Publications of the selected author
1

Title:
Uczestnicy rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 77-118. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323383
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Klasyfikacja rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 29-43. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323343
chapter in textbook
See main document
3

Title:
Instrumenty finansowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 45-76 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323379
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323417
chapter in textbook
See main document
5

Title:
Istota i funkcje rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 19-28 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323339
chapter in textbook
See main document
6

Title:
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 561-585 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323467
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 293-363 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323407
chapter in textbook
See main document
8

Title:
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323427
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 247-291 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323403
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Szkoła Giełdowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (57), s. 19
Access mode:
Nr:
2168281883
varia
11

Author:
Title:
Szkoła Giełdowa w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (42), s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168344862
varia
12

Title:
Instytucje obrotu papierami wartościowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 152-235 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230410
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Klasyfikacja rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 10-17 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230398
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 121-151 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230408
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Istota i funkcje rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 3-9 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230396
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Uczestnicy rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 43-73 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230402
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Instrumenty finansowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 18-42 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230400
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Uczestnicy rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 43-73 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623821
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 121-151 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623989
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Istota i funkcje rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 3-9 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165622423
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Klasyfikacja rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 10-17 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165622529
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Instrumenty finansowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 18-42 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623539
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Instytucje obrotu papierami wartościowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 152-235 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165624068
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Rynek kapitałowy w Polsce
Source:
Rynek finansowy : Kraków '97 - Kraków: Wydawnictwo Reklamowo Turystyczne "Karina", 1997, s. [5]-[8]
Nr:
2168254202
chapter in book
25

Title:
Narodowe Fundusze Inwestycyjne a rozwój rynku kapitałowego w Polsce
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 211-223
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226190
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 133-143
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238568
chapter in monograph
See main document
27

Conference:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Title:
Rynek kapitałowy w Polsce (powstanie, zasady działania)
Source:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 43-50
Nr:
2168254226
chapter in conference materials
See main document
28

Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm.
Nr:
2168254196
report
29

Title:
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993
Physical description:
137 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168244190
monograph
30

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 199-213
Nr:
2168226327
chapter in academic script
See main document
31

Title:
Kapitał zagraniczny a przekształcenia własnościowe w gospodarce polskiej
Source:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS, s. 1[49]-20[68]
Signature:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279045
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Sposoby rozwiązywania problemu polskiego zadłużenia : (doświadczenia lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych) = Ways of Resolving the Problems of Poland's Foreign Debts (Experience of the Seventies and the Eighties)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992) , s. 7-18. - Summ.
Nr:
2168238708
article
33

Title:
Rozszerzyć ramy : prywatyzacja gospodarki czy przedsiębiorstw?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 22 (1992) , s. 12
Nr:
2168229226
article
34

Title:
Między polityką a gospodarką
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1991) , s. 14-15
Nr:
2168245632
review
35

Title:
Podstawowe założenia reformy gospodarczej w Polsce = Basic Assumptions of the Economic Reform in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 341 (1991) , s. 21-32. - Rez., summ.
Nr:
2168238940
article
36

Title:
Niebezpieczeństwo pułapki zadłużenia i jej skutki
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (2-3) (1990) , s. 16-20
Nr:
2168244984
article
37

Title:
Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwach państwowych w świetle badań empirycznych
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 103-119
Nr:
2168228906
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Rola kapitału zagranicznego w procesie wychodzenia z załamania gospodarczego w Polsce
Source:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI, s. 1[160]-22[181]
Signature:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267486
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Wpływ wykształcenia na dochód narodowy Polski = The Effect of Education on Poland's National Income
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 281-283. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241294
varia
40

Title:
Wykształcenie a dochód narodowy = Educations and the National Income
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986) , s. 99-105
Nr:
2168244686
article
41

Title:
Kwalifikacje a wzrost gospodarczy : rozwój poglądów = The Skills and Economic Growth : Development of Ideas
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985) , s. 25-38. - Rez., summ.
Nr:
2168238876
article
42

Title:
Metody określania wpływu wykształcenia na dochód narodowy = Methods Used in Determination of the Impact of Education on National Income
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985) , s. 59-76. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246750
article
43

Title:
Kwantyfikacja wpływu wykształcenia na kształtowanie się dochodu narodowego = Quantified Analysis of Educational Impact on National Income
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 39, 7-8 (459-460) (1984) , s. 347-349
Nr:
2168252982
article
44

Title:
Pojęcie, elementy i czynniki kwalifikacji zawodowych = Concept, Elements and Factors of the Profesional Qualifications
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 5 (400) (1983) , s. 15-18
Nr:
2168244640
article
45

Title:
Kwalifikacje zawodowe : możliwości i metody mierzenia = Professional Qualifications : Measurement Possibilities and Methods
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 25, nr 4 (1983) , s. 30-34
Nr:
2168252986
article
46

Title:
Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/884
Nr:
2168246152
doctoral dissertation
47

Title:
Wybrane aspekty rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego = Selected Aspects of the Developed Socialist Society
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 145 (1981) , s. 5-18. - Rez., summ.
Nr:
2168234314
article
48

Title:
Niektóre przejawy i przyczyny luki technologicznej między Stanami Zjednoczonymi a Europą Zachodnią = Certain Aspects and Origins of the Technological Gap between the US and Western Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 101-115. - Rez., summ.
Nr:
2168240828
article
49

Title:
Światowy rynek ropy naftowej po II wojnie światowej
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 86 (1977) , s. 41-52
Nr:
2168239924
article
50

Title:
Eksport ropy naftowej i jego znaczenie dla gospodarki krajów arabskich w latach 1950-1972 (na przykładzie Iraku i Libii) = Oil Export and its Significance to the Economy of Arab Countries in the Period between 1950 and 1970 (Examples: Iraq and Libya)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 (1976) , s. 197-218. - Rez., summ.
Nr:
2168239836
article
Unpublished documents:
1

Title:
Nowa analiza techniczna - badanie skuteczności na polskim rynku kontraktów futures
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
104 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
84/KRK/1/2004/S/194
Signature:
NP-971/Magazyn
Nr:
2168228248
unpublished scientific work
2

Title:
Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwie państwowym. Cz. 1, Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
41 k.; 29 cm
Notes:
Maszynopis,
Research program:
GT-5/1/1988
Signature:
179829/1
Nr:
2168258934
unpublished scientific work
1
Uczestnicy rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 77-118. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
2
Klasyfikacja rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Paweł OLEKSY, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 29-43. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
3
Instrumenty finansowe / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 45-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
4
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
5
Istota i funkcje rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 19-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
6
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych / Jan CZEKAJ, Anna KOSIDŁOWSKA, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 561-585. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
7
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 293-363. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
8
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
9
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 247-291. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
10
Szkoła Giełdowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Agnieszka KLUCZEWSKA, Janusz RAGANIEWICZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 19. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
11
Szkoła Giełdowa w Krakowie / Janusz RAGANIEWICZ, Remigiusz Lipiec, Agnieszka KLUCZEWSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (42) (2011), s. 22-23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/12. - ISSN 1689-7757
12
Instytucje obrotu papierami wartościowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 152-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
13
Klasyfikacja rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 10-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
14
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 121-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
15
Istota i funkcje rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 3-9. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
16
Uczestnicy rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 43-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
17
Instrumenty finansowe / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Agnieszka WITEK-STRYSZKOWSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 18-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
18
Uczestnicy rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 43-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
19
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 121-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
20
Istota i funkcje rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 3-9. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
21
Klasyfikacja rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 10-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
22
Instrumenty finansowe / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Agnieszka WITEK-STRYSZOWSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 18-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
23
Instytucje obrotu papierami wartościowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 152-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
24
Rynek kapitałowy w Polsce / Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynek finansowy : Kraków '97. - Kraków: Wydawnictwo Reklamowo Turystyczne "Karina", 1997. - S. [5]-[8]
25
Narodowe Fundusze Inwestycyjne a rozwój rynku kapitałowego w Polsce / Janusz RAGANIEWICZ // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 211-223. - ISBN 83-86077-913
26
Rynek kapitałowy / Janusz RAGANIEWICZ // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 133-143. - ISBN 83-86077-55-7
27
Rynek kapitałowy w Polsce (powstanie, zasady działania) / Janusz RAGANIEWICZ // W: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 43-50
28
Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji / Adam RYBARSKI, Janusz RAGANIEWICZ. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 89 k. : il. ; 30 cm
29
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993 / A. KOWALSKI, A. LITYŃSKA, J. RAGANIEWICZ, A. RYBARSKI, B. SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
30
Rynek kapitałowy / Marek MACIUSZEK, Janusz RAGANIEWICZ // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 199-213
31
Kapitał zagraniczny a przekształcenia własnościowe w gospodarce polskiej / Janusz RAGANIEWICZ // W: Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS. - (1992), s. 1[49]-20[68]
32
Sposoby rozwiązywania problemu polskiego zadłużenia : (doświadczenia lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych) = Ways of Resolving the Problems of Poland's Foreign Debts (Experience of the Seventies and the Eighties) / Janusz RAGANIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992), s. 7-18. - Summ. - ISSN 0208-7944
33
Rozszerzyć ramy : prywatyzacja gospodarki czy przedsiębiorstw? / Janusz RAGANIEWICZ // Życie Gospodarcze. - nr 22 (1992), s. 12. - ISSN 0137-7299
34
Między polityką a gospodarką / Janusz RAGANIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1991), s. 14-15. - Rec. pracy: J. Czekaj, J. Hausner, J. Indraszkiewicz, S. Owsiak, Polityka i gospodarka: Polska w latach 80. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
35
Podstawowe założenia reformy gospodarczej w Polsce = Basic Assumptions of the Economic Reform in Poland / Janusz RAGANIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 341 (1991), s. 21-32. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Niebezpieczeństwo pułapki zadłużenia i jej skutki / Janusz RAGANIEWICZ // Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (2-3) (1990), s. 16-20. - ISSN 0867-0005
37
Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwach państwowych w świetle badań empirycznych / Andrzej GWIŻDŻ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 103-119
38
Rola kapitału zagranicznego w procesie wychodzenia z załamania gospodarczego w Polsce / Janusz RAGANIEWICZ // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1[160]-22[181]
39
Wpływ wykształcenia na dochód narodowy Polski = The Effect of Education on Poland's National Income / Janusz RAGANIEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 281-283. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
40
Wykształcenie a dochód narodowy = Educations and the National Income / Janusz RAGANIEWICZ // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986), s. 99-105. - ISSN 0079-578X
41
Kwalifikacje a wzrost gospodarczy : rozwój poglądów = The Skills and Economic Growth : Development of Ideas / Janusz RAGANIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985), s. 25-38. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
42
Metody określania wpływu wykształcenia na dochód narodowy = Methods Used in Determination of the Impact of Education on National Income / Janusz RAGNIEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 59-76. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
43
Kwantyfikacja wpływu wykształcenia na kształtowanie się dochodu narodowego = Quantified Analysis of Educational Impact on National Income / Janusz RAGANIEWICZ // Gospodarka Planowa. - R. 39, 7-8 (459-460) (1984), s. 347-349. - ISSN 0017-2421
44
Pojęcie, elementy i czynniki kwalifikacji zawodowych = Concept, Elements and Factors of the Profesional Qualifications / Janusz RAGANIEWICZ // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 5 (400) (1983), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
45
Kwalifikacje zawodowe : możliwości i metody mierzenia = Professional Qualifications : Measurement Possibilities and Methods / Janusz RAGANIEWICZ // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 25, nr 4 (1983), s. 30-34. - ISSN 0032-6186
46
Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski / Janusz RAGANIEWICZ ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1982. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Wybrane aspekty rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego = Selected Aspects of the Developed Socialist Society / Janusz RAGANIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 5-18. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
48
Niektóre przejawy i przyczyny luki technologicznej między Stanami Zjednoczonymi a Europą Zachodnią = Certain Aspects and Origins of the Technological Gap between the US and Western Europe / Janusz RAGANIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 101-115. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
49
Światowy rynek ropy naftowej po II wojnie światowej / Janusz RAGANIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 86 (1977), s. 41-52. - ISSN 0208-7944
50
Eksport ropy naftowej i jego znaczenie dla gospodarki krajów arabskich w latach 1950-1972 (na przykładzie Iraku i Libii) = Oil Export and its Significance to the Economy of Arab Countries in the Period between 1950 and 1970 (Examples: Iraq and Libya) / Janusz RAGANIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 ([1976]), s. 197-218. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
Nowa analiza techniczna - badanie skuteczności na polskim rynku kontraktów futures / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Janusz RAGANIEWICZ, Janusz ŻARNOWSKI, Michał GROTOWSKI, Agnieszka WITEK-STRYSZOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 104 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwie państwowym. Cz. 1, Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej / [oprac. przez zespół w składzie: Zbigniew DRESLER, Jarosław Górniak, Andrzej GWIŻDŻ, Jerzy HAUSNER, Janusz RAGANIEWICZ, Marek RAWSKI, Aleksander Surdej, Jan WIKTOR]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 41 k. ; 29 cm. - Maszynopis
1
Czekaj J., Raganiewicz J., (2017), Uczestnicy rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-118.
2
Czekaj J., Oleksy P., Raganiewicz J., (2017), Klasyfikacja rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-43.
3
Czekaj J., Raganiewicz J., (2017), Instrumenty finansowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 45-76.
4
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Instrumenty notowane na GPW w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 365-421.
5
Czekaj J., Raganiewicz J., (2017), Istota i funkcje rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
6
Czekaj J., Kosidłowska A., Raganiewicz J., (2017), Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 561-585.
7
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 293-363.
8
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 423-465.
9
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Rynek kapitałowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 247-291.
10
Kluczewska A., Raganiewicz J., (2013), Szkoła Giełdowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
11
Raganiewicz J., Lipiec R., Kluczewska A., (2011), Szkoła Giełdowa w Krakowie, "Kurier UEK", nr 3 (42), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/12
12
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Instytucje obrotu papierami wartościowymi. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 152-235.
13
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Klasyfikacja rynków finansowych. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 10-17.
14
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Rynek kapitałowy. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 121-151.
15
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Istota i funkcje rynków finansowych. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 3-9.
16
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Uczestnicy rynków finansowych. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 43-73.
17
Czekaj J., Raganiewicz J., Witek-Stryszowska A., (2009), Instrumenty finansowe. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 18-42.
18
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Uczestnicy rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 43-73.
19
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Rynek kapitałowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 121-151.
20
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Istota i funkcje rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 3-9.
21
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Klasyfikacja rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 10-17.
22
Czekaj J., Raganiewicz J., Witek-Stryszowska A., (2008), Instrumenty finansowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 18-42.
23
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Instytucje obrotu papierami wartościowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 152-235.
24
Raganiewicz J., (1997), Rynek kapitałowy w Polsce. [W:] Rynek finansowy: Kraków '97, Kraków : Wydawnictwo Reklamowo Turystyczne "Karina", s. [5]-[8].
25
Raganiewicz J., (1996), Narodowe Fundusze Inwestycyjne a rozwój rynku kapitałowego w Polsce. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 211-223.
26
Raganiewicz J., (1994), Rynek kapitałowy. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 133-143.
27
Raganiewicz J., (1993), Rynek kapitałowy w Polsce (powstanie, zasady działania). [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-50.
28
Rybarski A., Raganiewicz J., (1993), Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 89 k.
29
Kowalski A., Lityńska A., Raganiewicz J., Rybarski A., Szopa B., (1993), Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 137 s.
30
Maciuszek M., Raganiewicz J., (1993), Rynek kapitałowy. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 199-213.
31
Raganiewicz J., (1992), Kapitał zagraniczny a przekształcenia własnościowe w gospodarce polskiej. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej, s. 1[49]-20[68].
32
Raganiewicz J., (1992), Sposoby rozwiązywania problemu polskiego zadłużenia (doświadczenia lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 393, s. 7-18.
33
Raganiewicz J., (1992), Rozszerzyć ramy : prywatyzacja gospodarki czy przedsiębiorstw?, "Życie Gospodarcze", nr 22, s. 12.
34
Raganiewicz J., (1991), Między polityką a gospodarką, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 14-15.
35
Raganiewicz J., (1991), Podstawowe założenia reformy gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 341, s. 21-32.
36
Raganiewicz J., (1990), Niebezpieczeństwo pułapki zadłużenia i jej skutki, "Gospodarka Narodowa", nr 2-3 (2-3), s. 16-20.
37
Gwiżdż A., Raganiewicz J., (1990), Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwach państwowych w świetle badań empirycznych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-119.
38
Raganiewicz J., (1990), Rola kapitału zagranicznego w procesie wychodzenia z załamania gospodarczego w Polsce. [W:] Rybarski A. (kierownik tematu), Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy), s. 1[160]-22[181].
39
Raganiewicz J., (1986), Wpływ wykształcenia na dochód narodowy Polski, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 281-283.
40
Raganiewicz J., (1986), Wykształcenie a dochód narodowy, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 99-105.
41
Raganiewicz J., (1985), Kwalifikacje a wzrost gospodarczy : rozwój poglądów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 25-38.
42
Raganiewicz J., (1985), Metody określania wpływu wykształcenia na dochód narodowy, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 59-76.
43
Raganiewicz J., (1984), Kwantyfikacja wpływu wykształcenia na kształtowanie się dochodu narodowego, "Gospodarka Planowa", R. 39, 7-8 (459-460), s. 347-349.
44
Raganiewicz J., (1983), Pojęcie, elementy i czynniki kwalifikacji zawodowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 5 (400), s. 15-18.
45
Raganiewicz J., (1983), Kwalifikacje zawodowe : możliwości i metody mierzenia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 25, nr 4, s. 30-34.
46
Raganiewicz J., (1982), Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski, Prom. Rybarski A., Kraków : , 180 k.
47
Raganiewicz J., (1981), Wybrane aspekty rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 5-18.
48
Raganiewicz J., (1978), Niektóre przejawy i przyczyny luki technologicznej między Stanami Zjednoczonymi a Europą Zachodnią, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 101-115.
49
Raganiewicz J., (1977), Światowy rynek ropy naftowej po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 86, s. 41-52.
50
Raganiewicz J., (1976), Eksport ropy naftowej i jego znaczenie dla gospodarki krajów arabskich w latach 1950-1972 (na przykładzie Iraku i Libii), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 197-218.
51
Raganiewicz J., Żarnowski J., Grotowski M., Witek-Stryszowska A., (2004), Nowa analiza techniczna - badanie skuteczności na polskim rynku kontraktów futures, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
52
Dresler Z., Górniak J., Gwiżdż A., Hausner J., Raganiewicz J., Rawski M., Surdej A., Wiktor J., (1988), Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwie państwowym. Cz. 1, Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
1
@inbook{UEK:2168323383,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Uczestnicy rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "77-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
2
@inbook{UEK:2168323343,
author = "Jan Czekaj and Paweł Oleksy and Janusz Raganiewicz",
title = "Klasyfikacja rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "29-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
3
@inbook{UEK:2168323379,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Instrumenty finansowe",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "45-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
4
@inbook{UEK:2168323417,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Instrumenty notowane na GPW w Warszawie",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "365-421",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
5
@inbook{UEK:2168323339,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Istota i funkcje rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
6
@inbook{UEK:2168323467,
author = "Jan Czekaj and Anna Kosidłowska and Janusz Raganiewicz",
title = "Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "561-585",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
7
@inbook{UEK:2168323407,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "293-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
8
@inbook{UEK:2168323427,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "423-465",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
9
@inbook{UEK:2168323403,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "247-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
10
@misc{UEK:2168281883,
author = "Agnieszka Kluczewska and Janusz Raganiewicz",
title = "Szkoła Giełdowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "19",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
11
@misc{UEK:2168344862,
author = "Janusz Raganiewicz and Remigiusz Lipiec and Agnieszka Kluczewska",
title = "Szkoła Giełdowa w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (42)",
pages = "22-23",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/12},
}
12
@inbook{UEK:2168230410,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Instytucje obrotu papierami wartościowymi",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "152-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 1 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
13
@inbook{UEK:2168230398,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Klasyfikacja rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "10-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 1 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
14
@inbook{UEK:2168230408,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "121-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 1 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
15
@inbook{UEK:2168230396,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Istota i funkcje rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "3-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 1 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
16
@inbook{UEK:2168230402,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Uczestnicy rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "43-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 1 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
17
@inbook{UEK:2168230400,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Agnieszka Witek-Stryszowska",
title = "Instrumenty finansowe",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "18-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 1 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
18
@inbook{UEK:2165623821,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Uczestnicy rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "43-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
19
@inbook{UEK:2165623989,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "121-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
20
@inbook{UEK:2165622423,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Istota i funkcje rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "3-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
21
@inbook{UEK:2165622529,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Klasyfikacja rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "10-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
22
@inbook{UEK:2165623539,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Agnieszka Witek-Stryszowska",
title = "Instrumenty finansowe",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "18-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
23
@inbook{UEK:2165624068,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Instytucje obrotu papierami wartościowymi",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "152-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
24
@inbook{UEK:2168254202,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Rynek kapitałowy w Polsce",
booktitle = "Rynek finansowy : Kraków '97",
pages = "[5]-[8]",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Reklamowo Turystyczne Karina",
year = "1997",
}
25
@inbook{UEK:2168226190,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Narodowe Fundusze Inwestycyjne a rozwój rynku kapitałowego w Polsce",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "211-223",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
26
@inbook{UEK:2168238568,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "133-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
27
@inbook{UEK:2168254226,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Rynek kapitałowy w Polsce (powstanie, zasady działania)",
booktitle = "Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)",
pages = "43-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
28
@misc{UEK:2168254196,
author = "Adam Rybarski and Janusz Raganiewicz",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1993",
}
29
@book{UEK:2168244190,
author = "Aleksander Kowalski and Aleksandra Lityńska and Janusz Raganiewicz and Adam Rybarski and Bogumiła Szopa",
title = "Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1993",
}
30
@inbook{UEK:2168226327,
author = "Marek Maciuszek and Janusz Raganiewicz",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "199-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
31
@unpublished{UEK:2168279045,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Kapitał zagraniczny a przekształcenia własnościowe w gospodarce polskiej",
booktitle = "Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej",
pages = "1[49]-20[68]",
year = "1992",
}
32
@article{UEK:2168238708,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Sposoby rozwiązywania problemu polskiego zadłużenia : (doświadczenia lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "393",
pages = "7-18",
year = "1992",
}
33
@article{UEK:2168229226,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Rozszerzyć ramy : prywatyzacja gospodarki czy przedsiębiorstw?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "22",
pages = "12",
year = "1992",
}
34
@article{UEK:2168245632,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Między polityką a gospodarką",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "14-15",
year = "1991",
}
35
@article{UEK:2168238940,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Podstawowe założenia reformy gospodarczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "341",
pages = "21-32",
year = "1991",
}
36
@article{UEK:2168244984,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Niebezpieczeństwo pułapki zadłużenia i jej skutki",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2-3 (2-3)",
pages = "16-20",
year = "1990",
}
37
@inbook{UEK:2168228906,
author = "Andrzej Gwiżdż and Janusz Raganiewicz",
title = "Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwach państwowych w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "103-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
38
@unpublished{UEK:2168267486,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Rola kapitału zagranicznego w procesie wychodzenia z załamania gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
pages = "1[160]-22[181]",
year = "1990",
}
39
@misc{UEK:2168241294,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Wpływ wykształcenia na dochód narodowy Polski",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "281-283",
year = "1986",
}
40
@article{UEK:2168244686,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Wykształcenie a dochód narodowy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "99-105",
year = "1986",
}
41
@article{UEK:2168238876,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Kwalifikacje a wzrost gospodarczy : rozwój poglądów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "25-38",
year = "1985",
}
42
@article{UEK:2168246750,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Metody określania wpływu wykształcenia na dochód narodowy",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "59-76",
year = "1985",
}
43
@article{UEK:2168252982,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Kwantyfikacja wpływu wykształcenia na kształtowanie się dochodu narodowego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 39, 7-8 (459-460)",
pages = "347-349",
year = "1984",
}
44
@article{UEK:2168244640,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Pojęcie, elementy i czynniki kwalifikacji zawodowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 5 (400)",
pages = "15-18",
year = "1983",
}
45
@article{UEK:2168252986,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Kwalifikacje zawodowe : możliwości i metody mierzenia",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 25, 4",
pages = "30-34",
year = "1983",
}
46
@unpublished{UEK:2168246152,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
47
@article{UEK:2168234314,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Wybrane aspekty rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "5-18",
year = "1981",
}
48
@article{UEK:2168240828,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Niektóre przejawy i przyczyny luki technologicznej między Stanami Zjednoczonymi a Europą Zachodnią",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "101-115",
year = "1978",
}
49
@article{UEK:2168239924,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Światowy rynek ropy naftowej po II wojnie światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "86",
pages = "41-52",
year = "1977",
}
50
@article{UEK:2168239836,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Eksport ropy naftowej i jego znaczenie dla gospodarki krajów arabskich w latach 1950-1972 (na przykładzie Iraku i Libii)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "197-218",
year = "1976",
}
51
@unpublished{UEK:2168228248,
author = "Janusz Raganiewicz and Janusz Żarnowski and Michał Grotowski and Agnieszka Witek-Stryszowska",
title = "Nowa analiza techniczna - badanie skuteczności na polskim rynku kontraktów futures",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
52
@unpublished{UEK:2168258934,
author = "Zbigniew Dresler and Jarosław Górniak and Andrzej Gwiżdż and Jerzy Hausner and Janusz Raganiewicz and Marek Rawski and Aleksander Surdej and Jan W. Wiktor",
title = "Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwie państwowym. Cz. 1, Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID