Publications of the selected author

1

Title:
A Hybrid Version of Well-being : an Attempt at Operationalization
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018) , s. 30-49. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication of this paper is financially supported by Narodowy Bank Polski under the economic education program, NBP-DEW-WPE-AB-066-0237-2017
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333287
article
See main document
2

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
The Quality of Life in Poland and Germany
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 543-552. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324393
chapter in conference materials
See main document
3

Author:
Gorazda Marcin , Kwarciński Tomasz , Hausman Daniel M.
Title:
O przydatności ekonomii, celach polityki publicznej i znaczeniu filozofii ekonomii : wywiad z Danielem M. Hausmanem = On the Usefulness of Economics, Public Policy Goals and the Importance of the Philosophy of Economics : an Interview with Daniel M. Hausman
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]2017. - nr 4 (42), s. 102-109
Research program:
Publikacja tekstu dofinansowana w ramach projektu The Sixth Conference of the European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS), nr NBP-DEW-WPE-AB-066-0237-2017, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168325369
voice in discussion / interview
See main document
4

Title:
The Limits of Moral Responsibility for Global Poverty
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 6 (2017) , s. 133-145. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332481
article
5

Title:
Zagadnienia etyczne w ekonomii
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Wyd. 1, dodr.. - Kraków: Copernicus Center Press, 2017, s. 361-385 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizacja projektu "Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej", nr 075/WGAP-KF/01/2016/SU/6075.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168319109
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Hausman Daniel M. , McPherson Michael S. , Satz Debra
Title:
Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna
Tłumacz:
Gorazda Marcin
, Wierzchosławski Rafał P.
, Zachorowska-Mazurkiewicz Anna
Publisher address:
Kraków: Copernicus Center Press, 2017
Physical description:
719 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-330-4
Nr:
2168319063
book
See related chapters
7

Title:
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Wyd. 1, dodr.. - Kraków: Copernicus Center Press, 2017, s. 387-405 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizacja projektu "Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej", nr 075/WGAP-KF/01/2016/SU/6075.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168319111
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Gorazda Marcin , Hardt Łukasz , Kwarciński Tomasz
Title:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Kraków: Copernicus Center Press, 2017, s. 11-18
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168319101
preface / summary
See main document
9

Title:
Biorąc etykę poważnie - wprowadzenie do polskiego wydania
Source:
Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna / Daniel M. Hausman, Michael S. McPherson, Debra Satz ; wprowadzenie i redakcja Tomasz KWARCIŃSKI ; tłumaczenie Marcin Gorazda, Jakub JANUS, Tomasz KWARCIŃSKI, Krystian MUCHA, Adrian SOLEK, Rafał P. Wierzchosławski, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz - Kraków: Copernicus Center Press, 2017, s. 5-9
ISBN:
978-83-7886-330-4
Nr:
2168319079
preface / summary
See main document
10

Title:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Redaktor:
Gorazda Marcin
, Hardt Łukasz
Publisher address:
Kraków: Copernicus Center Press, 2017
Physical description:
461 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Warszawski.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168319097
monograph
See related chapters
11

Title:
Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne = Theories of Well-Being and Interpersonal Comparability
Source:
Ekonomia : rynek, gospodarka, społeczeństwo. - nr 45 (2016) , s. 105-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizacja projektu "Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej", nr 075/WGAP-KF/01/2016/SU/6075.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308515
article
12

Title:
Spór o możliwość i sensowność przypisywania korporacjom moralnej odpowiedzialności : stan badań = On the Sense and Practicability of Ascribing Moral Responsibility to Corporations - an Overview
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu "Społeczna odpowiedzialność korporacji jako forma odpowiedzialności zbiorowej", nr 062/WE-KF/01/2014/S/4258, dofinansowanego ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309337
article
13

Title:
Spór o możliwość i sensowność przypisywania korporacjom moralnej odpowiedzialności : analiza argumentacji = On the Sense and Practicability of Ascribing Moral Responsibility to Corporations - Critical Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016) , s. 91-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311523
article
14

Title:
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Kraków: Copernicus Center Press, 2016, s. 387-405 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizacja projektu "Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej", nr 075/WGAP-KF/01/2016/SU/6075.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168309603
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii
Redaktor:
Gorazda Marcin
, Hardt Łukasz
Publisher address:
Kraków: Copernicus Center Press, 2016
Physical description:
461 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Warszawski.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168309585
monograph
See related chapters
16

Title:
O dwóch dogmatach wiary w rynek = About Two Tenets of Market Faith
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 323-345. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii UEK. Realizacja projektu "Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem", nr 069/WE-KF/01/2015/S/5069.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310461
article
See main document
17

Title:
Zagadnienia etyczne w ekonomii
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Kraków: Copernicus Center Press, 2016, s. 361-385 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizacja projektu "Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej", nr 075/WGAP-KF/01/2016/SU/6075.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168309601
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Gorazda Marcin , Hardt Łukasz , Kwarciński Tomasz
Title:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Kraków: Copernicus Center Press, 2016, s. 11-18
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168309589
preface / summary
See main document
19

Title:
Analiza kosztów i korzyści jako utylitarystyczna procedura decyzyjna
Source:
Podejmowanie decyzji : pojęcia, teorie, kontrowersje / red. Andrzej Dąbrowski, Andrew Schumann, Jan Woleński - Kraków: Copernicus Center Press, 2015, s. 203-221 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-182-9
Nr:
2168300375
chapter in monograph
20

Title:
Problem arbitralności interpersonalnych porównań użyteczności = The Arbitrariness Objection of Interpersonal Utility Comparison
Source:
Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 3 (2014) , s. 415-435 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przekazanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Realizacja projektu "Spór o możliwość i sensowność interpersonalnych porównań użyteczności", nr 102/WE-KF/03/2014/M/4298.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168290417
article
21

Title:
Filozoficzne problemy wokół interpersonalnych porównań użyteczności = The Philosophical Problems Surrounding Interpersonal Utility Comparisons
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290135
article
22

Title:
Racjonalność, normatywne zaangażowanie i autonomia podmiotu = Rationality, Commitment and Autonomy
Source:
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014) , s. 297-324. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289395
article
See main document
23

Title:
Prakseologia
Number:
Nr 156
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii; Akademia Leona Koźmińskiego, 2014
Physical description:
335 s.: il.; 20,5 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168289373
journal / series editorial
See related chapters
24

Title:
Okrucieństwo jako paradygmat zła moralnego : między utylitaryzmem a kantyzmem
Source:
Etyka a zło / red. nauk. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013, s. 134-142
Research program:
Projekt finansowany ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego FSS/2010/II/D3/W/0053.
ISBN:
978-83-7271-842-3
Nr:
2168312143
chapter in monograph
25

Title:
Bezstronność jako podstawa sprawiedliwości globalnej
Source:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK2013, s. 28-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289181
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Sprawiedliwość i wybór społeczny : Amartyi Sena komparatywna teoria sprawiedliwości
Source:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK2013, s. 20-27 - Bibliogr.
Signature:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289179
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Rynek jako "narzędzie" pomocy potrzebującym : etyczne aspekty marketingu społecznie zaangażowanego = Market as "Means" to Help the Poor : Ethical Aspects of Cause Related Marketing
Source:
Prakseologia. - nr 153 (2012) , s. 297-314. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168248112
article
28

Title:
Etyka pożytku - utylitaryzm
Source:
Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 140-153 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16890-2
Nr:
2168235920
chapter in textbook
29

Title:
Etyka biznesu : studia przypadków
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
48 s.: il.; 24 cm.
ISBN:
978-83-7252-587-1
Nr:
2168238636
academic script
30

Title:
Ethics of Business or Ethics for Business? : Two Models for Teaching Business Ethics = Biznes z perspektywy etycznej czy etyka z biznesowego punktu widzenia? : o dwóch modelach nauczania etyki biznesu
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - nr 3 (116) (2012) , s. 42-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168235928
article
31

Title:
Równość i korzyść Amartyi Kumar Sena : koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
170, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 11)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-524-1
Nr:
2168218710
monograph
32

Title:
Impartiality as the Basis of Global Justice [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2011
Physical description:
8 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; April 8)
Notes:
[odczyt: 27.02.2013], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168248068
publishing series
33

Title:
Konsekwencjalizm prima facie : problem normatywności w filozofii Amartyi Kumar Sena = Prima Facie Consequentialism - the Problem of Normativity in the Philosophy of Amartya Kumar Sen
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53277
article
See main document
34

Title:
Dobro wspólne i sprawiedliwość : idee konkurencyjne czy komplementarne?
Source:
Dobro wspólne / red. nauk. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010, s. 243-250 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-611-8
Nr:
2165687803
chapter in monograph
35

Title:
Zło kryzysu ekonomicznego = Evil of the Economic Crisis
Source:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 93-98. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166474620
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Racjonalność ekonomiczna i zasady moralne = Economic Rationality and Moral Principles
Source:
Człowiek i jego decyzje. 1 / Kazimierz Albin Kłosiński, Adam Biela - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 145-155. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7363-936-2
Access mode:
Nr:
2168248062
chapter in monograph
37

Author:
Kwarciński Tomasz , Salamucha Agnieszka
Title:
Mistrz-uczeń kontra usługodawca-klient : refleksje na temat zmiany paradygmatu w edukacji
Source:
Analiza i Egzystencja. - 10 (2009) , s. 147-150
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168248064
article
38

Title:
Poszanowanie własności a wymogi sprawiedliwości
Source:
Własność to odpowiedzialność - Nowy Sącz: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 2009, s. 22-25
Nr:
2168295419
varia
39

Title:
Dobro wspólne i sprawiedliwości : idee konkurencyjne czy komplementarne?
Source:
Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO2009, s. 71-77 - Bibliogr.
Signature:
NP-1329/Magazyn
Nr:
2168161189
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Trzy koncepcje odpowiedzialności korporacji
Source:
Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO2009, s. 78-86 - Bibliogr.
Signature:
NP-1329/Magazyn
Nr:
2168221638
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Sprawiedliwość czy efektywność? Analiza wykorzystująca ekonometryczny model wzrostu gospodarczego z historycznie optymalnym zróżnicowaniem płac
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 213 (2007) , s. 109-124. - Tytuł numeru: Polska gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską - szanse i zagrożenia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168238614
article
42

Title:
Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej
Source:
Unia Europejska - integracja, konkurencyjność, rozwój / red. Kazimierz A. Kłosiński - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2007, s. 339-349 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7363-569-2
Access mode:
Nr:
2168248012
chapter in monograph
43

Title:
Strategie obrony człowieka przed nieograniczonymi żądaniami = The Strategies of Defence from Unrestricted Demands
Source:
Prakseologia. - nr 147 (2007) , s. 65-76. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168248042
article
44

Title:
Racje na rzecz równości : spór Roberta Nozicka z Bernardem Williamsem na temat uzasadnienia równości dystrybutywnej = The Reasons for Equality : the Dispute between Robert Nozick and Bernard Williams about the Justification of Distributive Equality
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 10, nr 1 (2007) , s. 247-257. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168248056
article
45

Title:
Możliwości czy dobra pierwotne? Dyskusja Amartyi Sena z Johnem Rawlsem na temat właściwej przestrzeni sprawiedliwości = Capabilities or Primary Goods? The Discussion between Amartya Sen and John Rawls about the Proper Space of Justice
Source:
Roczniki Filozoficzne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - t. 54, nr 1 (2006) , s. 81-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168238602
article
46

Title:
Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa = The Limits of Moral Responsibility for Global Poverty
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 9, nr 1 (2006) , s. 233-244. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168248066
article
47

Title:
Komu pomóc w pierwszej kolejności? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem = Who Should We Help First? Making Decisions on Helping the Poor in the Light of Amartya K. Sen's Research on Poverty
Source:
Prakseologia. - nr 146 (2006) , s. 31-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248032
article
48

Title:
Amartyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej : przegląd podstawowych idei
Source:
Seminarium etyki biznesu2006. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Access mode:
Nr:
2168248072
varia
49

Title:
Niewidzialna doktryna Adama Smitha
Source:
Zeszyty Naukowe KUL. - nr 1 (189) (2005) , s. 96-101
Access mode:
Nr:
2168248070
review
1
A Hybrid Version of Well-being : an Attempt at Operationalization / Tomasz KWARCIŃSKI, Paweł ULMAN // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018), s. 30-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/485. - ISSN 1898-3529
2
The Quality of Life in Poland and Germany / Paweł ULMAN, Tomasz KWARCIŃSKI // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 543-552. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Ulman_Kwarcinski.pdf
3
O przydatności ekonomii, celach polityki publicznej i znaczeniu filozofii ekonomii : wywiad z Danielem M. Hausmanem = On the Usefulness of Economics, Public Policy Goals and the Importance of the Philosophy of Economics : an Interview with Daniel M. Hausman / Marcin Gorazda, Tomasz KWARCIŃSKI, Daniel M. Hausman // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (42) (2017), s. 102-109. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/ZP.2017.42.4.08. - ISSN 1898-3529
4
The Limits of Moral Responsibility for Global Poverty / Tomasz KWARCIŃSKI // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 6 (2017), s. 133-145. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_6_kwarcinski_133_145.pdf. - ISSN 1899-2226
5
Zagadnienia etyczne w ekonomii / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - S. 361-385. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
6
Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna / Daniel M. Hausman, Michael S. McPherson, Debra Satz ; wprowadzenie i redakcja Tomasz KWARCIŃSKI ; tłumaczenie Marcin Gorazda, Jakub JANUS, Tomasz KWARCIŃSKI, Krystian MUCHA, Adrian SOLEK, Rafał P. Wierzchosławski, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - 719 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-330-4
7
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt / Ryszard KOWALSKI, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - S. 387-405. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
8
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - S. 11-18. - ISBN 978-83-7886-276-5
9
Biorąc etykę poważnie - wprowadzenie do polskiego wydania / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna / Daniel M. Hausman, Michael S. McPherson, Debra Satz ; wprowadzenie i redakcja Tomasz KWARCIŃSKI ; tłumaczenie Marcin Gorazda, Jakub JANUS, Tomasz KWARCIŃSKI, Krystian MUCHA, Adrian SOLEK, Rafał P. Wierzchosławski, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - S. 5-9. - ISBN 978-83-7886-330-4
10
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - 461 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7886-276-5
11
Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne = Theories of Well-Being and Interpersonal Comparability / Tomasz KWARCIŃSKI // Ekonomia : rynek, gospodarka, społeczeństwo. - nr 45 (2016), s. 105-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/788. - ISSN 0137-3056
12
Spór o możliwość i sensowność przypisywania korporacjom moralnej odpowiedzialności : stan badań = On the Sense and Practicability of Ascribing Moral Responsibility to Corporations - an Overview / Tomasz KWARCIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/854/824. - ISSN 1898-6447
13
Spór o możliwość i sensowność przypisywania korporacjom moralnej odpowiedzialności : analiza argumentacji = On the Sense and Practicability of Ascribing Moral Responsibility to Corporations - Critical Analysis / Tomasz KWARCIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016), s. 91-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/905/883. - ISSN 1898-6447
14
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt / Ryszard KOWALSKI, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016. - S. 387-405. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
15
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016. - 461 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-7886-276-5
16
O dwóch dogmatach wiary w rynek = About Two Tenets of Market Faith / Tomasz KWARCIŃSKI // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 323-345. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
17
Zagadnienia etyczne w ekonomii / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016. - S. 361-385. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
18
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016. - S. 11-18. - ISBN 978-83-7886-276-5
19
Analiza kosztów i korzyści jako utylitarystyczna procedura decyzyjna / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Podejmowanie decyzji : pojęcia, teorie, kontrowersje / red. Andrzej Dąbrowski, Andrew Schumann, Jan Woleński. - Kraków : Copernicus Center Press, 2015. - S. 203-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-182-9
20
Problem arbitralności interpersonalnych porównań użyteczności = The Arbitrariness Objection of Interpersonal Utility Comparison / Tomasz KWARCIŃSKI // Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 3 (2014), s. 415-435. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/SE%202014%203%20-%20Kwarcinski.pdf. - ISSN 0239-6416
21
Filozoficzne problemy wokół interpersonalnych porównań użyteczności = The Philosophical Problems Surrounding Interpersonal Utility Comparisons / Tomasz KWARCIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/567. - ISSN 1898-6447
22
Racjonalność, normatywne zaangażowanie i autonomia podmiotu = Rationality, Commitment and Autonomy / Tomasz KWARCIŃSKI // Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014), s. 297-324. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=299&view=Fit. - ISSN 0079-4872
23
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - Warszawa : Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii; Akademia Leona Koźmińskiego, 2014. - Nr 156. - 335 s. : il. ; 20,5 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf. - ISSN 0079-4872
24
Okrucieństwo jako paradygmat zła moralnego : między utylitaryzmem a kantyzmem / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Etyka a zło / red. nauk. Dorota Probucka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. - S. 134-142. - ISBN 978-83-7271-842-3
25
Bezstronność jako podstawa sprawiedliwości globalnej / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK. - (2013), s. 28-35. - Bibliogr.
26
Sprawiedliwość i wybór społeczny : Amartyi Sena komparatywna teoria sprawiedliwości / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK. - (2013), s. 20-27. - Bibliogr.
27
Rynek jako "narzędzie" pomocy potrzebującym : etyczne aspekty marketingu społecznie zaangażowanego = Market as "Means" to Help the Poor : Ethical Aspects of Cause Related Marketing / Tomasz KWARCIŃSKI // Prakseologia. - nr 153 (2012), s. 297-314. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
28
Etyka pożytku - utylitaryzm / Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 140-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16890-2
29
Etyka biznesu : studia przypadków / red. Janina FILEK ; [aut.: Janina FILEK, Inga MIZDRAK, Tomasz KWARCIŃSKI, Katarzyna GUCZALSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 48 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-587-1
30
Ethics of Business or Ethics for Business? : Two Models for Teaching Business Ethics = Biznes z perspektywy etycznej czy etyka z biznesowego punktu widzenia? : o dwóch modelach nauczania etyki biznesu / Tomasz KWARCIŃSKI // Management and Business Administration. Central Europe. - nr 3 (116) (2012), s. 42-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2104134. - ISSN 2084-3356
31
Równość i korzyść Amartyi Kumar Sena : koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej / Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 170, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 11). - ISBN 978-83-7252-524-1
32
Impartiality as the Basis of Global Justice [on-line] / Tomasz KWARCIŃSKI. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2011. - 8 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 27.02.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; April 8). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1805800
33
Konsekwencjalizm prima facie : problem normatywności w filozofii Amartyi Kumar Sena = Prima Facie Consequentialism - the Problem of Normativity in the Philosophy of Amartya Kumar Sen / Tomasz KWARCIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010), s. 37-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170958175. - ISSN 1898-6447
34
Dobro wspólne i sprawiedliwość : idee konkurencyjne czy komplementarne? / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Dobro wspólne / red. nauk. Dorota Probucka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 243-250. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-611-8
35
Zło kryzysu ekonomicznego = Evil of the Economic Crisis / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 93-98. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-932381-0-1
36
Racjonalność ekonomiczna i zasady moralne = Economic Rationality and Moral Principles / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Człowiek i jego decyzje. 1 / Kazimierz Albin Kłosiński, Adam Biela. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 145-155. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7363-936-2. - Pełny tekst: http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/racjonalnosc_moralnosc.pdf
37
Mistrz-uczeń kontra usługodawca-klient : refleksje na temat zmiany paradygmatu w edukacji / Tomasz A. KWARCIŃSKI, Agnieszka Salamucha // Analiza i Egzystencja. - 10 (2009), s. 147-150. - Pełny tekst: http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1322210037.pdf. - ISSN 1734-9923
38
Poszanowanie własności a wymogi sprawiedliwości / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Własność to odpowiedzialność : Forum III wieku : Informator Uniwersytetów III Wieku. - Nowy Sącz : Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 2009. - S. 22-25
39
Dobro wspólne i sprawiedliwości : idee konkurencyjne czy komplementarne? / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO. - (2009), s. 71-77. - Bibliogr.
40
Trzy koncepcje odpowiedzialności korporacji / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO. - (2009), s. 78-86. - Bibliogr.
41
Sprawiedliwość czy efektywność? Analiza wykorzystująca ekonometryczny model wzrostu gospodarczego z historycznie optymalnym zróżnicowaniem płac / Tomasz Kwarciński // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 213 (2007), s. 109-124. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską - szanse i zagrożenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17126/foe_213_Tomasz_Kwarci%c5%84ski_109_124.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
42
Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej / Tomasz Kwarciński // W: Unia Europejska - integracja, konkurencyjność, rozwój / red. Kazimierz A. Kłosiński. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 339-349. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7363-569-2. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/10411799-Moralny-wymiar-rownosci-szans-w-swietle-dokumentow-unii-europejskiej.html
43
Strategie obrony człowieka przed nieograniczonymi żądaniami = The Strategies of Defence from Unrestricted Demands / Tomasz Kwarciński // Prakseologia. - nr 147 (2007), s. 65-76. - Summ. - Pełny tekst: http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/nieograniczone_zadania.pdf. - ISSN 0079-4872
44
Racje na rzecz równości : spór Roberta Nozicka z Bernardem Williamsem na temat uzasadnienia równości dystrybutywnej = The Reasons for Equality : the Dispute between Robert Nozick and Bernard Williams about the Justification of Distributive Equality / Tomasz Kwarciński // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 10, nr 1 (2007), s. 247-257. - Summ. - Pełny tekst: http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/sprawiedliwosc_efektywnosc.pdf
45
Możliwości czy dobra pierwotne? Dyskusja Amartyi Sena z Johnem Rawlsem na temat właściwej przestrzeni sprawiedliwości = Capabilities or Primary Goods? The Discussion between Amartya Sen and John Rawls about the Proper Space of Justice / Tomasz Kwarciński // Roczniki Filozoficzne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - t. 54, nr 1 (2006), s. 81-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/mozliwosci_dobra_pierwotne.pdf. - ISSN 0035-7685
46
Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa = The Limits of Moral Responsibility for Global Poverty / Tomasz Kwarciński // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 9, nr 1 (2006), s. 233-244. - Summ. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2006/2006_01_kwarcinski_233_244.pdf
47
Komu pomóc w pierwszej kolejności? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem = Who Should We Help First? Making Decisions on Helping the Poor in the Light of Amartya K. Sen's Research on Poverty / Tomasz Kwarciński // Prakseologia. - nr 146 (2006), s. 31-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/komu_pomoc.pdf. - ISSN 0079-4872
48
Amartyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej : przegląd podstawowych idei / Tomasz Kwarciński // W: Seminarium etyki biznesu : Zespół Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii, CEBI IFiS PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 20.04.2006. - (2006). - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Pełny tekst: http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/konspekty/sen_prezentacja.pdf
49
Niewidzialna doktryna Adama Smitha / Tomasz KWARCIŃSKI // Zeszyty Naukowe KUL. - nr 1 (189) (2005), s. 96-101. - Rec. pracy: Stefan Zabieglik, Adam Smith. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003. - Pełny tekst: http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/zabieglik_rec.pdf
1
Kwarciński T., Ulman P., (2018), A Hybrid Version of Well-being : an Attempt at Operationalization, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (46), s. 30-49; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/485
2
Ulman P., Kwarciński T., (2018), The Quality of Life in Poland and Germany. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 543-552.
3
Gorazda M., Kwarciński T., Hausman D., (2017), O przydatności ekonomii, celach polityki publicznej i znaczeniu filozofii ekonomii : wywiad z Danielem M. Hausmanem, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (42), s. 102-109; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/ZP.2017.42.4.08
4
Kwarciński T., (2017), The Limits of Moral Responsibility for Global Poverty, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 20, nr 6, s. 133-145; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_6_kwarcinski_133_145.pdf
5
Kwarciński T., (2017), Zagadnienia etyczne w ekonomii. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 361-385.
6
Hausman D., McPherson M., Satz D., (2017), Etyka ekonomii: analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna, Kwarciński T. (red.), Gorazda M., Janus J., Kwarciński T., Mucha K., Solek A., Wierzchosławski R., Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kraków : Copernicus Center Press, 719 s.
7
Kowalski R., Kwarciński T., (2017), Racjonalność, użyteczność, dobrobyt. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 387-405.
8
Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T., (2017), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 11-18.
9
Kwarciński T., (2017), Biorąc etykę poważnie - wprowadzenie do polskiego wydania. [W:] Hausman D., McPherson M., Satz D., Kwarciński T., Gorazda M., Janus J., Mucha K., Solek A., Wierzchosławski R., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna, Kraków : Copernicus Center Press, s. 5-9.
10
Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), (2017), Metaekonomia: zagadnienia z filozofii ekonomii, Wyd. 1, dodr.Kraków : Copernicus Center Press, 461 s.
11
Kwarciński T., (2016), Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne, "Ekonomia : rynek, gospodarka, społeczeństwo", nr 45, s. 105-133; http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/788
12
Kwarciński T., (2016), Spór o możliwość i sensowność przypisywania korporacjom moralnej odpowiedzialności : stan badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (952), s. 79-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/854/824
13
Kwarciński T., (2016), Spór o możliwość i sensowność przypisywania korporacjom moralnej odpowiedzialności : analiza argumentacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (955), s. 91-108; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/905/883
14
Kowalski R., Kwarciński T., (2016), Racjonalność, użyteczność, dobrobyt. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 387-405.
15
Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), (2016), Metaekonomia: zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, 461 s.
16
Kwarciński T., (2016), O dwóch dogmatach wiary w rynek, "Prakseologia", Nr 158, t. 2, s. 323-345.
17
Kwarciński T., (2016), Zagadnienia etyczne w ekonomii. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 361-385.
18
Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T., (2016), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 11-18.
19
Kwarciński T., (2015), Analiza kosztów i korzyści jako utylitarystyczna procedura decyzyjna. [W:] Dąbrowski A., Schumann A., Woleński J. (red.), Podejmowanie decyzji : pojęcia, teorie, kontrowersje, Kraków : Copernicus Center Press, s. 203-221.
20
Kwarciński T., (2014), Problem arbitralności interpersonalnych porównań użyteczności, "Studia Ekonomiczne", nr 3, s. 415-435; http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/SE%202014%203%20-%20Kwarcinski.pdf
21
Kwarciński T., (2014), Filozoficzne problemy wokół interpersonalnych porównań użyteczności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (929), s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/567
22
Kwarciński T., (2014), Racjonalność, normatywne zaangażowanie i autonomia podmiotu, "Prakseologia", nr 156, s. 297-324; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=299&view=Fit
23
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI] Warszawa : Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2014. - Nr 156. - 335 s.: il.; 20,5 cm. - Bibliogr. przy art. - 0079-4872
24
Kwarciński T., (2013), Okrucieństwo jako paradygmat zła moralnego : między utylitaryzmem a kantyzmem. [W:] Probucka D. (red.), Etyka a zło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 134-142.
25
Kwarciński T., (2013), Bezstronność jako podstawa sprawiedliwości globalnej. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, s. 28-35.
26
Kwarciński T., (2013), Sprawiedliwość i wybór społeczny : Amartyi Sena komparatywna teoria sprawiedliwości. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, s. 20-27.
27
Kwarciński T., (2012), Rynek jako "narzędzie" pomocy potrzebującym : etyczne aspekty marketingu społecznie zaangażowanego, "Prakseologia", nr 153, s. 297-314.
28
Filek J., Kwarciński T., (2012), Etyka pożytku - utylitaryzm. [W:] Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 140-153.
29
Mizdrak I., Kwarciński T., Guczalska K., Filek J., (2012), Etyka biznesu: studia przypadków, Filek J. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 48 s.
30
Kwarciński T., (2012), Ethics of Business or Ethics for Business? : Two Models for Teaching Business Ethics, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 3 (116), s. 42-49; http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2104134
31
Kwarciński T., (2011), Równość i korzyść Amartyi Kumar Sena: koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 11), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 170, [1] s.
32
Kwarciński T., (2011), Impartiality as the Basis of Global Justice, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 8 s.
33
Kwarciński T., (2010), Konsekwencjalizm prima facie : problem normatywności w filozofii Amartyi Kumar Sena, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 846, s. 37-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/170958175
34
Kwarciński T., (2010), Dobro wspólne i sprawiedliwość : idee konkurencyjne czy komplementarne?. [W:] Probucka D. (red.), Dobro wspólne, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 243-250.
35
Kwarciński T., (2010), Zło kryzysu ekonomicznego. [W:] Filek J. (red.), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-98.
36
Kwarciński T., (2009), Racjonalność ekonomiczna i zasady moralne. [W:] Kłosiński , Biela A. (red.), Człowiek i jego decyzje. 1, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 145-155.
37
Kwarciński T., Salamucha A., (2009), Mistrz-uczeń kontra usługodawca-klient : refleksje na temat zmiany paradygmatu w edukacji, "Analiza i Egzystencja", 10, s. 147-150; http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1322210037.pdf
38
Kwarciński T., (2009), Poszanowanie własności a wymogi sprawiedliwości. [W:] Własność to odpowiedzialność: Forum III wieku : Informator Uniwersytetów III Wieku, Nowy Sącz : Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, s. 22-25.
39
Kwarciński T., (2009), Dobro wspólne i sprawiedliwości : idee konkurencyjne czy komplementarne?. [W:] Sosenko K. (kierownik tematu), Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej, s. 71-77.
40
Kwarciński T., (2009), Trzy koncepcje odpowiedzialności korporacji. [W:] Sosenko K. (kierownik tematu), Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej, s. 78-86.
41
Kwarciński T., (2007), Sprawiedliwość czy efektywność? Analiza wykorzystująca ekonometryczny model wzrostu gospodarczego z historycznie optymalnym zróżnicowaniem płac, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 213, s. 109-124; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17126/foe_213_Tomasz_Kwarci%c5%84ski_109_124.pdf?sequence=1&isAllowed=y
42
Kwarciński T., (2007), Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej. [W:] Kłosiński (red.), Unia Europejska - integracja, konkurencyjność, rozwój, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 339-349.
43
Kwarciński T., (2007), Strategie obrony człowieka przed nieograniczonymi żądaniami, "Prakseologia", nr 147, s. 65-76; http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/nieograniczone_zadania.pdf
44
Kwarciński T., (2007), Racje na rzecz równości : spór Roberta Nozicka z Bernardem Williamsem na temat uzasadnienia równości dystrybutywnej, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 10, nr 1, s. 247-257; http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/sprawiedliwosc_efektywnosc.pdf
45
Kwarciński T., (2006), Możliwości czy dobra pierwotne? Dyskusja Amartyi Sena z Johnem Rawlsem na temat właściwej przestrzeni sprawiedliwości, "Roczniki Filozoficzne", t. 54, nr 1, s. 81-106; http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/mozliwosci_dobra_pierwotne.pdf
46
Kwarciński T., (2006), Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 9, nr 1, s. 233-244; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2006/2006_01_kwarcinski_233_244.pdf
47
Kwarciński T., (2006), Komu pomóc w pierwszej kolejności? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem, "Prakseologia", nr 146, s. 31-51; http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/komu_pomoc.pdf
48
Kwarciński T., (2006), Amartyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej : przegląd podstawowych idei. [W:] Seminarium etyki biznesu: Zespół Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii, CEBI IFiS PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 20.04.2006
49
Kwarciński T., (2005), Niewidzialna doktryna Adama Smitha, "Zeszyty Naukowe KUL", nr 1 (189), s. 96-101; http://kwarcinski.ovh.org/do_pobrania/artykuly/zabieglik_rec.pdf
1
@article{UEK:2168333287,
author = "Kwarciński Tomasz and Ulman Paweł",
title = "A Hybrid Version of Well-being : an Attempt at Operationalization",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (46)",
pages = "30-49",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168324393,
author = "Ulman Paweł and Kwarciński Tomasz",
title = "The Quality of Life in Poland and Germany",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "543-552",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
3
@misc{UEK:2168325369,
author = "Gorazda Marcin and Kwarciński Tomasz and Hausman Daniel M.",
title = "O przydatności ekonomii, celach polityki publicznej i znaczeniu filozofii ekonomii : wywiad z Danielem M. Hausmanem",
booktitle = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (42)",
pages = "102-109",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168332481,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "The Limits of Moral Responsibility for Global Poverty",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 20, 6",
pages = "133-145",
year = "2017",
}
5
@inbook{UEK:2168319109,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Zagadnienia etyczne w ekonomii",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "361-385",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
6
@book{UEK:2168319063,
author = "Hausman Daniel M. and McPherson Michael S. and Satz Debra",
title = "Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna",
editor = Kwarciński Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
isbn = "978-83-7886-330-4",
}
7
@inbook{UEK:2168319111,
author = "Kowalski Ryszard and Kwarciński Tomasz",
title = "Racjonalność, użyteczność, dobrobyt",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "387-405",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
8
@misc{UEK:2168319101,
author = "Gorazda Marcin and Hardt Łukasz and Kwarciński Tomasz",
title = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
9
@misc{UEK:2168319079,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Biorąc etykę poważnie - wprowadzenie do polskiego wydania",
booktitle = "Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna",
pages = "5-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
isbn = "978-83-7886-330-4",
}
10
@book{UEK:2168319097,
title = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
editor = Gorazda Marcin,
editor = Hardt Łukasz,
editor = Kwarciński Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
11
@article{UEK:2168308515,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne",
journal = "Ekonomia : rynek, gospodarka, społeczeństwo",
number = "45",
pages = "105-133",
year = "2016",
}
12
@article{UEK:2168309337,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Spór o możliwość i sensowność przypisywania korporacjom moralnej odpowiedzialności : stan badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (952)",
pages = "79-95",
year = "2016",
}
13
@article{UEK:2168311523,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Spór o możliwość i sensowność przypisywania korporacjom moralnej odpowiedzialności : analiza argumentacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (955)",
pages = "91-108",
year = "2016",
}
14
@inbook{UEK:2168309603,
author = "Kowalski Ryszard and Kwarciński Tomasz",
title = "Racjonalność, użyteczność, dobrobyt",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "387-405",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2016",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
15
@book{UEK:2168309585,
title = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
editor = Gorazda Marcin,
editor = Hardt Łukasz,
editor = Kwarciński Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2016",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
16
@article{UEK:2168310461,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "O dwóch dogmatach wiary w rynek",
journal = "Prakseologia",
number = "Nr 158, t. 2",
pages = "323-345",
year = "2016",
}
17
@inbook{UEK:2168309601,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Zagadnienia etyczne w ekonomii",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "361-385",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2016",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
18
@misc{UEK:2168309589,
author = "Gorazda Marcin and Hardt Łukasz and Kwarciński Tomasz",
title = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2016",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
19
@inbook{UEK:2168300375,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Analiza kosztów i korzyści jako utylitarystyczna procedura decyzyjna",
booktitle = "Podejmowanie decyzji : pojęcia, teorie, kontrowersje",
pages = "203-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2015",
isbn = "978-83-7886-182-9",
}
20
@article{UEK:2168290417,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Problem arbitralności interpersonalnych porównań użyteczności",
journal = "Studia Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "415-435",
year = "2014",
}
21
@article{UEK:2168290135,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Filozoficzne problemy wokół interpersonalnych porównań użyteczności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (929)",
pages = "5-17",
year = "2014",
}
22
@article{UEK:2168289395,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Racjonalność, normatywne zaangażowanie i autonomia podmiotu",
journal = "Prakseologia",
number = "156",
pages = "297-324",
year = "2014",
}
23
@misc{UEK:2168289373,
title = "Prakseologia",
editor = Filek Janina,
editor = Kwarciński Tomasz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii; Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2014",
}
24
@inbook{UEK:2168312143,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Okrucieństwo jako paradygmat zła moralnego : między utylitaryzmem a kantyzmem",
booktitle = "Etyka a zło",
pages = "134-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7271-842-3",
}
25
@unpublished{UEK:2168289181,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Bezstronność jako podstawa sprawiedliwości globalnej",
booktitle = "Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena",
pages = "28-35",
year = "2013",
}
26
@unpublished{UEK:2168289179,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Sprawiedliwość i wybór społeczny : Amartyi Sena komparatywna teoria sprawiedliwości",
booktitle = "Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena",
pages = "20-27",
year = "2013",
}
27
@article{UEK:2168248112,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Rynek jako narzędzie pomocy potrzebującym : etyczne aspekty marketingu społecznie zaangażowanego",
journal = "Prakseologia",
number = "153",
pages = "297-314",
year = "2012",
}
28
@inbook{UEK:2168235920,
author = "Filek Janina and Kwarciński Tomasz",
title = "Etyka pożytku - utylitaryzm",
booktitle = "Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki",
pages = "140-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16890-2",
}
29
@book{UEK:2168238636,
author = "Mizdrak Inga and Kwarciński Tomasz and Guczalska Katarzyna and Filek Janina",
title = "Etyka biznesu : studia przypadków",
editor = Filek Janina,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-587-1",
}
30
@article{UEK:2168235928,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Ethics of Business or Ethics for Business? : Two Models for Teaching Business Ethics",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "3 (116)",
pages = "42-49",
year = "2012",
}
31
@book{UEK:2168218710,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Równość i korzyść Amartyi Kumar Sena : koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-524-1",
}
32
@book{UEK:2168248068,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Impartiality as the Basis of Global Justice",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2011",
issn = "",
}
33
@article{UEK:53277,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Konsekwencjalizm prima facie : problem normatywności w filozofii Amartyi Kumar Sena",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "846",
pages = "37-47",
year = "2010",
}
34
@inbook{UEK:2165687803,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Dobro wspólne i sprawiedliwość : idee konkurencyjne czy komplementarne?",
booktitle = "Dobro wspólne",
pages = "243-250",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7271-611-8",
}
35
@inbook{UEK:2166474620,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Zło kryzysu ekonomicznego",
booktitle = "Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego",
pages = "93-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-932381-0-1",
}
36
@inbook{UEK:2168248062,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Racjonalność ekonomiczna i zasady moralne",
booktitle = "Człowiek i jego decyzje. 1",
pages = "145-155",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7363-936-2",
}
37
@article{UEK:2168248064,
author = "Kwarciński Tomasz and Salamucha Agnieszka",
title = "Mistrz-uczeń kontra usługodawca-klient : refleksje na temat zmiany paradygmatu w edukacji",
journal = "Analiza i Egzystencja",
number = "10",
pages = "147-150",
year = "2009",
}
38
@misc{UEK:2168295419,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Poszanowanie własności a wymogi sprawiedliwości",
booktitle = "Własność to odpowiedzialność",
pages = "22-25",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku",
year = "2009",
}
39
@unpublished{UEK:2168161189,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Dobro wspólne i sprawiedliwości : idee konkurencyjne czy komplementarne?",
booktitle = "Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej",
pages = "71-77",
year = "2009",
}
40
@unpublished{UEK:2168221638,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Trzy koncepcje odpowiedzialności korporacji",
booktitle = "Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej",
pages = "78-86",
year = "2009",
}
41
@article{UEK:2168238614,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Sprawiedliwość czy efektywność? Analiza wykorzystująca ekonometryczny model wzrostu gospodarczego z historycznie optymalnym zróżnicowaniem płac",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "213",
pages = "109-124",
adress = "",
year = "2007",
}
42
@inbook{UEK:2168248012,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska - integracja, konkurencyjność, rozwój",
pages = "339-349",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7363-569-2",
}
43
@article{UEK:2168248042,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Strategie obrony człowieka przed nieograniczonymi żądaniami",
journal = "Prakseologia",
number = "147",
pages = "65-76",
year = "2007",
}
44
@article{UEK:2168248056,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Racje na rzecz równości : spór Roberta Nozicka z Bernardem Williamsem na temat uzasadnienia równości dystrybutywnej",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 10, 1",
pages = "247-257",
year = "2007",
}
45
@article{UEK:2168238602,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Możliwości czy dobra pierwotne? Dyskusja Amartyi Sena z Johnem Rawlsem na temat właściwej przestrzeni sprawiedliwości",
journal = "Roczniki Filozoficzne",
number = "t. 54, 1",
pages = "81-106",
year = "2006",
}
46
@article{UEK:2168248066,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 9, 1",
pages = "233-244",
year = "2006",
}
47
@article{UEK:2168248032,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Komu pomóc w pierwszej kolejności? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem",
journal = "Prakseologia",
number = "146",
pages = "31-51",
year = "2006",
}
48
@misc{UEK:2168248072,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Amartyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej : przegląd podstawowych idei",
booktitle = "Seminarium etyki biznesu",
pages = "",
year = "2006",
}
49
@article{UEK:2168248070,
author = "Kwarciński Tomasz",
title = "Niewidzialna doktryna Adama Smitha",
journal = "Zeszyty Naukowe KUL",
number = "1 (189)",
pages = "96-101",
year = "2005",
}