBN:
978-83-63463-83-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328467
chapter in monograph
42

Title:
1928, Paweł Wędziagolski, O szkołę architektury
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 71-74
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339631
chapter in book
43

Author:
Jacek Purchla , Marek Świdrak , Kamila Twardowska , Michał Wiśniewski
Title:
Myślenie miastem : architektura Jana Zawiejskiego
Publisher address:
Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7577-308-8
Nr:
2168329783
book
44

Title:
Mistrzejowice - założenie architektoniczno-urbanistyczne = Mistrzejowice - Architectural and Urban Design Assumptions
Source:
Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku / red. Jarosław Klaś - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2018, s. 136-145. - Summ.
ISBN:
978-83-948244-3-3
Nr:
2168329801
chapter in monograph
45

Title:
1934, Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna : przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego
Source:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 121-124
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339645
chapter in book
46

Title:
Międzywojenny Kraków - modernizacja i modernizm jako problem konserwatorski = Interwar Kraków - Modernization and Modernism as a Conservation Problem
Source:
Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie / red. Jerzy Zbiegień, Katarzyna Biecuszek, Michał Szkoła - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 2017, s. 9-43. - Summ.
Series:
(Krakowska Teka Konserwatorska ; t. 9)
ISBN:
978-83-62862-96-2
Access mode:
Nr:
2168328301
chapter in book
47

Author:
Joan Roca i Albert , Gábor Soós , Ruth Ellen Gruber , Matthias Ripp , Scjapan Sturejka , Michał Wiśniewski
Title:
Kraków miastem dziedzictwa = Krakow : a City of Heritage
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 27, s. 72-95. - Tytuł numeru: Kraków i świat
Nr:
2168321727
voice in discussion / interview
48

Title:
Manifest powojennej urbanistyki
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 1 (56) (2017) , s. 72-81
Access mode:
Nr:
2168321745
unreviewed article
49

Title:
W poszukiwaniu polskiego Las Vegas
Source:
Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem : architektura, moda i projektowanie wobec transformacji systemowej w Polsce / red. Lidia Klein - Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca, 2017, s. 112-141
ISBN:
978-83-64986-02-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321297
chapter in monograph
50

Title:
Rozwój architektury Krakowa w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku a metropolitalne funkcje miasta = The Development of the Architecture of Kraków in the 1950s and 1960s and the Metropolitan Functions of the City
Source:
Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017, s. 109-156. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-895-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318919
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Wokół Plant
Publisher address:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2017
Physical description:
175 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65529-81-7
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Wiśniewski M., (2017), Around Planty Park, Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 175 s. ISBN 978-83-65529-82-4
Nr:
2168321417
book
52

Title:
Nowoczesność i Nowa Huta = Modernity and Nowa Huta
Source:
Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2017, s. 90-101. - Summ.
ISBN:
978-83-948244-0-2
Nr:
2168321305
chapter in book
53

Title:
U nas w bloku = On our Block
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 29 (2017) , s. 90-113. - Tytuł numeru: Kłopotliwe Dziedzictwo Europy Środkowej
Nr:
2168322027
unreviewed article
54

Author:
Marta Karpińska , Michał Wiśniewski , Stanisław Deńko
Title:
Ambasada : ze Stanisławem Deńko - architektem, wykładowcą, laureatem honorowej Nagrody SARP - rozmawiają Marta Karpińska i Michał Wiśniewski
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 2 (57), s. 79-83
Access mode:
Nr:
2168321731
voice in discussion / interview
55

Title:
Architektura wyparta
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 3 (54) (2016) , s. 28-35
Nr:
2168311689
unreviewed article
56

Title:
Rozwój czy regres? : urbanistyka i architektura w sąsiedztwie dzisiejszego kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie XIX i XX wieku
Source:
Pamięć, wybór, tożsamość : szkice o mieście / red. Krzysztof BROŃSKI, Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016, s. 225-248
ISBN:
978-83-63463-53-3
Nr:
2168306043
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Justyna Nowicka , Tomasz Fudala , Michał Wiśniewski , Dorota Leśniak-Rychlak , Marta Karpińska , Dorota Jędruch , Szymon Maliborski
Title:
Wreszcie we własnym domu : rozmowa z zespołem kuratorskim 8. edycji festiwalu Warszawa w budowie
Source:
Dom polski w transformacji / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków ; Warszawa: Instytut Architektury ; Muzeum Sztuki Nowoczesnej : Muzeum Warszawy, 2016, s. 4-15
ISBN:
978-83-63786-13-7
Nr:
2168321805
voice in discussion / interview
58

Title:
Rozwój architektury w Krakowie w pierwszej połowie XX wieku a metropolitalne ambicje samorządu terytorialnego = Architectural Development in Kraków in the First Half of the 20th Century, and the Metropolitan Ambitions of the Local Government
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 83-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168305993
chapter in monograph
See main document
59

Conference:
Toruński modernizm. Architektura miasta 1920-1989, Toruń, Polska, od 2015-11-28 do 2015-11-28
Title:
Socmodernizm : historia późnej nowoczesności w architekturze Polski Ludowej
Source:
Toruński modernizm : architektura miasta 1920-1989 / red. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski - [Toruń]: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, [2016], s. 107-135
Series:
(Zabytki toruńskie młodszego pokolenia)
ISBN:
978-83-943684-5-6
Nr:
2168305037
chapter in conference materials
60

Title:
Konserwacja jako narzędzie kapitału
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 2 (53) (2016) , s. 58-65
Nr:
2168311685
unreviewed article
61

Title:
Z bloków powstałeś... = Arisen from Blocks...
Source:
Światowid. - 3 (2016) , s. 77-103. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311683
unreviewed article
62

Title:
Katedra ormiańska we Lwowie : Akademia Dziedzictwa na ratunek zabytkom
Source:
Kurier UEK. - nr [1] 7(68) (2016) , s. 36-39
Access mode:
Nr:
2168343852
unreviewed article
63

Title:
Dizajn - złudzenie czy rzeczywistość? = Design: Illusion or Reality?
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 24 (2016) , s. 172-185. - Tytuł numeru: Wzorowanie : dizajn w Europie Środkowej
Nr:
2168310517
unreviewed article
64

Title:
Utopia i egzotyka = Utopia and Exoticism
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 22-23 (2016) , s. 94-111. - Tytuł numeru: Miasto jako dzieło sztuki - Bibliogr.
Nr:
2168309913
unreviewed article
65

Title:
Čierny obraz pamäte mesta = The Shakespeare Theatre in Gdańsk
Source:
Arch o architektúre a inej kultúre. - 1-2 (2016) , s. 46-51. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168301571
review
66

Title:
Polska tożsamość a modernizacja = Polish Identity vs. Modernisation
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 19 (2015) , s. 124-128. - Tytuł numeru: Myślenie krajobrazem
Nr:
2168300365
review
67

Title:
Thesaurus Poloniae
Source:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre. - nr 24, s. 144-145
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Wiśniewski M., (2015), Thesaurus Poloniae, "Yearly of the International Cultural Centre", no. 24, s. 144-145.
Nr:
2168325327
varia
68

Title:
Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje
Redakcja:
Karpińska Marta
, Leśniak-Rychlak Dorota
Publisher address:
Kraków: Instytut Architektury, 2015
Physical description:
159, [1] s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63786-11-3 ; 978-83-63786-09-0
Nr:
2168305011
See related chapters
69

Author:
Anna Maziuk , Michał Wiśniewski
Title:
Komu przeszkadza socmodernizm : z architektem, historykiem sztuki Michałem Wiśniewskim o socmodernizmie nie tylko polskim rozmawia Anna Maziuk
Source:
Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej. - 9 maja, s. 32-37
Nr:
2168321947
voice in discussion / interview
70

Title:
Urbanistyka i osiedla
Source:
Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI - Kraków: Instytut Architektury, 2015, s. 167-183
ISBN:
978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0
Nr:
2168305171
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Michał Wiśniewski , Marta Karpińska , Dorota Jędruch , Dorota Leśniak-Rychlak
Title:
Figury niemożliwe = Impossible Objects
Source:
Figury niemożliwe = Impossible Objects / red. Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej, 2015, s. 12-44
ISBN:
978-83-62435-03-6 ; 978-83-63786-06-9
Nr:
2168301533
chapter in book
72

Title:
Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy, 26 listopada 2015 - 31 stycznia 2016 = The Armenian Cathedral of Lviv and Its Creators, 26 November - 31 January 2016
Source:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre. - nr 24, s. 121-124
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Wiśniewski M., (2015), The Armenian Cathedral of Lviv and Its Creators, 26 November - 31 January 2016, "Yearly of the International Cultural Centre", no. 24, s. 121-124.
Nr:
2168325319
varia
73

Author:
Michał Wiśniewski , Dorota Leśniak-Rychlak , David Crowley
Title:
Nakierowani na przyszłość : rozmowa z Davidem Crowleyem
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 3 (50), s. 76-83
Nr:
2168301559
voice in discussion / interview
74

Author:
Michał Wiśniewski , Paweł Baranowski
Title:
Akademia Dziedzictwa = The Academy of Heritage
Source:
Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy = Armenian Cathedral in Lviv and Its Creators / red. Paulina Foszczyńska - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, s. 215-216. - Tekst również w języku ukraińskim i ormiańskim.
ISBN:
978-83-63463-40-3
Nr:
2168301569
chapter in book
75

Title:
Żywa pamiątka współpracy : historia Domu Śląskiego w Krakowie
Source:
Opcje. - nr 3 (100) (2015) , s. 70-75
Nr:
2168301563
article
76

Title:
Miasto - polityka - dziedzictwo : Kraków po 1945 roku = City - Politics - Heritage : Cracow after 1945
Source:
Forum Socjologiczne. - 6 (2015) , s. 257-283. - Tytuł numeru: Pamięć a przestrzeń - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168308525
article
77

Author:
Marta Karpińska , Dorota Leśniak-Rychlak , Michał Wiśniewski
Title:
Wstęp
Source:
Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI - Kraków: Instytut Architektury, 2015, s. 5
ISBN:
978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0
Nr:
2168305019
preface / summary
See main document
78

Title:
Architekt jeszcze większego Krakowa : urbanistyka i użyteczność publiczna w projektach Witolda Cęckiewicza
Source:
Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI - Kraków: Instytut Architektury, 2015, s. 31-81
ISBN:
978-83-63786-11-3 ; 978-83-63786-09-0
Nr:
2168305025
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Bohater z przypadku?
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 3 (50) (2015) , s. 92-98
Nr:
2168301561
unreviewed article
80

Author:
Dorota Leśniak-Rychlak , Michał Wiśniewski
Title:
Nakierowani na przyszłość : wywiad z Davidem Crowleyem
Source:
Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI - Kraków: Instytut Architektury, 2015, s. 5-29
ISBN:
978-83-63786-11-3 ; 978-83-63786-09-0
Nr:
2168305023
voice in discussion / interview
See main document
81

Title:
European Campus of Excellence : Creative City - Past, Present and Future, 16-25 września
Source:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre. - nr 24, s. 131-133
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Wiśniewski M., (2015), European Campus of Excellence : Creative City - Past, Present and Future, 16-25 September, "Yearly of the International Cultural Centre", no. 24, s. 131-133.
Nr:
2168325323
varia
82

Author:
Marta Karpińska , Dorota Leśniak-Rychlak , Michał Wiśniewski , Kamila Twardowska
Title:
Mogłem się wyżyć projektowo : rozmowa z Witoldem Cęckiewiczem
Source:
Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI - Kraków: Instytut Architektury, 2015, s. 7-91
ISBN:
978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0
Nr:
2168305021
voice in discussion / interview
See main document
83

Title:
Kraków - miasto czy wieś?
Source:
Przemiana wsi w miasto : Grolsch ARTBOOM Festival, 25.09-09.10.2015 / red. Łukasz Białkowski - Kraków: Krakowskie Biuro Festialowe, 2015
ISBN:
978-83-65270-06-1
Nr:
2168305125
chapter in book
84

Title:
Wstęp
Source:
Wacław Nowakowski - Kraków: Instytut Architektury, 2015, s. 5-6
ISBN:
978-83-63786-07-6
Nr:
2168301521
preface / summary
85

Title:
Budynki użyteczności publicznej
Source:
Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI - Kraków: Instytut Architektury, 2015, s. 93-121
ISBN:
978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0
Nr:
2168305169
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Franciszek Mączyński = Franciszek Mączyński
Source:
Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy = Armenian Cathedral in Lviv and Its Creators / red. Paulina Foszczyńska - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, s. 163-186. - Tekst również w języku ukraińskim i ormiańskim.
ISBN:
978-83-63463-40-3
Nr:
2168301567
chapter in book
87

Title:
Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty
Redakcja:
Karpińska Marta
, Leśniak-Rychlak Dorota
Publisher address:
Kraków: Instytut Architektury, 2015
Physical description:
186, [6] s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0
Nr:
2168305009
See related chapters
88

Title:
Akademia Dziedzictwa = Heritage Academy
Source:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre. - nr 24, s. 127-129
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Wiśniewski M., (2015), Heritage Academy, "Yearly of the International Cultural Centre", no. 24, s. 127-129.
Nr:
2168325321
varia
89

Title:
V4 Heritage Academy : Management of UNESCO World Heritage Sities in Visegrad Countries, 13-19 lipca
Source:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre. - nr 24, s. 135-137
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Wiśniewski M., (2015), V4 Heritage Academy : Management of UNESCO World Heritage Sities in Visegrad Countries, 13-19 July, "Yearly of the International Cultural Centre", no. 24, s. 135-137.
Nr:
2168325325
varia
90

Title:
(R)ewolucja: krakowska szkoła modernizmu = (R)evolution: Kraków School of Modernism
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 17-18 (2014) , s. 180-191. - Tytuł numeru: Socmodernizm w architekturze
Nr:
2168300357
unreviewed article
91

Title:
Krynica i okolice : śladami tradycji, wielokulturowości i nowoczesności krynickiego uzdrowiska
Publisher address:
Kraków: Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, 2014
Physical description:
36 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292199
book
92

Author:
Michał Wiśniewski , David Crowley
Title:
Ląd wciąż nieodkryty? Z Davidem Crowleyem rozmawia Michał Wiśniewski = A Land Still Undiscovered? David Crowley Talks to Michał Wiśniewski
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 17-18, s. 10-21. - Tytuł numeru: Socmodernizm w architekturze
Access mode:
Nr:
2168300349
voice in discussion / interview
93

Title:
Kraków jako główne cenrum polskiej konserwacji zabytków przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 17-43
Signature:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301573
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Author:
Michał Wiśniewski , Marta Karpińska , Dorota Jędruch , Dorota Leśniak-Rychlak
Title:
Impossible Objects
Source:
Impossible Objects / red. Dorota Leśniak-Rychlak - Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2014, s. 13-47
ISBN:
978-83-64714-02-3
Nr:
2168301529
chapter in book
95

Author:
Michał Wiśniewski , Franciszek Ziejka
Title:
Arcydzieła architektury i urbanistyki : polskie starówki
Fotograf:
Panów Waldemar
, Panów Zbigniew
Publisher address:
Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2013
Physical description:
334, [2] s.: il.; 31 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7576-143-6
Nr:
2168272318
monograph
96

Title:
Adolf Szyszko-Bohusz
Prace pomocnicze:
Ochęduszko Rafał
Publisher address:
Kraków: Instytut Architektury, 2013
Physical description:
159, [1] s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63786-03-8
Nr:
2168271894
monograph
97

Title:
Architektura po końcu nowoczesnego świata
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 1(40) (2013) , s. 10-19
Access mode:
Nr:
2168271286
unreviewed article
98

Title:
Architektura użyteczności publicznej
Source:
Modernizmy : architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. T. 1, Kraków i województwo krakowskie / red. Andrzej Szczerski - Kraków: Studio Wydawnicze DodoEditor, 2013, s. 13-52
ISBN:
978-83-62972-09-8
Nr:
2168272290
chapter in monograph
99

Title:
Akademia Dziedzictwa 2001-2013 : przegląd problemów badawczych z zakresu zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce
Redakcja:
Szyper Wojciech
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013
Physical description:
429, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-63463-06-9
Nr:
2168271898
100

Author:
Michał Wiśniewski , Marcin Biernat , Aneta Borowik
Title:
Konserwacja = Conservation
Source:
Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013, s. 73-91
ISBN:
978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
Nr:
2168305027
chapter in book
101

Author:
Michał Wiśniewski , Aneta Borowik , Marcin Biernat , Rafał Ochęduszko
Title:
Kostium stylowy = Costume of Style
Source:
Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013, s. 93-119
ISBN:
978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
Nr:
2168305033
chapter in book
102

Title:
Aleje Trzech Wieszczów i metropolitalne ambicje międzywojennego Krakowa
Source:
Międzywojenny Kraków : architektura, kultura, nauka / red. Katarzyna Daraż-Duda, Jarosław Klaś - Kraków: Wydawnictwo Episteme, 2013, s. 37-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7759-018-8
Nr:
2168292197
chapter in monograph
103

Title:
Architektura uzdrowisk Beskidu Sądeckiego
Source:
Modernizmy : architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. T. 1, Kraków i województwo krakowskie / red. Andrzej Szczerski - Kraków: Studio Wydawnicze DodoEditor, 2013, s. 311-338
ISBN:
978-83-62972-09-8
Nr:
2168272292
chapter in monograph
104

Author:
Michał Wiśniewski , Dorota Jędruch , Dorota Leśniak-Rychlak , Agata Wiśniewska
Title:
Reakcja na modernizm = Reaction to Modernism
Source:
Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013, s. 8-11
ISBN:
978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
Nr:
2168279077
chapter in book
105

Title:
Adolf Szyszko-Bohusz : reakcyjny modernista? = Adolf Szyszko-Bohusz : Reactionary Modernist?
Source:
Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition - Kraków: Instytut Architektury; Muzeum Narodowe, 2013, s. 30-53
ISBN:
978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
Nr:
2168279075
chapter in book
106

Title:
Adolf Szyszko-Bohusz : krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 59-101 - Bibliogr.
Signature:
NP-1413/[2]/Magazyn
Nr:
2168286721
chapter in unpublished scientific work
See main document
107

Author:
Michał Wiśniewski , Aneta Borowik , Rafał Ochęduszko
Title:
Modernizm = Modernism
Source:
Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013, s. 121-147
ISBN:
978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
Nr:
2168305035
chapter in book
108

Title:
Spóźnione ułaskawienie : kilka uwag o nostalgii za niechcianym dziedzictwem PRL = A Belated Pardon : Some Remarks on the Nostalgia for the Unwanted Heritage of Communist Poland
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 7 (2012) , s. 80-96
Access mode:
Nr:
2168331205
unreviewed article
109

Title:
Zabłocie - modelowa rewitalizacja? = Zabłocie - a Perfect Example of Revitalisation?
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 4 (2011) , s. 58-77. - Tytuł numeru: Sztuka zmienia miejsce = Art Is Changing (a) Place
Access mode:
Nr:
2168331071
unreviewed article
110

Title:
Architektur auf Polnisch : 1989-2011
Source:
Goethe-Institut Polen. - September (2011) . - [odczyt: 05.02.2014]
Access mode:
Nr:
2168271280
unreviewed article
111

Title:
Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie - zarządzanie i ochrona zespołu po 1989 r.
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 195-217
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246614
chapter in unpublished scientific work
See main document
112

Title:
Betonowy ogród
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2(34) (2011) , s. 61-67
Access mode:
Nr:
2168273130
unreviewed article
113

Title:
Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie po 1989 r.
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 110-155
Signature:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246534
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Title:
Dom z ziemi polskiej
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2(31) (2010) , s. 15-19
Access mode:
Nr:
2168273132
unreviewed article
115

Title:
Jerozolima i Kraków - święte miasta
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (29), s. 23
Access mode:
Nr:
2168274873
varia
116

Title:
Po majątki na Podole...
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 4(29) (2009) , s. 48-53
Access mode:
Nr:
2168273134
unreviewed article
117

Title:
Świat, który jest, a który nie powstał
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2(27) (2009) , s. 34-41
Access mode:
Nr:
2168273136
unreviewed article
118

Title:
Szkoła krakowska i styl narodowy w polskiej architekturze międzywojennej
Source:
Florencja i Kraków wobec dziedzictwa / red. Jacek PURCHLA ; [tł. z ang. Monika MURZYN-KUPISZ - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 151-171
ISBN:
978-83-89273-54-3
Nr:
2168234514
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Oświeceni przez architekturę
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 25-26 (2008) , s. 38-41
Access mode:
Nr:
2168273144
unreviewed article
120

Title:
Budowanie dominacji : sny o potędze międzywojennej polski
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 1 (2008) , s. 30-35
Access mode:
Nr:
2168273138
unreviewed article
121

Title:
Florencja i Kraków wobec dziedzictwa : 15-16 października = Attitudes to Heritage in Florence and Krakow : 15th-16th October
Source:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre. - nr 16 (2007) , s. 87
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Wiśniewski M., (2007), Attitudes to Heritage in Florence and Krakow : 15th-16th October, "Yearly of the International Cultural Centre", no 16, s. 87.
Nr:
2165915280
article
122

Title:
Przesyt i pustka : nowojorski Times Square
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2 (2007) , s. 12-15
Access mode:
Nr:
2168273142
unreviewed article
123

Title:
Sanatorium zatopione w górach : sądecki Żegiestów
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 3 (2007) , s. 8-11
Access mode:
Nr:
2168273140
unreviewed article
124

Title:
Rewaloryzacja architektury międzywojennej w Krakowie - teoria i praktyka
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005) (2006) , s. 39-49
Nr:
2168324935
article
125

Title:
Filozofia proporcji : krytyczny regionalizm Kennetha Framtona
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 3 (2006) , s. 40-43
Access mode:
Nr:
2168273126
unreviewed article
126

Title:
Tradycja i harmonia : kilka uwag o architekturze międzywojennego Krakowa
Source:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2 (11) (2005) , s. 10-13
Nr:
2168272326
unreviewed article
127

Title:
Pod kolebką
Source:
Architektura Murator. - nr 4 (2005) , s. 98-99
Nr:
2168273112
article
128

Title:
Wnętrza z tradycją
Source:
Architektura Murator. - nr 8 (2004) , s. 19
Nr:
2168273118
article
129

Title:
Dom w Krakowie = House in Krakow
Source:
Architektura Murator. - nr 8 (2004) , s. 40-49
Nr:
2168273124
article
130

Title:
Stiuki, beton i stal = Stuccos, Concrete and Steel
Source:
Architektura Murator. - nr 7 (2004) , s. 86-91
Nr:
2168273122
article
131

Title:
Ludwik Wojtyczko : krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003
Physical description:
284 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang.,
ISBN:
83-7318-241-1
Nr:
2168272296
monograph
132

Title:
Royal Gold Medal dla Rafaela Moneo
Source:
Architektura & Biznes. - nr 4, s. 15
Nr:
2168273242
varia
133

Title:
Mosty Krakowa
Source:
Architektura & Biznes. - nr 3, s. 13
Nr:
2168273238
varia
1
Adolf Szyszko-Bohusz 1883-1948 / Michał WIŚNIEWSKI // W: Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - S. 209. - ISBN 978-83-66419-36-0
2
Kraków Spatial Development after 1989 / Michał WIŚNIEWSKI // W: Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków / red. Jacek PURCHLA. - London ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 86-108. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003252757-7/krak%C3%B3w-spatial-development-1989-micha%C5%82-wi%C5%9Bniewski?context=ubx&refId=90f0f157-e292-460c-be9e-bd0a2f385ac8Wstęp:
3
Kraków Architecture and Globalisation / Michał WIŚNIEWSKI // W: Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków / red. Jacek PURCHLA. - London ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 132-155. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003252757-9/krak%C3%B3w-architecture-globalisation-micha%C5%82-wi%C5%9Bniewski?context=ubx&refId=791d6b6b-d78b-4324-b480-532e93c14293Wstęp:
4
Niesłodka historia = The History Not So Sweet / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 45 (2022), s. 57-73. - Tytuł numeru: Europa od kuchni = Europe on a Plate. - Bibliogr. - ISSN 2082-310X
5
Centre E Estate in Krakow's Nowa Huta : the postmodern experiment in the heart of the Stalin era symbol = Мікрорайон «Центрум Е» у краківській Новій Гуті : постмодерний експеримент у серці символу сталінської доби / Michał WIŚNIEWSKI // City : History, Culture, Society. - nr 1(13) (2022), s. 308-332. - Rez., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/200. - ISSN 2616-4280
6
Budowanie świata : wokół twórczości Tomasza Mańkowskiego / Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków : EMG, 2022. - 413 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Architektura jest najważniejsza ; t. 8. - ISBN 978-83-63464-53-0
7
Dziedziniec wawelski / Michał WIŚNIEWSKI // W: Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - S. 202-208. - ISBN 978-83-66419-36-0
8
Urbanistyka i architektura placu Centralnego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Plac Centralny : w poszukwaniu centrum / red. Jacek Salwiński, Bartosz Arkuszewski, Piotr Kapusta. - Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2022. - S. 79-98. - ISBN 978-83-66334-71-7
9
Kraków - miasto powojenne = Kraków - a Post-War City / Michał WIŚNIEWSKI // Kraków Culture. - nr 4 (2021), s. 72-75. - Pełny tekst: http://karnet.krakowculture.pl/magazine/view?nr=302. - ISSN 2719-9134
10
Współczesna tożsamość Prądnika Białego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Prądnik Biały : muzeum po sąsiedzku / red. nauk. Michał Niezabitowski. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : Muzeum Krakowa, 2021. - S. 68-91. - ISBN 978-83-242-3785-2 ; 978-83-66334-53-3
11
Cultural Heritage Management and Protection in V4 Countries : Report / eds. Michał WIŚNIEWSKI, Marek Świdrak ; autorzy: Monika Eretová, Zuzana Jandlová, Jiří Vajčner, Péter Erdősi, Eszter György, Gábor Oláh, Gábor Sonkoly, Dániel Veress, Marek Świdrak, Michał WIŚNIEWSKI, Ľubica Pinčíková, Anna Tuhárska. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2021. - 109 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66419-39-1. - Pełny tekst: https://mck.krakow.pl/images/upload/ICC_REPORT_CULTURAL_HERITAGE_MANAGEMENT_AND_PROTECTION_IN_V4_COUNTRIES_1.pdf
12
Było takie miasteczko = There Was a Town / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 42-43 (2021), s. 83-99. - Tytuł numeru: Niewidzialne miejsca = Invisible Places. - ISSN 2082-310X
13
Miasto modernizmu = A City of Modernism / Michał WIŚNIEWSKI // Kraków Culture. - nr 3 (2021), s. 72-76. - Pełny tekst: http://karnet.krakowculture.pl/magazine/view?nr=301. - ISSN 2719-9134
14
Graz, design i jakość życia : z Wolfgangiem Skergetem i Bertramem Werlem, przedstawicielami urzędu miasta Grazu, rozmawia Michał Wiśniewski = Graz, Design and Quality of Life : Michał Wiśniewski Talks to Wolfgang Skerget and Bertram Werle, Representatives of the City of Graz / Wolfgang Skerget, Bertram Werle ; rozm. Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 44 (2021), s. 96-107. - Tytuł numeru: Austria = Österreich. - ISSN 2082-310X
15
Dziedzictwo - wielowarstwowe uzależnienie : ze Stsiapanem Stureiką, prezesem Białoruskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, rozmawia Michał Wiśniewski = Heritage as Multilayered Addiction : Stsiapan Stureika, Head of ICOMOS Belarus, Talks to Michał Wiśniewski / Stsiapan Stureika ; rozm. Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 41 (2021), s. 112-125. - Tytuł numeru: Białoruś = Belarus. - ISSN 2082-310X
16
Architektura niepodległości w Europie Środkowej = The Architecture of Independence in Central Europe / Łukasz Galusek, Żanna Komar, Michał WIŚNIEWSKI, Natalia Żak // W: Niedokończona wojna? "Polskość jako zadanie pokoleniowe" / red. Robert Traba. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2020. - S. 331-346. - Summ. - ISBN 978-83-65972-78-1
17
Dziedzictwo materialne Krakowa = The Tangible Heritage of Krakow / Michał WIŚNIEWSKI // Renowacje i Zabytki. - nr 1 (2020), s. 84-105. - Summ. - Spis treści: https://www.renowacjeizabytki.pl/archiwum/Renowacje-i-Zabytki-12020,7539Wstęp: . - ISSN 1643-2029
18
Echo Witkiewicza i architektura Małopolski = Witkiewicz's Echo and the Architecture of Małpolska / rozm. Małgorzata Tomczak ; Oskar Grąbczewski, Jan Karpiel Bułecka jr., Piotr Lewicki, Michał WIŚNIEWSKI // Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza : Katalog Jubileuszowy 2003-2020 : dziesięć edycji = Stanisław Witkiewicz Award of the Małopolska Region : Jubilee Catalogue 2003-2020 : Ten Editions / red. Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka, Marta A. Urbańska. - (2020), s. 32-51 (2020), s. 32-51 (2020), s. 32-51 (2020), s. 32-51 (2020), s. 32-51
19
Płaszcz narodowych dekoracji = The Mantle of National Decorations / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 37-38 (2019), s. 134-151. - Tytuł numeru: Socrealizm magiczny? = Magic Socrealism?. - ISSN 2082-310X
20
Architektura w Nowej Hucie = Architecture in Nowa Huta / Michał WIŚNIEWSKI // W: Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś, Maria Wąchała-Skindzier. - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2019. - S. 102-111. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948244-8-8. - Pełny tekst: https://www.okn.edu.pl/nowa.huta.w.kulturze/NHwKulturze.pdf
21
Modernist Krakow / Michał WIŚNIEWSKI // W: Modernism for the Future : an International Conference : Conference Proceedings / ed. Vaidas Petrulis. - Kaunas: Kaunas - European Capital of Culture 2022, 2019. - S. 78-91. - Bibliogr. - ISBN 978-609-96109-0-0. - Pełny tekst: https://modernizmasateiciai.lt/wp-content/uploads/2018/11/Modernism-For-The-Future-Proceedings-PREVIEW.pdf
22
Nowa Huta w architekturze = Nowa Huta in Architecture / Michał WIŚNIEWSKI // W: Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś, Maria Wąchała-Skindzier. - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2019. - S. 14-26. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948244-8-8. - Pełny tekst: https://okn.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/NHwKulturze.pdf
23
Eksperyment / Michał WIŚNIEWSKI // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 180-207. - ISBN 978-83-63463-96-0
24
Zaczyn modernistyczny zaczął szybko fermentować : nurty architektury nowoczesnej w II RP w krytyce Lecha Niemojewskiego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2, Eseje / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 53-76. - ISBN 978-83-63786-15-1
25
1974, Kazimierz Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 305-312. - ISBN 978-83-63786-14-4
26
1955, Bohdan Pniewski, Polska twórczość architektoniczna w I połowie XX wieku / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 183-186. - ISBN 978-83-63786-14-4
27
1953, Tadeusz Ptaszycki, Nowa Huta / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 181-182. - ISBN 978-83-63786-14-4
28
Siatka i małe miasteczko - wzorce polskiej urbanistyki w XX wieku / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2, Eseje / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 193-228. - ISBN 978-83-63786-15-1
29
1925, Alfred Lauterbach, Zagadnienia wielkiego miasta / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 43-48. - ISBN 978-83-63786-14-4
30
Serce Nowe Huty - założenie architektoniczno-urbanistyczne = The Heart of Nowa Huta - Architectural and Urban Design Assumptions / Michał WIŚNIEWSKI // W: Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku / red. Jarosław Klaś. - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2018. - S. 12-23. - Summ. - ISBN 978-83-948244-3-3
31
1931, Lech Niemojewski, Ósmy cud świata / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 113-116. - ISBN 978-83-63786-14-4
32
Architektura jako miernik rozwoju metropolitalnego Krakowa na przełomie XX i XXI wieku = Architecture as a Measure of the Metropolitan Development of Kraków at the Turn of the 21st Century / Michał WIŚNIEWSKI // W: Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 235-286. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-932-5
33
1928, Jerzy Warchałowski, Polska Sztuka Dekoracyjna / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 75-78. - ISBN 978-83-63786-14-4
34
1951, Roman Piotrowski, Przemówienie ministra budownictwa miast i osiedli inż. arch. Romana Piotrowskiego na I Ogólnopolskim Pokazie Projektów Architektury w Warszawie / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 171-174. - ISBN 978-83-63786-14-4
35
Czyżyny - założenie architektoniczno-urbanistyczne = Czyżyny - Architectural and Urban Design Assumptions / Michał WIŚNIEWSKI // W: Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku / red. Jarosław Klaś. - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2018. - S. 152-161. - Summ. - ISBN 978-83-948244-3-3
36
1916, Ignacy Drexler, Odbudowanie miast i wsi na ziemi naszej / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 31-32. - ISBN 978-83-63786-14-4
37
1932, Romuald Miller, W walce o program / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 117-120. - ISBN 978-83-63786-14-4
38
1939, Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka. T. 2, Budowa miasta współczesnego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 145-148. - ISBN 978-83-63786-14-4
39
Szpital im. Stefana Żeromskiego i okolice = The Stefan Żeromski Hospital and the Surrounding Area / Michał WIŚNIEWSKI // W: Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku / red. Jarosław Klaś. - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2018. - S. 32-39. - Summ. - ISBN 978-83-948244-3-3
40
1956, Edund Goldzamt, Architektura zespołów śródmiejskich i problem dziedzictwa / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 187-192. - ISBN 978-83-63786-14-4
41
Głód mieszkania = The Hunger for Housing / Michał WIŚNIEWSKI // W: Architektura niepodległości w Europie Środkowej = Architecture of Independence in Central Europe / red. nauk. Łukasz Galusek. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018. - S. 94-120. - ISBN 978-83-63463-83-0
42
1928, Paweł Wędziagolski, O szkołę architektury / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 71-74. - ISBN 978-83-63786-14-4
43
Myślenie miastem : architektura Jana Zawiejskiego / Jacek PURCHLA, Marek Świdrak, Kamila Twardowska, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7577-308-8
44
Mistrzejowice - założenie architektoniczno-urbanistyczne = Mistrzejowice - Architectural and Urban Design Assumptions / Michał WIŚNIEWSKI // W: Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku / red. Jarosław Klaś. - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2018. - S. 136-145. - Summ. - ISBN 978-83-948244-3-3
45
1934, Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna : przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Instytut Architektury, 2018. - S. 121-124. - ISBN 978-83-63786-14-4
46
Międzywojenny Kraków - modernizacja i modernizm jako problem konserwatorski = Interwar Kraków - Modernization and Modernism as a Conservation Problem / Michał WIŚNIEWSKI // W: Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie / red. Jerzy Zbiegień, Katarzyna Biecuszek, Michał Szkoła. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 2017. - (Krakowska Teka Konserwatorska ; t. 9). - S. 9-43. - Summ. - ISBN 978-83-62862-96-2. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/38416524/Wi%C5%9Bniewski_Micha%C5%82_Mi%C4%99dzywojenny_Krak%C3%B3w_modernizacja_i_modernizm_jako_problem_konserwatorski_Krakowska_Teka_Konserwatorska_t._IX_Modernistyczna_architektura_Krakowa._Problemy_konserwatorskie_red._J._Zbiegie%C5%84_K._Biecuszek_M._Szko%C5%82a_2017_s._9-44
47
Kraków miastem dziedzictwa = Krakow : a City of Heritage / Joan Roca i Albert, Gábor Soós, Ruth Ellen Gruber, Matthias Ripp, Scjepan Sturejka, wprow. Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 27 (2017), s. 72-95. - Tytuł numeru: Kraków i świat. - ISSN 2082-310X
48
Manifest powojennej urbanistyki / Michał WIŚNIEWSKI // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 1 (56) (2017), s. 72-81. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/artykuly/manifest-powojennej-urbanistyki/. - ISSN 1730-3613
49
W poszukiwaniu polskiego Las Vegas / Michał WIŚNIEWSKI // W: Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem : architektura, moda i projektowanie wobec transformacji systemowej w Polsce / red. Lidia Klein. - Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca, 2017. - S. 112-141. - ISBN 978-83-64986-02-4
50
Rozwój architektury Krakowa w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku a metropolitalne funkcje miasta = The Development of the Architecture of Kraków in the 1950s and 1960s and the Metropolitan Functions of the City / Michał WIŚNIEWSKI // W: Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017. - S. 109-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-895-3
51
Wokół Plant / Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2017. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65529-81-7
52
Nowoczesność i Nowa Huta = Modernity and Nowa Huta / Michał WIŚNIEWSKI // W: Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś. - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2017. - S. 90-101. - Summ. - ISBN 978-83-948244-0-2
53
U nas w bloku = On our Block / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 29 (2017), s. 90-113. - Tytuł numeru: Kłopotliwe Dziedzictwo Europy Środkowej. - ISSN 2082-310X
54
Ambasada : ze Stanisławem Deńko - architektem, wykładowcą, laureatem honorowej Nagrody SARP - rozmawiają Marta Karpińska i Michał Wiśniewski / Stanisław Deńko ; rozm. Marta Karpińska, Michał WIŚNIEWSKI // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 2 (57) (2017), s. 79-83. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/artykuly/ambasada/. - ISSN 1730-3613
55
Architektura wyparta / Michał WIŚNIEWSKI // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 3 (54) (2016), s. 28-35. - ISSN 1730-3613
56
Rozwój czy regres? : urbanistyka i architektura w sąsiedztwie dzisiejszego kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie XIX i XX wieku / Michał WIŚNIEWSKI // W: Pamięć, wybór, tożsamość : szkice o mieście / red. nauk. Krzysztof BROŃSKI, Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016. - S. 225-248. - ISBN 978-83-63463-53-3
57
Wreszcie we własnym domu : rozmowa z zespołem kuratorskim 8. edycji festiwalu Warszawa w budowie / Tomasz Fudala, Michał WIŚNIEWSKI, Dorota Leśniak-Rychlak, Marta Karpińska, Dorota Jędruch, Szymon Maliborski ; rozm. Justyna Nowicka // W: Dom polski w transformacji / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków ; Warszawa: Instytut Architektury ; Muzeum Sztuki Nowoczesnej : Muzeum Warszawy, 2016. - S. 4-15. - ISBN 978-83-63786-13-7
58
Rozwój architektury w Krakowie w pierwszej połowie XX wieku a metropolitalne ambicje samorządu terytorialnego = Architectural Development in Kraków in the First Half of the 20th Century, and the Metropolitan Ambitions of the Local Government / Michał WIŚNIEWSKI // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 83-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
59
Socmodernizm : historia późnej nowoczesności w architekturze Polski Ludowej / Michał WIŚNIEWSKI // W: Toruński modernizm : architektura miasta 1920-1989 / red. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski. - [Toruń]: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, [2016]. - (Zabytki toruńskie młodszego pokolenia). - S. 107-135. - ISBN 978-83-943684-5-6
60
Konserwacja jako narzędzie kapitału / Michał WIŚNIEWSKI // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 2 (53) (2016), s. 58-65. - ISSN 1730-3613
61
Z bloków powstałeś... = Arisen from Blocks / Michał WIŚNIEWSKI // Światowid. - 3 (2016), s. 77-103. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2391-9000
62
Katedra ormiańska we Lwowie : Akademia Dziedzictwa na ratunek zabytkom / Michał WIŚNIEWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 36-39. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
63
Dizajn - złudzenie czy rzeczywistość? = Design: Illusion or Reality? / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 24 (2016), s. 172-185. - Tytuł numeru: Wzorowanie : dizajn w Europie Środkowej. - ISSN 2082-310X
64
Utopia i egzotyka = Utopia and Exoticism / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 22-23 (2016), s. 94-111. - Tytuł numeru: Miasto jako dzieło sztuki. - Bibliogr. - ISSN 2082-310X
65
Čierny obraz pamäte mesta = The Shakespeare Theatre in Gdańsk / Michał WIŚNIEWSKI // Arch o architektúre a inej kultúre. - 1-2 (2016), s. 46-51. - Rec. pracy: Renato Rizz, Shakespearovské divadlo, Gdańsk. - Pełny tekst: http://www.joomag.com/magazine/arch-1-2016/0605238001453980480?short
66
Polska tożsamość a modernizacja = Polish Identity vs. Modernisation / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 19 (2015), s. 124-128. - Rec. pracy: Szczerski Andrzej, Cztery nowoczesności: teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku. Dodo Editors, Kraków 2015. - ISSN 2082-310X
67
Thesaurus Poloniae / Michał WIŚNIEWSKI // Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 24 (2015), s. 144-145. - ISSN 1899-1424
68
Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków : Instytut Architektury, 2015. - 159, [1] s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63786-11-3 ; 978-83-63786-09-0
69
Komu przeszkadza socmodernizm : z architektem, historykiem sztuki Michałem Wiśniewskim o socmodernizmie nie tylko polskim rozmawia Anna Maziuk / Michał WIŚNIEWSKI ; rozm. Anna Maziuk // Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej. - 9 maja (2015), s. 32-37. - ISSN 1506-9087
70
Urbanistyka i osiedla / Michał WIŚNIEWSKI // W: Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków: Instytut Architektury, 2015. - S. 167-183. - ISBN 978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0
71
Figury niemożliwe = Impossible Objects / Michał WIŚNIEWSKI, Marta Karpińska, Dorota Jędruch, Dorota Lesniak-Rychlak // W: Figury niemożliwe = Impossible Objects / red. Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej, 2015. - S. 12-44. - ISBN 978-83-62435-03-6 ; 978-83-63786-06-9
72
Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy, 26 listopada 2015 - 31 stycznia 2016 = The Armenian Cathedral of Lviv and Its Creators, 26 November - 31 January 2016 / Michał WIŚNIEWSKI // Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 24 (2015), s. 121-124. - ISSN 1899-1424
73
Nakierowani na przyszłość : rozmowa z Davidem Crowleyem / David Crowley ; rozm. Michał WIŚNIEWSKI, Dorota Leśniak-Rychlak // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 3 (50) (2015), s. 76-83. - ISSN 1730-3613
74
Akademia Dziedzictwa = The Academy of Heritage / Michał WIŚNIEWSKI, Paweł Baranowski // W: Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy = Armenian Cathedral in Lviv and Its Creators / red. Paulina Foszczyńska. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015. - S. 215-216. - Tekst również w języku ukraińskim i ormiańskim. - ISBN 978-83-63463-40-3
75
Żywa pamiątka współpracy : historia Domu Śląskiego w Krakowie / Michał WIŚNIEWSKI // Opcje. - nr 3 (100) (2015), s. 70-75. - ISSN 1230-9982
76
Miasto - polityka - dziedzictwo : Kraków po 1945 roku = City - Politics - Heritage : Cracow after 1945 / Michał WIŚNIEWSKI // Forum Socjologiczne. - 6 (2015), s. 257-283. - Summ.. - Tytuł numeru: Pamięć a przestrzeń. - Bibliogr. - ISSN 2083-7763
77
Wstęp / Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI // W: Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków: Instytut Architektury, 2015. - S. 5. - ISBN 978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0
78
Architekt jeszcze większego Krakowa : urbanistyka i użyteczność publiczna w projektach Witolda Cęckiewicza / Michał WIŚNIEWSKI // W: Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków: Instytut Architektury, 2015. - S. 31-81. - ISBN 978-83-63786-11-3 ; 978-83-63786-09-0
79
Bohater z przypadku? / Michał WIŚNIEWSKI // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - 3 (50) (2015), s. 92-98. - ISSN 1730-3613
80
Nakierowani na przyszłość : wywiad z Davidem Crowleyem / Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI // W: Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków: Instytut Architektury, 2015. - S. 5-29. - ISBN 978-83-63786-11-3 ; 978-83-63786-09-0
81
European Campus of Excellence : Creative City - Past, Present and Future, 16-25 września / Michał WiŚNIEWSKI // Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 24 (2015), s. 131-133. - ISSN 1899-1424
82
Mogłem się wyżyć projektowo : rozmowa z Witoldem Cęckiewiczem / Dorota Leśniak-Rychlak, Marta Karpińska, Kamila Twardowska, Michał WIŚNIEWSKI // W: Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków: Instytut Architektury, 2015. - S. 7-91. - ISBN 978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0
83
Kraków - miasto czy wieś? / Michał WIŚNIEWSKI // W: Przemiana wsi w miasto : Grolsch ARTBOOM Festival, 25.09-09.10.2015 / red. Łukasz Białkowski. - Kraków: Krakowskie Biuro Festialowe, 2015. - ISBN 978-83-65270-06-1
84
Wstęp / Michał WIŚNIEWSKI // W: Wacław Nowakowski. - Kraków: Instytut Architektury, 2015. - S. 5-6. - ISBN 978-83-63786-07-6
85
Budynki użyteczności publicznej / Michał WIŚNIEWSKI // W: Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków: Instytut Architektury, 2015. - S. 93-121. - ISBN 978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0
86
Franciszek Mączyński = Franciszek Mączyński / Michał WIŚNIEWSKI // W: Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy = Armenian Cathedral in Lviv and Its Creators / red. Paulina Foszczyńska. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015. - S. 163-186. - Tekst również w języku ukraińskim i ormiańskim. - ISBN 978-83-63463-40-3
87
Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty / red. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków : Instytut Architektury, 2015. - 186, [6] s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0
88
Akademia Dziedzictwa = Heritage Academy / Michał WIŚNIEWSKI // Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 24 (2015), s. 127-129. - ISSN 1899-1424
89
V4 Heritage Academy : Management of UNESCO World Heritage Sities in Visegrad Countries, 13-19 lipca / Michał WIŚNIEWSKI // Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 24 (2015), s. 135-137. - ISSN 1899-1424
90
(R)ewolucja: krakowska szkoła modernizmu = (R)evolution: Kraków School of Modernism / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 17-18 (2014-2015), s. 180-191. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Socmodernizm w architekturze. - ISSN 2082-310X
91
Krynica i okolice : śladami tradycji, wielokulturowości i nowoczesności krynickiego uzdrowiska / Andrzej LASKOWSKI, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków: Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, [2014]. - 36 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
92
Ląd wciąż nieodkryty? Z Davidem Crowleyem rozmawia Michał Wiśniewski = A Land Still Undiscovered? David Crowley Talks to Michał Wiśniewski / David Crowley ; rozm. Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 17-18 (2014), s. 10-21. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Socmodernizm w architekturze. - Pełny tekst: http://www.herito.pl/artykuly/lad-wciaz-nieodkryty. - ISSN 2082-310X
93
Kraków jako główne cenrum polskiej konserwacji zabytków przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 17-43
94
Impossible Objects / Michał WIŚNIEWSKI, Marta Karpińska, Dorota Jędruch, Dorota Lesniak-Rychlak // W: Impossible Objects / ed. Dorota Leśniak-Rychlak. - Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2014. - S. 13-47. - ISBN 978-83-64714-02-3
95
Arcydzieła architektury i urbanistyki : polskie starówki / fot.: Waldemar Panów, Zbigniew Panów, teksty: Michał WIŚNIEWSKI, Franciszek Ziejka. - Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2013. - 334, [2] s. : il. ; 31 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7576-143-6
96
Adolf Szyszko-Bohusz / Michał WIŚNIEWSKI, współpr. Rafał Ochęduszko. - Kraków: Instytut Architektury, 2013. - 159, [1] s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63786-03-8
97
Architektura po końcu nowoczesnego świata / Michał WIŚNIEWSKI // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 1(40) (2013), s. 10-19. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/2013/08/28/architektura-po-koncu-nowoczesnego-swiata/. - ISSN 1730-3613
98
Architektura użyteczności publicznej / Michał WIŚNIEWSKI // W: Modernizmy : architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. T. 1, Kraków i województwo krakowskie / red. Andrzej Szczerski. - Kraków: Studio Wydawnicze DodoEditor, 2013. - S. 13-52. - ISBN 978-83-62972-09-8
99
Akademia Dziedzictwa 2001-2013 : przegląd problemów badawczych z zakresu zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce / [red. nauk. Barbara Szyper, Michał WIŚNIEWSKI]. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013. - 429, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-63463-06-9
100
Konserwacja = Conservation / Michał WIŚNIEWSKI, Marcin Biernat, Aneta Borowik // W: Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition. - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013. - S. 73-91. - ISBN 978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
101
Kostium stylowy = Costume of Style / Michał WIŚNIEWSKI, Aneta Borowik, Marcin Biernat, Rafał Ochęduszko // W: Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition. - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013. - S. 93-119. - ISBN 978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
102
Aleje Trzech Wieszczów i metropolitalne ambicje międzywojennego Krakowa / Michał WIŚNIEWSKI // W: Międzywojenny Kraków : architektura, kultura, nauka / red. Katarzyna Daraż-Duda, Jarosław Klaś. - Kraków: Wydawnictwo Episteme, 2013. - S. 37-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7759-018-8
103
Architektura uzdrowisk Beskidu Sądeckiego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Modernizmy : architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. T. 1, Kraków i województwo krakowskie / red. Andrzej Szczerski. - Kraków: Studio Wydawnicze DodoEditor, 2013. - S. 311-338. - ISBN 978-83-62972-09-8
104
Reakcja na modernizm = Reaction to Modernism / Michał WIŚNIEWSKI, Dorota Jędruch, Dorota Leśniak-Rychlak, Agata Wiśniewska // W: Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition. - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013. - S. 8-11. - ISBN 978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
105
Adolf Szyszko-Bohusz : reakcyjny modernista? = Adolf Szyszko-Bohusz : Reactionary Modernist? / Michał WIŚNIEWSKI // W: Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition. - Kraków: Instytut Architektury; Muzeum Narodowe, 2013. - S. 30-53. - ISBN 978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
106
Adolf Szyszko-Bohusz : krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku / Michał WIŚNIEWSKI // W: Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2013), s. 59-101. - Bibliogr.
107
Modernizm = Modernism / Michał WIŚNIEWSKI, Aneta Borowik, Rafał Ochęduszko // W: Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition. - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013. - S. 121-147. - ISBN 978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
108
Spóźnione ułaskawienie : kilka uwag o nostalgii za niechcianym dziedzictwem PRL = A Belated Pardon : Some Remarks on the Nostalgia for the Unwanted Heritage of Communist Poland / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 7 (2012), s. 80-96. - Pełny tekst: http://www.herito.pl/artykuly/spoznione-ulaskawienie-kilka-uwag-o-nostalgii-za-niechcianym-dziedzictwem-prl. - ISSN 2082-310X
109
Zabłocie - modelowa rewitalizacja? = Zabłocie - a Perfect Example of Revitalisation? / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 4 (2011), s. 58-77. - Tytuł numeru: Sztuka zmienia miejsce = Art Is Changing (a) Place. - Pełny tekst: http://www.herito.pl/artykuly/zablocie-modelowa-rewitalizacja--3. - ISSN 2082-310X
110
Architektur auf Polnisch : 1989-2011 / Michał WIŚNIEWSKI // Goethe-Institut Polen [on-line]. - September (2011)1 ekran. - [odczyt: 05.02.2014]. - Pełny tekst: http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/zuk/de8054984.htm
111
Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie - zarządzanie i ochrona zespołu po 1989 r. / Michał WIŚNIEWSKI // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2011), s. 195-217
112
Betonowy ogród / Michał WIŚNIEWSKI // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2(34) (2011), s. 61-67. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/2012/01/06/betonowy-ogrod/. - ISSN 1730-3613
113
Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie po 1989 r. / Michał WIŚNIEWSKI // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2010), s. 110-155
114
Dom z ziemi polskiej / Michał WIŚNIEWSKI // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2(31) (2010), s. 15-19. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/2010/11/02/dom-z-ziemi-polskiej/. - ISSN 1730-3613
115
Jerozolima i Kraków - święte miasta / Michał WIŚNIEWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009), s. 23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread. - ISSN 1689-7757
116
Po majątki na Podole... / Michał WIŚNIEWSKI // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 4(29) (2009), s. 48-53. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/2010/07/28/po-majatki-na-podole/. - ISSN 1730-3613
117
Świat, który jest, a który nie powstał / Michał WIŚNIEWSKI // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2(27) (2009), s. 34-41. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/2009/07/01/swiat-ktory-jest-a-ktory-nie-powstal/. - ISSN 1730-3613
118
Szkoła krakowska i styl narodowy w polskiej architekturze międzywojennej / Michał Wiśniewski // W: Florencja i Kraków wobec dziedzictwa / red. Jacek PURCHLA ; [tł. z ang. Monika MURZYN-KUPISZ . - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - S. 151-171. - ISBN 978-83-89273-54-3
119
Oświeceni przez architekturę / Michał Wiśniewski // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 25-26 (2008), s. 38-41. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/2008/10/01/oswieceni-przez-architekture/. - ISSN 1730-3613
120
Budowanie dominacji : sny o potędze międzywojennej polski / Michał Wiśniewski // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 1 (2008), s. 30-35. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/2008/01/01/budowanie-dominacji/. - ISSN 1730-3613
121
Florencja i Kraków wobec dziedzictwa : 15-16 października = Attitudes to Heritage in Florence and Krakow : 15th-16th October / Michał Wiśniewski // Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre. - nr 16 (2007), s. 87. - ISSN 1899-1424
122
Przesyt i pustka : nowojorski Times Square / Michał Wiśniewski // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2 (2007), s. 12-15. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/2007/04/01/przesyt-i-pustka/. - ISSN 1730-3613
123
Sanatorium zatopione w górach : sądecki Żegiestów / Michał Wiśniewski // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 3 (2007), s. 8-11. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/2007/07/01/sanatorium-zatopione-w-gorach-sadecki-zegiestow/. - ISSN 1730-3613
124
Rewaloryzacja architektury międzywojennej w Krakowie - teoria i praktyka / Michał Wiśniewski // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005) (2006), s. 39-49. - ISSN 1230-2597
125
Filozofia proporcji : krytyczny regionalizm Kennetha Framtona / Michał Wiśniewski // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 3 (2006), s. 40-43. - Pełny tekst: http://autoportret.pl/2006/07/01/filozofia-proporcji/. - ISSN 1730-3613
126
Tradycja i harmonia : kilka uwag o architekturze międzywojennego Krakowa / Michał Wiśniewski // Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2 (11) (2005), s. 10-13. - ISSN 1730-3613
127
Pod kolebką / Michał Wiśniewski // Architektura Murator. - nr 4 (2005), s. 98-99. - ISSN 1232-6372
128
Wnętrza z tradycją / Michał Wiśniewski // Architektura Murator. - nr 8 (2004), s. 19. - ISSN 1232-6372
129
Dom w Krakowie = House in Krakow / Michał Wiśniewski // Architektura Murator. - nr 8 (2004), s. 40-49. - ISSN 1232-6372
130
Stiuki, beton i stal = Stuccos, Concrete and Steel / Michał Wiśniewski // Architektura Murator. - nr 7 (2004), s. 86-91. - ISSN 1232-6372
131
Ludwik Wojtyczko : krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku / Michał Wiśniewski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2003. - 284 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - ISBN 83-7318-241-1
132
Royal Gold Medal dla Rafaela Moneo / Michał Wiśniewski // Architektura & Biznes. - nr 4 (2003), s. 15. - ISSN 1230-1817
133
Mosty Krakowa / Michał Wiśniewski // Architektura & Biznes. - nr 3 (2003), s. 13. - ISSN 1230-1817
1
Wiśniewski M., (2022), Adolf Szyszko-Bohusz 1883-1948. [W:] PURCHLA J. (red.), Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 209.
2
Wiśniewski M., (2022), Kraków Spatial Development after 1989. [W:] PURCHLA J. (red.), Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków, London ; New York : Routledge, s. 86-108.
3
Wiśniewski M., (2022), Kraków Architecture and Globalisation. [W:] PURCHLA J. (red.), Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków, London ; New York : Routledge, s. 132-155.
4
Wiśniewski M., (2022), Niesłodka historia, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 45, s. 57-73.
5
Wiśniewski M., (2022), Centre E Estate in Krakow's Nowa Huta : the postmodern experiment in the heart of the Stalin era symbol, "City : History, Culture, Society", nr 1(13), s. 308-332; http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/200
6
Wiśniewski M., (2022), Budowanie świata: wokół twórczości Tomasza Mańkowskiego, Kraków : EMG, 413 s.
7
Wiśniewski M., (2022), Dziedziniec wawelski. [W:] PURCHLA J. (red.), Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 202-208.
8
Wiśniewski M., (2022), Urbanistyka i architektura placu Centralnego. [W:] Salwiński J., Arkuszewski B., Kapusta P. (red.), Plac Centralny : w poszukwaniu centrum, Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s. 79-98.
9
Wiśniewski M., (2021), Kraków - miasto powojenne, "Kraków Culture", nr 4, s. 72-75; http://karnet.krakowculture.pl/magazine/view?nr=302
10
Wiśniewski M., (2021), Współczesna tożsamość Prądnika Białego. [W:] Niezabitowski M. (red.), Prądnik Biały : muzeum po sąsiedzku, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : Muzeum Krakowa, s. 68-91.
11
Eretová M., Jandlová Z., Vajčner J., Erdősi P., György E., Oláh G., Sonkoly G., Veress D., Świdrak M., Wiśniewski M., Pinčíková Ľ., Tuhárska A., (2021), Cultural Heritage Management and Protection in V4 Countries: Report, Wiśniewski M. (red.), Świdrak M. (red.), Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 109 s.
12
Wiśniewski M., (2021), Było takie miasteczko, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 42-43, s. 83-99.
13
Wiśniewski M., (2021), Miasto modernizmu, "Kraków Culture", nr 3, s. 72-76; http://karnet.krakowculture.pl/magazine/view?nr=301
14
Skerget W., Werle B., Wiśniewski M., (2021), Graz, design i jakość życia : z Wolfgangiem Skergetem i Bertramem Werlem, przedstawicielami urzędu miasta Grazu, rozmawia Michał Wiśniewski, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 44, s. 96-107.
15
Stureika S., Wiśniewski M., (2021), Dziedzictwo - wielowarstwowe uzależnienie : ze Stsiapanem Stureiką, prezesem Białoruskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, rozmawia Michał Wiśniewski, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 41, s. 112-125.
16
Galusek Ł., Komar Ż., Wiśniewski M., Żak N., (2020), Architektura niepodległości w Europie Środkowej. [W:] Traba R. (red.), Niedokończona wojna? "Polskość jako zadanie pokoleniowe", Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, s. 331-346.
17
Wiśniewski M., (2020), Dziedzictwo materialne Krakowa, "Renowacje i Zabytki", nr 1, s. 84-105.
18
Tomczak M., Grąbczewski O., Lewicki P., Karpiel Bułecka jr. J., Wiśniewski M., (2020), Echo Witkiewicza i architektura Małopolski, "Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza : Katalog Jubileuszowy 2003-2020 : dziesięć edycji", s. 32-51.
19
Wiśniewski M., (2019), Płaszcz narodowych dekoracji, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 37-38, s. 134-151.
20
Wiśniewski M., (2019), Architektura w Nowej Hucie. [W:] Klaś J., Wąchała-Skindzier M. (red.), Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie, Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, s. 102-111.
21
Wiśniewski M., (2019), Modernist Krakow. [W:] Petrulis V. (red.), Modernism for the Future : an International Conference : Conference Proceedings, Kaunas : Kaunas - European Capital of Culture 2022, s. 78-91.
22
Wiśniewski M., (2019), Nowa Huta w architekturze. [W:] Klaś J., Wąchała-Skindzier M. (red.), Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie, Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, s. 14-26.
23
Wiśniewski M., (2019), Eksperyment. [W:] PURCHLA J. (red.), Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 180-207.
24
Wiśniewski M., (2018), Zaczyn modernistyczny zaczął szybko fermentować : nurty architektury nowoczesnej w II RP w krytyce Lecha Niemojewskiego. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 2, Eseje, Kraków : Instytut Architektury, s. 53-76.
25
Wiśniewski M., (2018), 1974, Kazimierz Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 305-312.
26
Wiśniewski M., (2018), 1955, Bohdan Pniewski, Polska twórczość architektoniczna w I połowie XX wieku. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 183-186.
27
Wiśniewski M., (2018), 1953, Tadeusz Ptaszycki, Nowa Huta. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 181-182.
28
Wiśniewski M., (2018), Siatka i małe miasteczko - wzorce polskiej urbanistyki w XX wieku. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 2, Eseje, Kraków : Instytut Architektury, s. 193-228.
29
Wiśniewski M., (2018), 1925, Alfred Lauterbach, Zagadnienia wielkiego miasta. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 43-48.
30
Wiśniewski M., (2018), Serce Nowe Huty - założenie architektoniczno-urbanistyczne. [W:] Klaś J. (red.), Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku, Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, s. 12-23.
31
Wiśniewski M., (2018), 1931, Lech Niemojewski, Ósmy cud świata. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 113-116.
32
Wiśniewski M., (2018), Architektura jako miernik rozwoju metropolitalnego Krakowa na przełomie XX i XXI wieku. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 3, Dziedzictwo, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 235-286.
33
Wiśniewski M., (2018), 1928, Jerzy Warchałowski, Polska Sztuka Dekoracyjna. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 75-78.
34
Wiśniewski M., (2018), 1951, Roman Piotrowski, Przemówienie ministra budownictwa miast i osiedli inż. arch. Romana Piotrowskiego na I Ogólnopolskim Pokazie Projektów Architektury w Warszawie. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 171-174.
35
Wiśniewski M., (2018), Czyżyny - założenie architektoniczno-urbanistyczne. [W:] Klaś J. (red.), Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku, Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, s. 152-161.
36
Wiśniewski M., (2018), 1916, Ignacy Drexler, Odbudowanie miast i wsi na ziemi naszej. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 31-32.
37
Wiśniewski M., (2018), 1932, Romuald Miller, W walce o program. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 117-120.
38
Wiśniewski M., (2018), 1939, Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka, T. 2, Budowa miasta współczesnego. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 145-148.
39
Wiśniewski M., (2018), Szpital im. Stefana Żeromskiego i okolice. [W:] Klaś J. (red.), Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku, Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, s. 32-39.
40
Wiśniewski M., (2018), 1956, Edund Goldzamt, Architektura zespołów śródmiejskich i problem dziedzictwa. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 187-192.
41
Wiśniewski M., (2018), Głód mieszkania. [W:] Galusek Ł. (red.), Architektura niepodległości w Europie Środkowej, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 94-120.
42
Wiśniewski M., (2018), 1928, Paweł Wędziagolski, O szkołę architektury. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 71-74.
43
Purchla J., Świdrak M., Twardowska K., Wiśniewski M., (2018), Myślenie miastem: architektura Jana Zawiejskiego, Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 180 s.
44
Wiśniewski M., (2018), Mistrzejowice - założenie architektoniczno-urbanistyczne. [W:] Klaś J. (red.), Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku, Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, s. 136-145.
45
Wiśniewski M., (2018), 1934, Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna : przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 121-124.
46
Wiśniewski M., (2017), Międzywojenny Kraków - modernizacja i modernizm jako problem konserwatorski. [W:] Zbiegień J., Biecuszek K., Szkoła M. (red.), Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie, Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, s. 9-43.
47
Roca i Albert J., Soós G., Gruber R., Ripp M., Sturejka S., Wiśniewski M., (2017), Kraków miastem dziedzictwa, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 27, s. 72-95.
48
Wiśniewski M., (2017), Manifest powojennej urbanistyki, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", 1 (56), s. 72-81; http://autoportret.pl/artykuly/manifest-powojennej-urbanistyki/
49
Wiśniewski M., (2017), W poszukiwaniu polskiego Las Vegas. [W:] Klein L. (red.), Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem : architektura, moda i projektowanie wobec transformacji systemowej w Polsce, Warszawa : Fundacja Kultura Miejsca, s. 112-141.
50
Wiśniewski M., (2017), Rozwój architektury Krakowa w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku a metropolitalne funkcje miasta. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 2, Dylematy rozwoju, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 109-156.
51
Wiśniewski M., (2017), Wokół Plant, Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 175 s.
52
Wiśniewski M., (2017), Nowoczesność i Nowa Huta. [W:] Klaś J. (red.), Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie, Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, s. 90-101.
53
Wiśniewski M., (2017), U nas w bloku, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 29, s. 90-113.
54
Karpińska M., Wiśniewski M., Deńko S., (2017), Ambasada : ze Stanisławem Deńko - architektem, wykładowcą, laureatem honorowej Nagrody SARP - rozmawiają Marta Karpińska i Michał Wiśniewski, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", 2 (57), s. 79-83; http://autoportret.pl/artykuly/ambasada/
55
Wiśniewski M., (2016), Architektura wyparta, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", 3 (54), s. 28-35.
56
Wiśniewski M., (2016), Rozwój czy regres? : urbanistyka i architektura w sąsiedztwie dzisiejszego kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie XIX i XX wieku. [W:] Broński K., Kusek R., Sanetra-Szeliga J. (red.), Pamięć, wybór, tożsamość : szkice o mieście, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 225-248.
57
Nowicka J., Fudala T., Wiśniewski M., Leśniak-Rychlak D., Karpińska M., Jędruch D., Maliborski S., "Dom polski w transformacji", s. 4-15.
58
Wiśniewski M., (2016), Rozwój architektury w Krakowie w pierwszej połowie XX wieku a metropolitalne ambicje samorządu terytorialnego. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 83-106.
59
Wiśniewski M., (2016), Socmodernizm : historia późnej nowoczesności w architekturze Polski Ludowej. [W:] Kluczwajd K., Pszczółkowski M. (red.), Toruński modernizm : architektura miasta 1920-1989, [Toruń] : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, s. 107-135.
60
Wiśniewski M., (2016), Konserwacja jako narzędzie kapitału, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", 2 (53), s. 58-65.
61
Wiśniewski M., (2016), Z bloków powstałeś..., "Światowid", 3, s. 77-103.
62
Wiśniewski M., (2016), Katedra ormiańska we Lwowie : Akademia Dziedzictwa na ratunek zabytkom, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 36-39; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
63
Wiśniewski M., (2016), Dizajn - złudzenie czy rzeczywistość?, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 24, s. 172-185.
64
Wiśniewski M., (2016), Utopia i egzotyka, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 22-23, s. 94-111.
65
Wiśniewski M., (2016), Čierny obraz pamäte mesta, "Arch o architektúre a inej kultúre", 1-2, s. 46-51; http://www.joomag.com/magazine/arch-1-2016/0605238001453980480?short
66
Wiśniewski M., (2015), Polska tożsamość a modernizacja, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 19, s. 124-128.
67
Wiśniewski M., (2015), Thesaurus Poloniae, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury", nr 24, s. 144-145.
68
Karpińska M., Leśniak-Rychlak D., Wiśniewski M. (red.), (2015), Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm: eseje, Kraków : Instytut Architektury, 159, [1] s.
69
Maziuk A., Wiśniewski M., (2015), Komu przeszkadza socmodernizm : z architektem, historykiem sztuki Michałem Wiśniewskim o socmodernizmie nie tylko polskim rozmawia Anna Maziuk, "Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej", 9 maja, s. 32-37.
70
Wiśniewski M., (2015), Urbanistyka i osiedla. [W:] Karpińska M., Leśniak-Rychlak D., Wiśniewski M. (red.), Witold Cęckiewicz, T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty, Kraków : Instytut Architektury, s. 167-183.
71
Wiśniewski M., Karpińska M., Jędruch D., Leśniak-Rychlak D., (2015), Figury niemożliwe. [W:] Leśniak-Rychlak D. (red.), Figury niemożliwe, Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej, s. 12-44.
72
Wiśniewski M., (2015), Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy, 26 listopada 2015 - 31 stycznia 2016, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury", nr 24, s. 121-124.
73
Wiśniewski M., Leśniak-Rychlak D., Crowley D., (2015), Nakierowani na przyszłość : rozmowa z Davidem Crowleyem, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", 3 (50), s. 76-83.
74
Wiśniewski M., Baranowski P., (2015), Akademia Dziedzictwa. [W:] Foszczyńska P. (red.), Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 215-216.
75
Wiśniewski M., (2015), Żywa pamiątka współpracy : historia Domu Śląskiego w Krakowie, "Opcje", nr 3 (100), s. 70-75.
76
Wiśniewski M., (2015), Miasto - polityka - dziedzictwo : Kraków po 1945 roku, "Forum Socjologiczne", 6, s. 257-283.
77
Karpińska M., Leśniak-Rychlak D., Wiśniewski M., (2015), Wstęp. [W:] Karpińska M., Leśniak-Rychlak D., Wiśniewski M. (red.), Witold Cęckiewicz, T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty, Kraków : Instytut Architektury, s. 5.
78
Wiśniewski M., (2015), Architekt jeszcze większego Krakowa : urbanistyka i użyteczność publiczna w projektach Witolda Cęckiewicza. [W:] Karpińska M., Leśniak-Rychlak D., Wiśniewski M. (red.), Witold Cęckiewicz, T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje, Kraków : Instytut Architektury, s. 31-81.
79
Wiśniewski M., (2015), Bohater z przypadku?, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", 3 (50), s. 92-98.
80
Leśniak-Rychlak D., Wiśniewski M., "Witold Cęckiewicz. T. 2, ||Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje", s. 5-29.
81
Wiśniewski M., (2015), European Campus of Excellence : Creative City - Past, Present and Future, 16-25 września, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury", nr 24, s. 131-133.
82
Karpińska M., Leśniak-Rychlak D., Wiśniewski M., Twardowska K., "Witold Cęckiewicz. T. 1, ||Rozmowy o architekturze : projekty", s. 7-91.
83
Wiśniewski M., (2015), Kraków - miasto czy wieś?. [W:] Białkowski Ł. (red.), Przemiana wsi w miasto : Grolsch ARTBOOM Festival, 25.09-09.10.2015, Kraków : Krakowskie Biuro Festialowe
84
Wiśniewski M., (2015), Wstęp. [W:] Wacław Nowakowski, Kraków : Instytut Architektury, s. 5-6.
85
Wiśniewski M., (2015), Budynki użyteczności publicznej. [W:] Karpińska M., Leśniak-Rychlak D., Wiśniewski M. (red.), Witold Cęckiewicz, T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty, Kraków : Instytut Architektury, s. 93-121.
86
Wiśniewski M., (2015), Franciszek Mączyński. [W:] Foszczyńska P. (red.), Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 163-186.
87
Karpińska M., Leśniak-Rychlak D., Wiśniewski M. (red.), (2015), Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze: projekty, Kraków : Instytut Architektury, 186, [6] s.
88
Wiśniewski M., (2015), Akademia Dziedzictwa, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury", nr 24, s. 127-129.
89
Wiśniewski M., (2015), V4 Heritage Academy : Management of UNESCO World Heritage Sities in Visegrad Countries, 13-19 lipca, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury", nr 24, s. 135-137.
90
Wiśniewski M., (2014), (R)ewolucja: krakowska szkoła modernizmu, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 17-18, s. 180-191.
91
Laskowski A., Wiśniewski M., (2014), Krynica i okolice: śladami tradycji, wielokulturowości i nowoczesności krynickiego uzdrowiska, Kraków : Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 36 s.
92
Wiśniewski M., Crowley D., (2014), Ląd wciąż nieodkryty? Z Davidem Crowleyem rozmawia Michał Wiśniewski, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 17-18, s. 10-21; http://www.herito.pl/artykuly/lad-wciaz-nieodkryty
93
Wiśniewski M., (2014), Kraków jako główne cenrum polskiej konserwacji zabytków przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 17-43.
94
Wiśniewski M., Karpińska M., Jędruch D., Leśniak-Rychlak D., (2014), Impossible Objects. [W:] Leśniak-Rychlak D. (red.), Impossible Objects, Warszawa : Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, s. 13-47.
95
Wiśniewski M., Ziejka F., (2013), Arcydzieła architektury i urbanistyki: polskie starówki, Olszanica : Wydawnictwo BOSZ, 334, [2] s.
96
Wiśniewski M., (2013), Adolf Szyszko-Bohusz, Kraków : Instytut Architektury, 159, [1] s.
97
Wiśniewski M., (2013), Architektura po końcu nowoczesnego świata, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 1(40), s. 10-19; http://autoportret.pl/2013/08/28/architektura-po-koncu-nowoczesnego-swiata/
98
Wiśniewski M., (2013), Architektura użyteczności publicznej. [W:] Szczerski A. (red.), Modernizmy: architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej, T. 1, Kraków i województwo krakowskie, Kraków : Studio Wydawnicze DodoEditor, s. 13-52.
99
Szyper W., Wiśniewski M. (red.), (2013), Akademia Dziedzictwa 2001-2013: przegląd problemów badawczych z zakresu zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 429, [1] s.
100
Wiśniewski M., Biernat M., Borowik A., (2013), Konserwacja. [W:] Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy, Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, s. 73-91.
101
Wiśniewski M., Borowik A., Biernat M., Ochęduszko R., (2013), Kostium stylowy. [W:] Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy, Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, s. 93-119.
102
Wiśniewski M., (2013), Aleje Trzech Wieszczów i metropolitalne ambicje międzywojennego Krakowa. [W:] Daraż-Duda K., Klaś J. (red.), Międzywojenny Kraków : architektura, kultura, nauka, Kraków : Wydawnictwo Episteme, s. 37-62.
103
Wiśniewski M., (2013), Architektura uzdrowisk Beskidu Sądeckiego. [W:] Szczerski A. (red.), Modernizmy: architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej, T. 1, Kraków i województwo krakowskie, Kraków : Studio Wydawnicze DodoEditor, s. 311-338.
104
Wiśniewski M., Jędruch D., Leśniak-Rychlak D., Wiśniewska A., (2013), Reakcja na modernizm. [W:] Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy, Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, s. 8-11.
105
Wiśniewski M., (2013), Adolf Szyszko-Bohusz : reakcyjny modernista?. [W:] Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy, Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, s. 30-53.
106
Wiśniewski M., (2013), Adolf Szyszko-Bohusz : krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy, s. 59-101.
107
Wiśniewski M., Borowik A., Ochęduszko R., (2013), Modernizm. [W:] Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy, Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, s. 121-147.
108
Wiśniewski M., (2012), Spóźnione ułaskawienie : kilka uwag o nostalgii za niechcianym dziedzictwem PRL, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 7, s. 80-96; http://www.herito.pl/artykuly/spoznione-ulaskawienie-kilka-uwag-o-nostalgii-za-niechcianym-dziedzictwem-prl
109
Wiśniewski M., (2011), Zabłocie - modelowa rewitalizacja?, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 4, s. 58-77; http://www.herito.pl/artykuly/zablocie-modelowa-rewitalizacja--3
110
Wiśniewski M., (2011), Architektur auf Polnisch : 1989-2011, "Goethe-Institut Polen" [on-line], September; http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/zuk/de8054984.htm
111
Wiśniewski M., (2011), Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie - zarządzanie i ochrona zespołu po 1989 r.. [W:] Jacek PURCHLA (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.), s. 195-217.
112
Wiśniewski M., (2011), Betonowy ogród, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 2(34), s. 61-67; http://autoportret.pl/2012/01/06/betonowy-ogrod/
113
Wiśniewski M., (2010), Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie po 1989 r.. [W:] Jacek PURCHLA (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1, s. 110-155.
114
Wiśniewski M., (2010), Dom z ziemi polskiej, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 2(31), s. 15-19; http://autoportret.pl/2010/11/02/dom-z-ziemi-polskiej/
115
Wiśniewski M., (2009), Jerozolima i Kraków - święte miasta, "Kurier UEK", nr 4 (29), s. 23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread
116
Wiśniewski M., (2009), Po majątki na Podole..., "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 4(29), s. 48-53; http://autoportret.pl/2010/07/28/po-majatki-na-podole/
117
Wiśniewski M., (2009), Świat, który jest, a który nie powstał, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 2(27), s. 34-41; http://autoportret.pl/2009/07/01/swiat-ktory-jest-a-ktory-nie-powstal/
118
Wiśniewski M., (2008), Szkoła krakowska i styl narodowy w polskiej architekturze międzywojennej. [W:] PURCHLA J., ang. Monika MURZYN-KUPISZ (red.), Florencja i Kraków wobec dziedzictwa, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 151-171.
119
Wiśniewski M., (2008), Oświeceni przez architekturę, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 25-26, s. 38-41; http://autoportret.pl/2008/10/01/oswieceni-przez-architekture/
120
Wiśniewski M., (2008), Budowanie dominacji : sny o potędze międzywojennej polski, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 1, s. 30-35; http://autoportret.pl/2008/01/01/budowanie-dominacji/
121
Wiśniewski M., (2007), Florencja i Kraków wobec dziedzictwa : 15-16 października, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury", nr 16, s. 87.
122
Wiśniewski M., (2007), Przesyt i pustka : nowojorski Times Square, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 2, s. 12-15; http://autoportret.pl/2007/04/01/przesyt-i-pustka/
123
Wiśniewski M., (2007), Sanatorium zatopione w górach : sądecki Żegiestów, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 3, s. 8-11; http://autoportret.pl/2007/07/01/sanatorium-zatopione-w-gorach-sadecki-zegiestow/
124
Wiśniewski M., (2006), Rewaloryzacja architektury międzywojennej w Krakowie - teoria i praktyka, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 39-49.
125
Wiśniewski M., (2006), Filozofia proporcji : krytyczny regionalizm Kennetha Framtona, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 3, s. 40-43; http://autoportret.pl/2006/07/01/filozofia-proporcji/
126
Wiśniewski M., (2005), Tradycja i harmonia : kilka uwag o architekturze międzywojennego Krakowa, "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni", nr 2 (11), s. 10-13.
127
Wiśniewski M., (2005), Pod kolebką, "Architektura Murator", nr 4, s. 98-99.
128
Wiśniewski M., (2004), Wnętrza z tradycją, "Architektura Murator", nr 8, s. 19.
129
Wiśniewski M., (2004), Dom w Krakowie, "Architektura Murator", nr 8, s. 40-49.
130
Wiśniewski M., (2004), Stiuki, beton i stal, "Architektura Murator", nr 7, s. 86-91.
131
Wiśniewski M., (2003), Ludwik Wojtyczko: krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku, Kraków : Wydawnictwo WAM, 284 s.
132
Wiśniewski M., (2003), Royal Gold Medal dla Rafaela Moneo, "Architektura & Biznes", nr 4, s. 15.
133
Wiśniewski M., (2003), Mosty Krakowa, "Architektura & Biznes", nr 3, s. 13.
1
@misc{UEK:2168363236,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Adolf Szyszko-Bohusz 1883-1948",
booktitle = "Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945",
pages = "209",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2022",
isbn = "978-83-66419-36-0",
}
2
@inbook{UEK:2168370046,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Kraków Spatial Development after 1989",
booktitle = "Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków",
pages = "86-108",
adress = "London ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003252757-7},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7",
}
3
@inbook{UEK:2168370052,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Kraków Architecture and Globalisation",
booktitle = "Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków",
pages = "132-155",
adress = "London ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003252757-9},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7",
}
4
@article{UEK:2168363360,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Niesłodka historia",
journal = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "45",
pages = "57-73",
year = "2022",
}
5
@article{UEK:2168369998,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Centre E Estate in Krakow's Nowa Huta : the postmodern experiment in the heart of the Stalin era symbol",
journal = "City : History, Culture, Society",
number = "1(13)",
pages = "308-332",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.15407/mics2022.01.308},
url = {http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/200},
}
6
@book{UEK:2168370220,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Budowanie świata : wokół twórczości Tomasza Mańkowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "EMG",
year = "2022",
issn = "",
isbn = "978-83-63464-53-0",
}
7
@misc{UEK:2168363234,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Dziedziniec wawelski",
booktitle = "Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945",
pages = "202-208",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2022",
isbn = "978-83-66419-36-0",
}
8
@inbook{UEK:2168369560,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Urbanistyka i architektura placu Centralnego",
booktitle = "Plac Centralny : w poszukwaniu centrum",
pages = "79-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Muzeum Historyczne Miasta Krakowa",
year = "2022",
isbn = "978-83-66334-71-7",
}
9
@article{UEK:2168360614,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Kraków - miasto powojenne",
journal = "Kraków Culture",
number = "4",
pages = "72-75",
year = "2021",
url = {http://karnet.krakowculture.pl/magazine/view?nr=302},
}
10
@inbook{UEK:2168359812,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Współczesna tożsamość Prądnika Białego",
booktitle = "Prądnik Biały : muzeum po sąsiedzku",
pages = "68-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : Muzeum Krakowa",
year = "2021",
isbn = "978-83-242-3785-2 ; 978-83-66334-53-3",
}
11
@misc{UEK:2168364582,
author = "Monika Eretová and Zuzana Jandlová and Jiří Vajčner and Péter Erdősi and Eszter György and Gábor Oláh and Gábor Sonkoly and Dániel Veress and Marek Świdrak and Michał Wiśniewski and Ľubica Pinčíková and Anna Tuhárska",
title = "Cultural Heritage Management and Protection in V4 Countries : Report",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2021",
url = {https://mck.krakow.pl/images/upload/ICC_REPORT_CULTURAL_HERITAGE_MANAGEMENT_AND_PROTECTION_IN_V4_COUNTRIES_1.pdf},
isbn = "978-83-66419-39-1",
}
12
@article{UEK:2168363296,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Było takie miasteczko",
journal = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "42-43",
pages = "83-99",
year = "2021",
}
13
@article{UEK:2168363212,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Miasto modernizmu",
journal = "Kraków Culture",
number = "3",
pages = "72-76",
year = "2021",
url = {http://karnet.krakowculture.pl/magazine/view?nr=301},
}
14
@misc{UEK:2168363324,
author = "Wolfgang Skerget and Bertram Werle and Michał Wiśniewski",
title = "Graz, design i jakość życia : z Wolfgangiem Skergetem i Bertramem Werlem, przedstawicielami urzędu miasta Grazu, rozmawia Michał Wiśniewski",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "44",
pages = "96-107",
year = "2021",
}
15
@misc{UEK:2168363292,
author = "Stsiapan Stureika and Michał Wiśniewski",
title = "Dziedzictwo - wielowarstwowe uzależnienie : ze Stsiapanem Stureiką, prezesem Białoruskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, rozmawia Michał Wiśniewski",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "41",
pages = "112-125",
year = "2021",
}
16
@inbook{UEK:2168354162,
author = "Łukasz Galusek and Żanna Komar and Michał Wiśniewski and Natalia Żak",
title = "Architektura niepodległości w Europie Środkowej",
booktitle = "Niedokończona wojna? "Polskość jako zadanie pokoleniowe"",
pages = "331-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2020",
isbn = "978-83-65972-78-1",
}
17
@article{UEK:2168354150,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Dziedzictwo materialne Krakowa",
journal = "Renowacje i Zabytki",
number = "1",
pages = "84-105",
year = "2020",
url = {},
}
18
@misc{UEK:2168363218,
author = "Małgorzata Tomczak and Oskar Grąbczewski and Piotr Lewicki and Jan Karpiel Bułecka jr. and Michał Wiśniewski",
title = "Echo Witkiewicza i architektura Małopolski",
booktitle = "Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza : Katalog Jubileuszowy 2003-2020 : dziesięć edycji",
pages = "32-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków",
year = "2020",
isbn = "978-83-65398-19-2",
}
19
@article{UEK:2168354176,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Płaszcz narodowych dekoracji",
journal = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "37-38",
pages = "134-151",
year = "2019",
}
20
@inbook{UEK:2168341043,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Architektura w Nowej Hucie",
booktitle = "Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie",
pages = "102-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Kultury im C.K. Norwida",
year = "2019",
url = {https://www.okn.edu.pl/nowa.huta.w.kulturze/NHwKulturze.pdf},
isbn = "978-83-948244-8-8",
}
21
@inbook{UEK:2168340807,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Modernist Krakow",
booktitle = "Modernism for the Future : an International Conference : Conference Proceedings",
pages = "78-91",
adress = "Kaunas",
publisher = "Kaunas - European Capital of Culture 2022",
year = "2019",
url = {https://modernizmasateiciai.lt/wp-content/uploads/2018/11/Modernism-For-The-Future-Proceedings-PREVIEW.pdf},
isbn = "978-609-96109-0-0",
}
22
@inbook{UEK:2168341041,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Nowa Huta w architekturze",
booktitle = "Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie",
pages = "14-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Kultury im C.K. Norwida",
year = "2019",
url = {https://okn.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/NHwKulturze.pdf},
isbn = "978-83-948244-8-8",
}
23
@inbook{UEK:2168342051,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Eksperyment",
booktitle = "Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu",
pages = "180-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2019",
isbn = "978-83-63463-96-0",
}
24
@inbook{UEK:2168339471,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Zaczyn modernistyczny zaczął szybko fermentować : nurty architektury nowoczesnej w II RP w krytyce Lecha Niemojewskiego",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2, Eseje ",
pages = "53-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-15-1",
}
25
@inbook{UEK:2168339657,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1974, Kazimierz Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "305-312",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
26
@inbook{UEK:2168339653,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1955, Bohdan Pniewski, Polska twórczość architektoniczna w I połowie XX wieku",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "183-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
27
@inbook{UEK:2168339651,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1953, Tadeusz Ptaszycki, Nowa Huta",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "181-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
28
@inbook{UEK:2168339491,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Siatka i małe miasteczko - wzorce polskiej urbanistyki w XX wieku",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2, Eseje ",
pages = "193-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-15-1",
}
29
@inbook{UEK:2168339613,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1925, Alfred Lauterbach, Zagadnienia wielkiego miasta",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "43-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
30
@inbook{UEK:2168329797,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Serce Nowe Huty - założenie architektoniczno-urbanistyczne",
booktitle = "Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku",
pages = "12-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Kultury im C.K. Norwida",
year = "2018",
isbn = "978-83-948244-3-3",
}
31
@inbook{UEK:2168339635,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1931, Lech Niemojewski, Ósmy cud świata",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "113-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
32
@inbook{UEK:2168327847,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Architektura jako miernik rozwoju metropolitalnego Krakowa na przełomie XX i XXI wieku",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo ",
pages = "235-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-7638-932-5",
}
33
@inbook{UEK:2168339633,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1928, Jerzy Warchałowski, Polska Sztuka Dekoracyjna",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "75-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
34
@inbook{UEK:2168339649,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1951, Roman Piotrowski, Przemówienie ministra budownictwa miast i osiedli inż. arch. Romana Piotrowskiego na I Ogólnopolskim Pokazie Projektów Architektury w Warszawie",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "171-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
35
@inbook{UEK:2168329803,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Czyżyny - założenie architektoniczno-urbanistyczne",
booktitle = "Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku",
pages = "152-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Kultury im C.K. Norwida",
year = "2018",
isbn = "978-83-948244-3-3",
}
36
@inbook{UEK:2168339493,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1916, Ignacy Drexler, Odbudowanie miast i wsi na ziemi naszej",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "31-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
37
@inbook{UEK:2168339643,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1932, Romuald Miller, W walce o program",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "117-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
38
@inbook{UEK:2168339647,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1939, Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka. T. 2, Budowa miasta współczesnego",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "145-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
39
@inbook{UEK:2168329799,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Szpital im. Stefana Żeromskiego i okolice",
booktitle = "Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku",
pages = "32-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Kultury im C.K. Norwida",
year = "2018",
isbn = "978-83-948244-3-3",
}
40
@inbook{UEK:2168339655,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1956, Edund Goldzamt, Architektura zespołów śródmiejskich i problem dziedzictwa",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "187-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
41
@inbook{UEK:2168328467,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Głód mieszkania",
booktitle = "Architektura niepodległości w Europie Środkowej",
pages = "94-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63463-83-0",
}
42
@inbook{UEK:2168339631,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1928, Paweł Wędziagolski, O szkołę architektury",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "71-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
43
@book{UEK:2168329783,
author = "Jacek Purchla and Marek Świdrak and Kamila Twardowska and Michał Wiśniewski",
title = "Myślenie miastem : architektura Jana Zawiejskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Muzeum Historyczne Miasta Krakowa",
year = "2018",
isbn = "978-83-7577-308-8",
}
44
@inbook{UEK:2168329801,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Mistrzejowice - założenie architektoniczno-urbanistyczne",
booktitle = "Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku",
pages = "136-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Kultury im C.K. Norwida",
year = "2018",
isbn = "978-83-948244-3-3",
}
45
@inbook{UEK:2168339645,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "1934, Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna : przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła ",
pages = "121-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
46
@inbook{UEK:2168328301,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Międzywojenny Kraków - modernizacja i modernizm jako problem konserwatorski",
booktitle = "Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie",
pages = "9-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków",
year = "2017",
url = {https://www.academia.edu/38416524/Wi%C5%9Bniewski_Micha%C5%82_Mi%C4%99dzywojenny_Krak%C3%B3w_modernizacja_i_modernizm_jako_problem_konserwatorski_Krakowska_Teka_Konserwatorska_t._IX_Modernistyczna_architektura_Krakowa._Problemy_konserwatorskie_red._J._Zbiegie%C5%84_K._Biecuszek_M._Szko%C5%82a_2017_s._9-44},
issn = "",
isbn = "978-83-62862-96-2",
}
47
@misc{UEK:2168321727,
author = "Joan Roca i Albert and Gábor Soós and Ruth Ellen Gruber and Matthias Ripp and Scjapan Sturejka and Michał Wiśniewski",
title = "Kraków miastem dziedzictwa",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "27",
pages = "72-95",
year = "2017",
}
48
@article{UEK:2168321745,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Manifest powojennej urbanistyki",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "1 (56)",
pages = "72-81",
year = "2017",
url = {http://autoportret.pl/artykuly/manifest-powojennej-urbanistyki/},
}
49
@inbook{UEK:2168321297,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "W poszukiwaniu polskiego Las Vegas",
booktitle = "Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem : architektura, moda i projektowanie wobec transformacji systemowej w Polsce",
pages = "112-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Kultura Miejsca",
year = "2017",
isbn = "978-83-64986-02-4",
}
50
@inbook{UEK:2168318919,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Rozwój architektury Krakowa w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku a metropolitalne funkcje miasta",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju ",
pages = "109-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2017",
isbn = "978-83-7638-895-3",
}
51
@book{UEK:2168321417,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Wokół Plant",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-65529-81-7",
}
52
@inbook{UEK:2168321305,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Nowoczesność i Nowa Huta",
booktitle = "Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie",
pages = "90-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Kultury im C.K. Norwida",
year = "2017",
isbn = "978-83-948244-0-2",
}
53
@article{UEK:2168322027,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "U nas w bloku",
journal = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "29",
pages = "90-113",
year = "2017",
}
54
@misc{UEK:2168321731,
author = "Marta Karpińska and Michał Wiśniewski and Stanisław Deńko",
title = "Ambasada : ze Stanisławem Deńko - architektem, wykładowcą, laureatem honorowej Nagrody SARP - rozmawiają Marta Karpińska i Michał Wiśniewski",
booktitle = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "2 (57)",
pages = "79-83",
year = "2017",
url = {http://autoportret.pl/artykuly/ambasada/},
}
55
@article{UEK:2168311689,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Architektura wyparta",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "3 (54)",
pages = "28-35",
year = "2016",
}
56
@inbook{UEK:2168306043,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Rozwój czy regres? : urbanistyka i architektura w sąsiedztwie dzisiejszego kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie XIX i XX wieku",
booktitle = "Pamięć, wybór, tożsamość : szkice o mieście",
pages = "225-248",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2016",
isbn = "978-83-63463-53-3",
}
57
@misc{UEK:2168321805,
author = "Justyna Nowicka and Tomasz Fudala and Michał Wiśniewski and Dorota Leśniak-Rychlak and Marta Karpińska and Dorota Jędruch and Szymon Maliborski",
title = "Wreszcie we własnym domu : rozmowa z zespołem kuratorskim 8. edycji festiwalu Warszawa w budowie",
booktitle = "Dom polski w transformacji",
pages = "4-15",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Instytut Architektury ; Muzeum Sztuki Nowoczesnej : Muzeum Warszawy",
year = "2016",
isbn = "978-83-63786-13-7",
}
58
@inbook{UEK:2168305993,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Rozwój architektury w Krakowie w pierwszej połowie XX wieku a metropolitalne ambicje samorządu terytorialnego",
booktitle = "Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej",
pages = "83-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2016",
isbn = "978-83-7638-711-6",
}
59
@inbook{UEK:2168305037,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Socmodernizm : historia późnej nowoczesności w architekturze Polski Ludowej",
booktitle = "Toruński modernizm : architektura miasta 1920-1989",
pages = "107-135",
adress = "Toruń",
publisher = "Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-943684-5-6",
}
60
@article{UEK:2168311685,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Konserwacja jako narzędzie kapitału",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "2 (53)",
pages = "58-65",
year = "2016",
}
61
@article{UEK:2168311683,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Z bloków powstałeś...",
journal = "Światowid",
number = "3",
pages = "77-103",
year = "2016",
}
62
@article{UEK:2168343852,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Katedra ormiańska we Lwowie : Akademia Dziedzictwa na ratunek zabytkom",
journal = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "36-39",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
63
@article{UEK:2168310517,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Dizajn - złudzenie czy rzeczywistość?",
journal = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "24",
pages = "172-185",
year = "2016",
}
64
@article{UEK:2168309913,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Utopia i egzotyka",
journal = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "22-23",
pages = "94-111",
year = "2016",
}
65
@article{UEK:2168301571,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Čierny obraz pamäte mesta",
journal = "Arch o architektúre a inej kultúre",
number = "1-2",
pages = "46-51",
year = "2016",
url = {http://www.joomag.com/magazine/arch-1-2016/0605238001453980480?short},
}
66
@article{UEK:2168300365,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Polska tożsamość a modernizacja",
journal = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "19",
pages = "124-128",
year = "2015",
}
67
@misc{UEK:2168325327,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Thesaurus Poloniae",
booktitle = "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury",
number = "24",
pages = "144-145",
year = "2015",
}
68
@book{UEK:2168305011,
title = "Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63786-11-3 ; 978-83-63786-09-0",
}
69
@misc{UEK:2168321947,
author = "Anna Maziuk and Michał Wiśniewski",
title = "Komu przeszkadza socmodernizm : z architektem, historykiem sztuki Michałem Wiśniewskim o socmodernizmie nie tylko polskim rozmawia Anna Maziuk",
booktitle = "Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej",
number = "9 maja",
pages = "32-37",
year = "2015",
}
70
@inbook{UEK:2168305171,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Urbanistyka i osiedla",
booktitle = "Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty ",
pages = "167-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0",
}
71
@inbook{UEK:2168301533,
author = "Michał Wiśniewski and Marta Karpińska and Dorota Jędruch and Dorota Leśniak-Rychlak",
title = "Figury niemożliwe",
booktitle = "Figury niemożliwe",
pages = "12-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Muzeum Sztuki Współczesnej",
year = "2015",
isbn = "978-83-62435-03-6 ; 978-83-63786-06-9",
}
72
@misc{UEK:2168325319,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy, 26 listopada 2015 - 31 stycznia 2016",
booktitle = "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury",
number = "24",
pages = "121-124",
year = "2015",
}
73
@misc{UEK:2168301559,
author = "Michał Wiśniewski and Dorota Leśniak-Rychlak and David Crowley",
title = "Nakierowani na przyszłość : rozmowa z Davidem Crowleyem",
booktitle = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "3 (50)",
pages = "76-83",
year = "2015",
}
74
@inbook{UEK:2168301569,
author = "Michał Wiśniewski and Paweł Baranowski",
title = "Akademia Dziedzictwa",
booktitle = "Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy",
pages = "215-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-40-3",
}
75
@article{UEK:2168301563,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Żywa pamiątka współpracy : historia Domu Śląskiego w Krakowie",
journal = "Opcje",
number = "3 (100)",
pages = "70-75",
year = "2015",
}
76
@article{UEK:2168308525,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Miasto - polityka - dziedzictwo : Kraków po 1945 roku",
journal = "Forum Socjologiczne",
number = "6",
pages = "257-283",
year = "2015",
}
77
@misc{UEK:2168305019,
author = "Marta Karpińska and Dorota Leśniak-Rychlak and Michał Wiśniewski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty ",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0",
}
78
@inbook{UEK:2168305025,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Architekt jeszcze większego Krakowa : urbanistyka i użyteczność publiczna w projektach Witolda Cęckiewicza",
booktitle = "Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje ",
pages = "31-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63786-11-3 ; 978-83-63786-09-0",
}
79
@article{UEK:2168301561,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Bohater z przypadku?",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "3 (50)",
pages = "92-98",
year = "2015",
}
80
@misc{UEK:2168305023,
author = "Dorota Leśniak-Rychlak and Michał Wiśniewski",
title = "Nakierowani na przyszłość : wywiad z Davidem Crowleyem",
booktitle = "Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : eseje ",
pages = "5-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63786-11-3 ; 978-83-63786-09-0",
}
81
@misc{UEK:2168325323,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "European Campus of Excellence : Creative City - Past, Present and Future, 16-25 września",
booktitle = "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury",
number = "24",
pages = "131-133",
year = "2015",
}
82
@misc{UEK:2168305021,
author = "Marta Karpińska and Dorota Leśniak-Rychlak and Michał Wiśniewski and Kamila Twardowska",
title = "Mogłem się wyżyć projektowo : rozmowa z Witoldem Cęckiewiczem",
booktitle = "Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty ",
pages = "7-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0",
}
83
@inbook{UEK:2168305125,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Kraków - miasto czy wieś?",
booktitle = "Przemiana wsi w miasto : Grolsch ARTBOOM Festival, 25.09-09.10.2015",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Biuro Festialowe",
year = "2015",
isbn = "978-83-65270-06-1",
}
84
@misc{UEK:2168301521,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wacław Nowakowski",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63786-07-6",
}
85
@inbook{UEK:2168305169,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Budynki użyteczności publicznej",
booktitle = "Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty ",
pages = "93-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0",
}
86
@inbook{UEK:2168301567,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Franciszek Mączyński",
booktitle = "Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy",
pages = "163-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-40-3",
}
87
@book{UEK:2168305009,
title = "Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze : projekty",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63786-10-6 ; 978-83-63786-09-0",
}
88
@misc{UEK:2168325321,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Akademia Dziedzictwa",
booktitle = "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury",
number = "24",
pages = "127-129",
year = "2015",
}
89
@misc{UEK:2168325325,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "V4 Heritage Academy : Management of UNESCO World Heritage Sities in Visegrad Countries, 13-19 lipca",
booktitle = "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury",
number = "24",
pages = "135-137",
year = "2015",
}
90
@article{UEK:2168300357,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "(R)ewolucja: krakowska szkoła modernizmu",
journal = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "17-18",
pages = "180-191",
year = "2014",
}
91
@book{UEK:2168292199,
author = "Andrzej Laskowski and Michał Wiśniewski",
title = "Krynica i okolice : śladami tradycji, wielokulturowości i nowoczesności krynickiego uzdrowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju",
year = "2014",
}
92
@misc{UEK:2168300349,
author = "Michał Wiśniewski and David Crowley",
title = "Ląd wciąż nieodkryty? Z Davidem Crowleyem rozmawia Michał Wiśniewski",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "17-18",
pages = "10-21",
year = "2014",
url = {http://www.herito.pl/artykuly/lad-wciaz-nieodkryty},
}
93
@unpublished{UEK:2168301573,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Kraków jako główne cenrum polskiej konserwacji zabytków przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej ",
pages = "17-43",
year = "2014",
}
94
@inbook{UEK:2168301529,
author = "Michał Wiśniewski and Marta Karpińska and Dorota Jędruch and Dorota Leśniak-Rychlak",
title = "Impossible Objects",
booktitle = "Impossible Objects",
pages = "13-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zachęta Narodowa Galeria Sztuki",
year = "2014",
isbn = "978-83-64714-02-3",
}
95
@book{UEK:2168272318,
author = "Michał Wiśniewski and Franciszek Ziejka",
title = "Arcydzieła architektury i urbanistyki : polskie starówki",
adress = "Olszanica",
publisher = "Wydawnictwo BOSZ",
year = "2013",
isbn = "978-83-7576-143-6",
}
96
@book{UEK:2168271894,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Adolf Szyszko-Bohusz",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-03-8",
}
97
@article{UEK:2168271286,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Architektura po końcu nowoczesnego świata",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "1(40)",
pages = "10-19",
year = "2013",
url = {http://autoportret.pl/2013/08/28/architektura-po-koncu-nowoczesnego-swiata/},
}
98
@inbook{UEK:2168272290,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Architektura użyteczności publicznej",
booktitle = "Modernizmy : architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. T. 1, Kraków i województwo krakowskie ",
pages = "13-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Studio Wydawnicze DodoEditor",
year = "2013",
isbn = "978-83-62972-09-8",
}
99
@book{UEK:2168271898,
title = "Akademia Dziedzictwa 2001-2013 : przegląd problemów badawczych z zakresu zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2013",
isbn = "978-83-63463-06-9",
}
100
@inbook{UEK:2168305027,
author = "Michał Wiśniewski and Marcin Biernat and Aneta Borowik",
title = "Konserwacja",
booktitle = "Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy",
pages = "73-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury : Muzeum Narodowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8",
}
101
@inbook{UEK:2168305033,
author = "Michał Wiśniewski and Aneta Borowik and Marcin Biernat and Rafał Ochęduszko",
title = "Kostium stylowy",
booktitle = "Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy",
pages = "93-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury : Muzeum Narodowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8",
}
102
@inbook{UEK:2168292197,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Aleje Trzech Wieszczów i metropolitalne ambicje międzywojennego Krakowa",
booktitle = "Międzywojenny Kraków : architektura, kultura, nauka",
pages = "37-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Episteme",
year = "2013",
isbn = "978-83-7759-018-8",
}
103
@inbook{UEK:2168272292,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Architektura uzdrowisk Beskidu Sądeckiego",
booktitle = "Modernizmy : architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. T. 1, Kraków i województwo krakowskie ",
pages = "311-338",
adress = "Kraków",
publisher = "Studio Wydawnicze DodoEditor",
year = "2013",
isbn = "978-83-62972-09-8",
}
104
@inbook{UEK:2168279077,
author = "Michał Wiśniewski and Dorota Jędruch and Dorota Leśniak-Rychlak and Agata Wiśniewska",
title = "Reakcja na modernizm",
booktitle = "Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy",
pages = "8-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury : Muzeum Narodowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8",
}
105
@inbook{UEK:2168279075,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Adolf Szyszko-Bohusz : reakcyjny modernista?",
booktitle = "Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy",
pages = "30-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury; Muzeum Narodowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8",
}
106
@unpublished{UEK:2168286721,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Adolf Szyszko-Bohusz : krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy ",
pages = "59-101",
year = "2013",
}
107
@inbook{UEK:2168305035,
author = "Michał Wiśniewski and Aneta Borowik and Rafał Ochęduszko",
title = "Modernizm",
booktitle = "Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy",
pages = "121-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury : Muzeum Narodowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8",
}
108
@article{UEK:2168331205,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Spóźnione ułaskawienie : kilka uwag o nostalgii za niechcianym dziedzictwem PRL",
journal = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "7",
pages = "80-96",
year = "2012",
url = {http://www.herito.pl/artykuly/spoznione-ulaskawienie-kilka-uwag-o-nostalgii-za-niechcianym-dziedzictwem-prl},
}
109
@article{UEK:2168331071,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Zabłocie - modelowa rewitalizacja?",
journal = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "4",
pages = "58-77",
year = "2011",
url = {http://www.herito.pl/artykuly/zablocie-modelowa-rewitalizacja--3},
}
110
@article{UEK:2168271280,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Architektur auf Polnisch : 1989-2011",
journal = "Goethe-Institut Polen",
number = "September",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/zuk/de8054984.htm},
}
111
@unpublished{UEK:2168246614,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie - zarządzanie i ochrona zespołu po 1989 r.",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.)",
pages = "195-217",
year = "2011",
}
112
@article{UEK:2168273130,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Betonowy ogród",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "2(34)",
pages = "61-67",
year = "2011",
url = {http://autoportret.pl/2012/01/06/betonowy-ogrod/},
}
113
@unpublished{UEK:2168246534,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie po 1989 r.",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1",
pages = "110-155",
year = "2010",
}
114
@article{UEK:2168273132,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Dom z ziemi polskiej",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "2(31)",
pages = "15-19",
year = "2010",
url = {http://autoportret.pl/2010/11/02/dom-z-ziemi-polskiej/},
}
115
@misc{UEK:2168274873,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Jerozolima i Kraków - święte miasta",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (29)",
pages = "23",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread},
}
116
@article{UEK:2168273134,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Po majątki na Podole...",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "4(29)",
pages = "48-53",
year = "2009",
url = {http://autoportret.pl/2010/07/28/po-majatki-na-podole/},
}
117
@article{UEK:2168273136,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Świat, który jest, a który nie powstał",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "2(27)",
pages = "34-41",
year = "2009",
url = {http://autoportret.pl/2009/07/01/swiat-ktory-jest-a-ktory-nie-powstal/},
}
118
@inbook{UEK:2168234514,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Szkoła krakowska i styl narodowy w polskiej architekturze międzywojennej",
booktitle = "Florencja i Kraków wobec dziedzictwa",
pages = "151-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-54-3",
}
119
@article{UEK:2168273144,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Oświeceni przez architekturę",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "25-26",
pages = "38-41",
year = "2008",
url = {http://autoportret.pl/2008/10/01/oswieceni-przez-architekture/},
}
120
@article{UEK:2168273138,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Budowanie dominacji : sny o potędze międzywojennej polski",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "1",
pages = "30-35",
year = "2008",
url = {http://autoportret.pl/2008/01/01/budowanie-dominacji/},
}
121
@article{UEK:2165915280,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Florencja i Kraków wobec dziedzictwa : 15-16 października",
journal = "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury",
number = "16",
pages = "87",
year = "2007",
}
122
@article{UEK:2168273142,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Przesyt i pustka : nowojorski Times Square",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "2",
pages = "12-15",
year = "2007",
url = {http://autoportret.pl/2007/04/01/przesyt-i-pustka/},
}
123
@article{UEK:2168273140,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Sanatorium zatopione w górach : sądecki Żegiestów",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "3",
pages = "8-11",
year = "2007",
url = {http://autoportret.pl/2007/07/01/sanatorium-zatopione-w-gorach-sadecki-zegiestow/},
}
124
@article{UEK:2168324935,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Rewaloryzacja architektury międzywojennej w Krakowie - teoria i praktyka",
journal = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 14 (styczeń-grudzień 2005)",
pages = "39-49",
year = "2006",
}
125
@article{UEK:2168273126,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Filozofia proporcji : krytyczny regionalizm Kennetha Framtona",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "3",
pages = "40-43",
year = "2006",
url = {http://autoportret.pl/2006/07/01/filozofia-proporcji/},
}
126
@article{UEK:2168272326,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Tradycja i harmonia : kilka uwag o architekturze międzywojennego Krakowa",
journal = "Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni",
number = "2 (11)",
pages = "10-13",
year = "2005",
}
127
@article{UEK:2168273112,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Pod kolebką",
journal = "Architektura Murator",
number = "4",
pages = "98-99",
year = "2005",
}
128
@article{UEK:2168273118,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Wnętrza z tradycją",
journal = "Architektura Murator",
number = "8",
pages = "19",
year = "2004",
}
129
@article{UEK:2168273124,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Dom w Krakowie",
journal = "Architektura Murator",
number = "8",
pages = "40-49",
year = "2004",
}
130
@article{UEK:2168273122,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Stiuki, beton i stal",
journal = "Architektura Murator",
number = "7",
pages = "86-91",
year = "2004",
}
131
@book{UEK:2168272296,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Ludwik Wojtyczko : krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2003",
isbn = "83-7318-241-1",
}
132
@misc{UEK:2168273242,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Royal Gold Medal dla Rafaela Moneo",
booktitle = "Architektura & Biznes",
number = "4",
pages = "15",
year = "2003",
}
133
@misc{UEK:2168273238,
author = "Michał Wiśniewski",
title = "Mosty Krakowa",
booktitle = "Architektura & Biznes",
number = "3",
pages = "13",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID